APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT"

Transkript

1 APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION Final UDGIVELSESDATO 8. april 2014 UDARBEJDET Fagdommere, NHN, KR, COWI KONTROLLERET Forhandlingsgruppen GODKENDT Forhandlingsgruppen

4

5 EVALUERINGSRAPPORT 5 INDHOLD 1 Udbud Baggrund Udbudsforløb Projektkonkurrencen Udbud med forhandling 8 2 Tildeling og evaluering Tildelingskriterium og tilhørende underkriterier Projekt (funktion, arkitektur, bæredygtighed, anlægsøkonomi) Organisation, kompetencer og metode Honorar Evalueringsproces- og model Generelt om evalueringsproces Generelt om evalueringsmodel Evaluering af kvalitative underkriterier Evaluering af honorartilbud Valg af tilbudsgiver 21 3 Tilbudsvurdering Konditionsmæssighed Vurdering af underkriterium Projekt (funktion, arkitektur, bæredygtighed, anlægsøkonomi) Team CFM Team HDM Team BIG Vurdering af underkriterium Organisation, kompetencer og metode 41 Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

6 6 EVALUERINGSRAPPORT Team CFM Team HDM Team BIG Evaluering af underkriteriet "Honorar" 51 4 Konklusion - samlet vurdering 52 Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

7 EVALUERINGSRAPPORT 7 1 Udbud 1.1 Baggrund Regionsrådet i Region Hovedstaden har vedtaget Hospitals- og psykiatriplan 2020, som samler en lang række behandlingstilbud på færre hospitaler med henblik på at styrke patientbehandlingen samt skabe et bedre grundlag for udvikling og forskning. Det medfører bl.a. seks nye store kvalitetsfondsbyggerier i regionen, som vil være med til at sikre en ensartet høj kvalitet i fremtiden. Som det eneste af disse projekter opføres det nye hospital i Nordsjælland på barmark. Nyt Hospital Nordsjælland har en anlægsramme på 3.8 mia. kr. (09-pl), hvortil der er givet et endeligt tilsagn fra regeringen om finansiering. Nyt Hospital Nordsjælland er planlagt til at stå færdig med udgangen af Det erstatter de nuværende hospitaler i Nordsjælland og bliver et moderne akuthospital for planlægningsområdets godt borgere. På en grund syd for Hillerød planlægges hospitalet opført med et samlet areal på m2, som vil huse 24 specialer og ca. 662 ensengsstuer og være rammen om effektive og tidssvarende tilbud, som samtidig understøtter målsætningen om patienten i centrum. 1.2 Udbudsforløb Udbuddet af totalrådgivning i forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland er gennemført som en projektkonkurrence efterfulgt af et udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse iht. EU-direktiv 2004/18/EF, artikel 31 (den såkaldte "tofaset model") Projektkonkurrencen Region Hovedstaden v. Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) offentliggjorde den 26. september 2012 en projektkonkurrence i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF vedrørende Nyt Hospital Nordsjælland. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

8 8 EVALUERINGSRAPPORT Projektkonkurrencen blev annonceret som udbudsbekendtgørelse nr. 2012/S Fire totalrådgiverteams blev prækvalificeret og tre totalrådgiverteams blev inviteret til at komme med konkurrenceforslag til løsning af opgaven. Ved udløb af fristen for aflevering af konkurrenceforslag havde alle 7 totalrådgiverteams afleveret konditionsmæssige forslag. Forslagene blev efter modtagelsen bedømt anonymt i henhold til følgende kriterier. Funktion Arkitektur Bæredygtighed. Til at bedømme projekterne var der nedsat en bedømmelseskomité, som beskrevet i de konkurrencetekniske betingelser. Bedømmelseskomitéen fandt ved afslutning af bedømmelsen, at 3 konkurrenceforslag ligeværdigt udskilte sig fra de øvrige under hensyntagen til bedømmelseskriterierne. Der blev derfor udpeget 3 vindere af projektkonkurrencen, der efterfølgende blev inviteret til at deltage i udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse i henhold til Udbudsdirektivets artikel 31, stk. 3. De 3 vindere var: Team CFM: Konsortium bestående af C. F. Møller A/S, Alectia A/S og Rambøll A/S med underrådgivere Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Cubo Arkitekter A/S samt Tredje Natur ApS. Team HDM: Konsortium bestående af Herzog & de Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter med underrådgivere Rambøll UK, MOE ingeniører, Rambøll Management Consulting, Aecom samt Viegand Maagøe. Team BIG: Konsortium bestående af BIG A/S, WHR Architects, Arup med underrådgivere ArchiMed, Davis Langdon, Creo Arkitekter samt Typotek/ManMadeland Udbud med forhandling I overensstemmelse med bedømmelseskomitéens anbefaling har NHN i fortsættelse af projektkonkurrencen indledt et udbud med forhandling med vinderne af projektkonkurrencen. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

9 EVALUERINGSRAPPORT 9 Udbuddet med forhandling blev indledt den 18. september 2013 med udsendelse af udbudsmaterialet. Forhandlingerne er blevet gennemført som fortrolige, parallelle forhandlinger mellem NHN og de enkelte deltagere i udbuddet med forhandling (svarende til vinderne af projektkonkurrencen). Overordnet set har forhandlingerne taget udgangspunkt i det samlede udbudsgrundlag, men dog med forskelligheder i temaerne som følge af de forskellige løsninger og tilgange de respektive vinderforslag indeholder. Formålet med forhandlingen har været at drøfte udvalgte fokusområder for at sikre en fælles forståelse af opgaven samt videreudvikle hovedideen i vinderforslaget. Tilbudsgivernes konkurrenceforslag har dannet grundlag for forhandlingen mellem de tre totalrådgiverteams og NHN. Der blev nedsat en central forhandlingsgruppe, som på vegne af NHN varetog de overordnede og strategiske forhandlinger. Forhandlingsgruppen bestod af: Projektdirektør Henrik Schødts, NHN Økonomi- og proceschef Peter Ingemann, NHN Administrations- og analysechef Hanne Agerbak, NHN Projektchef Claus Roikjer, NHN. Forhandlingsgruppen blev på møderne samt mellem møderne bistået af en række rådgivere, som havde til opgave at klæde forhandlingsgruppen på forud for forhandlingsmøderne samt kommentere og kvalificere de ideer og input, som de tre totalrådgiverteams præsenterede undervejs i forhandlingsforløbet. Rådgivere, som deltog på forhandlingsmøderne: Mette Stokholm, NHN Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumert (juridisk rådgiver) Leif Panduro, vicedirektør, Nordsjællands Hospital Henrik Schmidt, COWI (bygherrerådgiver) Ann-Pia Puggaard, COWI (bygherrerådgiver) Der blev afholdt i alt 5 projektforhandlingsmøder samt 1 separat kontraktforhandlingsmøde med hvert totalrådgiverteam på følgende datoer: Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

10 10 EVALUERINGSRAPPORT Møde Forhandlingsmøde 1 Forhandlingsmøde 2 Forhandlingsmøde 3 med efterfølgende separat kontraktmøde Forhandlingsmøde 4 Forhandlingsmøde 5 Dato 25. sept (Team CFM) 26. sept (Team HDM) 27. sept (Team BIG) 9. okt (Team HDM) 10. okt (Team BIG) 11. okt.2013 (Team CFM) 21. okt (Team BIG) 22. okt (Team CFM) 23. okt (Team HDM) 20. nov (Team CFM) 21. nov (Team HDM) 22. nov (Team BIG) 2. dec (Team HDM) 3. dec (Team BIG) 4. dec (Team CFM) Fra alle forhandlings- og kontraktmøder er der udsendt dagsordener og referater til de bydende. Der blev fremsendt i alt 8 udsendelsesbreve til de bydende med svar på fremsendte spørgsmål samt rettelser og præciseringer til udbudsmaterialet herunder arbejd-videre notater, ligesom det til udbudsmaterialet vedlagte udkast til totalrådgiverkontrakt blev fremsendt i en revideret version i forlængelse af de tværgåede drøftelser på det selvstændige kontraktforhandlingsmøde, samt øvrigt modtagne spørgsmål og svar under processen. De tre totalrådgiverteams afleverede endeligt tilbud den 6. januar 2013 kl. 14. Den 8. januar 2014 blev afholdt tre præsentationsmøder, hvor de enkelte tilbudsgivere præsenterede deres endelige tilbud for forhandlingsgruppen samt repræsentanter fra direktionen på Nyt Hospital Nordsjælland samt direktionen i Region Hovedstaden. Præsentationsmøderne blev optaget på video. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

11 EVALUERINGSRAPPORT 11 2 Tildeling og evaluering 2.1 Tildelingskriterium og tilhørende underkriterier Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en samlet vurdering af nedenfor anførte underkriterier og med den anførte vægtning: Projekt (funktion, arkitektur, bæredygtighed, anlægsøkonomi): 65 % Organisation, kompetencer og metode: 20 % Honorar: 15 % Projekt (funktion, arkitektur, bæredygtighed, anlægsøkonomi) Ved vurderingen af underkriteriet Projekt er der foretaget en helhedsvurdering af de tilrettede og endeligt tilbudte projekter, således som de så ud efter forhandlingsmødernes afklaringer af eventuelle usikkerhedselementer ved forståelsen af konkurrencebesvarelsen, herunder bedømmelseskomitéens bemærkninger samt den viderebearbejdning, der er sket inden for rammerne af det afleverede konkurrenceforslag. "Projekt" omfatter en helhedsvurdering af delkriterierne: Funktionel kvalitet Arkitektonisk kvalitet Bæredygtighed Anlægsøkonomi De fire delkriterier er blevet selvstændigt evalueret, men har indgået med lige vægt i den endelige evaluering. De forskellige del-delkriterier, der beskrives under hvert delkriterium i det følgende, er evalueret ud fra en helhedsvurdering, og har Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

12 12 EVALUERINGSRAPPORT dermed dannet grundlag for tildelingen af en samlet karakter for hvert af de fire delkriterier. Funktion: Ved vurderingen er der lagt vægt på følgende: Hvorledes forslaget opfylder de fem bærende principper og ti arealbenyttelsesprincipper. Hvorledes forslaget understøtter optimale patientforløb og minimerer overgange. Hvorledes forslaget har håndteret ønsket om adskilte flows og hele "on stage/off stage" tankegangen. Hvorledes zoning af funktioner er bragt i anvendelse. Hvorledes der er lagt vægt på en struktur, som sikrer vidensdeling og smidige arbejdsgange. Hvorledes den matrix, som angiver nærheder med høj prioritet, er opfyldt med udgangspunkt i diagrammerne i konkurrenceprogrammets kapitel 9, som viser ønskede nærheder mellem hospitalets mange funktioner. Hvorledes muligheden er for optimal rumudnyttelse. Hvorledes forslaget lever op til robusthed som beskrevet i konkurrenceprogrammets kapitel 4. Hvorledes der er anvendt robuste principper både konstruktivt og installationsmæssigt i forhold til fremtidige ændringer og ikke kendte krav. Hvorledes forslaget understøtter krav om bygbarhed i forhold til konstruktions og opførelsesprincipper herunder stillingtagen til gentagelser, præfabrikerede bygningsdele, systemleverancer og sammenbygningsdetaljer. Arkitektur: Ved vurderingen er der lagt vægt på følgende: Byggeriets muligheder for at blive anset som et referencebyggeri/hovedværk indenfor hospitalsarkitektur fremover. I hvor høj grad de enkelte områder er disponeret med udgangspunkt i implementeringen af grundelementerne i helende arkitektur. I hvor høj grad forslaget efterlever det bærende princip om et imødekommende miljø. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

13 EVALUERINGSRAPPORT 13 I hvor høj grad arkitekturen bidrager til logisk wayfinding og gode orienteringsforhold. Bæredygtighed: Ved vurderingen er der lagt vægt på følgende: At byggeriet understøtter sundhed og trivsel for alle, som færdes i byggeriet eller medvirker til produktion og opførelse af byggeriet. At de fysiske rammer tilbyder et sundt og indbydende indeklima og arbejdsmiljø for alle hospitalets brugere (patienter, pårørende og medarbejdere) med vægt på godt dagslys og udsyn, god akustik og luftkvalitet. At byggeriet repræsenterer et samlet energikoncept, som er visionært og give mulighed for fortsat optimering, herunder anvendelse af nye, klimavenlige energikilder. At den overordnede udformning af byggeriet tilgodeser valg af konkrete byggeprodukter og baseres på en klimavenlig og ressourcebevidst tankegang med fokus på genanvendelighed, produktsystemer og opførelsesmetoder. At anvendelsen af sundheds- og miljøskadelige stoffer er minimeret efter substitutionsprincippet af hensyn til såvel sundhed og trivsel i anvendelsesfasen som ved opførelse og bortskaffelse. At forbruget af drikkevand er minimeret uden at gå på kompromis med hygiejne og sundhed. At det omkringliggende område er udnyttet optimalt til glæde for både hospitalets brugere (i tråd med det gode udsyn og mulighed for aktiv brug af udemiljøet) og besøgende i området gennem udformning og beplantning. Regnvand håndteres for så vidt muligt i området og indgår aktivt i områdets herlighedsværdi. Anlægsøkonomi: Projektets økonomiske ramme skal overholdes, og økonomien skal styres gennem hele projektforløbet. En eftervisning af, at konkurrenceforslaget overholder den økonomiske ramme, er derfor en væsentlig del af konkurrenceopgaven. Lige så vigtigt er det dog, at den økonomiske ramme overholdes i de efterfølgende faser projektering og udførelse. Vurderingen af anlægsøkonomien er således baseret på den afleverede kalkulation. Bedømmelsen bestod i en vurdering af sandsynligheden for at konkurrenceforslaget kan realiseres indenfor de oplyste samlede budgetmæssige byggeomkostninger. Der blev ikke lagt positiv vægt på, hvor langt tilbudsgivers kalkulation ligger under de samlede budgetmæssige byggeomkostninger. Den økonomiske Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

14 14 EVALUERINGSRAPPORT kalkulation er blevet vurderet og efterkalkuleret som led i bedømmelsen af konkurrenceforslaget Organisation, kompetencer og metode Under dette underkriterium er forslag til organisationsplan, kompetencerne hos den tilbudte bemanding af opgaven samt metodebeskrivelse blevet vurderet. De tre delkriterier er blevet selvstændigt evalueret, men har indgået med lige vægt i den endelige evaluering. De forskellige del-delkriterier, der beskrives under hvert delkriterium i det følgende, er evalueret ud fra en helhedsvurdering, og har dermed dannet grundlag for tildelingen af en samlet karakter for hvert af de tre delkriterier. Organisation: Ved vurdering af tilbudsgiverens forslag til organisation er der lagt vægt på: Hvordan tilbudsgiverens organisation vurderes at kunne levere en tæt, effektiv og kvalificeret løsning af opgaven, herunder NHN's adgang til at inddrage specialistrådgivere direkte. Hvordan tilbudsgiverens organisation i de enkelte faser understøtter de særlige udfordringer, disse faser vurderes at indebære, herunder i perioder med spidsbelastning og behov for specialistrådgivere samt overgangen mellem disse. Hvordan tilbudsgiveren demonstrerer, at tilbudsgiver har forstået og anvender de intentioner vedrørende samarbejdet med NHN, der kommer til udtryk i Projekthåndbogen. Hvordan tilbudsgiveren demonstrere et tæt samspil mellem tilbudsgivers projektledelse og NHN's projektledelse. Hvordan tilbudsgiveren demonstrerer evnen til, at tilbudsgiver i samarbejdet med NHN fremstår som ét team og én samlet enhed. Kompetencer: De tilbudte nøglemedarbejdere er blevet vurderet på grundlag af deres CV ud fra følgende kriterier og afhængigt af deres tildelte funktion. Der er lagt vægt på helheden hos de samlede, tilbudte nøglemedarbejdere som "et team": Kvalifikationer og kompetencer inden for projektledelse af store, komplekse projekter Kvalifikationer og kompetencer inden for procesledelse af store, komplekse projekter Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

15 EVALUERINGSRAPPORT 15 Kvalifikationer og kompetencer inden for projekteringsledelse og projektering af hospitalsbyggeri Kvalifikationer og kompetencer inden for økonomi- og risikostyring af store, komplekse projekter Kvalifikationer og kompetencer inden for programmering og brugerprocesser Kvalifikationer og kompetencer inden for bæredygtighed, IKT, it/medico. De tilbudte kompetencer er vurderet på grundlag af en helhedsvurdering af, i hvor høj grad de anførte kompetencer og erfaringer er relevante for varetagelsen af opgaven og nyttiggøres i den specifikke funktion, den pågældende nøgleperson har. Ved helhedsvurderingen blev det tillagt særlig positivt vægt, at den tilbudte projektleder henholdsvis procesleder har stor praktisk erfaring, høj grad af faglig indsigt samt indgående kendskab til processerne i forbindelse med projektering, udførelse og aflevering af bygge- og anlægsopgaver herunder i særdeleshed hospitalsbyggeri. Metode Ved vurdering af tilbudsgiverens forslag til metoder er der lagt vægt på følgende: Opstart: at tilbudsgivernes forslag til opstartsproces sikrer, at viden fra konkurrencefase overleveres til nøglepersonerne på en effektiv og smidig måde uden tab af viden og fremdrift. Der vil blive lagt på, at tilbudsgivers forslag til projekt- og ressourceplan sikrer en effektiv og hurtig opstart, hvor det demonstreres, at de tilbudte nøglepersoner har den fornødne tid til opstarten. Programmering: at tilbudsgivernes forslag sikrer, at viden fra brugerinddragelse opsamles/indarbejdes hensigtsmæssigt i byggeprogram på en smidig og effektiv måde. Derudover skal metoden og processen sikrer, at projektets grundlæggende principper undervejs i programmeringsfasen overholdes. Overholdelse af økonomi: at tilbudsgivernes forslag til processer og værktøjer minimerer risikoen for budgetoverskridelse i projekterings- og udførelsesfaserne. Bæredygtighed: at tilbudsgivernes forslag til, hvordan der vil blive arbejdet med bæredygtighed undervejs i de enkelte faser sikrer et byggeri med bæredygtighed funderet ligeligt på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i hele byggeriets livscyklus Honorar Ved vurdering af tilbudsgivers tilbudte honorar er der dels lagt vægt på det laveste tilbudte samlede faste honorar og dels den laveste tilbudte sum for honorar efter timepriser fordelt på medarbejderkategorier. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

16 16 EVALUERINGSRAPPORT Udbudsbetingelserne oplyste omkring evalueringen af honorar, at der ville blive lagt markant hovedvægt på det samlede faste honorar, og NHN har i forlængelse heraf fastlagt vægtningen mellem det faste og det variable honorar som 80 % på det faste honorar og 20 % på det variable honorar. Hvert af de to delkriterier er blevet selvstændigt evalueret og har opnået en selvstændig karakter efter den fastlagte evalueringsmodel, og de to respektive karakterer er efterfølgende blevet vægtet med den fastlagte fordeling. 2.2 Evalueringsproces- og model Generelt om evalueringsproces Forhandlingsgruppen har været overordnet ansvarlig for evalueringen af de indkomne tilbud, men selve evalueringen er gennemført efter en nøje forberedt proces, der har involveret en række ekspertgrupper med sagkyndige personer (både interne og eksterne) i relation til de forskellige underkriterier. Der har i alle ekspertgrupper været en eller flere repræsentanter fra forhandlingsgruppen eller forhandlingsgruppens tilknyttede rådgivere. De respektive ekspertgrupper har i forbindelse med evalueringsforløbet ikke haft indsigt i eller indflydelse på evalueringen af andre dele af de afgivne tilbud, men har fokuseret på egne, sagkyndige områder med henblik på at udstyre forhandlingsgruppen med en faglig og professionel evaluering af de respektive under- og delkriterierne hver for sig. Hvert evalueringsmøde er gennemført efter en struktur, hvor de enkelte ekspertgrupper har haft lejlighed til at gennemgå de relevante dele af udbudsmaterialet og de afgivne tilbud. Forud for hvert evalueringsmøde er ekspertgrupperne blevet orienteret om udbuddets forløb, evalueringsprocessens forløb og formål, samt evt. særlige opmærksomhedspunkter. Endvidere er der fra forhandlingsgruppens side forberedt og udleveret visse hjælpeskemaer til at gennemføre evalueringen. Hvert tilbud er blevet gennemgået separat i henhold til udbudsmaterialets (relevante) under- og delkriterier, og alle "positive" hhv. "negative" observationer er blevet noteret umiddelbart. Efterfølgende er tilbuddene og den foreløbige bedømmelse blevet gennemgået og verificeret ud fra en helhedsbetragtning af de noterede observationer, og et opsamlende notat/referat er udarbejdet. Visse af ekspertgrupperne har også udtalt sig om et vejledende karakterniveau. Den endelige evaluering med tilhørende karakter er imidlertid foretaget efterfølgende af forhandlingsgruppen, der således har kvalitetssikret de sagkyndiges vurderinger indenfor alle under- og delkriterier. På den baggrund er hvert tilbud blevet tildelt karakterer. Evalueringen af honorar er alene foretaget af forhandlingsgruppen og dens rådgivere. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

17 EVALUERINGSRAPPORT 17 Deltagerne i de respektive ekspertgrupper har været sammensat som nedenfor beskrevet: Vurdering af Projekt: Arkitektur: Fagdommer arkitekt Kim Herforth Nielsen Fagdommer arkitekt Jan Christiansen Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Projektdirektør Henrik Schødts, NHN Projektchef Claus Roikjer (sekretær for gruppen) NHN Funktion: Denne ekspertgruppe har haft deltagelse af en vicedirektør med lægefagligt ansvar samt ledende klinisk personale fra 5 større adfdelinger på Nordsjællands Hospital. Derudover har repræsentanter fra forhandlingsgruppen deltaget. Bæredygtighed: Denne ekspertgruppe har haft deltagelse af bygherrerådgiver fra COWI, herunder firmaets specialist indenfor bæredygtighed, samt Nordsjælland Hospitals FMafdeling. Derudover har repræsentanter fra forhandlingsgruppen deltaget. Anlægsøkonomi: Denne ekspertgruppe har bestået af bygherrerådgiveren fra COWI, herunder en af firmaets specialister i byggeøkonomi. Vurdering af organisation, komptencer og metode: Denne vurdering er gennemført af forhandlinggruppen selv, bistået af bygherrerådgivere fra COWI, herunder firmaets specialister indenfor byggeøkonomi og bæredygtighed. Derudover har følgende rådgivere været tilknyttet evalueringen: Aarhus Arkitekterne har som del af bygherrerådgivningen været tilknyttet i forbindelse med udarbejdelse af spørgerammer til brug for vurdering af forslagene for de kliniske funktioner. Dalux har varetaget kontrolberegninger af arealerne i de indleverede forslag. Derudover har advokatfirmaet Kromann Reumert foretaget juridisk kvalitetssikring Generelt om evalueringsmodel Den konkret anvendte evalueringsmodel har været baseret på sædvanlige og kendte modeller, og er overordnet opdelt i to: 1. En relativ model til evaluering af honorar, hvor karakteren 10 er tildelt til det laveste honorartilbud, og hvor karakter 1 er tildelt et (fiktivt) honorartilbud på laveste tilbud + 50 %. De faktiske honorartilbud er herefter til- Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

18 18 EVALUERINGSRAPPORT delt karakterer ved interpolation mellem disse to yderpunkter. Den fastlagte spredning er nærmere beskrevet i afsnit En absolut model til evalueringen af de kvalitative underkriterier, hvor karakteren 10 er tildelt et tilbud, der på overbevisende vis opfylder kravene i udbudsmaterialet. og hvor karakterne 1 er tildelt et tilbud, der kun lige akkurat opfylder udbudsmaterialets krav, og som ikke eller stort set ikke herudover indeholder løsninger, der kan tillægges positiv betydning. Den fastlagte spredning er nærmere beskrevet i afsnit Både den relative model og den absolutte model er først endeligt fastlagt efter tilbudsfristens udløb Evaluering af kvalitative underkriterier Med kvalitative underkriterier menes de to underkriterier om "Projekt" hhv. "Organisation, kompetencer og metode", dvs. alle andre underkriterier end honorar. For hvert af de to kvalitative underkriterier er der fastlagt en række delkriterier, jf. beskrivelserne ovenfor, og hvert delkriterium er indgået med lige vægtninger. For hvert delkriterium er endvidere fastlagt en række del-delkriterier, men blandt disse er der foretaget en samlet helhedsvurdering ud fra de visioner, krav og ønsker, der er angivet omkring de pågældende kriterier i udbudsmaterialet. Hvert delkriterium er således tildelt en samlet karakter på en skala 1-10, jf. oversigten i det følgende, og denne karakter har indgået i den samlede vægtning. Der gives karakteren 10 til det tilbud, som efter en helhedsvurdering af alle relevante del-delkriterier på overbevisende vis opfylder delkriteriet. Der gives karakteren 1 til det tilbud, der efter en helhedsvurdering alene vurderes kun lige at opfylde udbudsmaterialets krav, og som ikke eller stort set ikke herudover indeholder løsninger, der kan tillægges positiv betydning i henhold til delkriteriet. Den fastlagte spredning og forklarende tekst for karaktererne 1-10 er fastlagt efter det forventede niveau for tilbudsgivernes besvarelser, herunder baseret på det kendte niveau fra konkurrenceforslagene i fase 1 og det gennemførte forhandlingsforløb. Den faktiske gennemgang af de respektive tilbud og den faktisk gennemførte evaluering har vist, at der ikke har været behov for at korrigere denne spredning, idet alle tre modtagne tilbuds endelige indhold har kunnet evalueres indenfor modellen under iagttagelse af de udbudsretlige regler og principper. Tilbud, der ikke er givet karakteren 10 eller 1 er tildelt en karakter efter nedenstående karaktergivning. Karakter Indhold 10 Overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. 9 Overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

19 EVALUERINGSRAPPORT 19 Enkelte punkter dog kun godt opfyldt. 8 God opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter overbevisende opfyldt. 7 God opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter overbevisende opfyldt. 6 God opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. 5 God opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter dog kun acceptabelt opfyldt. 4 Acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter godt opfyldt. 3 Acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter godt opfyldt. 2 Acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. 1 Opfylder kun lige akkurat udbudsmaterialets krav, og indeholder ikke eller stort set ikke løsninger, der kan tillægges positiv betydning Evaluering af honorartilbud Ved vurdering af honorar er tilbuddene overordnet evalueret på to delkriterier: 1 En fast, samlet pris for faste ydelser, i det følgende omregnet til en procentsats af anlægsbudgettet; 2 En pris for variable ydelser, angivet som timepriser for forskellige kompetencer, der evalueringsteknisk er ganget med et fastsat antal timer. Udbudsvilkårene fastlagde, at prisen for de faste ydelser ville vægte markant mest, hvilket under evalueringen er fastsat til en fordeling, hvorefter den faste pris har vægtet 80 % og timepriserne har vægtet 20 %. Samlet set vægter honorar alene 15 %. Der anvendes en karakterskala fra 1 10 point og der gives karakter med 1 decimal. Karaktererne er fordelt efter en sædvanlig relativ model, der har anvendt en retlinet afhængighed mellem to yderpunkter (interpolation). Laveste faktisk modtagne tilbud er tildelt 10 point, mens 1 point er givet for et fiktivt tilbud, der er fastsat som det absolut maksimalt forventelige (og acceptable) tilbud. Forskellen mellem laveste tilbud og det absolut maksimalt forventelige (og acceptable) tilbud (det "fiktive tilbud") udgør således spredningen, og er efter nøje vurdering af de faktiske og de forventede forhold sat til 50 % af laveste tilbud. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

20 20 EVALUERINGSRAPPORT Spredningen er således fastlagt dels ud fra erfaringer fra andre konkurrencer, dels ud fra et samlet honorarniveau, som NHN ud fra budgetmæssige forudsætninger ville finde utilfredsstillende, men dog udtrykt for det absolut maksimalt acceptable, dels ud fra de faktisk modtagne honorartilbud. Med de indkomne tilbud for det faste honorar svarer intervallet til, at der tildeles karakteren 10 for honorarprocenten 11,5 % (laveste faste tilbud) og karakteren 1 til en honorarprocent på 17,3 % (laveste faste tilbud + 50 %). Alle øvrige karakterer fordeles retlinet mellem disse to yderpunkter. For prisen for variable ydelser svarer intervallet til, at der tildeles karakteren 10 for et honorar på ca. 5,7 mio. kr. (laveste tilbud) og karakteren 1 for et bud på ca. 8,5 mio. kr. (laveste bud + 50 %). Øvrige point fordeles retlinet mellem disse to yderpunkter. Pointmodellen er således ens for de to delkriterier for honorar. Spredninger som angivet ovenfor(11,5-17,3 % hhv. 5,7 8,5 mio.kr.) vurderes at afspejle yderpunkterne i de honorartilbud, der kan forventes ved et udbud som dette, og som samtidigt også ses at have været i spil under forhandlingerne i det konkrete udbud. Det er endelig vurderet at give et reelt, ligebehandlende og gennemsigtigt udfald på evalueringen af honorar ud fra de faktiske honorartilbud, som NHN har modtaget. Pointskala for det faste honorar: ,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 16,0% 17,0% Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Konkurrencebetingelser 13. JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger...4 1.1 Baggrund...4 1.2 Konkurrencens forløb...4 1.3 Konkurrenceudskriver...5 1.4 Konkurrencens

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Tilpasning mellem 85 og 125

Tilpasning mellem 85 og 125 Maj 2014 Tilpasning mellem 85 og 125 m 2 AlmenBolig+ Tømmergården, Jyllinge Bedømmelseskomiteens betænkning Bedømmelseskomiteens betænkning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE BEMÆRKNINGER... 2 TILBUDSGIVERE...

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING. Hoffmann A/S. Enemærke & Petersen A/S. Jorton A/S. Jørgen Friis Poulsen a/s. HP Byg A/S Langkærparken Ankomstfacade View B

DOMMERBETÆNKNING. Hoffmann A/S. Enemærke & Petersen A/S. Jorton A/S. Jørgen Friis Poulsen a/s. HP Byg A/S Langkærparken Ankomstfacade View B 3168 802 JORTON A/S Robert Fultons Vej 16 8200 Aarhus Roust Spær A/S Tinggården, Roust 6818 Åre Kærsgaard & Andersen A/S Kastevej 21a 9000 Aalborg CENERGIA Energy Consultants Herlev Hovedgade 195 2730

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

Region Hovedstaden. Styringsmanual. Nyt Hospital Nordsjælland Februar 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Styringsmanual. Nyt Hospital Nordsjælland Februar 2013. Region Hovedstaden Styringsmanual Februar 2013 Region Hovedstaden 1 Indledning... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1 Projektbeskrivelse... 5 1.2 Vision og målsætning... 5 2. Organisation og ansvar... 6 2.1 Statens og Regionen

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del II eksempler december 2010 Kvalitet som Tildelingskriterium Denne vejledningen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere