Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk. åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning"

Transkript

1 Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus dommerbetænkning juni 2013

2 indhold kolofon forord generelle bemærkninger 1. præmie kr forslag 84 / præmie kr forslag 2 / præmie kr forslag 60 / præmie kr forslag 40 / Dommerbetænkningen er redigeret af Arkitektforeningen Layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: Production Facilities Oplag: 250 Webudgave: Udgivelsesdato: 20. juni indkøb kr forslag 10 / indkøb kr forslag 11 / indkøb kr forslag 28 / indkøb kr forslag 38 / indkøb kr forslag 78 / konkurrencefakta underskrifter

3 åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus dommerbetænkning juni 2013 I slutningen af december 2012 udskrev Tønder Kommune en åben projektkonkurrence om en tilbygning til det nuværende rådhus i Tønder. Konkurrencen var en følge af en byrådsbeslutning fra april 2012 om at samle en større dele af kommunens administration i Tønder, som igen var en følge af kommunesammenlægningen tilbage i Dommerkomitéen har nu gennemgået de mange indsendte forslag, 102 i alt. Det har været en stor faglig udfordring for konkurrencedeltagerne at indpasse et nyt, moderne rådhusbyggeri her i udkanten af byen, tæt ved marsken og som nabo til en række ældre, markante museumsbygninger, et slotsbankeareal. Og sidst, men ikke mindst, et markant rådhusbyggeri fra begyndelsen af 1980 erne af arkitekten Halldor Gunnløgsson. Vi har set projekter af vidt forskellig beskaffenhed, fra arbejdspladsen i naturen-forslag til forslag, der er kopier af det eksisterende rådhus, og igen til projekter, der helt sprænger skalaen i byen eller placerer sig uden for byggefeltet. Og ind imellem disse en lang række andre idérige og spændende projekter. Vi ønsker at rette en tak til alle de mange forslagsstillere, som har bidraget med gode, forskelligartede og uventede forslag. Dommerkomiteen har også været på et stort og ikke helt let arbejde. Dels med at sætte sig ind i de mange forslag, og dels at prioritere blandt dem. Vi har haft rigtigt mange diskussioner om funktion, arkitektur, tilpasning af nyt til gammelt, og i det hele taget om alt det, vi ifølge programmet har skullet diskutere, inden vi har kunnet træffe et valg. Desværre er det ikke lykkedes at finde frem til ét forslag, som alle dommerkomitéens medlemmer har kunnet støtte op om. Ni ud af 11 dommere peger på forslag 84/13001 som det bedste forslag, mens to dommere foretrækker forslag 2/ I det følgende gennemgås dommerkomitéens generelle bemærkninger til konkurrencen og dens resultat, efterfulgt af en gennemgang af de i alt ni projekter, der har opnået en placering i bedømmelsen. Alt støttet af forslagsstillernes egne illustrationer. Dommerkomitéen, maj

4 skibbroen hotel tønderhus Kongevej museum sønderjylland vandtårn bachmanns vandmølle slotsbanken vidåen byen museerne tønder rådhus marsken udvidelsen 2

5 Generelle bemærkninger Det ligger dér mellem by og marsk. Gunnløgssons rådhus fra 1980 med dets arkitektur af lange horisontale linjer, matchende den vandrette og uendelige marsk mod syd. Ankomsten sker fra nord, hvor bygningen med inviterende gestus og flankerende rådhussal byder velkommen. På vestflanken findes Wegner-museet i form af det gamle vandtårn, og yderligere mod vest den historiske slotsbanke. Mod øst Vidåens løb og Bachman Vandmølle. Vi er et sted med mange aktører og med kulturarven hviskende os i øret. Vi (de tre udefrakommende arkitektfagdommerne) ankommer her første gang til dette sted i det skarpe forårslys med en rislende lyd fra Vidåen og en undren over dette steds stilfærdige skønhed. Rådhuset er nok ikke Gunnløgssons bedste hus, men det passer meget godt, her hvor landskabet er fladt, og vandtårnet kan ses på 10 kilometers afstand. Vandtårnet er som en toskansk kampanile i det flade landskab. Fra rådhusets sydlige facade fås et suverænt kig ud over marsken. Skalaen er afgørende her, hvor rådhuset danner overgangen fra bystrukturen til det åbne landskab. Feltet De 102 indleverede konkurrenceforslag har givet et fantastisk overblik over de mulige løsninger til rådhusudvidelsen. Forslagene viser også, hvor svært det er at docere de arkitektoniske dråber helt tilpas, så den aldrende patient ikke får for meget medicin. Balancen mellem det eksisterende rådhus, skalaen i området, relationerne til Tønders smukke gader, købstadshusene og den presente natur mod syd er afgørende parametre. For at skabe et systematisk overblik over feltet inddelte dommerkomitéen ret hurtigt de mange projekter i kategorier og udvalgte de bedste inden for hver kategori til et nærmere studie: cirkler, vifter, kompakte, stænger, annekser, gårdhaver, tårne/kuber samt en særlig kategori. Skæres disse otte kategorier yderligere til, kan man groft sige, at der findes fire måder at bygge til på: Enten ved anneksløsninger, gårdrumsløsninger, landskabsløsninger eller ved kompaktløsninger. Hvis man bygger foran dette, hvad sker der så? Hvordan sikrer man, at kvaliteterne bevares og forstærkes? Dette spørgsmål er vi sammen med den øvrige dommerkomité spændte på at finde svaret på, når vi har været alle forslagene igennem. generelle bemærkninger 3

6 11/13579 / Indkøb 40/98745 / 4. præmie 83/81517 / Frederik Granfors og Frederik Ludvigsson, arkitekter SAR/MSA 38/08099 / Indkøb 35/27213 / In_situ arkitekter MAA 99/35358 / Vecciarchitetti 4 84/13001 / 1. præmie 60/10413 / 3. præmie

7 Anneksløsninger Annekset er det fritliggende volumen, som med egen orden skaber en ny mening i landskabet syd for rådhuset. Annekset findes i mange varianter: stænger, kvadrater, trekanter og runde former. Anneksløsningen medfører en relativ stor frihedsgrad i formgivningen, men princippet er samtidig kritisk i forhold til sammenbygning med det eksisterende hus. Den overdækkede og klimaregulerede gangforbindelse, som programmet kræver, bliver let til en tynd navlestreng mellem to forskellige arkitektoniske udtryk. Sammenkoblingen er derfor akilleshælen ved de mange anneksforslag. Det har i bedømmelsen været afgørende at sikre sammenhæng og funktionelt flow, ligesom der har været lagt vægt på, at alle medarbejdere får en fornemmelse af at sidde i samme hus, hvad enten der er tale om nyt eller gammelt. Et eksempel på et vellykket anneksprojekt er forslag 11/13579 Mødet med marsken (indkøbt). Forslagsstillerne lader sig her inspirere af den lokale byggetradition med store tagkonstruktioner fortolket over i en moderne version i tegl. Projektet etablerer et nyt socialt atriumrum i den nye bygning, forbundet til det eksisterende rådhus med en toetagers, kileformet gangforbindelse. En anden version af annekskonceptet er forslag 40/98745 (4. præmie), som kobler den nye bygning på en mere direkte og effektiv måde. Tagprofilet på det eksisterende rådhus omsættes til foldede flader, som skaber en sammenhængende bygning uden glasgang eller hængsel. Forslag 83/81517 Pythagoras skaber en klar kontrast mellem nyt og gammelt. Forslagsstillerne udlægger en ligebenet trekantet bygningsgeometri, som skaber tre fine uderum. Ét mod museet, ét mod marsken og ét mod Vidåen. Dommerkomitéen stiller imidlertid spørgsmål til bygningens tre etager, som virker voldsomme i forhold til det eksisterende hus. Forslag 38/08099 (indkøbt) er en særlig hybrid version, som kombinerer sammenbygning med moderne lineære foldninger og en velformet poetisk cylinder, som svæver vægtløst over landskabet. Dommerkomitéen er begejstret for poesien og elegancen i dette forslag, men skønner det til at overskride den økonomiske ramme i betydelig grad, ligesom funktionaliteten kan diskuteres på de små og mange kontordæk. Forslag 35/27213 Grænseland rummer to begreber: tradition og fornyelse som hovedtemaer. Projektet forankres i tegltraditionen og består af en komposition af tre bygningsvolumener af forskellig størrelse, refererende til tre formulerede rumligheder: museumsrummet mod vest, lunden mod syd og marsken mod øst. Projektet er sympatisk og velartikuleret med sine tre kontorområder, som deler et fælles trapperum. Opsplitningen i de mange kontorområder skaber dog ikke opfattelsen af at være i sammen hus, selvom disse rumligheder isoleret set er interessante. Økonomisk skønnes projektet til at være i den dyre ende. Gårdrumsløsninger Et vigtigt punkt i bedømmelsen har været at se på sammenhængskraften mellem nyt og gammelt. Her kommer gårdrumskonceptet stærkt ind i billedet, idet man her har mulighed for at sammenbinde nyt og gammelt i to punkter. Gårdrumskonceptet udmærker sig også ved, at den sydligste del af Gunnløggssons rådhus kommer til at stå uberørt. Forslag 99/35358 udmærker sig i kategorien med en spændende komponeret indramning af de landskabelige kig. Projektet danner en præcis gårdrumsfigur, som udnytter grundens udstrækning. Det toetagers volumen er underskåret, hvilet skaber nogle meget flotte kig ud på marsklandskabet. Som resultat af bortskæringen skabes højere volumen mod øst, hvilket dommerkomitéen har fundet lidt stor i skalaen. Interessant er det, at gårdrummet kan have en rå karakter som marsken og derved trække naturen helt ind til det gamle rådhus sydvendte facade. Forslag 84/13001 (1. præmie) ligner på mange måder forslag 99/35358 i udgangspunktet, blot er dette forslag mere enkelt og har ikke de landskabelige gennemskæringer. Ved at udelade disse fås et enkelt og effektivt hus i en skala, som tilpasser sig det eksisterende rådhus. Forslaget er et af de få forslag, som efterlader det eksisterende hus med mere arkitektonisk kraft end før udvidelsen. Forslag 60/10413 Stærehaven (3. præmie) tilhører også gruppen af gårdrumsløsninger. Udlagt i to etager med indre organisk forløb og facade inspireret af Wegners kendte cirkelstol. Et spændende forslag, men dyrt. generelle bemærkninger 5

8 Landskabsløsninger Forslagene i denne kategori inddrager i helt særlig grad landskabet som en del af den samlede løsning. Særligt to forslag i denne kategori har vakt interesse: Forslag 10/23598 (indkøbt) tager udgangspunkt i seks skulpturelle landskabskiler, som placeres skrånende fladt ned mod det eksisterende rådhus. Kilerne er med andre ord højest mod syd, hvor de skaber en toetagers bastionsagtig kant. Oven på kilerne foreslås et stiforløb kulminerende i en offentlig udsigtspost. Forslag 78/26118 Et lille stykke Sønderjylland (indkøbt) er endnu mere vidtgående i sin konsekvens. Forslagsstillerne anvender hele sitet og skaber en enetages bygning, perforeret med mindre gårdrum. Oven på taget skabes en offentlig have med udsigt over marsken. Kompaktløsninger Forslag 28/12358 På grænsen mellem land og by (indkøbt) bevæger sig ligeledes ind i den skulpturelle og særlige kategori. Med en fræk og frisk gestus tages der i bogstaveligste forstand afsæt i byrådssalens skrå taglinjer. Resultatet bliver et præcist og stærkt prisme beklædt med lyst strækmetal, som bestemt kommer i dialog med Wegners vandtårn. Forslaget er højtråbende og sprænger skalaen i byen. Projektet fordeler sig over seks etager, hvilket ikke er optimalt i forhold til fleksibilitet og sammenhæng. Forslag 2/11212 (2. præmie) er et eksempel fra viftekategorien. En trearmet viftekonfiguration kobles til det eksisterende rådhus via en bredere glasgang. Herudover fraskæres et stykke af dækket på 1. salen for at skabe større sammenhængskraft. Viften er beklædt med tegl på mur og tag af sammen beskaffenhed. Udearealer og parkering Udearealerne er behandlet med stor variation. Med udgangspunkt i de fire kategorier anneksløsninger, gårdrumsløsninger, landskabsløsninger og kompaktløsninger findes den største kontrast naturligvis mellem gårdrumsløsningerne og de andre kategorier. Gårdrummenes landsskabsbehandling spænder lige fra forslag 60/10413 Stærehavens (3. præmie) hybride grønne organiske rum til vinderforslagets belagte teglflade, som udspænder en præsenterbakke fra det eksisterende hus ud under den nye hvide, lette bygningsstruktur og endelig som 6 forslag 99/35358, der trækker den vilde natur fra marsken ind i gårdrummet via udskæringer i bygningsvolumenet. Anneksløsningerne er modsat karakteriseret ved i højere grad at placere sig på det eksisterende p-areal i direkte kontakt til den omkringliggende natur. Mange projekter opererer med en tredeling af rummene mod syd: en plads eller et landskabsrum mod museet, et landskabsrum mod marsken mod syd og endelig et landskabsrum mod Vidåen mod sydøst. Sidst kan nævnes den direkte og konsekvente løsning at skabe en bygning, som integrerer sig direkte som en del af landskabet eksempelvis forslag 10/23598 (indkøb) og forslag 78/26118 (indkøb). I begge tilfælde skabes en offentlig tilgængelig henholdsvis udsigtsplatform og have oven på rådhusudvidelsen. Forslag 78/26118 bør fremhæves på grund af dets ambitiøse inddragelse af den omkringliggende natur. Projektet skaber en naturlig formidling af overgangen mellem kulturlandskab og marsk. Generelt inddrager de fleste projekter den eksisterende parkering mod syd, som erstattes af den vestlige p-plads ved Slotsbanken. Kantine og Forhal De større rumligheder, kantine og forhal, bliver behandlet på mange forskellige måder. Indlysende har det været at flytte kantinen mod syd i forbindelse med udvidelsen for at få udsigten og nærheden til marsken. Umiddelbart synes det som en god idé, men i forhold til den samlede økonomi er det en fordyrelse af projektet. Herudover flyttes også synergi, puls og betydning ud af det eksisterende rådhus. Hvad angår forhallen, har det være afgørende at sætte den i spil på en ny og vital måde, eksempelvis som det sker i diverse gårdrumskoncepter, hvor naturlig transit skabes i begge ender af forhallen. Forslag 68/02955 kan nævnes som særligt i forhold til indgang og forhal. Projektet foreslår en omfattende funktionsændring, som transformerer forhallen fra hovedindgang til et natur- og egnseksperimentarium. Hovedindgangen foreslås flyttet til det nordvestlige hjørne relaterende sig til museumsbygningerne mod vest. Et interessant tiltag, som dog i forhold til det nordligt beliggende byrum hænger mindre sammen end den nuværende løsning. Det er i bedømmelsen vægtet, at forhallen ikke undergår for store konstruktive ændringer af hensyn til dels den bestående arkitektur og dels den økonomiske ramme.

9 10/23598 / Indkøb 78/26118 / Indkøb 28/12358 / Indkøb 2/11212 / 2. præmie 60/10413 / 3. præmie 99/35358 / Vecciarchitetti 68/02955 / LOOP architects m.fl. generelle bemærkninger 7

10 Bæredygtighed Udgangspunktet for konkurrenceprogrammet er at skabe et bæredygtigt lavenergibyggeri. Forslagene varierer fra projekter med aktive energitiltag, solceller m.m., som f. eks. forslag 11/13579 (indkøbt), til forslag med mere passive formuleringer omkring geometri, kompakthed, facadekontrol, gode materialer og sund fornuft. En del forslag med glasfacader redegør ikke fuldstændigt for, hvordan varme og indstrålingsproblematikken løses med de mange facademeter mod syd (eksempelvis vinderforslaget). Det er dog dommerkomitéens overbevisning, at dette kan løses i en videre bearbejdning. Konklusion Dommerkomitéen har fundet det afgørende, at den kommende udvidelse ikke virker anmassende og ufølsom i den delikate kontekst. Herudover er der blevet lagt stor vægt på funktionalitet og fleksibilitet i forhold til at skabe et moderne kontorhus, hvor man ikke kender det endelige byggeprogram endnu, og hvor det samtidig er vigtigt at sikre god synergi og identitet for alle husets brugere. Sidst men ikke mindst, har det været afgørende at pege på et forslag, som økonomisk kan holde. Ud af de 102 forslag har dommerkomitéens flertal på ni personer valgt at pege på forslag 84/13001, som dét forslag, der bedst af alle indfrier disse krav og ønsker. Forslaget er ikke færdigt, men rummer et stort potentiale til at kunne udvikles og forfines i samarbejde med kommunen. To medlemmer, Laurids Rudebeck og Peter Christensen, foretrækker i stedet forslag 2/11212 på grund af forslagets inspiration fra den lokale byggeskik i form af gavlhusmotivet og for brugen af tegl. 8 generelle bemærkninger

11 Forslag 84 / præmie Forslag 2 / præmie Forslag 60 / præmie Byrådsal Tribunen Tribunen Depot 48 m2 Rengøring Legehørne Vindfang Elevator Handicap toilet Eksp. LUFTRUM Eksp. Maskinstue 48 m2 Info væg Print/kopi/papir/depot 48 m2 Buffe Buffet Forråd 7 m2 Køkken 30 m2 Buffet Trappe Te køkken Opvask 5 m2 Elevator Møde Trappe Print Kopi Garderobe Møde Garderobe Kølerum 3 m2 Storrums kontor 82 m2 Toilet kerne Te køkken Trappe Møde Storrums kontor 80 m2 Forslag 40 / præmie TØNDER RÅDHUS NY 9 SYDF KONKURRENCE OM UDVIDELSE AF TØNDER

12 10

13 tønder rådhus eksisterende forhold 11

14 FORSLAG 84/ PRÆMIE DKK Sleth ved Søren Leth, arkitekt MAA, partner Rasmus Therkildsen, arkitekt MAA, partner Underrådgiver Norconsult Danmark Projektteam, Sleth Søren Leth, arkitekt MAA, partner; Rasmus Therkildsen, arkitekt MAA, partner; Allan Edmond Hansen, arkitekt MAA; Jeppe Bonne Olsen, arkitekt MAA; Clara San Millan, Ma in Architecture; Andreas Kristensen, Ba.Arch. Forslaget udnytter ved sin udstrækning hele det foreslåede byggefelt, der dannes mellem å, stier og museerne. På det udlagte areal placeres en let toetagers bygning, der følger grundens linjer med respektafstand til omgivelserne. Det foreslåede volumen er disponeret som en randbebyggelse med en intern, sammenbindende gårdhave mod rådhuset. Tilbygningen åbner sig op mod henholdsvis byen og landskabet og markerer en overgang til naturen, til den omkringliggende marsk i en let, lys og nærmest immateriel bebyggelse. Projektet danner sammenhæng med de eksisterende bygninger med en slags som forslagsstillerne beskriver det neutral arkitektur uden mursten og detaljer. Tilføjelsen respekterer det eksisterende rådhus identitet og skaber på samme tid tydeligt sit eget lette, poetiske udtryk. Funktion Projektet er i sin grundstruktur meget enkelt og rationelt disponeret. Der etableres koblingspunkter mellem eksisterende og nyt i henholdsvis den østlige og vestlige ende af den eksisterende forhal. Den nye bebyggelsesstruktur samt den primære ganglinje folder sig omkring det indre gårdrum og giver dermed mulighed for en på samme tid smuk og logisk bevægelse rundt i huset samt for en god funktionalitet i den daglige brug af rådhuset. Mod vest placeres tilbygningens primære kobling til forhallen, og der skabes en fin overgang mellem nyt og gammelt. Nuværende kantine forbindes på dette sted til det nye flyverområde dannet af et dobbelt højt koblingspunkt med direkte kontakt til rådhusets indre gård. Den eksisterende forhal og den nuværende indgangssituation tænkes fortsat som husets information og som området, hvor borgere møder kommunen. Bygningen tager udgangspunkt i det enkle og rationelle princip fra det traditionelle kontorhus. Det rationelle princip opblødes af bygningens bløde linjeføring og tilpasser sig funktionaliteten, grunden og eksisterende bygning ved den varierende bygningsdybde. Der opnås på denne måde et funktionelt, fremtidssikret og varieret kontorlandskab med et strejf af poesi. Æstetik og indpasningsmæssige kvaliteter Projektet tager afsæt i det eksisterende Rådhus, stemningen i byen samt det omkringliggende landskab. Den nye bygning er tænkt som en tydelig markering af et åbent og transparent hus op mod det eksisterende rådhus tyngde og soliditet. Der skabes mellem de to bygninger et både fysisk og mentalt samlende rum for de mange medarbejdere i en uformel og åben struktur. Bygningens to etager er med en logisk og fleksibel struktur næsten identisk indrettede. Inden for bygningens rammer placeres et dæk båret af søjler. Dækket fremstår fritskåret fra hovedparten af facaderne som et møbel særligt mod nord, øst og vest samt langs den indre facade holder dækket afstand. På denne måde skabes der en vertikal og rummelig forbindelse mellem de to niveauer og dermed en større kontakt mellem husets brugere og besøgende. 12

15 forslag præmie 13

16 Den nye bygning er placeret på et gennemgående gulv, der strækker sig fra Rådhusets facade og helt ud til afgrænsningen af den nye bygning. Dette gulv er belagt med den samme røde sten som på det eksisterende rådhus facader og har stor betydning for den samlede komposition. Gulvet formidler historien om, hvor byen stopper og landskabet starter. Det eksisterende rådhus har så at sige lagt et tæppe ud for at tage imod og favne den nye tilbygning, der placerer sig på tæppet som et møbel. En meget original løsning, der visuelt fletter bygninger, byrum og landskab sammen til én samlet komposition. Det ved første øjekast lidt underspillede, stilfærdige forslag har en unik klarhed samt udtryksmæssig styrke, og huset åbner sig langsomt op for nye oplevelser. Projektet besidder en harmoni og følsomhed, der overrasker beskueren. Det møder og favner med de svagt buede facader det omkringliggende landskab og indfanger dermed dets særlige karakter. Bygning og landskab indgår på denne måde i fin dialog med hinanden. Det er lykkedes forslagsstillerne at skabe helhed mellem nyt og gammelt samt at formidle overgangen mellem land og by på en overbevisende, oplevelsesrig og skulpturel måde. Teknik, bæredygtighed og energi Bygningens konstruktion er enkel med en høj grad af repetition. Det overordnede bæringsprincip er et klassisk søjle-bjælkesystem, hvor bygningens tag og etagedæk er søjlebåren. Facaden mod øst, syd og vest er opbygget som en dobbelt glasfacade med integreret solafskærmning samt solceller. Der arbejdes i projektet med anvendelse af termisk masse i form af det tunge teglgulv samt de fire cirkulære opmurede trappetårne af genbrugstegl. Økonomi Projektet vurderes at kunne holdes inden for den samlede budgetramme. Konklusion Forslaget forener den nye tilbygning med det eksisterende hus, og der indgås på smukkeste vis dialog med det omkringliggende landskab. Fortid og nutid forenes i et enkelt greb båret af indføling, poesi, styrke og menneskelighed. Projektet er ikke effektsøgende, men har identitet og besidder en fin skulpturel styrke. Dommerkomitéens flertal finder, at forslaget fuldt ud lever op til intentionen om et unikt og stedstilpasset hus med et nutidigt udtryk. Hvad skal der arbejdes videre med? Dommerkomitéen ønsker at pege på især tre punkter, som forslagsstillerne skal viderebearbejde: 1. Glasfacaden skal bearbejdes, så de indeklimatiske forhold sikres samtidig med, at det høje æstetiske udtryk fastholdes. 2. Den fysiske kobling mellem tilbygning og eksisterende rådhus mod øst virker noget uafklaret, og sammenstødet mellem de to bygninger kan med fordel forenkles og viderebearbejdes. 3. Det karakteristiske røde teglgulv i gårdhaven kan med fordel udvikles og bearbejdes med henblik på at styrke intentionen om det bymæssige gulv i kontrast til landskabet. Det foreslåede landskabelige motiv i gårdhaven bør genovervejes og videreudvikles, så det i stedet for havekarakter opnår et mere skulpturel, kunstnerisk udtryk. Dette vil efter dommerkomitéens overbevisning styrke den stærke idé om det røde, sammenbindende teglgulv yderligere. Det er dommerkomitéens overbevisning, at ovenstående bemærkninger kan indarbejdes uden at svække forslagets hovedide. Snit 14

17 Plan 1. sal 1:800 Plan stueetage 1:800 forslag præmie 15

18 Det grønne tag Det åbne hus Konceptdiagram Det transparente hus Eksisterende rådhus og nyt fundament Rød tegl Tekniksnit 16

19 Sydfacade Vestfacade forslag præmie 17

20 FORSLAG 2/ PRÆMIE DKK Atelier Lorentzen Langkilde ved Kasper Lorentzen og Kristian Langkilde Forslaget søger at forbinde fortid og fremtid i et nutidigt bygningsmæssigt formsprog, der tager udgangspunkt i Tønders arkitektoniske egenart. Det ses blandt andet ved den formmæssige inspiration fra Tønders traditionelle gavlhuse og naboen til rådhuset, Bachmanns Vandmølle, med den karakteristiske høje tagrejsning. Funktion Tilbygningen etablerer en såkaldt stjerneplan, hvor tre længer skyder sig ud i landskabet mod syd fra et centralt punkt i den eksisterende bygning. Herved trækkes det omkringliggende landskab ind på grunden, og der skabes fire uderum imellem med belægninger i mindre øer til ophold. Stjerneplanen medfører en række forholdsvis smalle bygningskroppe med godt dagslys til kontorpladserne. Indvendigt er forslaget karakteriseret ved at etablere et atrium med et borgertorv, der som et centralt fordelingsrum kobler tilbygningen med den eksisterende bygning. Atriet skaber såvel horisontale som vertikale forbindelser, idet der fjernes et etagedæk i den eksisterende bygning for at skabe en rumlig forbindelse mellem etagerne. I stueplan placeres på borgertorvet en række udadvendte funktioner, som borgerne kan gøre brug af i forbindelse med borgermøder, foredrag, udstillinger, receptioner mv. Ligeledes placeres her en række af personalets udadvendte funktioner som mødecenter og borgerservice. På 1. sal placeres også medarbejdernes fællesfunktioner omkring atriet i form af et videnscenter, hvor medarbejderne formelt og uformelt kan møde hinanden. Atriet er således en central det af projektet, og det er også her i husets hjerte, at der etableres en ny elegant og veldetaljeret trappe med inspiration fra byens berømte møbelarkitekt Hans J. Wegner. Trappen, der er udformet som et elegant møbel i lyst træ, bliver det symbolske omdrejningspunkt for det nye hus. Rådhusets kantine og køkken flyttes fra den eksisterende position til den østlige af længerne i den nye bygning, og der etableres nye kontorarbejdspladser i den nuværende kantine. Den nye kantine kan adskilles fra resten af huset og bruges til særarrangementer. Stjerneplanen giver en god logistik med korte afstande, hvor længerne kan opdeles i etrumskontorer, torumskontorer eller storrum. Men de smalle bygningskroppe, hvor der i hver er placeret en flugtvejstrappe, er hver især ikke særligt fleksible i forhold til hinanden, og kontorindretningen bliver derfor mere eller mindre ensartet i alle længerne. Æstetik og indpasningsmæssige kvaliteter De karakteristiske bygningskroppe udføres i en mørk rød teglsten, som kendes fra egnen. Den samme teglsten benyttes til udformning af tagfladerne, således at bygningskroppene kommer til at fremstå ensartet i et og samme materiale. Modsat det eksisterende rådhus, hvor vinduerne danner horisontale bånd, udføres vinduerne i den nye bygning som lodrette åbninger med hvide vinduesfalse liggende dybt i facaden. Bygningerne udføres i tre etager med en stejl tagrejsning. Dermed kommer det nye byggeri til at fremstå uanset de slanke bygningskroppe med et meget stort volumen og en høj tagryg. Dette gør, sammen med den ekspressive stjerneplan, at den nye bygning kommer til at fremstå voldsom stor og i nogen grad overskygge det eksisterende rådhus. 18

21 tønder rådhus og marsk flettes sammen museum sønderjylland kongevejen vandtårn eksisterende rådhus bachmanns vandmølle rådhusgård udvidelse opholds-øer opholds-øer opholds-øer vidå kendingstal: forslag 2 2. præmie 19

22 Teknik, bæredygtighed og energi Tilbygningen tænkes udført i teglsten en robust og vedligeholdelsesfri facade, der ældes med ynde. Eventuelt vil man anvende genbrugsteglsten. Projektet peger på en række passive energitiltag, hvor de mange cellekontorer foreslås udført med en individuel energistyring, hvor hver medarbejder kan åbne og lukke vinduet og selv styre solgardinerne i forbindelse med kontoret. Det foreslås, at man undersøger, om man kan udføre jordvarme og køling med grundvand, uden at der dog er redegjort nærmere herfor. Økonomi Dommerkomitéen vurderer, at forslaget i sin nuværende udformning ikke kan holdes inden for den afsatte økonomiske ramme, og derfor skal bearbejdes. Det skyldes blandt andet, at der udføres en del indgreb i den eksisterende bygning særligt omkring atriet og borgertorvet, (blandt andet med fjernelse af et dæk i den eksisterende bygning), der alt andet lige fordyrer projektet. Det vurderes derfor, at omkostningerne ved at flytte kantine og køkken ikke kan stå mål med de funktionelle kvaliteter, der opnås. Endelig er anvendelsen af facadetegl på taget af den nye bygning en flot men fordyrende arkitektonisk løsning. Konklusion Projektet er, med udgangspunkt i den lokale bygningstradition, et sympatisk projekt med en bygningsprofil, som kendes fra byen og med brug af lokale bygningsmaterialer. Ligesådan giver stjerneplanen en god logistik i bygningen bygget op omkring atriet og borgertorvet som projektets styrende cirkulationsparameter. De mange gode enkelttiltag formår dog ikke at samle sig i en syntese, som formmæssigt bidrager til stedet og til den eksisterende bygning. Tilbygningen søger at fremstå som en stedbunden variation over et arkitektonisk tema, men kommer med sine tre etager og sin høje tagrejsning og et stort volumen til at overskygge det eksisterende rådhus. Dermed kommer overgangen til marsken til at virke noget uformidlet. Samtidig gør de bygningsmæssige tiltag, at det er tvivlsomt, om projektet uden en del bearbejdning kan udføres inden for den givne økonomiske ramme. 20

23 Plan 1. sal 1:800 Plan stueetage 1:800 forslag 2 2. præmie 21

24 22 længdesnit gennem borgertorv og

25 en kantine og multisal i marsken åbent til kip i fællesrum åbent til kip i fællesrum ovenlys til borgertorv ny åbning i dæk forbinder rummeligt det eksisterende atrium med udvidelsen teknik team områder arbejdspladser team områder arbejdspladser kantine borgertorv teknik flex rum med foldevægge eksist. hovedindgang eksist. rådhus sal kantine, 1:400 Snit forslag 2 2. præmie 23

26 FORSLAG 60/ PRÆMIE DKK MLrp ved partnere Mads H. Lund og Robert Warren Paulsen Medarbejdere: Karoline Walther Mørck, Maciej Balcerowski, Sara Giese Camre, Christoffer Riley Funktion Projektet etablerer helt overordnet en god logistik ved at opbygge tilbygningen omkring et centralt gårdrum. Det sikrer en cirkulation, hvor det meste af huset aktiveres, så der ikke opstår døde zoner. Rådhusets hovedindgang fastholdes, og den nuværende forhal bliver fortsat tilgængelig for borgerne. Forhallen omdisponeres, så den bliver mere åben mod syd, hvor der åbnes op for et direkte kig ud i det grønne gårdrum. Der etableres plads i forhallen til en ny, åben borgerservice med en ventelounge. Køkkenet flyttes til en ny placering i den eksisterende bygning, og kantinen flyttes til en placering i den østligste del af den nye bygning. Kantinen kommer dermed til at danne overgang mellem de arealer, der er tilgængelige for borgerne, og de, der er forbeholdt rådhusets medarbejdere. Tilbygningen fremstår med et varieret rumforløb af kontorarbejdspladser, vekslende mellem cellekontorer og storrum. Den centrale fordelingsgang inviterer til uformelle møder, ligesom der er etableret egentlige møderum med cirkulære glasvægge. Der er tænkt over medarbejdernes trivsel med gode bud på indretningen. Det grønne gårdrum vil blive et rum, som alle medarbejdere vil forholde sig til. Det vil sikre godt dagslys til medarbejderne og funktionelt tilbyde et attraktivt, beskyttet uderum, der også vil kunne anvendes til nogle af de mange vielser, der foretages på Tønder Rådhus. Æstetik og indpasningsmæssige kvaliteter Tilbygningen fremstår udadtil med rette facader, der i plan går helt ud til kanten af byggefeltet og indadtil kontrastfuldt åbner sig i et organisk udformet haverum med buede bølgende facader. Bygningen holdes i to etagers højde og spiller med sit horisontale layout godt sammen med den flade marsk. Samtidig underlægger den sig de omkringliggende bygninger og ikke mindst rådhuset, som derved bliver fremhævet på en respektfuld måde. Den udvendige facade beklædes med bygningshøje kobberrør, der tager sin inspiration fra kobberdetaljeringen på det eksisterende rådhus. Filigranopbygningen af kobberrørene refererer til ryggen på en stol af Hans J. Wegner byens verdensberømte møbelarkitekt. Der etableres et stort tagudhæng mod syd, øst og vest, der dels begrænser solindfaldet, dels gør, at der kan etableres etagehøje terrassedøre bag kobberrørsfacaden. Tagfodsprofilet i beton er som kobberrørene hentet fra det eksisterende rådhus postmoderne betondetaljering med en klassisk inspireret tagfodsprofil. Her dog udført i et elegant, nutidigt formsprog. Projektet lever meget i kraft af modsætningen mellem den udvendige, stringente facade og det indvendige, organisk levende, grønne gårdrum. Denne kontrast vil også kunne opleves af medarbejderne i tilbygningens fælles fordelingsrum. Her fremstår det som et varieret og spændende rumforløb, der lægger op til uformelle møder medarbejderne imellem. 24

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

udvidelse af tønder rådhus

udvidelse af tønder rådhus udvidelse af tønder rådhus program åben projektkonkurrence december 2012 udvidelse af t ønder rådhus program åben projektkonkurrence december 2012 3 5 6 12 22 26 36 invitation introduktion omgivelserne

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Dommerkomitéens betænkning Idékonkurrence for arkitektstuderende SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Udskrevet af Betonelement-Foreningen Maj 2003 Udgivet af BETONELEMENT-FORENINGEN Kejsergade

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet TIL LEJE Amaliegade 15 1256 København K Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet Fra 1.270 2.068 m² i smuk fredet palæejendom tegnet af hofbygmester Nicolai Eigtved

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1 A COMPANY MØBEL SIDE 1 KVALITET HOLDBARHED DYNAMISK UDTRYK SAMMENHÆNG FLEKSIBILITET ENKELT TIDSLØST TIDSLØSHED Kontorindretning Udgangspunktet i indretningen af kontoret har været at understøtte en moderne

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN

HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN HVA DRIKKER MØLR -siloen er blevet et velkendt bygningsværk for mange Københavnere og et folkeligt ikon for Nordhavnen. Siloen er den største industribygning i Nordhavnen

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 Beliggenhed NORDLEJREN FLYVESTATION VÆRLØSE SLETTEN SYDLEJREN KILDEDAL ST. 2 MÅLØV Sydlejren er placeret naturskønt på kanten af Måløvs

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris Man kan godt bygge unik arkitektur i totalentreprise. Det er Gammel Hellerup Gymnasiums seneste knopskud bevis på. Totalentreprise har et blakket ry blandt

Læs mere

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus.

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus. HAVNEBAKKERNE Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly, Johanna Eckerdal VINTERSKOLE 2012 OPGAVEN At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver

Læs mere