MEDICPEN. Medicindosering i hjemmet. We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDICPEN. Medicindosering i hjemmet. We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM"

Transkript

1 MEDICPEN Medicindosering i hjemmet We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM

2 Introduction Medicindosering i hjemmet er et projektsamarbejde mellem Bornholms Regions Kommune, KMD, MedicPen, Pharmakon og DELTA. Alle partnere arbejder for at sikre og understøtte indtagning af korrekt medicintype, korrekt medicinmængde og indtagelse på de rigtige tidspunkter i eget hjem. Projektet har fokus på at løse dette gennem vice / pille-automat til borgerens hjem, og konceptualisere og brugerevaluere forskellige Elektroniske Skitser for pille-devicen. Baggrund for projektet I henhold til Sundhedsloven nr. 288 af 15/ registrerer og analyserer Bornholms Regionskommune rapporteringer om utilsigtede hændelser (UTH), og disse hændelser gemmes i Dansk Patient Sikkerhedsdatabase (DPSD) under Sundhedsstyrelsen (www. dpsd.dk). Ved en UTH forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med en sundhedsfaglig virksomhed (personalet) udfører deres arbejde, herunder medicinering. Data fra DPSD fortæller, at 80 % af alle hændelser i Bornholms Regionskommune (og i resten af landet) er inden for området medicinering. Inden for medicinering er registrerede UTH er; forstået på den måde, at pillerne bliver talt korrekt nok op, men borgeren får ikke pillerne - af mange forskellige årsager (f.eks. forglemmelser). Bornholms Regionskommune ønsker at minimere antallet af UTH'er relateret til medicinering, eget hjem (LevVel hjemmesider - lvvl.dk/medicineringihjemmet). Markedstal Statistisk materiale fra sundhedsstyrelsen i Danmark: 30% af befolkningen i Danmark over 18 år har en kronisk sygedom; herunder er størstedelen i den ældre del af befolkningen. 71% af befolkningen over 67 år har mindst en kronisk sygdom. ældre end landsgennemsnittet tallet vil ifølge befolkningsprognoser stige til 52 % i år Tal og statistik fra Danmarks Apotekerforening: Bornholm har kronisk syge; regnet ud fra de gennemsnitlige antal kroniske syge i Danmark. Bornholm har ca kronisk syge; aktuelt i landsgennemsnittet. Tal fra Bornholm om borgernes dosisdispensering og medicinforbrug: Ca borgere i Danmark modtager dosisdispenseringsposer; heraf ca. 500 på Bornholm. Gennemsnitligt 20 piller pr. dag; tages typisk over 4 gange i døgnet. Totalmængde over en 14-dages periode er derfor ca. 280 piller. En ældre borger indtager typisk 8-10 forskellige præparater. Projektpartnere og forankring Bornholms Regionkommune, ældreplejen (BRK) BRK leverer input til pille-automatens kapacitet og funktionskrav samt fremstiller prototyper interface til borgeren og sundhedspersonallet. Endviderer er kommunen ansvarlig for involvering af fagpersonale og borgere ifm. brugerundersøgelser og prototypeevalueringer. Kommunen laver de første prisestimater, vurdering af salgspris samt potentiale. BRK udarbejder use-cases; såvel for håndtering i dag og i fremtiden ved indførelse af pille-automaten i hjemmeplejen. Her tænkes på arbejdsgange og organisering mellem apoteker og kommune, samt central håndtering og pakning af medicin og opfyldning i hjemmet. Evt. indførelse af en tilhørende serviceydelse vil endvidere blive vurderet og beskrevet. BRK vil sikre inddragelse af et større dansk apotek i denne del af projektet. MedicPen MedicPen er en privatsvensk virksomhed, der arbejder indenfor medicin og devices. Virksomheden har i dag en mobil pille-dispenser, som de producerer og sælger, og hvortil der er udviklet en foreløbig integration til KMD CARE omsorgssystemet (se Viden omkring intregration med KMD CARE vil blive anvendt i dette projekt. MedicPen er i dette projekt ansvarlig for, at markedets funktionskrav opfyldes. Herunder at de udviklede prototyper optimeres mht. udviklings- og produktionspris, produktionsproces, markedsbehov og brugerbetjening. MedicPen sikrer integrationen med FMK gennem interface med KMD CARE. MedicPen er aktivt involveret i fremstilling og evaluering af prototyper, herunder afprøvning og afsøgning hos brugere og sundhedspersonale. KMD HealthCare Bornholms Kommune anvender i alle deres regionskommuner KMD s omsorgssystem, CARE. KMD skal sikre, at borgerens aktuelle ordinerede medicin fra praktiserende læge og hospital online fastlægger og bestemmer medicindoseringerne i pille-automaten i borgerens hjem. Borgerens medicinmønster, herunder tidspunkterne for indtagelse af medicindoserne, sendes tilbage og gemmes i brugbar form i omsorgssystemet. KMD s rolle er lille i den del af projektet, som der ansøges om her. I den videre udvikling og kommercialisering vil KMD have en stor og betydende rolle. Pharmakon Pharmakon bidrager med deres store baggrundsviden omkring medicin, brugen af medicin, produkter og marked. Pharmakon vil bidrage med deres viden ifm. behovsafklaring og brugs-senarier samt ifm. evaluering af prototyper. DELTA DELTA er ansvarlig for den del, der vedrører idégenerering og fremstilling af Elektroniske Skitser. Den overordnede projektledelse varetages i et samarbejde mellem DELTA og BRK. DELTA planlægger og facilitererz workshops i perioden, herunder ansvarlig for udvikling og brugerevaluering af 2-5 Elektroniske Skitser i samarbejde med BRK. Den endelige Elektroniske Skitse udvælgelse sker i projektteamet. 2 DELTA / Medicindosering i hjemmet

3 Den endelige skitse kombinerer funktionaliteten fra skitse 1-4. Designet er baseret på indsigter fra de første brugertests.

4 MedicPen er interesserede i at undersøge mulighederne i at løse medicineringspro- blemerne indenfor ældre- og hjemmeplejen. MedicPen MedicPen har udviklet en personlig dispenseringsenhed til medicin i pilleform, Medimi. Medimi er en batteridrevet bærbar enhed med plads til op til 6 forskellige medicintyper og maksimalt 15 tabletter af hver slags. Pillerne opbevares i specielle magasiner, hvor de ligger beskyttet, indtil de doseres. MedicPen er interesserede i at undersøge mulighederne i at løse medicineringsproblemerne indenfor ældre- og hjemmeplejen. Deltagelsen i dette projekt handler om at undersøge mulighederne i at tilpasse MedicPens tekniske platform til ældrepleje i hjemmet. Resultat af projektet Eftersom MedicPen fokuserede på kliniske tests og speciel medicin med komplicerede medicineringsplaner, var kravene indenfor ældre- og hjemmeplejen ukendte. MedicPen håbede at få svar på følgende spørgsmål: Hvor mange forskellige typer medicin skal enheden kunne håndtere? Hvor mange piller af hver type skal enheden kunne håndtere? Hvor ofte skal enheden fyldes op? Hvem skal fylde enheden op? Hvor fyldes enheden op? Skal der være kommunikation til data/ alarmsystem? Hvem skal opstille enheden? Hvem skal betale for enheden? Hvad vil den koste? Besparelser? Da projektet startede var fokus desværre på det tekniske med fokus på brugerinterfacet. Der blev brugt meget tid på knapper m.m. i stedet for systemets struktur. En hel del data kom dog frem og blev brugt til at udvikle nye ideer: 1. Et hjælpemiddel til manuel påfyldning af magasinerne. Det kan være svært at fylde magasinerne, specielt med små piller (under 10mm). 2. Et magasin som rummer 30 piller i stedet for En stationær enhed med plads til 8 typer medicin og de store magasiner. KMD KMD vil i samarbejde med Bornholms integrationen mellem KMD CARE og Pille automaten. Integrationen vil understøtte medarbejderens arbejdsgange i forhold til borgerens medicin administration. Integrationen vil også tage højde for de krav, som Bornholms Regionskommune stiller til den ledelsesinformation, som de ønsker generes i forhold til dette projekt. 4 DELTA / Medicindosering i hjemmet

5 BRK har i løbet af projektet også stået for at organisere besøg og interviews med Bornholms Regions Kommune (BRK) BRK har indikeret, at de ikke har haft mulighed for at gennemføre en behovsanalyse til projektet for de kommunale midler, der var tilgængelige. BRK har været behjælpelige med at forsøge at skaffe fondsmidler til dette, men uden held. BRK s konklusion har pengene via LevVel-midlerne eller andre fonde til en egentlig markedsundersøgelse. BRK har desuden leveret en række dokumenter, der beskriver BRK s arbejdsgange indenfor ældreplejen. De udleverede dokumenter omhandler følgende: Ordination af lægemidler Dispensering af lægemidler DDM, dosisdispenseret medicin Administration af lægemidler Modtagelse af lægemidler Transport af lægemidler Opbevaring og afskaffelse af lægemidler BRK kan kontaktes for udlevering af disse dokumenter. BRK har i løbet af projektet også stået for at organisere besøg og interviews med borgere og sundhedsfagligt personale. En liste over alle deltagere og brugere i projektet kan ses i nedenstående afsnit. Beskrivelse af deltagende brugere Borgerne blev valgt ud fra de kriterier DELTA havde opstillet, og selve udvælgelsen blev foretaget af teamlederne i Døgnplejen. Følgende borgere deltog i testen: Borger 1 født 1927 Borger 2 født 1938 Borger 3 født 1946 Borger 4 født 1934 Beskrivelse af deltagende fagpersoner Projektleder Velfærdsteknologi (VT) Johnny Ernst Andersen (projektejer og initiativtager til projektet) Sygeplejefaglig konsulent Annette Larsen (Sygeplejerske - Viden om lovmæssige krav Sundhedsloven og faglig praktisk viden og erfaring) Social- og sundhedsassistent Hanne Isabella Petersen (Faglig viden og praktisk erfaring med medicinering til borgere, Team Hasle By) Social- og sundhedsassistent Lykke Sørensen, (Faglig viden og praktisk erfaring med medicinering til borgere, Team Aakirkeby) Repræsentant fra Ældrerådet på Bornholm, Randy Korp (Tidligere Sygeplejerske og sygeplejelærer - undervist i farmakologi) DELTA / Medicindosering i hjemmet 5

6 Pharmakon Medicinhåndtering; juridiske og praktiske aspekter med relation til Medicindosering i hjemmet. I det følgende vil de lovmæssige og praktiske rammer, der omkranser medicinhåndtering blive skitseret, for at anskueliggøre de overvejelser, en kommune bør gøre sig i forhold til at implementere en teknologi til medicindosering i hjemmet. Praktiske overvejelser omkring medicindosering ved hjælp af teknologisk løsning Dispensering: dosering/ophældning af medicin. Medicinadministration: Medicinbrugeren får hjælp til indtagelse af medicinen, herunder fornøden observation af patienten. Medicingivning: Omfatter både dispensering og medicinadministration. Lægen ordinerer medicingivning, eventuelt på baggrund af en anmodning fra en kommunal visitator. Medicingivning kan uddelegeres til både autoriserede og ikke autoriserede sundhedsfaglige personer Alle sundhedsfaglige personer agerer under ansvar, når de står for medicingivning. Sundhedspersoner, der varetager medicinadministration, har følgende forpligtelser: Skal give al den medicin, som står på medicinlisten, dvs. tabletter i doseringsæsker, dosisdispenseret medicin, salve, øjendråber og medicin efter skema. Kontakte den ordinerende læge eller vagtlæge, hvis patienten ikke ønsker at tage medicinen, ikke kan tage medicinen eller får forkert medicin. Vejledningerne til korrekt medicinadministration tager ikke højde for muligheden for at selve medicinadministrationen kan varetages af en teknologisk løsning, ligesom de heller ikke præciserer omfang eller hyppighed af den observationspligt, der følger med opgaven. En kommune, der overvejer at varetage medicingivning ved hjælp af en teknologisk løsning, bør derfor overveje, i hvilket omfang de lever op til observationspligten. Dette vil højst sandsynligt være individuelt i det nogle borgere modtager andre hjemmeplejeydelser, således at observation kan foregå i den forbindelse. Andre borgere vil ikke have behov for daglig observation. Niveauet af observationspligt aftales med ordinerende læge. Teknologiske løsninger til medicingivning medicinhuskere vil ofte give kommunen mulighed for at monitorere borgerens medicinindtag via en elektronisk log. Mange elektroniske løsninger giver mulighed for at modtage en alarm ved glemt dosis. Den enkelte kommune bør overveje, hvor ofte og hvordan der skal reageres på glemte doser. Problematikken fremgår af følgende eksempel Jette er 74 år og får medicin tre gange dagligt. Hjemmeplejen besøger hende hver morgen og sætter dagens medicindoser frem. Jette skal selv huske at tage sin medicin i løbet af dagen. Nogle gange glemmer hun sin frokost-dosis eller får taget den sidst på eftermiddagen. Det sker især, hvis hun er ude med sin veninde i løbet af dagen. Det er forskelligt, hvad Jette gør, hvis hun helt glemmer sin frokostdosis. Nogle gange lader hun den ligge, andre gange smider hun den ud. Hvis hjemmeplejen ser, at der ligger en glemt dosis, så snakker de kort om, hvad der er gået galt. Andreas er 82 år og får medicin tre gange dagligt. Hans medicin er pakket i en elektronisk medicinhusker, der udsender en alarm når han skal tage en dosis. Det bliver registreret i kommunens care system, hvornår han tager sin medicin, og hvis han glemmer den. I tilfældet med Andreas giver monitoreringen af hans medicinindtag kommunens hjemmepleje oplysninger, som den ikke tidligere har haft jf. eksemplet med Jette. Den enkelte kommune bør overveje de dilemmaer, som de nye oplysninger giver. Skal hjemmeplejen reagere med det samme på den glemte dosis? Skal hjemmeplejen reagere, hvis dosis ikke er taget ved besøg den efterfølgende morgen? Skal hjemmeplejen blot monitorerere medicinindtaget over en periode og følge op, hvis der er systematiske afvigelser? Implementering af elektronisk medicingivning synliggør ligeledes et dilemma, hvor kommunen skal træffe en beslutning om, hvordan de bedst varetager deres ansvar omkring medicingivning, samtidig med at borgerens ret til selvbestemmelse respekteres (herunder retten til at udskyde eller springe en dosis over fx). Dette skal balanceres med hjemmeplejens forpligtelse som sundhedspersonale til at sikre, at de borgere,der er ordineret medicingivning, også tager deres medicin samt at bibringe lægen observationer omkring non-compliance. Juridiske overvejelser vedrørende medicindispensering ved hjælp af teknologisk løsning Den enkelte kommune bør lade lovgivningen undergå en egentlig juridisk granskning. Nedenstående er således ikke en komplet afdækning af det tilgrundliggende lovmateriale, men blot tænkt som inspiration til overvejelser. Ved implementering af en teknologisk løsning til medicindispensering i borgerens hjem, bør det indtænkes, hvem der konkret skal stå for dispenseringen altså ophældningen af medicin. Skal denne varetages af hjemmeplejen, så hører det under de gældende rammer for medicindispensering. Skal dispenseringen varetages af en anden ekstern leverandør fx apoteket, bør det give anledning til overvejelser omkring, hvorvidt dette hører under rammerne for lovgivningen om (maskinel) dosisdispensering. Emballage, der anvendes til dosisdispensering (dvs. dosisbeholderen), skal være godkendt af Lægemiddelstyrelsen og kommunen skal ligeledes sikre sig, at den lever op til loven om medicinsk udstyr. Ligeledes skal det sikres, at doseringsbeholderen er mærket med lægemidlets navn (særnavn), styrke og lægemiddelform, anvendelsesmåde, kontrolnummer, udløbsdato for doseringsbeholderen og apotekets eller sygehusapotekets navn. Private apoteker kan dispensere til en enkeltperson efter rekvisition fra den behandlende læge. Der må kun dispenseres fra en pakning til én og samme patient. Pakningen tilhører patienten, men henstår på apoteket adskilt fra apotekets øvrige lager. Ifølge loven om dosisdispensering er denne mulighed nu udvidet, således at apo- 6 DELTA / Medicindosering i hjemmet

7 teker kan dispensere til enkeltpersoner, der behandles i den primære sundhedssektor, men hvorvidt dette også gælder for andre dispenseringsordninger end den, der leveres gennem de godkendte dosisdispenseringsmaskiner står ikke klart. Dispensering kan udføres såvel manualt som maskinelt. Men af lovbemærkningerne fremgår det, at: mere udstrakt anvendelse af dosisdispensering kun vil kunne være økonomisk rationel, hvis den foregår maskinelt, hvilket også er med til at reducere risikoen for fejl. medicinen af helt særlige grunde ikke kan dispenseres maskinelt. I Holland, der som Danmark, har implementeret maskinel dosisdispensering, har myndighederne fjernet tilskuddet til manuel dosering i hjemmeplejen. For at fremtidssikre en teknologisk løsning kan det derfor være værd at overveje en teknologisk løsning, der ikke er baseret på manuel dosering. Apotekerne er ikke forpligtet til at dosispakke medicin manuelt i tilfælde, hvor Vi fokuserer på mange forskellige begrænsninger, så som størrelse, halve piller, aflåst medicin og arbejdede med, hvad det betyder for SOSU er og borgerne.

8 IdemoLab: Projektet process og Elektronisk Skitsering IdemoLab udfører Design Research for at udfordre idéer og involvere alle fra interessenter til slutbrugere samt udforsker hele dette projekt har vi brugt Design Research for at lære om vores slutbrugere, nemlig, borgere og sundhedfagligepersoner fra Bornholm. Senere i projektet (i Workshop 3), har vi brugt Design Research for at lære om vores partnere i projektet og systemet. Vi har brugt Elektronisk Skitsering og skabt fysiske, funktionelle, interaktive modeller af idéer for at afprøve oplevelse og funktionalitet ved medicindosering i hjemmet. På den måde er vi kommet i gang med tidlige proof of concept og tester dem med det samme med borger og sundhedfagligepersoner. Efter vores brugertest har vi skabt en endelige skitse der kombinerede vores learnings fra tidligere skitser og input fra alle interessenter. I projektgruppen har vi haft to primære møder for alle projektmedlemmer. Første gang mødtes vi den 14. november 2012, hvor vores erfaringer og kompetencer blev diskuteret. Det var et kickoff-møde og her etablerede vi også en projektstyrings- og kommunikationsplatform på Podio (et online system). Det andet møde var i januar 2013 med sygeplejersker, SOSU-assistenter samt ældrerådet, hvor vi lærte mere om deres arbejde, og hvordan vi kunne hjælpe dem. Workshop #1 Overskrift På vores workshop i januar interviewede vi SOSU-assistenter og sygeplejersker. Vi fandt ud, at det er vigtigt, at information er klar og enkelt. Der skal også være et valg omkring hvilken metode af påmindelse en borger kan bruge. Vi fokuserer på mange forskellige arbejdede med, hvad det betyder for SOSU er og borgerne. Workshop #2 Elektronisk Skitsering: Idégenering og bygning Hos DELTA afholdt vi en workshop omkring, hvad vi skulle bygge, og hvad der var vigtigst at teste med borgerne. Vi lavede en brainstorm og en liste over de vigtigste overvejelser for vores første Elektroniske Skitser: enkelt at bruge for borger, omkostningseffektiv, hjælp om dagen, frigive pillerne i en beholder, påmindelsessystemet, informationssystemet (fx: Der er 4 piller du skal tage ) og Kommunikationssystemet Fra listen udvalgte vi 4 Elektroniske Skister som vi skulle bygge med MedicPen. Disse skitser er beskrevet på side 10. De interviewede 8 DELTA / Medicindosering i hjemmet

9 Workshop #3 Denne workshop blev gennemført efter brugertest 2 Overskrift Til denne workshop blev den fremtidige systemintegration diskuteret. De deltagende i workshoppen var KMD, Medicpen, BRK og DELTA. Følgende blev fastlagt ved workshoppen: Borger besøger læge Læge ajourfører FMK FMK lægger data ind i Care Care sender besked til sygeplejerske (f.eks. om at der er ny medicin til en borger) Sygeplejerske udskriver nyt medicinskema Sygeplejerske besøger borger Sygeplejerske indtaster maskinens ID via SmartCare så Care bliver ajourført Maskinen er nu aktiv og kan fyldes med piller (evt: Sygeplejersken scanner medicinen inden den puttes i maskinen så maskinen ved præcis hvilken medicin den indeholder. De data ajourføres med beskeden fra Care for ekstra sikkerhed.) Care sender info om medicinering og tidspunkter til maskinen Når borgeren har taget medicin rettidigt noteres det i systemet. Hvis borgeren ikke får taget sin medicin rettidigt sættes en alarm i gang der reagerer efter parametre fastsat i Care. (f.eks. kontakt sygeplejerske/pårørende) Desuden blev der udtrykt ønske om at implementere følgende funktioner i maskinen: Det skal være muligt at kunne få en statusbesked fra maskinen via nettet så det altid kan tjekkes om den er aktiv og funktionsdygtig. Auto alarm for strømsvigt/lavt batteriniveau/pilleopfyldning. IdemoLab har gennemført Møde mellem Bornholms Regionskommune og DELTA Kickoff-møde mellem alle medlemmer af projektetstyregruppen Etablering af projektstyringsog kommunikationsplatform på Podio 4. Møde mellem DELTA og MedicPen, hos MedicPen 5. Møde mellem DELTA og Pharmakon 6. Workshop og arrangementer med sygeplejerskerne, SOSU assistenter samt ældrerådet 7. Elektronisk Skitsering: Idégenering Workshop Runde 1 8. Elektronisk Skitersing: Bygge Workshop Runde 1 9. Brugertest runde Systemgennemgang Workshop 11. Elektronisk Skitsering: Idégenering Workshop Runde Elektronisk Skitersing: Bygning Workshop runde Brugertest runde 2 Vurdering af brugertest 2 og rapport til partnere Medicindosering i hjemmet rapport DELTA / Medicindosering i hjemmet 9

10 Skitse 1 Feedback på LCD skærm Denne skitse tester feedback til brugeren via en LCD skærm på apparatet. Skærmen viser information om type og antal af piller der skal tages, samt påmindelser om eventuel sidedosering. Ved siden af skærmen er en knap som brugeren skal bruge for at navigere gennem de forskellige skærmbilleder (2 3 stk.) med information. Den indeholder desuden en lille lampe der kan fange brugerens opmærksomhed når det er tid til at tage medicin. Resultat: Skitse 1 Af de 4 brugere der blev interviewet var der kun én der havde daglig sidedosering. Der var andre der brugte cremer, men det var kun efter behov. Der var generelt enighed om at informationen var unødvendig fordi ingen af dem havde brug for den eller følte at de havde svært ved at huske at tage deres medicin/ sidedosering. De kunne dog godt forestille sig at ideen ville være brugbar for nogen der havde sværere ved at huske at tage deres piller og sidedosering. Mht. angivelse på skærmen af hvor mange piller de skulle tage, vidste de det allerede eller også kunne de se det på deres medicinskema. Skitse 2 Feedback via lysende symboler Denne skitse har en anden indgangsvinkel til reminders end skærm-skitsen. I stedet for at vise reminders som tekst, vises de her som lysende symboler. Ideen er at når det er tid til at tage medicinen vil de relevante symboler lyse op, fx. piller/inhalator/creme osv. Resultat: Skitse 2 Ligesom med skitse 1 var brugerne generelt enige om at denne skitse ikke var specielt brugbar for dem. En af dem syntes at ikonerne var svære at forstå og kunne bedre lide teksten på skærmen. 10 DELTA / Medicindosering i hjemmet

11 Skitse 3 Dispensering vha. knap Denne skitse tester dispensering af piller vha. et tryk på en knap. Der var mulighed for at få pillerne dispenseret direkte i hånden eller i en kop eller et bæger. Resultat: Skitse 3 Borgerne var generelt positive overfor denne skitse. De synes at det var smart at de bare skulle trykke på én knap og så kom den dosis ud som de skulle bruge. De synes det var rart at pillerne kom ud i en kop, og det blev bemærket og observeret at det ville være svært at få pillerne dispenseret direkte i hånden. De var dog bekymrede for om den kunne indeholde piller nok og om hvem der skulle fylde den op. Skitse 4 Dispensering med kop Denne skitse tester dispensering vha. et bæger. Som ved en sodavandsmaskine skal bægeret presses mod en knap hvorved pillerne dispenseres ned i bægeret. Skitsen indeholder desuden en alarmfunktion der minder brugeren om at sætte bægeret tilbage i maskinen efter pillerne er blevet dispenseret. Dette gøres for at minde brugeren om at tage pillerne og stille det tomme bæger på plads. Resultat: Skitse 4 Denne skitse var brugerne lidt mere skeptiske overfor. Det var sværere for dem at koordinere koppen i forhold til udløsermekanismen og dispenseringen. Alarmfunktionen synes de godt om, men der var ingen af de interviewede brugere der følte at de havde brug for den. Som med skitse 3 syntes de godt om ideen med at den korrekte mængde piller blev dispenseret direkte til dem. DELTA / Medicindosering i hjemmet 11

12 Brugertest runde 2 12 DELTA / Medicindosering i hjemmet

13 Beskrivelse af den endelige Elektroniske Skitse Den endelige skitse, er en kombination af skitse 2, 3 og 4 fra første test. 2. Lysende symboler til påmindelse om indtagelse af medicin og sidedosering 2. Dispensering af piller ved tryk på en knap 4. Alarm for at huske brugeren på at tage medicinen og sætte den tomme kop tilbage Skitsen indeholder Skitsen bygger på en stor udgave af Medimi fra MedicPen, hvortil der er bygget en holder,der skjuler elektronikken og indeholder de ekstra funktioner. For at følge MedicPens nuværende praksis mht. dispensering og blanding af piller i.fht. der tilføjet et ekstra trin i dispenseringen af pillerne. Brugeren trykker først på en knap, hvorved pillerne bliver dispenseret ud i separate rum i en holder. Derefter skal brugeren trække i et håndtag for at dreje holderen, hvorved pillerne falder ned i en kop og derved blandes. På denne måde er det brugeren selv der blander pillerne, og ikke maskinen, hvilket gør, at den kan stedet for klasse 2. Til denne funktion blev der især fokuseret på at lave et håndtag, der var stort og dermed nemt at bruge for brugere med gigt eller andre hæmmende lidelser. Ud fra bemærkninger fra første runde af brugertests blev det også besluttet at lave fronten på maskinen gennemsigtig, så brugerne kunne følge med i, hvad der skete inde i maskinen. På denne måde er håbet, at maskinen bliver mere gennemskuelig for brugerne og ikke så intimiderende. I modsætning til de Elektroniske Skitser, der blev anvendt ved første runde af brugertests, blev der her fokuseret på at lave en nydelig skitse, hvor al elektronik var skjult og som i højere grad lignede noget, der kunne være et færdigt produkt. Dette blev gjort for at hjælpe brugerne med at fokusere mere på brugen af maskinen, samt hvordan de ville have det med at have sådan en stående i deres hjem. Resultater fra Brugertest runde 2 Der var generelt positive tilbagemeldinger på skitsen. Brugerne synes den var nem at bruge, og de mente, at den ville være til gavn for dem. En af brugerne havde ved interviewet en ven og et familiemedlem på besøg (hvoraf den ene havde sklerose) og også her, var der begejstring for skitsen. Den gemmensigtige frontplade vakte også begejstring for at gøre det nemmere at følge med i hvad der skete i maskinen. vi skal være omhyggelige med at skabe merværdi for brugerne og ikke kun for systemet Der var general skepsis over størrelsen som de mente var for stor, men de var glade for at den ikke var så dyb, så den kunne stå op ad væggen. Hos et ægtepar var der tvivl om hvorvidt produktet blev udviklet til dem eller til systemet. De følte at de blev skældt ud for at glemme deres medicin, og at produktet var til for at overvåge dem. Efter en forklaring om at produktet var til for at effektivisere hele systemet var de mere positivt stemte, men det viser at vi skal være omhyggelige med at skabe merværdi for brugerne og ikke kun for systemet.

14 Produktvision Her følger et forslag til et muligt, fremtidigt produkt baseret på research udført i dette projekt og kommentarer fra brugertests. Produktet forestilles at være en fast installation i brugernes hjem. 1. En ældre kvinde går mod køkkenet for at hente en kop kaffe. Hun gør en pause for at kigge på enheden ved siden af kaffemaskinen på sit køkkenbord. To indikator-lys er tændt Piller doseres nu ud i en holder og hun anvender et håndtag til at blande pillerne sammen i en ventende kop. Han trykker på det grønne pulserende lys på siden af enheden. Piller doseres nu ud i en holder og han anvender et håndtag til at blande pillerne sammen i en ventende kop. 14 DELTA / MedicPen - Medicindosering i hjemmet

15 2. 3. Det ene har et symbol med en hånd og det andet et kryds med et hjerte i midten. Hun ved at det betyder at hun skal tage sine piller nu (symbolet med hånden) og samtidigt huske at tage sit blodtryk. Hun trykker på det grønne pulserende lys på siden af enheden Hun sluger pillerne fra koppen og skyller efter med vand. Herefter ruller hun ærmet op og tager blodtryksmåleren på armen for at tage sit blodtryk. Enheden blinker to gange for at indikere at hun er færdig og at målingerne er sendt til enheden. Hun sætter koppen tilbage i enheden hvilket får de to lysende symboler til at slukke. 7. Mens hun nu forbereder sin morgenmad sendes informationerne om hendes blodtryk og medicinering til kommunen hvor det nu kan konstateres at hun har taget sine piller og målt sit blodtryk. Da hans blodtryk er lidt højere end normalt advares en sygeplejerske som gennemgår kvindens bio-data og medicinforbrug for de sidste 14 dage og konstaterer at hun kan have brug for en ændring af medicineringen. Sygeplejersken konsulterer nu med en læge som ændrer kvindens recept fra sit kontor. Enheden opdaterer herefter automatisk doseringen af kvindens hjertemedicin. DELTA / Medicindosering i hjemmet 15

16 Bilag 1. Eksisterende løsninger 1. Doseringsæsker a. Æske, typisk opdelt i 4-5 doseringsrum svarende til én dags medicinforbrug for borgeren. Påfyldning af æskerne foretages af en hjemme-sygeplejerske, der hver 14.dag kører ud til borgeren og ud fra borgerens medicinglas manuelt opfylder æsker i hjemmet til 14 dages forbrug. Dette giver en vis risiko for fejl-medicinering. 2. Dosis-dispenseringsposer a. Piller pakket på få landsdækkende apoteker, typisk indeholdende piller til en 14-dages periode. Doseringsposen er små plastikposer, som borgeren selv åbner. Dette giver problemer for en del af målgruppen, der grundet manglende styrke i hænderne har svært ved at åbne poserne. Dispenseringsposerne benytter af borgere med et meget stabilt og ensartet pilleforbrug. b. Hjemmesygeplejersken foretager kontroller hos borgeren, omkring korrekt medicin og kontrol mængde. c. Såfremt der sker ændring i borgerens medicin og dosering, skal gamle poser bortskaffes og nye indkøbes. Dette kan være en større omkostning for især borgeren og tidskrævende for plejepersonalet. 3. Hjemmebesøg, af sundhedspersonale a. Visse borgere tilbydes en ydelse, hvor kommunens sundhedspersonale kommer i hjemmet og hjælper ved tidspunkter for pilleindtagelse. Dette skal sikre, at pillerne tages i rette mængder og på rette tidspunkt. b. Dette er meget omkostningstungt for kommunen, og borgeren bliver meget afhængig af kommunens hjælp. a. En løsning, der kan dispensere medicinen fra færdigpakkede dosisdispenseringsposer. Her foretages et klip pr. dosering, samtidig med at der åbnes/klippes et hul i posen, hvorved det er nemmere at få fat i medicinen. Der er mulighed for en sms-funktion, som giver plejepersonalet besked, hvis medicinen ikke tages planmæssigt. Eventuet indførelse af denne løsning i Danmark kræver involvering af og beslutning fra apotekerne. WT / Astrid Leisner & Søn vil sammen med apotekerforeningen søge om mulighed for at teste modellen i Danmark via Sundhedsstyrelsen. b. Dette produkt forsøger at afhjælpe den gruppe af borgere, der har svært ved at åbne doseringsposerne egenhændigt. Dette er en løsning på en mindre del af behovet og ikke umiddelbart en sammenlignelig løsning. 5. Amerikansk pille-automat sundhedsprofessionelle. Denne løsning kræver dog manuel påfyldning af piller, som hældes i fra en kop. Tidskrævende og mulighed for fejl, hvilket også er kritikken i US. 6. Intelligente doseringsæsker alarmer og sms interface muligheder. Et udpluk af disse kan ses på Pharmakon s hjemmeside. b. Disse løsninger kan ikke sammenlignes med den foreslåede pille-automat. 16 DELTA / MedicPen - Medicindosering i hjemmet

17 DELTA Venlighedsvej Hørsholm Denmark Tel madebydelta.com

Lev Vel ansøgning Medicindosering i hjemmet

Lev Vel ansøgning Medicindosering i hjemmet Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) er initiativtager til dette projekt, på baggrund af identificerede behov og udfordringer i kommunens ældrepleje og med ældres brug og håndtering af deres medicin.

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Den Intelligente Pilleæske

Den Intelligente Pilleæske Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Den Intelligente Pilleæske Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

30 Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort

30 Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort Formålet med Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort er at udvikle innovative løsninger, der støtter ældre i at tage deres medicin. Løsninger, der giver dem en bedre forståelse for medicineringen

Læs mere

Intelligent medicinhåndtering. Patientsikkerhedskonference, Rette pille i rette mund

Intelligent medicinhåndtering. Patientsikkerhedskonference, Rette pille i rette mund Intelligent medicinhåndtering Patientsikkerhedskonference, Rette pille i rette mund Intelligent medicinhåndtering fra medicinhåndtering til medicinmestring Formål Reducere tid til medicinhåndtering (økonomi)

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN Formålet med instruksen er at sikre: Den rigtige borger får den rigtige medicin, i den rigtige dosis, på det rigtige tidspunkt og på rette måde Den rehabiliterende tankegang

Læs mere

Maskinel dosisdispensering

Maskinel dosisdispensering Maskinel dosisdispensering - Hvad er fakta? Resultater fra projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Der har været debat om maskinel dosisdispensering siden ordningen blev indført i 2001. Mange

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek

Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek Pernille Dam Udviklingskonsulent Cand.scient.san.publ (Folkesundhedsvidenskab) Pharmakon

Læs mere

Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen

Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen Pernille Dam Udviklingskonsulent Cand.scient.san.publ (Folkesundhedsvidenskab) Pharmakon Apotekernes Uddannelsescenter

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Juli 2012 Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Skovvængets lokale instruks for: Hvordan medicinhåndtering skal foregå Hvordan det skal

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

IDÉ-KATALOG Mobile intelligente pilledispensere

IDÉ-KATALOG Mobile intelligente pilledispensere IDÉ-KATALOG Mobile intelligente pilledispensere INTRODUKTION Forkert medicindosering og forglemmelser melser af medi- cinindtag er en af de største utilsigtede e hændelser - i sundhedssektoren. dssektoren.

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Gode erfaringer med elektroniske medicinhuskere til ældre

Gode erfaringer med elektroniske medicinhuskere til ældre Gode erfaringer med elektroniske medicinhuskere til ældre Offentligt-privat samarbejdsprojekt mellem hjemmesygepleje og apotek sætter fokus på brug af elektroniske løsninger Af Pernille Dam, Sanne Hansen

Læs mere

Medicin er vigtig også på botilbud

Medicin er vigtig også på botilbud Medicin er vigtig også på botilbud Erfaringer fra hverdagsobservationer Charlotte Meinicke Farmaceut Konsulent i Type2dialog Hvorfor har jeg en mening om emnet? 16 års erfaring med kompetenceudvikling

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i:

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.4 Medicinhåndtering - Borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og rette dosis FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle centre

Læs mere

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne Dosisdispensering giver medicineringsfejl ved sektorskifte Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten Dosisdispensering er tidskrævende! Dosisdispensering i gør det svært

Læs mere

Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere - en indsats leveret af hjemmepleje og apotek

Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere - en indsats leveret af hjemmepleje og apotek Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere - en indsats leveret af hjemmepleje og apotek Version 1.1 - oktober 2013 Forfattere: Pernille Dam, Forskning og Udvikling, Pharmakon Sanne Hansen,

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering?

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? En patienthistorie Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? Selv om maskinel dosisdispensering har været anvendt i 10 år, er der stadig begrænset viden om hvordan ordningen påvirker patientsikkerheden.

Læs mere

Utilsigtede hændelser Findes de også i kommunerne?

Utilsigtede hændelser Findes de også i kommunerne? Utilsigtede hændelser Findes de også i kommunerne? Lovkrav om rapportering af UTH siden 2004 i sygehussektoren. Lovændring 2010: Udvidelse af patientsikkerhedsordningen til også at omfatte primær sektoren.

Læs mere

Handleplan på baggrund af plejehjemstilsyn Distrikt Fanefjord sagsnr /1

Handleplan på baggrund af plejehjemstilsyn Distrikt Fanefjord sagsnr /1 Handleplan på baggrund af plejehjemstilsyn 30.11.15 Distrikt Fanefjord sagsnr. 5-2211-2531/1 Udarbejdet af * Distriktsleder Ulla Hilt Sygeplejefaglig vejleder I samarbejde med sygeplejersker og sosu.assistenter

Læs mere

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik Temadage November 2008 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Jyllandsposten: Forældre frygter for deres børns liv. JP

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Sikker brug af dosispakket medicin

Sikker brug af dosispakket medicin Sikker brug af dosispakket medicin Information til brugere og pårørende I projektet Dosisdispensering fra maskine til mund er udarbejdet et forslag til tekst til en folder, som skal imødekomme, at inddragelse

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014 Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering BioMed konference 12. juni 2014 Agenda Hjørrings kommunes tilgang til velfærdsteknologi Casen intelligent medicinhåndtering Hvis velfærdsteknologi er

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen SKÆRPET UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN [ Tilsynet er udført d. 3.

Læs mere

Utilsigtede hændelser (UTH)1. januar til 1. november 2014

Utilsigtede hændelser (UTH)1. januar til 1. november 2014 Dragør Kommune utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser (UTH)1. januar til 1. november 2014 UTH uge 46: 8 utilsigtede hændelser i uge 46 fordelt som: 7 ingen skade - manglende medicin administration

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Farmakonomen på plejehjem Projekt gennemført

Farmakonomen på plejehjem Projekt gennemført Resume: Hvordan kan apoteket bedre samarbejdet med de lokale plejehjem til gavn for personalet på såvel apoteket som på plejehjemmet? Det satte farmakonomerne Bodil Christensen og Jannie Kristiansen sig

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af

Læs mere

Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje

Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje Charlotte Niss & Henriette Søgaard Lauridsen 4MSc Industriel Design, Arkitektur & Design Aalborg Universitet Efterår

Læs mere

Nopii Scope og undersøgelsesdesign for fokusområdet Medicin

Nopii Scope og undersøgelsesdesign for fokusområdet Medicin 1 Nopii Scope og undersøgelsesdesign for fokusområdet Medicin Nordjysk Platform for Innovative Projektet bliver gennemført med tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og den Europæiske Socialfond. Side

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Psykofarmaka Program dag 4. Dagens Mål. Dag 4.

Psykofarmaka Program dag 4. Dagens Mål. Dag 4. Psykofarmaka Dag 4. Program dag 4. Velkommen Medicin og pædagogik Medicinpædagogik et redskab i psykiatrien Sygeplejefaglig dokumentation i forbindelse med medicinadministration tvangsmedicinering Dagens

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

- i medicinemballage for leddegigtpatienter

- i medicinemballage for leddegigtpatienter - i medicinemballage for leddegigtpatienter 10. semester Industriel Design Civilingeniør i Arkitektur & Design Aalborg Universitet Gammeltorv 6, 9000 Aalborg Vejledere: Søren Bolvig Poulsen Poul H. Kyvsgård

Læs mere

Bilag, /1: Handleplan udarbejdet på baggrund af plejehjemstilsynet 17. marts 2015 på Områdecenter Søhusparken KRAV Fra embedslægen

Bilag, /1: Handleplan udarbejdet på baggrund af plejehjemstilsynet 17. marts 2015 på Områdecenter Søhusparken KRAV Fra embedslægen 1 of 5 KRAV Fra embedslægen Instrukser: at ledelsen sikrer, at personalet er introduceret til instrukserne, og at personalet følger instrukserne i det daglige arbejde Sygeplejefaglige optegnelser: at de

Læs mere

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Embedslægernes tilsynsresultater Leverandørens opfølgning Ældrecenter Nygårds Plads

Læs mere

Økonomisk baseline. Offentligt udbud 2015 vedr. medicinhåndtering Nopii Bilag 4

Økonomisk baseline. Offentligt udbud 2015 vedr. medicinhåndtering Nopii Bilag 4 Økonomisk baseline Formålet med den økonomiske baseline er at fremvise de økonomiske aspekter af medicinhåndteringen i kommunerne. I afsnittet beskrives de kommunale ressourcer tid og udgifter - forbundet

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune har i regi af Afdelingen for det Nære Sundhedsvæsen vurderet en Medicinvogn fra Standard Systemer.

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag. Version 1.2

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag. Version 1.2 Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Bilag 7 Baggrund og scenarier

Bilag 7 Baggrund og scenarier Bilag 7 Baggrund og scenarier 1 Indledning 1.1 Baggrund og vision Det Ny Universitetshospital (DNU) i Aarhus har valgt Lægemidler klar til brug som koncept. Med henblik på at undersøge og sikre konceptets

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE.

MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE. 1 MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE. Indholdsfortegnelse: 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering:... 2 2.0 Definitioner:... 2 3.0 Kompetencer og delegering:... 2 4.0 Undervisning:... 3 5.0 Generelle

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Robotteknologiske træningsfliser YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel Brugerindsigter FOPI Sundhedshus med online fællessk Nordic Walking Sticks

Læs mere

Dokumentation på sundhedsområdet

Dokumentation på sundhedsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-05-2013 Sagsnr. 2013-51280 Dokumentation på sundhedsområdet Sagen om dokumentation på sundhedsområdet blev af Socialudvalget

Læs mere

Sosu er til kamp mod medicinfejl

Sosu er til kamp mod medicinfejl Sosu er til kamp mod medicinfejl Social- og sundhedsassistenterne er med i front, når flere kommuner nu sætter fokus på medicinfejl. Af Anni Heiberg Social- og sundhedsassistenterne er i forreste række,

Læs mere

Embedslæge rapport Handling Tidshorisont Kommentar Personalet følger ikke instruksen. Juli 2014. September oktober. Fra november.

Embedslæge rapport Handling Tidshorisont Kommentar Personalet følger ikke instruksen. Juli 2014. September oktober. Fra november. Handleplan for opfølgning på embedslægens tilsyn Embedslæge rapport Handling Tidshorisont Kommentar Personalet følger ikke instruksen Øjeblikkeligt på medicinhåndteringsområdet Til alle assistenter rundsendes

Læs mere

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Indledning I Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Titel Instruks for: Hvordan utilsigtede hændelser rapporteres Hvordan en utilsigtet

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune November 10-11 2015

Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune November 10-11 2015 Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord Sønderborg Kommune November 10-11 2015 Team Distrikt Fjord - Sønderborg Hjemmeplejen Egernsundeved Dagligleder Lone Kelm

Læs mere

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014 Indledning Glostrup Kommune er igennem Sundhedsloven forpligtet til at arbejde med utilsigtede hændelser (UTH): LBK nr. 913 af 13/07/2010. Der er rapporteringspligt for alle UTH, der sker i forbindelse

Læs mere

Medicinhjælp til 500 ældre i hjemmeplejen

Medicinhjælp til 500 ældre i hjemmeplejen 6 FARMACI 07 AUGUST 2014 Medicinhjælp til 500 ældre i hjemmeplejen En aftale mellem Jernbane Allé Apotek i Vanløse og den lokale hjemmepleje har sikret medicingennemgang til knap 500 ældre. Samtidig har

Læs mere

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ Dokumenttype: Amtslig administrativ vejledning Udarbejdet af: Arbejdsgruppe om medicinhåndtering i Den Fælles Kvalitetsmodel Gældende fra: 15.06.2006 Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination;

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Forebyg medicineringshændelser Masterclass i Kommunal Medicinhåndtering 2015

Forebyg medicineringshændelser Masterclass i Kommunal Medicinhåndtering 2015 Forebyg medicineringshændelser Masterclass i Kommunal Medicinhåndtering 2015 Typiske risikofyldte medicineringshændelser med udgangspunkt i særlig farlige lægemidler udgangspunkt i særlig farlig situationer

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & (rev. 201 ) Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere

Færdigpakket medicin klar til brug

Færdigpakket medicin klar til brug Dosispakket medicin Færdigpakket medicin klar til brug For at få den bedste virkning af din medicin er det vigtigt, at den tages i de mængder og på de tidspunkter, som er aftalt med din læge. Det opnår

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejeboligcenter Fælledgården Adresse: Drejøgade 3, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Centerchef Anne Birgitte Østergaard Telefon: 23 27 78 71 E-post: at1r@suf.kk.dk

Læs mere