vandkulturhus thyborøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vandkulturhus thyborøn"

Transkript

1 dommerbetænkning indbudt projektkonkurrence juni 2015 vandkulturhus thyborøn Thyborøn Fritidscenter Lemvig Kommune Lokale og Anlægsfonden

2 konkurrencen Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem Thyborøn Fritidscenter, Lemvig Kommune, Lokale og Anlægsfonden samt Arkitektkonkurrencerdk dommerbetænkningen Dommerbetænkningen er udarbejdet med bidrag fra: Fagdommer Pia Wiberg Fagdommer Carsten Holgaard Rambøll ved Henning Hammerich Arkitektkonkurrencerdk ved Anne-Mette Bølling Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Jens V. Nielsen Produktion Production Facilities Offentliggørelse 19. juni 2015

3 dommerbetænkning indbudt projektkonkurrence juni 2015 vandkulturhus thyborøn intro Tak for forslagene 02 sammenfatning Konkurrencefakta Konkurrenceopgaven Dommerkomiteens generelle bemærkninger vinderforslaget Forslag 4 / Team Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma 12 øvrige forslag Forslag 1 / Team Årstiderne Arkitekter Forslag 2 / Team Friis & Moltke Forslag 3 / Team Arkitektfirmaet Kjaer & Richter

4 tak for forslagene ThyboRøN FRiTidSceNTeR udskrev 27. februar 2015 i samarbejde med Lemvig Kommune og Lokale og Anlægsfonden en indbudt projektkonkurrence om omdannelse af en eksisterende idrætshal til et nyskabende vandkulturhus. 15 teams bestående af arkitekter og ingeniører søgte om at blive prækvalificeret. Denne interesse har vi meget stolte over og tilfredse med, og fire dygtige teams blev inviteret til at deltage i konkurrencen. Inden starten på arbejdet var de fire teams på en besigtigelsestur i Thyborøn, så byen og stedet og fik en grundig rundvisning i idrætshallen og nåede endda en tur rundt i byen med Spætten. Thyborøn Fritidscenter vil gerne takke alle, der med tid eller økonomisk støtte har bidraget til, at vi nu har et vinderforslag. Også stor tak til de tre teams der trods flotte projekter ikke har vundet. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at vinder forslaget kan illustrere, at omdannelse af andre tilsvarende idrætshaller i Danmark kan være billigere end at opføre helt nye vandkulturhuse En enig dommerkomité har udpeget forslag 4 / som vinder af konkurrencen. Forslaget er udarbejdet af et team med Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma som totalrådgiver. Vi ser frem til et spændende forløb med at få projektet realiseret. Bestyrelsen ThyboRøN FRiTidSceNTeR fra idrætshal til vandkulturhus Eksisterende forhold 2 tak for forslagene

5 Illustration fra vinderforslaget LoKALe og ANLægSFoNdeN blev for nogen tid siden kontaktet af lokale fantaster fra Thyborøn, der ville ombygge en idrætshal til et vandkulturhus. Denne umiddelbart vanvittige idé fik pludselig et element af realisme, da efterfølgende beregninger faktisk indikerede, at en sådan ombygning dels kunne lade sig gøre og dels kunne betale sig i forhold til at bygge nyt. Lokale og Anlægsfonden har derfor støttet denne konkurrence, der giver flere bud på, hvordan opgaven og udfordringen kan løses. Et forslag er valgt foran de andre, men alle forslagene kan inspirere fremtidige bygherrer, der måtte stå i en lignende situation altså et kapacitetsoverskud i idrætshallerne og underkapacitet i svømmefaciliteter. Den væsentlige drivkraft i hele processen har været de stærke lokale ildsjæle, der har taget ansvaret på sig og har stået ved deres idé i medgang og modgang. esben danielsen Direktør for LoKALe og ANLægSFoNdeN tak for forslagene 3

6 100 ed fald bagud som vist på længdesnit ring kl mm træbeton lys, fin, fas på stålskinner lare 3 lags kegle fra tet rustfri stål. Ovenlys tisk oplukkelige felter pr. itral A/S Ref Ydervægge: Sanwitselementer med 70 mm forplade frilage sten, 150 mm isolering og 130 mm bagplade Stålspærer dækmales i farve aftal med tilsynet. Vinduer: Træ/alu udv døre med lavenergi glads U-værdi max 1,4 Glaset skal opfylde gældende krav til sikkerhed. Zinktagrender og nedløb. Stern og underbeklædning udføres med stålbeklædning Indervægge: Betonelementer dim af leverandøren. Tykkelse anslåes til 100 og 120 mm. Søjle/drage mod ekst hal: Søjle/drage mod ekst hal udføres i armeret beton. Dimensioneres af leverandøren. konkurrence fakta orøn Hallen gårdsvej 15 Thyborøn Konkurrenceudskriver Thyborøn Fritidscenter i samarbejde med Lemvig Kommune og Lokale og Anlægsfonden. Konkurrencerådgiver Arkitektkonkurrencerdk. Konkurrenceform Indbudt projektkonkurrence med 4 deltagere i henhold til EU-direktiv nr. 2001/128/EF. Konkurrenceprogrammet Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Thyborøn Fritidscenter, Lokale og Anlægsfonden og Arkitektkonkurrencerdk. Dommerkomité Jesper Vinter Fruergaard, bestyrelsesformand Thyborøn Fritidscenter, formand for dommerkomiteen Chris Olesen, bestyrelsesmedlem, Thyborøn Fritidscenter Henning Christensen, bestyrelsesmedlem, Thyborøn Fritidscenter Henrik Thygesen, udvalgsformand, Lemvig Kommune Dorte Gad, arkitekt, Lemvig Kommune Oliver Vanges, udviklingskonsulent, LOA Anna Hassel, arkitekt, LOA Pia Wiberg, arkitekt MAA, fagdommer Carsten Holgaard, arkitekt MAA, fagdommer Byggeriets adresse: Kirkegårdsvej 15, Thyborøn Emne: Snit A-A Rådgivere for dommerkomiteen Björn M. Sigurjónsson, turistchef, Lemvig Kommune Lars Sandholm, Byggeteamet, Lemvig Kommune Lars Sylvester Larsen, projektleder, NorthSea Offshore Service Group Henning Hammerich, chefrådgiver, Rambøll Per Schulze, programchef, Realdania Dommerkomiteens sekretær Anne-Mette Bølling, konkurrencerådgiver, Arkitektkonkurrencerdk. Deltagere Følgende teams nævnt i alfabetisk rækkefølge har deltaget i konkurrencen: Friis & Moltke A/S arkitekter MAA / SMAK architects / INGENIØRER NE A/S Kjaer & Richter A/S / Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S / Søren Andersen Arkitekter A/S Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S / D+O Tegnestuen / Hundsbæk & Henriksen A/S / Teknologisk Institut Årstiderne Arkitekter P/S / Grontmij / Alexandra Instituttet Vederlag Alle deltagere har modtaget DKK eksklusiv moms. Bedømmelse Forslagene er vurderet på deres samlede evne til at opfylde visionen samt programmets ønsker og krav med følgende vægtning: Funktion 40%, arkitektur 30%, økonomi 30%. Dato: 04/ Rev: Kirkegade 13, 7673 Harboøre Tlf: Fax: STIAN VRIST Bil: laceringer skal kontrolleres af Håndværkerne, som har det. Kopiering, rettelser eller anden brug af tegninger må kun endelse til TEGNESTUEN CHRISTIAN VRIST. Resultatet af konkurrencen er offentliggjort i Thyborøn den 19. juni Resultat Forslag 4 / er udpeget som vinder af konkurrencen. Offentliggørelse Resultatet af konkurrencen er offentliggjort i Thyborøn den 19. juni konkurrencefakta

7 Ref Thyborøn Fritidscenter Tværsnit Nordhallen eksisterende forhold Længdesnit Nordhallen eksisterende forhold konkurrencefakta 5

8 konkurrence opgaven Kirkegaardsvej hytteby P campingområde P P Thyborøn Feriecenter kystdige eksisterende ungdomsklub bibeholdes idrætsanlæg Ny multihal på 480 m2 placeres, men disponeres og indrettes ikke og indgår ikke i den økonomiske ramme Naturrum Bygherre: Byggeriets adresse: Kirkegårdsvej 15, Thyborøn Thyborøn Hallen Kirkegårdsvej 15 Emne: Stueplan 7680 Thyborøn Mål: 1:200 Dato: 07/ Rev: Foyerområde med billetkontor, Kirkegade 13, 7673 Harboøre i alt 210 m2, disponeres og Tlf: Fax: Bil: indrettes, men indgår ikke i den økonomiske ramme Toiletter 40 m2 kan omdisponeres, og indgår i den økonomiske ramme Vandkulturhus på m2 med bassinområde, velværeområde, omklædnings- og badefaciliteter, tekniske anlæg samt service- og depotrum disponeres og indrettes 6 konkurrenceopgaven

9 dommerkomiteens generelle bemærkninger Dommerkomiteen har glædet sig over den høje kvalitet i de indkomne forslag. Forslagene har været let tilgængelige og bærer præg af stor indlevelse i den stillede opgave. Forslagene har derfor givet dommerkomiteen et fint grundlag for at diskutere og indkredse, hvordan den eksisterende idrætshal kan transformeres til et vandkulturhus, der giver Thyborøn mange nye muligheder for aktiviteter i og omkring vand, samtidig med at det kan blive et eksempelprojekt, som kan danne inspiration og forbillede for lignende initiativer andre steder i Danmark. Dommerkomiteen har prioriteret forslag: som med deres arkitektoniske og rumlige kvaliteter evner at skabe et nyt univers i den gamle idrætshal hvor den rumlige bearbejdning klart definerer de nye funktioner hvor den funktionelle disponering understøtter en mangfoldig brug af huset hvor den materialemæssige bearbejdning er indbydende og bidrager til velvære. FoRSLAg 1 fremhæves for dets evne til at skabe et hus, hvor funktioner og aktiviteter fletter sig sammen. Ved at lade bassinrum og multisal opleves som et sammenhængende rum og ved at bruge digitale teknologier til at skabe interaktion på tværs af de forskellige aktiviteter opnår huset en særlig dynamik. Særligt har de interaktive elementer på facaden, i foyeren og på glasvæggen mellem multihall og bassinområde givet anledning til fascination. Det vurderes dog, at denne teknologi ikke er realiserbar inden for det afsatte rådighedsbeløb. Dommerkomiteen har prioriteret forslag, der med deres arkitektoniske og rumlige kvaliteter evner at skabe et nyt univers i den gamle idrætshal. FoRSLAg 2 fremhæves for dets evne til at skabe et vandkulturhus, hvor dagslyset inddrages som element i arkitekturen, og hvor der er frit kik mod horisonten. Enkelt og let forståeligt beskrives, hvordan landskabet, himlen og horisonten giver inspiration til forslagets tre arkitektoniske hovedgreb: en bastion, et horisontalt loft med store lyskasser samt en åben facade. Det har været generelle bemærkninger 7

10 Forslag 1 / Forslag 2 / Forslag 3 / Forslag 4 / / Vinder af konkurrencen 8 generelle bemærkninger

11 C B karnap A Udsigt mod nord karnap siddeplint Depot TV rum SF SF SF SF 15 kvm Kontor/ depot Bassin til undervisning og motion 10x16.67m Multirum SF SF D D Teknik vanddybde 1,2-2,4 (3,5m ved udbygningsmodel) Depot 6 kvm Bassinområde til undervisning klatrevæg 302 kvm cykler til vandspinning mv. kote 2,4 Ungdomsklub Depot/reng. 18 kvm vandrutsjebane landing elevator siddetrin trappe siddetrin trappe vanddybde 0,9m Tagkonstruktion: B9 eternittagplader (eksist.) 75x225 mm k18 tømmer (eksist.) 200 mm isolering kl. 39 (eksist.) 200mm mineraluld membran trappe til vandrusjebane mole Multihal kote 0,8 bro Varmtvandsomåde "musetrappe" Udsigt mod øst Bassin til leg og udfoldelse 80 kvm Billardrum 402 kvm 77 kvm modstrøm Varmtvandsbassin 50 kvm elefant stråle skabe Livredder glas vanddybde 0-0,3m 11 kvm trælister Bassin til genoptræning, forældre/ barn Bassinområde til leg og udfoldelse 320 kvm strand Billet / kontor vanddybde 1,2m (ved trappe 1,4m) plint vanddybde 0,3-0,6m Bassindel til mindre børn kote 0,0 Tagkonstruktion: 2 lag tagpap 400 mm trykfast isolering Dampspærre Let konstruktion Loft med trælister adgangstrappe (genoptræning) Bassindel til større børn kote 0,8 udlevering glas billetautomat træflade med akustikregulering visuel kontakt til multisal glasdøre til multihal billetsalg elevator Toiletter 12 kvm glas beton INDGANG Dæk over teknikkælder: Klinker og slidlag med fald mod afløb Membran 200 mm armeret betondæk teknikgang kt 0,8 bassin til leg og småbørn Terrændæk: Gulvklinker Afretningslag 150 mm betondæk med gulvvarme 400 mm trykfast isolering Sandfyld Betondæk (eksist.) Isolering (eksist.) Terrændæk: Klinker og slidlag med fald mod afløb Membran 200 mm armeret betondæk 400 mm trykfast isolering Sandfyld bassin til leg og undervisning mv. lift 80 kvm Familie/hc kabine 41 kvm 7 kvm bænk Bruser Familie/hc kabine Toilet skabe Toilet Omklædning - Damer Bruser 41 kvm siddeplint skabe visuel kontakt til hallen glasdøre til sydhal Omklædning bænk kote 0,8 afsætning reng. skabe bænk Bassin til undervisning og motion Bassinvægge: Klinker på vægge og i overløbsrender 300 mm betonvægge (vandtæt beton) med konsol ved overløbsrende kt 0,0 Forrum Omklædning - Herre HC Fælleszone 197 kvm bænk Skylletank Dækkonstruktion (teknikkælder): Støvbinder 200 mm armeret betondæk 400 mm terrænisolering Sandfyld skabe skabe Familie/ HC område 19 kvm HC Fordelingszone Vindfang E kote 0,0 kt 2,4 glas siddeplint visuel kontakt til vandkultur trappe til 1.sal, cafeteria mv. C Sydhallen B A Dækkonstruktion (bassinbund): Klinker og afretning 300 mm armeret betondæk (vandtæt beton) med indløbsdyser 400 mm terrænisolering Sandfyld TVÆRSNIT - 1:50 STUEPLAN - 1:100 generelle bemærkninger 9 E

12 drøftet i dommerkomiteen, hvorvidt den arkitektoniske stilsikkerhed og det stramme design vil appellere mere til wellnessbrugeren end til familien med legende børn. FoRSLAg 3 fremhæves for dets evne til at skabe visuel kontakt til den omkringliggende by, samtidig med at der skabes åbenhed og synergi imellem hallernes forskellige aktiviteter. Den store åbenhed og den niveaufri kontakt sker dog på bekostning af variation og forskellighed i rumoplevelser, og den konsekvente disponering med alle aktivitetszoner i førstesals højde står på flere områder i vejen for en optimal udnyttelse af den eksisterende hals potentiale. FoRSLAg 4 fremhæves for dets evne til at skabe et udadvendt, velfungerende, indbydende og arkitektonisk stærkt vandkulturhus med bred appel til borgere og gæster i Thyborøn. Ved at bearbejde den eksisterende hals geometri med et niveaudelt promenadedæk og et foldet loft opnås meget fine rumligheder. Suppleret med materialer som beton og træ og bevidst placerede og vindueskarnapper opnås tilsammen et meget karakterfuldt, lyst og indbydende rum. Samlet set demonstrerer forslag 4 en stor indlevelse i programmets ønsker og krav, og på den baggrund indstiller en samlet dommerkomite forslag 4 som vinder af konkurrencen. 10 generelle bemærkninger

13 vinderforslaget 11

14 Forslag 4 / VINDER Totalrådgiver Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S Underrådgivere D+O Tegnestuen Hundsbæk & Henriksen, Rådgivende Ingeniører FRI Teknologisk Institut / Svømmebadsteknologi Opland Landskabsarkitekter 12 forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma

15 Forslaget fremhæves for dets evne til at skabe et udadvendt, velfungerende, indbydende og arkitektonisk stærkt vandkulturhus med bred appel til borgere og gæster i Thyborøn. Hovedgreb Forslagets vision er at skabe et udadvendt vandkulturhus med stor attraktionsværdi for de mange brugergrupper og gæster, der besøger Thyborøn. Forslaget arbejder med tre overordnede temaer samspil, kontakt og mangfoldig udnyttelse. Ved en arkitektonisk bearbejdning af de tre temaer opnår forslaget at skabe et samspil med lokalområdets arkitektur og materialitet, at skabe fysisk og visuel kontakt på tværs af vandkulturhuset og multihallens aktiviteter samt at skabe en mangfoldig udnyttelse gennem et niveaudelt promenadedæk. Disponering / funktioner I forslaget opgraderes mellembygningen både i status og størrelse ved at indføre en ekstra etage, et åbent trappeanlæg samt dobbelthøje rum og. Forslaget opnår dermed på en enkel og klar vis at etablere en velfungerende fordelingszone med to attraktive opholdsområder. Det ene opholdsområde har direkte visuel kontakt til og er i niveau med bassinområdet for børn, mens det andet opholdsområde har forbindelse til cafeen på 1. sal. For enden af fordelingszonen er der adgang til vandkulturhusets bade- og omklædningsfaciliteter. Forslaget arbejder med tre hovedelementer for at omdanne det store halvolumen i mindre og klart definerede rumligheder. Der indføres to multifunktionelle vægzoner, et niveaudelt promenadedæk samt en foldet loftflade, der dels definerer vandkulturhusets store rum, dels definerer hvert sit bassinområde. Forslaget opfylder ønsket om et varieret bassinprogram, opdelt på de forskellige brugergrupper. Svømmebassinet er forsynet med 4 baner, som sikrer en god udnyttelse af bassinarealet. Den integrerede trappe til svømmebassinet synes dog noget smal for ældre og handicappede, men det vurderes, at den godt kan udvides. Det samlede bassinareal opfylder godt og vel mindstekravet til vandareal. På trods af, at alle bassiner er placeret i forskellige niveauer, og der samtidig er indrettet teknikrum i niveau med svømmebassinet, er der gode promenadearealer til ophold, leg og passage. Dog synes promenaden for varmtvandsbassinet noget begrænset med den valgte udformning af bassin i selvstændigt bassinrum, og det bør overvejes om ikke varmtvandsbassinet skal åbnes op ud mod det øvrige bassinrum. Undervisnings-, familie- og legebassinet, der er placeret centralt tæt ved indgangen, er velorganiseret med naturligt adskilte områder til leg og undervisning. Den rigelige plads på promenadedækket giver god mulighed for leg og udfoldelse. På promenadedækkets høje niveau er bassinområde til undervisning og motion placeret. Et skulpturelt element med trapper og siddeplateauer adskiller de to bassinområder, og sammen med den foldede loftflade og de niveaudelte promenadedæk skabes der både intimitet og sammenhæng mellem de to bassinområder. De to multifunktionelle vægzoner rummer trapper, birum og depoter. Den ene placeres ved den østvendte gavl, hvor også varmtvandsbassin og velværeområde integreres. Den anden danner adskillelse mellem multihal og bassinområderne, og giver samtidig mulighed for at indarbejde en delvis skjult vandrutsjebane. Placering og montering af helikoptersimulatoren lader sig meget let indarbejde i den ene multifunktionelle vægzone i forbindelse med den angivne udbygningsmulighed. Udformning / arkitektur Ved at bearbejde den eksisterende hals geometri med et niveaudelt promenadedæk samt et foldet loft opnås meget fine rumligheder. Suppleret med materialer som beton og træ og bevidst placerede og vindueskarnapper giver opnås tilsammen et meget karakterfuldt, lyst og indbydende rum. forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma 13

16 Kirkegaardsvej lysmast trædæk Grus siddeflade i træ at omdannelsen fra idrætshal til vandkulturhus gives en materiale- og skalamæssig Situationsplan bearbejdning, der opleves rumligt nærværende med en logisk og funktionel disponering af de ønskede vandaktiviteter. at komme med forslag til et mere udadvendt fritidscenter, der opleves i større samspil med lokalområdets bygnings- og VanDKultuRHusstørrelser materialitet. Vesterhavsgade hegn skærm plantebed siddeflade i træ lysmaster Hovedindgang skilt Cykelparkering 15 pladser asfalt thyborøn FRItIDsCEntER at give forslag til velovervejede ombygninger og indgreb af de eksisterende konstruktioner og tekniske forhold, der vil tilgodese vandkulturhusets anlægsøkonomi og fremtidige driftsforhold. Betonplint Handicap p-pladser, 5 stk. lysmast stålsøm plantebed skærm skærm siddeflade i træ Idrætsvej NORD j Vindhegn 0 situationsplan 50 m - 1: Konceptdiagram skala skala Konceptdiagram sammenhæng sammenhæng Idè diagram Forslagets udformning har givet anledning til mange begejstrede tilkendegivelser i dommerkomiteen, og der er enighed om at forslaget udgør et både velfungerende, indbydende og arkitektonisk stærkt vandkulturhus, som vil have bred appel til borgere og gæster i Thyborøn. Teknik / ressourceforbrug I grundmodellen er bassinerne placeret, så alle bassiner er placeret over eksisterende fundamentsniveau, hvilket minimerer udgifterne til fundering. Alle tilhørende rørinstallationer vil kunne udføres synligt i kælder eller indstøbt på den vandtætte side af betonkonstruktionerne. I udbygningsmodellen sænkes bunden af svømmebassinet, hvilket kræver udgravning og fundering under eksisterende fundamentsniveau. Der er ikke redegjort for, hvordan dette skal udføres, men det vurderes at være forbundet med en vis byggeteknisk risiko selv ved den bedste udførelsesmetode, da bassinet er placeret tæt på eksisterende rammefundamenter. Den viste indbygning af helikoptersimulator forekommer godt gennembearbejdet, og det er en god ide med placering af helikopteren oven på teknikrummet med adgang fra trappen. Herved kan materialer og personer gå direkte ind i helikopteren. Rummet bør dog nok udvides helt frem til trappen. Bassiner er udført i vandtæt beton med klinker. Promenader er tilsvarende beskyttet med membran og klinker. Alle vægge er udført med træbeklædninger, men den nederste meter er forsynet med klinker, som kan tåle vandsprøjt forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma

17 Forslaget formår at skabe fysisk og visuel kontakt på tværs af vandkulturhuset og multihallens aktiviteter samt en mangfoldig udnyttelse af et niveaudelt promenadedæk. Vinduer udskiftes med 3-lags energiruder, og eksisterende rytterlys udskiftes til nye, der kan holde i svømmebadsmiljø. Tagkonstruktionen efterisoleres op til 400 mm og dampmembranen udskiftes. Der opsættes et nyt nedhængt træloft i et særligt korrosionsbeskyttet ophængningssystem, så opbygningen har en forventet levetid på minimum 40 år. Eksisterende stålspær afrenses og korrosionsbeskyttes til klasse 5. Den kompakte opbygning med bassiner i to niveauer giver relativt små teknikrum i stueetagen, hvorfor den kun anvendes til vandbehandlings- og varmeanlæg. Det eksisterende ventilationsanlæg og det nye anlæg til vandkulturhuset placeres i grundmodellen over teknikrummet i stueetagen, og føring af hovedrør er vist over nedhængte lofter. I udbygningsmodellen etableres et nyt ventilationshus over den nye omklædning, hvilket betyder, at teknikrummet på 1. sal kun inddrages i mindre omfang. Vandbehandlingsanlæggene er udformet med traditionelle tryksandfiltre og klor- og syredosering, som gennem mange år har vist deres effektivitet til rensning af bassinvand, dog med et noget stort vandforbrug til følge. Anlægget projekteres til laveste energiklasse i henhold til DS477. Al el-belysning forsynes med LED-teknologi for at minimere elforbruget til belysning. Af ressourcebesparende tiltag er der udover nye vinduer/, ventilations- og vandbehandlingsanlæg fokuseret på ekstra isolering af eksisterende betonelementer i underetagen og østgavlen samt på højisolerede terrændæk. I projekteringsfasen bør der yderligere arbejdes med minimering af ressourceforbrug til især vandbehandlingsanlæggene med tryksandfiltre, da de har et relativt stort vandforbrug. Økonomi Anlægsrammen er beregnet til DKK eksklusiv moms, svarende til rammebeløbet i programmet. Det vurderes dog ikke, at facadebeklædningen og de nye karnapper er indeholdt i dette beløb. Den tilbudte pris vurderes alt i alt at være realistisk, om end noget udfordret, da blandt andet omfanget af ny trappe og balkon til 1. sal ikke er kendt. Samlet vurdering Samlet set viser forslaget en stor indlevelse i programmets ønsker og krav. På den baggrund indstiller en samlet dommerkomite dette forslag som vinder af konkurrencen. Forslaget indeholder en række disponeringer og kritikpunkter, som skal bearbejdes i det videre forløb. Det vurderes således: at det disponerede areal til omklædning er i underkanten til at dække det fremtidige behov. at indgangen til bassinområdet fra omklædningen er trang og uhensigtsmæssigt placeret i det ene hjørne af bassinområdet. at der skal ske en viderebearbejdning af vægzonen mellem multihallen og bassinområderne, så der opnås en større indbyrdes visuel kontakt. at varmtvandsbassinets vinkelformede udformning ikke er brugsmæssig optimal. Det har også været drøftet, hvorvidt det er funktionsmæssigt rigtigt at placere varmtvandsbassinet i et lukket rum. at ankomstarealet i mellembygningen bør bearbejdes yderligere, både med henblik på forbedret dagslysindtag og med henblik på bedre visuel kontakt til hallerne på begge sider. Det er dommerkomiteens overbevisning, at de enkelte kritikpunkter sagtens lader sig bearbejde i en videre proces. forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma 15

18 glas bassinområde til undervisning og motion træflade med akustikregulering kt 2,4 beton omklædning bassin 10x16.67m bassin til leg og undervisning mv. teknikgang bassin til leg og småbørn kt 0,0 tværsnit I bassinområder - 1:200 Tværsnit bassinområder 1:250 vindue til vandkultur klatrevæg vinduesparti mod øst vindue til vandkultur musetrappe bag net glas "rebskov" port med glas glas Fordelingszone glas Tværsnit multihal 1:250 eksist. glas tagterrasse glas kote 3,39 omklædningsområde glas til vandkultur Vindfang glasdøre billetsalg fordelingszone glasdøre glasdøre kote 0,8 glasdøre kote 0,0 længdesnit I fordelingszone - 1:200 Længdesnit fordelingszone 1:500 teknik, ventilation klatrevæg kote 5,5 Motions- og træningsrum "rebskov" Multisal depot kote 2,4 bassin 10x16.67m ungdomsklub boldrum Vandbehandlingsrum kote 1,2 port med glas depot kote 0,0 teknik kote 0,0 udligningsbeholder skylletank kote 0,0 kote -1,2 Længdesnit multihal og bassinområder 1: visionen forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma

19 kote 3,39 kote 3,39 kote 0,0 kote 0,0 kote 0,8 vanddybde 1,2-2,4 (3,5m ved udbygningsmodel) vanddybde 0,9m vanddybde 0-0,3m vanddybde 0,3-0,6m kote 2,4 kote 0,8 kote 2,4 kote 0,8 kote 4,2 kote 0,8 vanddybde 1,2m (ved trappe 1,4m) C B Udsigt mod nord A siddeplint Teknik V2 D Teknik, ventilation 80 kvm D V1 V3 klatrevæg Bassinområde til undervisning 302 kvm vandrutsjebane siddetrin landing siddetrin trappe elevator trappe Motionsrum Bassindel til større børn Dampbad 8 kvm massageplint mole bro Sauna 8 kvm Velværeområde 41 kvm Udsigt mod øst modstrøm "musetrappe" plint start vandrutsjebane Bassindel til mindre børn elefant stråle Skakt Bruser 3 kvm Varmekabine 4 kvm Reng. strand Bassinområde til leg og udfoldelse 320 kvm siddeplint V4 teknik, ventilation omklædning 20 kvm elevator Fordelingszone 38 kvm trappe til 1.sal, cafeteria Fælleszone glasparti E Tagterrasse hul i dæk E siddeplint siddeplint Cafeteria C Sydhallen B A 1. SALSPLAN - 1:100 Plan 1. sal 1:500 C karnap B Udsigt mod nord A karnap siddeplint Depot SF SF TV rum Kontor/ depot 15 kvm SF SF Multirum Bassin til undervisning og motion 10x16.67m SF SF D Teknik D Depot 6 kvm Ungdomsklub klatrevæg vandrutsjebane siddetrin Bassinområde til undervisning 302 kvm landing siddetrin trappe elevator cykler til vandspinning mv. Depot/reng. 18 kvm trappe Bassindel til større børn adgangstrappe (genoptræning) od Billardrum Bassin til leg og udfoldelse 80 kvm Udsigt mod øst Multihal 402 kvm trappe til vandrusjebane mole bro modstrøm Varmtvandsomåde 77 kvm "musetrappe" plint Billet / kontor skabe Livredder 11 kvm udlevering Bassindel til mindre børn strand elefant stråle Bassinområde til leg og udfoldelse 320 kvm Varmtvandsbassin 50 kvm Bassin til genoptræning, forældre/ barn billetsalg glasdøre til multihal visuel kontakt til multisal siddeplint INDGANG E Vindfang billetautomat elevator bænk Fordelingszone 197 kvm visuel kontakt trappe til 1.sal, til vandkultur cafeteria mv. Toiletter 12 kvm HC lift Fælleszone 80 kvm kote 0,0 kote 0,8 afsætning siddeplint skabe skabe Familie/ HC Omklædning - Herre Forrum område HC 41 kvm 7 kvm 19 kvm bænk reng. Bruser Toilet Familie/hc Familie/hc kabine kabine skabe skabe bænk bænk Toilet Omklædning - Damer Bruser 41 kvm skabe E glasdøre til sydhal visuel kontakt til hallen Omklædning C Sydhallen B A STUEPLAN - 1:100 Plan stue 1:500 forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma 17

20 Vestfacade Materialeinspiration / materialeeksempler forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma

21 forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma 19

22 østfacade - 1:200 Facade øst 1:500 Vestfacade - 1:200 Facade vest 1:500 nordfacade - 1:200 Facade nord 1: Tagkonstruktion: B9 eternittagplader (eksist.) 75x225 mm k18 tømmer (eksist.) 200 mm isolering kl. 39 (eksist.) 200mm mineraluld membran Tagkonstruktion: 2 lag tagpap 400 mm trykfast isolering Dampspærre Let konstruktion Loft med trælister glas trælister glas træflade med akustikregulering glas beton Dæk over teknikkælder: Klinker og slidlag med fald mod afløb Membran 200 mm armeret betondæk kt 2,4 glas teknikgang kt 0,8 bassin til leg og småbørn Terrændæk: Gulvklinker Afretningslag 150 mm betondæk med gulvvarme 400 mm trykfast isolering Sandfyld Betondæk (eksist.) Isolering (eksist.) Terrændæk: Klinker og slidlag med fald mod afløb Membran 200 mm armeret betondæk 400 mm trykfast isolering Sandfyld bassin til leg og undervisning mv. Bassin til undervisning og motion Bassinvægge: Klinker på vægge og i overløbsrender 300 mm betonvægge (vandtæt beton) med konsol ved overløbsrende Skylletank Dækkonstruktion (teknikkælder): Støvbinder 200 mm armeret betondæk 400 mm terrænisolering Sandfyld kt 0,0 Dækkonstruktion (bassinbund): Klinker og afretning 300 mm armeret betondæk (vandtæt beton) med indløbsdyser 400 mm terrænisolering Sandfyld TVÆRSNIT - 1:50 Tværsnit konstruktionsopbygning 1: forslag visionen4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma

23 Nye / brandventilation Eksisterende tag. Bevares / ombygges Stålrammer ved vandkulturhuset rustbeskyttes. Nyt foldet listeloft, Trapper og elevator til velværeområdet Velværeområde med udsigt Bygningszone med teknikrum og varmtvandsbassin Bygningszone for teknik, depoter og aktiviteter ved multihal og bassinområde Klub- og motionscenter berøres ikke Det øvre bassinområde med undervisningsbassin Det nedre bassinområde med undervisning, familie- og børnebassin Varmtvandbassin Den multianvendelige Lavt tag over omklædning Tag over dobbelthøjt fordelingszone Karnap med udsigt fra velværeområdet mod havnen Karnapelement ved det store bassin Fremtidigt karnapelement ved multisalen (forslag 2) Eksisterende gavl Vindfang Omklædning og kabiner Facadehegn Opholdsareal med visuel kontakt til vandkultur og Sydhallen Ny toiletkerne Den aktive fordelingszone Nyt etagedæk Sydhallen / boldhal Afgrænsning med betonplinte Stålmaster som markering og belysning af hovedindgang indgang Cykelparkering - Opholdsareal til Sydhallen Handicap-parkering Isometri bygningselementer forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma 21

24 udsigt mod nord karnap siddeplint depot 15 kvm Teknik Bassin til undervisning og motion 10x16.67m Teknik udbygningsmodel udbygningsmodellen til også at rumme et træningsbassin for fiskeri- og offshore personale er planlagt indenfor grundmodellens fysiske rammer, der vil kræve følgende ombygninger: vanddybde 1,2-3,5m depot 6 kvm bassinområde til undervisning klatrevæg 302 kvm klatrevæg cykler til vandspinning mv. undervisningsbassinets dybe bassinområde øges fra 2,4m depot/reng. til 3,5m. 18 kvm vandrutsjebane kote 2,4 landing vandrutsjeba elevator siddetrin Ventilationsrummet på øverste etage inddrages til loftrum for helikoptersimulator. nyt ventilationsrum etableres over omklædningsområdet adgangstrappe i forlængelse af den dobbelthøje forbindelseszone. (genoptræning) trappe siddetrin siddetrin trappe vanddybde 0,9m bassindel til større børn Motionsrum bassinde til legforetages og udfoldelse udvidelse af vandbehandlingsanlægget. Bassin der 80 kvm trappe til vandrusjebane Kontor/ etablering broaf bølgemaskine med kompressor ved tekdepot Varmtvandsomåde nikrummet. 77 kvm mole kote 0,8 plint ekstra el- og energiforsyning. kote 3,39 vanddybde 0,3-0,6m Multirum bassindel til mindre børn "musetrappe" bassinde Varmtvandsbassin 50 kvm elefant stråle livredder modstrøm skabe mo vanddybde 1,2m (ved trappe 1,4m) "musetrappe" tv rum udsigt mod øst start vandrutsjebane eventuel udførelse af en transparent vægadskillelse mellem de to bassinområder. bassin til genoptræning, vanddybde 0-0,3m 11 kvm forældre/ barn bassinområde til leg og udfoldelse 320 kvm strand strand kote 0,8 udlevering visuel kontakt til multisal siddeplint visuel kontakt til vandkultur trappe til 1.sal, cafeteria mv. skabe skabe Familie/ HC område elevator omklædning - Herre ungdomsklub 41 kvm HC 19 kvm lift Fælleszone 80 kvm Familie/hc kabine Tagterrasse bruser Toilet 38 reng. kvm Fælleszone kote 0,0 kote 0,8 skabe bænk hul i dæk afsætning trappe til 1.sal, cafeteria Forrum 7 kvm Fordelingszone Familie/hc kabine kote 0,8 kote 3,39 bænk bænk Toilet skabe siddeplint kote 0,0 omklædning - damer bruser 41 kvm siddeplint skabe visuel kontakt til hallen Multihal 402 kvm Cafeteria sydhallen sydhallen Udbygningsmodel Plan stue 1:250 billardrum plan udbygningsmodel, niveau 1-1:200 tagkonstruktion: b9 eternittagplader (eksist.) 75x225 mm k18 tømmer (eksist.) 200 mm isolering kl. 39 (eksist.) 200mm mineraluld membran loft med trælister billet / kontor Helikoptersimulator tagkonstruktion: 2 lag tagpap 400 mm trykfast isolering dampspærre trapezplader (eksist.) nedhængt systemloft beton dæk over teknikkælder: Klinker og slidlag med fald mod afløb Membran 200 mm armeret betondæk træflade med akustikregulering toiletter elevator kt 2,4 beton bassin 10x16.67m lift omklædning glas trappe/siddepodie teknik e kt 0,0 Vindfang bassinvægge: Klinker på vægge og i overløbsrender 300 mm betonvægge (vandtæt beton) med konsol ved overløbsrende Skimmerriste dækkonstruktion (bassinbund): Klinker og afretning 300 mm armeret betondæk (vandtæt beton) med indløbsdyser 400 mm terrænisolering Sandfyld Hall teknik bassin til leg og undervisning mv. kt -1,85 dækkonstruktion (teknikkælder): Støvbinder 200 mm armeret betondæk 400 mm terrænisolering Sandfyld kt 0,8 bassin til leg og småbørn terrændæk: Klinker og slidlag med fald mod afløb Membran 200 mm armeret betondæk 400 mm trykfast isolering sandfyld terrændæk: gulvklinker afretningslag 150 mm betondæk med gulvvarme 400 mm trykfast isolering sandfyld betondæk (eksist.) Isolering (eksist.) kote 0,0 Udbygningsmodel Tværsnit 1:250 tværsnit I udbygningsmodel 1: forslag 4 / VINDER team nøhr & sigsgaard arkitektfirma 24 sydhallen

nyt vandkulturhus i thyborøn

nyt vandkulturhus i thyborøn nyt vandkulturhus i thyborøn 07680 1 2 Indledning Efter Kommunalreformen skete der en tilvækst af idrætshaller over hele Danmark, hvor mange mindre bysamfund - herunder hovedbyerne i Thyborøn Harboøre

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011 NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag 21. november 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Visualisering 3 Diagrammer 4 Diagrammer 5 Plan 6 Snit 10 Kælderplan 11 Opstalter 12 Referencer 14 Arealskema

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043

HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 NOTAT 1515.02 GHE 2010-10-21 HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 Rådgivergruppen er efter indhentning af anbud blevet bedt om at udarbejde et sparekatalog for mulige besparelser for at nedbringe

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Side 1 af 1 Rev.: Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Sag: Renovering 2014 Ark. sagnr. Tegn. nr. F.00 tegninger : ARKINORD A S Havnepladsen 5b, : NIRAS A/S Silovej 8, 4. sal Emne: Tegningsoversigt

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - 31.10.2014 Udvidelse af Herning Svømmehal

PROJEKTFORSLAG - 31.10.2014 Udvidelse af Herning Svømmehal PROJEKTFORSLAG - 31.10.2014 Udvidelse af Herning Svømmehal Planer - Facader - Snit Udvidelse af Herning Svømmehal HC HC SIGNATUR: GARAGE FOR DYKKERUDSTYR 8x20 METER ASFALT GRÆNSE FOR TERRÆNREGULERING SOKKEL

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

vandkulturhus thyborøn

vandkulturhus thyborøn program for indbudt projektkonkurrence februar 2015 vandkulturhus thyborøn Thyborøn Fritidscenter Lemvig Kommune Lokale og Anlægsfonden 43 konkurrencen Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information.

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information. Kære læser, Vi har udviklet dette materiale for at vise hvilke typer af projekter, som vi har deltaget i på det danske marked gennem de seneste år. Målgruppen for brochuren er arkitekter, bygherrer, håndværkere

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 Renoveringsopgaver til Hallen: 1.01 Div. udskift. af revnede fliser i bruserum (hal1) 20.000 Kr. 1.05 Sternbrædder skiftes (hal 1) 5.000 Kr. 1.06 Vinduer males v.hal 2 5.000

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

SUNDBYØSTERHAL 2 AMAGERBROGADE/PARMAGADE 15 10 2012

SUNDBYØSTERHAL 2 AMAGERBROGADE/PARMAGADE 15 10 2012 SUNDBYØSTERHAL 2 AMAGERBROGADE/PARMAGADE 15 10 2012 TOTALENTREPRENØR: O. ADSBØLL & SØNNER A/S ARKITEKTER: DORTE MANDRUP ARKITEKTER ApS INGENIØR: KLAUS NIELSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. A/S RÅDGIVER:

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

Nyt liv i gamle haller

Nyt liv i gamle haller Lokale og Anlægsfonden Nyt liv i gamle haller Dommerbetænkning Onsdag den 15. oktober 2008 Nyt liv i gamle haller Dommerkomitéens generelle bemærkninger De ni indbudte projekter har i et rigt illustreret

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus.

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus. HAVNEBAKKERNE Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly, Johanna Eckerdal VINTERSKOLE 2012 OPGAVEN At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Ny daginstitution ved Arena Nord Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Proces A B C D E F A. 4 enheder (3 børnegrupper og 1 personaleafsnit) + fælles aktiviter i midten. B. Optimering af formen og generere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

1.001. Gorms hotel 1.001. Bilag 1 - Situationsplan TEGN.NR: TEGN.NR: FASE: EMNE: Brandspeciale SITUATIONSPLAN

1.001. Gorms hotel 1.001. Bilag 1 - Situationsplan TEGN.NR: TEGN.NR: FASE: EMNE: Brandspeciale SITUATIONSPLAN Bilag 1 - Situationsplan STI N 1.001 2740 4580 BETON BÆGNING VED ASSAGE 1 2 3 2800 GITTEOT UDV. KÆLDETAE SKU 2500 TEGLTAGSTEN TAGA GOMSGADE 19,7300 JLING MATIKK N. 5n GUNDAEAL: 429 M2 BEBYGGET AEAL: 266M2

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK GLASPARKEN Den nye boligbebyggelse Glasparken, placerer sig centralt i de fremtidige planer for Ebeltoft havnefront. Havnefrontens helhedsplan indeholder en oplevelsesrig promenade langs havnen, der knytter

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - 20.10.2014 Udvidelse af Herning Svømmehal

PROJEKTFORSLAG - 20.10.2014 Udvidelse af Herning Svømmehal PROJEKTFORSLAG - 20.10.2014 Udvidelse af Herning Svømmehal Planer - Facader - Snit Udvidelse af Herning Svømmehal HC HC SIGNATUR: GARAGE FOR DYKKERUDSTYR 8x20 METER ASFALT GRÆNSE FOR TERRÆNREGULERING SOKKEL

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere