AUTISME LANDSFORENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTISME LANDSFORENINGEN"

Transkript

1 Magasinpost ID-nummer Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson ( Redaktion: Elisabeth Sandell ( Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Giro: Internet: Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer. B LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 3 AUGUST 2005 Bestyrelse: Formand, Morten Carlsson (fast træffetid tirsdag fra kl )...Tlf Næstformand, Anja Clausen...Tlf Næstformand, Lars Grønlund...Tlf Aage Sinkbæk...Tlf Bent Weibeck...Tlf Jørgen Ahler...Tlf Knud Lauridsen...Tlf Pernille Saxtrup...Tlf Winnie Skjødt...Tlf Suppleanter: Allan Jensen...Tlf Jørn Bisgaard...Tlf Sekretariat: Kiplings Allé 42, 1. sal, 2860 Søborg...Tlf Fax Telefontid: Mandag kl Tirsdag kl Fredag kl Kursussekretariat Landsforeningen Autisme...Tlf Telefontid: Mandag og fredag kl Telefonrådgivning v/foreningens socialrådgiver: Ulla Kjer...Tlf Telefontid: Mandag kl Tirsdag kl Fredag kl Center for Autisme...Tlf Videnscenter for Autisme...Tlf Næste blad udkommer ultimo november 2005 Sidste frist for indsendelse af artikler m.m.: Mandag den 17. oktober LÆS INDE I BLADET OM: Sommerhøjskole Vigsø Bugt Nyt fra socialrådgiveren Anmeldelse af autizme.dk Eventyrteatret Nyt fra lokalforeningerne

2 LANDSFORENINGEN AUTISME INDHOLD INDMELDELSE I FORENINGEN Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemsskabet er personligt, men man er velkommen til at melde flere familie-medlemmer ind. Årligt kontingent til Landsforeningen Autisme 100,- kr. + lokalforeningskontingent varierer fra 50,- til 100,- kr. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Mobil: Jeg er forælder til pårørende til Navn: Jeg har selv diagnosen født år: Jeg er Fagperson Andet Kommentarer: og er født år: Leder...4 Ekstraordinær generalforsamling...7 Sommerhilsen fra Vigsø Bugt...8 Beretning fra sommerhøjskole Nyt fra socialrådgiveren Støt Landsforeningen Autisme Anmeldelse af autizme.dk Reaktion på formandens beretning Svar til Claus Bo Hansen Penneven, kæreste savnes Center for Autisme: Kursus Handicapdage i Legoland Boganmeldelse: Den»forbudte«sorg Videnscenter for Autisme: Kursus Eventyrteatret Nyt fra ulandsudvalget NLD-gruppen: Eferårslejr NLD-gruppen: Forældrekurser NLD-gruppen: Netværksarrangementer Lej sommerhus på Nordlangeland SIKON Ny redaktionsmail Nyt fra lokalforeningerne Lokalforeninger og udvalg Blanketten sendes til: Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Kiplings Allé 42, 1. sal, 2860 Søborg Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi! Landsforeningen Autisme

3 Kommunalvalget i november en udfordring for alle... Ferie og afslapning kan få de fleste af os til at se lidt lysere og mere positivt på tingene. Redaktionen håber alle har nydt sommeren og dermed er klar til efterårets udfordringer. 170 børn, voksne, pædagoger m.fl. deltog i juni måned i Landsforeningens 1. ste sommerhøjskole i Vigsø Bugt. Det blev en meget sol- og lærerig succes og vi har valgt at bringe et par indlæg fra deltagerne i dette blad. Tak til børn, voksne, hjælpere, ledere og Dansk Folkeferie for en stor indsats. Den 10. september letter 155 deltagere med flyet til Malta for at deltage i det næste af Landsforeningens bredt medlemsrettede arrangementer. Bestyrelsen har bevilget et stort tilskud til dette års store juletur til Tivoli med Eventyrteatrets juleforestilling. Vi har igen i år Glassalen for os selv og dermed endnu en god mulighed for at samles om en populær aktivitet, som måske ikke var mulig hvis vi hver især skulle alene afsted med vores børn i teatret og Tivoli. Og så holder lyset ikke længere. Kommunalreformen trumfet igennem Vi må erkende, at forligspartierne bag kommunalreformen kun lyttede til sig selv og stort set gennemførte sine forslag uden ændringer. Mange har deltaget i debatten, høringssvar er afgivet og mange møder, konferencer m.v. er afholdt men lige meget hjalp det. Landsforeningen Autisme er fortsat stærkt betænkelige ved at de nye kommuner skal overtage stort set alle områder, men det er nu en realitet og vi må prøve at sikre os den fornødne indflydelse på vores børns fremtid. Det er derfor af allerstørste vigtighed, at vi tvinger de opstillede kandidater til kommunalvalget i november, til at tage stilling til vores område. Vi skal forlange realistiske planer på alle områder: Der skal være en kvalificeret vejledning og rådgivning i kommunerne og de lokale PPR-kontorer skal sikre at alle får adgang til udredning og tidlig indsats. Specialundervisningen skal styrkes uanset om det er i form af specialskoler, centerklasser eller enkeltintegreret støtte og hjælp. Vi kan ikke acceptere at økonomi og dårlig forvaltning skal være en hindring for en velorganiseret og rationel indsats på undervisningsområdet. Hver kommune skal straks have fagligt funderede planer for ungdomsuddannelserne, hvor der på den ene side skal der tages hensyn til vores børns handicap og på den anden side skal der ydes samme indsats og undervisning, i varighed og omfang, som for andre unge mennesker. Kommunerne er forpligtet til at yde specialundervisning til voksne og endelig vil kommunerne på boligog beskæftigelsesområdet, herunder forskellige former for institutioner, skulle løfte nogle omfattende opgaver. Ligeværdighed skal være et af de nøgleord, som vi bringer frem til vores kommunale politikere og de bør forpligte sig til at sikre dette i den kommende 4-års valgperiode. Vi bør åbent støtte de kandidater, som har indsigt i handicappedes forhold og et troværdigt bud på en politik og handlingsplaner for området. Vi har brug for ambassadører i alle kommunalbestyrelser og vi skal vide at være kompetente og seriøse samarbejdspartnere. Derfor vil Landsforeningen også søge at få pladser i de kommunale handicapråd og/eller de mange andre råd, nævn og fora der opstår i den nye struktur. Med indførelsen af den nye kommunale struktur tror jeg personligt, at kommunalvalget i november har langt større betydning for os og vores børn end et folketingsvalg. Derfor må og skal vi kende vores besøgstid. Rent praktisk er en del lokalforeninger og mange DSI foreninger allerede i gang med at arrangere møder frem mod november. På sit kommende møde vil Landsforeningens bestyrelse drøfte yderlige tiltag og anbefalinger, så vi får bredt vores budskaber ud i landet og sikret et godt valg. National Autisme Plan vugge til grav projektet Kontaktudvalget, som ud over Landsforeningen består af Videnscenter for Autisme, Samrådet af Specialskoler 5

4 Landsforeningen og Center for Autisme, iværksatte i maj måned et omfattende projekt til at beskrive mennesker med autismespektrumforstyrrelser, deres livsforløb, behandlingstraditioner og»best practice«. Målet er et værktøj der på ethvert tidspunkt i livet kan bruges uanset funktionsniveau og hjælpebehov. Planen er på et overordnet niveau vores dokumentation og svar til politikere og beslutningstagere, men den skal samtidig fungere i dagligdagen som inspiration og lærebog for fagfolk, pårørende, venner og andre interesserede. Repræsentanter for mere end 40 skribenter og eksperter mødtes i Middelfart for at drøfte linjerne i projektet, som skal offentliggøres i forbindelse med SIKON konferencen i april næste år. Den Nationale Autisme Plan skal danne grundlag for dannelse af et Nationalt Autisme Råd med deltagelse af pårørende, fagfolk, politikere og andre kendte. Læs hele oplægget til projektet på Strukturændringer også i Landsforeningen Overalt i landet er foreninger i gang med at tilpasse sig den nye kommunale virkelighed. Det er en svær proces, men det haster bl.a. fordi de nye kommunalbestyrelser og regionsråd allerede skal i funktion fra årsskiftet. Vores hovedorganisation DSI vedtager på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i begyndelsen af september en ny kommunal baseret struktur. Dette sker bl.a. for at være på plads til de kommunale Handicapråd, men også for at styrke samarbejdet med det nye VISO en vidensorganisation som blandt andet vil omfatte Videnscenter for Autisme. På baggrund af et oplæg fra Landsforeningens bestyrelse afholdt vi tidligere i år en debatdag om vores egen interne struktur. Der er almindelig enighed om at struktur, vedtægter m.v. skal tilrettes men der er også et ønske om at gå stille og roligt frem. Strukturændringerne vil naturligvis få størst betydning for de områder i landet hvor der er mange kommunalsammenlægninger og nye opdelinger på grund af regionsgeografien. Omvendt er det nødvendigt at få en klar og entydig struktur som kan give arbejdsro til de kommende udfordringer. Et færdigt forslag med ny struktur, vedtægter og forretningsorden er under udarbejdelse. Det skal til debat på alle niveauer og fremlægges til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling i Middelfart søndag den 9. oktober 2005 kl Vel mødt! Morten Carlsson LANDSFORENINGEN AUTISME Ekstraordinær generalforsamling Søndag den 9. oktober 2005 kl samt efterfølgende frokost i Middelfart KursusCenter, Oddevejen 8, 5500 Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Hvorfor ny struktur i Landsforeningen Autisme? Oplæg om baggrunden for og nødvendigheden af nye vedtægter Åben debat 3. Vedtagelse af de nye vedtægter og evt. forretningsorden 4. Evt. Forslag til ny vedtægter samt baggrundsmateriale kan ses på foreningens hjemmeside eller rekvireres fra sekretariatet fra den 20. september Forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling skal være sekretariatet i hænde senest den 25. september I forbindelse med Landsforeningens ekstraordinære generalforsamling afholder Landsforeningens bestyrelse samt lokalforeningernes bestyrelser et kursus fredag aften samt lørdag med henblik på at styrke de enkelte bestyrelsesmedlemmer kompetence og færdigheder i bestyrelsesarbejdet. Fuldmagt til ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. oktober 2005 Herved gives fuldmagt til: Navn: Adresse: Navn på den, der udsteder fuldmagten: Navn: Adresse: Bemærk: Kun medlemmer, som har betalt kontingent og ikke står i restance, kan stemme ved den ekstraordinære generalforsamling. Dette gælder både ihændehaver og udsteder af fuldmagten. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6 Husk husk husk: Medbring kvittering for betaling for både ihændehaver og udsteder! 7

5 Sommerhøjskole Sommerhilsen fra Vigsø Bugt.. Forventningsfulde drog vi, en familie på 4 far, mor, datter på 17 og dreng på 15 med autisme til Vigsø for at finde ud af, hvad en Sommerhøjskole var for noget. Vi ankom en lørdag eftermiddag i strålende solskin til centeret, og fik anvist en dejlig hytte med udsigt til Vesterhavet. Alle deltagerne var samlet i et afsnit af centeret. Der var arrangeret fællesmiddag den første dag det var en overdådig middag, og snakken kom godt i gang rundt om ved bordene skønt at man ikke skulle lave mad den 1. dag! Vi havde på forhånd været spændt på hvordan både sønnen og datteren ville trives men det var der ingen grund til børnene med autisme blev delt i»farve«grupper efter alder/funktionsniveau, og i en dejlig rolig atmosfære hyggede de med forskellige aktiviteter hver formiddag. Datteren var lidt spændt/forbeholdende over for hvad en»søskende grupper«var allerede efter første dag havde en del af de unge fundet sammen både fra søskende gruppen og blandt de unge aspergere, hvor de aftalte at mødes om aftenen for at snakke og hygge. Vi deltog i de forskellige temaer hver formiddag, blandt andre forældre, og man kunne nikke genkendende til mange problemstillinger samt få en del nye input både fra foredragsholderne og de andre forældre. Det var ofte hårdt psykisk, da det gav grund til mange tanker/følelser man dagligt går og gemmer på, men samtidig foregik det i et forum, hvor alle er i samme båd, så udbyttet blev stort. Vi fik sat hoveder på en del af de personer der står bag Landsforeningen Autisme, og information om opbak- ning og hjælp til at håndtere nogen af de ting man ellers selv går og kæmper med. Der blev løbende arrangeret aktiviteter som rundbold forældre mod børn og fodbold med hold af blandet forældre, søskende og børn med autisme hvilket ind i mellem krævede stor tolerance, men også gav både motion og hygge. Hver aften blev grillen tændt, og man kunne deltage under eller efter middagen efter lyst. Sct Hans aften, som i år kunne holdes i dejlig tørvejr, blev en rigtig hyggelig aften, i sær de unge der nu virkede som en sammentømret gruppe, snakkede, grinede og hyggede sig. Mulighederne var mange, fra forhindringsbane, badeland med rutsjebane, fællesaktiviteter til bare at slappe af ved huset i det varme solskinsvejr, som der var masser af! Efter en uge med utrolig mange input døgnet rundt, pakkede vi bilen, mens datteren var rundt og sige farvel og udveksle tlf. nr. (hun har fortsat kontakt med flere af dem hun traf i Vigsø). Tak for en spændende uge og tak til foreningen for det flotte arrangement. Vi er klar hele familien til at deltage igen til næste år. Sommerhilsen fra en»mættet«og glad familie 8 9

6 Sommerhøjskole Beretning fra sommerhøjskole Endelig var vi fremme ved Dansk Folkeferies Feriecenter ved Vigsø Bugt, trætte, forventningsfulde og spændte, hvor vi fik en rar velkomst af Ulla fra Landsforeningen Autisme, efter mange timers kørsel hjemme fra Smørhullet og utallige stop undervejs. Sommerhøjskole for børn med autisme FANTASTISK! Det måtte være en sikker sommerferiesucces, så jeg var tidligt klar med tilmeldingen til Landsforeningen. Og nu stod vi her, ikke langt fra Hanstholm og med udsigt til Vesterhavet, når det danske sommervejr er bedst. Klar til fælles middag, strandtur, dragebygning, badelandet mv. sammen med godt 100 andre forældre og børn. Foreningen har sandsynligvis brugt mange timer på planlægning af Sommerhøjskolen. Hjemme hos os havde der også forestået en større forberedelse. Foruden fremstilling af dag- og ugeskemaer, Boardmaker og billeder til opholdet, var der ikke mindst brugt meget tid på at forberede min datter på højskoleopholdet. Ud over standard rejsebagage, havde vi mange overflødige ting med: Kæphest, cykel, telt (»nødudgang«, hvis alt blev for uoverskueligt), sovebamse, eget sengelinned, rulleskøjter, bøger, diverse legetøj mv., alt sammen velkendte ting som var med til at skabe tryghed i ukendte omgivelser. Det var INGEN FERIE. Alle døgnets 24 timer i 6 dage. Og dog på en måde afslappende, ved netop at være blandt»lige«. At det er i orden at være et barn, der taler, spiser, går og leger anderledes. Min datter og jeg delte hus med en anden familie, og det var i sig selv en dejlig stor og positiv oplevelse, samtidig med at det dog øgede»arbejdspresset«og ønsket om en ekstra medhjælper med blækspruttearme. Forberedelserne hjemmefra gjorde dog heldigvis min datter rimelig motiveret overfor de mange nye oplevelser ugen igennem, så det lykkes også at deltage i fælles rundbold, fodbold, se tryllesjov, hoppeborg, forhindringsbane m.v. Mens børnene var i trygge hænder og lavede spændende ting, var der om formiddagene foredrag for forældrene. Foredrag om kommunikation, fremtiden, ret og pligt, fysisk aktivitet samt samarbejde med fagfolk. Emner der ugerne efter højskoleopholdet gav anledning til mange overvejelser og henvendelser til blandt andet vores kommune. Tiden til at debatter og den værdifulde udveksling af erfaring forældre imellem var for mit vedkommende dog nærmest forstummet under højskoleopholdet, fordi mulighederne for at snakke sammen med andre forældre uden at børnene overhørte samtalerne, var meget begrænsede. Men alligevel står jeg/vi tilbage med mange positive indtryk. Det første ophold på Sommerhøjskole med Landsforeningen Autisme, er slut. Vi er begge mindst lige så trætte som syv dage tidligere, men min datter er fyldt op med mange gode oplevelser og jeg med fornyet energi til fortsat at arbejde for min datters vilkår. Bilen var også fyldt op med endnu mere»overflødigt«bagage, store, bløde, runde, hullet. Alle sammen uundværlige sten samlet på Vigsø Strand. En særlig tak til Ulla og Lars fra Landsforeningen. Håber at Sommerhøjskolen består til næste år, om end i endnu bedre form. Birgitte Wacher 10 11

7 Nyt fra socialrådgiveren Jeg startede pr i en ny stilling i Landsforeningen Autisme. Telefonrådgivningen blev kraftigt udvidet i forhold til tidligere, og jeg har haft en del henvendelser især i juni måned, mens juli er præget af sommerferien. Det har været meget spændende, og forespørgslerne har været meget forskellige. Et af de områder, der har fyldt en del, er dækning for tabt arbejdsfortjeneste, som jeg her vil skrive kortfattet om. Hvis man vil have en bredere orientering, kan jeg henvise til Landsforeningens hjemmeside. Dækning for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens 29 Ydelsen kan kun ydes til forældre til et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Der er flere betingelser, som skal være opfyldt: Barnet skal bo i hjemmet Det er en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet Det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, der passer det Der er et indtægtstab Vejledningen til 29 giver nogle eksempler på børns funktionsniveau, hvor det kan være relevant for forældrene at få dækning af tabt arbejdsfortjeneste: Børn og unge med et stort behov for pleje og overvågning, fordi de er fysisk svage eller ofte får sygdomsanfald Børn og unge med et stort behov for tilsyn, fordi de ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger og derfor risikerer at komme til skade eller skade andre Børn og unge, der sover meget uroligt eller lidt, så forældrene ofte skal tilse de om natten Børn og unge, som skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser Børn og unge, hvis sygdom varierer meget i forhold til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag, om barnet kan være i dagtilbud eller skole Børn og unge, som på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko ikke kan være i dagtilbud eller skole. Det er muligt at få dækning for tabt arbejdsfortjeneste, selv om barnet/ den unge er i dagtilbud/skole hver dag, hvis det f.eks. er nødvendigt at være omkring barnet/den unge hele tiden, når det er hjemme. Det kan måske være dækning på deltid, ligesom man også kan få dækning, hvis man f.eks. nogle gange om året skal ledsage barnet til undersøgelser, eller der er en periode, hvor barnet ikke kan komme i daginstitution eller skole m.v. Forældrene kan dele en dækning for tabt arbejdsfortjeneste, eller de kan i særlige tilfælde begge få det f.eks. ved en alvorlig sygehusindlæggelse eller lægelig samtale, hvor begge bør være til stede (også selv om den ene af forældrene ikke bor sammen med barnet/den unge). Landsforeningen Det er vigtigt at tage højde for, hvorledes hel eller deltids dækning for tabt arbejdsfortjeneste påvirker ens fremtidige ret til arbejdsløshedsdagpenge. Så man bør altid sørge for kontakt til A-kassen og få skriftlig orientering/dokumentation for, hvorledes man er stillet. Dækning for tabt arbejdsfortjeneste vil dog altid ophøre, når den unge fylder 18 år. Man kan modtage dækning i 3 måneder herefter som en slags afviklingsperiode, hvis man ikke har fået arbejde. Beregning af dækningen Udgangspunktet er altid den tidligere bruttoindtægt altså lønindtægt eller indtægt fra selvstændig virksomhed og ikke arbejdsløshedsdagpenge, barselsdagpenge eller kontanthjælp. De tillæg, der er en del af pågældendes løn, skal medregnes i kompensationen f.eks. en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Ydelsen reguleres hvert år pr. 1. januar efter en satsregulering. Dækningen er skattepligtig og udbetales efter beregning af skat og AMbidrag. Hvis man har besparelser i form af transport og pasning, skal besparelserne trækkes fra nettoydelsen. Man har ret til et tillæg til ferie. Tillægget er 1% af den modtagne bruttoydelse fra det forudgående år og skal udbetales pr. 1. maj. Når man stopper med at modtage kompensation, er tillægget på 12,5%

8 Ledighed Hvis man modtager hjælp efter SL 29 og mister sit arbejde, kan kommunen i op til 3 måneder bevilge en særlig supplerende ydelse, der ikke er afhængig af éns egne eller ægtefællens økonomiske forhold. Afgørelser Kommunen har pligt til, hvis borgeren ønsker det, at give en skriftlig afgørelse. Det bør man altid få især i disse tilfælde, så man er sikker på, hvad der er aftalt. Hvis kommunen giver afslag, skal afgørelsen begrundes, og kommunen skal give klagevejledning. Kommunen er også forpligtet til at hjælpe borgeren med at klage. Aktindsigt Kommunen har pligt til at føre en journal om det, der foregår omkring borgeren. Man har altid ret til aktindsigt i sin egen journal. Støt Landsforeningen Autisme Gaver er afgiftsfri for Landsforeningen Autisme, da vi er godkendt i henhold til ligningslovens 8 A. Beløbets størrelse er ikke afgørende. Udover at gaverne kan anvendes ubeskåret i foreningens arbejde, er de også med til at sikre, at Landsforeningen Autisme fortsat bliver godkendt i henhold til ligningslovens 8 A. Gaver til Landsforeningen Autisme kan trækkes fra på selvangivelsen. Hvis du giver mere end kr. 500,- pr. år, er gaven fradragsberettiget. Betaler du f.eks ,- i år 2005, får du et fradrag på kr. 500,-. Der kan maksimalt fratrækkes kr ,-. Vil du støtte Landsforeningen Autisme de næste 10 år? Det kan du gøre ved at oprette et gavebrev til fordel for Landsforeningen Autisme. Du får fuld fradragsret på selvangivelsen. Gavebrevet er en 10 årig aftale, der betyder, at du hvert år indbetaler et fast beløb til Landsforeningen Autisme. Beløbet fastsætter du selv. Til gengæld kan du trække hele beløbet fra på selvangivelsen ifølge Ligningsloven 12. Det gælder også for beløb på mindre end kr. 500,-. Støt Landsforeningen Autisme på konto Anmeldelse af autizme.dk Som bror til en autist må man finde sig i meget. Forældrene svigter, bror/søsteren er irriterende eller voldelige og vennerne forstår ikke hvad der er galt med ham/hende. Heldigvis har det for mig og alle med en autistisk bror eller søster aldrig været svært at få hjælp eller møde ligesindede. Med autizme.dk er hjælpen nu blot et klik væk. Sidens væsentligste formål synes at være at man som bror eller søster til en autist kan få hurtig hjælp og rådgivning fra den dygtige psykolog Therese eller Kristina, som er søster til pige med autisme og Camilla som selv har diagnosen Aspergers syndrom. Men siden har meget andet at byde på. Den er først og fremmest sat flot og moderne op, med baggrund som en opslagstavle i et travlt liv. På opslagstavlen kan man med blot ét klik komme videre til blandt andet»brevkassen«og»mødestedet«, hvor man kan blandt andet finde indlæg fra andre søskende og selvfølgelig også selv bidrage med egne erfaringer. Af andre spændende tiltag kan man teste sin viden omkring autisme, og er den ikke tilstrækkelig kan et besøg under»spørgsmål og svar«og»leksikon«hurtigt rette op på det. Men det vigtigste og bedste omkring siden er at den er lavet med det ene formål at hjælpe og rådgive en gruppe mennesker der ofte kan have følelsen at blive overset og at stå alene. Dens redaktører skriver med stor viden og en passion for emnet der gør at den er interessant for både søskende og forældre. Mine varmeste anbefalinger til et besøg og en tak til sidens redaktører herfra. Nikolaj Astrup Carlsson, 16 år 14 15

9 Landsforeningen Åbent brev til formand Morten Carlsson og redaktøren af foreningens blad Reaktion på formandens beretning fra generalforsamlingen refereret i sidste nummer af foreningens blad I beretningen er formanden citeret for at»vi skal skaffe flere medlemmer, ikke så meget for kontingentet, men ligeså meget fordi vi for hvert medlem modtager kr. i tilskud årligt«. Dette udsagn faldt allerede ved første gennemlæsning mig, et medlem med et halvt års tid på bagen, for brystet, idet jeg mener at foreningen vel er sat i verden for at hjælpe medlemmer med autisme inde på livet, og tale autismeramtes sag i medier og overfor politikere, og IKKE for at samle penge sammen. Jeg går ud fra at det er tips- og lottomidler der tales om. Jeg havde derfor gerne set at man også havde nævnt tydeligere hvad foreningen gerne vil arbejde med i det/de kommende år, og dermed hvad midlerne skal bruges til. Jeg har i flere år deltaget i Hovedbestyrelsen i Adoption & Samfund, og et af de steder hvor vi ved et stort medlemstal har kunnet gøre os stærke, ja det er ved at vort medlemstal har kunnet afspejle at hovedparten af adoptanterne VAR medlemmer af 16 foreningen, så i vore drøftelser overfor politikere har foreningens ord haft en god vægt, hvilket også har afspejlet sig i de ændringer der har været på området adoption, herunder en helt ny lov der kom i år 2000, hvor mange af vore ønsker til en sådan lov blev gennemført. På vort område er der også andre interessenter, og også her har vort medlemstal givet rygrad til at vi stod stærkt i debatten. Jeg håber at det er sådan formanden har ment, men hvad han så har fået givet en forkert drejning i beretningen. Jeg ved ikke hvor mange medlemmer hvor det er hele familien der er medlemmer, men ellers var her vel et område man kunne sætte ind for at øge medlemstallet, i vort tilfælde er bare jeg meldt ind, men familien består jo af en forælder mere og en autismeramt dreng, så ved at lave et»familie-medlemskab«ja der tror jeg man kunne øge tallet, dette blot til inspiration. Med venlig hilsen Claus Bo Hansen Svar til Claus Bo Hansen... Tusind tak for din reaktion på generalforsamlingsreferatet i sidste nummer af bladet. Det er alt for sjældent at vi får reaktioner og mulighed for at debattere. Referatet er naturligvis en meget kort beskrivelse af et 3,5 time langt møde og derved falder nogle detaljer og nuancer ofte væk. Jeg er ganske enig med dig i at en medlemsfremgang og volumen i sig selv ikke er meget bevendt. Via den skriftlige beretning (som er optrykt i sin fulde ordlyd på vores hjemmeside), den mundtlige beretning og debatten på generalforsamlingen vil der kunne dannes et billede af det stigende antal initiativer og medlemsaktiviteter som er midlerne til at opnå vores mål og opfylde landsforeningens formålsparagraf. Jeg vil undlade en opremsning, men også via dette blad vil man kunne se at vi overalt har fremgang ikke kun i aktiviteterne, men også i vores position i den politiske debat og indflydelse på beslutningerne. Vi har mange tillidsfolk rundt omkring, der deltager i arbejde på mange niveauer og centralt deltager vi i forskningsprojekter, råd og nævn, arbejdsgrupper o.s.v. Faktisk kan vi med et medlemstal, der nu runder 3500 være stolte af, at vi som pårørende der alle selv har børn med ASF, har kræfter til dette store arbejde. Endelig vil jeg fremhæve vores netop udvidede socialrådgivning, en kommende udvidelse af bladet og det store projekt National Autisme Plan (fra vugge til grav). Alt dette for 100,- kr. årligt + max. 100,- kr. til en lokalforening årligt! Finansieringen foregår kun delvist ved kontingentindtægter. Vi har en del opsparede midler og fonde som giver et afkast men den absolut største indtægtskilde (over 1 mill. kr. årligt) kommer fra tips- og lotto midlerne. Tildelingen af midler foregår efter en vægtning, som bl.a. bruger vores omsætning som parameter men i langt højere grad antallet af individuelle medlemmer. Derfor tillader jeg mig at fastholde, at hvis vi fortsat skal have fremgang i aktiviteterne er det nødvendigt med flere midler og her er ideen bag tips- og lottomidlerne netop»at toppe«op på foreningernes kontingent. Der er altså ikke tale om at vi er en indsamlingsforening. Jeg har netop i min formandsperiode peget på at vi skal frigøre så mange midler som muligt til initiativer og aktiviteter. Vi skal ikke samle til bunke eller gemme til mursten. 17

10 Landsforeningen! Det individuelle medlemskab er ikke særligt praktisk, men nødvendigt fordi vi får»toppet«kontingentet op med 4 til 5 gange i tips- og lottemidler. Vi har et udmærket system, der sikrer at en familie ikke får flere blade ind af samme brevsprække. Omvendt har et tiltagende antal medlemmer fået indmeldt bedre halvdele, søskende, bedsteforældre og venner ind i foreningen. Med dette beskedne bidrag til årligt kontingent bidrager de dermed til arbejdet og opfyldelse af vores formål. Morten Carlsson, landsformand Penneven, kæreste savnes! Jeg er en ung pige på 33 år, autist, jeg er god til at skrive og snakke, men kan f.eks. ikke regne. Jeg er høj og slank med blå øjne. Jeg savner en dejlig, smilende fyr til at holde i hånden og kæle med. Enten er du også en velfungerende autist med lyst til en kæreste eller måske asperger. Vi kan begynde med at skrive sammen, hvor vi kan fortælle lidt om os selv, måske med et billede. Jeg bor i Virum i et bofællesskab. Skriv til mig, jeg venter spændt. Alle får svar! Billet mrk. Til bladets adresse Konference om autismespektrumsforstyrrelser og ledsagende psykiatriske komplikationer for alle interesserede (Tilmelding kan ske på og her kan du også læse mere om konferencen) Følgende emner vil blive belyst på konferencen Depression OCD (Obsessive Compulsive Disorder) ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) Tourette syndrom Adfærdsforstyrrelser Psykoser og skizofreni TIDSPUNKT Tirsdag den 27. oktober 2005 kl (registrering fra kl. 9.00) STED Comwell Holte, Kongevejen 195, 2840 Holte PRIS PR. DELTAGER Kr ,-. Prisen dækker kursusmateriale og forplejning OPLÆGSHOLDERE Per Hove Thomsen, professor i børne- og ungdomspsykiatri, overlæge, dr. med. Torben Isager, overlæge TIL-/FRAMELDINGSFRIST 30. september 2005 på

11 Boganmeldelse»Et barn giver et menneske en plads i historien og i tiden...«vi har hermed fornøjelsen at invitere til HANDICAPDAGE I LEGOLAND Fredag den 16. og lørdag den 17. september 2005 Det glæder os at kunne tilbyde alle handicappede og deres medhjælpere gratis entre/fri adgang til aktiviteterne (dog med undtagelse af Statoil Trafikskole) i LEGOLAND på ovennævnte dage. Tilbuddet om gratis entré gælder for max. 1 medhjælper pr. handicappet (kørestolsbrugere eller andre handicappede, hvor en medhjælper er påkrævet dvs. at man pga. sit handicap ikke er selvhjulpen). Lørdag den 17. september vil der være underholdning på Piratscenen med LEGOLAND Garden og Jacob Andersen, vinder af»stjerne for en aften«. Yderligere oplysninger om arrangementet fås hos Pia Toftdahl på telefon (direkte nr.). Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig. Om fredagen har parken åben fra kl (aktiviteterne lukker kl ) og om lørdagen fra kl (aktiviteterne lukker kl ). Vi glæder os til at byde jer velkommen. Med venlig hilsen LEGOLAND A/S Henrik Höhrmann Direktør Dybt i vores hjerte ligger der en konstant sorg en sorg som det er forbudt at tale med andre om. Sorgen over at vores børn med ASF ikke blev de børn, som vi som nybagte forældre drømte om og havde forventninger til. En sorg som er svær at forholde sig til vores børn er ikke døde, de lever, men ikke det liv vi troede eller håbede på. Gurli Fyhr er forfatter til bogen»den forbudte sorg om forventninger og sorg omkring det handicappede barn«, som på en god og overskuelig måde fører læseren gennem sorgens faser. En bog, som er højst relevant for alle pårørende til mennesker med ASF at læse. Det er 12 år siden min søn fik sin diagnose (infantil autisme), men jeg skulle ikke læse mange sider af bogen før jeg pludselig var tilbage der, hvor vi stod foran det store dybe hul og hele min søns fremtid ja hele familiens fremtid med et var forandret. Tilbage til den tid, hvor sorgen og bekymringerne fyldte hele tilværelsen og hvor det var så svært at bearbejde alle de følelser, som rumsterede rundt. Vanskeligheden ved som forældre at kunne støtte hinanden fordi vi befandt os hver sit sted i sorgarbejdet vanskeligheden ved at tale med familier og venner om barnet. Men også genkendelsen af, hvordan sorgen med tiden kom til at forandres i takt med bearbejdelsen af den og kom til at fylde mindre i tilværelsen, uden at den dog derved er forsvundet. For den vil altid være der, som en mor til et udviklingshæmmet så smukt får udtrykt:»hvor i hele verden skulle vi kunne rejse hen for at få lært sådanne lektioner som disse som handler om livets virkelige mening? Hvorhenne skulle vi ellers nogensinde kunne lære os så meget fra dem, som selv ved så lidt?«gurli Fyhr: Den»forbudte«sorg Om forventninger og sorg omkring det handicappede barn. Kan købes hos: Komiteen for sundhedsoplysning, tlf , Pris: kr. 100,

12 ! Eventyrteatret Eventyrligt Jule-show og Tivolitur for Landsforeningens medlemmer Landsforeningen har købt en hel teatersal kun til vores medlemmer Lørdag den 3. december 2005 kl i Glassalen i Tivoli, København Hvert år har Eventyrteatret meget stor succes med en ny flot juleforestilling fyldt med sang, dans og iørefaldende musik. Det forrygende og humoristiske show er for børn i alle aldre. De medvirkende er alle børn og unge som igennem et helt år er blevet undervist og trænet af professionelle musical og teaterfolk. Der er rig mulighed for samtidig at få en familiedag ud af besøget i Tivolis julemarked. Den flot pyntede og oplyste have er fyldt med et væld af aktiviteter, udstillinger og boder. Tivoli er åben kl og det vil ikke være svært at komme i den rigtige julestemning og få købt mandelgave eller nydt en gløgg med æbleskiver. Landsforeningen Autismes bestyrelse har ydet et betragteligt tilskud til denne oplevelse og derfor er billetpriserne meget rimelige: Følg med på vedr. juleforestillingen. De meget rimelige billetpriser er: Voksne 50,- kr. og børn (t.o.m. 17 år) 25,- kr pr. billet. Ekspeditionsgebyr pr. bestilling: 25,- kr. Af praktiske hensyn sælges alle 950 billetter som unummererede. Billetter kan bestilles pr. telefon alle hverdage undtagen onsdag kl eller pr. mail: fra mandag den 5. september Billetterne (som også gælder som adgangsbillet til Tivoli) sendes straks sammen med en opkrævning. Glæd jer til en dejlig oplevelse! 22 23

13 Nyt fra Ulandsudvalget Nyt fra U-landsudvalget Nye ansigter i U-landsudvalget Hanne Veje overtager posten som tovholder omkring udvalgets aktiviteter i Indien efter Bente Gad Johansen. Mogens Andersen og Søren Dalgaard er desuden indtrådt i udvalget. Tillykke med fødselsdagen og en stor tak til Bente Gad Johansen Bente Gad Johansen, modtager af Autismeprisen ved Verdenskongressen i Herning 2004, fylder 75 år. Bente har været aktiv på autismeområdet i 52 år, og har fungeret som tovholder på Landsforenings U-landsaktiviteter i en lang årrække, og har rejst i både Indien, Ghana og Tjekkiet. bejdspartner, AFA, Action For Autism, gennem forskellige projekter. AFA er snart færdig med at opføre en ny skole, for børn og unge med autisme. U-landsudvalget planlægger at sende en eller to repræsentanter til indvielsen af den nye skole. U-landsudvalget har taget initiativ til at starte en indsamling af relevant materiale/overskudsmateriale (informationstavler, skrivegrejer, skrivehæfter, legetøj m.m.) fra skoler og andre institutioner i Danmark. De indsamlede ting skal puttes i kasser, som skal sendes til Indien i en container. og producerede lige omkring 200 rigtigt flotte tegninger. De dekorerede kasser blev stablet op til en hel kunstmur, som både børn og voksne kunne beundre. Kasserne med tegningerne befinder sig nu i sekretariatet i Søborg, hvorfra de skal sendes videre, når indsamlingen slutter. U-landsudvalgets takker alle børn for hjælpen med at gøre kasserne så flotte! Vi er sikre på, at de kommer til at vække glæde. Bente har valgt at trække sig fra arbejde i U-landsudvalget, og i stedet lade sin entusiasme og sit store engagement komme Dansk Flygtningehjælp i Nykøbing Falster til gavn i de kommende år. Bente glæder sig til at få lidt mere tid på de hjemlige breddegrader, og lidt kortere til arbejdet. Bente superviserer fortsat institutioner på autismeområdet (samt U-landsudvalget). Papkasser til Indien U-landsudvalget har siden 1996 støttet Landsforeningens indiske samar- I Indien smider man ikke noget væk. Heller ikke papkasser, for dem kan man bruge til opbevaring, i mangel af reoler og kommoder. På sommerhøjskolen i Vigsø arrangeredes derfor en»interaktiv infoudstilling«, hvor familierne kunne studere informations-plancher omkring Indien og AFA s skolebyggeri, og hvor børnene kunne tegne flotte tegninger, som siden blev lamineret og sat på kasserne til de indiske børn. De danske børn på sommerhøjskolen hyggede sig gevaldigt i tegnestuen, 24 25

14 NLD-gruppen Nyt fra NLD-gruppen... Efterårslejr 2005!! I år afholdes NLD-gruppens efterårslejr i weekenden fredag 30/9 søndag 2/10 i Øm-borgen (www.omborgen.dk), som ligger naturskønt ud til Mossø i nærheden af Ry. Der er familieværelser til alle og masser af fællesrum og arealer. Adresse: Ømborgen, Lindholmvej 13, 8680 Ry. Tilmelding kan ske via menupunktet»arrangementer«på eller til formand Katrine Hald Kjeldsen på / tlf Her kan I også få opklaret eventuelle spørgsmål. Der plejer at være rift om pladserne, så det er vigtigt at tilmelde sig hurtigt. Der er et loft på 75 deltagere. Af hensyn til planlægning af aktiviteter er det vigtigt at angive, hvor mange børn og voksne, det drejer sig om, børnenes alder, og hvem det er, der har NLD. VIGTIGT: Husk også at angive, om det første gang, I deltager på lejr. Pris: 200,- kr. pr. deltager. Forældrekurser NLD-gruppen afholder forældrekurser om børn og unge med Nonverbal Learning Disorder (NLD). Kursets målgruppe er forældre, som er medlemmer af NLD-gruppen. Kursusunderviser: Hanne Veje Pris: 200,- pr. person inkl. frokost, kaffe og kage samt kursusmaterialer. Der ydes ikke kørselsgodtgørelse. Østkursus: Tidspunkt: Søndag 11.9., kl Sted:»Hotellet«Oehlenschlægersgade København V. Tilmelding kan ske via menupunktet»arrangementer«på eller til næstformand Tine Østergaard på / tlf (efter kl. 18) Vestkursus: Tidspunkt: lørdag 17.9., kl Sted: Fasterholt Forsamlingshus Ejstrupvej 4, Fasterholt 7330 Brande Pris: 200 kr. pr. person, forplejning inkluderet. Tilmelding kan ske via menupunktet»arrangementer«på eller til formand Katrine Hald Kjeldsen på /tlf (efter kl. 18) Netværk Sjælland, Fyn og øerne afholder netværksarrangement Tidspunkt: Søndag 28. august kl Sted: Hovedindgangen til Frederiksberg Have (dér hvor Frederiksberg Allé rammer Pile Allé/Allégade) Medbring: Tæppe, evt. tov, bold eller lign. til leg, samt kage eller andet godt til fælles glæde og drikkevarer til eget forbrug. Vel mødt! Tilmelding: Via menupunktet»arrangementer«på eller til bestyrelsesmedlem Christine Swane på (efter kl. 18) 26 27

15 Landsforeningen Nyt fra lokalforeningerne Lej sommerhus på Nordlangeland Som medlem af Landsforeningen Autisme har du mulighed for at leje dette dejlige sommerhus på Nordlangeland. Et rummeligt sommerhus på 111 m 2, hvor der er plads til hele familien og med dejlige udendørs arealer. Hvis du vil leje sommerhuset kan du gå ind på foreningens hjemmeside: eller på Lokalforeningen Fyns Amt hjemmeside: og se priser og billeder af huset. 28 Reservér datoen allerede nu: Mulighed for oplæg på SIKON-konferencen 2006 Mandag den 24. og tirsdag den 25. april Ja, vi er allerede i gang igen med planlægningen af næste års konference. Hvis du vil være med her som oplægsholder for en interessegruppe (workshops) (oplæg og debat ca. 2 timer incl. pause), så kan du kontakte Oskar Plougmand på eller telefon På Landsforeningens hjemmeside kan du finde yderligere oplysninger, betingelser og vejledning. Ny Af hensyn til planlægning af kommende blade, har redaktionen valgt, at oprette en selvstændig mailadresse forbeholdt indlæg til medlemsbladet. Vi ser frem til at modtage jeres indlæg på følgende RIBE AMT Hyggeligt arrangement på Midtgård Den havde vi et medlemsarrangement på Midtgård ved Esbjerg, ca. 30 medlemmer mødte op og vi grillede, spillede fodbold, tegnede, hoppede i hoppepude, og studerede gårdens dyr. Trods regnvejr havde vi en rigtig hyggelig dag sammen med nogle rigtig glade og dejlige børn og deres forældre. Pigeaften den 1. september Den kl holder vi en pigeaften i samarbejde med Familieplejen i Esbjerg. Det foregår i Familieplejens lokaler på Bakkevej 1 i Esbjerg. Vi håber på en hyggelig aften sammen med en flok glade piger. Søskendekursus på Årre Skole Den afholder vi et søskendekursus på Årre skole fra kl (ca.) Poul Malling kommer og fortæller om, det at have en handicappet bror eller søster (for søskende). Forældrene kan imens nyde en kop kaffe/the sammen, og evt. udveksle erfaringer. Visitkort Vi har fået lavet visitkort, der kort fortæller at vores barn er handicappet, hvilket handicap det drejer sig om og hvor man evt. kan finde flere oplysninger om emnet. Det er meningen at forældre kan bruge dem til at dele ud når de måske står i en kø i f.eks. Legoland og der er nogen der kigger fordi barnet ikke kan finde ud af at stå i kø og derfor opfører sig anderledes. Det har været et ønske fra medlemmerne så nu har vi prøvet at lave dem. 29

16 Nyt fra lokalforeningerne ROSKILDE AMT Netværksgrupper Netværksgruppe-møderne er ganske uformelle, hvor vi mødes og udveksler erfaringer og nyheder omkring vores børn med mere... Kontakt Susanne Nielsen, tlf eller Kirsten Christensen, tlf Mødedatoer: Torsdag den 8. september og torsdag den 1. december Sted: Møderne afholdes fra kl i lokalet over Domapoteket i Roskilde Søskendekursus forhåndsinteresse Søskende fra den kommende Region Sjælland, dvs. Storstrøms, Vestsjællands og Roskilde Amter, bedes kontakte os for at oplyse, om man kunne være interesseret i at deltage i et søskendekursus, som kan danne grundlag for et senere netværk. Der er endnu ikke planlagt et kursus, men jeres forhåndsinteresse kan danne grundlag for behovet herfor. Venligst mail navn og alder på søskende der kunne ønske at deltage til Temaaften Søskendeforhold I samarbejde med Roskilde Amt afholdes temaften for forældre omkring søskendeforhold Foredragsholder: Michael Falck Sørensen, Sofieskolens fritidshjem. Tid: Onsdag den 5. oktober 2005, kl Sted: Amtsgården, Køgevej 80, Roskilde. Deltagere: Forældre i Roskilde Amt Evt. oplysninger og tilmelding kan ske på på vores hjemmeside eller til Susanne Nielsen tlf Ved tilmelding bedes alder på søskende oplyst. Seneste tilmelding den 28. september STORKØBENHAVN Arrangementskalender 2. halvår 2005 Gå-Hjem-møde»Udfordringerne på Autismeområdet i en ny kommunalstruktur«onsdag den 31. august kl Lyngby Kulturhus v. Kinopalæet Programmet kan ses på Lokalforeningens hjemmeside. Tilmelding på eller aften«tirsdag den 13. september kl på Kiplings Allé 42,1., 2860 Søborg (Landsforeningens sekretariat). En aften hvor du/i har mulighed for at møde andre forældre og hvor Socialrådgiver Inge Louv kommer og fortæller om Serviceloven»Mødet med kommunen«. Vi vil også tale om dannelse af netværksgrupper bl.a. pige-netvæksgruppe. Familieweekend i Gilleleje den 1. og 2. oktober»vanskelig adfærd hos børn med autismespektrumforstyrrelser«. Den primære målgruppe er klassisk infantile til moderat fungerende børn. Der bliver bl.a. oplæg ved Psykolog Bo Hjelskov Jørgensen, konsulent på Videnscenter for Autisme. Program og tilmeldingsskema er lagt ud på hjemmesiden. Hvis du/i ikke har adgang til en computer, så ring på og få tilsendt et program og tilmeldingsskema. Vi planlægger opstart af et»klub«- tilbud i en 3 måneders periode med start ca. 1. oktober. Målgruppen er de unge voksne fra ca år. Det vil blive et tilbud om at mødes een gang om ugen på Kiplings Allé 42,1., 2860 Søborg. Vi planlægger med at få fat i nogle computere så en af aktiviteterne kan være»netcafé«. Man kan også forestille sig en tur i biografen eller en aften med musik og god mad, et spil skak eller blot en hyggesnak med andre måske med samme interesse. Meget mere om det på hjemmesiden i løbet af september måned

17 Nyt fra lokalforeningerne SØNDERJYLLANDS AMT VEJLE AMT Skibet Skole i Vejle har haft 25-års jubilæum Skibet Skole er Vejle Amts skoletilbud til børn og unge med autismespektrumforstyrrelse. Takket være dygtige lærere, et godt miljø og et fantastisk samarbejde med psykologer og specialundervisningskonsulenter har man skabt et fortrinligt undervisningsmiljø og nogle rigtig gode fysiske rammer, om end de endnu engang er ved at blive for trange til skolens nuværende 55 elever. TEMADAG 26. NOVEMBER 2005 VISUELLE KOMMUNIKATIONSFORMER Købmandskolen, Dronning Margrethes Vej 6-12, 6200 Aabenraa Kl Forældre og pårørende til børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser ved, hvor svært det kan være at kommunikere med en person, der har denne diagnose. Ofte er man i tvivl om budskabet er forstået. Der findes mange metoder og vi ønsker at give vores medlemmer mulighed for at stifte bekendtskab med nogle af de mest anvendte. Vi har atter fået to gode foredragsholdere til at komme og fortælle om de forskellige kommunikationsformer: Poul Hansen fra Værkstedet Åmosen vil vil fortælle om digital kommunikation. Trine Uhrskov fra Aspergers Ressource Center vil fortælle om KAT-Kassen, social stories og tegneseriesamtalen. Pris: 150,- kr. Tilmelding og betaling senest 28. oktober! For yderligere oplysninger kontakt: Annette Lund Dreyer, tlf , Marian Thomasen, tlf , Indbydelse sendes til vores medlemmer og andre interesserede kan indhente oplysninger på hjemmesiden i løbet af september måned! Kørelejlighed søges... Er der andre her fra Sønderjylland, der skal til kurset»autistisk tænkning et spørgsmål om stil kognitiv stil«i Odense den 17. november 2005? I så fald kunne vi måske arrangere kørsel sammen. Jeg bor i Agerskov, og mit tlf.nr. er Så kan du/i ringe, hvis vi skal finde ud af noget. Hilsen Ingrid Igennem årerne har mange hundrede unge mennesker været igennem Skibet Skole og har derved fået en god start på voksenlivet. I anledning af jubilæet blev der bl.a. husket tilbage på skolens første 25 år ved udgivelsen af et jubilæumstidsskrift. Selvfølgelig var lokalforeningen i Vejle Amt også repræsenteret og vi havde nogle hyggelige samtaler med både pårørende og tidligere elever. Vi fik også et par nye medlemmer, selv om der jo stadigvæk er god plads til flere medlemmer, så hermed en opfordring til at melde jeres pårørende ind i foreningen f.eks. som fødselsdags- eller julegave. RESERVÉR DATOEN! Tirsdag den 11. oktober 2005 afholder lokalforeningen debatmøde omkring strukturreformen. Lørdag den 12. november 2005 afholdes kursus med titlen Psykisk og fysisk konflikthåndtering 32 33

18 Nyt fra lokalforeningerne Lokalforeninger og udvalg 34 ÅRHUS AMT Lokalforeningen Autisme, Århus Amt har fået helt ny bestyrelse På generalforsamlingen som blev afholdt på Hinnerup Kollegiet tirsdag den 29. marts blev der valgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer og samtidig meddelte Grete Gjøl at hun ønskede at fratræde. Efterfølgende har også de resterende 3 bestyrelsesmedlemmer valgt at trække sig. Marianne Banner, som også er bestyrelsesformand for Langagerskolen og Specialskoler i Danmark er valgt som ny formand. Den nye bestyrelse bestod fra starten af 5 medlemmer, der alle har deres udgangspunkt i Forældregruppen Århus Amt (en netværksgruppe for forældre til børn med autisme fra 0-18 år). Ved indkaldelse af ekstra suppleanter har lokalforeningen sikret sig at de repræsenterer alle aldersgrupper inden for handicapgruppen og derfor får den nødvendige forudsætning for, at arbejde med en fra»vugge til grav«politik. Den afgåede formand Grete Gjøl, som i sin tid var med til at stifte foreningen, har igennem en menneskealder, gjort et stort og flot stykke arbejde, for at forbedre forholdene for mennesker med autisme. Uden hende ville Århus Amt ikke høre til blandt de fremmeste inden for autismeområdet. Den»nye«lokalforening har holdt sit første arrangement en aften hvor bestyrelsen dels præsenterede sig selv, dels havde indbudt 10 forskellige gæster med tilknytning til arbejdet med autisme i Århus Amt. Bestyrelsen kunne glæde sig over et meget stort fremmøde (omkring 130), hvilket vi kun har kunnet tolke som et behov for flere arrangementer i fremtiden. Lokalforeningen Århus Amt har allerede nu indledt et samarbejde med de andre lokalforeninger i den kommende region, da det nu, med den nye kommunalreform er ekstra vigtigt, at være med, hvor der er indflydelse at få. Kommende arrangementer i foreningen kan findes på lokalforeningens hjemmeside på så hold øje med hjemmesiden da den fremover vil få et mere aktivt indhold. Bornholms Regionskommune: Max Kjær...Tlf Henrik Nielsen...Tlf Frederiksborg Amt: Allan Jensen...Tlf Charlotte Sloth Jensen...Tlf Fyns Amt: Pernille Saxtrup...Tlf Carsten Sørensen...Tlf Færøerne: Lea Wolles... Tlf Eivin Simonsen... Tlf Grønland: Ando Møller... Tlf Inger Platou... Tlf Nordjyllands Amt: Jørn Poulsen...Tlf Bente Jessen...Tlf Ribe Amt: Formand & Lone Jessen...Tlf Ringkjøbing Amt: Søren Dalgaard...Tlf Lena Ubbesen...Tlf Roskilde Amt: Knud Rasmussen...Tlf Susanne Nielsen...Tlf Storkøbenhavn: Ulla Møller-Christensen...Tlf Annette Junker Karpinski...Tlf Storstrøms Amt: Vivi Rasmussen...Tlf Birthe Friis...Tlf Sønderjyllands Amt: Preben Nielsen...Tlf Lene Ravnsgaard...Tlf Vejle Amt: Kollektiv ledelse, kontaktperson: Winnie Skjødt...Tlf Birgitte Petrowski...Tlf Vestsjællands Amt: Benny Chordt Hansen...Tlf Merete Steentoft...Tlf Viborg Amt: Kollektiv ledelse, kontaktperson: Peter K. Nielsen...Tlf Birgit Flæng Jørgensen...Tlf Århus Amt: Marianne Banner...Tlf Frans Theisen...Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i lokalforeningen) Aspergerudvalget: Kontaktperson: Aage Sinkbæk...Tlf Efterskoleudvalg, Øst: Kontaktperson: Hanne Veje...Tlf NLD-gruppen: Kontaktperson: Katrine Hald Kjeldsen...Tlf U-Landsudvalget: Kontaktperson: Morten Carlsson...Tlf

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service LANDSFORENINGEN AUTISME Støttemuligheder efter lov om social service Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse af, at ikke

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME

LANDSFORENINGEN AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner Historien

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service

Støttemuligheder efter Lov om social service Støttemuligheder efter Lov om social service Kreds Limfjord 1.3.2017 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 02 March 2017 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår.

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår. FRA Først vil vi ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår, hvor vi vil håbe at der sker yderligere fremskridt i udforskningen af sclerose gåden. Det er måske ikke et så ringe ønske, slet ikke efter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Maj 2007

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Maj 2007 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Temadag om inklusion i folkeskolen side 3 Referat fra generalforsamlingen side 4+5 Regnskab side

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Fredagsbrev!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Århus$Friskole$fredag$d.26/9$$2014$$$$$$$$!

Fredagsbrev!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Århus$Friskole$fredag$d.26/9$$2014$$$$$$$$! FredagsbrevÅrhus$Friskole$fredag$d.26/9$$2014$$$$$$$$ Farlige(riddere(og(smækre(ungmøer Vi har haft en forrygende uge med vores tema: Middelalder/Rollespil. Bålhytten er omdannet til KRO med forskellige

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening

Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening 22-02-2012 19:00 Hos i Fredensborg Mødetype: Bestyrelsesmøde /opfølgning Referent: Helle Ordstyrer: Deltagere: (kasserer og bedstemor til ra, Victor og Emma)

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere