bladet ud af krisen Det har vi lært Sådan konsoliderer vi os Hvordan vi kommer videre Rundt om brancen Send os de bedste billeder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet ud af krisen Det har vi lært Sådan konsoliderer vi os Hvordan vi kommer videre Rundt om brancen Send os de bedste billeder"

Transkript

1 Nr. 3 Marts 2012 bladet nyt fra dra Hvem skal have de fire priser på næste materielkonference? Materielbranchens nye blad danish rental association Materielkonferencen 2012 Tema: Ny vækst Vækstkaution kan være vejen frem megaprojekt Kæmpe byggeplads med fokus på arbejdsmiljø Rundt om brancen Send os de bedste billeder NYHED tema: ud af krisen Det har vi lært Sådan konsoliderer vi os Hvordan vi kommer videre

2 4 Nr. 3 Marts 2012

3 danish rental association leder bladet Nr. 3 Marts 2012 bladet danish rental association Materielkonferencen 2012 tema: ny vækst Vækstkaution kan være vejen frem Megaprojekt kæmpe byggeplads med fokus på arbejdsmiljø rundt om brancen Send os de bedste billeder nyt fra dra Hvem skal have de fire priser på næste materielkonference? Materielbranchens nye blad nyhed tema: ud af krisen hvad har vi lært hvordan konsoliderer vi os hvordan kommer vi videre Nr. 3 Marts 2012 I dette nummer af DRA bladet sættes der fokus på ny vækst i branchen, og der lægges op til Materielkonferencen Det var ingen kunst oven på ejendomsboblen i , hvor behovet for maskiner i byggebranchen var kæmpestort, bare at købe ind og åbne nye afdelinger efter devisen stor, større, bedst. Enhver fornuftig forretningsdrivende ved, at der også skal konsolideres. Hele udlejningsbranchen har længe lidt under, at en enkelt uansvarlig virksomhed først udlejer ekstremt billigt, og nu får eftergivet gæld på et to-cifret millionbeløb og på den måde får lov til at fortsætte sin skævvridning af hele udlejningsmarkedet. Det er stødende på samme måde som det er stødende, at forskellige skatteydere nu får eftergivet op til 37 milliarder i skattegæld. Der er noget fundamentalt galt, hvis man baserer sin tilværelse eller virksomhed på ekstrem gældsætning uden noget ønske om nogensinde at betale tilbage. Det er ekstra oprørende, når det sker i en forholdsvis lille branche som vores, hvor effekten af volumensyge og rabatpolitik har betydet store tab for en lang række små og mellemstore virksomheder, som måske havde en god forretning i et lille nærområde og nu står på fallittens rand. Større virksomheder skal nok klare sig, men her er det mest en torn i øjet, at de samme långivere, som under højkonjunkturen smed om sig med penge helt uden sans for de forretningsmæssige aspekter, nu ikke tør tage konsekvensen af deres handlinger og lade usunde virksomheder gå ned. De gør sig på den måde skyldige i, at branchen ikke opnår Formand Søren Rosenkrands forretningsmæssigt ordentlige vilkår inden for overskuelig tid. De penge, der på den måde spares på den korte bane, går op i røg, når andre må dreje nøglen om. indhold Materielkonferencen 2012 Side 4 TEMA: Ud af krisen Loyalitet er vejen gennem krisen Vækstkaution kan være løsningen Konjunkturanalyse Kunderne som rådgivere Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Udgiver Redaktion Layout Danish Rental Association Nørre Voldgade 106 Postboks 2125, 1015 København K Torben Kaas (redaktør) telefon Asger Kjær Nielsen (journalist) telefon Ida Trier Dahlkild telefon Rundt om branchen Kæmpe byggeplads ved Aarhus Erfaring med certificering NYHED Side 12 Side 14 Side 18 Annoncesalg tryk Media-People ApS Postboks 64, 2830 Virum Telefon , fax Annoncemateriale sendes til: One2One, Odense status på: DRA-systemet Nyt fra DRA Side 20 Side 22 DRA bladet beskriver/behandler emner om maskiner og materiel, og henvender sig til beslutningstagere inden for bygge- & anlægsbranchen samt kommuner og industrien. DRA bladet har fokus på bæredygtighed. Det være sig kvalitet, arbejdsmiljø og miljøforhold, men også nye metoder og løsninger ved anvendelse af mobile/flytbare tekniske hjælpemidler i arbejdsprocessen. Redaktionen ønsker at kaste lys over en materieludlejningsbranche, som er i en rivende udvikling. Hvor det at leje bliver mere udbredt på bekostning af at eje sit entreprenørmateriel. Gevinsten ved at leje materiellet for de udførende ligger i en lavere kapitalbinding og større fleksibilitet, herunder at kunne få adgang til det mest velegnede og moderne grej til den specifikke arbejdsopgave. Materieludlejerne kan tilbyde rådgivning og tekniske løsninger, som fremmer produktiviteten og gennem høje udlejningsgrader kan de tilbyde konkurrencedygtige priser. Og hvis materieludlejerne samtidig kan give garanti for, at materiellet er driftsikkert, og arbejdsmiljømæssigt og miljømæssigt forsvarligt, er det en win-win-situation for udførende og udlejer. Det er DRA bladets formål at fremme denne bæredygtige udvikling. Nr. 3 Marts

4 Materielkonference 2012 Tilmelding: Man kan tilmelde sig på eller på telefon: Priser: Hele arrangementet kr. (Konference, frokost, gallamiddag, overnatning) 1. dag inkl. gallamiddag kr. 2. dag inkl. frokost 750 kr. Mange deltagere i 2011 roste arrangementet for at være stedet hvor man mødes med kolleger, samarbejdspartnere og kunder. Konference om ny vækst i materielbranchen Faglig information, socialt samvær og netværke. Det er indholdet i Materielkonferencen 2012 ved Aarhus den marts. 6 Nr. 3 Marts 2012

5 tema Ny vækst materielkonference 2012 Vi kan nu se lyset for enden af tunnelen. Store bygge- og anlægsprojekter vil igen sætte gang i hjulene. En vinter, som kom sent, hjalp 2011 godt i mål, og bygherrerne begynder igen at se mere positivt på fremtiden. Nu skal vi igen konsolidere og vækste virksomhederne, og vi skal imødekomme de behov, markedet og kunderne har nu og fremover, siger formand Søren Rosenkrands, DRA. Årets konference for materielbranchen og dens kunder handler derfor om vækststrategier, finansiering, politiske signaler, krav til branchen og kundeønsker alt sammen med fokus på udvikling af branchen og dens virksomheder. Vi har fundet nogle af landets største kapaciteter på de enkelte områder til at komme med indlæg på konferencen. Og fra regeringspartierne har vi ordførerne til at fortælle om de politiske tanker for bygge- og anlægsområdet, siger han. Tilmelding nu Fra den marts vil emnerne blive behandlet under overskriften Ny vækst. Det foregår i tre temaer: Vækst i den enkelte virksomhed, branchens udvikling og omverdenens forventninger og syn på branchen. Konferencen finder sted på Koldkærgaard Konferencecenter lige uden for Aarhus. Tilmeldingerne er i gang, og man kan vælge at deltage i hele eller dele af arrangementet. Deltager man i hele arrangementet, vil man ud over de faglige input, deltage i branchens gallamiddag og få en helt speciel mulighed for en tæt og uformel dialog med kollegaer, samarbejdspartnere, kunder og DRA-bestyrelsen. Mange fra alle dele af branchen roste i den forbindelse sidste års arrangement. Nr. 3 Marts

6 tema ud af krisen Loyalitet er vejen gennem krisen Steiness Liftcenter er leverandør af alle typer lifte til alle typer job på re-rent-basis. En række loyale kunder har sikret overlevelse i en svær tid. Poul Steiness er gennem krisen og befinder sig i en hektisk tid med stigende efterspørgsel. 8 Nr. 3 Marts 2012

7 Det gik supergodt! Så godt, at Poul Steiness i 2008 valgte at følge opfordringen fra flere materieludlejere om at åbne en afdeling i Jylland. Herfra kunne han hurtigt servicere de landsdækkende og jyske materieludlejere med specielle lifte, som de ikke selv har økonomisk fordel i at have i deres egen materielflåde. Og det er netop det unikke ved Steiness Liftcenter ud over at være buffer for de almindelige udlejere i perioder med spidsbelastning er virksomheden også fulddækkende med lifte i alle størrelser og former. På den måde kan en almindelig udlejer altid takke ja til en hvilken som helst opgave og indleje en egnet lift eksempelvis en selvkørende lift med en arbejdshøjde på 48 m og 450 kg i kurven. Men det kræver, at re-rent-firmaet også overlever i dårlige tider. Ikke i konkurrence For Poul Steiness, der sammen med hustruen Anette Steiness stiftede virksomheden i 1993, har det hele tiden været hensigten at køre engrosliftudlejning. Det begyndte godt nok som et handelsfirma med køb af brugte lifte i Sverige, som blev solgt videre på det danske marked. Efterspørgslen på selvkørende lifte, der på det tidspunkt ikke var så almindelige, var stigende fra de danske udlejere, og Steiness Liftcenter voksede støt og blev en ren udlejningsvirksomhed på re-rent-basis. Vi havde på et tidspunkt over 500 lifte og kunne godt gå ud at konkurrere frit på lige fod med de andre lift- og materieludlejere. Men det er ikke det, vi vil. Vi mener, vi har en berettigelse i at være et re-rent-firma, der fungerer som buffer og er fulddækkende leverandør af lifte, hvilket alt andet lige er en stor fordel for alle, siger Poul Steiness. Målet for ham er at blive en endnu bedre niche i branchen og kunne levere super-bom-lifte og kæmpe sax-lifte det, der er ekstra stort, og som de almindelige udlejere naturligt ikke kan have i deres flåde alle sammen. Grim, grim krise I begyndelsen var det nærmest en behagelig afmatning af det overophedede marked, Steiness Liftventer oplevede i 2007/2008. Men at det var begyndelsen til en krise, vidste de ikke. I mere end et år kæmpede Poul og hans folk med at få en forretning ud af Jyllands-satsningen. Men der kom ikke det træk på liftflåden som forventet efter de mange opfordringer om at åbne afdelingen. Vi måtte derfor lukke afdelingen i Jylland, tog materiellet hjem og begyndte at afvikle store dele af flåden, siger Poul. I dag har han afviklet omkring 40 procent af flåden og tilpasset den til den efterspørgsel, de møder i dag. Også medarbejderstaben er reduceret og tilpasset med næsten 40 procent. Så det har været en meget hård periode for Steiness Liftcenter, der samtidig blev trukket ind i Roskilde Banks konkurs og efterfølgende optagelse i FS Bank. En sådan position er meget ressourcekrævende og kræver en jernvilje at se sig ud af igen. Brug hinanden Med det meste af hans nærmeste familie ved sin side i virksomheden skal der mere end en finanskrise og et bankkrak til at stoppe Poul Steiness mission inden for re-rent-udlejning. Vi må selv komme i hus efter det her. Men vi håber, at markedet snart vil stabilisere sig, så vi igen kan finde vores leje og fastholde vores eksistensgrundlag i branchen. Det vil ikke kun skade vores egen forretning, men også de almindelige udlejeres mulighed for at få fat i de specielle lifte, som vi har, hvis ikke vi bruger hinanden og kommer hele ud af det her, siger han og påpeger, at jo mindre de bliver brugt, desto sværere er det for dem at fastholde det brede sortiment og det høje serviceniveau. Det er Pouls opfattelse, at den loyalitet, der var i branchen tidligere, er forsvundet under krisen. Som led i overlevelsesstrategier laves der kortsigtede aftaler virksomhederne imellem. Men det kan efter hans mening være aftaler, der på sigt skader ens egne muligheder for at servicere kunderne optimalt. Ude af krisen Sidste halvår af 2011 har vist sig fra sin gode side. Steiness har mærket en kraftig stigende aktivitet. For vores vedkommende er krisen forbi. Alle er kørt helt ned i kapacitet, så vi mærker en konstant stigende efterspørgsel på vores lifte. Det er faktisk en meget hektisk periode, vi er i nu, og det kom ret pludseligt, siger Poul. Han mener, det vil fortsætte i 2012, som han forudser, bliver et pænt og fornuftigt år. Han har set de sidste røde tal for en periode og håber, at alle andre også snart vil mærke og tro på, at krisen er ovre. Steiness er altid leveringsdygtig i selv de største lifte på markedet. Eksempelvis en selvkørende lift med en arbejdshøjde på 48 m. Fakta Steiness Liftcenter er grundlagt i 1993 af Anette og Poul Steiness. I dag er virksomheden vokset til en førende re-rent-virksomhed med liftudlejning som speciale. Nr. 3 Marts

8 tema ud af krisen Nye muligheder med Vækstkaution kan sikre virksomheders overlevelse og være med til at puste nyt liv i materielbranchen. Rolf Kjærgaard er vicedirektør for Vækstfonden. Mød ham på Materielkonferencen Vækstkaution kan være løsningen Fakta Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der stiller kapital og kompetencer til rådighed for nye vækstvirksomheder. Tal fra Dansk Byggeri viser, at der det seneste år i gennemsnit er 74 virksomheder inden for byggeriet, der er gået konkurs hver måned. Det svarer til ca. 900 virksomheder på et år. Mistilliden blandt kæden af samarbejdspartnere i forbindelse med byggerier er blevet styrket, og der stilles ofte krav om arbejdsgarantier. Men arbejdsgarantier kan være svære at skaffe finansiering til, og så går det galt. Vækstfonden kan være løsningen, idet den i dag tilbyder vækstkaution for lån, kreditter, finansiel leasing, factoring og arbejds- og betalingsgarantier på op til 25 mio. kr. Flere muligheder I juni 2011 vedtog Folketinget en udvidelse af Vækstfondens beføjelser. Denne udvidelse blev i august 2011 godkendt af EU-Kommissionen. Vækstfonden har hidtil kunnet stille kaution over for penge- og realkreditinstitutter, men med lovændringen kan kautionerne fremover også anvendes over for eksempelvis leasing- og factoringselskaber, der bidrager med finansiering til små og mellemstore virksomheder, siger vicedirektør Rolf Kjærgaard fra Vækstfonden. I praksis kan Vækstfonden tilbyde kautioner for lån og anden fremmedfinansiering på op til 25 mio. kr. pr. virksomhed. Hidtil har loftet været 10 mio. kr. Få svar på konferencen Udvidelsen indebærer altså, at vækstkaution fremover kan hjælpe virksomheden med at skaffe finansiering hos pengeinstitutterne, og ud over penge til etablering af nye virksomheder og udviklingsaktiviteter kan man søge midler til generations- og ejerskifte. Det dækker finansiering af overtagelse af eksisterende virksomheder, hvor Vækstfonden kan stille vækstkaution for alle aktiver, der overtages inklusive goodwill, varelager, maskiner, køretøjer, bygninger og lejemål. På Materielkonferencen den marts 2012 vil Rolf Kjærgaard holde indlæg om branchens muligheder for at bruge Vækstfonden i forbindelse med finansiering af nye investeringer. Rolf Kjærgaard, der er cand.polit. fra Københavns Universitet og University of California at Berkeley, har været i Vækstfonden siden 2002 og har blandt andet ansvaret for vækstkaution. 10 Nr. 3 Marts 2012

9 Konjunkturanalyse viser fremgang i 2012 Med Kickstart forventes væksten i Danmark sikret fra og med i år. Siden sommeren 2011 er udviklingen i den internationale økonomi blevet forværret på grund af den eskalerende statsgældskrise i en række europæiske lande. Det har fremkaldt stigende usikkerhed og svækket tillid i såvel den finansielle sektor som i virksomhederne og hos forbrugerne. Dansk Byggeris konjunkturanalyse fra februar 2012 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2012 og Hårde tilpasninger Ifølge konjunkturanalysen vil vi i de kommende år se store bestræbelser på at reducere både den offentlige gæld og pengeinstitutternes gæld. Der er derfor udsigt til nogle hårde tilpasninger, som ikke vil kunne undgå at medføre lavere økonomisk vækst. Det vil især ramme Sydeuropa, som kan risikere at opleve recession, mens Nordeuropa formentlig vil opnå positive, men lave vækstrater. Forventet effekt af Kickstart Staten: Veje, jernbaner og kystbeskyttelse Kommuner: Skoler, daginstitutioner mv. Regioner: Sygehuse og apparatur Almene boliger: Renoveringer Energiaftale: Vind, biomasse Anlæg afledt af betalingsring Øgede investeringer i alt Beløb er opgivet i mia. kr ,6 3,9 1,8 2,1 1,3 10,7-0,8 1,0 1,6 5,4 0,8 8,0 Hele Danmarks liftleverandør har naturligvis de højeste lifte på 3,5 T ,8 4,9 1,8 3,7 6,7 0,8 18,7 Kilde: Konjunkturanalyse februar 2012, Dansk Byggeri Fremgang i 2012 Den europæiske gældskrise har også sat sit tydelige præg på dansk økonomi. Den økonomiske aktivitet er aftaget siden sommeren 2011, og ifølge Nationalbanken kan der først forventes ny fremgang efter midten af Statens, regionernes og kommunernes investeringer i nybyggeri er på den ene side præget af en generel stram finanspolitik og på den anden side af de ekspansive virkninger af regeringens Kickstart. Dette tiltag, som blev iværksat med aftalen om finanslov 2012, og kommer ikke mindst bygge- og anlægssektoren til gode. Med Kickstarten fremrykkes offentlige investeringer for knap 11 mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 2013, og den sikrer hermed væksten i dansk økonomi i år. DANMARK TIME Danmark er den største leverandør til den danske Elforsyning Kassevognsmonterede lifte fra 9-18 mtr. Chassismonterede lifte fra mtr. 100% elektrisk liftmontering Husk - vi er også Sortimo Servicecenter Nordjylland Søndervang 3 DK-9640 Farsø Tlf Nr. 3 Marts

10 Direktør Dan Protin har sammen med medarbejderne hos GSV fulgt virksomhedens strategi, og dermed nået styrket gennem krisen. tema ud af krisen Kunderne som rådgivere GSV var også truet under krisen. Oprettelse af en salgsorganisation, der har tæt føling med kunderne, er med til at føre virksomheden styrket igennem. 12 Nr. 3 Marts 2012

11 Entreprenører er den helt store kundekreds, men også kommuner og det offentlige er ved at blive en god del af GSV s faste kunder. Salgsafdelingen hos GSV Materieludlejning A/S blev oprettet som led i tilpasningen, da krisen var på sit højeste. Salgskonsulenter skulle ud at have fat i og føling med nye og eksisterende kunder. Denne strategi er lykkedes så godt, at GSV siden slutningen af 2010 har haft travlt med at følge med efterspørgslen. Afbestillinger og afskedigelser I foråret 2008 mærker direktør Dan Protin fra GSV et faldende DB. Vi afbestilte med det samme de maskiner, vi havde bestilt, og som kunne afbestilles, og begyndte at sælge ud af materiellet. Dernæst begyndte vi at tilpasse os på alle fronter. Omkostninger og hele organisationen fik en tur, siger Dan Protin. Hver en sten i virksomheden blev vendt, og det blev vurderet, om der var noget under stenen, der kunne fjernes, eller om niveauet kunne sænkes. Organisationen blev reduceret med en tredjedel af de omkring 100 ansatte. Både funktionærer og timelønnede måtte forlade GSV. Vigtige rådgivere Én ting er at skære ned, en anden er udvikling. For selv om organisationen nærmest blev skåret ind til benet, blev der udviklet en ny afdeling hos GSV, som ikke havde været der tidligere en salgsorganisation med salgskonsulenter og det hele. Kunderne er de vigtigste rådgivere. Den viden, de kommer med, er meget vigtig. Og det er en viden, som sælgerne kan få ind i huset, så vi kan bygge videre derfra, siger Dan Protin. For ham er det vigtigt at være helt tæt på kunderne. Det er dem, der i sidste ende bestemmer, hvad Et af GSV s store tiltag gennem tiden er udlejning af alle former for skurmateriel. det er for noget materiel, der skal være i vores flåde, siger han. Krisen ovre For GSV Materieludlejning vendte situationen i efteråret 2010, som blev et flot efterår har også været et flot år, og forventningerne til 2012 ligger på et endnu højere niveau end Så det er lyse udsigter, GSV har. Forventningerne til 2012 bygger vi på den efterspørgsel, vi mærker. Vi har indlejet en del materiel den seneste tid. Det har vi analyseret på og dermed fundet frem til, hvilket materiel vi vil investere i selv, siger Dan. Og det er ikke småting. Investeringer for omkring 60 mio. kr. i nyt materiel ventes i For GSV er udfordringen nu at finde en konkurrencedygtig finansiering til investeringerne. Ledelsessystem hjælper til Dan Protin er godt klar over, at der er skrap konkurrence fra blandt andet de store internationale virksomheder i branchen. Dem vil han holde et ekstra øje med. De er stærke, men vi er her bestemt også. Og vi ser smidigheden i vores organisation som en styrke. Samtidig har vi helt styr på de enkelte processer, blandt andet ved hjælp af DRA s ledelsessystem, som vi har kørt med i et par år. Det er et vigtigt redskab, som er med til at optimere delprocesserne i organisationen, så vi kan tjene mere pr. omsat krone, siger han. Et underskud i 2009/2010 på 19 mio. kr. blev i det efterfølgende regnskabsår vendt til et overskud på 6 mio. kr. En ledelsesstrategi udlevet af alle i organisationen gjorde udslaget. Foran sig ser Dan Protin nu et stort marked og potentiale, som han og GSV er gearet til at angribe. Af samme årsag åbner GSV i foråret 2012 afdeling nummer otte i Næstved. Investeringer for 60 mio. kr. i nyt materiel forventes i Fakta GSV er en dansk familieejet virksomhed, stiftet i 1964, der tilbyder landsdækkende udlejning af maskiner og materiel til løsning af jord-, anlægs- eller byggeopgaver. Har otte afdelinger i Danmark med i alt 82 medarbejdere: København Odense Kolding Horsens Aarhus Esbjerg Aarup Næstved (marts 2012) Nr. 3 Marts

12 Verdens højeste lift RUTHMANN STEIGER TB 270 Verdens højeste arbejdshøjde på et 3,5 ton chassis på hele 27 meter. Foto: TIME Danmark Liften blev præsenteret af TIME Danmarks Roadshow i Bommene er fabrikeret i højstyrkestål, hvilket giver en lavere vægt end andre lifte på markedet. Med et udlæg på 14,8 meter er forhindringer som haver, parkerede biler m.m. intet problem. Liften har automatisk opstillingsprogram med autonivellering, alt sammen via tryk på én enkelt knap. Alle funktioner kan styres fra såvel kurven som fra grundbetjeningen. I løbet af 2012 tager TIME Danmark igen på Roadshow og præsenterer en række produktnyheder. Se mere på Send....dine sjove billeder eller en god historie fra arbejdspladsen til os: Udvalgte historier vil blive bragt her i sektionen. Skriv i mailen, hvem der har taget billedet, hvad der sker og i hvilken anledning. Husk kontaktoplysninger! Modulopstilling under bro Hos CP, der udlejer materiel, moduler og pavilloner, har de indimellem spændende og meget udfordrende opgaver. Muffe, der er chauffør på en MAN TGA , har sendt dette billede til DRA bladet. Her er han i gang med opstilling af et mandskabsmodul på langs under en bro. Med en kranarm i hver ende får han og kollegaerne modulet bakset på plads. Foto: Michael Mufffe Højdorf, CP NYHED rundt om branchen 14 Nr. 3 Marts 2012

13 20 ton i skovlen Nordic Sugar producerer hvert år omkring 1 mio. ton sukker. På fabrikken i Nykøbing Falster skubber/løfter gummigeden med sin 6 meter brede og 2 meter høje skovl, 6 m 3 eller omkring 20 ton roer ad gangen. Fokus på nærved-ulykker Nærved-ulykker er defineret som ulykker, hvor der ikke er sket væsentlig skade, men den egentlige årsag kunne have givet personskader. Fra myndighedernes side er det pålagt virksomhederne at registrere nærved-ulykker. Nærved-ulykker kan registreres i et skema, som man kan hente på Dansk Byggeris hjemmeside under For medlemmer, Arbejdsmiljø, Ulykker. I 2011 var der ni dødsulykker i byggeriet. Hver dødsulykke er én for mange. Derfor skal der konstant læres af de fejl og hændelser, der fører til ulykker og nærved-hændelser. GlasLift 500 er en selvkørende, intelligent multiløfter, der løfter materialer som f.eks. granit, beton, træ, stål, gips, glas, facadeelementer og branddøre op til 500 kg til en højde på fem meter. Den er forsynet med et 3D-hoved, der manipulerer millimeterpræcist i alle retninger. Alle maskinens bevægelser er sensorovervåget, og stabiliteten er unik. GlasLift500 kan repareres eller omprogrammeres online via et nyt remote repair system. GlasLift500 en sikker og effektiv multiløfter. Derfor fik den også en flot andenplads i finalen ved Rental Product of the Year 2011 firmaets anden nominering på blot to år! Prisvindende multiløfter Se meget mere på Nr. 3 Marts

14 Fakta Fakta om byggepladsen Det Nye Universitetshospital Byggepris: 6,4 mia. Grundareal: 1,25 mio. m 2 Nybyggeri: m 2 Byggehastighed: (pr. måned i to byggespor) m 2 Antal håndværkere: Skurbyareal, ca.: m 2 Kantineareal, ca.: m 2 Indhegning: 1,5 km KÆMPE byggeplads med fokus på arbejdsmiljø Sikkerhed, logistik og effektivitet på byggepladsen er en integreret del af projekteringen af Det Nye Universitetshospital ved Aarhus. 16 Nr. 3 Marts 2012

15 Regionerne i Danmark har gang i hospitalsprojekter for over 40 milliarder rundt omkring i landet. Det største byggeri finder sted i Skejby ved Aarhus. Her er det første spadestik taget til det hidtil største og mest komplicerede hospitalsbyggeri i danmarkshistorien. Det Nye Universitetshospital i Aarhus, DNU, er nu gået ind i udbudsfasen. Men inden man er nået så langt, ligger flere års arbejde med planlægning og projektering. Og som noget helt nyt har projektafdelingen fra begyndelsen inddraget en arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen, så sikkerhed og belastende arbejdsopgaver bliver en integreret del af projekteringen. Derved håber man at fjerne farlige og nedslidende opgaver inden byggefasen går i gang. Hospitalsby For at forstå, hvad det er for en størrelse byggeplads, der er tale om, kommer Lotte Søgaard, der er kommunikationschef i projektafdelingen for DNU, med en sammenligning, som de fleste kan forholde sig til. Skagen by har samme areal som hele byggepladsen. Indbyggertallet i Skagen, svarer til antallet af ansatte på det færdige hospital, og alle de turister, der hvert år besøger Skagen svarer til antallet af patienter, siger Lotte Søgaard. Det betyder, at infrastruktur, forplejning, kloakering og meget, meget mere har et omfang, der svarer til hele Skagen by og driften af den. Omkring ansatte, indlagte patienter om året og daglige transporter skal hospitalsbyen kapere. Sikkerhed fra starten Den 1. januar 2009 trådte Arbejdstilsynets nye bekendtgørelse nr i kraft. Den pålægger i korte træk: At bygherren ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere forventes at være til stede på byggepladsen samtidigt, sikre, at der udpeges en eller flere personer, som opfylder bestemte kompetencekrav, der skal koordinere for sikkerhed og sundhed under projekteringen af bygge-/ anlægsprojektet og under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet. Katrine Schimmelmann har det overordnede ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø i bygherreorganisationen Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital. Det nye er altså, at man skal have en, der koordinerer sikkerhed og sundhed under projekteringen. Bygherren har her overdraget opgaven til Rådgivergruppens arbejdsmiljø og sikkerhedsteam, hvor man har ansat en hovedsikkerhedskoordinator. Det er dennes opgave, at tænke sikkerhed og arbejdsmiljø ind i projekteringsfasen, så flest mulige farlige og belastende situationer kan undgås i byggefasen og driftsperioden. Katrine Schimmelmann understreger, at det fulde ansvar fortsat ligger hos bygherren. Dette ansvar er man helt bevidst om, og arbejdsmiljøloven betragtes som et minimumskrav i projektet. Halverer antal ulykker Og det er ikke uden grund, at Arbejdstilsynet har lavet lovgivningen. Undersøgelser viser, at 50 procent af ulykkerne kan forebygges ved en indsats i projekterings- Katrine Schimmelmann har det overordnede ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø i bygherreorganisationen. Vi vil, allerede inden byggeriet går i gang, halvere antallet af ulykker for de håndværkere, som er samlet på byggepladsen Nr. 3 Marts

16 Fakta Rådgivergruppen DNU I/S Rådgivergruppen DNU I/S vandt i 2007 opgaven som gennemgående rådgiver på projektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Den er et konsortium dannet af fem selskaber: Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S CUBO Arkitekter A/S Alectia A/S Rambøll Danmark A/S Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Til Rådgivergruppen er knyttet følgende underrådgivere: Schønherr Landskab K/S Lohfert & Lohfert AS Nosyko AS I forbindelse med indretning af byggepladsen har Katrine Schimmelmann sparret med en gruppe entreprenører og besøgt flere store byggepladser, hvor de har rådført sig med håndværkerne. fasen. Den oplysning har vi taget rigtig alvorlig i forbindelse med DNU, siger Katrine Schimmelmann. Hun forklarer, at man traditionelt ikke tænker sikkerhed og arbejdsmiljø i byggefasen, når man tegner. Men det gør de i DNU-projektet. Alle tegninger og alt materialevalg ses igennem med fokuserede sikkerhedsbriller. Det er ikke godt nok at gøre, som vi plejer, hvis noget kan gøres mindre belastende eller mere sikkert. Hvis vi gør, som vi plejer så får vi de resultater, vi plejer! Og det er ikke godt nok, siger hun. Som eksempler nævner hun belægningerne i de i alt 11 km gangarealer, som det færdige hospital har. Her kan det ikke hjælpe at vælge en belægning, som kræver knæliggende arbejde. Eller hvorfor ikke montere vinduerne i elementerne til ydermurene på jorden, så man undgår farlige situationer i højden? spørger hun og tilføjer, at der i sådan et tilfælde naturligvis skal tages hensyn til, at vinduerne ikke smadrer, når ydermuren skal monteres. Det er en enorm proces, at se på alle detaljerne i kæmpebyggeriet. Og det kræver et bredt tværfagligt samarbejde. Men den dag, vi åbner porten ind til byggepladsen. ved vi, at der er tænkt på det hele. Og hvis vi, allerede inden byggeriet går i gang, kan halvere antallet af ulykker for de håndværkere, som er samlet på byggepladsen, så kan vi fokusere endnu bedre på de resterende risici, der nødvendigvis er på en byggeplads, siger Katrine Schimmelmann. I udbudsmaterialet har bygherre således også mulighed for at understrege, hvor der skal tages særlige hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø. Sjakbajs på banen For at få overblik over og indblik i alle de detaljer, der er på en byggeplads, har Katrine Schimmelmann og projektafdelingen ikke kun lænet sig op af Rådgivergruppen DNU I/S, som i 2007 vandt opgaven som gennemgående rådgiver på projektet. De har også været i tæt dialog med Arbejdstilsynet, sparret med en gruppe entreprenører, og så har de været ude på andre store byggepladser og rådført sig med sjakbajser dér. 18 Nr. 3 Marts 2012

17 Det her kort med placering af skurby, kantine, miljøcentral, porte og indhegning er et resultat af tæt dialog med alle parter, ikke mindst dem, der skal gå der dagligt, siger Katrine Schimmelmann, mens hun forklarer detaljeret om indretningen af byggepladsen. Én faggruppe ad gangen Projektafdelingen er nået frem til, at det vil være mest hensigtsmæssigt at have én faggruppe på hver etage ad gangen i byggeriet. Det skyldes dels sikkerhed, men også et forsøg på at undgå fejl. Til gengæld vil der være fælles faciliteter for alle faggrupper og en fælles skurby, hvor man på tværs af faggrupper og entreprenører kan have et tæt samarbejde, siger Katrine Schimmelmann. Hun nævner også undersøgelser, der viser, at håndværkere i visse situationer bruger 25 procent af deres tid på at vente. Så med grundig planlægning, stram styring og tværfaglig koordinering er det projektafdelingens vurdering, at man kan opretholde samme byggehastighed med et bedre resultat, selvom der kun er én faggruppe i gang på hver etage ad gangen. Plastikkort til alt En central funktion i forhold til sikkerhed, logistik og effektivitet er indgangene til byggepladsen. Alle, som skal ind at arbejde på byggepladsen, får et plastikkort med et personligt id. Det betyder, at vi altid ved, hvem der er på pladsen, hvad de skal lave, hvad de må lave, og hvilke områder de må være i. Samtidig har det en sikkerhedsmæssig funktion i tilfælde af evakueringer, siger Katrine Schimmelmann. Endvidere vil kortet fungere til kantine og fællesfaciliteter. Og det er nok ikke en dårlig idé med op til håndværkere, som skal ind og ud hver dag. Personer og biler, som kommer med eksempelvis materialer, kan ikke komme ind på pladsen, medmindre de på forhånd har meldt deres ankomst med angivelse af tidspunkt for ankomst og type af leverance. Vi er simpelthen nødt til at styre al logistik med ét system. Ellers bliver der kaos og dermed alt for farligt på byggepladsen. Derfor skal det logistiksystem, der sendes i udbud, sikre, at der ikke kommer så meget som én skrue ind, uden at den i forvejen er anmeldt til at køre gennem porten til et bestemt tidspunkt, siger hun. Der vil heller ikke være nogen opmagasinering af byggematerialer på pladsen. Alt bliver leveret, når det skal bruges, så det ikke står og fylder og skaber farlige situationer. Ny udbudsrunde Som sagt er DNU nået til og godt i gang med udbudsfasen. Og selv om det i udbudsplanen fremgår, at udbudsrunden for byggepladsens fællesfaciliteter er udløbet, så kommer netop dét udbud ud i en ny runde. I første omgang blev alle fællesfaciliteter på byggepladsen udbudt til én driftsoperatør. Men det var ikke muligt at komme i mål med udbyderne med hensyn til pris og konkurrence. Så nu udbyder vi driften af fællesfaciliteterne igen, siger byggechef Hans Haaning. Projektafdelingens tanker i forhold til næste runde er at bibeholde fællesskabet på byggepladsen ved brug af fællesfaciliteter, men dele det op i fagentrepriser. Fællesfaciliteter i én samlet skurby er vejen frem for så stort et byggeri ikke mindst fordi vi skal bygge over så mange år på pladsen. Nu er vi så spændte på, om nogen byder ind på mere end én af entrepriserne, siger Hans Haaning. I den forbindelse opfordrer projektafdelingen sammen med Dansk Byggeri til, at der laves konsortier, som byder ind på entrepriserne. Opfordringen er hermed givet videre til DRA bladets læsere. Projektet omfatter betydelige landskabs- og infrastrukturarbejder for hovedforsyninger, vejanlæg og parkeringspladser, der berører ca m 2 af grundarealet og medfører afgravning og indbygning af mere end m 3 jord. Nr. 3 Marts

18 Ved hjælp af blandt andet ledelsesværktøjer har Ole Wamsler gennemført samlingen af AGJ, Corona og VMC i Pitzner Gruppen. Certificering er ikke pynt det skal helt ind i blodet Hos Pitzner er ledelsessystemer ikke en signalværdi over for omverdenen, det er et nødvendigt redskab til overlevelse og vækst. Fakta Pitzner Gruppen består af selskaberne AGJ, Corona og VMC. Omkring 70% af Pitzners omsætning ligger inden for service, industri og det offentlige. Der stilles derfor meget skrappe krav til Pitzner i forhold til kvalitet og dokumentation. Kravet fra markedet er stigende kompleksitet i opgaverne samtidig med faldende priser. Det oplever direktør Ole Wamsler fra Pitzner Gruppen, der består af selskaberne AGJ, Corona og VMC. Finanskrisen har de seneste år vendt op og ned på forudsætningerne for at drive lønsom udlejningsforretning, så forretningsmodellen hos Pitzner skulle laves om. Virksomheden har således været tvunget til at fokusere endnu mere på kvalitet til lavere priser. Den bedste måde, det kan gøres på, er ifølge Ole Wamsler at fokusere på alle virksomhedens processer for at sikre langt højere effektivitet, ensartethed, bedre kvalitet og stordriftsfordele og til den strukturopgave er et ledelsessystem en nødvendighed. Sideeffekt til kunderne Som direktør for Pitzner Gruppen har Ole Wamsler én mission: At skabe en lønsom virksomhed. Som hjælp til dette bruger han systemer/ værktøjer, der er med til at beskrive og systematisere processer og forretningsgange. Hvis ikke vi som virksomhed kontrollerer og optimerer alle processer i virksomheden med ledelsessystemer, som vi i øvrigt løbende kan måle på, bliver det alt for dyrt at levere de produkter og ydelser, vi gør, siger han. Og når der er styring på, så opnår Pitzner en lønsom virksomhed, og for kunderne er der den store sideeffekt, at de får en bedre kvalitet. Ole Wamsler ser ledelsesværktøjerne som en knagerække, hvorpå der hænger forskellige redskaber, der beskriver forretningsgangen i de forskellige afdelinger, så tingene bliver gjort ensartet og effektivt hele vejen igennem. Pitzner Gruppen er tre selvstændige enheder, der i den daglige operation er slået sammen til én. Blandt andet ved hjælp af ledelsesværktøjer har vi i den proces forbedret effektiviteten med mere end 20 procent de seneste 12 måneder, siger han. Væksten i omsætningen er på tocifrede procentsatser trods faldende priser. Indre styrke slår alt Ole Wamsler mener, det kan være en faldgrube, at der fokuseres for meget på selve værktøjerne. Alt for ofte er der for stor fokus på at få et diplom op på væggen. Så kan man jo sige, at man er en virksomhed med fokus på kvalitet. Det afgørende for mig er, at det, man siger, man gør, det gør man! Alt andet er kejserens nye klæder. Han har en dyb respekt for hver enkelt medarbejder i forbindelse med implementering af systemerne, og hos Pitzner er forandring en 20 Nr. 3 Marts 2012

19 mulighed og ikke noget farligt. I en servicevirksomhed som vores er jeg overbevist om, at 80 procent af vores succes ligger i virksomhedens indre styrke, den menneskelige faktor altså medarbejderne. Derfor er det centralt, at nye ledelsessystemer kommer helt ind i blodet, ja, helt ind i dna et på alle. Vi har ændret vores måde at se på os selv på, så vi har fået meget mere selvværd. Systemerne, vi arbejder med, har vi simpelthen koblet til blodet i virksomheden hvis ikke man gør det, så glem det, siger han. Således har ca. 20 procent af de ansatte lige været til eksamen i Pitzner Sales Academy, et stort langvarigt uddannelsesprogram. Ole Wamsler er ikke i tvivl om, at det har flyttet medarbejderne holdnings- og kompetencemæssigt og gjort dem endnu mere stolte af sig selv, deres kollegaer og af deres virksomhed. Pitzner Gruppens nye varetegn står som kronen på værket ved hovedkvarteret i Hedehusene. Målbart Den styrkede selvtillid hos medarbejderne betyder meget for Ole Wamsler. Vi er en servicevirksomhed, og her skal kunderne mærke, at der er mennesker bag. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne har det godt og er proaktive, frem for reaktive, siger han. Ledere og mellemledere er derfor også selv med til at måle effekten af deres og de øvrige ansattes arbejde. Meget af det, vi foretager os, udtrykker vi billedligt i kurver og grafer samt rød, gul og grøn. Sammen sætter vi målene og beslutter, hvordan de skal måles og grænserne defineres. Kommer vi i mål med opgaven, markeres den med grøn. Kommer vi ikke godt nok i mål, markeres den med rød. Herefter kan systemet lave en liste med gule og røde opgaver, som vi kan analysere på, så de næste gang alle er markeret med grøn, siger Ole Wamsler. Med systemet og måleresultaterne kan han og ledergruppen også meget bedre vurdere, hvor de skal lægge investeringer og fokus. Og ud over den konstante måling af de operationelle processer laver Pitzner årlige kunde- og medarbejdermålinger, som sammenlignes fra år til år. Hos Pitzner er det ISO-lignende systemer, man arbejder efter. Men for Ole Wamsler er det ikke ordningen eller systemet i sig selv, der er afgørende. Man skal tage fat i et system og bruge det som et rammeværktøj til effektivisering af produktionen og derefter måle på det. Men hvis ikke man tager et ledelsessystem helt ind i virksomhedens blod, er systemet intet værd. Men gør man det, er det en genial måde at få tingene gjort på, siger han. Ole Wamsler vil fortsat forfine Pitzners måde at arbejde på, så det forbliver en endnu mere lønsom virksomhed og en virksomhed, der til stadighed tiltrækker dygtige medarbejdere. Nr. 3 Marts

20 status på DRA ledelsessystem DRA-systemet er den rigtige måde, at løfte branchen på. Branchen løfter overliggeren En ambitiøs og sikker beslutning er taget. DRA-systemet er ved at blive en del af udlejningsbranchens kvalitetsstempel over for kunderne. Certificering af alle udlejningsvirksomheder i Dansk Byggeris Materielsektion er et ambitiøst projekt og har det vist sig også noget af en mundfuld. Men formanden for Materielsektionen, Søren Rosenkrands er fortrøstningsfuld. Vi har givet medlemmerne en rimelig frist og nogle gode værktøjer til at få det her på plads, så vi tror på, vi nok skal komme i mål med det. Udlejningsvirksomhederne i Dansk Byggeris Materielsektion er nu i færd med at lade sig certificere på områderne kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Branchen har udviklet det såkaldte DRA-system, som bygger på internationale standarder på områderne, men tilpasset og udvidet med de særlige forhold, der gør sig gældende i udlejningsvirksomheder. Fra teori til praksis Allerede sidste år besluttede Materielsektionens medlemmer at gøre DRA-systemet til omdrejningspunktet i udviklingen af branchen. Siden da er der blevet arbejdet med at indføre systemet i branchens virksomheder og samtidig få styr på alle de uforudsete ting, der dukker op, når noget flytter sig fra skrivebordet og ud på gulvet. Virksomheder, som repræsenterer langt størstedelen af kapaciteten i Materielsektionen, har haft folk på kurser i certificering, og på de fleste medlemsvirksomheder arbejder man nu på at få klargjort præcis, hvordan certificeringen kan være en hjælp i den enkelte konkrete virksomhed. Nu hvor det bliver konkret, får vi en del spørgsmål omkring tolkningen af de enkelte krav og til fleksibiliteten i systemet. Vi hjælper med svar på alle spørgsmål, men vi holder samtidig fast i, at vi vil den her vej, og at det er den rigtige måde at løfte branchen på, siger Søren Rosenkrands. Vælg DRA-systemet Den uafhængige virksomhed FORCE Technology står for certificeringen af virksomhederne. Når vi har en stor gruppe certificerede virksomheder på plads, har vi en vigtig opgave med at gå ud og fortælle bygherrer, myndigheder og entreprenører, at de fremover har mulighed for at vælge materielleverandører, der kan dokumentere, at de arbejder seriøst med kvaliteten og påvirkningerne af medarbejdere og miljø, siger Søren Rosenkrands. I løbet af foråret og forsommeren er det forventningen, at den største gruppe af virksomheder er så langt, at de kan blive certificeret og dermed få bevis på, at de arbejder konstruktivt, struktureret og målrettet med kvaliteten, miljøet og arbejdsmiljøet. 22 Nr. 3 Marts 2012

bladet årets prisvindere 2011 Indtryk fra Materielkonferencen 2011 - Hør, hvad deltagerne mener Materielbranchens nye blad

bladet årets prisvindere 2011 Indtryk fra Materielkonferencen 2011 - Hør, hvad deltagerne mener Materielbranchens nye blad Nr. 2 Oktober 2011 bladet Materielbranchens nye blad danish rental association FOKUS PÅ: Besøg hos lift-virksomhederne JØMA Lift Teknik AH Lift Giganternes kamp Pihls materielafdeling er i fuld gang Nyt

Læs mere

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Lean Construction Årsmøde 2013 Kurt Egmose Chefkonsulent i Alectia A/S Sikkerhedschef i Rådgivergruppen DNU Fakta om Det

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

SAMHANDEL med CP ApS

SAMHANDEL med CP ApS Blanket AM04 Guide til god SAMHANDEL med CP ApS Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Revideret 01.01.2015 Guide til god SAMHANDEL med CP Aps Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

bladet Efterisolering er en god begyndelse Lift- og maskinkontrol Det årlige sikkerhedstjek tema: energibesparelse på byggepladsen

bladet Efterisolering er en god begyndelse Lift- og maskinkontrol Det årlige sikkerhedstjek tema: energibesparelse på byggepladsen Nr. 4 Oktober 2012 bladet Materielbranchens eget blad w w w.d r a.n u Efterisolering er en god begyndelse reportage fra SVERIGE: Kunden bestemmer tempoet i udviklingen Fokus : sikkerhed & kvalitet Lift-

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

industriservice Udlejning er størst inden for industriservice

industriservice Udlejning er størst inden for industriservice 55 UDLEJNINGSSERVICE 56 TEKNISK KONTROL OG ANALYSE 58 PAKKERI- OG LAGERVIRKSOMHED SIDE 53 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE INDUSTRISERVICE Området industriservice beskæftiger sig

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 1. kvartal 2012 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 1. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 Holmegaard Park, Glasværksvej 54, 4864 Holmegaard DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid DAGENS PROGRAM Kl. 08.30-09.00

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Sammen bygger vi kvalitetsoplevelser

Sammen bygger vi kvalitetsoplevelser Sammen bygger vi kvalitetsoplevelser ACUTUS Team giver dig 10 nye muligheder for at vokse ACUTUS Team er garant for kvalitetshåndværk. Sammen bygger vi oplevelser, du føler stolthed over. Bliv en synlig

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Personaleledelse Nordjysk 2011 Sammenhæng mellem performance og trivsel set fra et ledelsesperspektiv. Inge Møller HR-direktør Spar Nord Bank

Personaleledelse Nordjysk 2011 Sammenhæng mellem performance og trivsel set fra et ledelsesperspektiv. Inge Møller HR-direktør Spar Nord Bank 7. april 2011 Personaleledelse Nordjysk 2011 Sammenhæng mellem performance og trivsel set fra et ledelsesperspektiv Inge Møller HR-direktør Spar Nord Bank DAGSORDEN 1. Spar Nord - Hvem er vi? 2. Hvordan

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

PR-besøg i DNUs Skurby

PR-besøg i DNUs Skurby PR-besøg i DNUs Skurby Sådan informerer vi om DNU-projektet i Skurbyen og på Byggepladsen for udefrakommende gæster Projektafdelingen, Maj 2013 1 Åbenhed Region Midtjylland ønsker generelt at imødegå borgere,

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen GrapeDesign ApS Rentemestervej 64, 2 DK-2400 Copenhagen NV +45 38 878 800 grapedesign.dk grapecollection.com VAT no.: DK 28993919 6. mar.

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

CP Profilfolder. Medlem af. danish rental association

CP Profilfolder. Medlem af. danish rental association CP Profilfolder Medlem af danish rental association - undskyld CP breder sig... En 100% dansk ejet virksomhed baseret på danske værdier CP s oprindelige hovedaktivitet fra 1986 er containerudlejning. Deraf

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

VELKOMMEN MEAmidt Tema-møde: EJERSKIFTE 10. Juni 2013. Nyt køkken og bad leveret til tiden så er det AUBO!

VELKOMMEN MEAmidt Tema-møde: EJERSKIFTE 10. Juni 2013. Nyt køkken og bad leveret til tiden så er det AUBO! VELKOMMEN MEAmidt Tema-møde: EJERSKIFTE 10. Juni 2013 Nyt køkken og bad leveret til tiden så er det AUBO! Torben Andersens indlæg Torben Andersens baggrund. Hvem er AUBO PRODUCTION og hvad har udviklingen

Læs mere

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach 3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach Indhold Hvem er vi! Kort præsentation af projektet Den nye bane Kh-Rg Udbudsformer for projektet Bygherrekrav

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere