Ledelsesberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning 2013"

Transkript

1 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2013 Aktivitet I 2013 blev præsenteret 9 kunstudstillinger, som samlet set gav et program med såvel internationale som danske og lokale elementer. Det internationale udsyn var repræsenteret med vinterudstillingen To be Human med krasse plakater af 170 kunstnere fra 47 lande verden over, sommerudstillingen HJEM med artists books af nordiske kunstnere, New and tradition med skulptur af 10 litauiske billedhuggere og endelig efterårets store tjekkiske udstilling. Solide danske udstillinger, der eksperimenterede med udstillingsformat og koncept var Landet ud af skabet, skabt direkte til rummene af de 6 kunstnere i gruppen KONTEKST, Ord til Andet med 3 danske billedkunstnere og 3 garvede danske digtere samt Grafisk metamorfose med grafiker Steen Rasmussen. De lokale indslag var udstillingerne Hånd om leret med keramiker Lone-Lotte Janns, hvis værker trækker på inspirationer fra Sydamerika samt Silkeborgudstillingen Det ville glæde os at se, hvor to lokale professionelle kunstnere hver havde invitereret 3 kolleger til at udstille i Søjlesalen, og på den måde vist Silkeborgs gæstfrihed. Internationalt samarbejde Der hvor potentialerne på KunstCentret Silkeborg Bad for alvor foldede sig ud, var i efteråret med den internationale udstilling Theatre in Movement. People an Puppets on Stage, som blev bakket op af Statens Kunstråd og Region Midtjylland, så den kunne gennemføres fuldt ud. Her blev tjekkisk teater- og billedkunst af højeste kvalitet formidlet for et bredt publikum på en oplevelsesorienteret og interaktiv måde, der opfordrede til berøring mm. I alt gæster besøgte udstillingen, heraf godt børn fra institutioner i Silkeborg kommune og nærmeste omegn. Udstillingen var et direkte samarbejde med Matej Forman fra Theatre Forman Brothers i Prag og Festival of Wonder i Silkeborg besøgte udstillingen Theatre in Movement. People and Puppets on Stage i efteråret 2013, heraf var mange børn, der kom i de særlige åbningstider KunstCentret havde tilbudt institutioner. Vandkuranstaltens historie Beslutningen om at tage Skovilla ud af særudstillingsarealet for fremadrettet at koncentrere økonomien omkring Kurbygningens særudstillinger, blev gennemført i 2013 da den nye permanente dokumentariske udstilling om vandkuranstaltens historie åbnede lige før påske. Udstillingen er tekstet på dansk og engelsk og byder på variationer i formidlingen, der gør, at den kan opleves såvel af gæster med god tid til fordybelse som af gæster der kun har 10 min. Sidst på året lykkedes det, bl.a. med tilskud fra Håndværkerforeningen, også at udgive historien i bogform med mange billeder i en dansk udgave.

2 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 1 Stemninger fra den nye dokumentariske udstilling om Silkeborg vandkuranstalts historie i bygningen Skovvilla. I 2013 har der været mange grupper til omvisning i den nye udstilling, lig som Kunstcentret løbende har tilbudt offentlige omvisninger om emnet. De små skæve Nu hvor Skovvilla ikke længere er en del af kunstudstillingsarealet og for at vise rummelighed for de små, skæve ting, er det derfor besluttet fra og med 2013 også at vise mindre særudstillinger i caféområdet, dog uden den økonomi og PR som de større udstillinger har. Kvalitetskriteriet er dog som hidtil det afgørende. Det har fungeret fint det første år og det fortsætter vi med. Publikationer og nyhedsblade Der blev i 2013 udgivet publikationer eller foldere til de fleste særudstillinger, dog ikke til den tjekkiske udstilling og Silkeborgudstillingen, hvor det lå udenfor de økonomiske og praktiske rammer. Kun enkelte tryksager blev fremstillet i engelske udgaver, hvilket i nogen grad løbende imødegås med intern fremstilling af gratis informationsark på hhv. dansk og engelsk til alle udstillinger. Økonomien omkring tryksager er anstrengt pga. de høje markedspriser og vore klemte udstillingsbudgetter, hvor udgifterne i sig selv til en tryksag kan udgøre omkring 40 %. Publikationerne har en væsentlig betydning for indtægterne i butikken, så det er en negativ spiral når der ikke er løbende tilgang af kvalitetsvarer her. Grundlæggende afgøres dette af løbende driftstilskud fra Silkeborg kommune og bevilgede fondsmidler til enkeltprojekter. Til den tjekkiske udstilling blev gennemført et særligt besøgsprogram for børn og institutioner, hvilket blev annonceret 4 mdr. før med plakater, kort, mv. Bladet Nyt til Silkeborg Bads Venner og sponsorer udkom med to ordinære numre. Der udsendes fortsat elektroniske nyhedsbreve hver måned og en printet halvsårskalender. Aktiviteter på børnekulturdagen i marts Længst til højre en ruminstallation fra udstillingen Landet ud af Skabet.

3 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 2 Samarbejdspartnere Ud over de mange kunstnere fra ind- og udland, involverede udstillingsprogrammet i 2013 flere faglige rådgivere, institutioner og enkeltpersoner: Kunstformidler Trine Rytter Andersen, Dansk Plakatmuseum / Aarhus International Postershow v. nuværende leder Elsebeth Aasted Schantz og tidl. leder Peder Stougaard, Mag.art. Troels Andersen, kurator Hanne Matthiesen (HJEM-udstillingen), Silkeborg Kulturråd, tidl. turismechef Jørn Grønkjær, Sophienholm i Lyngby v. leder Benedicte Bojesen, dr. phil. Erland Porsmose, Antanas Moncys Museum v. kurator Rimantas Milkintas og museumsleder Loreta Turauskaite, mag. Art Birgit Hessellund, Festival of Wonder-Silkeborg og Theatre Forman, Prag. Dertil kommer en lang række samarbejdspartnere vedr. de løbende særarrangementer, herunder kor, musikgrupper, foredragsholdere, lokale medarrangører med flere. Finansielle samarbejdspartnere er nævnt i et andet afsnit. Nationale relationer I 2013 har institutionen af kulturministeriet været inviteret til at deltage i en (for KunstCentret) gratis national brugerundersøgelse. Den har givet nyttig viden, også om andre institutioner, og fortsætter i KunstCentret Silkeborg Bad nyder fortsat respekt i det landsdækkende miljø af kunstmuseer og kunsthaller. I forbindelse med vore aktiviteter og nogle udstillinger har vi da også løbende brug for at kunne trække på samarbejdsrelationer i disse miljøer. KunstCentret Silkeborg Bad er medlem af Foreningen af Kunsthaller i Danmark, der nu tæller 12 medlemmer. Kulturpolitik og Silkeborg kommunes handleplan I relation til Silkeborg kommunes kulturpolitik og handleplan for 2013, hvor nye lokale samarbejder mellem kulturinstitutioner, uddannelse og erhverv ønskes opprioriteret, blev det i 2013 til nye lokale samarbejder med Silkeborg Kulturråd omkring Silkeborg-udstillingen, med Festival of Wonder omkring efterårets store udstilling og med Silkeborg Højskole omkring en kammermusikkoncert og et oplæsningsarrangement, samt en ny partnerskabsaftale med Silkeborg Business College, der på den længere bane skal medføre mere kunstformidling til de studerende i deres hverdags omgivelser. Af eksisterende lokale samarbejder, blev samarbejdet med KK44 og Den kreative Skole videreført. Endvidere deltager KunstCentret aktivt i samarbejdet om forbedret fælles markedsføring af de store kulturinstitutio-ner i kommunen, i 2013 udmøntet med trykt indstik i lokalavisen og særlige kultursøndage i efteråret. Tilbud på højt niveau om aktivitet på børnekulturdagen i marts og collageworkshop for børn den første uge af sommerferien blev begge gennemført med fin tilslutning. En frivilliggruppe, koordineret af kunstcentret, satte en ny endags fortællefestival i søen i juni og arbejder på at udvikle dette til en tradition. KunstCentret Silkeborg Bad er medlem af markedsføringsorganisationerne Opdag Jylland, Silkeborg.com samt ErhvervSilkeborg. Samarbejde med erhvervslivet Arbejdet med at pleje sponsorsamarbejder med erhvervslivet fortsatte i årets løb. Det kræver en kontinuerlig indsats fra kunstcentrets side at vedligeholde disse relationer, og der har været både afgang og tilgang. Det er

4 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 3 trods ihærdige forsøg ikke lykkedes at skaffe en hovedsponsor fra erhvervslivet, hvorfor arbejdet hermed ligger i bero og de stabile Grund-Kunstsponsorer prioriteres. Ved udgangen af året havde KunstCentret således 15 kunstsponsorer + to specialaftaler med sponsorer samt godt 30 firmamedlemmer af Silkeborg Bads Venner. Udviklingen viser en mindre tilbagegang. Sponsor/venne samarbejdet med virksomheder repræsenterer samlet en økonomisk værdi på omkring kr. I tillæg bringer det andre kredse af mennesker hertil samt indtægter til cafeen, når sponsorer vælger at afholde deres egne arrangementer i KunstCentrets rammer. Der er en fast kerne af meget trofaste kunstsponsorer, som løbende bakker op om stedet, mens andre blot er med et eller to år. Besøgstal og statistik Besøgstallet i Skulpturpark-området vurderes på baggrund af en opsat tæller at være ca gæster årligt. Heraf løste billet til de indendørs udstillinger og arrangementer på KunstCentret. Besøgstallet var 14 % højere end året før. Dermed er besøgstallet stigende for fjerde år i træk. I 2013 blev afholdt offentlige omvisninger på 17 lørdage, fordelt på emnerne aktuel kunstudstilling, skulpturparken og Vandkuranstaltens historie. Der er altid publikum til disse offentlige omvisninger, som dertil giver en løbende lokal synlighed, når de omtales i pressen. På 9 andre lørdage blev der afholdt ferniseringer med vældig fin publikumsdeltagelse. KunstCentret arrangerede eller medarrangerede dertil 44 enkeltstående begivenheder i og udenfor åbningstiden, herunder artist talks, foredrag, samarbejder med en række kor, bands, musikere, workshops, m.fl. plus yderligere særaktiviteter i forbindelse med ordinært aftenåbnet 11 gange. I Skulpturparken afholdt sognene i Silkeborg for syvende gang en stor friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. En lørdag i juni blev for første gang arrangeret Fortællefestival og den første søndag i december Julesøndag for familier. I 2013 var der 54 gruppebesøg til udstillingerne, hvoraf 30 grupper købte omvisning. Derudover modtog vi i den særlige besøgstjeneste for børnegrupper i efteråret 223 grupper. Café og udlejning Cafe Ørnsø fuld af gæster, i midten koncert og billedkunst i vinteren, længst til højre international strikkeevent (foredrag) i juni. Café Ørnsø har over året haft 40 gruppebesøg med flere end 20 gæster, 44 med under 20 gæster og har i øvrigt betjent stedets gæster så de har udtrykt tilfredshed. Vi har et godt samarbejde med forskellige underleverandører vedr. større opgaver. Der har været 54 udlejninger af Søvillas selskabslokale, fortrinsvis til private selskaber, plus 17 hverdage til firmaet Glade Krop. Cafeen har serviceret ved alle ferniseringer, serveret varm mad ved aftenåbent 11 gange, ved interne vagtaftener for frivillige og ved sponsorarrangementer.

5 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 4 Der har endvidere i 2013 været 16 enkeltstående aftaler med offentlige myndigheder, firmaer og organisationer om indtægtsgivende udlejning af mødefaciliteter og lokaler på KunstCentret i og udenfor almindelig åbningstid. Silkeborg Bads Venner Silkeborg Bads Venner bestod ved årets slutning af medlemskaber (1.097 i 2012) fordelt på: 313 enkeltmedlemmer, 525 enkeltmedlemmer pensionister, 141 familiemedlemskaber (dækker over flere personer), 194 familiemedlemskaber pensionister, 5 supermedlemmer og 35 firmamedlemskaber. I forhold til 2012 har der været en nettotilgang på 116 medlemmer. Stigningen er stor blandt enkeltmedlemskaber, hvorimod familiemedlemskaber og firmamedlemskaber er en smule vigende. Skovvilla fik i 2013 ny funktion som ramme om en dokumentarisk udstilling, gårdhaverne i kurbygningen fik et løft og den forhøjede vandstand i Ørnsø oversvømmer stadig i perioder det nye anlæg. Ejendomsdrift Året har været normalt omkring vedligehold af bygningerne og parkområdet. Vedligeholdelsesplanen koordineres løbende med Silkeborg kommunes ejendomsafdeling, senest ved en fælles bygnings-gennemgang i april Næste fælles gennemgang er aftalt til Der er taget tilløb til forberedelse af en grundlæggende rørudskiftning/opdatering i Societetsbygningen, et projekt som vil fordre et særligt økonomisk grundlag på ejendomssiden. Der er i 2013 skiftet alarmleverandør vedr. bygningerne og der er indlagt fibernet fra EnergiMidt. Der er for kunstsidens midler etableret videoovervågning af de dele af parkområdet, hvor der er opstillet skulpturer. KunstCentret har i 2013 haft et særligt fokus på at give skulpturparken et løft. Dette har bl.a. omfattet omplacering af skulptur og mindesmærker ved Skovvilla, Frede Troelsens steler er udskiftet til granitter. Gerda Thune Andersens huse er kommet tilbage med ny placering, Pontus Kjerrmans figur har fundet sin endelige placering og vandtrappen har fået et gennemgribende løft. Stenmelsbelægningerne i pergolaområdet er fornyet og anlægget opstrammet og ligeledes er belægningen i de to indre gårdhaver i Kurbygningen blevet fornyet. I samarbejde med Silkeborg kommune og Carlsberg blev udformet et tillæg til driftsaftalen omkring ejendommen hvad angår de daglige procedurer vedr. afregning af solgt kildevand. Hermed fakturerer KunstCentret Silkeborg Bad Carlsberg direkte for det aftappede vand.

6 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 5 Silkeborg Forsyning har lagt nye fjernvarmestikledninger ind på området og repareret udgravningerne pænt efter sig. Et cykelstiprojekt lang Gjessøvej til børnehaven er projekteret, men endnu ikke igangsat. Et forsøg fra vores side på at fremme udviklingen af et ikke istandsat og uudnyttet område på ca. 260 m 2 i Societetsbygningens øvre etage (over vuggestuen) er foreløbig strandet på grund af manglende økonomi til istandsættelse. Endvidere er det forsat problematisk for vedligeholdelsen af anlægget omkring Arnakkekilden, at vandstanden i Ørnsø er vedvarende forhøjet. Silkeborg Ny Teater, Silkeborg Bunkermuseum og Børnehaven Granly er fortsat faste lejere i området. Kunst- Centrets driftschef har løbende kontakt med disse om stort og småt vedr. vedligehold og småændringer af aftaler. Eksempelvis har Børneinstitutionen Granly fået en ekstra indhegnet bid af græsplanen, nærmest den eksisterende legeplads. Flere tidligere brugergrupper fra Silkeborg kommunes Kulturspinderi har henvendt sig om muligheder for at leje sig ind, men de muligt ledige kvadratmeter er ikke istandsatte. Løbende samarbejde med frivillige 85 frivillige vagter indgår ulønnet i vagtplaner og opgaver ved større arrangementer. Frivilliggruppen passes og plejes omvendt gennem året med diverse arrangementer som de faste medarbejdere står for: I 2013 tre vagtaftener og en busudflugt. Alle engagerede frivillige finder stor værdi i det sammenhold og den oplevelse, det er at være engageret i en velrenommeret kulturinstitution. Nogle af de frivillige har påtaget sig yderligere opgaver, både i café, med praktiske opgaver og med en miniguide-sektion. Der er løbende afgang og tilgang til gruppen og der er venteliste. Stabil bestyrelse Der blev i 2013 afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder med fokus på driftsmæssige spørgsmål. Desuden er løbende afholdt driftsmøder mellem formand og direktør. Bestyrelsen bestod i 2013 af Jørn Rye Rasmussen (formand, Silkeborg kommune), Søren Kristensen (Silkeborg kommune), Kirsten Lindahl (næstformand, Realdanmark), John Borghus (Håndværkerforeningen) og Anni Helene Kanstrup (Turist- og Regattaforeningens bestyrelsespost). De nævnte fem var/er udpeget af stifterne. Dertil var Kaj Hansen, Jørn Würtz, Vibeke Juhl og Lars Kruse medlemmer af bestyrelsen. Ved årsskiftet til 2014 udtrådte Søren Kristensen og Kaj Hansen af bestyrelsen, Ivan Greve og Martin Jakobsen trådte ind (udpeget af Silkeborg Kommune for en 4-årig periode), og Lars Kruse valgtes tilsvarende som bestyrelsesformand for 4 år. Loyale medarbejdere Medarbejderstaben, ejendomsdriften inklusiv, androg i 2013 elleve fastansatte, heraf dog kun seks på fuld tid (direktør, caféansvarlig, udstillingstekniker, rengøringsassistent, driftschef og parkforvalter), samt en informationsmedarbejder på 32 timer, en bogholder/sekretær på 32 timer, en receptionist på 29 timer, en fleksjobansat kontorassistent med 16 timer (sygmeldt midt på året og siden opsagt, stillingen nedlagt), en fleksjobansat cafémedhjælper på 20 timer, samt seks timelønnede afløsere i publikumsreceptionen og to i cafeen. Dertil gøres brug af eksterne formidlere og håndværkere. Endvidere har der i 2013 løbende været tilknyttet en række praktikanter i praktikophold på ml. 14 dage og 3 mdr.

7 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 6 Der burde på længere sigt, evt. på deltid, tilknyttes såvel en faguddannet formidler/ projektkoordinator samt noget faguddannet gartnerbistand i vækstsæsonen. Dette er der dog ikke økonomisk basis for. Ovennævnte er således stadig klart en minimumsbemanding. Medarbejderstaben er meget loyal overfor KunstCentrets formål og viser stor vilje til at arbejde for at nå både de faglige og de økonomiske mål. Men de er hårdt spændt for. Medarbejdere samlet til en hyggeaften på terrassen i sommeren 2013, i midten et stemningsbillede fra den traditionsrige og folkelige Julesøndag for familier december 2013 og længst til højre et eksklusivt arrangement for Danske Bank i foråret Fonde Følgende offentlige puljer og organisationer har efter ansøgning støttet udstillinger og andre øremærkede aktiviteter på KunstCentret i 2013 med i alt kr.: Biblioteks- og Mediestyrelsen, Kunstrådets Tværæstetiske Billedkunstudvalg, Region Midtjylland, Silkeborg Kulturråd (Kultur- og Fritidsudvalget), Dansk Forfattercentrum (Kunstrådets Litteraturudvalg), KK44, Turisme Silkeborg og Silkeborg Håndværkerforening. Lokale sponsorer Endvidere har lokale virksomheder i 2013 ydet sponsorstøtte på i alt kr. (2012: i alt kr.) ved tegning af årskontrakter med en række modydelser. Det er følgende virksomheder: AVK Holding, Deloitte, Silkeborg Bogtryk l Skabertrang, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Nykredit, Jyske Bank, BDO, Elfac, Nordea, Danske Bank, Årstiderne Arkitekter, Herm. Rasmussen, Fimo Center A/S, Midtjyllands Avis (materialesponsorat), HMN Naturgas, Handelsbanken samt Skærbæk Holding a/s. Budgetforventningen vedr. sponsormidler i 2013 er opfyldt jf. budget, og dertil bidrog sponsorkredsen i 2013 ekstraordinært med en række mindre beløb, samlet ca kr. til transport af en specifik skulptur til sommerens store udstilling og til bogudgivelsen vedrørende Vandkuranstalten. Økonomisk resultat og disponering Økonomisk resulterede 2013 i et underskud, i alt kr. En afvigelse på kr. i forhold til budgetteret underskud på kr. Resultat 2013, efter afskrivninger, reducerer puljen under egenkapitalen.

8 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 7 Anvendelse af pulje under egenkapitalen kr kr. Det budgetterede underskud på kr. blev godkendt af bestyrelsen på et møde den for at kanalisere tidligere års ( ) overskud, der har stået som en særlig pulje under egenkapitalen, tilbage til driften af de områder overskuddet var genereret fra. Bestyrelsen besluttede, at aktivere puljen til dels at udbygge den nye dokumentariske udstilling i Skovvilla og en række andre nødvendig og understøttende tiltag på Kunstcenter-delen i 2013, og dels gennemføre specifikke opgaver på ejendomsdelen i I alt realiseret kr. Detaljerne er opregnet i protokollatet. Puljen er således reduceret til kr. Egenindtægter KunstCenter-delens egenindtægter var i 2013 på i alt kr., højere end året før, og kr. højere end sammenligningsåret 2010, hvor egenindtægten var kr. Siden 2010 har der på en række fronter været sat skibe i søen for at styrke egenindtægten, og det er lykkedes et stykke af vejen. Besparelser Det er samtidig nødvendig at være opmærksom på at besparelsen i det kommunale tilskud - pga. den lange planlægningshorisont, institutionens evne til at omstille sig økonomisk og et par heldige samarbejdsmuligheder - først slår fuldt igennem i 2014, hvor der er fare for at aktiviteten rammes eller institutionen får særdeles vanskeligt ved at holde sit budget. Efter en samlet reduktion af Silkeborg kommune driftstilskud til kunstcenter-aktiviteten på godt 16 % (effekturet i ) og institutionens arbejde for at tilpasse sig de nye rammer, er den økonomiske situation sådan, at alle personale- og økonomiske ressourcer nu er bundet i primær drift, herunder i løbende det tidsforbrug, der ligger i at skaffe en stigende andel af egenindtægter. Samlet konklusion 2013 Som beskrevet har programpræstationen været flot i 2013 og KunstCentret søges af mange gæster fra såvel hele landet som lokalområdet og har et godt renommé. Publikumstilbuddet og økonomien, der dog er klemt ind til benet, balancerer hårfint. Udfordringen er fremadrettet, hvordan det i nødvendigt omfang kan lade sig gøre at finansiere udstillingsaktiviteten og udvikle den. Visse af de bærende udstillinger har nu vældig klemte budgetter, og vi presser vore samarbejdspartnere og kunstnerne til det yderste, grænsende til det urimelige og kunstpolitisk betænkelige. Institutionen er blevet langt mere afhængig af projektmidler og evt. velvilje fra fonde, og kan det lade sig gøre er det fint, men der gives ingen grantier og det giver en situation med langt mindre mulighed for at forfølge en faglig begrundet strategi. Dette drejer sig om basisdriften. Også udvikling koster penge og er dermed vanskelig i disse år. Det er ikke ideer som mangler. Som i har KunstCentret også i løbet af 2013 søgt at gøre sig gældende i regi Aarhus 2017, hvor vi i samarbejde med regionens to andre kunsthaller har projektet Art to Go i støbeskeen: Udadvendte projekter og kunstformidling ud af huset. Ansøgningsprocesser fra aarhus2017s side er dog betydeligt forsinkede og først i 2014 kan der søges endeligt til strategiske projekter. Og igen er der ingen garantier.

9 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad 8 Silkeborg kommune har med KunstCentret Silkeborg Bad en velanset institution, som byder på gode oplevelser for borgere og turister. Den høje kvalitet omkring KunstCentret Silkeborg Bads aktiviteter af ganske væsentlig betydning for kommunens image. Endelig varetager institutionen vedligeholdet af hele området og sørger, som en integreret del af aktiviteterne, for at formidle fortællingen om det i en dansk sammenhæng helt unikke historiske kulturmiljø fra det tidligere kursted. Det er derfor vigtigt fortsat at sikre, at KunstCentret Silkeborg Bad fortsat kan drives og udvikles med den kvalitetsnorm, der har været gældende siden stiftelsen i 1992, og dermed forsat kan bidrage positivt til Silkeborg Kommunes image i den landsdækkende offentlighed og på kulturturisme-siden stå som en unik attraktion, hvor kvalitet og en seriøs kunstpolitik er i højsædet. Iben From Direktør, cand.mag., Master i Museologi MMU. Februar 2014

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin

Læs mere

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen.

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Det er urealistisk at tro, at de seneste års økonomiske krise er overstået. Der er stadig mange virksomheder, som har det svært

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Årsrapport 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Marts 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning...

Læs mere

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G SKOLETJENESTEN ÅRSBERETN I NG 2008-09 Foto: SMK Foto 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2010: Anne Vang (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Margit

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 9 1.4. Finansielle

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere