APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT"

Transkript

1 APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION Final UDGIVELSESDATO 8. april 2014 UDARBEJDET Fagdommere, NHN, KR, COWI KONTROLLERET Forhandlingsgruppen GODKENDT Forhandlingsgruppen

4

5 EVALUERINGSRAPPORT 5 INDHOLD 1 Udbud Baggrund Udbudsforløb Projektkonkurrencen Udbud med forhandling 8 2 Tildeling og evaluering Tildelingskriterium og tilhørende underkriterier Projekt (funktion, arkitektur, bæredygtighed, anlægsøkonomi) Organisation, kompetencer og metode Honorar Evalueringsproces- og model Generelt om evalueringsproces Generelt om evalueringsmodel Evaluering af kvalitative underkriterier Evaluering af honorartilbud Valg af tilbudsgiver 21 3 Tilbudsvurdering Konditionsmæssighed Vurdering af underkriterium Projekt (funktion, arkitektur, bæredygtighed, anlægsøkonomi) Team CFM Team HDM Team BIG Vurdering af underkriterium Organisation, kompetencer og metode 41 Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

6 6 EVALUERINGSRAPPORT Team CFM Team HDM Team BIG Evaluering af underkriteriet "Honorar" 51 4 Konklusion - samlet vurdering 52 Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

7 EVALUERINGSRAPPORT 7 1 Udbud 1.1 Baggrund Regionsrådet i Region Hovedstaden har vedtaget Hospitals- og psykiatriplan 2020, som samler en lang række behandlingstilbud på færre hospitaler med henblik på at styrke patientbehandlingen samt skabe et bedre grundlag for udvikling og forskning. Det medfører bl.a. seks nye store kvalitetsfondsbyggerier i regionen, som vil være med til at sikre en ensartet høj kvalitet i fremtiden. Som det eneste af disse projekter opføres det nye hospital i Nordsjælland på barmark. Nyt Hospital Nordsjælland har en anlægsramme på 3.8 mia. kr. (09-pl), hvortil der er givet et endeligt tilsagn fra regeringen om finansiering. Nyt Hospital Nordsjælland er planlagt til at stå færdig med udgangen af Det erstatter de nuværende hospitaler i Nordsjælland og bliver et moderne akuthospital for planlægningsområdets godt borgere. På en grund syd for Hillerød planlægges hospitalet opført med et samlet areal på m2, som vil huse 24 specialer og ca. 662 ensengsstuer og være rammen om effektive og tidssvarende tilbud, som samtidig understøtter målsætningen om patienten i centrum. 1.2 Udbudsforløb Udbuddet af totalrådgivning i forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland er gennemført som en projektkonkurrence efterfulgt af et udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse iht. EU-direktiv 2004/18/EF, artikel 31 (den såkaldte "tofaset model") Projektkonkurrencen Region Hovedstaden v. Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) offentliggjorde den 26. september 2012 en projektkonkurrence i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF vedrørende Nyt Hospital Nordsjælland. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

8 8 EVALUERINGSRAPPORT Projektkonkurrencen blev annonceret som udbudsbekendtgørelse nr. 2012/S Fire totalrådgiverteams blev prækvalificeret og tre totalrådgiverteams blev inviteret til at komme med konkurrenceforslag til løsning af opgaven. Ved udløb af fristen for aflevering af konkurrenceforslag havde alle 7 totalrådgiverteams afleveret konditionsmæssige forslag. Forslagene blev efter modtagelsen bedømt anonymt i henhold til følgende kriterier. Funktion Arkitektur Bæredygtighed. Til at bedømme projekterne var der nedsat en bedømmelseskomité, som beskrevet i de konkurrencetekniske betingelser. Bedømmelseskomitéen fandt ved afslutning af bedømmelsen, at 3 konkurrenceforslag ligeværdigt udskilte sig fra de øvrige under hensyntagen til bedømmelseskriterierne. Der blev derfor udpeget 3 vindere af projektkonkurrencen, der efterfølgende blev inviteret til at deltage i udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse i henhold til Udbudsdirektivets artikel 31, stk. 3. De 3 vindere var: Team CFM: Konsortium bestående af C. F. Møller A/S, Alectia A/S og Rambøll A/S med underrådgivere Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Cubo Arkitekter A/S samt Tredje Natur ApS. Team HDM: Konsortium bestående af Herzog & de Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter med underrådgivere Rambøll UK, MOE ingeniører, Rambøll Management Consulting, Aecom samt Viegand Maagøe. Team BIG: Konsortium bestående af BIG A/S, WHR Architects, Arup med underrådgivere ArchiMed, Davis Langdon, Creo Arkitekter samt Typotek/ManMadeland Udbud med forhandling I overensstemmelse med bedømmelseskomitéens anbefaling har NHN i fortsættelse af projektkonkurrencen indledt et udbud med forhandling med vinderne af projektkonkurrencen. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

9 EVALUERINGSRAPPORT 9 Udbuddet med forhandling blev indledt den 18. september 2013 med udsendelse af udbudsmaterialet. Forhandlingerne er blevet gennemført som fortrolige, parallelle forhandlinger mellem NHN og de enkelte deltagere i udbuddet med forhandling (svarende til vinderne af projektkonkurrencen). Overordnet set har forhandlingerne taget udgangspunkt i det samlede udbudsgrundlag, men dog med forskelligheder i temaerne som følge af de forskellige løsninger og tilgange de respektive vinderforslag indeholder. Formålet med forhandlingen har været at drøfte udvalgte fokusområder for at sikre en fælles forståelse af opgaven samt videreudvikle hovedideen i vinderforslaget. Tilbudsgivernes konkurrenceforslag har dannet grundlag for forhandlingen mellem de tre totalrådgiverteams og NHN. Der blev nedsat en central forhandlingsgruppe, som på vegne af NHN varetog de overordnede og strategiske forhandlinger. Forhandlingsgruppen bestod af: Projektdirektør Henrik Schødts, NHN Økonomi- og proceschef Peter Ingemann, NHN Administrations- og analysechef Hanne Agerbak, NHN Projektchef Claus Roikjer, NHN. Forhandlingsgruppen blev på møderne samt mellem møderne bistået af en række rådgivere, som havde til opgave at klæde forhandlingsgruppen på forud for forhandlingsmøderne samt kommentere og kvalificere de ideer og input, som de tre totalrådgiverteams præsenterede undervejs i forhandlingsforløbet. Rådgivere, som deltog på forhandlingsmøderne: Mette Stokholm, NHN Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumert (juridisk rådgiver) Leif Panduro, vicedirektør, Nordsjællands Hospital Henrik Schmidt, COWI (bygherrerådgiver) Ann-Pia Puggaard, COWI (bygherrerådgiver) Der blev afholdt i alt 5 projektforhandlingsmøder samt 1 separat kontraktforhandlingsmøde med hvert totalrådgiverteam på følgende datoer: Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

10 10 EVALUERINGSRAPPORT Møde Forhandlingsmøde 1 Forhandlingsmøde 2 Forhandlingsmøde 3 med efterfølgende separat kontraktmøde Forhandlingsmøde 4 Forhandlingsmøde 5 Dato 25. sept (Team CFM) 26. sept (Team HDM) 27. sept (Team BIG) 9. okt (Team HDM) 10. okt (Team BIG) 11. okt.2013 (Team CFM) 21. okt (Team BIG) 22. okt (Team CFM) 23. okt (Team HDM) 20. nov (Team CFM) 21. nov (Team HDM) 22. nov (Team BIG) 2. dec (Team HDM) 3. dec (Team BIG) 4. dec (Team CFM) Fra alle forhandlings- og kontraktmøder er der udsendt dagsordener og referater til de bydende. Der blev fremsendt i alt 8 udsendelsesbreve til de bydende med svar på fremsendte spørgsmål samt rettelser og præciseringer til udbudsmaterialet herunder arbejd-videre notater, ligesom det til udbudsmaterialet vedlagte udkast til totalrådgiverkontrakt blev fremsendt i en revideret version i forlængelse af de tværgåede drøftelser på det selvstændige kontraktforhandlingsmøde, samt øvrigt modtagne spørgsmål og svar under processen. De tre totalrådgiverteams afleverede endeligt tilbud den 6. januar 2013 kl. 14. Den 8. januar 2014 blev afholdt tre præsentationsmøder, hvor de enkelte tilbudsgivere præsenterede deres endelige tilbud for forhandlingsgruppen samt repræsentanter fra direktionen på Nyt Hospital Nordsjælland samt direktionen i Region Hovedstaden. Præsentationsmøderne blev optaget på video. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

11 EVALUERINGSRAPPORT 11 2 Tildeling og evaluering 2.1 Tildelingskriterium og tilhørende underkriterier Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en samlet vurdering af nedenfor anførte underkriterier og med den anførte vægtning: Projekt (funktion, arkitektur, bæredygtighed, anlægsøkonomi): 65 % Organisation, kompetencer og metode: 20 % Honorar: 15 % Projekt (funktion, arkitektur, bæredygtighed, anlægsøkonomi) Ved vurderingen af underkriteriet Projekt er der foretaget en helhedsvurdering af de tilrettede og endeligt tilbudte projekter, således som de så ud efter forhandlingsmødernes afklaringer af eventuelle usikkerhedselementer ved forståelsen af konkurrencebesvarelsen, herunder bedømmelseskomitéens bemærkninger samt den viderebearbejdning, der er sket inden for rammerne af det afleverede konkurrenceforslag. "Projekt" omfatter en helhedsvurdering af delkriterierne: Funktionel kvalitet Arkitektonisk kvalitet Bæredygtighed Anlægsøkonomi De fire delkriterier er blevet selvstændigt evalueret, men har indgået med lige vægt i den endelige evaluering. De forskellige del-delkriterier, der beskrives under hvert delkriterium i det følgende, er evalueret ud fra en helhedsvurdering, og har Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

12 12 EVALUERINGSRAPPORT dermed dannet grundlag for tildelingen af en samlet karakter for hvert af de fire delkriterier. Funktion: Ved vurderingen er der lagt vægt på følgende: Hvorledes forslaget opfylder de fem bærende principper og ti arealbenyttelsesprincipper. Hvorledes forslaget understøtter optimale patientforløb og minimerer overgange. Hvorledes forslaget har håndteret ønsket om adskilte flows og hele "on stage/off stage" tankegangen. Hvorledes zoning af funktioner er bragt i anvendelse. Hvorledes der er lagt vægt på en struktur, som sikrer vidensdeling og smidige arbejdsgange. Hvorledes den matrix, som angiver nærheder med høj prioritet, er opfyldt med udgangspunkt i diagrammerne i konkurrenceprogrammets kapitel 9, som viser ønskede nærheder mellem hospitalets mange funktioner. Hvorledes muligheden er for optimal rumudnyttelse. Hvorledes forslaget lever op til robusthed som beskrevet i konkurrenceprogrammets kapitel 4. Hvorledes der er anvendt robuste principper både konstruktivt og installationsmæssigt i forhold til fremtidige ændringer og ikke kendte krav. Hvorledes forslaget understøtter krav om bygbarhed i forhold til konstruktions og opførelsesprincipper herunder stillingtagen til gentagelser, præfabrikerede bygningsdele, systemleverancer og sammenbygningsdetaljer. Arkitektur: Ved vurderingen er der lagt vægt på følgende: Byggeriets muligheder for at blive anset som et referencebyggeri/hovedværk indenfor hospitalsarkitektur fremover. I hvor høj grad de enkelte områder er disponeret med udgangspunkt i implementeringen af grundelementerne i helende arkitektur. I hvor høj grad forslaget efterlever det bærende princip om et imødekommende miljø. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

13 EVALUERINGSRAPPORT 13 I hvor høj grad arkitekturen bidrager til logisk wayfinding og gode orienteringsforhold. Bæredygtighed: Ved vurderingen er der lagt vægt på følgende: At byggeriet understøtter sundhed og trivsel for alle, som færdes i byggeriet eller medvirker til produktion og opførelse af byggeriet. At de fysiske rammer tilbyder et sundt og indbydende indeklima og arbejdsmiljø for alle hospitalets brugere (patienter, pårørende og medarbejdere) med vægt på godt dagslys og udsyn, god akustik og luftkvalitet. At byggeriet repræsenterer et samlet energikoncept, som er visionært og give mulighed for fortsat optimering, herunder anvendelse af nye, klimavenlige energikilder. At den overordnede udformning af byggeriet tilgodeser valg af konkrete byggeprodukter og baseres på en klimavenlig og ressourcebevidst tankegang med fokus på genanvendelighed, produktsystemer og opførelsesmetoder. At anvendelsen af sundheds- og miljøskadelige stoffer er minimeret efter substitutionsprincippet af hensyn til såvel sundhed og trivsel i anvendelsesfasen som ved opførelse og bortskaffelse. At forbruget af drikkevand er minimeret uden at gå på kompromis med hygiejne og sundhed. At det omkringliggende område er udnyttet optimalt til glæde for både hospitalets brugere (i tråd med det gode udsyn og mulighed for aktiv brug af udemiljøet) og besøgende i området gennem udformning og beplantning. Regnvand håndteres for så vidt muligt i området og indgår aktivt i områdets herlighedsværdi. Anlægsøkonomi: Projektets økonomiske ramme skal overholdes, og økonomien skal styres gennem hele projektforløbet. En eftervisning af, at konkurrenceforslaget overholder den økonomiske ramme, er derfor en væsentlig del af konkurrenceopgaven. Lige så vigtigt er det dog, at den økonomiske ramme overholdes i de efterfølgende faser projektering og udførelse. Vurderingen af anlægsøkonomien er således baseret på den afleverede kalkulation. Bedømmelsen bestod i en vurdering af sandsynligheden for at konkurrenceforslaget kan realiseres indenfor de oplyste samlede budgetmæssige byggeomkostninger. Der blev ikke lagt positiv vægt på, hvor langt tilbudsgivers kalkulation ligger under de samlede budgetmæssige byggeomkostninger. Den økonomiske Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

14 14 EVALUERINGSRAPPORT kalkulation er blevet vurderet og efterkalkuleret som led i bedømmelsen af konkurrenceforslaget Organisation, kompetencer og metode Under dette underkriterium er forslag til organisationsplan, kompetencerne hos den tilbudte bemanding af opgaven samt metodebeskrivelse blevet vurderet. De tre delkriterier er blevet selvstændigt evalueret, men har indgået med lige vægt i den endelige evaluering. De forskellige del-delkriterier, der beskrives under hvert delkriterium i det følgende, er evalueret ud fra en helhedsvurdering, og har dermed dannet grundlag for tildelingen af en samlet karakter for hvert af de tre delkriterier. Organisation: Ved vurdering af tilbudsgiverens forslag til organisation er der lagt vægt på: Hvordan tilbudsgiverens organisation vurderes at kunne levere en tæt, effektiv og kvalificeret løsning af opgaven, herunder NHN's adgang til at inddrage specialistrådgivere direkte. Hvordan tilbudsgiverens organisation i de enkelte faser understøtter de særlige udfordringer, disse faser vurderes at indebære, herunder i perioder med spidsbelastning og behov for specialistrådgivere samt overgangen mellem disse. Hvordan tilbudsgiveren demonstrerer, at tilbudsgiver har forstået og anvender de intentioner vedrørende samarbejdet med NHN, der kommer til udtryk i Projekthåndbogen. Hvordan tilbudsgiveren demonstrere et tæt samspil mellem tilbudsgivers projektledelse og NHN's projektledelse. Hvordan tilbudsgiveren demonstrerer evnen til, at tilbudsgiver i samarbejdet med NHN fremstår som ét team og én samlet enhed. Kompetencer: De tilbudte nøglemedarbejdere er blevet vurderet på grundlag af deres CV ud fra følgende kriterier og afhængigt af deres tildelte funktion. Der er lagt vægt på helheden hos de samlede, tilbudte nøglemedarbejdere som "et team": Kvalifikationer og kompetencer inden for projektledelse af store, komplekse projekter Kvalifikationer og kompetencer inden for procesledelse af store, komplekse projekter Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

15 EVALUERINGSRAPPORT 15 Kvalifikationer og kompetencer inden for projekteringsledelse og projektering af hospitalsbyggeri Kvalifikationer og kompetencer inden for økonomi- og risikostyring af store, komplekse projekter Kvalifikationer og kompetencer inden for programmering og brugerprocesser Kvalifikationer og kompetencer inden for bæredygtighed, IKT, it/medico. De tilbudte kompetencer er vurderet på grundlag af en helhedsvurdering af, i hvor høj grad de anførte kompetencer og erfaringer er relevante for varetagelsen af opgaven og nyttiggøres i den specifikke funktion, den pågældende nøgleperson har. Ved helhedsvurderingen blev det tillagt særlig positivt vægt, at den tilbudte projektleder henholdsvis procesleder har stor praktisk erfaring, høj grad af faglig indsigt samt indgående kendskab til processerne i forbindelse med projektering, udførelse og aflevering af bygge- og anlægsopgaver herunder i særdeleshed hospitalsbyggeri. Metode Ved vurdering af tilbudsgiverens forslag til metoder er der lagt vægt på følgende: Opstart: at tilbudsgivernes forslag til opstartsproces sikrer, at viden fra konkurrencefase overleveres til nøglepersonerne på en effektiv og smidig måde uden tab af viden og fremdrift. Der vil blive lagt på, at tilbudsgivers forslag til projekt- og ressourceplan sikrer en effektiv og hurtig opstart, hvor det demonstreres, at de tilbudte nøglepersoner har den fornødne tid til opstarten. Programmering: at tilbudsgivernes forslag sikrer, at viden fra brugerinddragelse opsamles/indarbejdes hensigtsmæssigt i byggeprogram på en smidig og effektiv måde. Derudover skal metoden og processen sikrer, at projektets grundlæggende principper undervejs i programmeringsfasen overholdes. Overholdelse af økonomi: at tilbudsgivernes forslag til processer og værktøjer minimerer risikoen for budgetoverskridelse i projekterings- og udførelsesfaserne. Bæredygtighed: at tilbudsgivernes forslag til, hvordan der vil blive arbejdet med bæredygtighed undervejs i de enkelte faser sikrer et byggeri med bæredygtighed funderet ligeligt på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i hele byggeriets livscyklus Honorar Ved vurdering af tilbudsgivers tilbudte honorar er der dels lagt vægt på det laveste tilbudte samlede faste honorar og dels den laveste tilbudte sum for honorar efter timepriser fordelt på medarbejderkategorier. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

16 16 EVALUERINGSRAPPORT Udbudsbetingelserne oplyste omkring evalueringen af honorar, at der ville blive lagt markant hovedvægt på det samlede faste honorar, og NHN har i forlængelse heraf fastlagt vægtningen mellem det faste og det variable honorar som 80 % på det faste honorar og 20 % på det variable honorar. Hvert af de to delkriterier er blevet selvstændigt evalueret og har opnået en selvstændig karakter efter den fastlagte evalueringsmodel, og de to respektive karakterer er efterfølgende blevet vægtet med den fastlagte fordeling. 2.2 Evalueringsproces- og model Generelt om evalueringsproces Forhandlingsgruppen har været overordnet ansvarlig for evalueringen af de indkomne tilbud, men selve evalueringen er gennemført efter en nøje forberedt proces, der har involveret en række ekspertgrupper med sagkyndige personer (både interne og eksterne) i relation til de forskellige underkriterier. Der har i alle ekspertgrupper været en eller flere repræsentanter fra forhandlingsgruppen eller forhandlingsgruppens tilknyttede rådgivere. De respektive ekspertgrupper har i forbindelse med evalueringsforløbet ikke haft indsigt i eller indflydelse på evalueringen af andre dele af de afgivne tilbud, men har fokuseret på egne, sagkyndige områder med henblik på at udstyre forhandlingsgruppen med en faglig og professionel evaluering af de respektive under- og delkriterierne hver for sig. Hvert evalueringsmøde er gennemført efter en struktur, hvor de enkelte ekspertgrupper har haft lejlighed til at gennemgå de relevante dele af udbudsmaterialet og de afgivne tilbud. Forud for hvert evalueringsmøde er ekspertgrupperne blevet orienteret om udbuddets forløb, evalueringsprocessens forløb og formål, samt evt. særlige opmærksomhedspunkter. Endvidere er der fra forhandlingsgruppens side forberedt og udleveret visse hjælpeskemaer til at gennemføre evalueringen. Hvert tilbud er blevet gennemgået separat i henhold til udbudsmaterialets (relevante) under- og delkriterier, og alle "positive" hhv. "negative" observationer er blevet noteret umiddelbart. Efterfølgende er tilbuddene og den foreløbige bedømmelse blevet gennemgået og verificeret ud fra en helhedsbetragtning af de noterede observationer, og et opsamlende notat/referat er udarbejdet. Visse af ekspertgrupperne har også udtalt sig om et vejledende karakterniveau. Den endelige evaluering med tilhørende karakter er imidlertid foretaget efterfølgende af forhandlingsgruppen, der således har kvalitetssikret de sagkyndiges vurderinger indenfor alle under- og delkriterier. På den baggrund er hvert tilbud blevet tildelt karakterer. Evalueringen af honorar er alene foretaget af forhandlingsgruppen og dens rådgivere. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

17 EVALUERINGSRAPPORT 17 Deltagerne i de respektive ekspertgrupper har været sammensat som nedenfor beskrevet: Vurdering af Projekt: Arkitektur: Fagdommer arkitekt Kim Herforth Nielsen Fagdommer arkitekt Jan Christiansen Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Projektdirektør Henrik Schødts, NHN Projektchef Claus Roikjer (sekretær for gruppen) NHN Funktion: Denne ekspertgruppe har haft deltagelse af en vicedirektør med lægefagligt ansvar samt ledende klinisk personale fra 5 større adfdelinger på Nordsjællands Hospital. Derudover har repræsentanter fra forhandlingsgruppen deltaget. Bæredygtighed: Denne ekspertgruppe har haft deltagelse af bygherrerådgiver fra COWI, herunder firmaets specialist indenfor bæredygtighed, samt Nordsjælland Hospitals FMafdeling. Derudover har repræsentanter fra forhandlingsgruppen deltaget. Anlægsøkonomi: Denne ekspertgruppe har bestået af bygherrerådgiveren fra COWI, herunder en af firmaets specialister i byggeøkonomi. Vurdering af organisation, komptencer og metode: Denne vurdering er gennemført af forhandlinggruppen selv, bistået af bygherrerådgivere fra COWI, herunder firmaets specialister indenfor byggeøkonomi og bæredygtighed. Derudover har følgende rådgivere været tilknyttet evalueringen: Aarhus Arkitekterne har som del af bygherrerådgivningen været tilknyttet i forbindelse med udarbejdelse af spørgerammer til brug for vurdering af forslagene for de kliniske funktioner. Dalux har varetaget kontrolberegninger af arealerne i de indleverede forslag. Derudover har advokatfirmaet Kromann Reumert foretaget juridisk kvalitetssikring Generelt om evalueringsmodel Den konkret anvendte evalueringsmodel har været baseret på sædvanlige og kendte modeller, og er overordnet opdelt i to: 1. En relativ model til evaluering af honorar, hvor karakteren 10 er tildelt til det laveste honorartilbud, og hvor karakter 1 er tildelt et (fiktivt) honorartilbud på laveste tilbud + 50 %. De faktiske honorartilbud er herefter til- Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

18 18 EVALUERINGSRAPPORT delt karakterer ved interpolation mellem disse to yderpunkter. Den fastlagte spredning er nærmere beskrevet i afsnit En absolut model til evalueringen af de kvalitative underkriterier, hvor karakteren 10 er tildelt et tilbud, der på overbevisende vis opfylder kravene i udbudsmaterialet. og hvor karakterne 1 er tildelt et tilbud, der kun lige akkurat opfylder udbudsmaterialets krav, og som ikke eller stort set ikke herudover indeholder løsninger, der kan tillægges positiv betydning. Den fastlagte spredning er nærmere beskrevet i afsnit Både den relative model og den absolutte model er først endeligt fastlagt efter tilbudsfristens udløb Evaluering af kvalitative underkriterier Med kvalitative underkriterier menes de to underkriterier om "Projekt" hhv. "Organisation, kompetencer og metode", dvs. alle andre underkriterier end honorar. For hvert af de to kvalitative underkriterier er der fastlagt en række delkriterier, jf. beskrivelserne ovenfor, og hvert delkriterium er indgået med lige vægtninger. For hvert delkriterium er endvidere fastlagt en række del-delkriterier, men blandt disse er der foretaget en samlet helhedsvurdering ud fra de visioner, krav og ønsker, der er angivet omkring de pågældende kriterier i udbudsmaterialet. Hvert delkriterium er således tildelt en samlet karakter på en skala 1-10, jf. oversigten i det følgende, og denne karakter har indgået i den samlede vægtning. Der gives karakteren 10 til det tilbud, som efter en helhedsvurdering af alle relevante del-delkriterier på overbevisende vis opfylder delkriteriet. Der gives karakteren 1 til det tilbud, der efter en helhedsvurdering alene vurderes kun lige at opfylde udbudsmaterialets krav, og som ikke eller stort set ikke herudover indeholder løsninger, der kan tillægges positiv betydning i henhold til delkriteriet. Den fastlagte spredning og forklarende tekst for karaktererne 1-10 er fastlagt efter det forventede niveau for tilbudsgivernes besvarelser, herunder baseret på det kendte niveau fra konkurrenceforslagene i fase 1 og det gennemførte forhandlingsforløb. Den faktiske gennemgang af de respektive tilbud og den faktisk gennemførte evaluering har vist, at der ikke har været behov for at korrigere denne spredning, idet alle tre modtagne tilbuds endelige indhold har kunnet evalueres indenfor modellen under iagttagelse af de udbudsretlige regler og principper. Tilbud, der ikke er givet karakteren 10 eller 1 er tildelt en karakter efter nedenstående karaktergivning. Karakter Indhold 10 Overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. 9 Overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

19 EVALUERINGSRAPPORT 19 Enkelte punkter dog kun godt opfyldt. 8 God opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter overbevisende opfyldt. 7 God opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter overbevisende opfyldt. 6 God opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. 5 God opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter dog kun acceptabelt opfyldt. 4 Acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter godt opfyldt. 3 Acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter godt opfyldt. 2 Acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. 1 Opfylder kun lige akkurat udbudsmaterialets krav, og indeholder ikke eller stort set ikke løsninger, der kan tillægges positiv betydning Evaluering af honorartilbud Ved vurdering af honorar er tilbuddene overordnet evalueret på to delkriterier: 1 En fast, samlet pris for faste ydelser, i det følgende omregnet til en procentsats af anlægsbudgettet; 2 En pris for variable ydelser, angivet som timepriser for forskellige kompetencer, der evalueringsteknisk er ganget med et fastsat antal timer. Udbudsvilkårene fastlagde, at prisen for de faste ydelser ville vægte markant mest, hvilket under evalueringen er fastsat til en fordeling, hvorefter den faste pris har vægtet 80 % og timepriserne har vægtet 20 %. Samlet set vægter honorar alene 15 %. Der anvendes en karakterskala fra 1 10 point og der gives karakter med 1 decimal. Karaktererne er fordelt efter en sædvanlig relativ model, der har anvendt en retlinet afhængighed mellem to yderpunkter (interpolation). Laveste faktisk modtagne tilbud er tildelt 10 point, mens 1 point er givet for et fiktivt tilbud, der er fastsat som det absolut maksimalt forventelige (og acceptable) tilbud. Forskellen mellem laveste tilbud og det absolut maksimalt forventelige (og acceptable) tilbud (det "fiktive tilbud") udgør således spredningen, og er efter nøje vurdering af de faktiske og de forventede forhold sat til 50 % af laveste tilbud. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

20 20 EVALUERINGSRAPPORT Spredningen er således fastlagt dels ud fra erfaringer fra andre konkurrencer, dels ud fra et samlet honorarniveau, som NHN ud fra budgetmæssige forudsætninger ville finde utilfredsstillende, men dog udtrykt for det absolut maksimalt acceptable, dels ud fra de faktisk modtagne honorartilbud. Med de indkomne tilbud for det faste honorar svarer intervallet til, at der tildeles karakteren 10 for honorarprocenten 11,5 % (laveste faste tilbud) og karakteren 1 til en honorarprocent på 17,3 % (laveste faste tilbud + 50 %). Alle øvrige karakterer fordeles retlinet mellem disse to yderpunkter. For prisen for variable ydelser svarer intervallet til, at der tildeles karakteren 10 for et honorar på ca. 5,7 mio. kr. (laveste tilbud) og karakteren 1 for et bud på ca. 8,5 mio. kr. (laveste bud + 50 %). Øvrige point fordeles retlinet mellem disse to yderpunkter. Pointmodellen er således ens for de to delkriterier for honorar. Spredninger som angivet ovenfor(11,5-17,3 % hhv. 5,7 8,5 mio.kr.) vurderes at afspejle yderpunkterne i de honorartilbud, der kan forventes ved et udbud som dette, og som samtidigt også ses at have været i spil under forhandlingerne i det konkrete udbud. Det er endelig vurderet at give et reelt, ligebehandlende og gennemsigtigt udfald på evalueringen af honorar ud fra de faktiske honorartilbud, som NHN har modtaget. Pointskala for det faste honorar: ,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 16,0% 17,0% Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

SETTING NEW STANDARDS

SETTING NEW STANDARDS Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland SETTING NEW APRIL 2014 STANDARDS FINALEN Nyt Hospital Nordsjælland Setting New Standards FAKTA I 2020 får borgerne i Region Hovedstaden et nyt hospital. Hospitalet

Læs mere

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015 Indstilling Valg af totalrådgiver Rebild Kommune Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev 17. december 2015 Side 2 af 10 Forord I forbindelse med indgåelse af totalrådgivningsaftale vedrørende

Læs mere

IFC I PROJEKTKONKURRENCE

IFC I PROJEKTKONKURRENCE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND IFC I PROJEKTKONKURRENCE Claus Roikjer, Region Hovedstaden Generelt om projektet kvalitetsfondsprojekt 124.000 m² 662 senge og 24 specialer 3,8 mia. tidsplan vinder af konkurrencen

Læs mere

Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver. 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver. 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Evalueringsrapport Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver m.v. omfattet af servicelovens 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen EU-udbud nr. 2016/S 074-128459 Den 3. juni

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Vejledning i brug af standardevalueringsmodel

Vejledning i brug af standardevalueringsmodel J.nr.: 7504132 JBH/HAR/KRM Vejledning i brug af standardevalueringsmodel til OPP-projekter 1. INDLEDNING Inden udbuddet offentliggøres skal Bestiller fastlægge de kriterier, som de indgivne tilbud vil

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand.

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. Region Midtjylland 15. Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Organisering... 5 3. Rammeaftalerne... 6 3.1. Generelt... 6 3.2. Miniudbud... 6 3.3.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning

Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning Til Tilbudsgiverne 3. december 2008 Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning På vegne af Projektorganisationen for Nyt OUH skal vi takke for den modtagne anmodning om prækvalifikation vedrørende ovennævnte

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Region Midtjylland DNV-Gødstrup. UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport. Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020)

Region Midtjylland DNV-Gødstrup. UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport. Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020) Region Midtjylland DNV-Gødstrup UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020) I:\1004 Region Midtjylland - Forundersøgelse Gødstrup\nt\Evalueringsrapport

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Konvertering af Lygten varmeværk

Konvertering af Lygten varmeværk Konvertering af Lygten varmeværk Udbudsbetingelser Teknisk Rådgivning Lygten VV HOFOR A/S 02. Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Ordregivende myndighed... 3 2 Udbuddets omfang... 3 2.1 Tidsplan for udbuddet...

Læs mere

Udbudsstrategi for salg af Hannebjerg Plejecenter

Udbudsstrategi for salg af Hannebjerg Plejecenter BILAG 1 UDBUDSSTRATEGI TITEL Udbudsstrategi Hannebjerg DATO 3. februar 2016 TIL Hørsholm Kommune FRA COWI PROJEKTNR A029686 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Udbud. Manometriudstyr. til. Gastroenheden. Hvidovre Hospital. Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742

Udbud. Manometriudstyr. til. Gastroenheden. Hvidovre Hospital. Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742 Udbud af Manometriudstyr til Gastroenheden på Hvidovre Hospital Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 1 2. ORDREGIVER... 2 3. GENERELT... 2 3.1 TILBUDDETS UDFORMNING... 2 3.2

Læs mere

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter Notat Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter 7. juli 2011 Udarbejdet af PHe Kontrolleret af Merete Schmidt Petersen, Ole Gerner Jacobsen og Anne Marie

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Jeg har i dag 28.2 læst Jyllands-Postens artikel om det nye akuthusprojekt på Bispebjerg Hospital Det virker, som om alle kneb tages i anvendelse.

Jeg har i dag 28.2 læst Jyllands-Postens artikel om det nye akuthusprojekt på Bispebjerg Hospital Det virker, som om alle kneb tages i anvendelse. Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665998 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 42.102

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 42.102 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 42.102 (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Viggo Olesen) 1. juli 1998 Arkitektfirmaet C.F. Møllers Tegnestue (advokat Peter Tærø Nielsen, Kolding) K E N D E L S E mod Vestsjællands

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Evalueringsmodeller v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Den 21. juni 2016 Evalueringsmetode og tildelingskriteriet Evalueringsmetoden sker med udgangspunkt i tildelingskriteriet; "Det økonomisk mest fordelagtige

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udbudsbetingelser - Offentligt udbud. Fonden Aarhus Levering af flytransport fra Danmark til Cypern og retur. 29. november 2016.

Udbudsbetingelser - Offentligt udbud. Fonden Aarhus Levering af flytransport fra Danmark til Cypern og retur. 29. november 2016. Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Fonden Aarhus 2017 Levering af flytransport fra Danmark til Cypern og retur 29. november 2016 Side 1 1. Omfang Udbuddet omfatter levering af transport i form af en

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Kuben Management

UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Kuben Management UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Sundby-Hvorup Boligselskab Opførelse af 16 almene boliger i Gandrup og Vester Hassing 04. november 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Informationsmøde OSU 17-05-2011

Informationsmøde OSU 17-05-2011 Informationsmøde 1 Program Velkomst og introduktion Formelle rammer Opbygning af udbudsmaterialet Besigtigelser Spørgeperioder Gennemgang af evalueringsmodel og principper Tak for i dag 2 Formelle rammer

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand Spørgsmål og svar ATP udbud af juridisk bistand ID Modtaget Spørgsmål Svar 1 27. marts 2012 I punkt 8.1 af materialet står der "Tilbuddet skal afleveres som en præsentation". Hvordan skal udtrykket "præsentation"

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

OKTOBER 2012 CAMPUS BORNHOLM UDBUDSVILKÅR FASE II

OKTOBER 2012 CAMPUS BORNHOLM UDBUDSVILKÅR FASE II OKTOBER 2012 CAMPUS BORNHOLM UDBUDSVILKÅR FASE II ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 CAMPUS BORNHOLM UDBUDSVILKÅR FASE II PROJEKTNR.

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland Frivilligt udbud af bygherrerådgivning. Udbudsbetingelser. November 2017 MOWE.DK 1/7

HF & VUC Nordsjælland Frivilligt udbud af bygherrerådgivning. Udbudsbetingelser. November 2017 MOWE.DK 1/7 DATO: 15. NOVEMBER 2017 J.NR.: 104962 MAIL: KSH@MOWE.DK HF & VUC Nordsjælland Frivilligt udbud af bygherrerådgivning Udbudsbetingelser November 2017 MOWE.DK 1/7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2.

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Miljøforum Fyn 24. juni 2013 Nyt OUH Agenda Hvad er Nyt OUH? Grundlag for valg projekt og rådgiver Tema og valg i byggeprogrammet Universitetshospital, somatik Kvalitetsfondsprojekt 212.000 m 2 6,3 mia.

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM

KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM Vive Consult Mogens Høgsted 3. februar 2010 Oplæg Vejledningens formål og indhold/mogens Høgsted Udvælgelse og tildeling/ole Schiøth, emcon Tildelingen generelt og kvalitative

Læs mere

KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN

KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN Allerød Kommune Plejeboliger m.m. på Poppelvej KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN Konkurrencebetingelser Dato: A/S Hifab Bygherreombud Version: 1 KONKURRENCE Side: 2 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

EU-udbud 2017/S

EU-udbud 2017/S Til de prækvalificerede rådgivningsvirksomheder 9. februar 2017 EU-udbud 2017/S 028-049918 Totalrådgivning - Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Fase 2, Ambulatorietorvet UDBUDSBREV Bygherre, Region Syddanmark,

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 1-4 Kontraktbilag 2

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 1-4 Kontraktbilag 2 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving 1-4 Kontraktbilag 2 Tilbudte medarbejdere Vejledning til Tilbudsgivere: I nærværende Kontraktbilag skal Tilbudsgiver

Læs mere

Udbudsprocessen blev formelt igangsat ultimo februar 2014 ved annoncering af en prækvalifikationsrunde.

Udbudsprocessen blev formelt igangsat ultimo februar 2014 ved annoncering af en prækvalifikationsrunde. N O TAT Udbud af hjemmeplejeydelser i Esbjerg Kommune Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Esbjerg Kommune i relation til ovenstående udbud. Notatet giver indledningsvist et kort resume af

Læs mere

UDBUDSVILKÅR INDHOLD. 1 Generelt 2 1.1 Ordregivende myndighed 2 1.2 Baggrund for udbuddet 2 1.3 Regelgrundlag 3

UDBUDSVILKÅR INDHOLD. 1 Generelt 2 1.1 Ordregivende myndighed 2 1.2 Baggrund for udbuddet 2 1.3 Regelgrundlag 3 AALBORG KOMMUNE & REALDANIA BYGHERRERÅDGIVNING, PROJEKT KICKSTART TORNHØJ PROJEKT 2V0001 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby UDBUDSVILKÅR TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTHERREOOPGAVEN PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD Konkurrencebetingel- ser KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN KONKURRENCE Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 5 Kontraktbilag 2

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 5 Kontraktbilag 2 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 5 Kontraktbilag 2 Tilbudte medarbejdere Vejledning til Tilbudsgivere: I nærværende Kontraktbilag skal Tilbudsgiver

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 Til Klimatilpasningspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 5 Dato Maj 2014 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 UDSKILLELSE AF LEVERANDØRER

Læs mere