Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive

2 Indholdsfortegnelse Resume Indledning Organisering De beskæftigelsespolitiske udfordringer Ledighed og beskæftigelse Ledigheden i Skive Kommune Ledigheden rammer skævt A-kasser Svagt faldende beskæftigelse Arbejdspladser Pendling Udenlandsk arbejdskraft Faldende arbejdsstyrke Mangel på arbejdskraft Offentlig forsørgelse Midlertidig forsørgelsesydelse Permanente forsørgelsesydelser Personer på langvarige ydelser Unge på arbejdsmarkedet Opsamling Mål og strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats Effektiv rekrutteringsservice Strategi Organisering Indsats Personer langt fra arbejdsmarkedet Strategi Personer der midlertidigt modtager offentlig forsørgelse A-dagpengemodtagere og modtagere af arbejdsmarkedsydelse Kontanthjælpsmodtagere - jobparate Kontanthjælpsmodtagere - aktivitetsparate Uddannelseshjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere Personer der permanent modtager offentlig forsørgelse Ledighedsydelsesmodtagere og fleksjob

3 Førtidspension Unge i uddannelse Strategi Målgrupper Unge på a-dagpenge Unge på uddannelseshjælp Uddannelsesforberedende aktiviteter Fastholdelse i uddannelse forebyggelse af frafald Øget virksomhedskontakt Strategi Organisering Fokusområder i Budget Bilag 1: Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for Bilag 2: LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer

4 Resume Nærværende rapport skitserer i kapitel 2 de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Skive Kommune, som danner grundlaget for målene og strategien for beskæftigelsespolitikken i Skive Kommune i 2015 (kapitel 3). Udfordringerne i den beskæftigelsesrettede indsats i Skive Kommune lægger sig op af de udfordringer, som er identificeret i ministerens mål for 2015, som lyder: - Ministermål 1: Flere unge i uddannelse - Ministermål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet - Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes - Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Konkret viser en gennemgang af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, at Skive Kommune i 2015 skal have et fokus på samarbejde med virksomhederne og særligt på at bistå virksomhederne med rekruttering af arbejdskraft samt på ledige på længerevarende offentlig forsørgelse og unge. I Skive Kommune er ledigheden faldet markant over det sidste år, hvilket betyder, at der er risiko for mangel på arbejdskraft inden for flere fag og brancher. Det fordrer en beskæftigelsesindsats, der medvirker til at undgå mangel på arbejdskraft gennem tæt dialog med virksomhederne. Dialogen med virksomhederne skal have et sigte på at dække virksomhedernes fremtidige behov for arbejdskraft - herunder et særligt fokus på de mindre virksomheder med under 10 ansatte. Beskæftigelsesindsatsen skal også have til formål at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer på længerevarende offentlig forsørgelse. Samtidig skal personer på længerevarende offentlig forsørgelse have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der hjælper dem til at få mest mulig tilknytning til arbejdsmarkedet. Sidste fokusområde er de unge. For den målgruppe er uddannelse en vigtig begyndelse på det voksne liv. Skive Kommune vil have et øget fokus på at reducere antallet af unge på offentlig forsørgelse ved at motivere og fastholde unge i uddannelse. 4

5 1. Indledning Skive Kommune udarbejder en gang årligt en beskæftigelsesplan for det kommende år. Beskæftigelsesplanen er Skive Kommunes og Jobcenter Skives plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Efter høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i sommeren 2014 skal Beskæftigelsesplan 2015 godkendes i Skive Byråd sammen med Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget for Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire ministermål for Sammen med de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer danner ministerens mål for 2015 rammerne for denne beskæftigelsesplan. 1.1 Organisering Jobcenter Skive er en del af Arbejdsmarkedsafdelingen i Skive Kommune. Jobcenteret består af tre sektioner - Job & Kompetence, som varetager indsatsen for: o A-dagpengemodtagere o Jobparate kontanthjælpsmodtagere o Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere uden komplekse eller langvarige udfordringer o Ledige, der modtager arbejdsmarkedsydelse - JobStart, som varetager indsatsen for: o Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere o Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere med længerevarende eller komplekse udfordringer o Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere o Personer i ressourceforløb, som tidligere har været på kontanthjælp eller uddannelseshjælp o Integrationsindsatsen for voksne - Sygedagpengesektionen, som varetager indsatsen for: o Sygedagpengemodtagere o Ledighedsydelsesmodtagere Beskæftigelsesindsatsen er primært forankret i jobcenteret. Andre sektioner i Arbejdsmarkedsafdelingen samarbejder tæt med jobcenteret om Skive Kommunes beskæftigelsesindsats. Det drejer sig om: - Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som spiller en central rolle i kommunens samlede indsats for at få unge i uddannelse - BOMI - en kommunal produktionsvirksomhed, som danner rammen om aktivering og beskæftigelse for en række af jobcenterets målgrupper - Borgerservice, som kommunens ydelseskontor er en del af - Sprogcenter Skive 5

6 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer Kapitel 2 beskriver de udfordringer på arbejdsmarkedet, som danner grundlaget for målene og strategien for beskæftigelsespolitikken i Skive Kommune i Udfordringerne for indsatsen vedrører både den borgerrettede og den virksomhedsrettede indsats. De er beskrevet under temaerne ledighed og beskæftigelse, behovet for arbejdskraft, borgere på offentlig forsørgelse og unge på arbejdsmarkedet. Beskrivelsen af udfordringerne er baseret på tal fra en række forskellige kilder, primært: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesregion Midtjyllands Kommunebeskrivelse Skive Kommune 2014, Danmarks Statistik og Skive Kommunes egne tal. Sidst i kapitel 2 er der en opsummering af de vigtigste udfordringer, som lægger op til beskrivelsen af målene og strategien for indsatsen i kapitel Ledighed og beskæftigelse Ledigheden og beskæftigelsen i Skive er i dette afsnit beskrevet over en længere periode for udviklingen i ledighed, beskæftigelse, pendling, samt offentlig forsørgelse - helt tilbage til Formålet er at sætte udviklingen i perspektiv, men også beskrive kort de udfordringer, der gør sig gældende for tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen Ledigheden i Skive Kommune Ledigheden i Skive er faldet til 4,4 % af arbejdsstyrken i marts 2014 og ligger ca. 1/3 under niveauet for hele landet, som er på 5,5 %. Bruttoledigheden omfatter jobparate ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere - herunder de ledige, der er aktiveret i fx uddannelse, virksomhedspraktik og løntilskud. Figur 1: Bruttoledigheden - Procent af arbejdsstyrken Skive Kommune nærmer sig det ledighedsniveau, der gjorde sig gældende umiddelbart før finanskrisen i , hvor der var flaskehals- og paradoksproblemer på arbejdsmarkedet. 6

7 Den lave ledighed betyder, at virksomhederne kan få svært ved at få den kvalificerede arbejdskraft, der er en forudsætning for deres vækst og udvikling Ledigheden rammer skævt Tendensen er, at faldet i ledigheden rammer skævt i forhold til alder, køn og uddannelse. Nedenstående figur viser, at ledigheden er størst for både kvinder og mænd i aldersgruppen år og lavest for kvinder i alderen år. Figur 2: Ledighedsniveauet i Skive - Udviklingen december i pct A-kasser I forhold til langtidsledighed spiller uddannelsesniveau langt den største rolle. Det kommer til udtryk ved, at de fleste a-kasser i Skive har relativt få ledige, mens ledigheden er størst for a- kasser, der har mange ufaglærte ledige. Tabel 1 viser ledigheden i 7 ud af i alt 26 a-kasser, der havde flere en 25 ledige medlemmer i marts Der var i alt 776 fuldtidsledige i marts svarende til en gennemsnitlig ledighed på 4,9 % for forsikrede ledige. 3f s a-kasse havde en ledighed på 10,6 % svarende til 341 fuldtidsledige i marts eller halvdelen af samtlige forsikrede ledige i Skive. 7

8 Tabel 1: Antal forsikrede ledige i marts A-kasser med over 25 ledige medlemmer A-kasse Antal Pct. FTF A-kasse 27 4,3 FOA- Fag og Arbejdes A-kasse 52 3,4 3F ,6 HK/ Danmarks A-kasse 78 5 Kristelig A-kasse 54 5 Metalarbejdernes A-kasse 29 3,6 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 26 2,1 Marts 2014: 776 bruttoledige - forsikrede Ledigheden er med andre ord størst for a-kasser med mange ufaglærte og mindst i de a- kasser, der organiserer faglærte og personer med en videregående uddannelse Svagt faldende beskæftigelse Den faldende ledighed er kommet i en periode, hvor beskæftigelsen er blevet stabiliseret men også fortsætter med at falde en smule, jr. figur 3. Figur 3: Udvikling i beskæftigelsen Fuldtidsbeskæftigede efter arbejdssted og bopæl 1 Arbejdsstedsbeskæftigelsen omfatter antal fuldtidsbeskæftigede på arbejdspladser i Skive Kommune. Omfatter også de beskæftigede personer, der bor uden for kommunen, men er indpendlere til kommunens arbejdspladser. Bopælsbeskæftigelsen omfatter antallet af fuldtidsbeskæftigede, der har bopæl i kommunen. Omfatter også de beskæftigede personer, der er udpendlere til arbejdspladser udenfor kommunen. 8

9 Ændring Arbejdspladsbesk ,1% Bopælsbesk ,0% Siden finanskrisen er arbejdspladsbeskæftigelsen faldet med fuldtidspersoner - svarende til et fald på ca. 15,1 %. For bopælsbeskæftigelsen er der sket et fald på 11 %. Fra er der et fortsat mindre fald i beskæftigelsen i forhold til både arbejdsstedsbeskæftigelsen og bopælsbeskæftigelsen Arbejdspladser Ser man på udvikling i antallet af arbejdspladser i perioden , har industrien tabt mere end arbejdspladser. Bygge og anlæg har mistet 600. Den private servicesektor 309 arbejdspladser. Mens der samlet set er kommet 634 flere ansatte indenfor den offentlige sektor, jf. figur 5. Figur 5: Udvikling i antal arbejdspladser i Skive Kommune Udvikling Landbrug, fiskeri og råstoffer ,6% Industri ,6% Bygge og anlæg ,3% Handel, transport og hoteller/restauranter ,9% Privat service ,2% Offentlige service ,7% Andre brancher og Uoplyst ,1% I alt ,7% 2 Antallet af arbejdspladser viser, hvor mange personer der har haft beskæftigelse indenfor de enkelte brancher - tallene er ikke omregnet til fuldtidsbeskæftigede. 9

10 2.1.4 Pendling Skive er i stigende grad blevet en udpendlingskommune. Der er i dag 27,6 % af de beskæftigede i Skive, der pendler ud af kommunen. Også indpendlingen har været svagt stigende i perioden, jf. figur 6. Der er i dag en tendens til, at personer på arbejdsmarkedet er mere parate til at pendle længere for at få et job. Den gennemsnitlige pendlingsafstand for udpendlere fra Skive er øget fra gennemsnitligt 17,3 km i 2008 til 21 km i Figur 6: Ind- og udpendlingen af Skive Tabel 2: Top 10 over ind- og udpendlingen i Skive 2013: Som det fremgår af ovenstående står Viborg, Holstebro og Morsø kommuner alene for ca. 60 % af ind- og udpendlingen i Skive. 10

11 2.1.5 Udenlandsk arbejdskraft Virksomhederne rekrutterer i stigende grad udenlandsk arbejdskraft - hovedsageligt indenfor landbruget, jf. figur 7. Mere end personer med udenlandsk statsborgerskab havde lønindkomst i Skive i løbet af svarende til 460 fuldtidsbeskæftigede. Af de udenlandske statsborgere, der arbejdede i Skive i 2013, udgør Polen, Ukraine og Rumænien de 3 største arbejdskraftslande. Figur 7: Udenlandsk arbejdskraft - Antal personer Faldende arbejdsstyrke Skive Kommune har siden finanskrisen i 2008 oplevet et fald i befolkningstallet på godt indbyggere svarende til et fald på 2,1 %. Som det fremgår af figur 8, er der blevet færre borgere i den erhvervsdygtige alder (16-66 år), samtidig med at arbejdsstyrken er faldet med knap (10 %). Antallet af borgere udenfor arbejdsstyrken 3 er steget med godt borgere (24 %) i samme periode. 3 Arbejdsstyrken omfatter beskæftigede og arbejdsløse, der står til rådighed for arbejdsmarkedet (ledige på a- dagpenge og jobparate) ledige på kontanthjælp. Udenfor arbejdsstyrken omfatter fx unge på SU, der er i gang med en uddannelse og ikke har lønindkomst. Omfatter også personer på offentlig forsørgelse dog undtaget ledige på a-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. 11

12 Figur 8: Udvikling i befolkning og arbejdsstyrke Ændr Arbejdsstyrken ,6% Udenfor arbejdsstyrken ,3% Befolkning (16-66 år) ,0% Som det fremgår af figur 9, er den største stigning i antal af borgere udenfor arbejdsstyrken sket i aldersgruppen år. Her er der personer flere udenfor arbejdsstyrken. Endvidere viser figuren, at befolkningstallet og arbejdsstyrken til gengæld er steget for de årige. Figur 9: Udviklingen i befolkning og arbejdsstyrke fordelt på aldersgrupper 12

13 2.2 Mangel på arbejdskraft Når ledigheden er lav kan der opstå flaskehals- og paradoksproblemer indenfor flere fag og brancher. Selv små forbedringer i den økonomiske konjunktur vil forstærke den regionale konkurrence om den bedst kvalificerede del af arbejdskraften. Manglen på arbejdskraft forventes både at omfatte faglærte, teknikere og højtuddannede, ligesom rekruttering af ufaglærte også kan blive en udfordring for nogle brancher. Allerede i dag oplever virksomheder indenfor bl.a. landbruget, industri og privat/offentlig service, at det er vanskeligt at rekruttere arbejdskraft. Beskæftigelsesregionens fremskrivninger for arbejdsstyrke og beskæftigelse i Skive viser, at der er risiko for lokal mangel på arbejdskraft frem mod 2021, hvor beskæftigelsen forventes at overstige arbejdsstyrken. Mangel på arbejdskraft kan imødekommes ved enten øget indpendling til Skive, flere tilflyttere eller ved at udvide arbejdsstyrken med de personer i den erhvervsaktive alder, der i dag står udenfor arbejdsmarkedet. Udfordringen for virksomhederne i Skive er, at den lave ledighed i dag også gør sig gældende i de kommuner, der udgør det naturlige arbejdskraftsopland, jf Pendling. Der vil med andre være tale om en øget konkurrence for virksomhederne om at tiltrække den bedst kvalificerede arbejdskraft. Hvis jobcenteret skal spille en mere aktiv rolle i at løse virksomhedernes behov for arbejdskraft, skal behov og konkrete stillinger synliggøres i en tættere kontakt til og dialog med virksomhederne. 2.3 Offentlig forsørgelse Som det fremgår af figur 11 er antallet af offentligt forsørgede faldet siden Faldet er alene sket for målgruppen af borgerne på en midlertidig forsørgelsesydelse - dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge m.m.. Antallet af permanent forsørgede - fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension - er stort set uændret i perioden december

14 Figur 11: Antal borgere på offentlig forsørgelse dec Fuldtidspersoner dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 Ændring Midlertidig forsørgelse ,1% Permanent forsørgelse ,6% I alt ,9% Midlertidig forsørgelsesydelse. De midlertidigt forsørgede omfatter bl.a. personer på a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og revalidering/forrevalidering. Hvis man ser på den seneste udvikling i dec , er der samlet set sket et fald på 758 fuldtidspersoner på midlertidig forsørgelse. Faldet er sket indenfor alle områder undtagen kontanthjælp, hvor antallet af personer er steget med

15 Figur 12: Udviklingen i de midlertidige forsørgelsesydelser dec Fuldtidspersoner Sygedagpenge Forrevalidering Revalidering Kontanthjælp A-dagpenge jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 Ændring A-dagpenge ,7% Kontanthjælp ,8% Revalidering ,0% Forrevalidering ,7% Sygedagpenge ,8% I alt ,8% 1) Kontanthjælp omfatter også særlig uddannelsesydelse (77) og ressourceforløb (11) Permanente forsørgelsesydelser Permanente forsørgelsesydelser omfatter ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Som det fremgår af figur 13, er det kendetegnende for udviklingen, at antallet af personer på permanent forsørgelse stort set er konstant i hele perioden

16 Figur 13: Udviklingen i de permanente forsørgelsesydelser dec Fuldtidspersoner Førtidspension Fleksjob Ledighedsydelse jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension I alt dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 Ændring ,8% ,7% ,9% ,9% Personer på langvarige ydelser Jobcentrene skal iværksætte en tværfaglig og sammenhængende indsats over for de borgere, der modtager offentlig forsørgelse over længere tid. Beskæftigelsesregionen har opgjort omfanget af langvarigt offentligt forsørgede i december 2013, jf. figur 14. Mere end 2/3 af alle offentligt forsørgede har modtaget ydelser i 1 år eller mere. Over halvdelen (52 %) har modtaget offentlige ydelser i mere end 3 år. Denne gruppe består hovedsageligt af førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere. 16

17 Figur 14: Offentligt forsørgede på varighed og forsørgelse dec Langtidsledige For langtidsledige på a-dagpenge har Skive oplevet er markant fald siden december Skive er en af de kommuner, der har haft det største fald i langtidsledigheden. Figur 15 Antal langtidsledige Antal fuldtidspersoner Udviklingen hænger delvist sammen med dagpengereformen og en nedsættelse af den maksimale dagpengeperiode fra 4 til 2 år. Skive har siden 2012 gjort en særlig aktiv indsats for nedbringelse af langtidsledigheden, hvilket også har bidraget til det store fald. For jobparate på kontanthjælp har Skive derimod haft en stor stigning det seneste år fra december 2012 (17 personer) til dec (56 personer). 17

18 Bekæmpelse af langtidsledigheden for ledige på dagpenge og kontanthjælp er fortsat vigtig, hvis ikke der skal komme flere på langvarig offentlig forsørgelse Tværfaglig og helhedsorienteret indsats Jobcenter Skive har med sin tidlige og aktive indsats haft nogle af landets højeste aktiveringsgrader for både ledige på dagpenge og ledige på kontanthjælp - herunder langtidsledige dagpengemodtagere. For ledige på a-dagpenge ser den aktive indsats ud til at have en klar effekt, mens det er sværere at dokumentere resultaterne af indsatsen for ledige på kontanthjælp. Et af formålene med kontanthjælpsreform og reformen af førtidspension og fleksjob er at undgå, at endnu flere havner på langvarige offentlige ydelser. Sammen med en arbejdsmarkedsreform for ledige a-dagpengemodtagere vil der for den borgervendte indsats være behov for, at der iværksættes en langt mere tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvis antallet af personer på længevarende offentlig forsørgelse skal reduceres. 2.4 Unge på arbejdsmarkedet For unge er det vigtigt at begynde voksenlivet med at vælge en uddannelse fremfor en tilværelse på offentlig forsørgelse. En tidlig debut som kontanthjælpsmodtager indebærer en stor risiko for en længerevarende offentlig forsørgelse. Den økonomiske krise har ramt de unge hårdere end andre grupper på arbejdsmarkedet. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at der stadigvæk er mange unge på offentlig forsørgelse i Skive, selvom antallet er faldet siden Figur 14: Antal unge på offentlig forsørgelse dec Antal fuldtidspersoner 18

19 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 Dec A-dagpenge ,8% Revalidering ,5% Forrevalidering ,7% Sygedagpenge ,0% Fleksjob ,1% Ledighedsydelse ,0% Førtidspension ,2% Kontanthjælp ,2% I alt ,8% I december 2013 var der 903 unge på offentlig forsørgelse i Skive - svarende til 12,4 % af alle unge i aldersgruppen år. Det ligger en smule over gennemsnittet for regionen på 10,5 %. Kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014 giver unge, der søger uddannelseshjælp på SUniveau, et klart signal om at påbegynde en uddannelse. Når flere unge fra offentlig forsørgelse går i uddannelse, er det en udfordring at motivere og fastholde de unge i uddannelsessystemet. Det er vigtigt at undgå det store frafald, der generelt gør sig gældende på alle ungdomsuddannelser og særligt på erhvervsuddannelserne. 2.5 Opsamling En gennemgang af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer viser - at den lave ledighed indebærer risiko for mangel på arbejdskraft indenfor flere fag og brancher - at der er behov for at tilrettelægge en beskæftigelsesindsats, der kan medvirke til at undgå mangel på arbejdskraft - at der skal være et forstærket fokus på ledige på længerevarende offentlig forsørgelse med henblik på tilrettelæggelse af en mere helhedsorienteret og tværfaglig indsats - at antallet af unge på offentlig forsørgelse skal reduceres yderligere med mål om at motivere og fastholde unge i uddannelse - at bekæmpelse af langtidsledigheden fortsat skal være i fokus - at den genelle kontakt til virksomhederne skal styrkes, så personer på længerevarende offentlig forsørgelse får en tilknytning til arbejdsmarkedet 19

20 3. Mål og strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats Kapitel 3 tager afsæt i de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som er beskrevet i kapitel 2. Det beskriver jobcenterets lokale mål og strategi i forhold til udfordringerne. Skive Kommunes mål for 2015 Mål 1: Jobcenter Skive skal medvirke til, at virksomhederne i Skive Kommune kan rekruttere den arbejdskraft, de har behov for Det er målet for 2015, at Jobcenter Skive yder en så effektiv rekrutteringsservice, at mindst 80 % af de deltagende virksomheder udtrykker tilfredshed med de leverede ydelser. Mål 2: Jobcenter Skive skal lave en beskæftigelsesindsats, der medvirker til at give personer langt fra arbejdsmarkedet en mulighed for at få et arbejde Det samlede antal af personer, der modtager offentlig forsørgelse, skal falde i perioden fra december 2014 til december Målet omfatter personer, der modtager a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. Antallet af nytilkendelser af førtidspension pr. år skal forblive uændret i 2015 i forhold til i Antallet af langtidsledige skal reduceres i perioden fra december 2014 til december Mål 3: Jobcenter Skive skal medvirke til at få flere unge i uddannelse og færre på offentlig forsørgelse Antallet af unge på offentlig forsørgelse skal falde i perioden fra december 2014 til december Mål 4: Jobcenter Skive skal fastholde det tætte og brede samarbejde med virksomhederne Jobcenter Skive skal fastholder det høje niveau for og tætte samarbejde med virksomhederne i Skive målt i jobcenterets samarbejdsgrad med virksomhederne Det er en fælles strategi for alle grupper af borgere, at Jobcenter Skive har en tidlig, aktiv og virksomhedsrettet indsats. Indsatsen skal være helhedsorienteret og tage udgangspunkt i borgerens situation. Tværfaglighed skal anvendes i alle tilfælde, hvor det kan styrke indsatsen. Og borgeren skal inddrages og derigennem få styrket sit ejerskab til indsatsen. Regeringen har fremlagt et forslag til en reform af indsatsen for a-dagpengemodtagere fra Da reformen ikke er forhandlet færdig, kan det ikke vurderes, hvordan den eventuelt vil påvirke jobcenterets indsats. Hvis reformen bliver vedtaget, kan det betyde væsentlige ændringer af indsatsen i forhold til det, der er beskrevet i planen. Ministerens mål for 2015 De lokale udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i 2015, der er identificeret i kapitel 2, ligger på linje med de udfordringer, som er identificeret for beskæftigelsesindsatsen på nationalt plan, og som kommer til udtryk i beskæftigelsesministerens fire nationale mål for indsatsen i 2015 se boksen nedenfor. 20

21 Ministermål 1: Flere unge i uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Ministermål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Ministermål 3 - Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Ministermål 4 - En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Indsatsen i forhold til ministermålene er beskrevet i følgende afsnit: - Indsatsen i forhold til ministermål 1 er beskrevet i afsnit Indsatsen i forhold til ministermål 2 er beskrevet i afsnit Indsatsen i forhold til ministermål 3 er beskrevet i afsnit Indsatsen i forhold til ministermål 4 er beskrevet i afsnit 3.4 og

22 3.1 Effektiv rekrutteringsservice Mål 1: Jobcenter Skive skal medvirke til, at virksomhederne i Skive Kommune kan rekruttere den arbejdskraft, de har behov for Det er målet for 2015, at Jobcenter Skive yder en så effektiv rekrutteringsservice, at mindst 80 % af de deltagende virksomheder udtrykker tilfredshed med de leverede ydelser. (I henhold til ministermål 4) Strategi Jobcenter Skive ønsker at styrke den ordinære jobformidling og rekruttering gennem en tættere kontakt til og dialog med virksomhederne om deres behov for arbejdskraft. Det er strategien: - at der sker en gradvis opbygning af en effektiv rekrutteringsservice, der også kan rekruttere arbejdskraften udenfor kommunens grænser - at jobcenteret opbygger sin rekrutteringsservice på områder, hvor der stilles særlige krav til specialiserede rekrutteringskanaler - som fx rekruttering af højtuddannende - at jobcenteret indgår strategisk samarbejde med andre jobcentre, private aktører, faglige organisationer/a-kasser og andre om at rekruttere arbejdskraft til Skive - at jobcenteret vil have særligt fokus på at understøtte virksomheder, der bygger på de regler, der gælder for socialøkonomiske virksomheder Organisering Jobcenterets rekrutteringsservice er forankret i Job & Kompetence, hvor der er etableret én indgang for virksomhederne med ansvaret for virksomhedshotline og serviceberedskabet Indsats I forhold til rekruttering af arbejdskraft vil følgende fire indsatsområder være i fokus: 1. Servicestrategi 2. Sikker viden 3. Strategiske partnerskaber 4. Udvidelse af arbejdsstyrken Ad 1) Servicestrategi Virksomhederne er forskellige og har behov for forskellige ydelser fra jobcenteret. Jobcenter Skive gennemførte i november 2013 i samarbejde med 15 andre jobcentre en undersøgelse af virksomhedernes behov for service fra jobcenteret. Undersøgelsen dokumenterede, at virksomhederne har meget forskellige holdninger og forventninger til et samarbejde med jobcenteret. Nogle virksomheder er parate til at gå langt med forpligtigende samarbejdsaftaler om fx rekruttering og ansættelse på særlige vilkår. Andre virksomheder ønsker kun at have et samarbejde, når der opstår et helt konkret behov. Det skal derfor undersøges, om virksomhedernes ønsker at indgå gensidigt forpligtigende aftaler om rekrutteringsservice fra jobcenteret, og hvordan der kan tilrettelægges en mere differentieret kontaktstrategi. Det betyder, at der kan blive behov for at udvikle forskellige servicepakker eller aftaler, der fastlægger jobcenterets services til virksomhederne. 22

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Sorø Kommune Indhold Indledning... 2 Opbygning af planen... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015... 5 Arbejdsmarkedet generelt... 6 Lokale udfordringer mål 1 Flere

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1-9-2014 SVENDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Version 1.1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Ministerens mål.... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kapitel 1: Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 3 Kapitel 2: De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 5

Læs mere

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014.

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. FTF & LO skal kvittere for en beskæftigelsesplan med mange gode elementer. Faxe bruger en stor del af planen til at drage sammenligninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 INDHOLD Forord... 3 Om beskæftigelsesplan 2015... 4 Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 5 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Udfordringer i forhold til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2013... 4 3. Arbejdsmarkedet i Egedal... 6 4. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I AARHUS... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Kommunebeskrivelse Skive Kommune

Kommunebeskrivelse Skive Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SKIVE... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SKIVE... 5 STABILISERING PÅ ARBEJDSMARKEDET I

Læs mere