Akademikernes Centralorganisation (AC) og universiteterne i Danmark gennemfører i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademikernes Centralorganisation (AC) og universiteterne i Danmark gennemfører i"

Transkript

1 Jobfokus blandt kandidatstuderende og dimittender Akademikernes Centralorganisation (AC) og universiteterne i Danmark gennemfører i dette efterår en undersøgelse af kandidatstuderendes og nyuddannedes jobfokus. Undersøgelsen er et samarbejde mellem AC, alle danske universiteter samt de videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Målet med initiativet er at undersøge, hvordan man kan lette nyuddannedes vej til det første akademiske job. Vejledning: Du påbegynder din besvarelse ved at klikke på den højre pil herunder. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet ved hjælp af piletasterne, som findes nederst på hver side. Du kan til enhver tid gå tilbage og ændre i tidligere besvarelser. De enkelte svar gemmes efterhånden, som du udfylder spørgeskemaet. Bliver du nødt til at afbryde besvarelsen eller kommer du til at lukke browser-vinduet, mens du er i gang med at svare, er der ingen skade sket. Din besvarelse gemmes nemlig løbende. Du skal da blot åbne spørgeskemaet igen ved at bruge din adgangskode eller dit link og fortsætte besvarelsen af de resterende spørgsmål. Der vil rundt om i skemaet være angivet uddybende forklaringer. Disse er angivet med *. Forklaringen vil kunne ses ved at placere markøren over *. Når du er helt færdig med besvarelsen, skal du klikke på krydset på sidste side, hvorved din besvarelse registreres.

2 Hvad er din job-/studiesituation lige nu? (1) Kandidatstuderende (2) Beskæftiget dimittend (3) Ledig dimittend Jobfokus De første spørgsmål, vi gerne vil stille dig, handler om dine tanker og handlinger i forhold til din nuværende og fremadrettede beskæftigelsebeskæftigelse efter afslutningen af din kandidatuddannelse 1. I hvilken grad gjorde du dig overvejelser om job og karriere på følgende tidspunkter? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Før du startede på bacheloruddannelsen I løbet af bacheloruddannelsen I løbet af kandidatuddannelsen (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) Umiddelbart før dimission (1) (2) (3) (4) (5) Umiddelbart efter dimission (1) (2) (3) (4) (5)

3 2. I hvilken grad oplever du, at du på nuværende tidspunkt har tilstrækkelig viden om dine fremadrettede beskæftigelsesmuligheder efter afslutningen af din kandidatuddannelse? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Viden om dine jobmuligheder i private virksomheder Viden om dine jobmuligheder inden for den offentlige sektor Viden om dine jobmuligheder i organisationer/foreninger Viden om dine muligheder som selvstændig Viden om dine muligheder som freelancer* (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 3. I hvilken grad har gode efterfølgende beskæftigelsesmuligheder været styrende for dit valg af uddannelse? (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke (5) Ved ikke

4 4. Hvor afklaret var du om, hvilke job du ville søge for at få dit første job, da du afsluttede din kandidatuddannelse? I hvilken grad er du afklaret om, hvilke job du vil søge for at få dit første job efter endt kandidatuddannelse? (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke (5) Ved ikke 5. Hvor mange jobs søgte du, inden du fik dit første job efter afslutningen af din kandidatuddannelse? Hvor mange job har du søgt efter afslutningen på din kandidatuddannelse? (1) Jeg fik det første job, jeg søgte (2) Jeg fik tilbudt et job, før jeg havde søgt (3) Jeg søgte jobs (4) Ved ikke 6. Hvornår søgte du dit første job? (1) Inden afslutningen af studiet (2) Samtidig med afslutning af studiet (3) Inden for den første måned efter afslutning af studiet (4) Senere end en måned efter afslutning af studiet (5) Ved ikke

5 7. Angiv på en skala fra 1 til 10 hvor let eller svært du vurderer, det vil være for dig at finde beskæftigelse, hvor du anvender de akademiske kompetencer, du har erhvervet på din uddannelse (1) Meget svært 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 (8) 8 (9) 9 (10) Meget let 10 (11) Ved ikke 8. Hvilke kompetencer, vurderer du, har størst betydning for dine beskæftigelsesmuligheder? Prioritér de tre kompetencetyper fra 1 (vigtigst) til 3 (mindst vigtig) Mine specifikke faglige kompetencer Mine generelle akademiske kompetencer Mine personlige kompetencer _ Ved ikke _

6 9. Har du på nuværende tidspunkt søgt stillinger med henblik på beskæftigelse efter afslutningen af din kandidatuddannelse? (1) Ja, angiv hvor mange stillinger, du har søgt: (2) Nej 9.b. Hvornår påtænker du, at iværksætte din jobsøgning? (1) Inden afslutningen af mit kandidatstudie (2) Samtidig med afslutningen af mit kandidatstudie (3) Inden for den første måned efter afslutningen af mit kandidatstudie (4) Senere end den første måned efter afslutningen af mit kandidatstudie (5) Jeg er sikret et job efter endt kandidatuddannelse (6) Ved ikke 10. Hvor har du primært lagt vægten i din jobsøgning? (1) På job, der ligger i direkte forlængelse af mit speciale/afgangsprojekt (2) På job, hvor jeg skal anvende kvalifikationer fra netop min uddannelse (3) På job, hvor jeg skal anvende generelle akademiske kvalifikationer fra min lange videregående uddannelse (4) På ikke-akademiske job (5) Ved ikke

7 11. Hvilke af følgende beskæftigelsesmuligheder søgte du eller arbejdede du på at opnå i forbindelse med dit første job? har du på nuværende tidspunkt søgt eller arbejdet på at opnå? Sæt gerne flere krydser (1) Etablering af selvstændig virksomhed (2) Freelancearbejde (3) Projektansættelse (4) Fastansættelse (5) Ved ikke 12. Inden for hvilke sektorer har du søgt job? Sæt gerne flere krydser (1) Jeg har søgt job inden for den offentlige sektor (2) Jeg har søgt job i private virksomheder (3) Jeg har søgt job i organisationer/foreninger (4) Ved ikke 12.a. Hvad er størrelsen på arbejdspladserne inden for den private sektor, hvor du har søgt job? Sæt gerne flere krydser (1) Lille virksomhed (10 ansatte eller derunder) (2) Mindre virksomhed (mellem 11 og 50 ansatte) (3) Mellemstor virksomhed (mellem 51 og 250 ansatte) (4) Stor virksomhed (Mere end 250 ansatte) (5) Ved ikke

8 12.b. Hvad er størrelsen på arbejdspladserne i de organisationer eller foreninger, hvor du har søgt job? Sæt gerne flere krydser (1) Lille organisation/forening (10 ansatte eller derunder) (2) Mindre organisation/forening (mellem 11 og 50 ansatte) (3) Mellemstor organisation/forening (mellem 51 og 250 ansatte) (4) Stor organisation/forening (Mere end 250 ansatte) (5) Ved ikke 13. Har du søgt job, hvor du ikke regnede med at komme til at indgå i et fagfællesskab med andre akademikere på arbejdspladsen? (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke 14. Inden for hvilke geografiske områder har du søgt job? Sæt gerne flere krydser (1) Eget nærområde (2) Anden landsdel (over 100 km væk) (3) Udlandet* (4) Ved ikke

9 15. I hvilken grad har du i løbet af din jobsøgningsperiode indsnævret eller udvidet din jobsøgning inden for følgende områder? Angiv ændringen i din jobsøgning på den nedenstående skala.'1' angiver at du i meget høj grad har indsnævret din jobsøgning, '9' angiver at du i meget høj grad har udvidet din jobsøgning, mens '5' angiver at du ikke har ændret din jobsøgning Meget indsnæv ret Uændret Meget udvidet 9 Geografisk placering af arbejdspladsen (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Størrelsen på arbejdspladsen (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Hvorvidt der er andre akademikere ansat på (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) arbejdspladsen Jobfunktion (fx forskning, administration, undervisning, (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) rådgivning) Jobtype (fx projektansættelse, freelance, etablering af selvstændig (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) virksomhed)

10 16. Hvor lang tid gik der fra du startede med at søge efter dit første job, til du fik lovning på et job? 17. Hvor lang tid gik der, fra du havde fået lovning på dit første job, til du startede i jobbet? 18. Hvilke faktorer mener du var afgørende for at du fik dit første job? Sæt gerne flere krydser (1) Jeg havde de rette specifikke faglige kvalifikationer (2) Jeg havde de rette generelle akademiske kvalifikationer (3) Jeg havde det rette branche-/virksomhedskendskab fra praktikplads/studiejob (4) Jeg fik jobbet gennem netværk (fx de kendte mig i forvejen eller jeg blev anbefalet af andre i mit netværk) (5) Jeg var villig til at flytte efter jobbet (6) Jeg var villig til at gå på kompromis med indholdet af mit første job i forhold til mit ønskejob (7) Andet: (8) Ved ikke 18.a. Hvilken del af dit netværk gav dig dit første job? (1) Min families netværk (2) Netværk fra studiejob og/eller praktiksted

11 (3) Netværk blandt studiekammerater (4) Andet: 19. Hvis du skulle finde nyt arbejde, hvor let eller svært vil det så være for dig? Angiv på en skala fra 1 til 10 hvor let eller svært du vurderer, det vil være for dig at finde beskæftigelse, hvor du anvender de akademiske kompetencer, du har erhvervet på din uddannelse Meget Meget svært let Ved ikke Det vil være... (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 20. Var Er du som udgangspunkt villig til at påtage dig et job i en anden landsdel (over 100 km væk) eller i udlandet* efter endt kandidatgrad? (1) Ja, anden landsdel (2) Ja, udlandet (3) Ja, både anden landsdel og udlandet (4) Nej, hverken anden landsdel eller udlandet (5) Ved ikke

12 21. Ændrede du din jobsøgning, da den økonomiske krise indtrådte og dimittendledigheden steg? (1) Ja (2) Nej (3) Nej, jeg fik job før den økonomiske krise 22. Har den stigende ledighed blandt dimittender som følge af den økonomiske krise fået dig til at ændre din jobsøgning i forhold til din (planlagte) søgeadfærd før krisen? Ja Nej Nej, tværtimod Ved ikke Jeg har søgt bredere geografisk i Danmark (1) (2) (3) (4) Jeg har søgt mere i udlandet (1) (2) (3) (4) Jeg har søgt flere job på mindre arbejdspladser (under (1) (2) (3) (4) 50 ansatte) Jeg har søgt flere job på arbejdspladser, hvor jeg ikke skulle indgå i fagfællesskab (1) (2) (3) (4) med andre akademikere Jeg har søgt job inden for flere jobfunktioner (fx forskning, administration, (1) (2) (3) (4) ledelse, rådgivning) Jeg har droppet min plan om at etablere egen virksomhed (1) (2) (3) (4)

13 Ja Nej Nej, tværtimod Ved ikke eller blive freelancer Jeg har søgt mere i den offentlige sektor Jeg har søgt flere tidsbegrænsede stillinger Jeg har søgt job med lavere startløn (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) Jeg har søgt job, hvor jeg vil være i kortere tid, før jeg vil (1) (2) (3) (4) søge videre 23. Hvordan afsluttede du dit studie? (1) Med afgangsprojekt/hovedopgave/speciale med mundtligt forsvar (2) Med afgangsprojekt/hovedopgave/speciale uden mundtligt forsvar (3) Med skriftlig prøve/eksamen (4) Med mundtlig prøve/eksamen (5) Andet: 23.a. Hvor lang tid gik der fra, at du afleverede dit speciale, til du fik din samlede karakter? (medregn ikke evt. efterfølgende klageproces)

14 23.b. Søgte du job i perioden mellem afleveret speciale og mundtligt forvar? (1) Ja (2) Nej (3) Jeg havde allerede job på hånden (4) Ved ikke 23.c. Hvor lang tid gik der fra, at du afleverede speciale til du fik din forhåndsgodkendelse? (1) Der gik måneder (2) Jeg fik ikke en forhåndsgodkendelse (3) Ved ikke 23.d. Hvor lang tid gik der fra, at du afleverede dit speciale, til du fik din karakter? (medregn ikke evt. efterfølgende klageproces) 23.e. Søgte du job i perioden mellem afleveret speciale og offentliggørelsen af din karakter? (1) Ja (2) Nej (3) Jeg havde allerede job på hånden (4) Ved ikke 23.f. Hvornår meldte du dig ind i en a-kasse? (1) Ved forhåndsgodkendelsen

15 (2) Ved offentliggørelsen af min karakter (3) Da jeg modtog mit eksamensbevis (4) Andet tidspunkt: (5) Ved ikke 23.g. Hvor lang tid gik der fra, at du aflagde skriftlig prøve, til du fik din karakter? (medregn ikke evt. efterfølgende klageproces) 23.h. Søgte du job i perioden mellem den skriftlige prøve og offentliggørelsen af din karakter? (1) Ja (2) Nej (3) Jeg havde allerede job på hånden (4) Ved ikke 24. Vil den stigende ledighed blandt dimittender som følge af den økonomiske krise få dig til at ændre din jobsøgning i forhold til din planlagte søgeadfærd før krisen indtraf? (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke

16 25. Hvor lang tid skønner du, der vil gå fra afslutningen af din uddannelse til du har fået dit første job? (1) 0-1 måned (2) 1-3 måneder (3) 3-6 måneder (4) 6-9 måneder (5) Over 9 måneder (6) Ved ikke Erhvervskontakt De følgende spørgsmål omhandler omfanget af erhvervskontakt i din studietid 26. Har du som en del af dit studieforløb haft et praktikophold (fx i privat virksomhed, offentlig sektor eller en organisation/forening)? (1) Ja, jeg har haft praktikophold i Danmark (2) Ja, jeg har haft praktikophold i udlandet (3) Nej 27. I hvilken grad vurderer du, at dit praktikophold har positiv betydning for dine jobmuligheder? (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke

17 (5) Ved ikke 28. Har du som en del af dit studieforløb haft samarbejde med virksomheder, organisationer eller lign. om konkrete opgaver/projekter på studiet (ud over evt. praktikforløb)? (1) Ja (2) Nej 29. Vi vil nu bede dig skønne omfanget af dit studiearbejde. Hvor mange timer om ugen har du typisk haft lønnet arbejde sideløbende med din kandidatuddannelse? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 30. I hvilken grad vurderer du, at dit studiejob har været fagligt relevant for din (1) (2) (3) (4) (5) uddannelse? 31. I hvilken grad vurderer du, at dit studiejob har givet dig kompetencer, der er (1) (2) (3) (4) (5) relevante for din nuværende

18 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke eller kommende beskæftigelse? 32. Vi vil nu bede dig skønne omfanget af ulønnet arbejde. Hvor mange timer om ugen har du typisk haft ulønnet arbejde sideløbende med din kandidatuddannelse? 33. I hvilken grad vurderer du, at du gennem din studietid har fået et netværk, der kan være en ressource i forbindelse med din jobsøgning? (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke (5) Ved ikke Den individuelle beskæftigelsesorientering De følgende spørgsmål omhandler hvorvidt din uddannelse har rustet dig til dit fremtidige arbejdsliv

19 34. I hvilken grad har du foretaget følgende tilpasninger af din uddannelse for at øge dine fremtidige beskæftigelsesmuligheder? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ikke muligt på mit studie Valgt fag/emner der retter sig mod den beskæftigelse, du ønsker, når du ønskede, da (1) (2) (3) (4) (5) (6) du bliverblev færdig med studiet Suppleret din uddannelse med fag på andre uddannelser, der retter sig mod den beskæftigelse, du (1) (2) (3) (4) (5) (6) ønsker, når du ønskede, da du bliverblev færdig med studiet Har valgt et speciale- /afgangsemne, der retter sig mod den beskæftigelse, du ønsker, når du ønskede, da (1) (2) (3) (4) (5) (6) du bliverblev færdig med studiet 35. Har du valgt at skifte uddannelsesretning mellem din bachelor og din kandidatuddannelse for at øge dine fremtidige beskæftigelsesmuligheder? (1) Ja

20 (2) Nej, jeg har ikke skiftet uddannelsesretning (3) Nej, jeg har skiftet uddannelsesretning af andre grunde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 36. I hvilken grad mener du, at din uddannelse overordnet set har rustet dig til at få dit (1) (2) (3) (4) (5) første job? 37. I hvilken grad mener du, at din uddannelse overordnet set har rustet dig til at klare (1) (2) (3) (4) (5) dit første job? Øvrige forhold Nu vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål om en række øvrige forhold, der kan have betydning for dine beskæftigelsesmuligheder 38. Har du været på studieophold i udlandet i forbindelse med din kandidatuddannelse? (1) Ja (2) Nej

21 38.a. I hvilken grad vurderer du, at dit studieophold i udlandet har positiv betydning for dine jobmuligheder? (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke (5) Ved ikke 39. Hvad er dit hidtidige karaktergennemsnit fra kandidatuddannelsen? Angiv dit ca. karaktergennemsnit i følgende kategorier (vi ønsker dit bedste skøn på dit ikkevægtede gennemsnit på den nye karakterskala) (1) Mindre end 2 (2) 2 til 3,9 (3) 4 til 5,9 (4) 6 til 7,9 (5) 8 til 9,9 (6) 10 til 12 (7) Ved ikke 40. I hvilken grad vurderer du, at følgende rammer og krav på din kandidatuddannelse har været/vil være en barriere for samtidig at påbegynde jobsøgning: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Fremmødekrav/mange undervisningstimer (1) (2) (3) (4) (5)

22 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Manglende fleksibilitet i afviklingen af kandidatfag (fx krav om at fagene skal tages i (1) (2) (3) (4) (5) en bestemt rækkefølge og lign.) Arbejdsbyrde i forbindelse med specialeskrivningen/afgangsp (1) (2) (3) (4) (5) rojekt Tidsfrist for specialeaflevering/gennemfør (1) (2) (3) (4) (5) else af afgangsprojekt Karrierevejledning De næste spørgsmål, vi gerne vil stille dig, omhandler den karrierevejledning og de jobfremmende tilbud, du har modtaget 41. Hvilke tilbud vedr. beskæftigelsesmuligheder har du fået fra din udannelsesinstitution, og hvilke af dem har du deltaget i? Sæt max. ét kryds pr. mullighed Har deltaget i Har fået tilbudt Jobsøgningskurser/workshop (1) (1)

23 Har deltaget i Har fået tilbudt s Kursus/workshops i karriereplanlægning (1) (1) Kompetenceafklaring (1) (1) Individuel rådgivning (1) (1) Karrieremesse (1) (1) Besøg på virksomheder (1) (1) Virksomhedspræsentationer (1) (1) Anvendelse af Jobbank (1) (1) Mentorordning (1) (1) Andet, angiv hvad: (1) (1) 42. I hvilken grad har du gennem uddannelsesinstitutionens karrierevejledning fået kendskab til mulighederne for følgende: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke En karriere som ansat medarbejder (1) (2) (3) (4) (5) En karriere som freelancer * (1) (2) (3) (4) (5) At etablere egen virksomhed (1) (2) (3) (4) (5)

24 43. Hvilke tilbud har du deltaget i fra din faglige organisation eller a-kasse? Sæt gerne flere krydser (1) Jobsøgningskurser/workshops (2) Kurser/workshops i karriereplanlægning (3) Kompetenceafklaring (4) Individuel rådgivning (5) Karrieremesse (6) Besøg på virksomheder (7) Har ikke deltaget i nogen af disse tilbud 44. Hvilke tilbud har du deltaget i fra jobcenter eller anden aktør*? Sæt gerne flere krydser Netværk/j Ansættels Ansættels Har ikke Jobsøgni obklub e med e med deltaget i ngskursus Opkvalific Karrierev med løntilskud løntilskud Virksomh nogen /workshop ering ejledning andre i den i den edspraktik tilbud fra s jobsøgen private offentlige jobcentret de sektor sektor Jobcenter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Anden aktør (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 45. I hvilken grad vurderer du, at følgende tilbud har givet dig et konkret positivt udbytte i forhold til at få et job? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Jobsøgningskurser/workshop (1) (2) (3) (4) (5) (6)

25 I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke s Kursus/workshop i karriereplanlægning (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kompetenceafklaring (1) (2) (3) (4) (5) (6) Individuel rådgivning (1) (2) (3) (4) (5) (6) Karrieremesse (1) (2) (3) (4) (5) (6) Besøg på virksomheder (1) (2) (3) (4) (5) (6) Virksomhedspræsentationer (1) (2) (3) (4) (5) (6) Anvendelse af Jobbank (1) (2) (3) (4) (5) (6) Mentorordning (1) (2) (3) (4) (5) (6) Opkvalificering (1) (2) (3) (4) (5) (6) Karrierevejledning (1) (2) (3) (4) (5) (6) Netværk/jobklub med andre jobsøgende Ansættelse med løntilskud i den private sektor Ansættelse med løntilskud i den offentlige sektor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Virksomhedspraktik (1) (2) (3) (4) (5) (6)

26 46. Har du intentioner om at melde dig ind i en A-kasse efter endt kandidatuddannelse? (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke Baggrundsspørgsmål Afslutningsvis vil vi gerne stille dig nogle supplerende spørgsmål om din uddannelse samt om din og dine forældres baggrund 47. Hvornår påbegyndte du din bacheloruddannelse? Janua Febru r ar Marts April Maj Juni Juli Augus Septe Oktob t mber er Nove mber Dece mber Måned (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Årstal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 48. Hvilken måned afsluttede du din kandidatuddannelse? Angiv den måned hvor du afleverede dit speciale/afgangsprojekt/hovedopgave eller tog din sidste mundtlige eller skriftlige eksamen/prøve: Janua Febru r ar Marts April Maj Juni Juli Augus Septe Oktob t mber er Nove mber Dece mber Måned (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

27 Janua Febru r ar Marts April Maj Juni Juli Augus Septe Oktob t mber er Nove mber Dece mber Årstal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 49. Hvad er din nuværende jobsituation? (1) Fastansat (2) Freelance (3) Projektansat/tidsbegrænset ansættelse (4) Ansat i vikariat (5) Ansat i løntilskud (6) Selvstændig erhvervsdrivende (7) Jobsøgende (8) Barsel (9) Sygemeldt (10) Ved ikke 50. Hvor mange uger har du sammenlagt været helt eller delvist uden beskæftigelse siden afslutningen af din uddannelse? 51. Hvor mange ECTS point mangler du i at færdiggøre din kandidatuddannelse?

28 Angiv fra hvilken uddannelsesinstitution du er dimitteret (1) Arkitektskolen Aarhus (12) Copenhagen Business School (10) Danmarks Biblioteksskole - København (11) Danmarks Biblioteksskole - Aalborg (4) Danmarks Teknisk Universitet (DTU) (5) Kunstakademiets arkitektuddannelse (6) Københavns Universitet (3) Roskilde Universitet (RUC) (14) Syddansk Universitet (7) Aalborg Universitet (8) Aarhus Universitet (15) Andet, noter hvad: 52. Angiv din studieretning og eventuel fagspecialisering 53. Angiv din studieretning fra din bacheloruddannelse 54. Angiv dit køn (1) Kvinde (2) Mand

29 55. Angiv din alder 56. Har du hjemmeboende børn? (1) Ja (2) Nej 57. Hvad er din mors* højeste fuldførte uddannelse? (1) Folkeskole, mellemskole, realeksamen (2) EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdoms udd.) (3) HH/Studentereksamen/HF (4) Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK mm) (5) Kort videregående uddannelse (1-2 år) (6) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) (7) Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) (8) Ved ikke 58. Hvad er din fars* højeste fuldførte uddannelse? (1) Folkeskole, mellemskole, realeksamen (2) EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdoms udd.) (3) HH/Studentereksamen/HF (4) Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK mm) (5) Kort videregående uddannelse (1-2 år) (6) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) (7) Lang videregående uddannelse (5 år eller derover)

30 (8) Ved ikke 59. I hvilket land er du født? Du kan springe i listen ved at angive det første bogstav i landets navn. (1) Afghanistan (2) Albanien (3) Algeriet (4) Andorra (5) Angola (6) Antigua og Barbuda (7) Argentina (8) Armenien (9) Australien (10) Azerbajdjan (11) Bahama-øerne (12) Bahrain (13) Bangladesh (14) Barbados (15) Belarus (Hviderusland) (16) Belgien (17) Belize (18) Benin (19) Bhutan (20) Bolivia (21) Bosnien-Herzegovina (22) Botswana (23) Brasilien (24) Brunei (25) Bulgarien

31 (26) Burkina Faso (27) Burma (28) Burundi (29) Cambodja (30) Cameroun (31) Canada (32) Centralafrikanske Republik (33) Chile (34) Colombia (35) Comorerne (36) Congo (37) Congo, Den Demokratiske Republik (38) Cook Islands (39) Costa Rica (40) Cuba (41) Cypern (42) Danmark (43) Djibouti (44) Dominica (45) Dominikanske Republik (46) Ecuador (47) Egypten (48) Elfenbenskysten (49) El Salvador (50) Eritrea (51) Estland (52) Etiopien (53) Fiji (54) Filippinerne (55) Finland (56) Forenede Arabiske Emirater

32 (57) Frankrig (196) Færøerne (58) Gabon (59) Gambia (60) Georgien (61) Ghana (62) Grenada (63) Grækenland (197) Grønland (64) Guatemala (65) Guinea (66) Guinea-Bissau (67) Guyana (68) Haiti (69) Honduras (70) Indien (71) Indonesien (72) Irak (73) Iran (74) Irland (75) Island (76) Israel (77) Italien (78) Jamaica (79) Japan (80) Jordan (81) Kapverdiske Øer (82) Kazakstan (83) Kenya (84) Kina (85) Kirgizistan

33 (86) Kiribati (87) Demokratiske Folkerepublik Korea (88) Republikken Korea (89) Kosovo (90) Kroatien (91) Kuwait (92) Laos (93) Lesotho (94) Letland (95) Libanon (96) Liberia (97) Libyen (98) Liechtenstein (99) Litauen (100) Luxembourg (101) Madagaskar (102) Makedonien, den tidligere jugoslaviske republik (FYROM) (103) Malawi (104) Malaysia (105) Maldiverne (106) Mali (107) Malta (108) Marokko (109) Marshall-øerne (110) Mauretanien (111) Mauritius (112) Mexico (113) Mikronesien (114) Moldova (115) Monaco (116) Mongoliet

34 (117) Montenegro (118) Mozambique (119) Namibia (120) Nauru (121) Nederlandene (122) Nepal (123) New Zealand (124) Nicaragua (125) Niger (126) Nigeria (127) Norge (128) Oman (129) Pakistan (130) Palau (131) Panama (132) Papua New Guinea (133) Paraguay (134) Peru (135) Polen (136) Portugal (137) Qatar (138) Rumænien (139) Rusland (140) Rwanda (141) Samoa (142) San Marino (143) Sao Tomé og Principe (144) Saudi Arabien (145) Schweiz (146) Senegal (147) Serbien

35 (148) Seychellerne (149) Sierra Leone (150) Singapore (151) Slovakiske Republik, Den (152) Slovenien (153) Solomon-øerne (154) Somalia (155) Spanien (156) Sri Lanka (157) St. Kitts og Nevis (158) St. Lucia (159) St. Vincent og Grenadinerne (160) Storbritannien og Nordirland (161) Sudan (162) Surinam (163) Sverige (164) Swaziland (165) Sydafrika (166) Syrien (167) Tadjikistan (168) Tanzania (169) Tchad (170) Thailand (171) Den Tjekkiske Republik (172) Togo (173) Tonga (174) Trinidad og Tobago (175) Tunesien (176) Turkmenistan (177) Tuvalu (178) Tyrkiet

36 (179) Tyskland (180) Uganda (181) Ukraine (182) Ungarn (183) Uruguay (184) USA (Amerikas Forenede Stater) (185) Uzbekistan (186) Vanuatu (187) Vatikanstaten (188) Venezuela (189) Vietnam (190) Yemen (191) Zambia (192) Zimbabwe (193) Ækvatorial Guinea (194) Østrig (195) Østtimor (Timor Leste) 60. I hvilket land er din mor* født? Du kan springe i listen ved at angive det første bogstav i landets navn. (1) Afghanistan (2) Albanien (3) Algeriet (4) Andorra (5) Angola (6) Antigua og Barbuda (7) Argentina (8) Armenien (9) Australien

37 (10) Azerbajdjan (11) Bahama-øerne (12) Bahrain (13) Bangladesh (14) Barbados (15) Belarus (Hviderusland) (16) Belgien (17) Belize (18) Benin (19) Bhutan (20) Bolivia (21) Bosnien-Herzegovina (22) Botswana (23) Brasilien (24) Brunei (25) Bulgarien (26) Burkina Faso (27) Burma (28) Burundi (29) Cambodja (30) Cameroun (31) Canada (32) Centralafrikanske Republik (33) Chile (34) Colombia (35) Comorerne (36) Congo (37) Congo, Den Demokratiske Republik (38) Cook Islands (39) Costa Rica (40) Cuba

38 (41) Cypern (42) Danmark (43) Djibouti (44) Dominica (45) Dominikanske Republik (46) Ecuador (47) Egypten (48) Elfenbenskysten (49) El Salvador (50) Eritrea (51) Estland (52) Etiopien (53) Fiji (54) Filippinerne (55) Finland (56) Forenede Arabiske Emirater (57) Frankrig (196) Færøerne (58) Gabon (59) Gambia (60) Georgien (61) Ghana (62) Grenada (63) Grækenland (197) Grønland (64) Guatemala (65) Guinea (66) Guinea-Bissau (67) Guyana (68) Haiti (69) Honduras

39 (70) Indien (71) Indonesien (72) Irak (73) Iran (74) Irland (75) Island (76) Israel (77) Italien (78) Jamaica (79) Japan (80) Jordan (81) Kapverdiske Øer (82) Kazakstan (83) Kenya (84) Kina (85) Kirgizistan (86) Kiribati (87) Demokratiske Folkerepublik Korea (88) Republikken Korea (89) Kosovo (90) Kroatien (91) Kuwait (92) Laos (93) Lesotho (94) Letland (95) Libanon (96) Liberia (97) Libyen (98) Liechtenstein (99) Litauen (100) Luxembourg

40 (101) Madagaskar (102) Makedonien, den tidligere jugoslaviske republik (FYROM) (103) Malawi (104) Malaysia (105) Maldiverne (106) Mali (107) Malta (108) Marokko (109) Marshall-øerne (110) Mauretanien (111) Mauritius (112) Mexico (113) Mikronesien (114) Moldova (115) Monaco (116) Mongoliet (117) Montenegro (118) Mozambique (119) Namibia (120) Nauru (121) Nederlandene (122) Nepal (123) New Zealand (124) Nicaragua (125) Niger (126) Nigeria (127) Norge (128) Oman (129) Pakistan (130) Palau (131) Panama

41 (132) Papua New Guinea (133) Paraguay (134) Peru (135) Polen (136) Portugal (137) Qatar (138) Rumænien (139) Rusland (140) Rwanda (141) Samoa (142) San Marino (143) Sao Tomé og Principe (144) Saudi Arabien (145) Schweiz (146) Senegal (147) Serbien (148) Seychellerne (149) Sierra Leone (150) Singapore (151) Slovakiske Republik, Den (152) Slovenien (153) Solomon-øerne (154) Somalia (155) Spanien (156) Sri Lanka (157) St. Kitts og Nevis (158) St. Lucia (159) St. Vincent og Grenadinerne (160) Storbritannien og Nordirland (161) Sudan (162) Surinam

42 (163) Sverige (164) Swaziland (165) Sydafrika (166) Syrien (167) Tadjikistan (168) Tanzania (169) Tchad (170) Thailand (171) Den Tjekkiske Republik (172) Togo (173) Tonga (174) Trinidad og Tobago (175) Tunesien (176) Turkmenistan (177) Tuvalu (178) Tyrkiet (179) Tyskland (180) Uganda (181) Ukraine (182) Ungarn (183) Uruguay (184) USA (Amerikas Forenede Stater) (185) Uzbekistan (186) Vanuatu (187) Vatikanstaten (188) Venezuela (189) Vietnam (190) Yemen (191) Zambia (192) Zimbabwe (193) Ækvatorial Guinea

43 (194) Østrig (195) Østtimor (Timor Leste) 61. I hvilket land er din far* født? Du kan springe i listen ved at angive det første bogstav i landets navn. (1) Afghanistan (2) Albanien (3) Algeriet (4) Andorra (5) Angola (6) Antigua og Barbuda (7) Argentina (8) Armenien (9) Australien (10) Azerbajdjan (11) Bahama-øerne (12) Bahrain (13) Bangladesh (14) Barbados (15) Belarus (Hviderusland) (16) Belgien (17) Belize (18) Benin (19) Bhutan (20) Bolivia (21) Bosnien-Herzegovina (22) Botswana (23) Brasilien (24) Brunei

44 (25) Bulgarien (26) Burkina Faso (27) Burma (28) Burundi (29) Cambodja (30) Cameroun (31) Canada (32) Centralafrikanske Republik (33) Chile (34) Colombia (35) Comorerne (36) Congo (37) Congo, Den Demokratiske Republik (38) Cook Islands (39) Costa Rica (40) Cuba (41) Cypern (42) Danmark (43) Djibouti (44) Dominica (45) Dominikanske Republik (46) Ecuador (47) Egypten (48) Elfenbenskysten (49) El Salvador (50) Eritrea (51) Estland (52) Etiopien (53) Fiji (54) Filippinerne (55) Finland

45 (56) Forenede Arabiske Emirater (57) Frankrig (196) Færøerne (58) Gabon (59) Gambia (60) Georgien (61) Ghana (62) Grenada (63) Grækenland (197) Grønland (64) Guatemala (65) Guinea (66) Guinea-Bissau (67) Guyana (68) Haiti (69) Honduras (70) Indien (71) Indonesien (72) Irak (73) Iran (74) Irland (75) Island (76) Israel (77) Italien (78) Jamaica (79) Japan (80) Jordan (81) Kapverdiske Øer (82) Kazakstan (83) Kenya (84) Kina

46 (85) Kirgizistan (86) Kiribati (87) Demokratiske Folkerepublik Korea (88) Republikken Korea (89) Kosovo (90) Kroatien (91) Kuwait (92) Laos (93) Lesotho (94) Letland (95) Libanon (96) Liberia (97) Libyen (98) Liechtenstein (99) Litauen (100) Luxembourg (101) Madagaskar (102) Makedonien, den tidligere jugoslaviske republik (FYROM) (103) Malawi (104) Malaysia (105) Maldiverne (106) Mali (107) Malta (108) Marokko (109) Marshall-øerne (110) Mauretanien (111) Mauritius (112) Mexico (113) Mikronesien (114) Moldova (115) Monaco

47 (116) Mongoliet (117) Montenegro (118) Mozambique (119) Namibia (120) Nauru (121) Nederlandene (122) Nepal (123) New Zealand (124) Nicaragua (125) Niger (126) Nigeria (127) Norge (128) Oman (129) Pakistan (130) Palau (131) Panama (132) Papua New Guinea (133) Paraguay (134) Peru (135) Polen (136) Portugal (137) Qatar (138) Rumænien (139) Rusland (140) Rwanda (141) Samoa (142) San Marino (143) Sao Tomé og Principe (144) Saudi Arabien (145) Schweiz (146) Senegal

48 (147) Serbien (148) Seychellerne (149) Sierra Leone (150) Singapore (151) Slovakiske Republik, Den (152) Slovenien (153) Solomon-øerne (154) Somalia (155) Spanien (156) Sri Lanka (157) St. Kitts og Nevis (158) St. Lucia (159) St. Vincent og Grenadinerne (160) Storbritannien og Nordirland (161) Sudan (162) Surinam (163) Sverige (164) Swaziland (165) Sydafrika (166) Syrien (167) Tadjikistan (168) Tanzania (169) Tchad (170) Thailand (171) Den Tjekkiske Republik (172) Togo (173) Tonga (174) Trinidad og Tobago (175) Tunesien (176) Turkmenistan (177) Tuvalu

49 (178) Tyrkiet (179) Tyskland (180) Uganda (181) Ukraine (182) Ungarn (183) Uruguay (184) USA (Amerikas Forenede Stater) (185) Uzbekistan (186) Vanuatu (187) Vatikanstaten (188) Venezuela (189) Vietnam (190) Yemen (191) Zambia (192) Zimbabwe (193) Ækvatorial Guinea (194) Østrig (195) Østtimor (Timor Leste) 62. Vil du evt. deltage i et uddybende interview om overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse på et senere tidspunkt? (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke Mange tak for din deltagelse i undersøgelsen!

50 Hvis du ønsker at udskrive din besvarelse, kan du klikke her:

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

SMART LATINO Priser 01.02.16

SMART LATINO Priser 01.02.16 SMART LATINO Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 34 2,94 17 5,88 Albanien 75 1,33 48 2,08 Albanien - Tirana 90 1,11 48 2,08 Albanien Mobil

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 AF/ACP/CE/2005/da 2 De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse Nye FedEx-priser Gældende i Danmark fra. januar 0 Uanset om dine forsendelser er tunge eller lette, hastende eller mindre tidsfølsomme, så har FedEx en løsning til dig. Oplev fordelen ved konkurrencedygtige

Læs mere

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Tabel 453 (side 1 af 5)

Tabel 453 (side 1 af 5) Tabel 453 (side 1 af 5) Europa 1 23 045 137 96,6............ Albanien 28 748 95,3 2001 3 126 109 44 Andorra 464 100,0 2004 77 166 93 Belgien 30 528 99,2 01-01-04 10 396 341 97 Bosnien og Hercegovina 51

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 50 2,00 45 2,22 Afghanistan Mobil 50 2,00 45 2,22 Albanien 70 1,43 48 2,08 Albanien -

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Fastnettelefoni Fastnettelefoni Tværgående abonnementsydelser Beskrivelse Priselement Antal Enhed Listepris (DKK. ex. moms)

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK 2 BEREGN PRISEN PÅ DIN FORSENDELSE 1. Bestem hvilken service, der passer bedst til dine behov 2. Vej din 3. Bestem destinationszonen

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet)

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) 1. Trafikpriser Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) Destination Dag Øvrig Bemærkninger Danmarkspris, opkaldsafgift 0,45 0,45 Danmarkspris, minutpriser 0,00 0,00 Gratis 0,00 0,00 Se note

Læs mere

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Inkl.moms Excl. Moms. Afghanistan 7,11 5,688 Albania 3,45 2,760 Albania - Mobile

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr.

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr. Kald til udlandet Har du et erhvervsabonnement hos TDC Erhverv, får du automatisk FlexUdland Basis, som sikrer dig fair priser, når du ringer til udlandet. Standardpriser FlexUdland Basis Se gældende landezoner

Læs mere

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.1.2010 KOM(2010)2 endelig Rapport fra Kommissionen til Rådet RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULIUS CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3).

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3). Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2016 (OR. en) 15386/16 ADD 1 STAT 17 FIN 863 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. november 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULI- US CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2013 COM(2013) 251 final 2013/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09

Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09 Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09 I dette dokument præsenteres en udvalgt del af de grundtal, som Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09 har som sit

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 2.8.2005 KOM(2005)358 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

Analyse af kandidatstuderendes og dimittenders jobfokus, 2010

Analyse af kandidatstuderendes og dimittenders jobfokus, 2010 Revision: 260 Analyse af kandidatstuderendes og dimittenders jobfokus, 2010 DDA-24819 Vejledning Vejledning til at læse kodebogen Information om anvendt oparbejdningsproces Indholdsfortegnelse Variabelliste

Læs mere

Hovedstæder 1. Chisinau. Sankt Lucia. Mikronesien. Bridgetown. Vanuatu. Castries. Melekeok. Palau. Malawi. Palikir. Montenegro. Port-Vila.

Hovedstæder 1. Chisinau. Sankt Lucia. Mikronesien. Bridgetown. Vanuatu. Castries. Melekeok. Palau. Malawi. Palikir. Montenegro. Port-Vila. Sankt Lucia Chisinau Mikronesien Bridgetown Vanuatu Castries Palau Melekeok Malawi Palikir Montenegro Port-Vila Moldova Podgorica Indien New Delhi Barbados Mbabane Swaziland Lilongwe Materiale ID: VEN.573.1.1.da

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. januar 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0539 DA 19.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.09.2004 KOM(2004) 588 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten (Rådets forordning (Euratom, EKSF)

Læs mere

Danmarks samlede resultater i PISA 2006

Danmarks samlede resultater i PISA 2006 s samlede resultater i PISA 2006 PISA har på skift ét af fagene læsning, matematik og naturfag som hovedområde. I 2000 var hovedområdet læsning, i 2003 var hovedområdet matematik, og i 2006 var hovedområdet

Læs mere