notat nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "notat nr. 20 22.08 2013"

Transkript

1 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central del af processen har handlet om at indføre den såkaldte struktur på de lange videregående uddannelser med tre-årige bachelorgrader, to-årige kandidatgrader og tre-årige ph.d.-grader. Danmark er et af de lande, som mest konsekvent har gennemført strukturen med overvejende fokus på, at flere unge danskere skal have en kandidat og en ph.d.- grad og dermed så lang uddannelse som muligt. Til gengæld har der været meget lidt fokus på mulighederne for at afslutte uddannelsen med en bachelorgrad med det formål at søge ud på arbejdsmarkedet. De danske universiteter har aldrig helhjertet markedsført muligheden over for de studerende eller indrettet uddannelserne efter det. Kombineret med arbejdsmarkedets manglende kendskab til og efterspørgsel efter bachelorer har det betydet, at bachelorgraden i stedet for at blive opfattet som en mulighed i dag, groft sagt, opfattes som en degree of failure et fejlslagent forsøg på at blive akademiker. Tænketanken DEA har de seneste år forsøgt at sætte behovet for et mere fleksibelt og arbejdsmarkedsorienteret uddannelsessystem på dagsordenen. Udgangspunktet er et system, hvor unge mennesker i højere grad går til og fra over tid, og hvor man har flere muligheder for at snuse til arbejdsmarkedet, inden man færdiggør sin uddannelse. Behovet understreges af, at universiteterne med et stærkt stigende optag i disse år risikerer at tage mod flere unge, som måske ikke har de akademiske forudsætninger eller den lyst og motivation, der skal til for at studere i fem år. At det allerede forholder sig sådan i dag, kan bl.a. udledes af frafaldsprocenten, som på bacheloruddannelsen er tæt på 30 pct. En del begynder efterfølgende på et nyt videregående studie, men som vi skal se af denne analyse, er der også mange, som aldrig kommer videre. Derfor er der behov for at kickstarte debatten om behovet for et bachelorarbejdsmarked. Undersøgelsen forsøger at kvantificere, hvordan det er gået de studerende, som stod af som bachelorer i forhold til dem, som fuldførte en kandidatuddannelse. Vi har fulgt de studerende, som fik en bacheloruddannelse i 2000 og set på deres uddannelsesniveau og arbejdsmarkedssituation ti år efter i 2010? Fokus er på samfundsvidenskabelige, humanistiske og naturvidenskabelige uddannelser, da de tekniske uddannelser og sundhedsuddannelserne i 2000 ikke havde bachelorafstigning i noget større omfang. Metode Analysen anvender registerdata fra Danmarks Statistik (DS). I undersøgelsen fokuserer vi på alle personer, som tog en bachelor inkl. internationale studerende, som dog er et relativt lille antal. Udgangspunktet er dem, som færdiggjorde en bachelor i år Langt de fleste af disse vil have påbegyndt deres uddannelse i 1997 eller på et tidligere tidspunkt. Analysen er deskriptiv og tager bl.a. ikke højde for demografiske forskelle mellem de studerende.

2 Konklusion Analysen viser, at godt 7000 personer i år 2000 afsluttede en bachelor. Halvdelen havde en samfundsvidenskabelig bachelor og lidt over en tredjedel en humanistisk. Ca. 5 pct. stoppede med at modtage SU umiddelbart efter år De kan bl.a. være faldet fra, eller helt bevidst have søgt ud på arbejdsmarkedet. Ti år efter, i 2010, er det i gennemsnit 20 pct., der kun har en bachelor. Snittet dækker over store forskelle mellem hovedområderne. Ca. 95 pct. af bachelorerne er i arbejdsstyrken i Det samme gælder for ca. 98 pct. af kandidaterne. Ser man på beskæftigelsesstatus, er bachelorerne i 2010 mere tilbøjelige til at være ude af beskæftigelse (f.eks. ledige) i forhold til gruppen af kandidater. Til gengæld er der relativt flere bachelorer end kandidater, som er selvstændige. Endelig er der markante forskelle, når vi ser, hvad de to grupper beskæftiger sig med. Hovedparten af kandidaterne er i 2010 beskæftiget med arbejde der forudsætter viden på højeste niveau. Blandt bachelorerne har lidt over en femtedel ufaglært arbejde, mens lidt over en tredjedel har arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau. Sidstnævnte kunne indikere, at der faktisk findes en del akademisk arbejde, hvor en kandidatuddannelse tilsyneladende ikke er tvingende nødvendig for at bestride et job med højt kompetenceindhold. De typiske bacheloruddannelser Tabel 1 viser, at i alt 6983 personer afsluttede en bachelor i pct. havde en samfundsvidenskabelig uddannelse efterfulgt af humanistiske uddannelser med 34 pct. Hverken de tekniske uddannelser eller sundhedsuddannelserne havde i 2000 afgørende andele af bachelorer. På humaniora er de mest typiske bacheloruddannelser: dansk, historie, engelsk, humanistiske fag, engelsk-tysk (dækker i alt 41 pct.) På naturvidenskab er det: naturvidenskab, biologi, idræt, geologi og kemi (dækker i alt 68 pct.) På samfundsvidenskab er det: erhvervsøkonomi, jura, samfundsvidenskab, statskundskab og økonomi (dækker i alt 71 pct.). Tabel 1: Bachelorer fordelt på retning, 2000 Pct. Antal Humanistisk Naturvidenskabelig Samfundsvidenskabelig Teknisk Sundhed 1 38 I alt Hvor mange stopper lige efter bacheloren? Det første, vi har undersøgt, er, hvor mange der stopper deres uddannelse umiddelbart efter bacheloren. Vi har set på, hvor meget SU bachelorerne modtager ét, to og tre år efter, at de har afsluttet deres bachelor. Langt de fleste fortsætter dog med at bygge oven på deres bacheloruddannelse. I hvert fald modtager de SU flere år efter deres bachelor. En del modtager kun SU på deltid, hvilket bl.a. kan skyldes meget erhvervsarbejde. Tabel 2 viser, at ca. 5 pct. ikke modtog SU i Der kan være flere årsager bl.a., at nogle ikke har ønsket videre uddannelse og af sig selv har fundet ud på arbejdsmarkedet.

3 Tabel 2: : Andel SU modtagere et til tre år efter bacheloreksamen fordelt på SU størrelse, pct. SU fuldtid SU deltid Ingen SU SU fuldtid SU deltid Ingen SU SU fuldtid SU deltid Ingen SU Uddannelsesniveauet i 2010 Ser vi ti år frem, kan vi se bachelorerne fra 2000 s uddannelsesniveau. Vi fokuserer på den højeste fuldførte uddannelse, dvs. om de kan klassificeres som bachelor, kandidat eller ph.d. I alt har vi oplysninger på 6547 personer. De resterende er enten udvandret eller døde. I 2010 er det 20 pct., som kun har en bachelor som højeste fuldførte uddannelse. Det varierer fra 12 pct. for de naturvidenskabelige til 25 pct. for de humanistiske uddannelser. I 2000 var tallet 5 pct., så en del flere er faldet fra undervejs og har f.eks. søgt ud på arbejdsmarkedet, eller har taget en lavere rangeret uddannelse. I 2010 er det stadig de store hovedfag, der producerer flest studerende, der stopper som bachelorer. Dog med lidt udskiftning. På humaniora er engelsk og humanistiske fag erstattet af erhvervssprogene som typiske bachelorfag. For naturvidenskab er geologi og kemi afløst af datalogi og matematikøkonomi. Og på samfundsvidenskab er økonomi afløst af erhvervsret, som en typisk afstigningsuddannelse. Tabel 3: Højeste fuldførte uddannelsesniveau i 2010, pct. Bachelor Kandidat Phd Antal Humanistisk Naturvidenskabelig Samfundsvidenskabelig I alt Arbejdsmarkedsstatus i 2010 Hvordan klarer bachelorerne sig så på arbejdsmarkedet? I de følgende tabeller fokuserer vi udelukkende på at sammenligne dem, som har en bachelor som højeste uddannelse i 2010, med dem som har en kandidat. Tabel 4 viser, at det store flertal af både bachelorer og kandidater er en del af arbejdsstyrken (selvstændig, lønmodtager eller ledig). For bachelorerne er det ca. 95 pct., hvilket er lidt lavere end for kandidaterne, hvor det er ca. 98 pct. Tabellen viser, at bachelorerne er mere ledige end kandidaterne, men til gengæld er relativt flere selvstændige.

4 Tabel 4: Arbejdsmarkedsstatus i 2010, pct. Bachelor i 2010 Selvstændig Lønmodtager Ledig Øvrig udenfor arbejdsstyrken Pension Antal Kandidat 2010 Selvstændig Lønmodtager Ledig Øvrig udenfor arbejdsstyrken Pension Antal Kilde: Registerdata i DS og egne beregninger Beskæftigelsesgrupper i 2010 De store forskelle mellem de to uddannelsesgrupper opstår, når vi ser på typen af arbejde, de beskæftiger sig med. Det kan vi se i registerdata, da virksomheder med mere end 10 ansatte skal oplyse beskæftigelsesgruppe for deres ansatte. Vi anvender hovedgruppen som bachelorer og kandidater befinder sig i, hvilket kan ses i henholdsvis tabel 5a og 5b. Tabel 5a: Beskæftigelsesgrupper for bachelorer, 2010, pct. Militært arbejde Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område på mellemniveau Kontorarbejde Detailsalg, service- og omsorgsarbejde Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri Håndværkspræget arbejde Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde Andet arbejde I alt

5 Tabel 5b: Beskæftigelsesgrupper for kandidater, 2010, pct. Militært arbejde Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor på højeste niveau inden for pågældende område på mellemniveau Kontorarbejde Detailsalg, service- og omsorgsarbejde Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri Håndværkspræget arbejde Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde Andet arbejde I alt Sammenligningen af beskæftigelsesgrupperne afslører, at en relativt stor andel af bachelorerne havner i gruppen andet arbejde (mellem 19 og 23 pct.). Gruppen dækker over rengøring, pakning og budtjeneste altså ufaglært arbejde. Til sammenligning er det kun mellem fire og ni pct. af kandidaterne, der er beskæftiget i denne gruppe. Langt de fleste kandidater har et arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for det pågældende område. Det samme har ca. en tredjedel af bachelorerne, hvilket kunne indikere, at der findes en del akademisk arbejde, hvor en kandidatuddannelse tilsyneladende ikke er tvingende nødvendig for at bestride et job med højt kompetenceindhold. For yderligere information kontakt: Forskningschef Martin Junge Tel: Mob: Fiolstræde 44 / DK-1171 København K / Tel /

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE - De samfundsøkonomiske konsekvenser ved internationale studerende på danske uddannelser fra 1996 til 2012 Samfundsøkonomisk analyse af internationale

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Indhold 1. Baggrund og indledning... 3 2. Perspektiv... 3 DEL 1: En empirisk kortlægning af historiske trends og aktuel status for søgning

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere