Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold"

Transkript

1 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff Trilgy respiratr PLV respiratr Legendair respiratr PB 560 Respiratr VS Ultra respiratr Fugter g slangesystem til Trilgy respiratr Fugter g slangesystem til PLV respiratr, Legendair respiratr, PB 560 respiratr g VS Ultra respiratr Ilt Vari sug g Clari sug SAM 420 sug A3 Mini Sug Turtaske Aerneb frstøver system Nnin Pulsximeter Ensretterventil Weinmann nise reductr Suctinaid tube Inderkanyle Diaphragmapacer / Phrenicuspacer Tubeskift ver guidewire Muth Piece Ventilatin

2 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indledning I hjemmet er det din pgave sm vejleder at sikre, at din kmmende kllega pnår alle de nødvendige kmpetencer fr at kunne varetage behandlingen af den respiratrbruger du arbejder hs. Det er derfr dit ansvar i samarbejde med den nye hjælper løbende at evaluere hans/hendes kmpetencer. Dette indebærer både rs g knstruktiv kritik. Du skal sm udgangspunkt følge plæringsprgrammet g anbefalingerne fra Respiratinscenter Øst, dg har alle respiratrbrugere frskellige behv, sm gså skal inddrages i plæringen. Evalueringsmetde Til hvert læringsmråde er der, i punktfrm, beskrevet hvilke kmpetencer den nye hjælper, sm minimum, skal besidde. Du skal sikre dig, at hjælperen besidder alle kmpetencerne på et sikkert g selvstændigt niveau, inden fr de mråder der er relevante fr brugeren. Efter hvert teriafsnit er der skriftlige evalueringspgaver sm den nye hjælper skal udfylder. Efterfølgende skal du gennemgå g gdkende dem. Gdkendelsen af den nye hjælper sker efter nedenstående farvekdesystem. Rød: Her har den nye hjælper læst terien bag læringsmråderne g set dem udført i praksis. Gul: Her kan den nye hjælper udføre praksispgaven, under vejleding, g beskrive hvrdan g hvrfr pgaven udføres. Grøn: Her kan den nye hjælper selvstændigt varetage alle pgaver, relateret til det pågældende læringsmråde, samt redegøre fr hvrdan der skal handles, hvis der pstår en akut situatin. Når du vurderer, at den nye hjælper har kmpetencerne, svarende til de enkelte farveniveauer, skal du, bagerst i hjælperens kmpendie, kvittere fr dette med din underskrift g dat (se eksempel). Anders Andersen 15/ Rød Gul Grøn Hvis du plever, at det er svært fr den nye hjælper at lære det der kræves fr at kunne være hjælper hs en respiratrbruger, skal du frtælle den nye hjælper m din plevelse. Frsøg derefter sammen at finde en løsning til, hvrdan plæringen kan blive mere ptimal. Hvis du sm vejleder vurderer, at det ikke er muligt fr den nye hjælper at pnå de krævede kmpetencer, er det vigtigt, at du rienterer dit hjælperbureau herm. Gd frnøjelse med plæringen. 2

3 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Håndhygiejne Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer før du kan gdkende Kan udføre grundig håndvask Kan udføre hånddesinfektin Kan vurdere behv fr håndvask, samt hånddesinfektin af hænder Kan tage frhldsregler fr at verhlde de hygiejniske principper Du skal sikre dig at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr vigtigheden af krrekt håndvask Kan redegøre fr vigtigheden af en krrekt hånddesinfektin Kan redegøre fr hvrnår g hvr fte der er behv fr håndvask eller hånddesinfektin af hænder Kan redegøre fr de hygiejniske principper g frhldsreglerne fr at verhlde dem. Facitliste til find fem fejl 1) Ur 2) Ring 3) Neglelak 4) Sår 5) Langt ærme Facitliste til mutiple chice 1) A, B g C 2) A, B g C 3) B 4) C 5) A 3

4 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Trachestmipleje Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer før du kan gdkende Kan klargøre til trachestmipleje efter de hygiejniske principper, samt finde de krrekte remedier frem. Kan infrmere, inddrage g samarbejde med brugeren i udførelsen af trachestmiplejen. Kan udføre trachestmiplejen efter de hygiejniske principper. Kan bservere infektinstegn g reagere herpå. Kan bservere fr granulatinsvæv samt handle derpå. Kan skifte trachestmibånd efter behv. Kan fiksere trachestmibåndet krrekt. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr de fem infektinstegn, der er relateret til trachestmiplejen, g reagere med den krrekte behandling herpå. Kan redegøre fr, hvem der skal kntaktes ved vedvarende infektinssymptmer, samt granulatinsvæv. Kan redegøre fr den rette prcedure før g under trachestmiplejen, samt de hygiejniske principper. Kan redegøre fr, hvrfr der udføres trachestmipleje. Kan redegøre fr hyppigheden af vanlig trachestmipleje. Kan redegøre fr, hvrnår der udføres trachestmipleje hyppigere end nrmalt. Kan redegøre fr, hvrnår der skiftes trachestmibånd, hvrdan det gøres g hvr fte. Kan redegøre fr krrekt fiksering af tuben ved hjælp af trachestmibånd. Hvad sker der, hvis trachestmibåndet sidder fr løst/stramt? Kan frklare hvrfr granulatinsvæv pstår, herunder frtælle: Hvrdan ser det ud? Hvad er dets funktin? Hvrdan skal det behandles? Facitliste til mutiple chice 1) D 2) A g B 3) C 4) C 5) B g C 6) A 7) A 4

5 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Sugning Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan infrmere, inddrage g samarbejde med brugeren før sugeprcessen påbegyndes. Kan vurdere sugebehv g handle derefter. Kan vurdere hvr mange gange suget kan bruges. Kan bservere sekretets mængde, farve, lugt, udseende g knsistens. Kan udføre sugeprcessen efter gældende hygiejniske principper. Kan vurdere hvr langt sugekatheteret skal føres ned, før sugningen kan påbegyndes. Kan frberede sugningen efter gældende hygiejniske principper herunder håndvask/afspritning. Kan vurdere hvr lang tid sugeprcessen må vare. Kan håndtere g skelne mellem rent g urent i sugeprcessen. Kan brtskaffe urent materiale hygiejnisk frsvarligt efter endt sugning. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr luftrørets pbygning herunder tubens placering. Kan redegøre fr sugeprcessen g dennes rækkefølge fra håndhygiejne til brtskaffelse af brugte remedier. Kan redegøre fr hvrdan nrmalt sekret ser ud. Kan redegøre fr hvrdan sekret der afviger fra nrmalen ser ud, g hvrdan der handles der på. Kan redegøre fr hvr længe sugeprcessen må vare. Kan redegøre fr hvr sekret kan befinde sig i luftrørets øvre luftveje. Kan redegøre fr handlinger ved akut sekret stagnatin (sugning, tubeskift g manuel ventilatin). Facitliste til multiple chice 1) C 2) B 3) C 4) B 5) A g C 6) B g C 7) A 5

6 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Sugning i næse g mund Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan infrmere, inddrage g samarbejde med brugeren før g under sugeprcessen. Kan vurdere behvet fr sugning i næse g mund g handle derefter. Kan udføre sugeprcessen efter gældende retningslinjer g hygiejniske principper. Kan vurdere hvr langt sugekatheteret skal føres ind i næse g mund. Kan vurdere hvrnår sugekatheteret skal skiftes ved sugning, både i tuben g i næsen eller munden. Kan brtskaffe urent materiale hygiejnisk frsvarligt efter endt sugning. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr hvrdan du vil inddrage brugeren i sugeprcessen. Kan redegøre fr behvet fr sugning i næse g mund. Kan redegøre fr sugeprcessen g dennes rækkefølge fra håndhygiejne til brtskaffelse af brugte remedier. Kan redegøre fr de øvre luftvejes pbygning g dermed hvr langt det er frsvarligt at føre sugekatheteret ned i næse eller mund. Kan redegøre fr hvrnår g hvrfr sugekatheteret skal skiftes ved sugning både i tuben g i næsen eller munden. Facitliste til multiple chice 1) A 2) B 3) B 6

7 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Manuel ventilatin Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan udføre frebyggende manuel ventilatin i henhld til lægelig rdinatin. Kan infrmere, inddrage g samarbejde med brugeren mkring manuel ventilatin, før, under g efter manuel ventilatin. Kan suge brugeren før manuel ventilatin. Viden mkring, hvrdan man udsætter alarmen på respiratren ved manuel ventilatin. Kan vurdere behvet fr manuel ventilatin med sterilt saltvand. Kan manuel ventilere med sterilt saltvand. Kan rengøre Rubens balln efter frskrifterne. Kan p- g udcuffe ved manuel ventilatin (hvis brugeren har en tube med cuff). Kan udføre manuel ventilatin, sm afhjælpning af lufthunger eller erstatning fr respiratren. Du skal sikre dig at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr hvrnår/hvrfr der skal manuel ventileres g hvr fte. Kan redegøre fr vigtigheden af at ventilere synkrnt med brugerens vejrtrækning. Kan redegøre fr vigtigheden af sugning inden manuel ventilatin. Kan redegøre fr nødvendigheden af at hlde frie luftveje i frbindelse med manuel ventilatin. Kan redegøre fr de frskellige ventilatinsfrmer, samt hvrnår du vil bruge dem. Kan redegøre fr årsagen til henhldsvis p- g udcuffning under manuel ventilatin. Facitliste til mutiple chice 1) A g C 2) B 3) A g B 4) B 5) A, B g C 6) C 7

8 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Tubeskift Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan infrmere brugeren m tubeskift. Kan klargøre til tubeskift, herunder have alle nødvendige remedier klar. Kan vurdere brugen af handsker ud fra den gældende situatin. Kan tage brugt tube ud g sætte ny tube i, med eller uden guidewire. Kan rengøre brugt tube efter frskrifterne. Kan udføre planlagt tubeskift. Kan vurdere nødvendigheden af akut tubeskift. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr nødvendigheden af tubeskift verfr brugeren. Kan redegøre fr hvilke remedier, der skal bruges ved tubeskift, samt rækkefølgen. Kan redegøre fr de hygiejniske principper i frbindelse med tubeskift, herunder brug af handsker. Kan redegøre fr prceduren ved planlagt tubeskift. Kan redegøre fr prceduren ved akut tubeskift. Kan redegøre fr rengøring g klargøring af uren tube. Kan redegøre fr hvrnår g hvr fte, der skal skiftes tube. Kan redegøre fr vigtigheden af at udvise r g ansvarlighed verfr brugeren i frbindelse med tubeskift. Facitliste til multiple chice 1) B 2) C 3) B 4) C 5) B 8

9 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Taleventil, Svensk næse g prp Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan påsætte taleventil, svensk næse eller prp. Kan rengøre samt skille g samle taleventil, svensk næse eller prp. Kan til - g frakble ilt, hvis det er relevant hs brugeren. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr brugen af taleventil, svensk næse eller prp. Kan redegøre fr rengøring af taleventil, svensk næse eller prp. Kan redegøre fr sammenhængen mellem taleventil/prp g cuff. Kan redegøre fr mængden af tilkblet ilt, hvis det er relevant hs brugeren. Facitliste til multiple chice 1) B 2) B 3) C 4) A 5) D 9

10 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Cuff Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan ud- g pcuffe efter gældende retningslinjer. Kan handle på utæt cuff efter gældende retningslinjer. Kan infrmere, inddrage g samarbejde med brugeren i frbindelse med ud- g pcuffning. Kan pcuffe ved manuel ventilatin. Kan frakble/tilkble udåndingsventil i frbindelse med ud- g pcuffning ved den aktuelle respiratr. Kan indstille respiratren til de rdinerede værdier, ved ud- g pcuffet tube, hvis det er aktuelt. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr cuffens frmål, funktin g placering. Kan redegøre fr ud- g pcuffning efter gældende retningslinjer. Kan redegøre fr handling ved utæt cuff efter gældende retningslinjer. Kan redegøre fr pcuffning ved manuel ventilatin. Kan redegøre fr brug af udåndingsventil ved henhldsvis ud- g pcuffning afhængig af respiratrtype. Kan redegøre fr hvrledes g hvrfr respiratrens indstillinger skal ændres ved ud- g pcuffning. Kan redegøre fr typen af din brugers tube. Kan redegøre fr, hvr meget saltvand eller luft der max må cuffes p med. Facitliste til multiple chice 1) C g D 2) B 3) A 4) A g B 10

11 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Trilgy respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tænde g slukke respiratren. Kan nulstille alarmer. Kan udsætte alarmer. Kan skifte mellem primær g sekundær indstilling (hvis det er relevant hs brugeren). Kan tjekke de lægeligt rdinerede indstillinger. Kan kble brugeren til g fra respiratren i et passende temp. Kan skifte filter. Kan tjekke batteriniveau. Kan sætte respiratren til El-nettet. Kan sikre at respiratren er frsvarligt placeret. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr respiratrens skærmbillede. Kan redegøre fr respiratrens bagside. Kan frtælle m strøm g batterifrsyning. Kan frtælle m de frskellige alarmer. Kan redegøre fr rengøringen af respiratren. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles i akutte situatiner: Hvad gør du hvis respiratren pludselig ikke giver luft? Du skal på tur med din bruger hvad skal du sikre dig mkring respiratren inden I tager af sted? Respiratren alarmerer fr service alarm, hvad gør du? Der er strømsvigt, hvilke vervejelser gør du dig? Facitliste til mutiple chice 1) B 2) A g (B) 3) A 4) A g C 11

12 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet PLV respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tænde g slukke respiratren. Kan udsætte alarmer. Kan tjekke de lægeligt rdinerede indstillinger. Kan kble brugeren til g fra respiratren i et passende temp. Kan skifte filter. Kan tjekke batteriniveau. Kan sætte respiratren til El-nettet. Kan sikre at respiratren er frsvarligt placeret. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr respiratrens frside. Kan redegøre fr respiratrens bagside. Kan frtælle m strøm g batterifrsyning. Kan frtælle m de frskellige alarmer. Kan redegøre fr rengøringen af respiratren. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles i akutte situatiner: Hvad gør du hvis respiratren pludselig ikke giver luft? Du skal på tur med din bruger hvad skal du sikre dig mkring respiratren inden I tager af sted? Respiratren alarmerer fr service alarm, hvad gør du? Der er strømsvigt, hvilke vervejelser gør du dig? Facitliste til mutiple chice 1) B 2) A g (B) 3) C 4) A g C 5) B 12

13 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Legendair respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tænde g slukke respiratren. Kan udsætte alarmer. Kan tjekke de lægeligt rdinerede indstillinger. Kan kble brugeren til g fra respiratren i et passende temp. Kan skifte filter. Kan tjekke batteriniveau. Kan sætte respiratren til El-nettet. Kan sikre at respiratren er frsvarligt placeret. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr respiratrens skærmbillede. Kan redegøre fr respiratrens bagside. Kan frtælle m strøm g batterifrsyning. Kan frtælle m de frskellige alarmer. Kan redegøre fr rengøringen af respiratren. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles i akutte situatiner: Hvad gør du hvis respiratren pludselig ikke giver luft? Du skal på tur med din bruger hvad skal du sikre dig mkring respiratren inden I tager af sted? Respiratren alarmerer fr service alarm, hvad gør du? Der er strømsvigt, hvilke vervejelser gør du dig? Facitliste til mutiple chice 1) B 2) A g (B) 3) A g C 4) B 13

14 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet PB 560 Respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tænde g slukke respiratren. Kan nulstille alarmer. Kan udsætte alarmer. Kan skifte mellem primær g sekundær indstilling (hvis det er relevant hs brugeren). Kan tjekke de lægeligt rdinerede indstillinger. Kan kble brugeren til g fra respiratren i et passende temp. Kan skifte filter. Kan tjekke batteriniveau. Kan sætte respiratren til El-nettet. Kan sikre at respiratren er frsvarligt placeret. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr respiratrens skærmbillede. Kan redegøre fr respiratrens bagside. Kan frtælle m strøm g batterifrsyning. Kan frtælle m de frskellige alarmer. Kan redegøre fr rengøringen af respiratren. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles i akutte situatiner: Hvad gør du hvis respiratren pludselig ikke giver luft? Du skal på tur med din bruger hvad skal du sikre dig mkring respiratren inden I tager af sted? Respiratren alarmerer fr service alarm, hvad gør du? Der er strømsvigt, hvilke vervejelser gør du dig? Facitliste til mutiple chice 1) B 2) A g (B) 3) A g C 14

15 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet VS Ultra respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tænde g slukke respiratren. Kan udsætte alarmer. Kan tjekke de lægeligt rdinerede indstillinger. Kan kble brugeren til g fra respiratren i et passende temp. Kan skifte filter. Kan tjekke batteriniveau. Kan sætte respiratren til El-nettet. Kan sikre at respiratren er frsvarligt placeret. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr respiratrens skærmbillede. Kan redegøre fr respiratrens bagside. Kan frtælle m strøm g batterifrsyning. Kan frtælle m de frskellige alarmer. Kan redegøre fr rengøringen af respiratren. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles i akutte situatiner: Hvad gør du hvis respiratren pludselig ikke giver luft? Du skal på tur med din bruger hvad skal du sikre dig mkring respiratren inden I tager af sted? Respiratren alarmerer fr service alarm, hvad gør du? Der er strømsvigt, hvilke vervejelser gør du dig? Facitliste til mutiple chice 1) B 2) A g (B) 3) A g B 15

16 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Fugter g slangesystem til Trilgy respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan håndtere fugter g slangesystem ud fra de hygiejniske principper. Kan skille, rengøre g samle slangesystem med g uden fugter g funktinskntrllere det. Kan skifte slangesystem mens brugeren er tilsluttet respiratren. Kan sikre at skrstenen er sat frsvarligt på. Kan krrekt af- g påmntere fugterkammeret på pvarmningsdelen. Kan afmntere respiratrslanger fra fugter g sammenkble dem så ventilatinen til brugeren er intakt imens der påfyldes vand i fugterkammeret. Kan påfylde rette mængde sterilt vand på fugteren, samt betjene fugterens funktinsknapper. Kan bservere g handle på mængden af kndensvand i slangesystemet herunder intet eller meget kndens. Kan sikre at der ikke løber kndensvand fra respiratrslangerne ned i brugerens luftveje eller at der ikke kmmer vand i respiratrens luftudtag. Kan sikre fugterens placering i frhld til brugeren. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr fugterens funktin g vigtigheden af at den er krrekt indstillet g tændt herunder betjeningsknappernes funktin. Kan redegøre fr vigtigheden af fugterens placering i frhld til brugeren. Kan redegøre fr hvrdan du vil reagere på fr meget g fr lidt kndensvand i slangerne. Kan redegøre fr hvrdan du undgår at brugeren får kndensvand i lungerne g der ikke kmmer vand i respiratren. Kan redegøre fr hvr fte g hvrdan du vil rengøre slangesystemet herunder hvad du vil bruge til rengøringen. Kan redegøre fr hvr fte samt hvrdan du vil rengøre fugteren g kammeret. Facitliste til multiple chice 1) C 2) A 3) C 4) B 5) C 6) C 16

17 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Fugter g slangesystem til PLV respiratr, Legendair respiratr, PB 560 respiratr g VS Ultra respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan håndtere fugter g slangesystem ud fra de hygiejniske principper. Kan skille, rengøre g samle slangesystem med g uden fugter g funktinskntrllere det. Kan skifte slangesystem mens brugeren er tilsluttet respiratren. Kan sikre at skrstenen er sat frsvarligt på. Kan krrekt af- g påmntere fugterkammeret på pvarmningsdelen. Kan afmntere respiratrslanger fra fugter g sammenkble dem så ventilatinen til brugeren er intakt imens der påfyldes vand i fugterkammeret. Kan påfylde rette mængde sterilt vand på fugteren, samt betjene fugterens funktinsknapper. Kan bservere g handle på mængden af kndensvand i slangesystemet herunder intet eller meget kndens. Kan sikre at der ikke løber kndensvand fra respiratrslangerne ned i brugerens luftveje eller at der ikke kmmer vand i respiratrens luftudtag. Kan sikre fugterens placering i frhld til brugeren. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr fugterens funktin g vigtigheden af at den er krrekt indstillet g tændt herunder betjeningsknappernes funktin. Kan redegøre fr vigtigheden af fugterens placering i frhld til brugeren. Kan redegøre fr hvrdan du vil reagere på fr meget g fr lidt kndensvand i slangerne. Kan redegøre fr hvrdan du undgår at brugeren får kndensvand i lungerne g der ikke kmmer vand i respiratren. Kan redegøre fr hvr fte g hvrdan du vil rengøre slangesystemet herunder hvad du vil bruge til rengøringen. Kan redegøre fr hvr fte samt hvrdan du vil rengøre fugteren g kammeret. Facitliste til multiple chice 1) C 2) A 3) C 4) B 5) C 6) C 7) B 17

18 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Ilt Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tilkble evt. iltslange på respiratr g/eller fugterkammerets iltstuds. Kan håndtere g indstille evt. iltkncentratr g iltbehlder. Kan bservere g handle på brugerens kliniske tilstand. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr tilslutning af evt. ilt til respiratr eller fugter. Kan redegøre fr håndtering g indstilling af evt. iltkncentratr g iltbehlder. Facitliste til multiple chice 1) A g B 2) A, B g D 3) A 4) B 5) B 18

19 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Vari sug g Clari sug Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan betjene sugets funktinsknapper. Kan tjekke g få tømt sugeglasset inden det bliver fr fyldt. Kan betjene/håndtere suget efter de hygiejniske principper. Kan brtskaffe sugeglassets indhld efter de hygiejniske principper. Kan udskifte slanger g filtre efter de frskrevne regler. Kan skille g rengøre alle sugets vaskbare dele. Kan samle sugene samt tjekke m disse fungere krrekt. Herunder tjekke m der krrekt vacuum på sugene. Kan sætte sugene til pladning. Kan fejlfinde ved et ukrrekt samlet sug. Kan reagere i situatiner, hvr suget er ude af drift. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr sugeglassene mængde g kapacitet. Kan redegøre fr hvr fte g hvrfr suget skal skilles ad g rengøres, samt hvilke remedier der skal bruges til rengøringen. Kan redegøre fr hvr fte sugeslanger g vacuum slange skal udskiftes. Kan redegøre fr, hvrfr der skal skiftes filter g hvr fte. Kan redegøre fr de hygiejniske principper ved mgang med suget. Kan redegøre fr, hvrfr det er vigtigt at håndtere sugeglassets indhld efter de hygiejniske principper. Kan redegøre fr hvr længe sugets batteri kan frventes at hlde. Kan redegøre fr hvrdan du vil handle, hvis suget er ude af drift i hjemmet. Facitliste til mutiple chice 1) A 2) B 3) B 4) C 5) A 6) B 7) C 8) A g C 9) C 10) C 11) B 19

20 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet SAM 420 sug Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan betjene sugets funktinsknapper. Kan placere g pbevare suget i frhld til gældende retningslinjer. Kan tømme sugeglassets indhld ud, inden det bliver fr fyldt. Kan skille g rengøre alle sugets vaskbare dele. Kan samle suget samt tjekke m dette fungerer krrekt, herunder tjekke m der er krrekt vaccuum på suget. Kan udskifte slanger g filtrer efter frskrevne regler. Kan betjene/ håndtere suget efter de hygiejniske principper. Kan brtskaffe sugeglassets indhld efter de hygiejniske principper. Kan sætte suget til pladning. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr den krrekte placering af suget i hjemmet g under transprt. Kan redegøre fr sugeglassets mængde g kapacitet. Kan redegøre fr hvr fte g hvrfr sugeglasset skal skilles ad g rengøres, samt hvilke remedier der skal bruges ved rengøringen. Kan redegøre fr hvr fte sugets kabinet skal rengøres. Kan redegøre fr hvr fte sugeslanger g vaccuum-slanger skal udskiftes. Kan redegøre fr hvrfr der skal skiftes filter g hvr fte. Kan redegøre fr de hygiejniske principper ved mgang med suget. Kan redegøre fr hvr længe sugets batteri kan frventes at hlde på en tur ud af huset. Kan redegøre fr fejlkilder ved et ukrrekt samlet sug, herunder hvrdan du vil fejfinde. Kan redegøre fr hvrdan du vil handle, hvis suget er ude af drift i hjemmet. Facitliste til multiple chice 1) A 2) B 3) B 4) C 5) C 6) A 20

21 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet A3 Mini Sug Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan betjene sugets funktinsknapper. Kan placere g pbevare suget i frhld til gældende retningslinjer. Kan tømme sugeglassets indhld ud, inden det bliver fr fyldt. Kan skille g rengøre alle sugets vaskbare dele. Kan samle suget samt tjekke m dette fungerer krrekt, herunder tjekke m der er krrekt vaccuum på suget. Kan udskifte slanger g filtrer efter frskrevne regler. Kan betjene/ håndtere suget efter de hygiejniske principper. Kan brtskaffe sugeglassets indhld efter de hygiejniske principper. Kan sætte suget til pladning. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr den krrekte placering af suget i hjemmet g under transprt. Kan redegøre fr sugeglassets mængde g kapacitet. Kan redegøre fr hvr fte g hvrfr sugeglasset skal skilles ad g rengøres, samt hvilke remedier der skal bruges ved rengøringen. Kan redegøre fr hvr fte sugets kabinet skal rengøres. Kan redegøre fr hvr fte sugeslanger g vaccuum-slanger skal udskiftes. Kan redegøre fr hvrfr der skal skiftes filter g hvr fte. Kan redegøre fr de hygiejniske principper ved mgang med suget. Kan redegøre fr hvr længe sugets batteri kan frventes at hlde på en tur ud af huset. Kan redegøre fr fejlkilder ved et ukrrekt samlet sug, herunder hvrdan du vil fejfinde. Kan redegøre fr hvrdan du vil handle, hvis suget er ude af drift i hjemmet. Facitliste til multiple chice 1) A 2) B 3) B 4) C 5) C 6) A 21

22 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Turtaske Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan klargøre en turtaske samt pakke de nødvendige remedier til at sikre frie luftveje. Kan sikre at suget, der medbringes, er pladet g fungerer krrekt. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr hvilke remedier, der skal pakkes g medbringes på ture ud af huset. Kan redegøre fr hvilke situatiner, der kan pstå på ture ud af huset g hvrdan du vil handle. Herunder evt. frskel på handling i hjemme g ude af huset. Kan redegøre fr hvrdan du vil handle, hvis det medbragte sug på trds af dine frberedelser ikke fungerer krrekt på turen. (tubeskift, manuel ventilatin, ring 112) 22

23 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Aerneb frstøver system Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tilslutte Aerneb på slangesystemet. Kan betjene Aernebens kntrlmdul. Kan vurdere behvet fr brugen af inhalatinssystemet, medmindre der er en fast rdinatin. Kan håndtere Aerneben ud fra de hygiejniske principper. Kan skille g samle inhalatinssystemet g funktinskntrllere det. Kan bservere dannelsen af kndens i slangesystemet, samt behvet fr evt. skift af dette. Kan varetage daglig, ugentlig g månedlig rengøring af inhalatinssystemet. Kan sikre frstøverkammerets placering i frhld til brugeren. Kan bservere batteri status, samt handle der på. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr inhalatins systemets funktin. Kan redegøre fr rengøringen af inhalatinssystemet, samt de hygiejniske principper i frbindelse hermed. Kan redegøre fr krrekt placering af inhalatinssystemet ved brug. Kan redegøre fr skift af slangesystem ved kndensdannelse. Kan redegøre fr de t frstøver prgrammer på Aerneben. Facitliste til mutiple chice 1) C 2) A 3) B 4) C 5) C 23

24 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Nnin Pulsximeter Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tilslutte Nnin til brugeren, samt tjekke m den sidder krrekt. Kan betjene Nninens kntrlmdul. Kan bservere batteri status, samt handle der på. Kan reagere på alarmgrænserne, samt udsætte disse. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr Nnins funktin. Kan redegøre fr vigtigheden af at udvise r mkring brugeren. Kan redegøre fr krrekt placering af Nnin ved brug. Kan redegøre fr alarmgrænser. Herunder handlemuligheder ved alarm. 24

25 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Ensretterventil Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tilslutte ensretterventilen på slangesystemet g sikre at den vender krrekt. Kan rengøre ensretterventilen ud fra de gældende anvisninger. Kan bservere m membranen i ventilen er bevægelig. Kan bservere m brugeren kmmer af med udåndingsluften med ensretterventilen. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr ensretterventilens funktin. Kan redegøre fr rengøringen af ensretterventilen ud fra de gældende anvisninger. Kan redegøre fr hvrnår ensretterventilen må benyttes. Kan redegøre fr krrekt placering af ventilen ved brug, herunder hvrfr der skal være en udåndingsventil påsat under ensretterventilen. Kan redegøre fr sammenhængen mellem cuff g ensretterventil. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles, hvis brugeren ikke kan kmme af med udåndingsluften. Facitliste til multiple chice 1) A 2) B 3) B 4) C 5) B 25

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer fr sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhld 1 Ansvarsfrdeling i klinikken... 4 2 Delegering af medicingivning... 4 3 Den sygeplejestuderendes

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Håndbog for Frivillige i M.G.U. Fitness.

Håndbog for Frivillige i M.G.U. Fitness. Håndbg fr Frivillige i M.G.U. Fitness. 1 Håndbg fr frivillige i M.G.U. Fitness. Indhld: Indhld.. s. 2 Medlemskab: Indmeldelse af nye medlemmer, genindmeldelse m.m.. s. 3 Nøglekrt s. 5 Serviceflk. s. 7

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: 46898 Pleje af patienter på intensiv- g pvågningsafd. Inspiratinsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl, Århus Scial- g Sundhedsskle 1. Uddannelsens sammenhæng til jbmråde

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende

1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende Malerfagets Faglige Fællesudvalg Islands Brygge 26 2300 København S T: 33 15 61 01 M: pst@mffu.dk Den 12. september 2014 Udviklingsredegørelse fr 2015 fr erhvervsuddannelsen til Autlakerer 1 Nøgletal 2011

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Ver. x Rev. x Dato xx.xx.2012 Kapitel X Side X til X

Ver. x Rev. x Dato xx.xx.2012 Kapitel X Side X til X Vejledning til peratinsmanual (RPAS/UAS OM) fr at pnå gdkendelse af rganisatin. Denne vejledning er tiltænkt sm et eksempel udarbejdet af Trafikstyrelsen fr at standardisere den perative g tekniske dkumentatin

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune Aftale m medindflydelse g medbestemmelse i Vesthimmerlands Kmmune Indhldsfrtegnelse Rammeaftalen 3 Frrd 3 Område 4 Frmål 5 MEDindflydelse, MEDbestemmelse g MEDansvar 5 Kmpetence 6 Frm g Struktur 6 Minimumsfrretningsrden

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere