Ingeniør fra Sønderborg... fortid, nutid og fremtid! Udgivet november 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingeniør fra Sønderborg... fortid, nutid og fremtid! Udgivet november 2006"

Transkript

1 Ingeniør fra Sønderborg... fortid, nutid og fremtid! Udgivet november 2006

2 Indhold Side Forord 5 Side Igangsætter fra Sønderborg Teknikum Det lange perspektiv bagud Adgangskursus Maskinlaboratoriet De første ingeniører fra Sønderborg Teknikum.. Glimt fra et arbejdsliv som kvindelig ingeniør Hvorfor? - hvordan? - hvorledes? Svagstrømst eknisk studieretning Ingeniørpraktik og studenterudveksling Studierejser Salvagn Danmark Sønderborg Teknikums efteruddannelsesaktiviteter og kontakt til omverdenen Af en TAP s erindringer fr a Teknikumtiden " 79 Et spor i sandet - eller på skærmen 83 Karriereplanlægning i 60'erne Den akademiske karriere En tid i fest og farver Kar riereforløb Momentum... studieophold i Irland AUC-uddannelsen til civilingeniør i Sønderborg Sønderbor g Teknikum - en personlig milepæl Historien gentager sig - perspekt iver ing og fremtid "Den kreative klasse og Sønderborg" - hvor kommer den fra? Venskab. kørestole og virksomhedssucces Jeg var ikke i t vivl - det skulle være ST Ingeniør uddannelser i Sønderjylland 119 Fra Sønderborg til Kina

3 Ingeniør fra Sønder borg... fortid, nutid og fremtid! Udgivet af Syddansk Universitet - Mads Clausen Institutt et Udgivet med støtte fra det tidligere Institut for Diplomingeniør uddannelser Redaktør: Hanne Risgaard Redaktionskomite: Hardy Gade Carstensen Ib Christensen Kjeld Svan Hansen Bent Have Hartvig Haag Gunnar Hounsgaard Kjeld Clemen Jørgensen Sven Erik Knudsen Knud Lynge-Thomsen Jørgen Stender Erik Urth Poul Agerbæk-Larsen Mathias Madsen Illustrationer m.m.: ST-nyt Fotos: Søren Petersen Reklamefoto, Sønderborg Produktion: Grafisk Ar bejde, 6430 Nordborg ISBN:

4 Forord af adm. direktør Jørgen Mads Clausen Historien om Sønderborg Teknikum er i virkeligheden også en del af historien om Sønderjyllands industrialisering. Efter genforeningen i 1920 var Sønderjylland meget beskedent industrialiseret kun med jernstøberier, teglværker og bryggerier. Den store industrialisering, der var sket tidligere, var primært i Holsten og den sydlige del af Slesvig samt Flensborg, og de var betydeligt mere industrialiserede end det øvrige Danmark. Her var der skabt betydelige virksomheder, der beskæftigede sig med skibsbygning samt maskiner og komponenter hertil i området omkring Kiel og fabrikker af forskellig slags ilybeck, NeumOnster og Flensborg. Skulle man læse til ingeniør i Sønderjylland efter 1920, måtte man til Odense Teknikum, der er det ældste, danske teknikum og grundlagt i Civilingeniør kunne man kun blive i København på Polyteknisk Læreanstalt. Min egen far blev derfor maskiningeniør fra Odense Teknikum i Da min far stoppede hos køleskabsfabrikken, Gram, og flyttede hjem til sine forældres gård i Elsmark på Als og startede Danfoss i 1933, var køleteknologien i rivende udvikling. Freon blev således opfundet i 1933 af DuPont i USA og blev siden hen det stof i verden, som der er blevet produceret mest af, og som ikke findes i naturen. På de t ider var der også andre teknologier under rivende udvikling, f.eks. radio og telefoni. Der opstod også mange danske virksomheder inden for landbrugsmaskiner. Behovet for ingeniører i Sønderjylland var derfor stærkt stigende, og mange af de ingeniører, som et firma som Danfoss tiltrak, måtte hentes fra København eller andre egne af Danmark. I de historiske arkiver på Danfoss vidner udviklingen i 5D'erne om, at området i allerhøjeste grad blev kendetegnet af tilflyttere, der havde fået kompetencer andre steder fra. Som et kuriosum blev der en overgang brug for rigtigt mange værkstøjsmagere, som der ikke blev uddannet nok af i Danmark. Man iværksatte en rekrutteringskampagne i Svejts, der var kendt for sin værktøjsmagerindustri. Busser med værktøjsmagere blev hentet op til Als for at få dækket vort behov. Ganske mange er nu pensionerede, men stadigvæk bosat her med deres familier. Sønderborg Teknikum opstod naturligvis ud fra et ønske om at have en lokal ingeniørskole. Det, der var brug for i området var ingeniører med en håndværksmæssig baggrund og praktisk erfaring snarere end akademikere. Det er typisk for en virksomhed som Danfoss, at den er bygget op af folk, der virkelig havde forstand på at lave produktion. Den inderste kerne i Danfoss var teknikere, der kunne se nye teknologiske muligheder eller efterlignede, hvad de kunne se i amerikanske tidsskrifter, og så omsætte det til produktion. Marketing, strategi og finans var bare noget, der dengang kom af sig selv. I 7D'erne og BD'erne blev meget store procentdele af de nyuddannede ingeniører straks beskæftiget på Danfoss i Nordborg eller på andre lokale virksomheder. I BD'erne var vi bekymrede for på Danfoss at få for megen indavl og lokal tænkning. Hvordan kunne en ingeniør fra Sønderborg Teknikum dog sidde og konstruere ventiler til det sydjapanske marked, uden at have noget begreb om, hvad man gik og ønskede derude. Konkurrencen 5

5 blev da også hårdere, og man erkendte, at det var nødvendigt, at vi m åt t e beskæftige flere udenlandske ingeniører samt lytte mere til vore kunder fra fjerne markeder. På den anden side har det været til meget stor gavn, at vi havde et lokalt teknikum, hvor vi kunne få dem til at lave eksamensprojekter inden for områder, der måske kunne blive int eressante i fremtiden. Det blev også nemmere at lave efteruddannelse, f.eks. elektronik, der jo var i rivende udvikling. For de studerende er det en uvurderlig t ing at komme på virksomhedsbesøg for at få inspiration til, hvad man kunne tænke sig i fremtiden og få en forestilling om, hvad en ingeniør skulle kunne. Danfoss havde f.eks. allerede i 7D'erne og BD'erne., 6

6 fuldstændig systematiseret samarbejdet med de forskellige teknika og DTU, således at lærerkræfterne og de forskellige teknikas ledelser havde fingeren på pulsen, hvad angik erhvervslivets behov. Denne udvikling er taget til gennem årene og i dag en af de vigtigste ting for et regionalt universitet. Sønderborg Teknikum som selvstændig ingeniørskole blev i stigende grad truet af lukning i slutningen af BD'erne og i starten af 90'erne, og ledelsen i Danfoss spillede bag kulissen en kraftig rolle for at undgå truende lukninger. Vi kunne slet ikke overskue, hvad der skulle ske, hvis Sønderborg Teknikum ville lukke. Igennem tiderne ydede vi forskellig økonomisk støtte gennem Fabrikant Mads Clausens Fond. Den vellykkede fusion, der førte til dannelsen af Syddansk Universitet, glædede os virkelig meget. Vi bakkede den nye institution op på mange måder. I 199B donerede vi 15 mio. DKK til det nye universitet og senere, i 2001, blev der doneret en gave på 30 mio. DKK til etablering af et Mads Clausens Institut - alt sammen fra Bitten og Mads Clausens Fond. Gennem et stærkt samarbejde med Danfoss blev der etableret et kompetencecenter for brugerorienteret design, software design og matematisk modellering som omtalt senere i bogen. Sønderborg området er i dag betydeligt kraftigere industrialiseret, og der er opstået flere store, lokale virksomheder, ligesom der er kommet udenlandske investorer til. Som eksempler kan nævnes: Siemens Flow Instruments, Sauer-Danfoss (Sauer-Danfoss' amerikanske aktiviteter er i allerhøjeste grad en stor driver af udviklingen i Nordborg), Focons Electronics Systems A/S' ejer, Mark IV IOS Corporation og SAAB, som netop har overtaget Mærsk Data Defence. Disse udenlandske investorer skaber en vigtig diversitet og globalisering af områdets udvikling og betyder, at vi nu er nødt til at måle os med verdensklasse. Desværre interesserer færre og færre unge sig for at blive ingeniører, og optaget af ingeniørstuderende i Sønderborg er derfor for ringe. På den anden side må man sige, at de omgivende samfund i allerhøjeste grad har brug for medarbejdere med mere viden, snarere end mindre, og derfor er det mere og mere vigtigt for regionen, at vi har et lokalt universitet. Hvem vil flytte til et område, hvor der ikke er uddannelser af en ordentlig standard? I fremtiden vil det også være mere vigtigt med mere vekselvirkning mellem offentlig og privat uddannelse. I området sætter vi vor lid til, at vor nye universitetsbygning, Alsion, med Koncertsal og Rent Rum vil give et kæmpehop i universitetets lokale status, således at der kan ske fornyet stort optag. Vi håber desuden på, at Syddansk Universitet i Sønderborg kan blive omdrejningspunkt for de mange erhvervsklynger, der er sat i gang i omr ådet. Vi må ikke tabe i kampen om globaliseringen. Hvis vi ikke får en kraftig vidensindustri etableret i området, vil vi igen langsomt blive et yderområde domineret af landbrug med lille indtjening. Så på trods af at det har været en sej kamp gennem mange år at komme til, hvor vi er nu med Syddansk Universitet i Sønderborg, er det meget vigtigt at fastholde den positive udvikling for universitet. 7

7

8 Sønderborg Teknikum institutionens historie Det lange perspektiv bagud af ingeniør Kjeld Clemen Jørgensen det uddannelsespolitiske Forarbejdet I slutningen af 1950'erne var man i det daværende Sønderjyllands Erhvervsråd ikke i t vivl om, at såfremt den påbegyndte strukturændring fra landbrug til industri skulle lykkes, måtte der oprettes en ingeniøruddannelse i landsdelen, og derfor blev erhvervsråds sekretær P. Groth Bruun spændt for vognen som lobbyist og den, der skulle tage slæbet. Sønderjyllands Erhvervsråd var blevet oprettet i 1950, netop med det formål at støtte den industrielle udvikling i Sønderjylland, og med P. Groth Bruun som den dynamiske sparringspartner for virksomheder og igangsættere kom denne struktur ændring i gang. Ved Sønderborg Teknikums 25 års jubilæum skrev P. Groth Bruun blandt andet i jubilæumsskriftet "- rundt om et hjørne... ": "Uden Sønderborg Teknikum ville ændringen af den sønderjyske erhvervsstruktur fra et udpræget landbrugsomrtjde til et industriomrtjde med en højt specialiseret produktion ikke være sket". I 1960 var der blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af 4 medlemmer, direktør M. F. Schøler, Oanfoss, civilingeniør Knud Skou, Brdr. Gram, direktør Jes Christiansen, Sønderjyllands Højspændingsværk, og erhvervsråds sekretær P. Groth Bruun, Sønderjyllands Erhvervsråd. Denne arbejdsgruppe fik gennem analyser over behovet for ingeniører i sønderjysk erhvervsliv kontakt til Undervisningsministeriet, der åbnede en mulighed for, at der kunne oprettes et Teknikum i f.eks. Tinglev, hvis der kom et fælles ønske fra Sønderjylland. Nu havde Ministeriet givet en åbning, og der blev set på flere forskellige placeringsmuligheder, og P. Groth Bruun var rundt i Sønderjylland med repræsentanter fra Undervisningsministeriet for at se på mulige placeringer. Mens disse sonderinger stod på, kom Sønderborg på banen med statskonsulent K. Toftdahl-Møller som indpisker, og med et tilbud om, at der kunne forudses ledige lokaler, fordi tekstilfirmaet Møller og Co. byggede nyt i udkanten af Sønderborg og var ved at forlade ca m 2 fabrikslokaler i Voldgade, tæt på Sønderborgs centrum. Det blev derfor disse ledige fabrikslokaler, der var afgørende for, at den sønderjyske ingeniøruddannelse blev placeret i Sønderborg, og Sønderborg Teknikum blev, som det første teknikum efter Folketingets vedtagelse af den nye lov af 25. september 1962, oprettet som en selvejende institution. Umiddelbart efter kom Esbjerg og Haslev med. Starten De første linier i bestyrelsens forhandlingsprotokol lyder således: "Ar 1962, den 14. maj kl. 17 afholdtes ptj rtjdhuset i Sønderborg konstituerende bestyrelsesmøde for Sønderborg Teknikum ~ 9

9 Medlemmer og suppleanter i den første bestyrelse var: Statskonsulent K. Toftdahl Møller, Sønderborg, formand Borgmester Anders Andersen, Sønderborg, næstformand Fabrikant Mads Clausen, Nordborg Fabrikant Jens Freudendahl, Sønderborg Direktør C. Kidde-Hansen, Nordborg Borgmester J. J. Paulsen, Tønder Direktør J. A. Poulsen, Aabenraa Afdelingsformand Henry Schmidt, Sønderborg Sekretær for bestyrelsen: Carl Jørgensen, Undervisningsministeriet. Statskonsulent K. Toftdahl-Møller var ministeriets tilsynsførende med den tekniske undervisning, og i Sønderborg medvirkede han sidst i 193D'erne ved oprettelsen af Håndværkerskolen. Han var også optaget af Statens Søfartsskole og Fagskolen for Kvinder, og nu som toppen på kransekagen oprettelsen af Teknikum. Han var formand for alle disse 4 institutioner. Fabrikant Mads Clausen var, sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og før omtalte arbejdsgruppe, stærkt optaget af at få en ingeniøruddannelse til Sønderjylland, men på grund af hans mange andre gøremål deltog han kun i dette første bestyrelsesmøde, og derfor var direktør C. Kidde Hansen udpeget som hans suppleant. Efter det konstituerende møde fulgte møderne nu slag i slag med udarbejdelse af vedtægter, anskaffelse af lokaler og ansættelse af forstander. Som forstander og den, der fik slæbet med at igangsætte og opbygge Sønderborg Teknikum, blev Kay M. Gram ansat pr. 1. september Kay M. Gram var civilingeniør med maskinteknik som speciale fra Danmarks Tekniske Højskole og havde været ansat på Danfoss i 7 år, og i året forud for sin ansættelse på Teknikum havde han haft orlov fra Danfoss for at virke som undervisningsassistent på Danmarks Tekniske Højskole. Den 1. november 1962 startede en aspirantklasse med 32 elever i lejede lokaler på Sønderborg Slot, og den 15. januar 1963 blev de lejede lokaler i Voldgade officielt indviet med taler af blandt andre undervisningsminister K. Helweg Petersen og fabrikant Mads Clausen. Undervisningsministeren sagde blandt andet: "Fremsynede folk s~, at en etablering af en ingeniøruddannelse i Sønderborg ville være en naturlig og rigtig overbygning p~ de erhvervsskoler, der i forvejen har hjemsted her, og det er min overbevisning, at Sønderjylland vil ftj meget store muligheder for en yderligere omfattende industrialisering, og jeg tror, at Teknikum vil bidrage til at fremme denne udvikling, som ud fra alle synspunkter vil være overordentlig ønskelig': Det er ingen overdrivelse at konstatere, at tiden har vist, at Sønderborg Teknikum til fulde har fulgt denne profeti. Det egentlige ingeniørstudie med 2 studieretninger, maskin og svagstrøm, begyndte den 15. april 1963 med i alt 49 studerende. Det er denne dato, der blev betragtet som Teknikums egentlige start, og derfor blev Teknikums 25 års jubilæum afholdt den 15. april 19BB. 10

10 Selvom ingeniørstudiet nu var startet op, var der endnu mange opgaver for bestyrelsen, økonomi omkring køb og ombygning af Voldgade 5 samt ansættelse af lærere, for blot at nævne et par af opgaverne. Teknikum var, som nævnt ovenfor, en selvejende institution, hvor bestyrelsen havde det overordnede ansvar, herunder ansættelse af leder og godkendelse af øvrige ansættelser. TEKNIKUM - CHEMISIKUM I 1964, umiddelbart efter K. Toftdahl Møllers død, blev C. Kidde-Hansen medlem af bestyrelsen, udpeget som Ministeriets repræsentant, og han blev valgt som formand. C. Kidde-Hansen var maskiningeniør fra Københavns Teknikum og var adm. direktør for produktionen på Danfoss. Begyndervanskeligheder Teknikum skulle nu fra ingenting udvikle sig til en velfungerende og dynamisk uddannelsesinstitution. Det lykkedes, men der var mange besværligheder i starten, ja der var i begyndelsen så mange besværligheder, at Sønderborg Teknikum på det nærmeste blev sat under faglig administration af Teknikumrådet, der var et overordnet, ministerielt rådgivende organ for teknikumsektoren. Teknikumrådet havde derfor udpeget 4 afdelingsforstandere fra de gamle, veletablerede teknika, og med faglig og administrativ hjælp herfra lykkedes det at bringe det før ste hold ingeniører frem t il dimission i 1966; men der havde været så mange besværligheder, at de fik studietiden forlænget med 3 måneder. Samt idig måtte C. Kidde-Hansen ofte på banen, i møder med både lærere og studerende, for at være med til at løse de konflikter, der var i opstartsfasen. En af de væsentlige årsager til besværlighederne var, Ja, TrauIOU - at der endnu ikke var ansat ledere til at styre den faglige opbygning på de 2 retningsområder. Efter ansættelsen af civilingeniør Kay M. Gram som forstander, blev teknikumingeniør Henning Jacobsen og civilingeniør Børge Olsen ansat som de første 2 lærere fra 1. april Derefter fulgte ansættelserne i takt med 1., 2. og 3. studieår og det stigende antal studerende. Sideløbende hermed blev de teknisk-administrative funktioner opbygget, og for at få styr på økonomien blev civiløkonom Mathias L. Madsen ansat som administrator yl m i Jo nok.. are forberedt p6 ylll. nn.kellgheder I belyndel.en _ I Det nystartede Sønderborg Teknikum skal foreløbigt have til huse hos Møller og Co. i Voldgade. Klip fra 'c Havbogas5e ~

11 den 1. november 1964, og den 1. februar 1966 blev civilingeniør Sven-Erik Knudsen ansat som afdelingsforstander for svagstrømsretningen. I foråret 1966 blev der normeret en rektorstilling ved Teknikum, og med virkning fra 1. juli 1966 udpegede bestyrelsen, efter indstilling fra lærerforsamlingen, Kay M. Gram som rektor. Den 1. november 1967 blev teknikumingeniør Eigil Nielsen, der havde virket som lærer fra 1. maj 1965, ansat som afdelingsforstander for maskinretningen, hvilket betød, at ledelsesstrukturen nu var på plads, og man fik styr på organisationen. Den første dimission Den 2B. juni 1966, som før nævnt med 3 måneders forsinkelse, dimitterede 17 ingeniører, B svagstrømsingeniører og 9 maskiningeniører. Dimissionshøjtideligheden fandt sted på det daværende Teater-hotel, hvor bestyrelsens formand direktør C. Kidde-Hansen bød velkommen, og der var taler af Sønderborgs borgmester, Anders Andersen, og formanden for Teknikumrådet, direktør O. I. Mikkelsen, Undervisningsministeriet. O. I. Mikkelsen sagde bl.a.: "Man sagde i sin tid, at det var dumdristigt at starte et teknikum under interimistiske forhold. Der har også været mange vanskeligheder, men "barnet" har udviklet sig, og det ville næsten også være for let at skabe en ingeniøruddannelse uden vanskeligheder. Dog vil jeg sige, at noget lignende aldrig vil ske igen andre steder". Den efterfølgende festivitas med middag og underholdning fandt sted på det daværende Hotel Sønderborghus. Da Teknikum aldrig har haft sin egen festsal eller større samlingslokale, har det altid været nødvendigt at holde dimissionshøjt idelighederne uden hus. De første 3 år blev det holdt på Teater-hotellet, derefter Sønderborg Bibliotek og et par år i festsalen på det, der dengang hed Håndværkerskolen : men fra først i 70'erne har Riddersalen på Sønderborg Slot været en flot ramme om dimissionen af nye ingeniører. I eget hus I 1964 købte staten bygningskomplekset i Voldgade, der havde en samlet kapacitet til studerende, men ambitionerne var dengang ret så optimistiske, for i 196B reserverede Sønderborg Kommune et areal på B ha. ved Grundtvigsalle til et nyt Teknikum, fordi man forventede en så stor stigning i tilgangen, at det ville kræve en bygningskapacitet til 1200 studerende. Teknikum fik imidlertid aldrig behov for en så stor bygningskapacitet, og da amterne overtog gymnasierne, og Sønderjyllands Amt havde besluttet at placere det nye amtsgymnasium i Sønderborg, kunne Sønderborg Teknikum uden problemer frigive denne reservation. Tekniske bibliotek I juni 1967 kom Sønderborg Tekniske Bibliotek til på Teknikum. Det var overbibliotekar Vibeke Amundsen fra Danmarks Tekniske Bibliotek, der klippede den røde silkesnor med ordene: "Jeg erklærer hermed Sønderjyllands første offentlige, tekniske fagbibliotek åbnet og håber, det vil blive til lige stor gavn for studerende som for landsdelens erhvervsliv", og for at kunne støtte bibliotekets brugere, såvel studerende som landsdelens erhvervsliv, fik to af Teknikums lærere en efteruddannelse som dokumentalister på Danmarks Biblioteksskole. Som Sønderborg Tekniske Bibliotek gennem årene 12

12 /7. ~Ie. /9708 udvidede sine aktiviteter blev det vir kelig : "til lige stor gavn for studerende som for landsdelens erhvervsliv': Samarbejde med det omgivende samfund Det var ikke kun Sønderborg Tekniske Bibliotek, der skulle fungere som et serviceorgan udadtil. Ønsket var, at Sønderborg Teknikum kunne få lov til at opbygge et samarbejde med landsdelens erhvervsliv. som en begyndelse på den måde, at virksomhederne skulle have mulighed for at bruge Teknikums laboratorier og øvrigt udstyr, og i 1968 gav Undervisningsministeriet sin tilladelse til, at et sådant samarbejde måtte etableres, fordi det også kunne være til gavn for undervisningen. Dette samarbejde mellem Sønderborg Teknikum og det omgivende samfund blev udbygget gennem årene, i 1976 etablerede Teknologisk Informations Tjeneste, der var en afdeling under Jysk Teknologisk Institut, et kontor på Sønderborg Teknikum med konsulent Robert Hansen med det formål yderligere at udbygge samarbejdet mellem erhvervslivet og Teknikum. Selvom Robert Hansens indsats ikke umiddelbart satte synlige spor, så var den medvirkende til, at samarbejdet omkring konstr uktionsopgaver og eksamensprojekter var kraftigt stigende i slutningen af 70'erne. 13

13 Stand på Industri messen i Herning. Ungdomsoprøret og dets følger I 1968 kom ungdomsoprøret, der også smittede af på Sønderborg Teknikum, og allerede i 1970 blev der helt exceptionelt, som det første sted i landet, indført samarbejdsorganer på Sønderborg Teknikum, hvilket betød, at både lærere, tekniskadministrative medarbejdere og studerende blev repræsenteret i disse samarbejdsorganer. Som en følge af ungdomsoprøret var det de humanistiske uddannelser, de unge interesserede sig for i den før ste halvdel af 1970'erne, hvilket medførte en kraftigt faldende interesse for de naturvidenskabelige uddannelser, og dermed et alvorligt fald i tilgangen til alle danske ingeniøruddannelser. Fra visse yderligtgående humanistiske grupper gik man så vidt, at man udarbejdede en plakat med en karikaturtegning af en ingeniør og med teksten: 'Oenne mand er farlig, han er ingeniør". Det var svære odds, vi var oppe imod i disse år, og det var først fra 1978, at tilgangen igen begyndte at st ige. Faldet i t ilgangen betød, at Sønderborg Teknikum i 1974 mått e igennem en afskedigelsesproces, der betød, at lær erst aben med afskedigelse og frivillig afgang blev reduceret med 5 stillinger, og det teknisk administrative personale med 1 stilling. I et forsøg på at afhjælpe den svigtende tilgang, havde Sønderborg Teknikum sammen med Esbjerg Teknikum i 1973 lejet en stand på Industrimessen i Herning for at informere unge mennesker om indholdet i ingeniøruddannelserne og de mange spændende udfordringer, der var i et job som ingeniør. Det var for øvrigt også en aktivitet, vi fik megen kritik af, fordi der var mange, der mente, at det ikke var en måde at lokke unge mennesker ind i en uddannelse på. Kritikken til trods deltog vi fortsat i industri m esserne i Herning frem til Studiereformerne Teknikumingeniøruddannelsens formål var at uddanne ingeniører, der kunne omsætte de naturvidenskabelige forskningsresultater til praktisk anvendelse, og helt frem t il 1966 var adgangskravene 14

14 en faglig uddannelse med mesterlære og et teoretisk krav svarende til realeksamen. I 1966 kom en reform af studiet. der betød. at de teoretiske adgangskrav blev skærpet ved indførelse af et 1 årigt adgangskursus ovenpå realeksamen. Niveauet i matematik, fysik og kemi på adgangskursus skulle svare til studentereksamen, og mesterlæren blev bevaret som det praktiske adgangskrav. Den næste reform kom i 1978, da studiet blev modulopbygget. Det spændende ved denne reform var ikke så meget modulopbygningen, men derimod de frihedsgrader, der gjorde, at studieplanerne løbende kunne ændres, således at de til enhver tid kunne være på højde med eller forud for tidens krav, og det gav samtidig mulighed for at udvikle og udbyde specielle faglige linier på de 2 r etningsområder. Ny ledelse I 1975 ønskede Kay M. Gram at hellige sig undervisningen, og bestyr elsen udpegede undertegnede, teknikumingeniør K. Clemen Jørgensen, som rektor for en 3-årig periode Jeg havde da virket som lærer på maskinretningen fra den 1. april 1968 og havde forud været beskæ ftiget i det private erhvervsliv i 11 år, de seneste 6 år på Ribe Jernstøberi. nu Ribe Jernindustri. Ændring i tilgangsmonstret Med den stigende tilgang til gymnasierne op gennem 7D'erne var der samtidig sket et markant fald i antallet af unge med en faglig uddannelse, den gruppe af unge, der gennem 19DO-tallet havde været grundlaget for teknikumuddannelsen. Det blev derfor nødvendigt at ændre de praktiske adgangskrav, som i 1976 blev ændret til minimum 2 års relevant praktik for unge, der kom ind via 10. klasse og adgangskursus, og 1 års praktik bestående af et % års værkstedskursus og et % år s erhvervsprakt ik for unge med gymnasie- eller HFuddannelse. Denne reduktion i de praktiske adgangskrav blev udsat for en ret så voldsom kritik, både fra mange virksomheder og fra erhvervslivets organisationer. Kritikken spændte så vidt, at der var virksomheder, der ikke ville ansætte teknikumingeniører, der ikke havde den 4-årige mesterlære bag sig. Som så ofte før og siden, byggede denne kritik på et helt ur ealistisk grundlag, fordi der allerede på dette tidspunkt var så få unge med denne praktiske baggrund, at teknikumuddannelsen umuligt ville kunne overleve, hvis de oprindelige krav blev opretholdt, og tiden har jo også vist, at uddannelsens kvalitet ikke blev forringet siden da, snarere tværtimod. Stramme bevillinger Den faldende tilgang gennem 70'erne førte til løbende stramninger i bevillingerne, og derfor måtte de knappe ressourcer udnyttes bedst muligt. Dette skete blandt andet ved, at der i 1977 blev etableret et samarbejde med Sønderborg Handelsskole om dele af ingeniøruddannelsens økonomiundervisning, der førte frem til, at dimittenderne kunne forlade Teknikum med beståede dele af merkonomuddannelsen. I 1978 blev der yderligere etableret et samarbejde med Esbjerg Teknikum på en sådan måde, at det 15

15 Kære studerende og ansatte Fremskridtets værste fjende er ligegyldighed i - det ved vi, og der har måske også, det år der nu snart er f orbi, været stunder hvor vi faldt i - men begejstringen har skabt glæde og arbejdstlyst. En begej stret har fremkaldt begejstring hos andre. Flere begejstrede har givet af deres begejstring til endnu flere - begejstring for en sag og det Det lover godt for dagl i ge arbejde. Resultatet er befrugtende for helheden - SØnderborg Teknikum. tak skal I have. Rigtig glædelig jul og et lykkeligt nytår. K. Clemen Jørgensen første studieår blev fælles for de 2 teknika i et forsøg på at imødegå den manglende mobilitet, der tilsyneladende var blandt unge i disse år. Etableringen af dette samarbejde med Esbjerg Teknikum blev også fremskyndet efter pres fra Undervisningsministeriet, fordi man herfra mente, at de 2 institutioner sammen kunne få en bedre udnyttelse af ressourcerne. Der blev på dette tidspunkt også forsøgt at etablere fjernundervisning mellem Esbjerg og Sønderborg ved hjælp af tovejs fjernsyn, men det blev kun ved for søget, fordi det ville være umuligt at honorere teleselskabernes takstkrav til signaltransmissionen samtidig med, at teknologien endnu ikke var helt med. Undervisningsministeriets bevilling til teknikumsektoren blev dengang givet som en samlet pulje, og derefter blev det en utaknemlig opgave for Rektor forsamlingen for de Danske Teknika at fordele denne bevilling til de enkelte institutioner, en opgave der naturligvis ikke altid var let at håndtere i en kollegial kr eds, især ikke i årene med faldende bevillinger. Grunden til, at jeg nævner dette forhold her, er, at ved en af disse besværlige diskussioner i Rektorforsamlingen om fordelingen var der en af mine kolleger, der sagde til mig, ja du kan jo tage det hele roligt, for jeg gad nok se den politiker, der, hvis det kom dertil, tør røre en sønderjysk uddannelsesinstitution. Det var nok rigtigt den gang, men vi må nok konstatere, at forholdene har ændret sig siden da. For få ingeniører Faldet i tilgangen til ingeniøruddannelserne op gennem 70'erne var så alvorligt for dansk erhvervsliv, 16

16 at en prognose udarbejdet af Undervisningsministeriet viste, at tilgangen til teknikaene skulle stige med 40 % for at kunne dække efterspørgslen, og allerede i 1978 kom de første tegn på mangel på ingeniører, men heldigvis også igen tegn på en stigende interesse for at vælge en ingeniøruddannelse. Start af egen virksomhed Her i de første år af 2000 gøres der mange anstrengelser for at inspirere unge til at starte egen virksomhed, men allerede i 1978 arrangerede Sønderborg Teknikum den første konference om "start af egen virksomhed" for de studerende, en aktivitet der nok ikke skabte igangsættere, men en aktivitet der lige gav det skub, der skulle til, og samtidig gav gode råd om at takle de administrative problemer, der var og er ved at starte og drive egen virksomhed. Ændring i bestyrelsen I 1978 ønskede direktør C. Kidde-Hansen at udtræde af bestyrelsen Oet var længe før, nogen på Teknikum havde tænkt eller ønsket: "Nu er det da vist pli tide, at han takker ar, men Kidde-Hansen havde nok også sin egen mening om, at "demokratiet" på uddannelsesinstitutionerne var ved at nærme sig noget, der i hvert fald lå langt fra det, han forstod ved lederskab. Jeg satte stor pris på samarbejdet med Kidde-Hansen : han var lige fra starten stærkt engageret i Teknikums ve og vel, kunne altid se sagens kerne, uanset om det var personalemæssigt eller uddannelsesmæssigt, og han var altid konkret og kontant i sine konklusioner. Det blev for skningschef på Danfoss, civil ingeniør Mogens Dyre, der var blevet medlem af bestyrelsen efter Mads Clausens død, der nu påtog sig opgaven som formand for bestyrelsen. At Mogens Dyre påtog sig denne opgave, var igen et udtryk for både hans og sønderjysk erhvervslivs interesse og engagement i Sønderborg Teknikums ve og vel. 1980'erne og ingeniørmangel I 1980 var der nu direkte ingeniørmangel i Danmark og dermed rift om dimittenderne, men der var heldigvis også en stigende tilgang, og nu viste resultatet sig af reglen om, at matematiske studenter kunne nøjes med et % års værksteds kursus og et % års erhvervspraktik, idet denne gr uppe nu udgjorde halvdelen af tilgangen. Hertil kom, som et supplement til gymnasieuddannelsen, de tekniske skolers start i 1983 af en teknisk, gymnasial uddannelse, HTX, der fra den første vanskelige start nu har udviklet sig til en ligeværdig leverandør af studerende til de naturvidenskabelige uddannelser. Med den stigende tilgang begyndte økonomien nu yderligere at stramme til, forstået på den måde, at bevillingerne pr. studerende blev reduceret, hvilket betød, at der nu skulle være flere studerende pr. lærer og udstyr skrone. Sektorr ådet for de Videregående Uddannelser, der var et råd under Undervisningsministeriet, udarbejdede i 1980 et debatoplæg om landsplanlægning og r egionalisering. Dette debatoplæg pegede specielt på Vejle-, Ribe- og Sønderjyllands amter som et område, der burde t ilføres en størr e del af 17

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

MULIGHEDERNES UDDANNELSE

MULIGHEDERNES UDDANNELSE MULIGHEDERNES UDDANNELSE Videncentret Gennem vores videncenter deltager vi i udviklingsprojekter sammen med både maritime og landbaserede virksomheder. Endvidere medvirker de studerendes praktik- og projektforløb

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Rektors tale til Jens Bigum ved receptionen 1. februar Kære Jens

Rektors tale til Jens Bigum ved receptionen 1. februar Kære Jens Rektors tale til Jens Bigum ved receptionen 1. februar 2011 Kære Jens Da universitetsloven blev vedtaget i 2003 fik universiteterne bestyrelser med et flertal af medlemmer udefra. Vi fik selv lov til at

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf.: 33 37 50 80 Enhedslistens udspil til SU-forhandingerne HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg tirsdag den 20. april 2010 på Kold college I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Niels Lange Jørgensen

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

ELEKTRONIKINGENIØR ELEK ON TRON LINE LÆS 3 ½ ÅR ONLINE ELEKTRONIKINGENIØR - ONLINE AARHUS AU UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN

ELEKTRONIKINGENIØR ELEK ON TRON LINE LÆS 3 ½ ÅR ONLINE ELEKTRONIKINGENIØR - ONLINE AARHUS AU UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN ELEKTRONIKINGENIØR 1 ELEK ON TRON LINE IK LÆS 3 ½ ÅR ONLINE ELEKTRONIKINGENIØR - ONLINE AARHUS AU UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN 2 ELEKTRONIKINGENIØR ELEKTRONIKINGENIØR PÅ 3½ ÅR - ONLINE Den 3½-årige elektronikingeniøruddannelse

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

EKsTRA bonus DATATEKNIKER

EKsTRA bonus DATATEKNIKER Erhvervsuddannelse med ekstra bonus DATATEKNIKER Vil du også ha lidt ekstra? svendebrev og hf-niveau I EN uddannelse! ErhvErvsuddannElsE med EKsTRA bonus EUX Datatekniker er et helt nyt tilbud til dig.

Læs mere

Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør. Profil af de studerende

Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør. Profil af de studerende Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Nicolai Amdrup Indledning DTU har de seneste

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Cand.tech i Maritim Teknologi

Cand.tech i Maritim Teknologi Cand.tech i Maritim Teknologi Indlæg om SDUs nye kandidatuddannelse Udvikling samt indhold Overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med at rette en kandidatuddannelse mod de maritime professionsbachelorer,

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg. Hører til journalnummer: Udskrevet den

1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg. Hører til journalnummer: Udskrevet den 1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg Hører til journalnummer: 1-10-76-2-07 1 2. Høringssvar fra Viborg Gymnasium og HF Hører til journalnummer: 1-10-76-2-07 Regionsrådet for Region Midt Regionshuset Viborg

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening.

Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening. Frederikshavn Erhvervsforenings generalforsamling 2012 FORMANDENS BERETNING Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening. Mit navn er

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Side 2 af 5 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen 1 Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen Bekendte fra Landbohøjskolen Omtrent samtidig med at vi flyttede til Brokøb, flyttede Lotte og Palle Friis til Mogenstrup ved Søndersted, en 10-12 km fra Brokøb.

Læs mere

Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser

Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser Projektets titel. Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser, FOU projektnr 116417, Pulje USS2003 Iværksætterkultur (BU) 1. Projektets

Læs mere

MED HÅND OG ÅND. Om arbejdsmarkedet og uddannelse

MED HÅND OG ÅND. Om arbejdsmarkedet og uddannelse MED HÅND OG ÅND Om arbejdsmarkedet og uddannelse 2 Indholdsfortegnelse Forord, s. 4 Jeg tog fejl, s. 7 Mangler kendskab til arbejdsmarkedet, s. 13 Ikke kun et spørgsmål om uddannelse, s. 17 Favoriserer

Læs mere

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Fra professionsbacheloruddannelse til universitetsfakultet

Fra professionsbacheloruddannelse til universitetsfakultet Fra professionsbacheloruddannelse til universitetsfakultet En historie om en fusion Indlæg på Majkonference 2010 v/ uddannelsesdirektør Henning Andersen Historiens baggrund 1. januar 2006 fusionerede Ingeniørhøjskolen

Læs mere

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv Steffen Lund, Direktør EUC Jens Folman, Arbejdsmarkedschef Jobcenter Kalundborg Side 1 Beskæftigelsesudviklingen Medico/sundhed 2010-2014 Side 2 Kalundborg

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 SDU i Sønderborg Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 Agenda Syddansk Universitet og Det Tekniske Fakultet kort sagt Dialog med

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1. Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Sønderborg Iværksætter Service og Sønderborg Konference og Event

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Nyoptag sommer 2006 Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Indledning DTU har de seneste år udarbejdet en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Kilder til Krønikens tid

Kilder til Krønikens tid Kilder til Krønikens tid Foredrag 27. 4. 2004 Højere uddannelser i 1950 erne - studenter og professorer 1950 erne var præget af, at store forandringer var undervejs i samfundet. Flytning fra land til by.

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere!

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december 2015 Thisted Kommune Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Det er en stor glæde at kunne ønske jer alle tillykke med Kellpo s 20 års jubilæum.

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere