Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg"

Transkript

1 Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014

2 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget Ledighed og efterlønnen 2 års reglen Modregning for pensionsopsparing Årgange før 1954 Årgange 1954 og 1955 Kort om årgange efter 1955 Skattefri præmie Arbejde og efterløn Efterløn med til udlandet SPØRGSMÅL & DEBAT

3 Efterlønsreformen fra 2012 Hvad betyder den i hovedtræk Født før 1954 ingen ændringer Født fra 1954 efterlønsalderen hæves Født fra 1956 større modregning for pensioner 2 årsreglen (udskydelsesreglen) afskaffet for årgange fra 1956 mht. at undgå pensionsmodregning Født fra kun én sats 100% satsen Antal år på efterløn forkortes fra 5 til 3 år Skattefri præmie uændret (optjening ved arbejde i op til 3 år) Folkepensionsalderen hæves fra 65 til 67+

4 Efterlønsalderen født indtil 1963 Fødeår : Halvår Efterlønsalder Pensionsalder Antal år på efterløn : 1 60,5 65, : : 1 61,5 66, : : 1 62,5 67 4, : : : : : : 1 63,5 67 3, : : : : : : :

5 Efterlønsalderen født fra 1963* Fødeår : Halvår Efterlønsalder Pensionsalder Antal år på efterløn 1963 : : : : : : : : : : : : : : : : *) Stiger danskernes levealder, så stiger folkepensionsalderen og dermed også efterlønsalderen. Årgangene kan allerede nu forberede sig på en efterlønsalder på 65 år (folkepension 68 år). Årgangene kan forvente en efterlønsalder på 66 år (folkepension 69 år). Årgange fra og med 1971, eventuelt endnu senere.

6 Efterlønnens muligheder For dig, der er født før 1956 kort fortalt Lav efterløn 91% af dagpengesatsen i hele efterlønsperioden, hvis du går på efterløn før 2 års reglen er opfyldt. Høj efterløn 100% satsen i hele efterlønsperioden, hvis du får dit efterlønsbevis, og udskyder efterlønnen til 2 års reglen er opfyldt. Supplerende efterløn = suppleret op til 37 timer om ugen (fuldtid). Skattefri præmie (fra 2 års datoen), hvis du holder ud og fortsat arbejder efter de 62 år. HUSK! Du kan altid få bidraget retur, hvis du ikke benytter efterlønsordningen

7 En fordel at UDSKYDE efterlønnen Der er flere økonomiske FORDELE ved at vente med at gå på efterløn og i stedet arbejde lidt længere

8 Anciennitet/betalingskrav Hovedregel: 30 års medlemskab og betaling af efterlønsbidrag men mange overgangsregler Fødselsdag Fra 1. januar og 1977 Fra Før 1. januar 1959 Efterlønsbidrag senest fra 30 års dagen og 30 års samlet betaling (plads til pauser undervejs) Efterlønsbidrag senest fra 32 års dagen. 30 års betaling Efterlønsbidrag fra 1. juli 1999 og uafbrudt fra 1. januar Medlem mindst 20 og max 25 år / ell. minimum 25 og max 30 år Efterlønsbidrag uafbrudt fra 1. april 1999 og medlem 20 år inden for 25 år Specielle regler for udlandet

9 Efterlønsbidraget Kr. 475 pr. måned (fuldtid) fradragsberettiget Det er frivilligt ved fravalg/udtræden af efterlønsordningen, overføres pengene til din pensionsordning Kontant udbetaling, ved Tilkendt førtidspension Livstruende sygdom Dødsfald (til boet) Kun betalt højst 1 år Udbetaling efter fyldt 60 år (dermed ingen ret til efterløn eller skattefri præmie). Beløbet udgør bidragssatsen på tidspunktet for tilbagebetaling/overførsel

10 Hvis ledighed rammer Dagpenge: max 2 år (104 uger) Betaling til efterlønsordningen giver særligt sikkerhedsnet 1) Max 5 år til efterlønsalder = ret til seniorjob med alm. løn frem til efterlønsalder. FORUDSAT man: Betaler efterlønsbidrag Har efterlønsret præcist på dagen for efterlønsalder Tidligst mister sin dagpengeret 5 år før sin efterlønsalder Midlertidig regel frem til juli 2016 om udskudt seniorjob 2) Fyldt 50, men mere end 5 år til efterlønsalder = senere ret til efterløn, uanset om man opnår arbejde i mellemtiden. FORUDSAT man: Betaler efterlønsbidrag Har efterlønsret præcist på dagen for efterlønsalder Tidligst opbruger sin dagpengeret som 50 årig Betingelsen er fortsat medlemskab og betaling af efterlønsbidrag.

11 Udskudt seniorjob Hvis dagpengeretten opbruges i perioden Seniorjob udskydes med midlertidig arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelsen = 60 % sats (eller 80 %, hvis du er forsøger til barn under 18 år) Udløb dagpengeret: Hvor længe på midlertidig arbejdsmarkedsydelse? Periode med midlertidig arbejdsmarkedsydelse (60 % el. 80 % sats) 1. halvår måneder 2. halvår måneder 1. halvår måneder 2. halvår måneder 1. halvår måneder Herefter ansættelse i seniorjob på alm. lønvilkår frem til efterlønsalderen

12 Hvis du FRAVÆLGER efterlønsbidraget PAS PÅ! Ingen ret til seniorjob i kommunen, frem til du skal på efterløn Ordningen sikrer dig ansættelse i kommunen på alm. lønvilkår Ingen ret til fleksydelse (hvis man visiteres til fleksjob). Er betinget af betaling af e bidrag (før man kommer i fleksjob og bliver tilmeldt fleksordningen). Derfor kan betaling af efterlønsbidrag få stor betydning senere i livet!

13 Praktiske oplysninger Hvad gør a kassen, når du når din efterlønsalder? Vi sender info om efterlønsbevis/efterløn ca. 1½ måned før din efterlønsalder Vi udsteder dit efterlønsbevis næsten pr. automatik Vi udbetaler efterløn efter ansøgning (udbetalingsperioder bagud på 4 hhv. 5 uger) Vi kontakter dig før din folkepensionsalder, hvis du har optjent præmie Når du vil have udbetalinger: Efterløn: Du skal søge om efterløn på en særlig blanket (online på f f.dk) Månedlig efterløn: = timer løbende til modregning: kort eller 15 timer tilmelding 6 mdrs. ordning Skattefri præmie: Du får særlig blanket tilsendt

14 Efterlønnens satser 2014 Max. 90 % af tidligere løn) Satser fuldtid/deltid årligt Uden 2 års regel 91 % satsen (732 kr. pr. dag) Fuldtid kr. Deltid kr. Med 2 års regel 100 % satsen (815 kr. pr. dag) Fuldtid kr. Deltid kr. Fuldtid 91 %: kr. i snit/måned (før pensionsmodregning) Fuldtid 100 %: kr. i snit/måned 2 års regel: Efterlønsbevis i mindst 2 år og mindst (2.496) timer fra bevisdato Beløb før skat der trækkes ikke arbejdsmarkedsbidrag!

15 2 års reglen Født før 1956 Efterløn udskydes til 2 års reglen er opfyldt Fra datoen i dit efterlønsbevis kan du opnå flere og bedre rettigheder, hvis du udskyder din efterløn og arbejder i den samme periode. Sådan opfyldes 2 års reglen: Du får udstedt dit efterlønsbevis Efterløn udskydes. Der præsteres arbejde (uden løntilskud) i mindst løntimer (deltidsforsikret løntimer) i de næste 2 år el. over længere tid. (Bemærk, var du fuldtidsforsikret på bevisdatoen, skal du opfylde timer, selvom du senere er blevet deltidsforsikret). Der må ikke modtages delpension fra kommunen Fra den dag, hvor 2 års reglen er opfyldt, kan du ved arbejde herefter optjene timer til skattefri præmie (hver gang du har 481 indberettede løntimer, er der optjent en præmieportion á kr /kr )

16 Beregning af sats betingelser Din skattepligtige, indberettede løn i de sidste 3 måneder. Kommer du fra ledighed, løntilskud eller seniorjob, beregner vi ikke ny sats Betingelser for at få beregnet en sats: Mindst 1 år siden eventuel tidligere satsberegning Lønindberetning for som minimum 320 løntimer for de sidste 3 mdr. Deltidsforsikrede minimum 195 indberettede løntimer. Satsen kan aldrig udgøre mere end 90 % af din løn (efter AM bidrag)

17 Efterløn som fuldtidsforsikret Du skal være fuldtidsforsikret ved overgang til efterløn Hvis du tidligere har været deltidsforsikret, er efterløn med fuldtidssatsen betinget af, at du på efterlønsdatoen: Er fuldtidsforsikret Har været fuldtidsforsikret 10 år inden for de sidste 15 år heraf 52 uger umiddelbart før overgang til efterløn Er begge betingelser ikke opfyldt, udbetales med deltidssatsen.

18 Betingelser for efterløn Eller efterlønsbevis Du skal have nået din efterlønsalder Medlem af en dansk a kasse Efterlønsbidrag Opfylde anciennitetskravet Rask og til rådighed for arbejdsmarkedet på bevisdato Dagpengeret (bl.a. opfylde beskæftigelseskravet eller fra ledighed eller seniorjob) Bopæl Pensionsopgørelse Ikke modtage social pension

19 Beskæftigelseskravet FULDTID: DELTID: indberettede løntimer inden for de sidste 3 år (svarende til 52 uger á 37 timer) løntimer inden for de sidste 3 år. (svarende til 34 uger á 37 timer) Løntimerne skal være optjent ved arbejde i Danmark Løntimerne skal være indberettet i SKATs indkomstregister Løntimerne skal være fra arbejde uden løntilskud (ordinært arb.) eller overgang fra ledighed eller seniorjob (OBS! Tidligere arbejde til beskæftigelseskravet skal også her være udført i Danmark!)

20 Efterlønsbevis Hvornår? Udstedes, når du når efterlønsalderen Udstedes, hvis efterlønnen udskydes Vi sender brev med pensionsindberetning og vejledning cirka 2 måneder før Efterlønsbeviset giver rettigheder: Overgang til efterløn uanset efterfølgende sygdom Sikring af din sats ud fra indtægten på bevistidspunktet STOP for betaling af efterlønsbidrag fra bevisdato Bevisdato er start på optjening af løntimer til 2 års reglen Alle andre krav skal opfyldes ved overgang til efterløn

21 2 års reglen Udskyd efterlønnen når du har fået udstedt dit bevis Arbejde, efter efterlønsalderen er nået, giver ret til: Højere efterlønssats Kun pensionsmodregning ved løbende pensionsudbetaling Skattefri præmie

22 Du er 60+ Årgange før 1954 For dig er der INGEN ændringer ifm. efterlønsreformen SATSER 91 % satsen Fuldtid: Deltid: % satsen Fuldtid: Deltid: Hvornår 2 års reglen Pensionsmodregning Efterløn 60 år Folkepension 65 år Du opnår højere sats og kan optjene til skattefri præmie: 2 år (3.120 timer) Beregningsgrundlag: 5% af depotværdi. 80% af årligt tilsagn. Modregning: 60 % af beregningsgrundlag Fx 1 mio. i depot = i årlig modregning 91% hvis efterløn fra 60 år eller før 2 års reglen er opfyldt 100%, hvis du udskyder efterløn i min. 2 år, hvor du stadig arbejder mindst timer (deltid 2.496) og først går på efterløn, når du er mindst 62 år og 2 årsreglen er opfyldt 2 års reglen = du opnår højere sats og ingen pensionsmodregning (bortset fra løbende udbet. m. 55%). Nu kan optjenes timer til skattefri præmie

23 Du er år Årgang 54 og 55 For dig er der KUN ændringer i din efterlønsalder resten af uændret SATSER 91 % satsen Fuldtid: Deltid: % satsen Fuldtid: Deltid: Hvornår kan jeg gå på efterløn? Født 1. halvår 1954 Efterløn: 60½ år Folkepension: 65½ år Født 2. halvår 1954 Efterløn: 61 år Folkepension: 66 år Født 1. halvår 1955 Efterløn: 61½ år Folkepension: 66½ år Født 2. halvår 1955 Efterløn: 62 år Folkepension: 67 år Hvad kan jeg få i efterlønssats? 91% som udgangspunkt 100%, hvis du udskyder efterløn i min. 2 år, hvor du stadig arbejder mindst timer (deltid 2.496) og først går på efterløn, når 2 års reglen er opfyldt 2 års reglen = du opnår højere sats og ingen pensionsmodregning (bortset fra løbende udbet. m. 55%). Nu optjenes timer til skattefri præmie

24 Pensioner, der modregnes Eksempler på pensionsordninger, der medfører fradrag i efterløn: Alderspensionsordninger med løbende udbetalinger (privattegnede og firmaordninger) Rateforsikringer i pensionsøjemed Tjenestemandspensioner Kapitalforsikringer, aldersforsikringer i pensionsøjemed Rateopsparing i pensionsøjemed Opsparing i pensionsøjemed Indeksordninger og indekskontrakter Indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond Pensionerne deles ud til et årligt regnestykke med: 5 % af depotværdier (deles ud på 20 år) 80 % af livsvarige tilsagn

25 Pensioner, der IKKE modregnes ATP pension Pension efter afdød ægtefælle Selvpensioner Invaliditetsydelse

26 Du finder en prognose for dine pensioner på Pensionsmodregning Engangssum/sumudbetalinger (kapitalpensioner, ratepensioner mv.) beregnes på grundlag af 5% af depotværdien Opsat pension (livsvarige pensioner, som udskydes) beregnes på grundlag af 80% af det årlige pensionstilsagn. Modregning: 80% af beløbet Fradrag = 60% af den beregnede værdi, som overstiger kr. (årgang født efter 1955: fradrag med 80 %) Løbende udbetalt arbejdsmarkedspension (led i tidligere ansættelsesforhold); 55 % ved 2 års regel, 50 % uden 2 års regel. 64 % for årgange født efter 1955

27 Bundfradrag på pensioner Gælder KUN, hvis du er født før kr. om året i hele efterlønsperioden Tommelfingerregel: De første op til samlet kr. på kapitalpension (og andre sumordninger) bliver ikke modregnet Herefter modregnes med årligt ca kr. for hver opsparet kr. Fx Kapitalpension og LD på i alt 1 million kr. = Årlig modregning ca kr. Bundfradrag kan IKKE anvendes på løbende pensionsudbetalinger!

28 Modregning for din pensionsopsparing (årgange til og med 1955) 91 % Efterløn uden 2 års regel Modregning for kapital, rate og livrentepensioner samt indefrosne dyrtidsportioner, uanset om de udbetales eller ej Særregel: Udbetalte, løbende pensioner, som er led i et ansættelsesforhold, giver særlig modregning med 50 % 100 % Efterløn med 2 års regel Kun løbende pensioner, som er led i et ansættelsesforhold, og som faktisk udbetales samtidig med efterlønnen, giver modregning med 55 %

29 Eksempel: Årgange til og med 1955 Efterløn straks (2 års regel ej opfyldt) Alle pensioner er firmaordninger. Kun kapitalpension udbetales Kapitalpension. Ratepension (depotværdi v/60 år) Livsvarig livrentepension, årligt tilsagn Bundfradrag Beregningsgrundlag. Pensionsfradrag i efterlønsudb... Den reducerede årlige efterløn 5 % af kr. 5 % af kr. 80 % af kr. 60 % af kr = kr. = kr. = kr kr kr kr kr kr.

30 Eksempel: Årgange til og med 1955 Efterløn straks (2 års regel ej opfyldt) Kapitalpension og LD + livsvarig pension (som ikke udbetales) 5 % af kr.. 80 % af kr... Sum. Bundfradrag.. Beregningsgrundlag. Den årlige efterløn (91 % satsen) nedsættes fra kr. til kr. før skat Ved løbende udbetaling fra arbejdsgiverfinansieret pension er intet bundfradrag og modregning med 50 % af faktisk beløb (i eksemplet her, er årlig efterløn = Efterløn udskydes, indtil 2 års reglen er opfyldt Kun pensionsmodregning ved løbende udbetalinger fra arbejdsgiver finansieret pension fradrages med 55 % i den årlige efterløn (100 % satsen) på kr. = kr. = kr kr kr kr. 60 % heraf ( kr.) modregnes

31 Eksempel: Årgange til og med 1955 Efterløn straks (2 års regel ej opfyldt) Livrente fra arbejdsgiverordning, som udbetales løbende Kapitalpension + ratepension Bundfradrag Beregningsgrundlag. 5 % af kr. = kr. = kr kr. BEREGN DIN EFTERLØN PÅ efterloensberegner.dk Fradrag for kapitalpensionen. Fradrag for løbende livrentepension Pensionsfradrag i efterlønnen. Den reducerede årlige efterløn 60 % af kr. 50 % af kr kr kr kr kr.

32 Eksempel Årgange til og med 1955 Efterløn udskydes til 2 års regel er opfyldt Alle pensioner og firmaordninger udbetales Fradrag for kapitalpension og ratepensionsformuen Fradrag for løbende firmapension 55 % af kr. = 0 kr. = kr. BEREGN DIN EFTERLØN PÅ efterloensberegner.dk Den reducerede årlige efterløn kr. Udskydelse og opfyldelse af 2 års regel: ustøttede løntimer fra bevisdato og mindst 2 år frem

33 A kassen sender efterlønsberegning Din individuelle beregning sender vi til dig, når du får udstedt dit efterlønsbevis og ved evt. overgang til efterløn

34 2 års reglen Født før 1956 Efterløn udskydes til 2 års reglen er opfyldt Fra datoen i dit efterlønsbevis kan du opnå flere og bedre rettigheder, hvis du udskyder din efterløn og arbejder i den samme periode. Sådan opfyldes 2 års reglen: Du får udstedt dit efterlønsbevis Efterløn udskydes. Der præsteres arbejde (uden løntilskud) i mindst løntimer (deltidsforsikret løntimer) i de næste 2 år el. over længere tid. (Bemærk, var du fuldtidsforsikret på bevisdatoen, skal du opfylde timer, selvom du senere er blevet deltidsforsikret). Der må ikke modtages delpension fra kommunen Fra den dag, hvor 2 års reglen er opfyldt, kan du ved arbejde herefter optjene timer til skattefri præmie (hver gang du har 481 indberettede løntimer, er der optjent en præmieportion á kr /kr )

35 Få overblik på:

36 En fordel at UDSKYDE efterlønnen Der er flere økonomiske FORDELE ved at vente med at gå på efterløn og i stedet arbejde lidt længere hvis du er født før juli 1959

37 Du er 58 år Årgang 1. halvår 1956 For dig er der ændringer i din efterlønsalder og pensionsmodregning SATSER 91 % satsen Fuldtid: Deltid: % satsen Fuldtid: Deltid: Hvornår Udskydelsesreglen Pensionsmodregning Efterløn 62½ år Folkepension 67 år Du opnår højere sats (men kan ikke undgå pensionsmodregning). Du kan nu optjene timer til skattefri præmie: 1½ år (2.340 timer) Beregningsgrundlag: 5 % af depotværdi 80 % af årligt tilsagn Modregning: 80 % af beregn.grundlag Fx 1 mio. i depot = kr. i årlig modregning Hvad kan jeg få i efterlønssats? 91 % som udgangspunkt 100 % satsen, hvis du udskyder efterløn i min. 1½ år, hvor du stadig arbejder mindst timer (deltid 1.872) og først går på efterløn, når udskydelsesreglen er opfyldt Løbende pension: 64 % af beløbet modregnes

38 Du er år Årgang 2. halvår For dig er der ændringer i din efterlønsalder og pensionsmodregning Hvornår Udskydelsesreglen Pensionsmodregning Efterløn 63 år Folkepension 67 år Du opnår højere sats (men kan ikke undgå pensionsmodregning). Du kan nu optjene timer til skattefri præmie: 1 år (1.560 timer) Beregningsgrundlag: 5% af depotværdi. 80% af årligt tilsagn. Modregning: 80 % af beregn.grundlag Fx 2 mio. i depot = kr. i årlig modregning SATSER 91 % satsen Fuldtid: Deltid: % satsen Fuldtid: Deltid: Hvad kan jeg få i efterlønssats? 91 % som udgangspunkt 100 %, hvis du udskyder efterløn i min. 1 år, hvor du stadig arbejder mindst timer (deltid 1.248) og først går på efterløn, når udskydelsesreglen er opfyldt. Pensionsformue modregnes fortsat. Pensioner der udbetales løbende, modregnes med 64 %.

39 Pensionsmodregning hvordan? Årgang fra halvår 1959 Eksempel Kapitalpension: Depotværdi = kr. Livsvarig pension fra et ansættelsesforhold: Årlig ydelse = kr. 5 % af kr.. 80 % af kr... Sum/beregningsgrundlag 80 % heraf ( kr.) modregnes = kr. = kr kr. Den årlige efterløn (91 % satsen) nedsættes fra kr. til kr. før skat Hvis først efterløn, når udskydelsesreglen er opfyldt: Den årlige efterløn (100 % satsen) nedsættes fra kr. til kr. før skat Løbende udbetaling fra arbejdsgiverfinansieret pension modregnes med 64 % af faktisk beløb

40 Du er 55 år Årgang 1. halvår 1959 For dig er der ændringer i din efterlønsalder og pensionsmodregning SATSER 91 % satsen Fuldtid: Deltid: % satsen Fuldtid: Deltid: Hvornår Udskydelsesreglen Pensionsmodregning Efterløn 63½ år Folkepension 67 år Du opnår højere sats (men kan ikke undgå pensionsmodregning). Du kan nu optjene timer til skattefri præmie: ½ år (780 timer) Beregningsgrundlag: 5% af depotværdi. 80% af årligt tilsagn. Modregning: 80 % af beregn.grundlag Fx 2 mio. i depot = kr. i årlig modregning Hvad kan jeg få i efterlønssats? 91 % som udgangspunkt 100 %, hvis du udskyder efterløn i min. ½ år, hvor du stadig arbejder mindst 780 timer (deltid 720) og først går på efterløn, når udskydelsesreglen er opfyldt Løbende pension: 64 % af beløbet modregnes

41 Du er år Årgang 2. halvår For dig er der ændringer i din efterlønsalder, efterlønssatsen og pensionsmodregning Hvornår Efterløn 64 år Folkepension 67 år Pensionsmodregning Beregningsgrundlag: 5% af depotværdi. 80% af årligt tilsagn. Modregning: 80 % af beregn.grundlag Fx 2 mio. i depot = kr. i årlig modregning Hvad kan jeg få i efterlønssats? 100 % satsen (fradrag løbende pension: 64 % af beløb) Præmieoptjening straks fra 64 år Hver gang du fra 64 år har 481 løntimer, optjenes én præmieportion á (deltid 8.190) kr. Max. 12 portioner Hvis efterløn før 66 år og ej timer: Præmieoptjening stopper SATSER 100 % satsen Fuldtid: Deltid:

42 Pensionsmodregning hvordan? Alle årgange fra 2. halvår 1959 Eksempel Kapitalpension: Depotværdi = kr. Livsvarig pension fra et ansættelsesforhold: Årlig ydelse = kr. 5 % af kr.. 80 % af kr... Sum/beregningsgrundlag 80 % heraf ( kr.) modregnes = kr. = kr kr. Den årlige efterløn (100 % satsen) nedsættes fra kr. til kr. før skat Løbende udbetaling fra arbejdsgiverfinansieret pension modregnes med 64 % af faktisk beløb

43 Du er 51 år eller yngre Årgang 1963 og senere For dig er der ændringer i din efterlønsalder, efterlønssatsen og pensionsmodregning Hvornår Efterløn 64 år måske Folkepension 67 år måske Pensionsmodregning Beregningsgrundlag: 5% af depotværdi. 60% af årligt tilsagn. Modregning: 80 % af beregningsgrundlaget Fx 2 mio. i depot = kr. i årlig modregning Opsparet mere end 5,3 mio. kr.: ingen efterløn Hvis levealderen stiger i Danmark, så stiger folkepensionsalderen og dermed også efterlønsalderen Årgang : Må forberede sig på efterlønsalder først fra 65 år (folkepension 68 år) Årgang : Må forberede sig på efterlønsalder først fra 66 år (folkepension 69 år) Årgang fra 1971: Måske endnu senere

44 Du er 51 år eller yngre Årgang 1963 og senere For dig er der ændringer i din efterlønsalder, efterlønssatsen og pensionsmodregning Hvornår Efterløn 64 år måske Folkepension 67 år måske Pensionsmodregning Beregningsgrundlag: 5% af depotværdi. 60% af årligt tilsagn. Modregning: 80 % af beregningsgrundlaget Fx 2 mio. i depot = kr. i årlig modregning Opsparet mere end 5,3 mio. kr.: ingen efterløn Hvis levealderen stiger i Danmark, så stiger folkepensionsalderen og dermed også efterlønsalderen Årgang : Må forberede sig på efterlønsalder først fra 65 år (folkepension 68 år) Årgang : Må forberede sig på efterlønsalder først fra 66 år (folkepension 69 år) Årgang fra 1971: Måske endnu senere

45 Skattefri præmie Opspares i portioner Fortsæt med at arbejde fra datoen i dit efterlønsbevis og til 2 års reglen er opfyldt er opfyldt Når du opfylder betingelserne for præmieoptjening (2 års reglen er opfyldt): Nu har du op til 3 år frem til folkepensionen til at optjene timer til din skattefrie præmie 37 timer om ugen frem til folkepension belønnes med 12 portioner, kr (født fra : timer til præmie optjenes straks fra efterlønsalderen)

46 Skattefri præmie 481 løntimer pr. portion max. 12 portioner Opspares i portioner 481 løntimer 1 præmieportion, fuldtid = kr. 481 løntimer 1 præmieportion, deltid = kr. Max. 12 portioner kr. (deltid kr.) Udbetales af a kassen når du når folkepensionsalderen Løntimer opgøres på grundlag af indberetninger i SKATs indkomstregister BEMÆRK: Fuldtidsforsikret nu, men kun ret til deltid på 2 års dato = præmiebeløb med kun deltidssatsen!

47 Fradrag for: Pension arbejde indtægter I efterlønnen sker der fradrag for: Pensioner Arbejde Ferie Selvstændig virksomhed Andre indtægter

48 Arbejde som efterlønner Ingen begrænsning for lønarbejde Fradrag for alle arbejdstimer (med din beregnede efterløns timeløn) Fradrag time for time Mindsteudbetalingsregel på 7,4 timer pr. uge dvs. max. 29,6 timers arbejde om ugen Ved ukontrollabelt arbejde bruges omregningssatsen (217,03 kr.) Lempeligere fradrag for kontrollabelt arbejde op til kr. pr. år Hvis timeløn under 217,03 kr., og arbejdet er kontrollabelt

49 Hvor mange timer må jeg arbejde? Der skal mindst kunne udbetales efterløn for 7,4 time pr. uge Dvs. der må max. arbejdes 29,6 timer pr. uge Hvis der arbejdes mere end 29,6 timer på én uge, kan der ikke udbetales efterløn i den pågældende uge Reduktion i arbejdstimer inden for kr.: EKSEMPEL: Arbejdstimer pr. uge: 20 timer Timeløn: 165 kr. Indtægt pr. uge: kr. Reduktion i efterlønnens 37 timer om ugen: Løn for 20 timer = kr. Omregningssats 217,03 kr. = 15 timer til modregning

50 Fradrag for ferie Ferie med løn fradrages med antallet af løntimer Ferie med feriegodtgørelse fradrages med 7,4 timer for hver feriedag Udbetaling af uhævede feriepenge fradages med 7,4 timer pr. feriedag Ferietimer tæller med til præmieoptjening

51 Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Højst 400 timers samlet arbejdstid i virksomheden pr. år Indtægt højst kr. pr. år dækningsbidrag 1 (2014) Fradrag time for time for al arbejdstid Særlige regler i overgangsåret GODKENDELSE fra a kassen inden start! Søg op til ½ år før efterløn = timer til modregning: 15 timer

52 Efterløn med til udlandet? Fast bopæl i Danmark, andet EØS land, Grønland, Færøerne eller Schweiz EØS lande: Belgien, Bulgarien, Cypern (græsk del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Områder: Azorerne, Guadeloupe, Martinique, Madeira, De Canariske Øer, Fransk Guyana, Réunion, Balearerne (Mallorca, Ibiza), Gibraltar, Ceuta, Melilla, Shetlandsøerne, Orkney Øerne, Western Isles, Hebriderne, St. Martin og Isle of Wight. Ophold i øvrige lande udenfor EØS området: Højst sammenlagt 3 måneder = timer inden til modregning: for hvert kalenderår 15 timer (ved ophold herudover, suspenderes efterlønnen).

53 Skattenedslag for 64 årige Seniornedslagsloven Midlertidig ordning for dig, der er fyldt/fylder 64 år fra 2010 til 2016 Skattenedslag på op til kr. for seniorer, der er i arbejde også fra år Gælder for syv personårgange: Født fra Betingelser: Gennemsnitlig årsindkomst på højst ca kr. i det de år du fyldte 57, 58 og 59 år Have tjent mindst ca i hvert år fra du fylder 60 til og med det år du fylder 64 år, ved mindst 117 t/md. Have en vis indkomst i det år du fylder 65 år Udbetales af SKAT ved tilbagebetaling af en del af de AM bidrag, der er betalt fra år. Oveni venter så den skattefri præmie fra a kassen ved 65 år! Se info i din skattemappe Spørg SKAT på

54 NY CHANCE FOR EFTERLØN NY MULIGHED FOR AT FORTRYDE FRAVALG HVIS MAN HAR VÆRET MEDLEM AF A KASSE, FRA MAN VAR UNG Fortrydelsesordningen Betingelser: Uafbrudt medlemskab af a kasse fra , hvis man er født før 1973 eller Uafbrudt medlemskab af a kasse fra det 24. år, hvis man er født fra 1973 Tilmelding senest 15 år før efterlønsalderen Har ikke benyttet kontant, skattefri tilbagebetaling i 2012 Kunne nå mindst 15 års betaling af efterlønsbidrag KONSEKVENSER: Nedsat sats og præmie (hhv. 2% og 4%) for hvert hele år, der mangler i betaling og 1/6% for hver manglende hele måned

55 Brug a kassen KLIK IND PÅ f.dk SKRIV TIL f.dk RING PÅ = timer til modregning: 15 timer

56 Klik ind på f.dk/kviksvar HER FINDER DU MASSER AF NYTTIG INFO = timer til modregning: 15 timer

57 Nyttige adresser & numre A kassen: E mail: f.dk f.dk Se dine pensioner og beregn på: Efterløn: Fleksydelse, seniorførtidspension, folkepension, skat m.v.: = timer til modregning: 15 timer

58 Det var det Valget er dit (måske) Kom vi omkring det væsentligste? Tid til spørgsmål = timer til modregning: 15 timer

59 Tak for i dag og kom godt hjem

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere