A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n"

Transkript

1 LO SNYHEDSBREV Tværfaglig jobanvisning I n d h o l d s f o rt e g n e l s e A-kasser ikke en stopklods i arbejdsmarkedspolitikken Godt a-kassemedlemmer skifter hvert år a-kasse. Kritikken af at lade a- kasser stå for grundregistrering og jobanvisning skyder over målet, mener LOsekretær Harald Børsting. Antallet af ledige på orlov halveret Ledigheden fortsætter med at falde og samtidig deltager flere og flere ledige i uddannelsestilbud, mens antallet af ledige på arbejdsmarkedsorlov er mere end halveret gennem de sidste fire år. Voksenlærlinge et hit Voksenlærlinge-ordningen er en succes. På blot halvandet år er antallet af voksenlærlinge mere end fordoblet. Knap lønmodtagere er aktuelt i gang med en voksenlærlingeuddannelse. LO vil styrke vejledning og brobygning i 10. klasse Der er behov for et udvidet samarbejde med erhvervsskolerne. Ni ud af ti lønmodtagere savner uddannelse Lønmodtagerne savner ny viden og uddannelse. Virksomhederne efterspørger bedre rammebetingelser, viser en ny analyse, som IFKA og DTI har gennemført for LO. Arbejdsmarkedsreformen tvinger AF til bedre indsats AF forpligtes til at sikre de ledige aktivering i 75 pct. af aktiveringsperioden. Holdningen: Aktivirksomheder er ikke svaret Af LO s formand Hans Jensen A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n AF-systemet og Dansk Arbejdsgiverforening har dannet fælles front mod a-kassernes rolle i den aktive arbejdsmarkedspolitik: Hvis a-kasserne skal overtage grundregistrering og jobanvisning, vil det blive styret af fagchauvinisme på bekostning af den tværfaglige anvisning, hedder det. Men trafikken ind og ud af a-kasserne ligger på et niveau, der svarer til, at to gange Horsens indbyggertal hvert år skifter a-kasse. Kvaliteten i a-kassernes arbejde er ikke tilstrækkelig god til at sikre en tværfaglig jobanvisning til de ledige. A-kasserne vokser og bliver dyrere trods faldende ledighed. Jobanvisningen bliver forskellig for de enkelte ledige. Angrebene på a-kassesystemet er vokset i intensitet efter trepartsdrøftelserne om den tredje fase i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Specielt regeringens planer om at lade a- kasserne spille en mere aktiv rolle i formidlingen af job til ledige har fået både Dansk Arbejdsgiverforening og Arbejdsformidlingen til at advare regeringen mod at overlade for stor en del af arbejdsmarkedspolitikken til a-kasserne. Men det meste af kritikken skyder langt over målet, mener LO-sekretær Harald Børsting. - Først og fremmest er det vigtigt at holde sig for øje, at der gennem de sidste fire-fem år er sket en markant kvalitetsudvikling af a-kassernes arbejde. Det er et resultat af arbejdsmarkedspolitikken. Resultatet er, at kasserne i dag i langt større omfang end tidligere tager sig af informationsopgaver og forbereder de ledige til aktivering. Desuden udtrykker de ledige en høj grad af tilfredshed med a-kassernes indsats, siger Harald Børsting, der på ikke ser nogen som helst problemer med at overlade endnu flere opgaver til a-kasserne. Høj grad af tværfaglig jobanvisning Specielt er Harald Børsting fortørnet over antydningen af, at a-kasserne vil forfalde til fagchauvinisme og forsøge at fastholde ledige medlemmer inden for det eksisterende fagområde. - Men a-kasserne kan dokumentere sort på hvidt, at der foregår en massiv overflytning af medlemmer mellem de forskellige a-kasser. Når vi husker på, at de fleste ledige har et ganske velbegrundet ønske om at kunne finde nyt arbejde inden for deres eget felt, ja, så synes jeg, at det er et ganske flot tal, at mere end a-kassemedlemmer skifter a- kasse om året, siger Harald Børsting. I Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikrings årsberetning for 1997 fremgår det, at 26 november 1998 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 DK 1634 København V. Tlf Fax: Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen I Redaktion: Claus M. Mikkelsen (DJ), Dorte Monggaard (DJ), Gitte Redder (DJ). Peter Lav Hansen, Peder Munch (DJ) og Susse Maria Holst. Layout og illustration: LO/Skønvirke Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO ISSN-nr.:

2 omkring a-kassemedlemmer flyttede fra en kasse til en anden. - Det er med andre ord et udtryk for, at a-kasserne på ingen måde forsøger at fastholde de ledige medlemmer i en bestemt a-kasse eller inden for et bestemt fagområde, fastslår Harald Børsting. AF svigter de ikke-aktiverede ledige A-kasserne har gennem de senere år fået flere arbejdsopgaver. Eksempelvis forestår a- kasserne nu også udbetalingen af orlovsydelse og efterløn. Men også informationsopgaver og forberedelse af de ledige til aktiveringsforløb og udarbejdelse af handlingsplaner er nu en prioriteret opgave i mange a-kasser. Og mange ledige giver udtryk for, at netop informationsopgaverne og forberedelse til aktiveringsforløb løftes mindst lige så godt, hvis ikke bedre, når det er a-kasserne, der står for indsatsen. I hvert fald illustrerer en undersøgelse gennemført af Socialforskningsinstituttet, at de ledige i næsten lige stor udstrækning får information om rettigheder og pligter i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner fra henholdsvis Arbejdsformidlingen og deres a- kasse/fagforening. Uanset om der fokuseres på aktiverede ledige i dagpenge- og aktivperiode er der tale om ca. en tredjedel af de ledige, der i høj grad har fået deres information fra enten AFsystemet eller a-kasserne/fagforeningen. Til gengæld afslører SFI-undersøgelsen, at de ikke-aktiverede ledige bliver svigtet af Arbejdsformidlingen. Kun 21 pct. af de ikke-aktiverede kan nemlig skrive under på, at de i høj grad er blevet informeret af Arbejdsformidlingssystemet. S t o re forskelle mellem re g i o n e rn e Diskussionen om AF-systemets muligheder kontra a-kassernes falder i øjnene, når der fokuseres på de enkelte regioner. AF-systemet er, i hvert fald set fra bruger-side, ikke i stand til at levere en lige høj kvalitet alle steder i landet, hvorfor det ikke burde føre til nogen kvalitetsforringelse at lade a-kasserne stå for grundregistrering og jobanvisning i samarbejde med AF-systemet. Eksempelvis kan blot 13 pct. af de fynske ledige skrive under på, at AF-Fyn i høj grad har leveret den nødvendige information om rettigheder og pligter. I København siger 16 pct. ja til, at det er AF-systemet, der har leveret information om rettigheder og pligter. I Vejle er tallet 39 pct., mens Bornholm ligger helt i bund med blot syv pct. Desuden har forsøg med elektronisk overførsel af grundregistreringen af ledige - blandt andet på Fyn - givet stor tilfredshed. - Det vigtigste er, at alle aktører har fokus rettet mod en ting: Nemlig at kvalificere indsatsen, så flest mulig ledige atter får varig beskæftigelse. Derfor bør diskussionen om den enkelte a-kasses muligheder for mere aktivt at gå ind i formidlingsdelen afhænge af de regionale arbejdsmarkedsråd. Det er her, ekspertisen og kompetencen ligger. Det er muligt, at det vil give nogle regionale forskelle. Men det har jo netop været en af styrkerne i den aktive arbejdsmarkedspolitik hidtil, siger Harald Børsting og slutter med at påpege Side 2

3 det svagt humoristiske islæt, diskussionen har fået efter, at arbejdsgiverne nu også deltager i kritikken af a-kasserne, siger Harald Børsting og slutter: - Arbejdsgiverne og flere borgerlige partier har jo længe udtrykt et klart ønske om at udlicitere flere af Arbejdsformidlingens arbejdsopgaver. Men når det kommer til stykket, er der åbenbart grænser for, hvem man i den hellige frie konkurrences navn ønsker at overlade AF s opgaver til. Yderligere information: LO-konsulent Kim Knudsen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting på telefon Ledighed Antallet af ledige på orlov halvere t Fra midten af 1994 eksploderede antallet af ledige på arbejdsmarkedsorlov. Da der var flest ledige på orlov, havde næsten lønmodtagere taget orlov. I dag er antallet af ledige på orlov nede på godt personer. En firdobling af antallet af ledige i uddannelsestilbud gennem de sidste fire år. Og dét samtidig med at tallet for registrerede ledige er styrtdykket, er det måske det mest glædelige resultat af de sidste fire års aktive arbejdsmarkedspolitik. For fire år siden deltog blot ledige i uddannelsestilbud. I andet kvartal i år var dette tal steget til personer, der var i gang med en eller anden uddannelse. Samtidig er antallet af registrerede ledige dalet fra hele personer i 1994 til bare personer i andet kvar tal i år. Alt i alt viser en opgørelse over den lukkede ledighed, at der i andet kvartal 1994 var knap personer uden for arbejdsmarkedet eller i en eller anden form for støttet beskæftigelse. I andet kvar tal i år var tallet faldet til personer. Eller hvad der svarer til 7,8 pct. af de årige. Opgørelsen er foretaget af LO s økonomiske sektion på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. B e d re stru k t u r Det økonomiske opsving har betydet, at ledigheden er faldet med over personer. Men samtidig har fordelingen af de øvrige grupper uden ustøttet beskæftigelse fået en Side 3

4 sundere sammensætning. Så sent som i var knap ledige på arbejdsmarkedsorlov. I dag er dette tal mere end halveret, idet blot ledige i andet kvartal i år var på orlov. Hvor orlov i midten af årtiet blev anvendt for populært sagt at røre rundt i gryden, er vægten i dag blevet flyttet til uddannelse saktiviteter for de ledige. Uddannelse er i denne forbindelse uddannelse med voksenuddannelsesstøtte eller uddannelsesgodtgørelse, særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, samt voksen- og efteruddannelse. I samme periode er desuden sket næsten en tredobling af personer, der er i støttet beskæftigelse. I alt personer var i andet kvartal i år i støttet beskæftigelse, der omfatter jobtræning, puljejob, frivilligt ulønnet arbejde, samt personer på etableringsydelse og igangsætning for kontanthjælpsmodtagere. Yd e r l i g e re information: LO-konsulent Jens-Christian Stougaard på telefon Side 4

5 Uddannelse Voksenlærlingeaftaler med tilskud fra AF, påbegyndt 8. februar oktober 1998, fordelt på regioner Bornholm 47 Roskilde 141 Vestsjælland 180 Storstrøm 196 Viborg 203 Frederiksborg 246 Sønderjylland 268 Ribe 293 Ringkøbing 341 Vejle 377 Fyn 464 Nordjylland 635 Storkøbenhavn 681 Århus 825 I alt registreret påbegyndt pr. 31. oktober 1998: Voksenlærlinge et hit På halvandet år er antallet af voksenlærlinge i Danmark fordoblet. Alene frem til november måned var der indgået uddannelsesaftaler. I alt er der indgået aftaler. Til næste år regner Arbejdsmarkedsstyrelsen med at nå op på over uddannelsesaftaler Voksenlærlinge var et begreb, som ikke mange troede reelt ville komme til at ændre det danske uddannelsesmønster. Men i ro og mag er antallet af voksenlærlinge på blot halvandet år mere end fordoblet, så der rundt om på danske virksomheder i dag findes mere end voksenlærlinge. Hertil kommer omkring 500 voksenlærlinge uden løntilskud - men med en udvidet refusion fra Arbejdsgivernes Elev Refusion (AER). I forbindelse med finanslovsaftalen for 1997 blev der iværksat en to-årig forsøgsperiode, hvorefter det blev muligt for virksomhederne at ansætte voksenlærlinge med løntilskud. I 1997 blev der afsat 30 mill. kr., mens der i år er afsat 60 mill. kr. til løntilskud. Det oprindelige mål var, at der inden udgangen af i år skulle oprettes mindst uddannelsespladser. Ordningen er med finansloven for i år forlænget til at gælde til udgangen af Videreførelsen af ordningen skal finansieres af den generelle aktiveringsbevilling. Der er med andre ord ikke afsat specielle midler på finansloven til dette område. Å rhus i top Det er de regionale arbejdsmarkedsråd, der afgør, om en virksomhed kan få tilskud til ansættelsen af en voksenlærling. Tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at der er store regionale forskelle på antallet af uddannelsesaftaler. I toppen ligger Århus med i alt 825 aftaler i perioden fra februar 1997 til november i år. I bunden ligger Bornholm, hvor der kun er indgået 47 aftaler. De store forskelle skyldes dels, at de enkelte regioners kvote ikke er lige store, og dels at situationen på de regionale arbejdsmarkeder er forskellig. Der må ikke ydes tilskud til uddannelse på områder, hvor der findes skolepraktikelever. Bevillingen og dermed kvoten for de enkelte regioner er fordelt, så regioner med den laveste gennemsnitlige ledighed har fået den største andel. F l e re og flere ledige tager lærlingeuddannelse Erfaringen fra de to foregående år viser, at det fortrinsvist har været folk i beskæftigelse, som har fået en voksenlærlinge-uddannelse. Samlet set har det været over halvdelen af alle voksenlærlinge, som var i beskæftigelse, da aftalen blev indgået. Udviklingen fra 1997 til 1998 viser dog, at stadig flere ledige bliver voksenlærlinge. 42 pct. var ved aftalens indgåelse ledig. Hver fjerde ledig indgik en voksenlærlingeaftale, mens vedkommende var i aktivperioden, mens ca. 13 pct. er kontanthjælpsmodtagere. Hovedparten af de ledige voksen- Side 5

6 lærlinge indgik altså aftalen, mens de endnu var i dagpengeperioden. Flest mænd - og mest inden for bygge og anlæg Tre ud af fire voksenlærlinge er mænd. Kvinderne dominerer til gengæld inden for fagområder som kontorfunktionærer, handelspersonale og hotel-, restaurations- og køkkenpersonale. Det område, som har tiltrukket flest voksenlærlinge er inden for bygge- og anlægssektoren, hvor der i det sidste halvandet år er indgået mere end uddannelsesaftaler. Jernog metalindustrien tegner sig på andenpladsen for knap 700 aftaler. Yderligere information: LO-gruppekoordinator Peter Høier på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting på telefon skoleår LO vil styrke vejledning og b robygning i 10. klasse Der er også brug for et udvidet samarbejde mellem de nye 10. klasse-centre og erhvervsskolerne, siger LO-sekretær Harald Børsting i en kommentar til undervisningsministerens lovforslag om en mere målrettet undervisning af folkeskolens ældste elever En bedre 10. klasse kan være med til at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne og mindske det frafald, som stadig er et problem på mange erhvervsskoler. Men det kræver, at 10. klasse får et stærkere fagligt indhold, og at vejledningen styrkes betydeligt samtidig med, at der indføres mere brobygning til ungdomsuddannelserne. Det siger LO-sekretær Harald Børsting, som langt hen ad vejen er enig med undervisningsminister Margrethe Vestager i de synspunkter, hun har lagt til grund for sit lovforslag om en ny og mere målrettet 10. klasse. Han kan i høj grad følge ministeren, når hun udtaler, at 10. klasse ikke skal være mere boglig, men sikre større faglig, personlig og social udvikling. LO er også enig med Margrethe Vestager i, at 10. klasse skal ses som en indgang til ungdomsuddannelserne snarere end som en afslutning på folkeskolen. Side 6

7 - 9. klasses afgangsprøve giver i sig selv adgang til både gymnasiet og erhvervsuddannelserne. Derfor er der ikke behov for et ekstra skoleår, der skydes ind mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, siger Harald Børsting. Han mener, at 10. klasse skal være målrettet til elever, som efter det 9. skoleår stadig er uafklarede og har brug for et bedre grundlag for at vælge, hvilken ungdomsuddannelse de vil satse på. En anden målgruppe er de elever, som er nødt til at forbedre deres resultater i 9. klasse for at fortsætte på den foretrukne ungdomsuddannelse. Også denne gruppe vil blive tilgodeset i ministerens lovforslag flere elever i 10. klasse i år 2005 Næsten 70 pct. af en ungdomsårgang vælger i dag 10. klasse. Udgifterne hertil udgør mere end 2 milliarder kroner. Fortsætter denne udvikling frem til år 2005, vil antallet af elever i 10. klasse stige med En voksende del af disse unge tager 10. klasse på en efterskole, som er en væsentlig dyrere skoleform end folkeskolen. Gennemsnitligt koster en elev på efterskole kr. i offentlige tilskud mod kr. i folkeskolen. - Af samfundsøkonomiske hensyn er der mange gode grunde til at fremme en øget overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne allerede fra 9. klasse. Målet må være, at ressourcerne koncentreres om de elever, der har et reelt behov for at tage 10. klasse med. Men på det punkt giver lovforslaget ikke noget svar, fastslår Harald Børsting. Han peger på, at der bl.a. skal en mere målrettet og intensiv vejledning til allerede fra 8. klasse for at ruste flere elever til at træffe deres uddannelsesvalg inden udgangen af 9. klasse. Derudover ser LO et generelt behov for at styrke kvaliteten i 10. klasse for at forbedre overgangen til ungdomsuddannelserne. Det skal ifølge lovforslaget ske bl.a. ved at opdele undervisningen i en obligatorisk og i en frivillig del. Den obligatoriske del indeholder - foruden dansk, matematik og fremmedsprog - en såkaldt brobygningsdel, der skal give eleverne mulighed for at prøve en eller flere ungdomsuddannelser i løbet af skoleåret. Et særligt problem ved efterskolerne er imidlertid, at de står svagt, når det gælder om at tilbyde vejledning og brobygning. Det er formentlig en del af forklaringen på, at efterskolernes elever kommer senere i gang med en ungdomsuddannelse end deres kammerater i folkeskolen. Derfor er det uheldigt, at efterskolerne i lovforslaget fritages for yderligere krav netop på dette felt. I stedet mener LO, at der skal stilles ens krav til alle skoleformer om såvel brobygning som vejledning. 10. klasse-centre i kommunern e LO har tidligere foreslået, at der også skulle kunne tilbydes 10. klasseforløb på erhvervsskolerne. Formålet var dels at formindske overlapningen mellem undervisningen i 10. klasse og på erhvervsskolerne og dels at tilgodese unge, som ikke kunne gennemføre en erhvervsuddannelse uden 10. klasse. Side 7

8 - Ministeren har ikke ønsket at sikre denne mulighed i lovforslaget. Derfor må vi lægge så meget desto større vægt på, at der sikres et udvidet samarbejde mellem 10. klasse og erhvervsskolerne - ikke mindst om tilrettelæggelsen af de obligatoriske brobygningsforløb og etablering af praktiske forløb. Oprettelsen af 10. klasse-centre i kommunerne - som også anbefales i lovforslaget - vil gøre det endnu mere oplagt at samarbejde til gavn for de unge, tilføjer Harald Børsting. LO har udarbejdet et høringssvar til undervisningsministerens lovforslag, som forleden blev godkendt af LO s forretningsudvalg. Af svaret fremgår det i øvrigt, at LO er meget begejstret for forslaget om, at der fremover skal udarbejdes individuelle uddannelsesplaner for alle elever fra 6. klasse. Desuden udtrykkes tilfredshed med, at vejledningen styrkes generelt, og at en række vejledningsopgaver overflyttes fra klasselæreren til den professionelle vejleder. Det betyder, at det nu vil være muligt at sikre en bredere vejledning, således at vejledningen til gymnasiet ikke prioriteres på bekostning af vejledningen til erhvervsuddannelserne. Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting på telefon Yderligere information: LO-konsulent Jette A. Kristoffersen på telefon Kompetenceløft Ni ud af ti lønmodtagere savner uddannelse Virksomhederne efterspørger gode rammebetingelser, mens ni ud af ti lønmodtagere savner mere uddannelse. Men kun halvdelen af de ansatte kan skrive under på, at de har gode muligheder for at deltage i uddannelsestilbud på deres arbejdsplads. Det viser en I FKA/DTI-analyse udarbejdet for LO Mand eller kvinde. Ansat på en stor eller lille arbejdsplads. Offentlig eller privat. Danske lønmodtagere har en ting til fælles: De ønsker uddannelse og ny viden. Enten via kurser eller som dygtiggørelse i hverdagen. Det er kernen i en analyse, som Institut for Konjunktur-Analyse (IFKA) og Dansk Teknologisk Institut (DTI) har gennemført for LO. Analysen baserer sig på en kvantitativ del, IFKA har gennemført, og kvalitativ del, som DTI har gennemført. Side 8

9 Mange måder at lære på Analysen viser også, at lønmodtagerne mener, at uformel læring i hverdagen er vigtigst. Virksomhederne mener, at uformel læring i jobbet og kurser bør supplere hinanden. Analysen tegner et billede af danske lønmodtagere, der savner uddannelse og ny viden. Kun fire pct. markerer i undersøgelsen, at de slet ikke er interesseret i kurser eller uddannelse. Omvendt siger 94 pct. af alle lønmodtagere ja til, at de - i forskellig grad - interesserer sig for at deltage i kurser eller uddannelse, som har betydning for arbejdslivet. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview blandt 500 lønmodtagere. Selv om billedet for alle grupper er meget sikkert, er der alligevel udsving af interesse. Eksempelvis er der hele 65 pct. af lønmodtagerne på virksomheder med mere end 50 ansatte, der kan erklære sig meget interesseret i at deltage i kurser eller uddannelse. På virksomheder med under 50 ansatte er det kun 54 pct. Kvinder mest intere s s e ret i uddannelse Ser man på forskellen mellem mænd og kvinder, viser det sig, at kvinderne er mere parate til at uddanne sig end mændene. Hele 70 pct. af de kvindelige ansatte er meget interesseret i uddannelse og kurser. Heroverfor står halvdelen af de mandlige ansatte. Desuden tyder det på, at især offentligt ansatte har lyst til efter- og videreuddannelse. Hele 69 pct. af de offentligt ansatte kan skriver under på, at de er meget interesseret i uddannelse og kurser. Det samme kan kun 52 pct. af de privat ansatte. Heller ikke anciennitet ser ud til at spille nogen rolle for lønmodtagernes ønsker om ny viden. 62 pct. af dem, der har været ansat i under fem år på virksomheden, er meget interesseret i uddannelse. Tallet for lønmodtagere, der har været ansat i mere end fem år, er 57 pct. Videns-tørsten bliver ikke indfriet Danske lønmodtagere er med andre ord mere end almindeligt interesseret i at tilegne sig ny viden gennem uddannelse og dygtiggørelse i jobbet. Der er næsten fuld opbakning til kravet om at dygtiggøre sig. Men virkeligheden ser noget anderledes ud på danske arbejdspladser. Undersøgelsen afslører nemlig, at det kun er godt halvdelen af lønmodtagerne, der vil skrive under på, at de har gode muligheder for at deltage i kurser eller uddannelse i forbindelse med arbejdet. Og endnu mere grelt ser det ud, når lønmodtagerne bliver bedt om at fortælle, hvorvidt deres behov for ny viden er blevet dækket i 1997: Bare 28 pct. har modtaget en helt tilfredsstillende uddannelse. Og hver tredje siger, at hun eller han ikke har lært noget nyt det sidste år. Målsætningen for den enkelte arbejdsgiver burde ellers være særdeles synlig. Lønmodtagere, der har deltaget i uddannelse - enten i form af oplæring, uddannelse på arbejdet eller gennem kurser - siger nemlig, at de kan varetage flere opgaver (58 pct.), de arbejder med større effektivitet (47 pct.) og de oparbejder en større rutine (45 pct.). For slet ikke at nævne lønmodtagernes topscorer: 59 pct. siger nemlig, at uddannelse giver større arbejdsglæde. Undersøgelsen viser også, at det i over halvdelen af tilfældene er medarbejdernes Side 9

10 ønsker, der er anledningen til, at lønmodtagerne får mulighed for at deltage i uddannelse eller kurser. Bløde emner vinder fre m Dagens uddannelsestilbud på danske virksomheder er naturligvis et billede på udviklingen i et moderne højteknologisk samfund. Men selv om en stor del af lønmodtagerne har modtaget undervisning i ny teknologi (33 pct.), er det bemærkelsesværdigt, at topscoreren blandt undervisningsemnerne på arbejdspladsen er samarbejde og kommunikation (39 pct.). På andenpladsen miljøforhold og arbejdsmiljø (henholdsvis 35 og 27 pct.) Både arbejdsgivere og lønmodtagere satser på intern læring IFKA-undersøgelsen bygger også på interview med over 300 virksomheder. Det er betegnende, at virksomhederne også er meget opmærksomme på behovet for uddannelse. Det er interessant, at 58 pct. af virksomhederne mener, at det er meget vigtigt, at medarbejderne deltager i eksterne kurser og eferuddannelse. Men omvendt er størstedelen af uddannelsesaktiviteterne interne i form af sidemandsoplæring, læsning af nye manualer eller interne kurser. Over tre fjerdedele af al undervisning foregår på virksomhederne. Desuden lægger arbejdsgiverne mere vægt på, at behovet for efteruddannelse opstår som følge af indførelse af ny teknologi (71 pct.). Men ønskerne fra medarbejderne gentager sig også hos arbejdsgiverne - hele 81 pct. kan skrive under på, at uddannelse sker på anledning af medarbejderønsker. Mest interessant er det dog, at næsten alle arbejdsgivere mener, at virksomhedernes uddannelsesbehov er blevet dækket i I alt 77 pct. kan skrive under på, at behovet er dækket tilfredsstillende eller delvist tilfredsstillende. E f t e r s p ø rger bedre betingelser Et af resultaterne af undersøgelserne er, at mange - og især store - arbejdspladser forsøger at systematisere uddannelsesindsatsen. Men undersøgelsen viser også, at resultaterne kunne blive bedre, hvis virksomhedernes betingelser for at tilbyde medarbejderne uddannelse blev bedre. Det virksomhederne især interesserer sig for er lavere deltagerbetaling, lønrefusion, rådgivning og puljer til uddannelsesplanlægning. Men virksomhederne har endnu ikke til fulde ændret deres syn på behovet for at efteruddanne medarbejderne. Undersøgelsen viser nemlig, at de fleste virksomheder (21 pct.) forsøger at løse bemandingsproblemer gennem rekruttering af nye medarbejdere. Kun ni pct. forsøger at løse problemet gennem efteruddannelse. Yderligere information: LO-gruppekoordinator Peter Høier på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting på telefon Side 10

11 A r b e j d s m a r k e d s re f o rm tvinger AF til bedre indsats Arbejdsformidlingen bliver forpligtet til at opfylde de lediges rettigheder til aktivering. Det er resultatet af forhandlingerne om arbejdsmarkedslovgivningen Forhandlingerne om arbejdsmarkedslovgivningen er ved at være tilendebragt. Det står nu klart, at Arbejdsformidlingen (AF) bliver forpligtet til at opfylde de lediges rettigheder til aktivering. LO vil nu se nærmere på AF s registrering af aktiveringsomfang, og LO vil opfordre til, at de individuelle handlingsplaner indrettes, så både AF, den ledige og A-kassen løbende kan følge aktiveringsindsatsen, siger LO-sekretær Harald Børsting til Udspil. - Det er paradoksalt, at vi efter fire år efter den første arbejdsmarkedsreform stadig har en situation med uforbrugte midler til aktivering og mange ledige i aktivperioden, som ikke er i gang med en aktivitet. Men det bliver der rettet op på nu, siger Harald Børsting. Efter trepartsaftalen mellem regeringen, LO og DA står det nu klart, at AF bliver forpligtet til en langt mere effektiv opfølgning på på de lediges aktivering. En helt systematisk registrering af de lediges aktivering skal sikre, at man løbende følger de ledige, så retten til aktivering i 75 pct. af aktivperioden bliver en realitet. I dag er det kun bruttostrømme, der følges - dvs. man kan følge, hvordan det går de ledige i gennemsnit. Fremover skal der følges op på den enkelte lediges indsats, hvis det viser sig, at aktiveringen ikke lever op til den fastlagte standard på 75 pct. - LO vil nu gennembearbejde hele AF s registrering, så vi netop får de oplysninger, der gørt det muligt for fagforeninger og A-kasser at hjælpe de ledige til en bedre aktiveringsindsats. Det bliver simpelthen et vigtigt redskab i forhold til kontakten til de ledige. Tilsvarende bør de regionale arbejdsmarkedsråd klædes bedre på, så de intensivt kan følge de ledige og medvirke til, at der bliver gennemført ændringer i forvaltningen af den nye arbejdsmarkedspolitiske indsats, siger Harald Børsting. LO tager initiativ til, at bekendtgørelsen indrettes, så man direkte i den individuelle handlingsplan forpligter AF til at korrigere, hvis de ledige ikke er kommet i gang. Handlingsplanen bør ændres, så den forpligter begge veje. Både de ledige i forhold til at komme i gang med aktiviteter, men også AF i forhold til at sikre de nødvendige aktiviteter. Det mener jeg vil være en fordel for både de ledige og AF, slutter Harald Børsting. Yderligere information: LO-konsulent Kim K. Knudsen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting på telefon Side 11

12 Holdningen Af LO s formand Hans Jensen Aktivvirksomheder er ikke svare t Regeringens forslag om oprettelse af såkaldte aktivvirksomheder er ikke svaret på et mere rummeligt arbejdsmarked. Ordningen vil i stedet føre til en yderligere marginalisering af de udstødte. Problemerne skal løses på det ordinære arbejdsmarked. Regeringen og fagbevægelsen har indtil videre fulgt den samme strategi for etableringen af et rummeligt arbejdsmarked. Det er det ordinære arbejdsmarked, der skal integrere flere med nedsat erhvervsevne, og disse mennesker skal ligestilles med almindelige lønmodtagere. Regeringen har nu valgt at supplere denne strategi med muligheden for at oprette særlige virksomheder, som skal ansætte minimum 25 pct. af medarbejderne på særlige vilkår. Årsagen er, at regeringen tvivler på, om den kan nå sit måltal med nye job på særlige vilkår i år Det nye forslag fører til en ordning, der kan skabe flere skånejob. Problemet er imidlertid, at forslaget for det første ikke stiller kvalitative krav, og for det andet er med til at usynligøre virksomhedernes og lønmodtagernes medansvar. Det går trægt med oprettelsen af job på særlige vilkår. Men der er i de senere år iværksat en række initiativer, som endnu ikke har haft mulighed for at virke, eller som fortsat er meget besværlige at administrere. Derudover skal vi i diskussionerne om det rummelige arbejdsmarked ikke glemme, at mange virksomheder i dag fastholder lønmodtagere på ordinære vilkår, selv om de ikke bidrager 100 pct. Kun gennem en effektiv integration af marginaliserede og udstødte på det ordinære arbejdsmarked kan vi sikre, at de indgår på lige fod i forhold til uddannelse og udvikling med ordinært ansatte. Derfor bør der stilles krav til udvikling ved besættelse af job på særlige vilkår. Reglerne kan forenkles, så barriererne for ansættelse af job på særlige vilkår mindskes. Fagbevægelsen bør styrke arbejdet med de sociale kapitler, og bør i højere grad være udfarende i forhold til, at virksomhedernes personalepolitik fokuseres på øget rummelighed. Men det handler ikke kun om pligter. For den enkelte person på fleksjob skal reglerne strammes, så de får ret til seniorydelse og en ordentlig ydelse ved arbejdsløshed. En løsning er - som foreslået af LO - at A-kassereglerne tilpasses til personer på fleksjob. Vi skal nu til at prioritere arbejdet i det sociale koordinationsudvalg, der skal oprettes i kommunernen inden udgangen af i år. Disse udvalg er en enestående mulighed for at få indraget de lokale parter i et langt mere målrettet og udfarende arbejde i forhold til at skabe flere jobåbninger for de marginaliserede. Endelig skal vi have sat væsentlig mere fokus på de arbejdsmiljøproblemer, der er en væsentlig årsag til udstødningen. Det er nødvendigt at fokusere på det forebyggende arbejde og den tidlige indsats. Side 12

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2004 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2004 Beskæftigelsessrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2 Indhold Del 1 1. Forord 7 Del 2 2.

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Demokrati kræver dialog

Demokrati kræver dialog I n d h o l d LO går for alvor på nettet - side 2 Som led i arbejdet med en ny informationsstrategi er LO nu klar til at præsentere en ny, udvidet hjemmeside - Samtidig er der premiere på et nyt debat-magasin,

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Effektiv visitering - hvem, hvor og hvornår?

Effektiv visitering - hvem, hvor og hvornår? Effektiv visitering - hvem, hvor og hvornår? - Kvantitativ baggrundsrapport Juli 2006 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologiskdk

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde N y h e d s b rev ti l LO s amter og sekti oner #4 / April 2001 Medlemshvervning Sundere livsstil uden pegefingre.......... side LO er på vej med en sundhedsstrategi for arbejdspladserne, som også skal

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Indhold. Forord...3. Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform...4. Fagbevægelsens rolle og ansvar...8

Indhold. Forord...3. Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform...4. Fagbevægelsens rolle og ansvar...8 Indhold Forord..................................3 Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform......................4 Fagbevægelsens rolle og ansvar.................8 SiD i Danmarks største vejledningsprojekt.........................10

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Bedre at investere i aktier end at tippe

Bedre at investere i aktier end at tippe N y h e d s b rev t i l L O s amt e r o g se k t io n er # 2 / ma rt s 2 00 0 Lokale partnerskaber kan sikre fastholdelse........ 2 Forsøg i 33 kommuner dokumenterer, at sygemeldte og sygdomstruede kan

Læs mere