Forsk 25 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsk 25 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet"

Transkript

1 Forsk 25 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Marts 2008 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej Hørsholm Denmark Telefon FOTO: SCANPIX Lyd bliver til støj i åbenplanskoler 2 To nye SBi-anvisninger om lyd 3 Redaktionen sluttet 21. februar 2008 Ansvarshavende redaktør: Jesper Kirkeskov I redaktionen: Pia Dyregaard Lene Engholst Design: Mollerup Designlab A/S Layout: Finn Gattmann Tryk: Schultz Grafisk Oplag: ISSN Gratis abonnement på Forsk kan bestilles på SBi skaber forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Nye anvisninger SBi-anvisning 214 Klimaskærmens lufttæthed. SBi-anvisning 215 Dimensionering af glas i klimaskærmen. SBi-anvisning 216 Anvisning om Bygningsreglement SBi-anvisning 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger. SBi-anvisning 218 Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger. SBi-anvisning 220 Lysstyring Den ny SBi-anvisning om BR08 indeholder bl.a. et afsnit om tilgængelighed for personer med handicap. Hjælp til at bruge det nye bygningsreglement En ny anvisning skal hjælpe byggeriets parter med at bruge det nye bygningsreglement, som trådte i kraft 1. februar. SBi-anvisning 216 om Bygningsreglement 2008 (BR08) er lavet af de forskere på SBi der også har fungeret som tekniske eksperter og rådgivere for Erhvervs- og Byggestyrelsen under udarbejdelsen af selve bygningsreglementet. Det er første gang at SBi udgiver en anvisning sammen med et bygningsreglement for at forklare reglementets bestemmelser. Gennem forklaringer og fortolkninger skal anvisningen gøre det lettere at bygge i overensstemmelse med lovgivningen. Det er i højere grad end tidligere nødvendigt at supplere bygningsreglementet med en konkret anvisning. Ikke fordi teksten i sig selv er svær at forstå, men fordi reglerne med BR08 bliver mere rummelige. I vid udstrækning fastsætter BR08 nogle generelle, funktionsbaserede krav, frem for specifikke detailkrav. De flere funktionsbaserede krav i det nye reglement giver større plads til udfoldelse, men er dermed også mindre konkrete end detailkrav om bestemte løsninger, forklarer forskningschef Niels-Jørgen Aagaard fra SBi. Gør op med minimumskrav Et af de virkemidler som den nye anvisning tager i brug, er kvalitetsniveauer. På en række udvalgte områder definerer anvisningen kvalitet på tre niveauer: Et grundlæggende kvalitetsniveau, der svarer til at man netop overholder bygningsreglementet, samt to højere kvalitetsniveauer. Der har været en udbredt praksis for at man slog sig til tåls med byggeri der blot overholdt reglementets minimumskrav. Men hvorfor ikke på nogen områder stile højere? Den nye anvisning tilbyder en... fortsættes side 2 Nu åbner Danmarks førende center for viden om det byggede miljø 3 SBi-anvisning om dimensionering af glas 4 Boligdag Seminar om tilgængelighed 4 Arkitektstuderende skal lære om tilgængelighed 5 Myte at huset skal 'kunne ånde' 5 Glasfacader kan overholde de nye energikrav 6 Snedriver på taget skal tages alvorligt 8 Overflødige boliger på landet 8 Privat boligudlejning klarer sig alene i kraft af værdistigninger 9 Spar op til 50 pct. med lysstyring 10 Sensorer advarer om fugt 10 Byggeriet skal på fabrik 11 Nu får du én samlet adgang til anvisninger, byggeregler og standarder 12

2 De flere funktionsbaserede krav i det nye bygningsreglement giver større plads til udfoldelse, men er dermed også mindre konkrete end detailkrav om bestemte løsninger, forklarer forskningschef Niels-Jørgen Aagaard om baggrunden for den ny SBi-anvisning 216. Store rum med højt til loftet og hårde overflader giver lange efterklangstider, der kan resultere i rungende støj.... fortsat fra forsiden definition af kvalitetsniveauer som på en række områder kan gøre det nemmere at afstemme forventninger mellem byggeriets parter, siger Niels-Jørgen Aagaard. Anvisningen har samme kapitelstruktur som BR08, og SBi s anvisningstekst ledsages af den fulde reglementstekst samt Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledningstekster. Anvisningen omhandler de samme emner som BR08, herunder bebyggelsesregulering, indretning (bl.a. tilgængelighed for personer med handicap), konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer. Endvidere henviser anvisningen til relevante standarder, andre anvisninger og andet baggrundsmateriale med mere uddybende information. Anvisningen henvender sig til alle professionelle parter i byggeriet, særligt bygningsprojekterende hos rådgivere og udførende samt kommunale byggesagsbehandlere. SBi-anvisning 216 kan bestilles som trykt bog og som ebog (pdf) på sbi.dk/anvisninger eller hos Byggecentrum. jek sbi.dk/anvisning-216 Lyd bliver til støj i åbenplanskoler Et nys gjalder gennem hele bygningen. Stole skramler. Skridt og snak fra 3.a på vej ud på udflugt. Hverdagen er et sammensurium af lyde der forstyrrer både elever og lærere gennem hele dagen rundt om i de af landets skoler som har åben plan. Alt sammen støj der kan føre til koncentrationsbesvær, læringsproblemer og stress. Åbenplanskoler synes at være tilbage i dansk skolebyggeri, men de er kimen til alt for meget støj der giver elever og lærere dårligt arbejdsmiljø. En ny anvisning fra SBi om lyd i skoler og daginstitutioner advarer mod at man etablerer skoler i åben plan. Åbenplanløsninger er en rigtig dårlig idé. Det siger sig selv at rum uden skillevægge er mere støjfyldte end rum i traditionelle skoler. Lydene kan jo flyde frit og uhindret mellem de forskellige aktiviteter, siger seniorforsker Birgit Rasmussen. Åben plan kræver tilpasset adfærd En helt åben plan giver uvægerligt problemer. Insisterer man alligevel på åben plan, kan man med en delvis åben plan opnå acceptable lydforhold, men det kræver grundigt forarbejde. En åbenplanløsning kræver en meget effektiv dæmpning med særlige materialer og rumdelere til at opfange lyden. Stille og støjende aktiviteter skal være skilt lydmæssigt ad, og der skal være rum til både støjende og stille undervisning. Det er en god idé at graduere åbenheden, så de mest støjende elever opholder sig i de mest lukkede rum. Derudover er der grænser for hvor højt til loftet der må være, så man sikrer at lydabsorberende materialer i loftet udnyttes optimalt. Man kan begrænse de akustisk hårde overflader ved at bruge en gulvbelægning der nedsætter lyden af bl.a. trin hen over gulvet. Det var ikke kun af det gode da man fjernede gulvtæpperne i skolerne på grund af indeklimaet. Det øgede nemlig samtidigt støjniveauet i omgivelserne, siger Birgit Rasmussen. Men man kan ikke projektere sig ud af alle problemerne. Vælger man en åbenplanindretning, skal elever og lærere tilpasse deres adfærd, så de ikke støjer unødigt. SBi-anvisning 218 om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger kan bestilles på sbi.dk/anvisninger eller hos Byggecentrum. lee sbi.dk/anvisning-218 FOTO: JJW ARKITEKTER FOTO: JJW ARKITEKTER 2

3 To nye SBi-anvisninger om lyd I forbindelse med offentliggørelsen af det nye Bygningsreglement, BR08, har SBi netop udgivet to nye anvisninger om lydforhold. De to anvisninger bærer titlerne 'Bygningsakustiske målinger' og 'Lydforhold i skoler og daginstitutioner Lydbestemmelser og anbefalinger'. Bygningsakustiske målinger SBi-anvisning 217 om bygningsakustiske målinger beskriver hvordan bygningsakustiske målinger udføres, f.eks. når man skal kontrollere om bygningsreglementets lydbestemmelser er overholdt i en bygning. Anvisningen omfatter målinger af luftlydisolation, trinlydniveau, efterklangstid og støj fra installationer i bygninger samt måling og beregning af trafikstøj indendørs. Anvisningen kan betragtes som et supplement til målestandarderne i bygningsreglementet og indeholder en række præciseringer og henvisninger til relevante standarder. SBi-anvisning 217 henvender sig primært til personer der udfører bygningsakustiske målinger, men udgør også et vigtigt redskab for rådgivere, udførende, leverandører og kommunale byggesagsbehandlere. Lyd i skoler og daginstitutioner SBi-anvisning 218 om lydforhold i skoler og daginstitutioner supplerer funktionskrav og konkrete værdier i bygningsreglementet med uddybende anbefalinger. Anvisningens lydbestemmelser kan anvendes både ved nybyggeri, ombygning og nyindretning af undervisningsog daginstitutionsbygninger. Det nye bygningsreglement indeholder en række skærpede krav til akustikken i bygninger hvor børn færdes til dagligt. F.eks. skal efterklangstiden være kortere i klasserum og daginstitutioner. Der er nu endvidere krav om lydisolation i daginstitutionerne, og så er der indført grænseværdier for trafikstøj og støj fra installationer. SBi-anvisning 218 henvender sig til bygherrer, kommunale byggesagsbehandlere, rådgivere, udførende, leverandører og til ledere og medarbejdere i undervisnings- og daginstitutioner. Anvisningerne kan bestilles på sbi.dk/anvisninger eller hos Byggecentrum. lee sbi.dk/anvisning-217 sbi.dk/anvisning-218 Nu åbner Danmarks førende center for viden om det byggede miljø Build.aau er navnet på et nyt center som, på tværs af fakulteter og institutter, samler alle de medarbejdere på Aalborg Universitet (AAU) der arbejder med byggeri og fysisk planlægning. Centrets åbning markeres officielt ved en konference i maj eller juni på AAU's afdeling i Ballerup. Her vil bl.a. rektor Finn Kjærsdam og centrets ledelse præsentere nogle af de samfundsmæssige problemstillinger som Build.aau skal fokusere på. Build.aau har i alt ca. 300 forskere indenfor det byggede miljø og er dermed landets største forskningsmiljø på området. SBi bidrager med ca. en femtedel af disse forskere, og instituttets direktør, Lone Møller Sørensen, har store forventninger til potentialet i det nye center: "Vi får en række klare fordele af et tættere samarbejde mellem universitetets forskellige forskningsenheder indenfor det byggede miljø, bl.a. med hensyn til formulering og gennemførelse af forskningsprojekter, ansøgninger om forskningsmidler, udvikling af uddannelser samt ikke mindst markedsføring af AAU som Danmarks førende center for viden om det byggede miljø", siger hun. Lone Møller Sørensen peger endvidere på at SBi's forskningsbaserede rådgivning af myndighederne får et stærkere fundament ved at man kan trække på en brederede vifte af kompetencer. SBi blev fusioneret med AAU 1. januar 2007, og dannelsen af Build.aau er et af de konkrete resultater af fusionen. jek build.aau.dk 3

4 Glas er et populært byggemateriale. Her SBi's domicil i Hørsholm. FOTO: STEEN TRABERG-BORUP SBi-anvisning om dimensionering af glas i klimaskærmen På trods af at glas er et meget populært byggemateriale, har der manglet både danske og europæiske normer for hvordan man dimensionerer glas i klimaskærmen. Det er der nu rettet op på med den ny SBi-anvisning 215 om dimensionering af glas i klimaskærmen. Anvisningen opfylder dermed et stort behov hos byggeriets aktører, der har efterlyst et fælles sæt danske retningslinjer. Emnerne i anvisningen er dimensionering af vinduer, facader og tage. De skal dimensioneres, så de kan tåle både kraftige vindstød og vinterens snemængder. Anvisningen indeholder de informationer man normalt finder i en norm, ligesom man kan finde andre nyttige oplysninger om dimensionering af glas. "Anvisningen er fremtidssikret på den måde at den bygger på de principper som en kommende CEN-standard forventes at bruge. De værdier der skal fastsættes for danske forhold når CEN-standarden er klar, kan man derfor fastsætte ved hjælp af den nye anvisning", siger forskningschef Niels-Jørgen Aagaard. Anvisningen er udarbejdet i overensstemmelse med DS 409:2006 om sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner og vil også uden videre kunne bruges i forbindelse med Eurocodes med tilhørende danske annekser. I anvisningen kan man læse om de forskellige glastyper: Floatglas, hærdet glas og varmforstærket glas, hvor floatglas er udgangspunkt for næsten alt det glas, der bruges i byggeriet i dag. Desuden er der konkrete eksempler på, hvordan man dimensionerer forskellige rudetyper forskellige steder i klimaskærmen. Anvisningen omfatter ikke dimensionering af egentlige glaskonstruktioner som glasgulve og glasværn og heller ikke glaskonstruktioner der optager last fra andre konstruktionsdele. SBi-anvisning 215 kan bestilles på sbi.dk/anvisninger eller hos Byggecentrum. sbi.dk/anvisning-215 Boligdag 2008: Spot på lejeboliger Seminar om tilgængelighed I år handler Boligdag 2008 om lejeboligens fremtid og fremtidens lejeboliger. Vi stiller skarpt på boligsektorens situation og funktion og behovet for billige boliger. Vi skal møde centrale aktører på feltet, både forskere og praktikere, diskutere sektorens funktion og høre om den boligkvalitet som udlejerne tilbyder dem der vil leje. Boligdagen holdes 1. april kl på SBi, Auditoriet, Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm. Program og tilmelding på sbi.dk/arrangementer Kan ønsker om god arkitektur, sund økonomi og krav til handicaptilgængelighed forenes? De nye krav til tilgængelighed i BR08 kan ses som en nødvendighed, en faglig udfordring eller en bremseklods, afhængig af, hvem man er. På SBi's årlige seminar om tilgængelighed vil det gennem oplæg, diskussion og præsentation af løsninger blive belyst om byggeriet bliver dyrt og grimt som følge af de øgede krav, eller om det tværtimod rummer nye muligheder for udvikling af arkitekturen. Seminaret holdes 3. juni 2008 i Ingeniørhuset. Program og tilmelding på sbi.dk/arrangementer 4

5 Arkitektstuderende skal lære om tilgængelighed "De første streger på arkitektens papir afgør ofte hvor handicapvenlig en bygning bliver", siger seniorforsker Camilla Ryhl. Derfor er det meget afgørende at arkitektstuderende har viden om tilgængelighed med i rygsækken når de forlader arkitektskolerne som færdiguddannede. Camilla Ryhl er sammen med lektor Peder Duelund Mortensen fra Kunstakademiets Arkitektskole i København ved at sammensætte en undervisningsplan der skal øge de studerendes viden om hvad personer med nedsatte funktioner har af behov til bygninger og boliger. Undervisningen skal løbe af stabelen på Kunstakademiets Arkitektskole i løbet af foråret. "I den senere tid har vi oplevet en stigende interesse hos de studerende for at blive klogere på tilgængelighedsområdet. Derfor har vi nu lavet et dagskursus som kan imødekomme behovet", siger Camilla Ryhl. Umiddelbart lyder en dags undervisning ikke af så meget, men det er en flerdobling af den nuværende afsatte tid på kun et par timer i hele uddannelsesforløbet. Camilla Ryhl håber på at kurset ad åre kan føre til endnu mere undervisning i det meget nødvendige emne. SBi vil tilbyde en tilsvarende undervisning til andre arkitektuddannelser i Danmark, ligesom tilbuddet også gælder færdiguddannede arkitekter. sbi.dk/tilgængelighed/bygningsindretning ILLUSTRATION: RAMBØLL DANMARK Den verdenskendte engelske arkitekttegnestue Foster and Partners er et eksempel på at hensynet til tilgængelighed kan forenes med arkitektonisk kvalitet. Her medtænker man tilgængelighedsaspektet i alle projekter. Tegnestuen er arkitekter på det nye elefanthus i Københavns Zoologiske Have, og her bliver det muligt for kørestolsbrugere at færdes uhindret rundt i hele gårdanlægget. Myte at huset skal 'kunne ånde' Mange lægfolk har den opfattelse at huse skal 'kunne ånde' for at man kan få et godt indeklima: Materialerne skal være naturlige og helt åbne for gennemtræk, så ventilerer huset nemlig sig selv. Moderne huse er alt for tætte, og at bo i dem er som at bo i en plasticpose, lyder opfattelsen. "Det er en ren myte at huset skal kunne ånde", siger seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen og fortsætter: "Tværtimod skal huse være korrekt ventileret og derfor være så tætte at der stort set ikke slipper luft igennem utætheder i vægge, lofter og gulve. Det er noget pjat at tro at et utæt hus er sundere at bo i". I en lufttæt bolig kan man kontrollere luftskiftet, så man får den fugtige og forurenede luft skiftet ud når der er behov for det. Det er der typisk i køkken og badeværelse. Er huset utæt, er der risiko for at varm, fugtig luft trænger ud i den kolde konstruktion, hvor den kondenserer. Kondens optræder typisk i isoleringen, og fugten sætter sig på trækonstruktionerne med fare for bl.a. skimmelsvampevækst. "En dampspærre kan løse problemet med fugt i konstruktionen. Den skal selvfølgelig sidde korrekt, så den stopper den varme luft inden den bliver kold", forklarer Torben Valdbjørn Rasmussen. Lufttætte huse sparer på energien Den primære bevæggrund for at tætne huset er at spare på energien. Ud over at isolere tilstrækkeligt er det vigtigt at tætne huset, så kold luft ikke blæser ind i boligen. Når kold og varm luft mødes, vil luften sætte sig i bevægelse. Det er det vi oplever som træk. "Et lufttæt hus mindsker varmetabet i boligen, og det er jo noget boligejerne kan mærke på varmeregningen ", siger Torben Valdbjørn Rasmussen. Læs mere om lufttætning af huse i SBi-anvisning 214 om klimaskærmens lufttæthed. lee sbi.dk/anvisning-214 FOTO: LARS DUE Termografibillede der viser at kold luft strømmer ind (blåviolette områder) omkring to ovenlysvinduer der er anbragt på hver sin side af en kipbjælke. Dette indikerer at folien hverken er samlet lufttæt til kipbjælken eller til ovenlysvinduet. 5

6 Domicil for Energinet.dk Byggeperiode: Beliggenhed: Erritsø ved Fredericia Bygherre: Energinet.dk Arkitekt: Hvidt & Mølgaard Ingeniør: Rambøll Entreprenør: Hoffmann A/S Etageareal: ca m² plus m² kælder Vinduesareal: m², heraf 720 m² i tag over atrium Vinduesareal af facader: 57 % FOTO: JØRGEN TRUE/STUDIE-E Domicilet for Energinet.dk er en rektangulær bygning i tre etager plus kælder. Bygningen ligger på en skrånende grund, som gulvet i stueetagen følger. Midten af bygningen er et stort atrium gennem alle etager. Der er glasfacade i stueetagen hele vejen rundt samt i gavlene på de øvre etager. Facaden i de øvre etager er trukket tilbage og derved beskyttet mod solindfald. I gavlene er glasfacaderne forsynet med stort tagudhæng og sidefinner. I nord- og sydfacaden er der almindelige vinduesbånd i kombination med højtsiddende dagslysvinduer. Alle ruder i glasfacader, vinduer og ovenlys over atrium er trelags energiruder med svagt solafskærmende effekt. Den kunstige belysning i kontorområderne er med energieffektive belysningsarmaturer, som styres kontinuerligt efter dagslysindfaldet. Bygningen er mekanisk ventileret og mekanisk kølet om sommeren. Som et særligt tiltag er der 60 m² solceller på sydfacaden. Glasfacader kan overholde de nye energikrav Nogle har spået glassets død som facademateriale fordi det efter sigende ikke skulle kunne overholde de nye energikrav i bygningsreglementet. Men det kan sagtens lade sig gøre at opføre arkitektonisk spændende byggerier med glasfacader og samtidig overholde energikravene. Det siger forskningschef Søren Aggerholm efter at have gennemgået en række nye projekter med glasbyggerier. Glas har de seneste år været det foretrukne facademateriale på virksomheders domicilbyggerier. Så der var en vis bekymring blandt arkitekter og bygherrer om hvorvidt det stadig kunne lade sig gøre at bygge kontorhuse med store glasfacader da de nye energikrav blev indført i Den bekymring er nu manet i jorden, og der er kommet nogle særdeles spændende byggerier ud af de første eksempler, både arkitektonisk og energimæssigt, siger Søren Aggerholm og peger på undersøgelsens to byggerier: Domicilerne for Energinet.dk, der er ved at være indflytningsklart, hhv. Carl Allers Etablissement A/S, der er under opførelse. Frivillig tilslutning til skærpede energikrav De to byggerier har fået byggetilladelse og er gået i gang før bestemmelserne om de nye energikrav trådte i kraft, så der er tale om at begge bygherrer frivilligt ønskede at opfylde de kommende, skærpede energikrav. Vi ønskede først og fremmest at opføre et lyst og åbent byggeri, som vores medarbejdere kan føle sig godt tilpas i. Vi ville også sikre et energieffektivt byggeri, og det betød at vi på grund af energirammen ikke fik så store glasfacader som vi i udgangspunktet kunne tænke os. Men i dag, hvor byggeriet er færdigt, er vi ovenud tilfredse med lysindfald, transparens og åbenhed, især de store glasgavle er vi meget glade for, siger produktchef Jens Jørgen Rype fra Energinet.dk. Fra Carl Allers Etablissement A/S lyder det: 6

7 Allerhuset Byggeperiode: Beliggenhed: Havneholmen i København Bygherre: Carl Allers Etablissement A/S Bygherrerådgiver: Michael Bang ApS, Iver Albæk Byggerådgivning ApS og Site A/S Arkitekt: PLH Arkitekter A/S Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og EKJ Rådgivende ingeniører A/S Totalentreprenør: Pihl Energiberegning for entreprenøren: EKJ Rådgivende ingeniører A/S Opvarmet etageareal: m² Vinduesareal: m², heraf 690 m² i tag over atrium Vinduesareal af facader: 73 % delvis ventileret og fungerer primært som et skærmglas for solafskærmningen. Der er derudover, af hensyn til brugerne, monteret et indvendigt solgardin i hovedparten af bygningen. Skylightene over atriet er med tolags energiruder og en indvendig, mekanisk styret solafskærmning. Den kunstige belysning er med energieffektive belys ningsarmaturer, som styres kontinuerligt efter dags lys indfaldet. Bygningen er mekanisk ventileret og mekanisk kølet om sommeren med havnevandet som kølekilde. FOTO: JØRGEN TRUE/STUDIE-E Allerhusets bygningskrop er en trekantet kileform med svagt udadkrumme facader. I bygningens midte er der et stort atrium, som går gennem alle etager. Atriet er mod øst åbent mod havnen. Bygningen er med skrånende tag, således at den er højest mod nord, hvor der er ni etager over terræn, og lavest mod syd, hvor der er syv etager. Bygningen er med kælder i to etager. Alle tre facader er i glas. I de to nederste etager er der ud for atriet og i nordvestfacaden en enkelt glasfacade med tolags energiruder med solafskærmende glas i kombination med en bevægelig, indvendig solafskærmning. Der er dobbeltglas i alle tre facader, bortset fra de nederste etager. Den dobbelte glasfacade har samme energirude indvendig som den øvrige facade plus et ekstra enkelt glaslag udvendigt. Det udvendige glaslag er Vi var interesserede i både at bygge Allerhuset efter den nye energiramme og at få en væsentlig del af dagslyset fra store glasfacader. Begge dele har vi fået opfyldt siger bygherrerådgiver for Allerhuset Michael Bang. Allerhuset forventes færdigt i I begge byggerier er energieffektiviteten tænkt med tidligt i projekteringen. Der er således sørget for ikke bare god isolering og godt dagslys, men også god solafskærmning ved glasfacaderne, styring af belysningen efter dagslyset og effektiv ventilation og køling. Når energieffektiviteten tænkes med ind fra begyndelsen, bliver investeringen for at opnå et energieffektivt byggeri væsentligt lavere, og totaløkonomien, inklusive både opførelse og drift, bliver gunstigere, siger Søren Aggerholm, der har gennemgået projekterne i samarbejde med glas- og facadeindustrien. De nye energibestemmelser Fra april 2006 har energikravet til nybyggeriet været baseret på en energiramme, der skal dække bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand samt for kontorer tillige belysning. Energibehovet vægtes efter den anvendte primærenergi. Der anvendes en faktor på 2,5 ved sammenvejning af el med henholdsvis gas, olie og fjernvarme. Ved beregning af energibehovet tages der hensyn til bygningens klimaskærm, bygningens placering og orientering, herunder dagslys og udeklima, varmeanlæg og varmtvandsforsyning, bygningens varmeakkumulerende egenskaber, eventuelt ventilationsanlæg og klimakøling, solindfald og solafskærmning, naturlig ventilation og det planlagte indeklima. Ved bestemmelse af energibehovet kan der også tages hensyn til f.eks. anvendelse af solvarme, solceller, varmepumper, kondenserende kedler, anvendelse af varmegenvinding samt køling med ventilation om natten. 7

8 Snedriver på taget skal tages alvorligt FOTO: BIRCH OG KROGBOE A/S Nedstyrtet tag over publikumtribunen i en idrætshal. Nu er det igen sæson for snevejr og dermed risiko for skader på bygninger. Det er ikke længere siden end i februar sidste år at tagene på 13 bygninger kollapsede. Det gjorde de efter det havde sneet og stormet i flere dage. SBi's gennemgang af de 13 kollapser viser at de skadede bygninger i de fleste tilfælde enten lå i læ af en højere bygning eller havde en tagflade med store niveauspring. Det havde som konsekvens at sneen samlede sig i driver og derved påførte bygningerne store belastninger. Når man tager det ekstreme vejr i betragtning, klarede bygningerne sig generelt fint, men de 13 skader gi- ver stof til eftertanke. I næsten alle de 13 sager er der begået fejl, eller lastforholdene er ændret siden opførelsen. I flere tilfælde havde man ganske enkelt ikke taget hensyn til at en ny bygning kunne komme til at give læ for en eksisterende, lav bygning. Den lave bygning udsættes derved for en langt større last end forudsat ved opførelsen, og det har i disse tilfælde ført til kollaps, siger seniorrådgiver Erik Steen Pedersen, der har været med til at analysere de 13 sammenstyrtninger. Nogle af kollapserne skete i ældre bygninger som er opført efter lempeligere belastningsregler end dem der bruges i dag. Og netop disse bygninger er sårbare hvis der skulle komme en lignende vejrsituation. Noget tyder på at selv om klimaændringerne peger mod mildere vintre, bliver tilsvarende vejrsituationer hyppigere, og de kan ramme andre områder i Danmark. Jeg vil opfordre til at man er opmærksom på om der på en bygning ligger flere meter sne, og om der er store nedbøjninger eller øvrige tegn på at noget er ved at gå galt. Hvis det er forsvarligt at rydde sneen væk, er det selvfølgelig den bedste måde at forhindre skader eller ulykker på, men ellers må man undlade at benytte bygningen, siger Erik Steen Pedersen. sbi.dk/snelast-pa-tage Overflødige boliger på landet FOTO: GEORG GOTTSCHALK Tusindvis af boliger kan ikke omsættes på det almindelige boligmarked. Det er boliger der er meget nedslidte, f.eks. med utilstrækkelige installationer, fugt og skimmelsvampe, manglende isolering, nedstyrtningsfare, rod og gammelt affald på grunden. Mange af boligerne står tomme og har gjort det meget længe. Det drejer sig om enfamiliehuse og stuehuse der typisk ligger i landsbyer og i det åbne land i landets yderområder, hvor befolk- ningstallet er faldende. Boligerne er overflødige, ingen vil købe dem, ingen vil bo i dem. Det viser en undersøgelse som forskningschef Thorkild Ærø og seniorforsker Georg Gottschalk har lavet. Undersøgelsen viser at mange kommuner er usikre på reglerne for hvad de må gøre inden for lovens rammer for at få bugt med de faldefærdige og skæmmende boliger. For at imødekomme kommunerne har vi foreslået en række nye handlemuligheder, f.eks. at kommunerne indleder et tæt samarbejde med Jordbrugskommissionerne, der har mulighed for at gribe ind over for skæmmende stuehuse og driftsbygninger, men ikke har ressourcer til opsøgende arbejde i de nye, store regioner. Vi har også peget på det hensigtsmæssige i at give kommunerne statsstøtte til opkøb af skæmmende huse, med henblik på istandsættelse, videresalg eller nedrivning. I takt med at befolkningstallet falder i nogle af landets yderområder, er man nødt til at rive nogle af de allerdårligste huse ned, siger seniorforsker Georg Gottschalk. Undersøgelsen er finansieret af Socialministeriet. sbi.dk/boligforhold/boliger 8

9 Privat boligudlejning klarer sig alene i kraft af værdistigninger Det er ikke meget man hører om privat boligudlejning i boligdebatten, og det på trods af at der er private udlejningsboliger i Danmark, svarende til næsten en femtedel af boligmassen. Men nu har SBi taget pulsen på den private udlejningssektor for at se hvilken rolle den spiller i det store boligspil, og hvor den er på vej hen. Selvom overskuddet på private udlejningsejendomme kun var på 2 pct. af ejendomsværdien i 2005, har investeringer i private udlejningsejendomme alligevel været en god forretning i de sidste fem år. Værdien af ejendommene er nemlig i gennemsnit steget med 14 pct. om året. Men de kommende år kan man ikke forvente samme stigninger i ejendomsværdierne, så det vil blive mindre attraktivt at investere i private udlejningsboliger. Den overordnede konklusion på undersøgelsen er at den private boligudlejning har en væsentlig betydning for mobiliteten på boligmarkedet og for husstande med et akut boligbehov. Undersøgelsen viser desuden at mange af boligerne har fået højere husleje i de senere år fordi huslejereguleringen er ophævet i forbindelse med forbedringer. FOTO: COLOURBOX Færre regulerede lejeboliger Der er et stort gennemtræk i de private udlejningsboliger, der ofte fungerer som en mellemstation på vej til en mere permanent bolig. Boligerne bruges f.eks. af børn der flytter hjemmefra, samt unge og par der flytter sammen eller bliver skilt. Beboerne er overvejende singler, og en del af dem er uden for arbejdsmarkedet eller har lave indkomster. Men den private udlejningssektor er ikke i samme grad som det almene byggeri befolket af socialt svage personer. Til forskel fra ejerboliger, andelsboliger og almene boliger modtager den private udlejning ikke offentlig støtte, og den er hårdere beskattet. Det er en væsentlig årsag til at der ikke findes så mange nybyggede lejeboliger. Lidt under halvdelen af de private udlejningsboliger er omfattet af reglerne i boligreguleringsloven, som siger at huslejen skal afspejle de omkostninger udlejeren har på ejendommen. Det betyder at der er begrænsninger på huslejen, som i større eller mindre omfang kan ligge under markedsniveauet. Ejerne forventer dog at huslejerne kun vil stige med ca. 10 pct. ved en ophævelse af reguleringen mere i hovedstaden og de store provinsbyer, mindre i de små. En af årsagerne er at lidt under en tredjedel af de hidtil regulerede boliger har været gennem en renovering som allerede har ophævet reguleringen. En broget skare Private udlejere er en broget skare, kun ca. halvdelen af dem har det som erhverv, mens andre blot har investeret i en enkelt ejendom eller to, eller købt en for selv at bruge den. Der er store forskelle på hvordan de driver ejendommene, og det afspejles i økonomien. De professionelle udlejere får væsentligt højere huslejeindtægter end de øvrige, men de har også langt større udgifter, som betyder at deres overskud er mindre. Det kan skyldes at de små investorer i høj grad benytter sig af gør-det-selvmetoden i den daglige drift, og når der skal foretages forbedringer. Overskuddet kan dog også dække over manglende vedligeholdelse og dermed forringelse af ejendommene. Men på bundlinjen scorer de professionelle udlejere de største kapitalgevinster. Undersøgelsen viser at ejerne ikke er tilbøjelige til at sælge, og de gør det som regel kun hvis der viser sig væsentlig større afkast på andre investeringsmuligheder. Det sker dog at ejerne også ser en fordel i at sælge til beboerne som andelsboliger. De to rapporter 'Privat boligudlejning motiver, strategier og økonomi' samt 'Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse' er finansieret af Center for Bolig og Velfærd under Realdania. sbi.dk/boligforhold/boliger 9

10 Spar op til 50 pct. med lysstyring Sensorer advarer om fugt Forbruget af elektrisk lys i bygninger kan i gunstige tilfælde reduceres med op til 50 pct. hvis man bruger automatisk lysstyring. Det fremgår af en ny SBi-anvisning om lysstyring, der viser hvordan man ved hjælp af lysstyringssystemer skaber arbejdspladser med gode lysforhold og behagelige temperaturer, samtidig med at elforbruget i bygningerne nedsættes. Ofte er indførelsen af lysstyring blevet mødt med suk: Åh nej, ikke lysstyring. Det virker jo ikke. Dårlig kommunikation i processen fra behovsanalysen til leveringen af det færdige lyssystem har ofte ført til at systemet ikke passede til kundernes behov, eller kunderne ikke var ordentligt instruerede i hvordan anlæggene fungerede. Resultatet var ofte at systemet blev slået fra med unødvendigt elforbrug til følge. Men sådan behøver det ikke at være, siger seniorforsker Jens Christoffersen: Vi fandt ud af at det var nødvendigt at gøre meget mere ud af kommunikationen mellem hvert led i processen. Den skal overvejende være skriftlig eller skemalagt med fyldestgørende oplysninger om økonomi, energi og brugerkomfort, og den skal pege på fordele og ulemper ved de forskellige typer systemer. På den måde lykkes det at kunden får et anlæg der passer til behovet, og som er let at forstå og vedligeholde. Enerigrammen kan opfyldes med lysstyring Det vil sandsynligvis være sådan at de fleste bygninger ikke kan opfylde kravene i energirammen fra 2006 uden at have et eller flere belysningssystemer. Forfatterne bag anvisningen forudser derfor en stigende efterspørgsel på velfungerede anlæg. SBi-anvisningen er udformet som en håndbog, der beskriver alle led i processen. Bl.a. vejledning i hvordan de valgte systemer skal beskrives, så kommunikationen mellem alle involverede parter bliver så god som mulig. Anvisningen giver også råd om indregulering og afprøvning af systemerne samt den efterfølgende instruktion af brugerne. Anvisningen indeholder et gennemarbejdet eksempel på hvordan en proces fra bestilling til levering kan forløbe. Bagest i anvisningen findes en række appendikser der dels beskriver de mest anvendte begreber, dels supplerer håndbogen med erfaringer fra brug i praksis. SBi-anvisning 220, 'Lysstyring', kan bestilles i trykt form eller som e-bog på sbi.dk/anvisninger eller hos Byggecentrum. sbi.dk\anvisning-220 Hvorfor vente til skaden er sket, hvis man kan forebygge fugtskader i boligen inden fugten får alvorlige konsekvenser for boligen og beboernes sundhed? Det arbejdes der ihærdigt på i innovationskonsortiet SensoByg under Videnskabsministeriet, som SBi deltager i. Det er et stort anlagt, højteknologisk projekt, hvor målet er at udvikle en passiv, trådløs sensor der skal advare om eventuelle forandringer i vægge og konstruktioner. Passiv betyder at sensoren ikke får tilført energi efter den er bygget ind i huset. Trådløs kommunikation med indbyggede sensorer i byggematerialer er allerede i dag en realitet, men teknologien er meget dyr. Et enkelt målepunkt koster kroner. I det nye projekt er udfordringen at producere meget prisbillige sensorer. En betragtelig lavere pris er en forudsætning for at man f.eks. kan sprede sensorerne ud som sædekorn på en tagkonstruktion, siger seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen. Lang levetid er nødvendig Han peger på en anden meget stor udfordring i projektet, nemlig at sensorerne skal kunne virke lige efter opførelsen og desuden skal kunne overleve inde i byggematerialerne og bevare deres indbyggede sendeeffekt i op til år, hvor nedslidningen erfaringsmæssigt begynder at give nogle skader på bygningen. Den sensorbaserede overvågning af primært fugt og temperatur i byggeriet kan også bruges i opførelsesfasen til f.eks. at bestemme hvornår betonen er tør nok til bl.a. at aptere trægulve, opsætte gipsvægge eller tapetsere. Det er et meget spændende projekt som vi har store forventninger til, og som vi kan se kan bruges på mange områder i bygninger og boliger, bl.a. også i forbindelse med bygningers vedligehold, siger Torben Valdbjørn Rasmussen. Når de nye sensorer om to til tre år er udviklet til et passende niveau, skal der findes nogle bygninger hvor teknologien skal afprøves, inden man går i gang med en egentlig produktion af senderne. sensobyg.dk 10

11 Byggeriet skal på fabrik Du går forbi en byggeplads som ser ud til at være mennesketom midt i arbejdstiden. Hvor er alle henne? Der er skam fuld gang i arbejdet derovre går et par mand og monterer, og resten er jo ikke her, men på fabrikken, lyder svaret. Dette er ingen fjern fremtid. Det er allerede så småt ved at ske i Belgien, og det er også på vej i de nordiske lande. Da 200 internationale topfolk fra byggeriet var samlet til konferencen Revaluing Construction 2007 i København og Malmö, lød der samme budskab fra alle verdenshjørner: Byggeriet skal blive mere industrialiseret. En større del af produktionen bør være præfabrikeret i stedet for at foregå på byggepladsen. Øget industrialisering rummer et stort udviklingspotentiale for byggeriet. Konferencen var fuld af gode eksempler på hvordan dansk byggeri kan lære af udviklingen i andre lande og i andre, mere industrialiserede erhverv, siger direktør Lone Møller Sørensen fra SBi, som var medarrangør af konferencen. Lyt til brugerne Men risikerer vi ikke at det bliver frygtelig kedeligt alt sammen? Nej, ifølge Lone Møller Sørensen bliver det færdige byggeri ikke nødvendigvis kedeligere af at være mere præfabrikeret, og jobbene behøver heller ikke blive det: Tværtimod giver industrialisering en masse nye muligheder for at øge kvaliteten af byggeriet, både med hensyn til brugerdrevet design og funktionalitet. Og på langt sigt vil det fysisk hårde arbejde på byggepladsen blive erstattet af serviceprægede funktioner. Samtidig vil vi se en opløsning af grænserne mellem ingeniørernes og arkitekternes arbejde. Et andet gennemgående tema på konferencen var at byggesektoren i stigende grad ser sig selv som et serviceerhverv, der går systematisk til værks med bruger- og markedsanalyser. Af samme grund indeholdt konferencen også oplæg fra andre brancher end byggeriet, heriblandt repræsentanten for en bilproducent, som pointerede at hans virksomhed ikke blot leverer biler, men også leverer lang tids mobilitet. Dette gælder i endnu højere grad i byggeriet, hvis frembringelser unægtelig har længere levetid end biler. Hvor nogle byggevirksomheder i deres egen selvforståelse blot leverer et hus, så skal de i højere grad f.eks. se at de leverer de næste mange års ramme om familiens trivsel, siger Lone Møller Sørensen. Konferencen Revaluing Construction 2007 blev afholdt oktober i København og Malmö og var arrangeret af SBi sammen med de danske og svenske bygherreforeninger samt Lunds Universitet. Konferencens hovedsponsorer var Rambøll, FOR- MAS, Realdania, Boligfonden Kuben og Erhvervs- og Byggestyrelsen. jek rc2007.org FOTO: JØRGEN TRUE 200 internationale topfolk fra byggeriet var samlet i København til konferencen Revaluing Construction Doktor i læringsarkitektur Arkitekt MAA, ph.d., seniorforsker Inge Mette Kirkeby kan nu føje endnu en titel til sit navn: Dr. tech. Den 31. august 2007 forsvarede Inge Mette Kirke by sin doktorafhandling med titlen 'Skolen finder sted' ved Arkitekturskolen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Opponent var professor og arkitekt Sten Gromark fra Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. I sin sammenfatning sagde han bl.a.: Træfsikker analyse og sproglig finesse, en vældig fortjenstfuld begrebsudvikling, et vigtigt værktøj for skolefolk og arkitekter, vældig koncist og velstruktureret sprog, stor tydelighed og præcision. sbi.dk/arkitektur/undervisningsbyggeri 11

12 Ændringer til ovenstående adresse kan foretages på sbi.dk/forsk Nye anvisninger SBi s trykte udgivelser kan bestilles via eller hos Byggecentrum Boghandel, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup. Tlf , e-post Opgivne priser er inkl. 25 pct. moms, men ekskl. ekspeditionsgebyr og forsendelse. SBi-anvisning 214 Klimaskærmens lufttæthed. Torben Valdbjørn Rasmussen og Asta Nicolajsen. 44 sider. Kr. 125,00. Indgår i SBi-abonnement 'Bygningsdele og materialer A+B'. SBi-anvisning 215 Dimensionering af glas i klimaskærmen. Jørgen Munch-Andersen. 46 sider. Kr. 125,00. Indgår i SBi-abonnement 'Bygningsdele og materialer A+B'. SBi-anvisning 216 Anvisning om Bygningsreglement Birgitte Dela Stang (red.). 359 sider. Kr. 575,00. Indgår i SBi-abonnement 'Bygningsplanlægning A+B'. 'Byggeteknik og byggematerialer A+B' 'Indeklima og energi A+B'. SBi-anvisning 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger. Dan Hoffmeyer, Henrik S. Olesen, Birgit Rasmussen. 22 sider. Kr. 125,00. Indgår i SBi-abonnement 'Bygningsfornyelse og boligforbedring A+B'. 'Installationer A+B'. 'Indeklimaforhold A+B'. SBi-anvisning 218 Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger. Lydbestemmelser og anbefalinger. Dan Hoffmeyer. 27 sider. Kr. 125,00. Indgår i SBi-abonnement 'Bygningsudformning A+B'. 'Bygningsfornyelse og boligforbedring A+B'. 'Indeklimaforhold A+B'. SBi-anvisning 220 Lysstyring. Claus Reinhold, Steen Traberg-Borup. Anette Hvidberg Velk. Jens Christoffersen. 78 sider. Kr. 275,00. Indgår i SBi-abonnement 'Bygningsudformning A+B'. 'Bygningsfornyelse og boligforbedring A+B'. 'Installationer A+B'. 'Indeklimaforhold A+B'. 'Energiforbrug A+B'. Nu får du én samlet adgang til anvisninger, byggeregler og standarder Forestil dig at du kan få adgang til SBi-anvisninger, byggelovgivning, normer og standarder osv. gennem én webbaseret løsning. Ja, ja, den er god, Google er opfundet, og alle fagportalerne kender vi også godt, vil du måske sige, men søgemaskiner og portaler giver jo kun adgang til et virvar af overskrifter og ikke til selve dokumenterne, så det kan jeg ikke bruge til ret meget. Så kender du måske ikke Byggedata? Gennem en menneskealder har Byggedata, som ejes og drives af Byggecentrum, været de professionelle byggefolks opslagsværk. Byggedata indeholder mere end sider, hvoraf det meste er lovstof og danske standarder, der ligger i en velordnet og overskuelig struktur. Det nye er at du nu også kan få fuldtekstadgang til de 26 vigtigste SBi-anvisninger direkte i din webbrowser. Du skal blot tegne et tillægsabonnement til dit abonnement på Byggedata. Det er ikke gratis Det er naturligvis hverken gratis at abonnere på Byggedata eller at få SBi-anvisningerne med i købet. Men alternativet er heller ikke gratis: Som professionel er det helt afgørende at du baserer dit projekt på det gældende grundlag. Det koster masser af tid og besvær at holde sig ajour. Med et abonnement på Byggedata inkl. SBi-anvisningerne kan du være sikker på at du er fuldt opdateret og ikke går glip af noget væsentligt. Over professionelle bruger Byggedata, som er byggeriets mest omfattende opslagsværk. Byggedata indsamler, sorterer og serverer alle relevante data på en nem og brugervenlig måde. Prisen for en enkeltbrugerlicens til Byggedata inkl. et tillægsabonnement på SBi-anvisninger er i øjeblikket lige omkring kroner. jek byggedata.dk

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj Forsk26 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet November 2009 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45

Læs mere

Der er så billigt ude på landet

Der er så billigt ude på landet FORSK17 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut Juni 2005 Byfornyelse begrænser Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut

Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut December 2006 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon 45 86 55 33 sbi@sbi.dk

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Privat boligudlejning

Privat boligudlejning SBi 2008:01 Privat boligudlejning Motiver, strategier og økonomi Privat boligudlejning Motiver, strategi og økonomi Hans Skifter Andersen Morten Skak SBi 2008:01 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

FORSK16. Blandede erfaringer med partnering. Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut. Modernismens skygge

FORSK16. Blandede erfaringer med partnering. Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut. Modernismens skygge FORSK16 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut November 2004 Modernismens skygge Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima.

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima. Energiparcel 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig økonomi indeklima livskvalitet co2 ARKITEKTUR plads lys komfort Udgivet af Realea ENERGIPARCEL Realea A/S 2010 ISBN 978-87-92230-26-3

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Glarmesteri Light Tower. Emporia. Teknologi Energiruder og kondens

Glarmesteri Light Tower. Emporia. Teknologi Energiruder og kondens 3 2013 Glarmesteri Light Tower ARKITEKTUR Emporia Teknologi Energiruder og kondens 2 Arkitektur glas 3 2013 Ministeren, embedsværket, håndværket og rådgiverne Vi skal spare på energien. Der bruges derfor

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

TEMA TEMA SLUT MED GLASPALADSER RUSTET TIL NYE ENERGIKRAV ÆSTETISK LØFT TIL BETON. Beton sparer energi. svært at overholde energirammen

TEMA TEMA SLUT MED GLASPALADSER RUSTET TIL NYE ENERGIKRAV ÆSTETISK LØFT TIL BETON. Beton sparer energi. svært at overholde energirammen TEMA TEMA Beton sparer energi BETON SPARER ENERGI SLUT MED GLASPALADSER svært at overholde energirammen RUSTET TIL NYE ENERGIKRAV betons tyngde giver fordele ÆSTETISK LØFT TIL BETON projekt om den synlige

Læs mere

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter BYGHERREFORENINGEN OG GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND Udarbejdet for Bygherreforeningen

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger SBi 2011:17 Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger Klimaskærmens tæthed i kontor- og undervisningsbygninger Niels C. Bergsøe Niels H. Radisch Jürgen Nickel Jørn Treldal Erik W. Bundesen

Læs mere

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING DECEMBER 2005 Opgør med den fragmenterede byggebranche Vejen til et bedre byggeri forudsætter en fælles

Læs mere