Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence"

Transkript

1 Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence August 2012

2

3 Indhold Indledning... 3 Bedømmelsesudvalget... 4 Tildelingskriterier... 5 Indledning... 5 Tilbudt pris... 5 Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet... 6 Kvalitet... 8 Vægtning... 8 Züblin... 9 Pris... 9 Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet... 9 Kvalitet NCC Pris Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet Kvalitet B. Nygaard Sørensen Pris Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet Kvalitet Myhlenberg Pris Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet Kvalitet Pointoversigt Konklusion Underskriftsside Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 1

4 2 Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

5 Indledning Egedal Kommune udbød ved udbudsbekendtgørelse 2011/S og 2011/S opførelse af rådhus og sundhedscenter i totalentreprisekonkurrence. Ved tilbudsfristens udløb den 29. maj 2012 modtog Egedal Kommune tilbud fra følgende fem prækvalificerede tilbudsgivere: Züblin A/S, Henning Larsen Architects, Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S og SLA A/S NCC Construction Danmark A/S, Dissing+Weitling architecture, Opland Landskabsarkitekter, Grontmij A/S og Ratio Arkitekter A/S Enemærke & Petersen A/S, Kjaer & Richter A/S, CCO Arkitekter A/S, ISC Rådgivende Ingeniører A/S, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S og Land+ ApS B. Nygaard Sørensen, PLH Arkitekter A/S, Niras Rådgivende Ingeniører A/S, GBH Landskabsarkitekter A/S Myhlenberg Entreprenør og Byggefirma Søren Vangsted Vest A/S, Adept, Bascon A/S, Årstidernes Arkitekter A/S, NNE Pharmaplan, Thing & Wainø Landskabsarkitekter A/S, Sundhed & Livsmod Efter en gennemgang af de indkomne tilbud kunne det imidlertid konstateres, at ingen af de fremsendte tilbud var konditionsmæssige. På den baggrund besluttede Egedal Kommune at overgå til proceduren udbud efter forhandling, jf. udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a). Dette blev meddelt tilbudsgiverne den 14. juni 2012 sammen med en tidsplan for det nye udbud. I forbindelse med det nye udbud meddelte Enemærke og Petersen A/S, at de ikke ønskede at indlevere tilbud. Ved tilbudsfristens udløb den 30. juli 2012 modtog Egedal Kommune således tilbud fra følgende: Züblin A/S, Henning Larsen Architects, Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S og SLA A/S NCC Construction Danmark A/S, Dissing+Weitling architecture, Opland Landskabsarkitekter, Grontmij A/S og Ratio Arkitekter A/S B. Nygaard Sørensen, PLH Arkitekter A/S, Niras Rådgivende Ingeniører A/S, GBH Landskabsarkitekter A/S Myhlenberg Entreprenør og Byggefirma Søren Vangsted Vest A/S, Adept, Bascon A/S, Årstidernes Arkitekter A/S, NNE Pharmaplan, Thing & Wainø Landskabsarkitekter A/S, Sundhed & Livsmod Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 3

6 Egedal Kommune har gennemgået og evalueret de modtagne tilbud og har efter gennemgangen vurderet, at alle fire tilbud er konditionsmæssige. Der er på den baggrund foretaget en evaluering af samtlige tilbud i forhold til de tildelingskriterier, der blev oplyst i konkurrencebetingelserne. Ved evalueringen er der således gjort brug af en evalueringsmodel, hvor Pris har vægtet 50 %, Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet 25 % og Kvalitet 25 %. Bedømmelsesudvalget De indkomne tilbud er blevet bedømt af en dommerkomité, bestående af: Økonomiudvalget: o o o o o o o o o Willy R. Eliasen Esben Vognsen Jensen Ib Sørensen Egil Møller Jens Jørgen Nygaard Karsten Søndergaard Peter Hansen Lise Nielsen Rikke Mortensen To uvildige arkitektfagdommere: o o Mathilde Petri, Arkitekt MAA Carsten E Holgaard, Arkitekt MAA Én uvildig landskabsarkitektfagdommer: o Steen Bisgaard Jensen, Arkitekt MAA, MDL Høringsparter i Egedal Kommune: Seniorrådet Handicaprådet F-MED Administration F-MED Social og Sundhed Arbejdsmiljøorganisationen 4 Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

7 Rådgivere: Kommunaldirektør Lars Wilms Social- og sundhedsdirektør Peter Olrik Teknisk direktør Jacob Madsen Centerchef Erik Petersen Byggeudvalg: Civilingeniør Kristine Kohave Sørensen Byggeudvalg: Konsulent Uffe Rasmussen Bygherrerådgiver: Jan Sørensen, Moe & Brødsgaard Bygherrerådgiver: Christina Wojtaszewski, Signal Arkitekter Bygherrerådgiver: Rikke Hansen, Erik Møller Arkitekter Advokat: Andreas Christensen, Horten Advokatfuldmægtig: Charlotte Linde, Horten Tildelingskriterier Indledning De indkomne tilbud er bedømt ud fra tildelingskriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvori nedenstående kriterier har indgået: Tilbudt pris: vægtning 50 % Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet: vægtning 25 % Kvalitet: vægtning 25 % Tilbudt pris Evaluering af kriteriet "Tilbudt pris" er sket efter en på forhånd offentliggjort evalueringsmodel. Der henvises til de konkurrencetekniske betingelser, hvoraf fremgik følgende: Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 5

8 "For underkriteriet pris, vil der blive givet point mellem Pointene vil blive tildelt på baggrund af nedenstående graf: Targetpris er 241 mio. kr. excl. moms, og tildeles 75 point. Bydes der ind med en pris, der er lavere, f.eks. 219 mio. kr., opnås der 90 point. Bydes der ind med en pris, der er højere, f.eks. 246 mio. kr., opnås der kun 58 point." For kriteriet "Tilbudt pris" gives således mellem 0 og 100 point. 0 point gives for en netop acceptabel pris. Der gives 100 point for det bedst tænkelige tilbud. Det var kommunens vurdering på tidspunktet for offentliggørelse af udbuddet, at den netop acceptable pris ville være en pris på 263 mio. kr. Den bedst tænkelige pris ville være på 204 mio. kr. Der er givet hele point mellem 0 og 100. Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet Evaluering af kriteriet I den arkitektoniske kvalitet indgår en vurdering af bebyggelsens samlede formmæssige kvaliteter, den arkitektoniske hovedidé samt disponering af såvel de ydre som de indre fysiske rammer. Ved funktionalitet vil der overordnet ske en bedømmelse af, hvorvidt der gives gode forslag på alle de funktionelle sammenhænge og strukturer, der er opstillet i udbudsmaterialet, og som skal være opfyldt for at tilvejebringe et funktionelt byggeri, hvor det samlede resultat danner optimale rammer for de aktiviteter, der skal foregå. 6 Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

9 Der er lagt vægt på: Helhedsplan for den samlede bebyggelse indenfor matriklen, herunder særligt: o o o sammenhængen mellem rådhus og sundhedscenter den fremtidige kobling mellem sundhedscenter og plejecenter restgrundes" og evt. p-hus anvendelighed Gode relationer mellem bygninger og udearealer Åbenhed og imødekommenhed overfor borgere samtidig med, at der skabes en tryg og levende arbejdsplads for de mange medarbejdere Fleksibilitet i arbejdsområderne Bebyggelsens evne til at opfylde lokalplanens intentioner på en visionær måde Bebyggelsens evne til at anslå et højt kvalitativt niveau for den fremtidige bebyggelse i Egedal By Vedligeholdelsesfrie materialer med en smuk patinering Klar aflæselighed af de enkelte funktioner, herunder indgangsforhold. For kriteriet "Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet" gives der 0 point for en netop acceptabel løsning, der alene opfylder kravene i udbudsmaterialet. Der gives 100 point for det bedst tænkelige tilbud, vurderet ud fra kommunens opfattelse af, hvad der udgør markedets bedste standard. Der er sket en samlet bedømmelse af kriteriet "Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet", og der er givet ét helt point mellem 0 og 100. Generelt udfordringer mv. i de konkrete projekter De fire tilbud er alle fint gennemarbejdede og opfylder betingelserne i udbudsmaterialet. De arkitektoniske udtryk og grundidéer er forskellige i de fire tilbud, og dommerkomitéen har haft et godt udgangspunkt for at vurdere, hvordan den overordnede disponering er med til at løse opgaven. Ved placeringen af rådhusdelen i den nye bydel har forslagsstillerne delt sig i to grupper. To forslag vælger at placere rådhuset mod vest og tæt på stationen og de kommende etaper med bl.a. plejeboliger mod øst med facade til den nye bydels hovedgade. De to andre forslag vælger at placere rådhuset mod nordøst på hjørnet mod den nye hovedgade. Det vurderes, at de projekter, der har placeret rådhuset i det nordøstlige hjørne, er de forslag, der bedst sikrer, at bebyggelsen bliver identitetsskabende for den kommende byudvikling. Alle fire projekter vurderes at have en klar arkitektonisk grundidé, der understreges af både formgivning og materialevalg. To forslag vælger at understrege byggeriets forskellige funktionszoner ved også at skifte materiale på facaden. De to øvrige vælger at Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 7

10 understrege bygningens funktionsdele ved at bearbejde bygningskroppe formmæssigt men i samme facademateriale. I de tilfælde, hvor den funktionelle disponering af bygningen er kombineret med en rumlig karakter, er dette vurderet at give kvaliteter i form af åbenhed og imødekommenhed for både besøgende og ansatte. Alle fire forslag indeholder et samlende atrium, der skaber identitet og rumlige oplevelser. Tre af forslagene vælger, at der skal være flere indgange til dette atrium fra byen og kig på tværs af stueplanets funktioner. Det vurderes, at denne åbenhed og visuelle kontakt til byen i flere retninger er positiv. Vedrørende byggeriets funktionalitet og særligt forholdet mellem rådhus og sundhedscenter har tre af forslagene valgt at udforme rådhuset og sundhedscentret som to mere eller mindre adskilte bygninger, der møder hinanden ved borgertorvet. Det vurderes, at denne opdeling i to bygningsdele bedst løser sundhedscentrets behov for privathed i forbindelse med behandling og ro omkring de midlertidige boliger. De fire forslag varierer en del i størrelse. Ved en nøje gennemgang af de forskellige projekter, viste det sig, at de projekter, der har flest kvadratmeter, også er de projekter, der har størst fleksibilitet og flest indretningsmuligheder. Alle fire forslag har været genstand for en grundig drøftelse, der har belyst en række fordele og ulemper, ved den måde et nyt rådhus og sundhedscenter kan udformes på. Projekterne har hver især præget diskussionen igennem hele processen. Kvalitet Ved kvalitet skal forstås den byggetekniske kvalitet i bygningsdele, installationer, konstruktioner, inventar, belysning, materialer og overflader mv., som er indeholdt i tilbudsprojektet. For kriteriet "Kvalitet" gives der 0 point for en netop acceptabel løsning, der alene opfylder kravene i udbudsmaterialet. Der gives 100 point for det bedst tænkelige tilbud vurderet ud fra kommunens opfattelse af, hvad der udgør markedets bedste standard. Der er sket en samlet bedømmelse af kriteriet "Kvalitet" og givet ét helt point mellem 0 og 100. Vægtning Når tilbuddene er tildelt point for hvert af de tre underkriterier, multipliceres pointene med underkriteriets vægtning. Herefter adderes de opnåede vægtede point. Det tilbud, som opnår det højeste antal vægtede point, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der er skabt sammenhæng mellem de tre evalueringsmodeller ved, at der for modellernes vedkommende er taget udgangspunkt i den bedst mulige pris, den bedst mulige "Arkitektoniske kvalitet og funktionalitet" sammenholdt med den bedst mulige "Kvalitet" - hvilket i alle tilfælde ville give maksimum point. På samme måde ville der alene blive tildelt 0 point for en kun netop acceptabel Tilbudt pris, Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet og Kvalitet. I det følgende gennemgås de fire tilbud, der samlet set blev afgivet den 30. juli Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

11 Züblin Pris Züblin har afgivet en samlet tilbudssum på i alt i DKK, excl. moms på For kriteriet "Tilbudt pris" gives derfor 81 point. Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet Beskrivelse Forslaget tager udgangspunkt i, at konteksten er under tilblivelse, hvorfor den kommende bygning går fra at være et landemærke til at blive ikon og omdrejningspunkt for den nye by. Forslaget følger lokalplanens intentioner om en karréby, med en fortolkning af karréen visionært i form af rande omkring indre og ydre gårdrum. Rådhuset placeres mod nord i det eksponerede kryds mod Hovedgaden og Dr. Dagmars Vej. Sundhedscentret udlægges mellem S-togsbanen og rådhuset. Rådhuspladsen lægges mod Dr. Dagmars Vej med direkte forbindelse til stationen og indgange til sundhedscenter og rådhus. Pladsen inspireres af lokale vandfyldte lavninger og indrettes med højbede, blomstrende træer og vanddysser til udadvendte sansemættede oplevelser. Lidt væk i forbindelse med sundhedscentret indrettes et småbakket område til leg og boldspil. Området deler pladsen med parkering. Rådhuspladsen udføres af beton med forskellige overflader støbt på stedet og legeområdet i asfalt. Rådhushaven lægges ovenpå sundhedscentret. Haven beskrives som rekreativ og som privat uderum for medarbejdere og beboere i de midlertidige boliger. De indrettes til spisning og ophold med vægt på dufte, farver og sanselig natur. Rådhusgården beskrives som en forlængelse af landskabskilen, der herved får direkte kontakt til rådhuskantinen. Rådhusgårdens stiforløb udformes af lys beton og med et Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 9

12 kuperet terræn og græsser i forskellige højder samt regnvandsbassiner og render til opsamling af regnvand. S-toglinjen og de gode trafikale forbindelser til hovedstaden sammen med de landskabelige kvaliteter beskrives som vigtige udgangspunkter for arkitekturen. Rådhushaven lægges ovenpå det 1-etages sundhedscenter, hvorved der, set fra S-toget, udspændes et grønt rum foran den markante rådhusbygning. Farum Naturpark og karakteristiske træk fra istidslandskabet danner inspiration til uderummene. Der argumenteres for, at dette giver en særlig autencitet og indpasning i landskabet. Rådhuset placeres som et atriumhus på grundens nordvestlige hjørne med direkte kontakt til hovedgaden. Sundhedscentret placeres mellem rådhuset og stationen i en etage omkring et gårdrum. De midlertidige boliger placeres i tre etager ovenpå den østre fløj. Mod øst skabes en offentlig rådhusgård mellem rådhuset og sundhedscentret. Rådhusgården ligger for enden af en grøn kile, der trækker det store grønne landskab ind i anlægget. Ovenpå sundhedscentret udlægges en rådhushave med mindre opholdssteder og skiftende beplantninger. Haven kan ses fra toget og ligger som et efter årstiderne varieret tæppe foran rådhuset. Facaderne er overalt beklædt med skifer på nær 1. sal i rådhuset, der er udformet i glas for at give illusionen af, at de øvre etager svæver. Samme motiv ligger bag tagetagens svagt stigende hjørner. Facadernes udtryk i øvrigt er velproportioneret og udtryksfulde med de højtsiddende vinduer og bearbejdelse af de tidligere friskluftindtag. Hovedindgangen til rådhus og sundhedscenter skabes ved at forskyde sundhedscentret mod øst, så der skabes en aflang rådhusplads mod vest. Fra pladsen ledes byens borgere direkte ind gennem atriet til borgertorvet, der som en offentlig indendørs passage forbinder stationen med den nye bydel. Midt i atriet placeres et transparent skrin med byrådssal og møderum, hvor skydevægge og gardiner kan ændre rummenes transparens, farve og akustik. Udover den dynamiske passage tilbyder borgertorvet mindre rum og nicher til ro og fordybelse. En stor trappe med mulighed for ophold leder til rådhusets øvrige etager. På de øvre etager af det transparente skrin placeres møderum m.m. til backoffice-funktioner. Udvidelsen af sundhedscentret placeres på 1. sal mod vest. Plejecentret placeres i forlængelse af de midlertidige 3-etages boliger mod øst omkring et gårdrum. Arkitektonisk kvalitet Forslaget fremhæves for sine samlede formmæssige og rumlige kvaliteter, der på overbevisende måde forener disponeringen af såvel de ydre som de indre fysiske rammer i en stærk og let opfattelig arkitektonisk hovedidé. Rådhushaven erstatter den klassiske rådhusplads symbolværdi. Set fra S-toget skaber den rummelig afstand til rådhuset, samtidig med at bygningen (og byen) får et grønt image med sin helt egen identitet. Haven kan associeres med både det gamle radiohus' taghave og med High Line i New York. 10 Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

13 Generelt er der fin sammenhæng mellem bygninger og udeareal samt mellem rådhus og sundhedscenter. Rådhuspladsen er godt placeret mod Dr. Dagmars Vej og stationen, og det virker fornuftigt at placere de mere støjende legeområder rundt om hjørnet. Generelt fremhæves de varierede uderum og muligheden for forskellige aktiviteter. Særligt fremhæves facadens bearbejdning og de grønne arealers udformning. Forslaget fremhæves for sit generelt høje arkitektonisk kvalitative niveau. Funktionalitet o Sammenhængen mellem rådhus og sundhedscenter er fin, spatiøs og velfungerende, og den fremtidige kobling til plejecentret virker således naturlig. o Den fremtidige kobling mellem sundhedscenter og plejecenter er velfungerende og indbydende. o Restgrundene vurderes små. Anvendelighed af p-hus synes fornuftig. o Relationer mellem bygninger og udearealer er forbilledlige. o Forslaget fremhæves for sin visionære tolkning af lokalplanens bystruktur, herunder for sin fine tilpasning til de særlige lokale forhold ved byen, banen og landskabet. o Bebyggelsen anslår et markant kvalitetsniveau for den fremtidige bebyggelse i Egedal By. Særligt fremhæves forslagets store vægt på det grønne. o Det vurderes, at de anvendte materialer i høj grad er karakterfulde og vedligeholdelsesfrie. o De enkelte funktioner er klart synliggjort bl.a. i opdelingen mellem base og øvre del. Åbenhed og imødekommenhed overfor borgere samtidig med, at der skabes en tryg og levende arbejdsplads for de mange medarbejdere: Borgertorvet er et stort åbent rum på ca. 950 m2, som er disponeret på en måde, så det giver en stor fleksibilitet med gode muligheder for at kunne mødes og afholde arrangementer af forskellige størrelser. Byrådssalen og den fleksible mødesal dominerer borgertorvet og giver rummet en særlig og smuk karakter. Rummet er anvendeligt i det daglige af medarbejdere, kommunalbestyrelse såvel som borgere. Ved sammenlægning af kantine, borgertorv, byrådssal og fleksibel mødesal kan skabes et fint og velegnet rum til store arrangementer. Der er en fin, flydende overgang mellem rådhus og sundhedscentret. Personalet i sundhedscentret har nem, uhindret adgang til rådhusets faciliteter, og der er kort afstand fra rådhuspersonalets områder til træningsområderne i sundhedscentret. De forskellige funktioner i sundhedscentret er i høj grad placeret efter de ønskede sammenhænge og nærheder. Den indre gårdhave giver sundhedscentret mulighed for at benytte området uforstyrret i forbindelse med undervisningen i træningskøkkenet og af medarbejdere i forbindelse med frokost. Forslaget virker generelt åbent og imødekommende overfor borgerne samtidig med, at der skabes en tryg og levende arbejdsplads for medarbejdere, hvor dagslyset overalt udnyttes optimalt. Fleksibilitet i arbejdsområder: Backoffice-arealerne udgør ca m2, hvilket med den tilbudte disponering af arealerne giver dybe arbejdsområder med en god fleksibilitet og god mulighed for Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 11

14 etablering af tætte arbejdsfællesskaber såvel som stilleområder bagved de indeliggende interne møderum. Etagerne over byrådssalen og den fleksible mødesal er tænkt som henholdsvis uformelle mødesteder og interne møderum. Områderne giver en god visuel forbindelse mellem arbejdsområder og borgertorvet og skaber et dynamisk centrum i de store arbejdsområder. Det er dommerkomitéens vurdering, at der samlet set for kriteriet Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet gives 90 point. Kvalitet Forslagets byggetekniske kvalitet er grundigt beskrevet og ligger generelt på et højt niveau. De tekniske installationer er generelt gennemarbejdet. I belysningsprojektet kunne ønskes endnu større fokus på bæredygtighed og energieffektive belysningsarmaturer. Det vurderes, at dagslyset udnyttes på en effektiv måde. Især fremhæves udformning af ovenlys i atriet, der effektivt lader dagslys komme ind og rundt i bygningen, uden at unødig solenergi belaster indeklimaet i varme perioder. Indvendigt er der trægulve i alle kontorarealer i rådhuset. Øvrige indvendige materialer og overflader, bl.a. foldevægge, vurderes som gode, materialer og produkter. Facadebeklædningen er mørk skifer, der vurderes som et holdbart materiale i god kvalitet, der desuden giver et helstøbt udtryk hele vejen rundt og tilpasses til omgivelserne. Terræn og udearealer er gennemarbejdet med en fin detaljering og med en god variation og sammensætning af materialer og produkter, der vurderes at være i en god kvalitet. Det er dommerkomitéens vurdering, at der samlet set for kriteriet Kvalitet gives 75 point. 12 Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

15 NCC Pris NCC har afgivet en samlet tilbudssum på i alt i DKK, excl. moms på For kriteriet "Tilbudt pris" gives derfor 75 point. Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet Beskrivelse Forslaget har som udgangspunkt at skabe en urban struktur med et markant rådhus. En bygning og en plads, der skal være omdrejningspunkt i den kommende byudvikling. Lokalplanens intentioner følges, og forslaget vil som udgangspunkt skabe klare byrum med veldefinerede kanter. Rådhuset placeres markant på grunden i krydset mellem de to bygader, Dr. Dagmars Vej og Ny Hovedgade. Rådhuspladsen lægges mod syd og ud til Ny Hovedgade. Sundhedscentret lægges mod vest og stationen. Disponeringen er klar og giver en markant placering af rådhuset, en central (og klassisk) rådhusplads og en troværdig placering af sundhedscentret. Restgrunden foreslås bebygget med en karrélignende struktur, som også skal indeholde parkeringshus. Parkering på terræn lægges langs baneskråningen samt øst vest langs Bygaden. Der vises en parkeringskonstruktion, der placeres ud mod Hovedgaden. Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 13

16 Oven på sundhedscentret foreslås en belagt taghave som en løftet del af rådhuspladsen, der sammen med selve rådhuspladsen kan anvendes til træning, teater, byfester m.m. Rådhuset er et atriumhus, der har én hovedindgang, som er orienteret mod rådhuspladsen. Sundhedscentret er udformet som en bygning med sit eget udtryk og med sin egen indgang også fra rådhuspladsen. Sundhedscentret vises som en 1-3 etages bygning, der er funktionelt delt, med offentlige funktioner i stueetagen, administrative funktioner på første sal og midlertidige boliger på 2. sal. I mødet mellem rådhuset og sundhedscentret skabes en arkitektonisk sammenhæng ved, at sundhedscentrets bygningsudtryk trækkes med ind under rådhuset som en base, der indeholder rådhusets offentlige funktioner. Rådhusets administrative funktioner får sit eget bygningsudtryk og fremstår som en meget synlig bygning, der ser ud som om den svæver over basen. Rådhuset er organiseret omkring det fælles atrium, der giver synlig forbindelse mellem husets offentlige og private funktioner. Fra rådhuspladsen mod syd ankommer borgeren via hovedindgangen til borgertorvet i bunden af atriet. En stor trappe med mulighed for ophold forbinder de to nederste etager i rådhuset, med frontoffice-funktioner i stueplan og mødecenter på 1. sal. Fra borgertorvets stueetage er der direkte adgang til sundhedscentret. Arkitektonisk kvalitet Forslaget fremhæves for sin hoveddisponering, hvor rådhuset placeres på et markant hjørne i det nye byudviklingsområde. Med sin placering vil rådhuset være identitetsskabende for området både under og efter byen vokser frem. I formgivningen af bebyggelsen skabes veldefinerede gårdrum og taghaver, der relaterer sig til bebyggelsens indholdsmæssige funktioner. Rådhuset og sundhedscentret får således udearealer til pauser, rekreation, genoptræning m.m. Den sydvendte rådhusplads skaber et klart samlingspunkt for den nye by, men det vurderes, at den først får sin store værdi, når byen omkring er udbygget. Forslaget fremhæves ligeledes for sit ønske om at skabe et vartegn gennem en markant udformning af det nye rådhus og sundhedscenter. Dommerkomitéen finder, at sundhedscentret ikke i samme grad som rådhuset har fået en afklaret arkitektonisk form, og at de bymæssige kvaliteter i det vestlige område mod banen først rigtigt kommer til udtryk, når etaperne med plejeboliger og sundhedscentrets udbygning er etableret. 14 Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

17 Funktionalitet o Sammenhængen mellem rådhus og sundhedscenter er god. o Den fremtidige kobling mellem sundhedscenter og plejecenter er velfungerende. o Restgrundens anvendelighed er god, men det er ikke entydigt beskrevet, hvordan den viste parkeringskonstruktion skal indgå i en fremtidig udvikling af byggefeltet. o Relationer mellem bygninger og udearealer er fine. o Bebyggelsen opfylder lokalplanens intentioner om at skabe en by med klare rum og veldefinerede kanter. o Bebyggelsen anslår et højt kvalitativt niveau for den fremtidige bebyggelse i Egedal By. o Det vurderes, at en del af facadematerialerne er vedligeholdelseskrævende. Det vurderes blandt andet, at den lyse beton ikke patinerer på en smuk måde, og for at bevare sit lyse udseende vil kræve endog meget vedligeholdelse. Endvidere er der foreslået klapskodder på rådhusdelen, hvilket vurderes vedligeholdelseskrævende. o De enkelte funktioner er klart synliggjort bl.a. ved en opdeling af bygningen i to forskellige bygningsudtryk. Åbenhed og imødekommenhed overfor borgere, samtidig med at der skabes en tryg og levende arbejdsplads for de mange medarbejdere: Forslaget virker imødekommende overfor borgerne samtidig med, at der skabes gode arbejdspladser for medarbejderne. Borgertorvet er et stort åbent atrium, som giver mulighed for forskellige aktiviteter i løbet af dagen og uden for åbningstiden, og der er en god samhørighed mellem borgertorv og arbejdsområder. Sammenlægningen af borgertorv, kantine, byrådssal og fleksibel mødesal giver et stort og velegnet område til de større arrangementer. Samtalerummene er placeret væk fra borgertorvet på 1. sal og giver dermed ikke mulighed for en spontan brug af rummene i forbindelse med borgerbesøg. Rummene kan dog benyttes i forbindelse med de planlagte borgermøder og til møder med eksterne. Overgangen mellem rådhus og sundhedscentret er en fin, flydende overgang. Det vurderes, at de forskellige funktioner i sundhedscentret ikke har den mest hensigtsmæssige placering. Områder i træningsområdet er placeret eksponeret mod hovedgaden uden direkte kontakt til et egentligt uderum. Fleksibilitet i arbejdsområder: Arbejdsområder i rådhuset er udnyttet uhyre optimalt med fokus på placering af borde ved facaden og gangzone og uformelle områder ved atrium-kanten. Mellem gangzonen og arbejdszonen placeres møderum, teknikrum m.m. Hermed skabes en fin balance mellem koncentreret arbejde, uformelle møder og de planlagte møder. Der er ydermere gode muligheder for opdeling af arbejdsområderne, hvor kontorer/interne møderum ved facaden danner mindre zoner. Men det vurderes, at mulighederne for ændringer i bordopstillinger samt størrelse på arbejdsgrupper ikke er optimale. Arbejdsområderne i sundhedscentret giver gode betingelser for personalet med en god balance mellem at kunne trække sig tilbage i det åbne arbejdsområde - og udføre borgersamtaler og koncentrationstungt arbejde - samt i kontorer/møderum/koncentrationsrum. Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 15

18 Det er dommerkomitéens vurdering, at der samlet set for kriteriet Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet gives 70 point. Kvalitet Forslagets byggetekniske kvalitet vurderes rigtig god. Teknikpakken er generelt velgennemarbejdet og tilpasset husets brug og funktion. Det fremhæves, at forslagets energiprofil overholder 2020-krav uden brug af aktive tiltag. Der er udarbejdet et velgennemtænkt belysningsprojekt med gode dagslysforhold i kontorarealer, levende og varieret terrænbelysning samt belysning af lodrette flader, som vil give en god oplevelse af rummene. Det indvendige materialevalg er godt beskrevet, og der er generelt tilbudt gode kvaliteter med lang levetid, bl.a. granitgulv på borgertorv og parketgulve på 1. sal i rådhuset. På de øvrige kontorarealer er der gulvtæpper, hvilket vurderes mindre godt. Foldevægge er beskrevet i en god kvalitet. Det er valgt forskellige beklædninger til de enkelte dele af facaden. Disse er lys natursten, hvid beton, perforerede aluminiumselementer, som solafskærmning samt vandrette bræddebeklædninger i asketræ. Den lyse natursten vurderes som værende i god kvalitet, og de øvrige materialer vurderes som værende i mindre god kvalitet. Det er dommerkomitéens vurdering, at der samlet set for kriteriet Kvalitet gives 71 point. 16 Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

19 B. Nygaard Sørensen Pris B. Nygaard Sørensen har afgivet en samlet tilbudssum på i alt i DKK, excl. moms, på For kriteriet "Tilbudt pris" gives derfor 46 point. Arkitektonisk kvalitet og funktionalitet Beskrivelse Forslaget følger lokalplanens intentioner og udlægger rådhus og sundhedscenter som to sammenhængende karréer med hver sit gårdrum et overdækket rådhustorv og en beplantet rådhushave. Den landskabelige idé tager udgangspunkt i den grønne kile mod syd, som trækkes ind i rådhusområdet og tolkes som urbane og aktive flader med grønne øer. To karréer med en tæt og bymæssig karakter i et stort og sammenhængende grønt engområde. Rådhuset er lagt mod nordvest og med sundhedscentret langs Dr. Dagmars Vej. Parkering på terræn lægges mod syd langs baneskråningen samt i p-hus helt mod syd. Rådhuspladsen udformes af forskellige belægninger, primært asfalt og overfladebehandlet insitubeton, som strækkes i et knækket og varieret forløb omkring rådhusets tre sider. Zoner til aktiviteter primært for børn og unge er placeret på rådhuspladsen. Promenadeforløb fra nord ved Dr. Dagmars Vej langs grundens vest side til forbindelse med landskabet mod syd. Rådhushaven er tænkt som en klassisk, lidt hemmelig, have for medarbejdere og besøgende brugere. Haven indrettes også til brugere af sundhedscenter med diverse træningsredskaber. Fra 1. sal i rådhus og sundhedscenter er der adgang til terrasser mod nord og vest. Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence 17

20 Rådhuset placeres tæt på stationen og tilbagetrukket mod nord og syd, så der opstår en lige stor ankomstzone på tre sider af bygningen. Alle tre sider giver adgang til rådhuset og det indre rådhustorv med direkte kontakt til byrådssalen og møderum. Kantinen placeres bag byrådssalen og vender ud mod rådhushaven. En stor trappe med mulighed for ophold leder til de øvre 3 etager med backoffice-kontorer. Sundhedscentret i tre etager placeres vinkelret på rådhuset mod nord ud mod rådhushaven med de midlertidige boliger øverst i yderligere to etager. Ovenpå kantine og langs med sundhedscenter udlægges en terrasse på 1. sal. Udvidelse af sundhedscenter og plejecenter udlægges mod hovedvejen, så karréen over tid vil fremstå intakt. En horisontal udbygning af sundhedscentret vil kræve, at udvidelse og plejecenter bygges samtidigt. Facaderne er beklædt med lodrette bånd i bronze- og kobbereloxeret aluminiumsplader i en rytme af store taktfaste vinduer og piller i højformat med reference til tidligere tiders rådhusbyggeri. Rådhuset er beklædt med kobber og sundhedscentret med bronze. De tre indgange fremstår i en særlig gylden nuance. Facadeudtrykket er del af en overordnet intention om at nedskalere bygningskroppene. Forskellige bygningshøjder, tilbagetrækning af bygningsvoluminer og facettering af facaderne udgør de øvrige virkemidler. Arkitektonisk kvalitet Forslaget fremhæves for bebyggelsens samlede formmæssige kvaliteter. Særligt fremhæves den nuancerede fortolkning og udformning af, hvordan et nutidigt rådhus kan se ud. Atriet fremhæves for sine stoflige og oplevelsesmæssige kvaliteter samt byrådssalens og mødelokalernes direkte tilknytning til borgertorvet. Vekselvirkningen mellem det åbne atrium og de smallere forbindelsesgange med lange kig gør oplevelsen af stueetagen mangfoldig og indbydende. Især fremhæves den fint bearbejdede overgang mellem rådhus og sundhedscenter. Disponeringen af de ydre såvel som de indre fysiske rammer er således på højt niveau. Det vurderes, at rådhuspladsens orientering i tre retninger, væk fra den klassiske aksiale hovedadgang gør, at bygningen vil opleves mere i øjenhøjde med brugeren. Den primære indgang opleves at være mod Dr. Dagmars Vej, hvor også af- og påsætninger sker fra. Denne plads synes lidt trang. Dommerkomitéen ser en risiko for, at den højtliggende S-bane vil trykke den rumlige oplevelse af rådhuspladsen mod vest, men har sympati for forsøget på at etablere gode rumlige relationer for blandt andre gående fra stationen. Dommerkomitéen finder, at de samlede formmæssige kvaliteter omkring de to gårdrum først kommer rigtigt til udtryk og formidler den arkitektoniske hovedidé, når alle etaper er bygget. Desuagtet vil der stadig være en formmæssig usikkerhed, ifald plejecentret bygges, før sundhedscentret udvides. Dommerkomitéen finder den foreslåede forplads diffus og efterlyser større sammenhæng mellem rådhus og den fremtidige hovedgade. 18 Evalueringsnotat. Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

Konkurrencetekniske betingelser

Konkurrencetekniske betingelser Konkurrencetekniske betingelser Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. Marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Godkendt af: Jan Sørensen Dato: 09.03.2012 Version:

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036274 (Poul Holm, Anne-Mette Udsen) 4. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036274 (Poul Holm, Anne-Mette Udsen) 4. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036274 (Poul Holm, Anne-Mette Udsen) 4. juni 2015 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Emil Baumann Geist, København) mod Region Hovedstaden (advokat Trine Bøgelund-Kjær,

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S 30. januar 2015 U D B U D S V I L K R K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn, dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Ejendommene udbydes i henhold til B - forhånd

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter. Økonomisk oversigt.

Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter. Økonomisk oversigt. Rådhus. Model A. 470 arbejdspladser og nødvendige mødefaciliteter. Totalentrepriseomkostning. Byggeri. 13.554 m2 a 15.000 203.308.500 Totalentrepriseomkostning. Kælder 619 m2 a 7.000 4.331.600 Inventar,

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Følgegruppemøde nr. 4 Dato: Tirsdag d., kl. 11.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskab i flot kontorejendom Kontorer fra 20 m² og opefter. Tæt på Lyngby centrum og med gode fra- og tilkørselsforhold.

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere