Kontrolordningen for styret boring og gennempresning. ERFA Konference i Middelfart november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolordningen for styret boring og gennempresning. ERFA Konference i Middelfart november 2007"

Transkript

1 Kontrolordningen for styret boring og gennempresning ERFA Konference i Middelfart november 2007

2 Formålet med Kontrolordningen Sikre bedst mulig kvalitet i forbindelse med ledningens etablering. Sikre veldokumenteret beliggenhed. Sikre at antallet af boreskader er lille 2

3 Kontrolordningens start Etablering i 2001 Danske Entreprenørers No-Dig gruppe og ledningsejere Indtil videre kun styret boring Administreres af et Kontroludvalg 4 medlemmer Udvidet Kontroludvalg har desuden to af de tilsluttede firmaers kontaktpersoner med Desuden sekretær og konsulent 3

4 Kontroludvalgets medlemmer Jørgen G. Øllgaard, Øllgaard Rådgivende Ingeniører Hellerup udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Bjarne H. Jensen, Naturgas Midt-Nord, Viborg udpeget af Dansk Ledningsejerforum Torben Hess-Petersen, SEAS-NVE, Haslev Udpeget af Dansk Ledningsejerforum Olav Bennike, Aalborg Kommune Udpeget af DANVA Morten Hansen, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, Vejle Poul Lauritzen, Zacho-Lind A/S, Ishøj 4

5 Krav til medlemsfirmaerne Beskrivelse af metoden Installationsudstyr Produkt- og systemegenskaber Kvalitetssikringsprocedurer Borerapportskema Dokumentation for at have boret mindst 700 meter Dokumentation for at have boret mindst 15 strækninger Overholde Vedtægterne Overholde Tekniske Bestemmelser 5

6 Udbudskrav 1. Generel beskrivelse bl.a. metode- og produktbeskrivelse 2. Dokumentation for tekniske aftaler mellem bygherre (kunde) og entreprenør 3. Dokumentation for indhentning af gravetilladelser og ledningsoplysninger 4. Planlægning af borearbejdet 5. Data for installerede ledninger 6. Dokumentation for at installerede ledninger ikke har lidt overlast 7. Dokumentation for at installerede ledningers tredimensionale placering 8. Udarbejdelse af afvigerapport ved projektforløb, der afviger fra standardforløb 9. Angivelse af væsentlige data vedr. borearbejdet: dato, sted, frigravninger m.v. 10. Dokumentation for bortskaffet boremudder 11. Kvalitetshåndbog 12. Tilbudsgiver skal være omfattet af en uvildig ekstern audit af arbejdets udførelse, hvor der 1 gang om året aflægges et kontrolbesøg. 6

7 7

8 Tilsluttede firmaer NCC Construction Danmark A/S, Hellerup Skanska Danmark A/S, Odense Per Aarsleff A/S, Hvidovre Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, Vejle Søren Knudsen Entreprenørforretning A/S Herning Zacho-Lind A/S, Ishøj VP NO-DIG ApS, Skjern 8

9 Hvordan foregår en styret boring? 9

10 Hvordan foregår en styret boring? 10

11 Hvordan foregår en styret boring? 11

12 Hvordan foregår en styret boring? 12

13 Hvordan foregår en styret boring? 13

14 Rapportforside og tekn. specifikationer Plads til Firmanavn og Logo Plads til evt. firmanavn og -logo her eller i sidehoved Plads til evt. firmanavn og -logo her Borerapport for styret boring Rapport forside Sagsnavn: Sags nr.: Boring nr.: Boredato: Kunde: Indholdsfortegnelse: Aftale om tekniske specifikationer (Kontrolordningens skema) Antal sider SPECIFIKATION FOR STYRET BORING B : Bygherre R: Rådgivende ingeniør H : Hovedentreprenør E : Entreprenør Grave-/boretilladelse er/skal indhentes af: B/R/H/E: Rør leveres af: B/H/E: Svejsning af rør udføres af: B/H/E: Svejserapport udføres: Ja / Nej: Jordbundsundersøgelser indhentes: Nej / Ja af: B/R/H/E: Boremudder bortskaffes af: B/H/E: Opgravede punkter hhv. afsatte punkter på terræn indmåles: - til faste terrængenstande af: B/R/H/E: Nøjagtighed: - med totalstation og/eller GPS af: B/R/H/E: Sags- og boringsidentifikation: Ledningsoplysninger: Det er aftalt, at: (Bygherre, rådgiver, hovedentreprenør, entreprenør) forespørger - jf. LER-lovens 9 - i Ledningsejerregistret og indhenter fra ledningsejerne nyeste kortmateriale over alle ledninger, kabler, etc. i arbejdsområdet. Ledningsplanerne herover skal bringes til arbejdspladsen og overgives til entreprenøren, inden arbejdet opstartes. Ledningsoplysningsskema Stedbetegnelse. Evt. flere på bilag Anvendelse Antal x Dimension Materiale & tryktrin Længde (m) Boreplan Længdesnit Borejournal-data Borejournal-målinger Kontrolskema for endepunkter ved boring for gravitationsledning Øvrige bilag (eventuelt) Afvigerapport (eventuelt) Fravalgte ydelser i forhold til Kontrolordningens krav *) Tilvalgte ydelser i forhold til Kontrolordningens krav *) Måling af dybde af pilotboring Indmåling af linieføring for pilotboring Registrering af hældning af pilotboring Målingsintensitet Evt. henvisning til projektmateriale *) Sæt X, hvis fravalgt hhv. tilvalgt Pilotboringens koter Ledningens dybde/koter målt efter installation Ledningens linieføring målt efter installation Ledningsfald målt efter installation Ledningens ovalitet efter installation Ridser på ledningens yderside ved modtagested Tæthedskontrol (trykprøvning) Fjernelse af vulster indvendigt/udvendigt TV-inspektion Brudsikring mellem reamer og rør Supplerende tilføjelser kan specificeres, evt. på bilag Evt. henvisning til projektmateriale Bemærkninger, herunder evt. henvisning til projektmateriale, tegninger m.v.: Total antal sider Projektleder: Revision Navn Underskrift Aftalt den: Underskrift: Bygh./Rådg./Hovedentpr.: Aftalt den: Underskrift: Entpr.: 14

15 Ledningsoplysningsskema og boreplan Plads til Firmanavn og Logo Plads til Firmanavn og Logo Ledningsoplysningskema Boreplan Sagsnavn: Sagsnavn: Sags nr.: Boring nr.: Sags nr.: Boring nr.: LER nr.: LER dato: Lokalitet / By: Boreplans dato: Ledningstype Ledningsejer Udløbsdato Frigraves Ja Nej Bemærkninger Plantegning: (Angiv placering af borerig, start- og modtagehul) S og M) Nordpil: Antenne Telefon Lysleder El Gas Fjernv. Vand Kloak (A) (T) (L) (E) (G) (F) (V) (K) Andet Ledningsoplysninger indhentet af: Firma: Bemærkninger: Firmaet bekræfter, at samtlige nødvendige ledningsoplysninger til brug for gennemførelse af boring/boringer jævnfør specifikationsskemaet er fremskaffet og tilgængelig på stedet samt forevist Østergaards boreformand inden udførelse. Det firma, som er anført som ansvarlig for indhentning af ledningsoplysninger bærer det fulde ansvar for evt. skader på ledninger, kabler m.v. opstået i forbindelse med boringen, der er en følge af utilstrækkelige ledningsoplysninger eller manglende påvisning/anvisning. Dato: Navn: Underskrift: Gravetilladelse indhentet af: Tilladelsesdato: Firma: Navn: Bemærkninger: Boreansvarlig: Navn: Underskrift: Revision Revision

16 Længdesnit og borejournal-data Plads til Firmanavn og Logo Plads til Firmanavn og Logo Længdesnit Borejournal-data Sagsnavn: Sags nr.: Lokalitet / By: Længdesnit: Boring nr.: Boreplans dato: (Angiv placering af start- og modtagehul S og M samt pilotboringens og fremmede ledningers dybde) Sagsnavn: Sags nr.: Boring nr.: Boredato: Maskintype: Ja Nej Afstandsmåler kontrolleret: Reamerdiameter mm Ja Nej Vandledning lukkes vandtæt A: Antenne T: Telefon L: Lysleder E: El (H og L) G: Gas F: Fjernv. V: Vand K: Kloak Vandforbrug: Boremudder afleveret hos: Jordforurening: Rør type: m3 m3 Klasse Ukendt Mulig SDR Antal rør og dimension: (Psi) (Faktor) Maskin trækkraft (max. opnået): X = Tons Trækkraft (max. tilladelig): Tons Krumningsradius (minimal) Installeret længde: meter meter Bemærkninger: Eksempel: T S V ø63 Frigraves til top M 1,3 0,8 2,3 1,4 2,8 1,9 K ø500 bt 3,2 2,1 G ø200 PE Boreansvarlig: Navn Underskrift Bemærkninger: Projektleder: Navn Revision Revision Underskrift 16

17 Borejournal-målinger og kontrolskema for endepunkter ved boring for gravitationsledn. Plads til Firmanavn og Logo Plads til Firmanavn og Logo Borejournal-målinger Kontrolskema vedr. gravitationslednings endepunkter Sagsnavn: Sags nr.: Boring nr.: Boredato: Sagsnavn: Sags nr.: Boring nr.: Boredato: Måling Station Dybde Dybde Hældning Krydsende ledninger nr. meter Projekt Udført % Type og dimension Bemærkninger Lokalitet / By: Projekteret kote ved startpunkt/st.: meter Projekteret kote ved slutpunkt/st.: meter Projekteret ledningsfald: 0/00 Bundløb CL Top-rør Bundløb CL Top-rør Bundløb CL Top-rør St./pkt.: Aflæsning: Sigteplan: Kote: Bemærkning: Nedboring Opboring st. 0 st. st. st. m m m Modtagegrube Borerig Startgrube Længde af installation: Dato for faldmåling: Bemærkninger: meter Dato for TV-inspektion: Boreansvarlig: Navn Godkendt af: Navn 18 Revision Hældning negativ nedad - positiv opad Fortsættes Revision Underskrift Underskrift 17

18 Vejledende afstandskrav X: Krydsning Afløb Afløb Dræn Vand Vand Gas Gas Gas 0-7 Fjernvarme Fjernvarme El > < El <132 1< El <20 El < 1 Antenne- #: Parallelføring Beton Plast <160 Jern Plast bar bar bar >400 mm <400 mm kv kv kv kv og telek. Afløb beton X 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 Specifik 0,1 0,1 0,1 0,1 Afløb beton # 0,2 0,2 0,2 0,5 0, ,3 0,3 Specifik 0,3 0,3 0,3 0,3 Afløb PE+PVC X 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 Specifik 0,1 0,1 0,1 0,1 Afløb PE+PVC # 0,2 0,2 0,5 0, ,3 0,3 Specifik 0,3 0,3 0,3 0,3 Dræn < 160 mm X 0,1 0,1 0,1 0,15 / 0,3** 0,15 0,15 0,1 0,1 Specifik 0,1 0,1 0,1 0,1 Dræn < 160 mm # 0,2 0,5 0,5 5 1,0 / 0,3*** 1,0 / 0,3*** 0,3 0,3 Specifik 0,3 0,3 0,3 0,3 Vand Stbj./Stål X 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 Specifik 0,1 0,1 0,1 0,1 Vand Stbj./stål # 0,3 0,3 5 0,5 0,5 1 0,7 Specifik 0,5 0,5 0,3 0,3 Vand PE+PVC X 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 Specifik 0,1 0,1 0,1 0,1 Vand PE+PVC # 0,3 5 0,5 0,5 1 0,7 Specifik 0,5 0,5 0,3 0,3 Gas bar X 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 Specifik 0,3 0,3 0,3 0,3 Gas bar # Specifik Specifik Specifik 5 5 Specifik 5,0 (Spec) Gas bar X 0,3 0,3 0,5 0,5 Specifik 0,3 0,3 0,3 0,3 Gas bar # Specifik Specifik 1,0 / 3,0* 1,0 / 3,0* Specifik 1 0,3 0,3 0,3 Gas 0-7 bar X 0,3 1 1 Specifik 0,75 0,3 0,3 0,3 Gas 0-7 bar # Specifik 2,0 / 3,0* 2,0 / 3,0* Specifik 0,75 0,3 0,3 0,3 Fjv.> 400 mm X 0,1 0,1 Specifik Specifik 0,3 0,2 0,1 Fjv.> 400 mm # Noter: 0,3 0,3 Specifik Specifik 1 1 0,3 Fjv.< 400mm X Specifik: Ledningsejere skal kontaktes 0,1 Specifik Specifik 0,2 0,1 0,1 Fjv.< 400mm # Væskefyldte trykspildevandsledninger regnes som vandledninger 0,3 Specifik Specifik 1 0,5 0,3 El. >132 kv X Gasledninger af støbejern og stål: Krydsning 0,1 m Parallelføring 0,3 m Specifik 0,2 0,2 0,2 0,3 El. >132 kv # * Fjernvarmeledninger med damp Specifik 1 0,5 0,3 0,3 20< El.<132kV X ** Krydsning under transmissionsledning 0,2 0,2 0,2 0,3 20< El.<132kV # *** Vejkassedræn 0,7 0,5 0,3 0,3 1< El. <20 kv X 0,2 0,2 0,3 1< El. <20 kv # Værdier angivet med grøn farve og understregning er værdier fra DS 475 0,3 0,3 0,3 El. <1 kv X Værdier angivet med violet farve og kursiv skrift er værdier fra "Pas på gasledningerne" 0,2 0,2 El. <1 kv # Værdier angivet med blå farve er værdier foreslåede af NW 0,3 0,2 Antenne/telek. X 0,1 Antenne/telek. # NB. Skemaet er ikke et officielt anerkendt dokument, men bør anvendes indtil et sådant foreligger 0,1 18

19 Regneark til beregning af sikkerhedsafstande KRYDSNING AF EKSISTERENDE LEDNING MED STYRET BORING Beregning af: Nødvendig dybde for pilotboring Nødvendig afstand fra kant af ledning til kant af reamer Indtastningsfelter er sværtede SKAL udfyldes BØR udfyldes SAG: Udarbejdet Dato: af: Strækning for styret boring Anvendelse: Borerør: Udv. Diameter: m Materiale: Evt. antal: Diameter for reamer: m Tolerance for dybdemåling: % Oftest er denne 5 % Krydsning af ledning nummer: I station fra pkt.: m Art: Udvendig diameter: m Dybde under terræn til centrum af ledning m Dybde under terræn til udvendig overside af ledning m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dybde under terræn til udvendig underside af ledning m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Forsyningen til/i ledningen afbrydes under arbejdet?: JA / NEJ Fri respekt afstand mellem ledninger iht. gældende regler Tolerance for ledningens beliggenhed (Nul, hvis ledningen frigraves) Evt. supplerende krav fra ledningsejer Evt. tillæg for forskydning af styret boring pga. krumning ("osteskærer") Tillæg for generende fejlkilder m m m m m Frigraves pilotboring? JA / NEJ Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl OVER: Centrum af pilotboring skal ligge højere end: m u.t. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UNDER: Centrum af pilotboring skal ligge dybere end: m u.t. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OVER: Sikkerhedsafstand fra overside af ledning til kant af reamer m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UNDER: Sikkerhedsafstand fra underside af ledning til kant af reamer m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valgt dybde til centrum af pilotboring m u.t. 19

20 Boreskader 20

21 Boreskader 21

22 Boreskader 22

23 23

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger

Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger Udgivet af de danske naturgasselskaber 5. udgave, 2002 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Der er 4 forskellige

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Regler og Tekniske Bestemmelser for Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Vedtaget den 8. marts 2013 og gældende fra 1. juli 2013 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. INDLEDNING side 2 1.1

Læs mere

Kortlægning og registrering

Kortlægning og registrering Kortlægning og registrering Teknik og Administration Nr. 5 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser... 9 3.1 Kortlægning...

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING

ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Til Dansk Fjernvarmes F&U konto, projekt 2013-08 Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Revision 1 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 RØRCENTRET Afløbssystemer Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

!! " ### $ % $ & & "" '

!!  ### $ % $ & &  ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 3 Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning?... 3 Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning?... 3 Private projekter på

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Slamsugning - også fra store dybder

Slamsugning - også fra store dybder Slamsugning - også fra store dybder FKSSlamson har opbygget et helt specielt køretøj til tømning af sand fra vandfyldte tanke og bassiner på bl.a. rensningsanlæg. Løsningen gør, at vi udover traditionel

Læs mere

Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion. Genudbud. 18. december 2014

Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion. Genudbud. 18. december 2014 Genudbud 18. december 2014 Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion Lyngby-Taarbæk kommune indbyder hermed til i offentlig licitation at afgive tilbud på ovennævnte entreprise.

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

FAKTUELT. Dom over uautoriseret kloakarbejde. Rent drikkevand, mindre fosfor og øget beskæftigelse. Ændring af Autorisationsloven.

FAKTUELT. Dom over uautoriseret kloakarbejde. Rent drikkevand, mindre fosfor og øget beskæftigelse. Ændring af Autorisationsloven. FAKTUELT FAKTUELT NR. 1 3 D E C E M B E R 2010 Dom over uautoriseret kloakarbejde 70.000 kr. i bøde eller 30 dages hæfte Læs mere side 24 Rent drikkevand, mindre fosfor og øget beskæftigelse 350 millioner

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

KVALITETSSIKRING. Kvalitetshåndbog for. LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed

KVALITETSSIKRING. Kvalitetshåndbog for. LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed KVALITETSSIKRING Kvalitetshåndbog for LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed KS-Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med Kloakmestrenes Kvalitetskontrol og opfylder Sikkerhedsstyrelsens

Læs mere

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email teknik@viborgkommune.dk

Læs mere