ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 JORTON A/S CVR NR

2 ÅRSRAPPORT 2014 De bynære havnearealer, Aarhus Havn

3 INDHOLD 2-3 INDHOLD JORTON A/S LEDELSESBERETNING Vision, mission og værdier 6 Hoved- og nøgletal 7 Beretning 8 Året i Renovering 10 Året i Nybyg 12 Året i Bro 14 Året i Service 16 Forventninger til fremtiden 18 Kapitalberedskab og investeringer 19 Virksomhedens samfundsansvar 21 Regnskabsberetning 23 ERKLÆRINGER Ledelsespåtegning 24 Den uafhængige revisors erklæring 25 ÅRSREGNSKABET Anvendt regnskabspraksis 26 Resultatopgørelse 31 Balance 32 Egenkapitalopgørelse 35 Noter til regnskab 36 Selskabsoplysninger 43

4 ÅRSRAPPORT 2014 Løvvangen, Nørresundby

5 JORTON A/S 4-5 Skelagergårdene, Aalborg JORTON A/S JORTON blev etableret i Aarhus i 1932 af arbejdsløse jord- og betonarbejdere, som modigt tog kampen op i en krisetid og skabte Jord- og Betonarbejdernes Kooperative Forretning. Tiden, opgaverne og den nuværende krise er ganske anderledes end i begyndelsen, men virksomhedens DNA er den samme og indeholder de helt klassiske dyder som godt håndværk, samarbejde og professionalisme. Således har vi i JORTON mere end 80 års succesrig historie og erfaring i ryggen, når vi som bygge- og entreprenørvirksomhed løser opgaver fra vores afdelinger rundt om i hele landet. Vi udfører alle former for byggeri og anlægsopgaver fra udførelse af mindre fagentrepriser til store hoved- og totalentrepriseløsninger. I stort set alle vores opgaver, sætter vi en ære i at håndtere egenproduktionsopgaven selv. Inden for beton, elementmontage og murer har vi store kompetencer, som altid er med til at bidrage til bedre gennemførelse af projekter. Dette højner kvaliteten og sikrer, at projektet leveres til tiden - uanset om det er opførelse af nyskabende kontordomiciler, opgaver for boligforeninger, arbejder for private husstande, moderne offentlige institutioner eller vej- og jernbanebroer. I JORTON beskæftigede vi cirka 250 medarbejdere i 2014, og vi kunne således råde over en stor stab af specialister, der repræsenterede en omfattende og varieret teknisk og håndværksmæssig viden og erfaring. En viden, der løbende vedligeholdes og gerne deles, når vi løser opgaver i samarbejde med alle parter i projektet, såsom bygherre, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører. Vi finder løsninger, ikke kun for JORTON, men for hele projektet. JORTON det sikre valg.

6 ÅRSRAPPORT 2014 Landboforeningen Gefion, Sorø VISION, MISSION OG VÆRDIER JORTONs mission er, at vi på et forretningsmæssigt grundlag skal fastholde og udbygge positionen i byggebranchen som en eftertragtet og kvalitetsbevidst samarbejdspartner under iagttagelse af selskabets kooperative baggrund. JORTONs vision er at udbygge positionen i byggebranchen som én af de mest eftertragtede samarbejdspartnere målt på kundetilfredshed, kvalitet og effektivitet. Som landsdækkende bygge- og entreprenørvirksomhed, med mange års erfaring og know-how i branchen, søger vores loyale medarbejdere i det daglige at udføre alle aktiviteter med udgangspunkt i følgende nøgleord:» Kvalitet» Pålidelighed» Forandringsparathed Ved levering af KVALITET forstår vi både at gøre de rigtige ting og at gøre tingene rigtigt. Vi vil således søge at tilbyde produkter, som bygherren oplever giver værdi gennem indfrielse af forventninger og opfyldelse af behov samtidig med, at de tilbudte produkter efterfølgende leveres i overensstemmelse med de aftalte specifikationer. Et godt samarbejde bygger imidlertid også på PÅLIDELIGHED. Derfor er det vigtigt for os, at arbejdet afleveres til den aftalte tid og kvalitet uden fejl og mangler. Der skal desuden gives troværdig og reel information til kunderne, indgåede aftaler skal overholdes, og aftaler skal opfyldes ud fra vores bedste forståelse af kundernes behov. For til stadighed at kunne levere kvalitet og være pålidelige forudsættes det, at vi kan tilpasse aktiviteterne til udviklingen i omgivelserne og samfundet generelt. Denne FORANDRINGSPARATHED opretholdes ved løbende at arbejde med viden, materiel, processer, produkter og samarbejdsformer. Endvidere sikres forandringsparatheden ved, at selskabet bevares som en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder velkvalificerede medarbejdere. Derved bliver det muligt at opfylde krav og forventninger fra såvel nuværende som fremtidige bygherrer. JORTONS VÆRDIER Vores værdier bygger som altid på åbenhed, dialog og samarbejde. Siden 1932 har vi været garant for høj faglig kvalitet og byggeteknisk udvikling. JORTON har fra begyndelsen været funderet i egenproduktion og nærhed til bygherrer og projekter. Kvaliteten, der følger vores måde at arbejde på, vil vi ikke give køb på. Vi gør os umage. Nøglen er åbenhed. Branchen har i mange år været kendt for at vide bedre. Vi vil belyse projektet fra alle sider. JORTON vil stille klare og åbne forventninger til os selv og vores samarbejdspartnere, så projektet bliver gennemskueligt. Vi vil gøre det lettere at håndtere de udfordringer, der opstår i større og mindre byggeprojekter. JORTON vil tage hånd om knasterne, før de vokser og bliver til problemer. Vi vil dialog. Den er et grundlæggende værktøj til, at byggeprocessen forløber optimalt, og at vi sammen når det bedste resultat. Det lyder banalt, men det er troværdigt. JORTON har mange års erfaring med at tage ansvar og arbejde for, at parterne i hele forløbet indgår i konstruktiv dialog. Dialog betyder, at vi når målene til glæde for både kunder og samarbejdspartnere. Vi ønsker samarbejde. Vi arbejder for samarbejde mellem alle parter i projektet bygherre, arkitekt, rådgivende ingeniører og entreprenører. JORTON vil finde løsninger ikke kun for JORTON, men for hele projektet. Det kræver nærhed til bygherren og projektet. Med vores stærke kultur og et godt arbejdsmiljø funderet i egenproduktion kan vi praktisere samarbejde hver dag. Vi er et naturligt omdrejningspunkt for samarbejdet, fordi vi altid er tæt på.

7 LEDELSESBERETNING 6-7 BESTYRELSE DIREKTION ØKONOMI SALG KMA HR IT MATERIEL JT SERVICE BYG BYG BYG BRO REGION NORD REGION MIDT REGION SYD AALBORG AARHUS KOLDING KOLDING AABENRAA RØDOVRE ESBJERG ODENSE HOVED- OG NØGLETAL JORTON A/S (tkr.) Indtjening Årets produktion til salgsværdi Heraf egenproduktion til salgsværdi Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Resultat Balance Tilgang af materielle anlægsaktiver Balancesum Egenkapital Nøgletal Forrentning af egenkapital 21% Soliditetsgrad 17 % 15 % 14 % 20% 31% Antal medarbejdere

8 ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING MÅLRETTET INDSATS GAV OVERSKUD I JORTON oplevede vi i 2014 en særdeles positiv udvikling, hvor en målrettet indsats førte til et driftsresultat (resultat før regulering af hensættelser) på 17,5 mio. kr. efter fradrag af 7,3 mio. kr. til hensættelser. Resultatet før skat blev på 10,2 mio. kr., hvilket må karakteriseres som et rigtig godt og fornuftigt resultat. Med en omsætning på 508 mio. kr. blev driftsresultatgraden på 3,4%. Resultatet af den primære drift blev på 11,2 mio. kr. svarende til en resultatgrad på 2,2%. Denne lå således over branchegennemsnittet, som i 2012 var på 0,25%. For virksomheder, der omsætter for 100 mio. kr. eller mere, John Funch, adm. direktør lå gennemsnittet af resultatgraden i perioden på 1,9% (Kilde: Danmarks Statistik). Overskuddet er resultatet af to års målrettet indsats, som blev indledt med Strategi Her satte vi i hele virksomheden fokus på kundetilfredshed med en række kurser for både timelønnede og ledere var også kendetegnet ved implementeringen af en ny salgsstrategi og ikke mindst brugen af JT Projektstyring samt forbedringer af de interne forretningssystemer og indkøbspolitikker. Overskuddet er også resultatet af hårdt arbejde på alle niveauer i JORTON, hvor også medarbejderne har været inddraget i strategien omkring udviklingen af JORTON. 2,0-2,7-0,9-4,3 OVERSKUDSGRAD Resultat før skat i forhold til omsætningen -13,1

9 LEDELSESBERETNING 8-9 GODT ARBEJDSMILJØ OG EN FLOT ULYKKESSTATISTIK JORTON var i 2014 en af landets allerbedste til at forebygge og forhindre arbejdsulykker i branchen. Samlet set lå ulykkesfrekvensen på kun 3,3 arbejdsulykker pr. en mio. arbejdstime mod landsgennemsnittet på 22. Hvis vi ikke havde haft en enkelt arbejdsulykke med fravær i den sidste måned af året, havde JORTON præsteret et nul til statistikken. Den flotte statistik for 2014 er ikke noget lykketræf, for vi markerede i midten af januar 2015 fire år uden arbejdsulykker i Aarhus-afdelingen. Afdelingerne i Aabenraa og Kolding rundede i december 2014 tre år uden arbejdsulykker med fravær, og i Aalborg er afdelingen godt på vej til at nå tre år uden arbejdsulykker med fravær. Den lave ulykkesfrekvens skyldes målrettet information, instruktion og risikovurdering, for vi har tradition for at sætte alt ind på at fastholde et godt arbejdsmiljø. Men vi stiller også krav og opstiller hele tiden nye målsætninger samt kommunikerer budskaberne ud så bredt som muligt. Endelig har vi brugt de økonomiske midler på området, der skal til. NY SALGSSTRATEGI Hen over efteråret 2014 indledte vi arbejdet med en ny salgsstrategi, som allerede har øget bevågenheden overfor markedet, og som ventes at få yderligere effekt i de kommende år. Salgsstrategien understøttes af et nyt CRM-system, som gør det muligt at fokusere skarpere på fremtidige opgaver. Systemet bliver endeligt implementeret i løbet af 2015, men arbejdet med strategien har allerede fået betydning på det taktiske og operationelle plan. Målsætningen med salgsstrategien er at give kunderne en god og professionel oplevelse og minimere risici i processen. KUNDETILFREDSHED I HØJSÆDET JORTONs evne til at skabe en vedvarende høj kundetilfredshed er en væsentlig forudsætning for at kunne fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye. Derfor har vi gjort JORTON til en af frontløberne i branchen ved at udvide kravene om nøgletalsevalueringer i offentligt byggeri til at gælde alle bygge- og anlægsopgaver. Resultatet forventes at blive, at JORTON altid leverer et godt produkt og en god proces, der giver os tilfredse kunder. Der foretages i dag evalueringer og målinger af kundernes tilfredshed i offentligt byggeri ved hjælp af de krævede nøgletalsevalueringer. Derfor er det oplagt, at vi i JORTON kan gøre en forskel i forhold til resten af branchen ved at bruge nøgletalsevalueringer på alle opgaver, og dermed skabe et meget mere målrettet kundefokus i hele organisationen. Det omfatter blandt andet en forventningsafstemning med kunden ved opstart og løbende evalueringer under hele byggeprocessen. JORTON har i samarbejde med en konsulentvirksomhed haft ledere og medarbejdere på kursus og sat en proces i gang, der skal gøre en ny og fokuseret kunde kultur til hver medarbejders eje. Forandring og udvikling kræver store indsatser, hvis de skal blive til virkelighed. Derfor har vi gjort noget ekstraordinært for, at denne forandring af kundekulturen skal få varigt liv blandt alle medarbejdere i JORTON. Målet med aktiviteterne er at sætte fart i en udvikling, hvor tilfredse kunder og glade medarbejdere forstærker vores image, kvaliteten af processen og det udførte arbejde samt scorer topkarakterer, når det gælder kundeloyalitet. JORTON Nøgletal *Gennemsnit 1/1/2014 Mål Isoleret *Gennemsnit 31/12/2014 Overholdelse af tidsfrister (100% er bedst) 101,0 100,7 100,0 100,6 % Antal kosmetiske mangler 2,287 1,750 1,921 2,129 pr. mio. kr. Antal mindre alvorlige mangler 0,531 0,300 0,425 0,464 pr. mio. kr. Antal alvorlige og kritiske mangler 0,089 0,040 0,106 0,099 pr. mio. kr. Forhold, der skal undersøges nærmere 0,096 0,040 0,026 0,064 pr. mio. kr. Økonomisk værdiansættelse af mangler (i % af entreprisesum) Andel af sager, hvor manglerne havde betydning for ibrugtagning af byggeriet 1,388 0,750 0,478 0,979 % 15,3% 10,0% 0,1% 13,2% % Arbejdsulykker 7,4 5,0 4,3 6,0 pr. mia. kr. Kundetilfredshed (5 er bedst) 3,4 3,7 4,3 3,8 [1-5] Kundeloyalitet (5 er bedst) 3,3 3,7 4,5 3,9 [1-5] * Gennemsnit er baseret på de seneste evalueringer over de sidste 36 måneder. JT PROJEKTSTYRING GIVER OVERBLIK Vi har i årets løb implementeret IT-værktøjet JT Projektstyring, der giver os et rigtig godt overblik på en række vitale områder. Det gælder styringen af økonomien, overblik over vores aftaler med kunder og leverandører, samt overblik og styring af opgaverne på byggepladserne, så vi går fri af de risici, der måtte være. JT Projektstyring er med til at strukturere hverdagen for medarbejdere og ledere samt forbedre kommunikationen med kunderne. JT Projektstyring er med til at gøre en forskel, og værktøjet har haft stor betydning for resultatet for 2014.

10 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRET I RENOVERING Korskærparken, Fredericia Danmark er boligforeningernes land, og JORTON er en del af denne Danmarkshistorie. Vi er blandt de mest erfarne aktører, når det gælder om at vedligeholde den ældre boligmasse og give hele kvarterer et løft ind i fremtiden. Markedet for renovering har været stærkt stigende de seneste år, og det har JORTONs andel af markedet også været. Vi havde i 2014 særdeles gode resultater på vores tilbudsarbejder og vandt en del store renoveringssager i både Region Midt og Region Nord. TOPKARAKTERER FLERE STEDER Kundernes tilfredshed med de løste opgaver har været stor. Et eksempel herpå er renoveringen og ombygningen af tre boligblokke ved Korskærparken for Boligkontoret Fredericia, hvor vi af kunden fik topkaraktererne 4,7 for kundetilfredshed og 5 for kundeloyalitet på en skala fra 0-5 point. - JORTONs folk var rigtig gode til dialogen med beboerne, da disse flyttede tilbage til lejlighederne mens stedet stadig var en byggeplads. Beboerne følte sig trygge på trods af renoveringsarbejderne. Det skyldtes blandt andet en meget synlig og imødekommende formand hos JORTON. Små ting eller irritationsmomenter fik aldrig lov til at vokse sig store, fordi de blev løst med formandens hjælp. JORTONs folk forstod, hvad der var vigtigt for både os og for beboerne. Jørn Brynaa, projektleder, Boligkontoret Fredericia. I Aalborg afsluttede JORTON i 2014 renoveringen af 560 badeværelser for to afdelinger hos Viva Bolig - med succes. Der blev ikke målt på den ene afdeling, men den anden gav JORTON karaktererne 4,9 for kundetilfredshed og 5 for kundeloyalitet på en skala fra 0-5 point. Det har været en god oplevelse at have JORTON som samarbejdspartner. Jeg har fået stor respekt for dem og deres måde at tage ejerskab med hensyn til at løse udfordringerne. Palle Christensen, formand for Afd. 1, Viva Bolig. HØJ KVALITET OG FAGLIGHED Baggrunden for tilfredsheden er blandt andet den høje faglighed, der kommer af, at vi anvender egne håndværkere. Det løfter kvaliteten og sikrer overholdelse af frister samt løser eventuelle tidsmæssige udfordringer. Til at overholde deadlines har vi udvidet vores planlægningsværktøjer til at omfatte såkaldte cyklogrammer, som sikrer, at opgaverne i et projekt bliver løst i den mest effektive rækkefølge. Metoden kan forudse forsinkelser og andre udfordringer i tidsplanen, længe før de opstår. Det sparer tid og dermed også penge. I 2015 er forventningerne til renoveringsmarkedet særdeles positive, da boligselskaberne fortsætter deres massive renoveringstiltag. JORTON har viljen, kompetencerne og ressourcerne til rådighed, og vi er klar til at byde ind på et antal nøje udvalgte projekter af den samlede mængde af opgaver, der kommer i udbud.

11 LEDELSESBERETNING ÅRET I RENOVERING CASE KORSKÆRSPARKEN Beboerne følte sig trygge på trods af renoveringsarbejderne. Det skyldtes blandt andet en meget synlig og imødekommende formand fra JORTON. Jørn Brynaa, projektleder, Boligkontoret Fredericia. Projekt: Renovering, modernisering og ombygning Bygherre: Boligkontoret Fredericia Tidsramme: Entrepriseart: Hovedentreprise Entreprisesum: kr. EN GOD DIALOG OG ERFARNE FOLK SKABTE TRYGHED Tre blokke med 102 lejligheder blev i renoveret både inde og ude. Arbejdet fortsatte, da beboerne efter genhusning flyttede ind igen. En meget synlig og imødekommende formand fra JORTON løste problemerne, inden de opstod, og skabte dermed den ønskede tryghed blandt beboerne. Boligkontoret Fredericia iværksatte i 2013 en helhedsplan for Korskærparkens tre boligblokke for at give hele kvarteret et løft. Den omfattende renovering, modernisering og ombygning af Afdeling 405 blev udført med JORTON som hovedentreprenør. Der blev skiftet tage, installationer blev fornyet, altanfacaden renoveret, køkkener og badeværelser udskiftet og en af blokkene fik installeret elevator i opgangene. Endelig fik friarealerne et gevaldigt løft. DIALOG SKABER TRYGGE BEBOERE En så omfattende renovering og modernisering kræver genhusning i en periode, men beboerne i alle 102 lejligheder kunne flytte ind igen inden hele renoveringsprocessen var ført til ende. Det giver meget nemt problemer i forholdet mellem håndværkere og beboere, men ikke her, fortæller projektleder Jørn Brynaa fra Boligkontoret Fredericia: - JORTONs folk var rigtig gode til dialogen med beboerne, da disse flyttede tilbage til lejlighederne og stedet stadig var en byggeplads. Beboerne følte sig trygge på trods af renoveringsarbejderne. Det skyldtes blandt andet en meget synlig og imødekommende formand fra JORTON. Små ting eller irritationsmomenter fik aldrig lov til at vokse sig store, fordi de blev løst med formandens hjælp. JORTONs folk forstod, hvad der var vigtigt for både os og for beboerne, siger Jørn Brynaa. DIALOG I ØJENHØJDE - Der var hele vejen igennem et rigtig godt samarbejde med de erfarne gutter på pladsen. Samtidig viste byggeledelsen stort engagement og runderede byggepladsen både inden arbejderne mødte op og efterfølgende. Dialogen med både os og beboerne foregik i øjenhøjde. De var hurtige til at reagere på henvendelser og give hurtige svar. Og endelig var de hurtige til at rette eventuelle fejl eller mangler, slutter projektleder Jørn Brynaa fra Boligkontoret Fredericia. Korkærsparken er opført i 1960 erne og løbende renoveret i 1988, 1999 og Der er også opført et medborgerhus, der skal skabe rammen om en række aktiviteter.

12 ÅRSRAPPORT 2014 SDU, Campus Kolding ÅRET I NYBYG 2014 har inden for nybyg vist overraskende vækst i byggeaktiviteten. Nogle af de vækstbærende segmenter er blandt andet uddannelsesinstitutioner og kontordomiciler. Her viste JORTON, at vi kan være med i konkurrencen om total- og hovedentrepriser både nu og i fremtiden. KUNSTNERISK SPECIALOPGAVE Opgaven som hovedentreprenør for KIRK KAPITAL A/S og deres kommende hovedsæde i Vejle havn stiller store krav til håndværkerne, som skal følge kunstneren og arkitekten Olafur Eliassons anvisninger. For at JORTONs håndværkere kunne øve sig, blev der i 2014 lavet en 1:1 mock-up af et centralt afsnit af byggeriet. Der er tale om et krævende byggeri, hvor alle JORTONs kompetencer inden for betonstøbning- og murerhåndværket kan komme i spil. Der er støbt nyskabende betonkonstruktioner og muret med specialfremstillede sten, som ikke lægges efter den traditionelle snor men med, hvad man kunne kalde, et kunstnerisk håndelag. IN-SITU TIL FREMTIDENS HÅNDVÆRKERE I Aalborg påbegyndte JORTON hovedentreprisen på Universitetets nye Institut for Byggeri & Anlæg. Her skal kommende generationer studere i de rammer, som JORTON støber, og her viser vi igen, at vi mestrer fx at in-situ støbe 8,5 meter høje vægge. Kvaliteten sikrer vi ikke kun med vores dygtige håndværkere, men også gennem anvendelsen af den nyeste teknologi som projektering i 3D og med 3D afsætning på byggepladserne. TOPKARAKTERER AF BYGGESTYRELSEN JORTON fik højeste karakterer af Bygningsstyrelsen som bygherre ved evalueringen af apteringsentreprisen på campus byggeriet til Syddansk Universitet i Kolding. Et godt, åbent og ærligt samarbejde og en høj faglig kvalitet gav 4,7 for kundens tilfredshed plus et rent 5-tal og dermed højeste karakter i kundeloyalitet. - Der var dygtige, erfarne folk på opgaven. De leverede apteringen stort set uden fejl og mangler. Vi havde daglig kontakt og et fint samarbejde, hvor der meget nemt blev opnået enighed i alle spørgsmål. I sådan et stort projekt er det altafgørende, at projektlederne er folk, man kan kommunikere med. Carsten Olsen, ingeniør og byggeleder, Orbicon. INTERESSANT VÆKSTMARKED De vækstbærende segmenter i nybyg i 2014; boliger og butikker, kontordomiciler og hospitaler vil også være de dominerende segmenter i Dette vækstmarked er specielt interessant for JORTON, da vi med vores kompetencer inden for egenproduktion både har evnerne og ressourcerne til at agere konkurrencedygtigt, når de rigtige projekter skal vindes. Det gælder uanset om projekterne udbydes i fag-, hoved- eller totalentreprise.

13 LEDELSESBERETNING ÅRET I NYBYG CASE CAMPUSBYGNING TIL SDU Vi havde daglig kontakt og et fint samarbejde, hvor der meget nemt blev opnået enighed i alle spørgsmål. I sådan et stort projekt er det altafgørende, at projektlederne er folk, man kan kommunikere med. Carsten Olsen, ingeniør og byggeleder, Orbicon Projekt: Campusbygning til Sydansk Universitet Bygherre: Bygningsstyrelsen Tidsramme: Entrepriseart: Apteringsentreprise Entreprisesum: 43,9 kr. GODE PROJEKTLEDERE OG DYGTIGE HÅNDVÆRKERE JORTON fik højeste karakterer fra bygherren ved evalueringen af nøgletallene for apteringsentreprisen på campus byggeriet til Syddansk Universitet i Kolding. Et godt, åbent og ærligt samarbejde samt en høj faglig kvalitet gav 4,7 for kundens tilfredshed plus et rent 5-tal og dermed højeste karakter i kundeloyalitet. Et rigtig flot hus med en flot håndværksmæssig udførelse. Det var blot nogle af de positive tilkendegivelser om SDU Campus Kolding, som Bygningsstyrelsen i juni 2014 overdrog til Syddansk Universitet. Tilkendegivelserne blev bekræftet af den efterfølgende evaluering af det udførte arbejde. HØJ FAGLIG KVALITET Projektchef Hanne Alrø fra Bygningsstyrelsen, der bestilte byggeriet, siger, at det betyder meget for en bygherre, at samarbejdet med entreprenørerne er godt, åbent og ærligt, som det var tilfældet med JORTONs projektleder. - Det gælder også for samarbejdet med JORTONs underleverandør på apteringsopgaven. Især tømrerne leverede et godt stykke arbejde af høj faglig kvalitet, siger projektchefen fra Bygningsstyrelsen. Den samme opfattelse har det rådgivende ingeniørfirma Orbicon. Her fulgte ingeniør og byggeleder Carsten Olsen SDU-byggeriet fra start til slut. - Der var dygtige, erfarne folk på opgaven. De leverede apteringen stort set uden fejl og mangler. Og det på trods af, at de blandt andet havde en vanvittig svær opgave med at montere specielt udviklede, trekantede plader i lofterne, fortæller Carsten Olsen. GODT DAGLIGT SAMARBEJDE Orbicons byggeleder understreger, at tilfredsheden med udførelsen af entreprisen også bunder i samarbejdet med JORTONs projektleder og deres underleverandører. - Vi havde daglig kontakt og et fint samarbejde, hvor der meget nemt blev opnået enighed i alle spørgsmål. I sådan et stort projekt er det altafgørende, at projektlederne er folk, man kan kommunikere med, siger Carsten Olsen. Lofterne og apteringen af campusbygningens flotte auditorium vil fremover stå som gode eksempler på håndværk af høj kvalitet.

14 ÅRSRAPPORT 2014 Høje Kejlstrupvej, Silkeborg ÅRET I BRO Broafdelingen har gennem hele 2014 mærket og haft udbytte af den store aktivitet i branchen, som primært drives frem af opgaver for Vejdirektoratet og Banedanmark både med nye anlæg og renovering af eksisterende broer. STYRKET INDSATS PÅ SJÆLLAND Vi har efterhånden vundet og udført en del opgaver på Sjælland. Derfor etablerede vi medio 2014 et kontor i hovedstadsområdet for at øge opmærksomheden og interessen for JORTONs kompetencer inden for både nye anlæg og renoveringer. Etableringen af kontoret på Sjælland har dermed været en ubetinget succes. ERFARNE OG FLEKSIBLE FOLK Broafdelingens funktionærer og timelønnede er fleksible, når det gælder om at stille deres arbejdskraft til rådighed i hele landet. Det er generelt meget erfarne folk med mange år i vores tjeneste. 25 års jubilæer blandt både funktionærer og timelønnede er almindelige, og der findes sågar en 70 års fødselar i medarbejderstaben. Det siger noget om både medarbejderne og om JORTON som virksomhed, hvor det er gensidigt at være trofast. Erfaring er jo med til at sikre, at opgaverne løses med omhu og i en høj kvalitet, og at nye eller yngre medarbejdere bliver endnu bedre til deres arbejde. HØJ KUNDETILFREDSHED Derfor er det heller ikke usædvanligt, at broafdelingen scorer højt på kundetilfredsheden. Det gjorde vi eksempelvis på opgaven med opførelsen af fem nye broer i forbindelse med Silkeborgmotorvejen. To af broerne er klassiske 2-fags broer med en søjle i midten. Der er opført en klassisk cykeltunnel med skrå vægge, og endelig er der to arkitekttegnede broer, der fungerer som byporte i hver sin ende af Silkeborg. Projektchef Carsten Sandgaard fra Vejdirektoratet kalder designet af byportene morderligt vanskeligt at lave. - De arkitekttegnede broer er rigtig flot udført. JORTON har fået bygget de to broer med det udtryk, som vi gerne ville have. At få dem op at stå er imponerende, siger Carsten Sandgaard. Det fremgår desuden af evalueringen, at JORTON har været gode til at samarbejde og føre en konstruktiv dialog med bygherren og dennes rådgivere. Vi har leveret til tiden, taget hensyn til miljøet og omgivelserne samt bistået med konstruktiv viden. Vejdirektoratet vil derfor meget gerne anbefale os til andre, og hvis valget skulle stå mellem to ens bud, JORTON og en anden, vil de vælge JORTON. I 2014 var den øgede aktivitet i brosegmentet drevet af en ny infrastruktur på henholdsvis Sjælland og i Region Midtjylland. Denne tendens vil i 2015 fortsætte med udgangspunkt i infrastrukturelle tiltag i forbindelse med Femernbroen samt yderligere broudbud i det jyske. Vi forventer derfor, at 2015 bliver et særdeles godt år for vores broafdeling generelt.

15 LEDELSESBERETNING ÅRET I BRO CASE 5 BROER NORD/VEST De arkitekttegnede broer er rigtig flot udført. JORTON har fået bygget de to broer med det udtryk, som vi gerne ville have. At få dem op at stå er imponerende. Carsten Sandgaard, Projektchef, Vejdirektoratet Projekt: 5 broer nord/vest ved Silkeborg Bygherre: Vejdirektoratet Tidsramme: Entrepriseart: Hovedentreprise Entreprisesum: 73,9 mio. kr. JORTON ER EN DYGTIG BROBYGGER Vejdirektoratets evaluering af JORTONs arbejde med opførelsen af fire broer og en cykeltunnel til motorvejsbyggeriet ved Silkeborg er nærmest uforbeholden. Et meget vanskeligt brodesign er rigtig flot udført, siger projektchefen i Vejdirektoratet. Når JORTON får karakteren 4,9 for tilfredsheden og 5 for loyaliteten ud af fem mulige for et broprojekt med store udfordringer, så kan det kun være fordi broafdelingens medarbejdere er dygtige til at lave broer. Komplimenterne er i hvert fald uforbeholdne, når det gælder løsningen af projektet med de 5 broer nord/vest ved Silkeborg, som er udført for Vejdirektoratet. TRE NEMME OG TO SVÆRE To af broerne var klassiske 2-fags broer med en søjle i midten til at understøtte bropladen. Der var en klassisk cykeltunnel med skrå vægge, som skulle etableres så dybt, at der måtte kæmpes med grundvandet først som sidst. Og endelig var der to arkitekttegnede broer, der i dag står som byporte i hver sin ende af Silkeborg. Projektchef Carsten Sandgaard fra Vejdirektoratet kalder designet af byportene morderligt vanskelige at lave. - De arkitekttegnede broer er rigtig flot udført. JORTON har fået bygget de to broer med det udtryk, som vi gerne ville have. At få dem op at stå er imponerende, siger Carsten Sandgaard. PILEN PEGER MOD SILKEBORG Byportene er designet, så de former en slags pil, der peger ind mod Silkeborg. I den ene ende er bropladen under - støttet af en lodret væg. I midten er søjlen og i den anden hviler broen på toppen af en stejl, græsklædt skrænt. Selve bropladen er en del tykkere i den ene ende og spidser til hen mod skrænten. TRYGGE VED JORTON Projektchef Carsten Sandgaard siger, at JORTON har leveret broer af høj kvalitet, men at det ikke overrasker, for han har gode erfaringer med JORTON gennem mange år. - Det er altid prisen, der vinder ved offentlige udbud, men når JORTON vinder, ved vi altid, hvad vi får. Her er risikoen lille, for JORTON er dygtige brobyggere, siger projektchefen.

16 ÅRSRAPPORT 2014 Korskærparken, Fredericia ÅRET I SERVICE JORTON har altid stået stærkt på området for serviceopgaver. Det ligger i vores DNA og historie at levere konkurrencedygtige løsninger til vores kunder og yde en service, som ligger ud over det normale. JORTON = GODT HÅNDVÆRK Serviceopgaverne har altid været forbundet med godt håndværk. Det gælder ikke mindst betonrenovering, betonopgaver og vores kompetencer inden for styring af projekter, hvor der skal tages maksimale hensyn til kunden, medarbejdere, kundens kunder eller de fysiske omgivelser. Både store og små kunder, boligforeninger eller private, får udført serviceopgaver til faste priser af vores egne håndværkere. Dermed nyder servicekunderne godt af de erfaringer, som håndværkerne har med sig fra meget større opgaver. HØJ KUNDETILFREDSHED MED SERVICEOPGAVE Blandt årets serviceopgaver var hovedentreprisen på facaderenovering, efterisolering og facadepuds af Hotel Dania i Silkeborg, hvor vi efterfølgende fik karakteren 4 i kundetilfredshed og 4,7 for kundeloyalitet ud af 5 mulige. Hotellet ligger ved torvet i Silkeborg, og bygherren udtrykker stor tilfredshed med JORTONs evne til at håndtere naboer, gæster og personale, mens der blev renoveret en omstændighed, som ejeren af hotellet tillagde stor betydning. Bygherren er desuden meget tilfreds med vores evne til at overholde aftalte tidsplaner, og at entreprisen blev afleveret til tiden. Denne er også yderst tilfreds med JORTONs evne til en tilfredsstillende aflevering. AARHUS I VÆLTEN Inden for serviceopgaverne har der på det seneste været mest fokus på Aarhus og Midtjylland på grund af en større aktivitet i det østjyske, men med det nye tiltag rettes fokus også mod resten af Jylland og Fyn. Vi satser desuden på flere serviceopgaver for kunder med en større bygningsmasse. Det er et godt marked, hvor større kunder gerne søger en fast entreprenør til at servicere deres ejendomme. STYRKET SERVICE Markedet har dog været mindre end ventet i 2014, og derfor har vi styrket servicetilbuddet med etableringen af egen serviceafdeling, der er en del af entrepriseafdelingen. Afdelingen har fået en afdelingsleder og yderligere to funktionærer. Det betyder samtidig, at vi har fået styrket vores kompetencer både fagligt og ledelsesmæssigt.

17 LEDELSESBERETNING Højdebeholder i nedlagt drikkevandstank, Aarhus FLEKSIBILITET Uanset opgavetype, service eller renovering, kan du trygt overlade opgaven til JORTON. Med afdelinger i de fleste større byer, kan vi hurtigt være fremme, når du har brug for det. Vi har vores egne håndværkere, men kræves det, har vi et netværk af andre håndværkere, som vi samarbejder med. Endvidere kan ejere af ejendomme og administrationen hos boligforeninger vælge at få udført serviceopgaver til faste priser eller få en aftale med os om en fast tilsynsordning, så du ikke selv skal bekymre dig om tilsyn og vedligehold. Hotel Dania, Silkeborg Ringkøbingvej, Aarhus Ringkøbingvej, Aarhus

18 ÅRSRAPPORT 2014 Bel-Air, Esbjerg FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Selskabets ordrebeholdning udgjorde ved indgangen til 2015 i alt 945 mio. kr. Til sammenligning var ordrebeholdningen ved indgangen til 2014 på 572 mio. kr. Den store ordrebeholdning er historisk for JORTON og betyder, at vi er godt rustede ordremæssigt i hele 2015 og fremover. Det er ledelsens opfattelse, at JORTON med den fortsatte, målrettede strategiske indsats vil kunne skabe et positivt resultat i LØNSOM VÆKST OG MEGET TILFREDSE KUNDER Strategi bidrog til overskud på bundlinjen. Strategi er defineret og klar i sin målsætning. Vi skal fokusere på lønsom omsætningsvækst, en attraktiv bundlinje og endnu mere tilfredse kunder. Den positive kurve, vi her ser for 2014, skal løftes yderligere i Det skal ske gennem en øget professionalisme og en yderligere indsats for at forbedre JORTONs forretningsgange og systemer. Vi fortsætter arbejdet med at udvikle vores salgsstrategi på det strategiske, taktiske og operationelle plan. Med indførelsen af KPI (Key Performance Indicators) sikrer vi os, at JORTON hele tiden holder den fastlagte kurs. Og så skal et intensiveret kundefokus med oplæring af personalet cementere, at JORTON vitterlig er branchens frontløber på konstante evalueringer af kundernes tilfredshed til gavn for både kunderne og os. I 2015 skal der arbejdes på en ny portalløsning, der skal guide vores medarbejdere sikkert igennem udførelsen af igangværende projekter. Portalen skal være med til at skabe systematik og professionalisme i udførelsen og gavne medarbejdere. I sidste ende skal den også komme vores kunder til gavn. UDSIGT TIL FORANDRINGER Ledelsen er klar over, at fremtiden også byder på forandringer og nye udfordringer i JORTON med de tiltag, vi har sat i gang og med stadig nye målsætninger. Vejen mod de fælles mål kan blive hård og sej, men gennem motivation og indlevelse vil udfordringerne blive tacklet og forandringerne være med til at skabe værdi. Med målsætningerne i hus vil JORTON kunne styrke det faglige, vidensmæssige og økonomiske fundament samt øge professionalismen til gavn for alle parter. Vores branche lever med en masse risici, men med et solidt fundament vil vi altid kunne modstå udfordringerne.

19 LEDELSESBERETNING Billundskolen KAPITALBEREDSKAB OG INVESTERINGER KAPITALBEREDSKAB Ledelsen anser det aktuelle kapitalberedskab for tilfredsstillende og fuldt tilstrækkeligt til at understøtte forretningsgrundlaget i JORTON. FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSOMKOSTNINGER Der er ikke afholdt forsknings- og udviklingsomkostninger i INVESTERINGER Der investeres løbende i grej og materiel i nødvendigt omfang. Den samlede tilgang i 2014 udgjorde 7,9 mio. kr. GENERELLE RISICI Selskabets væsentligste driftsrisiko er knyttet til evnen til at være stærkt positioneret som en velkvalificeret fag-, hovedog totalentreprenør, der kan påtage sig enhver opgave inden for selskabets virkefelt. Det er selskabets politik til stadighed at søge at udvælge og levere de produkter, som tilfredsstiller både samfundets, kundernes og selskabets krav, samt via egne ydelser og brug af gode leverandører og materialer at sikre gode relationer til alle samarbejdspartnere og forretningsforbindelser. Endvidere er det en integreret del af selskabets politik hele tiden at forsøge, at være på forkant med udviklingen i byggebranchen uden at være pionerer, samt ved hele tiden at forsøge at investere i moderne og effektivt grej og værktøj. På grund af selskabets størrelse, arten og omfanget samt kompleksiteten af de byggeopgaver, virksomheden påtager sig at løse, vil der løbende, som en integreret og uundgåelig del af branchen, opstå usikkerhed om aftalegrundlaget. Tillige vil det dynamiske element i enhver byggeopgave åbne for uenighed mellem de involverede parter. Endelig vil der kunne opstå usikre krav om merbetaling og/eller krav om fradrag i allerede indgåede kontraktsummer, som følge af uenighed om det leverede. Selvom ledelsen i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten forsøger at afdække alle kendte risici og indarbejde de nødvendige reservationer i forbindelse med opgørelsen af igangværende arbejder, vil der til stadighed bestå en usikkerhed i denne subjektive vurdering. FINANSIELLE RISICI Selskabet er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret for ændringer i renteniveauet. Det er selskabets politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Selskabets finansielle styring retter sig således alene mod allerede påtagne finansielle risici. RENTERISIKO Det er selskabets politik at søge fri kapital placeret på en sådan måde, at udsving i renteniveauet kun har mindre påvirkning. En større del af vores prioritetsgæld er optaget som såkaldte rentetilpasningslån. For at imødegå usikkerheden på de finansielle markeder er der, i tillæg til låneoptagelsen, indgået forskellige aftaler om begrænsning af renterisikoen. Udsving i renteniveauet forventes derfor ikke at kunne påvirke resultatet af de finansielle poster væsentligt. VALUTARISIKO Selskabet er med de nuværende aktivitetsområder ikke påvirket af udsving i valutakurser. KREDITRISIKO Selskabet har ikke væsentlige risici vedrørende enkelte kunder eller samarbejdspartnere. Selskabets politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Hertil kommer, at en betydelig del af selskabets aktiviteter afdækkes via sikkerhedsstillelser i medfør af AB92. Det løbende behov for og krav om sikkerhedsstillelse i forbindelse med større samhandelsaftaler er øget med de ændrede vilkår på pengemarkedet generelt. Det forventes, at krav om øget sikkerhedsstillelse fra selskabets samarbejdspartnere vil kunne rummes i selskabets finansielle beredskab.

20 ÅRSRAPPORT 2014 ARoS Aarhus Kunstmuseum

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår)

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår) Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 92 71 02 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere