KU.BE 1 DESIGNMANUAL PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE"

Transkript

1 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1

2 INDHOLD INDLEDNING LANDSKAB...05 URBANT GARDIN MATERIALE KONCEPT FACADE DISPONERING ZONERNE PLANER KU.BE BRUGERPROCES MATERIALER STUEETAGEN LEGEZONEN LEGEBAKKE CAFÉ OG RECEPTION MADZONEN OMKLÆDNINGSRUM / WC PULS PULS2-1.SAL LOBBY PERFORMANCE SALEN PULS2-2. SAL ZEN ZEN TANKEZONEN SAL LEGEZONEN TRAPPEKERNER MODEL MIDLERTIDIGT KU.BE BYRUM 2 KU.BE

3 KU.BE - KULTUR- OG BEVÆGELSESHUS INDLEDNING Nærværende materiale med tilhørende bilag udgør projektsforslaget, der omhandler KU.BE - det nye kultur- og bevægelseshus samt parkanlæg på matriklerne 8c og 8v og en lille del af 8x i Flintholmområdet på Frederiksberg. Bygherren er Frederiksberg Kommune og rådgiverteamet består af tegnestuerne MVRDV bv og ADEPT - som tilsammen har dannet KU.BE Aps i forbindelse med dette projekt. Derudover består teamet af landskabstegnestuen SLA, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører og Max Fordham. Projektforslaget er en viderebearbejdning af dispositionsforslaget udarbejdet i perioden 14.Maj til 29. August Materialet vil efter bygherregodkendelse danne grundlag for myndighedsprojekt samt hovedprojekt. Grundlaget for projektforslaget er: - Lokalplan Byggeprogram for KU.BE fra april Bygherremøder, brugermøder og projekteringsmøder - Dispositionsforslag Projektforslaget består af følgende materiale: -Tilgængelighedsrapport -Designmanual, KUBE - A3-bog (Denne bog) -Projekteringstidsplan -Budget -Risikoskema -Granskningsprotokoller -Notat om ændringer i forhold til programmet -Pluskatalog -Projektreference Passers Allé og afgrænsende Marguerite Vibys Plads i grundens vestlige side. Hvor KU.BE 2 tidligere var planlagt og hvor et midlertidigt boldbur skulle placeres er der nu planlagt en åben nedsænket boldbane. Imellem de to volumener etableres det urbane gardin, der omkranser grunden og definerer parkens rum. Det urbane gardin er forandret siden dispositionsforslaget og er nu lavere end oprindeligt og fritstående mellem bygningerne. Bygningerne er holdt kompakte, som punktbygninger der definerer grundens hjørner og udspænder et nyt byrum imellem sig. BRUGERINDDRAGELSE Brugerinddragelse er et vigtigt element i udviklingen og kvalitetssikringen af KU.BE. Siden konkurrencens afslutning har der været afholdt en lang række brugermøder og events i forbindelse med KU.BE. Formålet har dels været at skabe opmærksomhed og interesse for projektet, og dels at indsamle konkrete input til de enkelte zoners brug og funktion. Møderne har derudover haft til formål at mobilisere en række af nøglebrugere til de forskellige zoner. Der er blevet mobiliseret en gruppe af ressourcepersoner, der blandt andet omfatter Frederiksberg Idræts Union (FiU), gymnastikforeningen ODK, Frederiksberg Slots Fægteklub, amatørteaterforeningen Diktaturet, studerende fra LIFE og CBS, Biblioteket, Meyers madhus, KPMG, parcour samt førende repræsentanter fra miljøerne omkring byrumsevents, dans og performance. Disse personer er blevet inddraget i dele af den videre proces for at præcisere behov i forhold til de enkelte zoner. Det seneste brugergruppe møde har været afholdt i begyndelsen af April På dette mødet er projektet blevet gennemgået og der har været positive tilbagemeldinger til husets udvikling MODEL GENERELT KU.BE-grunden ligger langs Dirch Passers Allé mellem KPMG og Solbjerg Have og strækker sig op til den nordlige del af KPMG og metrobanen. Den kobler sig til KPMGs hævede grønne areal, der indbefatter et bro- og rampeanlæg over metrobanen. Dermed er KU.BE-grunden også bindeled mellem Grøndalen nord for metroen, hvor der er planlagt en svømmehal, og resten af Flintholm. Grunden er knap m2 og er i dag ubebygget. OVERORDNET DISPONERING På KU.BE-grunden skal opføres to bygninger, ialt ca m2, muligheden for et tredje byggeri (KU.BE 2) er ikke længere med i planlægningen. De to bygninger er kultur- og bevægelseshuset (KU.BE) på ca m2 i grundens sydlige hjørne og et butiks- og erhvervshus på ca m2 langs Dirch Nogle af de kommentarer der er kommet til projektet er følgende: -Gulvhockey under performancezonen (tilføjet) -Gymnastik elementer i lounge legezonen i stueetagen (trampoliner tilføjet) -Dobbeltdør til haven fra puls 1 -Flere ribber i puls (der er tilføjet flere ribber, men det skal undersøges om der kan tilføjes flere) -Klatrelandskab, skal tjekkes i forbindelse med sikkerhed (klatrelandskab lavet om, men skal videre udvikles i følgende fase) -Gulv i zen kan være sportsgulv Desuden er der startet en masse aktiviteter tæt på grunden som er finansieret af Frederiksberg kommune som opvarmning til det kommende kultur og bevægelseshus. KU.BE OPVISNING KU.BE DIALOG KU.BE 3

4 4 KU.BE

5 LANDSKAB KU.BE 5

6 VISUALISERING - LANDSKAB 6 KU.BE

7 LANDSKAB OG DET URBANE GARDIN KU.BE 7

8 LANDSKAB KONCEPT Landskabet tager karakter som en frodig park med et netværk af stisystemer, der forbinder flere forskellige aktivitetsområder. Sammen med sigtelinjer skaber stierne kontakt til både Marguerite Vibys Plads, Dirch Passers Allé og Solbjerg Have, og sikrer på den måde en sammenbinding til lokalområdet. Folk kan ankomme til området fra alle sider. Hver indgang tilbyder nye oplevelser af parken, afhængigt af om man ankommer fra syd eller nord, som cyklende eller gående. Parken omspændes af det urbane gardin, som et element der er med til at definere det nye byrum. Her indenfor opstår en særlig atmosfære, som understreges af en detaljeret behandling af terræn, belysning, beplantning og inventar. Landskabet er udformet som en hybrid af fem forskellige zoner, som hver ligger op til en stemning, en aktivitetsform og et tempo. Den landskabelige karakter udformes efter brugernes behov for bevægelse og aktivitet samtidig med, at de besøgende har mulighed for at kombinere leg, sport og rekreation. De fem zoner har alle forbindelse til hinanden, og vil derfor glide sammen og skabe nye former for aktiviteter. Zonerne har alle tilknytning til bygningens funktionszoner, hvorved KU.BE bindes sammen på tværs af landskab og bygning. DET URBANE GARDIN Mellem de to bygninger erhvervshuset og KU.BE etableres et urbant gardin, der visuelt binder bygningerne sammen til et hele, og omkranser den centrale del af byparken. Gardinet er placeret med en afstand til bygninger, og fremstår som et selvstændigt element, der ligger tilbagetrukket i forhold til facadelinjerne. Det urbane gardin består af en række tynde søjler, der bindes sammen af en overliggende bjælke. Gardinet holder en jævn topkote på 22.90, hvilket giver forskellige indtryk, alt efter hvor man befinder sig i landskabet. Ved ankomsten fra Dirch Passers Allé imellem erhvervshuset og KU.BE er det urbane gardin således ca. 9 meter højt med store udskæringer, der trækker besøgende indenfor. Her arbejdes med skalaer, som passer godt til de omkringliggende bygninger, mens det mod nord ved lege- og zen zonen kun er ca. 2,5 meter, hvorved gardinet gives en mere menneskelig skala. Ud over søjler og bjælke, består det urbane gardin af et justerbart netmateriale, som flettes i forskellige mønstre. Det er urbane gardin fungerer i et tæt sammenspil med landskabets forskellige zoner, og indeholder derfor aktiviteter, som korresponderer med de områder, gardinet løber igennem. I dets nuværende form er det urbane gardin blevet tilpasset den menneskelige skala, og er derfor bedre indpasset i det urbane byrum. Gardinet definerer et nyt, aktivt byrum på Frederiksberg. Det er et transparent medium, hvor folk frit kan bevæge sig ind i og igennem, samtidig med at det kan forvandle sig til et tredimensionelt legemøbel med relation til de omkringliggende aktiviteter. ZONERNE OG AKTIVITETER De fem zoner i landskabet har hver deres karakter, og fungerer både selvstændigt og i sammenspil med KU.BE s indre. Nogle zoner har direkte kontakt, mens andre er mere indirekte. De fem zoner i landskabet er ikke fysisk afgrænset, men flyder derimod sammen, og skaber muligheder for kombinerede aktiviteter, som eksempelvis sport og leg, rekreation og underholdning. Madzonen og performancezonen har begge en direkte tilknytning til KU.BE s interne aktiviteter. Den åbne plads mellem KU.BE og erhvervshuset møbleres med løse møbler, som kan trækkes ud på pladsen efter behov, og ellers opbevares i KU.BE s depotrum. På pladsen er der mulighed for udendørsservering, opstilling af boder med salg af delikatesser o.l. samt aktiviteter omkring et udekøkken. Imens er performancezonen henvendt til KU.BE s scene, og udnytter det stejle landskab mod erhvervshuset til udformning af en række begrønnede siddetrin formet som amfiteater. Herfra bliver det muligt at opleve scenens aktiviteter som f.eks. koncerter, skuespil eller foredrag. Derudover er der på pladsen foran opbygningen af siddetrin mulighed for at placere mobile scener på terræn. Her kan skuespillere optræde, mens f.eks. orkester placeres på scenen inde i bygningen. Rækken af siddetrin afsluttes med et mindre plateau, hvorfra instruktører, dirigenter o.l. kan udøve deres funktion. Siddetrinene udformes som lyse betonkanter, der lægger sig ind i det beplantede bakkedrag, og blander sig med græsset. Kanterne kan både benyttes som siddetrin men også som skaterkanter og til intervaltræning. På denne måde smelter performancezonen sammen med den tilstødende pulszone, som har en mere tempofyldt karakter. Pulszonen er én af de aktive zoner med et vildt, kuperet landskab og stejle, snoede stiforløb. Her lægger landskabet op til masser af bevægelse og leg, hvor der er et tæt sammenspil med aktiviteterne placeret i det urbane gardin gynger, klatreribbe, svingetov og gangbomme. I dette område placeres forskellige former for kanter og værn, som sammen med bakkerne og gardinet skal indbyde til alternativ bevægelse og balanceøvelse af f.eks. skatere og parkour-folk. Derudover faciliteres området med klatretræer, trampoliner og lydrør gående på tværs af stierne. Fra pulszonen er der kontakt til legezonen, som er placeret i den nordlige ende af KU.BE. Disse to zoner er de mest aktive, og vil derfor givetvis opleve et naturligt sammenspil på aktiviteter og brugere. Legezonen er udformet som en åben, jævn, asfaltbelagt plads, som er delvist nedsænket i terrænet. Mens det omgivende stiforløb hæves opstår der i højde- 8 KU.BE

9 forskellen muligheder for aktivering af kanter og skråninger. Denne zone lægger op til forskellige former for sportsgrene fodbold, streetbasket, hockey - men med alternative regler, hvor skråningerne og det urbane gardin indgår som del af spillet. Gardinet udformes her med bl.a. skydeskiver, kravleredskaber og siddebjælker, og fungerer derudover som afgræsning for vildfarne bolde. Skråningerne er et oplagt element for skatere, mens store træbjælker udlægges og stakkes, og får derved funktion som tribuner. Udover disse aktiviteter kan pladsen selvfølgelig også anvendes til f.eks. gymnastik og dans. Det sidste område er zenzonen, der har karakter af en intim og rekreativ have placeret bag erhvervshuset i parkens øverste terræn. Aktiviteterne her er nedtonede og indadvendte, og der er mulighed for at holde pause, spise frokost, dyrke de urbane nyttehaver eller blot nyde solen. Landskabet er præget af fordybninger i terrænet pockets som med deres runde form bærer direkte reference til udformningen af bygningens zenzone. Det samme gør siddelommerne i det urbane gardin, som her kan lade sig begrønne af en variation af klatreplanter. Brugerne indbydes til at tage del i landskabet og de private rum, og trække sig tilbage fra de omkringliggende aktiviteter. TILGÆNGELIGHED Området for KU.BE landskab tilbyder fuld tilgængelighed for alle besøgende. På trods af det kuperede landskab, vil netværket af stisystemer sørge for, at adgangen til hver zone kan foregå på stier, som overholder reglerne for tilgængelighed. Ledelinjer i form af markeringer med termoplast leder frem til bygningens indgange. Kanterne mellem asfalt og beplantning vil fungere som naturlige ledelinjer gennem parken, mens nødvendige markeringer gør opmærksom på niveaufald og stigning. Der er i projektet desuden sørget for at alle indgange er niveaufrie. Parkering for handicappede foregår ved hovedindgangen til KU.BE. Her er markeret 2 pladser til handicapparkering, samt en enkelt plads til drop off. Afsætning med handicapbusser foregår ved parkeringslomme på Dirch Passers Allé. BELÆGNINGER OG MATERIALER Stisystemet samt åbne pladser som legezone og madzone anlægges med sort asfaltbelægning, som udføres med en rå kant mod de beplantede arealer. Denne overgang skal give en opfordring til krydsende aktiviteter, og sørge for at brugere ikke føler sig afgrænset til stierne. I legezonen vil asfalten få en grafisk bearbejdning i form af opstribning til boldspil og lignende aktiviteter. Siddetrin ved performance, kanterne i puls samt bænkene i zen udføres alle i lys beton, for at give en kontrast til den mørke asfalt, mens værn udføres i stål. I pulszonen udføres et større areal med kunstgræs afgrænset af stålkanter. Dette vil fortrinsvist være i forbindelse med placeringen af klatretræer og trampoliner. Udlægningen af kunstgræs skal både sikre det påkrævede faldunderlag, men også garantere holdbarheden det kuperede landskab fra at blive nedslidt ved høj aktivitet. I zenzonen er udvalgte pockets anlagt som soldæk og podier. Disse udføres med en træbelægning, for at indbyde til længerevarende ophold, og for at understøtte områdets intimitet. For landskabet omkring KU.BE prioriteres en materialeholdning, som i alle henseender tilstræbes at være så bæredygtig som muligt. BEPLANTNING Beplantede arealer anlægges alle med rullegræs for at give en solid bund, som kan klare et højt aktivitetsniveau kort tid efter udførelse. Zonernes forskellige karakterer understøttes i beplantningen af forskellige træsorter, som varierer i både størrelse, karakter og robusthed. I den sydlige ende af KU.BE plantes løv- og frugttræer som f.eks. hvidpil, tretorn og bærmispel. Disse træer skal danne rammerne for mad- og performancezonen, hvor der er behov for både skygge og læ. Ved zenzonen ændres beplantningen gradvist til mindre, blomstrende træer som kirsebær og japansk løn. Her er beplantningen med til at skabe intimiteten omkring de rekreative rum og sørge for et stemningsfuldt område. Herefter ændres beplantningen omkring legezonen til større, mere solide træer som bævreasp og europæisk lærk. Denne type beplantning forstærkes yderligere i pulszonen, hvor der grundet den høje aktivitet er behov for robuste træer som f.eks. vandgran, kanarisk fyr og hemlockgran. Denne variation er med til at sikre en diversitet i både stemning, mikroklima og funktion, hvilket resulterer i stærk og modstandsdygtig natur. Størstedelen af parken anlægges direkte på terræn, hvorfra landskabet opbygges med vækstlag og muld samt de nødvendige drænlinjer. En del af landskabet konstrueres dog på dæk (butikken for erhvervshuset), hvilket udføres efter princip med drænmåtte samt vand- og rodsikker membran for at sikre konstruktionen mod stående vand og fugtproblematikker. Her plantes træer med underjordisk opbinding til rionet med seler. AFVANDING Med en grund som KU.BE og et landskab der bevæger sig med op til 7,5 meters højdeforskel er kontrollen med regnvand yderst vigtig. Områder med stejle hældninger sikres mod skrid, og mængderne af regnvand skal ledes bort uden at belaste kloaksystemet unødigt. Samlet set tilgodeser landskabet de kommende års klimamæssige udfordringer, idet der etableres store græsarealer, som kan sikre mulighederne for direkte nedsivning af regnvand. Generelt for området anvendes naturlig nedsivning, hvor man udnytter græsarealernes størrelse og placering i landskabet til at lede regnvandet ned i undergrunden. Der sørges for fald væk fra nabogrund, mens beplantede arealer udføres med drænlinjer, som i tilfælde af ekstremregn leder vandet til infiltrationsbokse. Disse fungerer som lokale forsinkelsesbassiner, hvor vandet kan ophobes til langsom nedsivning. På strækningen mellem KU.BE og KPMG - et område der efter aftale ligger udenfor de angivne matrikler - udføres den grønne bakke med et dræn, som fører regnvandet væk fra KPMG s arealer. Det samme er tilfældet ved den nordlige matrikelgrænse. Enkelte områder anvender andre metoder for afvanding. For at sikre konstruktionen af Erhvervshuset fra problemer med fugtskader anlægges landskabet over dæk med en drænmåtte udlagt over tagmembranen. Derudover sikres de underliggende facader med et drænisolerende materiale, og vandet ledes i kanaler væk fra bygingens konstruktioner og ned til terræn. På områder med større belagte flader såsom legezonen og KU.BE s sydlige område (ankomst- og parkeringsareal) føres regnvandet til kloak i overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes regler for lokal afvanding. DRIFT OG VEDLIGEHOLD I udformningen af landskabet er det søgt at minimere graden af vedligeholdelse. Alle belægningsmaterialer har et lavt niveau af vedligehold. Overflader udføres, således at de tåler almen til hård slitage uden at miste karakter og indtrykket af god kvalitet. Belægninger fejes 2-4 gange om måneden, og 2 gange om ugen i perioder med løvfald. Derudover rengøres området et par gange om ugen for løst affald. Hele området vedligeholdes med brug af almindelig tilgængeligt udstyr. Da området i høj grad anvender naturlig nedsivning til afvanding skal saltning undgås, da det vil skade beplantning og grundvand. Da der ikke etableres systemer til automatisk vanding, anbefales det at alle træer udstyres med system for luftning og manuel vanding. Under ekstremt tørre perioder vandes hele området manuelt. De første 3-4 år vandes alle træer med gennemsnitlig 100 liter vand pr. 10. dag i vækstsæsonen. I det omfang der anvendes opbindingsstave, skal disse fjernes så snart træerne har etableret et godt rodnet. De mange græsarealer anlægges med rullegræs. Færdsel på græsset bør undgås de første måneder, så der er mulighed for at etablere et godt rodnet. KU.BE 9

10 LANDSKAB I denne periode vandes græsset hver anden dag afhængigt af vejret. Herefter vandes og klippes græsset regelmæssigt de første vækstsæsoner for at sikre gode vækstforhold. Samtlige armaturer gennemgår et årligt eftersyn, for at blive rengjort og udskiftning af lyskilder. Master, skraldespande og andre byrumsmøbler behandles mod graffiti, men skal rengøres regelmæssigt for klistermærker o.l. Betonkanter og træbelægninger behandles med imprægnerende produkter, således at snavs fra mad og drikke ikke efterlader mærker på overfladen. På den måde er overfladerne lettere at vedligeholde og rengøre. Kanter i terræn udføres med stålbeslag for at beskytte materialet mod slitage fra skatere m.m. LOGISTIK For almindelige bilister er der fra Dirch Passers Allé adgang til tre p-pladser på terræn - to til handicap og en til drop off placeret umiddelbart ved indgangen til KU.BE. Derudover er der adgang til parkeringskælderen under erhvervshuset, hvor KU.BE råder over 22 pladser. Fra parkeringskælderen er der adgang til området via en trappe, som lander i den nordlige ende af parken. armatur, som er gennemgående for i parken. Armaturet; en 7-meter høj mast hvorpå det monteres tre spotlights som lyskilder. Brugen af spots har den fordel, at de kan orienteres i ønskede retninger for at fremhæver bestemte elementer eller områder. For landskabet på KU.BE koncentreres belysningen på tre emner. Det første er hovedstien fra Dirch Passers Allé til den nordgående sti, som selvfølgelig behøver belysningen for at folk kan færdes trygt i området. Det andet emne er KU.BE s indgange, som fremhæves af de fokuserede spots. Det tredje emne er områder, hvor der er sandsynlighed for aftenaktiviteter. Her er det ønsket at give brugerne muligheden for at benytte området alle tidspunkter af døgnet. Belysningen skal opfylde gældende belysningsklasse, og skal skabe tryghed samt skabe effektfulde oplevelser i landskabet. Langs det østlige skel bevares den eksisterende gadebelysning i form af master. Ved parkeringsarealet i det sydøstlige hjørne er der sørget for adskillelse af bilister fra cyklister. Cyklister kan bevæge sig ind på den østlige cykelsti, hvor indkørslen opdeles af et beplantet felt. På denne måde undgås unødig blanding af hårde og bløde trafikanter. I de situationer hvor fodgængere og cyklister må krydse bilister og tungere køretøjer vil der være et belægningsskift i kørebanen som opmærksomhedsfelt for at advare bilister. Parkering af cykler sker på terræn, hvor der er plads til 150 cykler. Pladserne er spredt i landskabet for at facilitere flest mulige områder og dermed at undgå, at cykler bliver efterladt tilfældigt i parken. Der findes dog en større koncentration af pladser omkring KU.BE s indgange, som både servicerer gæster og ansatte. Vareindlevering til KU.BE sker fra en parkeringslommer på Dirch Passers Allé, som udvides til formålet. Brandkøretøjer ankommer via den østliggende sti, og kan fortsætte videre op til den nordligt beliggende transformerstation. Brandkøretøjer kan parkere både på det sydlige parkeringsareal og længere oppe af den østliggende sti. Fra begge disse punkter er afstanden til indgange og flugtveje maksimalt 40,0 meter. BELYSNING Belysningen skal både opfylde en konkret funktion, men samtidig også bidrage til oplevelsen af KU.BE. For at give en jævn belysning anvendes et enkelt 10 KU.BE

11 SNIT KU.BE 11

12 12 KU.BE

13 URBANT GARDIN KU.BE 13

14 DET URBANE GARDIN KONCEPT Mellem de to bygninger (erhvervshuset og KU.BE) etableres det urbane gardin, der visuelt binder bygningerne sammen til ét og omkranser den centrale del af byparken. Det urbane gardin består af en række tynde søjler der for oven bindes sammen af en tynd bjælke. Det urbane gardin er ikke længere forbundet med bygningerne men holder en afstand til dem. Det urbane gardin ligger tilbagetrukket i forholde til facadelinjerne. Imellem erhvervshuset og KU.BE er det urbane gardin ca. 9 meter højt. Overkanten på gardinet fastholdes, også mod nord, hvor landskabet er højere og gardinet derfor bliver lavere. Ud over søjler og bjælker, består det urbane gardin af et justerbart netmateriale. I dette net kan der monteres beplantning, lys, forskellige mønstre, kunstinstallationer mm. Desuden er der i forskellige områder i det urbane gardin, planlagt forskellige aktiviteter der korresponderer med landskabets zoner. Der vil således i det urbane gardin være parcour, klatrelandskaber, gynger, siddemuligheder, osv. Det urbane gardin sammenbinder bygningerne og skaber en fælles offentlig platform for forskellige aktiviteter. Det urbane gardin er i dets nuværende form blevet tilpasset den menneskelige skala og er derfor bedre indpasset i det urbane byrum. Det urbane gardin definerer et nyt, aktivt byrum på Frederiksberg. Det er et transparent medium, hvor folk frit kan bevæge sig ind og igennem. Samtidig kan det over tid forvandle sig til en tredimensionel legezone med relation til de omkringliggende aktiviteter. HOVEDINDGANG - GENNEMTRÆNGELIGHED PÅKRÆVET Landskabs modifikation skaber muligheden for at udnytte UC FLEKSIBELT OMRÅDE LUKKET OMRÅDE NET MED ÅBNINGER ÅBEN STRUKTUR ADGANG BEPLANTNING ADGANG GYMNASTIK LEG PARKOUR SPORT ZEN 14 KU.BE

15 OVERSIGTSBILLEDE KU.BE 15

16 INDRAMMET BYRUM 16 KU.BE

17 URBANE GARDIN OG BYGNING I SAMSPIL KU.BE 17

18 HOVEDINDGANGSZONE PARKERING URBANT GARDIN HOVEDINDGANG VAREINDGANG 18 KU.BE

19 KU.BE 19

20 HUSET OG GARDINET INDRAMMER HAVEN 20 KU.BE

21 UDENDØRS BIOGRAF KU.BE 21

22 PULSZONE PARKOUR GYNGE OMRÅDE ADGANG HAVE ADGANG PARKERING LEGEOMRÅDE 22 KU.BE

23 KU.BE 23

24 LEGEZONE BASKET BEPLANTNING TRIBUNE BEPLANTNING FODBOLD LEGEOMRÅDE 24 KU.BE

25 KU.BE 25

26 ZENZONE LEGEOMRÅDE ZEN AFSLAPNINGSOMRÅDE ZEN AFSLAPNINGSOMRÅDE BEPLANTNING 26 KU.BE

27 KU.BE 27

28 28 KU.BE

29 MATERIALE KONCEPT KU.BE 29

30 MATERIALE KONCEPT Udvendige facader vil være af glas i de åbne dele (legezonens facade udadtil) og pudsede facader på de lukkede dele (alle andre zoner). Indvendig vil den trekantede trappe, nord trappen samt madzonen være støbt i in-situ beton. Trapperne vil have en farve indvendig. Der vil være farver på tankezonen, performancezonen samt på pulszonen. Zenzonen er beklædt med træ. 30 KU.BE

31 PUDSET FACADE IN-SITU BETON INDERVÆGGE FACADE INDERVÆGGE Pudset facade In-Situ beton (Krydsfinér forskalling) Træbeklædning Malede indervægge KU.BE 31

32 32 KU.BE

33 FACADER KU.BE 33

34 FACADE Facaderne på KU.BE består af en glas- og en lukket pudset facade, der ses som et skrin der åbner op for en ny og overraskende verden. Om dagen vil facaden stå som et fint net af glas og lukkede dele. Bag facaden giver den indre verden sig til kende og pirrer nysgerrigheden for husets muligheder. Om aftenen vil man se legezonens forskellige farver lysende ud af glasfacaden samt se lyset fra de forskellige zoners vinduesåbninger skinne ud. FACADERNE AFSPEJLER BYGNINGENS KONCEPT Opstablede volumer (zoner) der bliver beskåret når de når den ydre afgrænsning af den rektangulære facadeboks. Den ydre facade, snitfladen af volumenerne (zonerne) består af en lukket facade med en pudset overflade. Resten af facaden er af glas uden udvendige profiler. Overfladen på den lukkede facade er detaljeret med forskellige mønstre. Se referencer. I zonerne vil der være åbninger der svarer til behovet for lys og udkig indefra. Nogle zoner vil have stort behov for lys og udkig som tankezonen, pulzonen, administrationszonen samt madzonens underetage. Andre zoner som zenzonen er mere introverte og har større åbninger i den indre cirkel samt ovenlys. Performancezonen ses som en black box, med mulighed for at skyde nogle døre fra,så der bliver dannet en åbning, der kan bruges som scene til det udendørs amphiteater/siddepladser i landskabet. Madzonen samt trapper vil være mere lukkede volumener. Udefra set vil legezonen være markeret i glas. Glasset vil skabe størst mulig visuel forbindelse til den omkringliggende have. Denne del af bygningen er så åben og transparent i sit udtryk som muligt. Legezonen er en rumlighed med masser af lys og frit udsyn til bygningens andre zoner og omgivelserne, i særdeleshed parken. På kritiske steder i forhold til direkte sollys og blændning placeres der mekaniske gardiner. Dette vil hovedsagligt være i sydfacaden og østfacaden. Facaden kan flere steder åbnes op for at skabe direkte forbindelser til parken udenfor. Sammenhængen mellem KU.BE - huset og parken er vigtig og denne sammenhæng manifesteres især i legezonen, via åbninger, flow og transparens. Der etableres en klimabuffer to steder i legezonen for at holde indeklimaet stabilt om vinteren én i indgangsområdet og én på vestfacaden ved siden af performancezonen. Om sommeren har man desuden mulighed for at åbne facaden op ud for caféen og ved nordsiden. Udover lyset fra facaden, vil legezonen også få dagslys gennem ovenlys på 3. sal. De indre facader til de enkelte zoner vil alle have en vis grad af transparens, så det er muligt at følge med i alle husets aktiviteter fra legezonen. Facaderne vil i legezonen samt tankezonen, madzonen, zenzonen, og pulszonen have vinduesåbninger til naturlig ventilation. Desuden vil der være mulighed for at åbne en skydedør til naturlig ventilation i performanceszonen. Pulszonen og performancezonen vil også være mekanisk ventileret. REFERENCE PÅ PUDSET FLADE Når man træder indenfor i KU.BE åbner der sig en ny overrasken de verden, hvor nogle af zonerne har forskellige farver og andre zoner er beklædt med træ eller holdt i ren beton. Farverne vil kun vise sig når man er i legezonen, som er volumenet der udgør mellemrummet imellem alle andre zoner. Indenfor i de enkelte zoner vil interiøret være moderat, neutralt, funktionelt og brugervenlig indrettet efter de specielle zoners behov. Trapperne og madzonen er insitustøbt beton uden farve på ydersiden med med farve indvendig i trappekernerne og i madzonen. Kontrasten mellem inde og ude opleves når man bevæger sig fra gade/have ind i legezonen, samt når man går fra legezonen ind i de forskellige zoner. De indre facader vil i åbningsopdelingen være en fortsættelse af den ydre facade. PUDSET FACADE FORSKELLIG STRUKTUR TIL HVER ZONE RELIEF 34 KU.BE

35 KU.BE 35

36 FACADER 1:200 NORD FACADE SYD FACADE 36 KU.BE

37 VEST FACADE ØST FACADE KU.BE 37

38 38 KU.BE

39 DISPONERING KU.BE 39

40 DISPONERING DISPONERING AF ZONERNE KU.BE bestod oprindelig af 8 forskellige zoner. Disse zoner er blevet optimeret og reduceret i antal således at tankezonen og administrationszonen nu er én zone: tankezonen. Helsezonen er ikke længere eksisterende som zone, men funktionerne kan man finde i omklædningsrummet og på øverste etage ved zenzonen og legezonen. Alle zoner er, undtaget legezonen, en veldefineret enhed i sig selv, men de overlapper også med hinanden for at skabe forskellige synergier, såvel arkitektonisk som programmatisk. Legezonen er stadig mellemrummet, der omgiver alle de andre zoner. Det er zonen hvor man ankommer, hvor cirkulationen finder sted. Legezonen strækker sig over den åbne del af stueetagen og fortsætter til den nordlige ende i en legebakke med kravle - og forskellige bevægelsesmuligheder. Ved hovedindgangen ligger den åbne reception. Ovenover den åbne stueetage ligger performancezonen, tankezonen, pulszonen og zenzonen. TEKNIK TEKNIK LEGEZONEN LEGEZONEN ZENZONE ZENZONE NISTRATION TANKEZONE TANKEZONE MADZONE MADZONE PULSZONE PERFORMANCEZONE HELSEZONE TRAPPETÅRNE PULSZONE PERFORMANCEZONE OMKLÆDNING TRAPPETÅRNE TIDLIGERE DISPONERING OPTIMERET DISPONERING 40 KU.BE

41 KU.BE LEGEZONE KU.BE 41

42 BYGNINGENS INFRASTRUKTUR INDGANGE KU.BE har adskillige indgange i stueplan. Hovedindgangen findes i sydfacaden, og vender ud mod Dirch Passers Allé. En sekundær indgang med vindfang findes i vestfacaden ud til parken. Andre indgange vil være tilgængelige afhængig af sæson og tid på dagen. I sommersæsonen kan flere dele af facaden åbnes helt mod haven, og facaden i performancezonen kan åbnes for at skabe direkte forbindelse mellem parken og scenen. VERTIKAL CIRKULATION I KU.BE vil hovedtrappen være den trekantede trappe tæt ved hovedingangen i bygningens sydlige ende. Denne trappe har store brandskydeporte der åbner trappen op i to sider. Disse porte vil kun lukkes hvis der opstår brand. Derved opnår trappen en stor visuel åbenhed mellem trappen og zonerne. En åben trappe er beliggende under performancezonen. Med adgang fra stueetagen til performancezonen og pulszonen på 1.sal. Denne trappe skærer sig ind i performancezonens volumen. Trappen vil hovedsagligt blive brugt af gæster til performancezonen og til puls 2. Trappen i madzonen fungerer som en brandtrappe og yderligere som intern trappe for brugerne af performancezonen og madzonen. Den nordlige trappe fungerer som brandtrappe men yderligere som distribution fra omklædningen til zenzonen og pulszonen. KU.BE har én stor elevator. Denne er beliggende midt i bygningen og herfra har man adgang til alle zoner. Elevatoren vil fungere som vareelevator og personelevator. Den centrale beliggenhed gør det nemt at fragte og distribuere store objekter og installationer rundt i alle husets zoner. Taget kan nås via en stige i det åbne tekniske rum over madzonen. CIRKULATION I ZONERNE Generelt har zonerne opnået et større mix end tilfældet var i dispositionsforslaget. Det vil sige at flere zoner har overlap visuelt og fysisk. Dette har givet huset en mere overskuelig og bedre distribution. LEGEZONEN Legezonens hovedtema er bevægelse og flow. Denne zone binder alle zonerne sammen, og det er her hovedcirkulationen foregår. Underetagen samt de forskellige terrasser placeret ovenpå de andre zoner, fungerer som bindeled mellem zonerne og som udvidelser af disse. Legezonens grundniveau vil altid være tilgængelig (i åbningstiden), og kræver ingen særlige adgangsveje. Når nogle af de øvrige zoner har lukket, bliver nogle af de øvre dele af legezonen også utilgængelige. I legezonen vil der også være alternative ruter indbygget, som rutchebaner og klatrevægge. Mindre børn skal i denne zone være under forældreopsyn. PERFORMANCEZONEN Publikumsindgangen til performancezonen går igennem legezonen, der fungerer som lobby til enhver forestilling. Ved en aftenforestilling kan performancezonen fungere sammen med madzonen og legezonen, mens resten af huset er lukket ned. I pauserne kan caféen i stueetagen benyttes til loungeområde. Desuden vil området udenfor performancezonen på 1. sal fungere som lounge til performancezonen. De optrædende vil komme fra backstage området på 2. sal i madzonen, eller fra depotområdet på 1.sal. Hvis det vurderes nødvendigt kan der på et senere tidspunkt laves forbindelse fra scenen til depotrumment i stueetagen. Dette er dog ikke medtaget på nuværende tidspunkt. I perioder, hvor zonen bliver brugt af en teatergruppe eller andre udøvere, er zonen aflåst for uvedkommende. I andre perioder vil rummet være åbent og kan bruges til andre aktiviteter. Det vil være specielt interessant for pulszonen at de kan udvide deres aktiviteter til performancezonen zonen vil være specielt egnet til pulsaktiviteter med et publikum. MADZONEN Madzonen er placeret centralt i stueetagen og med direkte forbindelse til parken. Zonen åbner sig op mod Legezonen, så der er godt indkig til både café- og skolekøkkenet. Zonen vil desuden have en åbning til haven med mulighed for udeservering. Her skal man enten gå igennem cafeen. Fra madzonen i stueetage er der forbindelse via brandtrappen til kælderen med depot og omklædningsfaciliteter. Varer vil ankomme fra sydsiden af bygningen og blive leveret direkte til køkkenet på stueetagen eller blive kørt ned i kælderen via vareelevatoren. OMKLÆDNINGSFACILITER Toiletter og omklædningsrummene er altid tilgængelige for samtlige gæster inden for åbningstiden. Zonen ligger i stueetagen under pulszonen. For at sikre personlige ejendele vil omklædningsrummene være forsynet med aflåselige skabe. Ligeledes har den brede gang indtil omklædningsfaciliteterne lockers til brug for alle, også dem der ikke benytter omklædningsfaciliteterne. Fra omklædningsfaciliteterne er der adgang til puls- og zenzonen via trappen i nord eller via elevatoren i midten af bygningen. PULSZONEN Pulszone I og II kan entreres via den trekantede trappe, den centrale åbne trappe og fra elevatoren. Desuden er der en direkte trappe mellem omklædningsfaciliteterne og pulszone I via den nordlige trappe. Den nordligste del af pulszone I, kan åbnes op til haven. Igennem dobbeltdørene vil det også være muligt at få leveret store redskaber til pulszonen. Individuel træning i denne zone kan foretages efter at man er tjekket ind i receptionen i stueetagen, og børn er påkrævet at være under forældreopsyn. TANKEZONEN Den trekantede trappe fører fra indgangsområdet i stueplan direkte op til Tankezonen. Zonen strækker sig over 2 publikumsorienterede etager. På 3. sal vil der være administrationsfaciliterer i tankezonen. Hertil vil der også være en primær adgang via den trekantede trappe. Zonen kan også nås via elevatoren. På 1.og 2. sal skal man fra elevatoren igennem pulszonen for at nå tankezonen, via en gang og en balkon. På 3. sal skal man igennem legezonen for at komme til tankezonen. ZENZONEN Zenzonen er placeret på øverste etage og hertil kan man komme via den centrale elevator eller den nordlige trappekerne, der starter i omklædningsrummet. Desuden kan den trekantede trappe benyttes fra hovedindgangsområdet. Zonen kan opdeles og bruges på forskellige måder og der er derfor adgang direkte fra den nordlige trappe til zenzonens runde rum og også til det åbne rum. Det åbne rum over pulszonen kan deles op i mindre områder, der vil dog stadig være adgang til alle områder på en måde så man ikke forstyrrer de aktiviteter der finder sted. 42 KU.BE

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

PLAYSPOTS SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE ENGLYSTSKOLEN GØRDING SKOLE OTTERUP SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse

PLAYSPOTS SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE ENGLYSTSKOLEN GØRDING SKOLE OTTERUP SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse GRÅSTEN SKOLE SCT. JACOBI SKOLE idekatalog udarbejdet af: peter holst arkitektur & landskab, december 2010 ENGLYSTSKOLEN GØRDING SKOLE OTTERUP SKOLE PLAYSPOTS...udendørs klasseværelser til bevægelse englystskolen

Læs mere

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE PROJEKTFORSLAG April 2013 INDLEDNING INDLEDNING Projektforslaget er udarbejdet af Active City Transformation i et samarbejde med AKB København, KAB, Københavns

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus kælder. Ved ankomstsiden mod

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

ANNA KLINDT RY BORGER- OG KULTURHUS RY FOR GÆSTFRIT BORGERFÆLLESSKAB SAMMEN KAN VI... Ideoplæg Opslagstavle med vision for Posthusgruden

ANNA KLINDT RY BORGER- OG KULTURHUS RY FOR GÆSTFRIT BORGERFÆLLESSKAB SAMMEN KAN VI... Ideoplæg Opslagstavle med vision for Posthusgruden ANNA KLINDT RY BORGER- OG KULTURHUS RY FOR GÆSTFRIT BORGERFÆLLESSKAB SAMMEN KAN VI... Ideoplæg 2016 - Opslagstavle med vision for Posthusgruden Indhold Vision Beskrivelse Referencebilleder Illustrationsplan

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

PLAYSPOTS OTTERUP SKOLE GØRDING SKOLE ENGLYSTSKOLEN SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse

PLAYSPOTS OTTERUP SKOLE GØRDING SKOLE ENGLYSTSKOLEN SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse PLAYSPOTS...udendørs klasseværelser til bevægelse OTTERUP SKOLE GØRDING SKOLE ENGLYSTSKOLEN SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE idekatalog udarbejdet af: peter holst arkitektur & landskab, december 2010 gråsten

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346 DEN GRØNNE AMBASSADE - DEN GRØNNE AMBASSADE Den grønne ambassade er en fortælling om Bispetorv i Aarhus. Selvom projektet måtte opnå stor succes og flyttes andetsteds, så vil det fortsat bære historien

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS VEJEN IDRÆTSCENTER KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER

IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS VEJEN IDRÆTSCENTER KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS ASKOV PRÆSTESKOVEN VEJEN BYMIDTE BAGGRUND Civilforsvarsstyrelsen opførte i 1987-88

Læs mere

Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009. VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed

Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009. VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009 VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed OMRÅDET UNIKKE LANDSKABELIGE MULIGHEDER Vissenbjerghallerne

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2

LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2 LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2 EN NATURLIG FORBINDELSE Dispositionsforslag 23. april 2015 udarbejdet for Andelsboligforeningen

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS MN SAG NR 11123-01 - SIDE NR 1 AF 16 Saltsøvej affaldsgård redskabsskur cykeloverdækning klapvogne parkering ca. 30 pladser legeplads større børn bålhytte låge HOVEDINDGANG HCparkering

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT VESTBYENS SAMLINGSPUNKT Viborg Sport & Vandforum er den nye attraktor i Vestbyen, som skaber gode rammer for motion, bevægelse og fællesskab i bydelen på tværs af alder, køn

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P NORD - Nyt Kirke- og Kulturhus - KIRKEHAVE m. bålsted,

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN EN EVÆGELSE I LANDSKAET - NYT MARITIMT VIDENENTER I TUNGEVÅGEN 0.0 +2.5 0.0 A +5.0 PLADS FOR AD, FISKE OG ANKOMST MED ÅD TUNGENES FYR +5.5 +7.5 0.0 +2.5 +5.5 +5.0 NYT MARITIMT VITENSENTER 0.0 TUNGEVIKA

Læs mere

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter.

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter. AArhus naboorientering november 2014 @cj-arkitekter.dk 2 Den nye bebyggelse 2 er tegnet på den grund, hvor der idag er opt baraklignende 1-etages byggeri. Disse eksisterende bygninger er idag indrettet

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen:

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen: Utzon Center Utzon Associates - 17.09.2007 Utzon Center Auditoriebygningen: Auditoriebygningens stueetage er organiseret med en ryg af servicefunktioner, og café med udsigt til vandet. Den tilstødende

Læs mere

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot.

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot. Campusbyggeriet Nedenstående liste er en oversigt over de beslutninger, som er taget af projektgruppen efter modtagelse af dispositionsforslag (beslutninger pr. 10. april). Derefter følger en oversigt

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent 28 Mere end en multibane Udvikling I De klassiske multibaner til boldspil har været en stor succes, men har brug for at blive redefineret. Det første realiserede bud på en ny form for multibane og aktivitetsplads

Læs mere

Bilag 4. Af Jesper KongshAug

Bilag 4. Af Jesper KongshAug Bilag 4 Kalvebod Brygge udvides i 2013 til et moderne byrum, der etablerer en havnepromenade mellem Langebro og Bryghusbroen. Derfor etablerer Københavns Kommune nu et byrum under broen, der skal skabe

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

Lade ved Sostrup Slot

Lade ved Sostrup Slot Arkitekttegnestue KalmarKastanje Sostrup Slot ligger i Gjerrild Sogn i Norddjurs Kommune. Hovedbygningen er opført i 1599-1606. Pejlemærker for brugerforeninger til Sostrupladen kunne være: Borgerforening

Læs mere

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 KONTEKST INDUSTRI Vardevej MARKER MARKER VILLAER Solsikkevej get ILLAER VILLAER Vestergade Skjernvej GÅRD BØRNEHAVEN, SOLSIKKEN GRØNT OMRÅDE NYT PARKE-

Læs mere

Orangeri til Gl. Holtegaard

Orangeri til Gl. Holtegaard Orangeri til Gl. Holtegaard Pavillon: Pavillonen til Gl. Holtegaards barokhave er et rum udspændt mellem barokken og øjeblikket. Pavillonen er formet som en irregulær cylinder. Udgangspunktet er den barokke

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015

Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015 Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015 Sigtet og målsætning Sigtet med vores projekt er at skabe gode rammer for Gentofte Rideskoles brugere, medarbejdere og heste. Placeringen midt i et villakvarter

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle Side 1 OKKERHYTTE Okkerhytten er en udstillingspavillon udformet som et træskrin, som hænger svævende over Vestermølles lille okkerdam. En stabil trebuktømmerkonstruktion,

Læs mere

BILAG 1: OM KU.BE VISION, FUNKTIONER OG ARKITEKTUR

BILAG 1: OM KU.BE VISION, FUNKTIONER OG ARKITEKTUR KU.BEs vision og profil for hver af delene for KU.BE Visionen (citeret fra KU.BE s konkurrenceprogram) er, at KU.BE bliver Et eksperimenterende kultur- og bevægelseshus, der giver plads til et varieret

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

DEN SPISELIGE HULE. Plan 1:500

DEN SPISELIGE HULE. Plan 1:500 DEN SPISELIGE HULE Plan 1:500 56800 1 af 6 Smag på Århus handler om at skabe en spiselig by! En by hvor vi som mennesker bliver bevidste om fødevarernes kvalitet, dets oprindelse og gøres opmærksomme på

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

GREENHOUSE DEN GRØNNE AMBASSADE KENDINGSTAL: 15018

GREENHOUSE DEN GRØNNE AMBASSADE KENDINGSTAL: 15018 DEN GRØNNE AMBASSADE KENDINGSTAL: 15018 STORE TORV EKSISTERENDE FORHOLD DOMKIRKEN INDLEDNING I forbindelse med projektet Smag på Aarhus og under mottoet byen der er lige til at spise inviterer Aarhus Kommune

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere