Fremtidens campus i en fortidsbygning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens campus i en fortidsbygning"

Transkript

1 Fremtidens campus i en fortidsbygning Temaer: Rum til læring Bæredygtighed Efter en brand, der fuldstændigt ødelagde TU Delfts Fakultet for Arkitekturs bygning d. 13. maj 2008, arbejdede et team af akademikere, arkitekter og andre fagfolk mod umulige tidsfrister på at renovere en kæmpestor bevaringsværdig bygning (> m 2 ) der blandt fem alternative muligheder var valgt til at skulle omdannes til BK City i løbet af seks måneder, med plads til studerende og mere end 800 ansatte. Dette kapitel beskriver (1) processen og ledelsesbeslutningerne, (2) nyskabende koncepter og (3) erfaringer fra projektet. Af Alexandra den Heijer, adjunkt i ejendomsadministration ved Fakultet for Arkitektur, TU Delft. Alexandra den Heijers akademiske specialefelt er universitetscampusser og bygninger, og hun har skrevet dette kapitel* i sin rolle som medlem af BK Citys projektorganisation (formand for programgruppe). * En del af dette kapitel er tidligere udgivet som Bilag VI i bogen Managing the university campus information to support real estate decisions af samme forfatter, Alexandra den Heijer. Yderligere information om bogen og BK City-projektet kan ses på følgende hjemmeside: managingtheuniversitycampus.nl. (1) Processen: hvordan BK City blev til Gå aldrig glip af de muligheder, en krise skaber. Projektgruppen begyndte processen med følgende erklæring: Nu hvor vi har mistet alt, har vi alt at vinde: Lad os ændre alt, der ikke fungerede i den gamle bygning, og indføre de nyeste idéer fra internationalt campusdesign. Programmet for dette projekt skulle være klart allerede to uger efter projektstart. Men hjemmearbejdet var allerede udført: Fakultetet havde to nye dokumenter klar, der beskrev visionen for udformningen af fakultetet: hvor mange m 2 til hvilke funktioner, specificeret som mål og øn- sket kvalitet. Vigtige mål omfattede understøttelse af nye arbejds- og læringsmåder mere samarbejdsbetonede, mere forskelligartede, af bedre kvalitet med henblik på både at fremme en deling af faciliteterne snarere end en besidderisk adfærd og at skabe en bæredygtig og fleksibel bygning, der skulle indbyde til socialt samvær og videnudveksling. Bygningen skulle afspejle fakultetets identitet: et laboratorium for design og forskning. Fra gammelt til nyt i bruttoareal en reduktion på 15 % At lade en bygning være udstillingsvindue for en organisation kan næppe være mere relevant end for et fakultet for arkitektur. Hvordan kombinerer man fakultetskrav om faciliteter af høj kvalitet med den ubelejlige virkelighed vedrørende begrænsede ressourcer? Ved at reducere gulvarealet til fordel for kvalitet. Færre meter af højere kvalitet er en tendens, der ses i internationale campusstrategier. I BK City blev to glasbygninger føjet til den eksisterende bygning, men fakultetet stod stadig over for et arealtab på 15 %. Hvordan lykkedes det projektgruppen at løse det problem? Langt mere anvendeligt areal end tidligere udvidelse af rum og brug af korridorer Først arbejdede gruppen på at skabe så meget brugbar plads som muligt, bl.a. ved funktionel brug af gennemgangsområder. Korridorerne har plads til uformelle møder noget der passer godt ind i politikken om at opfordre til socialt samspil. Dernæst er de studerende anbragt i større rum, hvilket også bidrager til en bedre anvendel- BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 175

2 74 75 se af gulvarealet, fordi gennemgangsområdet i større rum ses som en del af det funktionelle område. For det tredje sikrer nye koncepter med mere fleksibel brug af rum en bedre udnyttelsesgrad. Med mindre plads afsat til individuelle brugere og specifikke brugergrupper er der større fleksibilitet og plads til flere brugere i bygningen. Den er også fleksibel over for hurtige ændringer i antallet af studerende og varierende arbejdskraft med mange besøgende og gæsteundervisere. (2) Innovative koncepter: en krises muligheder Mere end 50 % af BK City består af enten atelierer eller medarbejderkontorer. Men der er meget mere: auditorier, undervisningslokaler, bibliotek, fakultetslaboratorier, mødelokaler, restauranter og andre offentlige rum samt opbevaringsrum. Hver af disse funktioner blev genovervejet hvad kan vi forbedre i forhold til den gamle bygning? Hvilke nye koncepter kan anvendes, og hvor mange m 2 kan vi være fælles om på campus? Undgå individuelle områder til atelierer og kontorer De studerende skal vende tilbage til fakultetet. Vi skal genopbygge et fællesskab. Med denne erklæring havde dekan Wytze Patijn allerede startet en kulturændring længe før branden. Tidlige evalueringer viste mere tilfredse studerende. Atelierkonceptet består af borde til 8-10 personer med opbevaringsplads og basale modelleringsfaciliteter. Der er separate rum til præsentationer, der kan bookes centralt. Det nye arbejdspladskoncept allokerer ikke længere områder til individer, men til grupper. Dette imødekommer behovet for en hjemmebase men forhindrer ansatte i at kræve deres eget arbejdssted, der så står tomt det meste af tiden. Samtidig er det forbedrede akademiske arbejdssted designet til bedre at understøtte de forskellige aktiviteter: møder, fordybelse, telefonsamtaler og uformelle samtaler med studerende. Kontor- konceptet omfatter fuldt funktionelle arbejdssteder i overensstemmelse med arbejdsmiljøstandarder plus møderum, stillerum, plads til uformelle samtaler, opholdsrum og mere territoriale områder for administrativt og praktisk personale. Opfordring til at deles om klasseværelser, laboratorier og mødefaciliteter Alle auditorier på TU Delft kan bruges til planlagt undervisning på Fakultet for Arkitektur. Mange mindre klasseværelser på BK City blev udstyret som fleksible, multifunktionelle rum. Der blev også lagt vægt på højere kvalitet for det stigende antal eksterne besøgende. De mest repræsentative og image-fremmende mødelokaler blev malet Delft-blå for at fremhæve forbindelsen til byen Delft. På universitetsniveau var reglen, at fakulteter skulle deles om dyre faciliteter og laboratorier. Spørgsmålet var, hvor vigtige nogle af disse faciliteter var for Fakultet for Arkitektur, og hvor meget dette var værd i ressourcer. Fokus på offentligt rum til socialt og intellektuelt samvær BK City blev designet som en by med en masse offentlige rum. Besøgende bevæger sig gradvist fra et offentligt til et mere privat rum, når de går gennem BK Citys 150 meter lange hovedgade og pladser (glasbygninger). Større gennemsigtighed, mere fællesskabsopbygning og bedre samarbejde på fakultetet var alle vigtige principper i designet af offentlige områder. Nye restaurantkoncepter skulle fremme en mere multifunktionel rumudnyttelse: spisning, gruppearbejde og socialt samvær. Restauranten Ketelhuis er designet efter dette princip med flere mødelokaler, der kan anvendes fleksibelt i frokostpausen. Espresso-baren er et vellykket koncept, der indbyder til socialt (og intellektuelt) samspil mellem medarbejdere fra forskellige afdelinger og mellem studerende og personale. Den fungerer også som mødested for gæster. Det akademiske personales synlighed er forbedret. 176 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN

3 74 En brand ødelagde Fakultet for Arkitekturs bygning i maj Foto: TU Delft A fire destroyed the Faculty of Architecture s building in May Photo: TU Delft 75 BK City: et nyt hjem for Fakultet for Arkitektur i en gammel universitetsbygning BK City: a new home for the Faculty of Architecture in an old university building Mindske fysiske opbevaringsbehov ved at anbefale brug af elektroniske kilder I de første dage efter branden var der stor tvivl om, hvorvidt bøgerne var blevet reddet. Heldigvis har biblioteket atter fået en fremtrædende plads i bygningen, hvor det fungerer som videnscenter med adgang til mere end bøger, der blev reddet fra branden. På campus kan alle studerende og medarbejdere benytte det trådløse netværk til at skaffe adgang til mange digitale ressourcer. Med sin centrale placering i bygningen både horisontalt og vertikalt er biblioteket i stigende grad et sted, hvor man kan arbejde og læse til eksamen i fred og ro. Efterspørgsel følger udbud, når det drejer sig om opbevaringsplads. Papirarkiver kræver ikke bare meget (brugbart) gulvareal i bygningerne, de gør også folk mere territoriale: De vil være tæt på deres arkiver. I lyset af ønsket om at udnytte eksisterende plads bedre, mindske pladsforbruget og fremme pladsdeling havde en reducering af papirarkiver mange fordele. Digitalisering var også en afgørende forudsætning for det nye arbejdspladskoncept. Et arbejdspladskoncept uden individuelle territorier men med gruppeterritorier, som i et hus må nødvendigvis handle om et rent bord, hvis det skal fungere. At arbejde sammen og deles om faciliteter kræver strenge regler. Dette gælder også opbevaringsmuligheder, både fysiske og digitale. En kulturændring i forhold til informationsstyring og arkivering var endnu sværere end at indføre et nyt kontorkoncept. (3) Erfaringer fra (skabelsen af) BK City Det må være op til andre at bedømme, hvor vellykket BK City-processen og -projektet har været. Erfaringer fra forløbet vil dog blive sammenfattet i konklusioner og anbefalinger med henblik på at fremhæve, hvad campusledere og -designere kan lære af dette projekt. Genbrug af betydningsfulde bygninger en strategi for engagering af brugere og tiltrækning af fremtidige brugere I BK City påvirkede den eksisterende fysiske indretning i høj grad grundplanen og de funktionelle muligheder, der ikke tillod ret megen diskussion eller forandring. I sådanne tilfælde følger efterspørgsel udbud. Projektet viste, at brugere i højere grad vil acceptere og påskønne deres arbejdsmiljø i bygninger, der skaber respekt pga. deres historie. Projektet bekræftede også, at genbrug af eksisterende universitetsbygninger især bevaringsværdige bygninger, der understreger et universitets historie er en vigtig strategi for mange universiteter, der konkurrer på verdensplan. Mens modstandere ofte påpeger, at talentfulde forskere vil være villige til at arbejde på en identitetsløs arbejdsplads på verdens førende universiteter, er der stadig tusindvis af universiteter længere nede ad ranglisten, der ikke adskiller sig meget, hvad angår kvaliteten af forskning og uddannelse, men som er i stand til at konkurrere på livskvalitet, både på og uden for campus. Da BK City ligger tæt på Delfts historiske centrum, kan projektet illustrere begge aspekter. Matche udbytte og omkostninger pr. m 2 kvalitet for kvantitet Ovennævnte strategi kan kun betale sig, hvis udbyttet pr. m 2 matcher omkostningerne. Med stigende genanskaffelsespriser for universitetsbygninger bør produktiviteten pr. m 2 derfor øges. Ud over at opfordre medarbejdere til at præstere mere eller øge indtjeningen kan dette også gøres ved at mindske de studerendes, undervisernes og andre medarbejderes pladsforbrug, udnytte pladsen bedre tidsmæssigt og tillade eksterne brugere at dele plads med universitetet. BK City viser, at campusbrugere er mere villige til at acceptere en reduktion i kvantitet, hvis de i stedet får kvalitet. Generelt vil enhver krises presserende karakter bidrage til en accept af upopulære indgreb i arbejds- og læringsmiljøet. Interessenter med indflydelse og ledelsesinformation Projektorganisationen for BK City omfattede repræsentanter med mange forskellige perspektiver: strategiske (bestyrelse, dekan, ledelse), økonomiske (ledere på universitets- og fakultetsniveau), funktionelle (repræsentanter for studerende og medarbejdere) og fysiske perspektiver (teknisk chef, projektledere), dvs. alle de relevante interessenter, der identificeres i campusledelsesteori (Den Heijer 2011). Under hele processen med at skabe BK City blev betydningen af referencer illustreret i diskussioner og forhandlinger med mange interessenter. Der blev fremlagt referencer vedrørende standarder for pladsforbrug m 2 pr. studerende ved tilsvarende arkitekturfakulteter og -skoler, investeringsniveauer for lignende projekter og evidensbaseret bedste praksis for hvert nyt koncept, der blev introduceret, for at imødekomme behovet for at sammenligne projekter, sikre transparens omkring overvejelserne og vinde fakultetets tillid ved at bevise vores ekspertise og erfaring. BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 177

4 76 77 Valg af organisatoriske mål frem for brugermål i beslutningsprocessen Angiveligt fungerede samarbejdet i projektorganisation så godt pga. både underforstået og umiddelbart tilgængelig baggrundsviden, erfaringer fra lignende projekter og opfordringer til at tænke ud over tilfredsstillelse af egne behov. Det skyldes også den ledende rolle, universitetets præsident og fakultetets dekan påtog sig ved at søge en optimal løsning snarere end en løsning, der ville tilfredsstille alle parter, hvorved de satte organisatoriske mål højere end brugernes mål. Dette var ikke uden konsekvenser for tilfredshedsniveauet hos mange brugere, der var imod flere af beslutningerne, der ville påvirke deres eget arbejdsmiljø. Et fakultet for arkitektur som et ideelt laboratorium En bygning til et fakultet for arkitektur syntes ideelt som et laboratorium, hvor nye koncepter kunne afprøves. Studerende og ansatte indenfor uddannelse og forskning i planlægning, design, udførelse og brug af det fysiske miljø er teoretisk set sandsynligvis mere åbne overfor eksperimenter i deres eget arbejds- og læringsmiljø. Samtidig vil denne type fællesskab sandsynligvis være kritisk overfor beslutninger fordi de kan forholde sig til emnet i teori eller praksis. Kreative fakulteter er vigtige for en levende campus Efter at BK City er blevet taget i brug, har mange besøgende kommenteret den levende og kreative stemning, som fakultetsfællesskabet skaber, selv udenfor arbejdstiden. Mange studerende arbejder ikke fra 9 til 17, og ofte arbejder de i grupper på fysiske produkter, der er synlige for og kan inspirere andre. Denne slags fakulteter indskriver også mange internationale studerende, der danner et socialt fællesskab, som betragter campus som deres andet hjem. Konklusion I dette projekt skulle der en krise en brand til for at ændre en akademisk arbejdsplads. Faldende offentlig finansiering, højere campusomkostninger og øget pres, hvad angår energibesparelser, kan også betragtes som kriser, der kræver kreative løsninger og fælles ansvar. Situationens presserende karakter og de stramme terminer tillod ikke endeløse diskussioner om alternative koncepter, men krævede stærkt lederskab. Lederne havde dog brug for en projektorganisation med ekspertviden indenfor tidligere og fremtidige fysiske, funktionelle, økonomiske og strategiske aspekter. Men det var endnu vigtigere, at gruppemedlemmerne var engagerede og deltog, som om de investerede deres egne penge i deres egen fremtid, deres eget hjem. Dertil kommer, at projektet potentielt kunne skade eller forbedre deres akademiske eller faglige omdømme. Det personlige engagement hos mange enkeltpersoner var kernen i BK Citys succes. Kort sagt lader det til, at de afgørende succesfaktorer var situationens presserende karakter, den velforberedte projektorganisation og det personlige engagement hos projektgruppen der forblev loyal over for organisationen og holdt sig til projektmålene. Referencer og yderligere læsestof Udgivelser på nederlandsk: Bøger, artikler, fotos og film på nederlandsk, se bkcity. Den Heijer, Alexandra og Hans Dalmeijer, Dennis Cruyen, Etty van der Leij: The making of BK city Bouwkunde, een jaar na de brand, Delft, TU Delft, december 2009 Udgivelser på engelsk: Den Heijer, A. (2009): The Making of BK City; the ultimate laboratory for a faculty of architecture. The Architecture Annual 2007/2008. Rotterdam, 010 Publishers: side Den Heijer, Alexandra (2011): Managing the university campus Information to support real estate decisions, Delft: Eburon Academic Publishers, marts 2011 Relaterede udgivelser og yderligere foto- og videomateriale kan ses her: // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN

5 76 Studerende arbejder i åbne rum, hvilket fremhæver fakultetets kreative image. Students work in open spaces, which emphasise the faculty s creative image. 77 Opholdsområde for socialt samvær og intellektuel vidensudveksling Lounge area for social interaction and intellectual knowledge sharing 78 BK City kombinerer en gammel bevaringsværdig akademisk bygning med nyt design. BK City combines an old listed academic building with new design. 78 Campus of the Future in a Building of the Past Themes: Spaces for Learning Sustainability By Alexandra den Heijer, Assistant Professor of Real Estate Management at the Faculty of Architecture, TU Delft. Alexandra den Heijer s academic specialisation is university campuses and buildings and she wrote this chapter in her role as a member of the BK City project organisation (Chair, Brief Team). (Part of this chapter was previously published as Appendix VI of the book Managing the university campus information to support real estate decisions, by the same author, Alexandra den Heijer. More information about the book and the project BK City can be found on this website: After a fire that completely destroyed TU Delft s Faculty of Architecture building on May , a team of academics, architects and other professionals worked with impossible deadlines to refurbish a huge cultural heritage building (> 30,000 m 2 ) which was selected from five alternatives to become BK City within six months for 3,300 students and more than 800 employees. This chapter describes (1) the process and leadership decisions, (2) innovative concepts, and (3) lessons from this project. (1) The process: the making of BK City Never miss the opportunity of a crisis. The project team started the process with the following statement: Now that we have lost everything, we have everything to gain: let s change everything that did not work in the old building and implement trends in international campus design. The brief for this project had to be ready within two weeks after the start of the project. But the homework was done: the faculty had two recent documents that described the vision for the faculty accommodation: how many square metres of which functions, specified in goals and required quality. Important goals included supporting new ways of working and learning more collaborative, more diverse, with more quality to stimulate facility-sharing instead of territorial behaviour and to create a sustainable and flexible building that would encourage social encounters and knowledge exchange. The building needed to reflect the faculty s identity: a laboratory for design and research. From old to new in gross floor area a reduction of 15 % The building as a showcase for the organisation cannot be more relevant than for a faculty of architecture. How to combine faculty demands for high quality facilities with the inconvenient truth of limited resources? By reducing the floor area in favour of quality. Fewer metres with more quality is a trend in international campus strategies. At BK City, two glasshouses were added to the existing building, but the faculty was still facing a space reduction of 15 %. How did the project team manage to solve that? Much more usable area than before enlarging spaces and use of corridors Firstly, the team tried to create as much usable space as possible, including making functional use of circulation space. The corridors are used to accommodate informal meetings something that fits well into the policy of encouraging social interaction. Secondly, accommodating students in larger spaces also contributes to more usable floor area because the circulation space in large spaces is perceived as part of the functional area. Thirdly, new concepts with more flexible use of space ensure improved occupancy and frequency rates. Less territory for individual users and specific user groups provides much more flexibility and accommodates more users in the building. It is also very flexible for the rapid changes BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 179

6 in the student population and flexible labour force with many visitors and guest professors. (2) Innovative concepts: opportunities of a crisis More than 50 % of BK City consists of either studio space or office space for employees. But there is much more. Lecture halls, educational facilities, library, faculty laboratories, conference rooms, restaurants and other public spaces, and room for storage. Each of these functions was reconsidered what can we improve compared to the old building? Which new concepts can be applied, and how many m 2 can we share on campus? Avoiding individual territory for studios and office space The students must return to the faculty. We must rebuild a community. With that statement, Dean Wytze Patijn had already started a culture change long before the fire. Early evaluations showed more satisfied students. The studio concept consists of tables for 8 to 10 people with storage space and basic modelling facilities. There are separate rooms for presentations that can be booked centrally. The new workplace concept no longer assigns territory to individuals, but to groups. This meets the need for a home base, but prevents employees from claiming their own workplaces, which are vacant most of the time. Simultaneously, the improved academic workplace was designed to support the various activities better: meetings, concentration, phone calls, and informal consultations with students. The office concept includes fully functional workplaces in accordance with health and safety standards plus meeting rooms, silent rooms, space for informal consultations, living rooms and more territorial areas for support staff distinguishing front and back offices. Encouraging facility-sharing of classrooms, laboratories and conference facilities All lecture halls at TU Delft can be used to schedule teaching at the Faculty of Architecture. Many smaller lecture rooms at BK City were equipped as flexible spaces for multifunctional use. Attention was also paid to more quality for the increasing amount of external parties and visitors. The most representative and image-supporting conference rooms are decorated with Delft Blue to highlight the relation with the city of Delft. Policy at university level was that faculties would share expensive facilities and laboratories. The question was how important some of these facilities were for the faculty, and how much it was worth in terms of resources. Focus on public space for social and intellectual interaction BK City was designed as a city with a lot of public space. Walking from the 150-metre long main street and squares (glasshouses) of BK City, visitors gradually move from public to more private space. More transparency, more community building and better cooperation at the faculty these were important principles for the design of public areas. New restaurant concepts promoted more multifunctional use of space: eating, working in groups and social encounters. The restaurant Ketelhuis was designed according to this principle, with several meeting rooms that are flexible for use during lunch hours. The espresso bar is a successful concept, encouraging social (and intellectual) interaction between employees of different departments and between students and staff. It also serves as a meeting point for guests. The visibility of the academic staff improved. Reducing physical storage space by encouraging electronic sources The first days after the fire there was serious doubt whether the books had been saved. Luckily, the library again has a prominent place in the building, functioning as a knowledge centre and giving access to more than 35,000 books that were saved from the fire. On campus, all students and staff members can use the wireless network to access many digital resources. At the most central locations in the building both horizontally and vertically the library is increasingly a silent place to work and study for exams. Demand follows supply when it involves storage space. Paper archives do not only use a lot of (usable) floor space in buildings, they also make people more territorial: they want to be close to their archives. With the goals of making better use of existing space, of reducing the footprint and of stimulating shared use of space, reducing the paper archives seemed to have many benefits. Digitising was also a critical prerequisite for the new workplace concept. A workplace concept without individual territory but with group territory, like in a house must be clean desk to keep it workable. Working together and sharing facilities require strict rules. This is also applicable to storage options, both physical and digital. A cultural change in information management and archiving was even harder than implementing a new office concept. (3) Lessons from (the making of) BK City It is mainly up to others to judge how successful the process and project of BK City have been. Nonetheless, some lessons will be summarised in conclusions and recommendations to specify what campus managers and designers can learn from this project. Re-use of meaningful buildings a strategy to engage users and attract future users At BK City, the existing physical layout strongly influenced the floor plan and the functional possibilities, which were not open for much discussion or change. Under such circumstances, demand follows supply. The project indicated that users are more likely to accept and appreciate their working environment in buildings that command respect because of their history. This project also confirmed that re-use of existing university buildings especially cultural heritage that emphasises the history of the university is an important strategy for many universities in global competition. While adversaries often state that talented researchers would work at a workplace without any identity at the 180 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN

7 top-ranked universities in the world, that leaves thousands of universities below the top that do not differ much in terms of quality of research and education, but can compete on quality of life, both on campus and off campus. With BK City being closer to the historical inner city of Delft, the project can illustrate both. Matching the benefits with the costs per m 2 quality for quantity The strategy above can only be paid for if the benefits per m 2 match the costs. With rising replacement costs for university buildings, the productivity per m 2 should be increased accordingly. Apart from encouraging employees to generate more output or income, this can also be done by reducing the footprints of students, professors and other staff members, making better use of space and time and allowing external users to share space with the university. BK City shows that campus users are more willing to accept a reduction in quantity if they get quality in return. In general, the sense of urgency of any crisis will help in the acceptance process of any unpopular intervention in the working or learning environment. Having stakeholders with mandates and management information The project organisation of BK City involved representatives from strategic (Board of Executives, Dean, management staff), financial (controllers at university and faculty level), functional (representatives of students and employees) and physical perspectives (Technical Manager, project leaders), covering all relevant stakeholders that are identified in campus management theory (Den Heijer 2011). During the whole process of the making of BK City, the importance of references was illustrated in discussions and negotiations with many stakeholders. References of used space standards m 2 per student of comparable architecture faculties and schools, investment levels of similar projects and evidence-based best practices for every new concept that we introduced, were supplied to satisfy the need to compare projects, to be transparent about the considerations and to gain the trust of the community by demonstrating our expertise and experience. Choosing organisational goals over user goals in decision-making Allegedly, the project organisation collaborated so well because of the implicitly and explicitly available background knowledge, experience from similar projects and the incentives to think beyond satisfying own needs. This is also ascribed to the leading role of the President of the university and the faculty s Dean aiming at an optimum solution more than a satisfactory solution for all parties valuing the organisational goals above the users goals. This did not happen without consequences for the satisfaction of many users, who resisted some of these decisions, which would affect their own working environment. A faculty of architecture as an ideal laboratory A building for a faculty of architecture appeared to be an ideal laboratory to test new concepts. With education and research into planning, designing, realising and us- ing the physical environment, students and employees are in theory most likely to be open for experiments in their own working and learning environment. At the same time, this type of community is most likely to be critical about decisions because they can relate to the subject in theory or practice. Creative faculties are important for a lively campus Since BK City has been taken into use, many visitors have commented on the vibrant and creative atmosphere that the faculty community creates, even after working hours. Many students do not follow the 9 to 5 working hours and they often work in groups and on physical products that are visible and inspiring to others. These types of faculties also enrol many international students who form a social community, which considers the campus a home away from home. Conclusion In this project, it took a crisis a fire to change the academic workplace. Decreasing public funding, higher costs of the campus and more pressure on energy efficiency can also be considered crises that require creative solutions and collective responsibility. A sense of urgency and fixed deadlines did not allow endless discussions about alternative concepts and encouraged strong leadership. However, these leaders required a project organisation with expertise on physical, functional, financial and strategic aspects, about the past and for the future. But more importantly, this required dedicated team members, who participated as if they were investing their own money, for their own future, in their own house. On top of that, the project could have either harmed or improved their academic or professional reputation. That personal involvement of many individuals was the key to the success of BK City. Summarising, critical success factors appear to have been the sense of urgency, the well-prepared project organisation and the personal involvement of the project members who were loyal to the organisation and committed to the project goals. References and further reading material Publications in Dutch: Books, articles, photos and films in Dutch, see bkcity. Den Heijer, Alexandra and Hans Dalmeijer, Dennis Cruyen, Etty van der Leij: The making of BK City Bouwkunde, een jaar na de brand, Delft, TU Delft, December Publications in English: Den Heijer, A. (2009): The Making of BK City; the ultimate laboratory for a faculty of architecture. The Architecture Annual 2007/2008. Rotterdam, 010 Publishers: pp Den Heijer, Alexandra (2011): Managing the university campus Information to support real estate decisions, Delft: Eburon Academic Publishers, March Related publications and further photo and video material, see BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 181

8 Fotokreditering / Photos Aalborg Universitet/ Morten Johansen/ Tor Bagger Aarhus Universitet/ Jesper Rais/ Lars Kruse/ Poul Ib Henriksen/ Søren Kjeldgaard Bygningsstyrelsen Cathrine Schmidt Copenhagen Business School/ Tao Lytzen COPPE/UFRJ Danmarks Tekniske Universitet/ Stamers kontor/ Vibeke Hempler dschool/ Scott Doorley/ Adam Roy École Polytechnique Fédèrale de Lausanne (EPFL) Glasgow Caledonian University IT-Universitetet/ Agnete Slichtkrull/ Henning Larsen Architects Karolinska Instituttet/ White Arkitekter Københavns Universitet/ Adam Mørk/ Heine Pedersen McGill University Mikala Holme Samsøe Mytopia Ole Seier Iversen Parque Technológico do Rio Pernille Rattleff Petrobras Roskilde Universitet/ Emil Eskesen/ Nikander Frandsen/ Per Lau Knudsen/ Tuala Hjarnø Sebastian Horst Simon Heilesen Syddansk Universitet/ Adam Mørk Søren Jensen Rådgivende Ingeniører/ Quintin Lake Technische Universiteit Delft (TU Delft)/ Rob t Hart / Willem de Rooi The University of California, Merced (UC Merced)/ Hans Madsen / Racestudio 2 The University of Brighton The University of Melbourne Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Universiteit Utrecht 246 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN

9 CAMPUSUVIKLING METODER OG PROCES Udgivet i 2013 af Bygningsstyrelsen under Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 DK Valby Tlf.: (+45) Redaktionsgruppe: Cathrine Schmidt (ansv) Mikkel Ramskov Kjær Karen Broberg Mortensen Oversættelse: Avanti Gruppen Layout: Eckardt ApS Tryk: Sangill Grafisk Oplag: stk Printed in Denmark 2013 ISBN Publikationen kan hentes på En varm tak til: Medforfattere af bogens indledende kapitel: Hasse Glyng Jakob William Ørberg Jesper Luthman Louise Seerup Mikala Holme Samsøe Samt universitetspartnere på Projekt Rum til Læring.

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Digital Future lab 16/08/17. Digital Future Lab. 16. august 2017 /kl

Digital Future lab 16/08/17. Digital Future Lab. 16. august 2017 /kl Digital Future lab Digital Future Lab 16. august 2017 /kl. 14-17.00 Program 14.00 Velkomst Christian Bruhn Rieper, Region Hovedstaden 14.20 Talk: Leading value creation by design v/ Christian Bason, Dansk

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere