AUGUST Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg"

Transkript

1 AUGUST 2014 Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

2

3 NY PSYKIATRI BISPEBJERG KONKURRENCEPROGRAM

4

5 KÆRE KONKURRENCETEAM Ambitionen med projektet Ny Psykiatri Bispebjerg er at skabe attraktive moderne rammer for psykiatriens patienter. Projektet er derfor en vigtig brik i at kunne tilbyde differentierede og veltilrettelagte behandlingstilbud, hvor patienten er i fokus. I Danmark rammes hver femte af os på et tidspunkt af psykisk sygdom, og op i mod mennesker oplever her og nu psykiske problemer. Patienter i psykiatrien er derfor en mangfoldig skare af mennesker, med stor variation i alder og diagnoser; Fra personer, der kommer til ambulatorierne med depression, der midlertidigt har givet deres liv en anden farve, til personer med skizofreni, der ser og oplever verden på en anden vis end andre og gør det hele eller i perioder af livet. Målet for Ny Psykiatri Bispebjerg er at lade arkitekturen bidrage til at skabe håb, værdighed, ligeværdighed og respekt for alle patienter i psykiatrien. Patienter i psykiatrien kan opleve en øget sensibilitet og opmærksomhed i forhold til de fysiske omgivelser. Detaljer, som andre vil overse eller finde ubetydelige, kan skabe utryghed og blive altoverskyggende. Derfor er enkelhed, entydighed og genkendelighed i de fysiske rammer afgørende. Dermed kan arkitekturen gennem et arketypisk formsprog skabe ro og tryghed. Arkitekturen skal skabe trygge og imødekommende rammer om psykiatriens mangfoldige behandlingsformer, varierende fra social træning i en dagligdagsramme, over fysiske aktiviteter, til egentlige kliniske behandlinger. Nogle områder kan stemningsmæssigt være mere hjemlige - uden at fremstå som private - mens andre rum skal have en klinisk karakter, hvilket netop i den konkrete situation kan være det tryghedsskabende element. Det betyder, at der er behov for en høj grad af tydelighed i psykiatriens arkitektur. Nærhed, udsyn og kontakt til naturen kan også være en måde at skabe genkendelighed og ro for psykiatriens patienter. Jord, sten, planter og vand er elementer, som er genkendelige for alle og som møder den enkelte med harmoni og uden krav til koncentration eller afkodning. Træning og genvinding af tabte praktiske og sociale kompetencer er vigtig. Derfor skal der etableres aktivitetstilbud, der kan opretholde et dagligliv, så der på afsnittene kan leves et almindeligt liv. Målet om at nedbringe tvang skal i høj grad understøttes af arkitekturen. Patienter på lukkede afsnit kan ikke frit vælge at gå andre steder hen. De deltager i hinandens liv på godt og ondt. Derfor er der behov for, at man på enkel vis kan trække sig tilbage og let kan glide ind og ud af sociale sammenhænge på et sengeafsnit. For nogle patienter er troen på en bedre fremtid begrænset eller helt forsvundet. De fysiske rammer for Ny Psykiatri Bispebjerg skal derfor medvirke til at skabe håb og styrke troen på, at et meningsfuldt liv er muligt. Også med de begrænsninger, der kan følge med psykisk sygdom. De største udfordringer kræver de bedste teams. Vi glæder os til at se jeres konkurrenceforslag. MED VENLIG HILSEN NYT HOSPITAL OG NY PSYKIATRI BISPEBJERG

6 Fortid, nutid og fremtid Nornerne er en gruppe gudinder i nordisk mytologi. De bedst kendte er Urðr, Verðandi og Skuld, hvis navne traditionelt oversættes til det, som har været, det værende og det kommende, dvs. fortiden, nutiden og fremtiden. Nornerne er de skæbnemagter, der bestemmer over et menneskes livsforløb og længde. De optræder ved et barns fødsel, hvor de som på en væv udmåler skæbnens tråde. Linjer og hænder i nærværende konkurrenceprogram er inspireret af disse spundne skæbnetråde og er et billede på, hvordan vores livsbane kan ændres af hændelser eller i mødet med andre mennesker. Hænderne udtrykker omsorg og vejledning. Linjerne eller skæbnetrådene optræder tre ad gangen for at symbolisere et menneskes fortid, nutid og fremtid, men de relaterer sig også til stedet og dets historie: det gamle, det nuværende og det fremtidige.

7 INDHOLD s. 7 s. 10 s. 10 s. 11 s. 12 s. 12 s. 16 s. 16 s. 16 s. 16 s. 16 s. 17 s. 17 s. 17 s. 17 s. 17 s. 24 s. 27 s. 27 s. 33 s. 33 s. 35 s. 36 s. 39 s. 39 s. 40 s. 41 s FORORD 1.1 Baggrund 2.0 PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG 2.1 Formål 2.2 Visioner for Ny Psykiatri Bispebjerg 2.3 Dilemmaer 2.4 Psykiatrisk Center København 2.5 Aktører og organisation 3.0 FORUDSÆTNINGER 3.1 Helhedsplanen 3.2 Konkurrenceområdet 3.3 Bebyggelse 3.4 Adgang til konkurrenceområdet 3.5 Logistikfunktioner 3.6 Terræn og beplantning 3.7 Jordbund og forurening 3.8 Arkæologi 3.9 Kommunens planlægning 3.10 Etaper 4.0 OPGAVEN 4.1 Bebyggelsesplan og disponering 4.2 Arkitektur 4.3 Funktionalitet 4.4 Robusthed 4.5 Hovedfunktioner og flow 4.6 Udearealer 4.7 Plads, veje, stier og parkering 4.8 Sikkerhed 4.9 Bæredygtighed 4.10 Bygge- og installationsteknik 4.11 Økonomi 4.12 Arealkrav s. 44 s. 44 s. 45 s. 45 s. 46 s. 47 s. 52 s. 52 s. 52 s. 53 s. 53 s. 55 s. 55 s. 55 s. 55 s. 55 s. 58 s. 59 s. 59 s. 59 s. 61 s. 61 s. 66 s. 66 s. 67 s. 67 s. 67 s. 67 s BETINGELSER FASE 1, PROJEKTKONKURRENCEN 5.1 Konkurrenceudskriver, form og sprog 5.2 Konkurrencedeltagere 5.3 Konkurrencesekretær 5.4 Konkurrencemateriale 5.5 Tidsfrister, opstartsmøde og forespørgsler 5.6 Konkurrenceforslagets omfang 5.7 Forbehold 5.8 Aflevering 5.9 Dommerkomité 5.10 Regionsrådet og politisk følgegruppe 5.11 Bedømmelseskriterier 5.12 Vederlag for fase Offentliggørelse 5.14 Fortrolighed 5.15 Rettigheder 5.16 Forsikring 6.0 BETINGELSER FASE 2, UDBUD MED FORHANDLING 6.1 Procedure for fase Udbudsmateriale 6.3 Tidsfrister og forespørgsler 6.4 Konkurrencesekretær 6.5 Indlevering og vedståelse af tilbud 6.6 Tilbudsmaterialets omfang 6.7 Forbehold 6.8 Tildelingskriterier og vægtning 6.9 Regionsrådet og følgegruppe 6.10 Vederlag 6.11 Offentliggørelse 6.12 Rettigheder 6.13 Forsikring ORDFORKLARING

8

9 1.0 FORORD

10 Uanset hvor syg man er, kan man altid spille bold. Personale Stedet skal indgyde håb og man skal føle sig tryg fra start af. Pårørende Patienten skal føle sig velkommen, respekteret og tilgodeset, så kommer arbejdet med helbredelse meget lettere. Pårørende Indretning bør minde om livet uden for. Jeg tror, at det kan hjælpe patienterne til at abstrahere fra alt det triste og give dem fornemmelsen af noget genkendeligt og trygt. Pårørende Madlavning og at bage kage hjælper mig med at være clean. Patient FORORD

11 Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg indbyder med dette konkurrenceprogram seks konkurrenceteams til at give bud på, hvordan nybyggeriet for Ny Psykiatri Bispebjerg skal udformes. Konkurrencen kommer til at forløbe i to faser: fase 1, projektkonkurrence og fase 2, udbud med forhandling. Projektet tager udgangspunkt i regionens visioner for fremtidens psykiatri, hvor patienten er i centrum. Projektet for Ny Psykiatri Bispebjerg er en vigtig del af Region Hovedstadens Psykiatris planer om at skabe gode og sammenhængende psykiatriske behandlingsmuligheder til regionens psykiatriske patienter. Samtidig er det en unik mulighed for at opnå fremtidssikrede, fysiske rammer for behandlingen af psykiatriske patienter. De fysiske rammer skal være stimulerende og motiverende for patienter og personale. Samtidig skal projektet understøtte behandlingemuligheder, der kan skræddersys til patienternes individuelle behov. Projektet skal skabe nye standarder for arbejdet med psykiatriske patienter og vil blive et modelcenter på nationalt og internationalt niveau. 1.1 BAGGRUND Det samlede projekt Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er organiseret i to hovedprojekter det somatiske* (se ordforklaring) projekt Nyt Hospital Bispebjerg og det psykiatriske projekt Ny Psykiatri Bispebjerg. Region Hovedstadens Psykiatri varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden og har status som universitetshospital. Psykiatrien er sammensat af 11 psykiatriske centre geografisk spredt i hele Region Hovedstaden. Ny Psykiatri Bispebjerg omhandler Psykiatrisk Center København (efterfølgende forkortet PC København) og afdeling Bispebjerg i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (efterfølgende forkortet BUC), som begge i dag er spredt på flere adresser i København. PC København samles på Bispebjerg i nybyggeri og i eksisterende bygninger, som ombygges. BUC forbliver i deres nuværende bygninger på Bispebjerg, og vil skulle anvende dele af de ombyggede bygninger sammen med PC København. Ny Psykiatri Bispebjerg omfatter ombygning og genanvendelse af eksisterende bygninger samt nybyggeri af brutto-m². Denne konkurrence omhandler udelukkende nybyggeriet. Projektkonkurrencen varer fra medio 2014 til primo 2016, hvorefter projektet færdigprojekteres. Byggeriet påbegyndes 2018 og forventes at stå færdigopført i Den samlede økonomiske ramme for projektet Ny Psykiatri Bispebjerg er 1,03 mia. kr. (Pris- og Lønudviklingsindeks for 2009, PL-indeks 120,5), hvoraf der er afsat 680 mio. kr. til nybyggeriet (nærværende projektkonkurrence). De 680 mio. er det fremskrevne beløb efter PL-indeks 2014, PL-indeks 130,6. Ny Psykiatri Bispebjerg er en del af Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020, som blev vedtaget i En helhedsplankonkurrence for hele Bispebjerg Hospital blev vundet i 2012 af britiske BDP i samarbejde med Rambøll Danmark og arkitektfirmaet TKT. Den ligger til grund for udbygningen og muligheden for at samle Psykiatrisk Center København på Bispebjerg. 1.0 FORORD 7

12

13 2.0 PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG

14 2.1 FORMÅL Det overordnede formål med konkurrencen er at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for en beslutning om, hvilket projekt der skal realiseres som nybyggeriet i Ny Psykiatri Bispebjerg. De primære formål med projektet er: At alle PC Københavns aktiviteter kan samles på Bispebjerg matriklen, dels i nye bygninger, dels i nært beliggende eksisterende bygninger. At skabe imødekommende og velfungerende fysiske rammer for modtagelse af patienter og pårørende At etablere 200 psykiatriske sengepladser. At skabe fysiske rammer, der muliggør et differentieret behandlingstilbud tilpasset den enkelte patient. 2.2 VISIONER FOR NY PSYKIATRI BISPEBJERG PC København har udarbejdet en vision for projektet Ny Psykiatri Bispebjerg, som understøtter de overordnede visioner for psykiatrien om om åbenhed, tilgængelighed og valgmuligheder: Ny Psykiatri Bispebjerg skal inddrage resten af hospitalet og byen. Når man ankommer til psykiatrien på Bispebjerg, skal man føle sig ventet og velkommen, hvad enten man er patient, pårørende, besøgende eller studerende. Arkitektur og indretning skal signalere åbenhed over for patienter og besøgende samtidig med, at patienternes og pårørendes integritet og privatsfære respekteres. Indretningen af centret skal understøtte en respektfuld og ligeværdig relation mellem patient og behandler. Arkitekturen og indretningen skal understøtte effektive arbejdsgange, så PC København kan tilbyde et sammenhængende patientforløb med høj kvalitet og tiltrække de bedste medarbejdere. Byggeriet skal give optimale rammer for forskning og uddannelse, vidensdeling og anvendelse af moderne teknologi i behandlingsforløbene. Ny Psykiatri Bispebjerg skal give patienten valgmuligheder i dagligdagen, selvom patienten er indlagt på et lukket sengeafsnit. Byggeriet skal invitere til aktivitet og sociale fællesskaber og samtidig skabe mulighed for ro og tilbagetrækning. Der skal skabes en differentiering i aktivitets- og oplevelsesmuligheder. Patienten skal kunne vælge til og fra blandt disse tilbud. Ny Psykiatri Bispebjerg skal være bæredygtigt i social, miljømæssig og økonomisk henseende PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG

15 2.3 DILEMMAER Opgaven i forbindelse med planlægning af nybyggeriet indeholder en række modsætningsforhold, som skal afvejes mod hinanden for at finde den bedste løsning set i relation til en samlet helhed for projektet. Disse modsætningsforhold er beskrevet som en række dilemmaer. PATIENTERNES RET TIL DISKRETION DILEMMAER > A < > B < PLACERING AF FLEST MULIGE SENGESTUER I STUEPLAN FOR AT SKABE DIREKTE UDGANG TIL HAVERUM > C < PATIENTERNES BEHOV FOR TRYGHED OG DISKRETION > D < PATIENTERS FØLSOMHED OVER FOR SPEJLINGER I GLAS OG FRYGT FOR OVERVÅGNING > E < PATIENTERNES MULIGHED FOR AT REGULERE LYS OG TEMPERATUR PÅ SENGESTUERNE > F < GRØNNE, SANSELIGE OG INSPIRERENDE HAVERUM IMPLEMENTERING AF LOKALPLANENS KRAV OM EN AKTIV FACADE MED ØGET GLASAREAL BYGGEGRUNDENS PLACERING, UDFORMNING OG AREAL, DER NØDVENDIGGØR BEBYGGELSE I FLERE ETAGER UDSYN OG DAGSLYSINDFALD PERSONALETS ØNSKE OM OVERSKUELIGHED I SENGEENHEDERNE SIKKERHEDSKRAV TIL BYGNINGSDELE OG INSTALLATIONER, AT VINDUER IKKE KAN ÅBNES SIKKERHEDSKRAV OG BEHOV FOR VEDLIGEHOLDELSE OG OVERSKUELIGHED 2.0 PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG 11

16 2.4 PSYKIATRISK CENTER KØBENHAVN PC København behandler patienter med psykiatriske diagnoser som eksempelvis depression, skizofreni og angst. Optageområdet dækker store dele af København og udgør et område med ca borgere. PC København har i år 2020 forventeligt ambulante besøg årligt og beskæftiger ca. 850 medarbejdere. Der forventes ca henvendelser årligt i akutmodtagelsen i 2020, hvoraf halvdelen fører til indlæggelse. De fleste indlæggelser sker via akutmodtagelsen, hvor patienter selv henvender sig eller i få tilfælde ankommer med politi eller ambulance. Patienten undersøges og bliver efterfølgende enten indlagt eller sendt videre til behandling i ambulant regi. Behandlingen omfatter bl.a. medicinsk behandling, psykoterapi*, miljøterapi* og psykoedukation*. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 25 dage og varierer fra et par dage til flere uger og måneder. 2.5 AKTØRER OG ORGANISATION Følgende hovedaktører spiller en rolle i forhold til projektet Ny Psykiatri Bispebjerg: Regionsrådet, politisk følgegruppe, styregrupper i Region Hovedstaden, projektledelse Ny Psykiatri Bispebjerg, ledelse, personale og patienter i PC København samt myndigheder. Samarbejdet mellem hovedaktørerne er organiseret i projektorganisationer dels i projekteringsfasen dels i udførelsesfasen. Projektorganisationerne fremgår af byggeprogrammet. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg ved Region Hovedstadens Psykiatri er bygherre på projektet og kontraktpart i forhold til rådgivere, entreprenører og leverandører. Til projektet er MOE, Rådgivende Ingeniører, tilknyttet som bygherrerådgiver med mtre og Brunsgaard + Laursen Arkitektfirma som underrådgivere. Konkurrencedeltagernes/tilbudsgivernes kontakt til projektet skal ske gennem konkurrencesekretær Berith Mavromatis, BM Arkitekter, se pkt PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG

17 Det er vigtigt med udefaciliteter til at ryge og snakke sammen. Personale De mangler i den grad aktiviteter. De mangler noget at tage sig til. Der er ikke noget meningsfuldt for dem og det savner de. Personale Jeg keder mig. Kaffe og smøger er det faste holdepunkt. Patient 2.0 PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG 13

18

19 3.0 FORUDSÆTNINGER

20 3.1 HELHEDSPLANEN I helhedsplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg (udarbejdet i 2012) opdeles hele matriklen i fire forskellige kvarterer: Somatisk hospitalskvarter mod Tuborgvej i nord Psykiatrisk kvarter i den nordøstlige del Historisk kvarter med administration, forskning og laboratorier i den sydlige, fredede del Park kvarter med centralt ankomstområde i midten Hvert kvarter har sit eget udtryk og identitet. I helhedsplanen samles alle psykiatriske funktioner i den nordøstlige del af matriklen. 3.2 KONKURRENCEOMRÅDET Konkurrenceområdet er beliggende i den nordøstligste del af Bispebjerg Hospitals arealer, se kort side 25. Nord for området ligger en ungdomsklub og Lions Kollegiet, og mod øst ligger en vuggestue. Mod syd og vest ligger det øvrige Bispebjerg Hospital. En del af de nærmeste bygninger, bygning 60, 61 og 62 (i Lersø Komplekset) vil på sigt indgå i psykiatrien, og bygning 16, 17 og 18 rummer allerede i dag Bispebjerg-afdelingen af BUC. Konkurrenceområdet udgør ca m². Der er i dag en række bygninger på arealet. De vil af bygherre blive nedrevet i den takt, det er nødvendigt i forhold til etaperne i byggeriet. Kælderen under bygning 15 bevares for evt. fremtidig brug. 3.3 BEBYGGELSE Det oprindelige Bispebjerg Hospital er tegnet af arkitekt Martin Nyrop og indviet i Hospitalet var et visionært sundhedsprojekt anlagt med en række pavilloner i et stort haveanlæg med en stram, symmetrisk bebyggelsesplan. Denne del af Bispebjerg Hospital er fredet og udpeget som et værdifuldt kulturmiljø og derfor omfattet af retningslinjer for varetagelse af kulturværdierne. Det nye bygningskompleks skal respektere det bevaringsværdige kulturmiljø. Vest for nybyggeriet og inden for det somatiske kvarter skal der etableres et nyt Akuthus. Det betyder, at størstedelen af de eksisterende bygninger inden for dette område nedrives. Der gennemføres også en konkurrence om dette projekt i perioden ADGANG TIL KONKURRENCEOMRÅDET Adgang til Ny Psykiatri Bispebjerg vil ske via den nordlige indkørsel fra Tuborgvej / Ring 2, og sekundært fra syd ad Ringvej og for ambulancer ad en forlængelse af Bispebjerg Bakke. 3.5 LOGISTIKFUNKTIONER Alle vareforsyninger, der kan transporteres i Region Hovedstadens standardtrådvogne til Ny Psykiatri Bispebjerg, vil blive leveret via Laboratorie- og Logistikbygningen til psykiatriens fælles modtageområde i kælderen under nybyggeriet, hvorfra personalet transporterer forsyningerne videre til de forskellige funktionsområder. Odd size (såsom møbler mm) vil dog skulle leveres direkte til modtageområdet i kælderen. Returgods/affald/vasketøj returneres også via modtageområdet FORUDSÆTNINGER

21 3.6 TERRÆN OG BEPLANTNING Konkurrenceområdet ligger på et let skrånende terræn. Der er via landmåler foretaget opmåling og udarbejdet en koteplan for grunden. Planen er vedlagt som bilag 4.5. Der er ingen fredede bygninger inden for konkurrenceområdet, men der findes enkelte bevaringsværdige træer. Omfanget af bevaringsværdige træer/beplantning fremgår af lokalplan nr. 497, bilag JORDBUND OG FORURENING Geotekniske undersøgelser viser, at jordbundsforholdene i byggeområdet overvejende består af leraflejringer. Matriklen er beliggende på et areal, der er områdeklassificeret, og den overfladenære jord er af myndighederne kategoriseret som lettere forurenet, hvor ikke andet er dokumenteret. 3.8 ARKÆOLOGI Københavns Museum har på baggrund af arkæologisk arkivsøgning anbefalet, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse (stikprøvevis udgravning på ubebyggede arealer). Forundersøgelsen forventes gennemført af bygherre inden byggestart. 3.9 KOMMUNENS PLANLÆGNING Det planmæssige grundlag for konkurrencen er Lokalplan nr Til lokalplanen er tilknyttet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) og i forbindelse med lokalplanen er der vedtaget et kommuneplantillæg, bilag 3.1. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af helhedsplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Den har til formål at muliggøre en udvidelse af det eksisterende Bispebjerg Hospital til et moderne og velfungerende hospital med respekt for områdets eksisterende kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter. Lokalplanen sikrer sammenhæng mellem bygninger og landskab. Lokalplanen definerer kravene til bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen er byggeretsgivende, og når de enkelte byggeprojekter overholder lokalplanens rammer, kræves ikke yderligere plandokumenter bortset fra byggetilladelser. Lokalplanen blev endeligt vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation den 31. oktober ETAPER Nybyggeriet skal opføres i to etaper, hvor første etape skal kunne fungere selvstændigt. Det er samtidig vigtigt, at driften af eksisterende bebyggelse kan opretholdes, mens etape 1 opføres. Den præcise fordeling af kvadratmeter og funktioner på de to etaper afhænger af forslagets bud på opfyldelse af de krav og ønsker om funktioner og sammenhænge, der er beskrevet i byggeprogram og rumbeskrivelser, bilag 1.1. I etape 1 forventes opført minimum m 2 (ekskl. areal til parkeringskælder), der skal rumme: Akutmodtagelsen (herunder i alt 42 senge) En sengeenhed (32 senge) Forhal ECT-enheden * Relevant andel af personalefaciliteter (omklædning) Psykiatriens fælles modtageområde Parkeringskælder Hvis det er muligt, indarbejdes desuden auditorium, møderum, undervisning og flere sengeenheder. I etape 2 opføres den resterende del af bebyggelsen. 3.0 FORUDSÆTNINGER 17

22 Bevaringsværdige træer ved bygning Banen ligger nedgravet øst for Bispebjerg Hospital Indkørsel fra Tuborgvej/Ring FORUDSÆTNINGER

23 BUC, Bygning 16 Lions kollegiet og boldbanen mod nord øst Bygning 52 Vuggestuen Væksthuset Bygning 60, 61 og 64 i Lersø Komplekset Eksisterende tunnel 3.0 FORUDSÆTNINGER 19

24 Billedtekst FORUDSÆTNINGER

25 Lions kollegiet På billedet fremgår de bygninger, som er relateret til Ny Psykiatri Bispebjerg. Bygning 15, 50, 51 og 52 nedrives for at give plads til nybyggeriet. 3.0 FORUDSÆTNINGER 21

26

27 4.0 OPGAVEN

28 Nedenfor gives en kort introduktion til opgaven om at gennemføre nybyggeriet Ny Psykiatri Bispebjerg. Introduktionen er udarbejdet med den hensigt at give konkurrencedeltagere/tilbudsgivere en relativt hurtig indsigt i opgaven. Byggeprogrammet giver en grundig indføring i forudsætninger, krav til opgaven samt rammer og forudsætninger for byggeriet. Derudover er krav og ønsker til nærhed imellem og inden for centret, sengeenheder og sengeafsnit beskrevet. Desuden beskrives brugerprocesser, organisation, risikovurdering, økonomi og tidsplan. Til byggeprogrammet er der en række bilag bl.a.: Rumbeskrivelser (bilag 1.1) redegør for, hvilke funktioner centret skal indeholde opdelt på områder, enheder og afsnit. Der er detaljerede beskrivelser af krav til hver rumtype. Arealskema (bilag 1.2) angiver ønskede nettoarealer for de enkelte rum under de forskellige funktionsområder. Areal- og Økonomiskema til udfyldelse (bilag 1.3) herunder beskrivelse af brutto/nettoforholdet for byggeriet. Brutto/nettoforholdet er beskrevet (bilag 1.3). Teknisk designmanual (bilag 2.1) beskriver hovedprincipper for brandstrategi, tekniske krav og retningslinjer til teknisk forsyning, primære bygningsdele, energiforbrug, indeklima, VVS, EL samt Sikkerhed og sikring. I forhold til dels besvarelsen af fase 1, projektkonkurrencen (kapitel 5) samt efterfølgende fase 2, udbud med forhandling (kapitel 6) skal konkurrencedeltager/tilbudsgiver forholde sig til og opfylde kravene i byggeprogrammet med tilhørende bilag. De konkurrerende skal forholde sig til alle bilag for at kunne løse opgaven. 4.1 BEBYGGELSESPLAN OG DISPONERING Nybyggeriet til Ny Psykiatri Bispebjerg skal opføres inden for det anviste konkurrenceområde og de anviste byggeområder og skal på en naturlig måde forholde sig til konteksten og udnytte de potentialer, som variationerne i terrænet giver. Bebyggelsen skal disponeres som klynger af gårdhavebebyggelser, der omslutter lukkede, indre haverum, således at der opnås en rumlig variation i bebyggelsen og indpasning i forhold til omgivende landskab og nabobebyggelserne. Der skal etableres sammenhæng mellem funktioner i det nye byggeri og bygning 60, 61, 62 og 64 (i Lersø Komplekset) samt bygning 16 (BUC). Et væsentligt element til at opnå denne sammenhæng vil være etablering af Psykiatritorvet mellem nybyggeriet og bygning 60, 61, 62 og 64 (i Lersø Komplekset). I kælder skal den eksisterende tunnel mellem bygning 64 (i Lersø Komplekset) og nuværende bebyggelse (bygning 15) på konkurrenceområdet bevares. Herudover ønskes en vurdering af mulighed for hel eller delvis indbygning af den eksisterende kælder under bygning 15 i nybyggeriet. Der skal endvidere etableres et fælles modtageområde for psykiatrien i kælderen, hvortil al vareforsyning leveres. Fra modtageområdet etableres en tunnel til bygning 16. Inden for konkurrenceområdet skal der også etableres vej- og udearealer, herunder adgangsvej til vuggestuen Væksthuset på nabomatriklen nr Der skal etableres brutto-m² nybyggeri med 200 senge til psykiatriske patienter. Nybyggeriet opdeles i to etaper, hvoraf første etape omfatter ca m 2, jf. afsnit OPGAVEN

29 TK S UNGD GÅRD OMS- LIONS KOLLEGIET VUGGESTUE ETAPE 2 ETAPE 1 S-TOG LILLE TUBORGVEJ 15 Diagrammet viser placering af konkurrenceområde, byggeområde, område for placering af etapeafgrænsning, nye vejforløb, eksisterende bygninger der nedrives inden for konkurrenceområdet samt eksisterende bygninger, der bevares eller er fredede. Eksisterende veje, der nedlægges, er ikke illustreret. P-HUS TUBORGVEJ / RING 2 19 AKUTHUSET 19B ØSTRE LÆNGDEVEJ RINGVEJ ADGANG OG TILKØRSEL TIL BYGNING 51 OG 52 KONKURRENCEOMRÅDE BYGGEFELTER PSYKIATRIEN ETAPE 1 OG 2 OMRÅDE FOR PLACERING AF ETAPEAFGRÆNSNING LABORATORIE- OG LOGISTIKBYGNING VESTRE LÆNGDEVEJ BYGGEFELTER, SOMATIK BISPEBJERG MATRIKLEN EKSISTERENDE BYGNINGER DER NEDRIVES INDEN FOR KONKURRENCEOMRÅDET OMRÅDE FOR PSYKIATRITORVET FREDEDE BYGNINGER EKSISTERENDE BYGGERI DER BEVARES LERSØ KOMPLEKSET 20 BISPEBJERG BAKKE BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER (BUC) VUGGESTUEN VÆKSTHUSET, MATRIKELNR ØVRIGE BYGNINGER 4.0 OPGAVEN 25

30 Når vi spiller bold og sveder kommer der god stemning. Personale Det er trygt at kunne se personalet og fornemme, at der sker noget. Patient Vi kan gå lige ud i en have, det er vigtigt. Det betyder rigtig meget for mennesker med dagslys. Haven er afdelingens ventiler for dårligdomme. Personale Vi har ikke så mange konflikter her, for patienterne har mulighed for at trække sig. Når en afdeling er en lang gang har de ikke mulighed for at trække sig væk. Personale Vi har én ikke-ryger. Han siger altid jeg går lige i haven og ryger. Haven er et godt mødested. Personale OPGAVEN

31 4.2 ARKITEKTUR Bebyggelsen skal udføres som et moderne byggeri med en høj arkitektonisk kvalitet og inden for en stærk og samlet arkitektonisk hovedidé. Bebyggelsen skal fremstå med sin egen identitet i et nutidigt formsprog der understøtter visionerne for psykiatrien og skaber et visionært og imødekommende psykiatrisk center, hvor mennesket er i centrum. Der ønskes et markant arkitektoniske udtryk, som gerne må markere sig med sin tilstedeværelse, så længe det ikke sker på bekostning af funktionaliteten. Bebyggelsens arkitektoniske karakter skal i forhold til materialevalg, detaljering, proportionering og patineringsevne understøtte en menneskelig skala og variation. Arkitekturen skal medvirke til at skabe ro, sikkerhed, tryghed og overblik for patienter, pårørende og personale. Arkitekturen skal være robust og kunne klare et miljø med hårde fysiske belastninger og slid. HELENDE ARKITEKTUR Helende arkitektur handler om, hvordan lys, lyd, duft, kunst, natur, stemning, farver og andre sanselige og rumlige forhold har en afgørende betydning for menneskers velvære, sundhed, overskud og evne til restitution og heling. Det kan dog være et dilemma både at skabe positive, helende rammer og samtidig imødekomme de sikkerhedskrav, der generelt stilles til lukkede sengeafsnit. BYGNINGSINTEGRERET KUNST Som grundlag for konkurrencerne om Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er der udarbejdet en fælles kunststrategi, jf. bilag Kunsten skal integreres både i eksisterende bygninger, nye byggerier og i udearealerne, så historie, arkitektur, landskab og kunst går op i en højere enhed. appellere til fysisk udfoldelse, medvirke til at gøre hverdagen mere oplevelsesrig for patienter, pårørende og personale samt til at nedbryde institutionspræget. Hvis de konkurrerende ønsker det, kan de foreslå nedslag og placeringer i sengeafsnittene, akutmodtagelsen, forhallen og på Psykiatritorvet, hvor projektet vil kunne styrkes ved at inddrage kunstnere i det videre arbejde. 4.3 FUNKTIONALITET Sengestuer og fællesarealer skal som udgangspunkt placeres på terræn. Grundens form og placering kan vanskeliggøre dette, dog skal det tilstræbes, at minimum 50 procent og helst to tredjedele af sengestuerne etableres i terrænniveau. Adgang til udearealer skal i videst muligt omfang kunne ske niveaufrit. For at sikre en optimal drift af centret samdriftes to sengeafsnit på hver 16 senge, i alt 32 senge svarende til en sengeenhed. En sengeenhed skal placeres på samme niveau. Alle sengeenheder etableres som lukkede enheder, men skal også kunne fungere som åbne enheder. Ved disponering og planlægning af byggeriet skal der fokuseres på at skabe et optimalt flow for patienter, pårørende, personale og vareforsyninger. Herudover skal funktionaliteten i nybyggeriet understøtte følgende tre overordnede ambitioner for Ny Psykiatri Bispebjerg: at patienter, pårørende, medarbejdere, besøgende og studerende føler sig ventet og velkommen, når de ankommer til psykiatrien nærhed og øget kontakt mellem patienter og personale balancegang mellem patienternes ret til diskretion og ønsket om åbenhed og udsyn Kunstnerisk udsmykning skal have pædagogiske og terapeutiske egenskaber. Den skal stimulere patienternes forskellige sanser og 4.0 OPGAVEN 27

32 OPGAVEN

33 4.0 OPGAVEN 29

34 OPGAVEN

35 4.0 OPGAVEN 31

36 Jeg kommer ned i dagligstuen for at have noget at lave. Det er en refleks. Jeg går vel frem og tilbage 40 gange på en dag. Jeg må ikke komme ud endnu. Det er også for at møde de andre, at jeg går på gangen. Patient Hvad har du lavet mens du var indlagt? Ingenting.. Samtale mellem overlæge og patient Jeg kan høre manden snakke, men så åbner jeg bare mere for radioen. Patient om stemme han hører Der er mange aktiviteter vi ønsker at have for patienterne. De går og keder sig. Værksteder og den slags giver dem selvtillid og fremtid. De føler ellers ikke at de kan noget. Personale OPGAVEN

37 4.4 ROBUSTHED Nybyggeriet skal danne rammen om psykiatriens fremtidige behov som fastlagt i Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan Samtidig er det afgørende, at projektet er robust, så det løbende kan tilpasses både budgetmæssige, organisatoriske og behandlingsmæssige ændringer og deraf nye behov. Begrebet robusthed dækker over tre nøglebegreber: Generalitet - brede anvendelsesmuligheder Fleksibilitet - mulighed for ændring af bygningsindretning, vægge m.m. Elasticitet - mulighed for udbygning Hovedfokus for projektet bør lægges på indarbejdelse af generalitet i projektet. 4.5 HOVEDFUNKTIONER OG FLOW Ny Psykiatri Bispebjerg består af en række hovedfunktioner, der skal understøtte psykiatriens udvikling fremadrettet. Det er essentielt, at de enkelte hovedfunktioner er placeret optimalt i forhold til hinanden, hvilket beskrives nærmere i byggeprogrammet. Byggeriet skal indeholde følgende hovedfunktioner: Hovedindgang og forhal med reception, opholdsområde, tandklinik og adgang til auditorium og til ECT-enheden. Akutmodtagelse, der fungerer som en døgnåben psykiatrisk modtagelse. I tilknytning til akutmodtagelsen er et åbent modtage sengeafsnit med 10 ensengsstuer og en lukket modtage sengeenhed med to lukkede sengeafsnit med hver 16 senge, i alt 42 senge samt tilhørende patientfaciliteter. Nogle borgere ankommer til akutmodtagelsen med ambulance eller politi, hvorfor der skal etableres et særligt lukket og afskærmet ankomstområde med plads til ambulancer og politibiler. ECT-enhed, som er det kliniske afsnit, hvor der gives ECT-behandling. ECT-enheden er en klinisk behandlingsenhed for ambulante og indlagte patienter. Sengeenheder, som består af 32/30 sengestuer fordelt i to sengeafsnit med aktivitets- og fællesrum, samt personalebase og kontorer. Der skal etableres fire almene sengeenheder á 32 senge og en specialsengeenhed á 30 senge, som indeholder et geronto* sengeafsnit med 15 senge samt et alment sengeafsnit med 15 senge. Sammen med de 42 senge i akutmodtagelsen giver dette i alt 200 senge i nybyggeriet. Sengestuerne er énsengsstuer. Alle sengeenheder skal ved hjælp af sluser* etableres som lukkede enheder, men de skal også kunne fungere som åbne enheder uden slusefunktion. En sluse er betegnelsen for en rummæssig foranstaltning, der muliggør adgangskontrol fra et offentligt område til et specifikt område, hvor der er behov for at kontrollere, hvilke personer der passerer ind og ud, og hvilke genstande, som medbringes. Patientfaciliteter både inde og ude, som sikrer mulighed for aktivitet og oplevelse for patienter. Patientfaciliteter omfatter både rum til aktiviteter og rum til behandling. Faciliteterne er inddelt i fire niveauer: Faciliteter i afsnittet Faciliteteri enheden Faciliteter mellem to sengeenheder. Disse skal placeres tættest muligt på sengeenhederne for at sikre patienter en så direkte adgang som mulig. Faciliteterfor alle. Disse skal placeres, så der sikres en ligeværdig adgang fra alle sengeenheder. Kontorfaciliteter indeholdende enkeltmandskontorer, flerpersonskontorer, konferencerum, flexrum og uformelle mødesteder. Undervisnings- og personalefaciliteter, herunder auditorium, undervisnings- og møderum samt omklædning. Logistikfunktioner, herunder psykiatriens fælles modtageområde for varer, forsyninger og rengøring. Modtageområdet etableres i kælderniveau med optimal tilgængelighed fra det eksisterende og nye tunnelsystem. 4.0 OPGAVEN 33

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

nyt Odense universitets syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling

nyt Odense universitets syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling nyt Odense universitets hospital syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 9 Referat af borgermøde og evaluering Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10 BRUGERPROCES Kick-off-møde 29.01.2014 CAMPUS BORNHOLM 1 /10 RÅDGIVNINGSTEAMET TOTALRÅDGIVER CUBO ARKITEKTER A/S UNDERRÅDGIVER - PROCESLEDELSE NOVA5 arkitekter as PROJEKTLEDER Lars Juel Thiis DESIGNSANSVARLIG

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Følgegruppemøde nr. 4 Dato: Tirsdag d., kl. 11.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Konkurrencebetingelser 13. JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger...4 1.1 Baggrund...4 1.2 Konkurrencens forløb...4 1.3 Konkurrenceudskriver...5 1.4 Konkurrencens

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, og har opnået sølv den bedste karakter for bæredygtighed,

Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, og har opnået sølv den bedste karakter for bæredygtighed, MANDAG DEN 27. OKTOBER 2014 Reportage Grønt Byggeri 13 Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, der er blevet DGNB-certificeret, og har opnået sølv den bedste karakter for

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg

Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Bilag Pulje til fysiske rammer i psykiatrien Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Afsnit S4 er et højtskærmet afsnit. Pleje og behandling er tilrettelagt sådan, at de mest psykisk syge,

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

NYT PSYKIATRISYGEHUS ET FAGLIGT FYRTÅRN

NYT PSYKIATRISYGEHUS ET FAGLIGT FYRTÅRN NYT PSYKIATRISYGEHUS ET FAGLIGT FYRTÅRN Psykiatrien Slagelse understøtter og videreudvikler Psykiatriens vision; at det er mennesker, muligheder og relationer, der er vigtige. 2 3 ET BYGGERI FYLDT MED

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik 3 Opfordringer SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! Hvordan kan yngre tegnestuer få flere reelle opgaver? Hvordan

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk VIND ET GAVEKORT INDRET KÅRKS REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE http://kaark.aarch.dk side_2 Indledning Kårk genopstod sidste semester efter længere

Læs mere

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.]

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] København September 2014 Sagsnr. 028156-0064 aa/cru/ssk UDKAST 21. september 2014 Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] Mellem Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Dato: Mandag d. 3. februar, kl. 10.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge 3. februar KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Bemærkninger A. Overblik over kompetencer

Bemærkninger A. Overblik over kompetencer Kompetenceskema 28. juni 2013 Fase 1 - Dokumentation i Planlægnings- og idéoplægsfasen X X Varetages af projektchef xxx, projektleder xxx, certificering mv. projektforløb med tilhørende økonomisk afløb

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Facilities Management TI/den 23.02.2010 Modul 2: Drift- og arealforvaltning Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Space>Pro / Pakhus 12 / Dampfærgevej 8, 5.sal / 2100 København Ø / 61 26 66 99 Space

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere