Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22"

Transkript

1 Påskeæggeløb i sognegården Kirken side 18 Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet SIF side 8 #1 MARTS GRAM-TVAERS.DK Lokalportræt: danbolig Side 22

2 Leder Redaktionen Kære læsere Af Lisbeth Kristensen Redaktør, Stilling / Gram på tværs Redaktør Lisbeth Kristensen tlf Uffe Jochumsen Kasserer Helene Holm Jensen Jytte Kildevæld Omdeler Jette Damsgaard tlf At krydse grænser og forfølge sine drømme sætter spor. Dette nummer af TVÆRS har temaet: Stilling-Gram-borgere i udlandet. Med dette tema har vi fra redaktionens side ønsket at sætte fokus på dels de borgere, der som enkeltpersoner, forening eller som virksomhed gør karriere i udlandet, dels sætte fokus på skolen, der sender eleverne ud at krydse grænser i mere end én forstand. I den anledning kan du læse en spændende artikel om håndboldspiller Jon Damsgaard, der har taget springet fra Serie 2 i Stilling til Oberliga i Zweibrücken, Tyskland. Du kan læse om baggrunden for skolens vægtlægning på internationale udvekslinger, samt læse et indlæg om foreningen aibidji, der samler midler ind til hjælp til børnehjemsbørn i Armenien, Bulgarien og Georgien. Jeg er sikker på, at der er mange andre gode historier, som kan skrives under dette tema. Måske kender du til en af disse? Det kunne f.eks. være historien om Hoptimisten, den lille ukuelige og livsglade fjeder-fyr, der i blev formgivet af møbelsnedker Hans Gustav Ehrenreich i hans værksted på Århusvej. I så fald er du velkommen til at skrive den historie og sende den til redaktøren, så vil det være et tema, vi vil bringe igen. I dette nummer finder du også artikler fra Stilling Menighedsråds nye formand, Henrik Christensen, samt fra SIF s mange afdelinger. Under skolens sider får du også et indblik i nationale test og får via et link muligheden for selv at lade dig teste! Sidst men ikke mindst er der et erhvervsportræt af danbolig, der sætter en ære i at sælge drømme til folk. Rigtig god læselyst og rigtig glædeligt forår! Annoncer Helle Olivarius Nielsen tlf Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen for fællesblad i Stilling-Gram Onsdag 7. maj 2013 kl i Stilling sognegård Esther Poulsen Anne Mette Have Rasmussen Ekstern korrekturlæser Mette Kræmmer Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Aflæggelse og godkendelse af beretning 4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg til bestyrelse 7. Evt. På valg er: Esther Poulsen Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde ved brev eller senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Uffe Jochumsen, Rønnevej 1, 8660 Skanderborg Stilling/Gram på TVÆRS stilling-gram-tvaers.dk Fotos Carsten Stepp: side 1, 8 og 9. Fotos er privatfotos, med mindre andet er angivet. Tilrettelæggelse og produktion skriftklog grafisk design Oplag Udgivelser i 2013 # Udkommer ca. 1. juni Indlæg senest: 1. maj # Udkommer ca. 1. september Indlæg senest: 1. august # Udkommer ca. 1. december Indlæg senest: 1. november Tekstindlæg sendes som eller som tekstdokument, fx.doc eller.rtf. Indsæt venligst IKKE billeder i tekstdokumenter eller powerpoint-præsentationer. Fotos sendes som løse, digitale billeder i et gængs billedformat fx.jpg eller.tif. Da billederne skal trykkes, er det nødvendigt, at de er i bedst mulig opløsning. Vedlæg desuden gerne beskrivelse af billedet, fx navne på personer på billedet, hvornår billedet er taget og evt. hvem, der har taget billedet. Tekst og fotos sendes på til: 2 /

3 #1 marts 2013 stilling-gram-tvaers.dk Indhold Stilling-Gram Borgerforening FDF Skanderborg/Stilling KFUM-spejderne Stilling Kirke Kirkens Korshær Genbrug Stilling-Gram Kunstforening tlf Stilling Idrætsforening Skiftesporet Søvang Stilling Skole 4-5 SKOLE 4 Kontaktforældre inddrages i udvalgsarbejde 4 Nationale tests i skolen 5 Ud i verden en international dimension 5 SKIFTESPORET 6-15 IDRÆTSFORENING 6 Hovedformanden har ordet 6 Gymnastikopvisning 7 Løbeklubben: opstart 7 Familieidræt på TVÆRS 8 Fra serie 2 i Stilling til Oberliga i Zweibrücken 9 Stilling Sports Café 10 U12 håndbolddrenge 11 U12 håndboldpiger 11 Familiedag i SIF håndbold 12 Tennis: standerhejsning 12 Motionsbadminton på andelsbasis 13 Forårstræning i Stilling Fitness 13 Danmarks højeste motionscykelløb 14 U13c fodbolddrenge 14 Mikrofodbold 14 Sandkassefodbold 15 Damefrokost KIRKE 16 Snak med din præst 16 Sognerejse Fællessang i kirken før gudstjenesten 16 Nyt fra kirkebogen 16 indsamlinger 17 Sprogets muligheder 17 Praktiske oplysninger 18 Aktivitetskalender 19 Bustur til Danske Kirkedage i Aalborg 19 Efterlysning 19 Billeder fra nytårskalas og præsteindsættelse 20 Gudstjenester i foråret 21 FDF 21 KIRKENS KORSHÆR år med genbrug LOKALPORTRÆT 22 Lokalportræt: danbolig Skanderborg/Hørning 24 -GRAM KUNSTFORENING 24 Udstilling med: Birgitte Græm Udstilling med: Annette Præstegaard 24 AIBIDJI 31 OPSLAGSTAVLEN 32 TVÆRS-KALENDEREN MARTS

4 Stilling Skole Stilling Skoles ledelse Kontaktforældre inddrages i udvalgsarbejde via skolebestyrelsen Skoleleder Mogens Christensen skanderborg.dk SFO-leder Søren Riemer Administrativ leder Anne Mette Have Rasmussen skanderborg.dk Af Skolebestyrelsen, Stilling Skole I det kommende år inviterer skolens bestyrelse til et bredere samarbejde mellem konktaktforældre og skolebestyrelse. På et kontaktforældremøde i november tog skolebestyrelsen og ledelsen initiativ til at komme i en mere direkte dialog med forældre. Målet er at opnå et mere frugtbart samarbejde, hvor forældre inviteres til at sidde med i skolebestyrelsens forskellige udvalg. Den direkte vej til samarbejde er, at forældre med interesse for og evt. spidskompetencer inden for et område kan medvirke i en del af udvalgsarbejdet uden nødvendigvis at sidde i skolebestyrelsen. Evt. kan udvalgsarbejdet udvides til at blive bredere og komme mere i dybden med en opgave. Eller der kan laves et ad hoc-udvalg inden for et aktuelt område. På kontaktforældremødet fik vi fra konsulent Mogens Sønderby forskellige bud på, hvordan man som forældre kan bidrage. Hvordan vi opnår en bedre skole via et samarbejde mellem skole og forældre. Som resultat af kontaktforældremødet og aftenens tema Forældreinddragelse kom der en række forskellige forslag fra de forældre, der deltog. Forslagene spændte fra En forældrearrangeret skolefest. Lektiecafé med forældreinddragelse, fællesarrangementer i form af loppemarked/byttemarked til virksomhedsbesøg, en fælles motionspolitik og kommunikation/dialog på forskellig vis. Til det videre arbejde med prioritering af og opfølgning på forslag blev der på mødet nedsat et udvalg med fem kontaktforældre samt to bestyrelsesmedlemmer. Pædagogisk leder Mette Mølbach Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter Søren Abildgaard Pedersen Næstformand Martin Eskildsen Nationale test i skolen Af Mette Mølbach, Pædagogisk Leder At evaluere børn på forskellig vis for at holde fast i en udvikling er et vigtigt pædagogisk redskab. Det har fundet sted i masser af år, på mange forskellige måder, men ikke med så meget national fokus som gennem de sidste år. Claus Grønlund Morten Fly Jane Meller Jespersen Mogens Rubin Kristensen Anne Bay Medarbejderrepræsentanter Lene Aggerholm, lærer Pia Kelsing, pædagog Elevrepræsentanter Jonas Jensen, 9. b Emil Spange Holm, 9. b Obligatoriske test for alle I 2007 indførte undervisningsministeriet nationale test. Det betyder, at alle elever i folkeskolen skal gennemføre 10 obligatoriske nationale test inden for forskellige fag i løbet af deres skoletid. De nationale test tester elevernes kundskaber og færdigheder og giver dermed lærerne et indblik i den enkelte elevs niveau. Den viden, den enkelte lærer får om sine elever, skal gerne gøre indsatsen mere målrettet og give et overblik over, hvor der er huller, og hvor den enkelte trænger til et skub. De nationale test foregår på computere og er adaptive, hvilket betyder, at testen tilpasser sig den enkeltes niveau undervejs i testforløbet. Hvis en elev svarer rigtigt, bliver opgaven sværere og ligesådan den anden vej, hvis eleven svarer forkert, bliver næste opgave lettere. Eleverne skal testes i disse fag på disse klassetrin: dansk, læsning for 2., 4., 6. og 8. klasse matematik for 3. og 6. klasse engelsk for 7. klasse biologi for 8. klasse fysik/kemi for 8. klasse geografi for 8. klasse. Ud over de obligatoriske test er der mulighed for at tilmelde sig frivillige nationale test, og det gør vi flittigt brug af. Det giver nemlig børnene mulighed for at øve sig i at være til test og lærerne mulighed for at se, om det går den rigtige vej. Der er dog rigtig mange andre måder at evaluere og dokumentere på, som vi selvfølgelig også skal gøre brug af for at få det hele billede af hvert enkelt barn et resultat af en national test er ikke hele sandheden. Er I blevet nysgerrige på, hvordan sådan en test ser ud, så gå ind på https://demo.testogprøver.dk/ Her kan I prøve kræfter med nogle opgaver fra de forskellige test. 4 /

5 Ud i verden en international dimension Af Mogens Christensen, Skoleleder I denne tid rejser en del familier til udlandet, først og fremmest på skiferie. Familier tager af sted for at være sammen og være aktive. På andre tider af året går turene sydpå og efterhånden også længere væk til Australien, Thailand og USA. Det er indtrykket, at flere og flere børn i dag kommer med familien til udlandet og oplever andre dele af verden som turister. Det giver en masse indtryk og dejlige oplevelser og for nogle nye bekendtskaber, som rækker hen over landegrænser. I nogle år tog vore 8. klasser af sted på lejrskole til Europas storbyer, hvor eleverne var sammen, besøgte steder, de måske ikke ville besøge med deres familier, og havde en fantastisk social oplevelse. Der var gode udfordringer i at skulle finde rundt i en fremmed storby, klare sig på et fremmed sprog og spise en anden kost, end man var vant til. Så opstod tankerne om at søge midler til disse lejrture og samtidig en idé om, at vi kunne give turene et andet indhold. EU har i mange år tildelt midler til projekter, som skoler og andre insititutioner søgte. Projekter, som skulle understøtte international forståelse og udvikle kendskabet til kulturer på tværs af grænserne i EU. Her fandt vi en kobling til vore lejrture. Vi er i gang med det tredje projekt inden for et program, som EU kalder Comenius. Programmet tildeler midler til skolepartnerskaber på tværs af landegrænser. I vores udgave af partnerskab er det blevet til udveksling. Vi besøger en skoleklasse i et andet land, bliver indkvarteret privat ved partnerskolens elever, og de besøger os. Forud er gået et samarbejde om et tema, som der arbejdes videre med under besøget. For to år siden besluttede vi, at vore lejrskoler fremover skulle afholdes som udveksling. Vi ser i denne form for lejrskole et alternativ til turistrejserne, som vi gerne vil give vore elever og familier. Mødet med partnerskolens elever er med til at give et indblik i landets kultur og levemåde, som de færreste vil få som turist. Vi er helt klar over, at eleverne er udfordret, når de enkeltvis indkvarteres i en engelsk, finsk, fransk eller norsk familie i 5-6 dage, men oplevelsen sætter samtidig nogle værdifulde spor i de unge mennesker. Det er en sejr at overvinde nervøsiteten, og det er en øjenåbner af dimensioner at have boet i en familie og undret sig over, at dagligdagen er skruet anderledes sammen end derhjemme. Når rejsen ud i verden bidrager til både indsigt og selvindsigt og samtidig giver eleverne et nyt perspektiv på egne livsbetingelser, så lever vi op til det, der er skolens formål at være med til at ruste eleverne til livet. Det liv, der i højere og højere grad får en international dimension. Skiftesporet Skiftesporet Stationsvej 13 Stilling Fast program Lige uger Jytte Kildevæld tlf Man Tirs Ons Studiekreds B Kortspil Ulige uger Man Studiekreds C Kortspil Tirs Blomsterbinding Terningespil Ons Gymnastik Kortspil Tors 13 Patchwork og håndarbejde Tirsdag-torsdag og fredag er der i begge uger petanque kl. 10. Kasserer Gunnar Nielsen tlf Tors 14 Banko 10 Gymnastik 13 Patchwork og håndarbejde Kontingentet er 120 kr. halvårligt. Næstformand Karin Nielsen tlf MARTS

6 Stilling Idrætsforening Hovedformanden har ordet Af Ulrik Dam Laursen på vegne af hovedafdelingen Godt nytår til jer alle! Når et nyt år starter, er det også tid til at gøre status over de ting, vi har nået, og de ting, vi forventer at skulle nå det kommende års tid. Den første store ting, der nærmer sig, er vores generalforsamling. Det bliver igen i år en samlet, fælles generalforsamling for alle afdelinger. Men som noget nyt i år prøver vi at holde generalforsamlingen en lørdag. Først vil generalforsamlingen blive afholdt efter gældende dagsorden, derefter vil der være spisning. Ønsker man at deltage i spisningen, skal man tilmelde sig i Caféen, Stilling Hallen. Nærmere info kommer på vores hjemmeside. Men sæt allerede nu X i kalenderen Lørdag d. 23. marts 2013 Jeg vil opfordre alle til at deltage. Vi har i år behov for nye kræfter i de enkelte bestyrelser, for skal en idrætsforening som vores overleve, kræver det, at alle giver en hånd med. Der er bestyrelser, der næsten mister halvdelen af deres nuværende medlemmer, og disse tomme pladser skal vi gerne have fyldt ud med nogle andre personer. Så alle mænd og kvinder, mød nu op og hjælp til, det er ikke nok bare at betale sit kontingent. Der vil lige som de foregående år komme formandsberetninger på hjemmesiden inden generalforsamlingen. Så her er der mulighed for at nærstudere beretningerne og forberede sig på spørgsmål til de enkelte formænd, inden selve generalforsamlingen løber af stablen. Når dette indlæg læses, skulle vores hjemmeside gerne været kommet op og køre igen. Der er blevet arbejdet hårdt i alle afdelinger med at få genskabt tekst og billeder, efter nogle havde hacket den gamle hjemmeside. Der er blevet holdt kursus i, hvordan man opsætter en side, og hvordan man lægger den ind på hjemmesiden. Det er også året, hvor vi igen fik åbnet cafeteriet i hallen efter et stort stykke frivilligt arbejde fra mange af vores trænere/ ledere samt forældre, og endnu engang tak for dette. En rigtig stor tak skal lyde til Jette + familie for at have taget handsken på og er blevet bestyrer af caféen. Det er rart at vide, at vores unge mennesker er i trygge hænder, når de er i hallen. Lige nu bruger vi meget af hovedafdelingens tid på at få indflydelse på det kommende fælledprojekt. Da vi ikke er repræsenteret i 17-4 udvalget, må vi forsøge at sikre os indflydelse andre steder, så idrætsfaciliteterne ikke bare bliver bygget efter andres ønsker, og vi kommer til at stå tilbage med noget, der ikke passer til vores behov. I sidste indlæg i dette blad beskrev jeg, hvordan vores idrætsfaciliteter ikke er vedligeholdt. Denne sag arbejder hovedafdelingen stadig videre med og håber på politisk opbakning, så vi kan få renoveret de tre ældste omklædningsrum, så vi kan tilbyde vores brugere nogle ordentlige faciliteter. Men også så vi kan tage imod gæster udefra, uden det er med en dårlig smag i munden. Stilling-Gram på TVÆRS har i dette nummer temaet Borgere i Stilling-Gram ude i verden. Et tema, hvor Stilling IF kan bidrage med en artikel. Stilling IF håndboldafdeling har pt. en ung spiller i Tyskland og spille håndbold. Jeg har fået Jon Damsgaard til at skrive en artikel om, hvordan det er at spille håndbold i udlandet. Jeg vil slutte af med at sige på gensyn den 23. marts 2013, hvor jeg håber at se så mange som muligt til vores generalforsamling, så vi også i fremtiden kan have et slagkraftigt SIF. Gymnastik Malene Eistrøm Begborg tlf / Næstformand Lene Daubjerg tlf / Gymnastikopvisning Lørdag den 16. marts 2013 kl. 14 i Stilling Hallen Alle er velkomne! INSTRUKTØRER SØGES! af gymnastikafdelingen til bl.a. puslinge og Far/mor/barn-hold. Kontakt Malene Begborg på tlf Kasserer Jan E. Andersen tlf / Bestyrelsesmedlem (TVÆRS, Familieidræt, Events) Tina Øster Rasmussen tlf / Bestyrelsesmedlem (DGI & Program) Berit Bøgh Christensen tlf / Bestyrelsesmedlem (Hjemmeside, Familieidræt, Events) Stine Haubjerg tlf Suppleant Dorthe Toft Elmvang tlf / /

7 Den 4. marts kl. 19 Starter SIF Løbeklub nye hold op igen! Hvem er det for? For begge køn, alle aldre, begyndere som øvede. Hvor mødes man? Ved Stilling Hallen v. Stilling Skole. Hvornår? Hver mandag og torsdag kl. 19. Første gang mandag d. 4. marts, hvor der er info og præsentation af løbetrænere m.v., og vi løber en tur. Hvor løber vi? Vi løber i lokalområdet. Hvad koster det? 250 kr. om året for voksne. 150 kr. om året for børn (u.14 år). (Børn skal løbe i følge med en voksen). Vi er delt op i 4 hold Hold 1 Begynderniveau for dig, der aldrig er kommet rigtigt i gang med at løbe. Hold 2 Let øvet (ca. 4-6 km) for dig, der har løbet i forvejen. Hold 3 Øvet løber (ca. 6-8 km) for dig, der allerede er godt i gang. Hold 4 De mere rutinerede løbere (8-? ) i et hurtigt tempo. Familieidræt på TVÆRS Så skal vi til at gøre noget ved vores nytårsforsæt. Vi skal nemlig i gang igen med familieidræt på TVÆRS, hvor vi i løbet af 2 timer sammen med familien får motion og ikke mindst rørt lattermusklerne sammen med andre familier. Så har jeres familie ikke deltaget i familieidræt på TVÆRS, så kommer her nogle meget vigtige datoer, hvor I skal sætte X i kalenderen i 2013: Søndag den 17. marts Søndag den 21. april Alle dage fra kl Søndag den 26. maj Søndag den 23. juni Det koster kr. 50,00 pr. familie. Der betales på dagen. Hvilke SIF-afdelinger og -aktiviteter, der foregår de forskellige datoer, vil I kunne læse på SIF s hjemmeside, under menupunktet Familieidræt på TVÆRS i ugen op til. Vi mødes i Stilling Hallen. (Brug den gamle indgang). Vi i bestyrelsen glæder os til at få en masse sjove, latterfulde og ikke mindst udfordrende timer sammen med jer. Familieidræt på TVÆRS Jette Damsgaard tlf Kasserer Connie Andersen tlf Bestyrelsesmedlemmer Joan Andersen tlf Jan Knap tlf På alle hold vil der være tilknyttet uddannede løbetrænere, som vil motivere og støtte dig på det niveau du nu er på, lære dig at løbe m.m. Du vil få et socialt og lokalt fællesskab og dele glæden ved at løbe med andre. Med venlig hilsen SIF Løbeklub Kontakt: eller facebook: Stilling Løbeklub, Sif Løbeklub. MARTS

8 Stilling Idrætsforening Fra Serie 2 i Stilling til Oberliga i Zweibrücken, Tyskland Farvel til familie, venner, tryghed, leverpostej, Faxe Kondi, det danske sprog og en normal hverdag. Goddag til nyt sprog, nye venner, sauerkraut, en kæmpe oplevelse og en hverdag som håndboldspiller i Tyskland, 1000 km hjemmefra. Af Jon Damsgaard Det var med stor glæde, at jeg i slutningen af juli endelig kunne skrive kontrakten under. 1-års kontrakt med Oberliga-klubben VTZ Saarpfalz med en klausul på et år mere. En drengedrøm, der gik i opfyldelse. Jeg fik muligheden for at leve af at spille håndbold! Selvfølgelig var jeg godt klar over, at kontrakten ikke var på samme niveau, som den Mikkel Hansen ca. samme tid havde skrevet under på i Paris med PSG Handball. Men i princippet havde jeg skrevet under på en kontrakt, som gjorde, jeg kunne leve af den indtægt jeg fik for at spille i VTZ. Mandag efter festivalen sidste år startede mit store eventyr. 10 timer i tog fra Flensburg til Zweibrücken skulle gennemføres, før jeg kunne åbne døren til min nye lejlighed. Den første tid i Tyskland var utroligt spændende, både på og uden for banen. På banen betød det selvfølgelig nye holdkammerater, en ny hal, en anden form for harpiks end derhjemme og slet ikke den samme mængde harpiks som derhjemme. Derudover sproget, nye løbebaner, en tysk træner, et kæmpe forventningspres internt i klubben, men også på lægterne fra de ca. 400 tilskuere der er til vores hjemmekampe, ja der var mange udfordringer i starten. I dag lægger jeg ikke mærke til det, det er blevet en normal ting, at alt foregår på tysk. Forventningerne er der stadig og vil altid være der på det niveau her det skal du lære at leve med. Og selv på det niveau her skal du være klar til at svare på spørgsmål fra en irriterende journalist efter en dårlig kamp. Arbeit muss sein var selvfølgelig en frygt, jeg havde, inden jeg skrev under på kontrakten. De fleste af os har hørt om hårde tyske trænere, der mener, det eneste rigtige efter en tabt kamp er at løbe dobbelt så langt, for det er helt sikkert konditionen, der er grund til nederlaget. Løbetræning stod selvfølgelig også på programmet hernede en ting ved håndbolden, jeg aldrig har været den store fan af, specielt ikke med en netop overstået festival i Skanderborg, det samme mht. styrketræningen. Men der var ingen muligheder for at springe over, hvor gærdet var lavest. Jeg kom ca. midt i opstarten til én af klubbens vigtigste sæsoner længe. Den evige konkurrent, SV64 Zweibrücken, som er den anden klub i byen, formåede sidste sæson at rykke op i 3. Bundesliga, en bedrift, der ikke har fundet sted de sidste mange år. VTZ var for første gang nogensinde kun byens 2. hold. Så det var på med løbeskoene og pulsuret og så ellers bare afsted. Den første tid handlede om at få nogle meter i benene alle de dage, hvor der ikke stod haltræning på programmet. I hallen blev der også arbejdet hårdt, flere nye spillere skulle spilles ind på holdet, bl.a. en dansker. Min position som playmaker gjorde det bestemt ikke nemmere, idet jeg skal styre spillet. I starten gav det nogle problemer specielt sproget var en udfordring. Men det kommer egentlig forholdsvis hurtigt og forholdsvis nemt, det med at falde ind på holdet. Jeg vil dog sige, at jeg aldrig har oplevet arbeit muss sein i min tid hernede. Give, Grindsted, RTI og Rask Mølle var til den nye sæson byttet ud med bl.a. Nieder-Olm, Haßloch, Budenheim og i første kamp Bitburg en bustur på 3½ time. Det er meget normalt for os at køre 3½ time til udekampe, men også her finder man nogle faste rutiner. Nogle spiller kort, andre sover, og nogle forbereder sig taktisk. Jeg selv sidder mest på min plads og hører noget musik, sør- 8 /

9 ger for at få noget energi i kroppen i form af mad og drikke og laver lidt sjov med de andre. Derudover brokkede jeg mig de første par gange over, at der ingen kaffe var i bussen til vores udekamp, så nu er jeg også blevet kaffeansvarlig, en titel med et kæmpepres! Mentaliteten hernede er anderledes, både til træning og kamp. Bl.a. kan nævnes, at lige så normalt det er, at vi køber en Faxe Kondi og en sportsbolle hjemme i de danske haller, lige så normalt er det, at folk hernede køber to øl i stedet. Jeg skal ikke lyde overrasket, for jeg har da selv drukket en øl efter træning eller kamp, mange gange. Men jeg var i starten overrasket over, at det første, mine holdkammerater gjorde efter en kamp, var at gå i omklædningsrummet og tage hul på de tre obligatoriske kasser øl, der står og venter efter de 60 minutter. Tre kasser! Jeg fik det selv at mærke, da jeg i en træningskamp lavede mål nr. 30, og alle råbte prost (skål). En uskreven regel i tysk håndbold siger, at ham, der scorer mål nr. 30, skal medbringe en kasse øl til næste træning. Der er mange ting, som er anderledes, men det er kun med til at gøre oplevelsen sjovere! Det er en opfordring! Jeg har udelukkende sagt ja til at skrive lidt om mit liv i Tyskland, fordi jeg håber, det giver blod på tanden til nogle af jer ungdomsmedlemmer i Stilling IF. Jeg er sikker på, at der er mange af jer, som tit inden I går i seng eller som for nylig, hvor Danmark spillede med om VM-guldet i Spanien siger til jer selv: Jeg gad godt være professionel håndboldspiller i udlandet. Til jer kan jeg kun sige: kæmp for det, forfølg jeres drøm! De fleste af os har hørt om hårde tyske trænere, der mener, det eneste rigtige efter en tabt kamp er at løbe dobbelt så langt. Men gør det klart for jer selv, at det kræver virkelig hårdt arbejde, en smule talent, lidt held, og ikke mindst forældreopbakning. Jeg har været så heldig, at jeg alle dage har haft opbakning fra mine kære forældre. Både på og uden for banen. Så til jer forældre også en opfordring: bak jeres børn op i deres sport, uanset hvilket niveau det er på. Lad jeres børn have nogle ambitioner, bak dem op og pres dem til at yde, men lad for guds skyld være med at have større ambitioner end jeres børn, det ender galt! Jeg har ikke tal på alle de diskussioner, jeg har haft med min far på vej hjem fra diverse haller, fordi han lige ville indskyde en lille bemærkning til min præstation i den kamp, vi netop havde tabt med 1 eller 2 mål. Jeg hadede ham i de situationer, og han vidste det, men det var også derfor, han bragte det på bane for at styrke mig og det har været med til at opfylde min drøm, at gøre det muligt for mig at spille håndbold i VTZ Saarpfalz! Men det er vigtig at finde en balance. Jeg har hørt om mange, der på trods af et stort talent har mistet lysten til sporten. Og hvorfor nævner jeg så det? Fordi I skal vide, at det ikke kun er en dans på roser at leve, som jeg gør. Du giver afkald på mange ting! Familie og venner er nok de to vigtigste ting. Du skal være indstillet på, at du ikke kan søge trøst hos mor, når det går lidt skidt, eller at du ikke kan deltage i din kusines konfirmation, fordi I har en vigtig udekamp og derfor ikke kan få ferie. Det skal ikke være for at skræmme nogen, for det er en superfed oplevelse, men du skal være opmærksom på, Jon Damsgaard at der vil komme tidspunkter, hvor du mest af alt har lyst til at pakke dine ting og tage hjem. Jeg taler af erfaring! Men kæmp for det, for det er en oplevelse for livet... både det, der sker på banen, men lige så meget uden for banen! Det giver nogle gode redskaber, du kan tage med videre i livet, det giver nogle nye venner, og du oplever nogle nye sider af dig selv, som du ikke vidste, du havde. God fornøjelse. SPORTS CAFÉ Ja, det er så navnet på caféen. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, som sendte forslag til, hvad caféen skulle hedde. Mange har spurgt, om caféen ikke får en hjemmeside, og det gør den. Der bliver et link fra SIF s hjemmeside. Der vil man løbende kunne følge med i, hvad der sker i caféen, og hvad caféen tilbyder. Da konceptet er frisk og sundt sælges der: Friskpresset juice og smoothies Sportsboller med pålæg, salat, tomat og agurk Hjemmebagt flute med salat, kylling og bacon Hjemmebagt flute med frikadeller, rødkål og agurkesalat Pastasalat med kylling, rød/grøn pesto, soltørrede tomater og bacon Toast Frugt Cappuccino og latte macchiato. Allerede nu kan jeg oplyse, at der bliver fællesspisning på følgende datoer: Fredag den 19. april 2013 og fredag den 7. juni 2013 Menu, tilmelding og pris vil kunne læses på hjemmesiden 14 dage før afholdelse. MARTS

10 Stilling Idrætsforening Håndbold /Turneringsleder Ulrik Dam Laursen tlf / Næstformand/Materialeansvarlig Carsten Ballegaard tlf Kasserer Tina Hauerslev tlf Børnekonsulent Mette Nørrevang Ungdomskonsulent U12 U16 Berit Poulsen Seniorkonsulent Mogens Nielsen tlf Seniorkonsulent Lasse Krogh Status fra Stilling IF s U12 håndbolddrenge Stillings U12 drenge består i denne sæson af 22 engagerede drenge fordelt på to hold, der spiller i henholdsvis A- og B-rækken i JHF s (Jydsk Håndbold Forbund) turnering. Efterårssæsonen blev veloverstået med fine placeringer i begge rækker og efter en kort juleferie, hvor A-holdet gjorde rent bord og vandt alle deres kampe ved SIK s julestævne i Viborg, er drengene nu godt i gang med vintersæsonen og forårets opgaver. På nuværende tidspunkt ligger de to hold nummer 1 og 2 i henholdsvis A- og B-rækken, og eftersom drengene er meget motiverede for at vinde deres kampe, er der ingen tvivl om, at de vil gøre deres bedste for at afslutte sæsonen som tophold i de to rækker. Sker dette, vil A-holdet have mulighed for at komme til kredsmesterskabet midt i april måned. Træner Erik Povlsen ser den nuværende U12 årgang som en meget bred trup, hvor alle spillere byder ind til såvel træning som kampe. Spillet er bygget op omkring mange forskellige spillere og systemer, hvilket resulterer i, at næste alle spillere kommer på scoringslisten til hver kamp. Ligeledes forsøger trænerteamet at køre en rød linje til træning, således at begge hold træner mange af de samme systemer og angrebsåbninger på hvert deres niveau. Dette betyder, at hele truppen har løftet sig, og at der er mulighed for at skifte rundt mellem spillere på de to hold, uden at det får konsekvenser for spillets flow. Generelt er der et godt sammenhold i truppen, hvilket også er medvirkende til, at der er kommet flere spillere til holdet i løbet af sæsonen. Ud over at træne til de kommende turneringskampe ser drengene ligeledes frem til den årlige tur med klubben, som i år går til Vidar Cup i Sønderborg. Det plejer at være en fantastisk afslutning på sæsonen, hvor de mange håndboldkampe kombineres med godt kammeratskab og hyggeligt samvær på tværs af holdene og aldersgrupper. Drengene har spurgt til dette arrangement siden sæsonstart i august. I denne sæson er det også lykkedes for drengene med hjælp fra forældrene at skaffe 5 sponsorer til betaling af træningsdragter til hele holdet. I den forbindelse takker drengene endnu en gang: Tømrerfirmaet Thomas Harboe, vandbehandlingsfirmaet Silhorko, Nybolig Stilling/Hørning, entreprenørfirmaet Poul Pedersen samt rådgivende ingeniørfirma JPH Energi for deres støtte til holdet. Øverst: U12 drenge A-holdet Nederst: U12 drenge B-holdet 10 /

11 U12 piger Stillings U12 piger Vi startede et projekt, der hedder Vi skal være et hold både på banen og uden for banen. At træne nogle piger, der er i alderen fra år er lidt af en opgave. Men det skal siges, at de er fantastiske. De knokler til træning, melder afbud samt kæmper for hinanden og står sammen. Pigerne træner 3 gange om ugen, og det er pigerne, der vil det. Det er dejligt at se den udvikling, der er sket med dem, og de kan blive endnu bedre, hvis vi holder sammen. Som trænere vil vi også sige, at der er plads til alle på holdet, fordi det skal der være. Vi har spillet i B-rækken før jul, blev nr. 2 og rykkede op i A-rækken. Det er lidt af en udfordring, da vi spiller mod nogle, der er et år ældre, men vi klarer os nogenlunde. Vi skal huske på, at det også er et læreår. Det skal siges, at pigerne uden for banen snakker og hygger sig godt sammen. Vi har været til et natstævne, hvor vi spillede håndbold hele natten. Den april tager vi til Vidar Cup i Sønderborg sammen med resten af Stilling IF ungdomsafdeling, hvilket bliver meget spændende. Vi er også ved at lægge planer for næste år, hvor vi måske tager en tur ud over grænserne, men mere om det næste år. På gensyn i hallen. U12 pigerne. Familiedag Som noget nyt vil vi i Stilling IF Håndbold gerne lave en hyggelig dag for hele familien i Stilling Hallen den 3. marts 2013 fra kl. 9 til kl.18. Dagens kampprogram Kl. Række/Pulje Hjemmehold/Udehold 9.00 U10 Drenge D/Pulje 2 Stilling IF 2/Skanderborg Håndbold U10 Piger D/Pulje 3 Stilling IF/Hatting IF U10 Drenge C/Pulje 4 Stilling IF/HT 87, Hauge-Th U10 Piger D/Pulje 4 Stilling IF 2/ØBG Silkeborg U12 Piger 5-mand/Pulje 1 Stilling IF 3/Billund IF U12 Piger A/Pulje 2 Stilling IF/Skanderborg Håndbold Jyllandsserien Damer/Pulje 4 Team Stilling Hørning Håndbold/Horsens HK U14 Piger A/Pulje 2 Stilling IF/ØBG Silkeborg U12 Drenge A/Pulje 2 Stilling IF/Ry Håndbold Serie 2 Damer A/Pulje 2 OP Team Stilling Hørning Håndbold 2/Funder GF 2 MARTS

12 Stilling Idrætsforening Velkommen til tennis sæsonen 2013 i SIF Standerhejsning lørdag d. 20. april 2013 kl. 11 på anlægget. Tennis Birthe Hald Tlf Næstformand Bent Holm Tlf Kasserer Hanne Faarup Tlf Sekretær Dorte Zacher Mortensen Tlf Bestyrelsesmedlemmer Ole Andersen Tlf Thomas Hansen Tlf Jens Erik Leth Tlf Alle er velkomne! Det vil være muligt at melde sig ind i klubben denne dag, og man kan også tilmelde sig træning. Vi spiller tennis efter standerhejsningen så tag din ketcher med! Klargøringen af banerne foregår fra den 15. april april med start hver dag fra kl. 17, men kom når du kan. Der er behov for en hjælpende hånd, så vi fortsat kan holde kontingentet på et lavt niveau. Der er forplejning til de fremmødte. Kon takt Ole Andersen på tlf for tilmelding. Tilmelding og betaling for sæsonen Kontingentet for hele sæsonen er det samme som sidste år: Seniorer Kr. 600,00 Juniorer op t/18 år Kr. 300,00 Familiekontingent * Kr ,00 Depositum nøgle Kr. 75,00 *Familie = én husstand, f.eks. far, mor og børn (under 18 år) med samme adresse betaler max. kr ,-. Børn/juniorer kan reservere og spille indtil kl. 17 på hverdage. (Er banerne ledige, må juniorer også gerne spille efter kl. 17, men de kan ikke reservere på forhånd). Tilmeldingsprocedure for alle nu via Stilling IF s hjemmeside. Tilmelding foregår igen i år via SIF s hjemmeside: www. stilling-if.dk - online tilmelding, og du vil derfor ikke få tilsendt et girokort, selvom du var medlem sidste år. Hvis du er i tvivl eller ikke har adgang til internettet, er du velkommen til at henvende dig til kassereren, Hanne Faarup, eller en anden fra bestyrelsen. Træning foregår i perioden fra den 30. april september ekskl. skolernes sommerferie: Børne- og juniortræning foregår tirsdage og torsdage kl Seniortræning (for begyndere og let øvede) foregår torsdage kl Fællesspil (for seniorer) foregår mandage kl. 19. Der trækkes lod om makkere, så alle kan være med. Badminton Bent Andersen Tlf Kasserer Lene Skærbæk Bestyrelsesmedlemmer Jannik Petersen Tlf Henrik Øe Alice Eriksen Motionsbadminton på andelsbasis Alle badmintonmotionister kender det: Man er fire personer, der har lejet en bane for en hel sæson. Pludselig mangler man en makker, fordi én er blevet syg eller på anden måde er forhindret i at komme. Så skal der skaffes en afløser. Eller man kunne godt tænke sig at spille badminton, men man kender ingen makkere. I Stilling IF Badminton prøver vi nu noget nyt. Motionsspillere, som har lyst til at spille badminton men ikke har en fast makker, kan nu købe en andel af en bane. Det antal, der møder op, afgør, hvordan spillet afvikles. Afhængig af de fremmødte spilles double- eller singleturnering. Ved ulige antal kan der fx spilles styrkespil (to mod en), engelsk double eller arbejdes med rullende oversidder, der lige får vejret igen. Kampene kan også afvikles på tid, hvorefter nye konstellationer afprøves. Ulempen kan være at stoppe en spændende kamp, til gengæld bliver der meget spil for alle. Denne fleksible form for afvikling gør det muligt for flere at nyde badmintonspillet, hvor man ikke er afhængig af at kende en makker, og man slipper for at have dårlig samvittighed, hvis man er forhindret i at møde op. Vi har afsat to baner til formålet på onsdage kl En andel koster 200 kr. for resten af sæsonen. Man kan begynde at spille førstkommende onsdag, efter at man har indbetalt beløbet til Stilling IF Badminton. Betaling foregår via vores hjemmeside, Klik på Badminton i øverste menubjælke, derefter på 1 andel og følg så instruktionerne for betaling med dankort. Håber dette tiltag er noget for dig! Stilling IF Badminton 12 /

13 Forårstræning 2013 Gymnastik og fitness i SIF gentager succesen med forårstræning i perioden april til juni Forårstræningen har været en kæmpe succes, hvor man kan kombinere holdtræning i gymnastik med indoor cycling eller styrketræning i Stilling fitness træningscenter. Vi arbejder på at få det endelige program færdigt, så husk at kigge efter opslag, mails mv., når vi lancerer tilbuddet til marts. Bliv sommerklar i SIF! HUSK: Stilling FITNESS har åben alle ugens 7 dage! Åbningstider i Fitness Mandag Kl Tirsdag Kl Kl Onsdag Kl Kl Torsdag Kl Kl Fredag Kl Lørdag Kl Søndag Kl Vi vil gerne benytte lejligheden til at sende en stor tak til alle de frivillige, ulønnede kræfter, som sikrer, at vi kan holde åben i Stilling fitness så mange dage om året inkl. påske! Tak, for at I altid stiller op uanset helligdag, weekend, formiddag, eftermiddag og aften, så alle vores dejlige medlemmer kan komme til at træne! Bemærk tilpassede åbningstider i påsken og de særlige helligdage i foråret: Skærtorsdag (28. marts) Kl Langfredag (29. marts) Lukket Påskelørdag (30. marts) Kl Påskedag (31. marts) Kl påskedag (1. april) Kl Store bededag (26. april) Lukket Kr. himmelfartsdag (9. maj) Lukket Fredag efter Kr. himmelfartsdag (10. maj) Kl Pinselørdag (18. maj) Kl Pinsedag (19. maj) Lukket 2. pinsedag (20. maj) Kl Fitness Joan Andersen tlf Kasserer Connie Andersen tlf Bestyrelsesmedlemmer Claus Thomsen tlf Hans Chr. Olesen tlf Henrik Christensen tlf Suppleanter Anne Thøgersen tlf Tove Knap tlf Kom og vær med i Kristi himmelfartsdag torsdag den 9. maj 2013 En oplagt lejlighed til en god og hyggelig familie- eller personaletur i frisk luft og skønne omgivelser. Familieruten på 25 km er med indlagt skattejagt for børnene, og i målområdet er der opstillet en hoppeborg. Her er også mulighed for at købe forfriskninger og mad samt nyde gratis frugt på græsarealerne. Vi tilbyder ruter på 25, 60, 100, 140 og 185 km, som bugter sig gennem den smukke østjyske natur omkring Ejer Bavnehøj. På depoterne undervejs udleveres der bananer, boller, rosiner og chokolade samt væske. Vi håber at se rigtig mange af jer på Højvangens Torv, 8660 Skanderborg med frisk luft i dækkene og masser af godt humør! Der er flotte præmier til forhåndstilmeldte, bl.a. et weekendophold på Days Søhøjlandet. Se mere og tilmeld dig på dkhojeste.dk. Arrangører: Stilling IF og HI s Venner. MARTS

14 Stilling Idrætsforening På billedet ses: Claus (træner), Thorbjørn, Daniel, Anders, Jacob, Mathias og Morten (hjælpetræner). Derudover mangler Kristian M. MIKROFODBOLD maj for piger og drenge fra 2005, 2006 og Fredag kl Lørdag og søndag kl Stillings U13c fodbolddrenge Først kvalificerede de sig til regionssemifinalen. Pladsen blev sikret i den sidste turneringsrunde, hvor drengene var placeret på andenpladsen i puljen. Det var et større puslespil, der skulle gå op, for at drengene kunne indtage førstepladsen. Efter to sejre og et enkelt nederlag var drengene afhængige af, at Hårby vandt over Skanderborg 2. Vandt Hårby denne kamp, var drengene klar til regionssemifinalen, da Stilling var bedst indbyrdes mod Hårby. Hårby vandt kampen, og så var førstepladsen hjemme med en målscore på Lørdag d. 2. februar var det så afgang til regionssemifinalen med det mål at kvalificere sig til selve regionsfinalen. Drengene var i semifinalen oppe mod Åbyhøj, Ommersyssel og puljerivalerne fra Hårby. Efter en vundet og en uafgjort kamp blev sidste kamp mod Ommersyssel afgørende for drengene. Drengene skulle have point for at komme videre. Indtil 40 sekunder før tid er Ommersyssel foran med 2-1. Men Thorbjørn får udlignet, og det bliver kampens resultat, og drengene er videre til regionsfinalen, som bliver spillet lørdag den 23. februar. SANDKASSE- FODBOLD for piger og drenge fra 2007, 2008 og Start den 6. april 2013 Forretningsudvalget Hovedformand Ulrik Dam Lauersen tlf / Næstformand Joan Andersen tlf Kasserer/Sekretær Birthe Leth tlf Sponsoransvarlig Helle Olivarius Nielsen tlf Bestyrelsesmedlemmer Malene E. Begborg tlf / Carsten Berg Kjeldsen tlf Gymnastik Malene E. Begborg tlf / Næstformand Lene Daubjerg tlf / Kasserer Jan Andersen tlf / Bestyrelsesmedlem (TVÆRS, Familieidræt, Events) Tina Øster Rasmussen tlf / Bestyrelsesmedlem (DGI, program) Berit Bøgh Christensen tlf / Bestyrelsesmedlem (Hjemmeside, Familieidræt, Events) Stine Haubjerg tlf Suppleant Dorthe Toft Elmvang tlf / Familieidræt på tværs Jette Damsgaard tlf Næstformand Jan Knap tlf Kasserer Connie Andersen tlf Bestyrelsesmedlem Joan Andersen tlf Håndbold Ulrik Dam Laursen tlf / Næstformand/materialeansvarlig Carsen Ballegaard tlf Kasserer Tina Hauerslev tlf Børnekonsulent Mette Nørrevang Ungdomskonsulent (U12 U16) Berit Poulsen Seniorkonsulent Mogens Nielsen tlf Bestyrelsesmedlem Lasse Krog Fodbold Morten Jensen tlf Næstformand/ungdomskonsulent Søren Gehrt tlf Kasserer Jan Andersen tlf Børnekonsulent René Martinussen tlf Kampfordeler 11:11 Michael Myrtue tlf Kampfordeler 7:7 Finn Christensen tlf Kampfordeler 3:3, 5:5 Kåre Friis-Christensen tlf Suppleant/Sekretær Jette Mandal tlf Suppleant/ Materialemand John Jensen tlf Løb Lenette Bruun Sørensen tlf Kasserer Lene Hallberg tlf PR & Sponsor Jesper Damgaard Kristiansen tlf Bestyrelsesmedlemmer Heidi Juul Jensen Kenneth Markvart 14 /

15 Lørdag d. 14. september 2013 i Stilling Kl på Stilling Skole, samlingssalen Indgang v. Hallen. Aldersgrænse min. 18 år. Succesen gentages igen - En herlig dag KUN for piger! I år Støtter vi Brysterne - så tag noget lyserødt på hat, taske, sko, læbestift, neglelak, armbånd, sløjfe... kun fantasien sætter grænser. Det bliver en helt igennem fantastisk dag med super lækker mad & drikkevarer til favorable priser God stemning og musik man ikke kan sidde stille til. Der vil være festlige indslag i løbet af eftermiddagen og chance for spændende sponsorgaver. Ved tilmelding og betaling inden den 21. juni KUN 225 kr. Ved tilmelding og betaling herefter, dog senest 9. august 275 kr. Tilmelding: På mail: Husk at tilmelde og betale samlet, hvis I ønsker at sidde ved samme bord. Betaling sker på Reg.-nr Konto Når tilmelding og betaling er registreret får du en bekræftelse pr. mail. Billetterne sælges efter først til mølle så skynd dig! - DAMEFROKOSTUDVALGET MARTS

16 Stilling Kirke Stilling kirke Sognepræst (barsel) Lisbeth Kristensen (kirkebogsførende) Ægirsvej 5, Gram tlf Snak med din præst Af Torben Jensen Præsten er ikke psykolog eller psykoterapeut. Men en præst har to ører og vil gerne bruge dem til at lytte med. Livet er mangfoldigt, det går op og ned. Livet kan gøre ondt. Kirken er ofte ramme for netop op- og nedture. Her foregår såvel dåb og vielser som bisættelser og begravelser. Her er gudstjeneste den hyggelige juleaften men også den knugende langfredag. Guds budskab, også kaldet evangeliet, taler til almindelige menneskers almindelige liv, sådan som det nu er. I lyst og nød. Min kollega, Anja Rokkjær, og jeg vil gerne lægge ører til en snak om livet, om tro og tvivl eller om alle mulige andre sager, der fylder meget og måske trænger til at blive sagt til nogen. Brug din præst. Vi kan kontaktes på telefonnumre og s, som oplyses her i bladet. Konst. sognepræst Torben Jensen tlf Sognepræst Anja Rokkjær tlf Stilling Kirkekontor Sognegården Gl. Kirkevej 1, Stilling tlf Administrator/ kirkesanger Poul Raaby tlf Stilling Kirkegård Graver Ida Madsen tlf Kirketjener Inga Christensen tlf Organist Michael Blume tlf Pedel Anna Gerda Nielsen tlf / Hjemmeside Sognerejse 2014 Rejsen går til Bayreuth, Rüdesheim, Bamberg og Salzburg, formentlig i august. Turen kommer til at handle om bl.a. Hildegard von Bingen, Wagner og Mozart. Noget af det, man kan opleve på turen, er Hildegards kloster, sejlads på Rhinen, domkirkebesøg, fantastisk flotte tyske middelalderbyer som for eksempel Bamberg, festspillene i Bayreuth og festspillene i Salzburg med operaer og koncert, svævebaneture i alperne og ved Rhinen, privat gudstjeneste, masser af fællessang og måske besøg i en eller to af Luther-byerne. Det bliver en ottedagestur fra lørdag til lørdag med luksusbus, overnatninger på gode hoteller og med fuldpension. En tur propfyldt med spændende besøg og oplevelser. Prisniveauet bliver kr. alt inklusive. (Alene billetterne til operaer og koncert i Bayreuth og Salzburg løber op i kr.). Til sogneaftener i efteråret 2013 og foråret 2014 præsenteres turen nærmere, og foredragsholdere vil Fællessang i kirken før gudstjenesten Nyt tilbud til kirkegængerne i Stilling Fællessang skaber fællesskab og glæde. Jo mere vi synger, og jo bedre vi kender melodierne jo større glæde og fællesskab. Derfor tilbydes nu en halv times fællessang før gudstjenesten, hvor alle kan komme og blive dus Nyt fra kirkebogen Fødte Nanna Emilie Ørrild William Larvid Rohde Madsen Døde Jenny Kristensen Inger Borger Rasmussen Klaus Nørgaard Mogensen Freddy Johansen Koch Birgith Elly Hansen Jens Peter Johnsen Jens Erik Michael Nielsen Carl Christian Jensen Lissi Emma Iborg Madsen Bent Fjormand Bent M. Iversen Viede Jeanette Busk Helle (f. Jensen) og Thomas Busk Helle fortælle om nogle af de personligheder, vi skal opleve. Sognerejsen ledes af Poul Raaby, der har en fortid som rejseleder og rejsearrangør. Læs mere om sognerejsen på under overskriften Aktiviteter eller ring og hør nærmere på tlf eller med tekst og melodi på gudstjenestens nyere og mere ukendte salmer. I første omgang tilbydes denne ordning i perioden 10. marts til 26. maj på alle søn- og helligdage. Det er naturligvis ikke et krav, at man skal deltage i fællessangen inden gudstjenesten for at kunne være med til selve gudstjenesten bagefter. Ligesom det heller ikke er et krav, at man bliver og deltager i gudstjenesten bagefter, fordi man har været med til den indledende fællessang. Se og hør mere på Indsamlinger Fastetid Kofoeds Skole Påske og pinse Samvirkende Menighedsplejer Trinitatis I, sommertid KFUM s sociale arbejde 16 /

17 Sprogets muligheder Af Henrik Christensen, formand for Stilling Sogns Menighedsråd Hvad ville der ske, hvis vi pludselig vågnede op en morgen og fandt os selv helt uden sprog? Vi er så vant til at have et sprog at kommunikere med, at vi sjældent tænker over, at netop sproget er noget, vi bruger til at begribe verden med. Det er faktisk ret svært at begribe noget, som man ikke har ord for, og hvis man skal prøve at forklare andre, hvad man mener, og ikke har ord for det, man gerne vil forklare, så er det ikke nogen let opgave. Når vi forstår og begriber os selv og verden, er det vigtigt, at vi har et sprog for vores måde at begribe på. Tænk bare på den udfordring, det er, at lære et nyt fremmedsprog som spansk, kinesisk eller noget helt tredje. Eller hvis vi skal købe eller sælge hus, så er der også nye ord og et nyt sprog for ejendomshandel, som vi bliver nødt til at sætte os lidt ind i, for at vi kan begynde at forstå, hvad handlen vil betyde for os. Kirken og vores præster har også deres eget sprog, som udvikler sig hele tiden. Kirken har altid været god til at sætte ord på og har også gerne bistået med forklaringer på, hvordan ordene skal forstås. Men det er os selv, der skal begribe med vores eget sprog og den tilgang, vi har til kirkens ord. Det er ret sjældent, at andre mennesker kan fortælle os præcist, hvad vi tænker og føler om en bestemt sag da det jo er os selv, der kender os selv bedst, hvis vi tør! Vi er selv den nærmeste til at forstå os selv, men det betyder, at vi skal have modet til at stille spørgsmål til vores egen selvforståelse, og det, vi tror, er vores tro eller ikke tro. Eksempelvis kan man stille sig selv spørgsmål som hvorfor tror jeg? eller hvorfor tror jeg ikke?. Der er mange gode steder at gå hen i ønsket om at blive klog på sig selv, og et af stederne er i kirken, hvor der er plads til, at vi alle kan tro på vores måde og Stilling Menighedsråd Fakta om Henrik Christensen 50 år og nyvalgt formand for Stilling Menighedsråd. Uddannet cand.merc. og er lektor i økonomi og ledelse på VIA UC. Gift med Tina, som han har fire børn med i alderen 6-18 år. blive udfordret på vores tro eller ikke tro. Spørgsmål som hvem er jeg og hvorfor er jeg kan vi nok ikke sådan bare lige komme forbi kirken og få svar på, men hvis vi kommer en gang imellem og lytter til andres fortællinger og stiller spørgsmål og udfordrer os selv, så er jeg sikker på, at vi finder noget, der over tid giver mening, og som vi kan læne os op ad. Ikke mindst har vi nogle gode arrangementer for folk i alle aldre med musik, foredrag, udflugter og lignende og selvfølgelig også den traditionelle kirke med højmesse om søndagen. Fælles for det hele er nye venskaber, fællesskabet og troen på, at vi vil hinanden og er interesseret i hinanden, som de mennesker vi er. Henrik Christensen tlf Næstformand/ kontaktperson Ida Nørholm Pedersen tlf Kasserer Esther Poulsen tlf Kirkeværge Grethe Klitgaard Jacobsen tlf Torben Nielsen tlf Praktiske oplysninger Fødsel Hvis forældrene ikke er gift og ønsker delt forældremyndighed, skal de senest 14 dage efter fødslen aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Navngivning Skal finde sted inden barnet er fyldt et halvt år. Henvendelse til kirkekontoret. Dåb Der laves aftale med kirkekontoret. Præsten ringer herefter for aftale om dåbsbesøg i hjemmet. Dåb kan finde sted ved alle gudstjenester. Ved dåb navngives barnet samtidig. Vielse Der laves aftale med kirkekontoret. Præsten ringer herefter for aftale om samtale. Forud for vielsen skal der udstedes en prøvelsesattest af folkeregisteret (tidligst 4 mdr. før). Kopi af prøvelsesattest og dåbsattest afleveres på kirkekontoret. Dødsfald Anmeldes til præsten eller kirkekontoret senest to hverdage efter dødsfaldet. Tid og sted for begravelse eller bisættelse aftales med præsten. En begravelsesforretning kan hjælpe med det praktiske. Navneændring Sker ved henvendelse på kirkekontoret. Nye attester Kan fås ved henvendelse på kirkekontoret. Blanketter Optagelse eller udtrædelse af folkekirken Henvendelse til den kirkebogsførende (kbf.) sognepræst. Kirkegård Aftaler om gravsteder og legater sker ved henvendelse til graveren. Kirkebil Har man brug for kørsel til gudstjenester og sognearrangementer, betaler kirken herfor. Man bedes selv bestille taxa på tlf Nyttige links Stilling Kirkekontor Sognegården Gl. Kirkevej 1, Stilling tlf Kontortid Tirsdag og onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lisbet Buchreitz tlf Allan Nymark Ruus (FDF) tlf Else Marie Bo Jochumsen tlf Lisbeth Kristensen tlf Anja Rokkjær tlf Torben Jensen tlf MARTS

18 Stilling Kirke Aktiviteter Familierytmik Lørdag 2. marts kl i sognegården Vibe Berthelsen byder på en times musikalsk nærvær for børn, hvor forskellige instrumenter og rekvisitter anvendes. Familierytmik er gratis, og der afsluttes med saft og kiks. Børn op til 5-6 år og deres voksne kan blot møde op og være med. Familierytmik forventes at starte op på ny efter sommerferien. lem Har man lyst til at begynde morgenen med gudstjeneste, er det kl Indsamlingen slutter senest kl. 14, hvor der vil være frokost i sognegården til alle indsamlere. Man kan tilmelde sig hos Per Bryndum (tlf ) eller man kan blot møde op. Familiegudstjeneste i påsken Mandag 1. april kl. 11 i kirken og efterfølgende påskefrokost Der er gemt påskeæg til børnene i sognegården, hvor alle er hjertelig velkomne til frokost efter gudstjenesten. vi får ind i øret, vil lagre sig i den musikalske hukommelse til gavn og glæde for os resten af livet. Babysalmesang er for børn i alderen 0-6 måneder og foregår i sognegården seks torsdage frem til 30. maj. Tilbuddet er gratis. Tilmelding til Poul Raaby, tlf eller Søren Kierkegaard Foredrag v. højskoleforstander Jørgen Carlsen Tirsdag 5. marts kl i sognegården Søren Kierkegaards tænkning er enestående og original. Men den er også vanskelig at komme på bølgelængde med dels på grund af sprogets mange indforståetheder, dels fordi han ofte bruger ironi og satire for at få sit budskab frem. Hvad er kernen i hans tænkning? Er han stadig aktuel her i 200-året for sin fødsel? Jørgen Carlsen er idéhistoriker og forstander for Testrup Højskole samt medlem af Det Etiske Råd. Folkekirkens Nødhjælp SLUT SULT -KAMPAGNE Sogneindsamling søndag d. 10. marts Sidste år indsamlede Stilling/Gram mere end ,- kr. Vil du med ud med raslebøssen, så mødes vi i sognegården til morgenkaffe mel- Nørklerne Tirsdage i ulige uger kl i sognegården (se bagsidekalenderen) Nørklerne er en gruppe kvinder, der mødes for at hygge sig med deres håndarbejde. Der er ingen tilmelding, man kan blot møde op. Vi sætter kaffen over, men noget at spise til medbringer man selv. Ring til Eva Tranæs for flere oplysninger på tlf Mindernes allé v. Inger Hyldgaard Onsdag 13. marts kl i sognegården Klip fra filmen Livet på Landet, der handler om hverdagslivet i det tyvende århundrede. Vi synger også fra Højskolesangbogen med Poul Raaby ved flygelet. Til kaffen serveres hjemmebagt kringle. Det er gratis at deltage, og alle er hjertelig velkommen. Familiegudstjeneste Søndag 17. marts kl. 11 i kirken FDF erne medvirker med drama i kirken: Dronningen, Henry og mig. Der er samvær i sognegården bagefter. Ønskekoncert med Michael Blume Torsdag 18. april kl i sognegården ALLE må komme med musikønsker, altså elskede musikstykker, sange eller andre musikværker. Ønskerne kan enten afleveres telefonisk hos Poul Raaby, tlf eller eller det kan afleveres personligt på de ønskelister, som ligger i sognegården. Senest fredag d. 12. april. Måske har den ene eller anden lyst til at fortælle, hvorfor netop dette eller hint stykke har fået så stor en personlig betydning. Nyd musikken i hyggeligt samvær over en god kop kaffe med kage. Babysalmesang v. Tine Mynster Torsdage kl i sognegården (se bagsidekalender her i bladet), første gang torsdag d. 18. april Babysalmesang er musikalske sanseoplevelser til glæde for både børn og voksne. Alle er født musikalske, og alle de melodier, Friluftsgudstjeneste i pinsen Mandag 20. maj kl. 11 ved Kirkecenter Højvangen Udendørs pinsegudstjeneste med musikalske og internationale indslag. Medbring madkurv og tæpper at sidde på. Drikkevarer kan købes, og kirkecentret giver kaffe og kage samt frugt og saft. I tilfælde af dårligt vejr går vi indenfor. Kirkerne i Skanderborg og Stilling står bag dette arrangement, som foregår på Mallinggårdsvej 3, Skanderborg. Der kan bestilles kirkebil hos Poul Raaby på tlf , den afgår fra Stilling Kirke kl Sæt kryds i kalenderen: Stilling Kirkes sogneudflugt bliver tirsdag 11. juni kl Udflugtsmålet bliver oplyst senere på Tilmelding til sogneudflugten 2013 kan ske allerede nu til Poul Raaby på tlf eller km.dk. Da vi endnu ikke ved, hvor turen går hen, kan vi heller ikke oplyse om den nøjagtige pris. Den vil blive oplyst senere sammen med udflugtsmålet på hjemmesiden. 18 /

19 Fælles bustur til Danske Kirkedage i Aalborg Fælles bustur fra Stilling sognegård lørdag 11. maj kl Danske Kirkedage afvikles hvert tredje år, dette år i Aalborg. Kirkedagene er en enestående lejlighed for hele familien til at opleve et sandt overflødighedshorn af aktiviteter med foredrag, debatter, musik, revy, workshops, kunst, gudstjenester, caféer og events. Nu er der mulighed for, at DU kan få del i oplevelsen af denne store kultur- og kirkefestival i Aalborg. Stilling og Skanderborg Menighedsråd arrangerer en tur til kirkedagene lørdag d. 11. maj. Bussen kører fra Skanderup Kirke Stilling sognegård Kl Kl Vi er hjemme igen kl. hhv. 21 og Der serveres rundstykker og kaffe på vej derop og øl/vand på turen hjem. Tilmelding til busturen Tilmelding skal ske til Poul Raaby på tlf eller pr. inden d. 30. marts. Der er begrænset antal pladser. Pris for deltagelse er 300 kr. pr. person. Prisen inkluderer adgangsbillet til kirkedagen lørdag, bus tur-retur, let forplejning i bussen samt fælles ture rundt på kirkedagen. Ved tilmelding efter d. 30. marts er prisen 400 kr. pr. person. Særskilt køb af entrebilletter og tilmelding til bustransport Du kan også selv bestille entrebilletter på og blot gøre brug af transportmuligheden med bussen ud eller hjem eller begge veje (tilmelding til Poul Raaby se kontaktoplysninger ovenfor). Entreen på kirkedagene er 250 kr. pr. dag. Ved bestilling af billetter efter d. 1. april er prisen 350 kr. Bustransporten koster 100 kr. pr. person hver vej. På hjemmesiden kirkedage.dk kan du se det samlede program og alle praktiske oplysninger om arrangementet. EFTERLYSNING Hvem vil dele minder og oplevelser fra Stilling og omegn? Vi efterlyser personer, som vil fortælle om oplevelser eller minder og livsvilkår fra livet i Stilling og omegn. Kan du selv, eller kender du en person, der kan bidrage til Mindernes Allé, så kontakt Poul Raaby, tlf eller Billeder fra nytårskalas og præsteindsættelse 13. januar Der var fest og løjer til årets nytårskalas. Her er det Adrian Konggaard, der spiller An der Schönen Blauen Donau på plastikrør og hjelm. Det var også dagen, hvor Torben Jensen blev indsat som vikarpræst i Stilling. Her flankeret af kollegapræst Anja Rokkjær, provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen og nabopræst Inge-Gerd Terpager Staal. MARTS

20 -KALENDEREN GUDSTJENESTER MARTS - MAJ 2013 TAG UD OG GEM! Gudtjenester i foråret Dato Tid Præst Søndag/tekst Bemærkninger MARTS 3. marts Kl AR 10. marts * Kl TJ Midfaste/Joh. 6,1-15 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Kor medvirker 17. marts ** Kl. 11 TJ Mariæ bebudelsesdag/luk. 1,26-38 Familiegudstjeneste med deltagelse af FDF 24. marts * Kl AR Palmesøndag/Matt. 21, marts *** Kl. 19 TJ Skærtorsdag/Matt. 26,17-30 Efterfølgende ost og rødvin i sognegården 29. marts ** Kl. 11 AR Langfredag/Matt. 27,31-56 Hans Erik Deckert medvirker på cello 31. marts * Kl TJ Påskedag/Mark. 16,1-8 Kirkekaffe APRIL 1. apr. ** Kl. 11 TJ Anden påskedag/luk. 24,13-35 Familiegudstjeneste Der er gemt påskeæg til børnene, og der er frokost i sognegården 4. apr. Kl og 18 AR Fyraftensgudstjenester for konfirmandforældre Konfirmander fra 7.b på Stilling Skole og fra Rudolf Steiner Skolen medvirker 7. apr. * Kl TJ 1. søndag efter påske/joh. 20,19-31 Kirkekaffe 14. apr. ** Kl. 11 TJ 2. søndag efter påske/joh. 10, apr. ** Kl. 11 AR 3. søndag efter påske/joh. 16,16.22 Kor medvirker 26. apr. Kl og TJ Bededag/Matt. 3,1-10 Konfirmation 7.a 27. apr. Kl og AR Konfirmation 7.b 28. apr. Kl og TJ 4. søndag efter påske/joh. 16,5-15 Konfirmation 7.c MAJ 5. maj * Kl AR 5. søndag efter påske/joh. 16,23b-28/ 9. maj ** Kl. 11 TJ Kristi himmelfartsdag/mark. 16, maj * Kl TJ 6. søndag efter påske/joh. 15,26-16,4 19. maj * Kl AR Pinsedag/Joh. 14, maj Kl.11 TJ Anden pinsedag/joh 3,16-21/ Friluftsgudstjeneste ved Højvangens Kirkesal, Mallinggårdsvej 3, Skanderborg 26. maj * Kl TJ Trinitatissøndag/Joh. 3,1-15 Kirkekaffe JUNI 2. juni Kl. 11 TJ 1. s. e. trinitatis/luk. 16,19-31 * Fællessang i kirken fra kl. 9 ** Fællessang i kirken fra kl *** Fællessang i kirken fra kl Præster IG Inge-Gerd Terpager Staal AR Anja Rokkjær TJ Torben Jensen 20 /

Soffen ta r på vikingetogt. side 12. Sommer i højt gear side. #2 JUNI 2013 STILLING-GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thuen Tandklinik Side 22

Soffen ta r på vikingetogt. side 12. Sommer i højt gear side. #2 JUNI 2013 STILLING-GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thuen Tandklinik Side 22 Soffen ta r på vikingetogt side 12 Sommer i højt gear side 25 #2 JUNI 2013 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thuen Tandklinik Side 22 Leder Redaktionen Kære læser Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036 2527

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Børn hjælper dyr. side 15. Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK

Børn hjælper dyr. side 15. Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK STILLING Børn hjælper dyr side 15 Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK Leder STILLING Redaktionen Kære læsere Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036 2527 likr@km.dk Uffe Jochumsen

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1. Maj 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1. Maj 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1 Maj 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2015 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende. September 2011 28. årgang

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende. September 2011 28. årgang HØST September 2011 28. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 Nyt skoleår, nye tiltag Side 4 Om Astrup Skov Side 9 Høsthøjmesse og gårdbesøg Side 11 Årets eftermiddagsmøder Side 14 Høstfest i Hadbjerg

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 riposten Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 Håndbold Over 130 børn spiller minihåndbold i Stavtrup. Her er de kommende U10-spillere fra 2004. Læs mere på side 26 2 riposten februar

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn 36. årgang nr.4 Sognebladet Sognebladet NOVEMBER 2013 - DECEMBER 2013 - JANUAR 2014 2 Foreningsnyt Indhold... 36. årgang nr. 4 Oplag: 1625 Husstandsomdeling

Læs mere

Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Hadbjerg Ødum Selling Tidende Februar 2015 32. årgang HØST Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 6 Ny udskolingsbygning Side 10 Selling aktivitetsområde Side 16 Hjælp verdens fattige kvinder Side 22 Der skal vælges ny biskop Side 26 Så

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup Bendstrup Hvem har stjålet giraffen? Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads/Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Hadbjerg Ødum Selling Tidende November 2014 31. årgang HØST Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 3-5 Fællesspisninger Side 6 Juletræstænding Side 9 Julestue Side 12 Luther: Angst og Mod Side 14 Menighedsrådet midtvejs Side 17 Kiosken

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere