sberetning år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 0 04 sberetning år"

Transkript

1 D E T K G L B I B ÅRSBERETNING L I O T E K 2004

2 årsberetning 2004

3 NORDISK MILJØMÆRKNING kolofon FORSIDE: Fakultetsbiblioteket for humaniora skal ligge på det nye Universitetstorv i Ørestaden, og bestå dels af et publikumsområde med mange læsepladser og bøger på åbne hylder, dels af et klimastyret magasin med kompaktreoler, hvor en del af bibliotekets enestående og værdifulde samlinger kan blive opbevaret under optimale forhold. Første etape af byggeriet stod færdigt i 1998 og er brugt til magasin og kontorer. I 2004 blev der givet grønt lys for projekteringen af fakultetsbibliotekets anden etape BAGSIDE: Plakat fra udstilling i Det Nationale Fotomuseum, der åbnede 17. november under titlen Unsettled 8 sydafrikanske fotografer.den viste værker af David Goldblatt, Santu Mofokeng, Jodi Bieber, Jo Ractliffe, Guy Tillim, Lolo Veleko, Adam Broomberg og Oliver Chanarin. Udstillingen gav et indblik i et samfunds forvandling fra apartheidstyrets ophør til dagens Sydafrika. Jo Ractliffe: Diana (Images from the Diana archive), Konceptdesign: Tryk: Papir: Foto: Svanemærket: Oplag: Årsberetning 2004 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann. Summary er oversat af Vibeke Cranfield Kontrapunkt a/s Phønix-Trykkeriet A/S, Århus. Miljøcertificeret ISO 12001/EMAS-godkendt Papiret er officielt miljøgodkendt og trykt med planteoliefarve uden opløsningsmidler. Det opfylder de i ISO 9706: 1994 fastsatte krav til langtidsholdbart papir Alle fotos er taget af Fotografisk Atelier, Det Kongelige Bibliotek, ved Karsten Bundgaard, medmindre andet angives Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke Svanen. Licens nr Det Kongelige Bibliotek Postboks København K Tlf: eks. ISBN: ISSN:

4 indhold FORORD: 5 FOKUS: 9 Sponsorering, fondsstøtte og institutionssamarbejde FOKUS: 13 Store sponsorater OVERORDNEDE FORHOLD Benyttelsen af Det Kongelige Bibliotek 19 Nationalbiblioteksfunktionen 19 Materialeanskaffelsesbevillingen 23 Nationalbibliografien 26 Universitetsbiblioteksfunktionen 26 Universitetsbiblioteksopgaven 27 Universitetsbiblioteksopgavens struktur Materialeanskaffelsesbevillingen FOKUS: 39 Opfølgning på brugerundersøgelsen af universitetsbiblioteksopgaven FOKUS: 41 Retrokonvertering af institutbibliotekernes kataloger FOKUS: 43 Undervisningssamarbejde med Københavns Universitet DE BIBLIOTEKSFAGLIGE OPGAVER Pligtafleveringsafdelingen FOKUS: 47 Pligtafleveringsloven af 1997 evaluering af dens effekt FOKUS: 49 Udvidet lov om pligtaflevering 51 Håndskriftafdelingen 56 Kort- og Billedafdelingen 61 Musik- og Teaterafdelingen FOKUS: 66 Carl Nielsen Udgaven FOKUS: 68 Wahlverwandschaften - udstilling i Göttingen 70 Orientalsk og Judaistisk afdeling 75 Biblioteksindkøbsafdelingen 77 Publikumsafdelingen 80 Hovedsamlings- og Dokumentleveringsafdelingen 84 Dokumentations- og Digitaliseringsafdelingen 90 Bevaringsafdelingen FOKUS: 92 Særbevilling til bevaring af fysiske materialer FOKUS: 94 Bevar Bogen 95 Kulturafdelingen FOKUS: 102 Forberedelserne til H. C. Andersen-året 2005 FOKUS: 104 Siemens sponsorerer nyt ensemble til Diamanten 106 Forskningsafdelingen 3

5 TVÆRGÅENDE OPGAVER Edb-afdelingen 119 Administrationsafdelingen FOKUS: 123 Opklaringen af de store bogtyverier i 1970 erne 127 Driftsafdelingen 128 Sikringsafdelingen 130 Bygningsdriftsafdelingen 131 Byggeprojektsekretariatet 133 Regnskab for bog- og materialeanskaffelser 135 Personalia indhold MEDARBEJDERFORENINGER Personaleforeningen 137 Kunstforeningen STATISTIK 138 RÅD & UDVALG 155 PUBLIKATIONER 163 MEDARBEJDERE 178 SUMMARY 187 4

6 forord Af direktør Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek er Danmarks Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek for humaniora, teologi, samfundsvidenskaber og jura. På begge disse to hovedområder er der taget væsentlige initiativer og sket mange nyskabelser i For nationalbiblioteket har opgaven især været koncentreret om bevaring af såvel den elektroniske som den fysiske kulturarv. Kort før jul blev en udvidet pligtafleveringslov vedtaget af Folketinget med 103 stemmer for og ingen imod. Hovedformålet med den nye lov er at bringe lovgivningen om pligtaflevering i overensstemmelse med den teknologiske udvikling for så vidt angår den elektroniske kulturarv og samle lovgivningen om pligtaflevering i én lov. Pligtafleveringsloven kommer herefter til også at omfatte film, radio- og fjernsynsprogrammer og i øget omfang dansk internetmateriale. Det indhøstede materiale skal også bevares for eftertiden. Som forberedelse til den udvidede lov udarbejdede Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek i henhold til opdrag fra Kulturministeriet en rapport om indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af det danske internet med anbefalinger til, hvorledes dette arbejde skulle gennemføres. Rapporten indgik i det lovforberedende arbejde. Loven træder i kraft 1. juli 2005, og fra det tidspunkt skal Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket nedtage den danske del af internettet og sikre det for eftertiden. Det skal ske på basis af en indsamlingsstrategi, der er en kombination af tværsnitshøstning, selektiv høstning og begivenhedsorienteret høstning. Direktør for Det Kongelige Bibliotek Erland Kolding Nielsen 5

7 Høstning er en delvis automatiseret proces, hvor materialet nedtages fra internettet. Som et eksempel på, hvad den kommende pligtafleveringslov giver af muligheder, gennemførtes i foråret 2004 som pilotprojekt en begivenhedsorienteret nethøstning af danske og australske mediers dækning af Kronprins Frederik og Mary Donaldsons bryllup, hvilket var de to bibliotekers gave til parret. Inden pligtafleveringslovens ikrafttræden skal de nødvendige it-systemer være udviklet, således at lovens intentioner kan realiseres fra starten. Hensynet til persondatalovgivningen betyder, at adgangen til det indsamlede materiale i begyndelsen begrænses til forskningsformål, men det er forventningen, at der siden hen åbnes mulighed for bredere adgang. Udvidelsen af den digitale pligtaflevering vil gøre Det Kongelige Bibliotek endnu mere digitalt.vi er et hybridt bibliotek, hvor den digitale andel er stadig stigende. Også bevaringen af de fysiske materialer har haft politisk bevågenhed. I marts blev Kulturbevaringsplanen fra 2003 udmøntet med 40 mio. kroner om året i årene fordelt på 30 mio. kroner til indsatser for den fysiske kulturarv og 10 mio. kroner til indsats for den elektroniske kulturarv. Forud for denne bevilling ligger mange års forarbejde, bl. a. den omfattende Bevaringsplan 2010, som Det Kongelige Bibliotek udarbejdede i Denne danner sammen med Kulturbevaringsudredningen fra 2003 udgangspunkt for formulering og konkretisering af en i efteråret 2004 udarbejdet handlingsplan for Det Kongelige Biblioteks bevaringsarbejde med de fysiske samlinger. Ifølge handlingsplanen skal bevaringsindsatsen de næste fire år ske som en kombineret indsats baseret dels på den særlige kulturbevaringsbevilling, dels på Bevaringsafdelingens hidtidige andel af bibliotekets ordinære finanslovsbevilling. Formålet med kulturbevaringsbevillingen er at gøre en ekstraordinær indsats for samlinger af enestående national betydning. Arbejdet er her opdelt på tre indsatsområder, nemlig forebyggende bevaring, konservering og restaurering, samt substitution. Samtidig med realiseringen af den nye handlingsplan for bevaring arbejdes der også på en langsigtet plan for samlingernes magasinering i klimastyrede magasiner. Af relevans for nationalbiblioteksområdet skal endelig nævnes det glædelige, at den store tyverisag fra 1970 erne er blevet opklaret. De efterfølgende retssager har som enkelttema uden sammenligning været pressens yndlingsemne i forhold til Det Kongelige Bibliotek i Glæden over at have fået hovedparten af de forsvundne bøger tilbage er stor. Universitetsbiblioteksfunktionen er Det Kongelige Biblioteks anden store hovedopgave. I kraft af den nye universitetslov ændres ledelsesstrukturen på Københavns Universitet. Den ny universitetslov bryder radikalt med den århundredgamle tradition med valgte ledere. Samtidig er der sket en organisatorisk forandring med en meget betydelig reduktion i antallet af institutter. Der sker også ændringer i den måde, man tilrettelægger uddannelser på. Universitetsbiblioteksopgaven skal tilrettelægges således, at Københavns Universitets strategi understøttes. Det Kongelige Bibliotek ønsker fortsat at være en forord 6

8 forord attraktiv samarbejdspartner for Københavns Universitet og anser det for centralt at støtte Københavns Universitet i dets målsætning om at høre blandt verdens førende universiteter. Det er vores målsætning, at vi løser universitetsbiblioteksopgaven så godt, at universitetet skønner, at det ikke ville kunne løse opgaven bedre, hvis universitetsbiblioteket organisatorisk havde været en del af universitetet. En række initiativer skal understøtte denne målsætning. Et område er opfølgningen på brugerundersøgelsen af universitetsbiblioteksopgaven, som blev gennemført i Undersøgelsen har dannet udgangspunkt for en handlingsplan, som har været drøftet med repræsentanter for Københavns Universitet. Et indsatsområde drejer sig om køb af nye bøger. Her er der udarbejdet en revideret accessionspolitik, og i forlængelse heraf har der været nedsat en arbejdsgruppe sammen med universitetet, der havde til opgave at revidere det aktuelle anskaffelsesbudget. Et andet indsatsområde drejer sig om materialets tilgængelighed, hvor der er sket en revision af udlånspolitikken, således at bøger og tidsskrifter i højere grad kan være tilgængelige, når brugerne rekvirerer materialet. Efter at denne ordning er indført, er udlånstallet steget, og det ser ud som om, ordningen har haft den tilsigtede virkning. Som endnu et initiativ er der igangsat et kompetenceudviklingsprojekt for fagreferenterne, som er koordineret med Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek. Der sættes særligt fokus på fagreferenterne og deres samspil med Københavns Universitet. Fagreferenterne er bibliotekets fremskudte faglige repræsentanter i forhold til Københavns Universitet. Målet er ikke bare at identificere, hvilke nye opgaver Det Kongelige Bibliotek skal kunne løse, men også at udvikle modsvarende kompetencer til den udvikling, som sker på universitetet. Fagreferenterne er som de direkte repræsentanter naturligvis stærkt afhængige af alle øvrige medarbejdere på biblioteket for at kunne løse deres opgaver. Kompetenceudviklingsprojektet indgår derfor i bibliotekets langsigtede udviklingsstrategi vedrørende den samlede opgave som universitetsbibliotek. Universitetets omfattende revision og nyorientering af egen struktur åbner nye muligheder for samarbejdsrelationerne. En af de nyeste er, at Det Kongelige Biblioteks medarbejdere er blevet involveret i den obligatoriske del af undervisningen af nye studerende, ligesom biblioteket er blevet inddraget i undervisningen i informationskompetence for videnskabelige medarbejdere. Et andet værdifuldt resultat af samarbejdet er, at der i december blev indgået aftale med de teologiske, samfundsvidenskabelige og juridiske fakulteter om, at Det Kongelige Bibliotek skal drive fakulteternes institutbibliotekers bibliotekssystemer via vort eget Aleph-system. Det er et godt eksempel på, at it-udviklingen indebærer nye muligheder for integration på tværs og for samspillet mellem de to institutioner. Desuden vil vi om få år kunne tilbyde nye fysiske rammer på Amager. Kulturministeriet har nemlig besluttet, at byggeriet af et kombineret universitetsbiblioteks- og magasinbyggeri sættes i gang, og arbejdet er startet. Der er tale om anden etape af den eksisterende maga- 7

9 sinbygning i Njalsgade 112. Det Kongelige Biblioteks nuværende fakultetsbibliotek for humaniora ligger som en integreret del af Københavns Universitet Amager, og det er for længst aftalt, at biblioteket skal rømme disse arealer, således at de kan overgå til andre formål for universitetet eller rives ned. Målet er, at der i anden etape skal etableres et nyt moderne universitetsbibliotek i lokaler vendt mod nord og mod vest med en helt central og markant placering og udformning ud til Universitetspladsen. Samtidig skal der ske en udbygning af bibliotekets magasinkapacitet med en tilbygning mod syd. Det Kongelige Biblioteks hovedformål er at understøtte forskning og videregående uddannelse, men også formidlingen af bibliotekets samlinger og opgaver til landets borgere har høj prioritet. Bevar Bogen-kampagnen har vakt betydelig opmærksomhed, og musiksponsoraterne som er grundlag for dannelsen af DiamantEnsemblet er intet mindre end enestående for en institution som Det Kongelige Bibliotek. Både Kulturnatten og bibliotekets deltagelse i Bogmessen i Forum blev i 2004 udvidet med nye aktiviteter, som understøttede Bevar Bogen-kampagnen. Bevaringsafdelingens arbejdende værksted blev ved begge lejligheder en af de store publikumsmagneter. Diamantklubben fik en ansigtsløftning i 2004 med det nye klubblad Diamanten, som har fået en usædvanlig god modtagelse. Udstillingskonceptet er under udvikling. Det nye sponsorsamarbejde med Montana Møbler er udstillingsmæssigt det mest spændende siden Diamantens åbning, hvor it som formidlingsværktøj tænkes ind helt fra starten er 200-året for H.C. Andersens fødsel, og det er ikke for meget sagt, at jubilæet vil blive fejret over hele verden. Også Det Kongelige Bibliotek har forberedt en bred vifte af aktiviteter. Det bliver en kærkommen lejlighed til gennem udstillinger, aktiviteter og elektronisk publicering at fremvise bibliotekets i sagens natur enestående samling af Anderseniana, herunder manuskripter, dagbøger, portrætter og alverdens udgivelser af hans eventyr. Det Kongelige Bibliotek har noget at vise frem for både København, Danmark og verden. Der skal rettes en særlig tak til alle Det Kongelige Biblioteks mange samarbejdspartnere, hvoraf især skal nævnes Københavns Universitet. Desuden skal lyde en stor tak til bibliotekets sponsor G.E.C. Gad A/S, en række enkeltpersoner, fonde og andre samarbejdspartnere. En række aktiviteter kunne ikke have været gennemført uden generøs støtte herfra. Det er en stor fornøjelse i denne årsberetning at kunne berette om og perspektivere alle de mange opgaver, aktiviteter, initiativer og projekter, som Det Kongelige Bibliotek som helhed, dets afdelinger og medarbejdere varetager, udfører og tager, og hvor disse opgaver og initiativer i stigende grad befrugter hinanden på tværs af organisatoriske opdelinger og skel. Det Kongelige Bibliotek står i dag mere end på noget andet tidspunkt i dets historie som en bred og central kulturarvs-, forsknings- og serviceinstitution, anerkendt og agtet for sin rolle og indsats, brugt i et hidtil uset omfang, af betydning ikke bare for forskning og uddannelse, men meget synlig for og brugt på nye måder af en stadig stigende del af Danmarks befolkning. forord 8

10 Sponsering FOKUS Sponsorering, fondsstøtte og institutionssamarbejde Af direktør Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek retter en varm tak til følgende sponsorer, fonde, institutioner, virksomheder og private for engageret samarbejde og støtte i 2004: Augustinus Fonden: Trykning af bogen Fotografi i Diamanten af Ingrid Fischer Jonge. Indspilning af cd med motetsamlingen Musica Nuptialis af Bartholomaeus Stockmann. Trykning af Vilhelm Bergstrøm En Borger i Danmark Beckett-Fonden: Fortsat driftsstøtte til Carl Nielsen Brevudgaven. Solisthonorarer i forbindelse med DiamantEnsemblets koncerter. Den Berlingske Fond: Udstilling af værker af tegneren Poul Holck i Museet for Dansk Bladtegning. Bevar Bogens sponsorer: I 2004 inviterede Det Kongelige Bibliotek for første gang virksomheder, fonde, institutioner og private til at støtte bevaringen af den fælles kulturarv. I løbet af projektets første halve år har nedenstående tegnet sig som sponsorer: Arkivrommet Recall A/S restaurering af Søren Kierkegaard-Arkivet. Ingeniør Ernst B. Sunds Fond renoveringen af 80 originaloptagelser (fotografier) af H.C. Andersen. Nina Rancke-Madsen og Svend Mose restaureringen af Theodor Torlacius' Skálholt-kort fra Leo Bresson har doneret et beløb til Bevar Bogen - uspecificeret. Henning Bjerregaard Jørgensen har sponsoreret restaureringen af søkort udført af Jacob Aertsz Colom. Kulturminister Brian Mikkelsen foretog åbningen af projekt Bevar Bogen. Åbningen foregik i Det Kongelige Bibliotek 3. april Her følger ministeren interesseret et stykke konserveringsarbejde udført af konserveringstekniker Inger Hoby 9

11 En medarbejder ved Det Kongelige Bibliotek restaureringen af Fattigholms tegninger. Elisabeth og Jørn Brenøe restaureringen af Tidebog på pergament fra 15. årh. Jytte Bondesen restaureringen af dele af operaen Aladdin af C.F.E. Hornemann. (Delsponsorat). Forlaget Gyldendal har doneret et beløb til Bevar Bogen - uspecificeret. Biblioteksstyrelsen. Overbygningspuljen: Montrer til vandreudstilling til institutioner uden for København om H.C. Andersen. Bikubenfonden/BG Fonden: Løbende galleriudstillinger i Museet for Dansk Bladtegning. British Council: Bill Brandt - retrospektivt. Udstilling i Det Nationale Fotomuseum. Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat: Fortsat driftsstøtte til Carl Nielsen Udgaven. Fortsat støtte til Carl Nielsen Brevudgaven. Carlsbergfondet: Erhvervelse af brevsamling vedrørende Just Mathias Thiele. Udarbejdelse af Catalogue of Oriental Manuscripts in Danish Collections (COMDC):Arabic Manuscripts; vol. 5. Ny Carlsbergfondet: Gave til Det Nationale Fotomuseum, et fotografi af Peter Holst Henckel, et fotografi af Søren Jensen og tre fotografier af Torben Christensen. Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner: Trykning af bogen Fotografi i Diamanten af Ingrid Fischer Jonge. Trykning af motetsamlingen Musica Nuptialis af Bartholomaeus Stockmann. C.L. Davids Fond og Samling: Forberedelse til udgivelse af F.C. von Havens rejsejournal Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene/CKU: Unsettled - 8 sydafrikanske fotografer. Udstilling i Det Nationale Fotomuseum. Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968: Trykning af bogen Fotografi i Diamanten af Ingrid Fischer Jonge. Danske Bank: Erhvervelse af brevsamling efter komponisten Niels W. Gade. Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond: Trykning af bogen Fotografi i Diamanten af Ingrid Fischer Jonge. Trykning af F.L.Ae. Kunzen: Samlede klaverværker. Gads Fond: Udarbejdelse og trykning af Vilhelm Bergstrøm En Borger i Danmark Gangstedfonden: Støtte til Carl Nielsen Brevudgaven. Indspilning af cd med motetsamlingen Musica Nuptialis af Bartholomaeus Stockmann. Sponsering 10

12 Sponsering Trykning F.L.Ae. Kunzen: Samlede klaverværker. G.E.C. Gad A/S har som hovedsponsor for Det Kongelige Bibliotek i 2004 muliggjort: Uddeling for fjerde gang af H.O. Lange-prisen - Det Kongelige Biblioteks forskningsformidlingspris på kr Udstillingen Skatte i Det Kongelige Bibliotek. Opera i Diamanten - tre operaaftener. Foredragsrækken Skatte. Foredragsrækken Danske Bladtegnere. Kulturbladet Diamanten. Bill Brandt - retrospektivt. Udstilling i Det Nationale Fotomuseum. Etablering af en "intelligent" søgbar tekst til Guaman Pomas Inkakrønike. Borger i Danmark Udgivelse af Vilhelm Bergstrøms dagbog i fællesskab med Gads Forlag. Kvinderettens rødder. International konference på Det Kongelige Bibliotek. Unsettled - 8 sydafrikanske fotografer. Udstilling i Det Nationale Fotomuseum. Golden Days in Copenhagen: Film og lyrikoplæsninger i forbindelse med udstillingen En muses emigration. Ingeborg Stuckenberg. HCA 2005 Fonden: Udstillingen Digterens teaterdrømme. Udstillingen Skyggebilleder. Fortsat støtte til oversættelse og udgivelse af H.C. Andersens eventyr på arabisk. Udgivelse af Eventyrbog til indvandrerfamilier. Udgivelse af bogen Digterens og balletmesterens luner. H.C. Andersen online. Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse: Trykning af bogen Fotografi i Diamanten af Ingrid Fischer Jonge. Integrationsministeriet: Udgivelse af H.C. Andersen Eventyrbog til indvandrerfamilier. Knud og Dagny Gad Andresens Fond: Erhvervelse af arkiv efter komponisten Paul von Klenau. Knud Højgaards Fond: Fire liedaftener i Diamanten. Unsettled - 8 sydafrikanske fotografer. Udstilling i Det Nationale Fotomuseum. Kvinderettens rødder. International konference på Det Kongelige Bibliotek. Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond: Trykning af bogen Fotografi i Diamanten af Ingrid Fischer Jonge. Trykning af J.P.E. Hartmanns opera Liden Kirsten. Kulturministeriet,Tips- og lottomidlerne: Erhvervelse af arkiv efter komponisten Paul von Klenau. Kunststyrelsen: Unsettled - 8 sydafrikanske fotografer. Udstilling i Det Nationale Fotomuseum. Lillian og Dan Finks Fond: Trykning af J.P.E. Hartmanns opera Liden Kirsten. Lundbeckfonden: Fortsat støtte til Carl Nielsen Brevudgaven. 11

13 Margot og Thorvald Dreyers Fond: Kvinderettens rødder. International konference på Det Kongelige Bibliotek. Montana Møbler: Det Kongelige Bibliotek indgik i 2004 en sponsoraftale med direktør Peter J. Lassen, Montana, om etablering af ny højsikret udstillingssal - et skatkammer. Byggeriet begynder i 2005 og salen indvies i Nordisk Ministerråd: Unsettled - 8 sydafrikanske fotografer. Udstilling i Det Nationale Fotomuseum. Oticon Fonden: Løbende galleriudstillinger i Museet for Dansk Bladtegning. koncerter i Det Kongelige Biblioteks koncertsal. Sonning-Fonden: Udstillingen Wahlverwandschaften om dansk-tyske musikrelationer i perioden ca til ca. 1914, som blev vist i Göttingen. Indiske dage i Diamanten. Statens Humanistiske Forskningsråd: Kvinderettens rødder. International konference på Det Kongelige Bibliotek. Trykning af John T. Lauridsen Nazism and the extreme right in Austria Statens Samfundsfaglige Forskningsråd: Kvinderettens rødder. International konference på Det Kongelige Bibliotek. Sponsering Politikens Fond: Udgivelse af katalog til udstilling af værker af tegneren Poul Holck i Museet for Dansk Bladtegning. Trykning af Vilhelm Bergstrøm En Borger i Danmark Possehl-Stiftung, Lübeck: Trykning af F.L.Ae. Kunzen Samlede klaverværker. Siemens A/S: Det Kongelige Bibliotek indgik i 2004 en sponsoraftale med virksomheden Siemens A/S. Aftalen muliggjorde oprettelsen af Diamant-Ensemblet hjemmehørende i Dronningesalen. Ensemblet, der består af ti solospillere fra DR Radiosymfoniorkesteret og Det Kongelige Kapel, spiller seks årlige Tuborgfondet: Trykning af bogen Fotografi i Diamanten af Ingrid Fischer Jonge. Undervisningsministeriet: Udgivelse af H.C. Andersen Eventyrbog til indvandrerfamilier. Vera og Carl Johan Michaelsens Legat: Trykning af Bind II/8 i Carl Nielsen Udgaven med de mindre værker for orkester: Saga Drøm, Pan og Syrinx,Ved en ung Kunstners Baare m.fl. Weyse Fonden: Trykning af J.P.E. Hartmanns opera Liden Kirsten. Trykning af F.L.Ae. Kunzen Samlede klaverværker. 12

14 Store sponsorater FOKUS Store sponsorater Af direktionskonsulent Anette Faaborg Det Kongelige Bibliotek indgik i 2004 en række nye sponsoraftaler med store danske virksomheder. G.E.C. Gad A/S, som i fem år havde været bibliotekets hovedsponsor, fornyede sit sponsorat. Siemens A/S indgik en flerårig aftale med os om etablering af et DiamantEnsemble. Endelig meldte adskillige sig som sponsorer af det nystartede projekt Bevar Bogen, og endelig underskrev Montana Møbler i oktober en sponsorkontrakt om indretning af et nyt, højsikret skatkammer på Det Kongelige Bibliotek. Biblioteket modtager hvert år substantiel støtte fra danske fonde uden hvis donationer aktivitetsniveauet ikke kunne holdes så konstant. I det følgende skal det imidlertid handle om egentlige sponsorater. En sponsoraftale indgås mellem to parter, f.eks. en virksomhed og en kulturinstitution, hvor begge parter yder og forventer et ligeligt udbytte på almindelige forretningsvilkår. Der er tale om et kontinuerligt og ofte længerevarende samarbejde, hvor der aftales modydelser og skrives kontrakter. Normalt går der lang tid fra den første henvendelse til underskrivningen af en sponsorkontrakt. F. eks. gik der, fra bibliotekets første møde med Montanas direktør, Peter J.Lassen, til kontrakten blev under- 29. oktober præsenteredes på et medarbejdermøde det nye sponsorsamarbejde med Montana om indretning af et skatkammer til skiftende udstillinger af bibliotekets mest kostbare klenodier. Skatkammeret får navnet Montanasalen. Her præsenterer Montanas direktør Peter J. Lassen med smittende begejstring bibliotekets medarbejdere for sine ideer bag projektet 13

15 Store sponsorater H. O. Lange-prisen er sponsoreret af G.E.C. Gads Fond og uddeles hvert år en tirsdag tæt på Diamantens indvielsesdag 15. september (1999). I 2004 uddeltes prisen, som er på kr. og som gives til fremragende forskningsformidling, for fjerde gang. Prisen gik til det populærvidenskabelige tidsskrift om arkæologi og kulturhistorie SKALK, som udkom første gang i Her modtages prisen af redaktørerne Jørgen Kraglund (tv.) og Christian Adamsen. Til højre ses grundlæggeren af SKALK, Harald Andersen skrevet i oktober 2004, ca. et år - men hvilket år! Gennem en møderække på biblioteket og en studierejse til London, udviklede Peter J. Lassen visionen om indretning af en ny udstillingssal i bibliotekets nuværende Galleri. Et skatkammer, hvor de mest dyrebare klenodier fra samlingerne kan udstilles permanent i højsikrede montrer. Drømmen om en sådan udstillingssal har biblioteket haft lige siden opførelsen af Diamanten - uden at have haft mulighed for at realisere den. Nu udviklede den visionære Montana-direktør et drømmeprojekt for øjnene af os. Udstillingssalen bliver helt anderledes i design og arkitektur end noget hidtil kendt. Byggeriet går i gang i 2005, og i 2006 kan biblioteket invitere til åbningen af Montanasalen som den naturligt kommer til at hedde. Gadkoncernens beslutning om at forlænge sponsorsamarbejdet tog til gengæld ikke lang tid. Her er der tale om en hovedsponsor, som fra januar 2000 til og med december 2004 har sponsoreret en vifte af kulturaktiviteter på Det Kongelige Bibliotek. Udstillinger, foredrag, bogudgivelser og kulturbladet DIAMAN- TEN har gennem de fem år båret Gadkoncernens logo. Inkl. den årlige H.O.Lange Pris, som gives for fremragende indsats for forskningsformidling. Den nye sponsoraftale er indgået direkte med G.E.C. Gads Fond i slutningen af Det er af stor betydning for Det Kongelige Bibliotek, at Gadkoncernen fortsat vil støtte vore formidlingsaktiviteter bredt. 14

16 Udlån samlet udlån heraf: hjemlån m.m fotokopier og fotografier institutlån Kbhvns. Univ læsesalslån elektroniske lån fornyelser samlet udlån heraf: hjemlån m.m fotokopier og fotografier institutlån Kbhvns. Univ læsesalslån elektroniske lån fornyelser Overordnede forhold Benyttelsen af Det Kongelige Bibliotek Det er et overordnet mål for Det Kongelige Bibliotek at fremme udviklingen hen imod det digitale bibliotek gennem en fortsat udnyttelse af informationsteknologiens muligheder. Det skal lette brugerens adgang til information, fremme udnyttelsen af samlingerne og effektivisere samlingsforvaltningen og formidlingsarbejdet. Udlånet er et af de områder, hvor den digitale benyttelse er vokset kraftigt med en stigende brug af de elektroniske og digitale tjenester. I 2003 udgjorde de elektroniske lån 67 % af de samlede udlån og denne andel er steget til 73 % i Samtidig er det samlede udlån fordoblet fra 2001 til Udlån Konventionelle lån *) Elektroniske udlån I alt Elektron. andel af total 47 % 51 % 67 % 73 % *) Eksklusive fornyelser Biblioteket abonnerer på mange elektroniske ressourcer og gennemfører selv massive digitaliseringsprojekter. Det har derfor været en klart formuleret politik, at disse samlinger skal udnyttes, at der skal ske en stigning i benyttelsen, og at denne stigning først og fremmest skal ske på det elektroniske udlån. Lånemønstre og øvrige benyttelsesmønstre er som følge heraf under kraftig forandring. De elektroniske lån er det mest dynamiske område og udgør som nævnt nu 73 % af de samlede lån. Sammensætningen af de elektroniske lån ses af nedenstående oversigt: ELEKTRA (licensbelagte ressourcer) Den Nationale Billedbase og Portrætbasen Dansk Nationallitterært Arkiv Arkiv for Dansk Litteratur Tekster m.m. på KBs www I alt

17 jan feb mar april I lighed med andre videnskabelige biblioteker har Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek licens på elektroniske ressourcer fra kommercielle udbydere, dvs. elektroniske tidsskrifter, bøger og databaser. Disse ressourcer er samlet i ELEKTRA. Efter en beskeden start i er benyttelsen af ELEK- TRA steget med 52 % i Stigningen skyldes bl.a., at der i efteråret 2002 etableredes en ny facilitet Fjernbenyttelse til elektroniske ressourcer, som gør det muligt for studerende og institutansatte ved Københavns Universitet at få adgang til de elektroniske ressourcer fra egen pc. Det elektroniske udlån i øvrigt sker fra samlinger, som er produceret af biblioteket selv. maj juni Generelt ses der i de fleste biblioteker i disse år et fald i de konventionelle lån. juli august sep okt nov dec år 2002 år 2003 år 2004 år 2002 år 2003 år 2004 Udviklingen i de konventionelle lån følges derfor nøje. Det ses i tabellen over udlån, at der på Det Kongelige Bibliotek overraskende har været en stigning på ca udlån i Dette er resultatet af en særlig indsats med omlægning af lånetiderne. Det fremgik af brugerundersøgelsen fra 2003 af universitetsbiblioteksbetjeningen, at lånerne mente, at bøgerne for ofte var udlånt, når de blev bestilt af en ny bruger. Efter at have analyseret dette, besluttedes det at nedsætte lånetiden for reserveret materiale til 14 dage og nedsætte den samlede periode, hvor man kan forny online, til to måneder. Denne ændring blev gennemført i september 2004 og har omgående givet sig udslag i et stigende udlån, fordi flere afleverer bøgerne, så snart de er færdige med dem. Overordnede forhld Via Fjernadgang har studerende og institutansatte ved Københanvns Universitet mulighed for at få adgang til licensbelagte ressourcer via password fra egen pc. Figuren viser en stigende brug af denne facilitet siden den blev introduceret i efteråret 2002 Besøgende Slotsholmen Amager Fiolstræde På betjeningsstederne På Ratio web-besøg 2,3 2,8 3,2 3,4 16

18 Gæster på læsesale i alt gæster på læsesale, i centre og i samlingerne heraf: gæster på Læsesal Vest gæster på Læsesal Øst gæster på Læsesal Nord gæster i Centerlæsesale og samlinger i alt gæster på læsesale, i centre og i samlingerne heraf: gæster på Læsesal Vest gæster på Læsesal Øst gæster på Læsesal Nord gæster i Centerlæsesale og samlinger Henvendelser om faglige spørgsmål besvares af Dokumentations- og Digitaliseringsafdelingen. Her er det forskningsbibliotekar Flemming Gorm Andersen, som besvarer såvel telefon som s. E-henvendelser stiger stærkt i overensstemmelse med bibliotekets politik med at satse på elektronisk borgerservice Overordnede forhold Det indgår i bibliotekets politik, at der skal ske et skift fra konventionel benyttelse til benyttelse via internettet. Besøg på bibliotekets web, sammenholdes derfor med de besøgende som møder personligt frem. Målet er, at antal fysiske besøg og web-besøg skal være stigende, men at den største stigning i antal besøgende skal ske på Dette er udtrykt i en ratio for webbesøg over for fysiske besøg. Omstående tal belyser besøg på de tre betjeningssteder i de seneste år, sammenholdt med virtuelle besøg på bibliotekets web, I 2004 var der mere end tre gange så mange virtuelle besøg som fysiske besøg, men samlet er der et fald i såvel de fysiske som de virtuelle besøg. Faldet i de fysiske besøg har sine særlig forklaringer. Antal besøgende i Fiolstræde er nu faldet to år i træk. Det er resultatet af en bevidst politik. På grund af bibliotekets centrale beliggenhed var det tidligere svært at hindre, at især unge og turister kom ind fra gaden og benyttede stedet som internet-café. For at modvirke dette kan man nu kun benytte pc erne, hvis man logger sig ind som bruger. Bibliotekets kernebrugere har været meget tilfredse med denne ændring, fordi det har skabt større ro i bygningen. Besøgstallet på Amager er også faldet, men det har en helt anden årsag. Universitetet har bygget nye attraktive lokaler, som institutterne er flyttet over i. Betjeningsstedet ligger nu afsides i en bygning, som er halvtom og som forventes at skulle nedrives. Det er derfor på det helt rigtige tidspunkt, at et nyt centralt universitetsbibliotek på Amager er under projektering. Besøgstal for læsesalene på Slotsholmen er nogenlunde stabile omkring I løbet af året er der gennemført en adfærdsregulering for at sikre forskermiljøet på Læsesal Vest. Dette har betydet et fald fra besøgende på Læsesal Vest i 2003 til i 2004.Til gengæld har det medført, at de studerende i stedet benytter Læsesal Øst og Læsesal Nord i større omfang. Forskerlæsesalen kan dermed sikres som rammen for forskere med længerevarende projekter. Antal poster i REX er nu oppe på 5,9 mio. Der er i 2004 gennemført et meget stort projekt, det såkaldte pseudostregkodeprojekt, som indebærer, at næsten alt materiale i REX nu kan bestilles online. Det er en stor lettelse for brugerne, at man kan afhente denne type materiale allerede efter to dage (mod tidligere efter ca. en uge). Flere og flere lånere får nu besked om lån pr. og lånerne udnytter i meget stort omfang fornyelsesfaciliteten i REX. Lånerne foretog fornyelser i Det Kongelige Bibliotek indgår i det samarbejdende biblioteksvæsen og stiller bl.a. samlingerne til rådighed gennem andre biblioteker (interurbanlån). Også 17

19 dette område er stærkt præget af overgangen til digital forvaltning. Folke- og forskningsbibliotekernes fælles online bestillingssystem, bibliotek.dk, har som effekt, at udlån til andre biblioteker nu er steget for tredje år i træk, fra lån i 2003 til i Indlån (bøger som lånes fra andre biblioteker) steg som følge af bibliotek.dk næsten 50 % fra 2002 til 2003 men er nu øjensynlig fladet ud med en mindre stigning fra i 2003 til i I bibliotek.dk er det også muligt for brugerne at få links direkte til Det Kongelige Biblioteks elektroniske ressourcer ligesom de kan findes via Google.At slippe for først at skulle bestille bogen via sit eget bibliotek er naturligvis en stor lettelse for brugerne. Denne form for benyttelse indgår i det samlede tal for elektroniske lån. I december 2002 introduceredes en ny service Bøger til døren, som gør det muligt for forskere og studerende med bopæl uden for det storkøbenhavnske område gratis at få tilsendt bøger med posten. Ordningen omfatter de store danske forskningsbiblioteker, hvis kataloger er tilgængelige i portalen (Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek). Man kan søge i disse bibliotekers kataloger på en gang og derefter bestille bogen online på et bibliotek efter eget valg. Bogen bliver så sendt direkte til bestillerens adresse. Ordningen resulterede i lån i 2004 mod i For nye studerende ved Københavns Universitet gennemføres hvert år i samarbejde med universitetet en særlig oplysningskampagne, idet der sammen med universitetets introduktionsmateriale til nyimmatrikulerede sendes en særlig informationsbrochure om Det Kongelige Bibliotek. Åbningstiderne i 2004 har været således: Fakultetsbibliotekerne på Amager og i Fiolstræde er åbne 45 timer om ugen, mandag - fredag På Slotsholmen har den store forskerlæsesal, Læsesal Vest, en ugentlig åbningstid på 64 timer, mandag - fredag og lørdag Centerlæsesalene er åbne 35 timer om ugen, mandag - fredag 10-17, dog onsdag Informationen og Udlån havde indtil 1. september åbent mandag - fredag samt lørdag september ændredes åbningstiderne, således at Information og Udlån lukker kl. 17, hvorimod studie- avis- og tidsskriftslæsesalen, Læsesal Øst, er åben to timer længere mandag fredag for at skabe bedre studieforhold for de studerende. Åbningstiden for Læsesal Øst er nu mandag - fredag samt første lørdag i måneden Den Sorte Diamant er åben mandag - lørdag fra kl. 8 til sen aften med mange tilbud, såsom udstillinger, foredrag, koncerter, Gads Boghandel, restaurant søren k og café øieblikket. I september gennemførtes en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne på betjeningsstedet på Amager om hvorvidt den daglige åbningstid skulle ændres til 9-18 i stedet for det nuværende Et mindre flertal blandt de studerende støttede en ændring af åbningstiden, men et lige så stort flertal af de institutansatte var imod en ændring. På grund af det uklare resultat aftaltes det med universitetet, at åbningstiderne skulle fortsætte uændret. Overordnede forhold Antal besøgende på bibliotekets betjeningssteder besøgende på bibliotekets betjeningssteder heraf: Slotsholmen Fiolstræde Amager indlogning via password på publikums-pc på bibliotekets betjeningssteder besøgende på bibliotekets betjeningssteder heraf: Slotsholmen Fiolstræde Amager 18

20 Nationalbiblioteksfunktionen Materialeanskaffelsesbevillingen for nationalbiblioteksopgaven Nationalbiblioteksområdets erhvervelser 2004 Som nationalbibliotek har Det Kongelige Bibliotek til formål at forvalte de nationale hovedsamlinger af både dansk og udenlandsk proveniens og foretage en så vidt mulig fuldstændig samlingsopbygning dels via pligtafleveringen dels via egen supplerende anskaffelse. Samlingerne af national proveniens eller om Danmark omfatter trykte eller udgivne bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk, håndskrifter og arkivalier, kort, plakater, billedtryk og fotografier, trykte og utrykte musikalier, fonogrammer, elektroniske og digitale værker m.v. Af udenlandsk proveniens forvaltes orientalske, judaistiske og hebraiske bøger og håndskrifter samt indtil 2001 depotsamlinger fra internationale organisationer hidrørende fra dansk medlemskab. I resultatkontraktperioden er budgettet for nationalbiblioteksfunktionens materialeanskaffelser hævet med en mio. kr. Dette har forbedret bibliotekets muligheder for et erhverve relevante samlinger. Budgettet for nationalbiblioteksfunktionens materialeanskaffelser var i 2004 på i alt 6,8 mio. kr. Regnskabet udviser et forbrug på kr. Differencen skyldes bl.a., at aftaler om køb kan være indgået i slutningen af 2004 med henblik på at blive effektueret i begyndelsen af Det uforbrugte beløb videreføres derfor ubeskåret til Monografier, Periodika I alt manuskripter og øvrige dokumenter Pligt Køb Gave Pligt Køb Gave I alt Fys. enh. Fys. enh. Fys. enh. Fys. enh. Fys. enh. Fys. enh. Fys. enh. Bøger m.m. Bøger og seriepublikationer Aviser Andre materialetyper Manuskripter til Håndskriftafd Musikmanuskripter Manuskripter til Dramatisk Bibl Manuskripter til Orientalsk og Jud.Afd Trykte musikalier (noder) Mikroformer AV-dokumenter Grafiske dokumenter Kartografiske dokumenter Digitale dokumenter (fys.) Andre biblioteksmaterialer 0 Materiale, som ikke katalogiseres Modtaget i alt Dokumenter fra internettet Elektroniske netpubl. (udgivelser)

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D e t k g l B i B Å r s b e r e t n i n g l i o t e k 2005 årsberetning 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING kolofon Forside Udsnit fra en side af et middelalderhåndskrift med drejelige skiver og data til brug

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å

D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å D E T K G L Å r s b e r e t n i n g B I B L I O T E K 20 06 årsberetning 2006 541-006 Svanemærket tryksag kolofon Forsidemotivet viser Københavns Universitetsbibliotek Nords bygning, som ligger på hjørnet

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst Tabelforklaring Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2002 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2008 årsberetning 2008 KOLOFON Årsberetning 2008 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

B I B ÅRSBERETNING L I O

B I B ÅRSBERETNING L I O D E T K G L B I B ÅRSBERETNING L I O T E K årsberetning KOLOFON Forsidemotivet stammer fra Skandinaviens eneste eksemplar af John James Audubons Birds of America. Birds of America er et af de mest spektakulære

Læs mere

Vbu\ fmmåt) tttty. tømt. tuv qi. åtntr 4^0K. #tnt< Cmv- nt no 15. nr.4 oktober 2002 W"w w www rw. ftnrn ttu$

Vbu\ fmmåt) tttty. tømt. tuv qi. åtntr 4^0K. #tnt< Cmv- nt no 15. nr.4 oktober 2002 Ww w www rw. ftnrn ttu$ Vbu\ D E T K G L fmmåt) tu tttty tømt tuv qi åtntr tt 4^0K nt no Cmv- #tnt< FRA DET KONGELIGE 15. årgang nr.4 oktober 2002 W"w w www rw ftnrn ttu$ BIBLIOTEK INDHOLD H.O. Lange-Prisen Uddeling af forskningsformidlingspris

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

Forskningsbiblioteksstatistik 2003

Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2004 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Redaktion: Vibeke Cranfield Forskningsbiblioteksstatistik 2003 er udarbejdet af Leif Andresen,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

I. Forord Side 2. II. Beretning Side 3. III. Driftsregnskab Side 8. IV. Resultatanalyse Side 11. V. Organisation og personale Side 37

I. Forord Side 2. II. Beretning Side 3. III. Driftsregnskab Side 8. IV. Resultatanalyse Side 11. V. Organisation og personale Side 37 Indholdsfortegnelse: I. Forord Side 2 II. Beretning Side 3 III. Driftsregnskab Side 8 IV. Resultatanalyse Side 11 V. Organisation og personale Side 37 VI. Anlæg Side 45 VII. Påtegning Side 48 Bilag: 1)

Læs mere

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser.

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser. Kulturstyrelsen Adresse By Att.: DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen Bogbarometret Bogsalget i Danmark 3. kvartal 2004 Bogomsætning med ujævn udvikling, men stadig pil opad helt samme tendens som i 2. kvartal 2004. Skønlitteraturen havde en rekordomsætning i 3. kvartal

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Af Svend Hylleberg, dekan 18. december 2008 1. Indledning I foråret 2007 afleverede en arbejdsgruppe med repræsentanter for bibliotekerne ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne Professionshøjskolernes Rektorkollegium Ny Vestergade 17, st.tv. 1471 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Meget mere end møbler Organisations- og serviceudvikling

Meget mere end møbler Organisations- og serviceudvikling Meget mere end møbler Organisations- og serviceudvikling Der er flere muligheder, end du tror Seminar den 26. oktober 2010 Flemming Munch 1 SB s vision 2010 Statsbiblioteket vil være en markant aktør i

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Organisationsplan for Nationalbibliotek og Gældende fra 1. april 2007 Indholdsfortegnelse side Forord...3 Organisationsdiagram...4 Direktionen...5 Direktøren...6 Direktør Erland Kolding Nielsen...6 Nationalbiblioteket...7

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker.

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 22-06-2016 Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. Spørgsmål Sagsnr. 2016-0257555

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 11. oktober 2012 Kulturstyrelsen Center for Bibliotek, Medier og

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt,

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt, Bogbarometret Bogsalget i Danmark Bogsalget i Danmark i 4. kvartal 2003 og i hele 2003 4. kvartal 2003 Hele året 2003 Omsætningen faldt i 2003 med 4 %, regnet i løbende priser. Men indregner man udviklingen

Læs mere

KUBIS Strategi 2014-2016

KUBIS Strategi 2014-2016 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 12. december 2013 Sagsnr. 2009-017825 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Strategi 2014-2016 Indhold 1. Indledning 2. Overordnet målsætning

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

www.statsbiblioteket.dk KORT OM VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14.

www.statsbiblioteket.dk KORT OM VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14. www.statsbiblioteket.dk KORT OM STATS BIBLIOTEKET Statsbiblioteket VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Email: sb@statsbiblioteket.dk Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14.00

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Resume af Det Kongelige Biblioteks Årsberetning 2015

Resume af Det Kongelige Biblioteks Årsberetning 2015 Resume af Det Kongelige Biblioteks Årsberetning 2015 Det Kongelige Bibliotek er Danmarks Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek. Mission: Biblioteket virker for uddannelse, forskning og

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere