KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING"

Transkript

1 KOLD ING SYGE HUS UDBYGNING AF KOLDING SYGEHUS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010

2 KS

3 INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KOLD ING SYGE HUS FORORD 2 KONKURRENCEFAKTA Baggrund Bedømmelsen Bedømmelseskriterier Deltagere Dommerkomité GENERELLE BEMÆRKNINGER Oversigt over alle forslag 8 10 VINDER FORSLAG ØVRIGE FORSLAG FORSLAG 1 FORSLAG 2 FORSLAG 3 FORSLAG 5 FORSLAG

4 KOLD ING SYGE HUS Kolding Sygehus en del af Sygehus Lillebælt skal fremover varetage akutfunktionen for Sygehus Lillebælt. For at få belyst mulighederne for en optimal udbygning og drift og en logistik, der understøtter hensigtsmæssige arbejdsgange, vedtog Region Syddanmark derfor at udskrive en indbudt projektkonkurrence. Det udbyggede Kolding Sygehus får et optageområde på indbyggere og skal samtidig være fremtidens sygehus med fokus på nye behandlingsmetoder og mere ambulant og dagbehandling. Seks spændende forslag er blevet indleveret og bedømt i projektkonkurrencen. Forslagene har taget udgangspunkt i ønsket om en visionær og banebrydende arkitektur, i visionen om fysiske rammer, som tilgodeser patientens behov for tryghed og nærvær og i kravet om høj faglig standard. Processen omkring udvælgelsen har været spændende og udfordrende og dommerkomiteen har udpeget vinderforslaget i enighed. Vinderforslaget skaber en fin sammenhæng med det eksisterende sygehus og den omkringliggende natur. Forslaget vil arkitektonisk fremstå som et smukt og stringent bygningsværk til glæde for Kolding by og dens borgere. Dommerkomiteen September

5 3

6 KON KUR RENC EN BAGGRUND Region Syddanmark godkendte i 2009 en generalplan for Kolding Sygehus som skitserer den forventede bygnings- og kapacitetsmæssige udvikling for sygehuset. Planen tager udgangspunkt i de opgaver, der fremover skal varetages af Kolding Sygehus en del af Sygehus Lillebælt. Formålet med generalplanen var at udarbejde grundlaget for optimale og fremtidssikrede forhold for en tidssvarende sygehusbehandling og sygehusdrift. Generalplanen gav således et første bud på, hvordan de forventede arealbehov gennem om- og tilbygning kan placeres i det fremtidige bygningskompleks. Konkurrenceprogrammet har indeholdt en lang række krav og forudsætninger, som skulle opfyldes for at danne et velfungerende og sammenhængende sygehus, som fremadrettet kan tilpasses efter behov, blandt andet: Placering af nye bygninger i tilknytning til eksisterende bygningskompleks Angivelse af udvidelsesmuligheder i det samlede sygehuskompleks for en fremtidig tilpasningsegnet og fleksibel drift Placering af et kommende sundhedshus på 8000m² Placering af udvidelsesmulighed for ambulatorieområdet på ca m² brutto. 4

7 BEDØMMELSEN Konkurrencen er udskrevet af Region Syddanmark og Kolding Sygehus. Konkurrencen er afholdt i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF (Udbudsdirektivet). Den blev udskrevet d. 23. april 2010 og deltagerne indleverede deres forslag d. 27. juli Konkurrencen er en projektkonkurrence. 14 teams søgte om prækvalifikation. Seks teams blev inviteret til at deltage. De har hver modtaget et vederlag på kr ,- ekskl. moms. DE 6 INVITEREDE TEAMS Forslag 1/10550 Konsortiet Healthby: Dissing+Weitling architecture A/S Medplan A/S arkitekter, Oslo Buro Happold Limited, Engeneers UK/DK ISC, Rådgivende Ingeniører A/S Hansen, Carlsen & Frølund, Ha-Ca-Frø Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen A/S Marianne Levinsen Landskab ApS Alle seks forslag blev rettidigt indleveret og de var alle konditionsmæssige. Der har været afholdt 3 bedømmelsesmøder i dommerkomiteen og derudover et fagdommermøde og et ekspert-/rådgiver møde. Bedømmelsen blev afviklet i to faser. I første fase blev forslagene vurderet i alle forhold i forslagene undtagen honorartilbuddet. Der blev foretaget en ranglistning. Derefter blev de anonyme tilbudskuverter åbnet og der blev foretaget en samlet vurdering. BEDØMMELSESKRITERIER I UPRIORITERET RÆKKEFØLGE Konkurrenceforslagets arkitektoniske løsning Forslagene blev bedømt på deres samlede arkitektoniske, funktionelle, logistiske og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Konkurrenceforslagets funktionsmæssige løsning Forslagene blev bedømt på deres robusthed, dvs. bygningens fleksibilitet i forhold til mulighed for ændring i bygningsindretning, flytning af vægge mv. samt mulighed for fremtidig udbygning. Desuden blev forslagene bedømt på detailindretning af blandt andet fælles akutmodtagelse (FAM) og udvalgt sengeafsnit samt forslagenes bæredygtighed (energiforbrug, miljøbelastning og arbejdsmiljø). Tilbuddets/forslagets samlede anlægsøkonomi Forslagene blev bedømt på deres samlede anlægsøkonomi og på deres vurdering af bygningens drift og vedligehold. Forslag 2/23203 Totalrådgiver Rambøll Danmark A/S Cubo Arkitekter A/S Friis & Moltke A/S Møller & Grønborg Arkitekter og Planlæggere A/S Forslag 3/42711 Totalrådgiverteam: COWI A/S White Arkitekter A/S og White AB KHR Arkitekter A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Schønherr KS Forslag 4/57422 VINDER Totalrådgiver Niras A/S Schmidt Hammer Lassen architects Creo Arkitekter A/S GBL, arkitekt og landskab Balslev Rådgivende Ingeniører A/S Forslag 5/58189 Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Alectia A/S Lohfert & Lohfert A/S Nosyko Danmark A/S Forslag 6/67123 Totalrådgiver team: Grontmij Carl Bro A/S Arkitema Architects K/S 5

8 DOMMERKOMITÉ Jens Elkjær, Sundhedsdirektør, Region Syddanmark Niels Nørgaard Pedersen, Administrerende Sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt H. C. Thyregod, Lægelig direktør, Sygehus Lillebælt Dorthe Crüger, Lægelig direktør, Sygehus Lillebælt Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt Poul Bisgaard, Projektchef, Projektorganisationen for Sygehusbyggeri Steen Enrico Andersen, Arkitektfagdommer MAA, udpeget af Arkitektforeningen Søren Daugbjerg, Arkitektfagdommer MAA, udpeget af Arkitektforeningen Søren Harde Larsen, Ingeniørfagdommer, udpeget af FRI 6

9 Rådgivere for dommerkomiteen: Projektafdelingen for Sygehus Lillebælt: Edith Høybye, Projektchef Jørgen Duelund, Souschef Bygningsafdelingen (Bygherrerådgiver): Peter Holm, Afdelingschef Poul Andersen, Bygherrerådgiver Inger Kafton, Arkitekt MAA Projektorganisationen for Sygehusbyggeri: Leif Hoffer, Projektkonsulent Kolding Kommune: Stig Isaksen, Kultur, fritid og planchef Erik Boye, Afdelingsleder Eksperter særligt indkaldte: Christian Backer Mogensen, FAM og medicin Ledende overlæge, Akut Modtage afdeling Helle Madsen, FAM Oversygeplejerske, Akut Modtage afdeling Steen A. Schmidt, Ortopædkirurgi Ledende overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling Poul Ravn, Radiologi og billeddiagnostik Ledende overlæge, Røntgenafdelingen Lynge Kirkegaard, Anæstesiologi og Intensiv Ledende overlæge, Anæstesiologisk afdeling Jette Honore, Personalerepræsentant AMIR, Røntgenafdelingen Alice Kjeldsen, Medicin Oversygeplejerske, Medicinsk afdeling Karen Hey, Gynækologi og Obstetrik Oversygeplejerske, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Thomas Jelling Pedersen, Teknik Teknisk chef, Teknisk afdeling Kenneth Seerup Jørgensen, Logistik Områdechef, Facility & IKT Konkurrencens sekretær Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA, Akademisk Arkitektforening, Konkurrenceafdelingen Strandgade 27 A, DK-1401 København K 7

10 GENE RELLE BE MÆRK NIN GER 8

11 De seks forslag giver et rigt og varieret bud på en bred belysning af løsningsmuligheder for den kommende udbygning af Kolding Sygehus. Dommerkomiteen har i den arkitektoniske bedømmelse lagt stor vægt på balancen mellem den overordnede disponering i forhold til det eksisterende hospital. Løsningen af programmets krav og ønsker til funktionalitet og nærhedskriterier samt forslagenes fleksibilitet, generalitet og elasticitet har ligeledes været vægtet højt. Alle forslagenes miljø- og energiscreeninger samt økonomiske redegørelser er nøje gennemgået og har ikke været udslagsgivende for bedømmelsen. HOVEDIDÉ OG DISPONERING AF GRUNDEN Konkurrenceprogrammet har inspireret til højst forskellige tilgange til opgaven. Programmet gav mulighed for at afvige fra den eksisterende generalplan for udbygningen af Kolding Sygehus og komme med helt nye bud, eller man kunne vælge at tage udgangspunkt i generalplanens hoveddisponering. Forslag 3 og forslag 4 ligger tæt op ad generalplanens intention. Forslag 1, forslag 2 og forslag 5 viser forskellige sengetårnsløsninger og forslag 6 viser en langstrakt tilbygning mod vest. Dommerkomiteen har lagt betydning i, hvordan deltagerne har læst stedet og hvordan dette har udmøntet sig dels i koblingen mellem nyt og gammelt, dels i placeringen af ankomsten for besøgende, ambulante, selvhenvendende patienter samt ambulancer. Der har været lagt stor vægt på den samlede bebyggelses form og arkitektoniske helhedsudtryk som et synligt og sammenhængende, moderne sygehus i Kolding. I forhold til det af udbyder ønskede indhold har alle besvarelserne givet fornuftige bud på, hvordan en ny Fælles Akut Modtagelse (FAM) kan etableres med gode forbindelser til de eksisterende behandlings- og diagnostiske faciliteter. Forslagene adskiller sig især fra hinanden i måden, hvorpå de nye sengeafsnit etableres. Nybyggeriets placering på grunden og samspillet med den landskabelige behandling af området er vægtet i bedømmelsen. Forslagene anviser forskellige løsninger på disponeringen af udearealer og placering af parkering i fase 3 og 4. Generelt viser forslagene både smukke og gennemarbejdede landskabsplaner. ARKITEKTUR Dommerkomiteen har i bedømmelsen fundet det væsentligt, at den nye hospitalsbebyggelse fremstår som en enkel, opfattelig form i balance med det eksisterende sygehus og områdets landskabelige karakter. Det har været betydningsfuldt i bedømmelsen, at den nye bebyggelse i sin form og udtryk afspejler et moderne hospital. Dommerkomiteen har gransket og udfoldet fordele og ulemper ved de forskellige løsninger på placeringen af FAM og den nye sengebygning i forhold til hinanden og i forhold til fremtidige udvidelser. Det har været vanskeligt for forslagsstillerne samtidigt at tilgodese programmets ønsker om nyskabende arkitektur med en ny identitet for Kolding Sygehus og programkravene til en generelt anvendelig og flexibel bygningstruktur. BÆREDYGTIGHED I den samlede vurdering af arkitekturen indgår bæredygtigheden i projekternes form og facader samt øvrige arkitektonisk bæredygtige tiltag. I vurderingen indgår også den af forslagsstillerne udarbejdede miljø- og energiscreening. FUNKTIONALITET Forslagene viser en varieret og bred fortolkning af programmets funktionelle krav. I bedømmelsen har dommerkomiteen vurderet forslagenes understøttelse af daglige arbejdsgange i FAM for selvhenvendere og ambulancer, for patienter til ambulant behandling samt i forhold til adgang for besøgende. FAM er blevet bedømt i forhold til effektive og rationelle arbejdsgange, hvor der blandt andet er lagt vægt på antal etager i FAM bygningens udformning. Sengebygningens udformning og indre rummeligheder er i bedømmelsen vurderet på mulighederne for at skabe områder og indretninger med stor diversitet. Driftsforhold har ligeledes været en væsentlig faktor i bedømmelsen af sengebygningens etageplaner. De i forslagene viste indretninger afspejler meget stor forskellighed i fortolkningen af programmets oplæg til rumlig organisering og vision for den helende arkitektur. Dommerkomiteen har i bedømmelsen vurderet de enkelte forslag i forhold til de ønskede krav til fleksibilitet, generalitet og elasticitet til sikring af robusthed og fremtidige transformationer. 9

12 4 VINDER FORSLAG 4/ FORSLAG 1/ FORSLAG 2/

13 3 FORSLAG 3/ FORSLAG 5/ FORSLAG 6/

14 12

15 13 VIND ER FOR SLAG

16 4VINDER FORSLAG 4/57422 Totalrådgiver Niras A/S Helle Susanne Olsen, markedschef Niels Bunk Jespersen, projektchef Schmidt Hammer Lassen architects Kasper Heiberg Frandsen, arkitekt m.a.a., associeret partner Kim Holst Jensen, arkitekt m.a.a., partner John Lassen, arkitekt m.a.a., partner Bjarne Hammer, arkitekt m.a.a., partner Morten Schmidt, arkitekt m.a.a., partner Stephen David Willacy, arkitekt m.a.a., partner Rasmus Kierkegaard, arkitekt m.a.a. Mette Baarup, arkitekt m.a.a. Jonas Lehman, arkitekt m.a.a. Jeppe Stouby Mortensen, arkitekt m.a.a. Pawel Tujakowski, arkitektstuderende Arthur Naumann, arkitektstuderende Creo Arkitekter A/S Finn Sørensen, arkitekt m.a.a., partner Jørgen Petersen, arkitekt m.a.a. Steen Aagaard Rasmussen, arkitekt m.a.a. GBL, arkitekt og landskab Finn Sørensen, arkitekt m.a.a., partner Jørgen Petersen, arkitekt m.a.a. Steen Aagaard Rasmussen, arkitekt m.a.a. Balslev Rådgivende Ingeniører A/S Ole Vang Ipsen, projektleder HOVEDIDE ARKITEKTONISK VISION Forslaget koncentrerer sig især om, hvordan der kan skabes en helt ny identitet for Kolding Sygehus. FAM og den nye hovedindgang placeres vest for det eksisterende sygehus og danner en helt ny ankomstfacade og et nyt ankomsttorv. Den nye hovedindgang kommer til at ligge centralt i det samlede kompleks og den placering giver generelt kortere afstande for de besøgende. Fra det nye hovedindgangsområde er der således direkte adgang til FAM, til de nye sengeafsnit og til det eksisterende hospital. Forslaget anviser en løsning, hvor sengebygningen etableres oven på den eksisterende hovedakse jf. løsningen i generalplanen. Sengebygningen er udformet som en længebygning med fem sengeetager placeret ovenpå en tekniketage. FAM etableres på plan 2 i en ny toetagers bygning, mens OP, Opvågning samt Billeddiagnostik placeres på plan 3. DISPONERING AF GRUNDEN, HELHEDSPLAN, ANKOMST, PARKERING Forslag 4 tager på en overbevisende måde udgangspunkt i den logiske opbygning, Kolding Sygehus har i dag og fremstiller en interessant etapedeling, der udover FAM, Hovedindgang og Sengebygning anviser gode placeringer af nye ambulatorier og af det påtænkte sundhedshus. Kapellet foreslås flyttet til blok 11 jf. generalplanen. En placering tættere på FAM vil dog være mere hensigtsmæssig af hensyn til driften. Der foreslås en regulær og overskuelig, åben pergolaoverdækket forplads ved hovedindgangen. Den udgør det nye hospitals ankomst. Herfra er der adgang til såvel FAM og det eksisterende hospital som de nye auditorier. Helhedsplanen strammer parkeringsrummet op blandt andet ved placering af sundhedshuset i en såkaldt parkerings-piazza. Landskabsprojektet viser fin forståelse for Kolding Sygehus særlige landskabelige kvaliteter. Hospitalet er placeret som i en lysning i en skov og får på en naturlig måde trukket landskabet helt ind i komplekset: Via parkeringen til pergolaen på forpladsen og videre ind i bygningerne med udvidelsen opad i de eksisterende gårdhaver. Den trafikale løsning tager udgangspunkt i de to tilslutninger fra Skovvangen, hvoraf den sydlige bliver hospitalets primære indkørsel, mens den nordlige pri- 14

17 LUFTPERSPEKTIV Sengebygning/fase 3 HOVEDGREB Ankomst/fase 3 FAM/fase 2 ANKOMSTAREAL 15

18 mært er tilegnet varer og trafik til Mor-Barn centeret. Vejsystemerne udvides til tre spor og det forudsættes, at ambulancetilkørsel sker ad et særligt dedikeret spor fra den nordlige indkørsel på Skovvangen. Forpladsen ved den nuværende hovedindgang bringes i spil som parkeringsareal dels til det nye sundhedshus og dels til ambulante patienter med indkørsel fra Skovbrynet. Helikopterlandingspladsen foreslås placeret oven på den nye FAM bygning, hvilket vurderes at være for tæt på sengebygningen. Dette skal analyseres grundigt i det videre forløb. KOBLING TIL EKSISTERENDE BYGGERI FAM kobles på blok 6 og 8 således, at der på plan 3 kan etableres de ønskede udvidelser af hhv. OP og Billeddiagnostik. Hovedindgangen kobles på blok 4, således at der etableres et glasoverdækket atrium som fordelingsrum til hospitalets forskellige afdelinger. Sengebygningen placeres oven på den eksisterende hovedakse. Der etableres en særlig bro-tekniketage, der kan optage de særlige spænd i sengebygningen, hvis kræfter skal føres ned til terræn. De eksisterende trappe-/elevatorkerner i blok 3, 5 og 7 bygges om, så de også kan betjene de ny sengeafsnit. En ny elevatorgruppe etableres i forhallen i blok 4 ved hovedindgangen som hovedadgangsvej for pårørende og selvhjulpne patienter til den nye sengebygning, hvilket er en fin løsning. Der ikke anvist en tørskoet adgang til auditorierne fra hospitalsbygningen. Dette bør bearbejdes i det videre forløb. Den eksisterende hovedakse foreslås forskønnet med åbninger til gårdrum og med etablering af opholdsarealer i karnapper. FASER Forslaget redegør klart og detaljeret for, hvordan den ønskede fasedeling i fase 2, 3 og 4 kan gennemføres. Hovedaktiviteterne foregår i fase 2 med udvidelse af FAM og hhv. OP/Opvågning og Billediagnostik. Fase 2 indeholder desuden flytning af apoteket og udvidelse af Sterilcentral og Sengeredning. I fase 3 etableres forhal (med forbindelse til det eksisterende hospital), Auditorium og Sengebygning samt evt. flytning af personalekantine. Fase 4 er ikke nærmere beskrevet i forslaget, men følgende aktiviteter indgår: Ombygning af eksisterende bygninger til ambulatorier, forbedringer af eksisterende hovedakse og flytning af fys/ergo. Forslaget anviser, at den i fase 4 påtænkte udvidelse af Billeddiagnostik allerede gennemføres i fase 2. Forslaget forudsætter tillige flytning af direktion og projektafdeling fra blok 4 samt flytning af administration fra blok 3 (inden fase 2); alle tiltag, der skal granskes nærmere i det videre forløb. FAM FAM etableres i den nye toetagers behandlingsbygning. I plan 2 etableres Akut Modtagelse med FAM senge i samme plan. På plan 3 i den nye behandlingsbygning etableres udvidelser af hhv. OP og Billeddiagnostik. FAM er overordnet logisk disponeret med triagen som omdrejningspunkt, hvoromkring adskilte afsnit for traume, skadestue og modtagestuer placeres med adskilte flows for selvhenvendere og akutte patienter. Lægevagten er placeret hensigtsmæssigt med god forbindelse til forpladsen og til triagen. Der etableres adskilte adgange for hhv. selvhenvendere og ambulance/helikopter adgang. Med placering af helikopterlandingspladsen på taget er der direkte og hurtig adgang til OP og FAM. Udvidelserne af OP og Billediagnostik er godt disponeret og i direkte forlængelse af de eksisterende faciliteter. Operationsgangene er udformet uden særlig sterilgang, men med en række forrum, der tilgodeser, at krydskontaminering undgås. Forbindelser fra FAM til hhv. Billeddiagnostik og OP er gode og direkte. FAM-sengeafsnittet med isolationssenge forekommer veldisponeret og det er en fordel, at der er direkte adgang hertil fra FAM på samme plan. Det er problematisk, at FAM sengeafsnittet bygges så langt mod nord, at adgang til Mor-Barn centeret sløres. Dommerkomiteen har følgende bemærkninger til forslaget, der skal arbejdes videre på: Ambulancehallen er for lille. Der er ikke afsat tilstrækkelig med plads til parkering af lægebil med supportfunktioner i forbindelse med FAM. Man bør undgå at nedlægge eksisterende OP stuer i byggeperioden. 16

19 SENGEAFSNIT Sengebygningen er fint disponeret med to sengeafsnit à 24 senge pr. etage i en længebygning. Hvert sengeafsnit kan underdeles i sengeklynger à 8 senge. Alle sengestuer er jf. programmet enkeltværelser og orienteret enten mod øst eller mod vest. De 48 værelser pr. etage kan i aften- og nattetimerne overvåges fra samme central. Den enkelte sengestue forekommer veldisponeret og rummer gode tiltag omkring den helende arkitektur. Der arbejdes med skæve vinkler og fine træbeklædte opholdskarnapper i facaden. Længen er opdelt med 4 lodrette gårdhaver grønne skår - med tilknyttede opholdsarealer. De grønne skår medvirker til, at sengebygningen åbner sig op og forekommer mindre monoton. Der er en passende fordeling af opholdsstationer, arbejdsstationer og birum på den enkelte etage. 4 De eksisterende trappe-/elevatorskakte i hospitalsaksen ombygges og forlænges op igennem sengebygningen. Skaktene suppleres med et nyt sæt elevatorer, der har direkte forbindelse til den nye forhal. FLEKSIBILITET, GENERALITET OG ELASTICITET Forslag 4 opfatter fleksibilitet således, at ændringer i bygningernes brug skal være ukomplicerede, dvs. at konstruktioner, installationer og dagslysforhold skal være forberedte på disse ændringer. For at tilgodese generalitet er de enkelte rum givet generelle størrelser og dagslystilgange, så det samme rum nemt kan ombygges til flere formål og i FAM til forskellige udredningsforløb. De diagnostiske faciliteter i FAM kan fleksibelt anvendes af flere afdelinger. Særlig opmærksomhed har der været på at kunne omdanne sengestuer til ambulatorier. Elasticitet omhandler især muligheden for at kunne opføre mindre tilbygninger og foretage indskrænkninger. Alle funktioner kan udvides uden, at det går ud over de bagvedliggende funktioner. Facader kan demonteres, således at stort udstyr kan komme ind den vej uden driftsforstyrrelser. I disponeringen af sengebygningen er der udlagt en ekstra halv etage som fleksibelt areal. Dommerkomiteen finder forholdene om fleksibilitet, generalitet og elasticitet velbelyste i forslaget. 17

20 MATERIALER Facaderne udføres med hvide komposit/fiberline facader med åbne partier som lette elementer / partier i glas og træ. Der arbejdes med relieffer og forskydninger i facaden. Indvendigt foreslås træ indført som elementer i den hvide, kliniske verden. I sengestuerne er den indvendige facade beklædt med træfiner. I forslaget er den hvide verden brudt op med træpaneler og akustisk dæmpende tekstiler. Forslagets valg af materialer er fornuftigt, men dommerkomiteen finder det bortset fra kompositfacaderne noget traditionelt. INGENIØRMÆSSIGE FORHOLD De bærende konstruktioner er opbygget i beton med undtagelse af en gitterkonstruktion, der bærer sengebygningen. Gitterkonstruktionen er udført i stål og er tillige tænkt som delvist udnyttet til tekniketage for sengebygningen. I FAM er teknikområderne placeret på plan 1. De tekniske installationer er beskrevet på fornuftig vis og baseret på veldisponerede sygehustekniske principper. Den beskrevne brandstrategi virker ligeledes gennemarbejdet med gode løsninger. Det vurderes, at løsningerne giver en udmærket fleksibilitet. Evt. krav til sprinkling af bygninger under den nye sengebygning skal afklares i det videre forløb. Elevatorkapaciteten i sengebygningen er velproportioneret med 8 elevatorer fordelt på 4 passende placeringer. Sengebygningens placering over bygning 8 vil medføre, at en del af ventilationshuset på taget af blok 8 skal ændres. Forslaget forudsætter en del indgriben i det eksisterende byggeri, hvilket må forventes at give forstyrrelser for sygehusets drift i byggeperioden. Forslaget vil derfor kræve en detaljeret planlægning i udførelsesfasen for at begrænse generne for sygehusets drift. Herunder skal det overvejes, om antallet af søjler, der skal føres ned igennem bygningerne, kan begrænses. BÆREDYGTIGHED Forslagets miljø- og energiscreening vurderes at være delvist bearbejdet med en overordnet beskrivelse, nogen dokumentation og detaljering. ØKONOMI Dommerkomiteen anser det for sandsynligt, at forslaget i en videre bearbejdning kan holdes inden for den afsatte økonomiske ramme. Blandt andet kan udvalgte funktioner med brugsmæssig og økonomisk fordel flytte plads og man bør overveje placeringen af en heliport på terræn frem for på konstruktion. Dommerkomiteen anser det endvidere for nødvendigt, at der umiddelbart fokuseres på byggelogistik og hensynet til drift af det eksisterende hospital i projektet for den nye sengebygning. SAMMENFATNING Et stærkt forslag, der på en overbevisende måde svarer på alle de funktionelle udfordringer i programmet med en arkitektur, der afgørende vil give hospitalet en ny identitet, hvor særligt ankomstsituationen bør fremhæves. Den overordnede disponering gør, at husets infrastruktur bindes optimalt sammen. Forslaget indeholder på bedste vis en række funktionelle og robuste løsninger på blandt andet helhedsplan, ny hovedindgang, FAM og sengebygning. Forslaget er udformet med et arkitektonisk helhedsudtryk, der respekterer stedet og det eksisterende hospital. Samtidig formår forslaget at tilføre Kolding Sygehus en identitet, der signalerer moderne hospital. Forslaget giver det bedste svar på et sammenhængende sygehus og en enig dommerkomité har derfor udpeget forslag 4 som vinder af konkurrencen. Forslaget byder på særlige udfordringer med byggelogistik og drift, når sengebygningen oven på den eksisterende hovedakse skal etableres. 18

21 plan 5-9/ sengebygning sengeafsnit 4 plan 4/ tekniketage plan 3/ 1.sal plan 2/ stueetage plan 1/ kælder patienthotel patienthotel neonatal opvågning ny operation FAM senge operation barsels/fødegang teknik kontorer steril central depoter intensiv garderober teknik sengecentral fysiobilleddiagnostik terapi ny billeddiagnostik traume ambulatorier garderober garderober ny FAM teknik dagpladser depoter depoter/ teknik depoter ambulatorier LAB ny foyer apotek museum senge LAB Akut børneafdeling børneafdeling auditorier auditorier personalekantine forskercenter ambulatorier/ kliniske specialer/ dagkirugi FUNKTIONER SITUATIONSPLAN 19

22 20

23 4 B C C A B PLAN STUEETAGE 21

24 DIAGRAM ÅNDEHULLER NICHER LINK MELLEM NYT OG GAMMELT UDSIGT DIAGRAM ENERGI Værelset/den indre geometri skaber åbenhed v DIAGRAM VÆRELSER 22

25 4 PLANUDSNIT FAM C PLANUDSNIT AMBULATORIER 23

26 SNIT ØST-VEST SNIT NORD-SYD 24

27 4 ANKOMSTHAL 25

28 26

29 27 ØV RIGE FOR SLAG

30 1FORSLAG 1/10550 Dissing+Weitling architecture A/S Medplan A/S arkitekter, Oslo Buro Happold Limited, Engeneers UK/DK (alle ophavsret) Underrådgivere uden ophavsret: ISC, Rådgivende Ingeniører A/S Hansen, Carlsen & Frølund-Ha-Ca-Frø Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen A/S Marianne Levinsen Landskab ApS HOVEDIDE, ARKITEKTONISK VISION Forslaget har et smukt og klart hovedgreb med et vartegn, som signalerer ankomst og hovedindgang. Sengetårnet er kløverformet og bryder derved facaden samtidig med, at det både nedtoner det monumentale i bygningsformen og virker imødekommende. Ideen om en forstærket hovedgade med åndehuller med en sammenbinding af naturen og udenomsarealerne finder dommerkomitéen er et flot træk. DISPONERING AF GRUNDEN, HELHEDSPLAN, ANKOMST, PARKERING Den nye hovedindgang virker overbevisende med et smukt lysindfald og en æstetisk, klar indretning med en fin adgang til sengeafsnit. Auditorier ligger godt placeret tæt ved hovedindgangen. Landskabsplanen skal fremhæves for sin gennemarbejdede indlevelse i ude-inde-forholdet omkring den helende arkitektur. De grønne rum binder de eksisterende bebyggelser fint sammen med de foreslåede nye bygninger. Forslaget indeholder gode vertikale og horisontale hovedtrafikkorridorer med en passende adskillelse af de selvtransporterende og sengeliggende patienter fra forsyningerne. Forslaget indeholder en god overordnet trafikal løsning. Dog forudsættes det, at der nedlægges og etableres nye parkeringspladser på et andet sted. Heliportens placering er ligeledes god i forhold til indgangen til FAM. Forslagets disponering vil kræve, at blok 2 med dagklinik og ortopædkirurgisk ambulatorium flyttes/genhuses inden påbegyndelse af byggeriet. KOBLING TIL EKSISTERENDE BYGGERI FAM-bygningen og den nye akutakse opføres mod vest med en kobling til bygning 8 (OP) og bygning 6, som er fint løst både funktionelt og arkitektonisk. Det nye sengetårn med den nye hovedindgang kobles til den centrale hovedgade hvor hovedindgangen ligger i dag. Arkitektonisk har sengetårnet en smuk placering, som dog funktionelt vurderes mindre hensigtsmæssig. FASER I fase 2 opføres en ny FAM-bygning med akutmodta- 28

31 LUFTPERSPEKTIV SITUATIONSPLAN 29

32 gelse og observationssenge mod vest. I fase 3 opføres nyt sengetårn med en ny hovedindgang i de to nederste niveauer mod nord. Faseopdelingen er grundigt beskrevet i forslaget med en realistisk rækkefølge i udbygningen af sygehuset. FAM FAM s udformning står dog mindre klart i det samlede hovedgreb. Dommerkomitéen finder den lange afstand mellem FAM s placering og det foreslåede nye sengetårn uhensigtsmæssig. Det vurderes, at dette vil give for store gener i den daglige drift. FAM og OP er i deres udformning overbevisende og viser gode og hensigtsmæssige planløsninger. Placeringen af FAM-senge på plan 3 er dog upraktisk. Det virker heller ikke optimalt, at selvhenvendere skal om på bagsiden af bygningen. I stedet burde indgangen og ambulanceporten spejlvendes, så krydsende trafik undgås. SENGEAFSNIT Sengetårnets kløverform indeholder 24 senge pr. etage med rolige sengeafsnit uden gennemgang. Forslaget fremhæves for ideen om det tætte sengeafsnit, der med sine fællesarealer frem for gange signalerer hjem og nærvær. INGENIØRMÆSSIGE FORHOLD I FAM er de bærende konstruktioner baseret på bærende ydervægge og etagedæk i beton. Sengebygningens ydervægge består af bærende beton og etagedæk er udført som paddehattekonstruktion i beton. Bygningernes stabilitet løses i trappe-/elevatorkerner. Det vurderes, at valget af konstruktionsprincip rummer en bred fleksibilitet. Løsningerne for de tekniske installationer er velovervejede med interessante energi- og indeklima- overvejelser. Det vurderes, at løsningerne giver en god fleksibilitet. Teknikrum i FAM er placeret i plan 1 og 4 og i sengebygningen er teknikrum placeret i plan 0 og 12, hvorfra installationerne fordeler sig. Tre elevatorer i sengebygningen må forventes at være i underkanten. Forslaget forudsætter en del indgriben i det eksisterende byggeri, hvilket må forventes at give forstyrrelser for sygehusets drift i byggeperioden. BÆREDYGTIGHED Forslagets miljø- og energiscreening vurderes at være meget gennemarbejdet med detaljerede løsningsmuligheder, analyser og dokumentation. ØKONOMI Dommerkomitéen anser det for sandsynligt, at forslaget i en videre bearbejdning kan holdes inden for den afsatte økonomiske ramme. FLEKSIBILITET, GENERALITET OG ELASTICITET Forslaget vurderes at have en god fleksibilitet. I sengetårnet er vist en plan med en fremtidig reduktion i antallet af sengepladser og ombygget til undersøgelsesrum, dagkirurgi og radiologi. Planen illustrerer en passende elasticitet. MATERIALER FAM s facader udføres i lyse betonelementer med vandrette vinduesbånd forsynet med lodrette, faste alu-lameller. Sengetårnets facader udføres i etagehøje glasfacade-elementer med indbyggede, lodrette solafskærmningslameller. Facaderne vil fremstå i en flot opdateret kontrast til det eksisterende sygehus. SAMMENFATNING Forslaget fremstår som en smuk helhed i et fint samspil med det eksisterende sygehus. Planerne er gennemarbejdede og veldokumenterede. Forslaget skal også fremhæves for en god og grunding formidling med let forståelige diagrammer og en smuk grafisk fremstilling. Dommerkomitéen ser dog placeringen af sengetårnet i forhold til FAM som et væsentligt problem i forhold til afstande og daglig drift. Derfor har dommerkomitéen ikke kunnet udpege dette forslag som vinder af konkurrencen. 30

Præsentation af de fem projekter i projektkonkurrencen

Præsentation af de fem projekter i projektkonkurrencen fase 1, efteråret 2012 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE 6. JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1 Projektkonkurrence... 4 1.1 Uddrag fra dommerbetænkningen... 4 1.2 Resultat af projektkonkurrencen...

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Oplæg vedr. krav og tilgængeligheds retningslinjer for byggeriet Ny Fælles Akutmodtagelse, Slagelse

Oplæg vedr. krav og tilgængeligheds retningslinjer for byggeriet Ny Fælles Akutmodtagelse, Slagelse Oplæg vedr. krav og tilgængeligheds retningslinjer for byggeriet Ny Fælles Akutmodtagelse, Slagelse Jan Refsgaard Jepsen, Arkitekt MAA, Byggeøkonom MDB 900 IND UD Ledelinje 900 U P13 P14 U U U U U U P11

Læs mere

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010 KAPITEL 212.1: PATIENTFREMSKRIVNING 12.2: BEMANDINGSFREMSKRIVNING 12.3: KAPACITETS- OG AREALBEHOV 12.4: NUVÆRENDE OG FREMTIDIGT AREAL I EKSISTERENDE BYGNINGER 12.5: AREALBALANCE 12.6: ØKONOMI OG TID 12.7:

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 16. oktober 2008 Fremtidens medicoteknik skal indtænkes i det kommende sygehusbyggeri i Region Syddanmark. Arbejdsproces

Læs mere

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Idéoplæg Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Februar 2014 IDÉOPLÆG Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus 1. STAMOPLYSNINGER Kolding

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007 Det Nye Universitetshospital i Århus Vinderprojekt 13. december 2007 Fremtidens sygehusarkitektur Hvordan sikres kvaliteten i et hospital, der ad åre vil vokse til en størrelse, der minder om en mindre

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, 1-sengsstue med toilet Titel, adresse, region Diagnostisk sengeafsnit FAM Sygehus Vendsyssel 9800 Hjørring Region Nordjylland Byggeri, art og størrelse

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan 1 INDLEDNING Projektet formål er at beskrive en gennemførelsesstrategi for etablering af en fuldt udbygget fælles akutafdeling. 1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan Regionshospitalet Randers har udarbejdet

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

sygehus sønderjylland aabenraa sygehus, fase 2 indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning november 2013

sygehus sønderjylland aabenraa sygehus, fase 2 indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning november 2013 sygehus sønderjylland aabenraa sygehus, fase 2 indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning november 2013 dommerbetænkningen Redaktion: Arkitektforeningen Layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: Production

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, 1-sengsstue med toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Diagnostisk sengeafsnit FAM Sygehus Thy-Mors Højtoftevej 2 7700 Thisted Region

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling.

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling. HOLBÆK SYGEHUS IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM Ny Akutafdeling. Udvidelse og ombygning af Akutafdelingen vil betyde, at der bliver gode rammer for modtagelse, udredning og behandling af alle patienter i afdelingen.

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, en-sengsstue med eget bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Sygehus Lillebælt, Kolding Skovvangen 2-8 6000 Kolding Region Syddanmark Der

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

SETTING NEW STANDARDS

SETTING NEW STANDARDS Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland SETTING NEW APRIL 2014 STANDARDS FINALEN Nyt Hospital Nordsjælland Setting New Standards FAKTA I 2020 får borgerne i Region Hovedstaden et nyt hospital. Hospitalet

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK > Region Sjælland - Sygehusplan 2010 Køge Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring 300.000 borgere. Det vil derudover

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse nye Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, OPstue Titel, adresse, region Sygehus Lillebælt, Kolding Skovvangen 2-8 6000 Kolding Region Syddanmark Byggeri, art og størrelse Udbygning af Kolding

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Retspsykiatri, integreret åben-lukket funktion Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Integreret åben-lukket funktion Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

SANSERNES HOSPITAL. Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009

SANSERNES HOSPITAL. Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009 Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009 Bogen er skrevet af tidligere klinikchef på Rigshospitalets intensivafd. nu seniorforsker Lars Heslet og arkitekt Kim Dirkink-Holmfelt.

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Eksempler på rumindretning i Nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i Nye sygehuse Eksempler på rumindretning i Nye sygehuse Retspsykiatri, 1-sengsstue med rygealtan Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse 1-sengsstue med rygealtan Retspsykiatrisk afdeling Middelfart Østre Hougvej

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

DNU Projekt og gennemførelsesplan

DNU Projekt og gennemførelsesplan DNU Projekt og gennemførelsesplan Faglig chef Svend G. Hvid Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital i Aarhus Rådgivergruppen DNU I/S Konsortium bestående af: Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Esbjerg Fakta: Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg.

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

Prækvalifikation. Fællesskabets Hus, Ry

Prækvalifikation. Fællesskabets Hus, Ry Prækvalifikation Fællesskabets Hus, Ry 4. april 2017 Ansøgere 4. april 2017 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Entreprenør Arkitekt Landskabs arkitekt Ingeniør Byggefirmaet Knudsgaard Skive Byggefirmaet

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Forslag v/ Bo Mølgaard, Anne-Marie Pedersen og Vibeke Tøjner Dato 26.05.15 Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Den 21. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Processen / hovedforløb...3 1.3 Den ordregivende myndighed...4 1.4 Arealet...4

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning Att.: Hanne Møller Jensen

Til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning Att.: Hanne Møller Jensen Til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning Att.: Hanne Møller Jensen I fortsættelse af CPHs ansøgning af 18. maj 2015 og Tårnby Kommunes afgørelse af 29. oktober 2015 skal CPH hermed anmode om yderligere

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL Introduktion INDLEDNING mulig og at der i udformningen indtænkes tryghed, olevelser og komfort i så stor grad som overhovedet

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

H Ø R S H O L M K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I

H Ø R S H O L M K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I 2012 01 05 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E INTRODUCERENDE TEKST 03 OVERSIGTSKORT 04 SITUATIONSPLAN SKALA 1:500 05 VISUALISERING 06 KONCEPTDIAGRAMMER LOGISTIK

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE Ved udløb af fristen var der indkommet 8 forslag til den interne konkurrence om et nyt domicil for GPP Arkitekter A/S i eksisterende lokaler, Grønnegade

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015

NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015 NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015 EMNER HUSETS 3 GRUNDPRINCIPPER KANTZONEN FOYER KUNSTNERISK UDSMYKNING HUSETS 3 GRUNDPRINCIPPER BUEN GAVLEN SKIVEN BUEN PROGRAM SAMMENHÆNG MED BAGVED- LIGGENDE HAL-

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

IFC I PROJEKTKONKURRENCE

IFC I PROJEKTKONKURRENCE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND IFC I PROJEKTKONKURRENCE Claus Roikjer, Region Hovedstaden Generelt om projektet kvalitetsfondsprojekt 124.000 m² 662 senge og 24 specialer 3,8 mia. tidsplan vinder af konkurrencen

Læs mere

nyt Odense universitets syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling

nyt Odense universitets syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling nyt Odense universitets hospital syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Miljøforum Fyn 24. juni 2013 Nyt OUH Agenda Hvad er Nyt OUH? Grundlag for valg projekt og rådgiver Tema og valg i byggeprogrammet Universitetshospital, somatik Kvalitetsfondsprojekt 212.000 m 2 6,3 mia.

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra:

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra: Plan og By Sagbehandler: Jens Nedergaard Sagsnr. 01.02.05-P16-12-16 Dato: 4.8.2016 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-18, Boliger, Egebjerg Bakke, Etape 3 Ved høringsfristens udløb d. 17.

Læs mere

Svanemøllens Kaserne BILAG 1. Helhedsplan og placering af ny kontorbygning, Ryvangs Allé 1, 2100 København - Resumé

Svanemøllens Kaserne BILAG 1. Helhedsplan og placering af ny kontorbygning, Ryvangs Allé 1, 2100 København - Resumé Svanemøllens Kaserne Helhedsplan og placering af ny kontorbygning, Ryvangs Allé, 00 København - Resumé Tilhørende Forsvarets bygnings- og Etablissementstjeneste 0/07-0 BILAG roblemstilling I forsvarsforliget

Læs mere