Vi har brug for kr. i november og december

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har brug for 160.000 kr. i november og december"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. 4 December 2011 / 12. årgang ISSN: FOTO: NIELS KOUSGAARD Vi har brug for kr. i november og december Ansatte I KPI er vi så privilegerede nu at have to pædagogiske medarbejdere, Carsten Hjorth Pedersen og Niels Kousgaard; sidstnævnte på fuld tid siden 1. august. Det er skønt at have to så kompetente ansatte, der kan supplere og sparre med hinanden, og ikke mindst dygtiggøre os andre ude i landet. Og en kyndig regnskabsfører som Nanna Jensen, der styrer tallene. Opgaver og tilbud I årets løb udkom hæftet Anerkendelse i kristent perspektiv skrevet af vores to ansatte og Hans Jørgen Hansen, og Gyldendal bad Carsten om at skrive en artikel om Hvor normativ må skolen være? til Gyldendals Pædagogikhåndbog. Flot at blive regnet med der! Åndsfrihedsprojektet, som ledes af Carsten, er i en konstruktiv og dynamisk proces i den 24 personer store arbejdsgruppe. Vi glæder os til, at teserne om åndsfrihed kan gøre sin virkning i inder- og yderkredse. For begge ansattes vedkommende blev det til mange medvirkener rundt i landet på kristne skoler, på konfirmandkurser, i kristent børneog ungdomsarbejde samt for prædikanter, ledere og forældre. Se på hele det righoldige tilbud af emner, som vore ansatte gerne kommer og giver til børne- og ungdomsmedarbejdere, forældre, kirkelige undervisere/forkyndere, studerende, børnehaver, efterskoler, friskoler og højskoler. Send bud efter Carsten eller Niels, som bl.a. gerne medvirker på konfirmandlejre etc.! Økonomi Når vores ansatte er ude at medvirke, tjener de penge til KPI. Disse udgør faktisk ca. 30 % af vores indtægter. Så vi siger ja tak til de opgaver, vi bliver bedt om at løse. Men hovedindtægtskilden er fortsat gaverne fra vores venner. Frem over har vi større udgifter end tidligere pga. fuldtidsansættelsen af Niels. Alene i 2011 drejer det sig om ekstra kr. I årets to sidste måneder har vi brug for kr. De kr. er nødvendige for at nå vores budgetmål for gavebrevsgaver og almindelige gaver. De kr. er nødvendige for at halvere det underskud på ca kr., som vi har måttet budgettere med. For et lille institut som KPI er det mange penge. Derfor er din gave så afgørende! Tro og tak Vi må tro på, at Gud, der havde omsorg for enken og Elias (1 Kong. 17), også har omsorg for KPI. Vi må tro, at Gud via vore venners gaver vil gøre sit under, så KPIs oliekande og melkrukke ikke bliver tom! Tak til Gud for alle hans velgerninger mod KPI indtil i dag, og tak for din forbøn og økonomiske støtte. Må Gud velsigne dig! Birthe Marie Kristensen, kasserer i KPI Side Tanker om åndsfrihed Nådegaver og pædagogik KPIs repræsentantskab Køb et KPI hæfte

2 2 3 Tanker om åndsfrihed Af Thorstein Hjorth Balle, Seniorforsker v. Grundtvig Centret og Århus Universitet Jeg et utroligt glad for, at KPI og Carsten Hjorth Pedersen i efteråret 2010 tog initiativ til det såkaldte åndsfrihedsprojekt, som jeg nu har deltaget i siden da og det faktisk i særlig grad, fordi jeg sammen med tre andre har udgjort en skrive- og redaktionsgruppe, hvis opgave det har været at komme med forslag til udformning af 21 teser om åndsfrihed, som kan underskrives af de 24 personer fra meget forskellige sider af det kirkelige landskab, som er med i selve projektgruppen. Lærerige drøftelser Arbejdet, såvel i den store gruppe som i vores lille firemandsgruppe har været overordentlig spændende og givende og på mange måder overraskende. Jeg kommer selv fra en grundtvigsk sammenhæng, idet jeg er med i styrelsen for Grundtvigsk Forum. Det er bestemt en del af vores grundtvigske selvforståelse, at der er højt til loftet i vores sammenhænge, så vi, der ser os selv som de rette Grundtvigs arvtagere, burde jo vide på fingrene, hvad åndsfrihed er. Men selv på den baggrund og måske derfor (!) har det været uhyre lærerrigt at have de drøftelser, om begrebet åndsfrihed og en nutidig realisering heraf, som vi har haft. Der var, må jeg erkende, meget autopilot i min forforståelse, både af åndsfriheden og andres (troede jeg: manglende) forståelse for den. På mange måder en helt typisk reaktion og holdning hos folk, der mener, de er de faktiske patentindehavere af svaret på et bestemt spørgsmål i tilværelsen. Arbejdet i gruppen har lært mig noget andet! Udelukkelse eller afgrænsning Ud over at være aktiv i Grundtvigsk Forums styrelse har jeg på forskellig vis gennem mange år haft min gang i de frie, grundtvig-koldske skoler. Senest i ni år som forstander for Den frie Lærerskole i Ollerup (DFL), der tilbyder en 5-årig læreruddannelse med særlig henblik på lærerarbejdet i de frie, grundtvig-koldske skoler. Også på denne institution sættes med henvisning til Grundtvig åndsfriheden højt, og i hverdagen forsøges den praktiseret som noget helt centralt. Forskellighed er en styrke, er et af de mange kanoniske udsagn i den forbindelse. Der er ingen tvivl FOTO: SXC.HU om, at den meget ihærdige italesættelse af det grundtvigske, herunder tankerne om åndsfrihed, som foregår på DFL, skaber en forståelse af os selv som rummelige og accepterende over for forskellighed. Men netop en selvforståelse. Arbejdet i åndsfrihedsgruppen den store såvel som den lille har imidlertid også understreget for mig, at opbygningen af en sådan selvforståelse gennem relationen til en bestemt livsopfattelse (i.e. den grundtvigske) er en tvetydig sag. Lige så meningsfuldt og identitetsskabende det er at indfælde sig i en sammenhæng med en bestemt, relativt defineret livsholdning, som fx også indeholder FOTO: SXC.HU kampen for åndsfrihed, lige så ekskluderende kan en sådan sammenhæng være. Det giver nemlig ikke mening at tale om en livsholdningsbestemt sammenhæng uden at kunne afgrænse den. Hvad falder inden for sammenhængen, og hvad gør ikke? Men i samme øjeblik, man foretager denne afgrænsning, står man over for problemet med dem og os. Der er nogle, der er os og, der en nogle, der er dem. Og hvordan man end vender og drejer det og naturligvis giver andre den samme ret til at være udelukkende altså at man udviser åndsfrihed så er udelukkelse grundlæggende af anden karakter end åndsfrihed! Og for mig gælder det i forbindelse med alle livsholdningssammenhænge. Også en religiøs og dermed kristen. Selv om en religiøs livsholdning må indebære en tro på en absolut sandhed, så retfærdiggør det aldrig udelukkelse. Det kristne evangelium rummer efter min tolkning ikke udelukkelse. Jeg er ikke sat til at være dommer over nogen i salighedsspørgsmål. Heller ikke over dem, der vil gøre sig til dommere i sådanne sager! Jeg har ikke løsningen på dette indbyggede dilemma ved en åndsfrihedspraksis, og arbejdet i gruppen har da heller ikke givet mig løsningen, men samværet og drøftelserne har bestemt skærpet dette dilemma for mig. Andres uforståelige opfattelser At vise åndsfrihed må altid, som noget helt afgørende, indeholde arbejdet med at lytte til og forstå andres opfattelse af og ønsker til livet. Og netop denne anstrengelse skal stå sin prøve, når man sætter sig i samme rum som folk med helt andre og uforståelige (!) opfattelser og vil arbejde sammen med dem mod et fælles mål. Naturligvis er det også en nødvendig del af åndsfriheden at have ret til at modarbejde opfattelser, som er én ganske imod, men ens hævdelse af åndsfriheden bliver dog noget svækket, hvis ikke man kan sidde sammen og lytte og tale selv om man eventuelt til sidst går hver til sit med uforrettet sag, fordi forskellene er for store til samarbejde. Den der aldrig tvivler... Altså: forholdet mellem åndsfrihed i teori og i praksis er blevet tydeligt for mig gennem arbejdet i projektet. Åndsfrihed er ikke blot de andres ret til at mene, hvad de vil, og tale og handle derefter. Den må også indebærer mit forsøg på at søge en forståelse bag de synspunkter og holdninger, som de andre kan have, og som kan være mig stærkt imod. Dette betyder ikke, at jeg i sidste ende skal acceptere deres opfattelser, slet ikke, men det betyder, at min kamp imod deres holdninger, må ske på et respektfuldt og indfølende grundlag, og på samme tid være inkluderende og udelukkende. Det er svært (grænsende til det umulige)! Og det bliver det ikke mindst, når det bliver et kabinetsspørgsmål (nogle ville altså nok kalde det et salighedsspørgsmål). Men åndsspørgsmål er ikke at sammenligne med politik. I politik kan man sige: Her til og absolut ikke længere! (det giver f.eks. ikke mening på demokratisk vis at afskaffe demokratiet), men sådan kan man ikke sige, når det drejer sig om ånd. Åndelige spørgsmål vil altid have en tvivlsdimension. Et menneske, der aldrig tvivler på det, han anser for sandheden, kan ikke udvise åndsfrihed tror jeg nok! Selv over for den modstander, man bekæmper af al sin magt, må man overholde spillets regler og unde ham friheden til at slå igen, og det vil sige, at ved at bekæmpe ham på denne måde anerkender man hans menneskelighed og menneskeret og indrømmer hvor fast man end holder på sit sin egen menneskelige svaghed og begrænsning, der hænger sammen med, at man kun gennem synden kan skimte sandheden. (Professor Holger Kjær). (Pædagogisk konsulent, Niels Kousgaard, Løgumkloster)

3 4 5 Nådegaver og pædagogik Af Carsten Korsholm Poulsen, undervisningskonsulent i Indre Mission Naturgave, nådegave og pædagogik Naturgaver er den udrustning (fysisk og psykisk), alle mennesker får gennem arv, miljø, opvækst og livserfaring. Nådegaver er den åndelige udrustning, alle kristne mennesker modtager fra Gud. For begge slags gaver gælder, at det dybest set er Guds Ånd, der giver dem til os. Helligånden er nemlig livgiveren for både det fysiske, psykiske og åndelige liv. Pædagogik er at hjælpe medmennesker til at udfolde og udvikle sine muligheder og tilegne sig viden og færdigheder. Umiddelbart ser pædagogikkens udrustning med dens viden og værktøjer ud til at ligge i kassen med naturgaver. Men findes der også ting i kassen med nådegaver, der kan bruges til at løse de samme opgaver? Ja, jeg ser pædagogiske aspekter i bl.a. de tjenester, som nådegaverne til at være underviser, diakon, hyrde, leder og sjælesørger udruster os til. Der er store pædagogiske udfordringer både i børneklubbens undervisning, i Vi tilsender gerne KPIs bedeliste Hvert kvartal udarbejder Carsten Hjorth Pedersen og Niels Kousgaard en bedeliste, der omtaler deres aktiviteter i kvartalet. Hvis du ønsker at få denne tilsendt på , er du meget velkommen til at sende en til så sender vi bedelisten til dig, indtil du afmelder den igen. Vi er taknemmelige for enhver, som på denne konkrete måde lever med i KPIs arbejde. bibeltimeholderens bestræbelser på at danne overblik i tilhørerne, i diakonens møde med den svage, i hyrdens omsorg for, at fårene går i den rigtige retning, i lederes mentorarbejde og i sjælesørgerens støtte til livsvandringen. Flere andre tjenester med tilhørende nådegaver, som rummer pædagogiske aspekter, kan sikkert nævnes. Pædagogikken hjælper nådegaven Mennesker er ikke ens! De er forskellige i køn, alder, kultur, evner, læringsstil, kærlighedssprog og 119 andre ting. Megen kristen foretagsomhed inden for undervisning, forkyndelse og diakoni har behandlet mennesker som én stor masse. Eller mere præcist: Man har rettet sine aktiviteter ind efter én bestemt type, og de andre har så måttet indstille sig på det. Sagt i mavesprog: Man har regnet med, at alle skulle have samme slags næringsstoffer. Og man har regnet Bed for KPI Jesus siger:»bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.«kristent Pædagogisk Institut Ansgarvej 8, 3400 Hillerød Tlf SXC.HU med, at alle skulle have maden tilberedt og serveret på samme måde. I virkelighedens åndelige verden er der naturligvis nogle basale næringsstoffer, som alle kristne skal have. Men de har brug for forskellige mængder af det til forskellige tider. Og de har forskellig appetit og smag. Selv om de skulle have præcis det samme, skulle det under alle omstændigheder tilberedes og serveres på forskellige måder, for at de fik det indenbords. Her kan pædagogikkens viden og værktøjer støtte og supplere nådegaven på afgørende områder. Tillad mig at bruge et eksempel fra min hverdag: Som taler står jeg ofte i den situation, at jeg gerne vil have tilhørerne til at blive medaktører, så de får arbejdet med det, jeg giver dem. Snak sammen i grupper om disse spørgsmål! er bestemt ikke altid den bedste form. Både fordi den serveres så tit, og fordi den kun passer til nogle personer og til nogle typer opgaver. Jeg har nådegaven til at undervise, men savnede nogle redskaber. Jeg tog derfor et kursus i Cooperative Learning og har nu en hel masse dejlige redskaber, så jeg kan servere maden langt mere varieret! Og fordi det tiltaler flere folks appetit, er jeg overbevist om, at der ryger mere indenbords. Det er dybest set Guds Ånd, der forvandler de ord, der kommer indenbords, til tro. Men det pædagogiske redskab medvirker til, at der kommer mere indenbords. Og dermed har Guds Ånd mere at forvandle, end hvis han kun havde det, der kom ind ved almindelig snak-sammen-servering. Sagt helt generelt kan pædagogikken hjælpe i ethvert møde med et andet menneske. Den kan hjælpe os til bedre at forstå dette menneske, fx gennem lytte-teknik og adfærdsteorier. Den kan hjælpe os til bedre at formidle til dette menneske, fx gennem kommunikationsredskaber og indlæringsstrukturer. Nådegaven hjælper pædagogikken I NT findes det græske ord pædagog i 1 Kor 4,15 og Gal 3,24f. Grundbetydningen er en betroet slave hos en rig herre. Denne slave skal være pædagog for herrens søn, så denne får en god og beskyttet opdragelse efter de idealer, herren fastsætter. Det kan vi oversætte til den åndelige virkelighed: Dybest set er pædagogik hjælp til selvhjælp og i udvidet perspektiv: hjælp til den proces, hvor det enkelte menneske udvikler og udfolder sine muligheder. En proces, hvor de kræfter, Gud har lagt i mennesket, og den øvrige velsignelse fra Gud hen ad vejen, spiller en afgørende rolle. Vi skal forsøge at støtte denne proces og lede den hen imod de idealer, som vores herre altså Gud har fastsat. Det er ikke en frivillig sag. Vi er slaver/tjenere, der skal gøre det, vi får besked på. Og det er afgørende, at vi hele tiden lever i bevidstheden om, at de, som vi pædagogiserer på, ikke er vores ejendom eller noget ligegyldigt. De er Guds ejendom, som han elsker, og som han inderligt ønsker det allerbedste for! Dette syn på vores pædagogiske virksomhed kan nådegaven i høj grad hjælpe os til at have. Nådegaven kan hjælpe os til at se vores ansvar og til at se begrænsningerne i ansvaret. Ligesom herrens søn kunne finde på at gå veje, som pædagogen ikke ønskede, kan mennesker i dag finde på at vælge andre veje. Vi har ansvar for at gøre vores arbejde godt, men heller ikke mere. Pædagoger kan yde hjælp til selvhjælp, men kun til den, der selv kan og vil hjælpes og selv vil arbejde med. Dette ligger i det kristne menneskesyn; men en del af nådegaveudrustningen til pædagogiske tjenester må være, at dette menenskesyn forstærkes hos den kristne pædagog. Både for at gøre vedkommende dygtigere og for at beskytte vedkommende mod at påtage sig et forkert ansvar for lille eller for stort (det mest almindelige blandt os er nok et for stort ansvar). Også andre dele af det kristne menneskesyn må nådegaven forstærke, fx dets varme og glæde og syn for alle de ting, der sjældent ses med effektivitetens briller. Tilbage til eksemplet med min brug af nådegaven til at undervise. Her kan min nådegave hjælpe min brug af det pædagogiske værktøj. Min nådegave kan via menneskesynet give mig en ansvarlig og ligeværdig relation til mine kursister. Min nådegaves skarpsyn mht. til, hvad folk har brug for, og hvordan overblik og detaljer skal formuleres, er med til at sige mig, hvilke typer af Cooperative Learnings strukturer, jeg kan bruge, og hvordan jeg skal tilpasse dem. Det samme er min nådegaves opmærksomhed på, hvilket åndeligt udbytte folk rent faktisk får. Denne evaluering er også med til, at jeg kan udvælge og skærpe de rette værktøjer i min tjeneste. Almindeligt arbejde, der dufter At bruge mine åndelige gaver i mit menighedsarbejde er oplagt. Men kan jeg bruge dem i mit almindelige job også? Er det ikke at misbruge dem? Er det ikke at snyde at prøve at bruge Guds særlige kraft til at hjælpe mig med min lønindtjening? Den slags tanker har jeg fundet hos mig selv og andre. Lad os se på sagen! Vores almindelige job er en del af Guds skabervilje med os. Vi må bruge naturgaverne, som han har givet os, til at udføre hans skabervilje. Nådegaverne er en udrustning, vi har fået for at kunne være Kristi legeme i vores eget lokalområde (1 Kor 12). De er så at sige de overnaturlige evner, Kristus har. Kristus brugte også sine naturgaver i tjenesten. Han brugte sin krop til at gå fra sted til sted, sin hjerne og forstand til at tale et forståeligt sprog, sit kendskab til det lokale liv til at finde billeder til lignelserne osv. Derfor må vi som Kristi legeme også bruge vore naturgaver i den åndelige tjeneste som menighed. Men hvad med det almenmenneskelige liv, vores job og vores almindelige gøren og laden? Vi kan spørge på en anden måde: Hvornår skal vi være Kristi legeme? Er det kun, når vi er i menigheds-tjeneste? Hvornår er vi for resten det? Hvis jeg sidder som sjælesørger i et rum i kirken, er jeg naturligvis. Men hvis jeg møder et menneske i parken på min lørdag eftermiddags tur, og vi får en alvorlig snak på bænken, så er jeg da forhå-»» Lille Hjælper Jeg har taget ideen fra Anders And: Georg Gearløs Lille Hjælper. Vi kristne er Guds Lille Hjælper: skabt af ham og sat til at arbejde med på hans store plan. I tegneserien har Lille Hjælper kun et hoved: en stor pære. I min udgave har han også et hjerte. Vi skal ikke kun hjælpe med mekanikken, men også med følelser og åndelige værdier. bedekortmindrefoto.indd :39:31

4 6 7»» bentlig også Kristi legeme? Eller hvis lige sammensmeltning af forståelse, menhæng er de tre vigtigste nok: det sker i arbejdstiden? Da jeg skal være Kristi legeme overalt, hvor jeg er, må jeg bruge min udrustning overalt. Altså må jeg bruge mine nådegaver overalt, også hvis jeg fx er ansat som pædagog. Dog skal vi huske Guds ord om, at I har fået det for intet, giv det for intet (Matt 10,8). Så at bruge sin nådegave til at helbrede ved at åbne en privat praksis og helbrede folk mod betaling, må være misbrug. Men at bruge Guds gaver i det almenmenneskelige arbejde, han har betroet mig, må være helt efter Guds tanker. Og lad os bede Gud om, at vi altid kan udføre det, vi nu gør, bedst muligt. Men også den anden vej rundt: De naturgaver, vi får og udvikler gennem vores arbejde (uddannelser, erfaring osv.), kommer os tit til gode i vores menighedsarbejde. En anden afgørende del af udrustningen er Kristi kærlighed (1 Kor 13). Vi skal som fællesskab og enkeltpersoner være Kristus for andre. Midt i vores ufuldkommenhed kan mennesker inden for eller uden for menigheden møde Kristus gennem os. Denne velsignede virkning, denne duft af Kristus (2 Kor 2,14-16), kan komme, når vi står i et direkte menighedsarbejde. Den kan også komme, når et barn oplever en ubetinget kærlighed hos sin lærer (der, muligvis uden at barnet ved det, lever sammen med Kristus). Den kan komme, når et menneske under genoptræning mødes af den forunder- indlevelse, tålmodighed, fasthed og udfordring, der er så kendetegnende for Kristi kærlighed, og som nu dufter videre i den discipel, der er ansat i den pågældende afdeling. Duften kan komme, når en underviser formår at fastholde sin tro på det værdifulde i alle sine elever, trods barske vilkår. Denne duft, der får nogle til at opsøge mere af samme slags, er en afgørende del af det, at menigheden er Kristus på sit sted og i sin tid. Derfor er det ikke bare tilladt, men befalet at bruge nådegaveudrustningen også til at dufte i sit almindelige arbejde. Åndskraft og håndkraft Kristi duft er en åndelig ting. Den kristnes tjeneste skal fremme Guds rige. Troen kommer i spil her. Så Helligånden skal med. I den sammenhæng er det godt at genkalde sig de gamle munkes motto: Bed og arbejd. Husk begge dele! Bøn er en uundværlig del af enhver kristen aktivitet. Men bøn kan ikke erstatte aktiviteten. Der findes en from dovenskab, hvor man siger: Det er ikke menneskers kraft, der udretter noget, men alene Gud. Så det bedste, vi kan gøre, er ikke at stå i vejen for Gud. Så vi bliver hjemme på sofaen! Eller i en mere raffineret udgave: Det her må ikke virke ved menneskelig kraft, så vi bruger så lidt menneskelig kraft som mulig, så vi ved, at hvis der sker noget, er det Gud, der virker! Imod denne fromme dovenskab kan der indvendes mange ting. I denne sam- 1. Det bedste budskab fortjener også den bedste pædagogik! Ikke som en manipulation, der erstatter budskabet og dets overbevisende kraft, men som en støtte for budskabet. 2. Det drejer sig om tro; ja, men troen bor i kroppen og sindet. Gud har skabt os således, at troen i langt de fleste tilfælde kommer ad den almindelige kommunikationsvej: gennem vores øjne og ører. Derfor gælder nogle af de vilkår, som pædagogikken arbejder med (læringsstile, formidlingsform osv.), også i forkyndelse og kristent fællesskab. 3. Nådegaver giver os en guddommelig kraft eller evne; men den gør os ikke guddommeligt gode eller ufejlbarlige. Vi er stadig begrænsede mennesker og knap så begrænsede syndere! Alt dette gør, at nådegaver er noget, der skal arbejdes med. De skal opflammes (2 Tim 1,6). Der skal arbejdes med dem. Mange ydremissionærer har vist forhandlet med Gud, om ikke det var langt bedre for hans riges arbejde, hvis de lærte fremmedsprog på én nat i stedet for at skulle bruge et helt år på sprogskole. Men i næsten alle tilfælde gik Guds vej med dem om ad sprogskolen! Kort sagt Pædagogik og nådegaver er begge Guds gode gaver til at tjene ham i denne verden. I deres indbyrdes samspil kan de berige og udfordre hinanden til gavn for os og for alle dem, der skal have glæde af vores virke. Den samlede udrustning Her bruges billedet af en spade til at illustrere den samlede udrustning, Gud giver os til en bestemt tjeneste. Meget af spaden kan være naturgave; men i hvert fald håndtaget er nådegave, for spaden skal styres af Helligånden. I praksis kan størrelsesforholdet mellem hvor meget af ens udrustning, der er naturgave og hvor meget, der er nådegave, variere fra tjeneste til tjeneste det er forsøgt illustreret ved, at det hvide er naturgave og det sorte er nådegave. En del af enhver nådegave er, at Gud giver os en særlig velsignet måde at bruge de almindelige redskaber på. En forbeder bruger sin hjerne og mund, sin indlevelsesevne og forståelse (naturgave) på en særlig måde og med en særlig tro (nådegave). En musiker bruger sit gehør og sin tekniske kunnen (naturgave) i tjeneste for menigheden og har forståelse for, hvordan musikken bedst bruges i fx gudstjenester og møder (nådegave). En underviser bruger sit overblik, sin stemme og sine pædagogiske færdigheder (naturgave) til at formidle det rigtige åndelige indhold på en måde, der er i tråd med det kristne menneskesyn (nådegave). KPIs repræsentantskab Et fuldtalligt KPI-repræsentantskab var samlet til møde i Odense den 16. september Fra venstre: Niels Kousgaard, Else Wiwe, Frank Kristensen, Jens Kofoed-Nielsen, Birthe-Marie Kristensen, Carsten Hjorth Pedersen, Lissen Margaard Jensen, Carsten Korsholm Poulsen, Bent Senholt, Karen Aagaard, Bent Molbech Pedersen, Cecilie Nord Hansen, Christel Aagaard, Birthe Koefoed-Hansen, Brian K. Nielsen, Helene Koefoed-Jespersen, Ninna Braüner. Stor tak til lærer på Hedemølle Efterskole, Birthe Koefoed-Hansen (nr. fire fra højre), der har valgt at stoppe efter otte år i bestyrelsen. Tak for dine eftertænksomme bidrag ved vore bestyrelsesmøder og dit store skriftlige bidrag til Katekismusprojektet: Katekismus og bibelhistorie for børn. Heldigvis er Birthe stadig med i KPIs repræsentantskab! Velkommen til privatskolelærer på Randers Realskole, Karen Aagaard (nr. otte fra højre), der er trådt ind Du kan få KPIs Nyhedsbrev pr. Hvis du ønsker at få KPIs Nyhedsbrev i elektronisk form frem for i den papirudgave, du sidder med her, kan det fint lade sig gøre. Det sparer papir og porto, og du foretrækker måske at læse på skærm frem for på papir. Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, sender du en til Så sender vi frem over Nyhedsbrevet som en PDF-fil til den -adresse, du har sendt fra. Men vi skal fortsat have din postadresse, som vi fx bruger, når vi udsender opkrævning af støttekredskontingent. Derfor beder vi dig om at give os besked, når du ændrer såvel postadresse som adresse. i bestyrelsen. Vi glæder os til samarbejdet med Karen, der allerede er godt med i KPI-arbejdet i den 24 mand store gruppe for Åndsfrihedsprojektet. Gud give os lykke og gode råd, sin nådes lys os tilsende! På bestyrelsens vegne Birthe Marie Kristensen

5 Carsten Hjorth Pedersen Afsender: KPI Åbuen Hillerød Køb et KPI-hæfte Carsten Hjorth Pedersen: Mand dig op! Mere maskulinitet i hjem, børnehave, skole og kirke Mand dig op! Der mangler mænd i den pædagogiske verden. I hjemmene, børnehaverne, skolerne, klubberne og det kirkelige arbejde. Der mangler mandlige opdragere og undervisere. Drengene, pigerne, kvinderne og mændene selv lider under det. Det er ikke kvinderne, der er problemet. Det er de manglende mænd, eller rettere: den manglende maskulinitet. For maskulinitet er ikke udelukkende noget, mænd kan bringe ind i børns liv. Det kan kvinderne også; men de kan altså ikke løfte opgaven alene! Det handler ikke bare om at få flere mænd ind på den pædagogiske bane, men også om at bevidstgøre og inspirere de mange kvinder og mænd, som er der i forvejen, til at styrke det maskuline element. Hæftet kommer med nogle påstande om kvinder og mænd, piger og drenge. Nogle er mere underbyggede end andre. Der er ikke tale om en videnskabelig afhandling. Hæftet ønsker først og fremmest at vække debat, eftertanke og handling. Hæftet giver bud på og ideer til, hvad feminin og maskulin pædagogik er. Det opmuntrer mænd til at engagerer sig i pædagogiske opgaver. Børn har nemlig brug for både kvinder og mænd! 32 sider, 40 kr., ekskl. forsendelse (Rabat ved køb af 5 stk. eller flere) Kristent Pædagogisk Institut Ansgarvej 8, 3400 Hillerød Hjemmeside: Telefon: Kristent Pædagogisk Institut 2010 Mand dig op! Mere maskulinitet i hjem, børnehave, skole og kirke Carsten Hjorth Pedersen, Niels Kousgaard og Hans Jørgen Hansen Anerkendelse i kristent perspektiv Carsten Hjorth Pedersen, Niels Kousgaard og Hans Jørgen Hansen: Anerkendelse i kristent perspektiv Kapitel 1 giver en analyse af den anerkendende tilgang ud fra et kristent livs- og menneskesyn. Dette uddybes i kapitel 2, hvor der gives konkret inspiration til lærerne og SFOmedarbejdere. Kapitel 3 giver tilsvarende inspiration til skoleledere. Kristent Pædagogisk Institut sider, 60 kr., ekskl. forsendelse (Rabat ved køb af 5 stk. eller flere) Send os en eller ring os op. Vi ekspederer samme dag, som vi får bestillingen. Hvis du ønsker at give en gave til KPI, kan det ordnes på følgende måder: Benyt det indlagte girokort. Er dette blevet borte, send bud efter et nyt på KPIs kontor. Indbetal gaven via din pc-bank. Vælg en af følgende to muligheder: Gaver til KPI Indbetalingskort/girokort. Vælg korttype 01 og tast KPIs giro-nummer Bankoverførsel. Overfør beløbet til KPIs konto i Danske Bank. Regnr kontonr En samlet årlig gave til KPI på min. 500 kr. er fradragsberettiget på din selvangivelse ( 8a), forudsat KPI har dit personnummer. - KPI udsender i januar kvittering til alle, der har givet minimum 500 kr. i det forløbne år. Nyhedsbrevet udgives af: Kristent Pædagogisk Institut, (KPI) Åbuen 28, 3400 Hillerød, E: Webside: Daglig leder: Carsten Hjorth Pedersen Pæd. kons.: Niels Kousgaard Regnskabsfører: Nanna Jensen Tryk: Helle Høeg/Øko-Tryk Formand for bestyrelsen: Frank R. Kristensen (ansv.red.) Mølkærparken 12, Ødsted, 7100 Vejle, E:

Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen. sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik

Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen. sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik Nyhedsbrev Nr. 3 September 205 / 6. årgang ISSN: 603-8983 Årsskrift 204/5 Hele gruppen i Davidsbyen. Fotos Lars Birkmose KPI i Israel Den 0. til 7. maj 205 arrangerede Ordet og Israel i samarbejde med

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk en margin!

Nyhedsbrev. Husk en margin! Nyhedsbrev Nr. 2 Maj 2011 / 12. årgang ISSN: 1603-8983 Husk en margin! For mange bliver hverdagen effektiv og travl og prioritering en svær øvelse. Vigtige gøremål som indkøb, opdatering af nyheder, job,

Læs mere

Barnetro og voksentro

Barnetro og voksentro Carsten Hjorth Pedersen Barnetro og voksentro Hvilken forskel er der på barnets og den voksnes tro - og hvad betyder det for forkyndelse og oplæring? Kristent Pædagogisk Institut 2007 barn-voksen-tro.indd

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Børn og Gud. Et manifest

Børn og Gud. Et manifest Børn og Gud Et manifest Børn og Gud - et manifest Børn og Gud - et manifest Udsendt april 2013 af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ELM Kids LM Kids Dansk Bibel-Institut Kristent Pædagogisk Institut

Læs mere

Hv ordan få ørenlyd i klubben?

Hv ordan få ørenlyd i klubben? Hv ordan få ørenlyd i klubben? Lissen Margård Bendix Jensen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 2 Ørenlyd i en larmende verden Vi lever i en tid, hvor vi omgives af larm. Larm fra mobilen,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi KH bladetdecember 4 2014 12 Fest på slottet Det blev en kongelig Frøfestival med Les Lancier i flot gallastil, besøg af dronningen og talentshow med masser af kongelige indslag. 5 14 Kristelig Handicapforening

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT 04 inspiration nærvær holdning 28. februar 2014 Årgang 114 Sukker På Lolland Falster og andre steder dyrkes sukkerroer, og de bliver til rigtig meget sukker. Sukker, sukker og atter sukker. Det hvide guld,

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere