Branchesektionen havde inviteret til temadag på Hotel Nyborg Strand. Emnet var de udfordringer, som a-kasse-medarbejderne kommer til at stå over for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchesektionen havde inviteret til temadag på Hotel Nyborg Strand. Emnet var de udfordringer, som a-kasse-medarbejderne kommer til at stå over for"

Transkript

1 hk privat organisationer Branchesektionen havde inviteret til temadag på Hotel Nyborg Strand. Emnet var de udfordringer, som a-kasse-medarbejderne kommer til at stå over for fremtiden Et kig ud i Af annemette schou Refsgaard foto Hung tien vu Godt og vel sider. Så mange skal man læse, hvis man vil kende alle love, regler og bekendtgørelser, der beskriver a-kassernes arbejde. Det er nok de færreste, der kan bryste sig af at have læst samtlige sider, men det er ingen hemmelighed, at medarbejderne i a-kasserne efterhånden oplever, at deres arbejde handler mere om papir, tjeklister og regler. Og mindre om at hjælpe de ledige medlemmer tilbage på arbejdsmarkedet. Men sådan vil det ikke fortsætte, mener Michael Rosenby, som er konsulent i AK-Samvirke. Meget af det papirarbejde og den kontrol, som i dag klares af menneskehænder, vil i fremtiden blive digitaliseret og automatiseret, fortalte konsulenten, da han var oplægsholder på Branchesektion Organisationers temadag for a-kasse-ansatte. Temadagen blev holdt på Hotel Nyborg Strand, og omkring 25 medlemmer fra hele landet deltog. Den stigende digitalisering betyder, at der bliver færre a-kasse-ansatte, som sagsbehandler, men at der til gengæld kan blive flere, som arbejder med den direkte kontakt med de ledige medlemmer. Derfor skal a-kasse-ansatte satse på uddannelser inden for coaching, kommunikation, personlig udvikling og viden om arbejdsmarkedet generelt, mente konsulenten. Vi har spurgt fire a-kasse-ansatte om, hvilke uddannelser de gerne vil tage, hvor de ser sig selv om fem år, og hvordan de fra deres kontorstol kan give de ledige en god og kvalificeret oplevelse, når de kommer i a-kassen.

2 Bernth Bech, sagsbehandler i 3F Midtjyllands a-kasse Problemløser Bernth Bech er oprindelig uddannet murer. Efter mange år på byggepladserne blev han valgt ind i a-kassen i Murernes Fagforening, som senere fusionerede med SiD. Da SiD skiftede navn til 3F, gik Bernth Bech fra valgt til ansat. Han har deltaget i diverse kurser om a-kasse-regler, den svære samtale og lignende. Hvad er det bedste ved jobbet? En stor del af mit job handler om problemløsning. Mange af vores medlemmer har ikke den store uddannelse eller meget forståelse for, hvordan systemet fungerer. Her er det min opgave at hjælpe dem med, hvordan de skal gebærde sig. Det værste? Mange af de unge medlemmer, som måske har 10 år på arbejdsmarkedet, har troet på, at alting bare klapper for dem. Når de så bliver fyret, går de helt ned - måske med depression - og de kan ikke se nogen vej ud. Vi andre, der er ældre, ved jo, at kriser kan vare mellem syv og ti år. Men også nogle af de ældre, der har gået 30 år på den samme arbejdsplads, er på den, hvis den lukker. Hvad kunne være bedre? Hvis vi havde mere råderum i forhold til, hvad vi må tilbyde de ledige medlemmer. På jobcentrene ser man aktivering som det helt store. Men faktum er, at folk knokler i fire uger i håb om et fast job, og så bliver de bare hældt ud igen. Hvor ser du dig selv om fem år? Så er jeg gået på pension. Men jeg kan sagtens forestille mig, at der kommer til at ske forandringer inden da. Allerede i dag foregår en stor del på nettet. Et sted, hvor man burde gøre noget, er vores elever i a- kasserne. I dag får de en almindelig kontoruddannelse. I stedet burde man lægge mere vægt på de kompetencer, som er særlige for dem. Eksempelvis kundebetjening og kendskab til a-kasse-lovgivning. Lisbeth Mandrup Madsen, vejleder i HK Sydjylland HK privatbladet januar 2012 Mere tid til den enkelte Lisbeth Mandrup er uddannet cand.mag. i engelsk og internationale forhold. Hun har tidligere arbejdet med uddannelsesvejledning, inden hun blev ansat i HK Job og Liv og siden i HK s a-kasse. Ud over sin akademiske grad har hun taget en coach-uddannelse og Undervisningsministeriets grundlæggende vejlederuddannelse. Hvad er det bedste ved jobbet? De medlemmer, som jeg møder, har været ledige i mindst 13 uger. Her er min opgave at se på, hvad de har gjort indtil da for at komme i job. Jeg oplever en del, som er frustrerede og synes, det hele er noget lort. Så er det dejligt at kunne give dem noget gejst til at fortsætte. Det værste? Hver gang jeg sidder med et menneske til en rådighedssamtale, hvor jeg kan mærke, at hvis vi havde lidt bedre tid, kunne vedkommende nå lidt dybere ned i, hvad det er, der skal til, for at han eller hun kan komme i job. Jeg har kun en halv time til hver, og her er der nogle faste punkter, som jeg skal igennem. Hvad kunne være bedre? Flere længere forløb med den enkelte ledige. I mit tidligere job har jeg rigtig gode erfaringer med de længere forløb, hvor der er tid til at se på den enkeltes kompetencer og hvad der i virkeligheden er barrieren for, at han eller hun kan komme i arbejde. Og så har vi brug for et bedre netværk mellem jobcentre, virksomheder og a-kasser. 2

3 Anita Thorn Therkildsen, sagsbehandler og vejleder i Min a-kasse Mere vejledning Anita Thorn Therkildsen har været ansat inden for a-kasse-systemet i mere end 20 år og er autodidakt. Hun har deltaget i et hav af kurser om a-kasse-regler og personlig udvikling og har grunduddannelsen i NLP. Hvad er det bedste ved jobbet? At jeg kan hjælpe mennesker. Mange har aldrig prøvet at være ledige. Jeg møder nyledige, som er helt sikre på, at de hurtigt kan finde et job igen, og når de så oplever, at det ikke går så nemt, så går de ned med flaget. Så er det min opgave at motivere dem. Det værste? Hvis jeg føler, at jeg ikke kan hjælpe. Det kan være ledige, som bliver sendt på jobsøgning flere gange. Her er det måske noget helt andet, de har brug for. Men jeg har den holdning, at jeg ikke slipper den ledige, før jeg har prøvet alle muligheder. Det kan være at gå med til rundbordssamtale i jobcentret eller at ringe til sygedagpengekontoret, hvis en ledig har glemt at melde sig syg. Det havde også stor betydning, da man sænkede dagpengeretten fra fire til to år. Folk er mere utrygge, fordi de blev bange for at falde for grænsen. Hvad kunne være bedre? Mange ledige har brug for mere uddannelse, og det kunne være dejligt, hvis vi havde mulighed for at give folk et tilbud tidligere, men desværre er der ikke altid penge i kassen. Hvor ser du dig selv om fem år? I de senere år har jeg bevæget mig fra sagsbehandling og mere over mod vejledning. Det vil jeg godt fortsætte med i fremtiden. Hvis det skulle ske, at a-kasseverdenen ikke eksistere inden for en årrække, vil jeg fortsætte med vejledningen i andet regi. Betina Poulsen, sagsbehandler i Metal Hovedstadens a-kasse Mere vejledning Betina Poulsen begyndte som kontorelev i Dansk Metal. Efter en tremåneders periode i a-kassen kunne hun mærke, at det var her, hun hørte til. Hun har været på diverse kurser i a-kasse-lovgivning, både eksterne og interne kurser. I foråret afsluttede hun AK-Samvirkes coach-uddannelse. Hvad er det bedste ved jobbet? At kunne give medlemmerne noget med, når de er ledige. De skal opleve - og det er jeg også sikker på, at de gør - en oprigtig interesse fra vores side. Som ledig kan man hurtigt lulle sig ned i et sort hul, og så er det vores opgave at motivere dem. Det værste? Vi er båndlagt af alt for mange regler. Det kan være frustrerende, at man ikke har friheden til at sige til et medlem: Jeg kan se, at du har brug for et svejsekursus, hvis det er det, medlemmet mangler. Vi oplever også, at ledige bliver sendt på jobsøgningskurser flere gange. Det kunne jo godt være, at det så ikke var det, de havde brug for. Hvad kunne være bedre? Vi skulle have friere tøjler i forhold til lovgivningen. Og så skulle der ikke være det nuværende prisloft i forhold til, hvilke uddannelser de ledige må få. Hvor ser du dig selv om fem år? Jeg håber, at a-kasserne består. Jeg synes, det er vigtigt, at vi er funderet i et fagligt fællesskab, hvor vi har et indgående kendskab til vores medlemmer og deres fag. Jeg håber, at jeg beskæftiger mig med vejledning af vores medlemmer. Jeg er stadig ved at lære at bruge de redskaber, som jeg har fået gennem min coaching-uddannelse, men jeg kan sagtens forestille mig, at jeg kan blive dygtigere inden for det felt. Lige nu har jeg dog ikke mod på eller overskud til en akademisk uddannelse inden for beskæftigelse, fordi hverdagen i a- kassen er så hektisk. 3

4 Der er ingen mødepligt. Men Jobcenter København har ikke haft svært ved at lokke ledige til uformelle netværksarrangementer, hvor de kan møde andre i samme situation og få professionel rådgivning fra a-kasse-medarbejdere og ansatte på jobcentret. Af Trine Kit Jensen tegning llustra Beskæftigelsesindsats i nye rammer HK privatbladet januar Vi glæder os til at se dig! Sådan lød det, da Jobcenter København i november inviterede ledige til netværksmøder - med mulighed for at udveksle erfaringer og få ny viden og inspiration til jobsøgningen. Det var frivilligt at deltage, men 120 mennesker mødte op på de to mødedatoer. - Vi var positivt overraskede over, at der kom så mange. Det viser, at de ledige er motiverede for at finde arbejde og gerne vil tage imod tilbud, der kan hjælpe dem til at få et job, siger Rikke Kallesøe Raecke, AC-medarbejder i kommunens beskæftigelses- og integrationsforvaltning. Invitationen til arrangementerne blev sendt til alle, der er ansat i Københavns Kommune med løntilskud. Initiativet er nyt og sat i værk som et pilotprojekt, der efter retningslinjer fra Borgerrepræsentationen skal afprøve nye rammer for beskæftigelsesindsatsen, styrke de lediges netværk og støtte dem i jobsøgningen. Emnet for netværksmøderne var, hvordan man kommer videre fra løntilskud til fast arbejde. Mange oplever for eksempel, at de i løntilskudsjobbet udvikler sig både fagligt og personligt, men kan være i tvivl om, hvordan opkvalificeringen skal præsenteres på cv et for at sælge bedst muligt. Et løntilskudsjob giver også nye kontakter blandt kolleger og samarbejdspartnere. Men at finde ud af, hvordan man bruger sine kontakter i jagten på et regulært job, kan være en svær øvelse. Andre spørgsmål På de to møder var der derfor oplæg med gode råd fra både en a-kasse-medarbejder og en medarbejder fra jobcentret. Samtidig fik de ledige lejlighed til at stikke hovederne sammen, ligesom de kunne få svar på alle de spørgsmål, de går og tumler med. Spørgsmål som ikke altid bliver stillet ved de lovpligtige og mere formelle samtaler i beskæftigelsessystemet. - De mange spørgsmål understregede, at der som supplement til de lovpligtige samtaler er behov for fora, hvor vi er lidt mere i øjenhøjde med de ledige.

5 Arrangementer, hvor de både kan møde professionelle og dele erfaringer med andre i samme situation, siger Rikke Kallesøe Raecke. Lyst i stedet for pligt Den betragtning deler Charlotte Kjøller Willems, formand for Branchesektion Organisationer i HK/Privat og fuldmægtig i FOA s s-kasse. Hun var oplægsholder på et af møderne. - Det er en rigtig god idé at understøtte lyst i stedet for pligt. Jeg oplevede, at der hos deltagerne var et stort engagement, netop fordi de ikke var der for at blive kontrolleret, men mødte frivilligt op, siger hun. Meningerne om løntilskudsjob er delte, og nogle føler, at det er ren opbevaring uden perspektiv. Men Charlotte Kjøller Willems forsøgte på mødet at pege på mulighederne i ordningen. Eksempelvis nyuddannede akademikere, der kan profitere af et halvt års praksiserfaring på cv et. Et af de helt konkrete råd, hun gav deltagerne, var, at de ikke behøver at skilte med løntilskuddet, når de skriver en ansøgning. - Et job er et job, og det er ligegyldigt, hvor lønnen kommer fra. I stedet kan man for eksempel skrive, at man sidder i en tidsbegrænset stilling. Vi er i opbrudstider, hvor ingen længere har jobgaranti, og projektansættelser bliver mere og mere almindelige, siger hun. Netværksmøderne fortsætter i 2012, hvor konceptet bliver justeret på baggrund af erfaringerne fra de to første arrangementer. Her samlede man de ledige på tværs af faggrupper, fra pædagogmedhjælpere og SOSU-assistenter over ingeniører til kontorfolk. Men mange oplevede, at forskellighederne var for store. Fremover vil kortene derfor blive blandet knap så meget. - Vi vil nok fagopdele lidt mere og målrette møderne til eksempelvis pædagogisk personale, akademikere og administrativt personale, siger Rikke Kallesøe Raecke. 5

6 6 Highlights i finansloven for 2012 HK privatbladet januar I Branchesektion Organisationer har vi haft en drøftelse af, hvad finanslovsudspillet kan få af indflydelse på arbejdsmarkedspolitikken. Det er ikke bare roser, men også torne, der stikker i øjnene. Vi fik stillet det spørgsmål, om vi kunne fremhæve nogle af de forhold, vi hæfter os mest ved. Det er så blevet til i alt seks kommentarer. Vores opfordring til regeringen er at sætte et nyt dagpengesystem på dagsordnen: Det burde være en opgave at få forenklet dagpengesystemet til et varigt og bæredygtigt system, der bygger på tillid, i stedet for det brutaliserede dagpengesystem, vi har i dag. Forlængelse af dagpengeperioden med et halvt år for alle, der falder ud i 2012 Forlængelsen er en midlertidig løsning på et komplekst problem, fordi der stadig er en stor gruppe, som risikerer at falde ud. Vi savner noget mere modighed og flere ambitioner, fordi ledigheden også er et konjunkturproblem. Det kræver, at regeringen vil lave nogle gennemgribende reformer på hele dagpengesystemet. Her må vi sætte vores lid til, at de kommende trepartsforhandlinger får sat midler af til jobskabelse. Man burde eksempelvis se på genoptjeningsretten, fordi de 1924 timer er meget drastisk i den nuværende situation. En anden mulighed er, at timerne fra løntilskudsjob tæller med i genoptjeningen. Flere uddannelsesrettigheder til ufaglærte og faglærte Det er positivt, at der ikke længere er et prisloft, men der er stadig en begrænset pose penge til efteruddannelse. Hvordan vil man tackle det? Den nuværende regering taler meget om, at man nu skal kunne bruge tiden som ledig til at opkvalificere sig, og derfor er det underligt, at der er så mange restriktioner for at få en uddannelse. Man burde i stedet tage udgangspunkt i, hvad det er, den enkelte gerne vil og kan. Så skaber vi rammerne for, at den ledige kan komme i gang med uddannelse. Flere midler til jobrotation Det er jo faktisk en rigtig god idé, fordi når vi taler efteruddannelse, er jobrotation en mulighed. Men hvilken slags jobrotation taler vi om? Er det for, at de ledige kommer ind i virksomhederne og optjener rigtige timer, mens kollegerne er på uddannelse? 20 millioner er det nok? Måske skulle der mange flere penge på bordet, og så mangler vi en rigtig beskrivelse af, hvad jobrotation er. Udredning af om løntilskud og virksomhedspraktik erstatter ordinære job Det har været diskuteret i mange år. Hvad er fakta og fup, og er der reelt tale om merbeskæftigelse? Der er både positive og negative forhold ved løntilskudsjob. Det ser vi frem til at få afdækket. Kontanthjælpsmodtagere får mulighed for at holde ferie Det er et humant forslag. Afskaffelse af tvungen brug af andre aktører Vi er glade for, at man går ind og begrænser anden aktørs rolle her, fordi de efter vores opfattelse ikke har kompetencerne til at varetage opgaven. Den klares langt bedre af jobcentermedarbejderne og a-kassemedarbejderne. Udfordringen er så, at disse medarbejdere opkvalificeres til at vejlede de ledige og hjælpe dem videre. Nu er det desværre kun i forhold til ledige akademikere, at den tvungne brug af anden aktør afskaffes. Derfor er forslaget ikke hverken ambitiøst eller målrettet nok. Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed Vi taler meget om den tabte generation af unge. Men det kan ikke nytte, at vi blot siger, at 95 proent af de unge skal have en uddannelse. Vi skal også være skarpe på, hvilke uddannelser vi taler om, så der er plads til både de boglige og de ikke-boglige unge.

7 1. maj i Berlin 2012 Branchesektion Organisationer invitation til studiekreds og studietur Berlin 29. april 2012 til 3. maj 2012 Under temaet working-poor på Danmarks dørtrin - beskæftigelsespolitik i Tyskland Kursus nr I har nu mulighed for at deltage i en studiekreds om beskæftigelsespolitik i vores naboland Tyskland. Studiekredsen følger vi op med en spændende og indholdsrig studietur til Berlin. På turen vil vi få mulighed for at mødes med aktive i den tyske fagbevægelse og være med til at fejre 1. maj i Berlin. Foreløbigt program: Søndag 29. april 2011 Vi mødes kl i HK Hovedstaden, hvor faglig sekretær i 3F BJMF Mattias Tesfaye indleder studiekredsen med et spændende foredrag, som tager udgangspunkt i hans bog Vi er ikke dyr, vi er tyskere. Mattias Tesfayes oplæg danner baggrund for den efterfølgende debat om det tyske arbejdsmarked. Du vil i god tid inden turen få bogen tilsendt, når din tilmelding til turen er registreret. Kl Afgang fra København med bus. Kl ca. ankomst Berlin og indkvartering på Hotel Berlin. Mandag 30. april 2011 Velkommen i Berlin: Sammen tager vi på en guidet rundtur med bus i Berlin. Bagefter er det muligt at tilmelde sig en guidet gåtur eller tage af sted på egen hånd og besøge de steder, man gerne vil studere nærmere. Tirsdag 1. maj 2012 Fælles afgang til Brandenburger Tor, hvor vi skal fejre 1. maj sammen med det tyske LO. Onsdag 2. maj 2012 Besøg hos den tyske fagforening IG BAU. Torsdag 3. maj 2012 Besøg på den danske ambassade i Berlin Hjemrejse ca. kl med ankomst ca. kl i København. Vilkår for deltagelse: At du medlem af Branchesektion Organisationer og deltager i hele programmet. I prisen er inkluderet: busrejse tur-retur, fire overnatninger på Hotel Berlin centralt beliggende tæt ved Kurfürstendamm inklusive morgenmad. Mad og drikke søndag under foredraget og sandwich til at tage med i bussen søndag den 29. april 2012, og fælles aftensmad onsdag den 2. maj 2012, samt en guidet bustur rundt i Berlin mandag den 30. april Pris for tur og studiekreds Deltagerpris er kroner pr. person - indkvartering i dobbeltværelser. Tilmelding Max deltagerantal er 40 deltagere, og tilmelding er efter først til mølle princippet. Du kan tilmelde dig turen og studiekredsen ved at klikke ind på hjemmesiden: under arrangementer og aktiviteter. Bindende tilmeldingsfrist fredag 2. marts Du kan læse mere på Nytår - nye trends og erfaring Vær velkommen Herrens år, velkommen herhid. Salmen, som N.F.S. Grundtvig skrev tilbage i 1849, bliver ny igen nytårsnat, når rådhusklokkerne har slået timeslag og markeret starten på det nye år. Et nyt år med håb, muligheder og måske også mere end almindelig spænding i relation til vores arbejdsliv. I Branchesektion Organisationer mærker vi, at mange ansatte inden for vores område oplever et stadig stigende pres for at være på forkant med tidens udfordringer i forhold til alt fra faldende medlemstal, flere faglige sager til stigende ledighed. Den del af branchen, der retter sig mod a-kassen, har måske om nogen fået forandringens vinde at føle - med orkanstyrke. Hvad der var god latin i går, ændrer karakter med et pennestrøg. I går var begrebet ydelser til tiden det vigtigste mantra. Så blev der sat ind med en kraftig digitalisering på området, og mange arbejdsgange er ændret. Nu er trenden mennesket i centrum og den gode samtale - måske endda tillid frem for kontrol. Men uanset hvilken farve regeringen har, er der krav om en effektiv indsats på området. Det kræver uddannelse, opdatering og omstillingsparathed for alle, der bevæger sig i feltet - livslang læring. I den forbindelse vil jeg med fornøjelse henlede opmærksomheden på artiklen fra en fremtidsorienteret temadag på Hotel Nyborg Strand andet sted på disse sider. Konklusionen herfra er, at det ikke er de ansatte inden for branchesektionens område, der modsætter sig fremtidens krav, tværtimod. De er parat til uddannelse, omstillinger, digitalisering - ja, alt, hvad der skaber en god kontakt med de ledige medlemmer. Spørgsmålet er så, om vores ledere også er parat til at gribe de nye udfordringer og uddanne de ansatte til at komme på omgangshøjde med morgendagens praksis. Er det måske lettere at ansætte spritnye medarbejdere direkte fra de højere læreanstalter? I Branchesektion Organisationer tager vi med glæde mod nye kolleger, men vi kan ikke undvære de erfarne. Kun på den måde kan man sikre kompetente medarbejdere til morgendagens opgaver og sikre den faglige identitet. Lad mig afslutte i samme tone, som jeg begyndte, og på vegne af Branchesektion Organisationer ønske alle et spændende og aktivt nyt år: Velkommen, nytår og velkommen her. af Lisbeth Danielsen, næstformand i branchesektion Organisationer fagligt synspunkt 7

8 A-kasse-temadage 2012 Branchesektion Organisationer inviterer til temadage med fokus på regler - lovgivning og erfaringsudveksling på a-kasse-området for ansatte i a-kasser og andre interesserede. Temadagene afholdes hhv. i København 2. februar 2012 i mødelokalerne på SAS Falkoner, Frederiksberg, samt i Aarhus 1. marts Temadagene starter kl og slutter kl Oplægsholder er chefkonsulent hos AK-Samvirke Ebbe Sommer Hansen, som vil orientere om aktuelt nyt i a-kasse-regi Vi vil naturligvis komme ind på: Den toårige dagpengeperiode - og forlængelsen heraf Afbureaukratisering versus kontrol Genoptjeningskravet SVU og VEU (afskaffelse af prisloft) Tilbagetrækningsreformen Hvad må de ledige? Rådighed, syge- og raskmeldinger Seks ugers selvvalgt uddannelse Der vil også være tid til, at få afklaret fortolkningsspørgsmål og få vendt tvivlsspørgsmål i forhold til gamle regler. Tilmelding: København: Senest 31. januar 2012 kursusnr Aarhus: Senest 1. februar 2012 kursusnr Tilmelding via branchesektionens hjemmeside, under aktiviteter og kurser, eller til Kursusafdelingen på tlf Branchesektionen dækker billigste offentlige transport, uanset hvilken transportform du vælger. Girafsprog ikke-voldelig kommunikation Fredag 20. april 2012 på Kursuscenter Severin i Middelfart Kl kursusnr Underviser: Psykoterapeut Karen Marie Bach-Vilhelmsen Girafsprog er et redskab til personlig udvikling, nærende fællesskaber, konflikthåndtering, dialog, empati og forsoning. Den måde, vi taler på, og den bevidsthed, der ligger bag ordene, er afgørende for, hvordan vi omgås andre mennesker. I alt, hvad vi tænker, og alt, hvad vi siger, har vi et valg: Vi kan fremme dialog eller befordre en konflikt. På kurset her arbejder vi med Ikkevoldelig kommunikation og lærer at tale girafsprog, så deltagerne bagefter kan kommunikere på en måde, der bygger broer i stedet for at brænde broer. Tilmelding: Klik ind på Branchesektion Organisationers hjemmeside: og tilmeld dig under kurser og aktiviteter. Tilmeldingsfrist 15. marts Du vil lige efter tilmeldingsfristens udløb få tilsendt yderligere information og deltagerprogram. Husk, at du er ikke tilmeldt kurset, før du har modtaget besked om endelig tilmelding fra HK s kursusafdeling. Kontaktperson vedr. Branchesektion Organisationers sider: Lisbeth Danielsen, telefon: , Formand: Charlotte Kjøller Willems, mobil: , Redaktionssekretær HK/Privat: Annemette Schou Refsgaard (DJ), telefon: , HK privatbladet januar 2012 Den gode kundebetjening Kursusnr Kl til 16.00, 3. marts 2012 på Severin Kursuscenter Skovsvinget Middelfart Den første kontakt, de første 15 sekunder, betyder sååååå meget... Kurset henvender sig til receptionister og andre, som er firmaets ansigt udadtil. Sidste frist for tilmelding er 13. februar 2012 på Her kan du også se hele programmet og læse om de forskellige oplægsholdere. 8 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Hele programmet kan ses på Tilmeldingsfristen er 16. marts 2012 under kursusnr Deadline for kommende numre Nr. 2 udkommer 24. februar deadline er overskredet. Nr. 3 udkommer 23. marts deadline er 20. februar. Nr. 4 udkommer 27. april deadline er 19. marts. Indlæg til branchesektionssiderne sendes til Lisbeth Danielsen, på mail:

Er du en af de få, der er i

Er du en af de få, der er i hk privat organisationer Af Mette Møllevang I foto lars aarø Helle Kibsgaard Lisbet Bladbjerg Er du en af de få, der er i balance? balance? Du siger ja til at dele kontor med en kollega, du dybest set

Læs mere

Fra administrator til problemløser

Fra administrator til problemløser hk privat organisationer Fra administrator til problemløser Organisationsansatte bliver problemløsere og får færre administrative opgaver i fremtiden, forudser HK. Det øger behovet for nye kompetencer

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Sidste arbejdsdag hos Solae

Sidste arbejdsdag hos Solae hk bladet ØSTJYLLAND 1Ijanuar2013 FAVRSKOV NORDDJURS ODDER RANDERS SAMSØ SILKEBORG SKANDERBORG SYDDJURS AARHUS Rekordbeløb hentet hjem til medlemmerne: 69 mio. kr. i 2012 INDSTIK: GENERALFORSAMLINGER 2013

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Hun kæmper på alle fronter. dm privat

Hun kæmper på alle fronter. dm privat dm privat NR. 4 18. NOVEMBER 2011 SEKTOREN FOR PRIVATANSATTE Støt kolleger i løntilskud 2 Sådan kan I hjælpe 5 DM-medlemmer bliver udnyttet 6 Humanister ofre for myte 7 Videnpilot landede sikkert 8 Studerende

Læs mere

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15 Medlemsbl ad for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / februar 2011 Trivsel kommer inde fra/3 Online døgnet rundt/4 Tvungen sundhed duer ikke/6 Kom til generalforsamling/8 Husk at få

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Århus Total Rengøring pudser kompetencerne af. Hele virksomheden på efteruddannelse: Ledige får nye veje til arbejdsmarkedet med efteruddannelse

Århus Total Rengøring pudser kompetencerne af. Hele virksomheden på efteruddannelse: Ledige får nye veje til arbejdsmarkedet med efteruddannelse Magasin om efteruddannelse og kompetenceløft. Nr. 2 2009 Hele virksomheden på efteruddannelse: Århus Total Rengøring pudser kompetencerne af Kursus i glædens pædagogik skaber stjernestunder i børnehaven

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 2. 2012 ARBEJDSMAND gik i lære som 44-årig side 12 PLUS PÅ KONTOEN under uddannelsen side 14 TIDLIGERE TOPCHEF: Tal med andre om din fyring side 22 SKAL-SKAL IKKE

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

- en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden. Juli 2012

- en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden. Juli 2012 Når man rammer muren - en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden Juli 2012 Udført for Danske Studerendes Fællesråd af UngdommensAnalyseEnhed Indhold: Side 2: Undersøgelsens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

11/13 SOCIALRÅDGIVEREN. fart PÅ JOBCENTRENE. Bedre skolegang til anbragte unge DS bakker op om regeringens 2020-mål Mange udsatte har høj IQ

11/13 SOCIALRÅDGIVEREN. fart PÅ JOBCENTRENE. Bedre skolegang til anbragte unge DS bakker op om regeringens 2020-mål Mange udsatte har høj IQ 11/13 SOCIALRÅDGIVEREN fart PÅ JOBCENTRENE Bedre skolegang til anbragte unge DS bakker op om regeringens 2020-mål Mange udsatte har høj IQ 5HURTIGE Bedre skolegang til anbragte unge SFI har udgivet sin

Læs mere