Energirigtigt byggeri Status og fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirigtigt byggeri Status og fremtiden"

Transkript

1 Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Energiseminar Mandag 27. oktober 2008 i Aalborg Energitjenesten Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø

2 Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet samt ved tilog ombygninger Trådte i kraft 1. januar 2006 Skal bruges fra 1. april 2006 Erhvervs- og Byggestyrelsen, EBST er ansvarlig for Bygningsreglementets krav Statens Byggeforskningsinstitut, SBi har udarbejder analyser og beregningsmetode

3 Langsigtede beslutninger om: Energibesparelser i nye bygninger Energi 2000 fra 1991 (samt Energi 21) : 25 % besparelse i 1995 (nyt BR i 1995) Yderligere 25 % besparelse i 2000 (implementeret i 2006)

4 Nye bygninger Energiramme for tilført energi Varme + 2,5 x El + Overtemperatur Krav til varmetab ved transmission Mindstekrav til bygningsdele og linietab

5 Energiramme for boliger, kollegier, hoteller m.m. Det samlede behov for tilført energi til dækning af varmetab, ventilation, køling og varmt brugsvand må højst være: /A kwh/m 2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal.

6 Energiramme for kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger Bygningens samlede behov for tilført energi til dækning af varmetab, ventilation, eventuel køling, varmt brugsvand og belysning må højst være: /A kwh/m 2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal.

7 Virkning af de nye energirammekrav Omhu for energibehovet på et tidligt tidspunkt i projekteringsforløbet Bedre samarbejde mellem de projekterende indbyrdes og med byggeriets leverandører og udførende Konkurrence mellem forskellige produkter og løsning Bedre energikvalitet af det udførte byggeri (også pga. reel kontrol før ibrugtagning)

8 Fremtid for bygninger med glasfacader? Der har været en del påstande om, at de nye energibestemmelser vil umuliggøre byggeri med store glasarealer i facaden. Men er det nu også rigtigt?

9 Energinet.dk Byggeperiode: Beliggenhed: Erritsø ved Fredericia Bygherre: Energinet.dk Arkitekt: Hvidt & Mølgaard Ingeniør: Rambøll Entreprenør: Hoffmann A/S Etageareal: m² plus m² kælder Vinduesareal: m² her af 720 m² i tag over atrium Vinduesareal af facader: 57 %

10 Energinet.dk Alle ruder er trelags energiruder med svag solafskærmende effekt Belysning i kontorområder med energieffektive belysningsarmaturer styret efter dagslys Mekanisk ventileret og kølet 60 m² solceller på sydfacaden

11 Allerhuset Byggeperiode: Beliggenhed: Havneholmen i København Bygherre: Carl Allers Etablissement A/S Bygherrerådgiver: Michael Bang ApS, Iver Albæk Byggerådgivning ApS og Site A/S Arkitekt: PLH Arkitekter A/S Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Entreprenør: Pihl

12 Allerhuset Energiberegning for entreprenøren: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Opvarmet etageareal: m² Vinduesareal: m² her af 690 m² i tag over atrium Vinduesareal af facader: 73 % Enkelt glasfacade i de to nederste etager og ud for atriet Ellers dobbelt glasfacade

13 Allerhuset Enkelt glasfacade med to-lags energiruder. Solafskærmende glas og indv. solafskærmning. Dobbelte glasfacade med energirude + plus et ekstra glaslag udvendig. Udvendigt glaslag ventileret (skærmglas for solafskærmning) Belysning med energieffektive belysningsarmaturer, styres efter dagslysindfaldet. Mekanisk ventileret og kølet fra havnevandet

14 Konklusion Det er muligt at bygge med store glasfacader, også efter indførelsen af de nye energikrav i Bygningsreglementet fra 2006 Energieffektiviteten skal tænkes med helt fra starten og de første skitser Sørg for god isolering og godt dagslys Sørg også for god solafskærmning og effektiv styret belysningen samt ventilation, udluftning og køling

15 SBi pressemeddelelse 16. januar 2008

16 Rambøll ny domicil i Ørestaden Byggeperiode: Beliggenhed: Ørestaden Bygherre: SEB Arkitekt: Dissing + Weitling Ingeniør: Rambøll Entreprenør: Pihl Etageareal: m² plus m² kælder Vinduesareal: m² her af 1430 m² i tag over atrium Vinduesareal af facader: 75 % (indvendig facade)

17 Rambøll ny domicil i Ørestaden Dobbeltfacade med 1 lag glas ude og 2 lag energiglas inde Belysning i kontorområder med energieffektive belysningsarmaturer styret efter dagslys Mekanisk ventileret og kølet

18 Parken Ny tribune Byggeperiode: Beliggenhed: København Bygherre: Parken Arkitekt: Hou + Partnere Arkitekter A/S Ingeniør: Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S samt: Mogens Balslev, COWI og Grontmij Carl Bro på hhv. el, brand og akustik Entreprenør: Flere stor-entrepriser Etageareal: m² inkl. kælder Vinduesareal: m² samt 1760 m² "look a like" Vinduesareal af facader: 50 % samt 21 % "look a like"

19 Parken Ny tribune Glasfacade med 2 lag energiglas Solafskærmende glas Energieffektive belysningsarmaturer Mekanisk ventilation og køling i hovedparten af arealet Mekanisk udsugning fra baderum og toiletter Naturlig ventilation i resten af arealerne

20 Langsigtede beslutninger om: Energibesparelser i nye bygninger Beslutninger i Folketinget Juni 2005: Yderligere 25 % besparelse i 2010 Plus yderligere 25 % besparelse i 2015 Fritagelse af lavenergihuse for tilslutning til fjernvarme og naturgas samt for forbudet mod elvarme Ændring af Planloven Kommunerne kan udlægge områder til lavenergibyggeri Kommunerne kan fritage fjernvarme- og naturgasselskaberne for forsyningspligten i områder udlagt til lavenergibyggeri

21 Lavenergibygninger klasse 2 En bygning er lavenergibygning klasse 2, hvis det samlede behov for tilført energi til dækning af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand og evt. belysning højst er: /A kwh/m 2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. (ca. 75 % af mindstekravet til boliger)

22 Lavenergibygninger klasse 1 En bygning er lavenergibygning klasse 1, hvis det samlede behov for tilført energi til dækning af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand og evt. belysning højst er: /A kwh/m 2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. (50 % af mindstekravet til boliger)

23 Lavenergibygninger klasse 2 Andre bygninger, BR 08 En bygning er lavenergibygning klasse 2, hvis det samlede behov for tilført energi til dækning af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand og evt. belysning højst er: /A kwh/m 2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. (ca. 75 % af mindstekravet til kontorer mv.)

24 Lavenergibygninger klasse 1 Andre bygninger, BR 08 En bygning er lavenergibygning klasse 1, hvis det samlede behov for tilført energi til dækning af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand og evt. belysning højst er: /A kwh/m 2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. (ca. 50 % af mindstekravet til kontorer mv.)

25 Forskel mellem energirammekrav i BR 95 / BR-S 98 og i BR 08 Tillæg til energirammen i alle typer boliger, hvis høj ventilationsrate pga. BR krav, og også, hvis balanceret mekanisk ventilation Tillæg til energirammen i andet end boliger i forbindelse med særligt høje rum Separate lavenergiklasser for ikke boliger Maks. transmissionstab for klimaskærm ekskl. vinduer og døre 7 W/m² ved 2 etager Kommunen skal udtage mindst 5 % af nybyggeriet til tæthedskontrol Tæthedsmåling ved både over- og undertryk

26 Langsigtede beslutninger om: Energibesparelser i nye bygninger Byggepolitisk handlingsplan 07 Ny lavenergiklasse på passivhusniveau, men jfr. direktiv 2002/91, (EPDB) Regeringsgrundlaget, efteråret 2007 Nye bygninger skal i 2020 bruge 75 pct. mindre energi end i dag Ny strategi for energibesparelser i bygninger, foråret 2008 Fokus på det langsigte, ultra lavenergibyggeri og eksisterende bygninger samt forsyning

27 Energibehovet i nybyggeriet % af 2006 krav <

28 Lavenergihuse Fremtidens parcelhus: Bebyggelse i Køge med lavenergihuse klasse 2 og 1. Forskellige firmaer og hustyper Tilsvarende: Stenløse Syd Svanemærkede enfamiliehuse: Mindst lavenergi klasse 2 (DK) Individuelt byggede lavenergihuse: Kraftigt voksende marked på grund af fritagelse for tilslutning til offentligt net. Ofte kl. 2 med varmepumpe. Komforthusene: 10 passivhuse ved Vejle +

29 Ringgården i Lystrup 130 almene boliger 40 boliger som Passivhuse

30 Passivhuse Mere end 5000 passivhuse i Tyskland og Østrig

31 Bygningsreglementet og Passivhuse Energibehov i 135 m² etplans passivhus beregnet med Be06 BR energikrav: Alm. hus Lavenergihus kl. 2 Lavenergihus kl. 1 kwh/m² pr. år Passivhus med: Elvarme Naturgas Fjernvarme Varmepumpe

32 Rønnebækhave i Næstved U-værdier: Gulv: 0,10 W/m²K (400 mm); Tag 0,08 W/m²K (450 mm); Vægge: 0,15 W/m²K (250 mm) Vinduer: 0,80 W/m²K (import fra Tyskland) Lufttæthed: 0,05 h -1, checket med blowerdoor Mekanisk ventilation med varmegenvinding: Genvinding: min. 80%, Elforbrug: 900 J pr. m³ Varmepumpe med jordslanger Solvarme til varmt brugsvand

33 Lavenergihuse - mange veje Energi Varme Rum Dim. kwh/år m² kwh/år m² kwh/år m² W/m² Basis, naturgas 82,5 76,9 59,3 5,5 Basis, fjernvarme) 81,3 77,1 59,3 5,5 BR tilbygningskrav 76,4 72,3 54,5 5,0 Do.+eff.vgv+tæt=NB 63,5 53,3 35,3 5,0 NB, højisoleret 39,2 29,7 11,3 3,0 NB, højisoleret +VP 29,0-11,3 3,0 NB, højisol., sol VBV32,6 17,3 12,3 3,0 NB, VP 40,2-35,7 5,0 NB, VP + 8 m² PV 27,5-35,7 5,0 NB, sol VBV 56,1 42,2 36,6 5,0 Do m² PV 30,7 42,2 36,6 5,0

34 Bolig Plus BOLIG+ konceptet blev født på EnergyCamp05, hvor en række repræsentanter fra byggesektoren fik 36 timer til at løse opgaven: Hvordan kan vi udvikle energirigtige boliger til verdens voksende befolkning BOLIG+ udvikling af et boligkoncept, hvor en syntese af form, materialer og teknik skaber bygninger som på årsbasis er 100 % energineutrale, ikke blot med hensyn til opvarmning og ventilation, men også med hensyn til det forbrug til belysning og drift af apparater i boligen

35 Lavenergi kontorbyggeri: SDU i Sønderborg Multifunktionsfacader med solafskærmning med integrerede solceller i lamellerne Optimal styring af solafskærmning, solceller, dagslys og kunstlys Markant reduktion af energiforbruget til belysning, ventilation og køling i bygning I et område bagved solcellefacaden indrettes et Plus-energi kontor forsynes fra en begrænset del af solcelleanlægget med særlig energieffektive kontormaskiner og belysningsarmaturer

36 Sølvgade skole Sigter på lavenergibyggeri klasse 2 Naturlig og hybrid ventilation Brugertilfredshed Dobbeltfacade som "aftræksskorsten" Facade langs vej Dagslysudnyttelse Højisolerende vinduer Miljøscreening Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S

37 Hvad har betydning? Eksempelsamlingen på: Parcelhus Rækkehus Etagehus [Kontor] Særlige temaer: Indeklima (ventilation) Tæthed Vinduer

38 Parcelhuset Nord og syd facade Øst og vest gavl

39 Parcelhuset Loft Loftet har en U-værdi på 0,12 W/m² K, som normalt kan opnås med 300 mm isolering. Ydervægge Der er tunge ydervægge med 150 mm isolering i væggen og 30 mm kuldebroafbrydelse i vindues- og dørfalse, som giver en U-værdi på 0,24 W/m² K. Fundamenter Ydervægsfundamenter er med 3 skifter letklinkerblokke i toppen, med isoleret kerne i de 2 øverste blokke og et linjetab på 0,13 W/m K. Gulv Terrændækket har en U-værdi på 0,13 W/m² K svarende til 220 mm isolering udlagt på kapilarbrydende lag, alternativt 500 mm letklinker eller kombination af disse. Skillevægge Skillevægge er i letbeton.

40 Parcelhuset Ventilation Der naturlig ventilation med udeluftventiler i beboelsesrummene og aftrækskanaler fra køkken og bad samt almindelig emhætte i køkken. Varmeforsyning Der er et kondenserende naturgasfyr med 96 % virkningsgrad ved fuldlast og 104 % ved 30 % dellast i henhold til CE-mærkningen. Varmeanlæg Der er gulvvarme i alle rum. For at begrænse varmetilførsel til rum, der ikke altid har behov for varme, er fordelingsrør til varme og varmt vand trukket øverst i isoleringslaget under betonen i terrændækket. Rør, armaturer, ventiler og pumper er isoleret efter kravene i DS 452. Energiramme Det samlede energibehov for huset på 149,6 m² må højst være 84,7 kwh/m² pr. år. Lavenergihus klasse 2 Det samlede energibehov må højst være 60,7 kwh/m² pr. år for huset på 149,6 m². Lavenergihus klasse 1 Det samlede energibehov må højst være 42,4 kwh/m² pr. år.

41 Parcelhuset Lavenergihus kwh/m² pr. år Varme El Overtmp. Ydeevne Ændring Basis 76,9 2,2 0 82,4 Sum af tiltag: Vinduer uden poste 74,7 2,2 0 80,0-2,4 Vinduer med forsatsramme 71,8 2,1 0 77,1-2,9 Energieffektiv bmv, tæt hus 54,4 6,2 0 69,9-7,2 Solvarme til varmt brugsvand 42,6 7,6 0 61,7-8,2 Loft: U= 0,10 W/m² K 41,6 7,6 0 60,7-1,0 Ydervæg: U= 0,20 W/m² K 37,3 7,6 0 56,4-4,3 Terrændæk U= 0,10 W/m² K 35,2 7,6 0 54,3-2,1 Oliefyr 38,6 7,6 0 57,7 +3,4 Solvarme til rumopv., også 36,1 7,0 0 53,7-4,0 Solceller 36,1 1,9 0 41,0-12,7

42 Kontorbygning (foreløbig)

43 Basis Kontorhuset Isolering: Tag: 250 mm Gavle: 125 mm Brystninger: 125 mm Vinduer: 58 % af facadeareal 27 % af etageareal 2-lags energiruder Almindelig karm, ramme og kant Ventilation: Balanceret mekanisk ventilation Varmegenvinding Belysning: 8 W/m² Kontinuert dæmpning, dagslysstyret

44 Dagslys i FabaLight Glasfacader til en side 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m

45 Kontorhuset som Lavenergibygning kwh/m² pr. år Varme El Overtemp. Energibehov Ændring Basis 44,3 19,8 0 93,8 Sum af tiltag: Behovsstyret mekanisk ventilation * 40,4 16,7 0 82,1-11,7 Effektiv mekanisk ventilation 38,9 16,2 0 79,4-14,4 Ruder med "varm kant" 38,0 16,2 0 78,5-15,3 Vinduer med bedre karm/ramme 34,0 16,2 0 74,4-19,4 Tag med U-værdi 0,12 W/m² K (+100mm) 33,4 16,2 0 73,8-20,0 Gavle med U-værdi 0,20 W/m² K (+65mm) 32,5 16,2 0 72,9-20,9 Brystninger: U-værdi 0,20 W/m² K (+75mm) 31,3 16,2 0 71,6-22,2 Installeret belysningseffekt - 50 % 34,5 11,3 0 62,9-30,9 Arbejdslamper - 50 % effekt 35,0 9,8 0 59,7-34,1 Trelagsruder 23,3 10,2 0 48,8-45,0 Tæt bygning 19,9 10,2 0 45,2-48,6 220 m² solceller 19,9 1,8 0 24,1-69,7

46 Besparelsespotentiale TJ Parcelhuse Rækkehuse Stuehuse Etageboliger

47 Besparelsespotentialet En tredjedel af boligernes varmeforbrug kan spares (forsigtigt skøn) På landsplan kan spares mere end 30 Peta Joule pr. år ( Joule = 830 millioner liter fyringsolie). Den største barrierer pt. er at få folk til at gennemføre rentable energibesparelser Potentialet kan udvides ved målrettet forskning, udvikling og demonstration samt justering af incitamenter

48 Oplyst og beregnet varmeforbrug i 3345 naturgasopvarmede huse fordelt efter energimærke 2,50 Oplyst forbrug / Beregnet forbrug 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 A1 A2 A2 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A5 A5 A5 A5 A5 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B4 B4 B5 B5 C1 C2 C4 C5 Husenes energimærke

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Marts 2011 Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, AAU Afdelingen for Energi og Miljø Energimærkning og BR10 Formål med energimærkningen

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000 By og Byg Dokumentation 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Søren Aggerholm By og Byg Dokumentation 00 Statens Byggeforskningsinstitut 01 Titel

Læs mere

BR 2015 (HØRINGSUDGAVE) HVORDAN BLIVER KRAVENE?

BR 2015 (HØRINGSUDGAVE) HVORDAN BLIVER KRAVENE? BR 2015 (HØRINGSUDGAVE) HVORDAN BLIVER KRAVENE? IDA BYGNINGSFYSIK 9. MARTS 2015 SØREN AGGERHOLM SBI Indlæggets indhold Proces og tidsplan for BR15 Energirammer for nybyggeri Energirammer for eksisterende

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf.

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf. 03.10.2007 Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007 Marianne Bender Energitjenesten Energitjenesten www.energitjenesten.dk Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter

Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter Danmarks Tekniske Universitet Institut for Byggeri og Anlæg. Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter Februar 2011 1. Forord Rapporten samler en

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Prissætning og rentabilitet af besparelsesforslag

Prissætning og rentabilitet af besparelsesforslag og rentabilitet af besparelsesforslag Indhold: INTRODUKTION GENNEMGANG AF VÆRKTØJ ENERGIRAMMEN PRISSÆTNING RENTABILITET ØVELSER. Ole Balslev-Olesen Cenergia obo@cenergia.dk Introduktion En energirenovering

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen.

Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen. Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen. Jacob Franch Christensen Januar 2010 Titel: Forfatter: Kursus: Point: Forsidebillede: Uddannelsessted: Vejledere: Kommunale

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning Ombygning / udskiftning Vinduer Yderdøre, porte, lemme, ovenlyskupler og forsatsvinduer Bygninger opvarmet til mere end 5 o C Ovenlysvinduer (Skrå tage) E ref min. 33 U w max. 1,65 E ref min. 10 Bygningsreglement

Læs mere