AUGUST Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg"

Transkript

1 AUGUST 2014 Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

2

3 NY PSYKIATRI BISPEBJERG KONKURRENCEPROGRAM

4

5 KÆRE KONKURRENCETEAM Ambitionen med projektet Ny Psykiatri Bispebjerg er at skabe attraktive moderne rammer for psykiatriens patienter. Projektet er derfor en vigtig brik i at kunne tilbyde differentierede og veltilrettelagte behandlingstilbud, hvor patienten er i fokus. I Danmark rammes hver femte af os på et tidspunkt af psykisk sygdom, og op i mod mennesker oplever her og nu psykiske problemer. Patienter i psykiatrien er derfor en mangfoldig skare af mennesker, med stor variation i alder og diagnoser; Fra personer, der kommer til ambulatorierne med depression, der midlertidigt har givet deres liv en anden farve, til personer med skizofreni, der ser og oplever verden på en anden vis end andre og gør det hele eller i perioder af livet. Målet for Ny Psykiatri Bispebjerg er at lade arkitekturen bidrage til at skabe håb, værdighed, ligeværdighed og respekt for alle patienter i psykiatrien. Patienter i psykiatrien kan opleve en øget sensibilitet og opmærksomhed i forhold til de fysiske omgivelser. Detaljer, som andre vil overse eller finde ubetydelige, kan skabe utryghed og blive altoverskyggende. Derfor er enkelhed, entydighed og genkendelighed i de fysiske rammer afgørende. Dermed kan arkitekturen gennem et arketypisk formsprog skabe ro og tryghed. Arkitekturen skal skabe trygge og imødekommende rammer om psykiatriens mangfoldige behandlingsformer, varierende fra social træning i en dagligdagsramme, over fysiske aktiviteter, til egentlige kliniske behandlinger. Nogle områder kan stemningsmæssigt være mere hjemlige - uden at fremstå som private - mens andre rum skal have en klinisk karakter, hvilket netop i den konkrete situation kan være det tryghedsskabende element. Det betyder, at der er behov for en høj grad af tydelighed i psykiatriens arkitektur. Nærhed, udsyn og kontakt til naturen kan også være en måde at skabe genkendelighed og ro for psykiatriens patienter. Jord, sten, planter og vand er elementer, som er genkendelige for alle og som møder den enkelte med harmoni og uden krav til koncentration eller afkodning. Træning og genvinding af tabte praktiske og sociale kompetencer er vigtig. Derfor skal der etableres aktivitetstilbud, der kan opretholde et dagligliv, så der på afsnittene kan leves et almindeligt liv. Målet om at nedbringe tvang skal i høj grad understøttes af arkitekturen. Patienter på lukkede afsnit kan ikke frit vælge at gå andre steder hen. De deltager i hinandens liv på godt og ondt. Derfor er der behov for, at man på enkel vis kan trække sig tilbage og let kan glide ind og ud af sociale sammenhænge på et sengeafsnit. For nogle patienter er troen på en bedre fremtid begrænset eller helt forsvundet. De fysiske rammer for Ny Psykiatri Bispebjerg skal derfor medvirke til at skabe håb og styrke troen på, at et meningsfuldt liv er muligt. Også med de begrænsninger, der kan følge med psykisk sygdom. De største udfordringer kræver de bedste teams. Vi glæder os til at se jeres konkurrenceforslag. MED VENLIG HILSEN NYT HOSPITAL OG NY PSYKIATRI BISPEBJERG

6 Fortid, nutid og fremtid Nornerne er en gruppe gudinder i nordisk mytologi. De bedst kendte er Urðr, Verðandi og Skuld, hvis navne traditionelt oversættes til det, som har været, det værende og det kommende, dvs. fortiden, nutiden og fremtiden. Nornerne er de skæbnemagter, der bestemmer over et menneskes livsforløb og længde. De optræder ved et barns fødsel, hvor de som på en væv udmåler skæbnens tråde. Linjer og hænder i nærværende konkurrenceprogram er inspireret af disse spundne skæbnetråde og er et billede på, hvordan vores livsbane kan ændres af hændelser eller i mødet med andre mennesker. Hænderne udtrykker omsorg og vejledning. Linjerne eller skæbnetrådene optræder tre ad gangen for at symbolisere et menneskes fortid, nutid og fremtid, men de relaterer sig også til stedet og dets historie: det gamle, det nuværende og det fremtidige.

7 INDHOLD s. 7 s. 10 s. 10 s. 11 s. 12 s. 12 s. 16 s. 16 s. 16 s. 16 s. 16 s. 17 s. 17 s. 17 s. 17 s. 17 s. 24 s. 27 s. 27 s. 33 s. 33 s. 35 s. 36 s. 39 s. 39 s. 40 s. 41 s FORORD 1.1 Baggrund 2.0 PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG 2.1 Formål 2.2 Visioner for Ny Psykiatri Bispebjerg 2.3 Dilemmaer 2.4 Psykiatrisk Center København 2.5 Aktører og organisation 3.0 FORUDSÆTNINGER 3.1 Helhedsplanen 3.2 Konkurrenceområdet 3.3 Bebyggelse 3.4 Adgang til konkurrenceområdet 3.5 Logistikfunktioner 3.6 Terræn og beplantning 3.7 Jordbund og forurening 3.8 Arkæologi 3.9 Kommunens planlægning 3.10 Etaper 4.0 OPGAVEN 4.1 Bebyggelsesplan og disponering 4.2 Arkitektur 4.3 Funktionalitet 4.4 Robusthed 4.5 Hovedfunktioner og flow 4.6 Udearealer 4.7 Plads, veje, stier og parkering 4.8 Sikkerhed 4.9 Bæredygtighed 4.10 Bygge- og installationsteknik 4.11 Økonomi 4.12 Arealkrav s. 44 s. 44 s. 45 s. 45 s. 46 s. 47 s. 52 s. 52 s. 52 s. 53 s. 53 s. 55 s. 55 s. 55 s. 55 s. 55 s. 58 s. 59 s. 59 s. 59 s. 61 s. 61 s. 66 s. 66 s. 67 s. 67 s. 67 s. 67 s BETINGELSER FASE 1, PROJEKTKONKURRENCEN 5.1 Konkurrenceudskriver, form og sprog 5.2 Konkurrencedeltagere 5.3 Konkurrencesekretær 5.4 Konkurrencemateriale 5.5 Tidsfrister, opstartsmøde og forespørgsler 5.6 Konkurrenceforslagets omfang 5.7 Forbehold 5.8 Aflevering 5.9 Dommerkomité 5.10 Regionsrådet og politisk følgegruppe 5.11 Bedømmelseskriterier 5.12 Vederlag for fase Offentliggørelse 5.14 Fortrolighed 5.15 Rettigheder 5.16 Forsikring 6.0 BETINGELSER FASE 2, UDBUD MED FORHANDLING 6.1 Procedure for fase Udbudsmateriale 6.3 Tidsfrister og forespørgsler 6.4 Konkurrencesekretær 6.5 Indlevering og vedståelse af tilbud 6.6 Tilbudsmaterialets omfang 6.7 Forbehold 6.8 Tildelingskriterier og vægtning 6.9 Regionsrådet og følgegruppe 6.10 Vederlag 6.11 Offentliggørelse 6.12 Rettigheder 6.13 Forsikring ORDFORKLARING

8

9 1.0 FORORD

10 Uanset hvor syg man er, kan man altid spille bold. Personale Stedet skal indgyde håb og man skal føle sig tryg fra start af. Pårørende Patienten skal føle sig velkommen, respekteret og tilgodeset, så kommer arbejdet med helbredelse meget lettere. Pårørende Indretning bør minde om livet uden for. Jeg tror, at det kan hjælpe patienterne til at abstrahere fra alt det triste og give dem fornemmelsen af noget genkendeligt og trygt. Pårørende Madlavning og at bage kage hjælper mig med at være clean. Patient FORORD

11 Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg indbyder med dette konkurrenceprogram seks konkurrenceteams til at give bud på, hvordan nybyggeriet for Ny Psykiatri Bispebjerg skal udformes. Konkurrencen kommer til at forløbe i to faser: fase 1, projektkonkurrence og fase 2, udbud med forhandling. Projektet tager udgangspunkt i regionens visioner for fremtidens psykiatri, hvor patienten er i centrum. Projektet for Ny Psykiatri Bispebjerg er en vigtig del af Region Hovedstadens Psykiatris planer om at skabe gode og sammenhængende psykiatriske behandlingsmuligheder til regionens psykiatriske patienter. Samtidig er det en unik mulighed for at opnå fremtidssikrede, fysiske rammer for behandlingen af psykiatriske patienter. De fysiske rammer skal være stimulerende og motiverende for patienter og personale. Samtidig skal projektet understøtte behandlingemuligheder, der kan skræddersys til patienternes individuelle behov. Projektet skal skabe nye standarder for arbejdet med psykiatriske patienter og vil blive et modelcenter på nationalt og internationalt niveau. 1.1 BAGGRUND Det samlede projekt Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er organiseret i to hovedprojekter det somatiske* (se ordforklaring) projekt Nyt Hospital Bispebjerg og det psykiatriske projekt Ny Psykiatri Bispebjerg. Region Hovedstadens Psykiatri varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden og har status som universitetshospital. Psykiatrien er sammensat af 11 psykiatriske centre geografisk spredt i hele Region Hovedstaden. Ny Psykiatri Bispebjerg omhandler Psykiatrisk Center København (efterfølgende forkortet PC København) og afdeling Bispebjerg i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (efterfølgende forkortet BUC), som begge i dag er spredt på flere adresser i København. PC København samles på Bispebjerg i nybyggeri og i eksisterende bygninger, som ombygges. BUC forbliver i deres nuværende bygninger på Bispebjerg, og vil skulle anvende dele af de ombyggede bygninger sammen med PC København. Ny Psykiatri Bispebjerg omfatter ombygning og genanvendelse af eksisterende bygninger samt nybyggeri af brutto-m². Denne konkurrence omhandler udelukkende nybyggeriet. Projektkonkurrencen varer fra medio 2014 til primo 2016, hvorefter projektet færdigprojekteres. Byggeriet påbegyndes 2018 og forventes at stå færdigopført i Den samlede økonomiske ramme for projektet Ny Psykiatri Bispebjerg er 1,03 mia. kr. (Pris- og Lønudviklingsindeks for 2009, PL-indeks 120,5), hvoraf der er afsat 680 mio. kr. til nybyggeriet (nærværende projektkonkurrence). De 680 mio. er det fremskrevne beløb efter PL-indeks 2014, PL-indeks 130,6. Ny Psykiatri Bispebjerg er en del af Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020, som blev vedtaget i En helhedsplankonkurrence for hele Bispebjerg Hospital blev vundet i 2012 af britiske BDP i samarbejde med Rambøll Danmark og arkitektfirmaet TKT. Den ligger til grund for udbygningen og muligheden for at samle Psykiatrisk Center København på Bispebjerg. 1.0 FORORD 7

12

13 2.0 PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG

14 2.1 FORMÅL Det overordnede formål med konkurrencen er at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for en beslutning om, hvilket projekt der skal realiseres som nybyggeriet i Ny Psykiatri Bispebjerg. De primære formål med projektet er: At alle PC Københavns aktiviteter kan samles på Bispebjerg matriklen, dels i nye bygninger, dels i nært beliggende eksisterende bygninger. At skabe imødekommende og velfungerende fysiske rammer for modtagelse af patienter og pårørende At etablere 200 psykiatriske sengepladser. At skabe fysiske rammer, der muliggør et differentieret behandlingstilbud tilpasset den enkelte patient. 2.2 VISIONER FOR NY PSYKIATRI BISPEBJERG PC København har udarbejdet en vision for projektet Ny Psykiatri Bispebjerg, som understøtter de overordnede visioner for psykiatrien om om åbenhed, tilgængelighed og valgmuligheder: Ny Psykiatri Bispebjerg skal inddrage resten af hospitalet og byen. Når man ankommer til psykiatrien på Bispebjerg, skal man føle sig ventet og velkommen, hvad enten man er patient, pårørende, besøgende eller studerende. Arkitektur og indretning skal signalere åbenhed over for patienter og besøgende samtidig med, at patienternes og pårørendes integritet og privatsfære respekteres. Indretningen af centret skal understøtte en respektfuld og ligeværdig relation mellem patient og behandler. Arkitekturen og indretningen skal understøtte effektive arbejdsgange, så PC København kan tilbyde et sammenhængende patientforløb med høj kvalitet og tiltrække de bedste medarbejdere. Byggeriet skal give optimale rammer for forskning og uddannelse, vidensdeling og anvendelse af moderne teknologi i behandlingsforløbene. Ny Psykiatri Bispebjerg skal give patienten valgmuligheder i dagligdagen, selvom patienten er indlagt på et lukket sengeafsnit. Byggeriet skal invitere til aktivitet og sociale fællesskaber og samtidig skabe mulighed for ro og tilbagetrækning. Der skal skabes en differentiering i aktivitets- og oplevelsesmuligheder. Patienten skal kunne vælge til og fra blandt disse tilbud. Ny Psykiatri Bispebjerg skal være bæredygtigt i social, miljømæssig og økonomisk henseende PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG

15 2.3 DILEMMAER Opgaven i forbindelse med planlægning af nybyggeriet indeholder en række modsætningsforhold, som skal afvejes mod hinanden for at finde den bedste løsning set i relation til en samlet helhed for projektet. Disse modsætningsforhold er beskrevet som en række dilemmaer. PATIENTERNES RET TIL DISKRETION DILEMMAER > A < > B < PLACERING AF FLEST MULIGE SENGESTUER I STUEPLAN FOR AT SKABE DIREKTE UDGANG TIL HAVERUM > C < PATIENTERNES BEHOV FOR TRYGHED OG DISKRETION > D < PATIENTERS FØLSOMHED OVER FOR SPEJLINGER I GLAS OG FRYGT FOR OVERVÅGNING > E < PATIENTERNES MULIGHED FOR AT REGULERE LYS OG TEMPERATUR PÅ SENGESTUERNE > F < GRØNNE, SANSELIGE OG INSPIRERENDE HAVERUM IMPLEMENTERING AF LOKALPLANENS KRAV OM EN AKTIV FACADE MED ØGET GLASAREAL BYGGEGRUNDENS PLACERING, UDFORMNING OG AREAL, DER NØDVENDIGGØR BEBYGGELSE I FLERE ETAGER UDSYN OG DAGSLYSINDFALD PERSONALETS ØNSKE OM OVERSKUELIGHED I SENGEENHEDERNE SIKKERHEDSKRAV TIL BYGNINGSDELE OG INSTALLATIONER, AT VINDUER IKKE KAN ÅBNES SIKKERHEDSKRAV OG BEHOV FOR VEDLIGEHOLDELSE OG OVERSKUELIGHED 2.0 PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG 11

16 2.4 PSYKIATRISK CENTER KØBENHAVN PC København behandler patienter med psykiatriske diagnoser som eksempelvis depression, skizofreni og angst. Optageområdet dækker store dele af København og udgør et område med ca borgere. PC København har i år 2020 forventeligt ambulante besøg årligt og beskæftiger ca. 850 medarbejdere. Der forventes ca henvendelser årligt i akutmodtagelsen i 2020, hvoraf halvdelen fører til indlæggelse. De fleste indlæggelser sker via akutmodtagelsen, hvor patienter selv henvender sig eller i få tilfælde ankommer med politi eller ambulance. Patienten undersøges og bliver efterfølgende enten indlagt eller sendt videre til behandling i ambulant regi. Behandlingen omfatter bl.a. medicinsk behandling, psykoterapi*, miljøterapi* og psykoedukation*. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 25 dage og varierer fra et par dage til flere uger og måneder. 2.5 AKTØRER OG ORGANISATION Følgende hovedaktører spiller en rolle i forhold til projektet Ny Psykiatri Bispebjerg: Regionsrådet, politisk følgegruppe, styregrupper i Region Hovedstaden, projektledelse Ny Psykiatri Bispebjerg, ledelse, personale og patienter i PC København samt myndigheder. Samarbejdet mellem hovedaktørerne er organiseret i projektorganisationer dels i projekteringsfasen dels i udførelsesfasen. Projektorganisationerne fremgår af byggeprogrammet. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg ved Region Hovedstadens Psykiatri er bygherre på projektet og kontraktpart i forhold til rådgivere, entreprenører og leverandører. Til projektet er MOE, Rådgivende Ingeniører, tilknyttet som bygherrerådgiver med mtre og Brunsgaard + Laursen Arkitektfirma som underrådgivere. Konkurrencedeltagernes/tilbudsgivernes kontakt til projektet skal ske gennem konkurrencesekretær Berith Mavromatis, BM Arkitekter, se pkt PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG

17 Det er vigtigt med udefaciliteter til at ryge og snakke sammen. Personale De mangler i den grad aktiviteter. De mangler noget at tage sig til. Der er ikke noget meningsfuldt for dem og det savner de. Personale Jeg keder mig. Kaffe og smøger er det faste holdepunkt. Patient 2.0 PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG 13

18

19 3.0 FORUDSÆTNINGER

20 3.1 HELHEDSPLANEN I helhedsplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg (udarbejdet i 2012) opdeles hele matriklen i fire forskellige kvarterer: Somatisk hospitalskvarter mod Tuborgvej i nord Psykiatrisk kvarter i den nordøstlige del Historisk kvarter med administration, forskning og laboratorier i den sydlige, fredede del Park kvarter med centralt ankomstområde i midten Hvert kvarter har sit eget udtryk og identitet. I helhedsplanen samles alle psykiatriske funktioner i den nordøstlige del af matriklen. 3.2 KONKURRENCEOMRÅDET Konkurrenceområdet er beliggende i den nordøstligste del af Bispebjerg Hospitals arealer, se kort side 25. Nord for området ligger en ungdomsklub og Lions Kollegiet, og mod øst ligger en vuggestue. Mod syd og vest ligger det øvrige Bispebjerg Hospital. En del af de nærmeste bygninger, bygning 60, 61 og 62 (i Lersø Komplekset) vil på sigt indgå i psykiatrien, og bygning 16, 17 og 18 rummer allerede i dag Bispebjerg-afdelingen af BUC. Konkurrenceområdet udgør ca m². Der er i dag en række bygninger på arealet. De vil af bygherre blive nedrevet i den takt, det er nødvendigt i forhold til etaperne i byggeriet. Kælderen under bygning 15 bevares for evt. fremtidig brug. 3.3 BEBYGGELSE Det oprindelige Bispebjerg Hospital er tegnet af arkitekt Martin Nyrop og indviet i Hospitalet var et visionært sundhedsprojekt anlagt med en række pavilloner i et stort haveanlæg med en stram, symmetrisk bebyggelsesplan. Denne del af Bispebjerg Hospital er fredet og udpeget som et værdifuldt kulturmiljø og derfor omfattet af retningslinjer for varetagelse af kulturværdierne. Det nye bygningskompleks skal respektere det bevaringsværdige kulturmiljø. Vest for nybyggeriet og inden for det somatiske kvarter skal der etableres et nyt Akuthus. Det betyder, at størstedelen af de eksisterende bygninger inden for dette område nedrives. Der gennemføres også en konkurrence om dette projekt i perioden ADGANG TIL KONKURRENCEOMRÅDET Adgang til Ny Psykiatri Bispebjerg vil ske via den nordlige indkørsel fra Tuborgvej / Ring 2, og sekundært fra syd ad Ringvej og for ambulancer ad en forlængelse af Bispebjerg Bakke. 3.5 LOGISTIKFUNKTIONER Alle vareforsyninger, der kan transporteres i Region Hovedstadens standardtrådvogne til Ny Psykiatri Bispebjerg, vil blive leveret via Laboratorie- og Logistikbygningen til psykiatriens fælles modtageområde i kælderen under nybyggeriet, hvorfra personalet transporterer forsyningerne videre til de forskellige funktionsområder. Odd size (såsom møbler mm) vil dog skulle leveres direkte til modtageområdet i kælderen. Returgods/affald/vasketøj returneres også via modtageområdet FORUDSÆTNINGER

21 3.6 TERRÆN OG BEPLANTNING Konkurrenceområdet ligger på et let skrånende terræn. Der er via landmåler foretaget opmåling og udarbejdet en koteplan for grunden. Planen er vedlagt som bilag 4.5. Der er ingen fredede bygninger inden for konkurrenceområdet, men der findes enkelte bevaringsværdige træer. Omfanget af bevaringsværdige træer/beplantning fremgår af lokalplan nr. 497, bilag JORDBUND OG FORURENING Geotekniske undersøgelser viser, at jordbundsforholdene i byggeområdet overvejende består af leraflejringer. Matriklen er beliggende på et areal, der er områdeklassificeret, og den overfladenære jord er af myndighederne kategoriseret som lettere forurenet, hvor ikke andet er dokumenteret. 3.8 ARKÆOLOGI Københavns Museum har på baggrund af arkæologisk arkivsøgning anbefalet, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse (stikprøvevis udgravning på ubebyggede arealer). Forundersøgelsen forventes gennemført af bygherre inden byggestart. 3.9 KOMMUNENS PLANLÆGNING Det planmæssige grundlag for konkurrencen er Lokalplan nr Til lokalplanen er tilknyttet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) og i forbindelse med lokalplanen er der vedtaget et kommuneplantillæg, bilag 3.1. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af helhedsplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Den har til formål at muliggøre en udvidelse af det eksisterende Bispebjerg Hospital til et moderne og velfungerende hospital med respekt for områdets eksisterende kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter. Lokalplanen sikrer sammenhæng mellem bygninger og landskab. Lokalplanen definerer kravene til bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen er byggeretsgivende, og når de enkelte byggeprojekter overholder lokalplanens rammer, kræves ikke yderligere plandokumenter bortset fra byggetilladelser. Lokalplanen blev endeligt vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation den 31. oktober ETAPER Nybyggeriet skal opføres i to etaper, hvor første etape skal kunne fungere selvstændigt. Det er samtidig vigtigt, at driften af eksisterende bebyggelse kan opretholdes, mens etape 1 opføres. Den præcise fordeling af kvadratmeter og funktioner på de to etaper afhænger af forslagets bud på opfyldelse af de krav og ønsker om funktioner og sammenhænge, der er beskrevet i byggeprogram og rumbeskrivelser, bilag 1.1. I etape 1 forventes opført minimum m 2 (ekskl. areal til parkeringskælder), der skal rumme: Akutmodtagelsen (herunder i alt 42 senge) En sengeenhed (32 senge) Forhal ECT-enheden * Relevant andel af personalefaciliteter (omklædning) Psykiatriens fælles modtageområde Parkeringskælder Hvis det er muligt, indarbejdes desuden auditorium, møderum, undervisning og flere sengeenheder. I etape 2 opføres den resterende del af bebyggelsen. 3.0 FORUDSÆTNINGER 17

22 Bevaringsværdige træer ved bygning Banen ligger nedgravet øst for Bispebjerg Hospital Indkørsel fra Tuborgvej/Ring FORUDSÆTNINGER

23 BUC, Bygning 16 Lions kollegiet og boldbanen mod nord øst Bygning 52 Vuggestuen Væksthuset Bygning 60, 61 og 64 i Lersø Komplekset Eksisterende tunnel 3.0 FORUDSÆTNINGER 19

24 Billedtekst FORUDSÆTNINGER

25 Lions kollegiet På billedet fremgår de bygninger, som er relateret til Ny Psykiatri Bispebjerg. Bygning 15, 50, 51 og 52 nedrives for at give plads til nybyggeriet. 3.0 FORUDSÆTNINGER 21

26

27 4.0 OPGAVEN

28 Nedenfor gives en kort introduktion til opgaven om at gennemføre nybyggeriet Ny Psykiatri Bispebjerg. Introduktionen er udarbejdet med den hensigt at give konkurrencedeltagere/tilbudsgivere en relativt hurtig indsigt i opgaven. Byggeprogrammet giver en grundig indføring i forudsætninger, krav til opgaven samt rammer og forudsætninger for byggeriet. Derudover er krav og ønsker til nærhed imellem og inden for centret, sengeenheder og sengeafsnit beskrevet. Desuden beskrives brugerprocesser, organisation, risikovurdering, økonomi og tidsplan. Til byggeprogrammet er der en række bilag bl.a.: Rumbeskrivelser (bilag 1.1) redegør for, hvilke funktioner centret skal indeholde opdelt på områder, enheder og afsnit. Der er detaljerede beskrivelser af krav til hver rumtype. Arealskema (bilag 1.2) angiver ønskede nettoarealer for de enkelte rum under de forskellige funktionsområder. Areal- og Økonomiskema til udfyldelse (bilag 1.3) herunder beskrivelse af brutto/nettoforholdet for byggeriet. Brutto/nettoforholdet er beskrevet (bilag 1.3). Teknisk designmanual (bilag 2.1) beskriver hovedprincipper for brandstrategi, tekniske krav og retningslinjer til teknisk forsyning, primære bygningsdele, energiforbrug, indeklima, VVS, EL samt Sikkerhed og sikring. I forhold til dels besvarelsen af fase 1, projektkonkurrencen (kapitel 5) samt efterfølgende fase 2, udbud med forhandling (kapitel 6) skal konkurrencedeltager/tilbudsgiver forholde sig til og opfylde kravene i byggeprogrammet med tilhørende bilag. De konkurrerende skal forholde sig til alle bilag for at kunne løse opgaven. 4.1 BEBYGGELSESPLAN OG DISPONERING Nybyggeriet til Ny Psykiatri Bispebjerg skal opføres inden for det anviste konkurrenceområde og de anviste byggeområder og skal på en naturlig måde forholde sig til konteksten og udnytte de potentialer, som variationerne i terrænet giver. Bebyggelsen skal disponeres som klynger af gårdhavebebyggelser, der omslutter lukkede, indre haverum, således at der opnås en rumlig variation i bebyggelsen og indpasning i forhold til omgivende landskab og nabobebyggelserne. Der skal etableres sammenhæng mellem funktioner i det nye byggeri og bygning 60, 61, 62 og 64 (i Lersø Komplekset) samt bygning 16 (BUC). Et væsentligt element til at opnå denne sammenhæng vil være etablering af Psykiatritorvet mellem nybyggeriet og bygning 60, 61, 62 og 64 (i Lersø Komplekset). I kælder skal den eksisterende tunnel mellem bygning 64 (i Lersø Komplekset) og nuværende bebyggelse (bygning 15) på konkurrenceområdet bevares. Herudover ønskes en vurdering af mulighed for hel eller delvis indbygning af den eksisterende kælder under bygning 15 i nybyggeriet. Der skal endvidere etableres et fælles modtageområde for psykiatrien i kælderen, hvortil al vareforsyning leveres. Fra modtageområdet etableres en tunnel til bygning 16. Inden for konkurrenceområdet skal der også etableres vej- og udearealer, herunder adgangsvej til vuggestuen Væksthuset på nabomatriklen nr Der skal etableres brutto-m² nybyggeri med 200 senge til psykiatriske patienter. Nybyggeriet opdeles i to etaper, hvoraf første etape omfatter ca m 2, jf. afsnit OPGAVEN

29 TK S UNGD GÅRD OMS- LIONS KOLLEGIET VUGGESTUE ETAPE 2 ETAPE 1 S-TOG LILLE TUBORGVEJ 15 Diagrammet viser placering af konkurrenceområde, byggeområde, område for placering af etapeafgrænsning, nye vejforløb, eksisterende bygninger der nedrives inden for konkurrenceområdet samt eksisterende bygninger, der bevares eller er fredede. Eksisterende veje, der nedlægges, er ikke illustreret. P-HUS TUBORGVEJ / RING 2 19 AKUTHUSET 19B ØSTRE LÆNGDEVEJ RINGVEJ ADGANG OG TILKØRSEL TIL BYGNING 51 OG 52 KONKURRENCEOMRÅDE BYGGEFELTER PSYKIATRIEN ETAPE 1 OG 2 OMRÅDE FOR PLACERING AF ETAPEAFGRÆNSNING LABORATORIE- OG LOGISTIKBYGNING VESTRE LÆNGDEVEJ BYGGEFELTER, SOMATIK BISPEBJERG MATRIKLEN EKSISTERENDE BYGNINGER DER NEDRIVES INDEN FOR KONKURRENCEOMRÅDET OMRÅDE FOR PSYKIATRITORVET FREDEDE BYGNINGER EKSISTERENDE BYGGERI DER BEVARES LERSØ KOMPLEKSET 20 BISPEBJERG BAKKE BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER (BUC) VUGGESTUEN VÆKSTHUSET, MATRIKELNR ØVRIGE BYGNINGER 4.0 OPGAVEN 25

30 Når vi spiller bold og sveder kommer der god stemning. Personale Det er trygt at kunne se personalet og fornemme, at der sker noget. Patient Vi kan gå lige ud i en have, det er vigtigt. Det betyder rigtig meget for mennesker med dagslys. Haven er afdelingens ventiler for dårligdomme. Personale Vi har ikke så mange konflikter her, for patienterne har mulighed for at trække sig. Når en afdeling er en lang gang har de ikke mulighed for at trække sig væk. Personale Vi har én ikke-ryger. Han siger altid jeg går lige i haven og ryger. Haven er et godt mødested. Personale OPGAVEN

31 4.2 ARKITEKTUR Bebyggelsen skal udføres som et moderne byggeri med en høj arkitektonisk kvalitet og inden for en stærk og samlet arkitektonisk hovedidé. Bebyggelsen skal fremstå med sin egen identitet i et nutidigt formsprog der understøtter visionerne for psykiatrien og skaber et visionært og imødekommende psykiatrisk center, hvor mennesket er i centrum. Der ønskes et markant arkitektoniske udtryk, som gerne må markere sig med sin tilstedeværelse, så længe det ikke sker på bekostning af funktionaliteten. Bebyggelsens arkitektoniske karakter skal i forhold til materialevalg, detaljering, proportionering og patineringsevne understøtte en menneskelig skala og variation. Arkitekturen skal medvirke til at skabe ro, sikkerhed, tryghed og overblik for patienter, pårørende og personale. Arkitekturen skal være robust og kunne klare et miljø med hårde fysiske belastninger og slid. HELENDE ARKITEKTUR Helende arkitektur handler om, hvordan lys, lyd, duft, kunst, natur, stemning, farver og andre sanselige og rumlige forhold har en afgørende betydning for menneskers velvære, sundhed, overskud og evne til restitution og heling. Det kan dog være et dilemma både at skabe positive, helende rammer og samtidig imødekomme de sikkerhedskrav, der generelt stilles til lukkede sengeafsnit. BYGNINGSINTEGRERET KUNST Som grundlag for konkurrencerne om Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er der udarbejdet en fælles kunststrategi, jf. bilag Kunsten skal integreres både i eksisterende bygninger, nye byggerier og i udearealerne, så historie, arkitektur, landskab og kunst går op i en højere enhed. appellere til fysisk udfoldelse, medvirke til at gøre hverdagen mere oplevelsesrig for patienter, pårørende og personale samt til at nedbryde institutionspræget. Hvis de konkurrerende ønsker det, kan de foreslå nedslag og placeringer i sengeafsnittene, akutmodtagelsen, forhallen og på Psykiatritorvet, hvor projektet vil kunne styrkes ved at inddrage kunstnere i det videre arbejde. 4.3 FUNKTIONALITET Sengestuer og fællesarealer skal som udgangspunkt placeres på terræn. Grundens form og placering kan vanskeliggøre dette, dog skal det tilstræbes, at minimum 50 procent og helst to tredjedele af sengestuerne etableres i terrænniveau. Adgang til udearealer skal i videst muligt omfang kunne ske niveaufrit. For at sikre en optimal drift af centret samdriftes to sengeafsnit på hver 16 senge, i alt 32 senge svarende til en sengeenhed. En sengeenhed skal placeres på samme niveau. Alle sengeenheder etableres som lukkede enheder, men skal også kunne fungere som åbne enheder. Ved disponering og planlægning af byggeriet skal der fokuseres på at skabe et optimalt flow for patienter, pårørende, personale og vareforsyninger. Herudover skal funktionaliteten i nybyggeriet understøtte følgende tre overordnede ambitioner for Ny Psykiatri Bispebjerg: at patienter, pårørende, medarbejdere, besøgende og studerende føler sig ventet og velkommen, når de ankommer til psykiatrien nærhed og øget kontakt mellem patienter og personale balancegang mellem patienternes ret til diskretion og ønsket om åbenhed og udsyn Kunstnerisk udsmykning skal have pædagogiske og terapeutiske egenskaber. Den skal stimulere patienternes forskellige sanser og 4.0 OPGAVEN 27

32 OPGAVEN

33 4.0 OPGAVEN 29

34 OPGAVEN

35 4.0 OPGAVEN 31

36 Jeg kommer ned i dagligstuen for at have noget at lave. Det er en refleks. Jeg går vel frem og tilbage 40 gange på en dag. Jeg må ikke komme ud endnu. Det er også for at møde de andre, at jeg går på gangen. Patient Hvad har du lavet mens du var indlagt? Ingenting.. Samtale mellem overlæge og patient Jeg kan høre manden snakke, men så åbner jeg bare mere for radioen. Patient om stemme han hører Der er mange aktiviteter vi ønsker at have for patienterne. De går og keder sig. Værksteder og den slags giver dem selvtillid og fremtid. De føler ellers ikke at de kan noget. Personale OPGAVEN

37 4.4 ROBUSTHED Nybyggeriet skal danne rammen om psykiatriens fremtidige behov som fastlagt i Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan Samtidig er det afgørende, at projektet er robust, så det løbende kan tilpasses både budgetmæssige, organisatoriske og behandlingsmæssige ændringer og deraf nye behov. Begrebet robusthed dækker over tre nøglebegreber: Generalitet - brede anvendelsesmuligheder Fleksibilitet - mulighed for ændring af bygningsindretning, vægge m.m. Elasticitet - mulighed for udbygning Hovedfokus for projektet bør lægges på indarbejdelse af generalitet i projektet. 4.5 HOVEDFUNKTIONER OG FLOW Ny Psykiatri Bispebjerg består af en række hovedfunktioner, der skal understøtte psykiatriens udvikling fremadrettet. Det er essentielt, at de enkelte hovedfunktioner er placeret optimalt i forhold til hinanden, hvilket beskrives nærmere i byggeprogrammet. Byggeriet skal indeholde følgende hovedfunktioner: Hovedindgang og forhal med reception, opholdsområde, tandklinik og adgang til auditorium og til ECT-enheden. Akutmodtagelse, der fungerer som en døgnåben psykiatrisk modtagelse. I tilknytning til akutmodtagelsen er et åbent modtage sengeafsnit med 10 ensengsstuer og en lukket modtage sengeenhed med to lukkede sengeafsnit med hver 16 senge, i alt 42 senge samt tilhørende patientfaciliteter. Nogle borgere ankommer til akutmodtagelsen med ambulance eller politi, hvorfor der skal etableres et særligt lukket og afskærmet ankomstområde med plads til ambulancer og politibiler. ECT-enhed, som er det kliniske afsnit, hvor der gives ECT-behandling. ECT-enheden er en klinisk behandlingsenhed for ambulante og indlagte patienter. Sengeenheder, som består af 32/30 sengestuer fordelt i to sengeafsnit med aktivitets- og fællesrum, samt personalebase og kontorer. Der skal etableres fire almene sengeenheder á 32 senge og en specialsengeenhed á 30 senge, som indeholder et geronto* sengeafsnit med 15 senge samt et alment sengeafsnit med 15 senge. Sammen med de 42 senge i akutmodtagelsen giver dette i alt 200 senge i nybyggeriet. Sengestuerne er énsengsstuer. Alle sengeenheder skal ved hjælp af sluser* etableres som lukkede enheder, men de skal også kunne fungere som åbne enheder uden slusefunktion. En sluse er betegnelsen for en rummæssig foranstaltning, der muliggør adgangskontrol fra et offentligt område til et specifikt område, hvor der er behov for at kontrollere, hvilke personer der passerer ind og ud, og hvilke genstande, som medbringes. Patientfaciliteter både inde og ude, som sikrer mulighed for aktivitet og oplevelse for patienter. Patientfaciliteter omfatter både rum til aktiviteter og rum til behandling. Faciliteterne er inddelt i fire niveauer: Faciliteter i afsnittet Faciliteteri enheden Faciliteter mellem to sengeenheder. Disse skal placeres tættest muligt på sengeenhederne for at sikre patienter en så direkte adgang som mulig. Faciliteterfor alle. Disse skal placeres, så der sikres en ligeværdig adgang fra alle sengeenheder. Kontorfaciliteter indeholdende enkeltmandskontorer, flerpersonskontorer, konferencerum, flexrum og uformelle mødesteder. Undervisnings- og personalefaciliteter, herunder auditorium, undervisnings- og møderum samt omklædning. Logistikfunktioner, herunder psykiatriens fælles modtageområde for varer, forsyninger og rengøring. Modtageområdet etableres i kælderniveau med optimal tilgængelighed fra det eksisterende og nye tunnelsystem. 4.0 OPGAVEN 33

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg AUGUST 2014 Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg NY PSYKIATRI BISPEBJERG BYGGEPROGRAM FORORD I Danmark rammes hver femte af os på et tidspunkt af psykisk sygdom, og op i mod 700.000

Læs mere

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Ny Retspsykiatri Sct. Hans Region Hovedstadens Psykiatri Mogens Hedegaard Andersen 1 Region Hovedstadens Psykiatri Mogens Hedegaard Andersen 2 Visioner for kvalitetsfondsprojektet på Sct. Hans Øge antallet af lukkede retspsykiatriske

Læs mere

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Esbjerg Fakta: Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg.

Læs mere

Uddrag af Funktionsbeskrivelse for OPP Vejle. 1. Baggrund. 1.1 Planlægning af fremtidens psykiatri

Uddrag af Funktionsbeskrivelse for OPP Vejle. 1. Baggrund. 1.1 Planlægning af fremtidens psykiatri Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Gert Frost Afdeling: Anlægssekretariatet E mail: Gert.Frost@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/32550 Telefon: 76631074 Dato: 4. januar 2013 Uddrag af Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

SKAMLINGSBANKEN, KOLDING

SKAMLINGSBANKEN, KOLDING NYT BESØGSCENTER SKAMLINGSBANKEN, KOLDING Bilag til udbudsbekendtgørelse SKAMLINGSBANKEN, KOLDING I tæt samarbejde med Skamlingsbankeselskabet og Fonden til opretholdelse af Klokkestablen på Skamling,

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Den 21. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Processen / hovedforløb...3 1.3 Den ordregivende myndighed...4 1.4 Arealet...4

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Miljøforum Fyn 24. juni 2013 Nyt OUH Agenda Hvad er Nyt OUH? Grundlag for valg projekt og rådgiver Tema og valg i byggeprogrammet Universitetshospital, somatik Kvalitetsfondsprojekt 212.000 m 2 6,3 mia.

Læs mere

Psykiatrisygehuset i Slagelse. Præsentation Bygherreforeningen 18. maj 2016

Psykiatrisygehuset i Slagelse. Præsentation Bygherreforeningen 18. maj 2016 Psykiatrisygehuset i Slagelse Præsentation Bygherreforeningen 18. maj 2016 Hospitals byggerier i Danmark Kvalitetsfondsbyggerierne består af 16 projekter som delvis er regionsfinansieret (40%) og statsfinansieret

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI

INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7846 98888 www.dnu.rm.dk Konkurrenceprogram INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI Nyt Psykiatrisk

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt.

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt. Region Sjælland Offentlig idekonkurrence Side: 2 af 9 1 Indledning Det forestående byggeri til psykiatri-funktioner i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og byggeriet

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007 Det Nye Universitetshospital i Århus Vinderprojekt 13. december 2007 Fremtidens sygehusarkitektur Hvordan sikres kvaliteten i et hospital, der ad åre vil vokse til en størrelse, der minder om en mindre

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

Resumé af byggeprogram. MR Center

Resumé af byggeprogram. MR Center Resumé af byggeprogram MR Center Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Udvidelse af Radiologisk afdeling i forlængelse af Nuklearmedicinsk Afdeling med nyt MR Center april 2014 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL

Læs mere

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Platanbo resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. september 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

IFC I PROJEKTKONKURRENCE

IFC I PROJEKTKONKURRENCE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND IFC I PROJEKTKONKURRENCE Claus Roikjer, Region Hovedstaden Generelt om projektet kvalitetsfondsprojekt 124.000 m² 662 senge og 24 specialer 3,8 mia. tidsplan vinder af konkurrencen

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTHERREOOPGAVEN PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD Konkurrencebetingel- ser KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN KONKURRENCE Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Hovedargumenter fra ansøger:

Hovedargumenter fra ansøger: Hovedargumenter fra ansøger: 1) Projektet vil (i tråd med Overfredningsnævnets kendelse af 20/8 1973) forskønne området, fordi det nye byggeri er bedre tilpasset den omgivende natur (arkitektur, materialevalg,

Læs mere

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus HVAD OG HVORFOR - i forhold til patientoplevelsen - Kunst på Det Nye Universitetshospital - Trygfondens Familiehus - Kort om DNU

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum

Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum Telefon 76 16 16 16 Telefax 76 16 16 17 www.esbjergkommune.dk Indledning... - 3 - Baggrund for konkurrence... - 3 - Konkurrenceparametre...

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Oplæg vedr. krav og tilgængeligheds retningslinjer for byggeriet Ny Fælles Akutmodtagelse, Slagelse

Oplæg vedr. krav og tilgængeligheds retningslinjer for byggeriet Ny Fælles Akutmodtagelse, Slagelse Oplæg vedr. krav og tilgængeligheds retningslinjer for byggeriet Ny Fælles Akutmodtagelse, Slagelse Jan Refsgaard Jepsen, Arkitekt MAA, Byggeøkonom MDB 900 IND UD Ledelinje 900 U P13 P14 U U U U U U P11

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER PROJEKTKONKURRENCE Lindholm Søpark 50 nye familieboliger Sundby-Hvorup Boligselskab 18. november 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Konkurrencemateriale...

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Vedr. Forøgelse af intensiv og opvågningskapaciteten på OUH samt bæredygtighedsvurdering Den 15. juli 2011 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx)

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx) Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 UDKAST RÅDGIVNINGSKONTRAKT MED BILLEDKUNSTNER DK-8200 Aahus N Tel. +45 78469888 projektafdeling@@dnu.dk www.dnu.rm.dk Kunstopgave til Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

UDBUD AF EJENDOMMEN HELLIGKORSVEJ 3. Salg på pris og projekt

UDBUD AF EJENDOMMEN HELLIGKORSVEJ 3. Salg på pris og projekt UDBUD AF EJENDOMMEN HELLIGKORSVEJ 3 Salg på pris og projekt UDBUD AF HELLIGKORSVEJ 3 Roskilde Kommune udbyder ejendommen Helligkorsvej 3, beliggende på Kildegårdsarealet centralt i Roskilde By. Der skal

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Retspsykiatri, integreret åben-lukket funktion Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Integreret åben-lukket funktion Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Idéoplæg Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Februar 2014 IDÉOPLÆG Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus 1. STAMOPLYSNINGER Kolding

Læs mere

Nyt universitetshospital i Odense

Nyt universitetshospital i Odense Område: Nyt OUH Udarbejdet af: Malene Bladt Rasmussen Afdeling: Nyt OUH E-mail: malene.bladt.rasmussen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7062 Telefon: 76631114 Dato: 16. juli 2009 Notat Nyt universitetshospital

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra:

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra: Plan og By Sagbehandler: Jens Nedergaard Sagsnr. 01.02.05-P16-12-16 Dato: 4.8.2016 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-18, Boliger, Egebjerg Bakke, Etape 3 Ved høringsfristens udløb d. 17.

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. juni 2017 Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1056,

Læs mere