Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk. åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning"

Transkript

1 Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus dommerbetænkning juni 2013

2 indhold kolofon forord generelle bemærkninger 1. præmie kr forslag 84 / præmie kr forslag 2 / præmie kr forslag 60 / præmie kr forslag 40 / Dommerbetænkningen er redigeret af Arkitektforeningen Layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: Production Facilities Oplag: 250 Webudgave: Udgivelsesdato: 20. juni indkøb kr forslag 10 / indkøb kr forslag 11 / indkøb kr forslag 28 / indkøb kr forslag 38 / indkøb kr forslag 78 / konkurrencefakta underskrifter

3 åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus dommerbetænkning juni 2013 I slutningen af december 2012 udskrev Tønder Kommune en åben projektkonkurrence om en tilbygning til det nuværende rådhus i Tønder. Konkurrencen var en følge af en byrådsbeslutning fra april 2012 om at samle en større dele af kommunens administration i Tønder, som igen var en følge af kommunesammenlægningen tilbage i Dommerkomitéen har nu gennemgået de mange indsendte forslag, 102 i alt. Det har været en stor faglig udfordring for konkurrencedeltagerne at indpasse et nyt, moderne rådhusbyggeri her i udkanten af byen, tæt ved marsken og som nabo til en række ældre, markante museumsbygninger, et slotsbankeareal. Og sidst, men ikke mindst, et markant rådhusbyggeri fra begyndelsen af 1980 erne af arkitekten Halldor Gunnløgsson. Vi har set projekter af vidt forskellig beskaffenhed, fra arbejdspladsen i naturen-forslag til forslag, der er kopier af det eksisterende rådhus, og igen til projekter, der helt sprænger skalaen i byen eller placerer sig uden for byggefeltet. Og ind imellem disse en lang række andre idérige og spændende projekter. Vi ønsker at rette en tak til alle de mange forslagsstillere, som har bidraget med gode, forskelligartede og uventede forslag. Dommerkomiteen har også været på et stort og ikke helt let arbejde. Dels med at sætte sig ind i de mange forslag, og dels at prioritere blandt dem. Vi har haft rigtigt mange diskussioner om funktion, arkitektur, tilpasning af nyt til gammelt, og i det hele taget om alt det, vi ifølge programmet har skullet diskutere, inden vi har kunnet træffe et valg. Desværre er det ikke lykkedes at finde frem til ét forslag, som alle dommerkomitéens medlemmer har kunnet støtte op om. Ni ud af 11 dommere peger på forslag 84/13001 som det bedste forslag, mens to dommere foretrækker forslag 2/ I det følgende gennemgås dommerkomitéens generelle bemærkninger til konkurrencen og dens resultat, efterfulgt af en gennemgang af de i alt ni projekter, der har opnået en placering i bedømmelsen. Alt støttet af forslagsstillernes egne illustrationer. Dommerkomitéen, maj

4 skibbroen hotel tønderhus Kongevej museum sønderjylland vandtårn bachmanns vandmølle slotsbanken vidåen byen museerne tønder rådhus marsken udvidelsen 2

5 Generelle bemærkninger Det ligger dér mellem by og marsk. Gunnløgssons rådhus fra 1980 med dets arkitektur af lange horisontale linjer, matchende den vandrette og uendelige marsk mod syd. Ankomsten sker fra nord, hvor bygningen med inviterende gestus og flankerende rådhussal byder velkommen. På vestflanken findes Wegner-museet i form af det gamle vandtårn, og yderligere mod vest den historiske slotsbanke. Mod øst Vidåens løb og Bachman Vandmølle. Vi er et sted med mange aktører og med kulturarven hviskende os i øret. Vi (de tre udefrakommende arkitektfagdommerne) ankommer her første gang til dette sted i det skarpe forårslys med en rislende lyd fra Vidåen og en undren over dette steds stilfærdige skønhed. Rådhuset er nok ikke Gunnløgssons bedste hus, men det passer meget godt, her hvor landskabet er fladt, og vandtårnet kan ses på 10 kilometers afstand. Vandtårnet er som en toskansk kampanile i det flade landskab. Fra rådhusets sydlige facade fås et suverænt kig ud over marsken. Skalaen er afgørende her, hvor rådhuset danner overgangen fra bystrukturen til det åbne landskab. Feltet De 102 indleverede konkurrenceforslag har givet et fantastisk overblik over de mulige løsninger til rådhusudvidelsen. Forslagene viser også, hvor svært det er at docere de arkitektoniske dråber helt tilpas, så den aldrende patient ikke får for meget medicin. Balancen mellem det eksisterende rådhus, skalaen i området, relationerne til Tønders smukke gader, købstadshusene og den presente natur mod syd er afgørende parametre. For at skabe et systematisk overblik over feltet inddelte dommerkomitéen ret hurtigt de mange projekter i kategorier og udvalgte de bedste inden for hver kategori til et nærmere studie: cirkler, vifter, kompakte, stænger, annekser, gårdhaver, tårne/kuber samt en særlig kategori. Skæres disse otte kategorier yderligere til, kan man groft sige, at der findes fire måder at bygge til på: Enten ved anneksløsninger, gårdrumsløsninger, landskabsløsninger eller ved kompaktløsninger. Hvis man bygger foran dette, hvad sker der så? Hvordan sikrer man, at kvaliteterne bevares og forstærkes? Dette spørgsmål er vi sammen med den øvrige dommerkomité spændte på at finde svaret på, når vi har været alle forslagene igennem. generelle bemærkninger 3

6 11/13579 / Indkøb 40/98745 / 4. præmie 83/81517 / Frederik Granfors og Frederik Ludvigsson, arkitekter SAR/MSA 38/08099 / Indkøb 35/27213 / In_situ arkitekter MAA 99/35358 / Vecciarchitetti 4 84/13001 / 1. præmie 60/10413 / 3. præmie

7 Anneksløsninger Annekset er det fritliggende volumen, som med egen orden skaber en ny mening i landskabet syd for rådhuset. Annekset findes i mange varianter: stænger, kvadrater, trekanter og runde former. Anneksløsningen medfører en relativ stor frihedsgrad i formgivningen, men princippet er samtidig kritisk i forhold til sammenbygning med det eksisterende hus. Den overdækkede og klimaregulerede gangforbindelse, som programmet kræver, bliver let til en tynd navlestreng mellem to forskellige arkitektoniske udtryk. Sammenkoblingen er derfor akilleshælen ved de mange anneksforslag. Det har i bedømmelsen været afgørende at sikre sammenhæng og funktionelt flow, ligesom der har været lagt vægt på, at alle medarbejdere får en fornemmelse af at sidde i samme hus, hvad enten der er tale om nyt eller gammelt. Et eksempel på et vellykket anneksprojekt er forslag 11/13579 Mødet med marsken (indkøbt). Forslagsstillerne lader sig her inspirere af den lokale byggetradition med store tagkonstruktioner fortolket over i en moderne version i tegl. Projektet etablerer et nyt socialt atriumrum i den nye bygning, forbundet til det eksisterende rådhus med en toetagers, kileformet gangforbindelse. En anden version af annekskonceptet er forslag 40/98745 (4. præmie), som kobler den nye bygning på en mere direkte og effektiv måde. Tagprofilet på det eksisterende rådhus omsættes til foldede flader, som skaber en sammenhængende bygning uden glasgang eller hængsel. Forslag 83/81517 Pythagoras skaber en klar kontrast mellem nyt og gammelt. Forslagsstillerne udlægger en ligebenet trekantet bygningsgeometri, som skaber tre fine uderum. Ét mod museet, ét mod marsken og ét mod Vidåen. Dommerkomitéen stiller imidlertid spørgsmål til bygningens tre etager, som virker voldsomme i forhold til det eksisterende hus. Forslag 38/08099 (indkøbt) er en særlig hybrid version, som kombinerer sammenbygning med moderne lineære foldninger og en velformet poetisk cylinder, som svæver vægtløst over landskabet. Dommerkomitéen er begejstret for poesien og elegancen i dette forslag, men skønner det til at overskride den økonomiske ramme i betydelig grad, ligesom funktionaliteten kan diskuteres på de små og mange kontordæk. Forslag 35/27213 Grænseland rummer to begreber: tradition og fornyelse som hovedtemaer. Projektet forankres i tegltraditionen og består af en komposition af tre bygningsvolumener af forskellig størrelse, refererende til tre formulerede rumligheder: museumsrummet mod vest, lunden mod syd og marsken mod øst. Projektet er sympatisk og velartikuleret med sine tre kontorområder, som deler et fælles trapperum. Opsplitningen i de mange kontorområder skaber dog ikke opfattelsen af at være i sammen hus, selvom disse rumligheder isoleret set er interessante. Økonomisk skønnes projektet til at være i den dyre ende. Gårdrumsløsninger Et vigtigt punkt i bedømmelsen har været at se på sammenhængskraften mellem nyt og gammelt. Her kommer gårdrumskonceptet stærkt ind i billedet, idet man her har mulighed for at sammenbinde nyt og gammelt i to punkter. Gårdrumskonceptet udmærker sig også ved, at den sydligste del af Gunnløggssons rådhus kommer til at stå uberørt. Forslag 99/35358 udmærker sig i kategorien med en spændende komponeret indramning af de landskabelige kig. Projektet danner en præcis gårdrumsfigur, som udnytter grundens udstrækning. Det toetagers volumen er underskåret, hvilet skaber nogle meget flotte kig ud på marsklandskabet. Som resultat af bortskæringen skabes højere volumen mod øst, hvilket dommerkomitéen har fundet lidt stor i skalaen. Interessant er det, at gårdrummet kan have en rå karakter som marsken og derved trække naturen helt ind til det gamle rådhus sydvendte facade. Forslag 84/13001 (1. præmie) ligner på mange måder forslag 99/35358 i udgangspunktet, blot er dette forslag mere enkelt og har ikke de landskabelige gennemskæringer. Ved at udelade disse fås et enkelt og effektivt hus i en skala, som tilpasser sig det eksisterende rådhus. Forslaget er et af de få forslag, som efterlader det eksisterende hus med mere arkitektonisk kraft end før udvidelsen. Forslag 60/10413 Stærehaven (3. præmie) tilhører også gruppen af gårdrumsløsninger. Udlagt i to etager med indre organisk forløb og facade inspireret af Wegners kendte cirkelstol. Et spændende forslag, men dyrt. generelle bemærkninger 5

8 Landskabsløsninger Forslagene i denne kategori inddrager i helt særlig grad landskabet som en del af den samlede løsning. Særligt to forslag i denne kategori har vakt interesse: Forslag 10/23598 (indkøbt) tager udgangspunkt i seks skulpturelle landskabskiler, som placeres skrånende fladt ned mod det eksisterende rådhus. Kilerne er med andre ord højest mod syd, hvor de skaber en toetagers bastionsagtig kant. Oven på kilerne foreslås et stiforløb kulminerende i en offentlig udsigtspost. Forslag 78/26118 Et lille stykke Sønderjylland (indkøbt) er endnu mere vidtgående i sin konsekvens. Forslagsstillerne anvender hele sitet og skaber en enetages bygning, perforeret med mindre gårdrum. Oven på taget skabes en offentlig have med udsigt over marsken. Kompaktløsninger Forslag 28/12358 På grænsen mellem land og by (indkøbt) bevæger sig ligeledes ind i den skulpturelle og særlige kategori. Med en fræk og frisk gestus tages der i bogstaveligste forstand afsæt i byrådssalens skrå taglinjer. Resultatet bliver et præcist og stærkt prisme beklædt med lyst strækmetal, som bestemt kommer i dialog med Wegners vandtårn. Forslaget er højtråbende og sprænger skalaen i byen. Projektet fordeler sig over seks etager, hvilket ikke er optimalt i forhold til fleksibilitet og sammenhæng. Forslag 2/11212 (2. præmie) er et eksempel fra viftekategorien. En trearmet viftekonfiguration kobles til det eksisterende rådhus via en bredere glasgang. Herudover fraskæres et stykke af dækket på 1. salen for at skabe større sammenhængskraft. Viften er beklædt med tegl på mur og tag af sammen beskaffenhed. Udearealer og parkering Udearealerne er behandlet med stor variation. Med udgangspunkt i de fire kategorier anneksløsninger, gårdrumsløsninger, landskabsløsninger og kompaktløsninger findes den største kontrast naturligvis mellem gårdrumsløsningerne og de andre kategorier. Gårdrummenes landsskabsbehandling spænder lige fra forslag 60/10413 Stærehavens (3. præmie) hybride grønne organiske rum til vinderforslagets belagte teglflade, som udspænder en præsenterbakke fra det eksisterende hus ud under den nye hvide, lette bygningsstruktur og endelig som 6 forslag 99/35358, der trækker den vilde natur fra marsken ind i gårdrummet via udskæringer i bygningsvolumenet. Anneksløsningerne er modsat karakteriseret ved i højere grad at placere sig på det eksisterende p-areal i direkte kontakt til den omkringliggende natur. Mange projekter opererer med en tredeling af rummene mod syd: en plads eller et landskabsrum mod museet, et landskabsrum mod marsken mod syd og endelig et landskabsrum mod Vidåen mod sydøst. Sidst kan nævnes den direkte og konsekvente løsning at skabe en bygning, som integrerer sig direkte som en del af landskabet eksempelvis forslag 10/23598 (indkøb) og forslag 78/26118 (indkøb). I begge tilfælde skabes en offentlig tilgængelig henholdsvis udsigtsplatform og have oven på rådhusudvidelsen. Forslag 78/26118 bør fremhæves på grund af dets ambitiøse inddragelse af den omkringliggende natur. Projektet skaber en naturlig formidling af overgangen mellem kulturlandskab og marsk. Generelt inddrager de fleste projekter den eksisterende parkering mod syd, som erstattes af den vestlige p-plads ved Slotsbanken. Kantine og Forhal De større rumligheder, kantine og forhal, bliver behandlet på mange forskellige måder. Indlysende har det været at flytte kantinen mod syd i forbindelse med udvidelsen for at få udsigten og nærheden til marsken. Umiddelbart synes det som en god idé, men i forhold til den samlede økonomi er det en fordyrelse af projektet. Herudover flyttes også synergi, puls og betydning ud af det eksisterende rådhus. Hvad angår forhallen, har det være afgørende at sætte den i spil på en ny og vital måde, eksempelvis som det sker i diverse gårdrumskoncepter, hvor naturlig transit skabes i begge ender af forhallen. Forslag 68/02955 kan nævnes som særligt i forhold til indgang og forhal. Projektet foreslår en omfattende funktionsændring, som transformerer forhallen fra hovedindgang til et natur- og egnseksperimentarium. Hovedindgangen foreslås flyttet til det nordvestlige hjørne relaterende sig til museumsbygningerne mod vest. Et interessant tiltag, som dog i forhold til det nordligt beliggende byrum hænger mindre sammen end den nuværende løsning. Det er i bedømmelsen vægtet, at forhallen ikke undergår for store konstruktive ændringer af hensyn til dels den bestående arkitektur og dels den økonomiske ramme.

9 10/23598 / Indkøb 78/26118 / Indkøb 28/12358 / Indkøb 2/11212 / 2. præmie 60/10413 / 3. præmie 99/35358 / Vecciarchitetti 68/02955 / LOOP architects m.fl. generelle bemærkninger 7

10 Bæredygtighed Udgangspunktet for konkurrenceprogrammet er at skabe et bæredygtigt lavenergibyggeri. Forslagene varierer fra projekter med aktive energitiltag, solceller m.m., som f. eks. forslag 11/13579 (indkøbt), til forslag med mere passive formuleringer omkring geometri, kompakthed, facadekontrol, gode materialer og sund fornuft. En del forslag med glasfacader redegør ikke fuldstændigt for, hvordan varme og indstrålingsproblematikken løses med de mange facademeter mod syd (eksempelvis vinderforslaget). Det er dog dommerkomitéens overbevisning, at dette kan løses i en videre bearbejdning. Konklusion Dommerkomitéen har fundet det afgørende, at den kommende udvidelse ikke virker anmassende og ufølsom i den delikate kontekst. Herudover er der blevet lagt stor vægt på funktionalitet og fleksibilitet i forhold til at skabe et moderne kontorhus, hvor man ikke kender det endelige byggeprogram endnu, og hvor det samtidig er vigtigt at sikre god synergi og identitet for alle husets brugere. Sidst men ikke mindst, har det været afgørende at pege på et forslag, som økonomisk kan holde. Ud af de 102 forslag har dommerkomitéens flertal på ni personer valgt at pege på forslag 84/13001, som dét forslag, der bedst af alle indfrier disse krav og ønsker. Forslaget er ikke færdigt, men rummer et stort potentiale til at kunne udvikles og forfines i samarbejde med kommunen. To medlemmer, Laurids Rudebeck og Peter Christensen, foretrækker i stedet forslag 2/11212 på grund af forslagets inspiration fra den lokale byggeskik i form af gavlhusmotivet og for brugen af tegl. 8 generelle bemærkninger

11 Forslag 84 / præmie Forslag 2 / præmie Forslag 60 / præmie Byrådsal Tribunen Tribunen Depot 48 m2 Rengøring Legehørne Vindfang Elevator Handicap toilet Eksp. LUFTRUM Eksp. Maskinstue 48 m2 Info væg Print/kopi/papir/depot 48 m2 Buffe Buffet Forråd 7 m2 Køkken 30 m2 Buffet Trappe Te køkken Opvask 5 m2 Elevator Møde Trappe Print Kopi Garderobe Møde Garderobe Kølerum 3 m2 Storrums kontor 82 m2 Toilet kerne Te køkken Trappe Møde Storrums kontor 80 m2 Forslag 40 / præmie TØNDER RÅDHUS NY 9 SYDF KONKURRENCE OM UDVIDELSE AF TØNDER

12 10

13 tønder rådhus eksisterende forhold 11

14 FORSLAG 84/ PRÆMIE DKK Sleth ved Søren Leth, arkitekt MAA, partner Rasmus Therkildsen, arkitekt MAA, partner Underrådgiver Norconsult Danmark Projektteam, Sleth Søren Leth, arkitekt MAA, partner; Rasmus Therkildsen, arkitekt MAA, partner; Allan Edmond Hansen, arkitekt MAA; Jeppe Bonne Olsen, arkitekt MAA; Clara San Millan, Ma in Architecture; Andreas Kristensen, Ba.Arch. Forslaget udnytter ved sin udstrækning hele det foreslåede byggefelt, der dannes mellem å, stier og museerne. På det udlagte areal placeres en let toetagers bygning, der følger grundens linjer med respektafstand til omgivelserne. Det foreslåede volumen er disponeret som en randbebyggelse med en intern, sammenbindende gårdhave mod rådhuset. Tilbygningen åbner sig op mod henholdsvis byen og landskabet og markerer en overgang til naturen, til den omkringliggende marsk i en let, lys og nærmest immateriel bebyggelse. Projektet danner sammenhæng med de eksisterende bygninger med en slags som forslagsstillerne beskriver det neutral arkitektur uden mursten og detaljer. Tilføjelsen respekterer det eksisterende rådhus identitet og skaber på samme tid tydeligt sit eget lette, poetiske udtryk. Funktion Projektet er i sin grundstruktur meget enkelt og rationelt disponeret. Der etableres koblingspunkter mellem eksisterende og nyt i henholdsvis den østlige og vestlige ende af den eksisterende forhal. Den nye bebyggelsesstruktur samt den primære ganglinje folder sig omkring det indre gårdrum og giver dermed mulighed for en på samme tid smuk og logisk bevægelse rundt i huset samt for en god funktionalitet i den daglige brug af rådhuset. Mod vest placeres tilbygningens primære kobling til forhallen, og der skabes en fin overgang mellem nyt og gammelt. Nuværende kantine forbindes på dette sted til det nye flyverområde dannet af et dobbelt højt koblingspunkt med direkte kontakt til rådhusets indre gård. Den eksisterende forhal og den nuværende indgangssituation tænkes fortsat som husets information og som området, hvor borgere møder kommunen. Bygningen tager udgangspunkt i det enkle og rationelle princip fra det traditionelle kontorhus. Det rationelle princip opblødes af bygningens bløde linjeføring og tilpasser sig funktionaliteten, grunden og eksisterende bygning ved den varierende bygningsdybde. Der opnås på denne måde et funktionelt, fremtidssikret og varieret kontorlandskab med et strejf af poesi. Æstetik og indpasningsmæssige kvaliteter Projektet tager afsæt i det eksisterende Rådhus, stemningen i byen samt det omkringliggende landskab. Den nye bygning er tænkt som en tydelig markering af et åbent og transparent hus op mod det eksisterende rådhus tyngde og soliditet. Der skabes mellem de to bygninger et både fysisk og mentalt samlende rum for de mange medarbejdere i en uformel og åben struktur. Bygningens to etager er med en logisk og fleksibel struktur næsten identisk indrettede. Inden for bygningens rammer placeres et dæk båret af søjler. Dækket fremstår fritskåret fra hovedparten af facaderne som et møbel særligt mod nord, øst og vest samt langs den indre facade holder dækket afstand. På denne måde skabes der en vertikal og rummelig forbindelse mellem de to niveauer og dermed en større kontakt mellem husets brugere og besøgende. 12

15 forslag præmie 13

16 Den nye bygning er placeret på et gennemgående gulv, der strækker sig fra Rådhusets facade og helt ud til afgrænsningen af den nye bygning. Dette gulv er belagt med den samme røde sten som på det eksisterende rådhus facader og har stor betydning for den samlede komposition. Gulvet formidler historien om, hvor byen stopper og landskabet starter. Det eksisterende rådhus har så at sige lagt et tæppe ud for at tage imod og favne den nye tilbygning, der placerer sig på tæppet som et møbel. En meget original løsning, der visuelt fletter bygninger, byrum og landskab sammen til én samlet komposition. Det ved første øjekast lidt underspillede, stilfærdige forslag har en unik klarhed samt udtryksmæssig styrke, og huset åbner sig langsomt op for nye oplevelser. Projektet besidder en harmoni og følsomhed, der overrasker beskueren. Det møder og favner med de svagt buede facader det omkringliggende landskab og indfanger dermed dets særlige karakter. Bygning og landskab indgår på denne måde i fin dialog med hinanden. Det er lykkedes forslagsstillerne at skabe helhed mellem nyt og gammelt samt at formidle overgangen mellem land og by på en overbevisende, oplevelsesrig og skulpturel måde. Teknik, bæredygtighed og energi Bygningens konstruktion er enkel med en høj grad af repetition. Det overordnede bæringsprincip er et klassisk søjle-bjælkesystem, hvor bygningens tag og etagedæk er søjlebåren. Facaden mod øst, syd og vest er opbygget som en dobbelt glasfacade med integreret solafskærmning samt solceller. Der arbejdes i projektet med anvendelse af termisk masse i form af det tunge teglgulv samt de fire cirkulære opmurede trappetårne af genbrugstegl. Økonomi Projektet vurderes at kunne holdes inden for den samlede budgetramme. Konklusion Forslaget forener den nye tilbygning med det eksisterende hus, og der indgås på smukkeste vis dialog med det omkringliggende landskab. Fortid og nutid forenes i et enkelt greb båret af indføling, poesi, styrke og menneskelighed. Projektet er ikke effektsøgende, men har identitet og besidder en fin skulpturel styrke. Dommerkomitéens flertal finder, at forslaget fuldt ud lever op til intentionen om et unikt og stedstilpasset hus med et nutidigt udtryk. Hvad skal der arbejdes videre med? Dommerkomitéen ønsker at pege på især tre punkter, som forslagsstillerne skal viderebearbejde: 1. Glasfacaden skal bearbejdes, så de indeklimatiske forhold sikres samtidig med, at det høje æstetiske udtryk fastholdes. 2. Den fysiske kobling mellem tilbygning og eksisterende rådhus mod øst virker noget uafklaret, og sammenstødet mellem de to bygninger kan med fordel forenkles og viderebearbejdes. 3. Det karakteristiske røde teglgulv i gårdhaven kan med fordel udvikles og bearbejdes med henblik på at styrke intentionen om det bymæssige gulv i kontrast til landskabet. Det foreslåede landskabelige motiv i gårdhaven bør genovervejes og videreudvikles, så det i stedet for havekarakter opnår et mere skulpturel, kunstnerisk udtryk. Dette vil efter dommerkomitéens overbevisning styrke den stærke idé om det røde, sammenbindende teglgulv yderligere. Det er dommerkomitéens overbevisning, at ovenstående bemærkninger kan indarbejdes uden at svække forslagets hovedide. Snit 14

17 Plan 1. sal 1:800 Plan stueetage 1:800 forslag præmie 15

18 Det grønne tag Det åbne hus Konceptdiagram Det transparente hus Eksisterende rådhus og nyt fundament Rød tegl Tekniksnit 16

19 Sydfacade Vestfacade forslag præmie 17

20 FORSLAG 2/ PRÆMIE DKK Atelier Lorentzen Langkilde ved Kasper Lorentzen og Kristian Langkilde Forslaget søger at forbinde fortid og fremtid i et nutidigt bygningsmæssigt formsprog, der tager udgangspunkt i Tønders arkitektoniske egenart. Det ses blandt andet ved den formmæssige inspiration fra Tønders traditionelle gavlhuse og naboen til rådhuset, Bachmanns Vandmølle, med den karakteristiske høje tagrejsning. Funktion Tilbygningen etablerer en såkaldt stjerneplan, hvor tre længer skyder sig ud i landskabet mod syd fra et centralt punkt i den eksisterende bygning. Herved trækkes det omkringliggende landskab ind på grunden, og der skabes fire uderum imellem med belægninger i mindre øer til ophold. Stjerneplanen medfører en række forholdsvis smalle bygningskroppe med godt dagslys til kontorpladserne. Indvendigt er forslaget karakteriseret ved at etablere et atrium med et borgertorv, der som et centralt fordelingsrum kobler tilbygningen med den eksisterende bygning. Atriet skaber såvel horisontale som vertikale forbindelser, idet der fjernes et etagedæk i den eksisterende bygning for at skabe en rumlig forbindelse mellem etagerne. I stueplan placeres på borgertorvet en række udadvendte funktioner, som borgerne kan gøre brug af i forbindelse med borgermøder, foredrag, udstillinger, receptioner mv. Ligeledes placeres her en række af personalets udadvendte funktioner som mødecenter og borgerservice. På 1. sal placeres også medarbejdernes fællesfunktioner omkring atriet i form af et videnscenter, hvor medarbejderne formelt og uformelt kan møde hinanden. Atriet er således en central det af projektet, og det er også her i husets hjerte, at der etableres en ny elegant og veldetaljeret trappe med inspiration fra byens berømte møbelarkitekt Hans J. Wegner. Trappen, der er udformet som et elegant møbel i lyst træ, bliver det symbolske omdrejningspunkt for det nye hus. Rådhusets kantine og køkken flyttes fra den eksisterende position til den østlige af længerne i den nye bygning, og der etableres nye kontorarbejdspladser i den nuværende kantine. Den nye kantine kan adskilles fra resten af huset og bruges til særarrangementer. Stjerneplanen giver en god logistik med korte afstande, hvor længerne kan opdeles i etrumskontorer, torumskontorer eller storrum. Men de smalle bygningskroppe, hvor der i hver er placeret en flugtvejstrappe, er hver især ikke særligt fleksible i forhold til hinanden, og kontorindretningen bliver derfor mere eller mindre ensartet i alle længerne. Æstetik og indpasningsmæssige kvaliteter De karakteristiske bygningskroppe udføres i en mørk rød teglsten, som kendes fra egnen. Den samme teglsten benyttes til udformning af tagfladerne, således at bygningskroppene kommer til at fremstå ensartet i et og samme materiale. Modsat det eksisterende rådhus, hvor vinduerne danner horisontale bånd, udføres vinduerne i den nye bygning som lodrette åbninger med hvide vinduesfalse liggende dybt i facaden. Bygningerne udføres i tre etager med en stejl tagrejsning. Dermed kommer det nye byggeri til at fremstå uanset de slanke bygningskroppe med et meget stort volumen og en høj tagryg. Dette gør, sammen med den ekspressive stjerneplan, at den nye bygning kommer til at fremstå voldsom stor og i nogen grad overskygge det eksisterende rådhus. 18

21 tønder rådhus og marsk flettes sammen museum sønderjylland kongevejen vandtårn eksisterende rådhus bachmanns vandmølle rådhusgård udvidelse opholds-øer opholds-øer opholds-øer vidå kendingstal: forslag 2 2. præmie 19

22 Teknik, bæredygtighed og energi Tilbygningen tænkes udført i teglsten en robust og vedligeholdelsesfri facade, der ældes med ynde. Eventuelt vil man anvende genbrugsteglsten. Projektet peger på en række passive energitiltag, hvor de mange cellekontorer foreslås udført med en individuel energistyring, hvor hver medarbejder kan åbne og lukke vinduet og selv styre solgardinerne i forbindelse med kontoret. Det foreslås, at man undersøger, om man kan udføre jordvarme og køling med grundvand, uden at der dog er redegjort nærmere herfor. Økonomi Dommerkomitéen vurderer, at forslaget i sin nuværende udformning ikke kan holdes inden for den afsatte økonomiske ramme, og derfor skal bearbejdes. Det skyldes blandt andet, at der udføres en del indgreb i den eksisterende bygning særligt omkring atriet og borgertorvet, (blandt andet med fjernelse af et dæk i den eksisterende bygning), der alt andet lige fordyrer projektet. Det vurderes derfor, at omkostningerne ved at flytte kantine og køkken ikke kan stå mål med de funktionelle kvaliteter, der opnås. Endelig er anvendelsen af facadetegl på taget af den nye bygning en flot men fordyrende arkitektonisk løsning. Konklusion Projektet er, med udgangspunkt i den lokale bygningstradition, et sympatisk projekt med en bygningsprofil, som kendes fra byen og med brug af lokale bygningsmaterialer. Ligesådan giver stjerneplanen en god logistik i bygningen bygget op omkring atriet og borgertorvet som projektets styrende cirkulationsparameter. De mange gode enkelttiltag formår dog ikke at samle sig i en syntese, som formmæssigt bidrager til stedet og til den eksisterende bygning. Tilbygningen søger at fremstå som en stedbunden variation over et arkitektonisk tema, men kommer med sine tre etager og sin høje tagrejsning og et stort volumen til at overskygge det eksisterende rådhus. Dermed kommer overgangen til marsken til at virke noget uformidlet. Samtidig gør de bygningsmæssige tiltag, at det er tvivlsomt, om projektet uden en del bearbejdning kan udføres inden for den givne økonomiske ramme. 20

23 Plan 1. sal 1:800 Plan stueetage 1:800 forslag 2 2. præmie 21

24 22 længdesnit gennem borgertorv og

25 en kantine og multisal i marsken åbent til kip i fællesrum åbent til kip i fællesrum ovenlys til borgertorv ny åbning i dæk forbinder rummeligt det eksisterende atrium med udvidelsen teknik team områder arbejdspladser team områder arbejdspladser kantine borgertorv teknik flex rum med foldevægge eksist. hovedindgang eksist. rådhus sal kantine, 1:400 Snit forslag 2 2. præmie 23

26 FORSLAG 60/ PRÆMIE DKK MLrp ved partnere Mads H. Lund og Robert Warren Paulsen Medarbejdere: Karoline Walther Mørck, Maciej Balcerowski, Sara Giese Camre, Christoffer Riley Funktion Projektet etablerer helt overordnet en god logistik ved at opbygge tilbygningen omkring et centralt gårdrum. Det sikrer en cirkulation, hvor det meste af huset aktiveres, så der ikke opstår døde zoner. Rådhusets hovedindgang fastholdes, og den nuværende forhal bliver fortsat tilgængelig for borgerne. Forhallen omdisponeres, så den bliver mere åben mod syd, hvor der åbnes op for et direkte kig ud i det grønne gårdrum. Der etableres plads i forhallen til en ny, åben borgerservice med en ventelounge. Køkkenet flyttes til en ny placering i den eksisterende bygning, og kantinen flyttes til en placering i den østligste del af den nye bygning. Kantinen kommer dermed til at danne overgang mellem de arealer, der er tilgængelige for borgerne, og de, der er forbeholdt rådhusets medarbejdere. Tilbygningen fremstår med et varieret rumforløb af kontorarbejdspladser, vekslende mellem cellekontorer og storrum. Den centrale fordelingsgang inviterer til uformelle møder, ligesom der er etableret egentlige møderum med cirkulære glasvægge. Der er tænkt over medarbejdernes trivsel med gode bud på indretningen. Det grønne gårdrum vil blive et rum, som alle medarbejdere vil forholde sig til. Det vil sikre godt dagslys til medarbejderne og funktionelt tilbyde et attraktivt, beskyttet uderum, der også vil kunne anvendes til nogle af de mange vielser, der foretages på Tønder Rådhus. Æstetik og indpasningsmæssige kvaliteter Tilbygningen fremstår udadtil med rette facader, der i plan går helt ud til kanten af byggefeltet og indadtil kontrastfuldt åbner sig i et organisk udformet haverum med buede bølgende facader. Bygningen holdes i to etagers højde og spiller med sit horisontale layout godt sammen med den flade marsk. Samtidig underlægger den sig de omkringliggende bygninger og ikke mindst rådhuset, som derved bliver fremhævet på en respektfuld måde. Den udvendige facade beklædes med bygningshøje kobberrør, der tager sin inspiration fra kobberdetaljeringen på det eksisterende rådhus. Filigranopbygningen af kobberrørene refererer til ryggen på en stol af Hans J. Wegner byens verdensberømte møbelarkitekt. Der etableres et stort tagudhæng mod syd, øst og vest, der dels begrænser solindfaldet, dels gør, at der kan etableres etagehøje terrassedøre bag kobberrørsfacaden. Tagfodsprofilet i beton er som kobberrørene hentet fra det eksisterende rådhus postmoderne betondetaljering med en klassisk inspireret tagfodsprofil. Her dog udført i et elegant, nutidigt formsprog. Projektet lever meget i kraft af modsætningen mellem den udvendige, stringente facade og det indvendige, organisk levende, grønne gårdrum. Denne kontrast vil også kunne opleves af medarbejderne i tilbygningens fælles fordelingsrum. Her fremstår det som et varieret og spændende rumforløb, der lægger op til uformelle møder medarbejderne imellem. 24

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg.

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. Nærværende redegørelse skal belyse og begrunde projekt Treleddet det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg, der i hovedtræk

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Forslag v/ Bo Mølgaard, Anne-Marie Pedersen og Vibeke Tøjner Dato 26.05.15 Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk

Læs mere

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Til: Lars Møller Kopi til: Ann-Mett Sepstrup, Peter Rask Fra: Tamara Winkel Henriksen 03. juni 2016 Dette notat skitserer nogle retningslinjer som

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE Ved udløb af fristen var der indkommet 8 forslag til den interne konkurrence om et nyt domicil for GPP Arkitekter A/S i eksisterende lokaler, Grønnegade

Læs mere

Med i konkurrencen om at blive præmieret og få anerkendelse var alle nye bygninger, der er taget i brug efter 1. november 2011.

Med i konkurrencen om at blive præmieret og få anerkendelse var alle nye bygninger, der er taget i brug efter 1. november 2011. Traditionen tro var der præmiering af gode og smukke bygninger i Frederiksberg Kommune på Arkitekturens Dag den 1. oktober 2013. Komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN EN EVÆGELSE I LANDSKAET - NYT MARITIMT VIDENENTER I TUNGEVÅGEN 0.0 +2.5 0.0 A +5.0 PLADS FOR AD, FISKE OG ANKOMST MED ÅD TUNGENES FYR +5.5 +7.5 0.0 +2.5 +5.5 +5.0 NYT MARITIMT VITENSENTER 0.0 TUNGEVIKA

Læs mere

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence 6 GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence Lunden Pavillonen Orangeriet Historie og nutid Plassering Miljø og atmosfære Historiens

Læs mere

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011 RØDOVRE SYD Åben idékonkurrence 2011 12612 Taget og San Gimigano! Det horisontale og det vertikale Revitalisering fortætning urbane kvaliteter og landskabelige oplevelser en ny sammenfl ettet bystruktur!

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER

NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER Byg ikke boliger beregnet til svage, ulykkelige menneskers udgrænsede, elendige overlevelse; byg for mennesker der har sans for og overskud til skønhed. Nogle af

Læs mere

FAKTA. Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup

FAKTA. Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup FAKTA Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup Bygherre: Energinet.dk Arkitekt: Henning Larsen Architects Samarbejdspartnere: Dahl Entreprise A/S, Schul landskabsarkitekter og Hansen, Carlsen & Frølund Rådgivende

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus

Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus Huset fremstår som et solitært, skarpt afgrænset volume, der elegant nærmest svæver over landskabet. 2 Tiltag skal have respekt for bygningens

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS.

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS. Den 16. august 2007 bedømte komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg Kommune de bygninger m.v., som er taget i brug efter 20. januar 2006. Efter en besigtigelse af bygningerne

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET Tegl 6 Marts Tegl 7 Marts Tekst: Redaktionen Fotos: Roland Halbe FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET I følge projektteamet bag kunstmuseet i Ravensburg er byggeriet et resultat af en undtagelsesvis harmonisk kærlighedstrekant

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC Aktører Fonde: Opførelsen af huset: Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond, VILLUM FONDEN Projektets udvikling og gennemførelse: Realdania, Augustinus Fonden, Bevica Fonden, Vanførefonden Bygherre: Danske

Læs mere

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P NORD - Nyt Kirke- og Kulturhus - KIRKEHAVE m. bålsted,

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen:

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen: Utzon Center Utzon Associates - 17.09.2007 Utzon Center Auditoriebygningen: Auditoriebygningens stueetage er organiseret med en ryg af servicefunktioner, og café med udsigt til vandet. Den tilstødende

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark CASE Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark Arkitekt/ designer: STUDIOBAKI LAVENERGIHUS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Villaen i København er opbygget af færdige, præfabrikerede skræddersyede

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Bygningspræmiering 2014. September 2014

Bygningspræmiering 2014. September 2014 Bygningspræmiering 2014 September 2014 Bygningspræmiering 2014 Udarbejdet september 2014 af Thisted Kommune, Planafdelingen. 2 Indhold Forord Program Kandidater: Stuehus, Thisted... 8 Sundhedshuset, Hurup

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING. Rådgivende Arkitekter & Ingeniører PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015

AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING. Rådgivende Arkitekter & Ingeniører PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015 AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015 Rådgivende Arkitekter & Ingeniører Bygningskontoret NORD A/S Hobrovej 431, 9200 Aalborg SV Tlf.: 96 34 52 50

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

Villa Nørager. Lillebælts Allé 18, Fredericia

Villa Nørager. Lillebælts Allé 18, Fredericia Villa Nørager Lillebælts Allé 18, Fredericia 23.11.2010 2 Oversigtskort Stedet Lillebælts Allé 18 er så absolut en af Fredericias bedst beliggende grunde. Højt hævet over Lillebælt er udsigten ud gennem

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

udvidelse af tønder rådhus

udvidelse af tønder rådhus udvidelse af tønder rådhus program åben projektkonkurrence december 2012 udvidelse af t ønder rådhus program åben projektkonkurrence december 2012 3 5 6 12 22 26 36 invitation introduktion omgivelserne

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere