KU.BE 1 DESIGNMANUAL PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE"

Transkript

1 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1

2 INDHOLD INDLEDNING LANDSKAB...05 URBANT GARDIN MATERIALE KONCEPT FACADE DISPONERING ZONERNE PLANER KU.BE BRUGERPROCES MATERIALER STUEETAGEN LEGEZONEN LEGEBAKKE CAFÉ OG RECEPTION MADZONEN OMKLÆDNINGSRUM / WC PULS PULS2-1.SAL LOBBY PERFORMANCE SALEN PULS2-2. SAL ZEN ZEN TANKEZONEN SAL LEGEZONEN TRAPPEKERNER MODEL MIDLERTIDIGT KU.BE BYRUM 2 KU.BE

3 KU.BE - KULTUR- OG BEVÆGELSESHUS INDLEDNING Nærværende materiale med tilhørende bilag udgør projektsforslaget, der omhandler KU.BE - det nye kultur- og bevægelseshus samt parkanlæg på matriklerne 8c og 8v og en lille del af 8x i Flintholmområdet på Frederiksberg. Bygherren er Frederiksberg Kommune og rådgiverteamet består af tegnestuerne MVRDV bv og ADEPT - som tilsammen har dannet KU.BE Aps i forbindelse med dette projekt. Derudover består teamet af landskabstegnestuen SLA, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører og Max Fordham. Projektforslaget er en viderebearbejdning af dispositionsforslaget udarbejdet i perioden 14.Maj til 29. August Materialet vil efter bygherregodkendelse danne grundlag for myndighedsprojekt samt hovedprojekt. Grundlaget for projektforslaget er: - Lokalplan Byggeprogram for KU.BE fra april Bygherremøder, brugermøder og projekteringsmøder - Dispositionsforslag Projektforslaget består af følgende materiale: -Tilgængelighedsrapport -Designmanual, KUBE - A3-bog (Denne bog) -Projekteringstidsplan -Budget -Risikoskema -Granskningsprotokoller -Notat om ændringer i forhold til programmet -Pluskatalog -Projektreference Passers Allé og afgrænsende Marguerite Vibys Plads i grundens vestlige side. Hvor KU.BE 2 tidligere var planlagt og hvor et midlertidigt boldbur skulle placeres er der nu planlagt en åben nedsænket boldbane. Imellem de to volumener etableres det urbane gardin, der omkranser grunden og definerer parkens rum. Det urbane gardin er forandret siden dispositionsforslaget og er nu lavere end oprindeligt og fritstående mellem bygningerne. Bygningerne er holdt kompakte, som punktbygninger der definerer grundens hjørner og udspænder et nyt byrum imellem sig. BRUGERINDDRAGELSE Brugerinddragelse er et vigtigt element i udviklingen og kvalitetssikringen af KU.BE. Siden konkurrencens afslutning har der været afholdt en lang række brugermøder og events i forbindelse med KU.BE. Formålet har dels været at skabe opmærksomhed og interesse for projektet, og dels at indsamle konkrete input til de enkelte zoners brug og funktion. Møderne har derudover haft til formål at mobilisere en række af nøglebrugere til de forskellige zoner. Der er blevet mobiliseret en gruppe af ressourcepersoner, der blandt andet omfatter Frederiksberg Idræts Union (FiU), gymnastikforeningen ODK, Frederiksberg Slots Fægteklub, amatørteaterforeningen Diktaturet, studerende fra LIFE og CBS, Biblioteket, Meyers madhus, KPMG, parcour samt førende repræsentanter fra miljøerne omkring byrumsevents, dans og performance. Disse personer er blevet inddraget i dele af den videre proces for at præcisere behov i forhold til de enkelte zoner. Det seneste brugergruppe møde har været afholdt i begyndelsen af April På dette mødet er projektet blevet gennemgået og der har været positive tilbagemeldinger til husets udvikling MODEL GENERELT KU.BE-grunden ligger langs Dirch Passers Allé mellem KPMG og Solbjerg Have og strækker sig op til den nordlige del af KPMG og metrobanen. Den kobler sig til KPMGs hævede grønne areal, der indbefatter et bro- og rampeanlæg over metrobanen. Dermed er KU.BE-grunden også bindeled mellem Grøndalen nord for metroen, hvor der er planlagt en svømmehal, og resten af Flintholm. Grunden er knap m2 og er i dag ubebygget. OVERORDNET DISPONERING På KU.BE-grunden skal opføres to bygninger, ialt ca m2, muligheden for et tredje byggeri (KU.BE 2) er ikke længere med i planlægningen. De to bygninger er kultur- og bevægelseshuset (KU.BE) på ca m2 i grundens sydlige hjørne og et butiks- og erhvervshus på ca m2 langs Dirch Nogle af de kommentarer der er kommet til projektet er følgende: -Gulvhockey under performancezonen (tilføjet) -Gymnastik elementer i lounge legezonen i stueetagen (trampoliner tilføjet) -Dobbeltdør til haven fra puls 1 -Flere ribber i puls (der er tilføjet flere ribber, men det skal undersøges om der kan tilføjes flere) -Klatrelandskab, skal tjekkes i forbindelse med sikkerhed (klatrelandskab lavet om, men skal videre udvikles i følgende fase) -Gulv i zen kan være sportsgulv Desuden er der startet en masse aktiviteter tæt på grunden som er finansieret af Frederiksberg kommune som opvarmning til det kommende kultur og bevægelseshus. KU.BE OPVISNING KU.BE DIALOG KU.BE 3

4 4 KU.BE

5 LANDSKAB KU.BE 5

6 VISUALISERING - LANDSKAB 6 KU.BE

7 LANDSKAB OG DET URBANE GARDIN KU.BE 7

8 LANDSKAB KONCEPT Landskabet tager karakter som en frodig park med et netværk af stisystemer, der forbinder flere forskellige aktivitetsområder. Sammen med sigtelinjer skaber stierne kontakt til både Marguerite Vibys Plads, Dirch Passers Allé og Solbjerg Have, og sikrer på den måde en sammenbinding til lokalområdet. Folk kan ankomme til området fra alle sider. Hver indgang tilbyder nye oplevelser af parken, afhængigt af om man ankommer fra syd eller nord, som cyklende eller gående. Parken omspændes af det urbane gardin, som et element der er med til at definere det nye byrum. Her indenfor opstår en særlig atmosfære, som understreges af en detaljeret behandling af terræn, belysning, beplantning og inventar. Landskabet er udformet som en hybrid af fem forskellige zoner, som hver ligger op til en stemning, en aktivitetsform og et tempo. Den landskabelige karakter udformes efter brugernes behov for bevægelse og aktivitet samtidig med, at de besøgende har mulighed for at kombinere leg, sport og rekreation. De fem zoner har alle forbindelse til hinanden, og vil derfor glide sammen og skabe nye former for aktiviteter. Zonerne har alle tilknytning til bygningens funktionszoner, hvorved KU.BE bindes sammen på tværs af landskab og bygning. DET URBANE GARDIN Mellem de to bygninger erhvervshuset og KU.BE etableres et urbant gardin, der visuelt binder bygningerne sammen til et hele, og omkranser den centrale del af byparken. Gardinet er placeret med en afstand til bygninger, og fremstår som et selvstændigt element, der ligger tilbagetrukket i forhold til facadelinjerne. Det urbane gardin består af en række tynde søjler, der bindes sammen af en overliggende bjælke. Gardinet holder en jævn topkote på 22.90, hvilket giver forskellige indtryk, alt efter hvor man befinder sig i landskabet. Ved ankomsten fra Dirch Passers Allé imellem erhvervshuset og KU.BE er det urbane gardin således ca. 9 meter højt med store udskæringer, der trækker besøgende indenfor. Her arbejdes med skalaer, som passer godt til de omkringliggende bygninger, mens det mod nord ved lege- og zen zonen kun er ca. 2,5 meter, hvorved gardinet gives en mere menneskelig skala. Ud over søjler og bjælke, består det urbane gardin af et justerbart netmateriale, som flettes i forskellige mønstre. Det er urbane gardin fungerer i et tæt sammenspil med landskabets forskellige zoner, og indeholder derfor aktiviteter, som korresponderer med de områder, gardinet løber igennem. I dets nuværende form er det urbane gardin blevet tilpasset den menneskelige skala, og er derfor bedre indpasset i det urbane byrum. Gardinet definerer et nyt, aktivt byrum på Frederiksberg. Det er et transparent medium, hvor folk frit kan bevæge sig ind i og igennem, samtidig med at det kan forvandle sig til et tredimensionelt legemøbel med relation til de omkringliggende aktiviteter. ZONERNE OG AKTIVITETER De fem zoner i landskabet har hver deres karakter, og fungerer både selvstændigt og i sammenspil med KU.BE s indre. Nogle zoner har direkte kontakt, mens andre er mere indirekte. De fem zoner i landskabet er ikke fysisk afgrænset, men flyder derimod sammen, og skaber muligheder for kombinerede aktiviteter, som eksempelvis sport og leg, rekreation og underholdning. Madzonen og performancezonen har begge en direkte tilknytning til KU.BE s interne aktiviteter. Den åbne plads mellem KU.BE og erhvervshuset møbleres med løse møbler, som kan trækkes ud på pladsen efter behov, og ellers opbevares i KU.BE s depotrum. På pladsen er der mulighed for udendørsservering, opstilling af boder med salg af delikatesser o.l. samt aktiviteter omkring et udekøkken. Imens er performancezonen henvendt til KU.BE s scene, og udnytter det stejle landskab mod erhvervshuset til udformning af en række begrønnede siddetrin formet som amfiteater. Herfra bliver det muligt at opleve scenens aktiviteter som f.eks. koncerter, skuespil eller foredrag. Derudover er der på pladsen foran opbygningen af siddetrin mulighed for at placere mobile scener på terræn. Her kan skuespillere optræde, mens f.eks. orkester placeres på scenen inde i bygningen. Rækken af siddetrin afsluttes med et mindre plateau, hvorfra instruktører, dirigenter o.l. kan udøve deres funktion. Siddetrinene udformes som lyse betonkanter, der lægger sig ind i det beplantede bakkedrag, og blander sig med græsset. Kanterne kan både benyttes som siddetrin men også som skaterkanter og til intervaltræning. På denne måde smelter performancezonen sammen med den tilstødende pulszone, som har en mere tempofyldt karakter. Pulszonen er én af de aktive zoner med et vildt, kuperet landskab og stejle, snoede stiforløb. Her lægger landskabet op til masser af bevægelse og leg, hvor der er et tæt sammenspil med aktiviteterne placeret i det urbane gardin gynger, klatreribbe, svingetov og gangbomme. I dette område placeres forskellige former for kanter og værn, som sammen med bakkerne og gardinet skal indbyde til alternativ bevægelse og balanceøvelse af f.eks. skatere og parkour-folk. Derudover faciliteres området med klatretræer, trampoliner og lydrør gående på tværs af stierne. Fra pulszonen er der kontakt til legezonen, som er placeret i den nordlige ende af KU.BE. Disse to zoner er de mest aktive, og vil derfor givetvis opleve et naturligt sammenspil på aktiviteter og brugere. Legezonen er udformet som en åben, jævn, asfaltbelagt plads, som er delvist nedsænket i terrænet. Mens det omgivende stiforløb hæves opstår der i højde- 8 KU.BE

9 forskellen muligheder for aktivering af kanter og skråninger. Denne zone lægger op til forskellige former for sportsgrene fodbold, streetbasket, hockey - men med alternative regler, hvor skråningerne og det urbane gardin indgår som del af spillet. Gardinet udformes her med bl.a. skydeskiver, kravleredskaber og siddebjælker, og fungerer derudover som afgræsning for vildfarne bolde. Skråningerne er et oplagt element for skatere, mens store træbjælker udlægges og stakkes, og får derved funktion som tribuner. Udover disse aktiviteter kan pladsen selvfølgelig også anvendes til f.eks. gymnastik og dans. Det sidste område er zenzonen, der har karakter af en intim og rekreativ have placeret bag erhvervshuset i parkens øverste terræn. Aktiviteterne her er nedtonede og indadvendte, og der er mulighed for at holde pause, spise frokost, dyrke de urbane nyttehaver eller blot nyde solen. Landskabet er præget af fordybninger i terrænet pockets som med deres runde form bærer direkte reference til udformningen af bygningens zenzone. Det samme gør siddelommerne i det urbane gardin, som her kan lade sig begrønne af en variation af klatreplanter. Brugerne indbydes til at tage del i landskabet og de private rum, og trække sig tilbage fra de omkringliggende aktiviteter. TILGÆNGELIGHED Området for KU.BE landskab tilbyder fuld tilgængelighed for alle besøgende. På trods af det kuperede landskab, vil netværket af stisystemer sørge for, at adgangen til hver zone kan foregå på stier, som overholder reglerne for tilgængelighed. Ledelinjer i form af markeringer med termoplast leder frem til bygningens indgange. Kanterne mellem asfalt og beplantning vil fungere som naturlige ledelinjer gennem parken, mens nødvendige markeringer gør opmærksom på niveaufald og stigning. Der er i projektet desuden sørget for at alle indgange er niveaufrie. Parkering for handicappede foregår ved hovedindgangen til KU.BE. Her er markeret 2 pladser til handicapparkering, samt en enkelt plads til drop off. Afsætning med handicapbusser foregår ved parkeringslomme på Dirch Passers Allé. BELÆGNINGER OG MATERIALER Stisystemet samt åbne pladser som legezone og madzone anlægges med sort asfaltbelægning, som udføres med en rå kant mod de beplantede arealer. Denne overgang skal give en opfordring til krydsende aktiviteter, og sørge for at brugere ikke føler sig afgrænset til stierne. I legezonen vil asfalten få en grafisk bearbejdning i form af opstribning til boldspil og lignende aktiviteter. Siddetrin ved performance, kanterne i puls samt bænkene i zen udføres alle i lys beton, for at give en kontrast til den mørke asfalt, mens værn udføres i stål. I pulszonen udføres et større areal med kunstgræs afgrænset af stålkanter. Dette vil fortrinsvist være i forbindelse med placeringen af klatretræer og trampoliner. Udlægningen af kunstgræs skal både sikre det påkrævede faldunderlag, men også garantere holdbarheden det kuperede landskab fra at blive nedslidt ved høj aktivitet. I zenzonen er udvalgte pockets anlagt som soldæk og podier. Disse udføres med en træbelægning, for at indbyde til længerevarende ophold, og for at understøtte områdets intimitet. For landskabet omkring KU.BE prioriteres en materialeholdning, som i alle henseender tilstræbes at være så bæredygtig som muligt. BEPLANTNING Beplantede arealer anlægges alle med rullegræs for at give en solid bund, som kan klare et højt aktivitetsniveau kort tid efter udførelse. Zonernes forskellige karakterer understøttes i beplantningen af forskellige træsorter, som varierer i både størrelse, karakter og robusthed. I den sydlige ende af KU.BE plantes løv- og frugttræer som f.eks. hvidpil, tretorn og bærmispel. Disse træer skal danne rammerne for mad- og performancezonen, hvor der er behov for både skygge og læ. Ved zenzonen ændres beplantningen gradvist til mindre, blomstrende træer som kirsebær og japansk løn. Her er beplantningen med til at skabe intimiteten omkring de rekreative rum og sørge for et stemningsfuldt område. Herefter ændres beplantningen omkring legezonen til større, mere solide træer som bævreasp og europæisk lærk. Denne type beplantning forstærkes yderligere i pulszonen, hvor der grundet den høje aktivitet er behov for robuste træer som f.eks. vandgran, kanarisk fyr og hemlockgran. Denne variation er med til at sikre en diversitet i både stemning, mikroklima og funktion, hvilket resulterer i stærk og modstandsdygtig natur. Størstedelen af parken anlægges direkte på terræn, hvorfra landskabet opbygges med vækstlag og muld samt de nødvendige drænlinjer. En del af landskabet konstrueres dog på dæk (butikken for erhvervshuset), hvilket udføres efter princip med drænmåtte samt vand- og rodsikker membran for at sikre konstruktionen mod stående vand og fugtproblematikker. Her plantes træer med underjordisk opbinding til rionet med seler. AFVANDING Med en grund som KU.BE og et landskab der bevæger sig med op til 7,5 meters højdeforskel er kontrollen med regnvand yderst vigtig. Områder med stejle hældninger sikres mod skrid, og mængderne af regnvand skal ledes bort uden at belaste kloaksystemet unødigt. Samlet set tilgodeser landskabet de kommende års klimamæssige udfordringer, idet der etableres store græsarealer, som kan sikre mulighederne for direkte nedsivning af regnvand. Generelt for området anvendes naturlig nedsivning, hvor man udnytter græsarealernes størrelse og placering i landskabet til at lede regnvandet ned i undergrunden. Der sørges for fald væk fra nabogrund, mens beplantede arealer udføres med drænlinjer, som i tilfælde af ekstremregn leder vandet til infiltrationsbokse. Disse fungerer som lokale forsinkelsesbassiner, hvor vandet kan ophobes til langsom nedsivning. På strækningen mellem KU.BE og KPMG - et område der efter aftale ligger udenfor de angivne matrikler - udføres den grønne bakke med et dræn, som fører regnvandet væk fra KPMG s arealer. Det samme er tilfældet ved den nordlige matrikelgrænse. Enkelte områder anvender andre metoder for afvanding. For at sikre konstruktionen af Erhvervshuset fra problemer med fugtskader anlægges landskabet over dæk med en drænmåtte udlagt over tagmembranen. Derudover sikres de underliggende facader med et drænisolerende materiale, og vandet ledes i kanaler væk fra bygingens konstruktioner og ned til terræn. På områder med større belagte flader såsom legezonen og KU.BE s sydlige område (ankomst- og parkeringsareal) føres regnvandet til kloak i overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes regler for lokal afvanding. DRIFT OG VEDLIGEHOLD I udformningen af landskabet er det søgt at minimere graden af vedligeholdelse. Alle belægningsmaterialer har et lavt niveau af vedligehold. Overflader udføres, således at de tåler almen til hård slitage uden at miste karakter og indtrykket af god kvalitet. Belægninger fejes 2-4 gange om måneden, og 2 gange om ugen i perioder med løvfald. Derudover rengøres området et par gange om ugen for løst affald. Hele området vedligeholdes med brug af almindelig tilgængeligt udstyr. Da området i høj grad anvender naturlig nedsivning til afvanding skal saltning undgås, da det vil skade beplantning og grundvand. Da der ikke etableres systemer til automatisk vanding, anbefales det at alle træer udstyres med system for luftning og manuel vanding. Under ekstremt tørre perioder vandes hele området manuelt. De første 3-4 år vandes alle træer med gennemsnitlig 100 liter vand pr. 10. dag i vækstsæsonen. I det omfang der anvendes opbindingsstave, skal disse fjernes så snart træerne har etableret et godt rodnet. De mange græsarealer anlægges med rullegræs. Færdsel på græsset bør undgås de første måneder, så der er mulighed for at etablere et godt rodnet. KU.BE 9

10 LANDSKAB I denne periode vandes græsset hver anden dag afhængigt af vejret. Herefter vandes og klippes græsset regelmæssigt de første vækstsæsoner for at sikre gode vækstforhold. Samtlige armaturer gennemgår et årligt eftersyn, for at blive rengjort og udskiftning af lyskilder. Master, skraldespande og andre byrumsmøbler behandles mod graffiti, men skal rengøres regelmæssigt for klistermærker o.l. Betonkanter og træbelægninger behandles med imprægnerende produkter, således at snavs fra mad og drikke ikke efterlader mærker på overfladen. På den måde er overfladerne lettere at vedligeholde og rengøre. Kanter i terræn udføres med stålbeslag for at beskytte materialet mod slitage fra skatere m.m. LOGISTIK For almindelige bilister er der fra Dirch Passers Allé adgang til tre p-pladser på terræn - to til handicap og en til drop off placeret umiddelbart ved indgangen til KU.BE. Derudover er der adgang til parkeringskælderen under erhvervshuset, hvor KU.BE råder over 22 pladser. Fra parkeringskælderen er der adgang til området via en trappe, som lander i den nordlige ende af parken. armatur, som er gennemgående for i parken. Armaturet; en 7-meter høj mast hvorpå det monteres tre spotlights som lyskilder. Brugen af spots har den fordel, at de kan orienteres i ønskede retninger for at fremhæver bestemte elementer eller områder. For landskabet på KU.BE koncentreres belysningen på tre emner. Det første er hovedstien fra Dirch Passers Allé til den nordgående sti, som selvfølgelig behøver belysningen for at folk kan færdes trygt i området. Det andet emne er KU.BE s indgange, som fremhæves af de fokuserede spots. Det tredje emne er områder, hvor der er sandsynlighed for aftenaktiviteter. Her er det ønsket at give brugerne muligheden for at benytte området alle tidspunkter af døgnet. Belysningen skal opfylde gældende belysningsklasse, og skal skabe tryghed samt skabe effektfulde oplevelser i landskabet. Langs det østlige skel bevares den eksisterende gadebelysning i form af master. Ved parkeringsarealet i det sydøstlige hjørne er der sørget for adskillelse af bilister fra cyklister. Cyklister kan bevæge sig ind på den østlige cykelsti, hvor indkørslen opdeles af et beplantet felt. På denne måde undgås unødig blanding af hårde og bløde trafikanter. I de situationer hvor fodgængere og cyklister må krydse bilister og tungere køretøjer vil der være et belægningsskift i kørebanen som opmærksomhedsfelt for at advare bilister. Parkering af cykler sker på terræn, hvor der er plads til 150 cykler. Pladserne er spredt i landskabet for at facilitere flest mulige områder og dermed at undgå, at cykler bliver efterladt tilfældigt i parken. Der findes dog en større koncentration af pladser omkring KU.BE s indgange, som både servicerer gæster og ansatte. Vareindlevering til KU.BE sker fra en parkeringslommer på Dirch Passers Allé, som udvides til formålet. Brandkøretøjer ankommer via den østliggende sti, og kan fortsætte videre op til den nordligt beliggende transformerstation. Brandkøretøjer kan parkere både på det sydlige parkeringsareal og længere oppe af den østliggende sti. Fra begge disse punkter er afstanden til indgange og flugtveje maksimalt 40,0 meter. BELYSNING Belysningen skal både opfylde en konkret funktion, men samtidig også bidrage til oplevelsen af KU.BE. For at give en jævn belysning anvendes et enkelt 10 KU.BE

11 SNIT KU.BE 11

12 12 KU.BE

13 URBANT GARDIN KU.BE 13

14 DET URBANE GARDIN KONCEPT Mellem de to bygninger (erhvervshuset og KU.BE) etableres det urbane gardin, der visuelt binder bygningerne sammen til ét og omkranser den centrale del af byparken. Det urbane gardin består af en række tynde søjler der for oven bindes sammen af en tynd bjælke. Det urbane gardin er ikke længere forbundet med bygningerne men holder en afstand til dem. Det urbane gardin ligger tilbagetrukket i forholde til facadelinjerne. Imellem erhvervshuset og KU.BE er det urbane gardin ca. 9 meter højt. Overkanten på gardinet fastholdes, også mod nord, hvor landskabet er højere og gardinet derfor bliver lavere. Ud over søjler og bjælker, består det urbane gardin af et justerbart netmateriale. I dette net kan der monteres beplantning, lys, forskellige mønstre, kunstinstallationer mm. Desuden er der i forskellige områder i det urbane gardin, planlagt forskellige aktiviteter der korresponderer med landskabets zoner. Der vil således i det urbane gardin være parcour, klatrelandskaber, gynger, siddemuligheder, osv. Det urbane gardin sammenbinder bygningerne og skaber en fælles offentlig platform for forskellige aktiviteter. Det urbane gardin er i dets nuværende form blevet tilpasset den menneskelige skala og er derfor bedre indpasset i det urbane byrum. Det urbane gardin definerer et nyt, aktivt byrum på Frederiksberg. Det er et transparent medium, hvor folk frit kan bevæge sig ind og igennem. Samtidig kan det over tid forvandle sig til en tredimensionel legezone med relation til de omkringliggende aktiviteter. HOVEDINDGANG - GENNEMTRÆNGELIGHED PÅKRÆVET Landskabs modifikation skaber muligheden for at udnytte UC FLEKSIBELT OMRÅDE LUKKET OMRÅDE NET MED ÅBNINGER ÅBEN STRUKTUR ADGANG BEPLANTNING ADGANG GYMNASTIK LEG PARKOUR SPORT ZEN 14 KU.BE

15 OVERSIGTSBILLEDE KU.BE 15

16 INDRAMMET BYRUM 16 KU.BE

17 URBANE GARDIN OG BYGNING I SAMSPIL KU.BE 17

18 HOVEDINDGANGSZONE PARKERING URBANT GARDIN HOVEDINDGANG VAREINDGANG 18 KU.BE

19 KU.BE 19

20 HUSET OG GARDINET INDRAMMER HAVEN 20 KU.BE

21 UDENDØRS BIOGRAF KU.BE 21

22 PULSZONE PARKOUR GYNGE OMRÅDE ADGANG HAVE ADGANG PARKERING LEGEOMRÅDE 22 KU.BE

23 KU.BE 23

24 LEGEZONE BASKET BEPLANTNING TRIBUNE BEPLANTNING FODBOLD LEGEOMRÅDE 24 KU.BE

25 KU.BE 25

26 ZENZONE LEGEOMRÅDE ZEN AFSLAPNINGSOMRÅDE ZEN AFSLAPNINGSOMRÅDE BEPLANTNING 26 KU.BE

27 KU.BE 27

28 28 KU.BE

29 MATERIALE KONCEPT KU.BE 29

30 MATERIALE KONCEPT Udvendige facader vil være af glas i de åbne dele (legezonens facade udadtil) og pudsede facader på de lukkede dele (alle andre zoner). Indvendig vil den trekantede trappe, nord trappen samt madzonen være støbt i in-situ beton. Trapperne vil have en farve indvendig. Der vil være farver på tankezonen, performancezonen samt på pulszonen. Zenzonen er beklædt med træ. 30 KU.BE

31 PUDSET FACADE IN-SITU BETON INDERVÆGGE FACADE INDERVÆGGE Pudset facade In-Situ beton (Krydsfinér forskalling) Træbeklædning Malede indervægge KU.BE 31

32 32 KU.BE

33 FACADER KU.BE 33

34 FACADE Facaderne på KU.BE består af en glas- og en lukket pudset facade, der ses som et skrin der åbner op for en ny og overraskende verden. Om dagen vil facaden stå som et fint net af glas og lukkede dele. Bag facaden giver den indre verden sig til kende og pirrer nysgerrigheden for husets muligheder. Om aftenen vil man se legezonens forskellige farver lysende ud af glasfacaden samt se lyset fra de forskellige zoners vinduesåbninger skinne ud. FACADERNE AFSPEJLER BYGNINGENS KONCEPT Opstablede volumer (zoner) der bliver beskåret når de når den ydre afgrænsning af den rektangulære facadeboks. Den ydre facade, snitfladen af volumenerne (zonerne) består af en lukket facade med en pudset overflade. Resten af facaden er af glas uden udvendige profiler. Overfladen på den lukkede facade er detaljeret med forskellige mønstre. Se referencer. I zonerne vil der være åbninger der svarer til behovet for lys og udkig indefra. Nogle zoner vil have stort behov for lys og udkig som tankezonen, pulzonen, administrationszonen samt madzonens underetage. Andre zoner som zenzonen er mere introverte og har større åbninger i den indre cirkel samt ovenlys. Performancezonen ses som en black box, med mulighed for at skyde nogle døre fra,så der bliver dannet en åbning, der kan bruges som scene til det udendørs amphiteater/siddepladser i landskabet. Madzonen samt trapper vil være mere lukkede volumener. Udefra set vil legezonen være markeret i glas. Glasset vil skabe størst mulig visuel forbindelse til den omkringliggende have. Denne del af bygningen er så åben og transparent i sit udtryk som muligt. Legezonen er en rumlighed med masser af lys og frit udsyn til bygningens andre zoner og omgivelserne, i særdeleshed parken. På kritiske steder i forhold til direkte sollys og blændning placeres der mekaniske gardiner. Dette vil hovedsagligt være i sydfacaden og østfacaden. Facaden kan flere steder åbnes op for at skabe direkte forbindelser til parken udenfor. Sammenhængen mellem KU.BE - huset og parken er vigtig og denne sammenhæng manifesteres især i legezonen, via åbninger, flow og transparens. Der etableres en klimabuffer to steder i legezonen for at holde indeklimaet stabilt om vinteren én i indgangsområdet og én på vestfacaden ved siden af performancezonen. Om sommeren har man desuden mulighed for at åbne facaden op ud for caféen og ved nordsiden. Udover lyset fra facaden, vil legezonen også få dagslys gennem ovenlys på 3. sal. De indre facader til de enkelte zoner vil alle have en vis grad af transparens, så det er muligt at følge med i alle husets aktiviteter fra legezonen. Facaderne vil i legezonen samt tankezonen, madzonen, zenzonen, og pulszonen have vinduesåbninger til naturlig ventilation. Desuden vil der være mulighed for at åbne en skydedør til naturlig ventilation i performanceszonen. Pulszonen og performancezonen vil også være mekanisk ventileret. REFERENCE PÅ PUDSET FLADE Når man træder indenfor i KU.BE åbner der sig en ny overrasken de verden, hvor nogle af zonerne har forskellige farver og andre zoner er beklædt med træ eller holdt i ren beton. Farverne vil kun vise sig når man er i legezonen, som er volumenet der udgør mellemrummet imellem alle andre zoner. Indenfor i de enkelte zoner vil interiøret være moderat, neutralt, funktionelt og brugervenlig indrettet efter de specielle zoners behov. Trapperne og madzonen er insitustøbt beton uden farve på ydersiden med med farve indvendig i trappekernerne og i madzonen. Kontrasten mellem inde og ude opleves når man bevæger sig fra gade/have ind i legezonen, samt når man går fra legezonen ind i de forskellige zoner. De indre facader vil i åbningsopdelingen være en fortsættelse af den ydre facade. PUDSET FACADE FORSKELLIG STRUKTUR TIL HVER ZONE RELIEF 34 KU.BE

35 KU.BE 35

36 FACADER 1:200 NORD FACADE SYD FACADE 36 KU.BE

37 VEST FACADE ØST FACADE KU.BE 37

38 38 KU.BE

39 DISPONERING KU.BE 39

40 DISPONERING DISPONERING AF ZONERNE KU.BE bestod oprindelig af 8 forskellige zoner. Disse zoner er blevet optimeret og reduceret i antal således at tankezonen og administrationszonen nu er én zone: tankezonen. Helsezonen er ikke længere eksisterende som zone, men funktionerne kan man finde i omklædningsrummet og på øverste etage ved zenzonen og legezonen. Alle zoner er, undtaget legezonen, en veldefineret enhed i sig selv, men de overlapper også med hinanden for at skabe forskellige synergier, såvel arkitektonisk som programmatisk. Legezonen er stadig mellemrummet, der omgiver alle de andre zoner. Det er zonen hvor man ankommer, hvor cirkulationen finder sted. Legezonen strækker sig over den åbne del af stueetagen og fortsætter til den nordlige ende i en legebakke med kravle - og forskellige bevægelsesmuligheder. Ved hovedindgangen ligger den åbne reception. Ovenover den åbne stueetage ligger performancezonen, tankezonen, pulszonen og zenzonen. TEKNIK TEKNIK LEGEZONEN LEGEZONEN ZENZONE ZENZONE NISTRATION TANKEZONE TANKEZONE MADZONE MADZONE PULSZONE PERFORMANCEZONE HELSEZONE TRAPPETÅRNE PULSZONE PERFORMANCEZONE OMKLÆDNING TRAPPETÅRNE TIDLIGERE DISPONERING OPTIMERET DISPONERING 40 KU.BE

41 KU.BE LEGEZONE KU.BE 41

42 BYGNINGENS INFRASTRUKTUR INDGANGE KU.BE har adskillige indgange i stueplan. Hovedindgangen findes i sydfacaden, og vender ud mod Dirch Passers Allé. En sekundær indgang med vindfang findes i vestfacaden ud til parken. Andre indgange vil være tilgængelige afhængig af sæson og tid på dagen. I sommersæsonen kan flere dele af facaden åbnes helt mod haven, og facaden i performancezonen kan åbnes for at skabe direkte forbindelse mellem parken og scenen. VERTIKAL CIRKULATION I KU.BE vil hovedtrappen være den trekantede trappe tæt ved hovedingangen i bygningens sydlige ende. Denne trappe har store brandskydeporte der åbner trappen op i to sider. Disse porte vil kun lukkes hvis der opstår brand. Derved opnår trappen en stor visuel åbenhed mellem trappen og zonerne. En åben trappe er beliggende under performancezonen. Med adgang fra stueetagen til performancezonen og pulszonen på 1.sal. Denne trappe skærer sig ind i performancezonens volumen. Trappen vil hovedsagligt blive brugt af gæster til performancezonen og til puls 2. Trappen i madzonen fungerer som en brandtrappe og yderligere som intern trappe for brugerne af performancezonen og madzonen. Den nordlige trappe fungerer som brandtrappe men yderligere som distribution fra omklædningen til zenzonen og pulszonen. KU.BE har én stor elevator. Denne er beliggende midt i bygningen og herfra har man adgang til alle zoner. Elevatoren vil fungere som vareelevator og personelevator. Den centrale beliggenhed gør det nemt at fragte og distribuere store objekter og installationer rundt i alle husets zoner. Taget kan nås via en stige i det åbne tekniske rum over madzonen. CIRKULATION I ZONERNE Generelt har zonerne opnået et større mix end tilfældet var i dispositionsforslaget. Det vil sige at flere zoner har overlap visuelt og fysisk. Dette har givet huset en mere overskuelig og bedre distribution. LEGEZONEN Legezonens hovedtema er bevægelse og flow. Denne zone binder alle zonerne sammen, og det er her hovedcirkulationen foregår. Underetagen samt de forskellige terrasser placeret ovenpå de andre zoner, fungerer som bindeled mellem zonerne og som udvidelser af disse. Legezonens grundniveau vil altid være tilgængelig (i åbningstiden), og kræver ingen særlige adgangsveje. Når nogle af de øvrige zoner har lukket, bliver nogle af de øvre dele af legezonen også utilgængelige. I legezonen vil der også være alternative ruter indbygget, som rutchebaner og klatrevægge. Mindre børn skal i denne zone være under forældreopsyn. PERFORMANCEZONEN Publikumsindgangen til performancezonen går igennem legezonen, der fungerer som lobby til enhver forestilling. Ved en aftenforestilling kan performancezonen fungere sammen med madzonen og legezonen, mens resten af huset er lukket ned. I pauserne kan caféen i stueetagen benyttes til loungeområde. Desuden vil området udenfor performancezonen på 1. sal fungere som lounge til performancezonen. De optrædende vil komme fra backstage området på 2. sal i madzonen, eller fra depotområdet på 1.sal. Hvis det vurderes nødvendigt kan der på et senere tidspunkt laves forbindelse fra scenen til depotrumment i stueetagen. Dette er dog ikke medtaget på nuværende tidspunkt. I perioder, hvor zonen bliver brugt af en teatergruppe eller andre udøvere, er zonen aflåst for uvedkommende. I andre perioder vil rummet være åbent og kan bruges til andre aktiviteter. Det vil være specielt interessant for pulszonen at de kan udvide deres aktiviteter til performancezonen zonen vil være specielt egnet til pulsaktiviteter med et publikum. MADZONEN Madzonen er placeret centralt i stueetagen og med direkte forbindelse til parken. Zonen åbner sig op mod Legezonen, så der er godt indkig til både café- og skolekøkkenet. Zonen vil desuden have en åbning til haven med mulighed for udeservering. Her skal man enten gå igennem cafeen. Fra madzonen i stueetage er der forbindelse via brandtrappen til kælderen med depot og omklædningsfaciliteter. Varer vil ankomme fra sydsiden af bygningen og blive leveret direkte til køkkenet på stueetagen eller blive kørt ned i kælderen via vareelevatoren. OMKLÆDNINGSFACILITER Toiletter og omklædningsrummene er altid tilgængelige for samtlige gæster inden for åbningstiden. Zonen ligger i stueetagen under pulszonen. For at sikre personlige ejendele vil omklædningsrummene være forsynet med aflåselige skabe. Ligeledes har den brede gang indtil omklædningsfaciliteterne lockers til brug for alle, også dem der ikke benytter omklædningsfaciliteterne. Fra omklædningsfaciliteterne er der adgang til puls- og zenzonen via trappen i nord eller via elevatoren i midten af bygningen. PULSZONEN Pulszone I og II kan entreres via den trekantede trappe, den centrale åbne trappe og fra elevatoren. Desuden er der en direkte trappe mellem omklædningsfaciliteterne og pulszone I via den nordlige trappe. Den nordligste del af pulszone I, kan åbnes op til haven. Igennem dobbeltdørene vil det også være muligt at få leveret store redskaber til pulszonen. Individuel træning i denne zone kan foretages efter at man er tjekket ind i receptionen i stueetagen, og børn er påkrævet at være under forældreopsyn. TANKEZONEN Den trekantede trappe fører fra indgangsområdet i stueplan direkte op til Tankezonen. Zonen strækker sig over 2 publikumsorienterede etager. På 3. sal vil der være administrationsfaciliterer i tankezonen. Hertil vil der også være en primær adgang via den trekantede trappe. Zonen kan også nås via elevatoren. På 1.og 2. sal skal man fra elevatoren igennem pulszonen for at nå tankezonen, via en gang og en balkon. På 3. sal skal man igennem legezonen for at komme til tankezonen. ZENZONEN Zenzonen er placeret på øverste etage og hertil kan man komme via den centrale elevator eller den nordlige trappekerne, der starter i omklædningsrummet. Desuden kan den trekantede trappe benyttes fra hovedindgangsområdet. Zonen kan opdeles og bruges på forskellige måder og der er derfor adgang direkte fra den nordlige trappe til zenzonens runde rum og også til det åbne rum. Det åbne rum over pulszonen kan deles op i mindre områder, der vil dog stadig være adgang til alle områder på en måde så man ikke forstyrrer de aktiviteter der finder sted. 42 KU.BE

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune Konkurrenceprogram 2009 INDBYDELSE I samarbejde med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden indbyder Frederiksberg Kommune seks udvalgte teams til at deltage i projektkonkurrencen om kultur- og bevægelseshuset

Læs mere

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL SATELITCAFE NY TUNNELFORBINDELSE INTERN VEJ PARALLELPARKERING LASTBILER LÆHEGN INTERN VEJ ELEVHAL OPVARMNINGSHAL MASKINHAL OPVISNINGSHAL PARKERING

Læs mere

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

SKOLE+ Inspirationskatalog

SKOLE+ Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG SKOLE+ Inspirationskatalog Udarbejdet for Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Signal Arkitekter. Redaktion: Gitte Mikkelsen,

Læs mere

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 2 INDHOLD Intro 4 Landskabsprojekt 6 Inspirationsoplæg 10 Opsamling på Officielle Forslag 14 Opsamling på Borgermøde 22 Opsamling på Facebook 28 Opsamling

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Lokale- og Anlægsfonden Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Foto: Michael Reisch Foto: Thomas Petri Det er en god hal, fordi flere kan lave noget samtidig. Den er meget grøn. Der

Læs mere

ODSHERREDS GODE OMVEJ

ODSHERREDS GODE OMVEJ Projekt En god omvej - oktober 2010 ODSHERREDS GODE OMVEJ Et bevægelseseksperimentarium i Sundhedscentrets park INDHOLDSFORTEGNELSE 02 04 05 06 07 15 16 17 18 19 - Vision, proces og udfordringer - Det

Læs mere

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg Bosch & Fjord Aps og Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette idékatalog til næraktivitetsanlæg er

Læs mere

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE KOLOFON Dette Idékatalog til næraktivitetsområdet er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Landskab & Arkitektur og Bosch & Fjord APS i marts 2009 DESIGN,

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivninger i det 21. århundrede - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Arkitema K/S 2008 Trykkeri Damgaard-Jensen A/S Sat med Foundry Sans ISBN 978-87-7064-035-0 1. udgave,

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN KOLOFON Udgivet af: Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Ejendomme Tekst og redigering: Arkitema k/s Alectia a/s Københavns Kommune

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

ET TEATER I UDVIKLING

ET TEATER I UDVIKLING ET TEATER I UDVIKLING 1 VISIONER UDDANNELSE Limfjordsteatret er livsnerven i Morsø Gymnasiums teater- og musiklinie. Det er samarbejdet med det professionelle teater, der sætter kød og blod på teorierne

Læs mere

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188 projektbeskrivelse for og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 088 November 20 PROJEKTBESKRIVELSE for og Skt. Kjelds Plads Indhold 2 5 6 7 8 9 0 2 5 6 7 8 Opgaven Projektets fysiske afgrænsning Vision for opgaven

Læs mere

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen

Læs mere

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // INDHOLD 2 Indledning 4 Bedømmelsen 5 Konkurrencens forløb 8 COBE 18 entasis 26 Kragh og Berglund 30 Kristine Jensens Tegnestue 34 Polyform Arkitekter ApS

Læs mere