Branchesektionen havde inviteret til temadag på Hotel Nyborg Strand. Emnet var de udfordringer, som a-kasse-medarbejderne kommer til at stå over for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchesektionen havde inviteret til temadag på Hotel Nyborg Strand. Emnet var de udfordringer, som a-kasse-medarbejderne kommer til at stå over for"

Transkript

1 hk privat organisationer Branchesektionen havde inviteret til temadag på Hotel Nyborg Strand. Emnet var de udfordringer, som a-kasse-medarbejderne kommer til at stå over for fremtiden Et kig ud i Af annemette schou Refsgaard foto Hung tien vu Godt og vel sider. Så mange skal man læse, hvis man vil kende alle love, regler og bekendtgørelser, der beskriver a-kassernes arbejde. Det er nok de færreste, der kan bryste sig af at have læst samtlige sider, men det er ingen hemmelighed, at medarbejderne i a-kasserne efterhånden oplever, at deres arbejde handler mere om papir, tjeklister og regler. Og mindre om at hjælpe de ledige medlemmer tilbage på arbejdsmarkedet. Men sådan vil det ikke fortsætte, mener Michael Rosenby, som er konsulent i AK-Samvirke. Meget af det papirarbejde og den kontrol, som i dag klares af menneskehænder, vil i fremtiden blive digitaliseret og automatiseret, fortalte konsulenten, da han var oplægsholder på Branchesektion Organisationers temadag for a-kasse-ansatte. Temadagen blev holdt på Hotel Nyborg Strand, og omkring 25 medlemmer fra hele landet deltog. Den stigende digitalisering betyder, at der bliver færre a-kasse-ansatte, som sagsbehandler, men at der til gengæld kan blive flere, som arbejder med den direkte kontakt med de ledige medlemmer. Derfor skal a-kasse-ansatte satse på uddannelser inden for coaching, kommunikation, personlig udvikling og viden om arbejdsmarkedet generelt, mente konsulenten. Vi har spurgt fire a-kasse-ansatte om, hvilke uddannelser de gerne vil tage, hvor de ser sig selv om fem år, og hvordan de fra deres kontorstol kan give de ledige en god og kvalificeret oplevelse, når de kommer i a-kassen.

2 Bernth Bech, sagsbehandler i 3F Midtjyllands a-kasse Problemløser Bernth Bech er oprindelig uddannet murer. Efter mange år på byggepladserne blev han valgt ind i a-kassen i Murernes Fagforening, som senere fusionerede med SiD. Da SiD skiftede navn til 3F, gik Bernth Bech fra valgt til ansat. Han har deltaget i diverse kurser om a-kasse-regler, den svære samtale og lignende. Hvad er det bedste ved jobbet? En stor del af mit job handler om problemløsning. Mange af vores medlemmer har ikke den store uddannelse eller meget forståelse for, hvordan systemet fungerer. Her er det min opgave at hjælpe dem med, hvordan de skal gebærde sig. Det værste? Mange af de unge medlemmer, som måske har 10 år på arbejdsmarkedet, har troet på, at alting bare klapper for dem. Når de så bliver fyret, går de helt ned - måske med depression - og de kan ikke se nogen vej ud. Vi andre, der er ældre, ved jo, at kriser kan vare mellem syv og ti år. Men også nogle af de ældre, der har gået 30 år på den samme arbejdsplads, er på den, hvis den lukker. Hvad kunne være bedre? Hvis vi havde mere råderum i forhold til, hvad vi må tilbyde de ledige medlemmer. På jobcentrene ser man aktivering som det helt store. Men faktum er, at folk knokler i fire uger i håb om et fast job, og så bliver de bare hældt ud igen. Hvor ser du dig selv om fem år? Så er jeg gået på pension. Men jeg kan sagtens forestille mig, at der kommer til at ske forandringer inden da. Allerede i dag foregår en stor del på nettet. Et sted, hvor man burde gøre noget, er vores elever i a- kasserne. I dag får de en almindelig kontoruddannelse. I stedet burde man lægge mere vægt på de kompetencer, som er særlige for dem. Eksempelvis kundebetjening og kendskab til a-kasse-lovgivning. Lisbeth Mandrup Madsen, vejleder i HK Sydjylland HK privatbladet januar 2012 Mere tid til den enkelte Lisbeth Mandrup er uddannet cand.mag. i engelsk og internationale forhold. Hun har tidligere arbejdet med uddannelsesvejledning, inden hun blev ansat i HK Job og Liv og siden i HK s a-kasse. Ud over sin akademiske grad har hun taget en coach-uddannelse og Undervisningsministeriets grundlæggende vejlederuddannelse. Hvad er det bedste ved jobbet? De medlemmer, som jeg møder, har været ledige i mindst 13 uger. Her er min opgave at se på, hvad de har gjort indtil da for at komme i job. Jeg oplever en del, som er frustrerede og synes, det hele er noget lort. Så er det dejligt at kunne give dem noget gejst til at fortsætte. Det værste? Hver gang jeg sidder med et menneske til en rådighedssamtale, hvor jeg kan mærke, at hvis vi havde lidt bedre tid, kunne vedkommende nå lidt dybere ned i, hvad det er, der skal til, for at han eller hun kan komme i job. Jeg har kun en halv time til hver, og her er der nogle faste punkter, som jeg skal igennem. Hvad kunne være bedre? Flere længere forløb med den enkelte ledige. I mit tidligere job har jeg rigtig gode erfaringer med de længere forløb, hvor der er tid til at se på den enkeltes kompetencer og hvad der i virkeligheden er barrieren for, at han eller hun kan komme i arbejde. Og så har vi brug for et bedre netværk mellem jobcentre, virksomheder og a-kasser. 2

3 Anita Thorn Therkildsen, sagsbehandler og vejleder i Min a-kasse Mere vejledning Anita Thorn Therkildsen har været ansat inden for a-kasse-systemet i mere end 20 år og er autodidakt. Hun har deltaget i et hav af kurser om a-kasse-regler og personlig udvikling og har grunduddannelsen i NLP. Hvad er det bedste ved jobbet? At jeg kan hjælpe mennesker. Mange har aldrig prøvet at være ledige. Jeg møder nyledige, som er helt sikre på, at de hurtigt kan finde et job igen, og når de så oplever, at det ikke går så nemt, så går de ned med flaget. Så er det min opgave at motivere dem. Det værste? Hvis jeg føler, at jeg ikke kan hjælpe. Det kan være ledige, som bliver sendt på jobsøgning flere gange. Her er det måske noget helt andet, de har brug for. Men jeg har den holdning, at jeg ikke slipper den ledige, før jeg har prøvet alle muligheder. Det kan være at gå med til rundbordssamtale i jobcentret eller at ringe til sygedagpengekontoret, hvis en ledig har glemt at melde sig syg. Det havde også stor betydning, da man sænkede dagpengeretten fra fire til to år. Folk er mere utrygge, fordi de blev bange for at falde for grænsen. Hvad kunne være bedre? Mange ledige har brug for mere uddannelse, og det kunne være dejligt, hvis vi havde mulighed for at give folk et tilbud tidligere, men desværre er der ikke altid penge i kassen. Hvor ser du dig selv om fem år? I de senere år har jeg bevæget mig fra sagsbehandling og mere over mod vejledning. Det vil jeg godt fortsætte med i fremtiden. Hvis det skulle ske, at a-kasseverdenen ikke eksistere inden for en årrække, vil jeg fortsætte med vejledningen i andet regi. Betina Poulsen, sagsbehandler i Metal Hovedstadens a-kasse Mere vejledning Betina Poulsen begyndte som kontorelev i Dansk Metal. Efter en tremåneders periode i a-kassen kunne hun mærke, at det var her, hun hørte til. Hun har været på diverse kurser i a-kasse-lovgivning, både eksterne og interne kurser. I foråret afsluttede hun AK-Samvirkes coach-uddannelse. Hvad er det bedste ved jobbet? At kunne give medlemmerne noget med, når de er ledige. De skal opleve - og det er jeg også sikker på, at de gør - en oprigtig interesse fra vores side. Som ledig kan man hurtigt lulle sig ned i et sort hul, og så er det vores opgave at motivere dem. Det værste? Vi er båndlagt af alt for mange regler. Det kan være frustrerende, at man ikke har friheden til at sige til et medlem: Jeg kan se, at du har brug for et svejsekursus, hvis det er det, medlemmet mangler. Vi oplever også, at ledige bliver sendt på jobsøgningskurser flere gange. Det kunne jo godt være, at det så ikke var det, de havde brug for. Hvad kunne være bedre? Vi skulle have friere tøjler i forhold til lovgivningen. Og så skulle der ikke være det nuværende prisloft i forhold til, hvilke uddannelser de ledige må få. Hvor ser du dig selv om fem år? Jeg håber, at a-kasserne består. Jeg synes, det er vigtigt, at vi er funderet i et fagligt fællesskab, hvor vi har et indgående kendskab til vores medlemmer og deres fag. Jeg håber, at jeg beskæftiger mig med vejledning af vores medlemmer. Jeg er stadig ved at lære at bruge de redskaber, som jeg har fået gennem min coaching-uddannelse, men jeg kan sagtens forestille mig, at jeg kan blive dygtigere inden for det felt. Lige nu har jeg dog ikke mod på eller overskud til en akademisk uddannelse inden for beskæftigelse, fordi hverdagen i a- kassen er så hektisk. 3

4 Der er ingen mødepligt. Men Jobcenter København har ikke haft svært ved at lokke ledige til uformelle netværksarrangementer, hvor de kan møde andre i samme situation og få professionel rådgivning fra a-kasse-medarbejdere og ansatte på jobcentret. Af Trine Kit Jensen tegning llustra Beskæftigelsesindsats i nye rammer HK privatbladet januar Vi glæder os til at se dig! Sådan lød det, da Jobcenter København i november inviterede ledige til netværksmøder - med mulighed for at udveksle erfaringer og få ny viden og inspiration til jobsøgningen. Det var frivilligt at deltage, men 120 mennesker mødte op på de to mødedatoer. - Vi var positivt overraskede over, at der kom så mange. Det viser, at de ledige er motiverede for at finde arbejde og gerne vil tage imod tilbud, der kan hjælpe dem til at få et job, siger Rikke Kallesøe Raecke, AC-medarbejder i kommunens beskæftigelses- og integrationsforvaltning. Invitationen til arrangementerne blev sendt til alle, der er ansat i Københavns Kommune med løntilskud. Initiativet er nyt og sat i værk som et pilotprojekt, der efter retningslinjer fra Borgerrepræsentationen skal afprøve nye rammer for beskæftigelsesindsatsen, styrke de lediges netværk og støtte dem i jobsøgningen. Emnet for netværksmøderne var, hvordan man kommer videre fra løntilskud til fast arbejde. Mange oplever for eksempel, at de i løntilskudsjobbet udvikler sig både fagligt og personligt, men kan være i tvivl om, hvordan opkvalificeringen skal præsenteres på cv et for at sælge bedst muligt. Et løntilskudsjob giver også nye kontakter blandt kolleger og samarbejdspartnere. Men at finde ud af, hvordan man bruger sine kontakter i jagten på et regulært job, kan være en svær øvelse. Andre spørgsmål På de to møder var der derfor oplæg med gode råd fra både en a-kasse-medarbejder og en medarbejder fra jobcentret. Samtidig fik de ledige lejlighed til at stikke hovederne sammen, ligesom de kunne få svar på alle de spørgsmål, de går og tumler med. Spørgsmål som ikke altid bliver stillet ved de lovpligtige og mere formelle samtaler i beskæftigelsessystemet. - De mange spørgsmål understregede, at der som supplement til de lovpligtige samtaler er behov for fora, hvor vi er lidt mere i øjenhøjde med de ledige.

5 Arrangementer, hvor de både kan møde professionelle og dele erfaringer med andre i samme situation, siger Rikke Kallesøe Raecke. Lyst i stedet for pligt Den betragtning deler Charlotte Kjøller Willems, formand for Branchesektion Organisationer i HK/Privat og fuldmægtig i FOA s s-kasse. Hun var oplægsholder på et af møderne. - Det er en rigtig god idé at understøtte lyst i stedet for pligt. Jeg oplevede, at der hos deltagerne var et stort engagement, netop fordi de ikke var der for at blive kontrolleret, men mødte frivilligt op, siger hun. Meningerne om løntilskudsjob er delte, og nogle føler, at det er ren opbevaring uden perspektiv. Men Charlotte Kjøller Willems forsøgte på mødet at pege på mulighederne i ordningen. Eksempelvis nyuddannede akademikere, der kan profitere af et halvt års praksiserfaring på cv et. Et af de helt konkrete råd, hun gav deltagerne, var, at de ikke behøver at skilte med løntilskuddet, når de skriver en ansøgning. - Et job er et job, og det er ligegyldigt, hvor lønnen kommer fra. I stedet kan man for eksempel skrive, at man sidder i en tidsbegrænset stilling. Vi er i opbrudstider, hvor ingen længere har jobgaranti, og projektansættelser bliver mere og mere almindelige, siger hun. Netværksmøderne fortsætter i 2012, hvor konceptet bliver justeret på baggrund af erfaringerne fra de to første arrangementer. Her samlede man de ledige på tværs af faggrupper, fra pædagogmedhjælpere og SOSU-assistenter over ingeniører til kontorfolk. Men mange oplevede, at forskellighederne var for store. Fremover vil kortene derfor blive blandet knap så meget. - Vi vil nok fagopdele lidt mere og målrette møderne til eksempelvis pædagogisk personale, akademikere og administrativt personale, siger Rikke Kallesøe Raecke. 5

6 6 Highlights i finansloven for 2012 HK privatbladet januar I Branchesektion Organisationer har vi haft en drøftelse af, hvad finanslovsudspillet kan få af indflydelse på arbejdsmarkedspolitikken. Det er ikke bare roser, men også torne, der stikker i øjnene. Vi fik stillet det spørgsmål, om vi kunne fremhæve nogle af de forhold, vi hæfter os mest ved. Det er så blevet til i alt seks kommentarer. Vores opfordring til regeringen er at sætte et nyt dagpengesystem på dagsordnen: Det burde være en opgave at få forenklet dagpengesystemet til et varigt og bæredygtigt system, der bygger på tillid, i stedet for det brutaliserede dagpengesystem, vi har i dag. Forlængelse af dagpengeperioden med et halvt år for alle, der falder ud i 2012 Forlængelsen er en midlertidig løsning på et komplekst problem, fordi der stadig er en stor gruppe, som risikerer at falde ud. Vi savner noget mere modighed og flere ambitioner, fordi ledigheden også er et konjunkturproblem. Det kræver, at regeringen vil lave nogle gennemgribende reformer på hele dagpengesystemet. Her må vi sætte vores lid til, at de kommende trepartsforhandlinger får sat midler af til jobskabelse. Man burde eksempelvis se på genoptjeningsretten, fordi de 1924 timer er meget drastisk i den nuværende situation. En anden mulighed er, at timerne fra løntilskudsjob tæller med i genoptjeningen. Flere uddannelsesrettigheder til ufaglærte og faglærte Det er positivt, at der ikke længere er et prisloft, men der er stadig en begrænset pose penge til efteruddannelse. Hvordan vil man tackle det? Den nuværende regering taler meget om, at man nu skal kunne bruge tiden som ledig til at opkvalificere sig, og derfor er det underligt, at der er så mange restriktioner for at få en uddannelse. Man burde i stedet tage udgangspunkt i, hvad det er, den enkelte gerne vil og kan. Så skaber vi rammerne for, at den ledige kan komme i gang med uddannelse. Flere midler til jobrotation Det er jo faktisk en rigtig god idé, fordi når vi taler efteruddannelse, er jobrotation en mulighed. Men hvilken slags jobrotation taler vi om? Er det for, at de ledige kommer ind i virksomhederne og optjener rigtige timer, mens kollegerne er på uddannelse? 20 millioner er det nok? Måske skulle der mange flere penge på bordet, og så mangler vi en rigtig beskrivelse af, hvad jobrotation er. Udredning af om løntilskud og virksomhedspraktik erstatter ordinære job Det har været diskuteret i mange år. Hvad er fakta og fup, og er der reelt tale om merbeskæftigelse? Der er både positive og negative forhold ved løntilskudsjob. Det ser vi frem til at få afdækket. Kontanthjælpsmodtagere får mulighed for at holde ferie Det er et humant forslag. Afskaffelse af tvungen brug af andre aktører Vi er glade for, at man går ind og begrænser anden aktørs rolle her, fordi de efter vores opfattelse ikke har kompetencerne til at varetage opgaven. Den klares langt bedre af jobcentermedarbejderne og a-kassemedarbejderne. Udfordringen er så, at disse medarbejdere opkvalificeres til at vejlede de ledige og hjælpe dem videre. Nu er det desværre kun i forhold til ledige akademikere, at den tvungne brug af anden aktør afskaffes. Derfor er forslaget ikke hverken ambitiøst eller målrettet nok. Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed Vi taler meget om den tabte generation af unge. Men det kan ikke nytte, at vi blot siger, at 95 proent af de unge skal have en uddannelse. Vi skal også være skarpe på, hvilke uddannelser vi taler om, så der er plads til både de boglige og de ikke-boglige unge.

7 1. maj i Berlin 2012 Branchesektion Organisationer invitation til studiekreds og studietur Berlin 29. april 2012 til 3. maj 2012 Under temaet working-poor på Danmarks dørtrin - beskæftigelsespolitik i Tyskland Kursus nr I har nu mulighed for at deltage i en studiekreds om beskæftigelsespolitik i vores naboland Tyskland. Studiekredsen følger vi op med en spændende og indholdsrig studietur til Berlin. På turen vil vi få mulighed for at mødes med aktive i den tyske fagbevægelse og være med til at fejre 1. maj i Berlin. Foreløbigt program: Søndag 29. april 2011 Vi mødes kl i HK Hovedstaden, hvor faglig sekretær i 3F BJMF Mattias Tesfaye indleder studiekredsen med et spændende foredrag, som tager udgangspunkt i hans bog Vi er ikke dyr, vi er tyskere. Mattias Tesfayes oplæg danner baggrund for den efterfølgende debat om det tyske arbejdsmarked. Du vil i god tid inden turen få bogen tilsendt, når din tilmelding til turen er registreret. Kl Afgang fra København med bus. Kl ca. ankomst Berlin og indkvartering på Hotel Berlin. Mandag 30. april 2011 Velkommen i Berlin: Sammen tager vi på en guidet rundtur med bus i Berlin. Bagefter er det muligt at tilmelde sig en guidet gåtur eller tage af sted på egen hånd og besøge de steder, man gerne vil studere nærmere. Tirsdag 1. maj 2012 Fælles afgang til Brandenburger Tor, hvor vi skal fejre 1. maj sammen med det tyske LO. Onsdag 2. maj 2012 Besøg hos den tyske fagforening IG BAU. Torsdag 3. maj 2012 Besøg på den danske ambassade i Berlin Hjemrejse ca. kl med ankomst ca. kl i København. Vilkår for deltagelse: At du medlem af Branchesektion Organisationer og deltager i hele programmet. I prisen er inkluderet: busrejse tur-retur, fire overnatninger på Hotel Berlin centralt beliggende tæt ved Kurfürstendamm inklusive morgenmad. Mad og drikke søndag under foredraget og sandwich til at tage med i bussen søndag den 29. april 2012, og fælles aftensmad onsdag den 2. maj 2012, samt en guidet bustur rundt i Berlin mandag den 30. april Pris for tur og studiekreds Deltagerpris er kroner pr. person - indkvartering i dobbeltværelser. Tilmelding Max deltagerantal er 40 deltagere, og tilmelding er efter først til mølle princippet. Du kan tilmelde dig turen og studiekredsen ved at klikke ind på hjemmesiden: under arrangementer og aktiviteter. Bindende tilmeldingsfrist fredag 2. marts Du kan læse mere på Nytår - nye trends og erfaring Vær velkommen Herrens år, velkommen herhid. Salmen, som N.F.S. Grundtvig skrev tilbage i 1849, bliver ny igen nytårsnat, når rådhusklokkerne har slået timeslag og markeret starten på det nye år. Et nyt år med håb, muligheder og måske også mere end almindelig spænding i relation til vores arbejdsliv. I Branchesektion Organisationer mærker vi, at mange ansatte inden for vores område oplever et stadig stigende pres for at være på forkant med tidens udfordringer i forhold til alt fra faldende medlemstal, flere faglige sager til stigende ledighed. Den del af branchen, der retter sig mod a-kassen, har måske om nogen fået forandringens vinde at føle - med orkanstyrke. Hvad der var god latin i går, ændrer karakter med et pennestrøg. I går var begrebet ydelser til tiden det vigtigste mantra. Så blev der sat ind med en kraftig digitalisering på området, og mange arbejdsgange er ændret. Nu er trenden mennesket i centrum og den gode samtale - måske endda tillid frem for kontrol. Men uanset hvilken farve regeringen har, er der krav om en effektiv indsats på området. Det kræver uddannelse, opdatering og omstillingsparathed for alle, der bevæger sig i feltet - livslang læring. I den forbindelse vil jeg med fornøjelse henlede opmærksomheden på artiklen fra en fremtidsorienteret temadag på Hotel Nyborg Strand andet sted på disse sider. Konklusionen herfra er, at det ikke er de ansatte inden for branchesektionens område, der modsætter sig fremtidens krav, tværtimod. De er parat til uddannelse, omstillinger, digitalisering - ja, alt, hvad der skaber en god kontakt med de ledige medlemmer. Spørgsmålet er så, om vores ledere også er parat til at gribe de nye udfordringer og uddanne de ansatte til at komme på omgangshøjde med morgendagens praksis. Er det måske lettere at ansætte spritnye medarbejdere direkte fra de højere læreanstalter? I Branchesektion Organisationer tager vi med glæde mod nye kolleger, men vi kan ikke undvære de erfarne. Kun på den måde kan man sikre kompetente medarbejdere til morgendagens opgaver og sikre den faglige identitet. Lad mig afslutte i samme tone, som jeg begyndte, og på vegne af Branchesektion Organisationer ønske alle et spændende og aktivt nyt år: Velkommen, nytår og velkommen her. af Lisbeth Danielsen, næstformand i branchesektion Organisationer fagligt synspunkt 7

8 A-kasse-temadage 2012 Branchesektion Organisationer inviterer til temadage med fokus på regler - lovgivning og erfaringsudveksling på a-kasse-området for ansatte i a-kasser og andre interesserede. Temadagene afholdes hhv. i København 2. februar 2012 i mødelokalerne på SAS Falkoner, Frederiksberg, samt i Aarhus 1. marts Temadagene starter kl og slutter kl Oplægsholder er chefkonsulent hos AK-Samvirke Ebbe Sommer Hansen, som vil orientere om aktuelt nyt i a-kasse-regi Vi vil naturligvis komme ind på: Den toårige dagpengeperiode - og forlængelsen heraf Afbureaukratisering versus kontrol Genoptjeningskravet SVU og VEU (afskaffelse af prisloft) Tilbagetrækningsreformen Hvad må de ledige? Rådighed, syge- og raskmeldinger Seks ugers selvvalgt uddannelse Der vil også være tid til, at få afklaret fortolkningsspørgsmål og få vendt tvivlsspørgsmål i forhold til gamle regler. Tilmelding: København: Senest 31. januar 2012 kursusnr Aarhus: Senest 1. februar 2012 kursusnr Tilmelding via branchesektionens hjemmeside, under aktiviteter og kurser, eller til Kursusafdelingen på tlf Branchesektionen dækker billigste offentlige transport, uanset hvilken transportform du vælger. Girafsprog ikke-voldelig kommunikation Fredag 20. april 2012 på Kursuscenter Severin i Middelfart Kl kursusnr Underviser: Psykoterapeut Karen Marie Bach-Vilhelmsen Girafsprog er et redskab til personlig udvikling, nærende fællesskaber, konflikthåndtering, dialog, empati og forsoning. Den måde, vi taler på, og den bevidsthed, der ligger bag ordene, er afgørende for, hvordan vi omgås andre mennesker. I alt, hvad vi tænker, og alt, hvad vi siger, har vi et valg: Vi kan fremme dialog eller befordre en konflikt. På kurset her arbejder vi med Ikkevoldelig kommunikation og lærer at tale girafsprog, så deltagerne bagefter kan kommunikere på en måde, der bygger broer i stedet for at brænde broer. Tilmelding: Klik ind på Branchesektion Organisationers hjemmeside: og tilmeld dig under kurser og aktiviteter. Tilmeldingsfrist 15. marts Du vil lige efter tilmeldingsfristens udløb få tilsendt yderligere information og deltagerprogram. Husk, at du er ikke tilmeldt kurset, før du har modtaget besked om endelig tilmelding fra HK s kursusafdeling. Kontaktperson vedr. Branchesektion Organisationers sider: Lisbeth Danielsen, telefon: , Formand: Charlotte Kjøller Willems, mobil: , Redaktionssekretær HK/Privat: Annemette Schou Refsgaard (DJ), telefon: , HK privatbladet januar 2012 Den gode kundebetjening Kursusnr Kl til 16.00, 3. marts 2012 på Severin Kursuscenter Skovsvinget Middelfart Den første kontakt, de første 15 sekunder, betyder sååååå meget... Kurset henvender sig til receptionister og andre, som er firmaets ansigt udadtil. Sidste frist for tilmelding er 13. februar 2012 på Her kan du også se hele programmet og læse om de forskellige oplægsholdere. 8 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Hele programmet kan ses på Tilmeldingsfristen er 16. marts 2012 under kursusnr Deadline for kommende numre Nr. 2 udkommer 24. februar deadline er overskredet. Nr. 3 udkommer 23. marts deadline er 20. februar. Nr. 4 udkommer 27. april deadline er 19. marts. Indlæg til branchesektionssiderne sendes til Lisbeth Danielsen, på mail:

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Sygemeldte lander mellem to stole

Sygemeldte lander mellem to stole hk privat organisationer Sygemeldte lander mellem to stole Af Lone Schrøder Jeppesen foto jacob nielsen FOA Midtsjælland får flere og flere sager, hvor sygemeldte risikerer at stå uden indtægt. Kommunen

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Er du en af de få, der er i

Er du en af de få, der er i hk privat organisationer Af Mette Møllevang I foto lars aarø Helle Kibsgaard Lisbet Bladbjerg Er du en af de få, der er i balance? balance? Du siger ja til at dele kontor med en kollega, du dybest set

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 FRA ORD TIL HANDLING KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- HÅNDTERING POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER NY ARBEJDSMILJØLOVS IND- VIRKNING PÅ

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere