Den vilde fauna i byen - om zoonoser og risici for både dyr og mennesker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den vilde fauna i byen - om zoonoser og risici for både dyr og mennesker"

Transkript

1 Den vilde fauna i byen - om zoonoser og risici for både dyr og mennesker Hans Henrik Dietz1 & Sussie Pagh2 Når naturen indskrænkes enten arealmæssigt eller i sin variation, trænges de vildtlevende dyr ofte tættere på mennesker. Når mennesket samtidig genererer fødemuligheder for dyr, så er der lagt op til, at vi ser en meget tættere sameksistens mellem dyr og mennesker, end vi har været vant til før i tiden. Foredraget vil fokusere på de dyrearter, der af forskellige årsager kommer tæt på mennesker. Dels vil der blive fortalt om de glæder, mange har ved at betragte dyr, som tidligere kun kunne ses af entusiaster og professionelle. Dels vil der blive orienteret om nogle af de risici, som et tættere liv med vildtlevende dyr kan have. Både for dyr og for mennesker! Og afslutningsvis vil elementer af ændringen i Danmarks biodiversitet som følge af klimaændringerne blive berørt og nogle mulige konsekvenser heraf. Vilde dyr i byen er ikke noget nyt fænomen. Litteraturen vidner fx om, at Storken Ciconia ciconia, den danske eventyrfugl, stadig havde rede i hovedstaden i Reden var anlagt i en gammel skorsten ved gulvkludefabrikken ude ved Frederikssundsvej, og her holdt der storke til hvert år indtil omkring 1940 (Hvass 1940). Også en tegning af Sikker-Hansen vidner om, at odderen Lutra lutra levede få minutter fra Kongens Nytorv (Hvass 1940). På tegningen ses en odder, der svømmer rundt i Københavns havn med Christian 4. s kran i baggrunden. Selv om der har været dyr i byen i mange år, er der alligevel sket ændringer indenfor de seneste år. Ræve er kommet tættere på boligerne, og artikler fra fx dyreværnsforeninger vidner om det lidt idylliserede billede, mange har af dyr. Fx pindsvin der spiser kattepiller og dyreunger som rådyrlam, rævehvalpe og ællinger, der ikke er noget sjældent syn i byen i dag (Fig. 1). Der er ikke noget at sige til, at dyrene foretrækker at være i byen frem for i landbrugsområderne. Når naturen omkring byen indskrænkes enten arealmæssigt eller i sin variation, trænges de vildtlevende dyr ofte tættere på mennesker. Når mennesket samtidig genererer fødemuligheder for dyr, så er der lagt op til, at vi ser en meget tættere sameksistens mellem dyr og mennesker, Figur 1. Rævehvalpe Vulpes vulpes i byen. Foto: Sussie Pagh. 1 Det Biovidenskabelige Fakultet, LIFE, Københavns Universitet. 2FO-Århus. Flora og Fauna 116(1-2): Århus 2010 F&F_116(1-2)_ indd :38:32

2 mange, der får fnat, men før i tiden var der mange, især fattige, som fik fnat. Fnat ses ofte som nogle mørke, stregformede områder mellem fingrene, men det smitter som sagt ikke mellem dyr og mennesker. Figur 2. Ræv Vulpes vulpes med skab. Foto: Hans Henrik Dietz. end vi har været vant til før i tiden. Ser man ned i en rapsmark i fuldt flor, gror der stort set ikke andet end raps. Der er ingen tvivl om, at der er en form for liv dernede, men lige med undtagelse af nogle glimmerbøsser, er der ikke meget af det, der kan ses med det blotte øje, som er i stand til at overleve i en rapsmark. Naturen i byen er ikke ren idyl. Når der en varm sommerdag er fare for, at blive inficeret med borreliose, forårsaget af et bid af Skovflåten Ixodes ricinus, bliver naturen også problematisk. Hvert forår kan man læse i dagspressen, at man skal passe på skovflåter, når man færdes i skov eller højt græs, og iklæde sig trøjer med lange ærmer, kasket og strømper. Det er ikke lige er en påklædning, man ønsker en lun sommerdag. Foredraget handler om den vilde fauna i byen og de forhold, som kan blive problematiske, når flere og flere af landets borgere flytter ind til byen. I 2009 beregnede FN, at mere end 50% af verdens befolkning boede i byerne. Det betyder, at vi får et andet forhold til naturen i byen, og i foredraget skitseres nogle af de problemer, der kan følge med, når vi kommer tæt på naturen. Sygdomme, som kan udveksles mellem dyr og mennesker, kaldes zoonoser. Skab (infektion med miden Sarcoptes scabiei) hos ræv og hund er ingen zoonose Formentlig er det de færreste, der støder på en skabet ræv i naturen, men rejser man fx i Sydeuropa (Fig. 2) og på de græske øer, vil man kunne se hunde med skab Sarcoptes scabiei var. canis. Skab forårsages af en mide, der lever og formerer sig i den øverste del af huden på hunden eller ræven (Fig. 3). Skab medfører en voldsom kløe, hårtab og dannelse af tykke skorper. Skab smitter ikke fra ræv og hund til mennesker. Skab hos mennesker kaldes populært for fnat, og det skyldes en anden undertype af skabmiden. I dag er der ikke så Echinococcus multiloculariscyklus Lige når jordbærsæsonen er begyndt, kan man ofte læse i dagspressen, at det er farligt at spise jordbær. Grunden til, at det kan være farligt at spise jordbær er bl.a. parasitten Echinococcus multilocularis, også kaldet rævens lille bændelorm. Mus er mellemværter for parasitten Echinococcus multilocularis. Mellemstadiet findes i leveren hos musen, og når musen bliver fanget af en ræv, så æder ræven mellemstadiet, som udvikler sig til den voksne orm i rævens mave og tarmsystem (Fig. 4). Den voksne orm har et eller to led og hver gang den afgiver et led, udskilles æggene med rævens fækalier, så kommer der æg ud i naturen fx på et jordbær. Hvis dette jordbær bliver spist eller gnavet i af en mus, så udvikler den et mellemstadium. Musen bliver ædt af en ræv og så kører cyklus. Hunde og katte kan også fange mus, men her er risikoen bare meget mindre, for bændelormen bryder sig ikke om at leve i tarmkanalen hos hunde og katte. Der, hvor det går galt, er, når et menneske fungerer som mellemvært. Hvis et menneske æder jordbærret i stedet for en mus, så udvikler de samme forandringer sig i menneskers lever, og da vi ikke bliver spist af ræve, så kan vi leve livslangt med mellemstadiet i leveren, hvor parasitten forårsager nogle store opblærede områder på leveren. I 2004 var der en artikel i dagspressen (Politiken 2004), om en mand fra Århus, der døde som følge af en infektion med Echinococcus multilocularis. Det var det første tilfælde i Danmark, og det startede en stor sag, hvor man diskuterede, om man skulle skyde alle ræve i Køben 18

3 udskilles kun af dyr af katteslægten. Toxoplasma gondii oocyster udskilles med fæces og bliver spredt. Hvis det er en gårdkat, kan parasitten fxspredes med gylle. På et tidspunkt regnede man ud, at et par katte med mange killinger ville kunne forårsage, at der var 4 til 5 oocyster på hvert græsstrå på en mark, hvor man havde kørt gylle ud i et godt tykt lag. Hvis det inficerede græs, bliver spist af fx en gris, et får, eller mus indlejres parasitten i muskelvævet hos værten. Her gør den ikke den store skade, men hvis grisen eller fåret bliver slagtet, og vi spiser det rå kød, så kan parasitten overføres til mennesker. Figur 3. Skabmide Sarcoptes scabiei. Foto. José Bresciani. havns kommune væk. Man vurderede dog, at der ville være større risiko ved at bortskyde rævene, med fare for at mennesker og husdyr ville blive ramt ved aktionen, end risikoen for, at et menneske blev smittet med Echinococcus multilocularis. Det var i øvrigt tvivlsomt, om manden fra Århus var smittet af danske ræve. Det tager ca. 20 år, fra man smittet med Echinococcus multilocularis til man dør af det. Regner man baglæns ville det betyde, at mandens skulle være blevet smittet engang i 1980érne længe før Echinococcus multilocularis blev påvist i Danmark for første gang. Echinococcus multilocularis er en nyintroduceret parasit. Den er ikke registreret før i Hvis man kigger ned i en død ræv, som er inficeret med Echinococcus multilocularis, så har tarmkanalen et fløjlsagtigt udseende. Selve ormen er 2-3 mm lang, og den sidder med munddelene boret ned i tarmslimhinden. Hvis man vil spise jordbær, bør man måske overveje, om man skulle skylle jordbærret en ekstra gang. Selv om man spiser et jordbær, der ikke er skyllet, er risikoen forsvindende lille, men vi kan fra officiel side ikke sige, at der ikke er nogen risiko. Smittevejen for Toxoplasma gondii forveksles ofte med den for Echinococcus multilocularis Der har været en del misforståelser i forhold til smittevejen for Echinococcus multilocularis i forbindelse med sandkasser. Det er imidlertid katte og ikke ræve, som har for vane at lægge deres fækalier i sandkasser. Når det alligevel er en god idé at overdække sandkassen, er det ikke på grund af ræve, men af hensyn til katte. En encellet parasit, Toxoplasma gondii, der lever i tarmslimhinden hos katte, kan lejlighedsvis udskilles i tusindtal som de såkaldte oocyster. Det skal pointeres, at det er kattene, der er risikodyrene. Infektive oocyster Toxoplasma gondii er specielt farligt for gravide kvinder. Parasitten kan overføres til fosteret, og især i de første tre måneder af graviditeten er der stor risiko for, at fosteret bliver skadet i hjernevævet eller i fosterets øjne. Parasitten kan som nævnt overføres ved at man spiser vævscysterne, men også via tamkatten. Gravide kvinder bør derfor få andre til at gøre kattebakken ren. Den væsentligste del (2/3) af smitten med Toxoplasma gondii sker via vævscyster i råt kød fra svin og lam. I mange kokkeprogrammerne ser man ofte kokkene med hænderne i salaten og i frikadellefarsen. Det er absolut anbefalelsesværdigt at holde disse ting adskilt, og aldrig nogen sinde, at spise rå frikadellefars, uanset om man er gravid eller ej. Vævscysterne er ikke særlig levedygtige og dør ved høje temperaturer (> 66 C), frysning (< -20 C), rygning og saltning. I Danmark fødes ca. 1 ud af 5000 børn med toxoplasmose også kaldet haresyge. Der konstateres tilfælde af kongenital toksoplasmose årligt året. Enkelte bliver født med eller med risiko for at udvikle øjenproblemer. Alle nyfødte undersøges for toxoplasmose på hospitalet, så man kan undgå problemer 19

4 ved tidlig behandling. Rabies Rabies eller hundegalskab, som det også kaldes, har vi ikke i Danmark i øjeblikket, men der er ingen garanti for, at det ikke bliver påvist i morgen. Rabies overføres ved bid. Via spyttet injiceres rabiesvirus fra fx en ræv eller en hund til ofret. Rabiesvirus kommer ind i nervetrådene og mangfoldiggør sig selv ret hurtigt, hvorefter det følger nervetrådene mod hjernen. Der kan gå temmelig lang tid, fra man er bidt, til virus når hjernen, og i den tid er man ikke syg. Når man får symptomer, er det fordi virus har nået hjernen. Mange har set dramatiske billeder, hvor det ser ud som om dyr, der har rabies, bliver bange for vand. De går hen til vandskålen for at drikke, men viger tilbage. Årsagen til denne adfærd er, at deres synkemuskler bliver lammet. Synkemusklerne er det sidste, der bliver lammet, før de muskler, man trækker vejret med, bliver lammet. Dyr eller mennesker, som når sidste stadium af en rabiesinfektion, dør som følge af kvælning. Rabies er aldrig nogen sinde påvist hos fugle, men hos stort set alle pattedyr inklusive mennesker. Som det fremgår af den nyeste opgørelse fra WHO fra 2007, er der kun et sted i verden, hvor der aldrig har været konstateret rabies, nemlig på New Zealand, ellers har der fra tid til anden været konstateret rabies i resten af verden. I øjeblikket er der ikke sylvatisk rabies, men kun det man kalder flagermusrabies i Island, i det meste af Nord-, Midt- og Sydeuropa, i Japan og i Australien. Det rabiesvirus som lejlighedsvis ses hos flagermus, er ikke nær så farligt for mennesker som den klassiske rabies. Der er mennesker, der dør om året af rabies. Det er en særdeles alvorlig sygdom, og der findes ingen mulig behandling. Bliver man inficeret med rabies dør man, med mindre man er blevet vaccineret. Der er Figur 4. Echinococcus multilocularis-cyklus. De tykke pile viser, hvor mellemstadiet helst vil være, og de tyndere pile viser, hvor mellemstadiet med mindre sandsynlighed vil forekomme. dog et registreret tilfælde fra USA, hvor man for nogle år siden mener, at en ung pige blev behandlet mod rabies med gunstigt resultat. Hvis man skal rejse og arbejde med pattedyr i områder af verden, hvor der kan være rabies, er det anbefalelsesværdigt at blive vaccineret mod rabies. Rejser man i fx USA, Baltikum eller Polen, kan det være en god ide at blive vaccineret mod rabies, og afholde sig fra at klappe fremmede pattedyr, selvom de ser nok så søde dyr ud. Det sidste rabiesudbrud i den danske rævebestand var i Dengang etablerede man et gasningsbælte tværs over Sønderjylland, for at stoppe videre spredning af rabies. Det vil næppe være en løsning, man vil gå ind for i dag. Jeg ved ikke, hvad man ville gøre, hvis der udbrød rabies i den danske rævepopulation i dag. Hvad ville man stille op med byrævene, bygrævlinge, bykattene eller de øvrige pattedyr i byen? Det kan faktisk vise sig, at blive et temmelig omfattende problem. Salmonella Nogle synes, at det er fantastisk med klippeduer i byerne og andre synes, det er en pest (Fig. 5). Klippeduer kan, hvis de kommer for tæt på fødevarer være en smittekilde med salmonellabakterier. Den seneste opgørelse over salmonellatilfælde hos mennesker viser, at der var 3654 tilfælde (67 pr ) i 2008 (ifølge Statens Serum Institut). Det svinger en lille smule, og det er de registrerede tilfælde, som giver anledning til ret voldsomme infektioner. Man skal holde fugle på afstand af mad, men i viste et forskningsprojekt, at kun ganske få fugle i virkeligheden er inficeret med salmonella. Baggrunden for undersøgelsen var, at landbruget mente, at det var vildtet, der bar salmonella ind i landbrugsbygningerne. Ved undersøgelsen blev 2954 hovedsagelig småfugle fra områder nær landbrugsbygninger undersøgt for salmonella, og det viste sig, at kun 16 af de mange undersøgte fugle var inficeret med salmonella. Smittevejene for salmonella er mange. Det kan være 20

5 fra landbrugsprodukter, losseplad ser, kloakudløb, vilde dyr som fx fugle og pindsvin, drikkevand mm. Afsluttende bemærkninger Der er mange zoonoser, som vi ikke nåede at forholde os til. Et udvalg af disse kan ses i tabel 1. Opfordringen vil være, at man ikke skal blive helt hysterisk over det her, men at man opfører sig fornuftigt og tænker sig godt om. Man kan starte med at vaske hæn der, desinficere og gøre rent. Har man mistanke om, at man har fået en infektion, skal man søge læge, og hvis man tror, der er noget galt med ens hund eller kat, så skal man gå til dyrlæge. Det man må gøre er at kigge på, hvor stor risiko der reelt er, og om det er noget, man personligt skal bekymre sig for. Desuden bør man opveje de farer, der er i forbindelse med vilde dyr, i forhold til farer som man ellers omgiver sig med. Fx feriens ja cuzzi og varme svømmebade, som måske ikke er ordentligt rengjorte efter de sidste besøgende, rene Tabel 1. Liste over enkelte af de mulige zoonoser i byområder, som ikke blev omtalt i foredraget. Figur 5. Klippedue Columba livia også kaldet bydue. Foto: Sussie Pagh. kilder i naturen som måske ikke er så rene, snavsede hænder i køk kenet, tobak, spiritus, fedme og biltrafik. Men hvad gør vi nu, hvis villa ejerne fx begynder at klage over skabræve eller andre smittefarer fra ræve. Kan man komme af med rævene i byen? I Storbritannien har der været store problemer med kvægtuberkulose hos grævling og grævlinger findes i byerne. Kvægtuberkulose kan smitte til mennesker, og hvad nu, hvis man ikke ønsker denne smitterisiko. Hvordan får man udryddet rævene eller grævlingerne, eller andre pat tedyr i byen? Formentlig kan det ikke lade sig gøre. Man bør overveje at få igangsat målrettede undersøgelser, som beskriver både flora og fauna i byen og bynære områder. I den forbindelse kunne man samtidigt undersøge om dyrene var syge eller raske. Ud fra sådan en undersøgel se, kunne man lave en risikovurde ring og forslag til risikohåndtering. Hvis der kommer rabies til Dan mark, er det faktisk svært at lave en risikovurdering, og derfor også en risikohåndtering, fordi vi reelt ikke ved, hvor mange vilde dyr der er i byerne. Det kunne blive relevant med bestandsregulering, udryd delse af arter eller introduktion af mere ønskede, konkurrerende arter. Generelt bør vi acceptere de vildt levende dyr, og tilpasse vores va ner efter dyrene. 21 F&F_116(1-2)_ indd :40:55

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

Rotters smitterisiko

Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotter som smittebærere En af de væsentligste årsager til at rotter er uønskede i samfundet, er deres evne til at bære smitte. Rotter er i stand til at smitte

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Brug og misbrug af rusmidler. Psykiatribrugere og behandlere fortæller

Brug og misbrug af rusmidler. Psykiatribrugere og behandlere fortæller Brug og misbrug af rusmidler Psykiatribrugere og behandlere fortæller BRUG OG MISBRUG AF RUSMIDLER - Psykiatribrugere og behandlere fortæller Redaktører: Lise Jul, Erik Scriver, og Susanne Thornhal, ANTV,

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Fasanen Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Dette hæfte indeholder såvel en tekst som nogle opgaver til undervisning i fasanens biologi og levevilkår i Danmark. Teksten fortæller

Læs mere

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere