KU.BE 1 DESIGNMANUAL PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE"

Transkript

1 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1

2 INDHOLD INDLEDNING LANDSKAB...05 URBANT GARDIN MATERIALE KONCEPT FACADE DISPONERING ZONERNE PLANER KU.BE BRUGERPROCES MATERIALER STUEETAGEN LEGEZONEN LEGEBAKKE CAFÉ OG RECEPTION MADZONEN OMKLÆDNINGSRUM / WC PULS PULS2-1.SAL LOBBY PERFORMANCE SALEN PULS2-2. SAL ZEN ZEN TANKEZONEN SAL LEGEZONEN TRAPPEKERNER MODEL MIDLERTIDIGT KU.BE BYRUM 2 KU.BE

3 KU.BE - KULTUR- OG BEVÆGELSESHUS INDLEDNING Nærværende materiale med tilhørende bilag udgør projektsforslaget, der omhandler KU.BE - det nye kultur- og bevægelseshus samt parkanlæg på matriklerne 8c og 8v og en lille del af 8x i Flintholmområdet på Frederiksberg. Bygherren er Frederiksberg Kommune og rådgiverteamet består af tegnestuerne MVRDV bv og ADEPT - som tilsammen har dannet KU.BE Aps i forbindelse med dette projekt. Derudover består teamet af landskabstegnestuen SLA, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører og Max Fordham. Projektforslaget er en viderebearbejdning af dispositionsforslaget udarbejdet i perioden 14.Maj til 29. August Materialet vil efter bygherregodkendelse danne grundlag for myndighedsprojekt samt hovedprojekt. Grundlaget for projektforslaget er: - Lokalplan Byggeprogram for KU.BE fra april Bygherremøder, brugermøder og projekteringsmøder - Dispositionsforslag Projektforslaget består af følgende materiale: -Tilgængelighedsrapport -Designmanual, KUBE - A3-bog (Denne bog) -Projekteringstidsplan -Budget -Risikoskema -Granskningsprotokoller -Notat om ændringer i forhold til programmet -Pluskatalog -Projektreference Passers Allé og afgrænsende Marguerite Vibys Plads i grundens vestlige side. Hvor KU.BE 2 tidligere var planlagt og hvor et midlertidigt boldbur skulle placeres er der nu planlagt en åben nedsænket boldbane. Imellem de to volumener etableres det urbane gardin, der omkranser grunden og definerer parkens rum. Det urbane gardin er forandret siden dispositionsforslaget og er nu lavere end oprindeligt og fritstående mellem bygningerne. Bygningerne er holdt kompakte, som punktbygninger der definerer grundens hjørner og udspænder et nyt byrum imellem sig. BRUGERINDDRAGELSE Brugerinddragelse er et vigtigt element i udviklingen og kvalitetssikringen af KU.BE. Siden konkurrencens afslutning har der været afholdt en lang række brugermøder og events i forbindelse med KU.BE. Formålet har dels været at skabe opmærksomhed og interesse for projektet, og dels at indsamle konkrete input til de enkelte zoners brug og funktion. Møderne har derudover haft til formål at mobilisere en række af nøglebrugere til de forskellige zoner. Der er blevet mobiliseret en gruppe af ressourcepersoner, der blandt andet omfatter Frederiksberg Idræts Union (FiU), gymnastikforeningen ODK, Frederiksberg Slots Fægteklub, amatørteaterforeningen Diktaturet, studerende fra LIFE og CBS, Biblioteket, Meyers madhus, KPMG, parcour samt førende repræsentanter fra miljøerne omkring byrumsevents, dans og performance. Disse personer er blevet inddraget i dele af den videre proces for at præcisere behov i forhold til de enkelte zoner. Det seneste brugergruppe møde har været afholdt i begyndelsen af April På dette mødet er projektet blevet gennemgået og der har været positive tilbagemeldinger til husets udvikling MODEL GENERELT KU.BE-grunden ligger langs Dirch Passers Allé mellem KPMG og Solbjerg Have og strækker sig op til den nordlige del af KPMG og metrobanen. Den kobler sig til KPMGs hævede grønne areal, der indbefatter et bro- og rampeanlæg over metrobanen. Dermed er KU.BE-grunden også bindeled mellem Grøndalen nord for metroen, hvor der er planlagt en svømmehal, og resten af Flintholm. Grunden er knap m2 og er i dag ubebygget. OVERORDNET DISPONERING På KU.BE-grunden skal opføres to bygninger, ialt ca m2, muligheden for et tredje byggeri (KU.BE 2) er ikke længere med i planlægningen. De to bygninger er kultur- og bevægelseshuset (KU.BE) på ca m2 i grundens sydlige hjørne og et butiks- og erhvervshus på ca m2 langs Dirch Nogle af de kommentarer der er kommet til projektet er følgende: -Gulvhockey under performancezonen (tilføjet) -Gymnastik elementer i lounge legezonen i stueetagen (trampoliner tilføjet) -Dobbeltdør til haven fra puls 1 -Flere ribber i puls (der er tilføjet flere ribber, men det skal undersøges om der kan tilføjes flere) -Klatrelandskab, skal tjekkes i forbindelse med sikkerhed (klatrelandskab lavet om, men skal videre udvikles i følgende fase) -Gulv i zen kan være sportsgulv Desuden er der startet en masse aktiviteter tæt på grunden som er finansieret af Frederiksberg kommune som opvarmning til det kommende kultur og bevægelseshus. KU.BE OPVISNING KU.BE DIALOG KU.BE 3

4 4 KU.BE

5 LANDSKAB KU.BE 5

6 VISUALISERING - LANDSKAB 6 KU.BE

7 LANDSKAB OG DET URBANE GARDIN KU.BE 7

8 LANDSKAB KONCEPT Landskabet tager karakter som en frodig park med et netværk af stisystemer, der forbinder flere forskellige aktivitetsområder. Sammen med sigtelinjer skaber stierne kontakt til både Marguerite Vibys Plads, Dirch Passers Allé og Solbjerg Have, og sikrer på den måde en sammenbinding til lokalområdet. Folk kan ankomme til området fra alle sider. Hver indgang tilbyder nye oplevelser af parken, afhængigt af om man ankommer fra syd eller nord, som cyklende eller gående. Parken omspændes af det urbane gardin, som et element der er med til at definere det nye byrum. Her indenfor opstår en særlig atmosfære, som understreges af en detaljeret behandling af terræn, belysning, beplantning og inventar. Landskabet er udformet som en hybrid af fem forskellige zoner, som hver ligger op til en stemning, en aktivitetsform og et tempo. Den landskabelige karakter udformes efter brugernes behov for bevægelse og aktivitet samtidig med, at de besøgende har mulighed for at kombinere leg, sport og rekreation. De fem zoner har alle forbindelse til hinanden, og vil derfor glide sammen og skabe nye former for aktiviteter. Zonerne har alle tilknytning til bygningens funktionszoner, hvorved KU.BE bindes sammen på tværs af landskab og bygning. DET URBANE GARDIN Mellem de to bygninger erhvervshuset og KU.BE etableres et urbant gardin, der visuelt binder bygningerne sammen til et hele, og omkranser den centrale del af byparken. Gardinet er placeret med en afstand til bygninger, og fremstår som et selvstændigt element, der ligger tilbagetrukket i forhold til facadelinjerne. Det urbane gardin består af en række tynde søjler, der bindes sammen af en overliggende bjælke. Gardinet holder en jævn topkote på 22.90, hvilket giver forskellige indtryk, alt efter hvor man befinder sig i landskabet. Ved ankomsten fra Dirch Passers Allé imellem erhvervshuset og KU.BE er det urbane gardin således ca. 9 meter højt med store udskæringer, der trækker besøgende indenfor. Her arbejdes med skalaer, som passer godt til de omkringliggende bygninger, mens det mod nord ved lege- og zen zonen kun er ca. 2,5 meter, hvorved gardinet gives en mere menneskelig skala. Ud over søjler og bjælke, består det urbane gardin af et justerbart netmateriale, som flettes i forskellige mønstre. Det er urbane gardin fungerer i et tæt sammenspil med landskabets forskellige zoner, og indeholder derfor aktiviteter, som korresponderer med de områder, gardinet løber igennem. I dets nuværende form er det urbane gardin blevet tilpasset den menneskelige skala, og er derfor bedre indpasset i det urbane byrum. Gardinet definerer et nyt, aktivt byrum på Frederiksberg. Det er et transparent medium, hvor folk frit kan bevæge sig ind i og igennem, samtidig med at det kan forvandle sig til et tredimensionelt legemøbel med relation til de omkringliggende aktiviteter. ZONERNE OG AKTIVITETER De fem zoner i landskabet har hver deres karakter, og fungerer både selvstændigt og i sammenspil med KU.BE s indre. Nogle zoner har direkte kontakt, mens andre er mere indirekte. De fem zoner i landskabet er ikke fysisk afgrænset, men flyder derimod sammen, og skaber muligheder for kombinerede aktiviteter, som eksempelvis sport og leg, rekreation og underholdning. Madzonen og performancezonen har begge en direkte tilknytning til KU.BE s interne aktiviteter. Den åbne plads mellem KU.BE og erhvervshuset møbleres med løse møbler, som kan trækkes ud på pladsen efter behov, og ellers opbevares i KU.BE s depotrum. På pladsen er der mulighed for udendørsservering, opstilling af boder med salg af delikatesser o.l. samt aktiviteter omkring et udekøkken. Imens er performancezonen henvendt til KU.BE s scene, og udnytter det stejle landskab mod erhvervshuset til udformning af en række begrønnede siddetrin formet som amfiteater. Herfra bliver det muligt at opleve scenens aktiviteter som f.eks. koncerter, skuespil eller foredrag. Derudover er der på pladsen foran opbygningen af siddetrin mulighed for at placere mobile scener på terræn. Her kan skuespillere optræde, mens f.eks. orkester placeres på scenen inde i bygningen. Rækken af siddetrin afsluttes med et mindre plateau, hvorfra instruktører, dirigenter o.l. kan udøve deres funktion. Siddetrinene udformes som lyse betonkanter, der lægger sig ind i det beplantede bakkedrag, og blander sig med græsset. Kanterne kan både benyttes som siddetrin men også som skaterkanter og til intervaltræning. På denne måde smelter performancezonen sammen med den tilstødende pulszone, som har en mere tempofyldt karakter. Pulszonen er én af de aktive zoner med et vildt, kuperet landskab og stejle, snoede stiforløb. Her lægger landskabet op til masser af bevægelse og leg, hvor der er et tæt sammenspil med aktiviteterne placeret i det urbane gardin gynger, klatreribbe, svingetov og gangbomme. I dette område placeres forskellige former for kanter og værn, som sammen med bakkerne og gardinet skal indbyde til alternativ bevægelse og balanceøvelse af f.eks. skatere og parkour-folk. Derudover faciliteres området med klatretræer, trampoliner og lydrør gående på tværs af stierne. Fra pulszonen er der kontakt til legezonen, som er placeret i den nordlige ende af KU.BE. Disse to zoner er de mest aktive, og vil derfor givetvis opleve et naturligt sammenspil på aktiviteter og brugere. Legezonen er udformet som en åben, jævn, asfaltbelagt plads, som er delvist nedsænket i terrænet. Mens det omgivende stiforløb hæves opstår der i højde- 8 KU.BE

9 forskellen muligheder for aktivering af kanter og skråninger. Denne zone lægger op til forskellige former for sportsgrene fodbold, streetbasket, hockey - men med alternative regler, hvor skråningerne og det urbane gardin indgår som del af spillet. Gardinet udformes her med bl.a. skydeskiver, kravleredskaber og siddebjælker, og fungerer derudover som afgræsning for vildfarne bolde. Skråningerne er et oplagt element for skatere, mens store træbjælker udlægges og stakkes, og får derved funktion som tribuner. Udover disse aktiviteter kan pladsen selvfølgelig også anvendes til f.eks. gymnastik og dans. Det sidste område er zenzonen, der har karakter af en intim og rekreativ have placeret bag erhvervshuset i parkens øverste terræn. Aktiviteterne her er nedtonede og indadvendte, og der er mulighed for at holde pause, spise frokost, dyrke de urbane nyttehaver eller blot nyde solen. Landskabet er præget af fordybninger i terrænet pockets som med deres runde form bærer direkte reference til udformningen af bygningens zenzone. Det samme gør siddelommerne i det urbane gardin, som her kan lade sig begrønne af en variation af klatreplanter. Brugerne indbydes til at tage del i landskabet og de private rum, og trække sig tilbage fra de omkringliggende aktiviteter. TILGÆNGELIGHED Området for KU.BE landskab tilbyder fuld tilgængelighed for alle besøgende. På trods af det kuperede landskab, vil netværket af stisystemer sørge for, at adgangen til hver zone kan foregå på stier, som overholder reglerne for tilgængelighed. Ledelinjer i form af markeringer med termoplast leder frem til bygningens indgange. Kanterne mellem asfalt og beplantning vil fungere som naturlige ledelinjer gennem parken, mens nødvendige markeringer gør opmærksom på niveaufald og stigning. Der er i projektet desuden sørget for at alle indgange er niveaufrie. Parkering for handicappede foregår ved hovedindgangen til KU.BE. Her er markeret 2 pladser til handicapparkering, samt en enkelt plads til drop off. Afsætning med handicapbusser foregår ved parkeringslomme på Dirch Passers Allé. BELÆGNINGER OG MATERIALER Stisystemet samt åbne pladser som legezone og madzone anlægges med sort asfaltbelægning, som udføres med en rå kant mod de beplantede arealer. Denne overgang skal give en opfordring til krydsende aktiviteter, og sørge for at brugere ikke føler sig afgrænset til stierne. I legezonen vil asfalten få en grafisk bearbejdning i form af opstribning til boldspil og lignende aktiviteter. Siddetrin ved performance, kanterne i puls samt bænkene i zen udføres alle i lys beton, for at give en kontrast til den mørke asfalt, mens værn udføres i stål. I pulszonen udføres et større areal med kunstgræs afgrænset af stålkanter. Dette vil fortrinsvist være i forbindelse med placeringen af klatretræer og trampoliner. Udlægningen af kunstgræs skal både sikre det påkrævede faldunderlag, men også garantere holdbarheden det kuperede landskab fra at blive nedslidt ved høj aktivitet. I zenzonen er udvalgte pockets anlagt som soldæk og podier. Disse udføres med en træbelægning, for at indbyde til længerevarende ophold, og for at understøtte områdets intimitet. For landskabet omkring KU.BE prioriteres en materialeholdning, som i alle henseender tilstræbes at være så bæredygtig som muligt. BEPLANTNING Beplantede arealer anlægges alle med rullegræs for at give en solid bund, som kan klare et højt aktivitetsniveau kort tid efter udførelse. Zonernes forskellige karakterer understøttes i beplantningen af forskellige træsorter, som varierer i både størrelse, karakter og robusthed. I den sydlige ende af KU.BE plantes løv- og frugttræer som f.eks. hvidpil, tretorn og bærmispel. Disse træer skal danne rammerne for mad- og performancezonen, hvor der er behov for både skygge og læ. Ved zenzonen ændres beplantningen gradvist til mindre, blomstrende træer som kirsebær og japansk løn. Her er beplantningen med til at skabe intimiteten omkring de rekreative rum og sørge for et stemningsfuldt område. Herefter ændres beplantningen omkring legezonen til større, mere solide træer som bævreasp og europæisk lærk. Denne type beplantning forstærkes yderligere i pulszonen, hvor der grundet den høje aktivitet er behov for robuste træer som f.eks. vandgran, kanarisk fyr og hemlockgran. Denne variation er med til at sikre en diversitet i både stemning, mikroklima og funktion, hvilket resulterer i stærk og modstandsdygtig natur. Størstedelen af parken anlægges direkte på terræn, hvorfra landskabet opbygges med vækstlag og muld samt de nødvendige drænlinjer. En del af landskabet konstrueres dog på dæk (butikken for erhvervshuset), hvilket udføres efter princip med drænmåtte samt vand- og rodsikker membran for at sikre konstruktionen mod stående vand og fugtproblematikker. Her plantes træer med underjordisk opbinding til rionet med seler. AFVANDING Med en grund som KU.BE og et landskab der bevæger sig med op til 7,5 meters højdeforskel er kontrollen med regnvand yderst vigtig. Områder med stejle hældninger sikres mod skrid, og mængderne af regnvand skal ledes bort uden at belaste kloaksystemet unødigt. Samlet set tilgodeser landskabet de kommende års klimamæssige udfordringer, idet der etableres store græsarealer, som kan sikre mulighederne for direkte nedsivning af regnvand. Generelt for området anvendes naturlig nedsivning, hvor man udnytter græsarealernes størrelse og placering i landskabet til at lede regnvandet ned i undergrunden. Der sørges for fald væk fra nabogrund, mens beplantede arealer udføres med drænlinjer, som i tilfælde af ekstremregn leder vandet til infiltrationsbokse. Disse fungerer som lokale forsinkelsesbassiner, hvor vandet kan ophobes til langsom nedsivning. På strækningen mellem KU.BE og KPMG - et område der efter aftale ligger udenfor de angivne matrikler - udføres den grønne bakke med et dræn, som fører regnvandet væk fra KPMG s arealer. Det samme er tilfældet ved den nordlige matrikelgrænse. Enkelte områder anvender andre metoder for afvanding. For at sikre konstruktionen af Erhvervshuset fra problemer med fugtskader anlægges landskabet over dæk med en drænmåtte udlagt over tagmembranen. Derudover sikres de underliggende facader med et drænisolerende materiale, og vandet ledes i kanaler væk fra bygingens konstruktioner og ned til terræn. På områder med større belagte flader såsom legezonen og KU.BE s sydlige område (ankomst- og parkeringsareal) føres regnvandet til kloak i overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes regler for lokal afvanding. DRIFT OG VEDLIGEHOLD I udformningen af landskabet er det søgt at minimere graden af vedligeholdelse. Alle belægningsmaterialer har et lavt niveau af vedligehold. Overflader udføres, således at de tåler almen til hård slitage uden at miste karakter og indtrykket af god kvalitet. Belægninger fejes 2-4 gange om måneden, og 2 gange om ugen i perioder med løvfald. Derudover rengøres området et par gange om ugen for løst affald. Hele området vedligeholdes med brug af almindelig tilgængeligt udstyr. Da området i høj grad anvender naturlig nedsivning til afvanding skal saltning undgås, da det vil skade beplantning og grundvand. Da der ikke etableres systemer til automatisk vanding, anbefales det at alle træer udstyres med system for luftning og manuel vanding. Under ekstremt tørre perioder vandes hele området manuelt. De første 3-4 år vandes alle træer med gennemsnitlig 100 liter vand pr. 10. dag i vækstsæsonen. I det omfang der anvendes opbindingsstave, skal disse fjernes så snart træerne har etableret et godt rodnet. De mange græsarealer anlægges med rullegræs. Færdsel på græsset bør undgås de første måneder, så der er mulighed for at etablere et godt rodnet. KU.BE 9

10 LANDSKAB I denne periode vandes græsset hver anden dag afhængigt af vejret. Herefter vandes og klippes græsset regelmæssigt de første vækstsæsoner for at sikre gode vækstforhold. Samtlige armaturer gennemgår et årligt eftersyn, for at blive rengjort og udskiftning af lyskilder. Master, skraldespande og andre byrumsmøbler behandles mod graffiti, men skal rengøres regelmæssigt for klistermærker o.l. Betonkanter og træbelægninger behandles med imprægnerende produkter, således at snavs fra mad og drikke ikke efterlader mærker på overfladen. På den måde er overfladerne lettere at vedligeholde og rengøre. Kanter i terræn udføres med stålbeslag for at beskytte materialet mod slitage fra skatere m.m. LOGISTIK For almindelige bilister er der fra Dirch Passers Allé adgang til tre p-pladser på terræn - to til handicap og en til drop off placeret umiddelbart ved indgangen til KU.BE. Derudover er der adgang til parkeringskælderen under erhvervshuset, hvor KU.BE råder over 22 pladser. Fra parkeringskælderen er der adgang til området via en trappe, som lander i den nordlige ende af parken. armatur, som er gennemgående for i parken. Armaturet; en 7-meter høj mast hvorpå det monteres tre spotlights som lyskilder. Brugen af spots har den fordel, at de kan orienteres i ønskede retninger for at fremhæver bestemte elementer eller områder. For landskabet på KU.BE koncentreres belysningen på tre emner. Det første er hovedstien fra Dirch Passers Allé til den nordgående sti, som selvfølgelig behøver belysningen for at folk kan færdes trygt i området. Det andet emne er KU.BE s indgange, som fremhæves af de fokuserede spots. Det tredje emne er områder, hvor der er sandsynlighed for aftenaktiviteter. Her er det ønsket at give brugerne muligheden for at benytte området alle tidspunkter af døgnet. Belysningen skal opfylde gældende belysningsklasse, og skal skabe tryghed samt skabe effektfulde oplevelser i landskabet. Langs det østlige skel bevares den eksisterende gadebelysning i form af master. Ved parkeringsarealet i det sydøstlige hjørne er der sørget for adskillelse af bilister fra cyklister. Cyklister kan bevæge sig ind på den østlige cykelsti, hvor indkørslen opdeles af et beplantet felt. På denne måde undgås unødig blanding af hårde og bløde trafikanter. I de situationer hvor fodgængere og cyklister må krydse bilister og tungere køretøjer vil der være et belægningsskift i kørebanen som opmærksomhedsfelt for at advare bilister. Parkering af cykler sker på terræn, hvor der er plads til 150 cykler. Pladserne er spredt i landskabet for at facilitere flest mulige områder og dermed at undgå, at cykler bliver efterladt tilfældigt i parken. Der findes dog en større koncentration af pladser omkring KU.BE s indgange, som både servicerer gæster og ansatte. Vareindlevering til KU.BE sker fra en parkeringslommer på Dirch Passers Allé, som udvides til formålet. Brandkøretøjer ankommer via den østliggende sti, og kan fortsætte videre op til den nordligt beliggende transformerstation. Brandkøretøjer kan parkere både på det sydlige parkeringsareal og længere oppe af den østliggende sti. Fra begge disse punkter er afstanden til indgange og flugtveje maksimalt 40,0 meter. BELYSNING Belysningen skal både opfylde en konkret funktion, men samtidig også bidrage til oplevelsen af KU.BE. For at give en jævn belysning anvendes et enkelt 10 KU.BE

11 SNIT KU.BE 11

12 12 KU.BE

13 URBANT GARDIN KU.BE 13

14 DET URBANE GARDIN KONCEPT Mellem de to bygninger (erhvervshuset og KU.BE) etableres det urbane gardin, der visuelt binder bygningerne sammen til ét og omkranser den centrale del af byparken. Det urbane gardin består af en række tynde søjler der for oven bindes sammen af en tynd bjælke. Det urbane gardin er ikke længere forbundet med bygningerne men holder en afstand til dem. Det urbane gardin ligger tilbagetrukket i forholde til facadelinjerne. Imellem erhvervshuset og KU.BE er det urbane gardin ca. 9 meter højt. Overkanten på gardinet fastholdes, også mod nord, hvor landskabet er højere og gardinet derfor bliver lavere. Ud over søjler og bjælker, består det urbane gardin af et justerbart netmateriale. I dette net kan der monteres beplantning, lys, forskellige mønstre, kunstinstallationer mm. Desuden er der i forskellige områder i det urbane gardin, planlagt forskellige aktiviteter der korresponderer med landskabets zoner. Der vil således i det urbane gardin være parcour, klatrelandskaber, gynger, siddemuligheder, osv. Det urbane gardin sammenbinder bygningerne og skaber en fælles offentlig platform for forskellige aktiviteter. Det urbane gardin er i dets nuværende form blevet tilpasset den menneskelige skala og er derfor bedre indpasset i det urbane byrum. Det urbane gardin definerer et nyt, aktivt byrum på Frederiksberg. Det er et transparent medium, hvor folk frit kan bevæge sig ind og igennem. Samtidig kan det over tid forvandle sig til en tredimensionel legezone med relation til de omkringliggende aktiviteter. HOVEDINDGANG - GENNEMTRÆNGELIGHED PÅKRÆVET Landskabs modifikation skaber muligheden for at udnytte UC FLEKSIBELT OMRÅDE LUKKET OMRÅDE NET MED ÅBNINGER ÅBEN STRUKTUR ADGANG BEPLANTNING ADGANG GYMNASTIK LEG PARKOUR SPORT ZEN 14 KU.BE

15 OVERSIGTSBILLEDE KU.BE 15

16 INDRAMMET BYRUM 16 KU.BE

17 URBANE GARDIN OG BYGNING I SAMSPIL KU.BE 17

18 HOVEDINDGANGSZONE PARKERING URBANT GARDIN HOVEDINDGANG VAREINDGANG 18 KU.BE

19 KU.BE 19

20 HUSET OG GARDINET INDRAMMER HAVEN 20 KU.BE

21 UDENDØRS BIOGRAF KU.BE 21

22 PULSZONE PARKOUR GYNGE OMRÅDE ADGANG HAVE ADGANG PARKERING LEGEOMRÅDE 22 KU.BE

23 KU.BE 23

24 LEGEZONE BASKET BEPLANTNING TRIBUNE BEPLANTNING FODBOLD LEGEOMRÅDE 24 KU.BE

25 KU.BE 25

26 ZENZONE LEGEOMRÅDE ZEN AFSLAPNINGSOMRÅDE ZEN AFSLAPNINGSOMRÅDE BEPLANTNING 26 KU.BE

27 KU.BE 27

28 28 KU.BE

29 MATERIALE KONCEPT KU.BE 29

30 MATERIALE KONCEPT Udvendige facader vil være af glas i de åbne dele (legezonens facade udadtil) og pudsede facader på de lukkede dele (alle andre zoner). Indvendig vil den trekantede trappe, nord trappen samt madzonen være støbt i in-situ beton. Trapperne vil have en farve indvendig. Der vil være farver på tankezonen, performancezonen samt på pulszonen. Zenzonen er beklædt med træ. 30 KU.BE

31 PUDSET FACADE IN-SITU BETON INDERVÆGGE FACADE INDERVÆGGE Pudset facade In-Situ beton (Krydsfinér forskalling) Træbeklædning Malede indervægge KU.BE 31

32 32 KU.BE

33 FACADER KU.BE 33

34 FACADE Facaderne på KU.BE består af en glas- og en lukket pudset facade, der ses som et skrin der åbner op for en ny og overraskende verden. Om dagen vil facaden stå som et fint net af glas og lukkede dele. Bag facaden giver den indre verden sig til kende og pirrer nysgerrigheden for husets muligheder. Om aftenen vil man se legezonens forskellige farver lysende ud af glasfacaden samt se lyset fra de forskellige zoners vinduesåbninger skinne ud. FACADERNE AFSPEJLER BYGNINGENS KONCEPT Opstablede volumer (zoner) der bliver beskåret når de når den ydre afgrænsning af den rektangulære facadeboks. Den ydre facade, snitfladen af volumenerne (zonerne) består af en lukket facade med en pudset overflade. Resten af facaden er af glas uden udvendige profiler. Overfladen på den lukkede facade er detaljeret med forskellige mønstre. Se referencer. I zonerne vil der være åbninger der svarer til behovet for lys og udkig indefra. Nogle zoner vil have stort behov for lys og udkig som tankezonen, pulzonen, administrationszonen samt madzonens underetage. Andre zoner som zenzonen er mere introverte og har større åbninger i den indre cirkel samt ovenlys. Performancezonen ses som en black box, med mulighed for at skyde nogle døre fra,så der bliver dannet en åbning, der kan bruges som scene til det udendørs amphiteater/siddepladser i landskabet. Madzonen samt trapper vil være mere lukkede volumener. Udefra set vil legezonen være markeret i glas. Glasset vil skabe størst mulig visuel forbindelse til den omkringliggende have. Denne del af bygningen er så åben og transparent i sit udtryk som muligt. Legezonen er en rumlighed med masser af lys og frit udsyn til bygningens andre zoner og omgivelserne, i særdeleshed parken. På kritiske steder i forhold til direkte sollys og blændning placeres der mekaniske gardiner. Dette vil hovedsagligt være i sydfacaden og østfacaden. Facaden kan flere steder åbnes op for at skabe direkte forbindelser til parken udenfor. Sammenhængen mellem KU.BE - huset og parken er vigtig og denne sammenhæng manifesteres især i legezonen, via åbninger, flow og transparens. Der etableres en klimabuffer to steder i legezonen for at holde indeklimaet stabilt om vinteren én i indgangsområdet og én på vestfacaden ved siden af performancezonen. Om sommeren har man desuden mulighed for at åbne facaden op ud for caféen og ved nordsiden. Udover lyset fra facaden, vil legezonen også få dagslys gennem ovenlys på 3. sal. De indre facader til de enkelte zoner vil alle have en vis grad af transparens, så det er muligt at følge med i alle husets aktiviteter fra legezonen. Facaderne vil i legezonen samt tankezonen, madzonen, zenzonen, og pulszonen have vinduesåbninger til naturlig ventilation. Desuden vil der være mulighed for at åbne en skydedør til naturlig ventilation i performanceszonen. Pulszonen og performancezonen vil også være mekanisk ventileret. REFERENCE PÅ PUDSET FLADE Når man træder indenfor i KU.BE åbner der sig en ny overrasken de verden, hvor nogle af zonerne har forskellige farver og andre zoner er beklædt med træ eller holdt i ren beton. Farverne vil kun vise sig når man er i legezonen, som er volumenet der udgør mellemrummet imellem alle andre zoner. Indenfor i de enkelte zoner vil interiøret være moderat, neutralt, funktionelt og brugervenlig indrettet efter de specielle zoners behov. Trapperne og madzonen er insitustøbt beton uden farve på ydersiden med med farve indvendig i trappekernerne og i madzonen. Kontrasten mellem inde og ude opleves når man bevæger sig fra gade/have ind i legezonen, samt når man går fra legezonen ind i de forskellige zoner. De indre facader vil i åbningsopdelingen være en fortsættelse af den ydre facade. PUDSET FACADE FORSKELLIG STRUKTUR TIL HVER ZONE RELIEF 34 KU.BE

35 KU.BE 35

36 FACADER 1:200 NORD FACADE SYD FACADE 36 KU.BE

37 VEST FACADE ØST FACADE KU.BE 37

38 38 KU.BE

39 DISPONERING KU.BE 39

40 DISPONERING DISPONERING AF ZONERNE KU.BE bestod oprindelig af 8 forskellige zoner. Disse zoner er blevet optimeret og reduceret i antal således at tankezonen og administrationszonen nu er én zone: tankezonen. Helsezonen er ikke længere eksisterende som zone, men funktionerne kan man finde i omklædningsrummet og på øverste etage ved zenzonen og legezonen. Alle zoner er, undtaget legezonen, en veldefineret enhed i sig selv, men de overlapper også med hinanden for at skabe forskellige synergier, såvel arkitektonisk som programmatisk. Legezonen er stadig mellemrummet, der omgiver alle de andre zoner. Det er zonen hvor man ankommer, hvor cirkulationen finder sted. Legezonen strækker sig over den åbne del af stueetagen og fortsætter til den nordlige ende i en legebakke med kravle - og forskellige bevægelsesmuligheder. Ved hovedindgangen ligger den åbne reception. Ovenover den åbne stueetage ligger performancezonen, tankezonen, pulszonen og zenzonen. TEKNIK TEKNIK LEGEZONEN LEGEZONEN ZENZONE ZENZONE NISTRATION TANKEZONE TANKEZONE MADZONE MADZONE PULSZONE PERFORMANCEZONE HELSEZONE TRAPPETÅRNE PULSZONE PERFORMANCEZONE OMKLÆDNING TRAPPETÅRNE TIDLIGERE DISPONERING OPTIMERET DISPONERING 40 KU.BE

41 KU.BE LEGEZONE KU.BE 41

42 BYGNINGENS INFRASTRUKTUR INDGANGE KU.BE har adskillige indgange i stueplan. Hovedindgangen findes i sydfacaden, og vender ud mod Dirch Passers Allé. En sekundær indgang med vindfang findes i vestfacaden ud til parken. Andre indgange vil være tilgængelige afhængig af sæson og tid på dagen. I sommersæsonen kan flere dele af facaden åbnes helt mod haven, og facaden i performancezonen kan åbnes for at skabe direkte forbindelse mellem parken og scenen. VERTIKAL CIRKULATION I KU.BE vil hovedtrappen være den trekantede trappe tæt ved hovedingangen i bygningens sydlige ende. Denne trappe har store brandskydeporte der åbner trappen op i to sider. Disse porte vil kun lukkes hvis der opstår brand. Derved opnår trappen en stor visuel åbenhed mellem trappen og zonerne. En åben trappe er beliggende under performancezonen. Med adgang fra stueetagen til performancezonen og pulszonen på 1.sal. Denne trappe skærer sig ind i performancezonens volumen. Trappen vil hovedsagligt blive brugt af gæster til performancezonen og til puls 2. Trappen i madzonen fungerer som en brandtrappe og yderligere som intern trappe for brugerne af performancezonen og madzonen. Den nordlige trappe fungerer som brandtrappe men yderligere som distribution fra omklædningen til zenzonen og pulszonen. KU.BE har én stor elevator. Denne er beliggende midt i bygningen og herfra har man adgang til alle zoner. Elevatoren vil fungere som vareelevator og personelevator. Den centrale beliggenhed gør det nemt at fragte og distribuere store objekter og installationer rundt i alle husets zoner. Taget kan nås via en stige i det åbne tekniske rum over madzonen. CIRKULATION I ZONERNE Generelt har zonerne opnået et større mix end tilfældet var i dispositionsforslaget. Det vil sige at flere zoner har overlap visuelt og fysisk. Dette har givet huset en mere overskuelig og bedre distribution. LEGEZONEN Legezonens hovedtema er bevægelse og flow. Denne zone binder alle zonerne sammen, og det er her hovedcirkulationen foregår. Underetagen samt de forskellige terrasser placeret ovenpå de andre zoner, fungerer som bindeled mellem zonerne og som udvidelser af disse. Legezonens grundniveau vil altid være tilgængelig (i åbningstiden), og kræver ingen særlige adgangsveje. Når nogle af de øvrige zoner har lukket, bliver nogle af de øvre dele af legezonen også utilgængelige. I legezonen vil der også være alternative ruter indbygget, som rutchebaner og klatrevægge. Mindre børn skal i denne zone være under forældreopsyn. PERFORMANCEZONEN Publikumsindgangen til performancezonen går igennem legezonen, der fungerer som lobby til enhver forestilling. Ved en aftenforestilling kan performancezonen fungere sammen med madzonen og legezonen, mens resten af huset er lukket ned. I pauserne kan caféen i stueetagen benyttes til loungeområde. Desuden vil området udenfor performancezonen på 1. sal fungere som lounge til performancezonen. De optrædende vil komme fra backstage området på 2. sal i madzonen, eller fra depotområdet på 1.sal. Hvis det vurderes nødvendigt kan der på et senere tidspunkt laves forbindelse fra scenen til depotrumment i stueetagen. Dette er dog ikke medtaget på nuværende tidspunkt. I perioder, hvor zonen bliver brugt af en teatergruppe eller andre udøvere, er zonen aflåst for uvedkommende. I andre perioder vil rummet være åbent og kan bruges til andre aktiviteter. Det vil være specielt interessant for pulszonen at de kan udvide deres aktiviteter til performancezonen zonen vil være specielt egnet til pulsaktiviteter med et publikum. MADZONEN Madzonen er placeret centralt i stueetagen og med direkte forbindelse til parken. Zonen åbner sig op mod Legezonen, så der er godt indkig til både café- og skolekøkkenet. Zonen vil desuden have en åbning til haven med mulighed for udeservering. Her skal man enten gå igennem cafeen. Fra madzonen i stueetage er der forbindelse via brandtrappen til kælderen med depot og omklædningsfaciliteter. Varer vil ankomme fra sydsiden af bygningen og blive leveret direkte til køkkenet på stueetagen eller blive kørt ned i kælderen via vareelevatoren. OMKLÆDNINGSFACILITER Toiletter og omklædningsrummene er altid tilgængelige for samtlige gæster inden for åbningstiden. Zonen ligger i stueetagen under pulszonen. For at sikre personlige ejendele vil omklædningsrummene være forsynet med aflåselige skabe. Ligeledes har den brede gang indtil omklædningsfaciliteterne lockers til brug for alle, også dem der ikke benytter omklædningsfaciliteterne. Fra omklædningsfaciliteterne er der adgang til puls- og zenzonen via trappen i nord eller via elevatoren i midten af bygningen. PULSZONEN Pulszone I og II kan entreres via den trekantede trappe, den centrale åbne trappe og fra elevatoren. Desuden er der en direkte trappe mellem omklædningsfaciliteterne og pulszone I via den nordlige trappe. Den nordligste del af pulszone I, kan åbnes op til haven. Igennem dobbeltdørene vil det også være muligt at få leveret store redskaber til pulszonen. Individuel træning i denne zone kan foretages efter at man er tjekket ind i receptionen i stueetagen, og børn er påkrævet at være under forældreopsyn. TANKEZONEN Den trekantede trappe fører fra indgangsområdet i stueplan direkte op til Tankezonen. Zonen strækker sig over 2 publikumsorienterede etager. På 3. sal vil der være administrationsfaciliterer i tankezonen. Hertil vil der også være en primær adgang via den trekantede trappe. Zonen kan også nås via elevatoren. På 1.og 2. sal skal man fra elevatoren igennem pulszonen for at nå tankezonen, via en gang og en balkon. På 3. sal skal man igennem legezonen for at komme til tankezonen. ZENZONEN Zenzonen er placeret på øverste etage og hertil kan man komme via den centrale elevator eller den nordlige trappekerne, der starter i omklædningsrummet. Desuden kan den trekantede trappe benyttes fra hovedindgangsområdet. Zonen kan opdeles og bruges på forskellige måder og der er derfor adgang direkte fra den nordlige trappe til zenzonens runde rum og også til det åbne rum. Det åbne rum over pulszonen kan deles op i mindre områder, der vil dog stadig være adgang til alle områder på en måde så man ikke forstyrrer de aktiviteter der finder sted. 42 KU.BE

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

AKTIVITETSLAND I BLOKHUS

AKTIVITETSLAND I BLOKHUS AKTIVITETSLAND I BLOKHUS NOMINI NORDJYSKE MINIDESTINATIONER I UDVIKLING SKITSEFORSLAG 11. JANUAR 2012 CXR A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO Ansøgning til Legepladspuljen for Åby Skole og SFO Begrundelse for ansøgningen Åby Skole er en skole i tre spor med 700 elever. Børnene kommer primært fra den del af Åbyhøj, der ligger syd for Silkeborg

Læs mere

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter BORGER-HUSET Huset var oprindelig Ikast Posthus, ældste del fra 1938. De sidste par år har bygningen været salg, for PostDanmark har flyttet først kundebetjeningen og senere brev- og pakkedistributionen

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus.

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus. HAVNEBAKKERNE Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly, Johanna Eckerdal VINTERSKOLE 2012 OPGAVEN At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver

Læs mere

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ VUGGESTUE PERSONALE KØKKEN FÆLLES VUGGESTUE BØRNEHAVE KRABBE NY DAGINSTITUTION I GRENÅ NORD beplantningsbælte udeareal krabbe gruppe etape II udeareal vuggestue fællesareal, offentligt område højbed med

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg. til havns - ProJektBeskrIveLsee

Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg. til havns - ProJektBeskrIveLsee Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg til havns - ProJektBeskrIveLsee KOLOFON: LasC studio Johannes Schotanus Jonas Labbé Gitte Kolbeck Kjær I dialog og udvikling med: KONTAKTOPLYSNINGER: LASC

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 TSS Teknisk Skole Silkeborg DISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB / DEPOT / UDSTILLING H&D TEORI /

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

BORNHOLM SPORT & EVENT

BORNHOLM SPORT & EVENT BORNHOLM SPORT & EVENT FORORD På vegne af bestyrelsen for den selvejende institution Bornholm Sport & Event, er det mig en glæde at kunne præsentere dette prospekt. Prospektet indeholder, i en kortfattet

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere