Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014"

Transkript

1 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj

2 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2

3 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 2 Formandens beretning & Repræsentationens fremtidige virksomhed 3

4 Dagsorden pkt. 2 Velkommen til mødet Og velkommen til de mange nye lejere i Grønagerparken 4

5 Dagsorden pkt. 2 Præsentation af repræsentationen: Jørgen Lakjer, formand (valgt 2005) Kjeld Letting, kasserer (valgt 2008) Heidi Boddum Bjerregaard, sekretær (valgt 2011) Suppleanter: Helge Topholm & Ivar Olsen (fraflyttet) Revisor: Bodil Kjær 5

6 Dagsorden pkt. 2 Samarbejdet med I/S Århus II i den forløbne periode: Fortsat godt og konstruktivt Mange små problemer løst til gavn for både lejere og udlejer Fælles målsætning Grønagerparken, - et rart sted at bo!! 6

7 Dagsorden pkt. 2 Nye tiltag til forbedringer i boligområdet: Læ mur ved haven, lejemål # nye parkeringspladser Opgradering af 10 lejligheder afsluttet siden sidste møde 9 køkkener og 1 badeværelse 7

8 Dagsorden pkt. 2 Flagning i Grønagerparken: Der flages på alle officielle flagdage Derudover kan man per mail - eller ved at henvende sig til Jørgen i #171, bede om at få flaget hejst ved festlige lejligheder 8

9 Dagsorden pkt. 2 Legepladsen: 9

10 Dagsorden pkt. 2 I juli måned 2013 blev der indkøbt et legehus i Bauhaus 10

11 11

12 12

13 Dana Coltermann 13

14 14

15 Dagsorden pkt. 2 Stormen Bodil 5. December

16 16

17 17

18 Dagsorden pkt. 2 Nyt legehus Leveret af I/S Århus II 18

19 19

20 20

21 Dagsorden pkt. 2 Håndværkerfradrag for lejere: I henhold til skatteloven gælder følgende: Du kan kun få servicefradrag for vedligeholdelsesarbejde, som bliver udført, mens du har fast bopæl i boligen 21

22 Dagsorden pkt. 2 22

23 Dagsorden pkt. 2 Der vil blive lavet en ny udgave i løbet af sommeren. Indhold og regler vil blive koordineret med I/S Århus II Den nye udgave vil blive fordelt til alle lejere 23

24 Dagsorden pkt. 2 Afhentning af Storskrald: Sammen med I/S Århus II vil der blive arbejdet på, igen at få lavet en aftale med Århus Kommune om afhentning af storskrald i Grønagerparken Der vil efterfølgende blive fordelt et notat til alle lejere om regler for aflevering af storskrald til afhentning 24

25 25

26 Dagsorden pkt. 2 Repræsentationens hjemmeside: Indeholder mange nyttige oplysninger om boligområdet Link til I/S Århus II hjemmeside 26

27 27

28 28

29 Dagsorden pkt. 2 Århus Lejerforening: Repræsentationen er fortsat medlem af Århus lejerforening Vi betaler kr om året svarende til kr. 125 per lejer Medlemsskabet er kollektivt, hvilket betyder at det er repræsentationen der på vegne af lejerne kontakter lejerforeningen 29

30 Dagsorden pkt. 2 Vinduespudsning: Tilmelding kan ske på repræsentations hjemmeside eller ved at kontakte Jørgen #171 Vinduerne bliver pudset første uge i ulige måneder Udgiften er fradragsberettiget 30

31 31

32 Dagsorden pkt. 2 Repræsentationens fremtidige virke: Fortsat at varetage lejernes interesser Deltage ved ud/ og indflytningssyn, såfremt lejerne anmoder om det At fortsætte det gode samarbejde med I/S Århus II angående forskønnelse og forbedringer i boligområdet 32

33 Dagsorden pkt. 2 Tak!! til Heidi og Kjeld for et godt samarbejde Spørgsmål til beretningen? 33

34 Dagsorden pkt. 3 Dagsorden pkt. 3 Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for

35 KT Nummer Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej Sabro Start Regnskabsår 2013 Periode 1. Januar December Resultatopgørelse Udskriftdato: 14. maj 2014 Indtægter Regnskab Budget 2 Lejernes kontingent , ,00 3 Vinduespudsning & Læsejl , ,00 4 I/S Århus II, Administrativ support 499,00 100,00 I alt: , ,00 Udgifter 5 Århus Lejerforening , ,00 6 Fællesrådet -150,00 125,00 7 Mødeudgifter -837,40 400,00 8 Nyhedsbreve og pjecer -240,00 800,00 9 Kontorhold -919,25 400,00 10 Kørsel i privat vogn -318,00 200,00 11 Telefon, IT og WEB Hotel , ,00 12 Vinduespudsning & Læsejl , ,00 13 Legepladsen , ,00 14 Havecontainer , ,00 15 Diverse udgifter ,64 0,00 I alt: , ,00 Underskud per 31. december ,06 35

36 Balance per 31. december 2013 Passiver Egenkapital Primosaldo, Danske Bank 8.887,20 Primosaldo, Kasse 24,50 Overskud/underskud ,06 545,64 Aktiver Indestående, Danske Bank 420,39 Kassebeholdning 125,25 545,64 Bodil Kjær Kjeld E. Letting Jørgen Lakjer Revisor Kasserer Formand 36

37 Dagsorden pkt. 3 Overførsler af lejernes kontingent 2013: Kr Budgetteret: Kr Difference: Kr svarende til manglende overførsler for 4 måneder i 2013, i alt Kr Beløbet blev overført i januar måned i år 37

38 Dagsorden pkt. 3 Overførsler af lejernes kontingent 2013 (forts.): Der blev i januar måned indgået aftale med DK Administration om, at lejernes kontingent, som jo opkræves over huslejen, fremover overføres til beboerrepræsentation hver måned 38

39 Dagsorden pkt. 3 (Beretning 2013) Overdragelse af administrationen! Hvorledes skulle repræsentationen forholde sig? 39

40 Dagsorden pkt. 3 I/S Århus II, Administrativ Support: Repræsentationen er behjælpelig med administrative opgaver, f.eks.: Kopiering og fremsendelse af ind/ udflytningsrapporter Kopiering og fordeling af notater til lejerne 40

41 Dagsorden pkt. 3 I/S Århus II, Administrativ Support (forts): Opkrævninger for administrativ support fremsendes til I/S Århus II hver måned Betalinger fra I/S Århus II indsættes på repræsentationens konto i banken, og bogføres i regnskabet som en indtægt Indtægt for administrativ support i 2013: Kr

42 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej Sabro Start Bemærk! Budget 2014 Periode: 1. Januar December 2014 Udskriftdato: 14. maj 2014 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. I alt Indtægter: Lejernes kontingent (incl. tilgode. 2013) I/S Århus II, Administrativ support Lejernes betaling for vinduespudsning I alt: Udgifter: Århus Lejerforening Fællesrådet Mødeudgifter (leje af lokale m.m.) Nyhedsbreve og pjecer Kontorhold Kørsel i privat vogn Telefon, IT og WEB Hotel Vinduespudsning Legepladsen Havecontainer Diverse udgifter I alt: Overskud / Underskud:

43 Dagsorden pkt. 4 Fastsættelse af kontingent Kontingentet er for tiden kr. 27,25 per måned Repræsentationen foreslår, at kontingentet bliver forhøjet til Kr. 28,00 Forhøjelsen vil træde i kraft den 1. juli 43

44 Dagsorden pkt. 5 Behandling af indkommende forslag Forslag fra Annie Skov, #174.1,5 Jeg kunne godt tænke mig at få behandlet vores postkasser, så der kunne komme lejligheds nummer på siden af postkassen 44

45 Dagsorden pkt. 6 Valg af repræsentanter til Beboerrepræsentationen A. Valg af formand (lige år) B. Valg af sekretær/bestyrelsesmedlem C. Valg af kasserer/bestyrelsesmedlem (ulige år) D. Valg af revisor E. Valg af 2 suppleanter 45

46 Dagsorden pkt. 7 Legepladsudvalg: Der bør hurtigst muligt nedsættes et udvalg bestående af minimum 3 lejere. Med reference til repræsentationen får udvalget bl.a. til opgave at: Udarbejde forslag til færdiggørelse af legepladsen, herunder køb og opsætning af udstyr til legepladsen m.m. 46

47 Dagsorden pkt. 7 Legepladsudvalg (forts.) Planlægge og arrangere aktiviteter på legepladsen, f.eks. sommerfest med, hvad der nu skal til for at alle, såvel voksne som børn, får en god oplevelse Der er afsat kr i budgettet til legepladsen 47

48 Dagsorden pkt. 8 Eventuelt - bl.a. med orientering ved Sonni Rindom Hansen 48

49 Dagsorden pkt. 8 Tak for et godt møde! Så er der smørrebrød til alle 49

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Den årlige Generalforsamling 24. April 2013

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Den årlige Generalforsamling 24. April 2013 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Velkommen til Den årlige Generalforsamling 24. April 2013 1 Generalforsamlingen den 24. april Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Dagsorden pkt. 1 Bestyrelsen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 001-11 12. februar 2011 Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 2 - April 2011 Kære Medlem Vi kan med glæde henvise til vor hjemmeside: www.fuglebakkenaarhus.dk, da den nu næsten er fuldt opdateret. Igen i år blev Fastelavnsfesten

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Velkommen til. ordinær generalforsamling i

Velkommen til. ordinær generalforsamling i Velkommen til ordinær generalforsamling i Dagsorden 1. Valg af dirigent. Punkt 1: Valg af dirigent. Forslag: Bestyrelsen foreslår Henrik Welinder, fra RSM Plus. Valg af stemmetæller Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere