Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence"

Transkript

1 Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence August 2012

2

3 Indhold Indledning... 3 Bedømmelsesudvalget... 4 Tildelingskriterier... 5 Indledning... 5 Tilbudt pris... 5 Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet... 6 Kvalitet... 8 Vægtning... 8 Züblin... 9 Pris... 9 Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet... 9 Kvalitet NCC Pris Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet Kvalitet B. Nygaard Sørensen Pris Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet Kvalitet Myhlenberg Pris Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet Kvalitet Pointoversigt Konklusion Underskriftsside Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 1

4 2 Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

5 Indledning Egedal Kommune udbød ved udbudsbekendtgørelse 2011/S og 2011/S opførelse af rådhus og sundhedscenter i totalentreprisekonkurrence. Ved tilbudsfristens udløb den 29. maj 2012 modtog Egedal Kommune tilbud fra følgende fem prækvalificerede tilbudsgivere: Züblin A/S, Henning Larsen Architects, Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S og SLA A/S NCC Construction Danmark A/S, Dissing+Weitling architecture, Opland Landskabsarkitekter, Grontmij A/S og Ratio Arkitekter A/S Enemærke & Petersen A/S, Kjaer & Richter A/S, CCO Arkitekter A/S, ISC Rådgivende Ingeniører A/S, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S og Land+ ApS B. Nygaard Sørensen, PLH Arkitekter A/S, Niras Rådgivende Ingeniører A/S, GBH Landskabsarkitekter A/S Myhlenberg Entreprenør og Byggefirma Søren Vangsted Vest A/S, Adept, Bascon A/S, Årstidernes Arkitekter A/S, NNE Pharmaplan, Thing & Wainø Landskabsarkitekter A/S, Sundhed & Livsmod Efter en gennemgang af de indkomne tilbud kunne det imidlertid konstateres, at ingen af de fremsendte tilbud var konditionsmæssige. På den baggrund besluttede Egedal Kommune at overgå til proceduren udbud efter forhandling, jf. udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a). Dette blev meddelt tilbudsgiverne den 14. juni 2012 sammen med en tidsplan for det nye udbud. I forbindelse med det nye udbud meddelte Enemærke og Petersen A/S, at de ikke ønskede at indlevere tilbud. Ved tilbudsfristens udløb den 30. juli 2012 modtog Egedal Kommune således tilbud fra følgende: Züblin A/S, Henning Larsen Architects, Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S og SLA A/S NCC Construction Danmark A/S, Dissing+Weitling architecture, Opland Landskabsarkitekter, Grontmij A/S og Ratio Arkitekter A/S B. Nygaard Sørensen, PLH Arkitekter A/S, Niras Rådgivende Ingeniører A/S, GBH Landskabsarkitekter A/S Myhlenberg Entreprenør og Byggefirma Søren Vangsted Vest A/S, Adept, Bascon A/S, Årstidernes Arkitekter A/S, NNE Pharmaplan, Thing & Wainø Landskabsarkitekter A/S, Sundhed & Livsmod Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 3

6 Egedal Kommune har gennemgået og evalueret de modtagne tilbud og har efter gennemgangen vurderet, at alle fire tilbud er konditionsmæssige. Der er på den baggrund foretaget en evaluering af samtlige tilbud i forhold til de tildelingskriterier, der blev oplyst i konkurrencebetingelserne. Ved evalueringen er der således gjort brug af en evalueringsmodel, hvor Pris har vægtet 50 %, Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet 25 % og Kvalitet 25 %. Bedømmelsesudvalget De indkomne tilbud er blevet bedømt af en dommerkomité, bestående af: Økonomiudvalget: o o o o o o o o o Willy R. Eliasen Esben Vognsen Jensen Ib Sørensen Egil Møller Jens Jørgen Nygaard Karsten Søndergaard Peter Hansen Lise Nielsen Rikke Mortensen To uvildige arkitektfagdommere: o o Mathilde Petri, Arkitekt MAA Carsten E Holgaard, Arkitekt MAA Én uvildig landskabsarkitektfagdommer: o Steen Bisgaard Jensen, Arkitekt MAA, MDL Høringsparter i Egedal Kommune: Seniorrådet Handicaprådet F-MED Administration F-MED Social og Sundhed Arbejdsmiljøorganisationen 4 Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

7 Rådgivere: Kommunaldirektør Lars Wilms Social- og sundhedsdirektør Peter Olrik Teknisk direktør Jacob Madsen Centerchef Erik Petersen Byggeudvalg: Civilingeniør Kristine Kohave Sørensen Byggeudvalg: Konsulent Uffe Rasmussen Bygherrerådgiver: Jan Sørensen, Moe & Brødsgaard Bygherrerådgiver: Christina Wojtaszewski, Signal Arkitekter Bygherrerådgiver: Rikke Hansen, Erik Møller Arkitekter Advokat: Andreas Christensen, Horten Advokatfuldmægtig: Charlotte Linde, Horten Tildelingskriterier Indledning De indkomne tilbud er bedømt ud fra tildelingskriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvori nedenstående kriterier har indgået: Tilbudt pris: vægtning 50 % Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet: vægtning 25 % Kvalitet: vægtning 25 % Tilbudt pris Evaluering af kriteriet "Tilbudt pris" er sket efter en på forhånd offentliggjort evalueringsmodel. Der henvises til de konkurrencetekniske betingelser, hvoraf fremgik følgende: Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 5

8 "For underkriteriet pris, vil der blive givet point mellem Pointene vil blive tildelt på baggrund af nedenstående graf: Targetpris er 241 mio. kr. excl. moms, og tildeles 75 point. Bydes der ind med en pris, der er lavere, f.eks. 219 mio. kr., opnås der 90 point. Bydes der ind med en pris, der er højere, f.eks. 246 mio. kr., opnås der kun 58 point." For kriteriet "Tilbudt pris" gives således mellem 0 og 100 point. 0 point gives for en netop acceptabel pris. Der gives 100 point for det bedst tænkelige tilbud. Det var kommunens vurdering på tidspunktet for offentliggørelse af udbuddet, at den netop acceptable pris ville være en pris på 263 mio. kr. Den bedst tænkelige pris ville være på 204 mio. kr. Der er givet hele point mellem 0 og 100. Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet Evaluering af kriteriet I den arkitektoniske kvalitet indgår en vurdering af bebyggelsens samlede formmæssige kvaliteter, den arkitektoniske hovedidé samt disponering af såvel de ydre som de indre fysiske rammer. Ved funktionalitet vil der overordnet ske en bedømmelse af, hvorvidt der gives gode forslag på alle de funktionelle sammenhænge og strukturer, der er opstillet i udbudsmaterialet, og som skal være opfyldt for at tilvejebringe et funktionelt byggeri, hvor det samlede resultat danner optimale rammer for de aktiviteter, der skal foregå. 6 Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

9 Der er lagt vægt på: Helhedsplan for den samlede bebyggelse indenfor matriklen, herunder særligt: o o o sammenhængen mellem rådhus og sundhedscenter den fremtidige kobling mellem sundhedscenter og plejecenter restgrundes" og evt. p-hus anvendelighed Gode relationer mellem bygninger og udearealer Åbenhed og imødekommenhed overfor borgere samtidig med, at der skabes en tryg og levende arbejdsplads for de mange medarbejdere Fleksibilitet i arbejdsområderne Bebyggelsens evne til at opfylde lokalplanens intentioner på en visionær måde Bebyggelsens evne til at anslå et højt kvalitativt niveau for den fremtidige bebyggelse i Egedal By Vedligeholdelsesfrie materialer med en smuk patinering Klar aflæselighed af de enkelte funktioner, herunder indgangsforhold. For kriteriet "Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet" gives der 0 point for en netop acceptabel løsning, der alene opfylder kravene i udbudsmaterialet. Der gives 100 point for det bedst tænkelige tilbud, vurderet ud fra kommunens opfattelse af, hvad der udgør markedets bedste standard. Der er sket en samlet bedømmelse af kriteriet "Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet", og der er givet ét helt point mellem 0 og 100. Generelt udfordringer mv. i de konkrete projekter De fire tilbud er alle fint gennemarbejdede og opfylder betingelserne i udbudsmaterialet. De arkitektoniske udtryk og grundidéer er forskellige i de fire tilbud, og dommerkomitéen har haft et godt udgangspunkt for at vurdere, hvordan den overordnede disponering er med til at løse opgaven. Ved placeringen af rådhusdelen i den nye bydel har forslagsstillerne delt sig i to grupper. To forslag vælger at placere rådhuset mod vest og tæt på stationen og de kommende etaper med bl.a. plejeboliger mod øst med facade til den nye bydels hovedgade. De to andre forslag vælger at placere rådhuset mod nordøst på hjørnet mod den nye hovedgade. Det vurderes, at de projekter, der har placeret rådhuset i det nordøstlige hjørne, er de forslag, der bedst sikrer, at bebyggelsen bliver identitetsskabende for den kommende byudvikling. Alle fire projekter vurderes at have en klar arkitektonisk grundidé, der understreges af både formgivning og materialevalg. To forslag vælger at understrege byggeriets forskellige funktionszoner ved også at skifte materiale på facaden. De to øvrige vælger at Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 7

10 understrege bygningens funktionsdele ved at bearbejde bygningskroppe formmæssigt men i samme facademateriale. I de tilfælde, hvor den funktionelle disponering af bygningen er kombineret med en rumlig karakter, er dette vurderet at give kvaliteter i form af åbenhed og imødekommenhed for både besøgende og ansatte. Alle fire forslag indeholder et samlende atrium, der skaber identitet og rumlige oplevelser. Tre af forslagene vælger, at der skal være flere indgange til dette atrium fra byen og kig på tværs af stueplanets funktioner. Det vurderes, at denne åbenhed og visuelle kontakt til byen i flere retninger er positiv. Vedrørende byggeriets funktionalitet og særligt forholdet mellem rådhus og sundhedscenter har tre af forslagene valgt at udforme rådhuset og sundhedscentret som to mere eller mindre adskilte bygninger, der møder hinanden ved borgertorvet. Det vurderes, at denne opdeling i to bygningsdele bedst løser sundhedscentrets behov for privathed i forbindelse med behandling og ro omkring de midlertidige boliger. De fire forslag varierer en del i størrelse. Ved en nøje gennemgang af de forskellige projekter, viste det sig, at de projekter, der har flest kvadratmeter, også er de projekter, der har størst fleksibilitet og flest indretningsmuligheder. Alle fire forslag har været genstand for en grundig drøftelse, der har belyst en række fordele og ulemper, ved den måde et nyt rådhus og sundhedscenter kan udformes på. Projekterne har hver især præget diskussionen igennem hele processen. Kvalitet Ved kvalitet skal forstås den byggetekniske kvalitet i bygningsdele, installationer, konstruktioner, inventar, belysning, materialer og overflader mv., som er indeholdt i tilbudsprojektet. For kriteriet "Kvalitet" gives der 0 point for en netop acceptabel løsning, der alene opfylder kravene i udbudsmaterialet. Der gives 100 point for det bedst tænkelige tilbud vurderet ud fra kommunens opfattelse af, hvad der udgør markedets bedste standard. Der er sket en samlet bedømmelse af kriteriet "Kvalitet" og givet ét helt point mellem 0 og 100. Vægtning Når tilbuddene er tildelt point for hvert af de tre underkriterier, multipliceres pointene med underkriteriets vægtning. Herefter adderes de opnåede vægtede point. Det tilbud, som opnår det højeste antal vægtede point, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der er skabt sammenhæng mellem de tre evalueringsmodeller ved, at der for modellernes vedkommende er taget udgangspunkt i den bedst mulige pris, den bedst mulige "Arkitektoniske kvalitet og funktionalitet" sammenholdt med den bedst mulige "Kvalitet" - hvilket i alle tilfælde ville give maksimum point. På samme måde ville der alene blive tildelt 0 point for en kun netop acceptabel Tilbudt pris, Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet og Kvalitet. I det følgende gennemgås de fire tilbud, der samlet set blev afgivet den 30. juli Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

11 Züblin Pris Züblin har afgivet en samlet tilbudssum på i alt i DKK, excl. moms på For kriteriet "Tilbudt pris" gives derfor 81 point. Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet Beskrivelse Forslaget tager udgangspunkt i, at konteksten er under tilblivelse, hvorfor den kommende bygning går fra at være et landemærke til at blive ikon og omdrejningspunkt for den nye by. Forslaget følger lokalplanens intentioner om en karréby, med en fortolkning af karréen visionært i form af rande omkring indre og ydre gårdrum. Rådhuset placeres mod nord i det eksponerede kryds mod Hovedgaden og Dr. Dagmars Vej. Sundhedscentret udlægges mellem S-togsbanen og rådhuset. Rådhuspladsen lægges mod Dr. Dagmars Vej med direkte forbindelse til stationen og indgange til sundhedscenter og rådhus. Pladsen inspireres af lokale vandfyldte lavninger og indrettes med højbede, blomstrende træer og vanddysser til udadvendte sansemættede oplevelser. Lidt væk i forbindelse med sundhedscentret indrettes et småbakket område til leg og boldspil. Området deler pladsen med parkering. Rådhuspladsen udføres af beton med forskellige overflader støbt på stedet og legeområdet i asfalt. Rådhushaven lægges ovenpå sundhedscentret. Haven beskrives som rekreativ og som privat uderum for medarbejdere og beboere i de midlertidige boliger. De indrettes til spisning og ophold med vægt på dufte, farver og sanselig natur. Rådhusgården beskrives som en forlængelse af landskabskilen, der herved får direkte kontakt til rådhuskantinen. Rådhusgårdens stiforløb udformes af lys beton og med et Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 9

12 kuperet terræn og græsser i forskellige højder samt regnvandsbassiner og render til opsamling af regnvand. S-toglinjen og de gode trafikale forbindelser til hovedstaden sammen med de landskabelige kvaliteter beskrives som vigtige udgangspunkter for arkitekturen. Rådhushaven lægges ovenpå det 1-etages sundhedscenter, hvorved der, set fra S-toget, udspændes et grønt rum foran den markante rådhusbygning. Farum Naturpark og karakteristiske træk fra istidslandskabet danner inspiration til uderummene. Der argumenteres for, at dette giver en særlig autencitet og indpasning i landskabet. Rådhuset placeres som et atriumhus på grundens nordvestlige hjørne med direkte kontakt til hovedgaden. Sundhedscentret placeres mellem rådhuset og stationen i en etage omkring et gårdrum. De midlertidige boliger placeres i tre etager ovenpå den østre fløj. Mod øst skabes en offentlig rådhusgård mellem rådhuset og sundhedscentret. Rådhusgården ligger for enden af en grøn kile, der trækker det store grønne landskab ind i anlægget. Ovenpå sundhedscentret udlægges en rådhushave med mindre opholdssteder og skiftende beplantninger. Haven kan ses fra toget og ligger som et efter årstiderne varieret tæppe foran rådhuset. Facaderne er overalt beklædt med skifer på nær 1. sal i rådhuset, der er udformet i glas for at give illusionen af, at de øvre etager svæver. Samme motiv ligger bag tagetagens svagt stigende hjørner. Facadernes udtryk i øvrigt er velproportioneret og udtryksfulde med de højtsiddende vinduer og bearbejdelse af de tidligere friskluftindtag. Hovedindgangen til rådhus og sundhedscenter skabes ved at forskyde sundhedscentret mod øst, så der skabes en aflang rådhusplads mod vest. Fra pladsen ledes byens borgere direkte ind gennem atriet til borgertorvet, der som en offentlig indendørs passage forbinder stationen med den nye bydel. Midt i atriet placeres et transparent skrin med byrådssal og møderum, hvor skydevægge og gardiner kan ændre rummenes transparens, farve og akustik. Udover den dynamiske passage tilbyder borgertorvet mindre rum og nicher til ro og fordybelse. En stor trappe med mulighed for ophold leder til rådhusets øvrige etager. På de øvre etager af det transparente skrin placeres møderum m.m. til backoffice-funktioner. Udvidelsen af sundhedscentret placeres på 1. sal mod vest. Plejecentret placeres i forlængelse af de midlertidige 3-etages boliger mod øst omkring et gårdrum. Arkitektonisk kvalitet Forslaget fremhæves for sine samlede formmæssige og rumlige kvaliteter, der på overbevisende måde forener disponeringen af såvel de ydre som de indre fysiske rammer i en stærk og let opfattelig arkitektonisk hovedidé. Rådhushaven erstatter den klassiske rådhusplads symbolværdi. Set fra S-toget skaber den rummelig afstand til rådhuset, samtidig med at bygningen (og byen) får et grønt image med sin helt egen identitet. Haven kan associeres med både det gamle radiohus' taghave og med High Line i New York. 10 Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

13 Generelt er der fin sammenhæng mellem bygninger og udeareal samt mellem rådhus og sundhedscenter. Rådhuspladsen er godt placeret mod Dr. Dagmars Vej og stationen, og det virker fornuftigt at placere de mere støjende legeområder rundt om hjørnet. Generelt fremhæves de varierede uderum og muligheden for forskellige aktiviteter. Særligt fremhæves facadens bearbejdning og de grønne arealers udformning. Forslaget fremhæves for sit generelt høje arkitektonisk kvalitative niveau. Funktionalitet o Sammenhængen mellem rådhus og sundhedscenter er fin, spatiøs og velfungerende, og den fremtidige kobling til plejecentret virker således naturlig. o Den fremtidige kobling mellem sundhedscenter og plejecenter er velfungerende og indbydende. o Restgrundene vurderes små. Anvendelighed af p-hus synes fornuftig. o Relationer mellem bygninger og udearealer er forbilledlige. o Forslaget fremhæves for sin visionære tolkning af lokalplanens bystruktur, herunder for sin fine tilpasning til de særlige lokale forhold ved byen, banen og landskabet. o Bebyggelsen anslår et markant kvalitetsniveau for den fremtidige bebyggelse i Egedal By. Særligt fremhæves forslagets store vægt på det grønne. o Det vurderes, at de anvendte materialer i høj grad er karakterfulde og vedligeholdelsesfrie. o De enkelte funktioner er klart synliggjort bl.a. i opdelingen mellem base og øvre del. Åbenhed og imødekommenhed overfor borgere samtidig med, at der skabes en tryg og levende arbejdsplads for de mange medarbejdere: Borgertorvet er et stort åbent rum på ca. 950 m2, som er disponeret på en måde, så det giver en stor fleksibilitet med gode muligheder for at kunne mødes og afholde arrangementer af forskellige størrelser. Byrådssalen og den fleksible mødesal dominerer borgertorvet og giver rummet en særlig og smuk karakter. Rummet er anvendeligt i det daglige af medarbejdere, kommunalbestyrelse såvel som borgere. Ved sammenlægning af kantine, borgertorv, byrådssal og fleksibel mødesal kan skabes et fint og velegnet rum til store arrangementer. Der er en fin, flydende overgang mellem rådhus og sundhedscentret. Personalet i sundhedscentret har nem, uhindret adgang til rådhusets faciliteter, og der er kort afstand fra rådhuspersonalets områder til træningsområderne i sundhedscentret. De forskellige funktioner i sundhedscentret er i høj grad placeret efter de ønskede sammenhænge og nærheder. Den indre gårdhave giver sundhedscentret mulighed for at benytte området uforstyrret i forbindelse med undervisningen i træningskøkkenet og af medarbejdere i forbindelse med frokost. Forslaget virker generelt åbent og imødekommende overfor borgerne samtidig med, at der skabes en tryg og levende arbejdsplads for medarbejdere, hvor dagslyset overalt udnyttes optimalt. Fleksibilitet i arbejdsområder: Backoffice-arealerne udgør ca m2, hvilket med den tilbudte disponering af arealerne giver dybe arbejdsområder med en god fleksibilitet og god mulighed for Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 11

14 etablering af tætte arbejdsfællesskaber såvel som stilleområder bagved de indeliggende interne møderum. Etagerne over byrådssalen og den fleksible mødesal er tænkt som henholdsvis uformelle mødesteder og interne møderum. Områderne giver en god visuel forbindelse mellem arbejdsområder og borgertorvet og skaber et dynamisk centrum i de store arbejdsområder. Det er dommerkomitéens vurdering, at der samlet set for kriteriet Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet gives 90 point. Kvalitet Forslagets byggetekniske kvalitet er grundigt beskrevet og ligger generelt på et højt niveau. De tekniske installationer er generelt gennemarbejdet. I belysningsprojektet kunne ønskes endnu større fokus på bæredygtighed og energieffektive belysningsarmaturer. Det vurderes, at dagslyset udnyttes på en effektiv måde. Især fremhæves udformning af ovenlys i atriet, der effektivt lader dagslys komme ind og rundt i bygningen, uden at unødig solenergi belaster indeklimaet i varme perioder. Indvendigt er der trægulve i alle kontorarealer i rådhuset. Øvrige indvendige materialer og overflader, bl.a. foldevægge, vurderes som gode, materialer og produkter. Facadebeklædningen er mørk skifer, der vurderes som et holdbart materiale i god kvalitet, der desuden giver et helstøbt udtryk hele vejen rundt og tilpasses til omgivelserne. Terræn og udearealer er gennemarbejdet med en fin detaljering og med en god variation og sammensætning af materialer og produkter, der vurderes at være i en god kvalitet. Det er dommerkomitéens vurdering, at der samlet set for kriteriet Kvalitet gives 75 point. 12 Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

15 NCC Pris NCC har afgivet en samlet tilbudssum på i alt i DKK, excl. moms på For kriteriet "Tilbudt pris" gives derfor 75 point. Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet Beskrivelse Forslaget har som udgangspunkt at skabe en urban struktur med et markant rådhus. En bygning og en plads, der skal være omdrejningspunkt i den kommende byudvikling. Lokalplanens intentioner følges, og forslaget vil som udgangspunkt skabe klare byrum med veldefinerede kanter. Rådhuset placeres markant på grunden i krydset mellem de to bygader, Dr. Dagmars Vej og Ny Hovedgade. Rådhuspladsen lægges mod syd og ud til Ny Hovedgade. Sundhedscentret lægges mod vest og stationen. Disponeringen er klar og giver en markant placering af rådhuset, en central (og klassisk) rådhusplads og en troværdig placering af sundhedscentret. Restgrunden foreslås bebygget med en karrélignende struktur, som også skal indeholde parkeringshus. Parkering på terræn lægges langs baneskråningen samt øst vest langs Bygaden. Der vises en parkeringskonstruktion, der placeres ud mod Hovedgaden. Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 13

16 Oven på sundhedscentret foreslås en belagt taghave som en løftet del af rådhuspladsen, der sammen med selve rådhuspladsen kan anvendes til træning, teater, byfester m.m. Rådhuset er et atriumhus, der har én hovedindgang, som er orienteret mod rådhuspladsen. Sundhedscentret er udformet som en bygning med sit eget udtryk og med sin egen indgang også fra rådhuspladsen. Sundhedscentret vises som en 1-3 etages bygning, der er funktionelt delt, med offentlige funktioner i stueetagen, administrative funktioner på første sal og midlertidige boliger på 2. sal. I mødet mellem rådhuset og sundhedscentret skabes en arkitektonisk sammenhæng ved, at sundhedscentrets bygningsudtryk trækkes med ind under rådhuset som en base, der indeholder rådhusets offentlige funktioner. Rådhusets administrative funktioner får sit eget bygningsudtryk og fremstår som en meget synlig bygning, der ser ud som om den svæver over basen. Rådhuset er organiseret omkring det fælles atrium, der giver synlig forbindelse mellem husets offentlige og private funktioner. Fra rådhuspladsen mod syd ankommer borgeren via hovedindgangen til borgertorvet i bunden af atriet. En stor trappe med mulighed for ophold forbinder de to nederste etager i rådhuset, med frontoffice-funktioner i stueplan og mødecenter på 1. sal. Fra borgertorvets stueetage er der direkte adgang til sundhedscentret. Arkitektonisk kvalitet Forslaget fremhæves for sin hoveddisponering, hvor rådhuset placeres på et markant hjørne i det nye byudviklingsområde. Med sin placering vil rådhuset være identitetsskabende for området både under og efter byen vokser frem. I formgivningen af bebyggelsen skabes veldefinerede gårdrum og taghaver, der relaterer sig til bebyggelsens indholdsmæssige funktioner. Rådhuset og sundhedscentret får således udearealer til pauser, rekreation, genoptræning m.m. Den sydvendte rådhusplads skaber et klart samlingspunkt for den nye by, men det vurderes, at den først får sin store værdi, når byen omkring er udbygget. Forslaget fremhæves ligeledes for sit ønske om at skabe et vartegn gennem en markant udformning af det nye rådhus og sundhedscenter. Dommerkomitéen finder, at sundhedscentret ikke i samme grad som rådhuset har fået en afklaret arkitektonisk form, og at de bymæssige kvaliteter i det vestlige område mod banen først rigtigt kommer til udtryk, når etaperne med plejeboliger og sundhedscentrets udbygning er etableret. 14 Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

17 Funktionalitet o Sammenhængen mellem rådhus og sundhedscenter er god. o Den fremtidige kobling mellem sundhedscenter og plejecenter er velfungerende. o Restgrundens anvendelighed er god, men det er ikke entydigt beskrevet, hvordan den viste parkeringskonstruktion skal indgå i en fremtidig udvikling af byggefeltet. o Relationer mellem bygninger og udearealer er fine. o Bebyggelsen opfylder lokalplanens intentioner om at skabe en by med klare rum og veldefinerede kanter. o Bebyggelsen anslår et højt kvalitativt niveau for den fremtidige bebyggelse i Egedal By. o Det vurderes, at en del af facadematerialerne er vedligeholdelseskrævende. Det vurderes blandt andet, at den lyse beton ikke patinerer på en smuk måde, og for at bevare sit lyse udseende vil kræve endog meget vedligeholdelse. Endvidere er der foreslået klapskodder på rådhusdelen, hvilket vurderes vedligeholdelseskrævende. o De enkelte funktioner er klart synliggjort bl.a. ved en opdeling af bygningen i to forskellige bygningsudtryk. Åbenhed og imødekommenhed overfor borgere, samtidig med at der skabes en tryg og levende arbejdsplads for de mange medarbejdere: Forslaget virker imødekommende overfor borgerne samtidig med, at der skabes gode arbejdspladser for medarbejderne. Borgertorvet er et stort åbent atrium, som giver mulighed for forskellige aktiviteter i løbet af dagen og uden for åbningstiden, og der er en god samhørighed mellem borgertorv og arbejdsområder. Sammenlægningen af borgertorv, kantine, byrådssal og fleksibel mødesal giver et stort og velegnet område til de større arrangementer. Samtalerummene er placeret væk fra borgertorvet på 1. sal og giver dermed ikke mulighed for en spontan brug af rummene i forbindelse med borgerbesøg. Rummene kan dog benyttes i forbindelse med de planlagte borgermøder og til møder med eksterne. Overgangen mellem rådhus og sundhedscentret er en fin, flydende overgang. Det vurderes, at de forskellige funktioner i sundhedscentret ikke har den mest hensigtsmæssige placering. Områder i træningsområdet er placeret eksponeret mod hovedgaden uden direkte kontakt til et egentligt uderum. Fleksibilitet i arbejdsområder: Arbejdsområder i rådhuset er udnyttet uhyre optimalt med fokus på placering af borde ved facaden og gangzone og uformelle områder ved atrium-kanten. Mellem gangzonen og arbejdszonen placeres møderum, teknikrum m.m. Hermed skabes en fin balance mellem koncentreret arbejde, uformelle møder og de planlagte møder. Der er ydermere gode muligheder for opdeling af arbejdsområderne, hvor kontorer/interne møderum ved facaden danner mindre zoner. Men det vurderes, at mulighederne for ændringer i bordopstillinger samt størrelse på arbejdsgrupper ikke er optimale. Arbejdsområderne i sundhedscentret giver gode betingelser for personalet med en god balance mellem at kunne trække sig tilbage i det åbne arbejdsområde - og udføre borgersamtaler og koncentrationstungt arbejde - samt i kontorer/møderum/koncentrationsrum. Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 15

18 Det er dommerkomitéens vurdering, at der samlet set for kriteriet Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet gives 70 point. Kvalitet Forslagets byggetekniske kvalitet vurderes rigtig god. Teknikpakken er generelt velgennemarbejdet og tilpasset husets brug og funktion. Det fremhæves, at forslagets energiprofil overholder 2020-krav uden brug af aktive tiltag. Der er udarbejdet et velgennemtænkt belysningsprojekt med gode dagslysforhold i kontorarealer, levende og varieret terrænbelysning samt belysning af lodrette flader, som vil give en god oplevelse af rummene. Det indvendige materialevalg er godt beskrevet, og der er generelt tilbudt gode kvaliteter med lang levetid, bl.a. granitgulv på borgertorv og parketgulve på 1. sal i rådhuset. På de øvrige kontorarealer er der gulvtæpper, hvilket vurderes mindre godt. Foldevægge er beskrevet i en god kvalitet. Det er valgt forskellige beklædninger til de enkelte dele af facaden. Disse er lys natursten, hvid beton, perforerede aluminiumselementer, som solafskærmning samt vandrette bræddebeklædninger i asketræ. Den lyse natursten vurderes som værende i god kvalitet, og de øvrige materialer vurderes som værende i mindre god kvalitet. Det er dommerkomitéens vurdering, at der samlet set for kriteriet Kvalitet gives 71 point. 16 Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

19 B. Nygaard Sørensen Pris B. Nygaard Sørensen har afgivet en samlet tilbudssum på i alt i DKK, excl. moms, på For kriteriet "Tilbudt pris" gives derfor 46 point. Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet Beskrivelse Forslaget følger lokalplanens intentioner og udlægger rådhus og sundhedscenter som to sammenhængende karréer med hver sit gårdrum et overdækket rådhustorv og en beplantet rådhushave. Den landskabelige idé tager udgangspunkt i den grønne kile mod syd, som trækkes ind i rådhusområdet og tolkes som urbane og aktive flader med grønne øer. To karréer med en tæt og bymæssig karakter i et stort og sammenhængende grønt engområde. Rådhuset er lagt mod nordvest og med sundhedscentret langs Dr. Dagmars Vej. Parkering på terræn lægges mod syd langs baneskråningen samt i p-hus helt mod syd. Rådhuspladsen udformes af forskellige belægninger, primært asfalt og overfladebehandlet insitubeton, som strækkes i et knækket og varieret forløb omkring rådhusets tre sider. Zoner til aktiviteter primært for børn og unge er placeret på rådhuspladsen. Promenadeforløb fra nord ved Dr. Dagmars Vej langs grundens vest side til forbindelse med landskabet mod syd. Rådhushaven er tænkt som en klassisk, lidt hemmelig, have for medarbejdere og besøgende brugere. Haven indrettes også til brugere af sundhedscenter med diverse træningsredskaber. Fra 1. sal i rådhus og sundhedscenter er der adgang til terrasser mod nord og vest. Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 17

20 Rådhuset placeres tæt på stationen og tilbagetrukket mod nord og syd, så der opstår en lige stor ankomstzone på tre sider af bygningen. Alle tre sider giver adgang til rådhuset og det indre rådhustorv med direkte kontakt til byrådssalen og møderum. Kantinen placeres bag byrådssalen og vender ud mod rådhushaven. En stor trappe med mulighed for ophold leder til de øvre 3 etager med backoffice-kontorer. Sundhedscentret i tre etager placeres vinkelret på rådhuset mod nord ud mod rådhushaven med de midlertidige boliger øverst i yderligere to etager. Ovenpå kantine og langs med sundhedscenter udlægges en terrasse på 1. sal. Udvidelse af sundhedscenter og plejecenter udlægges mod hovedvejen, så karréen over tid vil fremstå intakt. En horisontal udbygning af sundhedscentret vil kræve, at udvidelse og plejecenter bygges samtidigt. Facaderne er beklædt med lodrette bånd i bronze- og kobbereloxeret aluminiumsplader i en rytme af store taktfaste vinduer og piller i højformat med reference til tidligere tiders rådhusbyggeri. Rådhuset er beklædt med kobber og sundhedscentret med bronze. De tre indgange fremstår i en særlig gylden nuance. Facadeudtrykket er del af en overordnet intention om at nedskalere bygningskroppene. Forskellige bygningshøjder, tilbagetrækning af bygningsvoluminer og facettering af facaderne udgør de øvrige virkemidler. Arkitektonisk kvalitet Forslaget fremhæves for bebyggelsens samlede formmæssige kvaliteter. Særligt fremhæves den nuancerede fortolkning og udformning af, hvordan et nutidigt rådhus kan se ud. Atriet fremhæves for sine stoflige og oplevelsesmæssige kvaliteter samt byrådssalens og mødelokalernes direkte tilknytning til borgertorvet. Vekselvirkningen mellem det åbne atrium og de smallere forbindelsesgange med lange kig gør oplevelsen af stueetagen mangfoldig og indbydende. Især fremhæves den fint bearbejdede overgang mellem rådhus og sundhedscenter. Disponeringen af de ydre såvel som de indre fysiske rammer er således på højt niveau. Det vurderes, at rådhuspladsens orientering i tre retninger, væk fra den klassiske aksiale hovedadgang gør, at bygningen vil opleves mere i øjenhøjde med brugeren. Den primære indgang opleves at være mod Dr. Dagmars Vej, hvor også af- og påsætninger sker fra. Denne plads synes lidt trang. Dommerkomitéen ser en risiko for, at den højtliggende S-bane vil trykke den rumlige oplevelse af rådhuspladsen mod vest, men har sympati for forsøget på at etablere gode rumlige relationer for blandt andre gående fra stationen. Dommerkomitéen finder, at de samlede formmæssige kvaliteter omkring de to gårdrum først kommer rigtigt til udtryk og formidler den arkitektoniske hovedidé, når alle etaper er bygget. Desuagtet vil der stadig være en formmæssig usikkerhed, ifald plejecentret bygges, før sundhedscentret udvides. Dommerkomitéen finder den foreslåede forplads diffus og efterlyser større sammenhæng mellem rådhus og den fremtidige hovedgade. 18 Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Egedal Kommune. Pixiudgave af Byggeprogram del I for nyt Rådhus/Sundhedscenter

Egedal Kommune. Pixiudgave af Byggeprogram del I for nyt Rådhus/Sundhedscenter Egedal Kommune Pixiudgave af Byggeprogram del I for nyt Rådhus/Sundhedscenter FOKUSOMRÅDER Første byggeri i nyt byområde Helhedsplan for området Mødet mellem by og landskab Området Kommunen har udarbejdet

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Konkurrencetekniske betingelser

Konkurrencetekniske betingelser Konkurrencetekniske betingelser Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. Marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Godkendt af: Jan Sørensen Dato: 09.03.2012 Version:

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

01. Basgangen Musicon

01. Basgangen Musicon 01. Basgangen Musicon Sagsnummer 211 29. januar 2014 Booklet Lavet af: COBE Trangravsvej 6 1436 Copenhagen K Denmark Basgangen 2 Index 1. Situationsplan 2. PRINCIPsnit 3. Visualiseringer 4. diagrammer

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Med i konkurrencen om at blive præmieret og få anerkendelse var alle nye bygninger, der er taget i brug efter 1. november 2011.

Med i konkurrencen om at blive præmieret og få anerkendelse var alle nye bygninger, der er taget i brug efter 1. november 2011. Traditionen tro var der præmiering af gode og smukke bygninger i Frederiksberg Kommune på Arkitekturens Dag den 1. oktober 2013. Komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. oktober 2017 Skt. Clemens Bro - Salg af areal samt etablering af ny trappe Salg af arealet under Skt. Clemens Bro for at skabe større

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Dagmar Petersens Gade. Dagmar Petersens Gade. Bernhardt Jensens Boulevard. Bernhardt Jensens Boulevard

Dagmar Petersens Gade. Dagmar Petersens Gade. Bernhardt Jensens Boulevard. Bernhardt Jensens Boulevard DET NYE Z-HUS Z-huset er et klart og visionært arkitektonisk statement, hvor den markante bygningsgeometri med de aftrappede bygningshøjder og åbne gårdrum sikrer lys og udsyn til de fantastiske omgivelser.

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Det nye rådhus/sundhedscenter

Det nye rådhus/sundhedscenter Det nye rådhus/sundhedscenter Forhistorien Politiske forudsætninger: Kommunens driftsbudget må ikke påvirkes negativt Neutral påvirkning af likviditeten i finansieringsperioden Udgift og finansiering i

Læs mere

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011 RØDOVRE SYD Åben idékonkurrence 2011 12612 Taget og San Gimigano! Det horisontale og det vertikale Revitalisering fortætning urbane kvaliteter og landskabelige oplevelser en ny sammenfl ettet bystruktur!

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-11-2015 Sagsnr. 2015-0236704 NABOORIENTERING boliger ved Rahbeks Allé Dokumentnr. 2015-0236704-4 Praksis Arkitekter har på vegne af Carlsberg

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 S I T UAT I O N S P L A N Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Nyt domicil for Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Hjørring. Kim Utzon Arkitekter Januar 2010

Læs mere

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Indhold Baggrund Formål Deltagere Arbejdsområde Opgave Gruppe 1 Gruppe 2 Forslag fra beboer Rolf Unneland Opsamling 2 3 4 5 6

Læs mere

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 J U U L F R O S T A R K I T E K T E R - B Y, B Y G N I N G S - O G L A N D S K A B S A R K I T E K T E R - R E F S H A L E V E J 1 4 7-1 4 3 2 K Ø B E N H A V

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS.

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS. Den 16. august 2007 bedømte komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg Kommune de bygninger m.v., som er taget i brug efter 20. januar 2006. Efter en besigtigelse af bygningerne

Læs mere