EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier"

Transkript

1 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds- og Velfærdsinnovation Bæredygtig Energi Oplevelseserhverv Tværgående og Yderområder

2 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation VI SKABER NOGET MED SAMFUNDET SOM MEDINVESTOR. OG DEN INVESTERING KOMMER I HØJ GRAD IGEN I FORM AF ARBEJDSPLADSER OG SKATTEKRONER Direktør Rasmus Banke, Banke Aps Regional udvikling / Vækstforumsekretariatet Design & produktion Mediegruppen Reklamebureau as Foto Side 2 Lasse Hyldager Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 20 syddanske væksthistorier

3 Intro 04 Vækstindsatsen virker 05 Det viser effektmålingen Sundheds- og Velfærdsinnovation 10 Gibosort forbedrer arbejdsmiljøet og skaber jobs 12 3D sårscanner vil revolutionere sårbehandling i Danmark 14 Automatisk biobank kan spare mandetimer og energiudgifter 16 Nyt IT-system til sociale tilbud skaber syddanske job 36 INDHOLD Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 20 syddanske væksthistorier Bæredygtig Energi 18 Certificering skal åbne nye døre 20 Energi på Havet førte til ISOcertificering og nye brancher 22 Eldrevne skraldebiler med samfundet som medinvestor 24 Syddansk energioptimering i Polen Oplevelseserhverv 26 Inspiring Denmark hjælper stor robotkongres til Syddanmark 28 Oplevelsernes Academy leverer turisme-målrettet uddannelse 30 Designkonsultation blev en gevaldig øjenåbner 32 Skala FM fik sat ansigt og navn på kunderne 34 Design2Innovate blev katalysator for revolution 36 Fokus på processen gav globalt produkt Tværgående og Yderområder 38 Wallmob har lånt en leder og fået lagt strategien 40 Power Push har skubbet Øberg mod international succes 42 Samarbejde med videninstitution gav blåstempling 44 Skaber vækst på det, de er bedst til 46 Fremtidsfabrikken Sydfyn åbner helt nye døre 48 Dansk møbelfabrik giver en kinamand chancer

4 Effekten af vækstindsatsen Intro VÆKSTINDSATSEN VIRKER Nu har vi fået tal på bordet for effekten af Syddansk Vækstforums indsats for erhvervsudviklingen i den syddanske region. Tallene underbygger, at den kurs, som vi i fællesskab har lagt, skaber vækst og omsætning i syddanske virksomheder. For eksempel har den syddanske vækstindsats skabt 800 nye arbejdspladser på bare to år inden for forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation. Syddanmark har været hårdt ramt af den økonomiske krise. Der har været massefyringer flere steder i regionen, og mange steder gik væksten i stå. Vores region er præget af industrivirksomheder med produktion, hvor der er behov for at omstille sig for at fastholde arbejdspladserne. Samtidig skal vi satse på nye væksterhverv. Den syddanske vækstindsats skal skubbe til den omstilling. I den syddanske region har vi i fællesskab haft modet til at fokusere på de forretningsområder, hvor Syddanmark har en særlig stærk position til at skabe fremtidens arbejdspladser: Sundheds- og Velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi og Oplevelseserhverv. En ting er tal. En anden er virkeligheden ude i virksomhederne. I denne publikation kan du læse om nogle af de virksomheder, som har haft gavn af at deltage i de undersøgte vækstprojekter. Virksomhedernes historier viser, at vores region har masser af virkelystne og iderige virksomhedsledere og medarbejdere, som skaber vækst i deres virksomheder. God læselyst! Carl Holst Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum Side 04 / 05 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 20 syddanske væksthistorier

5 DET VISER EFFEKTMÅLINGEN Ny analyse tyder på, at Syddansk Vækstforum og Region Syddanmarks indsatser skaber vækst og arbejdspladser i regionen. Tallene fra en effektvurdering1, foretaget af Region Syddanmark, Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik, viser, at erhvervsindsatsen skaber nye arbejdspladser. De 60 undersøgte projekter har til sammen skabt knap 800 fuldtidsjob inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation, ca. 150 job inden for Bæredygtig Energi og 430 inden for Klynger i perioden 2010 til Analysen peger også på en mindre jobskabelse inden for Oplevelseserhverv, men tallet er ikke statistisk signifikant. Projekterne har også skabt øget omsætning i virksomhederne. I forretningsområderne Sundheds- og Velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi og Klynger viser analysen betydelig vækst i omsætningen for Sundhedsog Velfærdsinnovation er virksomhedernes omsætning samlet steget med hele 3,7 mia. kr., med 300 mio. kr. inden for Bæredygtig Energi og 2,2 mia. kr. inden for Klynger. SYDDANSK VÆKST I TAL Fordobling af eksporten Mia. kr Bæredygtig Energi Klynger & Spirende Klynger Oplevelseserhverv Sundheds- & Velfærdsinnovation 1. halvår halvår 2012

6 Effekten af vækstindsatsen Intro Sådan er tallene beregnet Virksomhederne, der har deltaget i projekterne, er sammenlignet med virksomheder af samme type, med samme antal ansatte, branchetype og historisk vækst. Derfor kan man med overvejende sandsynlighed tilskrive projektdeltagelsen den fremgang i omsætning, indtjening og jobskabelse, der er sket. Virksomheder med mere end 100 ansatte indgår ikke i effektmålingen for at undgå, at de dominerer målingerne. De større virksomheder udelades for at undgå, at de dominerer målingen. Hvis de større virksomheder blev regnet med, ville de målte effekter være større, men usikkerheden af målingen ville også øges. FAKTA Hvor kommer pengene fra? De syddanske vækstindsatser finansieres af ca. 100 mio. kr. årligt fra Region Syddanmarks regionale erhvervsudviklingsmidler samt 100 mio. kr. årligt fra EU s Socialfond og EU s Regionalfond. SYDDANSK VÆKST I TAL Bred vifte af virksomheder Virksomheder fra industrien er godt repræsenteret inden for tre af de fire forretningsområder, mens bygge & anlæg samt hotel & restauranter primært deltager i projekter inden for ét specifikt område. Bygge & anlæg Industri Hotel & restauranter 0% 10% 20% 30% 40% Sundheds- & Velfærdsinnovation Oplevelseserhverv Klynger & Spirende Klynger Bæredygtig Energi Side 06 / 07 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 20 syddanske væksthistorier

7 Projekterne er alle støttet med projektmidler fra Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark, og skal bidrage til at opfylde målene i den syddanske erhvervsudviklingsstrategi. En bred vifte af virksomheder I alt har 1703 private virksomheder og 273 offentlige virksomheder modtaget støtte fra Vækstforum i de 60 projekter, der er omfattet af analysen. Virksomhederne kommer fra alle de syddanske kommuner. Blandt virksomhedsdeltagerne er der flest små virksomheder, men også flere større virksomheder i alle forretningsområder. Virksomhederne agerer hver især inden for et af Vækstforums forretningsområder; Sundheds- & Velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi, Oplevelseserhverv, samt Klynger & Spirende Klynger ( ). 1 Kilde: Monitorering og effektmåling af strukturfondsprojekter i Syddanmark af Region Syddanmark, Syddansk Vækstforum, Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen. Hele publikationen er tilgængelig på Syddansk Vækstforums hjemmeside: Masser af nye job Erhvervsindsatsen skaber nye, fremtidssikrede fuldtidsarbejdspladser Fuldtidsarbejdspladser inden for Bæredygtig Energi Fuldtidsarbejdspladser inden for Klynger Fuldtidsarbejdspladser inden for Sundheds- & Velfærdsinnovation 6,2 mia.... så meget voksede omsætningen fra 2010 til 2012 i syddanske virksomheder indenfor Vækstforums forretningsområder. Det svarer til en vækst på over 30 pct. Kilde: Rapporten "Monitorering og effektmåling af strukturfondsprojekter i Syddanmark" af Region Syddanmark, Syddansk Vækstforum, Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og EU s Socialfond og Fond for Regionaludvikling.

8 Effekten af vækstindsatsen Intro FAKTA Hvem er Syddansk Vækstforum? Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsparter, regionens kommuner og Region Syddanmark. Vækstforum er omdrejningspunkt for den regionale vækstindsats. Vækstforums tre hovedopgaver: At udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan At overvåge de regionale og lokale vækstvilkår At indstille til medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter Vækstforums medlemmer fordeler sig således: 6 repræsentanter fra erhvervsorganisationer 6 repræsentanter fra kommunerne 3 repræsentanter fra regionsrådet 3 repræsentanter fra uddannelsesorganisationerne 2 repræsentanter fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer 3 observatører fra det tyske mindretal, beskæftigelsesregionen og Finansrådet De forretningsområder, Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark satser på til at drive vækst og skabelse af fremtidssikrede arbejdspladser, er: Sundheds- og Velfærdsinnovation. Bæredygtig energi, herunder offshore og energi effektivisering, samt Oplevelseserhverv, herunder turisme og design. I var der desuden et forretningsområde inden for Klynger og Spirende Klynger, som derfor indgår i effektmålingen. SYDDANSK VÆKST I TAL De små er også med 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bæredygtig Energi Klynger & Spirende Klynger Oplevelseserhverv Antal ansatte: Sundheds- & Velfærdsinnovation 31%... af deltagervirksomhederne i projekter inden for bæredygtig energi er fra bygge- og anlægsbranchen. Det viser, at man sagtens kan bevæge sig fra et traditionelt erhverv til at blive en del af et fremtidigt vækstområde. Kilde: Rapporten "Monitorering og effektmåling af strukturfondsprojekter i Syddanmark" af Region Syddanmark, Syddansk Vækstforum, Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og EU s Socialfond og Fond for Regionaludvikling. Side 08 / 09 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 20 syddanske væksthistorier

9 20 SYDDANSKE VÆKSTHISTORIER På følgende sider fortæller 20 forskellige virksomheder om, hvordan de hver især har fået gavn af den støtte, som Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark har ydet til forskellige projekter.

10 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation GIBOSORT FORBEDRER ARBEJDSMILJØET OG SKABER JOBS Gibotech A/S i Odense bag intelligent sorteringsrobot til blodprøver, som udover flere jobs og øget sikkerhed vil effektivisere behandlingen af patienterne. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER Fra bearbejdningscentre over industrirobotter til velfærdsteknologi. Gibotech A/S i Odense favner over samtlige opgaver. Vi begyndte for 30 år siden som leverandør af bearbejdningscentre til møbelindustrien. I slutningen af 1990 erne ændrede vi koncept til industrirobotter, som i dag står for størstedelen af vores omsætning, siger Poul Fuglsang, administrerende direktør i Gibotech A/S. Den 30 år gamle virksomhed, der i dag beskæftiger ca 28 ansatte, blev for ca. fire år siden opmærksom på et udbud fra Gentofte Hospital om en ny sterilcentral. Inden da havde vi ikke beskæftiget os inden for velfærdsteknologi. Men vi bød på udbuddet med et nyt koncept og endte med at få ordren og blev dermed leverandør af verdens første robot automatiserede sterilcentrallager. Det gav os blod på tanden til sundhedssektoren. To prøveglas sorteret i sekundet Siden hen er virksomheden blevet medlem af Welfare Tech og er bl.a. Side 10 / 11 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 20 syddanske væksthistorier

11 OM PARTNERSKABET FOR SUNDHEDS- OG SYGEHUSINNOVATION involveret i udvikling af en fuldautomatisk sterilcentral samt i projekt Gibosort, en intelligent sorteringsrobot til blodprøver. Projekt Gibosort udvikles i samarbejde med Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet, Syddansk Sundhedsinnovation, Aalborg Sygehus og Hillerød Hospital og er støttet af Partnerskabet for Sundheds- og Sygehusinnovation med godt 10 mio. kr. I de seneste år er antallet af blodprøvetagninger steget voldsomt i Danmark, hvilket betyder stigende udgifter og ressourceforbrug samtidig med, at produktsikkerheden udfordres. Gibosort vil være i stand til at håndtere ca. to mio. blodprøver om året og kan sortere prøverne til de individuelle analysemaskiner med to prøveglas i sekundet. På blodprøvens rejse fra patientens blodåre til analysemaskinen kan den intelligente sorteringsrobot aflæse alle nødvendige data såsom mængden af blod i glasset, stregkoden med FAKTA patientens stamdata, farven på låget, og hvorvidt blodet er centrifugeret eller ej. Dette gælder, uanset om blodprøven kommer fra hospitalet eller de praktiserende læger. Flere ansatte Gibosort vil lynhurtigt sortere blodprøverne, og i modsætning til i dag vil blodprøven ikke blive manuelt håndteret, fra den forlader afdelingen, til den bliver sorteret. Det vil formindske risikoen for fejlhåndtering og for smitte, og for patienten vil det betyde et meget hurtigere svar på blodprøven, så behandlingen kan gå tilsvarende hurtigere i gang, påpeger Poul Fuglsang. Testen af Gibosort løber frem til november 2014, og lever den op til forventningerne, ligger eksportmuligheder til lande som Tyskland og vores nordiske nabolande lige for. Hvis Gibosort bliver den succes, vi håber på, forventer vi at øge antallet af ansatte med ca. 20 pct., siger Poul Fuglsang. Med henblik på at hjælpe danske virksomheder med at kunne byde ind med nye velfærdsløsninger, etablerede Fornyelsesfonden (nu Markedsmodningsfonden) og de fem regioner i 2011 Partnerskabet for sundheds- og sygehusinnovation. Partnerskabet råder over 100 mio. kr. i Heraf har Fornyelsesfonden bidraget med 50 mio. kr. og hver af de fem regioner med 10 mio. kr. Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark har bidraget med 10 mio. kr. til sygehuspartnerskabet. Indtil nu har fonden i alt givet tilsagn om kr. Såvel offentlige som private syddanske aktører kan få del i fondens midler. Alene de syddanske private aktører er i alt blevet indstillet til kr. i støtte. Gibotech er en af de virksomheder, som har opnået tilsagn om støtte. Om den intelligente sorteringsrobot til blodprøver, Gibosort: Projektet Gibosort er udvikling af en intelligent sorteringsrobot til blodprøver, som forøger sikkerheden i håndteringen af prøver og svarresultater og afkorter gennemløbstiden. Løsningen skal automatisere arbejdsopgaverne mellem prøvens ankomst til laboratoriet og frem til selve analysen, så en mærkbar effektivisering opnås. Velfærdsteknologi-klyngen Welfare Tech, Partnerskabet for Sundheds- og Sygehusinnovation og projektet Gibosort Om Welfare Tech: Welfare Tech har bl.a. til opgave at initiere udviklingen af projekter indenfor Velfærdsteknologi og -service. Welfare Tech udvikler forretninger og skaber innovation gennem samarbejde mellem private virksomheder og offentlige parter inden for social- og sundhedsområdet. Resultatet er bl.a. en række målrettede matches mellem private og offentlige, forskere og finansielle aktører. Budget: RoboSort har et projektbudget på 17,2 mio. kr., heraf udgør tilsagnet om støtte: 9.7 mio. kr.

12 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation 3D SÅRSCANNER VIL REVOLUTIONERE SÅR- BEHANDLING I DANMARK Teccluster udvikler i samarbejde med Odense Universitetshospital en håndbar 3D sårscanner, som vil kunne benyttes som telemedicinsk løsning og dermed spare samfundet for millioner af kroner årligt. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER Hvad har 3D sårscanning med Airbus A380 at gøre? Umiddelbart ikke ret meget. Og så alligevel. Begge har teknik fra den Vester Nebel-baserede virksomhed, Teccluster, i sig. Teccluster, som i år kan fejre 10 års jubilæum, har siden 2009 været Triple-A rated virksomhed og flere gange kåret som Gazelle-virksomhed af Dagbladet Børsen og Jyske Bank. Det syddanske firma kan sammen med sit datterselskab i Bjerringbro, sine partnervirksomheder i Hadsten og på Sjælland og afdelingen baseret i Chile tælle tunge virksomheder som Mærsk, Novo Nordisk, Coloplast, Danfoss og Grundfos blandt sine kunder. Velfærdsteknologi og offentlige virksomheder er normalt ikke noget, virksomheden beskæftiger sig med. Lige indtil direktør Per Lynnerup traf Side 12 / 13 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 20 syddanske væksthistorier

13 specialeansvarlig overlæge på Odense Universitetshospital (OUH), Johnny Frøkjær, da de begge stod som tilskuere til deres børns optimistjollesejlads. Man står immervæk i nogle timer til sådan en sejlads og kigger på, og så faldt vi i snak. Johnny fortalte om, hvordan de scannede sår, og hvor bøvlet det egentligt er. Og så udfordrede han os til at gøre det bedre, fortæller Per Lynnerup. Præcis på decimaler Den udfordring blev hurtigt taget op af Teccluster, der i løbet af få måneder med støttekroner fra Syddansk Vækstforum havde udviklet en 3D sårscanner, som kunne foretage sin første test på Odense Universitetshospital. En test, der i den grad imponerede lægerne og sygeplejerskerne. De er vant til at kunne scanne et sår fra gang til gang med en præcision på plus/minus 30 pct. Vi kan levere en præcision ned til plus/minus en halv procent og endda med mulighed for at blive endnu mere præcis. Der er med andre ord stor mulighed for i modsætning til i dag at målrette patientens behandling og hurtigt følge op på dens virkning og evt. rette til, hvis den slår fejl. Og så har 3D sårscanneren den store fordel, at den er håndbar og dermed egnet til telemedicin. Sårbehandling er en meget omkostningstung opgave for sygehusene. 3D sårscanneren vil kunne benyttes af hjemmeplejen, som kan scanne såret hjemme hos patienten og dermed spare både patienten for transport og sygehuset for det fysiske fremmøde. Hvis lægen kan undvære at røre ved såret, vil han kunne vurdere det nøjagtigt som ved et lægebesøg, forklarer Per Lynnerup. Potentielt stort europæisk marked Når Teccluster i samarbejde med OUH har produktmodnet 3D sårscanneren til markedet, er forventningerne ganske høje. Og med rette. Omregnet i runde tal vurderer Teccluster, at 3D sårscanneren har potentiale til en årlig omsætning af ca. 500 anlæg i Danmark og i EU. Og det er ikke blot Norden og Europa, der har vist stor interesse for sårscanneren. Også det amerikanske marked rører på sig. Det er dog ikke et marked, Teccluster umiddelbart selv har planer om at rykke ind på, men muligvis i form af licenser. Et anlæg koster ca kr., og hvis vi kan levere til det danske behandlingsbehov, vil det svare til 10 danske arbejdspladser. Og så er der Europa, hvor der bare i Tyskland er 16 gange så mange mennesker som i Danmark. Hvis vi blot kan få 20 pct. af det potentielle marked for 3D scannere i Europa og Norden, vil det kunne generere arbejdsplader i Danmark, siger Per Lynnerup. OM 3D SÅRSCANNER PROJEKTET Udvikling og afprøvning af 3D scanneren til brug på sygehuse og som telemedicinsk løsning. Formålet er at give en hurtig og præcis mulighed til bestemmelse af sårarealet og volumen. Dette efterspørges, da mere præcise målemetoder vil kunne nedbringe dyr behandlingstid for sygehuse og kommuner. Løsningen medvirker altså til en mere eksakt behandling og en større forebyggende indsats. 3D scanner kan give årlig besparelse for sygehuset på 4,6 mio. kr. årligt og i hjemmeplejen på 3 mio. kr. årligt og har en forventet afsætning på op til 500 stk. i Danmark årligt og stk. i EU-landene årligt. Budget: Projektet Protech, hvor 3D sårscanner indgår som delprojekt, har fået midler fra Syddansk Vækstforum: EU-midler: kr. Samlet budget: kr. FAKTA Velfærdsteknologi-klyngen Welfare Tech og projektet 3D sårscanner Om Welfare Tech: Welfare Tech har bl.a. til opgave at initiere udviklingen af projekter indenfor Velfærdsteknologi og -service. Welfare Tech udvikler forretninger og skaber innovation gennem samarbejde mellem private virksomheder og offentlige parter inden for social- og sundhedsområdet. Resultatet er bl.a. en række målrettede matches mellem private og offentlige, forskere og finansielle aktører. Projektet ProTech, der administreres af Welfare Tech og støttes af Syddansk Vækstforum, består af tre delprojekter, som hver især har fokus på at udvikle og afprøve nye velfærdsteknologiske produkter/løsninger. De tager alle udgangspunkt i et konkret behov og den efterspørgsel, der kommer fra de offentlige institutioner inden for sundheds- og socialområdet, hvilket vil medføre effektivisering af arbejdsgange og en forbedring af arbejdsmiljøet for personalet. Samtidig vil borgerne/patienterne opleve en øget kvalitet i de ydelser, som det offentlige kan levere, samt bedre omsorg og pleje. Det stadig stigende behov for velfærdsteknologiske løsninger giver grundlag for en stor efterspørgsel efter de nye produkter, hvilket vil give sig udslag i stor omsætningsstigning og dermed behov for flere ansatte.

14 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation AUTOMATISK BIOBANK KAN SPARE MANDETIMER OG ENERGIUDGIFTER Robotool og Frigortek Cooling Systems har i samarbejde med regionens sygehuse i Vejle og Odense testet en automatisk biobank, som kan lette arbejdsgangene til gavn for personale, patienter og forskning. Og så producerer den i bonus grøn energi. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER Hvad har robotter, kartofler, laks og blodprøver med hinanden at gøre? Umiddelbart ingenting. Og så dog. Robotool i Vejen fremstiller robotter til brug i industrien. Frigortek Cooling Systems i Vandel leverer specialkøleanlæg til bl.a. kartoffel- og laksefarme rundt omkring i verden. Og Sygehus Lillebælt (SLB) i Vejle og Odense Universitetshospital (OUH) producerer hver dag i tusindvis af blodprøver. Og heri befinder ingredienserne sig til en revolutionerende ny opbevaringsløsning af blodprøver til brug for både forskning og behandling. Biokemikere ved i dag, at hvis du skal opbevare blodprøver sikrest og længst muligt, skal det være helt ned til minus 80 grader. Så lave temperaturer kan ingen mennesker arbejde under i længere tid ad gangen, og faktisk er der ingen, der helt præcist ved, hvad der sker ved minus 80 grader. Eller det vil sige, det var der ingen, der gjorde, indtil Robotool, Frigortek Cooling Systems, OUH og SLB i Vejle med midler fra Syddansk Vækstforum i støtte slog sig sammen om at teste et robotdrevet fryserum i Odense en såkaldt automatisk biobank. Det har været ligesom at lave pioneerarbejde. Fx kan man ikke bruge olie til robotterne, fordi det bliver til en klæbrig limmasse ved så lave temperaturer. Vi har derfor måttet bruge Side 14 / 15 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 20 syddanske væksthistorier

15 Når biobanken inden årsskiftet kører i fuld drift døgnet rundt, vil der være evidens for det, vi har skabt. Og netop evidens er alfa omega i den medicinske verden. kulpartikler, forklarer Leif Thomsen, direktør i Robotool. God investering Det offentlige-private samarbejde har indtil videre løbet over et halvt år med Odense som base, hvor der i dag står et stort robotdrevet fryserrum, som kan opbevare blodprøver ned til minus 80 grader. Det robotdrevne fryserum koster godt og vel 12 mio. kr., har en levetid på ca. 30 år og kan rumme mindst 2 mio. blodprøver. De nuværende frysere på sygehusene har en levetid på 10 år og koster med tilsvarende kapacitet ca. 8 mio. kr., samtidig med at de bruger over den dobbelte strøm. Med andre ord vil den automatiske biobank tjene sig selv hjem i løbet af få år. Som ekstra bonus kan den varme, som robotfryseren afgiver, genbruges i FAKTA sygehusets centralvarmesystem. Hver fryser kan bidrage med en halv megawatt el, som sygehusene i øvrigt kan indskrive på deres CO 2 -regnskab. For sygehuset i Vejles vedkommende vil det beløbe sig til ca. 2,5 mio. kr. i årligt sparede eludgifter. Potentialet for den automatiske biobank? Vi har kontaktet ca. 50 hospitaler rundt om i Danmark for at gøre opmærksom på vores automatiske biobank, så frøene er sået. Når biobanken inden årsskiftet kører i fuld drift døgnet rundt, vil der være evidens for det, vi har skabt. Og netop evidens er alfa omega i den medicinske verden, siger Leif Thomsen, direktør i Robotool. Syddansk Vækstforums pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation og projektet Automatisk Biobank Om puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation: Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation skal styrke arbejdet omkring offentlig-privat innovation og kommercialisering. En evaluering af Vækstforums indsats viser, at der er et behov for en yderligere styrkelse af markedsmodningen og kommercialiseringen af innovative produkter særligt i den sidste kritiske fase inden markedsintroduktion. Den første reference er således et afgørende parameter for mindre virksomheders succes, når nye innovative produkter skal bringes til markedet. Formålet med puljen er at understøtte mindre korterevarende projektforløb for små og mellemstore virksomheders arbejde med kommercialisering af produkter inden for bl.a. sundheds- og velfærdsinnovation herunder til samarbejde med offentlige parter omkring afprøvning og dokumentation af effekt. OM PROJEKTET AUTOMATISK BIOBANK Når man skal arkivere blodprøver i dag, foregår det ved at åbne låget på en -80 dybfryser og så sætte æsker med prøverør ind i et racksystem og lukke igen. Der tabes meget energi, når lågen åbnes, og der bruges meget tid på at placere og hente de relevante prøver. Prøverne tages ud i stuetemperatur og kan let beskadiges ved hurtig optøning. Hver dybfryser kan indeholde maks prøverør. Med det stigende behov for at opbygge biobanker med flere millioner prøverør vil manuel håndtering være næsten uoverkommelig, og kvaliteten af prøvematerialet forringes. Ved at bruge et stort fryserum som den Automatiske Biobank fremfor de små frysere kan det årlige elforbrug reduceres fra ca. 1,1 mio. kw/h til ca kw/h, en besparelse på 78%. Der er et stort og stigende behov for opbevaring af blod- og vævsprøver. På sygehusene øges dokumentationskravet for at imødegå klager og forsikringssager. Det vurderes, at minimum to sygehuse i hver region skal opbygge en eller flere biobanker af en størrelse, der gør, at det kan betale sig at automatisere prøvehåndteringen. Eksempelvis skal Sygehus Lillebælt i Vejle fremover specialisere sig yderligere inden for kræft og forventer på sigt at skulle bruge 2-3 frysehuse. Budget: Projektet Automatisk Biobank har fået støtte fra Dansk Vækstforum og Region Syddanmark: Tilskud fra puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. Samlet budget: kr.

16 Væksthistorier Sundheds- og Velfærdsinnovation NYT IT-SYSTEM TIL SOCIALE TILBUD SKABER SYDDANSKE JOB Team Online i Odense og Esbjerg Kommune har i samarbejde udviklet et nyt IT-styringsværktøj, som kan måle effekten af indsatsen på de sociale tilbud til brug både for medarbejdere på tilbuddene og for beslutningstagere. Det nye værktøj har ført til, at Team Online har øget salget i Danmark og internationalt. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: COLOURBOX For 15 år siden fik Michael Henriksen en god idé. Og en sådan begynder altid med, at man undrer sig. Det gjaldt også for Michael Henriksen, som på daværende tidspunkt var ansat som socialpædagog og souschef på et socialt tilbud på Fyn. Jeg så alle de mange kinabøger, notesblokke og mapper, der lå rundt omkring, fyldt med medarbejdernes ord om dagens gang på tilbuddet. Og jeg tænkte: Gad vide, hvad de bliver brugt til? Ingenting, fandt jeg ud af, fortæller den nuværende projektleder hos Team Online. Idéen med skriftligt at følge beboernes udvikling fejlede dog intet. Der manglede blot et system. Og det skabte Michael Henriksen sammen med koncerndirektør Michael Sandal i Team Online A/S. Først prøvede Michael Henriksen alene derhjemme i fritiden i form af et stykke software, så medarbejderne digitalt kunne registrere deres arbejde. Siden hen som del af Team Online, som udviklede Bosted System, der i dag er en integreret del af hverdagen hos medarbejderne på de sociale tilbud i de danske kommuner og regioner og på Malta og i USA. Siden hen har Bosted System fået følgeskab af dialog- og sagsstyringssystemet incorp Portal. Desuden har de arbejdet med en standardudgave af Indikator-modulet, som det Odensebaserede firma har været i gang med at teste en 2.0 udgave af sammen med Esbjerg Kommune. Hvad er det, der dur Indikator 2.0 giver både medarbejderne på de sociale tilbud og beslutningstagerne mulighed for at måle på udviklingen af en beboer og et tilbud. Det er et måleværktøj, som giver mulighed for grafisk at få hurtigt overblik Side 16 / 17 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 20 syddanske væksthistorier

17 over, om den indsats, man har sat i gang, virker, eller om der er behov for justering, forklarer Michael Henriksen. Hvert år bruger samfundet ca. 15 mia. kr. alene på børne- og ungeområdet, og fra 2007 til 2010 er forbruget steget med 11 pct. Samtidig er væksten i det offentlige bremset voldsomt op. Der er med andre ord et stort behov for at følge op på, om de midler, man bruger på området, har den ønskede effekt. Administrationen i kommuner og regioner kan få overblik over, hvad de forskellige tilbud er rigtig gode til, og hvad de er knap så gode til, siger Michael Henriksen. Det er ikke bare i Danmark, at der er et udtrykt ønske om at økonomistyre et omkostningstungt område. Også USA har meldt sig som aftagere af Indikator 2.0 dog med den ekstra tvist, at de også vil have målt på tid, hvor lang tid en udvikling varer. En opgave, som firmaet dog kun løser for det amerikanske marked. Det er lidt grænseoverskridende for os danskere at tidsmåle vores indsatser, men det er en løsning, vi kan levere. Bottom-up udvikling Ligesom da Team Online begyndte sit Bosted System for 15 år siden med regionale støttemidler i ryggen fra det daværende Fyns Amt, er Indikator 2.0 også testet med regionale støttemidler i ryggen. Den støtte, vi har fået af Syddansk Vækstforum, har betydet, at jeg har kunnet frikøbes i 11 måneder til at koncentrere mig udelukkende om Indikator 2.0. Det har været vigtigt for os, for vi laver ikke noget uden, at vi har dem, der skal bruge det i hverdagen, med i udviklingen. Vi tror på, at det er årsagen til, at et system som Bosted System har fået så godt fodfæste i Danmark og USA i dag. Omregnet til stillinger har Vækstforumstøtte medvirket til, at der er ansat tre nye udviklere i Team Online, der i dag tæller 50 ansatte i Danmark og tæt på 10 i USA samt en årlig omsætning på ca. 25 mio. kr. Og fremtiden for Indikator 2.0? Vi holdt for nylig konference om Indikator 2.0, og det var til en overfyldt sal med en lang venteliste, så der er ingen tvivl om, at der er et yderst potentielt marked derude. Vi holdt for nylig konference om Indikator 2.0, og det var til en overfyldt sal med en lang venteliste, så der er ingen tvivl om, at der er et yderst potentielt marked derude. OM PROJEKTET INDIKATOR 2.0 Indikator er et modul til Team Onlines socialfaglige It-system, Bosted System. Indikator er et webbaseret it-værktøj, som medarbejderne i den sociale sektor kan anvende til at indtaste indikatorregistreringer på den enkelte borger i forhold til opsatte mål og delmål. Der kan registreres på alle former for indikatorer som fx adfærd, fremmøde, medicinforbrug og frem- eller tilbageskridt i forhold til opsatte pædagogiske mål. I projektet er modulet tilpasset en kommunes behov for derefter at være testet af to brugergrupper; voksen/handicap og børn/unge området. Projektet efterlader Team Online med en businesscase, der dokumenterer den økonomiske og pædagogiske effekt af at anvende Indikator 2.0 i Esbjerg Kommune. Budget: Projektet Indikator 2.0 har fået midler fra Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark: Tilskud fra puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. Samlet budget: kr. FAKTA Syddansk Vækstforums pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation og projektet Indikator 2.0 Om puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation: Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation er at styrke arbejdet omkring offentlig-privat innovation og kommercialisering. En evaluering af Vækstforums indsats viser, at der er et behov for en yderligere styrkelse af markedsmodningen og kommercialiseringen af innovative produkter særligt i den sidste kritiske fase inden markedsintroduktion. Den første reference er således et afgørende parameter for mindre virksomheders succes, når nye innovative produkter skal bringes til markedet. Formålet med puljen er at understøtte mindre korterevarende projektforløb for små og mellemstore virksomheders arbejde med kommercialisering af produkter inden for bl.a. sundheds- og velfærdsinnovation herunder til samarbejde med offentlige parter omkring afprøvning og dokumentation af effekt.

18 Væksthistorier Bæredygtig Energi OFFSHORE CERTIFICERING SKAL ÅBNE NYE DØRE Sihm Højtryk A/S i Esbjerg havde allerede foden godt inden for den globale offshorebranche, da virksomheden kom med i projekt Energi på Havet. Ikke desto mindre har virksomheden høstet store gevinster fra projektet med forventning om endnu flere. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER du står på en rulletrappe, der ruller baglæns, Når kræver det en pæn portion energi at blive stående på samme niveau. Og vil man forsøge at kravle opad, kræver det endnu mere energi. Ovenstående citat stammer fra Peter Dahlgaard, produktchef hos Sihm Højtryk A/S og er et meget rammende billede på den udvikling, den Esbjerg-baserede virksomhed er gået igennem, siden den opstod hjemme i daværende indehaver Kurt Sihms garage i Dengang koncentrerede virksomheden sig udelukkende om at levere højtryksrensere, anlæg og slanger til bl.a. entreprenører, slamsugere og malermestre. Fem år senere fik firmaet en forespørgsel fra Hyundai i Korea, om det kunne levere højtryksanlæg til Mærsk-riggere derude. Siden da er det gået stærkt, og de dage, hvor primærkunden bestod af entreprenører og malermestre, er for længst forbi. I dag leverer firmaet specialdesignede højtryksanlæg på op til 7000 bar til brug ved overfladebehandling, rengøring og trykprøvning i offshoreindustrien i lande som Brasilien, Singapore, Mellemøsten, Kina, Vietnam og Grønland. Fleksible og lydhøre Vi vinder ordrer på at være ordreproducerende i stedet for at sælge hyldevarer. Vi forsøger at være meget fleksible og lydhøre over for kundens ønsker, forklarer Frank Sihm, nuværende ejer og anden-generation i Sihm Højtryk A/S. Når en kunde henvender sig med sine ønsker, udarbejder Sihm Højtryk A/S efterfølgende en 3D tegning med alle kundens ønsker det være sig lige fra farveønsker til særlige lokale elektricitetshensyn. Med så store kunder i ordrebogen som Mærsk, brasilianske Petrobras og Side 18 / 19 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 20 syddanske væksthistorier

19 Semco Maritime, for blot at nævne nogle, kan det virke lidt i omvendt rækkefølge, at Sihm Højtryk A/S ansøgte om at komme med i projekt Energi på Havet, som Syddansk Vækstforum har ydet støtte til. Og så alligevel ikke. Vi har mange års erfaring og ekspertise inden for offshorebranchen, men vi havde ingen kvalitetscertificering som fx ISO 9001, siger Frank Sihm. Og det er præcist her, den baglæns rullende rulletrappe kommer ind i billedet. For hvis virksomheden vil fastholde sin position i offshoreindustrien, betyder certificering alt. I branchen er det nemlig yderst vigtigt, at man kan fremvise dokumentation for det, man kan. Visionerne er på plads Det har været en meget positiv oplevelse for os at være med i Energi på Havet. Vi har fået rigtig god sparring og et bredt netværk inden for branchen. I og med vi var blandt dem med mest erfaring inden for industrien, har vi kunnet trække nogle af firmaerne i netværket ind i vores arbejde som underleverandører. Det har været en stor fordel for os alle. Vi ved, hvad de står for og kan, og de har fået en indgang til en branche, der kan være svær at komme ind i, forklarer Frank Sihm. I december sidste år kom ISO 9001 certificeringen i hus, og den har for alvor givet firmaet blod på tanden til at gå efter at få andre kvalitetssystemer. Vores forventning er, vi med ISO 9001 certificeringen og vores referenceliste kan åbne flere døre til nye markeder, siger Frank Sihm. Og fremtiden for Sihm Højtryk A/S i Danmark? Vi er faktisk ved at vokse ud af vores nuværende lokaler. Vi er siden 2004, hvor jeg overtog firmaet efter min far, vokset fra fire ansatte til ni ansatte. Vi kigger på nye løsninger og håber, at vi kan få en endnu stærkere forankring på markedet, så vi kan føre vores visioner ud i livet, siger han. OM PROJEKTET Som en del af offshoreenergy.dks tidligere aktiviteter indgik Energi på Havet og delprojektet Offshore Supply. Små og mellemstore virksomheder fravælger ofte offshorebranchen som forretningsområde simpelthen fordi anstrengelserne for at komme ind i branchen virker uoverkommelige. Der stilles bl.a. høje krav om dokumentation og certificering, før virksomheden kan godkendes som leverandører. Offshore Supply er et udviklingsprojekt, som har bidraget med de nødvendige værktøjer til små og mellemstore virksomheder. Budget: Projektet Energi på Havet har fået midler fra Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark: Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. EU-midler: ,50 kr. Samlet budget: kr. FAKTA Offshoreklyngen offshoreenergy.dk og projektet Energi på Havet Om offshoreenergy.dk: Regeringens mål er, at Danmark skal være fri af fossile brændsler på længere sigt, og at CO 2 udledningerne mindskes. Det kræver mere grøn energi, og at vi bruger mindre energi. Vi skal være blandt de mest energi-effektive lande. Klimaudfordringerne bruger Region Syddanmark som drivkraft for erhvervsudvikling og vækst. Regionen har betydelige erhvervsstyrker inden for energieffektivisering og offshore. I Esbjerg ligger offshoreenergy.dk med godt 275 medlemsvirksomheder fra hele landet med særlige styrker inden for offshoreaktiviteter til Nordsøen (f.eks. projektering, installation og servicering af offshoreinstallationer).

20 Væksthistorier Bæredygtig Energi OFFSHORE ENERGI PÅ HAVET FØRTE TIL ISO-CERTIFICERING OG NYE BRANCHER Det gik allerede ganske godt for DAVINCI development A/S, da Billund-virksomheden valgte at deltage i projekt Energi på Havet. Alligevel har DAVINCI opnået en forandret virksomhed med adgang til helt nye, lukrative brancher. TEKST: CHARLOTTE S. NYGAARD FOTO: LASSE HYLDAGER Da DAVINCI fra Billund valgte at deltage i Offshore Energys projekt Energi på Havet, var virksomheden allerede en Gazelle-virksomhed med godt gang i projekterne og udviklingen. Alligevel er det en forandret mere professionel virksomhed, der er kommet ud på den anden side af Energi på Havet projektet. Det mener Ole Lykke Jensen, den ene af de to ejere af DAVINCI. Vi var allerede i gang inden for vindmøllebranchen, men var ikke rigtigt kommet igennem hos olie- og gasbranchen, og det ville vi gerne, forklarer Ole Lykke Jensen. De to ejere, Ole Lykke Jensen og Lars Pedersen, skabte i 2000 virksomheden DAVINCI i Billund. Virksomheden, der er et rådgivende ingeniørfirma, som hjælper andre virksomheder med at udvikle produkter, beskæftiger i dag 44 ansatte, som er fordelt på kontorerne i Billund, Skovlunde og Sønderborg. DAVINCI har fire forretningsområder: Maskinkonstruktion, strukturelle beregninger, plastkonstruktion samt 3D print. Hvor vil vi hen? Med så bred en vifte af kompetencer valgte DAVINCI at deltage i tre ud af fem projekter under Energi på Havet: Offshore supply, Offshore wind og Substitution af stål. Selv om alle tre projekter gav værdifuld viden og ikke mindst et effektivt Side 20 / 21 Effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder 20 syddanske væksthistorier

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER SYDDANMARK Effekten af vækstprojekter STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER Teccluster fik idé til ny 3D-sårscanner på kajkanten Vækstforum-projekter viser enestående resultater 1 intro Tekst: Thomas

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne SYDDANMARK Klimastrategi Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1 intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Falck A/S - Welfare Tech Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Agenda Anbefalingerne fra vækstteamet for sundhedsog velfærdsløsninger Vækst og eksport inden for sundheds- og velfærdsområdet

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN

TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN SYDDANMARK Kreative erhverv TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN Flere syddanske virksomheder skal få øjnene op for design Høje forventninger til eksport i designorienterede virksomheder 1 intro Tekst: Astrid

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udvikling starter med den gode idé

Udvikling starter med den gode idé Udvikling starter med den gode idé Vi bringer dig sikkert i mål DAVINCI development ENGINEERING & 3D PRINT 36 18 Om DAVINCI development DAVINCI development er et komplet udviklingsfirma, som professionelt

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

HANDLINGS- PLAN 2014-15 UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15

HANDLINGS- PLAN 2014-15 UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15 HANDLINGS- PLAN 2014-15 { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15 VÆKST I SYDDANMARK EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED FOKUS PÅ RESULTATER I 2020 skal

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense TRE EKSEMPLER PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI Teletolkning i sundhedsvæsenet:

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Om effektmåling og resultatbaseret styring. Effektkonference. Hårde data om bløde indsatser. 3. September 2013

Om effektmåling og resultatbaseret styring. Effektkonference. Hårde data om bløde indsatser. 3. September 2013 3. September 2013 Effektkonference Hårde data om bløde indsatser ODENSE Effektkonference - 3. september 2013, Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Om effektmåling og resultatbaseret styring

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser

Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser 1. Baggrund for samarbejdsaftalen De tre vestdanske vækstfora for Region Syddanmark, Region Midtjylland og

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere