FREMTIDENS LAVENERGI BYGGERI. KØBENHAVNS EJENDOMME Kultur- og Fritidsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS LAVENERGI BYGGERI. KØBENHAVNS EJENDOMME Kultur- og Fritidsforvaltningen"

Transkript

1 FREMTIDENS LAVENERGI BYGGERI KØBENHAVNS EJENDOMME Kultur- og Fritidsforvaltningen 1

2 VELKOMMEN TIL FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI Københavns Kommune har ambitiøse mål på energiområdet. Bygninger og deres drift spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at gøre København CO2 neutral i Derfor er det vigtigt hvordan vi planlægger, udfører og evaluerer energirigtigt byggeri. Denne publikationen har til formål at synliggøre den viden og erfaring Københavns Ejendomme har om energitiltag i nybyggeri. Den samler resultaterne fra en evalueringsrække af tre nybyggede daginstitutioner med lavenergi. Resultaterne er en række konkrete erfaringer, Københavns Ejendomme har gjort sig i samarbejde med samarbejdspartnere og brugere. Målgruppen er først og fremmest Københavns Ejendommes medarbejdere og vores samarbejdspartnere. Her er publikationen tænkt som inspiration og redskab i hverdagen, som vi håber, giver motivation til at arbejde videre med hvordan vi kan nytænke og forbedre vores praksis som byg- og driftsherre i Københavns Kommune. Vi håber samtidig, at denne publikation styrker en evalueringskultur i Københavns Ejendomme og skaber fokus på evaluering som en vej til øget læring og mere energirigtig byggeri. For uden evaluering, hvordan ser fremtidens resultater så ud for brugerne? God læsning METODE Med denne evaluering har vi ønsket at kortlægge motiver for, hvorfor vi handler som vi gør, når vi bygger og drifter. Derfor har vi sat den kvalitative metode i spil med fokus på at generere såkaldte bløde data. Bløde data er her forstået som information, mennesker indsamler og besidder. Data, 2 der ofte har stor indflydelse på en bygningskvalitet og drift. Indsamlingsmetoden har været workshops. Workshops som metode muliggør dialogiske processer, der igangsætter refleksioner og vidensdeling på tværs af interessenter. Vi vil varmt anbefale workshops som evalueringsmetode, da det er en hurtig og inddragende måde at indsamle data på, som medarbejderne selv kan bruge i hverdagen.

3 00 INDHOLDS- FORTEGNELSE 1 LAVENERGICASES: UNIVERSET OG SLARAFFENLAND 6 BRUGERADFÆRDS-CASE: DET LILLE UNIVERS 2 DERFOR BRUGTE DE MERE ENERGI END FORUDSAGT 7 DERFOR VAR OVERDRAGELSEN IKKE OPTIMAL 3 DET GØR VI IGEN I LAVENERGI-BYGGERIER 8 DET GØR VI IGEN FOR BRUGERNE 4 UDFORDRINGER I FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI 9 FREMTIDENS UDFORDRINGER MED BRUGERE OG OVERDRAGELSE 5 MULIGHEDER I FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI 10 MULIGHEDER I FORHOLD TIL FREMTIDENS BRUGERINDDRAGELSE 11 ØNSKELISTE FRA RÅDGIVERE & LEVERANDØRER TIL BYGHERRE 12 ØNSKELISTE FRA BRUGERE TIL BYGHERRE OG DRIFTSFOLK 13 HVORDAN KAN INTERESSENTERNE GØRE DET BEDRE? 3

4 FAKTA OM UNIVERSET Areal: 450m2 fritidshjem, 105 m2 multianvendelige rum og 390 m2 tagterrasse Pris: 35 millioner Antal brugere: 220 FAKTA OM SLARAFFENLAND 4 Areal: 2000 m2 Pris: kroner Antal brugere: 86 børn vuggestue og børnehave, et fritidshjem på 300 børn og 40 medarbejdere

5 01 LAVENERGI-CASES: UNIVERSET OG SLARAFFENLAND Evaluering af lavenergi-byggeri har taget udgangspunkt i to institutioner, Universet og Slaraffenland. Her er en kort præsentation af de to byggerier: UNIVERSET Fritidshjemmet Universet er Københavns Kommunes første forsøg på nybyggeri i lavenergiklasse (LEK) 1. Bygningen ligger i Meinungsgade på Nørrebro. En del af fritidshjemmet ligger i første sals højde. Denne konstruktion gør det muligt at bevare en del af legepladsen under førstesalen. Stueplan består af flere multirum der, udover at være fritidshjem, er ramme om en række aktiviteter såsom lektiehjælp og private sammenkomster. JJW ARKITEKTER har tegnet Universet. Bygningen blev taget i brug i december Efter at have været i brug i et års tid, står det klart, at den har et højere energiforbrug end forventet. Bygningens reelle forbrug lever ikke op til LEK 1. SLARAFFENLAND Institutionen Slaraffenland er en toetagers halvmåneformet bygning. Den rummer fem vuggestue og børnehavegrupper samt otte fritidshjemsgrupper. Slaraffenland er beliggende på Fengersvej i Valby med facaden vendt mod fortovet og bagsiden af bygningen vendt mod legepladserne og et grønt område. Arkitekterne Nøhr og Sigsgaard har tegnet Slaraffenland. Rambøll var rådgivende ingeniør. Enemærke & Petersen var entreprenør. Bygningen blev udbudt som LEK 2, men blev, på grund af en række initiativer, udført som LEK1 og opgraderet til LEK

6 02 DERFOR BRUGTE UNIVERSET OG SLARAFFENLAND MERE ENERGI END FORUDSAGT Selvom de to byggerier er forskellige i form og funktion, så findes der en række fælles årsager til deres høje energiforbrug. Disse problemer kan også opstå i andre byggerier, og man bør derfor være opmærksom på dem: PROJEKTÆNDRINGER, FX I FORM AF EKSTRA RUM. BRUGERNE KENDER IKKE TEKNIKKEN GODT NOK. MANGLENDE KENDSKAB TIL VENTILATION FÅR NOGLE BRUGERE TIL AT LUFTE UD GENNEM DØRE OG VINDUER. BRUGERADFÆRD. FX MULTIRUM, DER ER TÆNKT SOM 15 GRADERS -LOKALER, MEN SOM I REALITETEN BLIVER BRUGT TIL AKTIVITETER, DER KRÆVER STUETEMPERATUR. 4 MANGLEDE SYSTEMATISK OVERVÅGNING AF ENERGIFORBRUGET, MANGLENDE BIMÅLERE, DER KAN KLARLÆGGE HVOR I BYGNINGEN, OVERFORBRUG FINDER STED. 6 5 UDSTYR OG INVENTAR SOM IKKE OPRINDELIGT VAR PLANLAGT.

7 03 DET GØR VI IGEN I LAVENERGI-BYGGERIER På en række områder er Universet og Slaraffenland vellykkede nybyggerier. De gode erfaringer er vigtige at være opmærksomme på, da de kan anvendes i projektering og udførelse af andre byggerier. GENERELLE GODE EGENSKABER VED BEGGE BYGGERIER: - Flot og opsigtsvækkende arkitektur, både indvendig og udvendig - Rum og omgivelser indbyder til mange forskellige aktiviteter, fx klatrevæg, madlavning og udendørs leg. AF ANDRE GODE EGENSKABER VED UNIVERSET KAN NÆVNES: - Rum til mange lokale aktiviteter, der har styrket nærmiljøet. - Gode lavenergi-ruder. - Holdbare og robuste overflader. BLANDT SLARAFFENLANDS GODE EGENSKABER KAN NÆVNES: - Godt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og en engageret institutionsleder. - Udearealer har legepladser til flere aldersgrupper og nærhed til grønne områder. - En stor del af energibesparelserne kan tilskrives såkaldt passive tiltag fra projekteringsfasen. Det vil sige initiativer omkring bygningens placering, isolering og materialevalg. 7

8 04 UDFORDRINGER I FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI Mange af de udfordringer, der opstod i Universet og Slaraffenland, kan opstå i fremtidige nybyggerier. Teknologien til at styre og begrænse energiforbrug bliver stadig mere effektiv, men den bliver også mere kompliceret. Brugerne har ikke altid den nødvendige viden og erfaring til at betjene teknikken. Samtidig kan nye anvendelser og udbudsformer i offentligt byggeri påvirke den endelige brug og drift af en bygning. Vær opmærksom på følgende: NOGLE AF BRUGERNES ØNSKER ER IKKE SÆRLIGT ENERGIVENLIGE. FOR EKSEMPEL PLANER OM AT ANSKAFFE PEJS, STORSKÆRME OG TØRRESKABE. DRIFTSANSVAR LIGGER OFTE HOS FOLK, DER KUN HAR LILLE FAGLIG VIDEN OM DRIFT. BRUGERNE AF EN BYGNING HAR IKKE NØDVENDIGVIS VIDEN OM, HVORDAN DERES ADFÆRD PÅVIRKER ENERGIFORBRUGET. DER KAN VÆRE BEHOV FOR AT INSTALLERE FLERE BIMÅLERE TIL AT OVERVÅGE ENERGI- FORBRUGET, MEN DER ER IKKE ALTID SAT PENGE AF TIL DET I BUDGETTET. BYGNINGER KAN ENDE MED AT HUSE FLERE PERSONER OG PÅ ANDRE TIDSPUNKTER, END FORUDSAT UNDER PROJEKTERING. VIDEN OG MATERIALE OM DRIFTEN KAN LET MISTES, NÅR BRUGERNE OVERTAGER BYGNINGEN. DER ER BEHOV FOR EN FORM FOR OVERDRAGELSES-PROCES. 8 6 VÆR OPMÆRKSOM PÅ DE BIVIRKNINGER, DER KAN VÆRE VED VISSE MATERIALER OG TEKNIKKER. SELVOM ISOLERING ER ET EFFEKTIVT REDSKAB TIL AT REDUCERE ENERGI- FORBRUG, SÅ GIVER DET OFTE PROBLEMER MED OVEROPHEDNING.

9 05 MULIGHEDER I FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI Fremtidens udfordringer kan håndteres ved hjælp af både eksisterende viden og nye ideer. Bygherre har mulighed for at sikre, at energiforbruget i bygninger bliver så lavt som muligt. For eksempel ved hjælp af følgende ideer fra evalueringen af Universet og Slaraffenland: 9 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING: > Inddrag driftsfolk og brugere tidligt i bygge processen. Sørg for, at deres viden og ønsker bliver overvejet. > Vælg løsninger, der er så enkle at betjene som muligt. Jo mere ukompliceret, jo mere vil brugerne have tid til og mulighed for at beskæftige sig med driften. > Sæt eventuelt fokus på energiforbruget i et nybyggeri ved tidligt i processen at afholde en energi-workshop for rådgivere og projektledere. UDFØRELSE: > Sæt bimålere op strategiske steder i bygningen (der hvor der typisk bruges mest energi). Det gør det nemmere at lokalisere, hvor i bygningen et eventuelt energispild finder sted. > Synliggør energiforbrug overfor brugere, fx ved hjælp af visualisering af forbrug på hjemmeside. > Sørg for at tekniske anlæg er fremtidssikret, så det for eksempel er muligt at skaffe reservedele selvom producenten lukker. > Overvej, om der skal være muligt for brugerne selv at regulere varmen i institutioner med gulvvarme. > Lavenergi-byggeri bør gøres lavpraktisk. Teknikken i bygningerne bør så vidt muligt være nem at betjene. AFSLUTNING OG OVERDRAGELSE: > Sørg for, at der findes en klar procedure for overdragelse af det færdige byggeri til brugerne. Håndbogen Energiguiden kan være god til at give basisviden. > Afsæt midler til, at entreprenøren kan stå for driften i minimum et år efter, at bygningen er taget i brug. > Opsæt eventuelt termometre i de største rum. Så kan brugerne se, hvad temperaturen er, og derved nemmere undgå diskussioner om, hvornår der skal skrues op og ned for varmen. > Sørg for at Københavns Ejendommes driftsafdeling kan yde support og opfølgning, hvis brugerne har problemer med bygningens drift.

10 FAKTA OM DET LILLE UNIVERS Areal: 1770 m2 Pris: 35 millioner Antal brugere: 88 børn i vuggestuen, 96 børn i børnehaven 10

11 06 BRUGERADFÆRDS-CASE: DET LILLE UNIVERS Evalueringen af brugeradfærd tog udgangspunkt i institutionen Det lille Univers. Her er en kort præsentation: Det Lille Univers er en integreret institution med syv vuggestuegrupper og fem børnehavegrupper fordelt på ti stuer. Det Lille Univers ligger på Nordre Digevej på Amager. Siden sommeren 2011 har institutionens brugere haft hjemme i en nybygget treetagers bygning med tilhørende legeplads. Byggeri er konstrueret til at opfylde LEK 2 og har solceller og sedum på taget. 11

12 07 DERFOR VAR OVERDRAGELSEN AF DET LILLE UNIVERS IKKE OPTIMAL Da Det Lille Univers stod færdigt, flyttede brugerne ind. Men det krævede megen tid og energi fra institutionens ledelse at få bygningen til at virke optimalt. Evalueringen afdækkede årsager til, at overdragelsen gik mindre godt: 2 3 BRUGERNE OG DERES ØNSKER HAR VÆRET INDDRAGET I PROJEKTERINGEN AF BYGNINGEN. MEN DET HAR IKKE I TILSTRÆKKELIG GRAD VÆRET DRØFTET, HVILKE KOMPETENCER DET KRÆVER AT DRIVE BYGNINGEN. HVERKEN BYGHERRE ELLER RÅDGIVER HAR DEFINERET, HVILKE KOMPETENCER, DER KRÆVES HOS BRUGERNE, FOR AT KUNNE STYRE OG VEDLIGEHOLDE BYGNINGEN KORREKT. 1 IDEELT SET SKULLE HUSET VÆRE HØJTEKNOLOGISK OG I VID UDSTRÆK -NING SELVSTYRENDE. I REALITETEN KRÆVER DET TEKNISKE KOMPETENCER AT STYRE BYGNINGEN OG DENS FACILITETER. KOMPETENCER, SOM BRUGERNE IKKE NØDVENDIGVIS HAR. 4 RÅDGIVERE OG ENTREPRENØRER HAR IKKE HAFT ANSVARET FOR DRIFTEN, EFTER AT BYGNINGEN ER TAGET I BRUG. DET ANSVAR HAR LIGGET HOS BRUGERNE. 12

13 08 DET GØR VI IGEN FOR BRUGERNE En række aspekter ved projektering og udførelse af Det Lille Univers var vellykkede. De er værd at have i baghovedet, når kommende nybyggerier skal inddrage brugere i byggeprocessens faser: OVERORDNET: Overordnet set fungerer Det Lille Univers godt. Fejlmeldinger drejer sig om enkeltstående problemer, fx døre og låse. INDDRAGELSE: Inddragelse af brugerne i udformning og planlægning af byggeriet har givet et godt slutresultat, også ved ibrugtagelse. 13

14 09 FREMTIDENS UDFORDRINGER MED BRUGERE OG OVERDRAGELSE Brugernes overtagelse af Det Lille Univers fungerede på nogle punkter knap så godt. Disse problemer kan også opstå i fremtiden, men kan forebygges ved at være opmærksom på følgende: 1 2 UKLARE SNITFLADER MELLEM ENTREPRENØR, BYGHERRE OG BRUGERE. HVIS BYGNINGEN IKKE ER HELT KLAR VED OVERDRAGELSEN, ER DET SVÆRT AT OVERDRAGE ALLE FUNKTIONER OG INSTALLATIONER KORREKT. 3 DRIFTSANSVARLIGE HAR IKKE ALTID TID ELLER VIDEN TIL AT TAGE ANSVAR FOR BYGNINGEN VED OVERDRAGELSE. DER KAN VÆRE FOR MANGE FORSKELLIGE INTERESSER OG FAGKUNDSKABER OG FOR LIDT TID. 4 DET KAN TAGE OP TIL ET ÅR FØR ANLÆG OG DRIFT KØRER STABILT OG EVENTUELLE PROBLEMER ER OPDAGET. 5 OVERDRAGELSEN SKER OFTE PÅ ET TIDSPUNKT, HVOR BYGNINGENS BRUGERE OG LEDERE HAR TRAVLT MED MANGE ANDRE TING I FORBINDELSE MED INDFLYTNINGEN DE BRUGERE, DER OVERTAGER BYGNINGEN, KAN VÆRE NOGLE ANDRE END DEM, DER VAR MED I PROJEKTERINGSFASEN.

15 10 MULIGHEDER I FORHOLD TIL FREMTIDENS BRUGERINDDRAGELSE Evalueringen af Det Lille Univers viste, at vi som bygherre både kan blive tydeligere i vores krav til brugerne, og mere opmærksomme på brugerne forudsætninger. VI KAN BEDE BRUGERNE OM, AT DE: > gør opmærksom på ting, der ikke virker, eller som de ikke forstår. > passer godt på bygningen, og lærer nye brugere at gøre det samme. VI KAN IKKE FORVENTE AT BRUGERNE > automatisk har de tekniske kompetencer, der skal til for at drive en bygning. Enten skal driftsansvarlige brugere efteruddannes, eller også skal driften varetages af personer, der har en relevant teknisk uddannelse. > løbende overvåger forbruget af vand og energi (ved hjælp af bimålere), og beder om hjælp til at få standset eventuelt merforbrug. > er opmærksomme på, hvilke økonomiske konsekvenser driften har. > deltager i relevante møder. 15

16 11 Evalueringen af byggerierne resulterede i en række ønsker til bygherre fra rådgivere og leverandører. Følgende ønsker kan være til råd og inspiration: ØNSKELISTE FRA RÅDGIVERE & LEVERANDØRER TIL BYGHERRE STIL KONKRETE KRAV TIL BYGNINGENS PERFORMANCE PÅ MANGE OMRÅDER (FX DAGSLYS, ENERGI, LUFTKVALITET, FUNKTIONALITET, PRIS, DRIFTSUDGIFTER). SØRG FOR AT HAVE REDSKABER OG PROCEDURER KLAR I FORHOLD TIL AT INDSAMLE OG BEREGNE NØGLETAL. TILLAD EN FRIERE DIALOG MELLEM INTERESSENTER I BYGGERIET. I MÅ GERNE UDFORDRE OS TIL TVÆRFAGLIG TÆNKNING. HUSK, AT PASSIVE TILTAG SOM BYGNINGENS PLACERING OG ISOLERING OFTE ER DE MEST EFFEKTIVE I FORHOLD TIL AT REDUCERE ENERGIFORBRUG. SELVOM DER ER TALE OM EN TOTALENTREPRISE, SÅ BØR RÅDGIVER HAVE EN TÆTTERE LØBENDE DIALOG MED BYGHERRE. STIL EVENTUELT KRAV OM AT ENTREPRISEN INDEHOLDER 1-2 ÅRS DRIFT AF BYGNINGEN. OVERVEJ KRAV OM ENERGISIMULERING AF EN BYGNING, MEN FØRST EFTER AT UDBUDDET ER VUNDET ELLERS RISIKERER RÅDGIVER AT SPILDE MANGE PENGE, OG BYGNINGEN KAN NÅ AT ÆNDRE SIG I PROJEKTERINGEN. SIMULERINGEN BØR OMFATTE HELE BYGNINGENS FORBRUG AF EL OG VARME, OG DEN BØR TAGE HENSYN TIL BYGNINGEN FUNKTION. DAGINSTITUTIONER HAR FX OFTE ANDRE KRAV TIL INDEKLIMA END KONTORBYGGERIER. RÅDGIVERE HAR BRUG FOR MERE END ÉT MØDE MED DRIFT & SERVICE, FX VED HVER FASEAFSLUTNING. 16

17 Til evalueringen af Det Lille Univers deltog Jacob Kruse, der er pædagogisk leder af institutionen. Han havde en række bud på, hvad brugerne ønsker sig fra bygherre og driftsfolk: FOKUS PÅ SLUTBRUGEREN I HELE BYGGEPROCESSEN. BRUGERNE HAR IKKE NØDVENDIGVIS DE TEKNISKE KOMPETENCER, DER ER NØDVENDIGE FOR AT DRIVE BYGNINGEN. EN OVERSKUELIG BRUGERMANUAL, DER UDLEVERES, NÅR BRUGERNE OVERTAGER HUSET. SNITFLADER SKAL AFKLARES OG FORMIDLES TYDELIGT OG TIDLIGT I PROCESSEN. DET SKAL VÆRE KLART FOR LEDEREN, HVEM MAN SKAL KONTAKTE OM HVAD. EN ELLER TO FASTE KONTAKTPERSONER I KØBENHAVNS EJENDOMME, DER HAR VÆRET INVOLVERET I BYGGEPROCESSEN, OG SOM MAN KAN HENVENDE SIG TIL I FORBINDELSE MED SPØRGSMÅL ELLER FEJL OG MANGLER. OVERDRAGELSESPROCES I FLERE TRIN. GERNE ET MØDE OM SELVE HUSET, OG ET ANDET MØDE MED TEKNISK GENNEM- GANG. OVERDRAGELSESPROCES KUNNE FOR EKSEMPEL SE SÅDAN UD: 1. MØDE TRE MÅNEDER FØR OVERDRAGELSE. 2. MIDTVEJSMØDE. 3. MØDE DAGEN FØR OVERDRAGELSE. 4. HEREFTER MØDE EN GANG I KVARTALET. HER KAN KØBENHAVNS EJENDOMME OGSÅ SPØRGE, OM BRUGERNE FÅR AFLÆST ENERGIFORBRUG OG SKUBBE PÅ, AT DET BLIVER GJORT. FORVALTNINGEN, OG DERMED BESTILLERNE, SKAL SIKRE, AT DE MEDARBEJDERE, DER DRIFTER EJENDOMME HAR DE RETTE KOMPETENCER, OG AT DE HAR MULIGHED FOR AT MØDES MED LEDEREN AF INSTITUTIONEN, EFTER AT BYGNINGEN ER FÆRDIGGJORT. DET VILLE VÆRE EN DRØM, HVIS INSTITUTIONSLEDEREN SLET IKKE SKULLE INVOLVERE SIG I TEKNIKKEN MEN KUNNE KONCENTRERE SIG OM BØRNENE. INSTITUTIONSLEDEREN VIL DOG GERNE VIDE, HVILKE KONSEKVENSER ÆNDRINGER I FX RUMTEMPERATUR HAR FOR ENERGIFORBRUG OG ØKONOMI. 12 ØNSKELISTE FRA BRUGERE TIL BYGHERRE OG DRIFTSFOLK

18 13 HVORDAN KAN INTERESSENTERNE GØRE DET BEDRE? En række interessenter har indflydelse på, om et byggeri bliver vellykket. Til evalueringen af Universet, Slaraffenland og Det Lille Univers, pegede deltagerne på, hvordan de enkelte interessenter kan gå nye veje og forbedre eksisterende processer. Forslagene er her delt op efter råd og ideer til, hvad grupperne af interessenter hver især kan gøre. 18

19 13A ENTREPRENØRER KAN: Aktivitet Formål Hvornår i processen Hvordan Stille forslag til inddragelse af energi og byggeteknik Optimere byggeriet inden for de givne rammer. Forslag til forbedringer Efter konkurrence og inden byggestart Workshop for rådgiver, bygherre og ingeniør Viden om brugeres behov og virkelighed Et hus der er optimalt til brugernes behov Opstartsmøde inden konkurrence Møder, interview med brugere, inddragelse af brugeres viden. Entreprenører kan indgå som en del af rådgiverteam, uden at der er tale om en entreprise. Sikre at viden om energiforbrug er indarbejdet fra starten Del rådgiverudbuddet Bygherre skal sikre det bedst mulige udbudsmateriale til rådgivere. 13B BRUGERNE KAN: Aktivitet Formål Hvornår i processen Hvordan Udpege miljøansvarlig person for hele bygningen Dialog i huset omkring energiforbrug Inden indflytning Medarbejder skal på Energirigtig Drift-kursus 19 Månedlig aflæsning af elforbrug, el-produktion fra solceller Fokus på, hvilke parametre, der giver et lavt energiforbrug. Når bygningen er taget i brug/drift Data kommunikeres til alle medarbejdere i bygningen og sammenlignes eventuelt med andre, lignende institutioner

20 13C RÅDGIVERE (ARKITEKTER OG INGENIØRER) KAN: Aktivitet Formål Hvornår i processen Hvordan Hjælpe med at prioritere alle de krav og ønsker, der stilles At der kan kunne fokuseres på det vigtigste Projektfasen Oplistning af alle ønsker, så det bliver tydeligt om der er modstridende ønsker, og om der er råd til det hele Rammer for programmering Klarlægge hvilke rammer, hver rådgiver skal arbejde indenfor Efter konkurrence Mulighed for at gå ud over rammer i forbindelse med energitekniske løsninger Sikre at teknikrum er store nok Teknikrum skal have en størrelse, så man kan komme rundt og servicere anlæg i rummet. I starten af projektet Ingeniør og arkitekt skal tale sammen Samarbejde om energitiltag med brugere Gøre energieffektiv drift nemmere for brugerne Hele forløbet Lytte til brugerne Følgende opgaver kan rådgivere eventuelt udføre, men det skal indarbejdes i det aftalte honorar: Løbende kontrol af drift At driften virker korrekt og efter hensigten Efter overdragelse af bygningen Der aftales kontrolforløb for en given periode Der aftales kontrolforløb for en given periode At give brugere mulighed for at søge hjælp, eventuelt ved at ingeniør står til rådighed Fra opstart og fx 5 år frem Ved opstartsmøde, kvartalsmøder eller lignende. 20

21 13D KØBENHAVNS EJENDOMME, PROJEKT & BYGHERRE KAN: Aktivitet Formål Hvornår i processen Hvordan Sikre en god aflevering til Drift og Service Personer, der bliver involveret i bygningens drift skal føle ejerskab til ejendommen Før aflevering At man finder ud af, hvem der skal overtage ejendommen Sikre at bestiller har styr på driftskompetencer og har ejerskab til byggeriet Sikre at drift sker efter hensigten Ved opstart og ved 1. års gennemgang Fokus og løbende inddragelse Skabe forståelse for hvordan ønsker til bygningen påvirker økonomien i projektet Synliggøre, hvorfor byggeprocessen indimellem udvikler sig anderledes end forventet Tidligt Ved møde og/eller workshop Definer brugen af bygningen, fx timeantal og temperatur Sikre at teori og praksis stemmer overens Ved programmering Afklaring med kommende brugere 21

22 13E KØBENHAVNS EJENDOMME DRIFT & SERVICE KAN: Aktivitet Formål Hvornår i processen Hvordan Analyse af anlæg inden kontrakt underskrives Sikre, at vi har fået det, vi har bedt om Inden kontraker underskrives Gennemgang af det tekniske anlægs funktionsbeskrivelse Stille krav til, hvilke tekniske specifikationer, der skal bruges At få et mere ensrettet produkt, der kan anvendes til at afregne og analysere bygninger med I programfasen Oplæg til byggeprogram Udføre gennemsnitsberegning af energiforbruget i en række bygninger med samme funktion, fx daginstitutioner. At få en beregning, der kan bruges som et realistisk benchmark i stedet for de teoretiske energiklasse-beregninger. Løbende Aflæse indtastede forbrugsdata i energidatabasen og foretag beregning på baggrund af dem. 22

23 Vi vil gerne takke alle deltagerne som har været med til dette projekt KØBENHAVNS EJENDOMME Marianne Boholt Projektleder/ Drift og Service, Københavns Ejendomme Henrik Christoffersen proces- og innovationskonsulent / Analyse og Udvikling, Københavns Ejendomme Jens Thamsen Projektleder/Drift og Service, Københavns Ejendomme Michael Nilsson Teamleder, Energiteam / Drift og Service, Københavns Ejendomme Sten Drønen Ingeniør/ Analyse og Udvikling, Københavns Ejendomme Jørgen Nielsen Ingeniør/ Drift og Service, Københavns Ejendomme Nikolaj Carlsson Leder/ projekt og bygherre, Københavns Ejendomme Lasse Bang Projektleder/ Projekt & bygherre, Københavns Ejendomme Majka Rosseel Projektleder / Projekt og Bygherre, Københavns Ejendomme DET LILLE UNIVERS: : Joos Jerne - Totalrådgiver / Arkitema Anette Orth Laybourn Arkitekt /Arkitema Finn J. Christensen hovedentreprenør/ Scandibyg Christer Feilberg Ingeniør /Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Jacob Kruse Institutionsleder/ Det lille Univers UNIVERSET Lone Nyholm Christensen Projektleder / Projekt og Bygherre, Københavns Ejendomme Jesper Løvendahl, Øllgaard rådgivende ingeniører Claus Lind, Øllgaard rådgivende ingeniører Leif Macheel, Øllgaard rådgivende ingeniører Lars Christensen, JJW Arkitekter Alexandra Thygesen, AT Architects Arkitekt Thomas Nørgaard, CCO arkitekter Signe Kongebro, Henning Larsen Architects SLARAFFENLAND Palle Lindgaard - Totalentreprise/Nøhr og Sigsgaard Simon Jensen Ingeniør/Rambøll Niels Treldal Ingeniør / Rambøll Majka Rosseel Projektleder / Projekt og Bygherre, Maria Bravo de Laguna Miret Projektleder / Projekt og Bygherre GENERELT Bine Iversen Tekstforfatter John Risør Hansen Design og foto Fridda Flensted-Jensen - Facilitator 23

24 KØBENHAVNS EJENDOMME Kultur- og Fritidsforvaltningen 24

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark KOMFORT HUSENE - projektet og designprocesser Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark Vejleder: Per Heiselberg, AAU Bi-vejledere: Mary-Ann Knudstrup, AAU og Søren

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: PORTEFØLJER Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: Portefølje 1 (BUF 1 ): Udvidelse, ombygning, renovering og helhedsrenovering af eksisterende skoler. Kapacitetsbehov

Læs mere

Performance test metoden

Performance test metoden Performance test metoden 1. Introduktion. Hvad er performancetest metoden? 2. Vores udgangspunkt. Hvorfor er det nødvendigt? 3. Løsninger 4. De almene boliger. Thomas Rysgaard. Ingeniør (el) og projektleder.

Læs mere

Fra byggeri til drift

Fra byggeri til drift Fra byggeri til drift Københavns Ejendomme Byggeri til Drift Case: Sionsgade Jens Svane Leder i Drift & Service Lars Wang Maarbjerg Projektleder i Bygherre KOMMUNE 1 1 Københavns Ejendomme (KEjd) etableret

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

BÆREDYGTIGT BYGGERI Erfaringer og udfordringer set fra entreprenørperspektiv

BÆREDYGTIGT BYGGERI Erfaringer og udfordringer set fra entreprenørperspektiv BÆREDYGTIGT BYGGERI Erfaringer og udfordringer set fra entreprenørperspektiv Lars Jess Hansen Enemærke & Petersen a/s Hvad ved en entreprenør som Enemærke & Petersen a/s egentlig om bæredygtighed? Social

Læs mere

miljømæssig bæredygtighed

miljømæssig bæredygtighed Velkommen bæredygtige fællesskaber i Engdraget workshop 1 miljømæssig bæredygtighed 26.09.2016 PROGRAM velkommen vision for Engdraget workshoppens formål Hvor står du i forhold til bæredygtighed? oplæg:

Læs mere

Hvad kan man få ud af at stille de rigtige kravspecifikationer?

Hvad kan man få ud af at stille de rigtige kravspecifikationer? Oplægsholdere John Andresen Direktør Bo Jørgensen CTS-ingeniør INGENIØR NE Hvordan foregik det for 10-15 år siden Funktionsudbud Ingen krav til hvordan anlægget skulle virke. Fag entrepriser CTS entreprenør

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i praksis

Miljørigtigt byggeri i praksis Miljørigtigt byggeri i praksis Præsentation ArkitektGruppen Hvorfor gik AG ind i lavenergibyggeri? Erfaringer lavenergibyggeri Stenløse Syd AGs holdning til lavenergibyggeri NU! Hvordan sikres lavenergibyggeris

Læs mere

Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris

Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris Værdier.. (produktværdier) Inddrag alle sagens parter i processen Workshops

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

CTS-guide. Om CTS-guide. Hvorfor CTS-guide. Modellen. Kontakter

CTS-guide. Om CTS-guide. Hvorfor CTS-guide. Modellen. Kontakter CTS-guide Om CTS-guide Hvorfor CTS-guide Modellen Kontakter Kommunale bygherrer, der skal udarbejde en CTS-strategi, eller skal etablere eller renovere CTS, kan hente hjælp i CTS-guidens anbefalinger om

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

ERFARINGER MED BR15 KRAV BLANDT HUSEJERE OG AKTØRER I BYGGEBRANCHEN HENRIK N. KNUDSEN

ERFARINGER MED BR15 KRAV BLANDT HUSEJERE OG AKTØRER I BYGGEBRANCHEN HENRIK N. KNUDSEN ERFARINGER MED BR15 KRAV BLANDT HUSEJERE OG AKTØRER I BYGGEBRANCHEN HENRIK N. KNUDSEN Formål Indsamle erfaringer fra de første byggerier, opført efter lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020 i Bygningsreglementet

Læs mere

Workshop 3. Forvarmning / køling af ventilationsluft ved mange kanaler i jord. Vinter: friskluft forvarmes. Sommer: friskluft forkøles.

Workshop 3. Forvarmning / køling af ventilationsluft ved mange kanaler i jord. Vinter: friskluft forvarmes. Sommer: friskluft forkøles. Friskluft kanaler i jord. Forvarmning / køling af ventilationsluft ved mange kanaler i jord. Vinter: friskluft forvarmes. Sommer: friskluft forkøles. Friskluftkanal føres gennem jord, mange kanaler for

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser

Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser Indeklimaets temadag 27. September 2016 Ole Ravn Teknologisk institut, Energi & Klima or@teknologisk.dk Projekt:

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING HVAD ER OPENBIM STUDIO? OpenBIM Studio er et BIM-baseret værktøj til brugerind dragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter. OpenBIM

Læs mere

Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger

Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger Thomas Rysgaard. BYGST. Ingeniør. Afdeling for Planlægning og energi. 1 Væsentlige indsatsområder: Nybyggeri Renovering Energirenovering Optimering af

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk

Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk Udfordringen, prøvelejlighederne i Ryesgade Fra teori til koncepter til projekter til videre salg. Det mener jeg er den største udfordring i projektet. Der

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed 2014 Videncenter for Idrætsanlæg fra vision til virkelighed Videndeling skaber vækst I en tid præget af forandring på idræts,- kultur- og fritidsområdet er der behov for nytænkning. Men der er også brug

Læs mere

PROJEKT PORTFOLIO KAMPAGNE VILLA ARK2020/180

PROJEKT PORTFOLIO KAMPAGNE VILLA ARK2020/180 PROJEKT PORTFOLIO KAMPAGNE VILLA ARK2020/180 Fremtidssikret lavenergibolig i moderne funkisstil på 180 velindrettede kvadratmeter. Vores villa model ARK2020/180 er en stilren og harmonisk familievilla

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt Projektleder Annette Egetoft Fakta om Amager Fælled Bykvarter Amager Fælled Bykvarter 2 Faser i projektet 3 Konklusion Vi kan

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål

uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål Uponor Blue Service gør det urimeligt nemt. Så du kan bruge tiden på det væsentlige.

Læs mere

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Antal indbyggere: 51.533 Areal 3.855 Ha Opvarmet

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Børnehuset Bøgen. Integreret institution for godt 100 børn CASE

Børnehuset Bøgen. Integreret institution for godt 100 børn CASE CASE Integreret institution for godt 100 børn LOKATION:, Snekkersten, Danmark. Arkitekt/ totalrådgivning: Arkitektfirmaet 2r arkitekter. i Snekkersten nord for København er et arkitektonisk nytænkende

Læs mere

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV Markant arkitektur med legepladser på alle tagflader Årets skolebyggeri 2015 v/nohr-con Juryen fremhævede skolens alsidige og sanselige indretning, RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 og åbne For rådgiveropgaven:

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER

HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER Temadag om energimåling, adfærd og indeklima Hvor er vi på vej hen? HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER PILOTPROJEKTER: Wilkenbo Brændgårdsparken Hornemanns Vænge Hovedspørgsmål Er det muligt

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

9 dogmer KVALITET I BYGGERIET. Intromateriale BYGGERI KØBENHAVN

9 dogmer KVALITET I BYGGERIET. Intromateriale BYGGERI KØBENHAVN 9 dogmer KVALITET I BYGGERIET Intromateriale BYGGERI KØBENHAVN FÆLLES VÆRDISÆT Byggeri København har formuleret et sæt dogmer for kvalitet i Københavns Kommunes Byggerier. Dogmerne er formuleret på baggrund

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01.

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01. Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 VALGFAGSKATALOG Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK Revision 20.01.2014 VALGFAGSPLAN Valgfrie emner er studieaktiviteter, som

Læs mere

BR 2015 set med CTS entreprenørens øjne

BR 2015 set med CTS entreprenørens øjne BR 2015 set med CTS entreprenørens øjne Niels Boel Business Development Manager - Trend Control Systems Næstformand - Energiforum Danmark Formand - Danvak Bygningsautomation Krav til CTS i BR 2015 Tak

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Jørgen Lange Partner, Ingeniør

Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Partner i firmaet Ellehauge & Kildemoes Deltidsansættelse som lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus Praktisk og teoretisk

Læs mere

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014 Vejen til det gode byggeri Jesper Johannesen Direktør Sikuki Nuuk Harbour A/S Før anlægschef i Departement for Boliger - før direktør INI Byggeteknik INI Bygningsingeniør

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Vejledning til Stinkskabsentreprisen (Stinkskabe med tilhørende rum- og stinkskabsautomatik)

Vejledning til Stinkskabsentreprisen (Stinkskabe med tilhørende rum- og stinkskabsautomatik) Vejledning til Stinkskabsentreprisen (Stinkskabe med tilhørende rum- og stinkskabsautomatik) 1. Indledning Denne vejledning er ikke en del af kontraktgrundlaget mellem rådgiver og bygherre. Vejledningen

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS Lautrup & Lyngsø opfører gennemarbejdede kvalitetshuse med fokus på form, funktion, fornyelse og fornuftige priser LAUTRUPOGLYNGSOE.DK

Læs mere

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed 2017.01.24 Århus og 2017.02.01 Ballerup Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed V2C er inviteret, fordi vi har specialiseret os i granskning med entreprenørbriller

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Agenda: Præsentation af samarbejdsparter Hvorfor renovere? Eksempler

Læs mere

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER 18. august 2010 PLANLÆGNING AF BYGGEOPGAVEN NYT BYGNINGSREGLEMENT BR10 UDFORMNING OG PLANLÆGNING MYNDIGHEDERNE UDFØRELSE AF BYGGEOPGAVEN KONSTRUKTIONER TEKNIK

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Om brugeradfærd og indeklima i folkeskoler - Hvorfor et godt indeklima kræver mere end teknologi. Babette Peulicke Slott, energiantropolog

Om brugeradfærd og indeklima i folkeskoler - Hvorfor et godt indeklima kræver mere end teknologi. Babette Peulicke Slott, energiantropolog Om brugeradfærd og indeklima i folkeskoler - Hvorfor et godt indeklima kræver mere end teknologi Babette Peulicke Slott, energiantropolog Bedre indeklima og energieffektivitet Renoveringer og nye bygninger:

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel Organisation/ virksomhed Målgruppe for projektet Kort beskrivelse

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere