vandkulturhus thyborøn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vandkulturhus thyborøn"

Transkript

1 dommerbetænkning indbudt projektkonkurrence juni 2015 vandkulturhus thyborøn Thyborøn Fritidscenter Lemvig Kommune Lokale og Anlægsfonden

2 konkurrencen Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem Thyborøn Fritidscenter, Lemvig Kommune, Lokale og Anlægsfonden samt Arkitektkonkurrencerdk dommerbetænkningen Dommerbetænkningen er udarbejdet med bidrag fra: Fagdommer Pia Wiberg Fagdommer Carsten Holgaard Rambøll ved Henning Hammerich Arkitektkonkurrencerdk ved Anne-Mette Bølling Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Jens V. Nielsen Produktion Production Facilities Offentliggørelse 19. juni 2015

3 dommerbetænkning indbudt projektkonkurrence juni 2015 vandkulturhus thyborøn intro Tak for forslagene 02 sammenfatning Konkurrencefakta Konkurrenceopgaven Dommerkomiteens generelle bemærkninger vinderforslaget Forslag 4 / Team Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma 12 øvrige forslag Forslag 1 / Team Årstiderne Arkitekter Forslag 2 / Team Friis & Moltke Forslag 3 / Team Arkitektfirmaet Kjaer & Richter

4 tak for forslagene ThyboRøN FRiTidSceNTeR udskrev 27. februar 2015 i samarbejde med Lemvig Kommune og Lokale og Anlægsfonden en indbudt projektkonkurrence om omdannelse af en eksisterende idrætshal til et nyskabende vandkulturhus. 15 teams bestående af arkitekter og ingeniører søgte om at blive prækvalificeret. Denne interesse har vi meget stolte over og tilfredse med, og fire dygtige teams blev inviteret til at deltage i konkurrencen. Inden starten på arbejdet var de fire teams på en besigtigelsestur i Thyborøn, så byen og stedet og fik en grundig rundvisning i idrætshallen og nåede endda en tur rundt i byen med Spætten. Thyborøn Fritidscenter vil gerne takke alle, der med tid eller økonomisk støtte har bidraget til, at vi nu har et vinderforslag. Også stor tak til de tre teams der trods flotte projekter ikke har vundet. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at vinder forslaget kan illustrere, at omdannelse af andre tilsvarende idrætshaller i Danmark kan være billigere end at opføre helt nye vandkulturhuse En enig dommerkomité har udpeget forslag 4 / som vinder af konkurrencen. Forslaget er udarbejdet af et team med Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma som totalrådgiver. Vi ser frem til et spændende forløb med at få projektet realiseret. Bestyrelsen ThyboRøN FRiTidSceNTeR fra idrætshal til vandkulturhus Eksisterende forhold 2 tak for forslagene

5 Illustration fra vinderforslaget LoKALe og ANLægSFoNdeN blev for nogen tid siden kontaktet af lokale fantaster fra Thyborøn, der ville ombygge en idrætshal til et vandkulturhus. Denne umiddelbart vanvittige idé fik pludselig et element af realisme, da efterfølgende beregninger faktisk indikerede, at en sådan ombygning dels kunne lade sig gøre og dels kunne betale sig i forhold til at bygge nyt. Lokale og Anlægsfonden har derfor støttet denne konkurrence, der giver flere bud på, hvordan opgaven og udfordringen kan løses. Et forslag er valgt foran de andre, men alle forslagene kan inspirere fremtidige bygherrer, der måtte stå i en lignende situation altså et kapacitetsoverskud i idrætshallerne og underkapacitet i svømmefaciliteter. Den væsentlige drivkraft i hele processen har været de stærke lokale ildsjæle, der har taget ansvaret på sig og har stået ved deres idé i medgang og modgang. esben danielsen Direktør for LoKALe og ANLægSFoNdeN tak for forslagene 3

6 100 ed fald bagud som vist på længdesnit ring kl mm træbeton lys, fin, fas på stålskinner lare 3 lags kegle fra tet rustfri stål. Ovenlys tisk oplukkelige felter pr. itral A/S Ref Ydervægge: Sanwitselementer med 70 mm forplade frilage sten, 150 mm isolering og 130 mm bagplade Stålspærer dækmales i farve aftal med tilsynet. Vinduer: Træ/alu udv døre med lavenergi glads U-værdi max 1,4 Glaset skal opfylde gældende krav til sikkerhed. Zinktagrender og nedløb. Stern og underbeklædning udføres med stålbeklædning Indervægge: Betonelementer dim af leverandøren. Tykkelse anslåes til 100 og 120 mm. Søjle/drage mod ekst hal: Søjle/drage mod ekst hal udføres i armeret beton. Dimensioneres af leverandøren. konkurrence fakta orøn Hallen gårdsvej 15 Thyborøn Konkurrenceudskriver Thyborøn Fritidscenter i samarbejde med Lemvig Kommune og Lokale og Anlægsfonden. Konkurrencerådgiver Arkitektkonkurrencerdk. Konkurrenceform Indbudt projektkonkurrence med 4 deltagere i henhold til EU-direktiv nr. 2001/128/EF. Konkurrenceprogrammet Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Thyborøn Fritidscenter, Lokale og Anlægsfonden og Arkitektkonkurrencerdk. Dommerkomité Jesper Vinter Fruergaard, bestyrelsesformand Thyborøn Fritidscenter, formand for dommerkomiteen Chris Olesen, bestyrelsesmedlem, Thyborøn Fritidscenter Henning Christensen, bestyrelsesmedlem, Thyborøn Fritidscenter Henrik Thygesen, udvalgsformand, Lemvig Kommune Dorte Gad, arkitekt, Lemvig Kommune Oliver Vanges, udviklingskonsulent, LOA Anna Hassel, arkitekt, LOA Pia Wiberg, arkitekt MAA, fagdommer Carsten Holgaard, arkitekt MAA, fagdommer Byggeriets adresse: Kirkegårdsvej 15, Thyborøn Emne: Snit A-A Rådgivere for dommerkomiteen Björn M. Sigurjónsson, turistchef, Lemvig Kommune Lars Sandholm, Byggeteamet, Lemvig Kommune Lars Sylvester Larsen, projektleder, NorthSea Offshore Service Group Henning Hammerich, chefrådgiver, Rambøll Per Schulze, programchef, Realdania Dommerkomiteens sekretær Anne-Mette Bølling, konkurrencerådgiver, Arkitektkonkurrencerdk. Deltagere Følgende teams nævnt i alfabetisk rækkefølge har deltaget i konkurrencen: Friis & Moltke A/S arkitekter MAA / SMAK architects / INGENIØRER NE A/S Kjaer & Richter A/S / Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S / Søren Andersen Arkitekter A/S Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S / D+O Tegnestuen / Hundsbæk & Henriksen A/S / Teknologisk Institut Årstiderne Arkitekter P/S / Grontmij / Alexandra Instituttet Vederlag Alle deltagere har modtaget DKK eksklusiv moms. Bedømmelse Forslagene er vurderet på deres samlede evne til at opfylde visionen samt programmets ønsker og krav med følgende vægtning: Funktion 40%, arkitektur 30%, økonomi 30%. Dato: 04/ Rev: Kirkegade 13, 7673 Harboøre Tlf: Fax: STIAN VRIST Bil: laceringer skal kontrolleres af Håndværkerne, som har det. Kopiering, rettelser eller anden brug af tegninger må kun endelse til TEGNESTUEN CHRISTIAN VRIST. Resultatet af konkurrencen er offentliggjort i Thyborøn den 19. juni Resultat Forslag 4 / er udpeget som vinder af konkurrencen. Offentliggørelse Resultatet af konkurrencen er offentliggjort i Thyborøn den 19. juni konkurrencefakta

7 Ref Thyborøn Fritidscenter Tværsnit Nordhallen eksisterende forhold Længdesnit Nordhallen eksisterende forhold konkurrencefakta 5

8 konkurrence opgaven Kirkegaardsvej hytteby P campingområde P P Thyborøn Feriecenter kystdige eksisterende ungdomsklub bibeholdes idrætsanlæg Ny multihal på 480 m2 placeres, men disponeres og indrettes ikke og indgår ikke i den økonomiske ramme Naturrum Bygherre: Byggeriets adresse: Kirkegårdsvej 15, Thyborøn Thyborøn Hallen Kirkegårdsvej 15 Emne: Stueplan 7680 Thyborøn Mål: 1:200 Dato: 07/ Rev: Foyerområde med billetkontor, Kirkegade 13, 7673 Harboøre i alt 210 m2, disponeres og Tlf: Fax: Bil: indrettes, men indgår ikke i den økonomiske ramme Toiletter 40 m2 kan omdisponeres, og indgår i den økonomiske ramme Vandkulturhus på m2 med bassinområde, velværeområde, omklædnings- og badefaciliteter, tekniske anlæg samt service- og depotrum disponeres og indrettes 6 konkurrenceopgaven

9 dommerkomiteens generelle bemærkninger Dommerkomiteen har glædet sig over den høje kvalitet i de indkomne forslag. Forslagene har været let tilgængelige og bærer præg af stor indlevelse i den stillede opgave. Forslagene har derfor givet dommerkomiteen et fint grundlag for at diskutere og indkredse, hvordan den eksisterende idrætshal kan transformeres til et vandkulturhus, der giver Thyborøn mange nye muligheder for aktiviteter i og omkring vand, samtidig med at det kan blive et eksempelprojekt, som kan danne inspiration og forbillede for lignende initiativer andre steder i Danmark. Dommerkomiteen har prioriteret forslag: som med deres arkitektoniske og rumlige kvaliteter evner at skabe et nyt univers i den gamle idrætshal hvor den rumlige bearbejdning klart definerer de nye funktioner hvor den funktionelle disponering understøtter en mangfoldig brug af huset hvor den materialemæssige bearbejdning er indbydende og bidrager til velvære. FoRSLAg 1 fremhæves for dets evne til at skabe et hus, hvor funktioner og aktiviteter fletter sig sammen. Ved at lade bassinrum og multisal opleves som et sammenhængende rum og ved at bruge digitale teknologier til at skabe interaktion på tværs af de forskellige aktiviteter opnår huset en særlig dynamik. Særligt har de interaktive elementer på facaden, i foyeren og på glasvæggen mellem multihall og bassinområde givet anledning til fascination. Det vurderes dog, at denne teknologi ikke er realiserbar inden for det afsatte rådighedsbeløb. Dommerkomiteen har prioriteret forslag, der med deres arkitektoniske og rumlige kvaliteter evner at skabe et nyt univers i den gamle idrætshal. FoRSLAg 2 fremhæves for dets evne til at skabe et vandkulturhus, hvor dagslyset inddrages som element i arkitekturen, og hvor der er frit kik mod horisonten. Enkelt og let forståeligt beskrives, hvordan landskabet, himlen og horisonten giver inspiration til forslagets tre arkitektoniske hovedgreb: en bastion, et horisontalt loft med store lyskasser samt en åben facade. Det har været generelle bemærkninger 7

10 Forslag 1 / Forslag 2 / Forslag 3 / Forslag 4 / / Vinder af konkurrencen 8 generelle bemærkninger

11 C B karnap A Udsigt mod nord karnap siddeplint Depot TV rum SF SF SF SF 15 kvm Kontor/ depot Bassin til undervisning og motion 10x16.67m Multirum SF SF D D Teknik vanddybde 1,2-2,4 (3,5m ved udbygningsmodel) Depot 6 kvm Bassinområde til undervisning klatrevæg 302 kvm cykler til vandspinning mv. kote 2,4 Ungdomsklub Depot/reng. 18 kvm vandrutsjebane landing elevator siddetrin trappe siddetrin trappe vanddybde 0,9m Tagkonstruktion: B9 eternittagplader (eksist.) 75x225 mm k18 tømmer (eksist.) 200 mm isolering kl. 39 (eksist.) 200mm mineraluld membran trappe til vandrusjebane mole Multihal kote 0,8 bro Varmtvandsomåde "musetrappe" Udsigt mod øst Bassin til leg og udfoldelse 80 kvm Billardrum 402 kvm 77 kvm modstrøm Varmtvandsbassin 50 kvm elefant stråle skabe Livredder glas vanddybde 0-0,3m 11 kvm trælister Bassin til genoptræning, forældre/ barn Bassinområde til leg og udfoldelse 320 kvm strand Billet / kontor vanddybde 1,2m (ved trappe 1,4m) plint vanddybde 0,3-0,6m Bassindel til mindre børn kote 0,0 Tagkonstruktion: 2 lag tagpap 400 mm trykfast isolering Dampspærre Let konstruktion Loft med trælister adgangstrappe (genoptræning) Bassindel til større børn kote 0,8 udlevering glas billetautomat træflade med akustikregulering visuel kontakt til multisal glasdøre til multihal billetsalg elevator Toiletter 12 kvm glas beton INDGANG Dæk over teknikkælder: Klinker og slidlag med fald mod afløb Membran 200 mm armeret betondæk teknikgang kt 0,8 bassin til leg og småbørn Terrændæk: Gulvklinker Afretningslag 150 mm betondæk med gulvvarme 400 mm trykfast isolering Sandfyld Betondæk (eksist.) Isolering (eksist.) Terrændæk: Klinker og slidlag med fald mod afløb Membran 200 mm armeret betondæk 400 mm trykfast isolering Sandfyld bassin til leg og undervisning mv. lift 80 kvm Familie/hc kabine 41 kvm 7 kvm bænk Bruser Familie/hc kabine Toilet skabe Toilet Omklædning - Damer Bruser 41 kvm siddeplint skabe visuel kontakt til hallen glasdøre til sydhal Omklædning bænk kote 0,8 afsætning reng. skabe bænk Bassin til undervisning og motion Bassinvægge: Klinker på vægge og i overløbsrender 300 mm betonvægge (vandtæt beton) med konsol ved overløbsrende kt 0,0 Forrum Omklædning - Herre HC Fælleszone 197 kvm bænk Skylletank Dækkonstruktion (teknikkælder): Støvbinder 200 mm armeret betondæk 400 mm terrænisolering Sandfyld skabe skabe Familie/ HC område 19 kvm HC Fordelingszone Vindfang E kote 0,0 kt 2,4 glas siddeplint visuel kontakt til vandkultur trappe til 1.sal, cafeteria mv. C Sydhallen B A Dækkonstruktion (bassinbund): Klinker og afretning 300 mm armeret betondæk (vandtæt beton) med indløbsdyser 400 mm terrænisolering Sandfyld TVÆRSNIT - 1:50 STUEPLAN - 1:100 generelle bemærkninger 9 E

12 drøftet i dommerkomiteen, hvorvidt den arkitektoniske stilsikkerhed og det stramme design vil appellere mere til wellnessbrugeren end til familien med legende børn. FoRSLAg 3 fremhæves for dets evne til at skabe visuel kontakt til den omkringliggende by, samtidig med at der skabes åbenhed og synergi imellem hallernes forskellige aktiviteter. Den store åbenhed og den niveaufri kontakt sker dog på bekostning af variation og forskellighed i rumoplevelser, og den konsekvente disponering med alle aktivitetszoner i førstesals højde står på flere områder i vejen for en optimal udnyttelse af den eksisterende hals potentiale. FoRSLAg 4 fremhæves for dets evne til at skabe et udadvendt, velfungerende, indbydende og arkitektonisk stærkt vandkulturhus med bred appel til borgere og gæster i Thyborøn. Ved at bearbejde den eksisterende hals geometri med et niveaudelt promenadedæk og et foldet loft opnås meget fine rumligheder. Suppleret med materialer som beton og træ og bevidst placerede og vindueskarnapper opnås tilsammen et meget karakterfuldt, lyst og indbydende rum. Samlet set demonstrerer forslag 4 en stor indlevelse i programmets ønsker og krav, og på den baggrund indstiller en samlet dommerkomite forslag 4 som vinder af konkurrencen. 10 generelle bemærkninger

13 vinderforslaget 11

14 Forslag 4 / VINDER Totalrådgiver Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S Underrådgivere D+O Tegnestuen Hundsbæk & Henriksen, Rådgivende Ingeniører FRI Teknologisk Institut / Svømmebadsteknologi Opland Landskabsarkitekter 12 forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma

15 Forslaget fremhæves for dets evne til at skabe et udadvendt, velfungerende, indbydende og arkitektonisk stærkt vandkulturhus med bred appel til borgere og gæster i Thyborøn. Hovedgreb Forslagets vision er at skabe et udadvendt vandkulturhus med stor attraktionsværdi for de mange brugergrupper og gæster, der besøger Thyborøn. Forslaget arbejder med tre overordnede temaer samspil, kontakt og mangfoldig udnyttelse. Ved en arkitektonisk bearbejdning af de tre temaer opnår forslaget at skabe et samspil med lokalområdets arkitektur og materialitet, at skabe fysisk og visuel kontakt på tværs af vandkulturhuset og multihallens aktiviteter samt at skabe en mangfoldig udnyttelse gennem et niveaudelt promenadedæk. Disponering / funktioner I forslaget opgraderes mellembygningen både i status og størrelse ved at indføre en ekstra etage, et åbent trappeanlæg samt dobbelthøje rum og. Forslaget opnår dermed på en enkel og klar vis at etablere en velfungerende fordelingszone med to attraktive opholdsområder. Det ene opholdsområde har direkte visuel kontakt til og er i niveau med bassinområdet for børn, mens det andet opholdsområde har forbindelse til cafeen på 1. sal. For enden af fordelingszonen er der adgang til vandkulturhusets bade- og omklædningsfaciliteter. Forslaget arbejder med tre hovedelementer for at omdanne det store halvolumen i mindre og klart definerede rumligheder. Der indføres to multifunktionelle vægzoner, et niveaudelt promenadedæk samt en foldet loftflade, der dels definerer vandkulturhusets store rum, dels definerer hvert sit bassinområde. Forslaget opfylder ønsket om et varieret bassinprogram, opdelt på de forskellige brugergrupper. Svømmebassinet er forsynet med 4 baner, som sikrer en god udnyttelse af bassinarealet. Den integrerede trappe til svømmebassinet synes dog noget smal for ældre og handicappede, men det vurderes, at den godt kan udvides. Det samlede bassinareal opfylder godt og vel mindstekravet til vandareal. På trods af, at alle bassiner er placeret i forskellige niveauer, og der samtidig er indrettet teknikrum i niveau med svømmebassinet, er der gode promenadearealer til ophold, leg og passage. Dog synes promenaden for varmtvandsbassinet noget begrænset med den valgte udformning af bassin i selvstændigt bassinrum, og det bør overvejes om ikke varmtvandsbassinet skal åbnes op ud mod det øvrige bassinrum. Undervisnings-, familie- og legebassinet, der er placeret centralt tæt ved indgangen, er velorganiseret med naturligt adskilte områder til leg og undervisning. Den rigelige plads på promenadedækket giver god mulighed for leg og udfoldelse. På promenadedækkets høje niveau er bassinområde til undervisning og motion placeret. Et skulpturelt element med trapper og siddeplateauer adskiller de to bassinområder, og sammen med den foldede loftflade og de niveaudelte promenadedæk skabes der både intimitet og sammenhæng mellem de to bassinområder. De to multifunktionelle vægzoner rummer trapper, birum og depoter. Den ene placeres ved den østvendte gavl, hvor også varmtvandsbassin og velværeområde integreres. Den anden danner adskillelse mellem multihal og bassinområderne, og giver samtidig mulighed for at indarbejde en delvis skjult vandrutsjebane. Placering og montering af helikoptersimulatoren lader sig meget let indarbejde i den ene multifunktionelle vægzone i forbindelse med den angivne udbygningsmulighed. Udformning / arkitektur Ved at bearbejde den eksisterende hals geometri med et niveaudelt promenadedæk samt et foldet loft opnås meget fine rumligheder. Suppleret med materialer som beton og træ og bevidst placerede og vindueskarnapper giver opnås tilsammen et meget karakterfuldt, lyst og indbydende rum. forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma 13

16 Kirkegaardsvej lysmast trædæk Grus siddeflade i træ at omdannelsen fra idrætshal til vandkulturhus gives en materiale- og skalamæssig Situationsplan bearbejdning, der opleves rumligt nærværende med en logisk og funktionel disponering af de ønskede vandaktiviteter. at komme med forslag til et mere udadvendt fritidscenter, der opleves i større samspil med lokalområdets bygnings- og VanDKultuRHusstørrelser materialitet. Vesterhavsgade hegn skærm plantebed siddeflade i træ lysmaster Hovedindgang skilt Cykelparkering 15 pladser asfalt thyborøn FRItIDsCEntER at give forslag til velovervejede ombygninger og indgreb af de eksisterende konstruktioner og tekniske forhold, der vil tilgodese vandkulturhusets anlægsøkonomi og fremtidige driftsforhold. Betonplint Handicap p-pladser, 5 stk. lysmast stålsøm plantebed skærm skærm siddeflade i træ Idrætsvej NORD j Vindhegn 0 situationsplan 50 m - 1: Konceptdiagram skala skala Konceptdiagram sammenhæng sammenhæng Idè diagram Forslagets udformning har givet anledning til mange begejstrede tilkendegivelser i dommerkomiteen, og der er enighed om at forslaget udgør et både velfungerende, indbydende og arkitektonisk stærkt vandkulturhus, som vil have bred appel til borgere og gæster i Thyborøn. Teknik / ressourceforbrug I grundmodellen er bassinerne placeret, så alle bassiner er placeret over eksisterende fundamentsniveau, hvilket minimerer udgifterne til fundering. Alle tilhørende rørinstallationer vil kunne udføres synligt i kælder eller indstøbt på den vandtætte side af betonkonstruktionerne. I udbygningsmodellen sænkes bunden af svømmebassinet, hvilket kræver udgravning og fundering under eksisterende fundamentsniveau. Der er ikke redegjort for, hvordan dette skal udføres, men det vurderes at være forbundet med en vis byggeteknisk risiko selv ved den bedste udførelsesmetode, da bassinet er placeret tæt på eksisterende rammefundamenter. Den viste indbygning af helikoptersimulator forekommer godt gennembearbejdet, og det er en god ide med placering af helikopteren oven på teknikrummet med adgang fra trappen. Herved kan materialer og personer gå direkte ind i helikopteren. Rummet bør dog nok udvides helt frem til trappen. Bassiner er udført i vandtæt beton med klinker. Promenader er tilsvarende beskyttet med membran og klinker. Alle vægge er udført med træbeklædninger, men den nederste meter er forsynet med klinker, som kan tåle vandsprøjt forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma

17 Forslaget formår at skabe fysisk og visuel kontakt på tværs af vandkulturhuset og multihallens aktiviteter samt en mangfoldig udnyttelse af et niveaudelt promenadedæk. Vinduer udskiftes med 3-lags energiruder, og eksisterende rytterlys udskiftes til nye, der kan holde i svømmebadsmiljø. Tagkonstruktionen efterisoleres op til 400 mm og dampmembranen udskiftes. Der opsættes et nyt nedhængt træloft i et særligt korrosionsbeskyttet ophængningssystem, så opbygningen har en forventet levetid på minimum 40 år. Eksisterende stålspær afrenses og korrosionsbeskyttes til klasse 5. Den kompakte opbygning med bassiner i to niveauer giver relativt små teknikrum i stueetagen, hvorfor den kun anvendes til vandbehandlings- og varmeanlæg. Det eksisterende ventilationsanlæg og det nye anlæg til vandkulturhuset placeres i grundmodellen over teknikrummet i stueetagen, og føring af hovedrør er vist over nedhængte lofter. I udbygningsmodellen etableres et nyt ventilationshus over den nye omklædning, hvilket betyder, at teknikrummet på 1. sal kun inddrages i mindre omfang. Vandbehandlingsanlæggene er udformet med traditionelle tryksandfiltre og klor- og syredosering, som gennem mange år har vist deres effektivitet til rensning af bassinvand, dog med et noget stort vandforbrug til følge. Anlægget projekteres til laveste energiklasse i henhold til DS477. Al el-belysning forsynes med LED-teknologi for at minimere elforbruget til belysning. Af ressourcebesparende tiltag er der udover nye vinduer/, ventilations- og vandbehandlingsanlæg fokuseret på ekstra isolering af eksisterende betonelementer i underetagen og østgavlen samt på højisolerede terrændæk. I projekteringsfasen bør der yderligere arbejdes med minimering af ressourceforbrug til især vandbehandlingsanlæggene med tryksandfiltre, da de har et relativt stort vandforbrug. Økonomi Anlægsrammen er beregnet til DKK eksklusiv moms, svarende til rammebeløbet i programmet. Det vurderes dog ikke, at facadebeklædningen og de nye karnapper er indeholdt i dette beløb. Den tilbudte pris vurderes alt i alt at være realistisk, om end noget udfordret, da blandt andet omfanget af ny trappe og balkon til 1. sal ikke er kendt. Samlet vurdering Samlet set viser forslaget en stor indlevelse i programmets ønsker og krav. På den baggrund indstiller en samlet dommerkomite dette forslag som vinder af konkurrencen. Forslaget indeholder en række disponeringer og kritikpunkter, som skal bearbejdes i det videre forløb. Det vurderes således: at det disponerede areal til omklædning er i underkanten til at dække det fremtidige behov. at indgangen til bassinområdet fra omklædningen er trang og uhensigtsmæssigt placeret i det ene hjørne af bassinområdet. at der skal ske en viderebearbejdning af vægzonen mellem multihallen og bassinområderne, så der opnås en større indbyrdes visuel kontakt. at varmtvandsbassinets vinkelformede udformning ikke er brugsmæssig optimal. Det har også været drøftet, hvorvidt det er funktionsmæssigt rigtigt at placere varmtvandsbassinet i et lukket rum. at ankomstarealet i mellembygningen bør bearbejdes yderligere, både med henblik på forbedret dagslysindtag og med henblik på bedre visuel kontakt til hallerne på begge sider. Det er dommerkomiteens overbevisning, at de enkelte kritikpunkter sagtens lader sig bearbejde i en videre proces. forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma 15

18 glas bassinområde til undervisning og motion træflade med akustikregulering kt 2,4 beton omklædning bassin 10x16.67m bassin til leg og undervisning mv. teknikgang bassin til leg og småbørn kt 0,0 tværsnit I bassinområder - 1:200 Tværsnit bassinområder 1:250 vindue til vandkultur klatrevæg vinduesparti mod øst vindue til vandkultur musetrappe bag net glas "rebskov" port med glas glas Fordelingszone glas Tværsnit multihal 1:250 eksist. glas tagterrasse glas kote 3,39 omklædningsområde glas til vandkultur Vindfang glasdøre billetsalg fordelingszone glasdøre glasdøre kote 0,8 glasdøre kote 0,0 længdesnit I fordelingszone - 1:200 Længdesnit fordelingszone 1:500 teknik, ventilation klatrevæg kote 5,5 Motions- og træningsrum "rebskov" Multisal depot kote 2,4 bassin 10x16.67m ungdomsklub boldrum Vandbehandlingsrum kote 1,2 port med glas depot kote 0,0 teknik kote 0,0 udligningsbeholder skylletank kote 0,0 kote -1,2 Længdesnit multihal og bassinområder 1: visionen forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma

19 kote 3,39 kote 3,39 kote 0,0 kote 0,0 kote 0,8 vanddybde 1,2-2,4 (3,5m ved udbygningsmodel) vanddybde 0,9m vanddybde 0-0,3m vanddybde 0,3-0,6m kote 2,4 kote 0,8 kote 2,4 kote 0,8 kote 4,2 kote 0,8 vanddybde 1,2m (ved trappe 1,4m) C B Udsigt mod nord A siddeplint Teknik V2 D Teknik, ventilation 80 kvm D V1 V3 klatrevæg Bassinområde til undervisning 302 kvm vandrutsjebane siddetrin landing siddetrin trappe elevator trappe Motionsrum Bassindel til større børn Dampbad 8 kvm massageplint mole bro Sauna 8 kvm Velværeområde 41 kvm Udsigt mod øst modstrøm "musetrappe" plint start vandrutsjebane Bassindel til mindre børn elefant stråle Skakt Bruser 3 kvm Varmekabine 4 kvm Reng. strand Bassinområde til leg og udfoldelse 320 kvm siddeplint V4 teknik, ventilation omklædning 20 kvm elevator Fordelingszone 38 kvm trappe til 1.sal, cafeteria Fælleszone glasparti E Tagterrasse hul i dæk E siddeplint siddeplint Cafeteria C Sydhallen B A 1. SALSPLAN - 1:100 Plan 1. sal 1:500 C karnap B Udsigt mod nord A karnap siddeplint Depot SF SF TV rum Kontor/ depot 15 kvm SF SF Multirum Bassin til undervisning og motion 10x16.67m SF SF D Teknik D Depot 6 kvm Ungdomsklub klatrevæg vandrutsjebane siddetrin Bassinområde til undervisning 302 kvm landing siddetrin trappe elevator cykler til vandspinning mv. Depot/reng. 18 kvm trappe Bassindel til større børn adgangstrappe (genoptræning) od Billardrum Bassin til leg og udfoldelse 80 kvm Udsigt mod øst Multihal 402 kvm trappe til vandrusjebane mole bro modstrøm Varmtvandsomåde 77 kvm "musetrappe" plint Billet / kontor skabe Livredder 11 kvm udlevering Bassindel til mindre børn strand elefant stråle Bassinområde til leg og udfoldelse 320 kvm Varmtvandsbassin 50 kvm Bassin til genoptræning, forældre/ barn billetsalg glasdøre til multihal visuel kontakt til multisal siddeplint INDGANG E Vindfang billetautomat elevator bænk Fordelingszone 197 kvm visuel kontakt trappe til 1.sal, til vandkultur cafeteria mv. Toiletter 12 kvm HC lift Fælleszone 80 kvm kote 0,0 kote 0,8 afsætning siddeplint skabe skabe Familie/ HC Omklædning - Herre Forrum område HC 41 kvm 7 kvm 19 kvm bænk reng. Bruser Toilet Familie/hc Familie/hc kabine kabine skabe skabe bænk bænk Toilet Omklædning - Damer Bruser 41 kvm skabe E glasdøre til sydhal visuel kontakt til hallen Omklædning C Sydhallen B A STUEPLAN - 1:100 Plan stue 1:500 forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma 17

20 Vestfacade Materialeinspiration / materialeeksempler forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma

21 forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma 19

22 østfacade - 1:200 Facade øst 1:500 Vestfacade - 1:200 Facade vest 1:500 nordfacade - 1:200 Facade nord 1: Tagkonstruktion: B9 eternittagplader (eksist.) 75x225 mm k18 tømmer (eksist.) 200 mm isolering kl. 39 (eksist.) 200mm mineraluld membran Tagkonstruktion: 2 lag tagpap 400 mm trykfast isolering Dampspærre Let konstruktion Loft med trælister glas trælister glas træflade med akustikregulering glas beton Dæk over teknikkælder: Klinker og slidlag med fald mod afløb Membran 200 mm armeret betondæk kt 2,4 glas teknikgang kt 0,8 bassin til leg og småbørn Terrændæk: Gulvklinker Afretningslag 150 mm betondæk med gulvvarme 400 mm trykfast isolering Sandfyld Betondæk (eksist.) Isolering (eksist.) Terrændæk: Klinker og slidlag med fald mod afløb Membran 200 mm armeret betondæk 400 mm trykfast isolering Sandfyld bassin til leg og undervisning mv. Bassin til undervisning og motion Bassinvægge: Klinker på vægge og i overløbsrender 300 mm betonvægge (vandtæt beton) med konsol ved overløbsrende Skylletank Dækkonstruktion (teknikkælder): Støvbinder 200 mm armeret betondæk 400 mm terrænisolering Sandfyld kt 0,0 Dækkonstruktion (bassinbund): Klinker og afretning 300 mm armeret betondæk (vandtæt beton) med indløbsdyser 400 mm terrænisolering Sandfyld TVÆRSNIT - 1:50 Tværsnit konstruktionsopbygning 1: forslag visionen4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma

23 Nye / brandventilation Eksisterende tag. Bevares / ombygges Stålrammer ved vandkulturhuset rustbeskyttes. Nyt foldet listeloft, Trapper og elevator til velværeområdet Velværeområde med udsigt Bygningszone med teknikrum og varmtvandsbassin Bygningszone for teknik, depoter og aktiviteter ved multihal og bassinområde Klub- og motionscenter berøres ikke Det øvre bassinområde med undervisningsbassin Det nedre bassinområde med undervisning, familie- og børnebassin Varmtvandbassin Den multianvendelige Lavt tag over omklædning Tag over dobbelthøjt fordelingszone Karnap med udsigt fra velværeområdet mod havnen Karnapelement ved det store bassin Fremtidigt karnapelement ved multisalen (forslag 2) Eksisterende gavl Vindfang Omklædning og kabiner Facadehegn Opholdsareal med visuel kontakt til vandkultur og Sydhallen Ny toiletkerne Den aktive fordelingszone Nyt etagedæk Sydhallen / boldhal Afgrænsning med betonplinte Stålmaster som markering og belysning af hovedindgang indgang Cykelparkering - Opholdsareal til Sydhallen Handicap-parkering Isometri bygningselementer forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma 21

24 udsigt mod nord karnap siddeplint depot 15 kvm Teknik Bassin til undervisning og motion 10x16.67m Teknik udbygningsmodel udbygningsmodellen til også at rumme et træningsbassin for fiskeri- og offshore personale er planlagt indenfor grundmodellens fysiske rammer, der vil kræve følgende ombygninger: vanddybde 1,2-3,5m depot 6 kvm bassinområde til undervisning klatrevæg 302 kvm klatrevæg cykler til vandspinning mv. undervisningsbassinets dybe bassinområde øges fra 2,4m depot/reng. til 3,5m. 18 kvm vandrutsjebane kote 2,4 landing vandrutsjeba elevator siddetrin Ventilationsrummet på øverste etage inddrages til loftrum for helikoptersimulator. nyt ventilationsrum etableres over omklædningsområdet adgangstrappe i forlængelse af den dobbelthøje forbindelseszone. (genoptræning) trappe siddetrin siddetrin trappe vanddybde 0,9m bassindel til større børn Motionsrum bassinde til legforetages og udfoldelse udvidelse af vandbehandlingsanlægget. Bassin der 80 kvm trappe til vandrusjebane Kontor/ etablering broaf bølgemaskine med kompressor ved tekdepot Varmtvandsomåde nikrummet. 77 kvm mole kote 0,8 plint ekstra el- og energiforsyning. kote 3,39 vanddybde 0,3-0,6m Multirum bassindel til mindre børn "musetrappe" bassinde Varmtvandsbassin 50 kvm elefant stråle livredder modstrøm skabe mo vanddybde 1,2m (ved trappe 1,4m) "musetrappe" tv rum udsigt mod øst start vandrutsjebane eventuel udførelse af en transparent vægadskillelse mellem de to bassinområder. bassin til genoptræning, vanddybde 0-0,3m 11 kvm forældre/ barn bassinområde til leg og udfoldelse 320 kvm strand strand kote 0,8 udlevering visuel kontakt til multisal siddeplint visuel kontakt til vandkultur trappe til 1.sal, cafeteria mv. skabe skabe Familie/ HC område elevator omklædning - Herre ungdomsklub 41 kvm HC 19 kvm lift Fælleszone 80 kvm Familie/hc kabine Tagterrasse bruser Toilet 38 reng. kvm Fælleszone kote 0,0 kote 0,8 skabe bænk hul i dæk afsætning trappe til 1.sal, cafeteria Forrum 7 kvm Fordelingszone Familie/hc kabine kote 0,8 kote 3,39 bænk bænk Toilet skabe siddeplint kote 0,0 omklædning - damer bruser 41 kvm siddeplint skabe visuel kontakt til hallen Multihal 402 kvm Cafeteria sydhallen sydhallen Udbygningsmodel Plan stue 1:250 billardrum plan udbygningsmodel, niveau 1-1:200 tagkonstruktion: b9 eternittagplader (eksist.) 75x225 mm k18 tømmer (eksist.) 200 mm isolering kl. 39 (eksist.) 200mm mineraluld membran loft med trælister billet / kontor Helikoptersimulator tagkonstruktion: 2 lag tagpap 400 mm trykfast isolering dampspærre trapezplader (eksist.) nedhængt systemloft beton dæk over teknikkælder: Klinker og slidlag med fald mod afløb Membran 200 mm armeret betondæk træflade med akustikregulering toiletter elevator kt 2,4 beton bassin 10x16.67m lift omklædning glas trappe/siddepodie teknik e kt 0,0 Vindfang bassinvægge: Klinker på vægge og i overløbsrender 300 mm betonvægge (vandtæt beton) med konsol ved overløbsrende Skimmerriste dækkonstruktion (bassinbund): Klinker og afretning 300 mm armeret betondæk (vandtæt beton) med indløbsdyser 400 mm terrænisolering Sandfyld Hall teknik bassin til leg og undervisning mv. kt -1,85 dækkonstruktion (teknikkælder): Støvbinder 200 mm armeret betondæk 400 mm terrænisolering Sandfyld kt 0,8 bassin til leg og småbørn terrændæk: Klinker og slidlag med fald mod afløb Membran 200 mm armeret betondæk 400 mm trykfast isolering sandfyld terrændæk: gulvklinker afretningslag 150 mm betondæk med gulvvarme 400 mm trykfast isolering sandfyld betondæk (eksist.) Isolering (eksist.) kote 0,0 Udbygningsmodel Tværsnit 1:250 tværsnit I udbygningsmodel 1: forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma 24 sydhallen

vandkulturhus thyborøn

vandkulturhus thyborøn dommerbetænkning indbudt projektkonkurrence juni 2015 vandkulturhus thyborøn Thyborøn Fritidscenter Lemvig Kommune Lokale og Anlægsfonden konkurrencen Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem Thyborøn

Læs mere

nyt vandkulturhus i thyborøn

nyt vandkulturhus i thyborøn nyt vandkulturhus i thyborøn 07680 1 2 Indledning Efter Kommunalreformen skete der en tilvækst af idrætshaller over hele Danmark, hvor mange mindre bysamfund - herunder hovedbyerne i Thyborøn Harboøre

Læs mere

Som aftalt er der ikke omkostninger til byggeandragende og tilslutningsafgifter med i budget, idet I selv skulle få oplysningerne hos myndighederne.

Som aftalt er der ikke omkostninger til byggeandragende og tilslutningsafgifter med i budget, idet I selv skulle få oplysningerne hos myndighederne. NOTAT Projekt Thyborøn Fritidscenter Kunde Lemvig Kommune Notat nr. 01 Nyt vandkulturhus i eksist. sportshal Dato 2014-03-14 Til Lars Sandholm LS Lemvig Kommune Fra Henning Hammerich HHA RAMBØLL Kopi til

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

NOTAT. 1. Teknisk vurdering af indretning af Vandkulturhus i eksisterende sportshal. 2. Kort beskrivelse af bygning med tekniske anlæg

NOTAT. 1. Teknisk vurdering af indretning af Vandkulturhus i eksisterende sportshal. 2. Kort beskrivelse af bygning med tekniske anlæg NOTAT Projekt Thyborøn Fritidscenter Kunde Lemvig Kommune Notat nr. 01 Teknisk vurdering af indretning af vandkulturhus i eksist. sportshal Dato 2014-03-14 Til Lars Sandholm LS Lemvig Kommune Fra Henning

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

Naturrum Vang Granitbrud

Naturrum Vang Granitbrud Naturrum Vang Granitbrud Revideret skitseforslag Naturrummet består af træflader der vinkler rundt fra ramper, dæk, plateauer, trin til tag, facader, udhæng, ryglæn, rækværk og trækkes ud til bænke og

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Allerød Genoptræningscenter

Allerød Genoptræningscenter Allerød Genoptræningscenter Indholdsfortegnelse Ide Baggrund Funktion Arkitektur Tilgængelighed Materialer og konstruktion Installationer Brandstrategi Udearealer Arealer 1 Ide Ideen er at skabe et nyt

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011 NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag 21. november 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Visualisering 3 Diagrammer 4 Diagrammer 5 Plan 6 Snit 10 Kælderplan 11 Opstalter 12 Referencer 14 Arealskema

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

Basisløsning 50 m og 25 m svømmebassin

Basisløsning 50 m og 25 m svømmebassin Basisløsning 50 m og 25 m svømmebassin Programoplæg 15. Juni 2016 side [1] BRUNSGAARDLAURSEN arkitekter / FORORD På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. marts 2016 blev oplægget vedr. anlæg af 50 m svømmebassin

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen Dette koncept bygger på at styrke og optimere forbindelsen mellem inde og ude både ved hjælp af synlige og fysiske overgange i den indre bygning og etablering af udendørs

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P NORD - Nyt Kirke- og Kulturhus - KIRKEHAVE m. bålsted,

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Appendiks 1 til rapporten

Appendiks 1 til rapporten Appendiks 1 til rapporten Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hadsten Kultur- og Idrætscenter

Læs mere

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Side 1 af 1 Rev.: Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Sag: Renovering 2014 Ark. sagnr. Tegn. nr. F.00 tegninger : ARKINORD A S Havnepladsen 5b, : NIRAS A/S Silovej 8, 4. sal Emne: Tegningsoversigt

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015

Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015 Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015 Sigtet og målsætning Sigtet med vores projekt er at skabe gode rammer for Gentofte Rideskoles brugere, medarbejdere og heste. Placeringen midt i et villakvarter

Læs mere

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Indledning Varde Fri/dscenter rummer i dag en lang række /lbud /l idrætslivet. Det er primært foreningsbaserede ak/viteter, der præger centeret. De>e

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E

I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E Baggrund Foreningslivet i Lellinge har i mange år benyttet lokaler på Lellinge skole og klubhuset på Lellinge Stadion til

Læs mere

HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043

HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 NOTAT 1515.02 GHE 2010-10-21 HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 Rådgivergruppen er efter indhentning af anbud blevet bedt om at udarbejde et sparekatalog for mulige besparelser for at nedbringe

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

En fremtid på Sønderborgs Havnefront

En fremtid på Sønderborgs Havnefront Kontor B/Sønderborg Kontor B Sønderborg 2/ En fremtid på Sønderborgs Havnefront Kontor B/Sønderborg er beliggende på Sønderborgs tidligere industrihavn, der er ved at blive omdannet til ByensHavn et bæredygtigt

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS KOLIND + dispositionsforslag Kolind + Revidering af masterplan maj 2014 Krads DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS perspektiv fra parkeringsplad DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og

Læs mere

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1 ARKITEKTTEGNET TRÆHUS Lavenergiklasse 1 INDHOLD Bemærk: De viste illutrationer er fra andre huse, og kan afvige fra det tilbudte projekt. BESKRIVELSE IDÉ 3 STUEPLAN OG 1 SALSPLAN 4 BESKRIVELSE 5 FACADER

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS MN SAG NR 11123-01 - SIDE NR 1 AF 16 Saltsøvej affaldsgård redskabsskur cykeloverdækning klapvogne parkering ca. 30 pladser legeplads større børn bålhytte låge HOVEDINDGANG HCparkering

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke - forslag 1F. Eksteriørperspektiv

Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke - forslag 1F. Eksteriørperspektiv Eksteriørperspektiv Mål: ikke målfast Eksteriørperspektiv Mål: Ikke målfast Eksteriørperspektiver- ankomsten - dag og aften Mål: Ikke målfast Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke NORD Denne mappe indeholder

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING _ 2016 BYGHERRE HJERTING IDRÆTSFORENING MF ARKITEKT KROGH ARKITEKTER BUDGET 13,4 MIO. KR. OPFØRELSE 2016-17 DET NYE KLUBHUS...ER EN FORTOLKNING

Læs mere

H Ø R S H O L M K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I

H Ø R S H O L M K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I 2012 01 05 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E INTRODUCERENDE TEKST 03 OVERSIGTSKORT 04 SITUATIONSPLAN SKALA 1:500 05 VISUALISERING 06 KONCEPTDIAGRAMMER LOGISTIK

Læs mere

A Beboer- og aktivitetshus - Korsløkken Underetage. Sæberum. Trappe 11 m². Elevator. Depot. Vaskeri 17 m² ST. Pers. toilet. Gang.

A Beboer- og aktivitetshus - Korsløkken Underetage. Sæberum. Trappe 11 m². Elevator. Depot. Vaskeri 17 m² ST. Pers. toilet. Gang. A-1-01 A B C D E F N 16.2 m 3.5 m 3.8 m 7.8 m 1.7 m 1.1 m Pers. toilet Rengøring 2.2 m 11 m² 3.3 m Gang 1 4.0 m 1.7 m Elevator 6.0 m Depot 18 m² 3.8 m Sæberum 1.5 m TT TT 1.7 m CF 1.9 m VM VM VM VM Vaskeri

Læs mere

8. A u g u s t

8. A u g u s t 8. A u g u s t 2 0 0 7 PROJEKTORGANISATION Bygherre: S.E. Beton A/S Arkitekt: KS Arkitekter A/S Entreprenør: Gråkjær A/S SITUATIONSPLAN ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ Det nye industrihus i Juelstrupparken er skitseret

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

Tegningsliste projektforslag. 0 Dokumenter 01 Tegningsliste 12.05.2016 x x x. 1 Orienteringsplaner 1.101 Situationsplan 12.05.

Tegningsliste projektforslag. 0 Dokumenter 01 Tegningsliste 12.05.2016 x x x. 1 Orienteringsplaner 1.101 Situationsplan 12.05. : : Tegningsliste DATO: 12.05.2016 REV. DATO: Projekt ID: ase: 15.893 Projektforslag Tegningsliste projektforslag Tegningsnummer Tegningsnavn Dato Bygherre Myndighed Arkitekt Ingeniør Entreprenør 0 Dokumenter

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere