IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen"

Transkript

1 RISØ 1

2 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant fra RISØ: Søren Østergaard Jensen IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen Grundarealet af serverrummet er ca. 153 m 2, mens volumenet er ca. 400 m 3. Der er et nyt køleanlæg bestående af to fordampere samt et gammelt anlæg også med to fordampere. De nye køleanlæg oplyses at have en køleeffekt på 2 x 28 kw. Det gamle anlæg oplyses at have kw. Det nye og det gamle køleanlæg er redundante. Det gamle anlæg startes ca. en uge om måneden. De ny køleanlægs fordampere er placeret i hver ende af rummet, mens det gamle anlæg er placeret i en tilbygning. Køleanlæggene blæser kold luft ind under gulvet. Den kolde luft tilføres rack ene gennem bunden, og der er riste for lufttilførsel til de gamle servere på reolerne. De nye køleanlægs fordampere er vist i figur 2. Figur 3 viser udsugningen til det gamle køleanlæg, mens 4 viser køleanlæggenes kondensatorer, der er placeret på hver side af bygningen. Figur 2. Serverrummets fordampere til venstre også nogle af de gamle servere. udsugning indblæsning under gulv 2

3 Figur 3. Udsugning til gammelt køleanlæg. Når det gamle køleanlæg er slukket, kører fordamperventilatoren i det gamle anlæg, da de nye anlæg ikke alene kan skabe en tilstrækkelig god luftfordeling under gulvet. friskluftindtag til frikøling Figur 4. Køleanlæggets kondensatorer placeret udenfor. Til venstre det gamle anlægs kondensatorer og til højre de nye anlægs kondensatorer. Figur 5 viser reoler og rack i serverrummet. Effekten gennem UPS'en var ved det indledende besøg lige under 40 kw. 7 måneder senere ved inspektionen var dette steget til 43,4 kw (se Serverrumseftersyn køletekniskdel). Figur 6 viser ovenlysvinduet i serverrummet. Det vurderes, at varmebelastningen som følge af solindfald kan udgøre op mod 5 kw. Figur 5. Reoler og rack i serverrummet. Den vestvendte glasdør er desuden vist i billedet til højre. Serverrummet servicerer 850 brugere Serverne kører altid. 3

4 Figur 6. Ovenlysvinduet i serverrummet. Nøgletal Hvis det antages, at 43,4 kw (se Serverrrumseftersyn køleteknisk del) er det gennemsnitlige effektforbrug i serverrummet, så er det årlige elforbrug (varmebelastning) i rummet 43, = kwh. Elforbrug til servere pr. brugere: / 850 = 447 kwh server /bruger Varmebelastning pr. rumstørrelse: 43,4 / 400 = 0,11 kw belastning /m³ rum 4

5 Risø Besøgt den: 23/3-04 Kontakt person: Henrik M. Jensen Rapport over netværk og server installation i serverrummet Risø har i serverrummet udstyr, der bruges til administration, økonomi, Internet samt tekniske beregninger og anvendelser. Serverrummet er opbygget med edb gulv. Der bruges ca. 42 kw af udstyret fra UPS en. Den er placeret i serverrummet, så den skal også køles ned. Den har en kraftig hyletone, som til dels er dæmpet med noget skumplast på væggen, men hvis den kom ud af rummet, ville man slippe for støjen samt varmeafgivelsen. Med det store antal enheder (ca. 166 servere, 400 CPU er og 630 diske samt en del libraries) i server- og kontrolrummet vil det ikke være muligt på en overkommelig tid at dokumenterer de enkelte systemer med tekniske detaljer om udstyr og anvendelse samt driftsforhold.. Serverne er delvist placeret i rack, på gulvet og reoler samt i 2 store IBM rack. Netværksudstyret er placeret i 5 19 rack. Temperaturen holdes på 21 C året rundt. Der er en høj hastighed på luften i rummet (vurderet til ca. 6 m/s). Brugerne på økonomisystemet har brug for, at SAP systemet kører døgnet rundt, men der er en del test maskiner, som godt kunne være slukket efter arbejdstid. Filserverne bruges af forskere over hele kloden, så de skal være tilgængelige døgnet rundt. Internettet bruges døgnet rundt. Et IBM RS/6000 anlæg og 17 HP Proliant DL360 G3 bruges til parallel processing til talbehandlings opgaver (Finite Element Method m.m.). De er belagt med job efter et produktions skema hele tiden. Der står et større antal computere, som afdelinger, der ejer dem, ønsker, står i serverrummet. Levetiden på IT-service computere er sat til 4 år. Efter en drifttid på 4 år bliver deres service lagt over på nye systemer. Der anvendes principper for server konsolidering. Der er 2 anlæg med Compaq og Dell EMC SAN og cluster. Der anvendes virtuelle servere med 13 Windows servere på en fysisk server.

6 Der er mindst 2 CPU er i serverne. Netværket er oppe i 24 timer Effektfordeling og køling 7. Div. HP 2kW 6. Div. HP 2kW 5. Div. 1kW 4. Dell SAN 4kW 3. Hoved krydsfelt 1kW 2. HP Compaq Fil Print Internet 10kW 1. Compaq SAP 4kW HP 2kW IBM RS/ kW UPS Kontrolcenter 1kW Figur. Fordelingen af udstyr med skønnet effektfordeling Effekten til UPS er målt med KeepFocus energimåler til at ligge på ca. 44 kw. Udstyret forventes at forbruge lidt over 40 kw. På ovenstående tegning er den skønnede effektfordeling vist. Rackene 1 og 2 er sat op, så de har front mod hinanden. De er udstyret med perforerede låger, så køleluften kan passerer dem. Placeringen af ristene i gulvet ved RS/6000 og 1 række rack er lagt på bagsiden bag rackene, så den varme luft fra rackene bliver opblandet med den kolde køleluft.. I række 2 blæses køleluften ind i bagsiden af racket. Da der er åbninger i nogle af rackene og der mangler blindplader, er der risiko for, at den opvarmede luft cirkulere tilbage til forsiden i racket og bliver brugt til køleluft. Bagsiden af række 2 føles som den varmeste række af udstyr. I række 4 var sidepladerne ikke monteret endnu. Det var nyt udstyr under indkøring. Udstyret på reolerne og gulvet samt nogle af rackene bliver air konditioneret med luften i rummet.

7 Driftsstabilitet Serverne med diske samt SAN er sat op, så der er redundans i systemerne. På den ældre del af serverne kan blæserne skiftes under drift, når de melder fejl. Diskene kører med spejling eller stribe med paritet og kan skiftes under drift uden tab af data, når de melder fejl. På kritiske servere og diskenheder er der 2 strømforsyninger, som kan skiftes udefra under drift. I perioden, når en ny server sættes op og bliver sat i drift, er der til tider en del fejl. Når den første er kommet i stabil drift, er der sjældent problemer med den. Der skiftes kun få af diske under driftsperiode, hvis den ikke er for mange år. Når serverne og diske holdes i døgndrift, ved man ikke, om de kan tåle at blive slukket. Den typiske fejl efter nogle år er, at smøremidlet har ændret egenskaber og bliver meget sejt, når bevægelsen stopper. Derpå kan motoren ikke få rotationen i gang igen. Det er ikke unormalt, at f.eks. flere diske fejler på een gang. Er komponenten eller komponenterne kritiske for serverens funktion, skal den/de skiftes, før systemet kan komme startes op igen. De fleste, der passer servere, kender problemet og frygter det, men hvis serveren bliver stoppet noget hyppigere, kunne det være, at problemet har et mindre omfang, når det opstår. Et SAN skal helst kører hele tiden, hvis der ikke skal opstå tidsrøvende problemer med styresystemer, som vil checke filsystemet, fordi der har være forstyrrelser. Et andet problem, som kan opstå, hvis man slukker og tænder for enhederne jævnligt, er fejl i strømforsyningen. Den er godt nok designet til de store strømstød ved opstarten og temperatursvingninger under opvarmning og afkøling, men ingen andre end producenten ved, hvor mange gange den kan tåle det. Temperaturen i serverrummet kan have indflydelse på levetiden af enhederne. Indenfor elektronik er der en tommelfinger regel, som siger, at en temperaturstigning på 10 C halverer levetiden. Det er mest kondensatorer, det går ud over. Hvis temperaturen i serverrummet til køling af servere er tæt på nedlukningsgrænsen for serverne, som er på C, vil små forstyrrelser på kølingen kunne stoppe serverne. Derfor holdes lufttemperaturen på 21 C, så der på en varm sommerdag er lidt reserve på temperaturen, når en køler stopper. Forslag til energibesparelse Alt udstyr er sat til at køre i døgndrift. Det har ikke været overvejet at lukke for systemer i perioder, hvor det ikke anvendes. En periodisk lukning af systemerne vil formentlig skulle forhandles med kunderne til systemerne, før den kan sættes i værk. Det forventes, at en bedre styring af køleluften vil kunne give nogen besparelse. Risø er igang med server og storage konsolidering. Der anvendes SAN og cluster samt virtuelle servere. Det forventes at give en større fleksibilitet i anvendelsen af serverne og formentlig også give en gevinst ved samlet at give mindre energiforbrug. Der er ikke kendskab til, hvor stor besparelse, der kan forventes, da anlægskonfigurationen og planer i detaljer ikke er kendt.

8 Der er planer om at opbygge er nyt system til parallel processing og i den forbindelse nedlægge RS/6000. Det er muligt, at det nye anlæg kommer til at bruge den samme energi, som det gamle anlæg, men kapaciteten vil være væsentlig forøget. På økonomisystemet blev det oplyst, at der er en del testcomputere. Hvis halvdelen af serverne er til afprøvning og kun bruges i dagtimerne mandag-fredag, vil der kunne spares omkring 13 MWh eller 3% af energien om året.

9 Serverrumseftersyn - køleteknisk del Sted: RISØ Dato: Besøgt af: Repræsentant for vært: Søren Østergaard Jensen og Claus S. Poulsen Bent Bøgelund Hansen, Henrik Nielsen og Jørgen Bundgaard. Beskrivelse af anlæg, herunder anlægstype og identifikation samt mærkeplade: Serverrummet hos RISØ køles af to nyere køleunits samt et ældre anlæg med to kompressorer. De nye (og identiske) units indeholder begge 2 stk. Copeland ZR81KCE-TFD 522 med R407C i hver unit. Én kompressor har ved +5/+40 C en ydelse på ca. 19,8 kw - altså en ydelse pr. unit på ca. 39,6 kw ved den nævnte driftstilstand. Anlæggene er udstyret med udendørs opstillet kondensatorer, én pr. kompressor. Figur 1: Billede af det ene af de nye køleanlæg 1

10 Figur 1: Et kig ind i kompressorrummet i det ene af de nye anlæg Begge de nye units er udstyret med to ventilatorer, som hver drives af en 1,5 kw motor (indedel). Kondensatorblæserne, der er trykstyret, er hver monteret med 150 W motorer og pr. kompressor er der 3 ventilatorer, altså totalt 2 x 2 x 3 = 12 ventilatorer på 150 W (2 units med hver 2 kompressorer gange 3 ventilatorer). Figur 3: De to nye anlægs 4 kondensatorer, én pr. kompressor Det ældre anlæg, der servicerer rummet hver fjerde uge, er opbygget med to kompressorer, én DVM Copeland model DNRA 500 EWM-000 (slagvolumen 19,1 m 3 /h) samt en DVM Copeland model D9RC AWM/D (slagvolumen 38,0 m 3 /h). Kølemidlet er R404A. Anlæggets fordamper er placeret i kanalsystem, hvor luften trækkes igennem fra rist i væg. 2

11 Figur 4: Indsugning og udblæsning fra gammelt køleanlæg Figur 5: De to kompressorer der udgør kernen i det "gamle" anlæg. 3

12 Opbygning af serverrum og beskrivelse af kølestrategi: Grundarealet af serverrummet er ca. 153 m 2, mens volumenet er ca. 400 m 3. Rummet er konstrueret med hævet gulv, hvorunder der er foretaget kabelføring og køleluften til de enkelte racks føres denne vej og op gennem riste i gulvet. Figur 6: Billede af gulvkonstruktion hos RISØ Der er i en af rummets ydervægge monteret en rist (se figur 4 i afsnit med beskrivelse af indledende besøg). Gennem denne rist trækkes der friskluft (ved inspektionen ca. 400 m 3 /h udeluft med en temperatur på ca. 12 C). Dette virker således som et beskedent frikølingsbidrag af størrelsesordenen 1 kw. Solindfald gennem dør, vindue og ovenlysvindue vurderes i måleperioden til at have udgjort i snit ca. 300 W over døgnet, mens den maksimale solbelastning midt på dagen var ca. 3 kw. Varmetab gennem vægge og loft vurderes i samme periode til i snit at have været ca. 1 kw. 4

13 Fra målinger og beregninger haves følgende: Måleperiode: 27/2-04 til 19/3-04 Målt gennemsnitligt belastning: Målt gennemsnitligt elforbrug til køling: Målt gennemsnitlig temperatur til fordamper: Målt gennemsnitlig temperatur til kondensator: 43,4 kw 17,8 kw 20,0 C 4,2 C Målt effektivitet (tilført el til rum/tilført el til køleanlæg): 2,44 (-) I de følgende beregninger er de fire køleanlæg ("anlæg 1", "anlæg 2", "gammelt lille anlæg" og "gammelt stort anlæg") beregnet som ét anlæg. Dette skyldes, at måleperiodens længde ikke vurderes tilstrækkelig lang til at kunne danne grundlag for egentlig anlægsspecifikke beregninger. Der er bagerst i denne eftersynsrapport foretaget en nærmere vurdering af de enkelte anlæg (de gamle anlæg contra de nye). Beregnet årligt energiforbrug til køling: ca kwh/år Note: Det årlige energiforbrug er estimeret med den i målingerne registrerede temperatur ved kondensatorerne. Beregnet besparelse i energiforbrug ved anvendelse af frikøling (*): ca kwh/år (*): nødvendig temperaturdifference mellem inde og ude = 8K - indeventilator "klarer" frikølingen. Beregnet besparelse i energiforbrug ved ændret styringsstrategi (**):ca kwh/år (**): on/off drift på indeventilator - ingen frikøling 5

14 30 25 Risø temperaturer fordamper anlæg 1 fordamper anlæg 2 fordamper gl anlæg gl kondensator ny kondensator serverrum 20 temperatur [ C] dagnummer [2004] Figur 8: Målte temperaturer hos RISØ Risø effektforbrug lille gl anlæg vent gl anlæg anlæg 1 anlæg 2 stort gl anlæg el til UPS elforbrug [W] dagnummer [2004] Figur 9: Målt effektforbrug hos RISØ (alle målinger) 6

15 Risø effektforbrug - køleanlæg lille gl anlæg vent gl anlæg anlæg 1 anlæg 2 stort gl anlæg elforbrug [W] dagnummer [2004] Figur 9: Målt effektforbrug hos RISØ- køleanlæg 7

16 Observationer på stedet: Filtre renholdt (ja/nej): Kondensator renholdt (ja/nej): Ja Nej, de virkede snavsede på undersiden. Montering af indedel korrekt (redegørelse): Begge de nye anlægs indedele virkede umiddelbart som korrekt monteret. Det gamle anlægs fordamper er monteret i kanalsystem som ikke umiddelbart kunne besigtiges. Luftfordelingen under det hævede gulv virkede umiddelbart rimelig, hvilket primært skyldes relativ stor frihøjde i konstruktionen. Det har dog af hensyn til luftfordelingen været nødvendigt at lade det gamle anlægs ventilatorer kører videre, når det alene er de nye anlæg der er i drift. Blokering af luftstrøm: Nej Hvis ja, angiv hvad der spærrer: - Montering af udedel korrekt (redegørelse): Alle de i alt 6 kondensatorer (4 på de to nye anlæg og 2 på det gamle) vurderes som korrekt monteret. Blokering af luftstrøm eller andet kritisk: Hvis ja, angiv hvad der spærrer: Ja Snavs på underside af kondensator kan blokere luftstrøm Anlæggets styrestrategi (hvis muligt): De to nye anlæg kører 3 uger i træk, og den efterfølgende uge leveres kølingen af det gamle anlæg. Anlæggene reguleres ud fra luftens returtemperatur til anlæggene. 8

17 Mangler anlægget kølemiddel (hvis muligt): Dette detekteres ved at observere skueglas og foretage spotmålinger på kølesystem (hvis muligt). Observationer noteres her: Der kunne ikke umiddelbart konstateres manglende kølemiddel på anlæggene. 9

18 Konklusion på køle- og bygningsteknisk del af eftersyn Frikøling (er dette en mulighed) - kort redegørelse: Frikøling er absolut en mulighed hos RISØ. Serverrummet er placeret i separat bygning med flere ydervægge, hvor det ville være muligt at etablere frikølingssystem. Den beregnede besparelse i køleanlæggenes energiforbrug er på ca. 46% ved etablering af frikøling. Der er allerede etableret frikøling i beskeden målestok gennem rist i væg (ca. 0,15 m 2 ). Ved besigtigelsen kunne der beregnes en "køleeffekt" på ca. 1 kw ved det givne temperaturniveau og den beregnede volumenstrøm (ca. 400 m 3 /h). Andre oplagte besparelsesmuligheder: Solafskærmning af vinduer og ovenlysvindue ville være oplagt, da varmeindfaldet her skal fjernes med køleanlægget. Målingerne viser, at det gamle anlæg faktisk bruger mindre strøm end de to nye og alligevel kan levere tilstrækkelig køling til rummet. Faktisk bruger de to nye anlæg tilsammen omkring 19,2 kw (incl. ekstra ventilator) til at holde rumtemperaturen, mens det gamle anlægs to kompressorer og ventilatorer tilsammen bruger ca. 14,4 kw til samme opgave - altså ca. 25% mindre energiforbrug i det gamle anlæg end i de nye. Ud fra ovennævnte kunne det anbefales at skifte strategi og i stedet lade det gamle anlæg køle rummet i treugers perioden og så lade de nye anlæg servicere rummet i den følgende uge. Dette vil teoretisk give en reduktion i energiforbruget på ca. 13%. Øvrige kommentarer til køleanlæg: Ingen. Kommentarer vedr. den øvrige installation: Ingen. 10

19 Serverrumseftersyn Organisationsanalyse Risø Interview-person: Ingeniør Ole Tøttrup (OT) JV (3) Baggrund og beslutning for serverrummet Serverrummet var været etableret for lang tid siden og som en del af it-udviklingen for Risø. Overordnede krav til serverrummet It-chefen er ansvarlig for de overordnede krav. It-sikkerheden har top vigtighed, og dernæst har prisen høj vigtighed. Et lavt energiforbrug er måske mindre vigtigt. Den gang serverrummet blev etableret snakkede man ikke om energiforbruget, mens at det nu har anderledes og større økonomisk vægt. Placeringen af serverrummet Serverrummet har en central placering i forhold til den samlede bygningmasse på Risø. Bygningen er opført med henblik på anvendelse som serverrum, blandt andet med løftet gulv. Opbygning og drift af serverrum, IT-udstyr og køleanlæg It-afdelingen er ansvarlig for indretning af serverrummet og for driften af it-udstyret. De beslutter selv køb af nyt edb-udstyr. Risøs bygnings- og anlægsservice (BAS), hvor OT er fra, er ansvarlig for at vedligeholde bygning og ventilations- og køleanlæg på samme måde som BAS gør for øvrige bygninger og installationer på Risø. Større ændringer vil komme som forslag fra it-afdelingen, for eksempel hvis køleanlægget ikke kan klare belastningen. BAS står for at projektere ændringen og et efterfølgende udbud og gennemførelse af projektet. Rådgivende ingeniørfirma kan blive brugt ved større ændringer. Leverandørerne bliver brugt i mindre omfang ved mindre projekter. BAS står for drift og vedligeholdelse på de tekniske anlæg, herunder køleanlægget. 1

20 Yderligere information og rådgivning fra for eksempel Elsparefonden Der er umiddelbart ikke noget behov for yderligere information og rådgivning, men det er godt at vide for OT, at Elsparefonden findes, og det er muligt at ringe og få information. Den bedste form for formidling er over internettet, som Risø selv kan formidle videre via intranettet. Interesse i elbesparelser i serverrummet og barrierer Generelt Risø er helt klart interesseret i elbesparelser. OT mener ikke at der er barrierer. Det er en proces, der er i gang. Energiforbruget er også en parameter ved valget, men der er mange områder at tage hensyn til, og det kan være svært at komme igennem med nye forslag. Frikøling For nyligt har edb-afdelingen annonceret, at der skal proppes noget mere EDB-udstyr ind i serverrummet. I forbindelse med at der skal opstilles mere it-udstyr i serverrummet, har Risø kontaktet én af deres eksterne rådgivere for at finde en løsning på varmeproblemet. Rådgiveren har nogle overvejelser om at ændre køleanlægget, så det en stor del af den samlede årlige drifttid kan køre på frikøling. Derfor mener OT, at de ikke har nogle barrierer mod frikøling, men tværtimod finder det meget attraktivt. 2

25,2 o C (baag rack mellem rack og loft) rack. 23,3 o C (ca. 1,2 m højde) rumhøjde 1,95 m. 5 m

25,2 o C (baag rack mellem rack og loft) rack. 23,3 o C (ca. 1,2 m højde) rumhøjde 1,95 m. 5 m Bergsøe 4 1 Indledende besøg Besøg d. 19/6-03 af: Repræsentant fra Bergsøe 4: Søren Østergaard Jensen Søren Lyster Bergsøe 4 s serverrum er beliggende i kælderen. Serverrummet har ingen ydervægge. Rummet

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It Energieffektivt datacenter i Statens It Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It April 213 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 PROJEKTFORLØB... 4 ENERGIFORBRUG

Læs mere

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10 Individuelle Eldrevne Varmepumper Implementering af ny teknologi fase 5-10 Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2002 1 Forord Nærværende rapport beskriver det arbejde, der er gennemført

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4.

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4.2 Problemformulering... 10 4.3 Problemafgrænsning... 11 5 Metode...

Læs mere

Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav

Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav Henrik Tommerup Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav Byggesystem: Lette ydervægselementer i stålskelet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-096 2004 ISSN

Læs mere

Luft som varmekilde i varmepumper

Luft som varmekilde i varmepumper Luft som varmekilde i varmepumper Udrednings- og forprojekt Claus S. Poulsen Civilingeniør Prøvestationen for Varmepumpeanlæg Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2000 1 Forord Nærværende

Læs mere

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Bachelorprojekt 2013 Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Titel: Projekt art: Forfatter: Studienummer: Placering i udd.: Fagområde: Uddannelse:

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Optimering af ventilationsanlæg

Optimering af ventilationsanlæg Optimering af ventilationsanlæg Aktiv Centret - Herning Benjamin Hestehave V08709 15. Marts - 2013 Aarhus Maskinmesterskole ~ 0 ~ Projekttitel: Projekttype: Praktikvirksomhed: Uddannelse: Optimering af

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Undersøgelser og Opfindelser

Undersøgelser og Opfindelser Undersøgelser og Opfindelser Opfindelser I Kontrakten kan elevernes firmaer lave opfindelser, som har den effekt i spilverdenen, at nye teknologier bliver introduceret og nye forbedringer mulige at bygge.

Læs mere

Udvikling af ESCO. DS Håndværk & Industri. som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder

Udvikling af ESCO. DS Håndværk & Industri. som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder Udvikling af ESCO som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder Elforsk projekt nr. 341-006 Projektleder: Ove Folmer Jensen DS Håndværk & Industri Resume:

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET Tilstandsvurdering af fjernvarmenet samt opstilling af renoveringsforslag Februar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Eksisterende ledningsnet 3.1

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energirapporter udarbejdet af Teknologisk Institut April 2012 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag 3: Energirapporter Teknologisk Institut ENERGIGENNEMGANG AF ENRUM

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Køleoptimering

Sydvestjysk Sygehus - Køleoptimering Fredericia Maskinmesterskole (FMS), Fredericia Afleveringsdato: Bacheloropgave: Optimeringsprojekt 27 maj 2015 Anslag rapporten:60.000, svarende til 25 normalsider Anslag abstract: 1267, svarende til 0,5

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Delrapport - Demonstration i Tilst. Energistyrelsen EUDP 2010-II. Fuldskala demonstration af lavtemperatur fjernvarme i eksisterende bebyggelser

Delrapport - Demonstration i Tilst. Energistyrelsen EUDP 2010-II. Fuldskala demonstration af lavtemperatur fjernvarme i eksisterende bebyggelser Delrapport - Demonstration i Tilst Energistyrelsen EUDP 2010-II Journalnr. 64010-0479 Fuldskala demonstration af lavtemperatur fjernvarme i eksisterende bebyggelser Juni 2014 Forord Denne delrapport omhandler

Læs mere

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION Analyserapport Maj 2013 Projektnummer: 740 Version: 3, 30. maj 2013 Udarbejdet af: Simon Juul Nielsen, Carsten Tonn-Petersen Udarbejdet for:energistyrelsen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 17 Adresse: Tårnvej 51 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-071814-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse Dansk Energi Net PSO-ELFORSK jnr 464-07 (projekt nr 340-004) Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse September 2009 Hovedrapport Primær energiforbrug [kwh/m²/år] 250 245 240 235 230 225

Læs mere