Jordnære bønner Min salme: Herre gør mit liv til bøn Tak til Skovhusets venner Program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordnære bønner Min salme: Herre gør mit liv til bøn Tak til Skovhusets venner Program"

Transkript

1 SKOVHUSET N R 2 M AJ I N D H O LD : Jordnære bønner Min salme: Herre gør mit liv til bøn Tak til Skovhusets venner Program

2 SKOVHUSET Skovhuset er Det Økumeniske Centers retrætehus. Det Økumeniske Center i Århus er et center for fælles kirkelig fornyelse og samfundsrettet kristen praksis. Skovhusets daglige ledelse varetages afskovhusgruppen. SKOVHUSGRUPPEN Sognepræst Kristian Bork Sørensen, tlf (Formand) Sognepræst Ruth Jeppesen, tlf (Udlejning afskovhuset) Yvonne Vestereng, tlf (Tilmelding) Sognepræst Kirsten Clement, tlf (Skovhusbladet Hospitalspræst Kirsten Stoklund, tlf (Bogsalg) Centersekretær Erik Jørgensen, tlf (Administration) Sankt Josephsøster Regina König, tlf Præst i Metodistkirken Charlotte Thaarup, tlf Sognepræst Marie Holm, tlf Korshærspræst Birgitte Jeppesen, tlf Sognemedhjælper, cand. teol. Marie Rørbæk, tlf Cand. teol. Christian Bjerre, tlf SKOVHUSBLADET Skovhusbladet udkommer fire gange årligt i et oplag på 1100 eksemplarer. Det udsendes gratis til retrætedeltagere i en periode. For modtagere, der ønsker at betale for Skovhusbladet, dækker 100 kr. pr. år de faktiske udgifter til trykning og forsendelse. ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Sognepræst Kirsten Clement Bredgade 40, 5485 Skamby tlf

3 Jordnære bønner Marie Rørbæk Hvordan vi kan bede ud fra vores hverdags erfaringer og betragtninger og på den måde læge vores splittede spiritualitet. Gerard W. Hughes fastholder, at Guds immanens og transcendens altid skal holdes sammen Gud er på én gang ophøjet fra og iboende i verden. Dette har vi en tendens til at glemme, og resultatet er en splittet spiritualitet, hvor Gud oftest opfattes som den ophøjede Gud, som vi ærer og tilbeder i smukke ritualer, men som intet har med vores almindelige hverdagsliv at gøre. En harmonisk spiritualitet skal kunne rumme både den abstrakte mystik og det jordnære. Når den transcendente Gud er immanent og konkret tilstede i et og alt, så er der ingen tanker eller følelser, der er forbudte og skal fortrænges fra vores relation med Gud. Hughes præsenterer flere måder at gøre sig modtagelig for Guds ord, så vores spiritualitet ikke er en præstation men en overgivelse. Bøn er at skabe rum for, at Guds ånd kan bede i os, og at Gud kan være barmhjertighedens Gud for os og gennem os. Det skal være en uanstrengt åbning, hvor hjerte taler til hjerte. Bøn behøver derfor ikke at være velartikuleret; tværtimod kan bøn være suk, råb, tårer, rodet og uklar. Den kan også være ordløs. Det vigtige er, at bønnen er ægte og personlig. Det handler om at være stille, så vi kan være åbne og opmærksomme på, hvad Gud vil os, i stedet for, at vi fortæller ham, hvordan han skal være. Hughes opfordrer os til at begynde enhver bøn med lidt tid i stilhed om ikke andet så bare et par opmærksomme sekunder. Stilhed kan være en vanskelig størrelse, men øvelse gør mester. Hughes foreslår forskellige måder at øve sig i stilhed: Fysisk opmærksomhedsøvelse: Sæt dig med en rank men ikke anspændt krop. Når du har fundet en god siddepositur, retter du al opmærksomhed mod, hvad du fysisk føler i kroppen. Du kan f.eks. begynde med højre fod og bevæge dig rundt til de forskellige kropsdele, men du behøver ikke at dække spektret, du kan også holde din koncentration på et bestemt sted. Fokuserer på den fysiske følelse, men begynd ikke at tænke på, hvad du føler. Så snart, at du 3

4 bliver klar over, at tankerne bevæger sig væk fra følelsen, tag dem forsigtigt tilbage og koncentrer dig om den umiddelbare fysiske følelse. Hvis du føler et ubehag i kroppen og f.eks. får lyst at klø dig, så erkend det, men prøv så vidt muligt ikke at flytte dig, og vær igen opmærksom på den kropsdel, du havde i fokus. Åndedrætsøvelse: En af mange varianter af den fysiske øvelse. Henled hele din opmærksomhed på, hvordan det rent fysisk føles at ånde ind og ud. Lytteøvelse: koncentrer al din opmærksomhed mod de lyde, du kan høre. Begynd med de nærmeste lyde og gå videre til de mere fjerne lyde. Forsøg ikke at identificere lydene, du skal blot lytte. Bevægelsesøvelse: Mens du går eller laver en anden rytmisk bevægelse, koncentrerer du dig om, hvordan det føles at bevæge sig. Du kan også fokusere på dit åndedræt eller de lyde, du hører, mens du bevæger dig. Eller du kan rette opmærksomheden på landskabet rundt omkring dig. At finmejsle vores tanker og bede på en jordnær og hverdagsagtig måde 4

5 er en proces med to trin. Først at blive stille, og derefter at bede ud fra denne stilhed. Når vi har øvet os i stilhed og er blevet afslappede og modtagelige over for Gud, opfordrer Hughes til at lade vores opmærksomhed flytte sig fra det fysiske til en enkel form for bøn. Den fysiske opmærksomhedsøvelse kan således f.eks. udvides med en refleksion over Paulus ord: Gud er ikke langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi. (Apg 17:28). På samme måde kan åndedrætsøvelsen blive til en enkel bøn. Efter at have opnået en vis grad af stilhed ved at fokusere på den fysiske del af åndedrættet, kan du lade hver indånding udtrykke din længsel og hver udånding din totale overgivelse til Gud i form af frygt, bekymringer, synd og mørke. Lytteøvelsen kan også udvikle sig til en bøn ved at fokusere på Gud i et stille punkt mellem alle lydene. Endelig foreslår Hughes, at man, mens man bevæger sig, gentager forskellige bibelvers eller uddrag fra bønner eller salmevers gerne en kort sætning, der kan bruges som et mantra for at opnå indre stilhed og lydhørhed over for Gud (uddrag af Fadervor og de forskellige bønner til Rosenkransen og Kristuskransen er oplagte). En anden form for jordnær bøn er et tilbageblik på dagen. Her prøver man hver aften at sætte dagen i perspektiv og genkende Guds tilstedeværelse i dagens begivenheder. Øvelsen bør ikke være en moralsk selvbedømmelse men en hjælp til taknemmelighed og til at afdække vores sande længsler Begynd med en anmodning, f.eks.: Gud, lad hele mit væsen være rettet mod dig, så du kan være kærlighedens og barmhjertighedens Gud for mig og gennem mig. Herefter kan du gennemgå dagens begivenheder for dig selv og fokusere på de positive øjeblikke i vilkårlig rækkefølge og en blanding af trivialiteter og højdepunkter. Ofte opdager man, at selv om en bestemt negativ oplevelse har præget dagen, har der også været mange positive oplevelser. Sig tak for Guds godhed i dit liv. Bed om oplysning, så du også kan se et glimt af Gud i dagens negative 5

6 oplevelser. Gud er i alting; også det smertefulde, det truende, det forstyrrende og det sorgfulde. Bed om oplysning til at opdage Gud i dette. Betragt de sindsstemninger og følelser, som du har været igennem i løbet af dagen. Ingen er rigtige eller forkerte de er signaler, der viser os, hvad der foregår i vores indre. Du skal ikke udvælge, bedømme eller moralisere dine følelser, men brug dem som indikator for, hvad der er dine længsler og om dine længsler blive udlevet. Når du har tænkt dagens hændelser igennem, så afslut øvelsen, som du begyndte den med f.eks. : Gud, lad hele mit væsen være rettet mod dig, så du kan være kærlighedens og barmhjertighedens Gud for mig og gennem mig. Uanset, hvordan dagen har været, kan vi overgive os og vores liv til godhedens Gud. De ovenstående øvelser er jordnære bønner, som kan inspirere os til en mere umiddelbar spiritualitet, men den virkelige øvelse består i at finmejsle vores tanker også uden for bønnens univers. Det handler ifølge Hughes om at lade virkeligheden gøre indtryk på os i stedet for, at vi forsøger at tvinge virkeligheden ned i vores små kasser. Når man er tilstede i verden, intuitivt og uden for megen analyse, bliver livet så vel som bønnen meget mere harmonisk. 6

7 Min salme: Herre gør mit liv til bøn Kristian Bork Sørensen 1 Herre, gør mit liv til bøn, tømt for krav og tømt for løn, fyldt med sandhed, fyldt med ånd. Fyld med handlekraft min hånd! Jordens mindste suk og skrig høres lydt i Himmerig! 3 Du, den højeste Guds Søn, ét med mig i angst og bøn. Ingen vej du kunne se, da du bad: Guds vilje ske, da du bad den sidste nat: Hvorfor har du mig forladt? 2 Du er nær, min ven, mit værn, Gud, uendelig og fjern, nær som hunger og som tørst, du er sidst, og du er først, lyset først i verden sat, lyset i den sidste nat. 4 Helligånd, Guds åndedræt, lær du mig at bede ret, bed for mig, som ikke ved, hvad der tjener til min fred. Herre, bær mit suk og skrig som din bøn til Himmerig! Johannes Johansen 1989, 1990 og1994. Denne salme talte til mig på en særlig måde lige fra første gang, jeg sang den. Det bliver den ved med. Den rammer nogle strenge i mig, som ikke før er blevet ramt på samme måde af andre salmer. Men hvad er det? Jo, det er en salme om bøn, og samtidig er salmen en bøn til den treenige Gud. Bøn er som et stort rum, vi med nænsomt, men håndfast føres ind i. Her opdager vi, at bøn ikke kan tvinges frem. Bøn er aldrig præstation, som præmieres. Bøn er afmagt og afhængighed. Bøn er stilhed, overvejelse. Bøn er afventen, tavshed. 7

8 Bøn til Skaberen. Vi beder ikke om at blive bedre til at overholde faste bedetider i døgnet. Bøn er ikke krav, vi skal opfylde og belønnes for. Ja bøn er meget mere en end de bønner, vi beder. Det sande liv er et liv med Gud. Men det kan kun ske ved Guds kraft, at Gud gør mit liv til bøn. Det kan Gud gøre, for han er på en gang fjern og nærværende, før og efter al ting. Han er verdens lys fra første begyndelse og lyset i den sidste nat. Et sådant liv med Gud fylder mig med sandhed og gør mig fri til at være noget for andre. Bøn til Sønnen Jesus er den højestes Guds søn, der blev menneske. Det kommer til udtryk her igennem de bønner, Jesus bad i de afgørende øjeblikke af sit liv. Det er bønnen i Getsemane, da Jesus var overvældet af angst. Alligevel havde han mod til at bede bønnen: Din vilje ske. Og bønnen fra Jesu dødstime på korset, hvor han råbte: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesu liv var bøn. Han var fyldt med sandhed, han var handlekraftig, og dog blev han heller ikke fri for angst og fortvivlelse. Han er et med os både i angst og bøn. Bøn til Helligånden Den luft, vi indånder, giver os liv. Sådan er Helligånden lige nærværende og ligeså livgivende. Den er mere endnu. Den er den store læremester. Den lærer os at bede på den rette måde. Den gør mere endnu. Den bærer vore bønner frem for Guds ansigt. Den gør endnu mere. Den går i forbøn for os. Det er meget stort at have nogle, der beder for mig. Det største er, at Helligånden gør det. Er det muligt, at vort liv kan blive til bøn? Selv kan vi ikke gøre det. Men ved hjælp fra Guds Fader, Søn og Helligånd kan dette under ske. 8

9 Tak til Skovhusets venner Kristian Bork Sørensen Det er en glæde at blive bekræftet i år efter år, at Skovhuset har mange venner. En stor TAK til alle jer, som har støttet Skovhuset enten på den ene eller den anden måde. Skovhusets regnskab er en del af det samlede regnskab for Det Økumeniske Center, og nedenfor bringer vi hovedtallene for Skovhusets regnskab 2010 INDTÆGTER Retræter kr. Gaver kr. Salg af bøger kr. Distributionstilskud kr. Øvrige indtægter kr. Indtægterialt kr. UDGIFTER Drift kr. Låneomlægning og kurstab kr. Skovhusbladet (trykning) kr. Porto kr. Ialt kr. UNDERSKUD kr. Kommentarer til regnskabet Man kommer til at svede ved synet af det store underskud. Der er dog det formildende, at låneomlægning er et engangsbeløb, som på sigt vil blive betalt pga. lavere renter og afdrag. Hvis vi tager beløbet ud, er der et lille overskud. 9

10 Gaver Vi har den holdning, at det ikke skal være for dyrt at deltage i retræter. Ligeledes opkræver vi heller ikke abonnement for Skovhusbladet. Det betyder, at vi er afhængige af gaver. Din gave er med årsag til den samlede gave. Den gør virkelig en forskel. Både spisebord og stole har vi i længere tid trængt til at få udskiftet. Det er nu sket. Én har givet bordet og en anden har doneret et stort beløb til nye stole. Der er mange, der giver små enkelt beløb. Der står ikke til hvilke formål, og det gør heller ikke noget. Vi vil på den anden side gøre opmærksom på, at et beløb på 500 kr. om året er med til at gøre os til en skattefradragsberettiget organisation. Og alt hvad der gives over 500 kr. om året, er fradragsberettiget i din personlige indkomst. Giver man 50 kr. om måneden får din gave en endnu større betydning. Skovhusgruppen har mod på arbejdet. Der er yngre, der træder ind i gruppen. Og arbejdet med at holde retræter gør også en forskel for os. Det er et arbejde med mange glæder. HJERTELIG TAK! 10

11 SKOVHUSET 2011 PROGRAM Retræter i Skovhuset begynder første dag kl og slutter sidste dag kl , hvis ikke andet er angivet. Retræterne foregår normalt i stilhed. Fredag d. 13. søndag d. 15 maj GUD ER NÆR - VÆR LYDHØR Retræte med individuel vejledning. Retræten er en tid, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagens travlhed og larm for at lytte til Guds stemme. Gud er til stede i alle menneskelige erfaringer og selvfølgelig også, når vi beder. I denne retræte søger vi at erkende og genkende Guds nærvær i vort liv og vor bøn. Gud drager det enkelte menneske mod frihed, mod kærlighed det vil sige mod Gud. Retrætelederen vil, sammen med den enkelte, lytte til Guds førelse og foreslå bibeltekster og emner til bøn, som svarer til den enkeltes behov. Retræteformen forudsætter at man selv kan planlægge tid til personlig bøn. Retræten foregår i stilhed. Leder: Sr. Regina König. Pris: 1150,Mandag d. 16. torsdag d. 19 maj Retræte for Studentermenigheden. Torsdag d lørdag d. 21. maj Kvækermenigheden. Fredag d søndag d. 29 maj Retræte: AT FINDE GUDS NÆRVÆR I VERDEN Ledere: Jesu Små Søstre og Ruth Jeppesen. Pris: 1000,Mandag d onsdag d. 8. juni Blå Kors Fredag d søndag d. 26. juni Sogneretræte ved Carsten Andreassen, Højby 11

12 Fredag d søndag d. 4. september Retræte. Direkte tilmelding til Anette Foged Schultz, tlf , Fredag d søndag d. 11.september Rretræte: SÅLEDES ELSKEDE GUD VERDEN, AT HAN GAV SIN ENBÅRNE SØN Under retræten vil vi overveje emnet ved at betragte nogle af Peter Brandes billeder afabraham og Isak og af Jesus ved korsvejens ende. Reproduktioner af billeder forefindes. Dagene vil skifte mellem stilhed, oplæg til eftertanke, mulighed at nyde den smukke natur. Leder: Eva Nordentoft, tlf: Pris: 1000,Torsdag d søndag d. 25. september Retræte. "KOM TIL MIG, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder! - det er Jesus selv der indbyder til fællesskab. Retræten er i stilhed fra torsdag aften. Vi læser tidebønner og mediterer over Bibeltekster. Mulighed for samtale med retrætelederen. Leder: Charlotte Thaarup. Pris: 1150,Fredag d. 30. september søndag d. 2. oktober GUD ER NÆR - VÆR LYDHØR Retræte med individuel vejledning. Se omtalen til retræten d /5. Leder: Sr. Regina König. Pris: 1150,Fredag d søndag d. 9. oktober Retræte for studentermenigheden i Århus ved Jens Munk. Tilmelding: Studentermenigheden. Fredag d søndag d. 16. oktober STANDS OP! HVOR FLYGTER DU HEN? - en retræte med introduktion i kristen meditation (kontemplation) Vi søger Gud /lykken, men oplever måske, at han er langt væk fra os men Guds eksistens og nærvær erfares inden i os, gennem et åbent og opmærksomt sind. Under retræten undervises der i, hvad kristen meditation er, og hvordan den kan praktiseres. Elementerne er: Vejledning til meditation, fælles stillemeditation, enkle krops- og afspændingsøvelser. Leder: Sr. Angela Rammé CSJ. Pris: 1000,- 12

13 Fredag d søndag d. 23. oktober GUD ER NÆR - VÆR LYDHØR Retræte med individuel vejledning. Se omtalen til retræten d /5. Leder: Sr. Regina König. Pris: 1150,Tirsdag d fredag d. 28. oktober Retræte. Direkte tilmelding til Elisabeth Lidell, tlf , Fredag d søndag d. 30. oktober Retræte med KRISTUSKRANSEN som følgesvend. Kristuskransen kan være en god følgesvend at have ved hånden. Det ved mange af dem, som allerede kender den. For dem, som ikke kender Kristuskransen, så er den let og lige til at blive fortrolig med. Den består af en række perler, som lægger vægt på forskellige dele af kristendommens perspektiv på Gud - og på det at være menneske. Når man griber om en perle, kan bønnen til Gud pludselig blive meget konkret. Som når man i en hektisk hverdag griber ørkenperlen og siger: "Herre vis mig din vej - og gør mig villig til at vandre den" På retræten vil der være en introduktion til perlerne, samt hvordan man kan bruge Kristuskransen. Det vil være en god idé på forhånd at anskaffe sig Kristuskransen og en af de forskellige bøger, som fortæller om kransen. Både krans og bøger kan dog også købes i Skovhuset På retræten vil der være stilhed fra fredag aften til søndag middag, kun afbrudt af meditationer over Kristuskransens perler. Ledere: Kristian Bork Sørensen og Christian Bjerre Pris: 1000,Fredag d søndag d. 6. november Retræte for Agape menigheden. Tilmelding til Egon Madsen tlf Søndag d onsdag d. 9. november Retræte. Tilmelding direkte til Jette Dahl, tlf , Fredag d mandag d. 14. november LYSET I VERDEN en stille retræte med ikonmaling. Ordene bed og arbejd bliver praksis på denne retræte, hvor der er tid til bøn, hvor bøn og eftertænksomhed udfoldes gennem arbejdet med ikonen, og hvor deltagerne står for det praktiske arbejde i køkkenet. 13

14 Retrætens andagter og gudstjenester tager udgangspunkt i Johs 1,1-18, om lyset der kom til verden og tog bolig iblandt os. Der kræves ingen forudsætninger, hverken at have malet før eller at kunne tegne. Egne materialer må gerne medbringes. Ledere: Pernille Svendsen og Kirsten Clement Pris: 1150,- + evt. materialer 350,Fredag d søndag d. 20. november Retræte for Voldum Rud menigheder ved Anne Marie Damsgaard Ditlev. Fredag d søndag d. 27. november Retræte: MENS VI VENTER... Vi vil bruge weekenden omkring 1. søndag i advent på at komme ind i adventstidens eftertænksomhed og forventningsglæde. Ledere: Marie Holm og Marie Rørbæk Pris: 1000, JEG TILMELDER MIG FØLGENDE ARRANGEMENT: 1. Hvis der er overtegnet, tilmelder jeg mig: 2. vedlagt i check indbetalt på giro er den fulde pris på kr. + (evt.) støttebidrag Jeg har været på retræte før JA NEJ JA TAK, jeg ønsker at få tilsendt heftet "Skovhuset - tid til eftertanke". Navn: tlf. Adresse: Mailadresse: Tilmelding sendes til: Det Økumeniske Center - Skovhusgruppen Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N eller Tilmeldingen er først gældende, når betaling er modtaget pr. check eller giro. 14

15 Mandag d. 28. november kl Stilledag i Odense Domkirke Ledere: Anne Reiter, Marie Holm og Kirsten Clement Tilmelding senest 26. november til Kirsten Clement på eller Pris inkl. frokost: 85 kr. som betales ved ankomsten. Fredag d søndag d. 4. december Retræte. Direkte tilmelding til Anette Foged Schultz, tlf , Fredag d søndag d. 11. december Retræte. Tilmelding direkte til Jette Dahl, tlf , Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding så tidligt som muligt. Når vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi en deltagerskrivelse som bekræftelse på tilmeldingen. Hvis arrangementet er overtegnet, meddeles dette. Ved afbud senest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr. Ved afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet. Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet. STØTTEBIDRAG Skovhusets økonomi er stadig afhængig af frivillige gaver. Vi er derfor taknemmelige for ethvert bidrag på giro / mærket "Skovhuset". Gaver på mere end 500 kr. årligt er fradragsberettiget. De første 500 kr. kan ikke trækkes fra, men de efterfølgende kan op til en grænse på kr. Det er en betingelse for fradraget, at Skovhuset indberetter gavebeløbet direkte til SKAT, hvorfor cpr-nummeret skal oplyses. Det er også muligt at tegne gavebrev og oprette testamente. Kontakt Skovhusgruppen for yderligere oplysninger. 15

16 Afsender: DØC - Skovhusgruppen, Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N FORMÅL Skovhusets formål er at danne ramme om en stilhed og afsondrethed, hvor man stilles overfor livets grundlæggende spørgsmål og værdier. Skovhuset er et sted, hvor man kan møde det kristne fællesskabs tro og livstydning. PROGRAM Der vil være forskellige former for retræter, men også mere kursusprægede tilbud, temadage, temaweekends o. 1. BELIGGENHED Skovhuset ligger gemt i nogle skovklædte bakker uden for Sdr. Vissing 20 km fra hhv. Skanderborg, Silkeborg og Horsens. Området har et rigt varieret dyre- og planteliv i nåle- og løvskove, i eng, mose, søer og Gudenåen. Der er gode muligheder for traveture og ophold i naturen. INDRETNING Huset er indrettet med fællesrum, andagtsrum og 10 enkeltværelser. Der kan dog overnatte to på hvert værelse, når arrangementets karakter tillader det. Huset er handicapvenligt. Røgfrit miljø. ANSVAR Skovhusets daglige ledelse varetages afskovhusgruppen, en arbejdsgruppe under Det Økumeniske Center i Århus (se side 2). UDLEJNING Ruth Jeppesen, Boddum Præstegård, Doveroddevej 17, 7760 Hurup, tlf , mail: PROGRAM OG TILMELDING M.V. Skovhusgruppen, Det Økumeniske Center Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N tlf , giro: , mail om tilmelding og information om programmet: andre henvendelser: hjemmeside: ISSN:

En verden med ikoner Kom hid til mig Saml mig op Program

En verden med ikoner Kom hid til mig Saml mig op Program SKOVHUSET Nr. 3 S e p t e mb e r 2 0 1 2 En verden med ikoner Kom hid til mig Saml mig op Program SKOVHUSET Skovhuset er Det Økumeniske Centers retrætehus. Det Økumeniske Center i Århus er et center for

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F.

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F. Sati Mindfulness Intro Tredie udgave 01.06.2011 af David F. 1 Introduktion Tak fordi du downloadede denne Mindfulness Introduktion! Dette er en simpel, men også nyttig introduktion til at få dig i gang

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

nyheder & inspiration

nyheder & inspiration nyheder & inspiration Nummer 1 2010 Retræte Et boost til dit bønsliv Åndelig wellness Agape har fået ny landsleder Refleksion agape Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni,

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 1 baptist.dk Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Masser af succes Lones Logbog Afrikanere i Nakskov! Igennem 2012 vil vi følge generalsekretær Lone Møller-Hansen på besøg rundt

Læs mere

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration Agape - planche 5 til foldevæg.i1 1 20-05-2008 14:00:07 agape Agape ønsker på folkekirkelig

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling. Hospice

KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling. Hospice KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling Hospice Årsberetning 2002 Indholdsfortegnelse: Forord... side 1 Kvantitative data vedr. patienter... side 3 Malerier med plads til erfaring om at male

Læs mere