FREMTIDENS LAVENERGI BYGGERI. KØBENHAVNS EJENDOMME Kultur- og Fritidsforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS LAVENERGI BYGGERI. KØBENHAVNS EJENDOMME Kultur- og Fritidsforvaltningen"

Transkript

1 FREMTIDENS LAVENERGI BYGGERI KØBENHAVNS EJENDOMME Kultur- og Fritidsforvaltningen 1

2 VELKOMMEN TIL FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI Københavns Kommune har ambitiøse mål på energiområdet. Bygninger og deres drift spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at gøre København CO2 neutral i Derfor er det vigtigt hvordan vi planlægger, udfører og evaluerer energirigtigt byggeri. Denne publikationen har til formål at synliggøre den viden og erfaring Københavns Ejendomme har om energitiltag i nybyggeri. Den samler resultaterne fra en evalueringsrække af tre nybyggede daginstitutioner med lavenergi. Resultaterne er en række konkrete erfaringer, Københavns Ejendomme har gjort sig i samarbejde med samarbejdspartnere og brugere. Målgruppen er først og fremmest Københavns Ejendommes medarbejdere og vores samarbejdspartnere. Her er publikationen tænkt som inspiration og redskab i hverdagen, som vi håber, giver motivation til at arbejde videre med hvordan vi kan nytænke og forbedre vores praksis som byg- og driftsherre i Københavns Kommune. Vi håber samtidig, at denne publikation styrker en evalueringskultur i Københavns Ejendomme og skaber fokus på evaluering som en vej til øget læring og mere energirigtig byggeri. For uden evaluering, hvordan ser fremtidens resultater så ud for brugerne? God læsning METODE Med denne evaluering har vi ønsket at kortlægge motiver for, hvorfor vi handler som vi gør, når vi bygger og drifter. Derfor har vi sat den kvalitative metode i spil med fokus på at generere såkaldte bløde data. Bløde data er her forstået som information, mennesker indsamler og besidder. Data, 2 der ofte har stor indflydelse på en bygningskvalitet og drift. Indsamlingsmetoden har været workshops. Workshops som metode muliggør dialogiske processer, der igangsætter refleksioner og vidensdeling på tværs af interessenter. Vi vil varmt anbefale workshops som evalueringsmetode, da det er en hurtig og inddragende måde at indsamle data på, som medarbejderne selv kan bruge i hverdagen.

3 00 INDHOLDS- FORTEGNELSE 1 LAVENERGICASES: UNIVERSET OG SLARAFFENLAND 6 BRUGERADFÆRDS-CASE: DET LILLE UNIVERS 2 DERFOR BRUGTE DE MERE ENERGI END FORUDSAGT 7 DERFOR VAR OVERDRAGELSEN IKKE OPTIMAL 3 DET GØR VI IGEN I LAVENERGI-BYGGERIER 8 DET GØR VI IGEN FOR BRUGERNE 4 UDFORDRINGER I FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI 9 FREMTIDENS UDFORDRINGER MED BRUGERE OG OVERDRAGELSE 5 MULIGHEDER I FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI 10 MULIGHEDER I FORHOLD TIL FREMTIDENS BRUGERINDDRAGELSE 11 ØNSKELISTE FRA RÅDGIVERE & LEVERANDØRER TIL BYGHERRE 12 ØNSKELISTE FRA BRUGERE TIL BYGHERRE OG DRIFTSFOLK 13 HVORDAN KAN INTERESSENTERNE GØRE DET BEDRE? 3

4 FAKTA OM UNIVERSET Areal: 450m2 fritidshjem, 105 m2 multianvendelige rum og 390 m2 tagterrasse Pris: 35 millioner Antal brugere: 220 FAKTA OM SLARAFFENLAND 4 Areal: 2000 m2 Pris: kroner Antal brugere: 86 børn vuggestue og børnehave, et fritidshjem på 300 børn og 40 medarbejdere

5 01 LAVENERGI-CASES: UNIVERSET OG SLARAFFENLAND Evaluering af lavenergi-byggeri har taget udgangspunkt i to institutioner, Universet og Slaraffenland. Her er en kort præsentation af de to byggerier: UNIVERSET Fritidshjemmet Universet er Københavns Kommunes første forsøg på nybyggeri i lavenergiklasse (LEK) 1. Bygningen ligger i Meinungsgade på Nørrebro. En del af fritidshjemmet ligger i første sals højde. Denne konstruktion gør det muligt at bevare en del af legepladsen under førstesalen. Stueplan består af flere multirum der, udover at være fritidshjem, er ramme om en række aktiviteter såsom lektiehjælp og private sammenkomster. JJW ARKITEKTER har tegnet Universet. Bygningen blev taget i brug i december Efter at have været i brug i et års tid, står det klart, at den har et højere energiforbrug end forventet. Bygningens reelle forbrug lever ikke op til LEK 1. SLARAFFENLAND Institutionen Slaraffenland er en toetagers halvmåneformet bygning. Den rummer fem vuggestue og børnehavegrupper samt otte fritidshjemsgrupper. Slaraffenland er beliggende på Fengersvej i Valby med facaden vendt mod fortovet og bagsiden af bygningen vendt mod legepladserne og et grønt område. Arkitekterne Nøhr og Sigsgaard har tegnet Slaraffenland. Rambøll var rådgivende ingeniør. Enemærke & Petersen var entreprenør. Bygningen blev udbudt som LEK 2, men blev, på grund af en række initiativer, udført som LEK1 og opgraderet til LEK

6 02 DERFOR BRUGTE UNIVERSET OG SLARAFFENLAND MERE ENERGI END FORUDSAGT Selvom de to byggerier er forskellige i form og funktion, så findes der en række fælles årsager til deres høje energiforbrug. Disse problemer kan også opstå i andre byggerier, og man bør derfor være opmærksom på dem: PROJEKTÆNDRINGER, FX I FORM AF EKSTRA RUM. BRUGERNE KENDER IKKE TEKNIKKEN GODT NOK. MANGLENDE KENDSKAB TIL VENTILATION FÅR NOGLE BRUGERE TIL AT LUFTE UD GENNEM DØRE OG VINDUER. BRUGERADFÆRD. FX MULTIRUM, DER ER TÆNKT SOM 15 GRADERS -LOKALER, MEN SOM I REALITETEN BLIVER BRUGT TIL AKTIVITETER, DER KRÆVER STUETEMPERATUR. 4 MANGLEDE SYSTEMATISK OVERVÅGNING AF ENERGIFORBRUGET, MANGLENDE BIMÅLERE, DER KAN KLARLÆGGE HVOR I BYGNINGEN, OVERFORBRUG FINDER STED. 6 5 UDSTYR OG INVENTAR SOM IKKE OPRINDELIGT VAR PLANLAGT.

7 03 DET GØR VI IGEN I LAVENERGI-BYGGERIER På en række områder er Universet og Slaraffenland vellykkede nybyggerier. De gode erfaringer er vigtige at være opmærksomme på, da de kan anvendes i projektering og udførelse af andre byggerier. GENERELLE GODE EGENSKABER VED BEGGE BYGGERIER: - Flot og opsigtsvækkende arkitektur, både indvendig og udvendig - Rum og omgivelser indbyder til mange forskellige aktiviteter, fx klatrevæg, madlavning og udendørs leg. AF ANDRE GODE EGENSKABER VED UNIVERSET KAN NÆVNES: - Rum til mange lokale aktiviteter, der har styrket nærmiljøet. - Gode lavenergi-ruder. - Holdbare og robuste overflader. BLANDT SLARAFFENLANDS GODE EGENSKABER KAN NÆVNES: - Godt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og en engageret institutionsleder. - Udearealer har legepladser til flere aldersgrupper og nærhed til grønne områder. - En stor del af energibesparelserne kan tilskrives såkaldt passive tiltag fra projekteringsfasen. Det vil sige initiativer omkring bygningens placering, isolering og materialevalg. 7

8 04 UDFORDRINGER I FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI Mange af de udfordringer, der opstod i Universet og Slaraffenland, kan opstå i fremtidige nybyggerier. Teknologien til at styre og begrænse energiforbrug bliver stadig mere effektiv, men den bliver også mere kompliceret. Brugerne har ikke altid den nødvendige viden og erfaring til at betjene teknikken. Samtidig kan nye anvendelser og udbudsformer i offentligt byggeri påvirke den endelige brug og drift af en bygning. Vær opmærksom på følgende: NOGLE AF BRUGERNES ØNSKER ER IKKE SÆRLIGT ENERGIVENLIGE. FOR EKSEMPEL PLANER OM AT ANSKAFFE PEJS, STORSKÆRME OG TØRRESKABE. DRIFTSANSVAR LIGGER OFTE HOS FOLK, DER KUN HAR LILLE FAGLIG VIDEN OM DRIFT. BRUGERNE AF EN BYGNING HAR IKKE NØDVENDIGVIS VIDEN OM, HVORDAN DERES ADFÆRD PÅVIRKER ENERGIFORBRUGET. DER KAN VÆRE BEHOV FOR AT INSTALLERE FLERE BIMÅLERE TIL AT OVERVÅGE ENERGI- FORBRUGET, MEN DER ER IKKE ALTID SAT PENGE AF TIL DET I BUDGETTET. BYGNINGER KAN ENDE MED AT HUSE FLERE PERSONER OG PÅ ANDRE TIDSPUNKTER, END FORUDSAT UNDER PROJEKTERING. VIDEN OG MATERIALE OM DRIFTEN KAN LET MISTES, NÅR BRUGERNE OVERTAGER BYGNINGEN. DER ER BEHOV FOR EN FORM FOR OVERDRAGELSES-PROCES. 8 6 VÆR OPMÆRKSOM PÅ DE BIVIRKNINGER, DER KAN VÆRE VED VISSE MATERIALER OG TEKNIKKER. SELVOM ISOLERING ER ET EFFEKTIVT REDSKAB TIL AT REDUCERE ENERGI- FORBRUG, SÅ GIVER DET OFTE PROBLEMER MED OVEROPHEDNING.

9 05 MULIGHEDER I FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI Fremtidens udfordringer kan håndteres ved hjælp af både eksisterende viden og nye ideer. Bygherre har mulighed for at sikre, at energiforbruget i bygninger bliver så lavt som muligt. For eksempel ved hjælp af følgende ideer fra evalueringen af Universet og Slaraffenland: 9 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING: > Inddrag driftsfolk og brugere tidligt i bygge processen. Sørg for, at deres viden og ønsker bliver overvejet. > Vælg løsninger, der er så enkle at betjene som muligt. Jo mere ukompliceret, jo mere vil brugerne have tid til og mulighed for at beskæftige sig med driften. > Sæt eventuelt fokus på energiforbruget i et nybyggeri ved tidligt i processen at afholde en energi-workshop for rådgivere og projektledere. UDFØRELSE: > Sæt bimålere op strategiske steder i bygningen (der hvor der typisk bruges mest energi). Det gør det nemmere at lokalisere, hvor i bygningen et eventuelt energispild finder sted. > Synliggør energiforbrug overfor brugere, fx ved hjælp af visualisering af forbrug på hjemmeside. > Sørg for at tekniske anlæg er fremtidssikret, så det for eksempel er muligt at skaffe reservedele selvom producenten lukker. > Overvej, om der skal være muligt for brugerne selv at regulere varmen i institutioner med gulvvarme. > Lavenergi-byggeri bør gøres lavpraktisk. Teknikken i bygningerne bør så vidt muligt være nem at betjene. AFSLUTNING OG OVERDRAGELSE: > Sørg for, at der findes en klar procedure for overdragelse af det færdige byggeri til brugerne. Håndbogen Energiguiden kan være god til at give basisviden. > Afsæt midler til, at entreprenøren kan stå for driften i minimum et år efter, at bygningen er taget i brug. > Opsæt eventuelt termometre i de største rum. Så kan brugerne se, hvad temperaturen er, og derved nemmere undgå diskussioner om, hvornår der skal skrues op og ned for varmen. > Sørg for at Københavns Ejendommes driftsafdeling kan yde support og opfølgning, hvis brugerne har problemer med bygningens drift.

10 FAKTA OM DET LILLE UNIVERS Areal: 1770 m2 Pris: 35 millioner Antal brugere: 88 børn i vuggestuen, 96 børn i børnehaven 10

11 06 BRUGERADFÆRDS-CASE: DET LILLE UNIVERS Evalueringen af brugeradfærd tog udgangspunkt i institutionen Det lille Univers. Her er en kort præsentation: Det Lille Univers er en integreret institution med syv vuggestuegrupper og fem børnehavegrupper fordelt på ti stuer. Det Lille Univers ligger på Nordre Digevej på Amager. Siden sommeren 2011 har institutionens brugere haft hjemme i en nybygget treetagers bygning med tilhørende legeplads. Byggeri er konstrueret til at opfylde LEK 2 og har solceller og sedum på taget. 11

12 07 DERFOR VAR OVERDRAGELSEN AF DET LILLE UNIVERS IKKE OPTIMAL Da Det Lille Univers stod færdigt, flyttede brugerne ind. Men det krævede megen tid og energi fra institutionens ledelse at få bygningen til at virke optimalt. Evalueringen afdækkede årsager til, at overdragelsen gik mindre godt: 2 3 BRUGERNE OG DERES ØNSKER HAR VÆRET INDDRAGET I PROJEKTERINGEN AF BYGNINGEN. MEN DET HAR IKKE I TILSTRÆKKELIG GRAD VÆRET DRØFTET, HVILKE KOMPETENCER DET KRÆVER AT DRIVE BYGNINGEN. HVERKEN BYGHERRE ELLER RÅDGIVER HAR DEFINERET, HVILKE KOMPETENCER, DER KRÆVES HOS BRUGERNE, FOR AT KUNNE STYRE OG VEDLIGEHOLDE BYGNINGEN KORREKT. 1 IDEELT SET SKULLE HUSET VÆRE HØJTEKNOLOGISK OG I VID UDSTRÆK -NING SELVSTYRENDE. I REALITETEN KRÆVER DET TEKNISKE KOMPETENCER AT STYRE BYGNINGEN OG DENS FACILITETER. KOMPETENCER, SOM BRUGERNE IKKE NØDVENDIGVIS HAR. 4 RÅDGIVERE OG ENTREPRENØRER HAR IKKE HAFT ANSVARET FOR DRIFTEN, EFTER AT BYGNINGEN ER TAGET I BRUG. DET ANSVAR HAR LIGGET HOS BRUGERNE. 12

13 08 DET GØR VI IGEN FOR BRUGERNE En række aspekter ved projektering og udførelse af Det Lille Univers var vellykkede. De er værd at have i baghovedet, når kommende nybyggerier skal inddrage brugere i byggeprocessens faser: OVERORDNET: Overordnet set fungerer Det Lille Univers godt. Fejlmeldinger drejer sig om enkeltstående problemer, fx døre og låse. INDDRAGELSE: Inddragelse af brugerne i udformning og planlægning af byggeriet har givet et godt slutresultat, også ved ibrugtagelse. 13

14 09 FREMTIDENS UDFORDRINGER MED BRUGERE OG OVERDRAGELSE Brugernes overtagelse af Det Lille Univers fungerede på nogle punkter knap så godt. Disse problemer kan også opstå i fremtiden, men kan forebygges ved at være opmærksom på følgende: 1 2 UKLARE SNITFLADER MELLEM ENTREPRENØR, BYGHERRE OG BRUGERE. HVIS BYGNINGEN IKKE ER HELT KLAR VED OVERDRAGELSEN, ER DET SVÆRT AT OVERDRAGE ALLE FUNKTIONER OG INSTALLATIONER KORREKT. 3 DRIFTSANSVARLIGE HAR IKKE ALTID TID ELLER VIDEN TIL AT TAGE ANSVAR FOR BYGNINGEN VED OVERDRAGELSE. DER KAN VÆRE FOR MANGE FORSKELLIGE INTERESSER OG FAGKUNDSKABER OG FOR LIDT TID. 4 DET KAN TAGE OP TIL ET ÅR FØR ANLÆG OG DRIFT KØRER STABILT OG EVENTUELLE PROBLEMER ER OPDAGET. 5 OVERDRAGELSEN SKER OFTE PÅ ET TIDSPUNKT, HVOR BYGNINGENS BRUGERE OG LEDERE HAR TRAVLT MED MANGE ANDRE TING I FORBINDELSE MED INDFLYTNINGEN DE BRUGERE, DER OVERTAGER BYGNINGEN, KAN VÆRE NOGLE ANDRE END DEM, DER VAR MED I PROJEKTERINGSFASEN.

15 10 MULIGHEDER I FORHOLD TIL FREMTIDENS BRUGERINDDRAGELSE Evalueringen af Det Lille Univers viste, at vi som bygherre både kan blive tydeligere i vores krav til brugerne, og mere opmærksomme på brugerne forudsætninger. VI KAN BEDE BRUGERNE OM, AT DE: > gør opmærksom på ting, der ikke virker, eller som de ikke forstår. > passer godt på bygningen, og lærer nye brugere at gøre det samme. VI KAN IKKE FORVENTE AT BRUGERNE > automatisk har de tekniske kompetencer, der skal til for at drive en bygning. Enten skal driftsansvarlige brugere efteruddannes, eller også skal driften varetages af personer, der har en relevant teknisk uddannelse. > løbende overvåger forbruget af vand og energi (ved hjælp af bimålere), og beder om hjælp til at få standset eventuelt merforbrug. > er opmærksomme på, hvilke økonomiske konsekvenser driften har. > deltager i relevante møder. 15

16 11 Evalueringen af byggerierne resulterede i en række ønsker til bygherre fra rådgivere og leverandører. Følgende ønsker kan være til råd og inspiration: ØNSKELISTE FRA RÅDGIVERE & LEVERANDØRER TIL BYGHERRE STIL KONKRETE KRAV TIL BYGNINGENS PERFORMANCE PÅ MANGE OMRÅDER (FX DAGSLYS, ENERGI, LUFTKVALITET, FUNKTIONALITET, PRIS, DRIFTSUDGIFTER). SØRG FOR AT HAVE REDSKABER OG PROCEDURER KLAR I FORHOLD TIL AT INDSAMLE OG BEREGNE NØGLETAL. TILLAD EN FRIERE DIALOG MELLEM INTERESSENTER I BYGGERIET. I MÅ GERNE UDFORDRE OS TIL TVÆRFAGLIG TÆNKNING. HUSK, AT PASSIVE TILTAG SOM BYGNINGENS PLACERING OG ISOLERING OFTE ER DE MEST EFFEKTIVE I FORHOLD TIL AT REDUCERE ENERGIFORBRUG. SELVOM DER ER TALE OM EN TOTALENTREPRISE, SÅ BØR RÅDGIVER HAVE EN TÆTTERE LØBENDE DIALOG MED BYGHERRE. STIL EVENTUELT KRAV OM AT ENTREPRISEN INDEHOLDER 1-2 ÅRS DRIFT AF BYGNINGEN. OVERVEJ KRAV OM ENERGISIMULERING AF EN BYGNING, MEN FØRST EFTER AT UDBUDDET ER VUNDET ELLERS RISIKERER RÅDGIVER AT SPILDE MANGE PENGE, OG BYGNINGEN KAN NÅ AT ÆNDRE SIG I PROJEKTERINGEN. SIMULERINGEN BØR OMFATTE HELE BYGNINGENS FORBRUG AF EL OG VARME, OG DEN BØR TAGE HENSYN TIL BYGNINGEN FUNKTION. DAGINSTITUTIONER HAR FX OFTE ANDRE KRAV TIL INDEKLIMA END KONTORBYGGERIER. RÅDGIVERE HAR BRUG FOR MERE END ÉT MØDE MED DRIFT & SERVICE, FX VED HVER FASEAFSLUTNING. 16

17 Til evalueringen af Det Lille Univers deltog Jacob Kruse, der er pædagogisk leder af institutionen. Han havde en række bud på, hvad brugerne ønsker sig fra bygherre og driftsfolk: FOKUS PÅ SLUTBRUGEREN I HELE BYGGEPROCESSEN. BRUGERNE HAR IKKE NØDVENDIGVIS DE TEKNISKE KOMPETENCER, DER ER NØDVENDIGE FOR AT DRIVE BYGNINGEN. EN OVERSKUELIG BRUGERMANUAL, DER UDLEVERES, NÅR BRUGERNE OVERTAGER HUSET. SNITFLADER SKAL AFKLARES OG FORMIDLES TYDELIGT OG TIDLIGT I PROCESSEN. DET SKAL VÆRE KLART FOR LEDEREN, HVEM MAN SKAL KONTAKTE OM HVAD. EN ELLER TO FASTE KONTAKTPERSONER I KØBENHAVNS EJENDOMME, DER HAR VÆRET INVOLVERET I BYGGEPROCESSEN, OG SOM MAN KAN HENVENDE SIG TIL I FORBINDELSE MED SPØRGSMÅL ELLER FEJL OG MANGLER. OVERDRAGELSESPROCES I FLERE TRIN. GERNE ET MØDE OM SELVE HUSET, OG ET ANDET MØDE MED TEKNISK GENNEM- GANG. OVERDRAGELSESPROCES KUNNE FOR EKSEMPEL SE SÅDAN UD: 1. MØDE TRE MÅNEDER FØR OVERDRAGELSE. 2. MIDTVEJSMØDE. 3. MØDE DAGEN FØR OVERDRAGELSE. 4. HEREFTER MØDE EN GANG I KVARTALET. HER KAN KØBENHAVNS EJENDOMME OGSÅ SPØRGE, OM BRUGERNE FÅR AFLÆST ENERGIFORBRUG OG SKUBBE PÅ, AT DET BLIVER GJORT. FORVALTNINGEN, OG DERMED BESTILLERNE, SKAL SIKRE, AT DE MEDARBEJDERE, DER DRIFTER EJENDOMME HAR DE RETTE KOMPETENCER, OG AT DE HAR MULIGHED FOR AT MØDES MED LEDEREN AF INSTITUTIONEN, EFTER AT BYGNINGEN ER FÆRDIGGJORT. DET VILLE VÆRE EN DRØM, HVIS INSTITUTIONSLEDEREN SLET IKKE SKULLE INVOLVERE SIG I TEKNIKKEN MEN KUNNE KONCENTRERE SIG OM BØRNENE. INSTITUTIONSLEDEREN VIL DOG GERNE VIDE, HVILKE KONSEKVENSER ÆNDRINGER I FX RUMTEMPERATUR HAR FOR ENERGIFORBRUG OG ØKONOMI. 12 ØNSKELISTE FRA BRUGERE TIL BYGHERRE OG DRIFTSFOLK

18 13 HVORDAN KAN INTERESSENTERNE GØRE DET BEDRE? En række interessenter har indflydelse på, om et byggeri bliver vellykket. Til evalueringen af Universet, Slaraffenland og Det Lille Univers, pegede deltagerne på, hvordan de enkelte interessenter kan gå nye veje og forbedre eksisterende processer. Forslagene er her delt op efter råd og ideer til, hvad grupperne af interessenter hver især kan gøre. 18

19 13A ENTREPRENØRER KAN: Aktivitet Formål Hvornår i processen Hvordan Stille forslag til inddragelse af energi og byggeteknik Optimere byggeriet inden for de givne rammer. Forslag til forbedringer Efter konkurrence og inden byggestart Workshop for rådgiver, bygherre og ingeniør Viden om brugeres behov og virkelighed Et hus der er optimalt til brugernes behov Opstartsmøde inden konkurrence Møder, interview med brugere, inddragelse af brugeres viden. Entreprenører kan indgå som en del af rådgiverteam, uden at der er tale om en entreprise. Sikre at viden om energiforbrug er indarbejdet fra starten Del rådgiverudbuddet Bygherre skal sikre det bedst mulige udbudsmateriale til rådgivere. 13B BRUGERNE KAN: Aktivitet Formål Hvornår i processen Hvordan Udpege miljøansvarlig person for hele bygningen Dialog i huset omkring energiforbrug Inden indflytning Medarbejder skal på Energirigtig Drift-kursus 19 Månedlig aflæsning af elforbrug, el-produktion fra solceller Fokus på, hvilke parametre, der giver et lavt energiforbrug. Når bygningen er taget i brug/drift Data kommunikeres til alle medarbejdere i bygningen og sammenlignes eventuelt med andre, lignende institutioner

20 13C RÅDGIVERE (ARKITEKTER OG INGENIØRER) KAN: Aktivitet Formål Hvornår i processen Hvordan Hjælpe med at prioritere alle de krav og ønsker, der stilles At der kan kunne fokuseres på det vigtigste Projektfasen Oplistning af alle ønsker, så det bliver tydeligt om der er modstridende ønsker, og om der er råd til det hele Rammer for programmering Klarlægge hvilke rammer, hver rådgiver skal arbejde indenfor Efter konkurrence Mulighed for at gå ud over rammer i forbindelse med energitekniske løsninger Sikre at teknikrum er store nok Teknikrum skal have en størrelse, så man kan komme rundt og servicere anlæg i rummet. I starten af projektet Ingeniør og arkitekt skal tale sammen Samarbejde om energitiltag med brugere Gøre energieffektiv drift nemmere for brugerne Hele forløbet Lytte til brugerne Følgende opgaver kan rådgivere eventuelt udføre, men det skal indarbejdes i det aftalte honorar: Løbende kontrol af drift At driften virker korrekt og efter hensigten Efter overdragelse af bygningen Der aftales kontrolforløb for en given periode Der aftales kontrolforløb for en given periode At give brugere mulighed for at søge hjælp, eventuelt ved at ingeniør står til rådighed Fra opstart og fx 5 år frem Ved opstartsmøde, kvartalsmøder eller lignende. 20

21 13D KØBENHAVNS EJENDOMME, PROJEKT & BYGHERRE KAN: Aktivitet Formål Hvornår i processen Hvordan Sikre en god aflevering til Drift og Service Personer, der bliver involveret i bygningens drift skal føle ejerskab til ejendommen Før aflevering At man finder ud af, hvem der skal overtage ejendommen Sikre at bestiller har styr på driftskompetencer og har ejerskab til byggeriet Sikre at drift sker efter hensigten Ved opstart og ved 1. års gennemgang Fokus og løbende inddragelse Skabe forståelse for hvordan ønsker til bygningen påvirker økonomien i projektet Synliggøre, hvorfor byggeprocessen indimellem udvikler sig anderledes end forventet Tidligt Ved møde og/eller workshop Definer brugen af bygningen, fx timeantal og temperatur Sikre at teori og praksis stemmer overens Ved programmering Afklaring med kommende brugere 21

22 13E KØBENHAVNS EJENDOMME DRIFT & SERVICE KAN: Aktivitet Formål Hvornår i processen Hvordan Analyse af anlæg inden kontrakt underskrives Sikre, at vi har fået det, vi har bedt om Inden kontraker underskrives Gennemgang af det tekniske anlægs funktionsbeskrivelse Stille krav til, hvilke tekniske specifikationer, der skal bruges At få et mere ensrettet produkt, der kan anvendes til at afregne og analysere bygninger med I programfasen Oplæg til byggeprogram Udføre gennemsnitsberegning af energiforbruget i en række bygninger med samme funktion, fx daginstitutioner. At få en beregning, der kan bruges som et realistisk benchmark i stedet for de teoretiske energiklasse-beregninger. Løbende Aflæse indtastede forbrugsdata i energidatabasen og foretag beregning på baggrund af dem. 22

23 Vi vil gerne takke alle deltagerne som har været med til dette projekt KØBENHAVNS EJENDOMME Marianne Boholt Projektleder/ Drift og Service, Københavns Ejendomme Henrik Christoffersen proces- og innovationskonsulent / Analyse og Udvikling, Københavns Ejendomme Jens Thamsen Projektleder/Drift og Service, Københavns Ejendomme Michael Nilsson Teamleder, Energiteam / Drift og Service, Københavns Ejendomme Sten Drønen Ingeniør/ Analyse og Udvikling, Københavns Ejendomme Jørgen Nielsen Ingeniør/ Drift og Service, Københavns Ejendomme Nikolaj Carlsson Leder/ projekt og bygherre, Københavns Ejendomme Lasse Bang Projektleder/ Projekt & bygherre, Københavns Ejendomme Majka Rosseel Projektleder / Projekt og Bygherre, Københavns Ejendomme DET LILLE UNIVERS: : Joos Jerne - Totalrådgiver / Arkitema Anette Orth Laybourn Arkitekt /Arkitema Finn J. Christensen hovedentreprenør/ Scandibyg Christer Feilberg Ingeniør /Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Jacob Kruse Institutionsleder/ Det lille Univers UNIVERSET Lone Nyholm Christensen Projektleder / Projekt og Bygherre, Københavns Ejendomme Jesper Løvendahl, Øllgaard rådgivende ingeniører Claus Lind, Øllgaard rådgivende ingeniører Leif Macheel, Øllgaard rådgivende ingeniører Lars Christensen, JJW Arkitekter Alexandra Thygesen, AT Architects Arkitekt Thomas Nørgaard, CCO arkitekter Signe Kongebro, Henning Larsen Architects SLARAFFENLAND Palle Lindgaard - Totalentreprise/Nøhr og Sigsgaard Simon Jensen Ingeniør/Rambøll Niels Treldal Ingeniør / Rambøll Majka Rosseel Projektleder / Projekt og Bygherre, Maria Bravo de Laguna Miret Projektleder / Projekt og Bygherre GENERELT Bine Iversen Tekstforfatter John Risør Hansen Design og foto Fridda Flensted-Jensen - Facilitator 23

24 KØBENHAVNS EJENDOMME Kultur- og Fritidsforvaltningen 24

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014 Vejen til det gode byggeri Jesper Johannesen Direktør Sikuki Nuuk Harbour A/S Før anlægschef i Departement for Boliger - før direktør INI Byggeteknik INI Bygningsingeniør

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Bilag A Fremadrettet inddragelsesproces Emne Frederiksbjergbyggeriet Fremadrettet inddragelsesproces Til Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Børn og Unge Den 20. januar 2012 Nærværende bilag er en beskrivelse

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion Agenda EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger Spørgsmål og diskussion 2 22 MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER EUDP projekt: "Udvikling og 1:1

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris

Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris Værdier.. (produktværdier) Inddrag alle sagens parter i processen Workshops

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Brugere & byggeri. Hvornår og hvordan brugere inddrages, når der bygges daginstitutioner og skoler i Københavns Kommune

Brugere & byggeri. Hvornår og hvordan brugere inddrages, når der bygges daginstitutioner og skoler i Københavns Kommune Brugere & byggeri Hvornår og hvordan brugere inddrages, når der bygges daginstitutioner og skoler i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen www.kk.dk Brugere & byggeri Hvornår

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

AT Architects ApS Alexandra Thygesen ER VI PÅ RETTE VEJ? Dansk Arkitektur Center Energieffektivt bygningsdesign Konference 2.

AT Architects ApS Alexandra Thygesen ER VI PÅ RETTE VEJ? Dansk Arkitektur Center Energieffektivt bygningsdesign Konference 2. AT Architects ApS Alexandra Thygesen ER VI PÅ RETTE VEJ? Dansk Arkitektur Center Energieffektivt bygningsdesign Konference 2. marts 2011 Hvilket spor skal vi vælge? Foto: www.fotobasen.dk / Maciej Wojcik.

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Lærkehaven Lystrup Sustainable Housing In Europe Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Fokus på miljøet Sustainable

Læs mere

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008 Solceller DONG Energy og solceller, Byens Netværk, d. 17. september 2008 - Hvorfor solceller - Nøgletal, forskning/udvikling m.m. - Politisk opbakning - Eksempler på anlæg - DONG Energy's ydelser - Spørgsmål?

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

S K I B S T R U P BæRedygTIg maskin- og mandskabshal

S K I B S T R U P BæRedygTIg maskin- og mandskabshal SKIBSTRUP bæredygtig maskin- og mandskabshal Økonomisk bæredygtighed ført ud i livet Bæredygtighed og økonomi opfattes af mange som et umage par. Gennem de sidste 30 år har det i Danmark været normen,

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

læs denne brochure, 2

læs denne brochure, 2 2 læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for dig.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser K U R S U S K ATA L O G 2 0 1 2 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2012 Vores program for 2012 byder på mange forskellige kurser inden for

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere