DANMARKS BEDSTE RENOVERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS BEDSTE RENOVERING"

Transkript

1 DANMARKS BEDSTE RENOVERING

2 INDHOLD Forord v/realdania og GI... 3 Forord v/finansminister Bjarne Corydon... 5 Fra 165 til 6 gode eksempler... 6 Diamanten Guldagergaard Mirror House Sverigesgade Den økologiske renovering PLH Studio Renoveringsfeltet er under forandring Prisen har gjort en forskel... 52

3 Forord DANMARKS BEDSTE RENOVERING Da vi for et par år siden besluttede at stifte RENOVER prisen, var det med en ambition om at skabe stolthed i renoveringsprojekter og give dem den synlighed og status, som de fortjener. Det er vi godt på vej med. Siden prisen i 2013 blev uddelt første gang, er der kommet mere opmærksomhed og respekt omkring renovering. Det ser vi blandt andet ved et større og mere målrettet branchefokus og en stor interesse for de løsninger, som de nominerede projekter har gjort brug af. Det vidner om en voksende forståelse for, at fremtidens renoveringsudfordring kræver gode eksempler til efterfølgelse. De seks nominerede til RENOVER prisen 2014 er hver især netop sådanne eksempler, der kan tjene som inspiration. På hver deres måde viser de, at det er muligt at bringe fortidens bygninger ind i fremtiden: F.eks. er et traditionelt parcelhus efter en grundig energirenovering blevet rustet til fremtidens energikrav. Et gammelt fælleshus har fået et nærmest futuristisk udseende med spejle på facaden. En af Danmarks sportshaller har fået nyt liv efter en gennemgribende renovering. Et par gamle industribygninger har fået ændret deres funktion radikalt, så de passer til nutidige behov. Ligesom en gammel lade nu ikke længere skaber ramme om frugtproduktion, men om kunstnerisk udfoldelse. Alle sammen spændende eksempler på de mange måder, man kan renovere på. I denne publikation kan du læse mere om alle seks nominerede projekter. Et af projekterne udmærker sig ved ikke bare at være et godt eksempel, men ved at være Danmarks bedste renovering. Stort tillykke til vinderen af RENOVER prisen 2014 og tak for de mange indstillinger. God læselyst. Hans Peter Svendler Direktør, Realdania Lars Axelsen Adm. direktør, GI

4 4 / 5

5 Forord DET ER VIGTIGT AT RENOVERE OGSÅ FOR ØKONOMIEN Dansk byggeri har de seneste år været udfordret i kølvandet på finanskrisen og det internationale økonomiske tilbageslag. Nybyggeri har været beskedent, og mange har valgt at udskyde helt oplagte og nødvendige renoveringsarbejder. Fra regeringens side har vi haft særligt fokus på at holde hånden under beskæftigelsen ved at fremrykke de byggerier og renoveringsprojekter, som vi har haft mulighed for at påvirke. Det har understøttet beskæftigelsen og aktiviteten i byggebranchen under krisen. Navnlig i en sådan situation er det særligt vigtigt at fastholde et fokus på kvaliteten i løsningerne, men også sætte særligt fokus på at kunne forene f.eks. energieffektivitet og omkostningseffektivitet. Derfor glæder det mig, at man med denne pris også har dette fokus og påskønner det. Nogle af de flotteste renoveringsprojekter fra det forgangne år kan man se og læse om i denne publikation, og jeg er beæret over at få lov at hylde projekterne og menneskene bag. Tillykke til alle nominerede! Bjarne Corydon, finansminister

6 6/7 FRA 165 TIL 6 GODE EKSEMPLER FIRE SKRIDT MOD DANMARKS BEDSTE RENOVERING 1. Indstillinger Fra start december 2013 har alle kunnet indstille renoveringsprojekter til RENOVER prisen. Indstillingsperioden slutter i marts med ikke mindre end 165 projekter. Markant flere end sidste år, hvor 107 projekter blev indstillet. 3. Afstemning Et valgkollegium af 67 repræsentanter fra byggebranchen får i august 2014 mulighed for at stemme på deres favorit blandt de nominerede. Vinderen er det projekt, der får flest stemmer. 2. Nominering Efter indstillingsperioden tager nomineringsudvalget fat på det omfattende arbejde med at vurdere de indstillede projekter. Prisens syv nomineringskriterier, interviews og analyser fra SBI ligger til grund for nomineringsudvalgets seks nomineringer, der bliver offentliggjort i slut juni. 4. Kåring Finansminister Bjarne Corydon uddeler RENOVER prisen 2014 ved en prisfest hos Madelines på Refshaleøen d. 11. september NOMINERINGS UDVALGET GØSTA KNUDSEN er formand for udvalget. Han har tidligere været rektor for Arkitektskolen i Aarhus, rektor for Danmarks Designskole og stadsarkitekt i Aarhus Kommune. Gøsta Knudsen er uddannet murer, konstruktør og arkitekt. I udvalget er han primært repræsentant for den arkitektfaglige viden. TORBEN ESBENSEN repræsenterer den ingeniørfaglige viden i udvalget. Han er direktør i Esbensen Rådgivende Ingeniører, som er stiftet af hans far i Firmaet har specialiseret sig i energi, indeklima og bæredygtigt byggeri og har en global kundeportefølje. Torben Esbensen er uddannet konstruktionsingeniør. KAREN MOSBECH er administrerende direktør i Freja Ejendomme. Freja Ejendomme udvikler og sælger statens ejendomme med fokus på, at værdiforøgelse og nettogevinst går hånd i hånd med samfundshensyn, arkitektur og bæredygtighed. Karen Mosbech har tidligere været direktør i Københavns Ejendomme og chef i Slots- og Ejendomsstyrelsen, og hun er uddannet arkitekt. HENRIK MIELKE repræsenterer de udførende fag i udvalget. Han er direktør i Enemærke & Petersen, en entreprenørvirksomhed med flere end 500 ansatte. Enemærke & Petersen varetager alle former for entreprenøropgaver, herunder renovering. Henrik Mielke er uddannet murer og ingeniør.

7 DE SYV NOMINERINGSKRITERIER Nomineringsudvalget indstillede de seks nominerede projekter på baggrund af følgende syv kriterier: Eksempelværdi RENOVER prisen gives til projekter, der har potentiale til at udvikle renovering som en estimeret faglig disciplin, og som gennem sine konkrete resultater kan inspirere til efterfølgelse. Energikrav og bæredygtighed RENOVER prisen gives til projekter, der i konkret daglig brug leverer væsentlige energibesparelser ved hjælp af tiltag, som er afstemt byggeriets funktion og indeklima samt projekter, der på anden måde bidrager til bæredygtig praksis. Økonomi og værdiforøgelse RENOVER prisen gives til projekter, hvor resultaterne materielle som immaterielle skaber øget værdi for bygningens ejer. Udførelseskvalitet RENOVER prisen gives til projekter, hvor håndværk, ingeniørtekniske ydelser og arkitektur er udført på et højt fagligt niveau. Udførelseskvalitet Eksempelværdi Samarbejde RENOVER prisen gives til projekter, hvor et godt samarbejde mellem bygherre, brugere, byggeriets parter og de lokale myndigheder har givet eksemplariske resultater til efterfølgelse i byggeriets praksis. Brugskvalitet RENOVER prisen gives til projekter, der fungerer godt i praksis og vurderes positivt af brugerne. Bidrag til omgivelser RENOVER prisen gives til projekter, der bidrager positivt til omgivelsernes sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter. Økonomi og værdiforøgelse Bidrag til omgivelser Brugskvalitet Energi og bæredygtighed Samarbejde DERFOR ER DE SEKS PROJEKTER NOMINERET Diamanten viser, at der er håb for Danmarks nedslidte sportshaller, som kan forvandles til oplevelsesrig arkitektur, der puster nyt liv i foreningslivet. Mirror House er et kreativt eksempel på, hvordan man med begrænsede midler kan kombinere bæredygtighed og arkitektur til stor fornøjelse for omgivelserne. Den økologiske renovering er et fint eksempel på, hvad der skal til for, at Danmarks mange ældre enfamiliehuse kan leve op til fremtidens energikrav. Guldagergaard er et flot eksempel på et succesfuldt samarbejde mellem en kommune, en fond og en selvejende institution, der har resulteret i en bæredygtig transformation af en funktionstømt ejendom. Sverigesgade 4 er et sympatisk bud på en stemningsfuld renovering, der på en oplevelsesrig måde kombinerer nyt og gammelt. PLH Studio viser, at hvis man evner at se en bygnings muligheder, kan man med en beskeden økonomisk ramme opnå et resultat af høj ressourcemæssig og arkitektonisk kvalitet.

8 8 / 9

9

10 10 / 11 DIAMANTEN

11

12 12 / 13 FLERE FACETTER I FYNSHAV INNOVATION I IDRÆTSHALLEN Anvendelse Kulturbyggeri Bygherre Kultur & Idrætscentret Fynshav Ingeniør Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Arkitekt Chris Thurlbourne Realiseret 2010 Beliggenhed Gyden 100, Fynshav, 6440 Augustenborg Areal m 2 En halvtom sportshal er blevet et levende sted, hvor alle fra lokalområdet kan dyrke idræt eller hygge sig i caféen. De mødes under sejldug og skulpturelle limtræskonstruktioner og kan ovenikøbet glæde sig over at være med til at spare på energien. Før renoveringen var der bare hallen og en række omklædningsrum på hver side af en lang gang, men nu er der kommet flere funktioner i Diamanten. Mens børn spiller bold i hallen, kan deres små søskende nu lege i den nye lethal, og deres forældre eller bedsteforældre kan dyrke gymnastik eller nyde en kop kaffe i caféen. Tom Nielsen er næstformand i bestyrelsen for Diamanten og også formand for den lokale håndboldforening, og han fortæller, at håndboldsporten på landsplan oplever nedgang: - Men ikke her hos os. Vi har haft en tilgang på 70 % i løbet af de sidste 4 år og det skyldes renoveringen. Der er ingen tvivl om, at det har haft stor effekt, at hele familien kan tage herop, siger han. I den bæredygtige superliga Faciliteterne kan bruges med god samvittighed, for Diamanten har et af verdens mest moderne systemer til at nedbringe energiforbruget. Jan Nielsen, der er centerleder, viser teknikrummet frem og fortæller, at vandet lige nu er 82 grader varmt udelukkende ved brug af de ressourcer, som jorden og solen kan give: - Det er simpelt hen det sidste nye i energioptimering, og beregninger viser, at vi kan spare % på elregningen, siger han. Nielsen med et smil om det helt holder, ved han ikke, men overskudsvarmen fra hallen bliver i hvert fald udnyttet. Teknik på display Pumper, rør og beholdere har til huse i gode og lyse rum med farver på væggene. Der er ikke gjort forsøg på at skjule teknikken, tværtimod er der vægge af glas ind til teknikrummene. Chris Thurlbourne, der er arkitekten bag renoveringen, fortæller, at det helt fra starten har været et ønske, at også teknik og installationer skulle være synligt, fordi det har en pædagogisk effekt. Lad der blive lys De forskellige energitiltag er ikke bare teknisk innovative, de har også fået et arkitektonisk udtryk, som gør bygningen meget karakteristisk. Lyset til den store hal strømmer f.eks. ind igennem seks store tragte på taget. De ser ikke bare flotte ud, de er også formet præcist sådan, at der kommer masser af dagslys ind i hallen, uden at solstrålerne falder direkte ind og generer. Indenfor i hallen er loftet skabt af udspændt sejldug, der har runde partier af råglas under tragtene, så lyset bliver diffust og godt fordelt, og det er meget sjældent, at man behøver at tænde for det kunstige lys. Det er simpelt hen det sidste nye i energioptimering. Jan Nielsen, centerleder Der er også etableret et helt nyt ventilationssystem med varmegenvinding. - Hvis 40 mand er aktive i 1½ time inde i hallen, så skulle der være til 5 min. gratis bad, fortæller Jan Det er ikke kun borgerne, der er inviteret indenfor, men også dagslyset og luftens, solens og jordens varme. En diamant med mange facetter.

13

14 14 / 15 Efter: Efter renoveringen er den gamle hal badet i dagslys fra nye vinduer og lystragte på taget, og anlægget er blevet udvidet med en ny badmintonhal og en lethal med blødt gulv, hvor man kan lege eller spille bordtennis.

15 Diamanten Før: Før renoveringen var Diamanten en anonym bygning uden ret meget liv og med en hal uden vinduer. NOMINERINGSUDVALGETS BEGRUNDELSE Diamanten var før renoveringen i 2010 en arkitektonisk usexet, ældre, nedslidt sportshal, hvis eksistens var truet på grund af en faldende interesse for hallens sociale og sportslige aktiviteter. Sådan er det ikke mere. Når man ankommer til Diamanten i 2014, møder man som det første en lav, gul muret skole, der hvad angår arkitektur ikke har meget at byde på. Det førstehåndsindtryk skal man ikke lade sig narre af. Går man videre, møder man nemlig en gammel ombygget sportshal, der med seks megastore ventilations- og lysskakte på taget giver løfter om et enestående renoveringsprojekt. At der er tale om noget særligt, er tydeligt med det samme, man træder indenfor. Det, der skulle have været en mindre genopfriskning, blev en dybtgående renovering med fokus på et stærkt foreningsliv, moderne faciliteter, en markant minimering af energiforbruget og en oplevelsesrig arkitektur til glæde for brugerne og omgivelserne. At brugerne har været involveret, og at samarbejdet mellem bygherre og rådgivere har været fint, ses tydeligt. Lokalerne er med deres lyse og venlige materialeholdning inviterende, og sammenhængen mellem hallens funktioner og samspillet mellem ude og inde er overbevisende. Det er blevet muligt fra hallens cafeteria at følge med, når der spilles håndbold i hallen, løftes jern i fitnesscentret og leges i det fine opholdsareal i første parket til den kommende fodboldbane. Belysningen har været et tema, som har haft høj prioritet. Dagslys bruges i døgnets lyse timer som den væsentligste lyskilde i hallen, cafeteriet og opholdsarealet. I hallen blødgøres lyset fra de store skakte og de traditionelle ovenlys på taget af et smukt svævende, stramt udspændt nedhængt loft. I cafeteriet og det langstrakte opholdsareal filtreres ovenlyset af oplevelsesrige skulpturelt formede tragte af en hvid plastfiber dug. Interessen for bæredygtige, energieffektive løsninger understreges ved placeringen af teknikrummene, som er let tilgængelige med deres centrale placering og afskærmning med vægge af glas for at åbne for indkig. Installationerne er med synlige rørføringer under lofterne og på væggene integreret i arkitekturen. Alle gældende krav er mødt med åben pande. Taget, gulvene og væggene er efterisolerede. 70 m 2 solvarmesystem giver varmt brugsvand og varme til hallens rum, mens 90 m 2 solceller anvendes til produktion af el. Men Økonomi og værdiforøgelse Bidrag til omgivelser Udførelseskvalitet ikke nok med det. LED belysning, naturlig ventilation med varmegenvinding og bæredygtig køling er gennemført som det første eksempel i verden. Med en ligefrem arkitektur fyldt af viril skaberglæde er Diamanten et overbevisende bud på, hvordan en gammel sportshal kan bearbejdes, så værdifuld identitet opstår. Det underbygges af skolebørnenes navn - Diamanten - til hallen, at der i samspillet mellem arkitektur og bæredygtighed er skabt et indbydende samlingspunkt for lokalbefolkningen. Det kommer på en fornem måde til Brugskvalitet Eksempelværdi Energi og bæredygtighed Samarbejde udtryk ved en markant stigende interesse for håndbold og en øget tilslutning til fester og forsamlinger. Samlet vurderet er renoveringen af Diamanten med de innovative, bæredygtige løsninger, det genopstandne foreningsliv og den overbevisende transformation fra usexet tristesse til oplevelsesrig arkitektur med noget på hjerte eksemplarisk. Ikke mindst set i lyset af at der i Danmark er stedmoderligt behandlede, nedslidte sportshaller, som trænger til en dybtgående renovering.

16 16 / 17 GULDAGER- GAARD

17

18 18 / 19 FRA KREATURER TIL KERAMIK EN STALDBYGNING SADLER OM Anvendelse Kulturbyggeri Bygherre Guldagergaard Arkitekt HCM Arkitekter og Arkitektfirmaet John Veje A/S Entreprenør Georg Berg A/S Realiseret 2012 Beliggenhed Heilmannsvej 31A, 4230 Skælskør Areal m 2 Der er ikke længere hø på loftet eller dyr i stalden på Guldagergaard, men til gengæld kunstnere fra hele verden. Den tidligere frugtplantage er i dag rammen om et keramisk center, hvor ovnene ikke blot producerer kunstværker, men også bidrager til opvarmning. Den gamle landejendom i udkanten af Skælskør er bevaringsværdig, og Slagelse Kommune har været involveret i dens forvandling lige fra begyndelsen. Det var et ønske fra alle parter, at der skulle bygges om med respekt for den gamle bygning, så man kunne bevare historiens vingesus og samtidig forbedre det eksisterende keramiske værksted i stueetagen og inddrage det gamle høloft på 1. sal til nye funktioner. Nutidens markører Set udefra ligner det nye værksted stadigvæk en landbrugsbygning med de massive, murede vægge og forholdsvis få og små vinduer en facade uden særlig pynt, hvor rødmalet træværk som porte, døre og en meget enkel gesims udgør udsmykningen sammen med de bevarede, profilerede spærender. Bygningen har den samme højde og de samme proportioner som før, men etageadskillelsen er løftet, så høloftet er blevet lidt lavere og stalden lidt højere, og tagkonstruktionen er ny. Udefra markerer nutiden sig på en diskret måde med en ny kvist, hvor der før var en luge ind til høloftet, og med et rytterlys, der bader den nye 1. sal i dagslys. I stueetagen er de gamle, små staldvinduer af jern bevaret, og de er af energihensyn blevet forsynet med moderne forsatsruder. Det er blevet til to helt forskellige etager, den rustikke i stuen til det grove arbejde og den nye 1. sal uden skidt og støv, hvor man kan sidde med sin computer. Her er ydervæggene blevet efterisoleret indvendigt bag forsatsvægge, der også skjuler de tekniske installationer og skaber plads til indbyggede skabe. - Det har været vigtigt i den arkitektoniske tilgang at differentiere mellem det forfinede og det lidt mere rå. Der er f.eks. et spil mellem de glatte og præcise skabe og de mere rå loftsplader og de to trappekerner beklædt med mørke mursten, som er brændt her på stedet, fortæller Holger Christian Møller, der har været arkitekt på renoveringen. Hjemmebrænderi og varmegenvinding Murstenene var lyse, da de blev leveret fra teglværket, og de er viderebrændt på Guldagergaard for at opnå den mørke farve, som man gerne ville have som kontrast til den lyse indretning og som brugernes eget bidrag til Det har været vigtigt at differentiere mellem det forfinede og det lidt mere rå. Holger Christian Møller, arkitekt byggeriet. - Vi ville brænde stenene ved brændefyring, som stedet er kendt for, og det smukkeste resultat opstod ved brænding i olietønder. Der var sten, der kan være 30 ad gangen, så det tog tre måneder, fortæller Mette Marcher, der er leder af Guldagergaard. Normalt bruger keramikerne de ovne, der står i værkstedet. Og jo mere, der bliver brændt, jo mere varme kan der genbruges. Der er etableret et varmegenvindingsanlæg, så man kan bruge overskudsvarmen fra brændingerne på en bæredygtig måde. Høet er spist, dyrene er væk, og der bliver ikke produceret flere æbler. Men den gamle frugtplantage lever videre og fortsætter sin fabrikation, nu med lidt mere kunstnerisk tilsnit.

19

20 20 / 21 Efter: I stueetagen i den gamle stald er der indrettet værksteder til det grove arbejde. På det gamle høloft på 1. sal er der skabt nye, lyse rum, der får dagslys fra rytterlys i det nye tag.

21 Før: Guldagergaard før renoveringen, hvor 1. sal var høloft med adgang udefra via en luge i en gammel kvist, der i dag er erstattet af en ny og moderne kvist. Guldagergaard NOMINERINGSUDVALGETS BEGRUNDELSE Guldagergaard var før renoveringen i 2012 en frugtplantage. Den tidligere landejendom var nedslidt og utidssvarende og havde mistet sin oprindelige funktion. Den situation er der lavet godt og grundigt om på. Når man ankommer til Guldagergaard er det første indtryk af det smukke bygningsanlæg pastoral fred og idyl. En fin ramme for de værksteds- og forskningsfaciliteter, der skal til for at indfri ambitionen om at være et internationalt center for keramisk kunst med høje kvalitetskrav. Den fornemt renoverede landbrugslænge fremstår umiddelbart som en passende ramme, der inviterer til et dybere bekendtskab. I værkstedet, som hører til blandt de bedste i verden, er det tydeligt, at brugerne har været en væsentlig del af renoveringens program og konkrete udførelse. Den funktionstunge, tæt pakkede underetage med drejebænke, arbejdsborde, store vaske, reoler til keramiske prøver og ovne til brænding af leret spejler vaner og gennemprøvede arbejdsmønstre. I overetagen, som bæres af et nyt hævet dæk, er brugernes deltagelse også tydelig. Den opleves i den let forståelige, funktionelle disponering og gavlvæggene, hvor Guldagergaards keramikere med en specialbrænding i olietønder har givet de mørke mursten en stoflighed, som sitrer af pirrende liv i lyset fra overetagens elegante rytterlys. Langs de efterisolerede ydervægge er der etableret en skabsvæg, som brydes af vinduerne således, at de brede vindueskarme kommer til at fungere som podier for kursisternes værker. Den gamle landbrugsejendom er efterisoleret, og ældre døre og vinduer er erstattet af nye. Førstesalen er noget særligt. Her er vægge og tag isoleret, så de indfrier dagens krav. Men her stopper det ikke. Et automatiseret ventilationsanlæg genanvender den varme luft, der udledes ved brændingen af keramik. Det nye ventilationssystem sørger endvidere for den helt rigtige temperatur til opbevaringen og tørringen af det ubrændte ler. Renoveringen af Guldagergaard bidrager med det sikre arkitektoniske greb og det smukke samspil med områdets øvrige bygninger visuelt til lokalområdets identitet. Udstillingen af keramik af høj international kvalitet i Æblehuset tiltrækker kunstinteresserede Økonomi og værdiforøgelse Bidrag til omgivelser Udførelseskvalitet turister og lokale, og centret har skabt international bevågenhed. Det er for en kommune som Slagelse, hvor Udkantsdanmarks udfordringer er velkendte, af stor værdi at have et overbevisende eksempel på, hvordan udfordringen i form af manglende vækst og funktionstømte bygninger kan tackles. Brugskvalitet Eksempelværdi Energi og bæredygtighed Samarbejde Samlet vurderet er renoveringen af Guldagergaard et fint eksempel på et vellykket samarbejde mellem en kommune, en fond og en selvejende institution. Renoveringen er overbevisende gennemført med et sikkert arkitektonisk greb. Velgørende er også den fine forståelse af virkemidlerne, der kan tages i brug for at realisere en økonomisk bæredygtig tranformation fra funktionstømt landejendom til en ny fremadrettet anvendelse som keramisk center med et internationalt ry.

22 22 / 23 MIRROR HOUSE

23

24 24 / 25 LILLE SPEJL PÅ VÆGGEN DER, HVAD ER DET SMUKKESTE HUS I PARKEN HER Anvendelse Øvrige Bygherre Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Arkitekt MLRP Ingeniør Grontmij Landskabsarkitekt GHB Landskab Entreprenør A.F. Hansen Anlægsgartner Malmos A/S Realiseret 2011 Beliggenhed Fælledparken, København Areal m 2 Et gammelt og udslidt hus i Fælledparken har fået nye klæder. Spejlende stålplader på gavle og døre binder bygning og omgivelser sammen i en dialog mellem hus og have, bygning og besøgende. Mirror House ligger i et hjørne af parken i tæt sammenhæng med en legeplads. - Det har været et fantastisk samarbejde med kommunen. De viser stor tillid til deres rådgiver, så man får frihed til at lege, fortæller Mads Lund, arkitekt i MLRP, der har skabt huset for Københavns Kommune. Og det er ikke kun arkitekterne, der leger publikum gør også. Tre ønsker er gået i opfyldelse Med inspiration i den interaktive legeplads spurgte arkitekterne sig selv, hvordan de kunne få et barn til at være interaktivt med et hus. - Vi satte os for at løse tre ting: Vi ville lave noget, der også er sjovt om 50 år, som ikke går i stykker, og som kunne realiseres inden for budgettet. Sådan fandt vi på spejlene, der ikke kun har en underholdende værdi, men også en arkitektonisk. Der opstår en særlig effekt mellem bygning og landskab, hvor det egentlig kommer til at handle mere om omgivelserne end om huset, fortæller Robert Paulsen, der også er arkitekt i MLRP. Der opstår en særlig effekt mellem bygning og landskab, hvor det kommer til at handle mere om omgivelserne end om huset. En eventyrlig forvandling Det er ikke et nyt hus, der står i parken og ser så nyt Robert Paulsen, arkitekt ud, men et eksisterende hus, der har undergået noget af en forvandling. Det er genopstået i en helt ny indpakning, bogstaveligt talt, for det gamle hus med døre og vinduer står inde bagved med et nyt træhus udenom. havde der ikke været økonomi til at få den perle, vi har i dag. Det gamle hus er blevet efterisoleret udvendigt på mure og tag med 25 cm isolering og kan nu bruges året rundt. Vi satte en stejlere taghældning på, for så fik vi plads til teknikken mellem det gamle og det nye hus, forklarer Mads Lund. Robert Paulsen peger på tagkanten og fortæller, at der er åbent mellem det nye og det gamle hus, og at de gamle tagrender stadigvæk er der under nogle lemme, der kan klappes op, så renderne kan renses. Både standard og unika Huset er beklædt med den samme type brædder på mur og tag. De er i tre forskellige bredder, der giver en varieret overflade. - De har standardbredder, så man ikke skal bruge penge på at få dem skåret op. Spejlene er lavet af tynde plader af rustfrit stål, faktisk den samme type, som findes på offentlige toiletter, og de kan pudses op igen, hvis der bliver behov for det det har der ikke været endnu, selv om huset er tre år gammelt, fortæller Robert Paulsen. I offentlige bygninger stilles der krav til robusthed. Hvis noget bliver ødelagt, skal man let og billigt kunne købe nogle tilsvarende materialer. - Det har været centralt for os, at det skulle være superlet at vedligeholde. Engang imellem skal man bare skrue ned for blusset i stedet for op. Man kan få rigtig meget ud af det, hvis man bare har nogle skægge idéer, siger Mads Lund. - Det gamle hus var sundt nok, bare lidt slidt, så vi overvejede ikke at rive det ned. Havde vi gjort det, Historien om et gammelt, slidt hus har fået en lykkelig slutning.

25

26 26 / 27 Efter: Med renoveringen er huset blevet pakket ind i sort træ og blanke spejle, der indgår i dialog med omgivelserne. Huset er lukket helt til om natten og åbner døre og skodder om dagen.

27 Før: Mirror House fremstod før renoveringen som et gammelt, slidt hus fyldt med graffiti. Mirror House NOMINERINGSUDVALGETS BEGRUNDELSE Mirror House i Fælledparken i København var før renoveringen i 2011 et gammelt nedslidt muret længehus, der fungerede som fælleshus. Det renoverede længehus, Mirror House, indgår som en del af tårnlegepladsen, som blev anlagt i forbindelse med en ambitiøs renovering af Fælledparken. Mirror House er bemandet om sommeren og kan om vinteren bookes af børnehaver og skoler. Den renoverede bygning rummer plads til personale, depot, et fællesrum med udsigt til legepladsen og toiletfaciliteter. Når man ankommer til Mirror House bliver man, selv på en gråvejrsdag med tunge skyer i juni 2014, glad og let om hjertet. Her er et skingert potent lydniveau, legende børn og et fornemt samspil mellem legepladsens karakterfulde tårne, gamle fritstående træer og Mirror Houses sorte, træbeklædte bygningskrop med de pirrende spejlende gavle. Det er tydeligt, at samarbejdet mellem projektets arkitekt, fondene og Københavns Kommune har fungeret godt. Inden for en beskeden økonomisk ramme er det på beundringsværdig måde lykkedes at forvandle en nedslidt længe til et arkitektonisk hot spot og samlingssted med noget på hjerte. Her giver one-lineren fra skrot til slot mening. Den gamle længe er på facadernes langsider og taget beklædt med sortmalet, varmemodificeret træbeklædning, mens bygningens karakterfulde gavle er beklædt med spejlende, højglanspolerede stålplader. Resultatet af den arkitektoniske minimalisme er effektfuld. Når Mirror House er lukket, står bygningen ligefrem og let forståelig med en effektfuld kontrast mellem de sorte og de spejlende flader. Når Mirror House er åbent, giver buede spejle på dørenes og vinduernes bagsider smukke reflekser og åbner sammen med gavlene op for oplevelsesrig interaktion mellem bygningen og legepladsens børn. Bevaringen af den gamle længe var et valg, som mindsker CO2 udledningen. Men ikke nok med det. Efterisoleringen af facader og tag, nye termoruder, et nyt ventilationssystem, installering af en varmepumpe til opvarmning og nyt toilet og køkkeninstallationer trækker, set ud fra ønsket om at minimere forbruget af energi, i den rigtige retning. Målt med bygningsreglementets nye krav, som Økonomi og værdiforøgelse Bidrag til omgivelser Udførelseskvalitet træder i kraft i 2015, er Mirror House ikke helt på niveau. Renoveringen af Mirror House bidrager med sit sikre, originale arkitektoniske greb i samspillet med en minimering af forbruget af energi på overbevisende måde til omgivelserne med noget så sjældent som liv og sjæl. Det er så fornemt, at Mirror House har vundet den tyske Red Dot Award og endvidere er blevet et yndet udflugtsmål for pårørende til Brugskvalitet Eksempelværdi Energi og bæredygtighed Samarbejde Rigshospitalets patienter samt danske og udenlandske studiegrupper. Samlet vurderet er Mirror House et eksempel på, hvordan det med en beskeden økonomisk ramme og et godt samarbejde mellem bygherre og rådgiver er muligt at kombinere bæredygtighed og arkitektur til et resultat, livgivende hævet over dansk byggeris mainstream.

28 28 / 29

29 SVERIGES- GADE 4

30 30 / 31 KONTOR MED EGEN KORNSUGER NY STEMNING I DET GAMLE PAKHUS Anvendelse Erhverv Bygherre Byggeselskab Olav de Linde Arkitekt Archidea Arkitekter Tømrer Tømrerfirma Madsen Smed Ellinge Smedje Realiseret 2013 Beliggenhed Sverigesgade 4, 5000 Odense Areal m 2 På havnen i Odense er der kommet nyt liv, i hvert fald i dagtimerne, hvor medarbejderne hos Odense Maritime Technology har indtaget et pakhus og nu deler kontor med den gamle kornsuger. Gammelt og nyt mødes i Sverigesgade 4. På det gamle klinkegulv i den nye kantine står kornsugeren, der engang var en naturlig del af den gamle bygning. I dag er den store maskine en skulptur i rummet og fortæller en historie om pakhusets oprindelige funktion som kornlager. - Lejerne ville egentlig helst ikke have kornsugeren, fordi den bare fyldte op og optog noget areal. Men i dag er de glade for den, fortæller Peter Michael Larsen. Han er udviklingschef hos bygherren, Olav de Linde, der gerne vil bevare de gamle elementer, fordi de giver en særlig stemning til stedet også selv om de ikke kan bruges til noget. Mødested for det gamle og det nye Den originale tømmerkonstruktion er også bevaret, og der er blot foretaget reparationer de steder, hvor tømmeret har været i for dårlig stand. For at skabe mere areal er der etableret et indskudt dæk, der bliver båret af en ny stålkonstruktion. Den ligger helt tæt på de gamle bjælker og skråbånd, så moderne stål møder historisk tømmer med tydelig forskel på det gamle og det nye, både i materialer og formsprog. Det er gjort helt bevidst, fordi det skaber en dialog mellem to tider. Omkring vinduerne er der på samme måde gjort en dyd ud af at markere overgangen mellem de oprindelige gule teglstensmure og en ny, hvidmalet forsatsvæg, der skjuler den indvendige isolering. det været muligt at bevare den blanke mur. Men facadens komposition er ændret; tidligere porte er muret til, nogle vinduesåbninger i stueetagen er lavet større, og på 1. sal er de helt nye. De mursten, der er blevet til overs, er genbrugt indenfor til skillevægge på badeværelserne. Lysstofrør i lange baner Med de nye vinduer er der kommet mere dagslys, men der er også behov for kunstig belysning. Mellem loftsplader af træbeton er der monteret lysstofrør, men ikke som man normalt ser dem. - Det er kun selve røret, vi har brugt, ikke armaturkassen. Det gør det mere enkelt, fortæller Niels Erboe Andersen, der Lejerne ville helst ikke have kornsugeren, fordi den bare optog noget areal. Men i dag er de glade for den. Peter Michael Larsen, udviklingschef er driftschef hos bygherren. På den måde bliver de ofte uglesete lysstofrør nærmest helt elegante, samtidig med at den rå stemning er bevaret et udtryk, der er gennemgående i hele huset. Kontor på kajen Forlader man kontoret, er man midt i et industrielt havnemiljø med jernbanespor på kajen og robust brolægning. Som flere af de andre pakhuse i området er det gamle kornlager bevaringsværdigt, så kommunen har været involveret i processen. - Vi har haft et godt samarbejde, pointerer Niels Erboe Andersen, og der er blevet åbnet op for ændringer, så huset kan fungere. Facadesten på badeværelset Facadernes gule murværk er blevet afrenset og fuget om, og med den indvendige isolering har De solide konstruktioner og mure fra det gamle pakhus danner fortsat ramme om en funktion, men kornet er afløst af kontorer.

SEKS PROJEKTER NOMINERET TIL

SEKS PROJEKTER NOMINERET TIL SEKS PROJEKTER NOMINERET TIL RENOVER PRISEN 2013 Pressemeddelelse 21. juni 2013 Seks projekter er nu udtaget i konkurrencen om at blive Danmarks bedste renoveringsprojekt. I alt 107 projekter blev indstillet

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Kontor 877 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn. Sverigesgade 2 5000 Odense C. Byggeselskab Olav de Linde

Kontor 877 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn. Sverigesgade 2 5000 Odense C. Byggeselskab Olav de Linde - til leje... Kontor 877 m 2 Sverigesgade 2 5000 Odense C Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn Unik beliggenhed på første parket - med udsigt over inspirerende havnemiljø Sjældent udbudt lejemål med

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

New Yorker-kontor 134 m²

New Yorker-kontor 134 m² - til leje... New Yorker-kontor 134 m² Pakhusgården 12 5000 Odense C Atmosfærefyldte lokaler med bynær beliggenhed Perfekte omgivelser i eftertragtet erhvervspark Totalt nyindrettet i New Yorker-stil Smukke

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Balticagade 16, st. + 1.sal, hal 3 + 4 8000 Århus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn

Balticagade 16, st. + 1.sal, hal 3 + 4 8000 Århus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn B Y G G E S E L S K A B OLAV de LINDE - til leje... Kontor showroom 1.203 m 2 Balticagade 16, st. + 1.sal, hal 3 + 4 8000 Århus C DOK8000 Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn Særdeles attraktiv udsigt

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Balticagade 16, hal 2 8000 Århus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn

Balticagade 16, hal 2 8000 Århus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn B Y G G E S E L S K A B OLAV de LINDE - til leje... Kontor showroom 427 m 2 Balticagade 16, hal 2 8000 Århus C DOK8000 Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn Særdeles attraktiv udsigt og beliggenhed ved

Læs mere

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen.

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen. NR.9 02 PROJEKTER Lautrup vandværk - med fint detaljeret murværk med Petersen Tegl D48. Arkitektur: Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup Kommune. Vandkunst En perle blandt tekniske bygninger ligger i

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

BEDRE BOLIGER. En sleben Diamant NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 4 / 2014

BEDRE BOLIGER. En sleben Diamant NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 4 / 2014 BEDRE BOLIGER NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 4 / 2014 En sleben Diamant Stor reportage fra sportshallen Diamanten - vinderen af RENOVER prisen 2014 Svedende borgere giver varme bade Renoverprisen 2014 gik til en

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Balticagade 16, pavillion + hal 1 8000 Aarhus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Aarhus Havn

Balticagade 16, pavillion + hal 1 8000 Aarhus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Aarhus Havn B Y G G E S E L S K A B OLAV de LINDE - til leje... Kontor showroom 852 m 2 Balticagade 16, pavillion + hal 1 8000 Aarhus C DOK8000 Sjældne erhvervslokaler på Aarhus Havn Særdeles attraktiv udsigt og beliggenhed

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

TØMRER ENERGIRENOVERING

TØMRER ENERGIRENOVERING TØMRER ENERGIRENOVERING VI KAN MERE END AT RENOVERE DIT HUS STB BYGs Tømrerafdeling har ikke bare de rigtige håndværkere, men også et stærkt hold af byggeledere til at styre byggeprocessen for dig, fra

Læs mere

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger FORBEDRING AF DIN BOLIG og din økonomi Energirenovering og anvendelse af vedvarende energi, som solfangere,

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering Høje-Taastrup Kommune energirenoverer 27 daginstitutioner til superlavenergi-niveau.

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information.

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information. Kære læser, Vi har udviklet dette materiale for at vise hvilke typer af projekter, som vi har deltaget i på det danske marked gennem de seneste år. Målgruppen for brochuren er arkitekter, bygherrer, håndværkere

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet.

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Et projekt under Den Almene Forsøgspulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Arkitektur

Læs mere

-din lokale totalentreprenør med speciale i tilbygninger og renoveringer...

-din lokale totalentreprenør med speciale i tilbygninger og renoveringer... -din lokale totalentreprenør med speciale i tilbygninger og renoveringer... Hos Scalabyg ved vi hvor svært det kan være at gennemskue et byggeprojekt, og derfor vurdere hvor langt der er fra drøm til virkelighed.

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere