BYGNINGSSTYRELSEN Aarhus Universitet, Bygning 1513 Sag. nr.: Renovering og ombygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSSTYRELSEN 507901 Aarhus Universitet, Bygning 1513 Sag. nr.: 36555-02 Renovering og ombygning"

Transkript

1 1 C. F. Møller, Europaplads 2, 8000 Århus C, Tlf: , Fax: Søren Jensen, Rådgivende Ingeniører, Åboulevarden 70, 8000 Århus C Tlf.: Fax: BYGNINGSSTYRELSEN Aarhus Universitet, Bygning 1513 Sag. nr.: Renovering og ombygning Referat af Byggemøde nr. 3 Tid: Afholdt torsdag, den 19. december 2013 (uge 51) Sted: Bygning 1510, lokale 410 Deltagere: MURER: Morten Christiansen (afbud) MC Brdr. Thybo Lars Birkkjær Thomsen L Brdr. Thybo TØMRER: Ib Madsen IM Madsen & Grangaard MALER Per Dalentoft (afbud) PD Frederik Nielsen & Søn FrN Anita Madsen AM Frederik Nielsen & Søn FrN GULV Frans Peter Sørensen(afbud) FS Garant Gulve GG VVS: Henrik Leth HL Bravida Thomas Møller Nielsen(afbud) TMN Bravida Ventilation: René Bech RB Brøndum BM Elarbejdet: Bo Gyldenløve BG Atea EDB: Peter Vesti Hansen (afbud) PVH Atea Automatik: Kurt Pedersen(afbud) KP Schneider Electric SE Elevator: Køling: René Lyngø (afbud) RL Christian Berg CB Inventar: Stinkskabe: Sikringsanlæg: Lars Næsborg (afbud) LN Stanley Security STS Varsling: Brian Olesen(afbud) BO Lindpro LP Peter Mølgaard (afbud) PM Lindpro LP Vakuumanlæg: Bent FeldJacobsen(afbud) JFJ Büsch BU BYGHERRE: Bygningsstyrelsen BYGST Aarhus Universitet Jan Oehlenschläger (afbud) JOE AU Økonomi og Planlægning AU Ioanna Hansen(afbud) IMH AU Økonomi og Planlægning AU Ove Fjordside HN Science and Technolgy ST Allan Madsen AM Science and Technolgy ST Jens Clausen JC Kemisk Institut KI Peter Hald (afbud) PH Kemisk Institut KI Jacob Becker JB Kemisk Institut KI INGENIØR: Lars Bak LB Søren Jensen A/S SJ Per Nørtoft Holm PNH Søren Jensen A/S SJ ARKITEKT: Asger Christiansen AC C. F. Møller A/S CFM Godkendelse af tidligere referat Referat af Byggemøde nr 2 godkendt uden bemærkninger Bemanding Murer 2 mand Tømrer: 5 tømrer

2 2 Maler: Gulv: 2 mand delvis VVS: 1 montør delvis Ventilation: Elarbejder: 4 montører EDB: Automatik: Lab. inventar: Stinkskabe: ADK / AIA: Varsling: 1 montør delvis Arbejdets stade Murer Byggepladsanstilling 100% Tømrer: Nedbrydning 100% Nedbrydning 100% Nedbrydning 50% Maler: Gulv: Afrensning af gulv 80% Afrensning af gulv 30% VVS: Demontering Demontering påbeg påbeg Ventilation: Demontering 100%

3 Vejrligsdage Tidsplan Elarbejder: Byggepladsanstilling 80% Byggestrøm 80% Demontering 95% Demontering 20% EDB: Demontering 90% Demontering 90% Demontering påbeg. Automatik: Lab. inventar: Stinkskabe: ADK / AIA: Varsling: Demontering 95% Demontering 80% Udbudstidsplan er gældende for arbejdernes udførelse. Byggeopgaven påbegyndes ca. 1 uger forskudt. og 2 påbegyndes mandag uge 48. Etage 0, 3 6 påbegyndes uge 51 2 Aflevering er fastlagt til primo august Samtlige entreprenører gennemgår tidsplan og fremkommer med kommentarer Endvidere fremkommer entreprenørerne med leveringsterminer på færdigprodukter og anlæg. Vandbehandlingsanlæg 4 uger HOH anlæg godkendt. Radiatorer 4 uger. Ventilationsanlæg 6 uger, bestilles efter anlægsgodkendelse uge 51 Labvent spjæld levering fra uge 2. Eltavler 6 uger efter godkendelse af tegninger. Kanalis skinner 6 uger. Herefter udarbejder Byggeledelsen detaljeret arbejdsplan Kommende arbejder: Byggepladsanstilling pågår Etablering af byggestrøm på etagerne pågår. e

4 4 Etage 0: Ventilationsanlæg demonteres fra mandag uge 3 Demontering el påbegyndes torsdag uge 51. Demontering vvs påbegyndes uge 1 Demontering af automatik påbegyndes. : Nedbrydning af vægge og ophugning af gulve påbegyndes. Demontering af installationer over lofter og vægge udføres uge 52. Demontering af karme, nedbrydning af vægge påbegyndes. Demontering af radiatorer, 1 facade udføres uge 52. : Nedbrydning af vægge og ophugning af gulve påbegyndes. Demontering af el pågår. Demontering af installationer i lofter og vægge udføres uge 2 Demontering af inventar og lofter pågår. Demontering af el m.v. pågår. Demontering af installationer over lofter og i skakte påbegyndes uge 2 Etage 4 Demontering af inventar og lofter påbegyndes Demontering af el armaturer m.v. pågår. Demontering af installationer over lofter og i skakte påbegyndes uge 2 3 Etage 5 Eksamen afholdes på etagen frem til torsdag aften. Hvorefter laboratorium rømmes. Demontering af inventar og lofter påbegyndes torsdag uge 1. Demontering af el påbegyndes torsdag uge 1. Demontering af installationer over lofter og i skakte påbegyndes uge 2 3 Etage 6: Interimsdør i gavl etableres uge 1. Demontering af el påbegyndes uge 1. Demontering af vvs påbegyndes uge 2. Demontering af automatik påbegyndes uge 2 Demontering af ventilationsanlæg påbegyndes uge 3. BM SE /BM /BM /BM SE BM Forsyninger af luftarter kan aflukkes fredag morgen den 20. december Forsyninger vand, ventilation m.v kan aflukkes fredag middag Byggepladsforhold Materialecontainere, opstilles på Pplads nord for Bygning MU, TØ, VVS, VENT, EL, Varsl.. Affaldscontainere opstilles syd for Bygning Mandskabsvogne opstilles på Pplads mod Bygning Byggepladshegn opstilles ved nordside af Bygning 1513 og ved Pplads. Stillads og byggepladshejs opstilles ved vestgavl af Bygning Ved driftsforstyrrelser rettes henvendelse til.

5 Bygningen oplåses af driftspersonalet på hverdage kl og aflåses kl For adgang til bygningen kan rekvireres nøglekort ved Allan Madsen Adgangskort er personlige og må ikke videregives. Fredag sikres at alle døre og vinduer er lukkede og aflåsede inden bygningen forlades for juledagene Toiletter og badefaciliteter i Bygningen kan ikke anvendes. Omklædnings og badefaciliteter er opstillet ved nordfacade af Bygning Renholdelse og papirvarer hører under murerentreprisen. Ved opstilling af skure med elopvarmning etablerer entreprenøren måler for afregning af forbrug Byggepladstavler etableres på hver etage samt ved materialecontainere og skurby. På etagerne etableres orienteringslys. Byggepladsvand etableres ved blandeplads. BDvvs Ved parkering på pladsen bedes opsat mærkat med telefonnr. For kontaktperson Sikkerhed og sundhed på byggepladsen Der afholdes sikkerhedsmøder i forbindelse med byggemøder i henhold til At bekendtgørelse.. Entreprenørerne drager omsorg for deltagelse af evt. sikkerhedsrepræsentanter på pladsen. Byggepladsen er anmeldt til Arbejdstilsynet.. Plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen vil blive oploadet på Byggeweb. Planen ophænges i skurene.. Entreprenør 1 placerer 1. hjælps kasse i toilet og omklædningsskur.. På etagedøre mod hovedtrappe opsættes skilt Byggeplads Adgang forbudt. Laboratorier nedklassificeres inden byggestart. Brugere fjerne alle kemikalier og farlige stoffer. Hvis entreprenører støder på ikke identificerbare eller farlige stoffer tilkaldes Sikkerhedsleder Peter Hald, , som sørger for bortskaffelse. PH oplyser at brandslukkere forbliver på etagerne. I Bygningskomplekset er opsat hjertestarter (defilibrator).. Ved demontering af stinkskabe, kanaler, afløb m.v. skal anvendes personlige værnemidler, da der kan forekomme kemikalirester på overflader.. I Bygningen forekommer kanaler i eternit, asbestholdige cementkanaler. Kanaler demonteres i nødvendigt omfang af autoriseret firma. Rørbøjninger kan være isoleret med kiselgur, hvis der konstateres leragtig isolering udtages prøve for asbest på bygeledelsens foranledning. Som del af udbudsmaterialet er udsendt Rapport vedrørende asbest og bly i bygningen. Der er ikke konstateret asbest i flise eller linoleumsklæb. I maling er konstateret mindre indhold af bly. I fliseklæb er konstateret indhold af bly over 40 mg/kg. Internt varslingsanlæg er delvis ude af drift i bygningskomplekset. At har anmeldt besigtigelse af Kemisk Institut efter 18. december ikke byggeplads. Trykflasker og kvælstof vil under byggeriet blive opbevaret i trådbure øst for bygning 1510.

6 Gennemgang af tidligere referater Afbrydelse af forsyninger til bygningsafsnit som er i brug skal varsles i god tid til fagtilsynet, afbrydelser gennemføres i samarbejde med Allan Madsen. Det er af største vigtighed at ventilationsanlæg i øvrige bygningsanlæg ikke afbrydes uden forvarsel Murer og boreslam må ikke bortskaffes i afløb i bygningerne eller på terræn., men skal opsamles Skabslåger demonteres for maling på værksted. Låger opmærkes, så genmontering sker samme sted. Defekte beslag på låger udskiftes eller repareres. aftaler afhentning med Anita, FrN. Låger males i farve RAL undersøger om dørleverandør kan levere brandgodkendte dørplader til eksisterende karme Klinkesålbænke i vinduer på etage 1 og toiletter samt trapperum bevares Midlertidig adgang til etage 6 fra stillads etableres uge 1. Dim ca x 2200 mm. overfals understøttes med travers Demontering af radiatorer sker facadedelt af for at holde bygningen frostfri. Vandaftapning påbegyndes uge Aflukning af nitrogen, Fgas og behandlet vand udføres fredag uge 51. I flaskecentral afmonteres og fjernes gasflasker. AM /BYGH Beholder ved trykluftanlæg monteres hurtigst muligt. Ventilation monteres februar. BM Trykbeholder monteres uge 1. Trykluft afbrydes i hele bygningskomplekset fra torsdag aften til fredag kl På faldstammer i etage 0 monteres rottesikringer ved etablering af nye Byggemødeforhandlinger Koldt vand forsyningen afbrydes i Bygning 1513 og januar. Afbrydelse i hele komplekset planlægges til lørdag eller søndag, med varsel. Nitrogen til Bygning 1513 afspærres ved stikledning fredag uge Forsyning af behandlet vand sikres ved etablering af midlertidige forsyningsledninger på etage I tagrum etableres interimsvarme efter demontering af vvs Bygherre opmærker ventilationsanlæg som ønskes i depot. BM Rygning skal ombygges for nye ventilationsafkast. Arbejdet søges koordineret med udskiftning af facadevinduer NMR magnet, placeret i Rum 528, flyttes af instituttet ultimo januar. Magneten skal hav strømforsyning i perioden. Der etableres lokal kompressor for trykluft. Der sikres adgang til lokalet for påfyldning af kvælstof. Dør til lokalet aflåses og tapes i false. Magnetfeltet kan være sundhedsskadeligt for personer med pacemaker og lign, BM/CFM KI

7 Eksisterende døre i bygningen er monteret med runde cylindre. Disse kan ikke monteres på nye låsekasser. Det afklares med Bygningschefen om eksisterende låsekasser og cylindre skal genbruges eller der monteres nye låsekasser og cylindre. /BYGH Diverse Det indskærpes at sociale klausuler i henhold til udbudsmaterialet skal overholdes.. ILO Konvention om aflønning.. Registrering i RUT register af udenlandske arbejdstagere og underleverandører. Entreprenørerne skal på forlangende dokumentere overholdelse Entreprenørerne tilmelder byggesagen til evaluering ved entreprisesummer over kr , Økonomiske aftaler Blanket med oplysninger om underskriftsberettigede, CVR nr. m.v for entreprenørerne er fremsendt til BYGST. Entrepriseaftale udarbejdes snarest. Alle Entreprenører kan på anmodning til byggeledelsen få bekræftelse af entrepriseforholdet Dokumenter vedrørende entrepriseaftale, tillægsaftaler m.v. sker i Byggestyrelsens digitale blanketsystem, bbs. Al fakturering skal ske digitalt til Byggestyrelsen: EAN nr Bygning 1513 Projektleder Alle Kvalitetssikring Projektgennemgangsmøder aftales mellem entreprenørerne og fagtilsynet Arbejdstegninger, tavlediagrammer m.v. fremsendes snarest til fagtilsynets godkendelse Rettede tegninger Projektmateriale oploades på Byggeweb. Gældende tegningsliste: Arkitekt: Udbud Ingeniør: Udbud Næste byggemøde Aarhus, den 19. december 2013 Arkitektfirmaet C. F. Møller AC/H:\ \\adm\referat\bygge.03 Entreprenører foranlediger tryk af tegninger til eget brug. Næste byggemøde afholdes torsdag den 9. januar, kl Mødested Bygning 1510 lokale 410.

BYGNINGSSTYRELSEN 507901 Aarhus Universitet, Bygning 1513 Sag. nr.: 36555-02 Renovering og ombygning

BYGNINGSSTYRELSEN 507901 Aarhus Universitet, Bygning 1513 Sag. nr.: 36555-02 Renovering og ombygning 1 C. F. Møller, Europaplads 2, 8000 Århus C, Tlf: 8730 5300, Fax: 8730 5399 Søren Jensen, Rådgivende Ingeniører, Åboulevarden 70, 8000 Århus C Tlf.: 8612 2611 Fax: 8612 4116 BYGNINGSSTYRELSEN 507901 Aarhus

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Dato: 2804-2009 Ref: AG Sagsnr: CH0F09

Dato: 2804-2009 Ref: AG Sagsnr: CH0F09 Referat af fagentreprenørmøde nr. 27 Projekt: Company House Vallensbæk Kaldenavn: Vallens Sags nr.: CHOF09 Dato/tid: Tirsdag d.28.april. 2009, kl. 13.00 Sted: Byggepladskontor, Delta Park 40 Til stede

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Generelle og Særlige Betingelser for A/B Sigurdsminde Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Delvis udskiftning af tag, udbedring af svampe skade og etablering af skydeport A/B Sigurds Minde Rytter

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. Etab. nr. - Etablissement Projektbetegnelse - byggesag ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Den 30.10.3013 A/B Torvebo Udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg Dato: Afholdt beboerinformationsmøde

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører

Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører Gældende for Regionshospitalet Randers Grenaa Sundhedhus Formål At sikre samarbejde og koordination af sikkerhedsarbejdet ved ombygninger, renovering

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere