Jernalder i Gammel Holte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jernalder i Gammel Holte"

Transkript

1 ISSN Side 2-3 Udgravning ved Langhaven Side 3 Aktivitetskalender Side 4 Brede Hovedbygning Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Jernalder i Gammel Holte Side 5 Familiearrangement Side 6-7 Skodsborg Side 8 Politigården Side 9 Herregård på Sjælland Side 10 Slægtsforskning Side 11 Medlemsinformation Side Referat af generalforsamlingen Side 14 Henriksholm Side 15 Fra Museet og Arkiv September 2012 To små lerkar fra begyndelsen af jernalderen De er fundet ved de spændende udgravninger, der foregår netop nu ved Langhaven, Gl. Holte. Se om besøget på de næste sider. Redaktion: Anita Mikkelsen, Ellekrogen 8, 2950 Vedbæk Peter M.M.Christensen, Frederiksdalsvej 139A, 2830 Virum Morten Trommer, Morlenesvej 10, 2840 Holte Martin Wilson, Lyngbygårdsvej 17 B 2. tv Kgs. Lyngby

2 Oldtidsgårde i Gl. Holte Historisk-topografisk Selskabs medlemmer inviteres til besøg på den arkæologiske udgravning ved Langhaven i Gl. Holte torsdag den 20. september kl. 19 Med Ole Lass Jensen, Hørsholm Egns Museum Ved Langhaven i Gammel Holte arbejder 15 arkæologer på højtryk for at udgrave spor af gårde fra bronzealderen og jernalderen. Undersøgelsen sker i forbindelse med udvidelsen af Helsingørmotorvejen, der påbegyndes i foråret På marken ved Langhaven skal Vejdirektoratet indrette et midlertidigt arbejdsareal, som vil lægge beslag på 8 hektar, svarende til 11 fodboldbaner. En arkæologisk forundersøgelse har påvist, at der overalt på marken findes spor af fortidsminder i form af stolpehuller og gruber. Derfor har Hørsholm Egns Museum igangsat en stor En stor grube ved Langhaven i tværsnit. 2 arkæologisk udgravning, der skal sikre, at oplysninger om et væsentligt kapitel i egnens forhistorie bevares for eftertiden. Godt og vel en tredjedel af arealet er udgravet indtil nu. Her er der fundet spor af syv gårde, hver med et træbygget langhus og eventuelt en lille staklade. Den ældste bygning er sandsynligvis fra ældre bronzealder ( f.kr.) og den yngste sandsynligvis fra germansk jernalder ( e.kr.). Præcise dateringer afventer kulstof 14-dateringer af forkullede korn, der er fundet i husenes stolpehuller. Det beskedne antal huse stammer altså fra et mindst 1500 år langt tidsrum. Det betyder, at der ikke lå en landsby på stedet, men at der må være tale om en enkelt gård, der i tidens løb blev fornyet igen og igen. Nogle gange valgte man at bygge det nye hus tæt på det gamle, andre gange flyttede man bygningerne til et andet sted på marken. Fund af flintredskaber som økser og pile vidner om, at den første bosættelse fandt sted allerede i bondestenalderen.

3 En tenvægt af brændt ler vidner om, at der blev spundet uld ved Langhaven. Tenvægten måler 2,5 cm i tværmål. Men det er tvivlsomt, at der har været tale om en bebyggelseskontinuitet allerede fra da af og frem til germansk jernalder årtusinder senere. Gårdene bestod af meget mere end selve bygningerne. Omkring husene findes talrige nedgravninger, der tjente forskellige formål. Tæt ved husene findes store gruber, hvor man har gravet ler og sand til klining af husenes risflettede vægge. Gruberne blev bagefter brugt som affaldskuler, hvor bl.a. det ituslåede lertøj endte. Omkring husene lå også brønde og kogegruber. De sidstnævnte, der er fundet i hundredvis, blev på grund af brandfaren placeret i god afstand af de træbyggede og stråtækte huse. Alligevel kunne det gå galt. Et af husene er tydeligvis brændt ned, for stolpehullerne indeholdt store mængder rødbrændt lerklining og forkullede korn. Mødested: Udgravningen ligger, hvor Langhaven og Øverødvej passerer motorvejen. Der er begrænset parkeringsmulighed på marken. Benyt evt. P- pladsen på hjørnet af Malmbergsvej og Langhaven. Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer Tlf Aktivitetskalender Efteråret 2012 Den 9. september: Åben Boplads på Vedbækfundene - se side 5 *) Den 20. september: Udgravningerne ved Langhaven - se side 2 *) Den 27. september: Besøg på Brede Hovedbygning: - se side 4 *) Den 7. oktober: familiedag, Få styr på besserne - se side 5 *) Den 9. oktober: Besøg på Skodsborg - se side 6 *) Den 30. oktober: Politigården se side 8 *) Den 8. november: Herregårde på Sjælland - se side 9 Den 21. november: Slægtsforskning - se side 10 *) Husk tilmelding, og at melde afbud i tilfælde af forfald 3

4 Besøg Brede Hovedbygning og Nationalmuseets konserveringsafdeling Torsdag den 27. september kl Kom med indenfor i Brede Hovedbygning, som er opført i 1795 som landsted for fabriksejer og etatsråd Peter van Hemert. Herskabshjemmet er prægtigt dekoreret og indrettet med elegante, lyse møbler fra slutningen af 1700-tallet. På en guidet tur får vi et sjældent indblik i, hvordan velstående danskere levede omkring Nationalmuseets konserveringsafdelinger Efter besøget i Brede Hovedbygning har vi fået en særlig mulighed for at komme indenfor i Nationalmuseets konserveringsafdelinger for at se, hvorledes vores kulturarv restaureres og bevares for eftertiden. Vi får set eksempler på arbejdet med fx gammelt inventar, tekstiler, kirkekunst med mere. Værkstederne har bl. a. istandsat dele af Søllerød Kirkes inventar. Af pladshensyn deles vi i to hold, som skiftevis besøger hovedbygningen og værkstederne. Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer Tlf Mødested: Foran Brede Hovedbygning kl

5 Familiearrangementer Åben Boplads på Vedbækfundene Søndag den 9. september kl Igen i år deltager vi i dette herlige arrangement. Tag hele familien med og oplev Bopladsen, hvor der kan fremstilles smykker og genstande, som dem der blev brugt i jægerstenalderen. Der bliver skudt med bue og pil, og der er vildsvinejagt i museets urskov. En heldig vinder udtrækkes kl Historisk-topografisk Selskabs medlemmer har som altid gratis adgang til Vedbækfundenes udstillinger. Adgangsbadge til værkstederne 50 kr. Der kan købes saftevand, kaffe og the. Få styr på besserne - med dit eget stamtræ Søndag den 7. oktober kl i Søllerød Sognegård Kom til alle tiders familiedag og lav jeres eget stamtræ på tværs af generationer. Billedkunstner Susanne Holck vil hjælpe og visualisere dit stamtræ, som bl. a. bliver bygget op med snoede metaltråde. Susanne Viby, forfatter til Thea fra Trørød og Svend fra Kratmosen, vil tale med forældre og bedsteforældre om familiehistorier, som baggrund for stamtræet. Husk at medbringe billeder og evt. små ting til stamtræet. Tilmelding på Pris 25 kr. 5

6 Skodsborg fra Fr.VII til Spa og Fitness Besøg på Skodsborg Sundhedscenter Tirsdag den 9. oktober kl. 19- ca. kl. 21 Med direktør Nils Rechter Nils Rechter vil i ord og billeder fortælle om Skodsborgs historie og udvikling fra Frederik den 7. tid over Skodsborg Badesanatorium og frem til det nuværende Skodsborg med spa og fitness. Rundvisning Herefter vil der være en rundvisning i den fredede bygning, Villa Rex, og i den nyopførte Spa & Fitness bygning. Skodsborg Sanatorium var drevet af Adventist Samfundet for hvem arbejdet for det sunde liv var et kald. Her kunne man ikke nyde alkohol, tobak eller koffein. Sanatoriet blev stiftet i 1898 af læge Carl Ottosen. Fra slutningen af 1800-tallet var Skodsborg kendt som badeby med to store badehoteller og et sanatorium. I henholdsvis 1874 og 1876 åbnede Skodsborg Søbad og Hotel Øresund. Begge oplevede med det samme en sådan succes at udvidelserne fulgte med næsten eksplosionsagtig hast. Men pressen var ikke begejstret for de mange asketiske tiltag. Persilleslottet kaldte man hånligt denne institution, der serverede vegetarisk kost til en pressefrokost, en uhørt fornærmelse! Tilmelding: Sekretariatet Rudersdal Museer, tlf P.S. Café Skodsborg har tilbudt deltagere i dette arrangement dagens ret til specialpris kr. 95 excl. drikkevarer fra kl til Rudersdal Museer viser i øjeblikket en udstilling, Mod lys, luft og vand, der giver et fint indblik i, hvorledes Skodsborg fungerede i denne periode. 6

7 En beretning om Skodsborg Badesanatorium under Besættelsen På Skodsborg Badesanatorium mærkede man ikke tyskernes fysiske tilstedeværelse de første besættelsesår. Dette ændrede sig efter 29. august 1943, da besættelsesmagten på baggrund af regeringens fratrædelse indførte militær undtagelsestilstand i hele landet. Den 15. oktober 1943 beslaglagde tyskerne Skodsborg Badesanatorium. Da man fra tysk side ikke havde brug for hele sanatoriet enedes man om en overtagelse af sydfløjen med to tidligere operationsstuer og røntgenfaciliteter, samt Palæet, Rex, Skovly og Nordus til marinelazaret. På denne måde kunne sanatoriet fortsætte så meget af det daglige arbejde som muligt. Overordnet var holdningen blandt Badesanatoriets personale, at man ønskede at holde kontakten til tyskerne på et absolut minimum. Som sanatoriets daværende direktør Anders Andersen fortæller: Det var med vemod, vi så de fremmede færdes på vore områder( ) Vi havde imidlertid, stort set, al mulig grund til at være tilfredse. Vi holdt os på hver side af det usynlige plankeværk. Tyskerne måtte derfor selv stille med eget personale, herunder læger, sygeplejersker og kokke. Fra november 1943 begyndte de første tyske patienter at ankomme til Skodsborg Badesanatorium, og i november 1944 beslaglagdes yderligere Skodsborghus samt 1. sal i kontorbygningen. Flere af Skodsborgs børn og unge havde indtil 1943 nydt at gå i vandet ved badeanstalten mellem Hotel Øresund og Skodsborg Badesanatorium. Badevandet blev dem dog mindre fristende, efter at de begyndte at finde forbindinger, bandager og andet operationsaffald fra lazarettet i vandet. I besættelsens sidste måneder, led tyskerne store nederlag ved specielt Østfronten. Derfor begyndte der fra februar 1945 at ankomme store transporter af sårede tyske soldater til Skodsborg. Hotel Øresund og Skodsborg Søbad var på daværende tidspunkt også blevet inddraget af tyskerne til marinelazaret, og snart husede de tre hoteller tilsammen omkring 800 sårede tyske soldater. Badesanatoriet benyttedes til modtagelse, operationer - ofte amputeringer - og genoptræning. I sidste del af krigen benyttede tyskerne Grotten, i haveanlægget ved sanatoriet, til begravelsesplads for afdøde soldater. Man kunne derfor en gang imellem blive mødt af synet af arme og ben, der stak op af jorden. Efter befrielsen blev de tyske soldater hjemsendt efterhånden som de blev raske. Den sidste soldat forlod Skodsborg den 22. august 1945 og ni dage efter, den 31. august 1945, forlod også det tyske personale Skodsborg. Efter tyskernes afrejse viste det sig, at man ikke uden videre kunne vende tilbage til en normal hverdag, idet det blev meddelt, at Skodsborg Søbad samt Hotel Øresund skulle inddrages til flygtningelejr, og at sanatoriet Palæet, Skovly, Nordus og Alba - skulle fungere som infirmeri og underafdeling til lejrene på de to andre hoteller. Først i oktober 1946 havde de sidste flygtninge forladt Skodsborg Badesanatorium, og et omfattende renoveringsarbejde kunne påbegyndes før det atter e benyttes til sanatorieformål. Af Morten Christian Richardt - Historisk Arkiv 7

8 Besøg Politigården i København frivilligt Tirsdag den 30. oktober kl.17 ca Vi kommer på en ca. 2 timers guidet rundgang i bygningen og ser og oplever politigården indefra politidirektørens kontor, parolesalen, mindevæggen for de betjente, der døde under besættelsen og får fortalt stedets historie. Politigården er en imponerende bygning opført i nyklassicistisk stil, lukket ud mod gaden, men med spændende rum indenfor, hvor både den runde og den firkantede gård samt interiør er inspireret af kunstarterne fra renæssance til art deco. Det er arkitekt Hack Kampmann og efter hans død Aage Rafn, der har stået for hovedparten af byggeriets udformning - familien Rafn havde bopæl i Skodsborg og Aage Rafns søn Ole Rafn har været en aktiv forfatter til Søllerødbogen. Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer på tlf (Husk at opgive fulde navn på alle tilmeldte skal indsendes inden besøget) Mødested: Foran Politigården på Polititorvet (se billedet) 8

9 Herregårdene på Sjælland Torsdag den 8. november kl i Søllerød Sognegård Foredrag af fhv. museumsleder Niels Peter Stilling Kortselitze på Falster Borreby ved Skelskør Den 8. november holder Niels Peter Stilling et foredrag om herregårdene på Sjælland. Udgangspunktet er den bog, som Niels Peter Stilling er ved at udarbejde for forlaget Gyldendal. I de kommende fire år er det planen, at Stilling skal udarbejde et firebindsværk om herregårdene i Danmarkshistorien. Efter Sjælland følger selvstændige bind om Fyn, Jylland og Skånelandene. Ved foredraget i november vil Niels Peter Stilling præsentere de vigtigste herregårde på Sjælland og Lolland-Falster og samtidig se nærmere på, hvordan herregårdenes vilkår i dag er væsentlig forskellige fra de oprindelige storlandbrug. Der er tale om et lysbilledforedrag med forfatterens egne billeder. Tv. Fuglsang på Lolland Th. Holmegård 9

10 Puslespil uden kantbrikker, om at komme i gang med slægtsforskning Onsdag den 21. november kl i Søllerød Sognegård Ved seniorkonsulent Erik Kann Et puslespil er altid på et vist antal brikker. Og et puslespil er altid afgrænset af de lige kantbrikker. Antallet af brikker i slægtsforskning kan man aldrig forudsige, og der findes som udgangspunkt aldrig lige kantbrikker. Til gengæld byder slægtsforskningen på endeløse udfordringer, der både kan være rare og mindre rare at udforske. Slægtsforskningen studerer mennesker som dig og mig. Den eneste forskel er i virkeligheden de praktiske livsbetingelser. Vores forfædre gik også i skole, de giftede sig, betalte skat og arbejdede for at tjene til føden. Det er i sandhed de gode gamle dage på godt og ondt. Men hvordan kommer du overhovedet i gang? Det er det, der er emnet for aftenens foredrag, hvor seniorkonsulent ved Kennedy Centret i København vil fortælle om de allerførste trin på vejen. Om indsamling af oplysninger fra familien, om søgninger på nettet og registrering på PC. Kom og bliv inspireret til at komme i gang med din anetavle!!!! Erik Kann har arbejdet med slægtsforskning i næsten 40 år, og han har lovet også at give nogle eksempler på nogle af de spændende historier, arkiver rummer. 10

11 Historisk-topografisk Selskab For Søllerødegnen Stiftet den 27. Februar 1942 BESTYRELSEN efter generalforsamlingen 2012 Formand Etnolog Anita Mikkelsen Sekretær/Næstformand Civilingeniør Søren P. Petersen Kasserer Chefkonsulent Henrik Støtt Redaktør Museumskonsulent PhD Niels Peter Stilling Øvrige Bestyrelsesmedlemmer Cand.mag. Peter M.M. Christensen Direktør/rådgivende ingeniør Carl Steen Berggreen Etnolog MK Birgitte Schjerning Povlsen Arkivar Morten Trommer Ingeniør Jan Britze Menighedsrådsformand Georg Lund Cand.mag. Lars Bo Hansen Suppleanter Cand.mag. Martin Wilson Lærer Sanne Rud Få nyhedsmail om nyheder og arrangementer Nu er det blevet meget nemt - gå ind på vores nye hjemmeside På forsiden er der en henvisning til nyhedsbrev og tilmelding Man kan også tilmelde sig ved at sende en mail til sekretæren på - husk navn og adresse - eller ring på En stor tak til de, der bragte Søllerødbogen ud i år 11

12 12 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING 31.maj 2012 i Søllerød Sognegård Tilstede var ca. 145 medlemmer 1. Valg af dirigent Erik Helmer Pedersen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne 4, stk Formandens beretning Formanden, Anita Mikkelsens beretning kan læses i sit fulde omfang i Søllerødbogen Her vil kun være gengivet enkelte afsnit fra den mundtlige fremlæggelse, hvor der var fokus på bl.a. de mange arrangementer og initiativer, vi har sat i værk eller har været en del af i Alt sammen på områder, bestyrelsen mener, har været med til at fastholde og forøge interessen for vor egn set i et historisk perspektiv - og i det hele taget fremme borgernes interesse for vores fortid - det være langt tilbage, eller den, der er ganske tæt på. For at understøtte disse bestræbelser har Historisk-topografisk Selskab i løbet af året 2011 bl.a. udgivet flere publikationer, haft et fint samarbejde med en række kulturinstitutioner og mennesker, fået ny hjemmeside og ikke mindst afholdt en del arrangementer her nævnt i overskrifter: Landskabsmalerier fra Rudersdalsegnen , foredrag af Niels Peter Stilling. 2 besøg på Post og Tele Museet med foredrag. Arkæolog og museumsinspektør, Ole Lass Jensen, holdt foredraget med titlen Fra velmagtsdage til krisetid i oldtidens Rudersdal. 2 byvandringer med Niles Peter Stilling omkring Søllerøds kerne, Carlsminde, Odinshøj, kirken m.m. Sensommerudflugten til Frederiksborg Slot, Barokhaven, Fredensborg Slotskirke, Esrum kloster og til sidst et blik på Normansdalenssæregne statuer. I efteråret byvandring i Nærum med Susanne Viby. Senere tur til Hørsholm Slotspark, kirken og afslutning i Hørsholm Egns Museum med museumsinspektør Lisbet Hein. Året s sidste foredrag af arkæolog Lene Høst Madsen, handlede om udgravningerne i forbindelse med metrobyggeriet. Af familieorienterede arrangementer i kommunen i samarbejde med kulturforvaltningen, Rudersdal Museer og Søllerød Menighedsråd var der arrangementet Hvem vil være med til at bygge et babelstårn af genbrugsmaterialer og Åben Boplads på Vedbækfundene. Efter generalforsamlingen holdt Jens Vellev foredrag om Tyge Brahe. Bevaringsudvalget med Carl Steen Berggreen og Jan Britze har læst og kommenteret de nye lokalplanforslag. Udgivelser: I 2011 har vi ud over Søllerødbogen udgivet Vejbogen - fra Aggershvile Allé til Øverødvej. Desuden har vi været en del af udgivelsen af brochuren Gå i naturen og oplev kulturen, om de talende skilte. Undervisningsmateriale: I Partnerskabet har vi ønsket, at vore mindesmærker i kommunen kunne indgå/supplere undervisningen i skolerne i historie og dansk hvor lokalhistorien også er et emne. Her kunne Rudersdals monumenter blive en indgang til lokalhistorie, danmarkshistorie og verdenshistorie, den lille historie i den store historie. Jeg har derfor skrevet et forslag til, hvorledes dette kunne ske, og det arbejder partnerskabet og kulturforvaltningen videre med i samarbejde med skoleforvaltningen, så vi forhåbentlig ender med et undervisningstilbud til skolerne Kommunikation med medlemmerne: Bestyrelsens kommunikation med medlemmerne har i en del år været gennem vores

13 medlemsblad Nyt fra lokalhistorien, som vi fortsat udsender to gange årligt. Det har vi så i de sidste ca. tre år suppleret med mailservice. Det er en rigtig god måde at komme i kontakt med medlemmerne ind imellem udsendelsen af medlemsbladene. Til sidst vil jeg gerne understrege betydningen af, at vi alle er med i og støtter en forening som Historisk-topografisk Selskab, der bidrager til at varetage de kulturelle interesser for borgerne i kommunen ud over dette får vi en flot bog og tilbud om arrangementer med interessant historisk indhold. Så anbefal Selskabet til venner og bekendte. Til allersidst en tak til de mange, som har hjulpet med at bringe Søllerødbogen ud i år det har sparet mange penge Kommentarer og spørgsmål fra salen Niels Brüel: Niels takkede for den lokalhistoriske aktivitet på Søllerødegnen. Specielt fremhævede han, at Nærum er blevet kulturhistorisk styrket i det forløbne år, bl.a. pga. at lokalarkivet er flyttet tilbage til Nærum og med Susanne Vibys bog Os fra Nærum. Beretningen blev godkendt. 3. Regnskab og budget 3.1. Regnskab 2011 Kasserer Henrik Støtt gennemgik det uddelte regnskab for endte med, at det planlagte underskud blev ca kr. mindre end forventet. Resultatet blev kr. Egenkapitalen er derved reduceret fra ca kr. til kr. Bogudgivelsen Vejnavne fra Aggershvile Allé til Øverødvej, der udkom i efteråret 2011, blev finansieret af underskuddet og med henlæggelser fra Salget af bogen har på den anden side sammen med færre administrative udgifter bidraget til at reducere underskuddet i forhold til budgettet. Regnskabet blev godkendt Budgettet 2013 Kasserer Henrik Støtt gennemgik det uddelte budget for 2013 med følgende bemærkninger: Vi budgetterer med medlemmer og med et tilskud fra kommunen på kr. Tilskuddet er allerede forhåndsbevilliget. Bogsalget er budgetteret med kr., hvilket er tilbage på normalen, da vi må formode, at bogen om vejnavne har mættet efterspørgslen. Sensommerudflugt er af bestyrelsen foreslået budgetteret til kr., hvilket dækker entre og guider på lige fod med selskabets andre arrangementer. Samlet er der budgetteret med et overskud på kr. i Budgettet blev taget til efterretning. 4. Fastlæggelse af kontingent Henrik Støtt foreslog at fastholde kontingentet for 2012 på samme størrelse som 2011, dvs. 250 kr./år. Dette blev vedtaget. 5. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 6. Valg ifølge vedtægterne På valg var: Formand: Anita Mikkelsen - genvalgt 13

14 Til bestyrelsen blev genvalgt/valgt: Birgitte Schjerning Povlsen - genvalgt Niels Peter Stilling - genvalgt Peter M.M. Christensen - genvalgt Lars Bo Hansen - nyvalgt Første suppl.:ingen på valg og ingen opstillet Anden suppl.:ingen på valg og ingen opstillet Revisorer:Ena Berg - genvalgt 7. Eventuelt Hjemmesiden Søren Petersen gennemgik selskabets nye hjemmeside, som blev lanceret ved årsskiftet 2011/2012. Besøgstallet var allerede i januar 2012 nået op på 332 besøg. Siden er besøgstallet steget støt, således at det i maj er på ca. 645 besøg pr. måned Jens Johansen var på valg, men ønskede ikke at genopstille. Anita takkede Jens Johansen for hans store indsats gennem årene i bestyrelsen, i udvalg, som forfatter, foredragsholder og i foreningen som helhed. Jens modtog et stort bifald fra salen. Generalforsamlingen sluttede kl. 20:30 Efter generalforsamlingen holdt Niels Peter Stilling foredrag om: Kunsten, Kirken og Kroen i Søllerød der var relateret til udstillingen i Søllerød Sognegård med 43 af museets malerier om emnet. Søren P. Petersen / Under og over jorden. Dagligdagen i bunkeren og 8-tallet Dette arrangement er et led i årets GoldenDays initiativer, hvor Kulturforvaltningen i Rudersdal åbner området ved Henriksholm i Vedbæk. Her har flyveeskadrillen tidligere overvåget luftrummet over Danmark, og Forsvarskommandoen haft til huse. Den 15. og den 16. september er der gratis adgang kl Man kan besøge bunkeren og fornemme, hvordan dagligdagen har været, se en spændende udstilling og få guidet rundvisning i Forsvarskommandoens tidligere hovedsæde. 14

15 NYT FRA RUDERSDAL MUSEER Den 21. juni åbnede Mothsgården udstillingen Mod lys, luft og vand Skodsborg, hotel-, kur- og badeby. Udstillingen varer til 21. oktober Skodsborg mellem skoven og Øresund er som skabt til ferie i lys, luft og vand. Her blomstrede to store badehoteller og et sanatorium allerede fra slutningen af 1800-tallet. Ferielivet på disse er emnet for Rudersdal Museers nye udstilling. Se også om besøget på Skodsborg side 6. Desuden vises en særudstilling af meget forskelligartede hotel- og receptionsklokker, samlet af Lisa Laufer. Den 15. november slår Mothsgården dørene op til en udstilling om Alexander Klingspor. Alexander Klingspor ( ) virkede som kunstner og tegnelærer ved Holte Gymnasium, og satte sit præg på en hel generation af kunstnere og elever, og efterlod sig en stor produktion af egne værker. Museet viser bl.a. en lang række af Klingspors malerier på udstillingen, som varer frem til det tidlige forår Historisk Arkiv i Nærum Har udstilling om Baches byplan til efteråret. Med vedtagelsen af lov om byplanlægning i 1938 fik den ledende ingeniør i Søllerød, H. C. Bache, til opgave at byplanlægge kommunens fremtid. Knap fem år senere kunne Bache stolt præsentere en omfattende byplan, der viste, at Søllerød Kommune 90 år senere ville rumme mere end borgere. Kampen mod denne plan blev afgørende, og i anledning af, at det er 70 år siden byplanen så dagens lys, præsenteres Baches tanker om kommunens udvikling, og hvorfor de ikke blev til noget i udstillingen. 15

16 08/2012 Produktion: / Afsender: Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen Rudersdal Museer, Mothsgården, Søllerødvej Holte År 2012 Returneres ved varig adresseændring Nye medlemmer til Historisk-topografisk Selskab? Kender du mon nogen, som interesserer sig for vores lokale historie og bevaringen af kommunens kulturhistoriske værdier? Giv vedkommende et medlemskab som gave. Indmeldelse i Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen kan ske ved at ringe til sekretariatet på Rudersdal Museer tlf sende en mail til - eller gå ind på Husk at opgive navn - adresse - tlf. - og (Årligt kontingent fra 1/ er 250 kr. incl. Søllerødbogen)

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8 ISSN 1601-0728 Side 2-3 Byvandring, Nærum Side 3 Aktivitetskalender Side 4-5 Hørsholm Slotshave Side 6 Åben Boplads Side 7 Cykling og Rundvisning Side 8 Vejnavne Side 9 Historien under København Side 10

Læs mere

Valg af motiver til danske frimærker - se side 4-5 Sidste nyt om Tyge Brahe på Hven og hans død i Prag - se side 5

Valg af motiver til danske frimærker - se side 4-5 Sidste nyt om Tyge Brahe på Hven og hans død i Prag - se side 5 ISSN 1601-0728 Side 2-3: Kunstbogen Side 3: Aktivitetskalender Side 4-5: Post og Tele Museum Side 5: Generalforsamlingen Side 6-7: Fra velmagtsdage til krisetid Side 8-9: Kort over talende monumenter Side

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Efterlysning af billeder o.a. vedr. gårde

Efterlysning af billeder o.a. vedr. gårde Arrangementer/aktiviteter 2012. 1. Lørdag den 21. januar kl. 14-17. Arkivet holder Åbent Hus og præsenterer gårdhistorier fra Karup Alle interesserede er velkomne til at komme og kigge i 34 mapper med

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere