- anlæg for fremtiden!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- anlæg for fremtiden!"

Transkript

1 - anlæg for fremtiden!

2 KERNEVÆRDIER CG Jensens kerneværdier er åbenhed, ærlighed og troværdighed. Indadtil og udadtil. Det skaber engagement og ansvar hos vores medarbejdere. Åben, ærlig og troværdig dialog med kunderne betyder tilfredse kunder.

3 CG Jensen i går, i dag og i morgen I 1931 grundlagde civilingeniør Christian Gottfred Jensen entreprenørfirmaet CG Jensen. Gennem årene voksede CG Jensen sig til at være en af Danmarks store, stolte entreprenører, der op gennem 30 erne, 40 erne, 50 erne og frem til i dag har bygget Danmark. CG Jensen positionerede sig med godt ingeniørarbejde og en indgående viden og erfaring inden for anlægs-, kloak-, beton-, vej- og stålopgaver. Der stod respekt blandt bygherrer, rådgivere og i branchen om navnet CG Jensen, så meget at Skanska, der i 1961 overtog aktiemajoriteten, videreførte navnet CG Jensen helt frem til I 2007 valgte Skanska-Koncernen at ændre strategi, og 12 ledende medarbejdere i det daværende Skanska Danmarks Region Anlæg besluttede sammen med en investor at overtage og videreføre aktiviteterne pr. 1. januar 2008, og dermed er vi tilbage ved udgangspunktet med det nye CG Jensen A/S. tilbage til det gamle CG Jensen. Fælles for alle er den særlige entreprenørånd med fokus på kvalitet, faglighed og tætte kunderelationer. Værdier, der er værd at fastholde, i en moderne og travl verden. Vi vil være med til at videreudvikle entreprenørbranchen i de kommende mange år. Vi vil gerne bidrage til et tættere samarbejde med kunder og rådgivere om at skabe bedre løsninger, der teknisk, tidsmæssigt og økonomisk er en fordel for kunden. Bløde værdier som miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed spiller en større rolle over alt i samfundet. Og endnu mere i fremtiden. CG Jensens medarbejdere har skabt gode resultater med arbejdsmiljø, sikkerhed på byggepladsen og med at tænke grønt i byggeprocessen, blandt andet sikker affaldssortering, håndtering af farlige stoffer m.m. CG Jensen er et godt valg, når du vil have en miljøbevidst entreprenør til et miljørigtigt byggeri. NED OG OP MED KNIPPELSBRO Renoveringen af Knippelsbro i København blev udført i 1991, og CG Jensen måtte helt til Norge for at finde en flydekran, der kunne klare det tunge løft. Broen blev skåret i 4 stykker, hver på ca. 450 tons og sejlet til Fisketorvet, hvor selve renoveringen fandt sted. Christian den IV byggede i 1618 den første bro mellem København og Christianshavn. I 1641 blev Hans Knip bropasser, og broen fik navnet Knippensbro efter ham. I 1800-tallet fik den det nuværende navn. Du finder CG Jensen A/S på opgaver i hele landet. Hovedkontoret er i Glostrup, og vi har regionskontor i Lystrup ved Århus og i Odense. I det nye CG Jensen er vi ca. 250 engagerede medarbejdere, som har arbejdet sammen i mange år. Mange, både timelønnede og funktionærer, har rødder Michael S. Larsen Adm. direktør

4 MÅLRETTET FOKUS BYGGET PÅ VORES KOMPETENCE Hos CG Jensen er vi meget dygtige til udvalgte opgavetyper. Milliardentrepriser overlader vi til de store entreprenørkoncerner. Til gengæld ved de godt, hvem de skal ringe til, når entrepriser på store projekter skal løses godt. Så ringer de til CG Jensen. Den anerkendelse er vi ganske godt tilfredse med. Du er velkommen til at gøre det samme.

5 Hvornår skal du kontakte CG Jensen? Ring, når du har projekter inden for CG Jensens kerneområder. Vores viden og erfaring spænder bredt inden for vandbygning og ramning, beton og elementmontage, byggemodning og jordbehandling, jord og kloak samt stålkonstruktioner. Her er CG Jensen det rette valg. Ring jo tidligere, jo bedre. En tidlig dialog kan vi sammen udnytte til en bedre planlægning og optimering af byggeprocessen. Jo tidligere den byggetekniske, leverance- og håndværksmæssige side af sagen kan tænkes ind i planlægningen og projekteringen, jo større fordele kan du opnå. Ikke sjældent påviser vi fordele for bygherren ved at ændre eller justere i materialevalg eller i byggemetoden. Dette kan være i forhold til gængse løsninger, til årstiden, til markedet for byggematerialer og ikke mindst arbejdsmiljøet. Forbedringerne vil ses som bedre kvalitet tillige med økonomiske besparelser. Vi er vant til at tænke i helheder. Vores kernekompetencer er: Kaj- og molekonstruktioner Havneudvidelser og -renovering Ramning af pæle og spuns Byggemodninger, jord- og kloakarbejder Håndtering af forurenet jord Betonkonstruktioner; fundamenter, P-kældre, broer, renseanlæg m.v. Elementmontage ved råhuse Avancerede stålkonstruktioner DET HOLDER Vi var lidt skeptiske - turde vi binde an med det nye CG Jensen? Men det er de samme folk - fra direktøren til ham, der sidder i gravemaskinen. Vi kender dem fra tidligere opgaver. Nu er vi i gang, og det holder. Samarbejdet fungerer rigtig godt. Havnefoged Søren Brink, Hundested Havn I/S REFERENCER FORVENTNING HVORFOR HVORNÅR

6 ARBEJDSULYKKESFREKVENS NED FRA 39 TIL 5 En ambitiøs holdning til sikkerhed, som alle hos CG Jensen kender og er motiveret for. År for år har CG Jensens medarbejdere med en målrettet indsats nedbragt arbejdsulykkesfrekvensen* fra 39 til 5. Og vi stræber efter at komme endnu længere ned. * Ulykkesfrekvensen er antal ulykker pr. 1 million arbejdstimer, hvilket svarer til 520 fuldtidsansatte i ét år.

7 Hvorfor skal du kontakte CG Jensen? Vi har ekspertisen til at udføre opgaven. Hundredvis af store og små opgaver er udført gennem årene med egne folk og egne maskiner. CG Jensen formår at koordinere mange discipliner, der tilsammen sikrer et godt forløb og et godt resultat. Du har mange fordele af, at CG Jensen er en mellemstor partner. Der er ikke langt til toppen. Vi kan handle og beslutte. Reaktionen er hurtig, og du og dit projekt er i fokus. Medarbejderne er dygtige og erfarne. Du får derfor den nødvendige ekspertise, så dit projekt opfylder dit behov. Medarbejderstaben er stabil og har været mange år hos os. Det er en klar fordel for dig, at du under hele forløbet har de samme medspillere. Som kunde hos CG Jensen bliver du aldrig en lille brik i en stor koncern. Hos CG Jensen er alle kunder vigtige, store som små. Vi er lydhøre over for dine ønsker og kommer gerne med kreative og konstruktive løsninger. Vi vægter miljøhensyn og arbejdsmiljøet meget højt. Kort sagt: Vi kan levere varen, samtidig med at tid, kvalitet og økonomi overholdes! FAKTA En sammentømret organisation med korte beslutningsveje og dygtige, engagerede medarbejdere hos CG Jensen giver høj kvalitet til tiden og til prisen. REFERENCER FORVENTNING HVORFOR

8 SYSTEMATISK PROJEKTSTYRING CG Jensens ledelsessystem har fokus på effektivitet og rettidighed. Systemet integrerer kvalitetssikring, miljøledelse og arbejdsmiljø med kundefokus, økonomistyring, planlægning, risikostyring og de øvrige projektstyringsaktiviteter. Selvfølgelig tilpasset det enkelte projekts forudsætninger og type i følgende faser: Tilbud Projektering Planlægning Produktion Aflevering

9 Hvad kan du forvente af samarbejdet med CG Jensen? CG Jensen betyder tryghed og sikkerhed for, at opgaven bliver løst godt, til tiden og til prisen. Vores kerneværdier er åbenhed, ærlighed og troværdighed. Det betyder, at samarbejdet bygger på dialog og på orden i tingene, også når det gælder arbejdsmiljø og sikkerhed. Forventningsafstemning er et nøgleord i vores samarbejde og er en nøglefaktor for tilfredshed og målopfyldelse for alle parter. Med bygherre og rådgivere indleder vi samarbejdet med en indgående dialog om planer, forventninger, prioriteringer m.m. som en uformel partnering. Når forventningerne er kendt og afstemt, er det nemmere at nå de fælles mål for projektet. Byggestyringen er lige så central. Rettidig omhu, overblik og planlægning fjerner de sten, der ofte fører til problemer og koster ekstra. Men er også nøglen til en effektiv produktion, nul fejl og den ønskede kvalitet. Dialogen gælder også i forhold til vores medarbejdere på byggepladsen. Engagerede og motiverede medarbejdere er det, der skaber holdfølelse, ansvarlighed og i sidste ende en velfungerende byggeplads. Når det fungerer, kommer resultaterne. Kvalitet, miljø og sikkerhed går vi ikke på kompromis med. CG Jensen arbejder efter retningslinierne i et integreret ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, der opfylder kravene i standarderne ISO 9001, ISO og OHSAS Planlægning og ansvarsfordeling er kernen i alle vores projekter. Dermed har projektledelsen overblik og et effektivt beslutningsgrundlag. Der følges løbende op på tid og økonomi. Vores medarbejdere efteruddannes løbende i nye rutiner og risici. Håndtering af alle typer materialer og affald er sat i system. Alle medarbejdere er med og bidrager med netop deres faglighed og erfaringer til at optimere processen og det endelige resultat. RIMELIG SERIØSE Det er en fordel, at de har en bred kompetence, så vi kan klare os med kun en enkelt leverandør til hele råhuset på det nye Tivoli Hotel. Tidsplanen er stram, men de har været gode til at holde den. Vi valgte CG Jensen blandt flere muligheder. De var rimelig seriøse under kontraktforhandlingerne og prissætningen og meget opsøgende på tingene. Deres engagement i samarbejdet er meget positivt. Allan Arpe, direktør, Arpe & Kjeldsholm Totalentreprenør A/S. REFERENCER FORVENTNING

10 STORE OG SMÅ OPGAVER CG Jensens medarbejdere har gennem årene udført hundredvis af store og små opgaver inden for stål, beton og elementmontage, byggemodning, jord og kloak, ramning og vandbygning, havneudvidelse samt renovering af kajer og moler.

11 Her har vi sat vores fodaftryk Du vil altid kunne se det, når CG Jensen har været med på projektet. Vores fodaftryk er afsat. Fra kælder til kvist. Fra Gedser til Skagen. Vi har lagt vores sjæl, vores vilje og vores engagement i at løse opgaven til kundens tilfredshed og forventning. Krævende stålmontage af Tivolis Himmelskibet Fra myndighedstilladelsen blev givet, var der under tre måneder til at udføre den komplicerede stålmontage. Med så kort en frist valgte Tivoli at satse på det sikre og valgte CG Jensen. Projektet omfattede 24 jordankre, 300 tons betonfundament og montage af tårn og Tycho Brahe-inspirerede måner i 80 meters højde. Valget af CG Jensen var oplagt. Året før havde de gjort det umulige ved at færdiggøre Dæmonen under vanskelige betingelser og kort tid, og uden et eneste minus fra TÜV til kvaliteten, siger projektchef Jørgen Juhl, Tivolis projektafdeling Danmarksmester i P-anlæg CG Jensens medarbejdere har opført flere af Danmarks største P-kældre. I centrum af København er opført en stor P-kælder under husene på Amerika Plads og en P- kælder på Havneholmen. Alle leveret til tiden og i den rigtige kvalitet. I Billund har vi opført et P-hus til biler, og i Ørestad en P-kælder med 850 pladser til Fields. Vellykket spildevandsprojekt I samarbejde med rådgivende ingeniør I. Krüger og Søllerød Kommune udførte CG Jensens medarbejdere fra 2003 til 2005 et stort projekt, som sikrer en bedre miljømæssig behandling af spildevandet. Det omfatter blandt andet tre nye underjordiske opsamlingsbassiner på m 3 og 13,5 km spildevandsledning på op til 700 mm i diameter. Igen og igen (Sluseholmen byggemodning) Bygherrerne tog kontakt med et antal anlægsentreprenører og valgte det nuværende CG Jensen til den store byggemodning på Sluseholmen med ramning af 2500 løbende meter spuns, pilotering, miljørigtig håndtering af jorden, stålmontage af broer m.m., udtaler afdelingsleder Peter Ebbesen, Sjælsø Gruppen og fortsætter: Deres evne til at komme med gode forslag og anbefale løsninger ud fra deres erfaring med anlægsarbejde har tilført arbejdet værdi, og det er også grunden til, at vi har dem med på andre sager. Sådan vil det være. Har du gode erfaringer, vælger du det sikre. FØRSTE SKRIDT: Nu har vi lagt vores værdier, metoder og resultater frem. Nu er det din tur. Ring og tag det første skridt til at få løst din opgave. P.S. Gå ind på og følg med i, hvem der også har ringet. REFERENCER

12 Hovedkontor CG Jensen A/S Fabriksparken Glostrup Tlf Fax Kontor Jylland CG Jensen A/S Rokhøj Lystrup Tlf Fax Kontor Odense CG Jensen A/S Rismarksvej Odense V Tlf Fax

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør profil 3 Derfor DEAS 4 Sådan driver vi forretning 7 En kundeorienteret servicevirksomhed 8 DEAS Ejendomsadministration - vejen til et godt afkast 11 DEAS Facility Services 12 DEAS Erhverv erhvervsmægler

Læs mere

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os.

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. Hvor der handles, der bygges Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. 1 Hvor der handles, der bygges I Danske Byggecentre arbejder vi hver

Læs mere

DS Gruppen. stærk i stål, beton og beklædning

DS Gruppen. stærk i stål, beton og beklædning DS Gruppen stærk i stål, beton og beklædning 2 DS Gruppen DS Gruppen kort fortalt DS Gruppen er en af Europas førende industrikoncerner inden for produktion og salg af løsninger i stål, beton og overfladebehandling

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Projekt: Kompetencedreven innovation - med håndværkeren og byggepladsen i centrum Den lærende og digitale byggeplads Renoveret facade og tagetage på Kagshusene

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

En rigtig børnehave er da rund

En rigtig børnehave er da rund # 4:2011 En rigtig børnehave er da rund Sorring Børnehus er en udfordring af den sjove slags for der er ikke to elementer, der er ens. Én ting er at bygge noget rundt. Noget andet er - En cirkel er en

Læs mere

DANMARK. - din rådgivende partner for et bedre miljø

DANMARK. - din rådgivende partner for et bedre miljø DANMARK - din rådgivende partner for et bedre miljø GK DIN RÅDGIVENDE PARTNER FOR ET BEDRE MILJØ I GK ønsker vi som totaltekniske entreprenør og service partner indenfor både ny byggeri og eksisterende

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

INDHOLD SLAGELSE KOMMUNE

INDHOLD SLAGELSE KOMMUNE INDHOLD B. NYGAARD-SØRENSEN 4 BNS-ånd i nye hænder 6 Renovering af beboede lejligheder 6 Byggeri skal forebygge selvmord 8 Energioptimering 11 Murerarbejde uden mangler 12 En fremtidsløsning 3 Troværdighed

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Skanderborg Forsyningsvirksomhed Skanderborg Forsyningsvirksomhed får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis Skanderborg forsyning får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Nr. 4 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Entrepriseret: Få hjælp til udbud Lederudvikling

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

SAMSON AGRO får nyt. lønsystem. PlusLøn i praksis

SAMSON AGRO får nyt. lønsystem. PlusLøn i praksis SAMSON AGRO får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis SAMSON AGRO får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk DI 1787 København V Tlf.:

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

STAR. Orla Dahl Jepsen

STAR. Orla Dahl Jepsen STAR Internt Actona-magasin om lederudvikling i milliardklas sen For 8-10 år siden sagde jeg klart: Uddannelse er opreklameret. De ord er jeg ikke bange for at tage i mig igen. På den måde vil jeg også

Læs mere

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen Produktivitet i byggeriet En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen BAT-kartellet November 2010 Indholdsfortegelse Produktivitet i byggeriet... 3 Sammenfatning... 4 Produktivitetsbegrebet...

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 12. årgang nr. 4, december 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på uddannelse 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 2 Energivejleder

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Mikkel Nielsen. Nanna Pedersen. Thomas Beck. Sabrina Langvad. Betina Joy Asmussen. DS-Flexhal

Mikkel Nielsen. Nanna Pedersen. Thomas Beck. Sabrina Langvad. Betina Joy Asmussen. DS-Flexhal Mikkel Nielsen Nanna Pedersen Thomas Beck Sabrina Langvad Betina Joy Asmussen DS-Flexhal 26. april 2012 Koncept Konceptbeskrivelse Formålet med vores koncept er at forbedre DS-Flexhals online markedsføring

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Brdr. Møller. gennem 50 år

Brdr. Møller. gennem 50 år Brdr. Møller gennem 50 år 50 år er ingen alder Det hele startede i en kolonihave. Og det er med stolthed, at vi nu kan se 50 år tilbage i Brdr. Møllers historie. Rigtig mange projekter er blev løst af

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere