ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger"

Transkript

1 ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

2 Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S Åboulevarden Aarhus C Kontaktperson: Claus Hoffmann Side 2 Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum

3 Indholdsfortegnelse: 1. Forord og indbydelse 2. Baggrund 3. Vision Beskrivelse af opgaven 3.1 Mål og midler 3.2 Kræftrådgivningen i XXXXX overordnet målsætning 4. Disponering af bygning og udearealer 4.1 Generel zoneopdeling 4.2 Ankomstzone Entre Garderobe 4.3 Fælleszone Fællesrum/alrum Køkken/køkkenniche Lounge Bibliotek/informationsområde Plads til børn og unge Samtalerum Grupperum Træningsrum Velværerum Værksted 4.4 Zone for medarbejdere og frivillige Kontor til medarbejderne Personalerum Kopirum + depot Garderobe/omklædning samt bad og toilet 4.5 Øvrige rum Teknikrum Rengøringsrum Toiletter 4.6 Uderum Parkering Terapihave Familieområde Bålplads Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum Side 3

4 4.6.5 Pavilloner Skur til opbevaring, haveredskaber m.v. 4.7 Tilgængelighed generelt 5. Forudsætninger 5.1 Myndigheder 5.2 Forsyningsforhold 5.3 Tidsplan 5.4 Byggeriets organisation 5.5 Konkurrenceområdet / eksisterende bygninger Størrelse og placering Naboforhold Nedrivning Tilkørselsforhold Jordbundsforhold Nivellering 5.6 Anlægsøkonomi 6. Projektydelser og tekniske forhold 6.1 Projektydelser 6.2 Arbejdets udførelse, generelt 6.3 Bæredygtighed 6.4 Brand 6.5 Akustik og lydforhold 6.6 Materialer, generelt 6.7 Anlæg og konstruktioner 6.8 VVS og ventilation 6.9 El-, Stærk- og Svagstrømsinstallationer 6.10 Haveanlæg, p-pladser m.v. 7. Øvrige forhold 7.1 Byggepladsen 7.2 Sikkerhed og Sundhed 7.3 Vejrlig 7.4 Øvrigt 8. Konkurrencetekniske betingelser 8.1 Konkurrenceudskriver og form 8.2 Deltagere 8.3 Udbudsmateriale Side 4 Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum

5 8.4 Orienterings- og besigtigelsesmøde 8.5 Forespørgsler 8.6 Tilbuddets omfang 8.7 Indlevering 8.8 Dommerkomité / procedure 8.9 Bedømmelseskriterier 8.10 Præsentation 8.11 Vederlag 8.12 Afsluttende praktiske foranstaltninger (offentliggørelse, rettigheder, forsikring mm) 9. Oversigt over bilag 9.1 Rumprogram (oversigtsskema) 9.2 Inventar og udstyr (inventarskema) 9.3 Aktiviteter i det nye rådgivningscenter 9.4 Tilføjelser til ABT 9.5 Lokalplan 9.6 Situationsplan 9.7 Geoteknisk rapport 9.8 Billeddokumentation 9.9 Totalentreprisekontrakt Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum Side 5

6 1. Forord og indbydelse I samarbejde med Realdania planlægger Kræftens bekæmpelse at etablere op til 7 nye kræftrådgivninger for kræftramte og deres pårørende, forventeligt i Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Næstved, Roskilde og Herlev. De nye kræftrådgivninger skal opføres tæt på sygehusenes kræftafdelinger og formes med sin helt egen stærke arkitektoniske og landskabelige identitet. Denne identitet skal dannes med udgangspunkt i elementer som synlighed og tilgængelighed, og forme en atmosfære præget af hjemlighed, fællesskab og handlemuligheder. Ambitionen er at skabe åbne huse som kan understøtte et nyt rådgivningskoncept, hvor kræftramte og pårørende kan komme uden at aftale tid. Kræftrådgivningerne skal invitere indenfor og tilbyde en bred vifte af aktiviteter, der udvikles i dialog med brugerne. Rammerne skal indbyde til åbenhed og samvær, så behovet for at møde ligestillede og få del i andres erfaringer med kræft kan tilgodeses. Målet er at kunne nå endnu flere kræftramte og gerne tidligt i deres sygdomsforløb, så vi kan hjælpe med til at skabe sammenhæng, bygge bro og vise vej i det der ofte kan fremstå som et noget kringlet system. Centrenes idé og visioner udspringer fra de skotske og engelske Maggie s Centres, og er blevet yderligere kvalificeret i modelprogrammet Kræftrådgivninger i det 21. Århundrede overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse. I de nye påtænkte kræftrådgivninger ønskes visionerne videreudviklet og tilført en særegen arkitektonisk identitet i en dansk kontekst. Til at forme disse nye rammer er der prækvalificeret 10 yngre arkitektfirmaer. Projektet udbydes i begrænset udbud i totalentreprise efter tildelingskriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der er tale om omvendt licitation hvor den økonomiske ramme er fastsat. Den overordnede samlede økonomiske ramme for de 7 centre er på over 150 mio. kr. 4 totalentreprenører indbydes til i konkurrence at give bud på udformning af en ny kræftrådgivning i XXX i samarbejde med en af de prækvalificerede arkitekter. Vinderen af konkurrencen vil få til opgave at realisere den nye kræftrådgivning. Udbudsmaterialet består af dette konkurrenceprogram inklusive bilag. Konkurrenceprogram og bilag sendes tillige elektronisk til deltagerne. Vi glæder os til at modtage de fire forslag. Leif Vestergaard Petersen Dir. Kræftens Bekæmpelse Hans Peter Svendler Dir. Realdania Side 6 Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum

7 2. Baggrund Kræftens Bekæmpelse har i mere end 25 år haft kræftrådgivninger, hvor kræftpatienter og deres pårørende gratis kan få støtte og rådgivning. Den tidligere målsætning om at have en kræftrådgivning i hvert amt hvor kræftbehandlingen primært finder sted er nået for et par år siden og dermed blev en vigtig milepæl nået. Disse 15 kræftrådgivninger yder også under de nye regioner en psykosocial kræftrådgivning på et højt fagligt niveau. Fokus i kræftrådgivningernes arbejde er den individuelle samtale, familiearbejde, grupper og sociale konsekvenser i forhold til arbejde, økonomi og rettigheder. Som supplement til personalet er der til kræftrådgivningerne knyttet et stort antal frivillige. Det er mennesker, der gør en stor indsats, bl.a. ved at tilbyde kontakt mellem ligestillede, og skabe en hjemlig stemning. Kræftrådgivningerne har gennem et tæt samarbejde med hospitalerne været med til at sætte de bløde værdier på dagsordenen. Kræftpatientens Verden Undersøgelsen Kræftpatientens Verden 1 viser, at mange kræftramtes behov ofte overses eller underprioriteres. Mange mennesker med kræft oplever en lang række alvorlige og væsentlige problemer eller manglende tilbud om støtte, som medfører, at det er mere belastende at få kræft, end det behøver at være. Undersøgelsen peger på, der bør sættes ind på to centrale tidspunkter i kræftpatientens forløb: Når kræftdiagnosen stilles At komme godt i gang, og når behandlingen er afsluttet og patienten skal videre i livet: At komme godt videre. Undersøgelsen viser også, at Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud ikke er tilstrækkelig kendte. Synlighed skal prioriteres, og tilgængelighed til rådgivningstilbud skal gøres nemmere ved at rådgivningen gives tæt på de kræftramte, både under og efter behandling. Samtidig ønsker man at tiltrække nye brugergrupper, der ikke i dag søger hjælp i særligt stort omfang, for eksempel mennesker med knappe ressourcer, ældre mennesker og mænd generelt. 1 Rapporten kan downloades i uddrag eller i helhed eller Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum Side 7

8 Strukturreformen Reformen har betydet store ændringer i ansvarsfordelingen mellem sygehuse og kommuner. Mange opgaver er flyttet til kommune og primærsektor, og patientforløbet opleves stadig mere komplekst for kræftramte. En større del af kræftbehandlingen foregår ambulant, og kræftpatienter tilbringer således størstedelen af behandlingstiden i hjemmet, samtidig med at sygehuset har behandlingsansvaret. Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse besluttede i februar 2008 en tostrenget strategi for at imødegå de nye udfordringer og øge tilgængeligheden og mulighederne for rådgivning. Den ene streng omhandler rådgivning i den enkelte kommunes nærmiljø. Den anden streng forholder sig til rådgivning af patienter i behandling på hospitalerne, og her spiller det nye rådgivningskoncept hovedrollen. Første skridt var opførelsen af kræftrådgivningen Hejmdal i Århus. Huset blev taget i brug i oktober 2009, og mange værdifulde erfaringer er allerede gjort. Næste skridt er samarbejdet med Realdania om opførelsen af de 7 kræftrådgivninger i umiddelbar nærhed af landets største onkologiske centre. Side 8 Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum

9 Maggie s Centrene Kvalificeringen af de nye kræftrådgivninger tager afsæt i modelprogrammet Kræftrådgivninger i det 21. Århundrede overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse. Inspirationen kommer primært fra Maggie s Centres i Skotland, som har eksisteret siden Der er syv centre og flere på tegnebrættet. Fælles for alle centre er, at de er placeret i forbindelse med det lokale onkologiske hospital, og at de er bygget/ombygget til formålet. De er typisk tegnet af kendte arkitekter med udgangspunkt i, at det overordnede arkitektoniske koncept skal tiltrække opmærksomhed og signalere, at bygningen har en særlig funktion og et særligt indhold. Maggie s Centrene udtaler selv, at de anser arkitekturen for at være et nøgleelement i deres succes, idet de mener, at deres tilbud til patienter og pårørende fungerer godt netop på grund af det miljø, de tilbydes. The building does half of the work, udtaler lederen for Maggie s centeret i London, Glyn Jarvis Maggie s London Alle Maggie s Centre er placeret på hospitalernes matrikler, således at kræftramte som professionelle har hurtig og nem adgang. Maggie s Centrene har standardiserede tilbud og aktiviteter, således at der ikke er forskel i de tilbud, der gives de kræftramte. Også indretningen i relation til valg af farver, belysning, møbler og udsmykning er centralt styret. Selv om Kræftens Bekæmpelse ikke umiddelbart vil overføre Maggie s Centrenes koncept til Danmark, er der megen inspiration at hente i deres udformning og filosofi. Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum Side 9

10 Ny erfaring og gammelt arvesølv I udarbejdelsen af modelprogrammet Kræftrådgivninger i det 21. Århundrede har man lyttet til erfaringer og ønsker fra ansatte og brugere i et udvalg af de eksisterende kræftrådgivninger. Det har således været vigtigt, at få arvesølvet med over i det nye koncept. Siden da er kræftrådgivningen Hejmdal kommet til og på det overordnede plan er erfaringerne herfra på linje med Maggie centrenes. Hejmdals arkitektoniske formgivning og indretning er helt unik, og erfaringerne herfra er således de første af vore egne omkring det nye rådgivningskoncept (se evalueringsrapport på KB s hjemmeside). Arkitekturen I Kræftens Bekæmpelses fremtidige rådgivningskoncept indgår hermed den fysiske ramme for rådgivningen som et mere markant element i grundlaget for at gøre rådgivningstilbuddene bedre. De første erfaringer støtter evidensen for, at arkitekturen kan være med til at skabe bedre muligheder for at tackle sygdomme. Man taler om "Healing architecture" og der forskes en del i de fysiske rammers betydning for helbred og heling. Der foreligger således dokumenteret viden om, at indbydende arkitektur virker afstressende, og en positiv og afslappet atmosfære kan hjælpe en utryg og usikker patient til at slappe af og få overskud til næste fase af sygdoms- og behandlingsforløb. Arkitekturen må således appellere til nysgerrighed, åbenhed og tillid og inspirere det enkelte menneske til at opsøge rådgivning. Det fælles tredje Inspiration til det nye rådgivningskoncept er også kommet fra sociologen Ray Oldenburgs tanker om et tredje sted, "third place". Oldenburg definerer et behov for "informal publical life". Hjemmet er vores første sted, arbejdspladsen det andet. Tredje steder er uformelle offentlige mødesteder på neutral grund. Oldenburg peger på, at disse steder har uvurderlig betydning for et samfunds sociale kvalitet. "Homes away from home" kalder Oldenburg betydningen af caféer, pubber, lokale små forretninger, spillesteder, mm.. Det uformelle samvær modvirker stress, ensomhed, social ulighed, ekstremisme og stimulerer fællesskabsfølelse og græsrodsdemokrati. "Der er et sundt samfundsmæssigt perspektiv i at kombinere glæde og fællesskab i en bred gruppe og samtidig drage fordel af den kulturelle fællesmængde", siger Oldenburg. Mange kræftramte giver udtryk for et tab af et sådant uformelt fællesskab. Sygdommen medfører for mange ændrede vilkår og mange giver udtryk for, at de ikke genkender sig selv i de sociale netværk. Der er hermed et stort behov for at kunne være sig selv men samtidig opleve sig som en del af et fællesskab. Aktiviteter og fællesskab Det fælles tredje kan også bruges til at beskrive en væsentlig sidefunktion ved mange af aktiviteterne i kræftrådgivningerne. Ved siden af aktivitetens direkte indhold, som f motion eller maleterapi, oplever mange af deltagerne, at aktiviteten bliver anledningen eller den fælles ramme, Side 10 Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum

11 som giver mulighed for at være sammen med andre ligestillede uden nødvendigvis at skulle tale om sygdommen hele tiden. Oplevelsen af at være i samme båd kan på mange virke frigørende, og paradoksalt nok fylder sygdommen mindre sammen med andre i samme situation. Følelsen af at være den eneste i verden, der er ramt af så hård en skæbne, letter, når man er i samme båd, og i endnu højere grad, når man kan beskæftige sig med noget, som giver mening og mulighed for at komme videre. Mange oplever denne livsbekræftelse gennem fysisk træning eller forskellige former for kreativt arbejde. Når det er sagt, viser erfaringen også, at ingen mennesker er ens ligesom reaktioner og behov er vidt forskellige. Fælles for så godt som alle, der bliver ramt af kræften, er at man i større eller mindre grad bliver berørt på psyken, fysikken, de sociale og eksistentielle forhold altså vilkår og værdier, der virkelig har betydning for vores livssituation og dagligdag. Reaktioner og behov er meget forskellige. Nogle har brug for at hente styrke i den dybe, filosofiske samtaler, andre har mest af alt brug for en skulder at græde ud ved. Ved en anden lejlighed kan en kop kaffe måske gøre det. Erfaringen siger os, at mange har brug for selv at gøre noget for igen at føle sig som herre over eget liv. Gøre nogle af de små ting, som før har været med til at berige tilværelsen. Mødes med venner, nyde naturen, mærke glæde og lethed, tale om arbejde, en vifte af handlemuligheder, som atmosfæren og tilbuddene i kræftrådgivningerne i høj grad understøtter. Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum Side 11

12 3. Vision Beskrivelse af opgaven 3.1 Mål og midler Større og bredere målgruppe Målet med de nye kræftrådgivninger tæt på de store onkologiske afdelinger er, at flere kræftpatienter og pårørende får mulighed for at benytte sig af den hjælp, som tilbydes i kræftrådgivningerne. Samtidig er det et ønske at nå de grupper, som i mindre grad har søgt hjælp i rådgivningerne, eksempelvis mennesker med knappe ressourcer og mænd. For at nå den større og bredere målgruppe, fokuseres på 4 overordnede faktorer, Synlighed og tilgængelighed, tæt samarbejde med sygehuset, Åben rådgivning (nyt rådgivningskoncept under udvikling) og Stimulerende arkitektur. De 4 faktorer skal tænkes ind, som grundpiller i de nye kræftrådgivninger. De sammenfatter den viden, erfaring og inspiration, som skal være fælles grundlag og samtidig kan udmøntes i unikke løsninger. Synlighed og tilgængelighed Vi vil være endnu tættere på og dermed endnu mere tilgængelige for patienterne og deres familier. Vi vil være nærmeste nabo til de onkologiske afdelinger, så patienterne og deres familier under indlæggelse og i forbindelse med behandling og kontrol kan bruge os som en del af deres dagligdag. * Ved at komme tæt på patienterne øges tilgængeligheden. Et arkitektonisk ikke-institutionelt særkende skal skabe opmærksomhed og den ydre fysik skal virke inviterende. Kræftrådgivningen skal være det sted, hvor man som patient og pårørende naturligt går hen, uden at det kræver mod at gå over dørtærsklen. Samtidig åbner den symbolske placering imellem hospital og by for andre brugere som måske føler byen som en mere tryg ramme end sygehusets institutionelle miljø. Tæt samarbejde med sygehuset Erfaringen fra Hejmdal viser, at langt de fleste brugere kommer direkte fra den onkologiske afdeling, henvist af sygehuspersonalet. Denne erfaring er helt på linje med Eplora undersøgelsen 2 resultater, som peger på hospitalets sundhedsprofessionelles rolle som gatekeepere At de kræftramte finder vej til kræftrådgivningen skyldes i høj grad henvisningen fra læger og sygeplejersker, hvilket igen forudsætter et nært og tillidspræget samarbejde, med fokus på gensidig orientering og forskellige kompetenceområder. * Formand for kræftens Bekæmpelse Frede Olesen ved åbningen af rådgivningscenteret Hejmdal 2 Synlig og relevant støtte til kræftram. En undersøgelse for Kræftens Bekæmpelse, august Udarbejdet af Eplora og Niras konsulenterne. Kan hentes på Side 12 Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum

13 Åben rådgivning Det åbne rådgivningskoncept er hovedsagelig inspireret af Maggie s Centrene. Åbenhed betyder, at kræftramte kan komme med og uden forud aftalt tid, for at tale med en rådgiver. I Kræftrådgivninger er der ikke ventetid! Huset er åbent, hvad enten ønsket er at tale med en fagperson, mødes med andre eller blot slappe af med en kop kaffe. Åbenhed handler imidlertid også i høj grad om at møde mennesker så åbent og ligeværdigt som muligt. Endelig giver indretningen mulighed for at samtaler kan foregå i mere eller mindre åbne rum. Mange der søger rådgivning, herunder specielt mænd, oplever en større følelse af normalitet og selvaccept, når samtalen kan føres i almindelige omgivelser, dvs. ikke for isolerede eller lukkede og tværtimod med en oplevelse af liv i huset. Oplevelsen af andres sindsstemninger, f sorg og vrede, kan virke skræmmende, men i de optimale rammer kan oplevelsen af de samme udtryk have en meget positiv virkning i form af accept af egne forbudte eller uforståelige følelser. Der er naturligvis også mulighed for at kunne lukke døren og være helt uforstyrret, hvis det opleves mest trygt. Det åbne koncept kommer også til udtryk i en åbenhed overfor de kræftramtes forskellige behov for hjælp. Nogle har brug for konkret rådgivning, andre for en snak, som måske kan være med til at afklare deres situation eller sindstilstand. Én vil gerne mødes med en ligestillet, en anden i gruppe eller kursus. Kræftrådgivningen skal ideelt set have en bred vifte af tilbud som imødekommer mentale, fysiske, psykiske og sociale behov. Aktiviteterne skaber som en sidegevinst liv i huset og ved valg af tilbud er det oplagt at tilgodese forskellige grupper, og ikke mindst de grupper, som traditionelt ikke benytter sig af kræftrådgivningerne. Husets mangfoldighed skal således også skildre den åbne karakter. Stimulerende arkitektur Det arkitektoniske design skal indgå i et samarbejde om at levere rammer, inspiration og befordring for det medmenneskelige møde på mange forskellige planer, som er husets inderste anliggende. Her skal mennesker i vidt forskellige livssituationer kunne komme i dialog, mennesker af forskellige køn og i forskellige aldre, kræftramte, pårørende, frivillige og professionelle. Nogle græder, andre er lettede, én har behov for en fortrolig samtale, én anden har mest lyst til at glemme alt det tunge og mærke glæden ved at være sammen med andre. Kort sagt, skal arkitekturen levere en rummelig ramme. Nedenfor beskrives nogle af de virkemidler der kan aktiveres for at nå den ønskede stimulerende arkitektur. Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum Side 13

14 Side 14 Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum

15 Maggie s London Hjemlighed og tryghed At overvinde en kræftsygdom, kræver de allerbedste betingelser. Der er mange faktorer, som patienten ikke selv har indflydelse på. Derfor er det vigtigt, at patienten under hele forløbet bevarer en grundlæggende selvrespekt og tillid til egne ressourcer, som kan mobiliseres i en ny og ukendt situation. Fra flere af vore kræftrådgivninger, har vi gode erfaringer med at skabe hjemlige omgivelser og lade patienten beholde sin værdighed og styrke handlekraften. Snakken over køkkenbordet, i sofaerne foran brændeovnen, eller i mindre og mere private nicher, er med til at styrke følelsen af hjemlighed og tryghed. Åbne områder og nicher De åbne og halvåbne områder spiller en central rolle i husets arkitektur og udformning, da kræftpatienter her kan møde andre kræftpatienter på uforpligtende vis, og hvor man efter behov kan trække over i et mere uforstyrret hjørne uden at blive adskilt fra fællesskabet. Indretningen skal således afspejle, at det i høj grad er brugernes hus, hvor man umiddelbart kan slå sig ned med en bog og en kop kaffe i sofaen. Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum Side 15

16 Husets brugere skal mødes i denne balance mellem privat og socialt. Man skal føle sig som en del af et specielt fællesskab om kræft og samtidig ikke være i tvivl om, at der er respekt omkring den enkeltes urørlighedszone. Som patient eller pårørende bliver man inviteret til forskellige handlemuligheder, men er velkommen til at takke nej tænke over det og måske vende tilbage senere. Hjælp til selvhjælp er et bærende princip i konceptet! Nysgerrighed og ny orientering Arkitektur kan inspirere til fantasi og nysgerrighed samtidig med, at den kan få brugere til at føle sig trygge og imødekommet. Erfaringerne fra Hejmdal viser, at mange giver udtryk for at arkitekturen overrasker og åbner for sanserne. Nysgerrighed og fantasi er fundamentale kvaliteter for at føle sig i live. Arkitekturen har således en fornem opgave med at anslå en særlig stemning og livskraft. Grundlæggeren af den økologiske psykologi, Roger Barker, har en tydelig pointe, når han refererer til at mennesker formes af de rum og omgivelser, de befinder sig i. I kirken bliver du kirkegænger, er du på biblioteket sænker man stemmen og falder ind i en bestemt rolle, og vi kunne fortsætte med at man på hospitalet bliver patient! Det er således særdeles vigtigt at kræftrådgivningens arkitektur stimulerer patienter og pårørende i positiv retning og ikke låser den besøgende i forudbestemte roller. Maggie s Fife Side 16 Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum

17 3.2 Kræftrådgivningen i XXXX overordnet målsætning Nedenstående skal udarbejdes en kort tekst af den lokale ledelse og referencegruppe. Teksten skal indeholde den konkrete kræftrådgivnings specifikke målsætning og særegne ønsker m.v. Det er særdeles vigtigt at kræftrådgivningen i gives en fysisk udformning der ikke blot er i overensstemmelse med det fælles modelkoncept men også tilgodeser de lokale specifikke ønsker, krav og forhold. Den eksisterende rådgivnings ønsker og krav skal udtrykkes gennem den lokale ledelse og referencegruppe, idet karakteren af det enkelte rådgivningscenter også defineres igennem den identitet som den eksisterende rådgivning allerede fungerer i. Herudover vil der også være særlige lokale forhold der relaterer til den by- og bygningsmæssige sammenhæng som kræftrådgivningen skal indgå i. Den overordnede målsætning suppleres med et bilag til byggeprogrammet som beskriver de aktiviteter som vil komme til at foregå i det nye center. Beskrivelsen af aktiviteter vil ske med inddragelse af ledere, ansatte, frivillige, brugere og andre interessenter i workshops m.v. Samtidig med dette kan mindre justeringer vedrørende bygningsdisponeringen indføres i byggeprogrammet efter godkendelse i Styregruppen. Procedure herfor er beskrevet i særskilt notat. Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum Side 17

18 4. Disponering af bygning og udearealer 4.1 Generel zoneopdeling Efterfølgende er beskrevet de funktionszoner som ønskes etableret i kræftrådgivningen. Som et grundlæggende vilkår gælder det, at zonerne forholder sig til hinanden på en måde, som understøtter Kræftens Bekæmpelse og Realdania s vision for det nye rådgivningskoncept. Dette betyder, at alle kræftrådgivningernes brugere skal stimuleres af det arkitektoniske design med henblik på at skabe en oplevelse af hjemlighed, tryghed, handlemuligheder og valgmuligheder mellem det sociale og det private. Hoveddiagram for kræftrådgivningens funktionszoner Side 18 Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum

19 Ovenstående diagram er en grafisk afbildning af de funktionszoner, den nye kræftrådgivning optimalt set bør indeholde, samt deres relationer til hinanden. Funktionerne henviser ikke nødvendigvis til enkelte rum, f.eks. kan funktionen samtalerum omfatte flere rum i den endelige udformning. Zoneopdelingen skal sikrer at der vil være arkitektonisk frihed til, i forhold til zonernes indbyrdes definering, at udforme en planløsning der i sin fleksibilitet minimerer gangarealer og introducerer overlappende funktioner og rumformer. Zonernes funktion og indbyrdes relationer, samt rummene i de enkelte zoner er beskrevet efterfølgende: Der er 4 overordnede zoner: Ankomstzone Fælleszone Zone for medarbejdere og frivillige Udearealer Ud over disse zoner indeholder huset nødvendige rum som toiletter, teknikrum og rengøringsrum, som er generelle for hele huset og ikke tilhører bestemte zoner. 4.2 Ankomstzonen Det er valgt at betragte dette område som en særskilt zone, idet det er af vital betydning hvorledes brugere af kræftrådgivningen modtages og ankommer. Man skal tages godt imod og føle sig tilpas fra start. Tilgængeligheden er således meget vigtig ikke mindst for gangbesværede og kørestolsbrugere. Tilgængelighed handler også om orientering. Det er væsentligt at zonen meget tydeligt angiver at der er tale om en kræftrådgivning. Dette kan gøres gennem skiltning, indpasning af Kræftens Bekæmpelses logo, entydig information for alle målgrupper, etc. Både den udvendige og den indvendige skiltning er således vigtig. Ankomstzonen starter allerede i uderummet således at parkeringspladser, belægninger etc. skal tænkes sammen med de indre rum. Specifikt skal zonen indeholde følgende indre arealer: Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum Side 19

20 4.2.1 Entre Førstehåndsindtrykket kan være afgørende for, hvilke forventninger man har i mødet med et andet menneske eller til et nyt rum. Det er derfor vigtigt, at kræftrådgivningens indgangsparti virker både imødekommende og trygt. Det skal være muligt fra gaden at kigge ind i huset, og der skal være et naturligt lys i entréen. Entréen skal være så rummelig at besøgende ikke hindrer adgang for andre og at der ikke forekommer trækgener i entreen og det efterfølgende fællesrum. Det skal være muligt at træde ind i huset direkte fra gadeniveau uden brug af trapper via en automatisk dør der skal være så bred, at en handicappet med hjælper kan passere døren uden besvær. Faste installationer som dørklokke, postkasse, samtaleanlæg og alarmanlæg skal naturligt integreres omkring døren. I indgangspartiet/entre foreslås en gulvbelægning, der kan tage det værste gadesnavs og herover en udskiftelig måtte Garderobe I entreen skal der være adgang til en let tilgængelig garderobe med god plads til overtøj samt evt. sætte ekstra bagage. Der skal være garderobeplads til ca. XX personer, samt etableres XX aflåselige skabe i forskellig størrelse. Side 20 Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum

21 4.3 Fælleszone Fælleszonen omfatter generelt de centrale arealer i rådgivningen hvor de væsentligste funktioner foregår og derfor skal denne zone have speciel opmærksomhed. Her mødes man i uforpligtende fora til en kop kaffe, til fælles træning, til samtaler i større eller mindre grupper m.v. Både den rumlige og den planmæssige disponering skal tage nøje hensyn til de indbyrdes relationer som skal danne mulighed for både fællesskab samt ro og fordybelse, informationssøgning samt forskellige former for aktiviteter. Specifikt skal zonen indeholde følgende arealer: Fællesrum/alrum: Fællesrummet er kræftrådgivningens absolutte hjerte. Et centrum man først ankommer til og hvorfra alt udgår. Her mødes man efter samtaler, fordybelse, træning eller anden aktivitet m.v. Her findes de eksakte rådgivningstilbud, information og overblik og herfra er der let adgang til alle centrets muligheder og faciliteter. Den funktionelle disponering og indretning af denne zone er særdeles væsentligt for hele kræftrådgivningens funktion og opfyldelsen af de overordnede visioner. Rummet er også en introduktionszone ind i centret, hvor nye besøgende kan tage ophold og orienteres om kræftrådgivningens funktion og tilbud. Det er derfor vigtigt at rummet kan overskues, så det er tydeligt når nye brugere kommer på besøg. Rummets karakter skal trods størrelsen tilstræbe en hjemlig og afslappet atmosfære der giver associationer om traditionelle hjems hovedelementer spisekøkkenet, opholdsstuen, etc. Rummet skal have plads til ca. XX personer der kan sidde omkring et bord. Ud over køkken med spiseafsnit skal der sikres mulighed for etablering af små, mere afslappede siddegrupper. Fællesområdet må gerne formes i et varieret præg i rum og form, så der åbnes for en fleksibilitet til både forskellige størrelser og forskellige formål. I rummet skal der være tydelig information omkring husets øvrige faciliteter, via f.eks. en tavle, der skal være mulighed for internetadgang og fra fælleszonen skal der være direkte adgang til udearealer. Fællesrummet/alrummet skal integreres på en hensigtsmæssig måde med følgende rum og arealer: Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum Side 21

22 4.3.2 Køkken/køkkenniche Der ønskes etableret et køkken i forbindelse med fællesrummet. Køkkenet skal give mulighed for fælles tilberedning forskellige måltider og området skal således have en størrelse så flere kan tilberede mad sammen. Idet der ønskes mulighed for tilberedning af varme retter, skal køkkenet indrettes således at det kan godkendes af myndighederne. Indretningen skal dog tilgodese ønsket om en høj grad af hjemlighed, der nøje skal ses i sammenhæng med fællesrummets rumlige udformning Lounge Kræftrådgivningens lounge er et roligt og lidt tilbagetrukket område, hvor det er legitimt at trække sig tilbage fra det sociale samvær. Et neutralt område, hvor potentielle brugere, som endnu ikke ønsker at tage imod kræftrådgivningens tilbud, kan slappe af og fornemme centerets atmosfære og søge lidt information, og hvor pårørende kan vente på deres partner uden i øvrigt at gøre brug af kræftrådgivningens tilbud og fællesskab. Udformning og indretning skal derfor stræbe mod et vist dagligstuepræg med behagelige siddemøbler og små borde. Møblerne skal kunne placeres så flere kan sidde sammen, men det skal også være muligt at finde en opholdsniche for sig selv. Der kan evt. etableres en gaspejs for at medvirke til en afslappet atmosfære. Loungen bør placeres i hensigtsmæssig nærhed af entre, bibliotek/informationsområde og fællesrum/alrum Bibliotek/informationsområde: Et af formålene med de nye kræftrådgivninger er at sikre optimale forhold omkring råd og vejledning. Området skal derfor give mulighed for at søge information via pjecer udgivet af Kræftens Bekæmpelse, div. fagblade, bøger samt adgang til internetbaseret information. Informationsskærme skal kunne etableres og ud over plads til stationære computere skal det også være muligt at foretage trådløs opkobling af brugernes egne computere. Der skal etableres plads til mindre borde eller nicher, hvor information kan bearbejdes og hvor samtaler, råd og vejledning kan gives. Endvidere skal der gives plads til en printer/kopimaskine. Biblioteket skal placeres i umiddelbar nærhed af fællesrummet samt i nærhed af entreen, således at det er muligt at komme til kræftrådgivningen med det ene formål at søge information, uden først at skulle igennem flere andre rum Plads til børn og unge Side 22 Kræftens Bekæmpelse/Realdania Livsrum

Projekt: Anvendelse og indretning af fælles faciliteter på Fælleden. Projektejeren er en navngiven leder eller chef.

Projekt: Anvendelse og indretning af fælles faciliteter på Fælleden. Projektejeren er en navngiven leder eller chef. Projektindstilling Projekt: Anvendelse og indretning af fælles faciliteter på Fælleden Ansvarlige for projektet Projektejer Projektejeren er en navngiven leder eller chef. Projektleder Projektidé Baggrund

Læs mere

Københavns Tømrerlaug. tømrerprisen

Københavns Tømrerlaug. tømrerprisen Københavns Tømrerlaug 2012 tømrerprisen Kræftpatienter i trygge rammer D et kræver de allerbedste vilkår at overvinde en kræftsygdom. Det er almindelig kendt, at de fysiske rammer betyder rigtig meget

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Programoplæg. Opførelse af Fleksible, mobile boliger. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme. Anders Eklund.

Programoplæg. Opførelse af Fleksible, mobile boliger. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme. Anders Eklund. Programoplæg Opførelse af Fleksible, mobile boliger. Anders Eklund. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Opførelse af Fleksible, mobile boliger. 1 STAMOPLYSNINGER Hinnerup

Læs mere

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 Dette notat tager udgangspunkt i den pårørendes vinkel på udformning, ønsker og opmærksomhedspunkter

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS KOLIND + dispositionsforslag Kolind + Revidering af masterplan maj 2014 Krads DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS perspektiv fra parkeringsplad DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en SCENARIE A - TOTALRÅDGIVNING OG HOVED-/FAGENTREPRISE HOVEDAKTIVITETER Udarbejdelse af program Udarbejdelse af juridisk grundlag Annoncering Prækvalificering af totalrådgivere (5 udvælges) Udbud af totalrådgivning

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Hovedstaden TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Hovedstaden Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Nordjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Nordjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Midtjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad er en attraktiv arbejdsplads? Ny reform Hvad har den af betydning for jeres forberedelse? Kulturændring Fra den traditionelle

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

Familieværket VÆRDI- OG FUNKTIONPROGRAM (BYGGEPROGRAM 1) 1 of 8. Præsentation. Formål. Indledning

Familieværket VÆRDI- OG FUNKTIONPROGRAM (BYGGEPROGRAM 1) 1 of 8. Præsentation. Formål. Indledning 1 of 8 Familieværket VÆRDI- OG FUNKTIONPROGRAM (BYGGEPROGRAM 1) A Præsentation B Formål C Indledning D Vision og værdier D.1 Syddjurs Kommune (Ældrepolitik, sundhedspolitik, handicappolitik, klima- og

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. oktober 2017 Skt. Clemens Bro - Salg af areal samt etablering af ny trappe Salg af arealet under Skt. Clemens Bro for at skabe større

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

RUMDESIGN UDSMYKNING & INDRETNING AF RUM

RUMDESIGN UDSMYKNING & INDRETNING AF RUM RUMDESIGN UDSMYKNING & INDRETNING AF RUM RUM PÅVIRKER OS Et rum er ikke bare et sted, vi opholder os eller går igennem. Nyere forskning viser, at et rums indretning og udsmykning påvirker os i langt større

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Seniorboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træhuse. For et træhus giver

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Syddanmark TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Syddanmark Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Lov om børnemiljø i dagtilbud trådte i kraft den 1. juli 2006. I Rising Børnehus tager vi udgangspunkt i nedenstående skema til udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger.

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE 27. KONGEÅENS BØRNEHAVE Østergade 80, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Vamdrup by i forbindelse med Kongeåskolen. Institutionen er normeret til og rummer 60 heldags børnehavepladser, 13 heldags

Læs mere

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk Fuglsangsø Centret Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter www.herning.dk Velkommen til plejeboligerne Fuglsangsø Centret er et center beliggende med en pragtfuld udsigt over Fuglsangsø.

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Godkendelse af dispositionsforslag og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. modernisering af Vester Mariendal Skole samt tilbygning af ny specialafdeling. 2017-044594 Skoleforvaltningen indstiller,

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivninger i det 21. århundrede - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Arkitema K/S 2008 Trykkeri Damgaard-Jensen A/S Sat med Foundry Sans ISBN 978-87-7064-035-0 1. udgave,

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram Etablering af Sundhedshus i Skærbæk Resumé af byggeprogram 25. april 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning I finanslovaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2009 og

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Henrik Kruse Rådgivningsleder i Århus

Henrik Kruse Rådgivningsleder i Århus Henrik Kruse Rådgivningsleder i Århus Historien bag. Gennem årene 25-30 % mandlige brugere af PLI s tilbud Kræftens Bekæmpelses patientstøttestrategi 2012 overordnet strategisk fokus De næste skridt Tværgående

Læs mere

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition.

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition. VARIERET INDRETNING DCUM anbefaler varieret indretning, som understøtter individuelle læringsstile og forskellige arbejdsformer. Maglegårdsskolen i Gentofte er en 3-sporet skole, som byder på varieret

Læs mere

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres.

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres. Samarbejde med foreningerne Få et mere åbent center. Vi ønsker et tættere samarbejde med Trim, for at få åbnet motionscenteret op for flere brugere. (klippekort, ugepris, sommerhus kort mm) Vi ønsker et

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Indretning af åbne biblioteker Inspiration og eksempler

Indretning af åbne biblioteker Inspiration og eksempler Præsentation Generelle udfordringer Velkomst Indretning af åbne biblioteker Inspiration og eksempler Tryghed Selvbetjening Inspiration Nye aktiviteter og roller Spørgsmål Oplæg ved Gry Dinesen, møbelarkitekt

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014 Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde Aabenraa 19. februar 2014 Oplæg - Resultaterne fra workshopforløbet - Projektkonkurrencens elementer - Funktionerne - Pause - Debat Brugerinddragelse via 3 workshops

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007 Det Nye Universitetshospital i Århus Vinderprojekt 13. december 2007 Fremtidens sygehusarkitektur Hvordan sikres kvaliteten i et hospital, der ad åre vil vokse til en størrelse, der minder om en mindre

Læs mere

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Den nye bygning placeres nordvest for plejecentret. Der er adgang til bygningen fra den eksisterende parkeringsplads. Området er afdækket af

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Lys, luft og bevægelighed

Lys, luft og bevægelighed Det sted, vi bor og lever Hvis der er pænt og trygt, hvor vi bor. Hvis der er cykelstier og kort til grønne områder. Hvis der er butikker, skoler og børnehaver i nærheden. Ja, så er der større muligheder

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune Kræftens Bekæmpelse Sundheds- eller træningstilbud? Her kan du læse om tilbud, der giver: Syddjurs Kommune og Kræftens Bekæmpelse har i fællesskab udarbejde denne

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

Samarbejdsaftale om frivillige. mellem. (navn på frivillig) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Samarbejdsaftale om frivillige. mellem. (navn på frivillig) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Samarbejdsaftale om frivillige mellem (navn på frivillig) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter 1. Samarbejdsaftalen Denne samarbejdsaftale er gældende mellem den frivillige og Regionshospitalet Hammel

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling 22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling Engstien 5, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

Uddrag af Funktionsbeskrivelse for OPP Vejle. 1. Baggrund. 1.1 Planlægning af fremtidens psykiatri

Uddrag af Funktionsbeskrivelse for OPP Vejle. 1. Baggrund. 1.1 Planlægning af fremtidens psykiatri Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Gert Frost Afdeling: Anlægssekretariatet E mail: Gert.Frost@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/32550 Telefon: 76631074 Dato: 4. januar 2013 Uddrag af Funktionsbeskrivelse

Læs mere

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2008-2012

Børnemiljøvurdering 2008-2012 Børnemiljøvurdering 2008-2012 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 1) Det fysiske børnemiljø s. 1 2) Det psykiske børnemiljø s. 3 3) Det æstetiske børnemiljø s. 4 Afslutning s. 5 Indledning Børnemiljøet

Læs mere

Projekt Krebsestien Visionsbeskrivelse til byggeprogram

Projekt Krebsestien Visionsbeskrivelse til byggeprogram Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. november 2016 Sagsbehandler Martin Helbo Poulsen Telefon direkte 76 16 32 69 E-mail map42@esbjergkommune.dk Projekt Krebsestien Visionsbeskrivelse til byggeprogram Indledning:

Læs mere