Jernalder i Gammel Holte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jernalder i Gammel Holte"

Transkript

1 ISSN Side 2-3 Udgravning ved Langhaven Side 3 Aktivitetskalender Side 4 Brede Hovedbygning Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Jernalder i Gammel Holte Side 5 Familiearrangement Side 6-7 Skodsborg Side 8 Politigården Side 9 Herregård på Sjælland Side 10 Slægtsforskning Side 11 Medlemsinformation Side Referat af generalforsamlingen Side 14 Henriksholm Side 15 Fra Museet og Arkiv September 2012 To små lerkar fra begyndelsen af jernalderen De er fundet ved de spændende udgravninger, der foregår netop nu ved Langhaven, Gl. Holte. Se om besøget på de næste sider. Redaktion: Anita Mikkelsen, Ellekrogen 8, 2950 Vedbæk Peter M.M.Christensen, Frederiksdalsvej 139A, 2830 Virum Morten Trommer, Morlenesvej 10, 2840 Holte Martin Wilson, Lyngbygårdsvej 17 B 2. tv Kgs. Lyngby

2 Oldtidsgårde i Gl. Holte Historisk-topografisk Selskabs medlemmer inviteres til besøg på den arkæologiske udgravning ved Langhaven i Gl. Holte torsdag den 20. september kl. 19 Med Ole Lass Jensen, Hørsholm Egns Museum Ved Langhaven i Gammel Holte arbejder 15 arkæologer på højtryk for at udgrave spor af gårde fra bronzealderen og jernalderen. Undersøgelsen sker i forbindelse med udvidelsen af Helsingørmotorvejen, der påbegyndes i foråret På marken ved Langhaven skal Vejdirektoratet indrette et midlertidigt arbejdsareal, som vil lægge beslag på 8 hektar, svarende til 11 fodboldbaner. En arkæologisk forundersøgelse har påvist, at der overalt på marken findes spor af fortidsminder i form af stolpehuller og gruber. Derfor har Hørsholm Egns Museum igangsat en stor En stor grube ved Langhaven i tværsnit. 2 arkæologisk udgravning, der skal sikre, at oplysninger om et væsentligt kapitel i egnens forhistorie bevares for eftertiden. Godt og vel en tredjedel af arealet er udgravet indtil nu. Her er der fundet spor af syv gårde, hver med et træbygget langhus og eventuelt en lille staklade. Den ældste bygning er sandsynligvis fra ældre bronzealder ( f.kr.) og den yngste sandsynligvis fra germansk jernalder ( e.kr.). Præcise dateringer afventer kulstof 14-dateringer af forkullede korn, der er fundet i husenes stolpehuller. Det beskedne antal huse stammer altså fra et mindst 1500 år langt tidsrum. Det betyder, at der ikke lå en landsby på stedet, men at der må være tale om en enkelt gård, der i tidens løb blev fornyet igen og igen. Nogle gange valgte man at bygge det nye hus tæt på det gamle, andre gange flyttede man bygningerne til et andet sted på marken. Fund af flintredskaber som økser og pile vidner om, at den første bosættelse fandt sted allerede i bondestenalderen.

3 En tenvægt af brændt ler vidner om, at der blev spundet uld ved Langhaven. Tenvægten måler 2,5 cm i tværmål. Men det er tvivlsomt, at der har været tale om en bebyggelseskontinuitet allerede fra da af og frem til germansk jernalder årtusinder senere. Gårdene bestod af meget mere end selve bygningerne. Omkring husene findes talrige nedgravninger, der tjente forskellige formål. Tæt ved husene findes store gruber, hvor man har gravet ler og sand til klining af husenes risflettede vægge. Gruberne blev bagefter brugt som affaldskuler, hvor bl.a. det ituslåede lertøj endte. Omkring husene lå også brønde og kogegruber. De sidstnævnte, der er fundet i hundredvis, blev på grund af brandfaren placeret i god afstand af de træbyggede og stråtækte huse. Alligevel kunne det gå galt. Et af husene er tydeligvis brændt ned, for stolpehullerne indeholdt store mængder rødbrændt lerklining og forkullede korn. Mødested: Udgravningen ligger, hvor Langhaven og Øverødvej passerer motorvejen. Der er begrænset parkeringsmulighed på marken. Benyt evt. P- pladsen på hjørnet af Malmbergsvej og Langhaven. Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer Tlf Aktivitetskalender Efteråret 2012 Den 9. september: Åben Boplads på Vedbækfundene - se side 5 *) Den 20. september: Udgravningerne ved Langhaven - se side 2 *) Den 27. september: Besøg på Brede Hovedbygning: - se side 4 *) Den 7. oktober: familiedag, Få styr på besserne - se side 5 *) Den 9. oktober: Besøg på Skodsborg - se side 6 *) Den 30. oktober: Politigården se side 8 *) Den 8. november: Herregårde på Sjælland - se side 9 Den 21. november: Slægtsforskning - se side 10 *) Husk tilmelding, og at melde afbud i tilfælde af forfald 3

4 Besøg Brede Hovedbygning og Nationalmuseets konserveringsafdeling Torsdag den 27. september kl Kom med indenfor i Brede Hovedbygning, som er opført i 1795 som landsted for fabriksejer og etatsråd Peter van Hemert. Herskabshjemmet er prægtigt dekoreret og indrettet med elegante, lyse møbler fra slutningen af 1700-tallet. På en guidet tur får vi et sjældent indblik i, hvordan velstående danskere levede omkring Nationalmuseets konserveringsafdelinger Efter besøget i Brede Hovedbygning har vi fået en særlig mulighed for at komme indenfor i Nationalmuseets konserveringsafdelinger for at se, hvorledes vores kulturarv restaureres og bevares for eftertiden. Vi får set eksempler på arbejdet med fx gammelt inventar, tekstiler, kirkekunst med mere. Værkstederne har bl. a. istandsat dele af Søllerød Kirkes inventar. Af pladshensyn deles vi i to hold, som skiftevis besøger hovedbygningen og værkstederne. Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer Tlf Mødested: Foran Brede Hovedbygning kl

5 Familiearrangementer Åben Boplads på Vedbækfundene Søndag den 9. september kl Igen i år deltager vi i dette herlige arrangement. Tag hele familien med og oplev Bopladsen, hvor der kan fremstilles smykker og genstande, som dem der blev brugt i jægerstenalderen. Der bliver skudt med bue og pil, og der er vildsvinejagt i museets urskov. En heldig vinder udtrækkes kl Historisk-topografisk Selskabs medlemmer har som altid gratis adgang til Vedbækfundenes udstillinger. Adgangsbadge til værkstederne 50 kr. Der kan købes saftevand, kaffe og the. Få styr på besserne - med dit eget stamtræ Søndag den 7. oktober kl i Søllerød Sognegård Kom til alle tiders familiedag og lav jeres eget stamtræ på tværs af generationer. Billedkunstner Susanne Holck vil hjælpe og visualisere dit stamtræ, som bl. a. bliver bygget op med snoede metaltråde. Susanne Viby, forfatter til Thea fra Trørød og Svend fra Kratmosen, vil tale med forældre og bedsteforældre om familiehistorier, som baggrund for stamtræet. Husk at medbringe billeder og evt. små ting til stamtræet. Tilmelding på Pris 25 kr. 5

6 Skodsborg fra Fr.VII til Spa og Fitness Besøg på Skodsborg Sundhedscenter Tirsdag den 9. oktober kl. 19- ca. kl. 21 Med direktør Nils Rechter Nils Rechter vil i ord og billeder fortælle om Skodsborgs historie og udvikling fra Frederik den 7. tid over Skodsborg Badesanatorium og frem til det nuværende Skodsborg med spa og fitness. Rundvisning Herefter vil der være en rundvisning i den fredede bygning, Villa Rex, og i den nyopførte Spa & Fitness bygning. Skodsborg Sanatorium var drevet af Adventist Samfundet for hvem arbejdet for det sunde liv var et kald. Her kunne man ikke nyde alkohol, tobak eller koffein. Sanatoriet blev stiftet i 1898 af læge Carl Ottosen. Fra slutningen af 1800-tallet var Skodsborg kendt som badeby med to store badehoteller og et sanatorium. I henholdsvis 1874 og 1876 åbnede Skodsborg Søbad og Hotel Øresund. Begge oplevede med det samme en sådan succes at udvidelserne fulgte med næsten eksplosionsagtig hast. Men pressen var ikke begejstret for de mange asketiske tiltag. Persilleslottet kaldte man hånligt denne institution, der serverede vegetarisk kost til en pressefrokost, en uhørt fornærmelse! Tilmelding: Sekretariatet Rudersdal Museer, tlf P.S. Café Skodsborg har tilbudt deltagere i dette arrangement dagens ret til specialpris kr. 95 excl. drikkevarer fra kl til Rudersdal Museer viser i øjeblikket en udstilling, Mod lys, luft og vand, der giver et fint indblik i, hvorledes Skodsborg fungerede i denne periode. 6

7 En beretning om Skodsborg Badesanatorium under Besættelsen På Skodsborg Badesanatorium mærkede man ikke tyskernes fysiske tilstedeværelse de første besættelsesår. Dette ændrede sig efter 29. august 1943, da besættelsesmagten på baggrund af regeringens fratrædelse indførte militær undtagelsestilstand i hele landet. Den 15. oktober 1943 beslaglagde tyskerne Skodsborg Badesanatorium. Da man fra tysk side ikke havde brug for hele sanatoriet enedes man om en overtagelse af sydfløjen med to tidligere operationsstuer og røntgenfaciliteter, samt Palæet, Rex, Skovly og Nordus til marinelazaret. På denne måde kunne sanatoriet fortsætte så meget af det daglige arbejde som muligt. Overordnet var holdningen blandt Badesanatoriets personale, at man ønskede at holde kontakten til tyskerne på et absolut minimum. Som sanatoriets daværende direktør Anders Andersen fortæller: Det var med vemod, vi så de fremmede færdes på vore områder( ) Vi havde imidlertid, stort set, al mulig grund til at være tilfredse. Vi holdt os på hver side af det usynlige plankeværk. Tyskerne måtte derfor selv stille med eget personale, herunder læger, sygeplejersker og kokke. Fra november 1943 begyndte de første tyske patienter at ankomme til Skodsborg Badesanatorium, og i november 1944 beslaglagdes yderligere Skodsborghus samt 1. sal i kontorbygningen. Flere af Skodsborgs børn og unge havde indtil 1943 nydt at gå i vandet ved badeanstalten mellem Hotel Øresund og Skodsborg Badesanatorium. Badevandet blev dem dog mindre fristende, efter at de begyndte at finde forbindinger, bandager og andet operationsaffald fra lazarettet i vandet. I besættelsens sidste måneder, led tyskerne store nederlag ved specielt Østfronten. Derfor begyndte der fra februar 1945 at ankomme store transporter af sårede tyske soldater til Skodsborg. Hotel Øresund og Skodsborg Søbad var på daværende tidspunkt også blevet inddraget af tyskerne til marinelazaret, og snart husede de tre hoteller tilsammen omkring 800 sårede tyske soldater. Badesanatoriet benyttedes til modtagelse, operationer - ofte amputeringer - og genoptræning. I sidste del af krigen benyttede tyskerne Grotten, i haveanlægget ved sanatoriet, til begravelsesplads for afdøde soldater. Man kunne derfor en gang imellem blive mødt af synet af arme og ben, der stak op af jorden. Efter befrielsen blev de tyske soldater hjemsendt efterhånden som de blev raske. Den sidste soldat forlod Skodsborg den 22. august 1945 og ni dage efter, den 31. august 1945, forlod også det tyske personale Skodsborg. Efter tyskernes afrejse viste det sig, at man ikke uden videre kunne vende tilbage til en normal hverdag, idet det blev meddelt, at Skodsborg Søbad samt Hotel Øresund skulle inddrages til flygtningelejr, og at sanatoriet Palæet, Skovly, Nordus og Alba - skulle fungere som infirmeri og underafdeling til lejrene på de to andre hoteller. Først i oktober 1946 havde de sidste flygtninge forladt Skodsborg Badesanatorium, og et omfattende renoveringsarbejde kunne påbegyndes før det atter e benyttes til sanatorieformål. Af Morten Christian Richardt - Historisk Arkiv 7

8 Besøg Politigården i København frivilligt Tirsdag den 30. oktober kl.17 ca Vi kommer på en ca. 2 timers guidet rundgang i bygningen og ser og oplever politigården indefra politidirektørens kontor, parolesalen, mindevæggen for de betjente, der døde under besættelsen og får fortalt stedets historie. Politigården er en imponerende bygning opført i nyklassicistisk stil, lukket ud mod gaden, men med spændende rum indenfor, hvor både den runde og den firkantede gård samt interiør er inspireret af kunstarterne fra renæssance til art deco. Det er arkitekt Hack Kampmann og efter hans død Aage Rafn, der har stået for hovedparten af byggeriets udformning - familien Rafn havde bopæl i Skodsborg og Aage Rafns søn Ole Rafn har været en aktiv forfatter til Søllerødbogen. Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer på tlf (Husk at opgive fulde navn på alle tilmeldte skal indsendes inden besøget) Mødested: Foran Politigården på Polititorvet (se billedet) 8

9 Herregårdene på Sjælland Torsdag den 8. november kl i Søllerød Sognegård Foredrag af fhv. museumsleder Niels Peter Stilling Kortselitze på Falster Borreby ved Skelskør Den 8. november holder Niels Peter Stilling et foredrag om herregårdene på Sjælland. Udgangspunktet er den bog, som Niels Peter Stilling er ved at udarbejde for forlaget Gyldendal. I de kommende fire år er det planen, at Stilling skal udarbejde et firebindsværk om herregårdene i Danmarkshistorien. Efter Sjælland følger selvstændige bind om Fyn, Jylland og Skånelandene. Ved foredraget i november vil Niels Peter Stilling præsentere de vigtigste herregårde på Sjælland og Lolland-Falster og samtidig se nærmere på, hvordan herregårdenes vilkår i dag er væsentlig forskellige fra de oprindelige storlandbrug. Der er tale om et lysbilledforedrag med forfatterens egne billeder. Tv. Fuglsang på Lolland Th. Holmegård 9

10 Puslespil uden kantbrikker, om at komme i gang med slægtsforskning Onsdag den 21. november kl i Søllerød Sognegård Ved seniorkonsulent Erik Kann Et puslespil er altid på et vist antal brikker. Og et puslespil er altid afgrænset af de lige kantbrikker. Antallet af brikker i slægtsforskning kan man aldrig forudsige, og der findes som udgangspunkt aldrig lige kantbrikker. Til gengæld byder slægtsforskningen på endeløse udfordringer, der både kan være rare og mindre rare at udforske. Slægtsforskningen studerer mennesker som dig og mig. Den eneste forskel er i virkeligheden de praktiske livsbetingelser. Vores forfædre gik også i skole, de giftede sig, betalte skat og arbejdede for at tjene til føden. Det er i sandhed de gode gamle dage på godt og ondt. Men hvordan kommer du overhovedet i gang? Det er det, der er emnet for aftenens foredrag, hvor seniorkonsulent ved Kennedy Centret i København vil fortælle om de allerførste trin på vejen. Om indsamling af oplysninger fra familien, om søgninger på nettet og registrering på PC. Kom og bliv inspireret til at komme i gang med din anetavle!!!! Erik Kann har arbejdet med slægtsforskning i næsten 40 år, og han har lovet også at give nogle eksempler på nogle af de spændende historier, arkiver rummer. 10

11 Historisk-topografisk Selskab For Søllerødegnen Stiftet den 27. Februar 1942 BESTYRELSEN efter generalforsamlingen 2012 Formand Etnolog Anita Mikkelsen Sekretær/Næstformand Civilingeniør Søren P. Petersen Kasserer Chefkonsulent Henrik Støtt Redaktør Museumskonsulent PhD Niels Peter Stilling Øvrige Bestyrelsesmedlemmer Cand.mag. Peter M.M. Christensen Direktør/rådgivende ingeniør Carl Steen Berggreen Etnolog MK Birgitte Schjerning Povlsen Arkivar Morten Trommer Ingeniør Jan Britze Menighedsrådsformand Georg Lund Cand.mag. Lars Bo Hansen Suppleanter Cand.mag. Martin Wilson Lærer Sanne Rud Få nyhedsmail om nyheder og arrangementer Nu er det blevet meget nemt - gå ind på vores nye hjemmeside På forsiden er der en henvisning til nyhedsbrev og tilmelding Man kan også tilmelde sig ved at sende en mail til sekretæren på - husk navn og adresse - eller ring på En stor tak til de, der bragte Søllerødbogen ud i år 11

12 12 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING 31.maj 2012 i Søllerød Sognegård Tilstede var ca. 145 medlemmer 1. Valg af dirigent Erik Helmer Pedersen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne 4, stk Formandens beretning Formanden, Anita Mikkelsens beretning kan læses i sit fulde omfang i Søllerødbogen Her vil kun være gengivet enkelte afsnit fra den mundtlige fremlæggelse, hvor der var fokus på bl.a. de mange arrangementer og initiativer, vi har sat i værk eller har været en del af i Alt sammen på områder, bestyrelsen mener, har været med til at fastholde og forøge interessen for vor egn set i et historisk perspektiv - og i det hele taget fremme borgernes interesse for vores fortid - det være langt tilbage, eller den, der er ganske tæt på. For at understøtte disse bestræbelser har Historisk-topografisk Selskab i løbet af året 2011 bl.a. udgivet flere publikationer, haft et fint samarbejde med en række kulturinstitutioner og mennesker, fået ny hjemmeside og ikke mindst afholdt en del arrangementer her nævnt i overskrifter: Landskabsmalerier fra Rudersdalsegnen , foredrag af Niels Peter Stilling. 2 besøg på Post og Tele Museet med foredrag. Arkæolog og museumsinspektør, Ole Lass Jensen, holdt foredraget med titlen Fra velmagtsdage til krisetid i oldtidens Rudersdal. 2 byvandringer med Niles Peter Stilling omkring Søllerøds kerne, Carlsminde, Odinshøj, kirken m.m. Sensommerudflugten til Frederiksborg Slot, Barokhaven, Fredensborg Slotskirke, Esrum kloster og til sidst et blik på Normansdalenssæregne statuer. I efteråret byvandring i Nærum med Susanne Viby. Senere tur til Hørsholm Slotspark, kirken og afslutning i Hørsholm Egns Museum med museumsinspektør Lisbet Hein. Året s sidste foredrag af arkæolog Lene Høst Madsen, handlede om udgravningerne i forbindelse med metrobyggeriet. Af familieorienterede arrangementer i kommunen i samarbejde med kulturforvaltningen, Rudersdal Museer og Søllerød Menighedsråd var der arrangementet Hvem vil være med til at bygge et babelstårn af genbrugsmaterialer og Åben Boplads på Vedbækfundene. Efter generalforsamlingen holdt Jens Vellev foredrag om Tyge Brahe. Bevaringsudvalget med Carl Steen Berggreen og Jan Britze har læst og kommenteret de nye lokalplanforslag. Udgivelser: I 2011 har vi ud over Søllerødbogen udgivet Vejbogen - fra Aggershvile Allé til Øverødvej. Desuden har vi været en del af udgivelsen af brochuren Gå i naturen og oplev kulturen, om de talende skilte. Undervisningsmateriale: I Partnerskabet har vi ønsket, at vore mindesmærker i kommunen kunne indgå/supplere undervisningen i skolerne i historie og dansk hvor lokalhistorien også er et emne. Her kunne Rudersdals monumenter blive en indgang til lokalhistorie, danmarkshistorie og verdenshistorie, den lille historie i den store historie. Jeg har derfor skrevet et forslag til, hvorledes dette kunne ske, og det arbejder partnerskabet og kulturforvaltningen videre med i samarbejde med skoleforvaltningen, så vi forhåbentlig ender med et undervisningstilbud til skolerne Kommunikation med medlemmerne: Bestyrelsens kommunikation med medlemmerne har i en del år været gennem vores

13 medlemsblad Nyt fra lokalhistorien, som vi fortsat udsender to gange årligt. Det har vi så i de sidste ca. tre år suppleret med mailservice. Det er en rigtig god måde at komme i kontakt med medlemmerne ind imellem udsendelsen af medlemsbladene. Til sidst vil jeg gerne understrege betydningen af, at vi alle er med i og støtter en forening som Historisk-topografisk Selskab, der bidrager til at varetage de kulturelle interesser for borgerne i kommunen ud over dette får vi en flot bog og tilbud om arrangementer med interessant historisk indhold. Så anbefal Selskabet til venner og bekendte. Til allersidst en tak til de mange, som har hjulpet med at bringe Søllerødbogen ud i år det har sparet mange penge Kommentarer og spørgsmål fra salen Niels Brüel: Niels takkede for den lokalhistoriske aktivitet på Søllerødegnen. Specielt fremhævede han, at Nærum er blevet kulturhistorisk styrket i det forløbne år, bl.a. pga. at lokalarkivet er flyttet tilbage til Nærum og med Susanne Vibys bog Os fra Nærum. Beretningen blev godkendt. 3. Regnskab og budget 3.1. Regnskab 2011 Kasserer Henrik Støtt gennemgik det uddelte regnskab for endte med, at det planlagte underskud blev ca kr. mindre end forventet. Resultatet blev kr. Egenkapitalen er derved reduceret fra ca kr. til kr. Bogudgivelsen Vejnavne fra Aggershvile Allé til Øverødvej, der udkom i efteråret 2011, blev finansieret af underskuddet og med henlæggelser fra Salget af bogen har på den anden side sammen med færre administrative udgifter bidraget til at reducere underskuddet i forhold til budgettet. Regnskabet blev godkendt Budgettet 2013 Kasserer Henrik Støtt gennemgik det uddelte budget for 2013 med følgende bemærkninger: Vi budgetterer med medlemmer og med et tilskud fra kommunen på kr. Tilskuddet er allerede forhåndsbevilliget. Bogsalget er budgetteret med kr., hvilket er tilbage på normalen, da vi må formode, at bogen om vejnavne har mættet efterspørgslen. Sensommerudflugt er af bestyrelsen foreslået budgetteret til kr., hvilket dækker entre og guider på lige fod med selskabets andre arrangementer. Samlet er der budgetteret med et overskud på kr. i Budgettet blev taget til efterretning. 4. Fastlæggelse af kontingent Henrik Støtt foreslog at fastholde kontingentet for 2012 på samme størrelse som 2011, dvs. 250 kr./år. Dette blev vedtaget. 5. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 6. Valg ifølge vedtægterne På valg var: Formand: Anita Mikkelsen - genvalgt 13

14 Til bestyrelsen blev genvalgt/valgt: Birgitte Schjerning Povlsen - genvalgt Niels Peter Stilling - genvalgt Peter M.M. Christensen - genvalgt Lars Bo Hansen - nyvalgt Første suppl.:ingen på valg og ingen opstillet Anden suppl.:ingen på valg og ingen opstillet Revisorer:Ena Berg - genvalgt 7. Eventuelt Hjemmesiden Søren Petersen gennemgik selskabets nye hjemmeside, som blev lanceret ved årsskiftet 2011/2012. Besøgstallet var allerede i januar 2012 nået op på 332 besøg. Siden er besøgstallet steget støt, således at det i maj er på ca. 645 besøg pr. måned Jens Johansen var på valg, men ønskede ikke at genopstille. Anita takkede Jens Johansen for hans store indsats gennem årene i bestyrelsen, i udvalg, som forfatter, foredragsholder og i foreningen som helhed. Jens modtog et stort bifald fra salen. Generalforsamlingen sluttede kl. 20:30 Efter generalforsamlingen holdt Niels Peter Stilling foredrag om: Kunsten, Kirken og Kroen i Søllerød der var relateret til udstillingen i Søllerød Sognegård med 43 af museets malerier om emnet. Søren P. Petersen / Under og over jorden. Dagligdagen i bunkeren og 8-tallet Dette arrangement er et led i årets GoldenDays initiativer, hvor Kulturforvaltningen i Rudersdal åbner området ved Henriksholm i Vedbæk. Her har flyveeskadrillen tidligere overvåget luftrummet over Danmark, og Forsvarskommandoen haft til huse. Den 15. og den 16. september er der gratis adgang kl Man kan besøge bunkeren og fornemme, hvordan dagligdagen har været, se en spændende udstilling og få guidet rundvisning i Forsvarskommandoens tidligere hovedsæde. 14

15 NYT FRA RUDERSDAL MUSEER Den 21. juni åbnede Mothsgården udstillingen Mod lys, luft og vand Skodsborg, hotel-, kur- og badeby. Udstillingen varer til 21. oktober Skodsborg mellem skoven og Øresund er som skabt til ferie i lys, luft og vand. Her blomstrede to store badehoteller og et sanatorium allerede fra slutningen af 1800-tallet. Ferielivet på disse er emnet for Rudersdal Museers nye udstilling. Se også om besøget på Skodsborg side 6. Desuden vises en særudstilling af meget forskelligartede hotel- og receptionsklokker, samlet af Lisa Laufer. Den 15. november slår Mothsgården dørene op til en udstilling om Alexander Klingspor. Alexander Klingspor ( ) virkede som kunstner og tegnelærer ved Holte Gymnasium, og satte sit præg på en hel generation af kunstnere og elever, og efterlod sig en stor produktion af egne værker. Museet viser bl.a. en lang række af Klingspors malerier på udstillingen, som varer frem til det tidlige forår Historisk Arkiv i Nærum Har udstilling om Baches byplan til efteråret. Med vedtagelsen af lov om byplanlægning i 1938 fik den ledende ingeniør i Søllerød, H. C. Bache, til opgave at byplanlægge kommunens fremtid. Knap fem år senere kunne Bache stolt præsentere en omfattende byplan, der viste, at Søllerød Kommune 90 år senere ville rumme mere end borgere. Kampen mod denne plan blev afgørende, og i anledning af, at det er 70 år siden byplanen så dagens lys, præsenteres Baches tanker om kommunens udvikling, og hvorfor de ikke blev til noget i udstillingen. 15

16 08/2012 Produktion: / Afsender: Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Rudersdal Museer, Mothsgården, Søllerødvej Holte År 2012 Returneres ved varig adresseændring Nye medlemmer til Historisk-topografisk Selskab? Kender du mon nogen, som interesserer sig for vores lokale historie og bevaringen af kommunens kulturhistoriske værdier? Giv vedkommende et medlemskab som gave. Indmeldelse i Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen kan ske ved at ringe til sekretariatet på Rudersdal Museer tlf sende en mail til - eller gå ind på Husk at opgive navn - adresse - tlf. - og (Årligt kontingent fra 1/ er 250 kr. incl. Søllerødbogen)

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag 31. maj 2012

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag 31. maj 2012 Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, torsdag 31. maj 2012 Deltagere Til stede var ca. 145 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen, Henrik Støtt,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 26. maj 2016

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 26. maj 2016 Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 26. maj 2016 Deltagere Til stede var ca. 100 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen, Georg Lund, Jan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 27. maj 2015

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 27. maj 2015 Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, onsdag 27. maj 2015 Deltagere Til stede var ca. 100 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen, Carl Steen Berggreen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, mandag 31. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling, mandag 31. maj 2010 Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, mandag 31. maj 2010 Deltagere Til stede var ca. 150 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen (Anita), Henrik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag 26. maj 2011

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag 26. maj 2011 Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, torsdag 26. maj 2011 Deltagere Til stede var ca. 140 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen, Henrik Støtt,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag 30. maj 2017

Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag 30. maj 2017 Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag 30. maj 2017 Deltagere Til stede var ca. 100 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte Anita Mikkelsen, Axel Bredsdorff,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8 ISSN 1601-0728 Side 2-3 Byvandring, Nærum Side 3 Aktivitetskalender Side 4-5 Hørsholm Slotshave Side 6 Åben Boplads Side 7 Cykling og Rundvisning Side 8 Vejnavne Side 9 Historien under København Side 10

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30 i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Valg af motiver til danske frimærker - se side 4-5 Sidste nyt om Tyge Brahe på Hven og hans død i Prag - se side 5

Valg af motiver til danske frimærker - se side 4-5 Sidste nyt om Tyge Brahe på Hven og hans død i Prag - se side 5 ISSN 1601-0728 Side 2-3: Kunstbogen Side 3: Aktivitetskalender Side 4-5: Post og Tele Museum Side 5: Generalforsamlingen Side 6-7: Fra velmagtsdage til krisetid Side 8-9: Kort over talende monumenter Side

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Nyhedsbrev april 2011 Kommende arrangementer

Nyhedsbrev april 2011 Kommende arrangementer Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev april 2011 Kommende arrangementer Første etape af Kulturarvsstyrelsens store projekt Danmarks oldtid i landskabet er nu gennemført. 15 fortidsminder er nyformidlet

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Jeg fremsender hermed ansøgning om registrering af forening (bl. a. til brug for lån af lokaler i Furesø Kommune).

Jeg fremsender hermed ansøgning om registrering af forening (bl. a. til brug for lån af lokaler i Furesø Kommune). Pia Laub Fra: Hanne og Nils Rude Petersen Sendt: 2. oktober 2014 17:14 Til: Pia Laub Emne: Ansøgning om registrering som forening Vedhæftede filer: Bestyrelse IDA Furesø.docx; 2014

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Kastellets Venner & Historiske Samling Gl. Hovedvagt Kastellet 1 2100 København Nyhedsbrev Marts 2014 V. 1 06-03-2014 Kære medlemmer! Vi er nu gået ind i 2014, 350 året for Kastellets ibrugtagning den

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2016

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2016 SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Velkommen til Generalforsamling 2016 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Erik Mollerup, Court Møller og

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Ordinær generalforsamling Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Kalenderåret 2013 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent?

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent? Referat af DMKF Generalforsamling, 14. juni 2015 1) Valg af dirigent - Ole Willumsen Ole bekendtgjorde, at der var indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen. 2) Valg af referent Peter Atti 3) Valg af

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov 17.09.17 23.09.17 ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab Referat af generalforsamling i foreningen Sammen om Lolland-Falster 6. april 2017 kl. 19.00, der blev afholdt i Højrebyhallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested. Generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Referat fra MAF Danmarks generalforsamling Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Generalforsamlingen begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.00 Formand Arne Puggaard bød velkommen og foreslog Niels

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere