FREMTIDENS LAVENERGI BYGGERI. KØBENHAVNS EJENDOMME Kultur- og Fritidsforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS LAVENERGI BYGGERI. KØBENHAVNS EJENDOMME Kultur- og Fritidsforvaltningen"

Transkript

1 FREMTIDENS LAVENERGI BYGGERI KØBENHAVNS EJENDOMME Kultur- og Fritidsforvaltningen 1

2 VELKOMMEN TIL FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI Københavns Kommune har ambitiøse mål på energiområdet. Bygninger og deres drift spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at gøre København CO2 neutral i Derfor er det vigtigt hvordan vi planlægger, udfører og evaluerer energirigtigt byggeri. Denne publikationen har til formål at synliggøre den viden og erfaring Københavns Ejendomme har om energitiltag i nybyggeri. Den samler resultaterne fra en evalueringsrække af tre nybyggede daginstitutioner med lavenergi. Resultaterne er en række konkrete erfaringer, Københavns Ejendomme har gjort sig i samarbejde med samarbejdspartnere og brugere. Målgruppen er først og fremmest Københavns Ejendommes medarbejdere og vores samarbejdspartnere. Her er publikationen tænkt som inspiration og redskab i hverdagen, som vi håber, giver motivation til at arbejde videre med hvordan vi kan nytænke og forbedre vores praksis som byg- og driftsherre i Københavns Kommune. Vi håber samtidig, at denne publikation styrker en evalueringskultur i Københavns Ejendomme og skaber fokus på evaluering som en vej til øget læring og mere energirigtig byggeri. For uden evaluering, hvordan ser fremtidens resultater så ud for brugerne? God læsning METODE Med denne evaluering har vi ønsket at kortlægge motiver for, hvorfor vi handler som vi gør, når vi bygger og drifter. Derfor har vi sat den kvalitative metode i spil med fokus på at generere såkaldte bløde data. Bløde data er her forstået som information, mennesker indsamler og besidder. Data, 2 der ofte har stor indflydelse på en bygningskvalitet og drift. Indsamlingsmetoden har været workshops. Workshops som metode muliggør dialogiske processer, der igangsætter refleksioner og vidensdeling på tværs af interessenter. Vi vil varmt anbefale workshops som evalueringsmetode, da det er en hurtig og inddragende måde at indsamle data på, som medarbejderne selv kan bruge i hverdagen.

3 00 INDHOLDS- FORTEGNELSE 1 LAVENERGICASES: UNIVERSET OG SLARAFFENLAND 6 BRUGERADFÆRDS-CASE: DET LILLE UNIVERS 2 DERFOR BRUGTE DE MERE ENERGI END FORUDSAGT 7 DERFOR VAR OVERDRAGELSEN IKKE OPTIMAL 3 DET GØR VI IGEN I LAVENERGI-BYGGERIER 8 DET GØR VI IGEN FOR BRUGERNE 4 UDFORDRINGER I FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI 9 FREMTIDENS UDFORDRINGER MED BRUGERE OG OVERDRAGELSE 5 MULIGHEDER I FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI 10 MULIGHEDER I FORHOLD TIL FREMTIDENS BRUGERINDDRAGELSE 11 ØNSKELISTE FRA RÅDGIVERE & LEVERANDØRER TIL BYGHERRE 12 ØNSKELISTE FRA BRUGERE TIL BYGHERRE OG DRIFTSFOLK 13 HVORDAN KAN INTERESSENTERNE GØRE DET BEDRE? 3

4 FAKTA OM UNIVERSET Areal: 450m2 fritidshjem, 105 m2 multianvendelige rum og 390 m2 tagterrasse Pris: 35 millioner Antal brugere: 220 FAKTA OM SLARAFFENLAND 4 Areal: 2000 m2 Pris: kroner Antal brugere: 86 børn vuggestue og børnehave, et fritidshjem på 300 børn og 40 medarbejdere

5 01 LAVENERGI-CASES: UNIVERSET OG SLARAFFENLAND Evaluering af lavenergi-byggeri har taget udgangspunkt i to institutioner, Universet og Slaraffenland. Her er en kort præsentation af de to byggerier: UNIVERSET Fritidshjemmet Universet er Københavns Kommunes første forsøg på nybyggeri i lavenergiklasse (LEK) 1. Bygningen ligger i Meinungsgade på Nørrebro. En del af fritidshjemmet ligger i første sals højde. Denne konstruktion gør det muligt at bevare en del af legepladsen under førstesalen. Stueplan består af flere multirum der, udover at være fritidshjem, er ramme om en række aktiviteter såsom lektiehjælp og private sammenkomster. JJW ARKITEKTER har tegnet Universet. Bygningen blev taget i brug i december Efter at have været i brug i et års tid, står det klart, at den har et højere energiforbrug end forventet. Bygningens reelle forbrug lever ikke op til LEK 1. SLARAFFENLAND Institutionen Slaraffenland er en toetagers halvmåneformet bygning. Den rummer fem vuggestue og børnehavegrupper samt otte fritidshjemsgrupper. Slaraffenland er beliggende på Fengersvej i Valby med facaden vendt mod fortovet og bagsiden af bygningen vendt mod legepladserne og et grønt område. Arkitekterne Nøhr og Sigsgaard har tegnet Slaraffenland. Rambøll var rådgivende ingeniør. Enemærke & Petersen var entreprenør. Bygningen blev udbudt som LEK 2, men blev, på grund af en række initiativer, udført som LEK1 og opgraderet til LEK

6 02 DERFOR BRUGTE UNIVERSET OG SLARAFFENLAND MERE ENERGI END FORUDSAGT Selvom de to byggerier er forskellige i form og funktion, så findes der en række fælles årsager til deres høje energiforbrug. Disse problemer kan også opstå i andre byggerier, og man bør derfor være opmærksom på dem: PROJEKTÆNDRINGER, FX I FORM AF EKSTRA RUM. BRUGERNE KENDER IKKE TEKNIKKEN GODT NOK. MANGLENDE KENDSKAB TIL VENTILATION FÅR NOGLE BRUGERE TIL AT LUFTE UD GENNEM DØRE OG VINDUER. BRUGERADFÆRD. FX MULTIRUM, DER ER TÆNKT SOM 15 GRADERS -LOKALER, MEN SOM I REALITETEN BLIVER BRUGT TIL AKTIVITETER, DER KRÆVER STUETEMPERATUR. 4 MANGLEDE SYSTEMATISK OVERVÅGNING AF ENERGIFORBRUGET, MANGLENDE BIMÅLERE, DER KAN KLARLÆGGE HVOR I BYGNINGEN, OVERFORBRUG FINDER STED. 6 5 UDSTYR OG INVENTAR SOM IKKE OPRINDELIGT VAR PLANLAGT.

7 03 DET GØR VI IGEN I LAVENERGI-BYGGERIER På en række områder er Universet og Slaraffenland vellykkede nybyggerier. De gode erfaringer er vigtige at være opmærksomme på, da de kan anvendes i projektering og udførelse af andre byggerier. GENERELLE GODE EGENSKABER VED BEGGE BYGGERIER: - Flot og opsigtsvækkende arkitektur, både indvendig og udvendig - Rum og omgivelser indbyder til mange forskellige aktiviteter, fx klatrevæg, madlavning og udendørs leg. AF ANDRE GODE EGENSKABER VED UNIVERSET KAN NÆVNES: - Rum til mange lokale aktiviteter, der har styrket nærmiljøet. - Gode lavenergi-ruder. - Holdbare og robuste overflader. BLANDT SLARAFFENLANDS GODE EGENSKABER KAN NÆVNES: - Godt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og en engageret institutionsleder. - Udearealer har legepladser til flere aldersgrupper og nærhed til grønne områder. - En stor del af energibesparelserne kan tilskrives såkaldt passive tiltag fra projekteringsfasen. Det vil sige initiativer omkring bygningens placering, isolering og materialevalg. 7

8 04 UDFORDRINGER I FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI Mange af de udfordringer, der opstod i Universet og Slaraffenland, kan opstå i fremtidige nybyggerier. Teknologien til at styre og begrænse energiforbrug bliver stadig mere effektiv, men den bliver også mere kompliceret. Brugerne har ikke altid den nødvendige viden og erfaring til at betjene teknikken. Samtidig kan nye anvendelser og udbudsformer i offentligt byggeri påvirke den endelige brug og drift af en bygning. Vær opmærksom på følgende: NOGLE AF BRUGERNES ØNSKER ER IKKE SÆRLIGT ENERGIVENLIGE. FOR EKSEMPEL PLANER OM AT ANSKAFFE PEJS, STORSKÆRME OG TØRRESKABE. DRIFTSANSVAR LIGGER OFTE HOS FOLK, DER KUN HAR LILLE FAGLIG VIDEN OM DRIFT. BRUGERNE AF EN BYGNING HAR IKKE NØDVENDIGVIS VIDEN OM, HVORDAN DERES ADFÆRD PÅVIRKER ENERGIFORBRUGET. DER KAN VÆRE BEHOV FOR AT INSTALLERE FLERE BIMÅLERE TIL AT OVERVÅGE ENERGI- FORBRUGET, MEN DER ER IKKE ALTID SAT PENGE AF TIL DET I BUDGETTET. BYGNINGER KAN ENDE MED AT HUSE FLERE PERSONER OG PÅ ANDRE TIDSPUNKTER, END FORUDSAT UNDER PROJEKTERING. VIDEN OG MATERIALE OM DRIFTEN KAN LET MISTES, NÅR BRUGERNE OVERTAGER BYGNINGEN. DER ER BEHOV FOR EN FORM FOR OVERDRAGELSES-PROCES. 8 6 VÆR OPMÆRKSOM PÅ DE BIVIRKNINGER, DER KAN VÆRE VED VISSE MATERIALER OG TEKNIKKER. SELVOM ISOLERING ER ET EFFEKTIVT REDSKAB TIL AT REDUCERE ENERGI- FORBRUG, SÅ GIVER DET OFTE PROBLEMER MED OVEROPHEDNING.

9 05 MULIGHEDER I FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI Fremtidens udfordringer kan håndteres ved hjælp af både eksisterende viden og nye ideer. Bygherre har mulighed for at sikre, at energiforbruget i bygninger bliver så lavt som muligt. For eksempel ved hjælp af følgende ideer fra evalueringen af Universet og Slaraffenland: 9 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING: > Inddrag driftsfolk og brugere tidligt i bygge processen. Sørg for, at deres viden og ønsker bliver overvejet. > Vælg løsninger, der er så enkle at betjene som muligt. Jo mere ukompliceret, jo mere vil brugerne have tid til og mulighed for at beskæftige sig med driften. > Sæt eventuelt fokus på energiforbruget i et nybyggeri ved tidligt i processen at afholde en energi-workshop for rådgivere og projektledere. UDFØRELSE: > Sæt bimålere op strategiske steder i bygningen (der hvor der typisk bruges mest energi). Det gør det nemmere at lokalisere, hvor i bygningen et eventuelt energispild finder sted. > Synliggør energiforbrug overfor brugere, fx ved hjælp af visualisering af forbrug på hjemmeside. > Sørg for at tekniske anlæg er fremtidssikret, så det for eksempel er muligt at skaffe reservedele selvom producenten lukker. > Overvej, om der skal være muligt for brugerne selv at regulere varmen i institutioner med gulvvarme. > Lavenergi-byggeri bør gøres lavpraktisk. Teknikken i bygningerne bør så vidt muligt være nem at betjene. AFSLUTNING OG OVERDRAGELSE: > Sørg for, at der findes en klar procedure for overdragelse af det færdige byggeri til brugerne. Håndbogen Energiguiden kan være god til at give basisviden. > Afsæt midler til, at entreprenøren kan stå for driften i minimum et år efter, at bygningen er taget i brug. > Opsæt eventuelt termometre i de største rum. Så kan brugerne se, hvad temperaturen er, og derved nemmere undgå diskussioner om, hvornår der skal skrues op og ned for varmen. > Sørg for at Københavns Ejendommes driftsafdeling kan yde support og opfølgning, hvis brugerne har problemer med bygningens drift.

10 FAKTA OM DET LILLE UNIVERS Areal: 1770 m2 Pris: 35 millioner Antal brugere: 88 børn i vuggestuen, 96 børn i børnehaven 10

11 06 BRUGERADFÆRDS-CASE: DET LILLE UNIVERS Evalueringen af brugeradfærd tog udgangspunkt i institutionen Det lille Univers. Her er en kort præsentation: Det Lille Univers er en integreret institution med syv vuggestuegrupper og fem børnehavegrupper fordelt på ti stuer. Det Lille Univers ligger på Nordre Digevej på Amager. Siden sommeren 2011 har institutionens brugere haft hjemme i en nybygget treetagers bygning med tilhørende legeplads. Byggeri er konstrueret til at opfylde LEK 2 og har solceller og sedum på taget. 11

12 07 DERFOR VAR OVERDRAGELSEN AF DET LILLE UNIVERS IKKE OPTIMAL Da Det Lille Univers stod færdigt, flyttede brugerne ind. Men det krævede megen tid og energi fra institutionens ledelse at få bygningen til at virke optimalt. Evalueringen afdækkede årsager til, at overdragelsen gik mindre godt: 2 3 BRUGERNE OG DERES ØNSKER HAR VÆRET INDDRAGET I PROJEKTERINGEN AF BYGNINGEN. MEN DET HAR IKKE I TILSTRÆKKELIG GRAD VÆRET DRØFTET, HVILKE KOMPETENCER DET KRÆVER AT DRIVE BYGNINGEN. HVERKEN BYGHERRE ELLER RÅDGIVER HAR DEFINERET, HVILKE KOMPETENCER, DER KRÆVES HOS BRUGERNE, FOR AT KUNNE STYRE OG VEDLIGEHOLDE BYGNINGEN KORREKT. 1 IDEELT SET SKULLE HUSET VÆRE HØJTEKNOLOGISK OG I VID UDSTRÆK -NING SELVSTYRENDE. I REALITETEN KRÆVER DET TEKNISKE KOMPETENCER AT STYRE BYGNINGEN OG DENS FACILITETER. KOMPETENCER, SOM BRUGERNE IKKE NØDVENDIGVIS HAR. 4 RÅDGIVERE OG ENTREPRENØRER HAR IKKE HAFT ANSVARET FOR DRIFTEN, EFTER AT BYGNINGEN ER TAGET I BRUG. DET ANSVAR HAR LIGGET HOS BRUGERNE. 12

13 08 DET GØR VI IGEN FOR BRUGERNE En række aspekter ved projektering og udførelse af Det Lille Univers var vellykkede. De er værd at have i baghovedet, når kommende nybyggerier skal inddrage brugere i byggeprocessens faser: OVERORDNET: Overordnet set fungerer Det Lille Univers godt. Fejlmeldinger drejer sig om enkeltstående problemer, fx døre og låse. INDDRAGELSE: Inddragelse af brugerne i udformning og planlægning af byggeriet har givet et godt slutresultat, også ved ibrugtagelse. 13

14 09 FREMTIDENS UDFORDRINGER MED BRUGERE OG OVERDRAGELSE Brugernes overtagelse af Det Lille Univers fungerede på nogle punkter knap så godt. Disse problemer kan også opstå i fremtiden, men kan forebygges ved at være opmærksom på følgende: 1 2 UKLARE SNITFLADER MELLEM ENTREPRENØR, BYGHERRE OG BRUGERE. HVIS BYGNINGEN IKKE ER HELT KLAR VED OVERDRAGELSEN, ER DET SVÆRT AT OVERDRAGE ALLE FUNKTIONER OG INSTALLATIONER KORREKT. 3 DRIFTSANSVARLIGE HAR IKKE ALTID TID ELLER VIDEN TIL AT TAGE ANSVAR FOR BYGNINGEN VED OVERDRAGELSE. DER KAN VÆRE FOR MANGE FORSKELLIGE INTERESSER OG FAGKUNDSKABER OG FOR LIDT TID. 4 DET KAN TAGE OP TIL ET ÅR FØR ANLÆG OG DRIFT KØRER STABILT OG EVENTUELLE PROBLEMER ER OPDAGET. 5 OVERDRAGELSEN SKER OFTE PÅ ET TIDSPUNKT, HVOR BYGNINGENS BRUGERE OG LEDERE HAR TRAVLT MED MANGE ANDRE TING I FORBINDELSE MED INDFLYTNINGEN DE BRUGERE, DER OVERTAGER BYGNINGEN, KAN VÆRE NOGLE ANDRE END DEM, DER VAR MED I PROJEKTERINGSFASEN.

15 10 MULIGHEDER I FORHOLD TIL FREMTIDENS BRUGERINDDRAGELSE Evalueringen af Det Lille Univers viste, at vi som bygherre både kan blive tydeligere i vores krav til brugerne, og mere opmærksomme på brugerne forudsætninger. VI KAN BEDE BRUGERNE OM, AT DE: > gør opmærksom på ting, der ikke virker, eller som de ikke forstår. > passer godt på bygningen, og lærer nye brugere at gøre det samme. VI KAN IKKE FORVENTE AT BRUGERNE > automatisk har de tekniske kompetencer, der skal til for at drive en bygning. Enten skal driftsansvarlige brugere efteruddannes, eller også skal driften varetages af personer, der har en relevant teknisk uddannelse. > løbende overvåger forbruget af vand og energi (ved hjælp af bimålere), og beder om hjælp til at få standset eventuelt merforbrug. > er opmærksomme på, hvilke økonomiske konsekvenser driften har. > deltager i relevante møder. 15

16 11 Evalueringen af byggerierne resulterede i en række ønsker til bygherre fra rådgivere og leverandører. Følgende ønsker kan være til råd og inspiration: ØNSKELISTE FRA RÅDGIVERE & LEVERANDØRER TIL BYGHERRE STIL KONKRETE KRAV TIL BYGNINGENS PERFORMANCE PÅ MANGE OMRÅDER (FX DAGSLYS, ENERGI, LUFTKVALITET, FUNKTIONALITET, PRIS, DRIFTSUDGIFTER). SØRG FOR AT HAVE REDSKABER OG PROCEDURER KLAR I FORHOLD TIL AT INDSAMLE OG BEREGNE NØGLETAL. TILLAD EN FRIERE DIALOG MELLEM INTERESSENTER I BYGGERIET. I MÅ GERNE UDFORDRE OS TIL TVÆRFAGLIG TÆNKNING. HUSK, AT PASSIVE TILTAG SOM BYGNINGENS PLACERING OG ISOLERING OFTE ER DE MEST EFFEKTIVE I FORHOLD TIL AT REDUCERE ENERGIFORBRUG. SELVOM DER ER TALE OM EN TOTALENTREPRISE, SÅ BØR RÅDGIVER HAVE EN TÆTTERE LØBENDE DIALOG MED BYGHERRE. STIL EVENTUELT KRAV OM AT ENTREPRISEN INDEHOLDER 1-2 ÅRS DRIFT AF BYGNINGEN. OVERVEJ KRAV OM ENERGISIMULERING AF EN BYGNING, MEN FØRST EFTER AT UDBUDDET ER VUNDET ELLERS RISIKERER RÅDGIVER AT SPILDE MANGE PENGE, OG BYGNINGEN KAN NÅ AT ÆNDRE SIG I PROJEKTERINGEN. SIMULERINGEN BØR OMFATTE HELE BYGNINGENS FORBRUG AF EL OG VARME, OG DEN BØR TAGE HENSYN TIL BYGNINGEN FUNKTION. DAGINSTITUTIONER HAR FX OFTE ANDRE KRAV TIL INDEKLIMA END KONTORBYGGERIER. RÅDGIVERE HAR BRUG FOR MERE END ÉT MØDE MED DRIFT & SERVICE, FX VED HVER FASEAFSLUTNING. 16

17 Til evalueringen af Det Lille Univers deltog Jacob Kruse, der er pædagogisk leder af institutionen. Han havde en række bud på, hvad brugerne ønsker sig fra bygherre og driftsfolk: FOKUS PÅ SLUTBRUGEREN I HELE BYGGEPROCESSEN. BRUGERNE HAR IKKE NØDVENDIGVIS DE TEKNISKE KOMPETENCER, DER ER NØDVENDIGE FOR AT DRIVE BYGNINGEN. EN OVERSKUELIG BRUGERMANUAL, DER UDLEVERES, NÅR BRUGERNE OVERTAGER HUSET. SNITFLADER SKAL AFKLARES OG FORMIDLES TYDELIGT OG TIDLIGT I PROCESSEN. DET SKAL VÆRE KLART FOR LEDEREN, HVEM MAN SKAL KONTAKTE OM HVAD. EN ELLER TO FASTE KONTAKTPERSONER I KØBENHAVNS EJENDOMME, DER HAR VÆRET INVOLVERET I BYGGEPROCESSEN, OG SOM MAN KAN HENVENDE SIG TIL I FORBINDELSE MED SPØRGSMÅL ELLER FEJL OG MANGLER. OVERDRAGELSESPROCES I FLERE TRIN. GERNE ET MØDE OM SELVE HUSET, OG ET ANDET MØDE MED TEKNISK GENNEM- GANG. OVERDRAGELSESPROCES KUNNE FOR EKSEMPEL SE SÅDAN UD: 1. MØDE TRE MÅNEDER FØR OVERDRAGELSE. 2. MIDTVEJSMØDE. 3. MØDE DAGEN FØR OVERDRAGELSE. 4. HEREFTER MØDE EN GANG I KVARTALET. HER KAN KØBENHAVNS EJENDOMME OGSÅ SPØRGE, OM BRUGERNE FÅR AFLÆST ENERGIFORBRUG OG SKUBBE PÅ, AT DET BLIVER GJORT. FORVALTNINGEN, OG DERMED BESTILLERNE, SKAL SIKRE, AT DE MEDARBEJDERE, DER DRIFTER EJENDOMME HAR DE RETTE KOMPETENCER, OG AT DE HAR MULIGHED FOR AT MØDES MED LEDEREN AF INSTITUTIONEN, EFTER AT BYGNINGEN ER FÆRDIGGJORT. DET VILLE VÆRE EN DRØM, HVIS INSTITUTIONSLEDEREN SLET IKKE SKULLE INVOLVERE SIG I TEKNIKKEN MEN KUNNE KONCENTRERE SIG OM BØRNENE. INSTITUTIONSLEDEREN VIL DOG GERNE VIDE, HVILKE KONSEKVENSER ÆNDRINGER I FX RUMTEMPERATUR HAR FOR ENERGIFORBRUG OG ØKONOMI. 12 ØNSKELISTE FRA BRUGERE TIL BYGHERRE OG DRIFTSFOLK

18 13 HVORDAN KAN INTERESSENTERNE GØRE DET BEDRE? En række interessenter har indflydelse på, om et byggeri bliver vellykket. Til evalueringen af Universet, Slaraffenland og Det Lille Univers, pegede deltagerne på, hvordan de enkelte interessenter kan gå nye veje og forbedre eksisterende processer. Forslagene er her delt op efter råd og ideer til, hvad grupperne af interessenter hver især kan gøre. 18

19 13A ENTREPRENØRER KAN: Aktivitet Formål Hvornår i processen Hvordan Stille forslag til inddragelse af energi og byggeteknik Optimere byggeriet inden for de givne rammer. Forslag til forbedringer Efter konkurrence og inden byggestart Workshop for rådgiver, bygherre og ingeniør Viden om brugeres behov og virkelighed Et hus der er optimalt til brugernes behov Opstartsmøde inden konkurrence Møder, interview med brugere, inddragelse af brugeres viden. Entreprenører kan indgå som en del af rådgiverteam, uden at der er tale om en entreprise. Sikre at viden om energiforbrug er indarbejdet fra starten Del rådgiverudbuddet Bygherre skal sikre det bedst mulige udbudsmateriale til rådgivere. 13B BRUGERNE KAN: Aktivitet Formål Hvornår i processen Hvordan Udpege miljøansvarlig person for hele bygningen Dialog i huset omkring energiforbrug Inden indflytning Medarbejder skal på Energirigtig Drift-kursus 19 Månedlig aflæsning af elforbrug, el-produktion fra solceller Fokus på, hvilke parametre, der giver et lavt energiforbrug. Når bygningen er taget i brug/drift Data kommunikeres til alle medarbejdere i bygningen og sammenlignes eventuelt med andre, lignende institutioner

20 13C RÅDGIVERE (ARKITEKTER OG INGENIØRER) KAN: Aktivitet Formål Hvornår i processen Hvordan Hjælpe med at prioritere alle de krav og ønsker, der stilles At der kan kunne fokuseres på det vigtigste Projektfasen Oplistning af alle ønsker, så det bliver tydeligt om der er modstridende ønsker, og om der er råd til det hele Rammer for programmering Klarlægge hvilke rammer, hver rådgiver skal arbejde indenfor Efter konkurrence Mulighed for at gå ud over rammer i forbindelse med energitekniske løsninger Sikre at teknikrum er store nok Teknikrum skal have en størrelse, så man kan komme rundt og servicere anlæg i rummet. I starten af projektet Ingeniør og arkitekt skal tale sammen Samarbejde om energitiltag med brugere Gøre energieffektiv drift nemmere for brugerne Hele forløbet Lytte til brugerne Følgende opgaver kan rådgivere eventuelt udføre, men det skal indarbejdes i det aftalte honorar: Løbende kontrol af drift At driften virker korrekt og efter hensigten Efter overdragelse af bygningen Der aftales kontrolforløb for en given periode Der aftales kontrolforløb for en given periode At give brugere mulighed for at søge hjælp, eventuelt ved at ingeniør står til rådighed Fra opstart og fx 5 år frem Ved opstartsmøde, kvartalsmøder eller lignende. 20

21 13D KØBENHAVNS EJENDOMME, PROJEKT & BYGHERRE KAN: Aktivitet Formål Hvornår i processen Hvordan Sikre en god aflevering til Drift og Service Personer, der bliver involveret i bygningens drift skal føle ejerskab til ejendommen Før aflevering At man finder ud af, hvem der skal overtage ejendommen Sikre at bestiller har styr på driftskompetencer og har ejerskab til byggeriet Sikre at drift sker efter hensigten Ved opstart og ved 1. års gennemgang Fokus og løbende inddragelse Skabe forståelse for hvordan ønsker til bygningen påvirker økonomien i projektet Synliggøre, hvorfor byggeprocessen indimellem udvikler sig anderledes end forventet Tidligt Ved møde og/eller workshop Definer brugen af bygningen, fx timeantal og temperatur Sikre at teori og praksis stemmer overens Ved programmering Afklaring med kommende brugere 21

22 13E KØBENHAVNS EJENDOMME DRIFT & SERVICE KAN: Aktivitet Formål Hvornår i processen Hvordan Analyse af anlæg inden kontrakt underskrives Sikre, at vi har fået det, vi har bedt om Inden kontraker underskrives Gennemgang af det tekniske anlægs funktionsbeskrivelse Stille krav til, hvilke tekniske specifikationer, der skal bruges At få et mere ensrettet produkt, der kan anvendes til at afregne og analysere bygninger med I programfasen Oplæg til byggeprogram Udføre gennemsnitsberegning af energiforbruget i en række bygninger med samme funktion, fx daginstitutioner. At få en beregning, der kan bruges som et realistisk benchmark i stedet for de teoretiske energiklasse-beregninger. Løbende Aflæse indtastede forbrugsdata i energidatabasen og foretag beregning på baggrund af dem. 22

23 Vi vil gerne takke alle deltagerne som har været med til dette projekt KØBENHAVNS EJENDOMME Marianne Boholt Projektleder/ Drift og Service, Københavns Ejendomme Henrik Christoffersen proces- og innovationskonsulent / Analyse og Udvikling, Københavns Ejendomme Jens Thamsen Projektleder/Drift og Service, Københavns Ejendomme Michael Nilsson Teamleder, Energiteam / Drift og Service, Københavns Ejendomme Sten Drønen Ingeniør/ Analyse og Udvikling, Københavns Ejendomme Jørgen Nielsen Ingeniør/ Drift og Service, Københavns Ejendomme Nikolaj Carlsson Leder/ projekt og bygherre, Københavns Ejendomme Lasse Bang Projektleder/ Projekt & bygherre, Københavns Ejendomme Majka Rosseel Projektleder / Projekt og Bygherre, Københavns Ejendomme DET LILLE UNIVERS: : Joos Jerne - Totalrådgiver / Arkitema Anette Orth Laybourn Arkitekt /Arkitema Finn J. Christensen hovedentreprenør/ Scandibyg Christer Feilberg Ingeniør /Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Jacob Kruse Institutionsleder/ Det lille Univers UNIVERSET Lone Nyholm Christensen Projektleder / Projekt og Bygherre, Københavns Ejendomme Jesper Løvendahl, Øllgaard rådgivende ingeniører Claus Lind, Øllgaard rådgivende ingeniører Leif Macheel, Øllgaard rådgivende ingeniører Lars Christensen, JJW Arkitekter Alexandra Thygesen, AT Architects Arkitekt Thomas Nørgaard, CCO arkitekter Signe Kongebro, Henning Larsen Architects SLARAFFENLAND Palle Lindgaard - Totalentreprise/Nøhr og Sigsgaard Simon Jensen Ingeniør/Rambøll Niels Treldal Ingeniør / Rambøll Majka Rosseel Projektleder / Projekt og Bygherre, Maria Bravo de Laguna Miret Projektleder / Projekt og Bygherre GENERELT Bine Iversen Tekstforfatter John Risør Hansen Design og foto Fridda Flensted-Jensen - Facilitator 23

24 KØBENHAVNS EJENDOMME Kultur- og Fritidsforvaltningen 24

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes På vej mod bæredygtighed i byggeriet GUIDE Når energioptimering skal lykkes - ledelse af den energioptimerede byggeproces Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Kommunale ejendomme byggeri og drift

Kommunale ejendomme byggeri og drift ELFORSK projekt: 345-002 Energisyndere i lavenergibyggeri Del- rapport Kommunale ejendomme byggeri og drift Udarbejdet af: Bo Holst- Mikkelsen, Living Strategy Consulting, bhm@livingstrategy.dk April 2015

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 cuneco en del af bips Dato 24. 10. 2011 Projektnr. Sign. MET 1. Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens behov som udgangspunkt

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Energisyndere i byggeriets faser

Energisyndere i byggeriets faser Energisyndere i byggeriets faser Workshop med branchens aktører Forprojekt - Identificering af mulige årsager til at det faktiske energiforbrug ikke lever op til det projekterede i nyere lavenergi kontorbyggeri

Læs mere

AlmenVejledning. Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger

AlmenVejledning. Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger AlmenVejledning Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger - 4 forsøg med synliggørelse

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

ModelprograM for daginstitutioner

ModelprograM for daginstitutioner MODELPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER erhvervs- og byggestyrelsen realdania januar 2010 JANUAR 2010 ModelprograM for daginstitutioner 1 forord institutioner for fremtiden Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere