Test af nøgletalssystem for projekterende ingeniører og arkitekter. Evaluering af fuldskala-forsøg Gennemført november 2005 januar 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test af nøgletalssystem for projekterende ingeniører og arkitekter. Evaluering af fuldskala-forsøg Gennemført november 2005 januar 2006"

Transkript

1 Test af nøgletalssystem for projekterende ingeniører og arkitekter Evaluering af fuldskala-forsøg Gennemført november 2005 januar 2006 Byggeriets Evaluerings Center Temagruppe for rådgivere 2. udgave september 2006

2 FORORD Siden oktober 2004 har en temagruppe arbejdet med udvikling af et nøgletalssystem for projekterende arkitekter og ingeniører. Temagruppen er sammensat med repræsentanter fra Bygherreforeningen i Danmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Byggeri, Tekniq, Danske Arkitektvirksomheder og Byggeriets Evaluerings Center. Medlemsfortegnelse er vedlagt i bilag 1. På Byggeriets Evaluerings Centers årsmøde den 10. november 2005, fremlagde temagruppen en beskrivelse af nøgletalssystemet for rådgivere: Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører et nøgletalssystem under afprøvning. Rapporten kan hentes på Systemet er i perioden november 2005 til januar 2006 under ledelse af projektleder Ebbe Lind Kristensen, Byggeriets Evaluerings Center, blevet afprøvet på 50 rådgiverprojekter. Dette notat indeholder konklusionerne på afprøvningen. Notatet er skrevet til de personer/virksomheder, som aktivt har deltaget i udviklingen af systemet, enten som: Deltagere i temagruppen Deltagere i de 5 tekniske arbejdsgrupper Forsøgsdeltagere i fase 1 afprøvningen, oktober 2005 Forsøgsdeltagere i fase 2 afprøvningen (fuldskalaforsøget), januar 2006 Ligesom målgruppen også omfatter byggeriets øvrige aktører, først og fremmest rådgivere, bygherreorganisationer og myndigheder. Fuldskalaforsøget har vist, at det lader sig gøre, og at det giver mening, at evaluere projekterende ingeniører og arkitekter efter det system, som blev præsenteret på Byggeriets Evaluerings Centers årsmøde den 10. november De tre primære forsøgselementer har været henholdsvis respondentbyrden, evalueringsomkostningerne samt dataenes validitet og reliabilitet. Rådgiversystemet har i praksis vist, at det lader sig gøre at indsamle valide data om rådgivere, som kan beregnes til centrale nøgletal for rådgivningsydelsen uden at hverken respondentbyrden for deltagerne eller driftsomkostningerne for evaluator bliver uacceptable høje. Det er derfor med glæde, at temagruppen og Byggeriets Evaluerings Center kan konkludere, at rådgiversystemet har bestået den praktiske prøve. September 2006 Byggeriets Evaluerings Center Adm. dir. Curt Liliegreen Formand for temagruppen 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion Baggrund Målsætning Forsøgsprojekterne Forsøgsbeskrivelse Udsendte spørgeskemaer og gennemførte interviews Forsøgselementerne Respondentbyrde Validitet og reliabilitet Evalueringsomkostninger Deltagernes samlede vurdering Nøgletal Evne til at forudsige tid Evne til at forudsige pris Bygbarhed Ændringer i projektmaterialet Kundetilfredshed Konklusion Det videre arbejde...27 Bilag 1: Medlemmer i temagruppen...28 Bilag 2: Bruttoliste over projekter...29 Bilag 3: Indbudte forsøgsdeltagere...31 Bilag 4: Spørgsmål til bygbarhed...33 Bilag 5: Spørgsmål vedr. kundetilfredshed...34 Bilag 6: Spørgeskemaer til rådgivere

4 1 INTRODUKTION Dette notat opsummerer og evaluerer den praktiske afprøvning af nøgletalssystemet for projekterende arkitekter og ingeniører. Nøgletalssystemet for rådgivere er i sin helhed beskrevet i rapporten: Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører et nøgletalssystem under afprøvning, nov Rapporten kan hentes på Systemet er blevet testet i perioden november 2005 til januar 2006 på projekter udvalgt af temagruppen. Temagruppen har valgt blandt projekter, som i forvejen var evalueret af Byggeriets Evaluerings Center og som repræsenterer en hvis spredning, hvad angår størrelse, anvendelse, entrepriseform, kompleksitet og ejerforhold. Formålet med testen var at undersøge funktionaliteten af rådgiversystemet, konkret at undersøge indberetningsbyrden fastlægge omkostningsniveauet ved evaluering af rådgivere undersøge validiteten og reliabiliteten af data På baggrund af forsøgsresultaterne har temagruppen konkluderet, at systemet kan fungere i praksis og vil nu indlede en mere direkte dialog med branchens rådgiverorganisationer om en fælles indstilling til myndighederne om udvidelse af kravet om indsamling af nøgletal, således også ingeniører og arkitekter inddrages på lige fod med de udførende virksomheder, som siden januar 2004 har været omfattet af krav om nøgletal. 1.1 Baggrund Nøgletalssystemet er blevet udviklet i perioden oktober 2004 til juli 2005, hvorefter systemet er blevet gennemtestet i to separate forsøgsrunder. Systemet er designet til at evaluere den enkelte rådgivers ydelse på et byggeprojekt. Det er i den sammenhæng underordnet om rådgiveren er totalrådgiver, deler rådgivningen med andre eller er tilknyttet som underrådgiver. Nøgletalssystemet kan anvendes uafhængigt af rådgivningens organisering og uafhængigt af entrepriseformen. Tabel 1 viser en oversigt over nøgletallene for rådgivere. 4

5 Kategori Evne til at forudsige tid Evne til at forudsige pris Bygbarhed Ændringer i projektmaterialet Kundetilfredshed Nøgletal (KPI) 1. Overholdelse af egen projekteringstid 2. Evne til at vurdere den samlede byggetid 3. Evne til at forudsige projektets udførelsespris 4. Udførendes vurdering af arkitektprojekt 5. Udførendes vurdering af ingeniørens konstruktionsprojekt 6. Udførendes vurdering af ingeniørens installationsprojekt 7. Økonomisk konsekvens af ændringer i projektmateriale pga. ændringer i arkitekt- og ingeniørprojekt. 8. Andel ændringer i projektmateriale pga. ændringer i arkitekt- og ingeniørprojekt. 9. Kundetilfredshed 10. Virksomhedens vurdering af dens underrådgivere Tabel 1: Oversigt over nøgletal for rådgivere. Det skal understreges, at nøgletallene 2 og 3 kun anvendes når det giver mening at måle rådgiveren herpå, dvs. når rådgiveren i projektet har haft ansvaret for udarbejdelse af hovedtidsplanen og udarbejdelse af byggesagens budget. For en nærmere gennemgang af de enkelte nøgletal og systemets opbygning henvises til statusrapporten: Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører Et nøgletalssystem under afprøvning, som blev fremlagt til evalueringscentrets årsmøde den 10. november 2005, og som indeholdt erfaringerne fra den begrænsede fase 1 afprøvning. Rapporten kan hentes på Systemet er blevet afprøvet, som det er beskrevet i statusrapporten nævnt ovenfor. 1.2 Målsætning Afprøvningen af systemet havde til hensigt at teste om rådgiversystemet fungerer i praksis. Konkret at undersøge følgende kritiske forhold i forbindelse med brugen af rådgiversystemet: Respondentbyrde Datafangst-teknikker Datavaliditet (dækker data det, som vi ønsker at måle) Datareliabilitet (kan data reproduceres) Rådgiverorganisationens betydning for målbarheden af især projektændringer Forståeligheden af spørgsmålene (såvel formuleret i skemaer som anvendt ved interviews) Evalueringsomkostninger i en driftssituation 5

6 1.3 Forsøgsprojekterne Byggeriets Evaluerings Center har stillet sin projektdatabase til rådighed i forhold til afprøvningen af rådgiversystemet. Alle afsluttede projekter med en entreprisesum større end 10 mio. kr. ekskl. moms er udvalgt, og de registrerede rådgivere indbudt til at deltage i fuldskalaforsøget. Af 96 indbudte rådgiverprojekter fordelt på 48 byggeprojekter har 50 ønsket at deltage i fuldskalaforsøget.. De virksomheder, som har afslået at deltage har primært begrundet afslaget i travlhed, og at de i forvejen deltager i forsøget med et andet projekt. I bilag 2 er vedlagt en bruttoliste over de byggeprojekter, som de 96 indbudte rådgiverprojekter er fordelt over, imens bilag 3 indeholder en oversigt over de indbudte virksomheder. De 50 rådgiverprojekter, som har ønsket at deltage, fordeler sig på i alt 34 byggeprojekter: 25 nybyggerier imens 9 er reparation og vedligehold af eksisterende bebyggelser. 18 er totalentrepriser og 16 er hovedentrepriser. I forsøget indgår ikke stor-/fagentrepriser. 5 projekter har en entreprisesum større end 40 mio. kr. 11 projekter har en entreprisesum mellem 20 og 40 mio. kr. imens 18 projekter har en entreprisesum mellem 10 og 20 mio. kr. 7 af projekterne er offentligt støttede boligbyggerier, hvoraf 4 har fået gennemført 1-års eftersyn og Byggeskadefondens konklusionsrapport foreligger. Generelt er 16 projekter boligbyggerier, 5 er industri og 13 er kontor/institutioner. Det er vurderet, at spredning blandt projekterne i testen er tilstrækkelig stor til, at der kan konkluderes på den samlede afprøvning. 6

7 2 FORSØGSBESKRIVELSE Milepælene for fuldskala forsøget er gengivet herunder: 2005, uge 47: Orienteringsbreve inkl. opfordring fra Danske Ark og FRI sendt til deltagere. 2005, uge 48: Acceptopringninger til de 96 indbudte rådgivere 2005, uge 49: Spørgeskemaer udsendt 2005, uge 51: Skemaer forventet retur 2006, uge 1-2: Rykning efter skemaer 2006, uge 1-4: Bygbarheds- og kundetilfredsinterviews 2006, uge 5-6: Evaluering af forsøg Oplysningerne til brug for evaluering af rådgiverne indsamles vha. to forskellige metoder, henholdsvis spørgeskemaer (se bilag 6) og interviews (se bilag 4 og 5). Oplysninger, som bruges til beregning af nøgletal for områderne: Tid, pris og projektændringer indsamles via spørgeskemaer imens oplysninger til beregning af kundetilfredshed og bygbarhed indsamles via telefoninterviews. I Tabel 2 er angivet en samlet oversigt over de anvendte skemaer. Ansvarlig for byggeregnskab (BH/TR/TE) Rådgiver med ansvar for tidsestimat Rådgiver med ansvar for prisestimat Alle rådgivere der evalueres Projektering start Projektforslag slut Skema 230 Skema 240 Projektering slut Aflevering Skema 401 eller Skema 403 Skema 150 Skema 350 Skema 450 Tabel 2: Oversigt over anvendte skemaer i rådgiversystemet. Skemaerne er vedlagt i bilag 6. Måling af kundetilfredshed (bilag 5) og bygbarhed (bilag 4) foretages som nævnt via interviews. Kundetilfredshedsinterviewet består af 11 delspørgsmål, hvoraf spørgsmål 1-8 er procesorienterede imens spørgsmål 9-11 er produktorienterede. Begge interviews gennemføres umiddelbart efter afleveringen af byggesagen. Afhængig af entrepriseformen og rådgiverens rolle i projektet gennemføres 1 eller 2 kundetilfredshedsinterviews pr. rådgiver, som evalueres. Oversigten over kundetilfredshedsinterviews fremgår af Tabel 3. Organisering Hvem interviewes? Spørgsmål Fag- og hovedentreprise Bygherren 1-11 Totalentreprise Totalentreprenøren Bygherren Underrådgivning Totalrådgiveren (kunden) 1 8 (9-11 udgår) Tabel 3: Oversigt over kundetilfredshedsinterviews 7

8 Der eksisterer i nøgletalssystemet 3 forskellige typer af bygbarhedsinterviews, hvilket udelukkende kommer til udtryk i, hvilken rådgiver, der evalueres. Bygbarhed deles i følgende typer: 1. Arkitektens evne til at levere et bygbart produktionsgrundlag 2. Installationsingeniørens evne til at levere et bygbart produktionsgrundlag 3. Konstruktionsingeniørens evne til at levere et bygbart produktionsgrundlag Spørgsmålene i de tre interviews er identiske, imens resultaterne holdes adskilt. Såvel kundetilfredshedsinterview som bygbarhedsinterviews vil i en driftssituation være telefoniske. I fuldskalaforsøget er både telefoninterviews og personligt fremmøde anvendt. Det er ikke et succeskriterium for forsøget, at besvarelsesprocenten er 100%, hverken for spørgeskemaer eller interviews. Det vil derimod være et krav når systemet sættes i drift. 2.1 Udsendte spørgeskemaer og gennemførte interviews I alt er der udsendt 217 spørgeskemaer og gennemført 47 kundetilfredshedsinterviews samt 42 bygbarhedsinterviews. De udsendte spørgeskemaer er vedlagt i bilag 6 og fordeler sig på følgende måde: Skema Udfyldes af: Udsendt Modtaget 150 Alle rådgivere, der evalueres Rådgivere med ansvar for tidsestimat Rådgivere med ansvar for prisestimat Alle rådgivere, der evalueres Bygherren, som årsagsfordeler projektændringer Totalentreprenøren, som årsagsfordeler projektændringer 450 Alle rådgivere, der evalueres Total Den gennemsnitlige besvarelsesprocent på spørgeskemaerne er 54,4 %. Den laveste besvarelsesprocent er på skema 401 med 36,8 % og den højeste er for skema 230 med 80,0 %. Det vurderes, at besvarelsesprocenten er tilstrækkelig høj til, at der kan konkluderes på det samlede forsøg. 8

9 3 FORSØGSELEMENTERNE 3.1 Respondentbyrde Den gennemsnitlige tid til udfyldelse af skemaer varierer fra skematype til skematype. Den laveste indberetningsbyrde er registreret for skema 230, hvor der i gennemsnit er brugt 18 minutter. Den største indberetningsbyrde er registreret for skema 401 og skema 403, som udfyldes af bygherren (personen med ansvar for byggeregnskabet). Her er den gennemsnitlige indberetningsbyrde angivet til 68 minutter. I tabellen herunder er den gennemsnitlige indberetningsbyrde angivet for alle rådgiverskemaer: Skematype Gennemsnitlig indberetningsbyrde i minutter Skema Skema Skema Skema Skema 401/ Skema Såfremt rådgiveren ikke evalueres på sin evne til at estimere udførelsesprisen eller sin evne til at estimere byggetiden skal rådgiveren kun udfylde skema 150, 350 og 450. I så fald skal rådgiveren i gennemsnit påregne ca. en time til at udfylde skemaerne (19 min + 21 min + 24 min = 64 minutter). Gennemføres en komplet evaluering, hvor rådgiveren tillige evalueres på evnen til at estimerer tid og pris, skal rådgiveren påregne at bruge ca. 1 time og 45 minutter (64 min + 18 min + 21 min). Fuldskalaforsøget viser, at indberetningsbyrden bestemt er acceptabel i sammenligning med den absolutte tid en rådgiver skal bruge i forbindelse med projektering at et byggeri til eksempelvis 30 mio. kroner. I forsøget er sværhedsgraden af spørgsmålene også undersøgt. I alt vurderer 76 % af deltagerne, at spørgsmålene i skemaer er overkommelige imens 16 % angiver, at spørgsmålene er nemme. Kun bygherrerne angiver, at spørgsmålene var meget vanskelige. Det skal her bemærkes, at begrebet bygherrer også dækker over totalentreprenører, da de i totalentrepriser er rådgiverens kunde. Bygherrerne har udelukkende skulle besvare spørgsmål vedrørende godkendte projektændringer. Disse spørgsmål vil blive gennemgået kritisk, da 30 % af bygherrerne vurderer, at spørgsmålene var meget vanskellige. 9

10 Spørgsmålene i skemaerne var ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 20,0% 10,0% 0,0% Meget vanskelige Overkommelige Nemme at besvare Figur 1: Deltagernes vurdering af spørgsmålenes sværhedsgrad. 3.2 Validitet og reliabilitet Da nøgletallene skal anvendes i en konkurrencesituation som udvælgelseskriterium, stilles der høje krav til såvel validitet (måler vi det, vi tror, vi måler) og reliabiliteten (er data reproducerbare, dvs. kan andre gennemføre samme måling og opnå samme resultat). Blandt respondenterne er det derfor undersøgt i hvilket omfang de i forvejen havde dokumentation for de afgivne oplysninger, se Figur % af de adspurgte vurderer, at de har dokumentation for mere end 75 % af de afgivne oplysninger. Mest markant er bygherrerne (totalentreprenørerne), hvor 50 % anfører, at de har dokumentation for alle afgivne oplysninger. Samtidig peger 17 % af bygherrerne på, at de ingen dokumentation har for nogen af oplysningerne. Det kan eventuelt skyldes, at spørgeskemaet (skema 401 eller 403) er fremsendt til den forkerte person. 10

11 Procentvis dokumentation for afgivne oplysninger 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 10,0% 0,0% Ingen dokumentation 25% 50% 75% Dokumentation for alle oplysninger Figur 2: Graden af dokumentation for afgivne oplysninger Generelt vurderes, at det er muligt for deltagerne at dokumentere oplysningerne afgivet i skemaerne. Reliabiliteten vil automatisk stige såfremt deltagerne er bekendt med evalueringskravet fra sagens begyndelse, således den nødvendige dokumentation kan indsamles (frasorteres) og registreres. Da der foreligger dokumentation for hovedparten af oplysningerne kan validiteten umiddelbart synes høj. Imidlertid indgår der også interviews i bedømmelsen. For at sikre validitet og reliabilitet i interviewsituationen har testen vist, at det er nødvendigt med fast formulerede spørgsmål, som intervieweren kan læse op for deltageren. Ligeledes anbefales, at alle spørgsmål forud for interviewet sendes til deltageren, således deltageren kan følge med i spørgsmålene samtidig med at de stilles. Generelt vil der blive udarbejdet en manual for bygbarheds- og kundetilfredshedsinterviews, som udspørgeren skal følge. I forbindelse med anvendelse af spørgeskemaer til indsamling af oplysninger, er en generel forudsætning for høj validitet, at skemaerne er forståelige og vedlagt en præcis vejledning. Netop disse to forhold er undersøgt blandt deltagerne i forsøget, se Figur 3 og Figur 4. 11

12 Er vejledningen forståelig? 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 20,0% 10,0% 0,0% Ja Nej Direkte uforståelig Figur 3: Deltagerne angiver om vejledningen er tilstrækkelig I gennemsnit vurderer 31 % at vejledningen ikke umiddelbart er tilstrækkelig. Vejledningerne skal derfor tilpasses og ændres, da det ellers vil lede til misforståelser og lægge beslag på sagsbehandlerressourcer. Skemaets opbygning og læsevenlighed 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 10,0% 0,0% God Neutral Dårlig Figur 4: Deltagerne vurderer skemaernes opbygning og læsevenlighed. Gennemsnitlig finder 88 % skemaernes opbygning og læsevenlighed for god eller neutral. Kun 12 % peger på en dårlig opbygning. Bygherrerne (totalentreprenørerne) skiller sig markant ud, da 30 % vurderer at skemaerne har en dårlig opbygning. Dette giver anledning til en kritisk gennemgang af skema 401 og 403, som bygherrerne udfylder. 12

13 3.3 Evalueringsomkostninger Byggeriets Evaluerings Center er stiftet som en erhvervsdrivende fond og skal som sådan rent økonomisk hvile i sig selv. Prisen på evalueringer vil derfor være fastlagt efter driftsomkostningerne. Omkostningerne er vurderet på baggrund af forsøget samt de erfaringer Byggeriets Evaluerings Center har opnået ved evaluering af entreprenører og håndværksmestre. I modsætning til entreprenørsystemet afhænger omkostningerne til evaluering af rådgivere kun i ringe grad af rådgiverprojektets størrelse. Dette taler i sig selv for indførelsen af et prisloft, dvs. et fast beløb, som skal betales for en rådgiverevaluering. På baggrund af forsøgsprojekterne er denne pris anslået til ca kr. pr. rådgiverevaluering. Det skal dog bemærkes, at de største projekter i forsøget andrager ca. 50 mio. kr. og at der i forbindelse med væsentligt større projekter, eksempelvis projekter til 500 mio. kr. må forventes et væsentligt større valideringsarbejde. Det kan derfor blive aktuelt at indføre et valideringstillæg til prisen på store projekter. Temagruppen har generelt fundet prisniveauet acceptabelt. I prisen er udviklings- og implementeringsomkostninger i forbindelse med driftssætning af systemet ikke medtaget. Disse forudsættes finansieret på anden vis. 3.4 Deltagernes samlede vurdering Generelt anførte deltagerne, at evalueringen og udfyldelsen af spørgeskemaer var som forventet. 14 % (5 respondenter) anførte, at evalueringen havde været mere belastende end forventet, jf. Figur 5. Generelt var evalueringen... 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 20,0% 10,0% 0,0% Lettere end forventet Som forventet Mere belastende end forventet Figur 5: deltagernes generelle vurdering af evalueringen. 13

14 På spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne anså evaluering og indsamling af nøgletal som en god eller dårlig ide svarede 54 % at det kunne blive et nyttigt værktøj såfremt bygherren aktivt ville bruge tallene og såfremt kvalitet af oplysningerne var god. Mest positive var arkitekterne, hvor 63 % gav udtryk for denne holdning. Generelt havde 70 % en positiv holdning til evaluering. De mest kritiske er bygherrerne (totalentreprenørerne), hvor 33 % anfører, at der er for meget papirarbejde og at indsatsen ikke vil stå mål med anstrengelserne, se i øvrigt Figur 6. Holdning til evaluering fordelt på respondent 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Gennemsnit Bygherre Arkitekt Ingeniør 20,0% 10,0% 0,0% God idé Nyttigt værktøj Virker ikke pga. traditioner og vaner For meget papir Figur 6: Respondenternes holdning til evaluering. 14

15 4 NØGLETAL På baggrund af de indsamlede oplysninger kan der beregnes nøgletal for rådgiverne. Disse tal gennemgås i det efterfølgende. Det er vigtigt at understrege, at der i en driftssituation kræves 100 % besvarelse på alle skemaer, således dataene er repræsentative. Ligeledes vil de indmeldte oplysninger i en driftssituation gennemgå en grundig validering med modtage- og stikprøvekontrol samt en høringsrunde. I høringsrunden skal bygherren kvittere for rigtigheden af de oplysninger rådgiveren har indmeldt, ligesom rådgiveren skal kvittere for oplysninger indmeldt af bygherren. Først når begge parter har attesteret oplysningerne kan nøgletallene beregnes. I forsøget er oplysningerne udelukkende kontrolleret ved modtagekontrol, da værdien af nøgletallene ikke har været det primære mål med forsøget. De beregnede nøgletal er derfor usikre og skal læses med stort forbehold. I alt indeholder systemet 10 nøgletal fordelt på 5 kategorier, som vist herunder. For nærmere beskrivelse se i øvrigt notatet Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører Et nøgletalssystem under afprøvning, som kan hentes på Kategori Evne til at forudsige tid Evne til at forudsige pris Bygbarhed Ændringer i projektmaterialet Kundetilfredshed Nøgletal (KPI) 1. Overholdelse af egen projekteringstid 2. Evne til at vurdere den samlede byggetid 3. Evne til at forudsige projektets udførelsespris 4. Udførendes vurdering af arkitektprojekt 5. Udførendes vurdering af ingeniørens konstruktionsprojekt 6. Udførendes vurdering af ingeniørens installationsprojekt 7. Økonomisk konsekvens af ændringer i projektmateriale pga. ændringer i arkitekt- og ingeniørprojekt. 8. Andel ændringer i projektmateriale pga. ændringer i arkitekt- og ingeniørprojekt. 9. Kundetilfredshed 10. Virksomhedens vurdering af dens underrådgivere 4.1 Evne til at forudsige tid Overholdelse af egen projekteringstid Rådgiverens evne til at overholde projekteringstiden beregnes ved at sætte den aktuelle tid brugt på projektering i forhold til den aftalte tid. I beregningen korri- 15

16 geres for uforudsigelige ændringer, som ligger udenfor rådgiverens ansvar, og som således berettiger rådgiveren til ekstra tid, jf. ABR89. Alle tidsintervaller omregnes til antal arbejdsdage. I forsøget er der på 26 ud af 28 projekter (93 %) oplyst tilstrækkeligt, således overholdelsen af egen projekteringstid kan beregnes. Per definition kan tallet ikke antage værdier under 100 %, som udtrykker, at projekteringen blev færdig til tiden. Det fremgår af Figur 7, at i 15 % af sagerne er projekteringen blevet forsinket ud over, hvad rådgiveren jf. ABR89 havde ret til. I 85 % af sagerne ville rådgiverne på dette nøgletal opnå bedømmelsen 100 %. Fordeling af KPI: Evnen til at overholde projekteringstid KPI > % KPI < % KPI = % Figur 7: Fordeling af KPI: Evnen til at overholde projekteringstiden. I 15 % af projekterne har rådgiveren overskredet den aftalte tidsfrist. I forsøget er det blevet påpeget, at projekteringsydelsen ikke altid forholder sig konsekvent til retningslinierne om tidsfristforlængelse jf. ABR89. I nøgletalssystemet beregnes overskridelsen i forhold til, hvad man som rådgiver har ret til. Det betyder altså, at såfremt man færdiggør projekteringen senere end aftalt, og forsinkelsen ikke skyldes nogen af nedennævnte forhold betragtes projekteringsydelsen som værende forsinket. Ændringer af opgaven, som ønskes af klienten (ABR89, 5.2a) Såfremt klienten eller en af hans øvrige rådgivere ikke træffer beslutninger eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister (ABR89, 5.2b). Såfremt klientens entreprenør ikke præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister (ABR89, 5.2c). Såfremt myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister (ABR89, 5.2d). Ved offentlige pålæg (ABR89, 5.2e). 16

17 Ved begivenheder, som rådgiveren ikke er herre over, og som han ikke forudså eller burde have forudset (ABR89, 5.2f) Evnen til at vurdere den samlede byggetid Rådgiverens evne til at estimere den samlede byggetid anvendes kun på de projekter, hvor rådgiveren er ansvarlig for udarbejdelse af projektets hovedtidsplan. Tallet beregnes ved at sammenligne den aktuelle byggeperiode med den estimerede byggeperiode. I beregningen korrigeres for uforudsigelige og aftalte tidsfristforlængelser. I forsøget har rådgiveren på 8 ud af 8 projekter (100 %) oplyst tilstrækkeligt til beregning af nøgletallet. På 1 af de 8 projekter har Byggeriets Evaluerings Center imidlertid ikke fået tilsendt de nødvendige entreprenøroplysninger, da sagen først for nyligt er blevet afleveret. Endvidere er 1 af skemaerne frasorteret i modtagekontrollen, da rådgiveren har oplyst datoer for en deletape og ikke det samlede byggeri. Som vist i Figur 8 har rådgiveren i 33 % af sagerne (2 i alt) været i stand til præcist at estimere afleveringstidspunktet. I 3 af de 6 sager er byggesagen afleveret før det tidspunkt rådgiveren estimerede på trods af korrektioner for entreprenørens aftalte tidsfristforlængelser (KPI < 100 %). Kun i et enkelt tilfælde er byggesagen afleveret senere end rådgiveren har estimeret. I 4 af de 6 sager er der registreret en aftalt tidsfristforlængelse. Fordeling af KPI: Estimat af byggetid KPI > % KPI < % KPI = % Figur 8: Fordeling af KPI: Rådgiverens evne til at estimere byggetiden. På en byggesag (17 %) blev afleveringsforretningen afholdt senere end rådgiveren havde estimeret. 17

18 4.2 Evne til at forudsige pris Evnen til at forudsige udførelsesprisen Rådgiverens evne til at estimere udførelsesprisen anvendes kun på de projekter, hvor rådgiveren er ansvarlig for udarbejdelse af byggesagens budget / byggeregnskabet. Nøgletallet beregnes ved at sætte den realiserede pris i forhold til den estimerede pris tillagt eventuelle uforudsigelige prisændringer, som aftales undervejs i byggeperioden. I denne rapport anvendes udelukkende løbende priser, da det ikke i sig selv tjener noget formål at gennemføre en fastprisberegning. I en driftssituation skal alle priser pga. krav til sammenligneligheden omregnes til faste priser. I forsøget har rådgiveren på 7 ud af 7 projekter (100 %) oplyst tilstrækkeligt til beregning af nøgletallet. På 1 af de 7 projekter er entreprenøroplysninger om den realiserede pris endnu ikke indsendt til Byggeriets Evaluerings Center, da sagen for nylig er afleveret. Kun på 1 af de 6 projekter er den realiserede projektpris højere end rådgiverens estimat, når der korrigeres for uforudsigelige ændringer efter estimatet afgives (afsluttet projektforslag). Pr. definition kan nøgletallet ikke antage værdier under 100 %, hvilket altså ville blive resultatet i 5 af de 6 evalueringer (83 %), som vist i Figur 9. Fordeling af KPI: Evnen til at estimere udførelsesprisen KPI = 100 0% KPI > % KPI < % Figur 9: Fordeling af KPI: Evne til at estimere udførelsesprisen. Det skal bemærkes, at der er risiko for, at rådgiverens estimat primært vil afspejle bygherrens budget og ikke et egentligt estimat baseret på projektet. Nøgletallet viser derfor ikke, om rådgiveren er i stand til at designe/projektere et byggeri, som kan holdes indenfor et givent budget. Således adresseres sparerunder ikke i dette nøgletal. 18

19 I testen er estimatet afgivet efter afleveringen, dvs. da den endelige udførelsespris lå fast, dette problem løses imidlertid ved evaluering af igangværende projekter, men medfører, at testresultatet af det konkrete nøgletal skal læses med stort forbehold. 4.3 Bygbarhed Der er gennemført i alt 42 bygbarhedsinterviews i forbindelse med forsøget. Spørgsmålene er vedlagt i bilag 4. Ved gennemførelse af interviewene er deltagerne først blevet bedt om vægte hvert af de 9 spørgsmål på en skal fra 1 til 5, se i øvrigt herunder. Skala for prioritering 5 Særdeles vigtigt 4 Mere vigtigt 3 Vigtigt, væsentligt 2 Mindre vigtigt 1 Ikke vigtigt, uvæsentligt Efterfølgende er hvert spørgsmål blevet bedømt på en skala fra 1 til 5 ud fra nedenstående skala, hvor som forventet svarer til det niveau, som en gennemsnitlig rådgiver ville præstere. Skala for bedømmelse (karaktergivning) 5 Meget bedre end forventet 4 Bedre end forventet 3 Som forventet 2 Værre end forventet 1 Meget værre end forventet Det samlede resultat af bygbarhedsundersøgelsen pr. rådgiver beregnes ved at sammenvægte prioriteringen med bedømmelsen. Resultatet bliver således mellem 1 og 5, hvor 3 er et udtryk for, at rådgiveren generelt har leveret som forventet. Fordelingen af resultaterne fra bygbarhedsundersøgelsen er vist i Figur

20 Resultater af bygbarhedsinterviews 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% < 2,5 2,5-2,75 2,75-3,0 3,0-3,25 3,25-3,5 > 3,5 Figur 10: Vægtet resultat af bygbarhedsinterviews på en skala fra 1 til 5 Gennemsnittet af interviewene er målt til 3,13. Den højeste værdi er beregnet til 4,45 imens den laveste er 1,77. Fordelingen mellem de tre typer af bygbarhedsinterviews, henholdsvis arkitekt, installationsingeniør og konstruktionsingeniør er vist i Figur 11. Fordeling af resultater mellem ark. og ing. 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 3,05 3 2,95 Arkitekt Installation (ING) Konstruktion (ING) Gennemsnit Figur 11: Fordeling af resultater parterne imellem. Den gennemsnitlige vægt af hvert af de 9 delspørgsmål viser, om eventuelle spørgsmål er overflødige. Den laveste vægt er tildelt spørgsmål 8 (er der overensstemmelse mellem kritiske punkter og udbudskontrolplanen), med et gennemsnit på 2,95 imens spørgsmål 1 20

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Ebbe Lind Kristensen Kundechef & Projektleder Evaluering af de kreative fag Ingeniører og Arkitekter! 11. september 2006 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere Baggrund

Læs mere

Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører

Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører Evaluering af projekterende arkitekter og ingeniører Et nøgletalssystem under afprøvning November 2005 Byggeriets Evaluerings Center FORORD I 2002 stiftede byggeriets parter Byggeriets Evaluerings Center.

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

Partnering - erfaringer og fremtid

Partnering - erfaringer og fremtid Partnering - erfaringer og fremtid Februar 2004 Partneringarbejdsgruppen Arbejdsgruppen er nedsat i 2003 under Temagruppe 1: Byggeproces og Samarbejde i Byggeriets Evaluerings Center, og har som primære

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Performance test og performance byggeri Udvikling af en optimeret byggeproces Formål: Byggeri hvor alt virker dag 1.

Performance test og performance byggeri Udvikling af en optimeret byggeproces Formål: Byggeri hvor alt virker dag 1. Performance test og performance byggeri Udvikling af en optimeret byggeproces Formål: Byggeri hvor alt virker dag 1. Disposition: A. Erfaringer indtil nu. (13 minutter) B. Retningen på udviklingsprocessen

Læs mere

incitamentsbaserede aftaler

incitamentsbaserede aftaler Evaluering af anvendelsenn af incitamentsbaserede aftaler Indledning I budgetaftalen 2012 (herefter B2012) blev der vedtaget en hensigtserklæring (H26) om, at der medio 2012 skulle gennemføres en evaluering

Læs mere

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Dato: 23. oktober 2013 J. nr.: 102794 TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Rettelsesblad 03 til udbudsbetingelser af 24. september 2013 Spørgsmål 1: Hvordan hænger 1.4 og 3.2 sammen? I 1.4 anføres,

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg Notat Til: Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 2. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Den 28. august 2013 Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14.

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Oplysninger om rådgivernøgletal Indgår der partnering i projektet F2240 Nøgletalsoplysninger

Læs mere

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål Page 1 of 5 Trekløveret Vejen til den gode arbejdsplads COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Projekttilbud Trekløveret er et døgnbaseret tilbud

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010 Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen Midtvejsseminar 3. maj 2010 Dagens program 13.00 Velkomst med kort introduktion til Værdiskabende Byggeproces og projektet 13.15 Gennemgang af udkast til vejledning

Læs mere

Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger

Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger Thomas Rysgaard. BYGST. Ingeniør. Afdeling for Planlægning og energi. 1 Væsentlige indsatsområder: Nybyggeri Renovering Energirenovering Optimering af

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle

PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle Henry Høitbjerg NCC Construction Danmark A/S Tuborg Havnevej, Hellerup Uddannet bygningskonstruktør Ansat 22 år i NCC / Rasmussen & Schiøtz

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere