IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen"

Transkript

1 RISØ 1

2 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant fra RISØ: Søren Østergaard Jensen IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen Grundarealet af serverrummet er ca. 153 m 2, mens volumenet er ca. 400 m 3. Der er et nyt køleanlæg bestående af to fordampere samt et gammelt anlæg også med to fordampere. De nye køleanlæg oplyses at have en køleeffekt på 2 x 28 kw. Det gamle anlæg oplyses at have kw. Det nye og det gamle køleanlæg er redundante. Det gamle anlæg startes ca. en uge om måneden. De ny køleanlægs fordampere er placeret i hver ende af rummet, mens det gamle anlæg er placeret i en tilbygning. Køleanlæggene blæser kold luft ind under gulvet. Den kolde luft tilføres rack ene gennem bunden, og der er riste for lufttilførsel til de gamle servere på reolerne. De nye køleanlægs fordampere er vist i figur 2. Figur 3 viser udsugningen til det gamle køleanlæg, mens 4 viser køleanlæggenes kondensatorer, der er placeret på hver side af bygningen. Figur 2. Serverrummets fordampere til venstre også nogle af de gamle servere. udsugning indblæsning under gulv 2

3 Figur 3. Udsugning til gammelt køleanlæg. Når det gamle køleanlæg er slukket, kører fordamperventilatoren i det gamle anlæg, da de nye anlæg ikke alene kan skabe en tilstrækkelig god luftfordeling under gulvet. friskluftindtag til frikøling Figur 4. Køleanlæggets kondensatorer placeret udenfor. Til venstre det gamle anlægs kondensatorer og til højre de nye anlægs kondensatorer. Figur 5 viser reoler og rack i serverrummet. Effekten gennem UPS'en var ved det indledende besøg lige under 40 kw. 7 måneder senere ved inspektionen var dette steget til 43,4 kw (se Serverrumseftersyn køletekniskdel). Figur 6 viser ovenlysvinduet i serverrummet. Det vurderes, at varmebelastningen som følge af solindfald kan udgøre op mod 5 kw. Figur 5. Reoler og rack i serverrummet. Den vestvendte glasdør er desuden vist i billedet til højre. Serverrummet servicerer 850 brugere Serverne kører altid. 3

4 Figur 6. Ovenlysvinduet i serverrummet. Nøgletal Hvis det antages, at 43,4 kw (se Serverrrumseftersyn køleteknisk del) er det gennemsnitlige effektforbrug i serverrummet, så er det årlige elforbrug (varmebelastning) i rummet 43, = kwh. Elforbrug til servere pr. brugere: / 850 = 447 kwh server /bruger Varmebelastning pr. rumstørrelse: 43,4 / 400 = 0,11 kw belastning /m³ rum 4

5 Risø Besøgt den: 23/3-04 Kontakt person: Henrik M. Jensen Rapport over netværk og server installation i serverrummet Risø har i serverrummet udstyr, der bruges til administration, økonomi, Internet samt tekniske beregninger og anvendelser. Serverrummet er opbygget med edb gulv. Der bruges ca. 42 kw af udstyret fra UPS en. Den er placeret i serverrummet, så den skal også køles ned. Den har en kraftig hyletone, som til dels er dæmpet med noget skumplast på væggen, men hvis den kom ud af rummet, ville man slippe for støjen samt varmeafgivelsen. Med det store antal enheder (ca. 166 servere, 400 CPU er og 630 diske samt en del libraries) i server- og kontrolrummet vil det ikke være muligt på en overkommelig tid at dokumenterer de enkelte systemer med tekniske detaljer om udstyr og anvendelse samt driftsforhold.. Serverne er delvist placeret i rack, på gulvet og reoler samt i 2 store IBM rack. Netværksudstyret er placeret i 5 19 rack. Temperaturen holdes på 21 C året rundt. Der er en høj hastighed på luften i rummet (vurderet til ca. 6 m/s). Brugerne på økonomisystemet har brug for, at SAP systemet kører døgnet rundt, men der er en del test maskiner, som godt kunne være slukket efter arbejdstid. Filserverne bruges af forskere over hele kloden, så de skal være tilgængelige døgnet rundt. Internettet bruges døgnet rundt. Et IBM RS/6000 anlæg og 17 HP Proliant DL360 G3 bruges til parallel processing til talbehandlings opgaver (Finite Element Method m.m.). De er belagt med job efter et produktions skema hele tiden. Der står et større antal computere, som afdelinger, der ejer dem, ønsker, står i serverrummet. Levetiden på IT-service computere er sat til 4 år. Efter en drifttid på 4 år bliver deres service lagt over på nye systemer. Der anvendes principper for server konsolidering. Der er 2 anlæg med Compaq og Dell EMC SAN og cluster. Der anvendes virtuelle servere med 13 Windows servere på en fysisk server.

6 Der er mindst 2 CPU er i serverne. Netværket er oppe i 24 timer Effektfordeling og køling 7. Div. HP 2kW 6. Div. HP 2kW 5. Div. 1kW 4. Dell SAN 4kW 3. Hoved krydsfelt 1kW 2. HP Compaq Fil Print Internet 10kW 1. Compaq SAP 4kW HP 2kW IBM RS/ kW UPS Kontrolcenter 1kW Figur. Fordelingen af udstyr med skønnet effektfordeling Effekten til UPS er målt med KeepFocus energimåler til at ligge på ca. 44 kw. Udstyret forventes at forbruge lidt over 40 kw. På ovenstående tegning er den skønnede effektfordeling vist. Rackene 1 og 2 er sat op, så de har front mod hinanden. De er udstyret med perforerede låger, så køleluften kan passerer dem. Placeringen af ristene i gulvet ved RS/6000 og 1 række rack er lagt på bagsiden bag rackene, så den varme luft fra rackene bliver opblandet med den kolde køleluft.. I række 2 blæses køleluften ind i bagsiden af racket. Da der er åbninger i nogle af rackene og der mangler blindplader, er der risiko for, at den opvarmede luft cirkulere tilbage til forsiden i racket og bliver brugt til køleluft. Bagsiden af række 2 føles som den varmeste række af udstyr. I række 4 var sidepladerne ikke monteret endnu. Det var nyt udstyr under indkøring. Udstyret på reolerne og gulvet samt nogle af rackene bliver air konditioneret med luften i rummet.

7 Driftsstabilitet Serverne med diske samt SAN er sat op, så der er redundans i systemerne. På den ældre del af serverne kan blæserne skiftes under drift, når de melder fejl. Diskene kører med spejling eller stribe med paritet og kan skiftes under drift uden tab af data, når de melder fejl. På kritiske servere og diskenheder er der 2 strømforsyninger, som kan skiftes udefra under drift. I perioden, når en ny server sættes op og bliver sat i drift, er der til tider en del fejl. Når den første er kommet i stabil drift, er der sjældent problemer med den. Der skiftes kun få af diske under driftsperiode, hvis den ikke er for mange år. Når serverne og diske holdes i døgndrift, ved man ikke, om de kan tåle at blive slukket. Den typiske fejl efter nogle år er, at smøremidlet har ændret egenskaber og bliver meget sejt, når bevægelsen stopper. Derpå kan motoren ikke få rotationen i gang igen. Det er ikke unormalt, at f.eks. flere diske fejler på een gang. Er komponenten eller komponenterne kritiske for serverens funktion, skal den/de skiftes, før systemet kan komme startes op igen. De fleste, der passer servere, kender problemet og frygter det, men hvis serveren bliver stoppet noget hyppigere, kunne det være, at problemet har et mindre omfang, når det opstår. Et SAN skal helst kører hele tiden, hvis der ikke skal opstå tidsrøvende problemer med styresystemer, som vil checke filsystemet, fordi der har være forstyrrelser. Et andet problem, som kan opstå, hvis man slukker og tænder for enhederne jævnligt, er fejl i strømforsyningen. Den er godt nok designet til de store strømstød ved opstarten og temperatursvingninger under opvarmning og afkøling, men ingen andre end producenten ved, hvor mange gange den kan tåle det. Temperaturen i serverrummet kan have indflydelse på levetiden af enhederne. Indenfor elektronik er der en tommelfinger regel, som siger, at en temperaturstigning på 10 C halverer levetiden. Det er mest kondensatorer, det går ud over. Hvis temperaturen i serverrummet til køling af servere er tæt på nedlukningsgrænsen for serverne, som er på C, vil små forstyrrelser på kølingen kunne stoppe serverne. Derfor holdes lufttemperaturen på 21 C, så der på en varm sommerdag er lidt reserve på temperaturen, når en køler stopper. Forslag til energibesparelse Alt udstyr er sat til at køre i døgndrift. Det har ikke været overvejet at lukke for systemer i perioder, hvor det ikke anvendes. En periodisk lukning af systemerne vil formentlig skulle forhandles med kunderne til systemerne, før den kan sættes i værk. Det forventes, at en bedre styring af køleluften vil kunne give nogen besparelse. Risø er igang med server og storage konsolidering. Der anvendes SAN og cluster samt virtuelle servere. Det forventes at give en større fleksibilitet i anvendelsen af serverne og formentlig også give en gevinst ved samlet at give mindre energiforbrug. Der er ikke kendskab til, hvor stor besparelse, der kan forventes, da anlægskonfigurationen og planer i detaljer ikke er kendt.

8 Der er planer om at opbygge er nyt system til parallel processing og i den forbindelse nedlægge RS/6000. Det er muligt, at det nye anlæg kommer til at bruge den samme energi, som det gamle anlæg, men kapaciteten vil være væsentlig forøget. På økonomisystemet blev det oplyst, at der er en del testcomputere. Hvis halvdelen af serverne er til afprøvning og kun bruges i dagtimerne mandag-fredag, vil der kunne spares omkring 13 MWh eller 3% af energien om året.

9 Serverrumseftersyn - køleteknisk del Sted: RISØ Dato: Besøgt af: Repræsentant for vært: Søren Østergaard Jensen og Claus S. Poulsen Bent Bøgelund Hansen, Henrik Nielsen og Jørgen Bundgaard. Beskrivelse af anlæg, herunder anlægstype og identifikation samt mærkeplade: Serverrummet hos RISØ køles af to nyere køleunits samt et ældre anlæg med to kompressorer. De nye (og identiske) units indeholder begge 2 stk. Copeland ZR81KCE-TFD 522 med R407C i hver unit. Én kompressor har ved +5/+40 C en ydelse på ca. 19,8 kw - altså en ydelse pr. unit på ca. 39,6 kw ved den nævnte driftstilstand. Anlæggene er udstyret med udendørs opstillet kondensatorer, én pr. kompressor. Figur 1: Billede af det ene af de nye køleanlæg 1

10 Figur 1: Et kig ind i kompressorrummet i det ene af de nye anlæg Begge de nye units er udstyret med to ventilatorer, som hver drives af en 1,5 kw motor (indedel). Kondensatorblæserne, der er trykstyret, er hver monteret med 150 W motorer og pr. kompressor er der 3 ventilatorer, altså totalt 2 x 2 x 3 = 12 ventilatorer på 150 W (2 units med hver 2 kompressorer gange 3 ventilatorer). Figur 3: De to nye anlægs 4 kondensatorer, én pr. kompressor Det ældre anlæg, der servicerer rummet hver fjerde uge, er opbygget med to kompressorer, én DVM Copeland model DNRA 500 EWM-000 (slagvolumen 19,1 m 3 /h) samt en DVM Copeland model D9RC AWM/D (slagvolumen 38,0 m 3 /h). Kølemidlet er R404A. Anlæggets fordamper er placeret i kanalsystem, hvor luften trækkes igennem fra rist i væg. 2

11 Figur 4: Indsugning og udblæsning fra gammelt køleanlæg Figur 5: De to kompressorer der udgør kernen i det "gamle" anlæg. 3

12 Opbygning af serverrum og beskrivelse af kølestrategi: Grundarealet af serverrummet er ca. 153 m 2, mens volumenet er ca. 400 m 3. Rummet er konstrueret med hævet gulv, hvorunder der er foretaget kabelføring og køleluften til de enkelte racks føres denne vej og op gennem riste i gulvet. Figur 6: Billede af gulvkonstruktion hos RISØ Der er i en af rummets ydervægge monteret en rist (se figur 4 i afsnit med beskrivelse af indledende besøg). Gennem denne rist trækkes der friskluft (ved inspektionen ca. 400 m 3 /h udeluft med en temperatur på ca. 12 C). Dette virker således som et beskedent frikølingsbidrag af størrelsesordenen 1 kw. Solindfald gennem dør, vindue og ovenlysvindue vurderes i måleperioden til at have udgjort i snit ca. 300 W over døgnet, mens den maksimale solbelastning midt på dagen var ca. 3 kw. Varmetab gennem vægge og loft vurderes i samme periode til i snit at have været ca. 1 kw. 4

13 Fra målinger og beregninger haves følgende: Måleperiode: 27/2-04 til 19/3-04 Målt gennemsnitligt belastning: Målt gennemsnitligt elforbrug til køling: Målt gennemsnitlig temperatur til fordamper: Målt gennemsnitlig temperatur til kondensator: 43,4 kw 17,8 kw 20,0 C 4,2 C Målt effektivitet (tilført el til rum/tilført el til køleanlæg): 2,44 (-) I de følgende beregninger er de fire køleanlæg ("anlæg 1", "anlæg 2", "gammelt lille anlæg" og "gammelt stort anlæg") beregnet som ét anlæg. Dette skyldes, at måleperiodens længde ikke vurderes tilstrækkelig lang til at kunne danne grundlag for egentlig anlægsspecifikke beregninger. Der er bagerst i denne eftersynsrapport foretaget en nærmere vurdering af de enkelte anlæg (de gamle anlæg contra de nye). Beregnet årligt energiforbrug til køling: ca kwh/år Note: Det årlige energiforbrug er estimeret med den i målingerne registrerede temperatur ved kondensatorerne. Beregnet besparelse i energiforbrug ved anvendelse af frikøling (*): ca kwh/år (*): nødvendig temperaturdifference mellem inde og ude = 8K - indeventilator "klarer" frikølingen. Beregnet besparelse i energiforbrug ved ændret styringsstrategi (**):ca kwh/år (**): on/off drift på indeventilator - ingen frikøling 5

14 30 25 Risø temperaturer fordamper anlæg 1 fordamper anlæg 2 fordamper gl anlæg gl kondensator ny kondensator serverrum 20 temperatur [ C] dagnummer [2004] Figur 8: Målte temperaturer hos RISØ Risø effektforbrug lille gl anlæg vent gl anlæg anlæg 1 anlæg 2 stort gl anlæg el til UPS elforbrug [W] dagnummer [2004] Figur 9: Målt effektforbrug hos RISØ (alle målinger) 6

15 Risø effektforbrug - køleanlæg lille gl anlæg vent gl anlæg anlæg 1 anlæg 2 stort gl anlæg elforbrug [W] dagnummer [2004] Figur 9: Målt effektforbrug hos RISØ- køleanlæg 7

16 Observationer på stedet: Filtre renholdt (ja/nej): Kondensator renholdt (ja/nej): Ja Nej, de virkede snavsede på undersiden. Montering af indedel korrekt (redegørelse): Begge de nye anlægs indedele virkede umiddelbart som korrekt monteret. Det gamle anlægs fordamper er monteret i kanalsystem som ikke umiddelbart kunne besigtiges. Luftfordelingen under det hævede gulv virkede umiddelbart rimelig, hvilket primært skyldes relativ stor frihøjde i konstruktionen. Det har dog af hensyn til luftfordelingen været nødvendigt at lade det gamle anlægs ventilatorer kører videre, når det alene er de nye anlæg der er i drift. Blokering af luftstrøm: Nej Hvis ja, angiv hvad der spærrer: - Montering af udedel korrekt (redegørelse): Alle de i alt 6 kondensatorer (4 på de to nye anlæg og 2 på det gamle) vurderes som korrekt monteret. Blokering af luftstrøm eller andet kritisk: Hvis ja, angiv hvad der spærrer: Ja Snavs på underside af kondensator kan blokere luftstrøm Anlæggets styrestrategi (hvis muligt): De to nye anlæg kører 3 uger i træk, og den efterfølgende uge leveres kølingen af det gamle anlæg. Anlæggene reguleres ud fra luftens returtemperatur til anlæggene. 8

17 Mangler anlægget kølemiddel (hvis muligt): Dette detekteres ved at observere skueglas og foretage spotmålinger på kølesystem (hvis muligt). Observationer noteres her: Der kunne ikke umiddelbart konstateres manglende kølemiddel på anlæggene. 9

18 Konklusion på køle- og bygningsteknisk del af eftersyn Frikøling (er dette en mulighed) - kort redegørelse: Frikøling er absolut en mulighed hos RISØ. Serverrummet er placeret i separat bygning med flere ydervægge, hvor det ville være muligt at etablere frikølingssystem. Den beregnede besparelse i køleanlæggenes energiforbrug er på ca. 46% ved etablering af frikøling. Der er allerede etableret frikøling i beskeden målestok gennem rist i væg (ca. 0,15 m 2 ). Ved besigtigelsen kunne der beregnes en "køleeffekt" på ca. 1 kw ved det givne temperaturniveau og den beregnede volumenstrøm (ca. 400 m 3 /h). Andre oplagte besparelsesmuligheder: Solafskærmning af vinduer og ovenlysvindue ville være oplagt, da varmeindfaldet her skal fjernes med køleanlægget. Målingerne viser, at det gamle anlæg faktisk bruger mindre strøm end de to nye og alligevel kan levere tilstrækkelig køling til rummet. Faktisk bruger de to nye anlæg tilsammen omkring 19,2 kw (incl. ekstra ventilator) til at holde rumtemperaturen, mens det gamle anlægs to kompressorer og ventilatorer tilsammen bruger ca. 14,4 kw til samme opgave - altså ca. 25% mindre energiforbrug i det gamle anlæg end i de nye. Ud fra ovennævnte kunne det anbefales at skifte strategi og i stedet lade det gamle anlæg køle rummet i treugers perioden og så lade de nye anlæg servicere rummet i den følgende uge. Dette vil teoretisk give en reduktion i energiforbruget på ca. 13%. Øvrige kommentarer til køleanlæg: Ingen. Kommentarer vedr. den øvrige installation: Ingen. 10

19 Serverrumseftersyn Organisationsanalyse Risø Interview-person: Ingeniør Ole Tøttrup (OT) JV (3) Baggrund og beslutning for serverrummet Serverrummet var været etableret for lang tid siden og som en del af it-udviklingen for Risø. Overordnede krav til serverrummet It-chefen er ansvarlig for de overordnede krav. It-sikkerheden har top vigtighed, og dernæst har prisen høj vigtighed. Et lavt energiforbrug er måske mindre vigtigt. Den gang serverrummet blev etableret snakkede man ikke om energiforbruget, mens at det nu har anderledes og større økonomisk vægt. Placeringen af serverrummet Serverrummet har en central placering i forhold til den samlede bygningmasse på Risø. Bygningen er opført med henblik på anvendelse som serverrum, blandt andet med løftet gulv. Opbygning og drift af serverrum, IT-udstyr og køleanlæg It-afdelingen er ansvarlig for indretning af serverrummet og for driften af it-udstyret. De beslutter selv køb af nyt edb-udstyr. Risøs bygnings- og anlægsservice (BAS), hvor OT er fra, er ansvarlig for at vedligeholde bygning og ventilations- og køleanlæg på samme måde som BAS gør for øvrige bygninger og installationer på Risø. Større ændringer vil komme som forslag fra it-afdelingen, for eksempel hvis køleanlægget ikke kan klare belastningen. BAS står for at projektere ændringen og et efterfølgende udbud og gennemførelse af projektet. Rådgivende ingeniørfirma kan blive brugt ved større ændringer. Leverandørerne bliver brugt i mindre omfang ved mindre projekter. BAS står for drift og vedligeholdelse på de tekniske anlæg, herunder køleanlægget. 1

20 Yderligere information og rådgivning fra for eksempel Elsparefonden Der er umiddelbart ikke noget behov for yderligere information og rådgivning, men det er godt at vide for OT, at Elsparefonden findes, og det er muligt at ringe og få information. Den bedste form for formidling er over internettet, som Risø selv kan formidle videre via intranettet. Interesse i elbesparelser i serverrummet og barrierer Generelt Risø er helt klart interesseret i elbesparelser. OT mener ikke at der er barrierer. Det er en proces, der er i gang. Energiforbruget er også en parameter ved valget, men der er mange områder at tage hensyn til, og det kan være svært at komme igennem med nye forslag. Frikøling For nyligt har edb-afdelingen annonceret, at der skal proppes noget mere EDB-udstyr ind i serverrummet. I forbindelse med at der skal opstilles mere it-udstyr i serverrummet, har Risø kontaktet én af deres eksterne rådgivere for at finde en løsning på varmeproblemet. Rådgiveren har nogle overvejelser om at ændre køleanlægget, så det en stor del af den samlede årlige drifttid kan køre på frikøling. Derfor mener OT, at de ikke har nogle barrierer mod frikøling, men tværtimod finder det meget attraktivt. 2

Rambøll Informatik 1

Rambøll Informatik 1 Rambøll Informatik 1 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant fra Rambøll: Søren Østergaard Jensen Ole Ørskov Nielsen Et af Rambøll Informatiks kunde-serverrum blev besigtiget. Én klient ejer

Læs mere

Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand. Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer

Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand. Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer Forbrugerstyrelsen Indledende besøg Besøg d. 21/3-03 af: Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer Forbrugerstyrelsens

Læs mere

25,2 o C (baag rack mellem rack og loft) rack. 23,3 o C (ca. 1,2 m højde) rumhøjde 1,95 m. 5 m

25,2 o C (baag rack mellem rack og loft) rack. 23,3 o C (ca. 1,2 m højde) rumhøjde 1,95 m. 5 m Bergsøe 4 1 Indledende besøg Besøg d. 19/6-03 af: Repræsentant fra Bergsøe 4: Søren Østergaard Jensen Søren Lyster Bergsøe 4 s serverrum er beliggende i kælderen. Serverrummet har ingen ydervægge. Rummet

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune 1 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant for Frederikshavn Kommune: Søren Østergaard Jensen Energiansvarlig Bo Nieburh Frederikshavn Kommunes serverrum er beliggende i

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It Energieffektivt datacenter i Statens It Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It April 213 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 PROJEKTFORLØB... 4 ENERGIFORBRUG

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik Mælken sveder i varmen Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik KB Køleteknik ApS er ejet af Kaj og Bo som hver især har mere end 20 års erfaring i at servicere kvægbrug Vi har egen import

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Miljørigtige datacentre til KU

Miljørigtige datacentre til KU Miljørigtige datacentre til KU Thomas Danø, Koncern-it, KU Dias 1 Introduktion KU: Skandinaviens største universitet Cirka 38.000 studerende Cirka 8.600 ansatte, heraf 5.000 forskere 8 nobelpristagere

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

Intelligent energiforbrug

Intelligent energiforbrug DI Sådan > SÅDAN Intelligent energiforbrug En vejledning fra DI ITEK > SÅDAN DI 1787 København V Tlf. 3377 3347 itek@di.dk itek.di.dk Udgivet af DI Redaktion: Carl Thørner Tryk: Kailow Graphic Forsidefoto:

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN.

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN. emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN. 01 TOTAL KOMFORT HELE ÅRET RUNDT. Vægmodellen af det nye Daikin Emura klimaanlæg er en bemærkelsesværdig blanding

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 9 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001625 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere