APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT"

Transkript

1 APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION Final UDGIVELSESDATO 8. april 2014 UDARBEJDET Fagdommere, NHN, KR, COWI KONTROLLERET Forhandlingsgruppen GODKENDT Forhandlingsgruppen

4

5 EVALUERINGSRAPPORT 5 INDHOLD 1 Udbud Baggrund Udbudsforløb Projektkonkurrencen Udbud med forhandling 8 2 Tildeling og evaluering Tildelingskriterium og tilhørende underkriterier Projekt (funktion, arkitektur, bæredygtighed, anlægsøkonomi) Organisation, kompetencer og metode Honorar Evalueringsproces- og model Generelt om evalueringsproces Generelt om evalueringsmodel Evaluering af kvalitative underkriterier Evaluering af honorartilbud Valg af tilbudsgiver 21 3 Tilbudsvurdering Konditionsmæssighed Vurdering af underkriterium Projekt (funktion, arkitektur, bæredygtighed, anlægsøkonomi) Team CFM Team HDM Team BIG Vurdering af underkriterium Organisation, kompetencer og metode 41 Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

6 6 EVALUERINGSRAPPORT Team CFM Team HDM Team BIG Evaluering af underkriteriet "Honorar" 51 4 Konklusion - samlet vurdering 52 Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

7 EVALUERINGSRAPPORT 7 1 Udbud 1.1 Baggrund Regionsrådet i Region Hovedstaden har vedtaget Hospitals- og psykiatriplan 2020, som samler en lang række behandlingstilbud på færre hospitaler med henblik på at styrke patientbehandlingen samt skabe et bedre grundlag for udvikling og forskning. Det medfører bl.a. seks nye store kvalitetsfondsbyggerier i regionen, som vil være med til at sikre en ensartet høj kvalitet i fremtiden. Som det eneste af disse projekter opføres det nye hospital i Nordsjælland på barmark. Nyt Hospital Nordsjælland har en anlægsramme på 3.8 mia. kr. (09-pl), hvortil der er givet et endeligt tilsagn fra regeringen om finansiering. Nyt Hospital Nordsjælland er planlagt til at stå færdig med udgangen af Det erstatter de nuværende hospitaler i Nordsjælland og bliver et moderne akuthospital for planlægningsområdets godt borgere. På en grund syd for Hillerød planlægges hospitalet opført med et samlet areal på m2, som vil huse 24 specialer og ca. 662 ensengsstuer og være rammen om effektive og tidssvarende tilbud, som samtidig understøtter målsætningen om patienten i centrum. 1.2 Udbudsforløb Udbuddet af totalrådgivning i forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland er gennemført som en projektkonkurrence efterfulgt af et udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse iht. EU-direktiv 2004/18/EF, artikel 31 (den såkaldte "tofaset model") Projektkonkurrencen Region Hovedstaden v. Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) offentliggjorde den 26. september 2012 en projektkonkurrence i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF vedrørende Nyt Hospital Nordsjælland. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

8 8 EVALUERINGSRAPPORT Projektkonkurrencen blev annonceret som udbudsbekendtgørelse nr. 2012/S Fire totalrådgiverteams blev prækvalificeret og tre totalrådgiverteams blev inviteret til at komme med konkurrenceforslag til løsning af opgaven. Ved udløb af fristen for aflevering af konkurrenceforslag havde alle 7 totalrådgiverteams afleveret konditionsmæssige forslag. Forslagene blev efter modtagelsen bedømt anonymt i henhold til følgende kriterier. Funktion Arkitektur Bæredygtighed. Til at bedømme projekterne var der nedsat en bedømmelseskomité, som beskrevet i de konkurrencetekniske betingelser. Bedømmelseskomitéen fandt ved afslutning af bedømmelsen, at 3 konkurrenceforslag ligeværdigt udskilte sig fra de øvrige under hensyntagen til bedømmelseskriterierne. Der blev derfor udpeget 3 vindere af projektkonkurrencen, der efterfølgende blev inviteret til at deltage i udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse i henhold til Udbudsdirektivets artikel 31, stk. 3. De 3 vindere var: Team CFM: Konsortium bestående af C. F. Møller A/S, Alectia A/S og Rambøll A/S med underrådgivere Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Cubo Arkitekter A/S samt Tredje Natur ApS. Team HDM: Konsortium bestående af Herzog & de Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter med underrådgivere Rambøll UK, MOE ingeniører, Rambøll Management Consulting, Aecom samt Viegand Maagøe. Team BIG: Konsortium bestående af BIG A/S, WHR Architects, Arup med underrådgivere ArchiMed, Davis Langdon, Creo Arkitekter samt Typotek/ManMadeland Udbud med forhandling I overensstemmelse med bedømmelseskomitéens anbefaling har NHN i fortsættelse af projektkonkurrencen indledt et udbud med forhandling med vinderne af projektkonkurrencen. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

9 EVALUERINGSRAPPORT 9 Udbuddet med forhandling blev indledt den 18. september 2013 med udsendelse af udbudsmaterialet. Forhandlingerne er blevet gennemført som fortrolige, parallelle forhandlinger mellem NHN og de enkelte deltagere i udbuddet med forhandling (svarende til vinderne af projektkonkurrencen). Overordnet set har forhandlingerne taget udgangspunkt i det samlede udbudsgrundlag, men dog med forskelligheder i temaerne som følge af de forskellige løsninger og tilgange de respektive vinderforslag indeholder. Formålet med forhandlingen har været at drøfte udvalgte fokusområder for at sikre en fælles forståelse af opgaven samt videreudvikle hovedideen i vinderforslaget. Tilbudsgivernes konkurrenceforslag har dannet grundlag for forhandlingen mellem de tre totalrådgiverteams og NHN. Der blev nedsat en central forhandlingsgruppe, som på vegne af NHN varetog de overordnede og strategiske forhandlinger. Forhandlingsgruppen bestod af: Projektdirektør Henrik Schødts, NHN Økonomi- og proceschef Peter Ingemann, NHN Administrations- og analysechef Hanne Agerbak, NHN Projektchef Claus Roikjer, NHN. Forhandlingsgruppen blev på møderne samt mellem møderne bistået af en række rådgivere, som havde til opgave at klæde forhandlingsgruppen på forud for forhandlingsmøderne samt kommentere og kvalificere de ideer og input, som de tre totalrådgiverteams præsenterede undervejs i forhandlingsforløbet. Rådgivere, som deltog på forhandlingsmøderne: Mette Stokholm, NHN Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumert (juridisk rådgiver) Leif Panduro, vicedirektør, Nordsjællands Hospital Henrik Schmidt, COWI (bygherrerådgiver) Ann-Pia Puggaard, COWI (bygherrerådgiver) Der blev afholdt i alt 5 projektforhandlingsmøder samt 1 separat kontraktforhandlingsmøde med hvert totalrådgiverteam på følgende datoer: Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

10 10 EVALUERINGSRAPPORT Møde Forhandlingsmøde 1 Forhandlingsmøde 2 Forhandlingsmøde 3 med efterfølgende separat kontraktmøde Forhandlingsmøde 4 Forhandlingsmøde 5 Dato 25. sept (Team CFM) 26. sept (Team HDM) 27. sept (Team BIG) 9. okt (Team HDM) 10. okt (Team BIG) 11. okt.2013 (Team CFM) 21. okt (Team BIG) 22. okt (Team CFM) 23. okt (Team HDM) 20. nov (Team CFM) 21. nov (Team HDM) 22. nov (Team BIG) 2. dec (Team HDM) 3. dec (Team BIG) 4. dec (Team CFM) Fra alle forhandlings- og kontraktmøder er der udsendt dagsordener og referater til de bydende. Der blev fremsendt i alt 8 udsendelsesbreve til de bydende med svar på fremsendte spørgsmål samt rettelser og præciseringer til udbudsmaterialet herunder arbejd-videre notater, ligesom det til udbudsmaterialet vedlagte udkast til totalrådgiverkontrakt blev fremsendt i en revideret version i forlængelse af de tværgåede drøftelser på det selvstændige kontraktforhandlingsmøde, samt øvrigt modtagne spørgsmål og svar under processen. De tre totalrådgiverteams afleverede endeligt tilbud den 6. januar 2013 kl. 14. Den 8. januar 2014 blev afholdt tre præsentationsmøder, hvor de enkelte tilbudsgivere præsenterede deres endelige tilbud for forhandlingsgruppen samt repræsentanter fra direktionen på Nyt Hospital Nordsjælland samt direktionen i Region Hovedstaden. Præsentationsmøderne blev optaget på video. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

11 EVALUERINGSRAPPORT 11 2 Tildeling og evaluering 2.1 Tildelingskriterium og tilhørende underkriterier Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en samlet vurdering af nedenfor anførte underkriterier og med den anførte vægtning: Projekt (funktion, arkitektur, bæredygtighed, anlægsøkonomi): 65 % Organisation, kompetencer og metode: 20 % Honorar: 15 % Projekt (funktion, arkitektur, bæredygtighed, anlægsøkonomi) Ved vurderingen af underkriteriet Projekt er der foretaget en helhedsvurdering af de tilrettede og endeligt tilbudte projekter, således som de så ud efter forhandlingsmødernes afklaringer af eventuelle usikkerhedselementer ved forståelsen af konkurrencebesvarelsen, herunder bedømmelseskomitéens bemærkninger samt den viderebearbejdning, der er sket inden for rammerne af det afleverede konkurrenceforslag. "Projekt" omfatter en helhedsvurdering af delkriterierne: Funktionel kvalitet Arkitektonisk kvalitet Bæredygtighed Anlægsøkonomi De fire delkriterier er blevet selvstændigt evalueret, men har indgået med lige vægt i den endelige evaluering. De forskellige del-delkriterier, der beskrives under hvert delkriterium i det følgende, er evalueret ud fra en helhedsvurdering, og har Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

12 12 EVALUERINGSRAPPORT dermed dannet grundlag for tildelingen af en samlet karakter for hvert af de fire delkriterier. Funktion: Ved vurderingen er der lagt vægt på følgende: Hvorledes forslaget opfylder de fem bærende principper og ti arealbenyttelsesprincipper. Hvorledes forslaget understøtter optimale patientforløb og minimerer overgange. Hvorledes forslaget har håndteret ønsket om adskilte flows og hele "on stage/off stage" tankegangen. Hvorledes zoning af funktioner er bragt i anvendelse. Hvorledes der er lagt vægt på en struktur, som sikrer vidensdeling og smidige arbejdsgange. Hvorledes den matrix, som angiver nærheder med høj prioritet, er opfyldt med udgangspunkt i diagrammerne i konkurrenceprogrammets kapitel 9, som viser ønskede nærheder mellem hospitalets mange funktioner. Hvorledes muligheden er for optimal rumudnyttelse. Hvorledes forslaget lever op til robusthed som beskrevet i konkurrenceprogrammets kapitel 4. Hvorledes der er anvendt robuste principper både konstruktivt og installationsmæssigt i forhold til fremtidige ændringer og ikke kendte krav. Hvorledes forslaget understøtter krav om bygbarhed i forhold til konstruktions og opførelsesprincipper herunder stillingtagen til gentagelser, præfabrikerede bygningsdele, systemleverancer og sammenbygningsdetaljer. Arkitektur: Ved vurderingen er der lagt vægt på følgende: Byggeriets muligheder for at blive anset som et referencebyggeri/hovedværk indenfor hospitalsarkitektur fremover. I hvor høj grad de enkelte områder er disponeret med udgangspunkt i implementeringen af grundelementerne i helende arkitektur. I hvor høj grad forslaget efterlever det bærende princip om et imødekommende miljø. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

13 EVALUERINGSRAPPORT 13 I hvor høj grad arkitekturen bidrager til logisk wayfinding og gode orienteringsforhold. Bæredygtighed: Ved vurderingen er der lagt vægt på følgende: At byggeriet understøtter sundhed og trivsel for alle, som færdes i byggeriet eller medvirker til produktion og opførelse af byggeriet. At de fysiske rammer tilbyder et sundt og indbydende indeklima og arbejdsmiljø for alle hospitalets brugere (patienter, pårørende og medarbejdere) med vægt på godt dagslys og udsyn, god akustik og luftkvalitet. At byggeriet repræsenterer et samlet energikoncept, som er visionært og give mulighed for fortsat optimering, herunder anvendelse af nye, klimavenlige energikilder. At den overordnede udformning af byggeriet tilgodeser valg af konkrete byggeprodukter og baseres på en klimavenlig og ressourcebevidst tankegang med fokus på genanvendelighed, produktsystemer og opførelsesmetoder. At anvendelsen af sundheds- og miljøskadelige stoffer er minimeret efter substitutionsprincippet af hensyn til såvel sundhed og trivsel i anvendelsesfasen som ved opførelse og bortskaffelse. At forbruget af drikkevand er minimeret uden at gå på kompromis med hygiejne og sundhed. At det omkringliggende område er udnyttet optimalt til glæde for både hospitalets brugere (i tråd med det gode udsyn og mulighed for aktiv brug af udemiljøet) og besøgende i området gennem udformning og beplantning. Regnvand håndteres for så vidt muligt i området og indgår aktivt i områdets herlighedsværdi. Anlægsøkonomi: Projektets økonomiske ramme skal overholdes, og økonomien skal styres gennem hele projektforløbet. En eftervisning af, at konkurrenceforslaget overholder den økonomiske ramme, er derfor en væsentlig del af konkurrenceopgaven. Lige så vigtigt er det dog, at den økonomiske ramme overholdes i de efterfølgende faser projektering og udførelse. Vurderingen af anlægsøkonomien er således baseret på den afleverede kalkulation. Bedømmelsen bestod i en vurdering af sandsynligheden for at konkurrenceforslaget kan realiseres indenfor de oplyste samlede budgetmæssige byggeomkostninger. Der blev ikke lagt positiv vægt på, hvor langt tilbudsgivers kalkulation ligger under de samlede budgetmæssige byggeomkostninger. Den økonomiske Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

14 14 EVALUERINGSRAPPORT kalkulation er blevet vurderet og efterkalkuleret som led i bedømmelsen af konkurrenceforslaget Organisation, kompetencer og metode Under dette underkriterium er forslag til organisationsplan, kompetencerne hos den tilbudte bemanding af opgaven samt metodebeskrivelse blevet vurderet. De tre delkriterier er blevet selvstændigt evalueret, men har indgået med lige vægt i den endelige evaluering. De forskellige del-delkriterier, der beskrives under hvert delkriterium i det følgende, er evalueret ud fra en helhedsvurdering, og har dermed dannet grundlag for tildelingen af en samlet karakter for hvert af de tre delkriterier. Organisation: Ved vurdering af tilbudsgiverens forslag til organisation er der lagt vægt på: Hvordan tilbudsgiverens organisation vurderes at kunne levere en tæt, effektiv og kvalificeret løsning af opgaven, herunder NHN's adgang til at inddrage specialistrådgivere direkte. Hvordan tilbudsgiverens organisation i de enkelte faser understøtter de særlige udfordringer, disse faser vurderes at indebære, herunder i perioder med spidsbelastning og behov for specialistrådgivere samt overgangen mellem disse. Hvordan tilbudsgiveren demonstrerer, at tilbudsgiver har forstået og anvender de intentioner vedrørende samarbejdet med NHN, der kommer til udtryk i Projekthåndbogen. Hvordan tilbudsgiveren demonstrere et tæt samspil mellem tilbudsgivers projektledelse og NHN's projektledelse. Hvordan tilbudsgiveren demonstrerer evnen til, at tilbudsgiver i samarbejdet med NHN fremstår som ét team og én samlet enhed. Kompetencer: De tilbudte nøglemedarbejdere er blevet vurderet på grundlag af deres CV ud fra følgende kriterier og afhængigt af deres tildelte funktion. Der er lagt vægt på helheden hos de samlede, tilbudte nøglemedarbejdere som "et team": Kvalifikationer og kompetencer inden for projektledelse af store, komplekse projekter Kvalifikationer og kompetencer inden for procesledelse af store, komplekse projekter Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

15 EVALUERINGSRAPPORT 15 Kvalifikationer og kompetencer inden for projekteringsledelse og projektering af hospitalsbyggeri Kvalifikationer og kompetencer inden for økonomi- og risikostyring af store, komplekse projekter Kvalifikationer og kompetencer inden for programmering og brugerprocesser Kvalifikationer og kompetencer inden for bæredygtighed, IKT, it/medico. De tilbudte kompetencer er vurderet på grundlag af en helhedsvurdering af, i hvor høj grad de anførte kompetencer og erfaringer er relevante for varetagelsen af opgaven og nyttiggøres i den specifikke funktion, den pågældende nøgleperson har. Ved helhedsvurderingen blev det tillagt særlig positivt vægt, at den tilbudte projektleder henholdsvis procesleder har stor praktisk erfaring, høj grad af faglig indsigt samt indgående kendskab til processerne i forbindelse med projektering, udførelse og aflevering af bygge- og anlægsopgaver herunder i særdeleshed hospitalsbyggeri. Metode Ved vurdering af tilbudsgiverens forslag til metoder er der lagt vægt på følgende: Opstart: at tilbudsgivernes forslag til opstartsproces sikrer, at viden fra konkurrencefase overleveres til nøglepersonerne på en effektiv og smidig måde uden tab af viden og fremdrift. Der vil blive lagt på, at tilbudsgivers forslag til projekt- og ressourceplan sikrer en effektiv og hurtig opstart, hvor det demonstreres, at de tilbudte nøglepersoner har den fornødne tid til opstarten. Programmering: at tilbudsgivernes forslag sikrer, at viden fra brugerinddragelse opsamles/indarbejdes hensigtsmæssigt i byggeprogram på en smidig og effektiv måde. Derudover skal metoden og processen sikrer, at projektets grundlæggende principper undervejs i programmeringsfasen overholdes. Overholdelse af økonomi: at tilbudsgivernes forslag til processer og værktøjer minimerer risikoen for budgetoverskridelse i projekterings- og udførelsesfaserne. Bæredygtighed: at tilbudsgivernes forslag til, hvordan der vil blive arbejdet med bæredygtighed undervejs i de enkelte faser sikrer et byggeri med bæredygtighed funderet ligeligt på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i hele byggeriets livscyklus Honorar Ved vurdering af tilbudsgivers tilbudte honorar er der dels lagt vægt på det laveste tilbudte samlede faste honorar og dels den laveste tilbudte sum for honorar efter timepriser fordelt på medarbejderkategorier. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

16 16 EVALUERINGSRAPPORT Udbudsbetingelserne oplyste omkring evalueringen af honorar, at der ville blive lagt markant hovedvægt på det samlede faste honorar, og NHN har i forlængelse heraf fastlagt vægtningen mellem det faste og det variable honorar som 80 % på det faste honorar og 20 % på det variable honorar. Hvert af de to delkriterier er blevet selvstændigt evalueret og har opnået en selvstændig karakter efter den fastlagte evalueringsmodel, og de to respektive karakterer er efterfølgende blevet vægtet med den fastlagte fordeling. 2.2 Evalueringsproces- og model Generelt om evalueringsproces Forhandlingsgruppen har været overordnet ansvarlig for evalueringen af de indkomne tilbud, men selve evalueringen er gennemført efter en nøje forberedt proces, der har involveret en række ekspertgrupper med sagkyndige personer (både interne og eksterne) i relation til de forskellige underkriterier. Der har i alle ekspertgrupper været en eller flere repræsentanter fra forhandlingsgruppen eller forhandlingsgruppens tilknyttede rådgivere. De respektive ekspertgrupper har i forbindelse med evalueringsforløbet ikke haft indsigt i eller indflydelse på evalueringen af andre dele af de afgivne tilbud, men har fokuseret på egne, sagkyndige områder med henblik på at udstyre forhandlingsgruppen med en faglig og professionel evaluering af de respektive under- og delkriterierne hver for sig. Hvert evalueringsmøde er gennemført efter en struktur, hvor de enkelte ekspertgrupper har haft lejlighed til at gennemgå de relevante dele af udbudsmaterialet og de afgivne tilbud. Forud for hvert evalueringsmøde er ekspertgrupperne blevet orienteret om udbuddets forløb, evalueringsprocessens forløb og formål, samt evt. særlige opmærksomhedspunkter. Endvidere er der fra forhandlingsgruppens side forberedt og udleveret visse hjælpeskemaer til at gennemføre evalueringen. Hvert tilbud er blevet gennemgået separat i henhold til udbudsmaterialets (relevante) under- og delkriterier, og alle "positive" hhv. "negative" observationer er blevet noteret umiddelbart. Efterfølgende er tilbuddene og den foreløbige bedømmelse blevet gennemgået og verificeret ud fra en helhedsbetragtning af de noterede observationer, og et opsamlende notat/referat er udarbejdet. Visse af ekspertgrupperne har også udtalt sig om et vejledende karakterniveau. Den endelige evaluering med tilhørende karakter er imidlertid foretaget efterfølgende af forhandlingsgruppen, der således har kvalitetssikret de sagkyndiges vurderinger indenfor alle under- og delkriterier. På den baggrund er hvert tilbud blevet tildelt karakterer. Evalueringen af honorar er alene foretaget af forhandlingsgruppen og dens rådgivere. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

17 EVALUERINGSRAPPORT 17 Deltagerne i de respektive ekspertgrupper har været sammensat som nedenfor beskrevet: Vurdering af Projekt: Arkitektur: Fagdommer arkitekt Kim Herforth Nielsen Fagdommer arkitekt Jan Christiansen Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Projektdirektør Henrik Schødts, NHN Projektchef Claus Roikjer (sekretær for gruppen) NHN Funktion: Denne ekspertgruppe har haft deltagelse af en vicedirektør med lægefagligt ansvar samt ledende klinisk personale fra 5 større adfdelinger på Nordsjællands Hospital. Derudover har repræsentanter fra forhandlingsgruppen deltaget. Bæredygtighed: Denne ekspertgruppe har haft deltagelse af bygherrerådgiver fra COWI, herunder firmaets specialist indenfor bæredygtighed, samt Nordsjælland Hospitals FMafdeling. Derudover har repræsentanter fra forhandlingsgruppen deltaget. Anlægsøkonomi: Denne ekspertgruppe har bestået af bygherrerådgiveren fra COWI, herunder en af firmaets specialister i byggeøkonomi. Vurdering af organisation, komptencer og metode: Denne vurdering er gennemført af forhandlinggruppen selv, bistået af bygherrerådgivere fra COWI, herunder firmaets specialister indenfor byggeøkonomi og bæredygtighed. Derudover har følgende rådgivere været tilknyttet evalueringen: Aarhus Arkitekterne har som del af bygherrerådgivningen været tilknyttet i forbindelse med udarbejdelse af spørgerammer til brug for vurdering af forslagene for de kliniske funktioner. Dalux har varetaget kontrolberegninger af arealerne i de indleverede forslag. Derudover har advokatfirmaet Kromann Reumert foretaget juridisk kvalitetssikring Generelt om evalueringsmodel Den konkret anvendte evalueringsmodel har været baseret på sædvanlige og kendte modeller, og er overordnet opdelt i to: 1. En relativ model til evaluering af honorar, hvor karakteren 10 er tildelt til det laveste honorartilbud, og hvor karakter 1 er tildelt et (fiktivt) honorartilbud på laveste tilbud + 50 %. De faktiske honorartilbud er herefter til- Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

18 18 EVALUERINGSRAPPORT delt karakterer ved interpolation mellem disse to yderpunkter. Den fastlagte spredning er nærmere beskrevet i afsnit En absolut model til evalueringen af de kvalitative underkriterier, hvor karakteren 10 er tildelt et tilbud, der på overbevisende vis opfylder kravene i udbudsmaterialet. og hvor karakterne 1 er tildelt et tilbud, der kun lige akkurat opfylder udbudsmaterialets krav, og som ikke eller stort set ikke herudover indeholder løsninger, der kan tillægges positiv betydning. Den fastlagte spredning er nærmere beskrevet i afsnit Både den relative model og den absolutte model er først endeligt fastlagt efter tilbudsfristens udløb Evaluering af kvalitative underkriterier Med kvalitative underkriterier menes de to underkriterier om "Projekt" hhv. "Organisation, kompetencer og metode", dvs. alle andre underkriterier end honorar. For hvert af de to kvalitative underkriterier er der fastlagt en række delkriterier, jf. beskrivelserne ovenfor, og hvert delkriterium er indgået med lige vægtninger. For hvert delkriterium er endvidere fastlagt en række del-delkriterier, men blandt disse er der foretaget en samlet helhedsvurdering ud fra de visioner, krav og ønsker, der er angivet omkring de pågældende kriterier i udbudsmaterialet. Hvert delkriterium er således tildelt en samlet karakter på en skala 1-10, jf. oversigten i det følgende, og denne karakter har indgået i den samlede vægtning. Der gives karakteren 10 til det tilbud, som efter en helhedsvurdering af alle relevante del-delkriterier på overbevisende vis opfylder delkriteriet. Der gives karakteren 1 til det tilbud, der efter en helhedsvurdering alene vurderes kun lige at opfylde udbudsmaterialets krav, og som ikke eller stort set ikke herudover indeholder løsninger, der kan tillægges positiv betydning i henhold til delkriteriet. Den fastlagte spredning og forklarende tekst for karaktererne 1-10 er fastlagt efter det forventede niveau for tilbudsgivernes besvarelser, herunder baseret på det kendte niveau fra konkurrenceforslagene i fase 1 og det gennemførte forhandlingsforløb. Den faktiske gennemgang af de respektive tilbud og den faktisk gennemførte evaluering har vist, at der ikke har været behov for at korrigere denne spredning, idet alle tre modtagne tilbuds endelige indhold har kunnet evalueres indenfor modellen under iagttagelse af de udbudsretlige regler og principper. Tilbud, der ikke er givet karakteren 10 eller 1 er tildelt en karakter efter nedenstående karaktergivning. Karakter Indhold 10 Overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. 9 Overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

19 EVALUERINGSRAPPORT 19 Enkelte punkter dog kun godt opfyldt. 8 God opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter overbevisende opfyldt. 7 God opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter overbevisende opfyldt. 6 God opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. 5 God opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter dog kun acceptabelt opfyldt. 4 Acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter godt opfyldt. 3 Acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter godt opfyldt. 2 Acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. 1 Opfylder kun lige akkurat udbudsmaterialets krav, og indeholder ikke eller stort set ikke løsninger, der kan tillægges positiv betydning Evaluering af honorartilbud Ved vurdering af honorar er tilbuddene overordnet evalueret på to delkriterier: 1 En fast, samlet pris for faste ydelser, i det følgende omregnet til en procentsats af anlægsbudgettet; 2 En pris for variable ydelser, angivet som timepriser for forskellige kompetencer, der evalueringsteknisk er ganget med et fastsat antal timer. Udbudsvilkårene fastlagde, at prisen for de faste ydelser ville vægte markant mest, hvilket under evalueringen er fastsat til en fordeling, hvorefter den faste pris har vægtet 80 % og timepriserne har vægtet 20 %. Samlet set vægter honorar alene 15 %. Der anvendes en karakterskala fra 1 10 point og der gives karakter med 1 decimal. Karaktererne er fordelt efter en sædvanlig relativ model, der har anvendt en retlinet afhængighed mellem to yderpunkter (interpolation). Laveste faktisk modtagne tilbud er tildelt 10 point, mens 1 point er givet for et fiktivt tilbud, der er fastsat som det absolut maksimalt forventelige (og acceptable) tilbud. Forskellen mellem laveste tilbud og det absolut maksimalt forventelige (og acceptable) tilbud (det "fiktive tilbud") udgør således spredningen, og er efter nøje vurdering af de faktiske og de forventede forhold sat til 50 % af laveste tilbud. Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

20 20 EVALUERINGSRAPPORT Spredningen er således fastlagt dels ud fra erfaringer fra andre konkurrencer, dels ud fra et samlet honorarniveau, som NHN ud fra budgetmæssige forudsætninger ville finde utilfredsstillende, men dog udtrykt for det absolut maksimalt acceptable, dels ud fra de faktisk modtagne honorartilbud. Med de indkomne tilbud for det faste honorar svarer intervallet til, at der tildeles karakteren 10 for honorarprocenten 11,5 % (laveste faste tilbud) og karakteren 1 til en honorarprocent på 17,3 % (laveste faste tilbud + 50 %). Alle øvrige karakterer fordeles retlinet mellem disse to yderpunkter. For prisen for variable ydelser svarer intervallet til, at der tildeles karakteren 10 for et honorar på ca. 5,7 mio. kr. (laveste tilbud) og karakteren 1 for et bud på ca. 8,5 mio. kr. (laveste bud + 50 %). Øvrige point fordeles retlinet mellem disse to yderpunkter. Pointmodellen er således ens for de to delkriterier for honorar. Spredninger som angivet ovenfor(11,5-17,3 % hhv. 5,7 8,5 mio.kr.) vurderes at afspejle yderpunkterne i de honorartilbud, der kan forventes ved et udbud som dette, og som samtidigt også ses at have været i spil under forhandlingerne i det konkrete udbud. Det er endelig vurderet at give et reelt, ligebehandlende og gennemsigtigt udfald på evalueringen af honorar ud fra de faktiske honorartilbud, som NHN har modtaget. Pointskala for det faste honorar: ,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 16,0% 17,0% Project documents/projektkonkurrence/fase 2/Evaluering af endelige tilbud/evalueringsrapport/nhn evalueringsrapport final 8 april 2014 til de bydende.docx

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Region Midtjylland DNV-Gødstrup. UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport. Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020)

Region Midtjylland DNV-Gødstrup. UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport. Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020) Region Midtjylland DNV-Gødstrup UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020) I:\1004 Region Midtjylland - Forundersøgelse Gødstrup\nt\Evalueringsrapport

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1.

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1. UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD MED FORHANDLING Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjylland,

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. november 2014 14/14216 JP/BT UDBUDSBETINGELSER for Udbud af tjenesteydelseskoncession etablering, drift, vedligehold og finansiering af el-ladestandere på rastepladser

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Vordingborg Kommune Side 1 af 6 Udsendelse nr. 1 til de bydende Der har været afholdt spørgemøde den 1. juli 2011 kl. 10:00-11:30 for ovennævnte entreprise. Ved mødet besvarede ordregiver skriftligt fremsendte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Bilag E 89-13765/II. Maj 2012

Bilag E 89-13765/II. Maj 2012 1 Bilag E Maj 2012 89-13765/II Overordnet beskrivelse af evalueringsmodellen for modtagne tilbud på leje af prøvepladser for vindemølle proto-typer ved Prøvestationen ved Testcenter Østerild ---------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere