AUGUST Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg"

Transkript

1 AUGUST 2014 Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

2

3 NY PSYKIATRI BISPEBJERG KONKURRENCEPROGRAM

4

5 KÆRE KONKURRENCETEAM Ambitionen med projektet Ny Psykiatri Bispebjerg er at skabe attraktive moderne rammer for psykiatriens patienter. Projektet er derfor en vigtig brik i at kunne tilbyde differentierede og veltilrettelagte behandlingstilbud, hvor patienten er i fokus. I Danmark rammes hver femte af os på et tidspunkt af psykisk sygdom, og op i mod mennesker oplever her og nu psykiske problemer. Patienter i psykiatrien er derfor en mangfoldig skare af mennesker, med stor variation i alder og diagnoser; Fra personer, der kommer til ambulatorierne med depression, der midlertidigt har givet deres liv en anden farve, til personer med skizofreni, der ser og oplever verden på en anden vis end andre og gør det hele eller i perioder af livet. Målet for Ny Psykiatri Bispebjerg er at lade arkitekturen bidrage til at skabe håb, værdighed, ligeværdighed og respekt for alle patienter i psykiatrien. Patienter i psykiatrien kan opleve en øget sensibilitet og opmærksomhed i forhold til de fysiske omgivelser. Detaljer, som andre vil overse eller finde ubetydelige, kan skabe utryghed og blive altoverskyggende. Derfor er enkelhed, entydighed og genkendelighed i de fysiske rammer afgørende. Dermed kan arkitekturen gennem et arketypisk formsprog skabe ro og tryghed. Arkitekturen skal skabe trygge og imødekommende rammer om psykiatriens mangfoldige behandlingsformer, varierende fra social træning i en dagligdagsramme, over fysiske aktiviteter, til egentlige kliniske behandlinger. Nogle områder kan stemningsmæssigt være mere hjemlige - uden at fremstå som private - mens andre rum skal have en klinisk karakter, hvilket netop i den konkrete situation kan være det tryghedsskabende element. Det betyder, at der er behov for en høj grad af tydelighed i psykiatriens arkitektur. Nærhed, udsyn og kontakt til naturen kan også være en måde at skabe genkendelighed og ro for psykiatriens patienter. Jord, sten, planter og vand er elementer, som er genkendelige for alle og som møder den enkelte med harmoni og uden krav til koncentration eller afkodning. Træning og genvinding af tabte praktiske og sociale kompetencer er vigtig. Derfor skal der etableres aktivitetstilbud, der kan opretholde et dagligliv, så der på afsnittene kan leves et almindeligt liv. Målet om at nedbringe tvang skal i høj grad understøttes af arkitekturen. Patienter på lukkede afsnit kan ikke frit vælge at gå andre steder hen. De deltager i hinandens liv på godt og ondt. Derfor er der behov for, at man på enkel vis kan trække sig tilbage og let kan glide ind og ud af sociale sammenhænge på et sengeafsnit. For nogle patienter er troen på en bedre fremtid begrænset eller helt forsvundet. De fysiske rammer for Ny Psykiatri Bispebjerg skal derfor medvirke til at skabe håb og styrke troen på, at et meningsfuldt liv er muligt. Også med de begrænsninger, der kan følge med psykisk sygdom. De største udfordringer kræver de bedste teams. Vi glæder os til at se jeres konkurrenceforslag. MED VENLIG HILSEN NYT HOSPITAL OG NY PSYKIATRI BISPEBJERG

6 Fortid, nutid og fremtid Nornerne er en gruppe gudinder i nordisk mytologi. De bedst kendte er Urðr, Verðandi og Skuld, hvis navne traditionelt oversættes til det, som har været, det værende og det kommende, dvs. fortiden, nutiden og fremtiden. Nornerne er de skæbnemagter, der bestemmer over et menneskes livsforløb og længde. De optræder ved et barns fødsel, hvor de som på en væv udmåler skæbnens tråde. Linjer og hænder i nærværende konkurrenceprogram er inspireret af disse spundne skæbnetråde og er et billede på, hvordan vores livsbane kan ændres af hændelser eller i mødet med andre mennesker. Hænderne udtrykker omsorg og vejledning. Linjerne eller skæbnetrådene optræder tre ad gangen for at symbolisere et menneskes fortid, nutid og fremtid, men de relaterer sig også til stedet og dets historie: det gamle, det nuværende og det fremtidige.

7 INDHOLD s. 7 s. 10 s. 10 s. 11 s. 12 s. 12 s. 16 s. 16 s. 16 s. 16 s. 16 s. 17 s. 17 s. 17 s. 17 s. 17 s. 24 s. 27 s. 27 s. 33 s. 33 s. 35 s. 36 s. 39 s. 39 s. 40 s. 41 s FORORD 1.1 Baggrund 2.0 PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG 2.1 Formål 2.2 Visioner for Ny Psykiatri Bispebjerg 2.3 Dilemmaer 2.4 Psykiatrisk Center København 2.5 Aktører og organisation 3.0 FORUDSÆTNINGER 3.1 Helhedsplanen 3.2 Konkurrenceområdet 3.3 Bebyggelse 3.4 Adgang til konkurrenceområdet 3.5 Logistikfunktioner 3.6 Terræn og beplantning 3.7 Jordbund og forurening 3.8 Arkæologi 3.9 Kommunens planlægning 3.10 Etaper 4.0 OPGAVEN 4.1 Bebyggelsesplan og disponering 4.2 Arkitektur 4.3 Funktionalitet 4.4 Robusthed 4.5 Hovedfunktioner og flow 4.6 Udearealer 4.7 Plads, veje, stier og parkering 4.8 Sikkerhed 4.9 Bæredygtighed 4.10 Bygge- og installationsteknik 4.11 Økonomi 4.12 Arealkrav s. 44 s. 44 s. 45 s. 45 s. 46 s. 47 s. 52 s. 52 s. 52 s. 53 s. 53 s. 55 s. 55 s. 55 s. 55 s. 55 s. 58 s. 59 s. 59 s. 59 s. 61 s. 61 s. 66 s. 66 s. 67 s. 67 s. 67 s. 67 s BETINGELSER FASE 1, PROJEKTKONKURRENCEN 5.1 Konkurrenceudskriver, form og sprog 5.2 Konkurrencedeltagere 5.3 Konkurrencesekretær 5.4 Konkurrencemateriale 5.5 Tidsfrister, opstartsmøde og forespørgsler 5.6 Konkurrenceforslagets omfang 5.7 Forbehold 5.8 Aflevering 5.9 Dommerkomité 5.10 Regionsrådet og politisk følgegruppe 5.11 Bedømmelseskriterier 5.12 Vederlag for fase Offentliggørelse 5.14 Fortrolighed 5.15 Rettigheder 5.16 Forsikring 6.0 BETINGELSER FASE 2, UDBUD MED FORHANDLING 6.1 Procedure for fase Udbudsmateriale 6.3 Tidsfrister og forespørgsler 6.4 Konkurrencesekretær 6.5 Indlevering og vedståelse af tilbud 6.6 Tilbudsmaterialets omfang 6.7 Forbehold 6.8 Tildelingskriterier og vægtning 6.9 Regionsrådet og følgegruppe 6.10 Vederlag 6.11 Offentliggørelse 6.12 Rettigheder 6.13 Forsikring ORDFORKLARING

8

9 1.0 FORORD

10 Uanset hvor syg man er, kan man altid spille bold. Personale Stedet skal indgyde håb og man skal føle sig tryg fra start af. Pårørende Patienten skal føle sig velkommen, respekteret og tilgodeset, så kommer arbejdet med helbredelse meget lettere. Pårørende Indretning bør minde om livet uden for. Jeg tror, at det kan hjælpe patienterne til at abstrahere fra alt det triste og give dem fornemmelsen af noget genkendeligt og trygt. Pårørende Madlavning og at bage kage hjælper mig med at være clean. Patient FORORD

11 Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg indbyder med dette konkurrenceprogram seks konkurrenceteams til at give bud på, hvordan nybyggeriet for Ny Psykiatri Bispebjerg skal udformes. Konkurrencen kommer til at forløbe i to faser: fase 1, projektkonkurrence og fase 2, udbud med forhandling. Projektet tager udgangspunkt i regionens visioner for fremtidens psykiatri, hvor patienten er i centrum. Projektet for Ny Psykiatri Bispebjerg er en vigtig del af Region Hovedstadens Psykiatris planer om at skabe gode og sammenhængende psykiatriske behandlingsmuligheder til regionens psykiatriske patienter. Samtidig er det en unik mulighed for at opnå fremtidssikrede, fysiske rammer for behandlingen af psykiatriske patienter. De fysiske rammer skal være stimulerende og motiverende for patienter og personale. Samtidig skal projektet understøtte behandlingemuligheder, der kan skræddersys til patienternes individuelle behov. Projektet skal skabe nye standarder for arbejdet med psykiatriske patienter og vil blive et modelcenter på nationalt og internationalt niveau. 1.1 BAGGRUND Det samlede projekt Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er organiseret i to hovedprojekter det somatiske* (se ordforklaring) projekt Nyt Hospital Bispebjerg og det psykiatriske projekt Ny Psykiatri Bispebjerg. Region Hovedstadens Psykiatri varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden og har status som universitetshospital. Psykiatrien er sammensat af 11 psykiatriske centre geografisk spredt i hele Region Hovedstaden. Ny Psykiatri Bispebjerg omhandler Psykiatrisk Center København (efterfølgende forkortet PC København) og afdeling Bispebjerg i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (efterfølgende forkortet BUC), som begge i dag er spredt på flere adresser i København. PC København samles på Bispebjerg i nybyggeri og i eksisterende bygninger, som ombygges. BUC forbliver i deres nuværende bygninger på Bispebjerg, og vil skulle anvende dele af de ombyggede bygninger sammen med PC København. Ny Psykiatri Bispebjerg omfatter ombygning og genanvendelse af eksisterende bygninger samt nybyggeri af brutto-m². Denne konkurrence omhandler udelukkende nybyggeriet. Projektkonkurrencen varer fra medio 2014 til primo 2016, hvorefter projektet færdigprojekteres. Byggeriet påbegyndes 2018 og forventes at stå færdigopført i Den samlede økonomiske ramme for projektet Ny Psykiatri Bispebjerg er 1,03 mia. kr. (Pris- og Lønudviklingsindeks for 2009, PL-indeks 120,5), hvoraf der er afsat 680 mio. kr. til nybyggeriet (nærværende projektkonkurrence). De 680 mio. er det fremskrevne beløb efter PL-indeks 2014, PL-indeks 130,6. Ny Psykiatri Bispebjerg er en del af Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020, som blev vedtaget i En helhedsplankonkurrence for hele Bispebjerg Hospital blev vundet i 2012 af britiske BDP i samarbejde med Rambøll Danmark og arkitektfirmaet TKT. Den ligger til grund for udbygningen og muligheden for at samle Psykiatrisk Center København på Bispebjerg. 1.0 FORORD 7

12

13 2.0 PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG

14 2.1 FORMÅL Det overordnede formål med konkurrencen er at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for en beslutning om, hvilket projekt der skal realiseres som nybyggeriet i Ny Psykiatri Bispebjerg. De primære formål med projektet er: At alle PC Københavns aktiviteter kan samles på Bispebjerg matriklen, dels i nye bygninger, dels i nært beliggende eksisterende bygninger. At skabe imødekommende og velfungerende fysiske rammer for modtagelse af patienter og pårørende At etablere 200 psykiatriske sengepladser. At skabe fysiske rammer, der muliggør et differentieret behandlingstilbud tilpasset den enkelte patient. 2.2 VISIONER FOR NY PSYKIATRI BISPEBJERG PC København har udarbejdet en vision for projektet Ny Psykiatri Bispebjerg, som understøtter de overordnede visioner for psykiatrien om om åbenhed, tilgængelighed og valgmuligheder: Ny Psykiatri Bispebjerg skal inddrage resten af hospitalet og byen. Når man ankommer til psykiatrien på Bispebjerg, skal man føle sig ventet og velkommen, hvad enten man er patient, pårørende, besøgende eller studerende. Arkitektur og indretning skal signalere åbenhed over for patienter og besøgende samtidig med, at patienternes og pårørendes integritet og privatsfære respekteres. Indretningen af centret skal understøtte en respektfuld og ligeværdig relation mellem patient og behandler. Arkitekturen og indretningen skal understøtte effektive arbejdsgange, så PC København kan tilbyde et sammenhængende patientforløb med høj kvalitet og tiltrække de bedste medarbejdere. Byggeriet skal give optimale rammer for forskning og uddannelse, vidensdeling og anvendelse af moderne teknologi i behandlingsforløbene. Ny Psykiatri Bispebjerg skal give patienten valgmuligheder i dagligdagen, selvom patienten er indlagt på et lukket sengeafsnit. Byggeriet skal invitere til aktivitet og sociale fællesskaber og samtidig skabe mulighed for ro og tilbagetrækning. Der skal skabes en differentiering i aktivitets- og oplevelsesmuligheder. Patienten skal kunne vælge til og fra blandt disse tilbud. Ny Psykiatri Bispebjerg skal være bæredygtigt i social, miljømæssig og økonomisk henseende PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG

15 2.3 DILEMMAER Opgaven i forbindelse med planlægning af nybyggeriet indeholder en række modsætningsforhold, som skal afvejes mod hinanden for at finde den bedste løsning set i relation til en samlet helhed for projektet. Disse modsætningsforhold er beskrevet som en række dilemmaer. PATIENTERNES RET TIL DISKRETION DILEMMAER > A < > B < PLACERING AF FLEST MULIGE SENGESTUER I STUEPLAN FOR AT SKABE DIREKTE UDGANG TIL HAVERUM > C < PATIENTERNES BEHOV FOR TRYGHED OG DISKRETION > D < PATIENTERS FØLSOMHED OVER FOR SPEJLINGER I GLAS OG FRYGT FOR OVERVÅGNING > E < PATIENTERNES MULIGHED FOR AT REGULERE LYS OG TEMPERATUR PÅ SENGESTUERNE > F < GRØNNE, SANSELIGE OG INSPIRERENDE HAVERUM IMPLEMENTERING AF LOKALPLANENS KRAV OM EN AKTIV FACADE MED ØGET GLASAREAL BYGGEGRUNDENS PLACERING, UDFORMNING OG AREAL, DER NØDVENDIGGØR BEBYGGELSE I FLERE ETAGER UDSYN OG DAGSLYSINDFALD PERSONALETS ØNSKE OM OVERSKUELIGHED I SENGEENHEDERNE SIKKERHEDSKRAV TIL BYGNINGSDELE OG INSTALLATIONER, AT VINDUER IKKE KAN ÅBNES SIKKERHEDSKRAV OG BEHOV FOR VEDLIGEHOLDELSE OG OVERSKUELIGHED 2.0 PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG 11

16 2.4 PSYKIATRISK CENTER KØBENHAVN PC København behandler patienter med psykiatriske diagnoser som eksempelvis depression, skizofreni og angst. Optageområdet dækker store dele af København og udgør et område med ca borgere. PC København har i år 2020 forventeligt ambulante besøg årligt og beskæftiger ca. 850 medarbejdere. Der forventes ca henvendelser årligt i akutmodtagelsen i 2020, hvoraf halvdelen fører til indlæggelse. De fleste indlæggelser sker via akutmodtagelsen, hvor patienter selv henvender sig eller i få tilfælde ankommer med politi eller ambulance. Patienten undersøges og bliver efterfølgende enten indlagt eller sendt videre til behandling i ambulant regi. Behandlingen omfatter bl.a. medicinsk behandling, psykoterapi*, miljøterapi* og psykoedukation*. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 25 dage og varierer fra et par dage til flere uger og måneder. 2.5 AKTØRER OG ORGANISATION Følgende hovedaktører spiller en rolle i forhold til projektet Ny Psykiatri Bispebjerg: Regionsrådet, politisk følgegruppe, styregrupper i Region Hovedstaden, projektledelse Ny Psykiatri Bispebjerg, ledelse, personale og patienter i PC København samt myndigheder. Samarbejdet mellem hovedaktørerne er organiseret i projektorganisationer dels i projekteringsfasen dels i udførelsesfasen. Projektorganisationerne fremgår af byggeprogrammet. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg ved Region Hovedstadens Psykiatri er bygherre på projektet og kontraktpart i forhold til rådgivere, entreprenører og leverandører. Til projektet er MOE, Rådgivende Ingeniører, tilknyttet som bygherrerådgiver med mtre og Brunsgaard + Laursen Arkitektfirma som underrådgivere. Konkurrencedeltagernes/tilbudsgivernes kontakt til projektet skal ske gennem konkurrencesekretær Berith Mavromatis, BM Arkitekter, se pkt PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG

17 Det er vigtigt med udefaciliteter til at ryge og snakke sammen. Personale De mangler i den grad aktiviteter. De mangler noget at tage sig til. Der er ikke noget meningsfuldt for dem og det savner de. Personale Jeg keder mig. Kaffe og smøger er det faste holdepunkt. Patient 2.0 PROJEKTKONKURRENCE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG 13

18

19 3.0 FORUDSÆTNINGER

20 3.1 HELHEDSPLANEN I helhedsplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg (udarbejdet i 2012) opdeles hele matriklen i fire forskellige kvarterer: Somatisk hospitalskvarter mod Tuborgvej i nord Psykiatrisk kvarter i den nordøstlige del Historisk kvarter med administration, forskning og laboratorier i den sydlige, fredede del Park kvarter med centralt ankomstområde i midten Hvert kvarter har sit eget udtryk og identitet. I helhedsplanen samles alle psykiatriske funktioner i den nordøstlige del af matriklen. 3.2 KONKURRENCEOMRÅDET Konkurrenceområdet er beliggende i den nordøstligste del af Bispebjerg Hospitals arealer, se kort side 25. Nord for området ligger en ungdomsklub og Lions Kollegiet, og mod øst ligger en vuggestue. Mod syd og vest ligger det øvrige Bispebjerg Hospital. En del af de nærmeste bygninger, bygning 60, 61 og 62 (i Lersø Komplekset) vil på sigt indgå i psykiatrien, og bygning 16, 17 og 18 rummer allerede i dag Bispebjerg-afdelingen af BUC. Konkurrenceområdet udgør ca m². Der er i dag en række bygninger på arealet. De vil af bygherre blive nedrevet i den takt, det er nødvendigt i forhold til etaperne i byggeriet. Kælderen under bygning 15 bevares for evt. fremtidig brug. 3.3 BEBYGGELSE Det oprindelige Bispebjerg Hospital er tegnet af arkitekt Martin Nyrop og indviet i Hospitalet var et visionært sundhedsprojekt anlagt med en række pavilloner i et stort haveanlæg med en stram, symmetrisk bebyggelsesplan. Denne del af Bispebjerg Hospital er fredet og udpeget som et værdifuldt kulturmiljø og derfor omfattet af retningslinjer for varetagelse af kulturværdierne. Det nye bygningskompleks skal respektere det bevaringsværdige kulturmiljø. Vest for nybyggeriet og inden for det somatiske kvarter skal der etableres et nyt Akuthus. Det betyder, at størstedelen af de eksisterende bygninger inden for dette område nedrives. Der gennemføres også en konkurrence om dette projekt i perioden ADGANG TIL KONKURRENCEOMRÅDET Adgang til Ny Psykiatri Bispebjerg vil ske via den nordlige indkørsel fra Tuborgvej / Ring 2, og sekundært fra syd ad Ringvej og for ambulancer ad en forlængelse af Bispebjerg Bakke. 3.5 LOGISTIKFUNKTIONER Alle vareforsyninger, der kan transporteres i Region Hovedstadens standardtrådvogne til Ny Psykiatri Bispebjerg, vil blive leveret via Laboratorie- og Logistikbygningen til psykiatriens fælles modtageområde i kælderen under nybyggeriet, hvorfra personalet transporterer forsyningerne videre til de forskellige funktionsområder. Odd size (såsom møbler mm) vil dog skulle leveres direkte til modtageområdet i kælderen. Returgods/affald/vasketøj returneres også via modtageområdet FORUDSÆTNINGER

21 3.6 TERRÆN OG BEPLANTNING Konkurrenceområdet ligger på et let skrånende terræn. Der er via landmåler foretaget opmåling og udarbejdet en koteplan for grunden. Planen er vedlagt som bilag 4.5. Der er ingen fredede bygninger inden for konkurrenceområdet, men der findes enkelte bevaringsværdige træer. Omfanget af bevaringsværdige træer/beplantning fremgår af lokalplan nr. 497, bilag JORDBUND OG FORURENING Geotekniske undersøgelser viser, at jordbundsforholdene i byggeområdet overvejende består af leraflejringer. Matriklen er beliggende på et areal, der er områdeklassificeret, og den overfladenære jord er af myndighederne kategoriseret som lettere forurenet, hvor ikke andet er dokumenteret. 3.8 ARKÆOLOGI Københavns Museum har på baggrund af arkæologisk arkivsøgning anbefalet, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse (stikprøvevis udgravning på ubebyggede arealer). Forundersøgelsen forventes gennemført af bygherre inden byggestart. 3.9 KOMMUNENS PLANLÆGNING Det planmæssige grundlag for konkurrencen er Lokalplan nr Til lokalplanen er tilknyttet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) og i forbindelse med lokalplanen er der vedtaget et kommuneplantillæg, bilag 3.1. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af helhedsplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Den har til formål at muliggøre en udvidelse af det eksisterende Bispebjerg Hospital til et moderne og velfungerende hospital med respekt for områdets eksisterende kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter. Lokalplanen sikrer sammenhæng mellem bygninger og landskab. Lokalplanen definerer kravene til bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen er byggeretsgivende, og når de enkelte byggeprojekter overholder lokalplanens rammer, kræves ikke yderligere plandokumenter bortset fra byggetilladelser. Lokalplanen blev endeligt vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation den 31. oktober ETAPER Nybyggeriet skal opføres i to etaper, hvor første etape skal kunne fungere selvstændigt. Det er samtidig vigtigt, at driften af eksisterende bebyggelse kan opretholdes, mens etape 1 opføres. Den præcise fordeling af kvadratmeter og funktioner på de to etaper afhænger af forslagets bud på opfyldelse af de krav og ønsker om funktioner og sammenhænge, der er beskrevet i byggeprogram og rumbeskrivelser, bilag 1.1. I etape 1 forventes opført minimum m 2 (ekskl. areal til parkeringskælder), der skal rumme: Akutmodtagelsen (herunder i alt 42 senge) En sengeenhed (32 senge) Forhal ECT-enheden * Relevant andel af personalefaciliteter (omklædning) Psykiatriens fælles modtageområde Parkeringskælder Hvis det er muligt, indarbejdes desuden auditorium, møderum, undervisning og flere sengeenheder. I etape 2 opføres den resterende del af bebyggelsen. 3.0 FORUDSÆTNINGER 17

22 Bevaringsværdige træer ved bygning Banen ligger nedgravet øst for Bispebjerg Hospital Indkørsel fra Tuborgvej/Ring FORUDSÆTNINGER

23 BUC, Bygning 16 Lions kollegiet og boldbanen mod nord øst Bygning 52 Vuggestuen Væksthuset Bygning 60, 61 og 64 i Lersø Komplekset Eksisterende tunnel 3.0 FORUDSÆTNINGER 19

24 Billedtekst FORUDSÆTNINGER

25 Lions kollegiet På billedet fremgår de bygninger, som er relateret til Ny Psykiatri Bispebjerg. Bygning 15, 50, 51 og 52 nedrives for at give plads til nybyggeriet. 3.0 FORUDSÆTNINGER 21

26

27 4.0 OPGAVEN

28 Nedenfor gives en kort introduktion til opgaven om at gennemføre nybyggeriet Ny Psykiatri Bispebjerg. Introduktionen er udarbejdet med den hensigt at give konkurrencedeltagere/tilbudsgivere en relativt hurtig indsigt i opgaven. Byggeprogrammet giver en grundig indføring i forudsætninger, krav til opgaven samt rammer og forudsætninger for byggeriet. Derudover er krav og ønsker til nærhed imellem og inden for centret, sengeenheder og sengeafsnit beskrevet. Desuden beskrives brugerprocesser, organisation, risikovurdering, økonomi og tidsplan. Til byggeprogrammet er der en række bilag bl.a.: Rumbeskrivelser (bilag 1.1) redegør for, hvilke funktioner centret skal indeholde opdelt på områder, enheder og afsnit. Der er detaljerede beskrivelser af krav til hver rumtype. Arealskema (bilag 1.2) angiver ønskede nettoarealer for de enkelte rum under de forskellige funktionsområder. Areal- og Økonomiskema til udfyldelse (bilag 1.3) herunder beskrivelse af brutto/nettoforholdet for byggeriet. Brutto/nettoforholdet er beskrevet (bilag 1.3). Teknisk designmanual (bilag 2.1) beskriver hovedprincipper for brandstrategi, tekniske krav og retningslinjer til teknisk forsyning, primære bygningsdele, energiforbrug, indeklima, VVS, EL samt Sikkerhed og sikring. I forhold til dels besvarelsen af fase 1, projektkonkurrencen (kapitel 5) samt efterfølgende fase 2, udbud med forhandling (kapitel 6) skal konkurrencedeltager/tilbudsgiver forholde sig til og opfylde kravene i byggeprogrammet med tilhørende bilag. De konkurrerende skal forholde sig til alle bilag for at kunne løse opgaven. 4.1 BEBYGGELSESPLAN OG DISPONERING Nybyggeriet til Ny Psykiatri Bispebjerg skal opføres inden for det anviste konkurrenceområde og de anviste byggeområder og skal på en naturlig måde forholde sig til konteksten og udnytte de potentialer, som variationerne i terrænet giver. Bebyggelsen skal disponeres som klynger af gårdhavebebyggelser, der omslutter lukkede, indre haverum, således at der opnås en rumlig variation i bebyggelsen og indpasning i forhold til omgivende landskab og nabobebyggelserne. Der skal etableres sammenhæng mellem funktioner i det nye byggeri og bygning 60, 61, 62 og 64 (i Lersø Komplekset) samt bygning 16 (BUC). Et væsentligt element til at opnå denne sammenhæng vil være etablering af Psykiatritorvet mellem nybyggeriet og bygning 60, 61, 62 og 64 (i Lersø Komplekset). I kælder skal den eksisterende tunnel mellem bygning 64 (i Lersø Komplekset) og nuværende bebyggelse (bygning 15) på konkurrenceområdet bevares. Herudover ønskes en vurdering af mulighed for hel eller delvis indbygning af den eksisterende kælder under bygning 15 i nybyggeriet. Der skal endvidere etableres et fælles modtageområde for psykiatrien i kælderen, hvortil al vareforsyning leveres. Fra modtageområdet etableres en tunnel til bygning 16. Inden for konkurrenceområdet skal der også etableres vej- og udearealer, herunder adgangsvej til vuggestuen Væksthuset på nabomatriklen nr Der skal etableres brutto-m² nybyggeri med 200 senge til psykiatriske patienter. Nybyggeriet opdeles i to etaper, hvoraf første etape omfatter ca m 2, jf. afsnit OPGAVEN

29 TK S UNGD GÅRD OMS- LIONS KOLLEGIET VUGGESTUE ETAPE 2 ETAPE 1 S-TOG LILLE TUBORGVEJ 15 Diagrammet viser placering af konkurrenceområde, byggeområde, område for placering af etapeafgrænsning, nye vejforløb, eksisterende bygninger der nedrives inden for konkurrenceområdet samt eksisterende bygninger, der bevares eller er fredede. Eksisterende veje, der nedlægges, er ikke illustreret. P-HUS TUBORGVEJ / RING 2 19 AKUTHUSET 19B ØSTRE LÆNGDEVEJ RINGVEJ ADGANG OG TILKØRSEL TIL BYGNING 51 OG 52 KONKURRENCEOMRÅDE BYGGEFELTER PSYKIATRIEN ETAPE 1 OG 2 OMRÅDE FOR PLACERING AF ETAPEAFGRÆNSNING LABORATORIE- OG LOGISTIKBYGNING VESTRE LÆNGDEVEJ BYGGEFELTER, SOMATIK BISPEBJERG MATRIKLEN EKSISTERENDE BYGNINGER DER NEDRIVES INDEN FOR KONKURRENCEOMRÅDET OMRÅDE FOR PSYKIATRITORVET FREDEDE BYGNINGER EKSISTERENDE BYGGERI DER BEVARES LERSØ KOMPLEKSET 20 BISPEBJERG BAKKE BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER (BUC) VUGGESTUEN VÆKSTHUSET, MATRIKELNR ØVRIGE BYGNINGER 4.0 OPGAVEN 25

30 Når vi spiller bold og sveder kommer der god stemning. Personale Det er trygt at kunne se personalet og fornemme, at der sker noget. Patient Vi kan gå lige ud i en have, det er vigtigt. Det betyder rigtig meget for mennesker med dagslys. Haven er afdelingens ventiler for dårligdomme. Personale Vi har ikke så mange konflikter her, for patienterne har mulighed for at trække sig. Når en afdeling er en lang gang har de ikke mulighed for at trække sig væk. Personale Vi har én ikke-ryger. Han siger altid jeg går lige i haven og ryger. Haven er et godt mødested. Personale OPGAVEN

31 4.2 ARKITEKTUR Bebyggelsen skal udføres som et moderne byggeri med en høj arkitektonisk kvalitet og inden for en stærk og samlet arkitektonisk hovedidé. Bebyggelsen skal fremstå med sin egen identitet i et nutidigt formsprog der understøtter visionerne for psykiatrien og skaber et visionært og imødekommende psykiatrisk center, hvor mennesket er i centrum. Der ønskes et markant arkitektoniske udtryk, som gerne må markere sig med sin tilstedeværelse, så længe det ikke sker på bekostning af funktionaliteten. Bebyggelsens arkitektoniske karakter skal i forhold til materialevalg, detaljering, proportionering og patineringsevne understøtte en menneskelig skala og variation. Arkitekturen skal medvirke til at skabe ro, sikkerhed, tryghed og overblik for patienter, pårørende og personale. Arkitekturen skal være robust og kunne klare et miljø med hårde fysiske belastninger og slid. HELENDE ARKITEKTUR Helende arkitektur handler om, hvordan lys, lyd, duft, kunst, natur, stemning, farver og andre sanselige og rumlige forhold har en afgørende betydning for menneskers velvære, sundhed, overskud og evne til restitution og heling. Det kan dog være et dilemma både at skabe positive, helende rammer og samtidig imødekomme de sikkerhedskrav, der generelt stilles til lukkede sengeafsnit. BYGNINGSINTEGRERET KUNST Som grundlag for konkurrencerne om Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er der udarbejdet en fælles kunststrategi, jf. bilag Kunsten skal integreres både i eksisterende bygninger, nye byggerier og i udearealerne, så historie, arkitektur, landskab og kunst går op i en højere enhed. appellere til fysisk udfoldelse, medvirke til at gøre hverdagen mere oplevelsesrig for patienter, pårørende og personale samt til at nedbryde institutionspræget. Hvis de konkurrerende ønsker det, kan de foreslå nedslag og placeringer i sengeafsnittene, akutmodtagelsen, forhallen og på Psykiatritorvet, hvor projektet vil kunne styrkes ved at inddrage kunstnere i det videre arbejde. 4.3 FUNKTIONALITET Sengestuer og fællesarealer skal som udgangspunkt placeres på terræn. Grundens form og placering kan vanskeliggøre dette, dog skal det tilstræbes, at minimum 50 procent og helst to tredjedele af sengestuerne etableres i terrænniveau. Adgang til udearealer skal i videst muligt omfang kunne ske niveaufrit. For at sikre en optimal drift af centret samdriftes to sengeafsnit på hver 16 senge, i alt 32 senge svarende til en sengeenhed. En sengeenhed skal placeres på samme niveau. Alle sengeenheder etableres som lukkede enheder, men skal også kunne fungere som åbne enheder. Ved disponering og planlægning af byggeriet skal der fokuseres på at skabe et optimalt flow for patienter, pårørende, personale og vareforsyninger. Herudover skal funktionaliteten i nybyggeriet understøtte følgende tre overordnede ambitioner for Ny Psykiatri Bispebjerg: at patienter, pårørende, medarbejdere, besøgende og studerende føler sig ventet og velkommen, når de ankommer til psykiatrien nærhed og øget kontakt mellem patienter og personale balancegang mellem patienternes ret til diskretion og ønsket om åbenhed og udsyn Kunstnerisk udsmykning skal have pædagogiske og terapeutiske egenskaber. Den skal stimulere patienternes forskellige sanser og 4.0 OPGAVEN 27

32 OPGAVEN

33 4.0 OPGAVEN 29

34 OPGAVEN

35 4.0 OPGAVEN 31

36 Jeg kommer ned i dagligstuen for at have noget at lave. Det er en refleks. Jeg går vel frem og tilbage 40 gange på en dag. Jeg må ikke komme ud endnu. Det er også for at møde de andre, at jeg går på gangen. Patient Hvad har du lavet mens du var indlagt? Ingenting.. Samtale mellem overlæge og patient Jeg kan høre manden snakke, men så åbner jeg bare mere for radioen. Patient om stemme han hører Der er mange aktiviteter vi ønsker at have for patienterne. De går og keder sig. Værksteder og den slags giver dem selvtillid og fremtid. De føler ellers ikke at de kan noget. Personale OPGAVEN

37 4.4 ROBUSTHED Nybyggeriet skal danne rammen om psykiatriens fremtidige behov som fastlagt i Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan Samtidig er det afgørende, at projektet er robust, så det løbende kan tilpasses både budgetmæssige, organisatoriske og behandlingsmæssige ændringer og deraf nye behov. Begrebet robusthed dækker over tre nøglebegreber: Generalitet - brede anvendelsesmuligheder Fleksibilitet - mulighed for ændring af bygningsindretning, vægge m.m. Elasticitet - mulighed for udbygning Hovedfokus for projektet bør lægges på indarbejdelse af generalitet i projektet. 4.5 HOVEDFUNKTIONER OG FLOW Ny Psykiatri Bispebjerg består af en række hovedfunktioner, der skal understøtte psykiatriens udvikling fremadrettet. Det er essentielt, at de enkelte hovedfunktioner er placeret optimalt i forhold til hinanden, hvilket beskrives nærmere i byggeprogrammet. Byggeriet skal indeholde følgende hovedfunktioner: Hovedindgang og forhal med reception, opholdsområde, tandklinik og adgang til auditorium og til ECT-enheden. Akutmodtagelse, der fungerer som en døgnåben psykiatrisk modtagelse. I tilknytning til akutmodtagelsen er et åbent modtage sengeafsnit med 10 ensengsstuer og en lukket modtage sengeenhed med to lukkede sengeafsnit med hver 16 senge, i alt 42 senge samt tilhørende patientfaciliteter. Nogle borgere ankommer til akutmodtagelsen med ambulance eller politi, hvorfor der skal etableres et særligt lukket og afskærmet ankomstområde med plads til ambulancer og politibiler. ECT-enhed, som er det kliniske afsnit, hvor der gives ECT-behandling. ECT-enheden er en klinisk behandlingsenhed for ambulante og indlagte patienter. Sengeenheder, som består af 32/30 sengestuer fordelt i to sengeafsnit med aktivitets- og fællesrum, samt personalebase og kontorer. Der skal etableres fire almene sengeenheder á 32 senge og en specialsengeenhed á 30 senge, som indeholder et geronto* sengeafsnit med 15 senge samt et alment sengeafsnit med 15 senge. Sammen med de 42 senge i akutmodtagelsen giver dette i alt 200 senge i nybyggeriet. Sengestuerne er énsengsstuer. Alle sengeenheder skal ved hjælp af sluser* etableres som lukkede enheder, men de skal også kunne fungere som åbne enheder uden slusefunktion. En sluse er betegnelsen for en rummæssig foranstaltning, der muliggør adgangskontrol fra et offentligt område til et specifikt område, hvor der er behov for at kontrollere, hvilke personer der passerer ind og ud, og hvilke genstande, som medbringes. Patientfaciliteter både inde og ude, som sikrer mulighed for aktivitet og oplevelse for patienter. Patientfaciliteter omfatter både rum til aktiviteter og rum til behandling. Faciliteterne er inddelt i fire niveauer: Faciliteter i afsnittet Faciliteteri enheden Faciliteter mellem to sengeenheder. Disse skal placeres tættest muligt på sengeenhederne for at sikre patienter en så direkte adgang som mulig. Faciliteterfor alle. Disse skal placeres, så der sikres en ligeværdig adgang fra alle sengeenheder. Kontorfaciliteter indeholdende enkeltmandskontorer, flerpersonskontorer, konferencerum, flexrum og uformelle mødesteder. Undervisnings- og personalefaciliteter, herunder auditorium, undervisnings- og møderum samt omklædning. Logistikfunktioner, herunder psykiatriens fælles modtageområde for varer, forsyninger og rengøring. Modtageområdet etableres i kælderniveau med optimal tilgængelighed fra det eksisterende og nye tunnelsystem. 4.0 OPGAVEN 33

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL...4 2. KONKURRENCENS

Læs mere

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN KOLOFON Udgivet af: Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Ejendomme Tekst og redigering: Arkitema k/s Alectia a/s Københavns Kommune

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Konkurrencebetingelser 13. JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger...4 1.1 Baggrund...4 1.2 Konkurrencens forløb...4 1.3 Konkurrenceudskriver...5 1.4 Konkurrencens

Læs mere

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivninger i det 21. århundrede - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Arkitema K/S 2008 Trykkeri Damgaard-Jensen A/S Sat med Foundry Sans ISBN 978-87-7064-035-0 1. udgave,

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

ModelprograM for daginstitutioner

ModelprograM for daginstitutioner MODELPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER erhvervs- og byggestyrelsen realdania januar 2010 JANUAR 2010 ModelprograM for daginstitutioner 1 forord institutioner for fremtiden Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania

Læs mere

Diakonissestiftelsen. Program for parallelkonkurrence. 27. oktober 2011

Diakonissestiftelsen. Program for parallelkonkurrence. 27. oktober 2011 Diakonissestiftelsen Program for parallelkonkurrence 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1 Bilagsoversigt:...2 2 Velkomst...3 3 Diakonissestiftelsen - historisk tilbageblik og

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1.

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 19. februar 2008. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum 1. Resume Multimediehuset

Læs mere