Fremtidens campus i en fortidsbygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens campus i en fortidsbygning"

Transkript

1 Fremtidens campus i en fortidsbygning Temaer: Rum til læring Bæredygtighed Efter en brand, der fuldstændigt ødelagde TU Delfts Fakultet for Arkitekturs bygning d. 13. maj 2008, arbejdede et team af akademikere, arkitekter og andre fagfolk mod umulige tidsfrister på at renovere en kæmpestor bevaringsværdig bygning (> m 2 ) der blandt fem alternative muligheder var valgt til at skulle omdannes til BK City i løbet af seks måneder, med plads til studerende og mere end 800 ansatte. Dette kapitel beskriver (1) processen og ledelsesbeslutningerne, (2) nyskabende koncepter og (3) erfaringer fra projektet. Af Alexandra den Heijer, adjunkt i ejendomsadministration ved Fakultet for Arkitektur, TU Delft. Alexandra den Heijers akademiske specialefelt er universitetscampusser og bygninger, og hun har skrevet dette kapitel* i sin rolle som medlem af BK Citys projektorganisation (formand for programgruppe). * En del af dette kapitel er tidligere udgivet som Bilag VI i bogen Managing the university campus information to support real estate decisions af samme forfatter, Alexandra den Heijer. Yderligere information om bogen og BK City-projektet kan ses på følgende hjemmeside: managingtheuniversitycampus.nl. (1) Processen: hvordan BK City blev til Gå aldrig glip af de muligheder, en krise skaber. Projektgruppen begyndte processen med følgende erklæring: Nu hvor vi har mistet alt, har vi alt at vinde: Lad os ændre alt, der ikke fungerede i den gamle bygning, og indføre de nyeste idéer fra internationalt campusdesign. Programmet for dette projekt skulle være klart allerede to uger efter projektstart. Men hjemmearbejdet var allerede udført: Fakultetet havde to nye dokumenter klar, der beskrev visionen for udformningen af fakultetet: hvor mange m 2 til hvilke funktioner, specificeret som mål og øn- sket kvalitet. Vigtige mål omfattede understøttelse af nye arbejds- og læringsmåder mere samarbejdsbetonede, mere forskelligartede, af bedre kvalitet med henblik på både at fremme en deling af faciliteterne snarere end en besidderisk adfærd og at skabe en bæredygtig og fleksibel bygning, der skulle indbyde til socialt samvær og videnudveksling. Bygningen skulle afspejle fakultetets identitet: et laboratorium for design og forskning. Fra gammelt til nyt i bruttoareal en reduktion på 15 % At lade en bygning være udstillingsvindue for en organisation kan næppe være mere relevant end for et fakultet for arkitektur. Hvordan kombinerer man fakultetskrav om faciliteter af høj kvalitet med den ubelejlige virkelighed vedrørende begrænsede ressourcer? Ved at reducere gulvarealet til fordel for kvalitet. Færre meter af højere kvalitet er en tendens, der ses i internationale campusstrategier. I BK City blev to glasbygninger føjet til den eksisterende bygning, men fakultetet stod stadig over for et arealtab på 15 %. Hvordan lykkedes det projektgruppen at løse det problem? Langt mere anvendeligt areal end tidligere udvidelse af rum og brug af korridorer Først arbejdede gruppen på at skabe så meget brugbar plads som muligt, bl.a. ved funktionel brug af gennemgangsområder. Korridorerne har plads til uformelle møder noget der passer godt ind i politikken om at opfordre til socialt samspil. Dernæst er de studerende anbragt i større rum, hvilket også bidrager til en bedre anvendel- BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 175

2 74 75 se af gulvarealet, fordi gennemgangsområdet i større rum ses som en del af det funktionelle område. For det tredje sikrer nye koncepter med mere fleksibel brug af rum en bedre udnyttelsesgrad. Med mindre plads afsat til individuelle brugere og specifikke brugergrupper er der større fleksibilitet og plads til flere brugere i bygningen. Den er også fleksibel over for hurtige ændringer i antallet af studerende og varierende arbejdskraft med mange besøgende og gæsteundervisere. (2) Innovative koncepter: en krises muligheder Mere end 50 % af BK City består af enten atelierer eller medarbejderkontorer. Men der er meget mere: auditorier, undervisningslokaler, bibliotek, fakultetslaboratorier, mødelokaler, restauranter og andre offentlige rum samt opbevaringsrum. Hver af disse funktioner blev genovervejet hvad kan vi forbedre i forhold til den gamle bygning? Hvilke nye koncepter kan anvendes, og hvor mange m 2 kan vi være fælles om på campus? Undgå individuelle områder til atelierer og kontorer De studerende skal vende tilbage til fakultetet. Vi skal genopbygge et fællesskab. Med denne erklæring havde dekan Wytze Patijn allerede startet en kulturændring længe før branden. Tidlige evalueringer viste mere tilfredse studerende. Atelierkonceptet består af borde til 8-10 personer med opbevaringsplads og basale modelleringsfaciliteter. Der er separate rum til præsentationer, der kan bookes centralt. Det nye arbejdspladskoncept allokerer ikke længere områder til individer, men til grupper. Dette imødekommer behovet for en hjemmebase men forhindrer ansatte i at kræve deres eget arbejdssted, der så står tomt det meste af tiden. Samtidig er det forbedrede akademiske arbejdssted designet til bedre at understøtte de forskellige aktiviteter: møder, fordybelse, telefonsamtaler og uformelle samtaler med studerende. Kontor- konceptet omfatter fuldt funktionelle arbejdssteder i overensstemmelse med arbejdsmiljøstandarder plus møderum, stillerum, plads til uformelle samtaler, opholdsrum og mere territoriale områder for administrativt og praktisk personale. Opfordring til at deles om klasseværelser, laboratorier og mødefaciliteter Alle auditorier på TU Delft kan bruges til planlagt undervisning på Fakultet for Arkitektur. Mange mindre klasseværelser på BK City blev udstyret som fleksible, multifunktionelle rum. Der blev også lagt vægt på højere kvalitet for det stigende antal eksterne besøgende. De mest repræsentative og image-fremmende mødelokaler blev malet Delft-blå for at fremhæve forbindelsen til byen Delft. På universitetsniveau var reglen, at fakulteter skulle deles om dyre faciliteter og laboratorier. Spørgsmålet var, hvor vigtige nogle af disse faciliteter var for Fakultet for Arkitektur, og hvor meget dette var værd i ressourcer. Fokus på offentligt rum til socialt og intellektuelt samvær BK City blev designet som en by med en masse offentlige rum. Besøgende bevæger sig gradvist fra et offentligt til et mere privat rum, når de går gennem BK Citys 150 meter lange hovedgade og pladser (glasbygninger). Større gennemsigtighed, mere fællesskabsopbygning og bedre samarbejde på fakultetet var alle vigtige principper i designet af offentlige områder. Nye restaurantkoncepter skulle fremme en mere multifunktionel rumudnyttelse: spisning, gruppearbejde og socialt samvær. Restauranten Ketelhuis er designet efter dette princip med flere mødelokaler, der kan anvendes fleksibelt i frokostpausen. Espresso-baren er et vellykket koncept, der indbyder til socialt (og intellektuelt) samspil mellem medarbejdere fra forskellige afdelinger og mellem studerende og personale. Den fungerer også som mødested for gæster. Det akademiske personales synlighed er forbedret. 176 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN

3 74 En brand ødelagde Fakultet for Arkitekturs bygning i maj Foto: TU Delft A fire destroyed the Faculty of Architecture s building in May Photo: TU Delft 75 BK City: et nyt hjem for Fakultet for Arkitektur i en gammel universitetsbygning BK City: a new home for the Faculty of Architecture in an old university building Mindske fysiske opbevaringsbehov ved at anbefale brug af elektroniske kilder I de første dage efter branden var der stor tvivl om, hvorvidt bøgerne var blevet reddet. Heldigvis har biblioteket atter fået en fremtrædende plads i bygningen, hvor det fungerer som videnscenter med adgang til mere end bøger, der blev reddet fra branden. På campus kan alle studerende og medarbejdere benytte det trådløse netværk til at skaffe adgang til mange digitale ressourcer. Med sin centrale placering i bygningen både horisontalt og vertikalt er biblioteket i stigende grad et sted, hvor man kan arbejde og læse til eksamen i fred og ro. Efterspørgsel følger udbud, når det drejer sig om opbevaringsplads. Papirarkiver kræver ikke bare meget (brugbart) gulvareal i bygningerne, de gør også folk mere territoriale: De vil være tæt på deres arkiver. I lyset af ønsket om at udnytte eksisterende plads bedre, mindske pladsforbruget og fremme pladsdeling havde en reducering af papirarkiver mange fordele. Digitalisering var også en afgørende forudsætning for det nye arbejdspladskoncept. Et arbejdspladskoncept uden individuelle territorier men med gruppeterritorier, som i et hus må nødvendigvis handle om et rent bord, hvis det skal fungere. At arbejde sammen og deles om faciliteter kræver strenge regler. Dette gælder også opbevaringsmuligheder, både fysiske og digitale. En kulturændring i forhold til informationsstyring og arkivering var endnu sværere end at indføre et nyt kontorkoncept. (3) Erfaringer fra (skabelsen af) BK City Det må være op til andre at bedømme, hvor vellykket BK City-processen og -projektet har været. Erfaringer fra forløbet vil dog blive sammenfattet i konklusioner og anbefalinger med henblik på at fremhæve, hvad campusledere og -designere kan lære af dette projekt. Genbrug af betydningsfulde bygninger en strategi for engagering af brugere og tiltrækning af fremtidige brugere I BK City påvirkede den eksisterende fysiske indretning i høj grad grundplanen og de funktionelle muligheder, der ikke tillod ret megen diskussion eller forandring. I sådanne tilfælde følger efterspørgsel udbud. Projektet viste, at brugere i højere grad vil acceptere og påskønne deres arbejdsmiljø i bygninger, der skaber respekt pga. deres historie. Projektet bekræftede også, at genbrug af eksisterende universitetsbygninger især bevaringsværdige bygninger, der understreger et universitets historie er en vigtig strategi for mange universiteter, der konkurrer på verdensplan. Mens modstandere ofte påpeger, at talentfulde forskere vil være villige til at arbejde på en identitetsløs arbejdsplads på verdens førende universiteter, er der stadig tusindvis af universiteter længere nede ad ranglisten, der ikke adskiller sig meget, hvad angår kvaliteten af forskning og uddannelse, men som er i stand til at konkurrere på livskvalitet, både på og uden for campus. Da BK City ligger tæt på Delfts historiske centrum, kan projektet illustrere begge aspekter. Matche udbytte og omkostninger pr. m 2 kvalitet for kvantitet Ovennævnte strategi kan kun betale sig, hvis udbyttet pr. m 2 matcher omkostningerne. Med stigende genanskaffelsespriser for universitetsbygninger bør produktiviteten pr. m 2 derfor øges. Ud over at opfordre medarbejdere til at præstere mere eller øge indtjeningen kan dette også gøres ved at mindske de studerendes, undervisernes og andre medarbejderes pladsforbrug, udnytte pladsen bedre tidsmæssigt og tillade eksterne brugere at dele plads med universitetet. BK City viser, at campusbrugere er mere villige til at acceptere en reduktion i kvantitet, hvis de i stedet får kvalitet. Generelt vil enhver krises presserende karakter bidrage til en accept af upopulære indgreb i arbejds- og læringsmiljøet. Interessenter med indflydelse og ledelsesinformation Projektorganisationen for BK City omfattede repræsentanter med mange forskellige perspektiver: strategiske (bestyrelse, dekan, ledelse), økonomiske (ledere på universitets- og fakultetsniveau), funktionelle (repræsentanter for studerende og medarbejdere) og fysiske perspektiver (teknisk chef, projektledere), dvs. alle de relevante interessenter, der identificeres i campusledelsesteori (Den Heijer 2011). Under hele processen med at skabe BK City blev betydningen af referencer illustreret i diskussioner og forhandlinger med mange interessenter. Der blev fremlagt referencer vedrørende standarder for pladsforbrug m 2 pr. studerende ved tilsvarende arkitekturfakulteter og -skoler, investeringsniveauer for lignende projekter og evidensbaseret bedste praksis for hvert nyt koncept, der blev introduceret, for at imødekomme behovet for at sammenligne projekter, sikre transparens omkring overvejelserne og vinde fakultetets tillid ved at bevise vores ekspertise og erfaring. BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 177

4 76 77 Valg af organisatoriske mål frem for brugermål i beslutningsprocessen Angiveligt fungerede samarbejdet i projektorganisation så godt pga. både underforstået og umiddelbart tilgængelig baggrundsviden, erfaringer fra lignende projekter og opfordringer til at tænke ud over tilfredsstillelse af egne behov. Det skyldes også den ledende rolle, universitetets præsident og fakultetets dekan påtog sig ved at søge en optimal løsning snarere end en løsning, der ville tilfredsstille alle parter, hvorved de satte organisatoriske mål højere end brugernes mål. Dette var ikke uden konsekvenser for tilfredshedsniveauet hos mange brugere, der var imod flere af beslutningerne, der ville påvirke deres eget arbejdsmiljø. Et fakultet for arkitektur som et ideelt laboratorium En bygning til et fakultet for arkitektur syntes ideelt som et laboratorium, hvor nye koncepter kunne afprøves. Studerende og ansatte indenfor uddannelse og forskning i planlægning, design, udførelse og brug af det fysiske miljø er teoretisk set sandsynligvis mere åbne overfor eksperimenter i deres eget arbejds- og læringsmiljø. Samtidig vil denne type fællesskab sandsynligvis være kritisk overfor beslutninger fordi de kan forholde sig til emnet i teori eller praksis. Kreative fakulteter er vigtige for en levende campus Efter at BK City er blevet taget i brug, har mange besøgende kommenteret den levende og kreative stemning, som fakultetsfællesskabet skaber, selv udenfor arbejdstiden. Mange studerende arbejder ikke fra 9 til 17, og ofte arbejder de i grupper på fysiske produkter, der er synlige for og kan inspirere andre. Denne slags fakulteter indskriver også mange internationale studerende, der danner et socialt fællesskab, som betragter campus som deres andet hjem. Konklusion I dette projekt skulle der en krise en brand til for at ændre en akademisk arbejdsplads. Faldende offentlig finansiering, højere campusomkostninger og øget pres, hvad angår energibesparelser, kan også betragtes som kriser, der kræver kreative løsninger og fælles ansvar. Situationens presserende karakter og de stramme terminer tillod ikke endeløse diskussioner om alternative koncepter, men krævede stærkt lederskab. Lederne havde dog brug for en projektorganisation med ekspertviden indenfor tidligere og fremtidige fysiske, funktionelle, økonomiske og strategiske aspekter. Men det var endnu vigtigere, at gruppemedlemmerne var engagerede og deltog, som om de investerede deres egne penge i deres egen fremtid, deres eget hjem. Dertil kommer, at projektet potentielt kunne skade eller forbedre deres akademiske eller faglige omdømme. Det personlige engagement hos mange enkeltpersoner var kernen i BK Citys succes. Kort sagt lader det til, at de afgørende succesfaktorer var situationens presserende karakter, den velforberedte projektorganisation og det personlige engagement hos projektgruppen der forblev loyal over for organisationen og holdt sig til projektmålene. Referencer og yderligere læsestof Udgivelser på nederlandsk: Bøger, artikler, fotos og film på nederlandsk, se bkcity. Den Heijer, Alexandra og Hans Dalmeijer, Dennis Cruyen, Etty van der Leij: The making of BK city Bouwkunde, een jaar na de brand, Delft, TU Delft, december 2009 Udgivelser på engelsk: Den Heijer, A. (2009): The Making of BK City; the ultimate laboratory for a faculty of architecture. The Architecture Annual 2007/2008. Rotterdam, 010 Publishers: side Den Heijer, Alexandra (2011): Managing the university campus Information to support real estate decisions, Delft: Eburon Academic Publishers, marts 2011 Relaterede udgivelser og yderligere foto- og videomateriale kan ses her: 178 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN

5 76 Studerende arbejder i åbne rum, hvilket fremhæver fakultetets kreative image. Students work in open spaces, which emphasise the faculty s creative image. 77 Opholdsområde for socialt samvær og intellektuel vidensudveksling Lounge area for social interaction and intellectual knowledge sharing 78 BK City kombinerer en gammel bevaringsværdig akademisk bygning med nyt design. BK City combines an old listed academic building with new design. 78 Campus of the Future in a Building of the Past Themes: Spaces for Learning Sustainability By Alexandra den Heijer, Assistant Professor of Real Estate Management at the Faculty of Architecture, TU Delft. Alexandra den Heijer s academic specialisation is university campuses and buildings and she wrote this chapter in her role as a member of the BK City project organisation (Chair, Brief Team). (Part of this chapter was previously published as Appendix VI of the book Managing the university campus information to support real estate decisions, by the same author, Alexandra den Heijer. More information about the book and the project BK City can be found on this website: After a fire that completely destroyed TU Delft s Faculty of Architecture building on May , a team of academics, architects and other professionals worked with impossible deadlines to refurbish a huge cultural heritage building (> 30,000 m 2 ) which was selected from five alternatives to become BK City within six months for 3,300 students and more than 800 employees. This chapter describes (1) the process and leadership decisions, (2) innovative concepts, and (3) lessons from this project. (1) The process: the making of BK City Never miss the opportunity of a crisis. The project team started the process with the following statement: Now that we have lost everything, we have everything to gain: let s change everything that did not work in the old building and implement trends in international campus design. The brief for this project had to be ready within two weeks after the start of the project. But the homework was done: the faculty had two recent documents that described the vision for the faculty accommodation: how many square metres of which functions, specified in goals and required quality. Important goals included supporting new ways of working and learning more collaborative, more diverse, with more quality to stimulate facility-sharing instead of territorial behaviour and to create a sustainable and flexible building that would encourage social encounters and knowledge exchange. The building needed to reflect the faculty s identity: a laboratory for design and research. From old to new in gross floor area a reduction of 15 % The building as a showcase for the organisation cannot be more relevant than for a faculty of architecture. How to combine faculty demands for high quality facilities with the inconvenient truth of limited resources? By reducing the floor area in favour of quality. Fewer metres with more quality is a trend in international campus strategies. At BK City, two glasshouses were added to the existing building, but the faculty was still facing a space reduction of 15 %. How did the project team manage to solve that? Much more usable area than before enlarging spaces and use of corridors Firstly, the team tried to create as much usable space as possible, including making functional use of circulation space. The corridors are used to accommodate informal meetings something that fits well into the policy of encouraging social interaction. Secondly, accommodating students in larger spaces also contributes to more usable floor area because the circulation space in large spaces is perceived as part of the functional area. Thirdly, new concepts with more flexible use of space ensure improved occupancy and frequency rates. Less territory for individual users and specific user groups provides much more flexibility and accommodates more users in the building. It is also very flexible for the rapid changes BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 179

6 in the student population and flexible labour force with many visitors and guest professors. (2) Innovative concepts: opportunities of a crisis More than 50 % of BK City consists of either studio space or office space for employees. But there is much more. Lecture halls, educational facilities, library, faculty laboratories, conference rooms, restaurants and other public spaces, and room for storage. Each of these functions was reconsidered what can we improve compared to the old building? Which new concepts can be applied, and how many m 2 can we share on campus? Avoiding individual territory for studios and office space The students must return to the faculty. We must rebuild a community. With that statement, Dean Wytze Patijn had already started a culture change long before the fire. Early evaluations showed more satisfied students. The studio concept consists of tables for 8 to 10 people with storage space and basic modelling facilities. There are separate rooms for presentations that can be booked centrally. The new workplace concept no longer assigns territory to individuals, but to groups. This meets the need for a home base, but prevents employees from claiming their own workplaces, which are vacant most of the time. Simultaneously, the improved academic workplace was designed to support the various activities better: meetings, concentration, phone calls, and informal consultations with students. The office concept includes fully functional workplaces in accordance with health and safety standards plus meeting rooms, silent rooms, space for informal consultations, living rooms and more territorial areas for support staff distinguishing front and back offices. Encouraging facility-sharing of classrooms, laboratories and conference facilities All lecture halls at TU Delft can be used to schedule teaching at the Faculty of Architecture. Many smaller lecture rooms at BK City were equipped as flexible spaces for multifunctional use. Attention was also paid to more quality for the increasing amount of external parties and visitors. The most representative and image-supporting conference rooms are decorated with Delft Blue to highlight the relation with the city of Delft. Policy at university level was that faculties would share expensive facilities and laboratories. The question was how important some of these facilities were for the faculty, and how much it was worth in terms of resources. Focus on public space for social and intellectual interaction BK City was designed as a city with a lot of public space. Walking from the 150-metre long main street and squares (glasshouses) of BK City, visitors gradually move from public to more private space. More transparency, more community building and better cooperation at the faculty these were important principles for the design of public areas. New restaurant concepts promoted more multifunctional use of space: eating, working in groups and social encounters. The restaurant Ketelhuis was designed according to this principle, with several meeting rooms that are flexible for use during lunch hours. The espresso bar is a successful concept, encouraging social (and intellectual) interaction between employees of different departments and between students and staff. It also serves as a meeting point for guests. The visibility of the academic staff improved. Reducing physical storage space by encouraging electronic sources The first days after the fire there was serious doubt whether the books had been saved. Luckily, the library again has a prominent place in the building, functioning as a knowledge centre and giving access to more than 35,000 books that were saved from the fire. On campus, all students and staff members can use the wireless network to access many digital resources. At the most central locations in the building both horizontally and vertically the library is increasingly a silent place to work and study for exams. Demand follows supply when it involves storage space. Paper archives do not only use a lot of (usable) floor space in buildings, they also make people more territorial: they want to be close to their archives. With the goals of making better use of existing space, of reducing the footprint and of stimulating shared use of space, reducing the paper archives seemed to have many benefits. Digitising was also a critical prerequisite for the new workplace concept. A workplace concept without individual territory but with group territory, like in a house must be clean desk to keep it workable. Working together and sharing facilities require strict rules. This is also applicable to storage options, both physical and digital. A cultural change in information management and archiving was even harder than implementing a new office concept. (3) Lessons from (the making of) BK City It is mainly up to others to judge how successful the process and project of BK City have been. Nonetheless, some lessons will be summarised in conclusions and recommendations to specify what campus managers and designers can learn from this project. Re-use of meaningful buildings a strategy to engage users and attract future users At BK City, the existing physical layout strongly influenced the floor plan and the functional possibilities, which were not open for much discussion or change. Under such circumstances, demand follows supply. The project indicated that users are more likely to accept and appreciate their working environment in buildings that command respect because of their history. This project also confirmed that re-use of existing university buildings especially cultural heritage that emphasises the history of the university is an important strategy for many universities in global competition. While adversaries often state that talented researchers would work at a workplace without any identity at the 180 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN

7 top-ranked universities in the world, that leaves thousands of universities below the top that do not differ much in terms of quality of research and education, but can compete on quality of life, both on campus and off campus. With BK City being closer to the historical inner city of Delft, the project can illustrate both. Matching the benefits with the costs per m 2 quality for quantity The strategy above can only be paid for if the benefits per m 2 match the costs. With rising replacement costs for university buildings, the productivity per m 2 should be increased accordingly. Apart from encouraging employees to generate more output or income, this can also be done by reducing the footprints of students, professors and other staff members, making better use of space and time and allowing external users to share space with the university. BK City shows that campus users are more willing to accept a reduction in quantity if they get quality in return. In general, the sense of urgency of any crisis will help in the acceptance process of any unpopular intervention in the working or learning environment. Having stakeholders with mandates and management information The project organisation of BK City involved representatives from strategic (Board of Executives, Dean, management staff), financial (controllers at university and faculty level), functional (representatives of students and employees) and physical perspectives (Technical Manager, project leaders), covering all relevant stakeholders that are identified in campus management theory (Den Heijer 2011). During the whole process of the making of BK City, the importance of references was illustrated in discussions and negotiations with many stakeholders. References of used space standards m 2 per student of comparable architecture faculties and schools, investment levels of similar projects and evidence-based best practices for every new concept that we introduced, were supplied to satisfy the need to compare projects, to be transparent about the considerations and to gain the trust of the community by demonstrating our expertise and experience. Choosing organisational goals over user goals in decision-making Allegedly, the project organisation collaborated so well because of the implicitly and explicitly available background knowledge, experience from similar projects and the incentives to think beyond satisfying own needs. This is also ascribed to the leading role of the President of the university and the faculty s Dean aiming at an optimum solution more than a satisfactory solution for all parties valuing the organisational goals above the users goals. This did not happen without consequences for the satisfaction of many users, who resisted some of these decisions, which would affect their own working environment. A faculty of architecture as an ideal laboratory A building for a faculty of architecture appeared to be an ideal laboratory to test new concepts. With education and research into planning, designing, realising and us- ing the physical environment, students and employees are in theory most likely to be open for experiments in their own working and learning environment. At the same time, this type of community is most likely to be critical about decisions because they can relate to the subject in theory or practice. Creative faculties are important for a lively campus Since BK City has been taken into use, many visitors have commented on the vibrant and creative atmosphere that the faculty community creates, even after working hours. Many students do not follow the 9 to 5 working hours and they often work in groups and on physical products that are visible and inspiring to others. These types of faculties also enrol many international students who form a social community, which considers the campus a home away from home. Conclusion In this project, it took a crisis a fire to change the academic workplace. Decreasing public funding, higher costs of the campus and more pressure on energy efficiency can also be considered crises that require creative solutions and collective responsibility. A sense of urgency and fixed deadlines did not allow endless discussions about alternative concepts and encouraged strong leadership. However, these leaders required a project organisation with expertise on physical, functional, financial and strategic aspects, about the past and for the future. But more importantly, this required dedicated team members, who participated as if they were investing their own money, for their own future, in their own house. On top of that, the project could have either harmed or improved their academic or professional reputation. That personal involvement of many individuals was the key to the success of BK City. Summarising, critical success factors appear to have been the sense of urgency, the well-prepared project organisation and the personal involvement of the project members who were loyal to the organisation and committed to the project goals. References and further reading material Publications in Dutch: Books, articles, photos and films in Dutch, see bkcity. Den Heijer, Alexandra and Hans Dalmeijer, Dennis Cruyen, Etty van der Leij: The making of BK City Bouwkunde, een jaar na de brand, Delft, TU Delft, December Publications in English: Den Heijer, A. (2009): The Making of BK City; the ultimate laboratory for a faculty of architecture. The Architecture Annual 2007/2008. Rotterdam, 010 Publishers: pp Den Heijer, Alexandra (2011): Managing the university campus Information to support real estate decisions, Delft: Eburon Academic Publishers, March Related publications and further photo and video material, see BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 181

8 Fotokreditering / Photos Aalborg Universitet/ Morten Johansen/ Tor Bagger Aarhus Universitet/ Jesper Rais/ Lars Kruse/ Poul Ib Henriksen/ Søren Kjeldgaard Bygningsstyrelsen Cathrine Schmidt Copenhagen Business School/ Tao Lytzen COPPE/UFRJ Danmarks Tekniske Universitet/ Stamers kontor/ Vibeke Hempler dschool/ Scott Doorley/ Adam Roy École Polytechnique Fédèrale de Lausanne (EPFL) Glasgow Caledonian University IT-Universitetet/ Agnete Slichtkrull/ Henning Larsen Architects Karolinska Instituttet/ White Arkitekter Københavns Universitet/ Adam Mørk/ Heine Pedersen McGill University Mikala Holme Samsøe Mytopia Ole Seier Iversen Parque Technológico do Rio Pernille Rattleff Petrobras Roskilde Universitet/ Emil Eskesen/ Nikander Frandsen/ Per Lau Knudsen/ Tuala Hjarnø Sebastian Horst Simon Heilesen Syddansk Universitet/ Adam Mørk Søren Jensen Rådgivende Ingeniører/ Quintin Lake Technische Universiteit Delft (TU Delft)/ Rob t Hart / Willem de Rooi The University of California, Merced (UC Merced)/ Hans Madsen / Racestudio 2 The University of Brighton The University of Melbourne Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Universiteit Utrecht 246 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN

9 CAMPUSUVIKLING METODER OG PROCES Udgivet i 2013 af Bygningsstyrelsen under Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 DK Valby Tlf.: (+45) Redaktionsgruppe: Cathrine Schmidt (ansv) Mikkel Ramskov Kjær Karen Broberg Mortensen Oversættelse: Avanti Gruppen Layout: Eckardt ApS Tryk: Sangill Grafisk Oplag: stk Printed in Denmark 2013 ISBN Publikationen kan hentes på En varm tak til: Medforfattere af bogens indledende kapitel: Hasse Glyng Jakob William Ørberg Jesper Luthman Louise Seerup Mikala Holme Samsøe Samt universitetspartnere på Projekt Rum til Læring.

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere