Ledelsesberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning 2013"

Transkript

1 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2013 Aktivitet I 2013 blev præsenteret 9 kunstudstillinger, som samlet set gav et program med såvel internationale som danske og lokale elementer. Det internationale udsyn var repræsenteret med vinterudstillingen To be Human med krasse plakater af 170 kunstnere fra 47 lande verden over, sommerudstillingen HJEM med artists books af nordiske kunstnere, New and tradition med skulptur af 10 litauiske billedhuggere og endelig efterårets store tjekkiske udstilling. Solide danske udstillinger, der eksperimenterede med udstillingsformat og koncept var Landet ud af skabet, skabt direkte til rummene af de 6 kunstnere i gruppen KONTEKST, Ord til Andet med 3 danske billedkunstnere og 3 garvede danske digtere samt Grafisk metamorfose med grafiker Steen Rasmussen. De lokale indslag var udstillingerne Hånd om leret med keramiker Lone-Lotte Janns, hvis værker trækker på inspirationer fra Sydamerika samt Silkeborgudstillingen Det ville glæde os at se, hvor to lokale professionelle kunstnere hver havde invitereret 3 kolleger til at udstille i Søjlesalen, og på den måde vist Silkeborgs gæstfrihed. Internationalt samarbejde Der hvor potentialerne på KunstCentret Silkeborg Bad for alvor foldede sig ud, var i efteråret med den internationale udstilling Theatre in Movement. People an Puppets on Stage, som blev bakket op af Statens Kunstråd og Region Midtjylland, så den kunne gennemføres fuldt ud. Her blev tjekkisk teater- og billedkunst af højeste kvalitet formidlet for et bredt publikum på en oplevelsesorienteret og interaktiv måde, der opfordrede til berøring mm. I alt gæster besøgte udstillingen, heraf godt børn fra institutioner i Silkeborg kommune og nærmeste omegn. Udstillingen var et direkte samarbejde med Matej Forman fra Theatre Forman Brothers i Prag og Festival of Wonder i Silkeborg besøgte udstillingen Theatre in Movement. People and Puppets on Stage i efteråret 2013, heraf var mange børn, der kom i de særlige åbningstider KunstCentret havde tilbudt institutioner. Vandkuranstaltens historie Beslutningen om at tage Skovilla ud af særudstillingsarealet for fremadrettet at koncentrere økonomien omkring Kurbygningens særudstillinger, blev gennemført i 2013 da den nye permanente dokumentariske udstilling om vandkuranstaltens historie åbnede lige før påske. Udstillingen er tekstet på dansk og engelsk og byder på variationer i formidlingen, der gør, at den kan opleves såvel af gæster med god tid til fordybelse som af gæster der kun har 10 min. Sidst på året lykkedes det, bl.a. med tilskud fra Håndværkerforeningen, også at udgive historien i bogform med mange billeder i en dansk udgave.

2 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 1 Stemninger fra den nye dokumentariske udstilling om Silkeborg vandkuranstalts historie i bygningen Skovvilla. I 2013 har der været mange grupper til omvisning i den nye udstilling, lig som Kunstcentret løbende har tilbudt offentlige omvisninger om emnet. De små skæve Nu hvor Skovvilla ikke længere er en del af kunstudstillingsarealet og for at vise rummelighed for de små, skæve ting, er det derfor besluttet fra og med 2013 også at vise mindre særudstillinger i caféområdet, dog uden den økonomi og PR som de større udstillinger har. Kvalitetskriteriet er dog som hidtil det afgørende. Det har fungeret fint det første år og det fortsætter vi med. Publikationer og nyhedsblade Der blev i 2013 udgivet publikationer eller foldere til de fleste særudstillinger, dog ikke til den tjekkiske udstilling og Silkeborgudstillingen, hvor det lå udenfor de økonomiske og praktiske rammer. Kun enkelte tryksager blev fremstillet i engelske udgaver, hvilket i nogen grad løbende imødegås med intern fremstilling af gratis informationsark på hhv. dansk og engelsk til alle udstillinger. Økonomien omkring tryksager er anstrengt pga. de høje markedspriser og vore klemte udstillingsbudgetter, hvor udgifterne i sig selv til en tryksag kan udgøre omkring 40 %. Publikationerne har en væsentlig betydning for indtægterne i butikken, så det er en negativ spiral når der ikke er løbende tilgang af kvalitetsvarer her. Grundlæggende afgøres dette af løbende driftstilskud fra Silkeborg kommune og bevilgede fondsmidler til enkeltprojekter. Til den tjekkiske udstilling blev gennemført et særligt besøgsprogram for børn og institutioner, hvilket blev annonceret 4 mdr. før med plakater, kort, mv. Bladet Nyt til Silkeborg Bads Venner og sponsorer udkom med to ordinære numre. Der udsendes fortsat elektroniske nyhedsbreve hver måned og en printet halvsårskalender. Aktiviteter på børnekulturdagen i marts Længst til højre en ruminstallation fra udstillingen Landet ud af Skabet.

3 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 2 Samarbejdspartnere Ud over de mange kunstnere fra ind- og udland, involverede udstillingsprogrammet i 2013 flere faglige rådgivere, institutioner og enkeltpersoner: Kunstformidler Trine Rytter Andersen, Dansk Plakatmuseum / Aarhus International Postershow v. nuværende leder Elsebeth Aasted Schantz og tidl. leder Peder Stougaard, Mag.art. Troels Andersen, kurator Hanne Matthiesen (HJEM-udstillingen), Silkeborg Kulturråd, tidl. turismechef Jørn Grønkjær, Sophienholm i Lyngby v. leder Benedicte Bojesen, dr. phil. Erland Porsmose, Antanas Moncys Museum v. kurator Rimantas Milkintas og museumsleder Loreta Turauskaite, mag. Art Birgit Hessellund, Festival of Wonder-Silkeborg og Theatre Forman, Prag. Dertil kommer en lang række samarbejdspartnere vedr. de løbende særarrangementer, herunder kor, musikgrupper, foredragsholdere, lokale medarrangører med flere. Finansielle samarbejdspartnere er nævnt i et andet afsnit. Nationale relationer I 2013 har institutionen af kulturministeriet været inviteret til at deltage i en (for KunstCentret) gratis national brugerundersøgelse. Den har givet nyttig viden, også om andre institutioner, og fortsætter i KunstCentret Silkeborg Bad nyder fortsat respekt i det landsdækkende miljø af kunstmuseer og kunsthaller. I forbindelse med vore aktiviteter og nogle udstillinger har vi da også løbende brug for at kunne trække på samarbejdsrelationer i disse miljøer. KunstCentret Silkeborg Bad er medlem af Foreningen af Kunsthaller i Danmark, der nu tæller 12 medlemmer. Kulturpolitik og Silkeborg kommunes handleplan I relation til Silkeborg kommunes kulturpolitik og handleplan for 2013, hvor nye lokale samarbejder mellem kulturinstitutioner, uddannelse og erhverv ønskes opprioriteret, blev det i 2013 til nye lokale samarbejder med Silkeborg Kulturråd omkring Silkeborg-udstillingen, med Festival of Wonder omkring efterårets store udstilling og med Silkeborg Højskole omkring en kammermusikkoncert og et oplæsningsarrangement, samt en ny partnerskabsaftale med Silkeborg Business College, der på den længere bane skal medføre mere kunstformidling til de studerende i deres hverdags omgivelser. Af eksisterende lokale samarbejder, blev samarbejdet med KK44 og Den kreative Skole videreført. Endvidere deltager KunstCentret aktivt i samarbejdet om forbedret fælles markedsføring af de store kulturinstitutio-ner i kommunen, i 2013 udmøntet med trykt indstik i lokalavisen og særlige kultursøndage i efteråret. Tilbud på højt niveau om aktivitet på børnekulturdagen i marts og collageworkshop for børn den første uge af sommerferien blev begge gennemført med fin tilslutning. En frivilliggruppe, koordineret af kunstcentret, satte en ny endags fortællefestival i søen i juni og arbejder på at udvikle dette til en tradition. KunstCentret Silkeborg Bad er medlem af markedsføringsorganisationerne Opdag Jylland, Silkeborg.com samt ErhvervSilkeborg. Samarbejde med erhvervslivet Arbejdet med at pleje sponsorsamarbejder med erhvervslivet fortsatte i årets løb. Det kræver en kontinuerlig indsats fra kunstcentrets side at vedligeholde disse relationer, og der har været både afgang og tilgang. Det er

4 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 3 trods ihærdige forsøg ikke lykkedes at skaffe en hovedsponsor fra erhvervslivet, hvorfor arbejdet hermed ligger i bero og de stabile Grund-Kunstsponsorer prioriteres. Ved udgangen af året havde KunstCentret således 15 kunstsponsorer + to specialaftaler med sponsorer samt godt 30 firmamedlemmer af Silkeborg Bads Venner. Udviklingen viser en mindre tilbagegang. Sponsor/venne samarbejdet med virksomheder repræsenterer samlet en økonomisk værdi på omkring kr. I tillæg bringer det andre kredse af mennesker hertil samt indtægter til cafeen, når sponsorer vælger at afholde deres egne arrangementer i KunstCentrets rammer. Der er en fast kerne af meget trofaste kunstsponsorer, som løbende bakker op om stedet, mens andre blot er med et eller to år. Besøgstal og statistik Besøgstallet i Skulpturpark-området vurderes på baggrund af en opsat tæller at være ca gæster årligt. Heraf løste billet til de indendørs udstillinger og arrangementer på KunstCentret. Besøgstallet var 14 % højere end året før. Dermed er besøgstallet stigende for fjerde år i træk. I 2013 blev afholdt offentlige omvisninger på 17 lørdage, fordelt på emnerne aktuel kunstudstilling, skulpturparken og Vandkuranstaltens historie. Der er altid publikum til disse offentlige omvisninger, som dertil giver en løbende lokal synlighed, når de omtales i pressen. På 9 andre lørdage blev der afholdt ferniseringer med vældig fin publikumsdeltagelse. KunstCentret arrangerede eller medarrangerede dertil 44 enkeltstående begivenheder i og udenfor åbningstiden, herunder artist talks, foredrag, samarbejder med en række kor, bands, musikere, workshops, m.fl. plus yderligere særaktiviteter i forbindelse med ordinært aftenåbnet 11 gange. I Skulpturparken afholdt sognene i Silkeborg for syvende gang en stor friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. En lørdag i juni blev for første gang arrangeret Fortællefestival og den første søndag i december Julesøndag for familier. I 2013 var der 54 gruppebesøg til udstillingerne, hvoraf 30 grupper købte omvisning. Derudover modtog vi i den særlige besøgstjeneste for børnegrupper i efteråret 223 grupper. Café og udlejning Cafe Ørnsø fuld af gæster, i midten koncert og billedkunst i vinteren, længst til højre international strikkeevent (foredrag) i juni. Café Ørnsø har over året haft 40 gruppebesøg med flere end 20 gæster, 44 med under 20 gæster og har i øvrigt betjent stedets gæster så de har udtrykt tilfredshed. Vi har et godt samarbejde med forskellige underleverandører vedr. større opgaver. Der har været 54 udlejninger af Søvillas selskabslokale, fortrinsvis til private selskaber, plus 17 hverdage til firmaet Glade Krop. Cafeen har serviceret ved alle ferniseringer, serveret varm mad ved aftenåbent 11 gange, ved interne vagtaftener for frivillige og ved sponsorarrangementer.

5 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 4 Der har endvidere i 2013 været 16 enkeltstående aftaler med offentlige myndigheder, firmaer og organisationer om indtægtsgivende udlejning af mødefaciliteter og lokaler på KunstCentret i og udenfor almindelig åbningstid. Silkeborg Bads Venner Silkeborg Bads Venner bestod ved årets slutning af medlemskaber (1.097 i 2012) fordelt på: 313 enkeltmedlemmer, 525 enkeltmedlemmer pensionister, 141 familiemedlemskaber (dækker over flere personer), 194 familiemedlemskaber pensionister, 5 supermedlemmer og 35 firmamedlemskaber. I forhold til 2012 har der været en nettotilgang på 116 medlemmer. Stigningen er stor blandt enkeltmedlemskaber, hvorimod familiemedlemskaber og firmamedlemskaber er en smule vigende. Skovvilla fik i 2013 ny funktion som ramme om en dokumentarisk udstilling, gårdhaverne i kurbygningen fik et løft og den forhøjede vandstand i Ørnsø oversvømmer stadig i perioder det nye anlæg. Ejendomsdrift Året har været normalt omkring vedligehold af bygningerne og parkområdet. Vedligeholdelsesplanen koordineres løbende med Silkeborg kommunes ejendomsafdeling, senest ved en fælles bygnings-gennemgang i april Næste fælles gennemgang er aftalt til Der er taget tilløb til forberedelse af en grundlæggende rørudskiftning/opdatering i Societetsbygningen, et projekt som vil fordre et særligt økonomisk grundlag på ejendomssiden. Der er i 2013 skiftet alarmleverandør vedr. bygningerne og der er indlagt fibernet fra EnergiMidt. Der er for kunstsidens midler etableret videoovervågning af de dele af parkområdet, hvor der er opstillet skulpturer. KunstCentret har i 2013 haft et særligt fokus på at give skulpturparken et løft. Dette har bl.a. omfattet omplacering af skulptur og mindesmærker ved Skovvilla, Frede Troelsens steler er udskiftet til granitter. Gerda Thune Andersens huse er kommet tilbage med ny placering, Pontus Kjerrmans figur har fundet sin endelige placering og vandtrappen har fået et gennemgribende løft. Stenmelsbelægningerne i pergolaområdet er fornyet og anlægget opstrammet og ligeledes er belægningen i de to indre gårdhaver i Kurbygningen blevet fornyet. I samarbejde med Silkeborg kommune og Carlsberg blev udformet et tillæg til driftsaftalen omkring ejendommen hvad angår de daglige procedurer vedr. afregning af solgt kildevand. Hermed fakturerer KunstCentret Silkeborg Bad Carlsberg direkte for det aftappede vand.

6 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 5 Silkeborg Forsyning har lagt nye fjernvarmestikledninger ind på området og repareret udgravningerne pænt efter sig. Et cykelstiprojekt lang Gjessøvej til børnehaven er projekteret, men endnu ikke igangsat. Et forsøg fra vores side på at fremme udviklingen af et ikke istandsat og uudnyttet område på ca. 260 m 2 i Societetsbygningens øvre etage (over vuggestuen) er foreløbig strandet på grund af manglende økonomi til istandsættelse. Endvidere er det forsat problematisk for vedligeholdelsen af anlægget omkring Arnakkekilden, at vandstanden i Ørnsø er vedvarende forhøjet. Silkeborg Ny Teater, Silkeborg Bunkermuseum og Børnehaven Granly er fortsat faste lejere i området. Kunst- Centrets driftschef har løbende kontakt med disse om stort og småt vedr. vedligehold og småændringer af aftaler. Eksempelvis har Børneinstitutionen Granly fået en ekstra indhegnet bid af græsplanen, nærmest den eksisterende legeplads. Flere tidligere brugergrupper fra Silkeborg kommunes Kulturspinderi har henvendt sig om muligheder for at leje sig ind, men de muligt ledige kvadratmeter er ikke istandsatte. Løbende samarbejde med frivillige 85 frivillige vagter indgår ulønnet i vagtplaner og opgaver ved større arrangementer. Frivilliggruppen passes og plejes omvendt gennem året med diverse arrangementer som de faste medarbejdere står for: I 2013 tre vagtaftener og en busudflugt. Alle engagerede frivillige finder stor værdi i det sammenhold og den oplevelse, det er at være engageret i en velrenommeret kulturinstitution. Nogle af de frivillige har påtaget sig yderligere opgaver, både i café, med praktiske opgaver og med en miniguide-sektion. Der er løbende afgang og tilgang til gruppen og der er venteliste. Stabil bestyrelse Der blev i 2013 afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder med fokus på driftsmæssige spørgsmål. Desuden er løbende afholdt driftsmøder mellem formand og direktør. Bestyrelsen bestod i 2013 af Jørn Rye Rasmussen (formand, Silkeborg kommune), Søren Kristensen (Silkeborg kommune), Kirsten Lindahl (næstformand, Realdanmark), John Borghus (Håndværkerforeningen) og Anni Helene Kanstrup (Turist- og Regattaforeningens bestyrelsespost). De nævnte fem var/er udpeget af stifterne. Dertil var Kaj Hansen, Jørn Würtz, Vibeke Juhl og Lars Kruse medlemmer af bestyrelsen. Ved årsskiftet til 2014 udtrådte Søren Kristensen og Kaj Hansen af bestyrelsen, Ivan Greve og Martin Jakobsen trådte ind (udpeget af Silkeborg Kommune for en 4-årig periode), og Lars Kruse valgtes tilsvarende som bestyrelsesformand for 4 år. Loyale medarbejdere Medarbejderstaben, ejendomsdriften inklusiv, androg i 2013 elleve fastansatte, heraf dog kun seks på fuld tid (direktør, caféansvarlig, udstillingstekniker, rengøringsassistent, driftschef og parkforvalter), samt en informationsmedarbejder på 32 timer, en bogholder/sekretær på 32 timer, en receptionist på 29 timer, en fleksjobansat kontorassistent med 16 timer (sygmeldt midt på året og siden opsagt, stillingen nedlagt), en fleksjobansat cafémedhjælper på 20 timer, samt seks timelønnede afløsere i publikumsreceptionen og to i cafeen. Dertil gøres brug af eksterne formidlere og håndværkere. Endvidere har der i 2013 løbende været tilknyttet en række praktikanter i praktikophold på ml. 14 dage og 3 mdr.

7 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 6 Der burde på længere sigt, evt. på deltid, tilknyttes såvel en faguddannet formidler/ projektkoordinator samt noget faguddannet gartnerbistand i vækstsæsonen. Dette er der dog ikke økonomisk basis for. Ovennævnte er således stadig klart en minimumsbemanding. Medarbejderstaben er meget loyal overfor KunstCentrets formål og viser stor vilje til at arbejde for at nå både de faglige og de økonomiske mål. Men de er hårdt spændt for. Medarbejdere samlet til en hyggeaften på terrassen i sommeren 2013, i midten et stemningsbillede fra den traditionsrige og folkelige Julesøndag for familier december 2013 og længst til højre et eksklusivt arrangement for Danske Bank i foråret Fonde Følgende offentlige puljer og organisationer har efter ansøgning støttet udstillinger og andre øremærkede aktiviteter på KunstCentret i 2013 med i alt kr.: Biblioteks- og Mediestyrelsen, Kunstrådets Tværæstetiske Billedkunstudvalg, Region Midtjylland, Silkeborg Kulturråd (Kultur- og Fritidsudvalget), Dansk Forfattercentrum (Kunstrådets Litteraturudvalg), KK44, Turisme Silkeborg og Silkeborg Håndværkerforening. Lokale sponsorer Endvidere har lokale virksomheder i 2013 ydet sponsorstøtte på i alt kr. (2012: i alt kr.) ved tegning af årskontrakter med en række modydelser. Det er følgende virksomheder: AVK Holding, Deloitte, Silkeborg Bogtryk l Skabertrang, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Nykredit, Jyske Bank, BDO, Elfac, Nordea, Danske Bank, Årstiderne Arkitekter, Herm. Rasmussen, Fimo Center A/S, Midtjyllands Avis (materialesponsorat), HMN Naturgas, Handelsbanken samt Skærbæk Holding a/s. Budgetforventningen vedr. sponsormidler i 2013 er opfyldt jf. budget, og dertil bidrog sponsorkredsen i 2013 ekstraordinært med en række mindre beløb, samlet ca kr. til transport af en specifik skulptur til sommerens store udstilling og til bogudgivelsen vedrørende Vandkuranstalten. Økonomisk resultat og disponering Økonomisk resulterede 2013 i et underskud, i alt kr. En afvigelse på kr. i forhold til budgetteret underskud på kr. Resultat 2013, efter afskrivninger, reducerer puljen under egenkapitalen.

8 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 7 Anvendelse af pulje under egenkapitalen kr kr. Det budgetterede underskud på kr. blev godkendt af bestyrelsen på et møde den for at kanalisere tidligere års ( ) overskud, der har stået som en særlig pulje under egenkapitalen, tilbage til driften af de områder overskuddet var genereret fra. Bestyrelsen besluttede, at aktivere puljen til dels at udbygge den nye dokumentariske udstilling i Skovvilla og en række andre nødvendig og understøttende tiltag på Kunstcenter-delen i 2013, og dels gennemføre specifikke opgaver på ejendomsdelen i I alt realiseret kr. Detaljerne er opregnet i protokollatet. Puljen er således reduceret til kr. Egenindtægter KunstCenter-delens egenindtægter var i 2013 på i alt kr., højere end året før, og kr. højere end sammenligningsåret 2010, hvor egenindtægten var kr. Siden 2010 har der på en række fronter været sat skibe i søen for at styrke egenindtægten, og det er lykkedes et stykke af vejen. Besparelser Det er samtidig nødvendig at være opmærksom på at besparelsen i det kommunale tilskud - pga. den lange planlægningshorisont, institutionens evne til at omstille sig økonomisk og et par heldige samarbejdsmuligheder - først slår fuldt igennem i 2014, hvor der er fare for at aktiviteten rammes eller institutionen får særdeles vanskeligt ved at holde sit budget. Efter en samlet reduktion af Silkeborg kommune driftstilskud til kunstcenter-aktiviteten på godt 16 % (effekturet i ) og institutionens arbejde for at tilpasse sig de nye rammer, er den økonomiske situation sådan, at alle personale- og økonomiske ressourcer nu er bundet i primær drift, herunder i løbende det tidsforbrug, der ligger i at skaffe en stigende andel af egenindtægter. Samlet konklusion 2013 Som beskrevet har programpræstationen været flot i 2013 og KunstCentret søges af mange gæster fra såvel hele landet som lokalområdet og har et godt renommé. Publikumstilbuddet og økonomien, der dog er klemt ind til benet, balancerer hårfint. Udfordringen er fremadrettet, hvordan det i nødvendigt omfang kan lade sig gøre at finansiere udstillingsaktiviteten og udvikle den. Visse af de bærende udstillinger har nu vældig klemte budgetter, og vi presser vore samarbejdspartnere og kunstnerne til det yderste, grænsende til det urimelige og kunstpolitisk betænkelige. Institutionen er blevet langt mere afhængig af projektmidler og evt. velvilje fra fonde, og kan det lade sig gøre er det fint, men der gives ingen grantier og det giver en situation med langt mindre mulighed for at forfølge en faglig begrundet strategi. Dette drejer sig om basisdriften. Også udvikling koster penge og er dermed vanskelig i disse år. Det er ikke ideer som mangler. Som i har KunstCentret også i løbet af 2013 søgt at gøre sig gældende i regi Aarhus 2017, hvor vi i samarbejde med regionens to andre kunsthaller har projektet Art to Go i støbeskeen: Udadvendte projekter og kunstformidling ud af huset. Ansøgningsprocesser fra aarhus2017s side er dog betydeligt forsinkede og først i 2014 kan der søges endeligt til strategiske projekter. Og igen er der ingen garantier.

9 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 8 Silkeborg kommune har med KunstCentret Silkeborg Bad en velanset institution, som byder på gode oplevelser for borgere og turister. Den høje kvalitet omkring KunstCentret Silkeborg Bads aktiviteter af ganske væsentlig betydning for kommunens image. Endelig varetager institutionen vedligeholdet af hele området og sørger, som en integreret del af aktiviteterne, for at formidle fortællingen om det i en dansk sammenhæng helt unikke historiske kulturmiljø fra det tidligere kursted. Det er derfor vigtigt fortsat at sikre, at KunstCentret Silkeborg Bad fortsat kan drives og udvikles med den kvalitetsnorm, der har været gældende siden stiftelsen i 1992, og dermed forsat kan bidrage positivt til Silkeborg Kommunes image i den landsdækkende offentlighed og på kulturturisme-siden stå som en unik attraktion, hvor kvalitet og en seriøs kunstpolitik er i højsædet. Iben From Direktør, cand.mag., Master i Museologi MMU. Februar 2014

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2014

Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2014 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2014 Aktivitet og formidling Der blev over året vist ni udstillinger, fordelt i tre hovedperioder, vinter/forår, sommer og efterår.

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Kunstforening 1. oktober 2015 Mellem

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Kassererens beretning for 2006

Kassererens beretning for 2006 Kassererens beretning for 2006 2006 har været et lidt mere beskedent år end forventet, om end vi ender med en kassebeholdning på hele 18.000 kr.. Vi har været tilbageholdne med at søge fonde, da det har

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

Billedskolen Horsens Kunstmuseum

Billedskolen Horsens Kunstmuseum BILLEDSKOLEN Horsens Kunstmuseum Carolinelundsvej 2 8700 Horsens Telefon:76 29 23 70 Telefon i undervisningstiden: 76 29 23 80 Telefax: 75 61 32 42 kunstmuseum@horsens.dk www.billedskolenhorsens.dk Dato:

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Ledelsesberetning 2015

Ledelsesberetning 2015 Aktivitet og formidling Der blev over året vist elleve udstillinger, fordelt i tre hovedperioder, vinter/forår, sommer og efterår. I vinter/foråret vistes Anna Klindt Sørensen (1899-1985). Hun tilhørte

Læs mere

KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske

KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske Siden sidst: Siden sidst har vi afholdt 2 bestyrelsesmøder. Påsken har ligget ind imellem med udstillingen i Aktivitetshuset i Ebeltoft. Fra bestyrelsesmødet d. 28.

Læs mere

BØRNEKULTUR NYT juni 2013

BØRNEKULTUR NYT juni 2013 BØRNEKULTUR NYT juni 2013 UNGE BØRN FAMILIER Kultur- og Fritidsafdelingen Levende Ungekultur - Levende Byrum Silkeborg Street Festival Lørdag den 24. august bliver en dag fyldt med overraskelser og anderledes

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Til Kultur- og Fritidsudvalget Til Kultur- og Fritidsudvalget Ansøgning om Støtte til Copenhagen Winter Pride Week 2017 og 2018. Foreningen Copenhagen Pride søger udvalget om et tilskud på 180.00 kr om året i de næste 2 år til udgifter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Videomøllen modtog støtte tidligere på året, (Se ansøgning nedenfor)

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Børne- og Kultursekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2014-2015 Roskilde Kunstforening 30. maj 2013

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011

Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011 Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011 Revideret ansøgning om tilskud til indretning af nye lokaler og drift 2011 samt driftstilskud 2012 I forlængelse

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Skovgaard Museets brugerundersøgelse 2012-13 Metodisk setup og gennemførelse Undersøgelsen gennemføres som to faser (før og efter udstillingen VIborgere), med

Læs mere

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920 Generalforsamlingen 2013 Jeg vil gerne byde velkommen til generalforsamling og til nye oplevelser i Varde Kunstforening. Men først skal vi synge: Derfor kan vort øje glædes Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi:

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

MAJ Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk HAVNEKULTURFESTIVAL.

MAJ Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk HAVNEKULTURFESTIVAL. . 29. - 31. MAJ 2015 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK. PA ODENSE HAVN Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk SEKRETARIAT FOR ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2015

FORMANDENS BERETNING 2015 FORMANDENS BERETNING 2015 Tiden ikke bare går stærkt - den løber afsted. Og det skyldes jo heldigvis oftest, at der sker så meget interessant dag efter dag, at man helt glemmer tiden. Ihvertfald føler

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Nyhedsbrev 2 FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Som skrevet i avisen har Festivalen søgt kommunen om tilladelse til, at inddrage FAF siloen på Nordre havnekaj i dette års Art festival. Idet FAF-siloen

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. december 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. december 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Forslag til revideret

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler Gem en kopi Udskriv ansøgning,---..-"' ASSENS KOMMUNE Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: 15. maj 2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AKTIVITETER

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Center for international samtidskunst på Skagen Oddecenter

Center for international samtidskunst på Skagen Oddecenter Center for international samtidskunst på Skagen Oddecenter Projektbeskrivelse Undersøgelse af grundlaget for etablering og drift af et center for international samtidskunst på Skagen Odde Natur center.

Læs mere

Annes Atelier. Medlemmerne i panelet i. www.annes-atelier.dk. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter, redaktør af Kunstavisen mm.

Annes Atelier. Medlemmerne i panelet i. www.annes-atelier.dk. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter, redaktør af Kunstavisen mm. Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Gallerist Gitte Albertsen Revisor Jesper Christophersen Medievejleder/kunstskribent mm. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter,

Læs mere

BLIV EN DEL AF BRANDTS

BLIV EN DEL AF BRANDTS BLIV EN DEL AF BRANDTS Forside: Anette Harboe Flensburg, udsnit af maleriet At bygge rum der ikke findes ll www.anettehflensburg.dk På Brandts er vi sammen med vores erhvervspartnere i gang med at skabe

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

København, 11. august 2014. Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune,

København, 11. august 2014. Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, København, 11. august 2014 Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, CHART ART FAIR er en unik kulturbegivenhed, der præsenterer samtidskunst af højeste kvalitet og i international særklasse

Læs mere

- for trivsel og velvære i virksomheden...

- for trivsel og velvære i virksomheden... - for trivsel og velvære i virksomheden... - EN OPLEVELSE I Få et spændende kreativt indspark i dagligdagen - få nye sjove oplevelser og ryst kollegaerne sammen på en anderledes måde. Hyr én, to eller

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013

URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013 URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013 Agnete Bertram (tidl. Agnete Krogh Vinkler), f. 1983, bor i København www.agnetebertram.com Jeg arbejder som billedkunster og kurator. Som billedkunstner drives

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018.

Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018. Hjørring den 30. oktober 2017 Til Hjørring Kommune, Fritid og kultur. Att.: Leif Lund Jakobsen Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018. Lønstrup Café Bio (LCB) er inde i en gunstig udvikling.

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Kultur og Fritidscenter

Kultur og Fritidscenter Kultur og Fritidscenter Tid: 26. november 2013 kl. 19.00-20.30 Sted: Bredekærgård Sagsbehandler: Jeanet Flørnæss Kerrn Telefon: 4357 7113 E-mail: 34894@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 20.00.00-G01-8-13

Læs mere

Overførsler fra 2014 til 2015

Overførsler fra 2014 til 2015 1 Overførsler fra 2014 til 2015 Kultur og fritid Side Aftaleområde Overført 2013-2014 Korr budget 2014 Forbrug 2014 Overførsel til 2015 Overførsel i pct. Aftaleenheder Bibliotek 1.186,4 41.233,1 39.750,3

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere