Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold"

Transkript

1 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff Trilgy respiratr PLV respiratr Legendair respiratr PB 560 Respiratr VS Ultra respiratr Fugter g slangesystem til Trilgy respiratr Fugter g slangesystem til PLV respiratr, Legendair respiratr, PB 560 respiratr g VS Ultra respiratr Ilt Vari sug g Clari sug SAM 420 sug A3 Mini Sug Turtaske Aerneb frstøver system Nnin Pulsximeter Ensretterventil Weinmann nise reductr Suctinaid tube Inderkanyle Diaphragmapacer / Phrenicuspacer Tubeskift ver guidewire Muth Piece Ventilatin

2 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indledning I hjemmet er det din pgave sm vejleder at sikre, at din kmmende kllega pnår alle de nødvendige kmpetencer fr at kunne varetage behandlingen af den respiratrbruger du arbejder hs. Det er derfr dit ansvar i samarbejde med den nye hjælper løbende at evaluere hans/hendes kmpetencer. Dette indebærer både rs g knstruktiv kritik. Du skal sm udgangspunkt følge plæringsprgrammet g anbefalingerne fra Respiratinscenter Øst, dg har alle respiratrbrugere frskellige behv, sm gså skal inddrages i plæringen. Evalueringsmetde Til hvert læringsmråde er der, i punktfrm, beskrevet hvilke kmpetencer den nye hjælper, sm minimum, skal besidde. Du skal sikre dig, at hjælperen besidder alle kmpetencerne på et sikkert g selvstændigt niveau, inden fr de mråder der er relevante fr brugeren. Efter hvert teriafsnit er der skriftlige evalueringspgaver sm den nye hjælper skal udfylder. Efterfølgende skal du gennemgå g gdkende dem. Gdkendelsen af den nye hjælper sker efter nedenstående farvekdesystem. Rød: Her har den nye hjælper læst terien bag læringsmråderne g set dem udført i praksis. Gul: Her kan den nye hjælper udføre praksispgaven, under vejleding, g beskrive hvrdan g hvrfr pgaven udføres. Grøn: Her kan den nye hjælper selvstændigt varetage alle pgaver, relateret til det pågældende læringsmråde, samt redegøre fr hvrdan der skal handles, hvis der pstår en akut situatin. Når du vurderer, at den nye hjælper har kmpetencerne, svarende til de enkelte farveniveauer, skal du, bagerst i hjælperens kmpendie, kvittere fr dette med din underskrift g dat (se eksempel). Anders Andersen 15/ Rød Gul Grøn Hvis du plever, at det er svært fr den nye hjælper at lære det der kræves fr at kunne være hjælper hs en respiratrbruger, skal du frtælle den nye hjælper m din plevelse. Frsøg derefter sammen at finde en løsning til, hvrdan plæringen kan blive mere ptimal. Hvis du sm vejleder vurderer, at det ikke er muligt fr den nye hjælper at pnå de krævede kmpetencer, er det vigtigt, at du rienterer dit hjælperbureau herm. Gd frnøjelse med plæringen. 2

3 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Håndhygiejne Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer før du kan gdkende Kan udføre grundig håndvask Kan udføre hånddesinfektin Kan vurdere behv fr håndvask, samt hånddesinfektin af hænder Kan tage frhldsregler fr at verhlde de hygiejniske principper Du skal sikre dig at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr vigtigheden af krrekt håndvask Kan redegøre fr vigtigheden af en krrekt hånddesinfektin Kan redegøre fr hvrnår g hvr fte der er behv fr håndvask eller hånddesinfektin af hænder Kan redegøre fr de hygiejniske principper g frhldsreglerne fr at verhlde dem. Facitliste til find fem fejl 1) Ur 2) Ring 3) Neglelak 4) Sår 5) Langt ærme Facitliste til mutiple chice 1) A, B g C 2) A, B g C 3) B 4) C 5) A 3

4 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Trachestmipleje Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer før du kan gdkende Kan klargøre til trachestmipleje efter de hygiejniske principper, samt finde de krrekte remedier frem. Kan infrmere, inddrage g samarbejde med brugeren i udførelsen af trachestmiplejen. Kan udføre trachestmiplejen efter de hygiejniske principper. Kan bservere infektinstegn g reagere herpå. Kan bservere fr granulatinsvæv samt handle derpå. Kan skifte trachestmibånd efter behv. Kan fiksere trachestmibåndet krrekt. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr de fem infektinstegn, der er relateret til trachestmiplejen, g reagere med den krrekte behandling herpå. Kan redegøre fr, hvem der skal kntaktes ved vedvarende infektinssymptmer, samt granulatinsvæv. Kan redegøre fr den rette prcedure før g under trachestmiplejen, samt de hygiejniske principper. Kan redegøre fr, hvrfr der udføres trachestmipleje. Kan redegøre fr hyppigheden af vanlig trachestmipleje. Kan redegøre fr, hvrnår der udføres trachestmipleje hyppigere end nrmalt. Kan redegøre fr, hvrnår der skiftes trachestmibånd, hvrdan det gøres g hvr fte. Kan redegøre fr krrekt fiksering af tuben ved hjælp af trachestmibånd. Hvad sker der, hvis trachestmibåndet sidder fr løst/stramt? Kan frklare hvrfr granulatinsvæv pstår, herunder frtælle: Hvrdan ser det ud? Hvad er dets funktin? Hvrdan skal det behandles? Facitliste til mutiple chice 1) D 2) A g B 3) C 4) C 5) B g C 6) A 7) A 4

5 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Sugning Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan infrmere, inddrage g samarbejde med brugeren før sugeprcessen påbegyndes. Kan vurdere sugebehv g handle derefter. Kan vurdere hvr mange gange suget kan bruges. Kan bservere sekretets mængde, farve, lugt, udseende g knsistens. Kan udføre sugeprcessen efter gældende hygiejniske principper. Kan vurdere hvr langt sugekatheteret skal føres ned, før sugningen kan påbegyndes. Kan frberede sugningen efter gældende hygiejniske principper herunder håndvask/afspritning. Kan vurdere hvr lang tid sugeprcessen må vare. Kan håndtere g skelne mellem rent g urent i sugeprcessen. Kan brtskaffe urent materiale hygiejnisk frsvarligt efter endt sugning. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr luftrørets pbygning herunder tubens placering. Kan redegøre fr sugeprcessen g dennes rækkefølge fra håndhygiejne til brtskaffelse af brugte remedier. Kan redegøre fr hvrdan nrmalt sekret ser ud. Kan redegøre fr hvrdan sekret der afviger fra nrmalen ser ud, g hvrdan der handles der på. Kan redegøre fr hvr længe sugeprcessen må vare. Kan redegøre fr hvr sekret kan befinde sig i luftrørets øvre luftveje. Kan redegøre fr handlinger ved akut sekret stagnatin (sugning, tubeskift g manuel ventilatin). Facitliste til multiple chice 1) C 2) B 3) C 4) B 5) A g C 6) B g C 7) A 5

6 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Sugning i næse g mund Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan infrmere, inddrage g samarbejde med brugeren før g under sugeprcessen. Kan vurdere behvet fr sugning i næse g mund g handle derefter. Kan udføre sugeprcessen efter gældende retningslinjer g hygiejniske principper. Kan vurdere hvr langt sugekatheteret skal føres ind i næse g mund. Kan vurdere hvrnår sugekatheteret skal skiftes ved sugning, både i tuben g i næsen eller munden. Kan brtskaffe urent materiale hygiejnisk frsvarligt efter endt sugning. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr hvrdan du vil inddrage brugeren i sugeprcessen. Kan redegøre fr behvet fr sugning i næse g mund. Kan redegøre fr sugeprcessen g dennes rækkefølge fra håndhygiejne til brtskaffelse af brugte remedier. Kan redegøre fr de øvre luftvejes pbygning g dermed hvr langt det er frsvarligt at føre sugekatheteret ned i næse eller mund. Kan redegøre fr hvrnår g hvrfr sugekatheteret skal skiftes ved sugning både i tuben g i næsen eller munden. Facitliste til multiple chice 1) A 2) B 3) B 6

7 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Manuel ventilatin Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan udføre frebyggende manuel ventilatin i henhld til lægelig rdinatin. Kan infrmere, inddrage g samarbejde med brugeren mkring manuel ventilatin, før, under g efter manuel ventilatin. Kan suge brugeren før manuel ventilatin. Viden mkring, hvrdan man udsætter alarmen på respiratren ved manuel ventilatin. Kan vurdere behvet fr manuel ventilatin med sterilt saltvand. Kan manuel ventilere med sterilt saltvand. Kan rengøre Rubens balln efter frskrifterne. Kan p- g udcuffe ved manuel ventilatin (hvis brugeren har en tube med cuff). Kan udføre manuel ventilatin, sm afhjælpning af lufthunger eller erstatning fr respiratren. Du skal sikre dig at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr hvrnår/hvrfr der skal manuel ventileres g hvr fte. Kan redegøre fr vigtigheden af at ventilere synkrnt med brugerens vejrtrækning. Kan redegøre fr vigtigheden af sugning inden manuel ventilatin. Kan redegøre fr nødvendigheden af at hlde frie luftveje i frbindelse med manuel ventilatin. Kan redegøre fr de frskellige ventilatinsfrmer, samt hvrnår du vil bruge dem. Kan redegøre fr årsagen til henhldsvis p- g udcuffning under manuel ventilatin. Facitliste til mutiple chice 1) A g C 2) B 3) A g B 4) B 5) A, B g C 6) C 7

8 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Tubeskift Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan infrmere brugeren m tubeskift. Kan klargøre til tubeskift, herunder have alle nødvendige remedier klar. Kan vurdere brugen af handsker ud fra den gældende situatin. Kan tage brugt tube ud g sætte ny tube i, med eller uden guidewire. Kan rengøre brugt tube efter frskrifterne. Kan udføre planlagt tubeskift. Kan vurdere nødvendigheden af akut tubeskift. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr nødvendigheden af tubeskift verfr brugeren. Kan redegøre fr hvilke remedier, der skal bruges ved tubeskift, samt rækkefølgen. Kan redegøre fr de hygiejniske principper i frbindelse med tubeskift, herunder brug af handsker. Kan redegøre fr prceduren ved planlagt tubeskift. Kan redegøre fr prceduren ved akut tubeskift. Kan redegøre fr rengøring g klargøring af uren tube. Kan redegøre fr hvrnår g hvr fte, der skal skiftes tube. Kan redegøre fr vigtigheden af at udvise r g ansvarlighed verfr brugeren i frbindelse med tubeskift. Facitliste til multiple chice 1) B 2) C 3) B 4) C 5) B 8

9 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Taleventil, Svensk næse g prp Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan påsætte taleventil, svensk næse eller prp. Kan rengøre samt skille g samle taleventil, svensk næse eller prp. Kan til - g frakble ilt, hvis det er relevant hs brugeren. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr brugen af taleventil, svensk næse eller prp. Kan redegøre fr rengøring af taleventil, svensk næse eller prp. Kan redegøre fr sammenhængen mellem taleventil/prp g cuff. Kan redegøre fr mængden af tilkblet ilt, hvis det er relevant hs brugeren. Facitliste til multiple chice 1) B 2) B 3) C 4) A 5) D 9

10 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Cuff Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan ud- g pcuffe efter gældende retningslinjer. Kan handle på utæt cuff efter gældende retningslinjer. Kan infrmere, inddrage g samarbejde med brugeren i frbindelse med ud- g pcuffning. Kan pcuffe ved manuel ventilatin. Kan frakble/tilkble udåndingsventil i frbindelse med ud- g pcuffning ved den aktuelle respiratr. Kan indstille respiratren til de rdinerede værdier, ved ud- g pcuffet tube, hvis det er aktuelt. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr cuffens frmål, funktin g placering. Kan redegøre fr ud- g pcuffning efter gældende retningslinjer. Kan redegøre fr handling ved utæt cuff efter gældende retningslinjer. Kan redegøre fr pcuffning ved manuel ventilatin. Kan redegøre fr brug af udåndingsventil ved henhldsvis ud- g pcuffning afhængig af respiratrtype. Kan redegøre fr hvrledes g hvrfr respiratrens indstillinger skal ændres ved ud- g pcuffning. Kan redegøre fr typen af din brugers tube. Kan redegøre fr, hvr meget saltvand eller luft der max må cuffes p med. Facitliste til multiple chice 1) C g D 2) B 3) A 4) A g B 10

11 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Trilgy respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tænde g slukke respiratren. Kan nulstille alarmer. Kan udsætte alarmer. Kan skifte mellem primær g sekundær indstilling (hvis det er relevant hs brugeren). Kan tjekke de lægeligt rdinerede indstillinger. Kan kble brugeren til g fra respiratren i et passende temp. Kan skifte filter. Kan tjekke batteriniveau. Kan sætte respiratren til El-nettet. Kan sikre at respiratren er frsvarligt placeret. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr respiratrens skærmbillede. Kan redegøre fr respiratrens bagside. Kan frtælle m strøm g batterifrsyning. Kan frtælle m de frskellige alarmer. Kan redegøre fr rengøringen af respiratren. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles i akutte situatiner: Hvad gør du hvis respiratren pludselig ikke giver luft? Du skal på tur med din bruger hvad skal du sikre dig mkring respiratren inden I tager af sted? Respiratren alarmerer fr service alarm, hvad gør du? Der er strømsvigt, hvilke vervejelser gør du dig? Facitliste til mutiple chice 1) B 2) A g (B) 3) A 4) A g C 11

12 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet PLV respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tænde g slukke respiratren. Kan udsætte alarmer. Kan tjekke de lægeligt rdinerede indstillinger. Kan kble brugeren til g fra respiratren i et passende temp. Kan skifte filter. Kan tjekke batteriniveau. Kan sætte respiratren til El-nettet. Kan sikre at respiratren er frsvarligt placeret. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr respiratrens frside. Kan redegøre fr respiratrens bagside. Kan frtælle m strøm g batterifrsyning. Kan frtælle m de frskellige alarmer. Kan redegøre fr rengøringen af respiratren. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles i akutte situatiner: Hvad gør du hvis respiratren pludselig ikke giver luft? Du skal på tur med din bruger hvad skal du sikre dig mkring respiratren inden I tager af sted? Respiratren alarmerer fr service alarm, hvad gør du? Der er strømsvigt, hvilke vervejelser gør du dig? Facitliste til mutiple chice 1) B 2) A g (B) 3) C 4) A g C 5) B 12

13 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Legendair respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tænde g slukke respiratren. Kan udsætte alarmer. Kan tjekke de lægeligt rdinerede indstillinger. Kan kble brugeren til g fra respiratren i et passende temp. Kan skifte filter. Kan tjekke batteriniveau. Kan sætte respiratren til El-nettet. Kan sikre at respiratren er frsvarligt placeret. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr respiratrens skærmbillede. Kan redegøre fr respiratrens bagside. Kan frtælle m strøm g batterifrsyning. Kan frtælle m de frskellige alarmer. Kan redegøre fr rengøringen af respiratren. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles i akutte situatiner: Hvad gør du hvis respiratren pludselig ikke giver luft? Du skal på tur med din bruger hvad skal du sikre dig mkring respiratren inden I tager af sted? Respiratren alarmerer fr service alarm, hvad gør du? Der er strømsvigt, hvilke vervejelser gør du dig? Facitliste til mutiple chice 1) B 2) A g (B) 3) A g C 4) B 13

14 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet PB 560 Respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tænde g slukke respiratren. Kan nulstille alarmer. Kan udsætte alarmer. Kan skifte mellem primær g sekundær indstilling (hvis det er relevant hs brugeren). Kan tjekke de lægeligt rdinerede indstillinger. Kan kble brugeren til g fra respiratren i et passende temp. Kan skifte filter. Kan tjekke batteriniveau. Kan sætte respiratren til El-nettet. Kan sikre at respiratren er frsvarligt placeret. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr respiratrens skærmbillede. Kan redegøre fr respiratrens bagside. Kan frtælle m strøm g batterifrsyning. Kan frtælle m de frskellige alarmer. Kan redegøre fr rengøringen af respiratren. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles i akutte situatiner: Hvad gør du hvis respiratren pludselig ikke giver luft? Du skal på tur med din bruger hvad skal du sikre dig mkring respiratren inden I tager af sted? Respiratren alarmerer fr service alarm, hvad gør du? Der er strømsvigt, hvilke vervejelser gør du dig? Facitliste til mutiple chice 1) B 2) A g (B) 3) A g C 14

15 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet VS Ultra respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tænde g slukke respiratren. Kan udsætte alarmer. Kan tjekke de lægeligt rdinerede indstillinger. Kan kble brugeren til g fra respiratren i et passende temp. Kan skifte filter. Kan tjekke batteriniveau. Kan sætte respiratren til El-nettet. Kan sikre at respiratren er frsvarligt placeret. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr respiratrens skærmbillede. Kan redegøre fr respiratrens bagside. Kan frtælle m strøm g batterifrsyning. Kan frtælle m de frskellige alarmer. Kan redegøre fr rengøringen af respiratren. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles i akutte situatiner: Hvad gør du hvis respiratren pludselig ikke giver luft? Du skal på tur med din bruger hvad skal du sikre dig mkring respiratren inden I tager af sted? Respiratren alarmerer fr service alarm, hvad gør du? Der er strømsvigt, hvilke vervejelser gør du dig? Facitliste til mutiple chice 1) B 2) A g (B) 3) A g B 15

16 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Fugter g slangesystem til Trilgy respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan håndtere fugter g slangesystem ud fra de hygiejniske principper. Kan skille, rengøre g samle slangesystem med g uden fugter g funktinskntrllere det. Kan skifte slangesystem mens brugeren er tilsluttet respiratren. Kan sikre at skrstenen er sat frsvarligt på. Kan krrekt af- g påmntere fugterkammeret på pvarmningsdelen. Kan afmntere respiratrslanger fra fugter g sammenkble dem så ventilatinen til brugeren er intakt imens der påfyldes vand i fugterkammeret. Kan påfylde rette mængde sterilt vand på fugteren, samt betjene fugterens funktinsknapper. Kan bservere g handle på mængden af kndensvand i slangesystemet herunder intet eller meget kndens. Kan sikre at der ikke løber kndensvand fra respiratrslangerne ned i brugerens luftveje eller at der ikke kmmer vand i respiratrens luftudtag. Kan sikre fugterens placering i frhld til brugeren. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr fugterens funktin g vigtigheden af at den er krrekt indstillet g tændt herunder betjeningsknappernes funktin. Kan redegøre fr vigtigheden af fugterens placering i frhld til brugeren. Kan redegøre fr hvrdan du vil reagere på fr meget g fr lidt kndensvand i slangerne. Kan redegøre fr hvrdan du undgår at brugeren får kndensvand i lungerne g der ikke kmmer vand i respiratren. Kan redegøre fr hvr fte g hvrdan du vil rengøre slangesystemet herunder hvad du vil bruge til rengøringen. Kan redegøre fr hvr fte samt hvrdan du vil rengøre fugteren g kammeret. Facitliste til multiple chice 1) C 2) A 3) C 4) B 5) C 6) C 16

17 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Fugter g slangesystem til PLV respiratr, Legendair respiratr, PB 560 respiratr g VS Ultra respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan håndtere fugter g slangesystem ud fra de hygiejniske principper. Kan skille, rengøre g samle slangesystem med g uden fugter g funktinskntrllere det. Kan skifte slangesystem mens brugeren er tilsluttet respiratren. Kan sikre at skrstenen er sat frsvarligt på. Kan krrekt af- g påmntere fugterkammeret på pvarmningsdelen. Kan afmntere respiratrslanger fra fugter g sammenkble dem så ventilatinen til brugeren er intakt imens der påfyldes vand i fugterkammeret. Kan påfylde rette mængde sterilt vand på fugteren, samt betjene fugterens funktinsknapper. Kan bservere g handle på mængden af kndensvand i slangesystemet herunder intet eller meget kndens. Kan sikre at der ikke løber kndensvand fra respiratrslangerne ned i brugerens luftveje eller at der ikke kmmer vand i respiratrens luftudtag. Kan sikre fugterens placering i frhld til brugeren. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr fugterens funktin g vigtigheden af at den er krrekt indstillet g tændt herunder betjeningsknappernes funktin. Kan redegøre fr vigtigheden af fugterens placering i frhld til brugeren. Kan redegøre fr hvrdan du vil reagere på fr meget g fr lidt kndensvand i slangerne. Kan redegøre fr hvrdan du undgår at brugeren får kndensvand i lungerne g der ikke kmmer vand i respiratren. Kan redegøre fr hvr fte g hvrdan du vil rengøre slangesystemet herunder hvad du vil bruge til rengøringen. Kan redegøre fr hvr fte samt hvrdan du vil rengøre fugteren g kammeret. Facitliste til multiple chice 1) C 2) A 3) C 4) B 5) C 6) C 7) B 17

18 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Ilt Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tilkble evt. iltslange på respiratr g/eller fugterkammerets iltstuds. Kan håndtere g indstille evt. iltkncentratr g iltbehlder. Kan bservere g handle på brugerens kliniske tilstand. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr tilslutning af evt. ilt til respiratr eller fugter. Kan redegøre fr håndtering g indstilling af evt. iltkncentratr g iltbehlder. Facitliste til multiple chice 1) A g B 2) A, B g D 3) A 4) B 5) B 18

19 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Vari sug g Clari sug Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan betjene sugets funktinsknapper. Kan tjekke g få tømt sugeglasset inden det bliver fr fyldt. Kan betjene/håndtere suget efter de hygiejniske principper. Kan brtskaffe sugeglassets indhld efter de hygiejniske principper. Kan udskifte slanger g filtre efter de frskrevne regler. Kan skille g rengøre alle sugets vaskbare dele. Kan samle sugene samt tjekke m disse fungere krrekt. Herunder tjekke m der krrekt vacuum på sugene. Kan sætte sugene til pladning. Kan fejlfinde ved et ukrrekt samlet sug. Kan reagere i situatiner, hvr suget er ude af drift. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr sugeglassene mængde g kapacitet. Kan redegøre fr hvr fte g hvrfr suget skal skilles ad g rengøres, samt hvilke remedier der skal bruges til rengøringen. Kan redegøre fr hvr fte sugeslanger g vacuum slange skal udskiftes. Kan redegøre fr, hvrfr der skal skiftes filter g hvr fte. Kan redegøre fr de hygiejniske principper ved mgang med suget. Kan redegøre fr, hvrfr det er vigtigt at håndtere sugeglassets indhld efter de hygiejniske principper. Kan redegøre fr hvr længe sugets batteri kan frventes at hlde. Kan redegøre fr hvrdan du vil handle, hvis suget er ude af drift i hjemmet. Facitliste til mutiple chice 1) A 2) B 3) B 4) C 5) A 6) B 7) C 8) A g C 9) C 10) C 11) B 19

20 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet SAM 420 sug Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan betjene sugets funktinsknapper. Kan placere g pbevare suget i frhld til gældende retningslinjer. Kan tømme sugeglassets indhld ud, inden det bliver fr fyldt. Kan skille g rengøre alle sugets vaskbare dele. Kan samle suget samt tjekke m dette fungerer krrekt, herunder tjekke m der er krrekt vaccuum på suget. Kan udskifte slanger g filtrer efter frskrevne regler. Kan betjene/ håndtere suget efter de hygiejniske principper. Kan brtskaffe sugeglassets indhld efter de hygiejniske principper. Kan sætte suget til pladning. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr den krrekte placering af suget i hjemmet g under transprt. Kan redegøre fr sugeglassets mængde g kapacitet. Kan redegøre fr hvr fte g hvrfr sugeglasset skal skilles ad g rengøres, samt hvilke remedier der skal bruges ved rengøringen. Kan redegøre fr hvr fte sugets kabinet skal rengøres. Kan redegøre fr hvr fte sugeslanger g vaccuum-slanger skal udskiftes. Kan redegøre fr hvrfr der skal skiftes filter g hvr fte. Kan redegøre fr de hygiejniske principper ved mgang med suget. Kan redegøre fr hvr længe sugets batteri kan frventes at hlde på en tur ud af huset. Kan redegøre fr fejlkilder ved et ukrrekt samlet sug, herunder hvrdan du vil fejfinde. Kan redegøre fr hvrdan du vil handle, hvis suget er ude af drift i hjemmet. Facitliste til multiple chice 1) A 2) B 3) B 4) C 5) C 6) A 20

21 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet A3 Mini Sug Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan betjene sugets funktinsknapper. Kan placere g pbevare suget i frhld til gældende retningslinjer. Kan tømme sugeglassets indhld ud, inden det bliver fr fyldt. Kan skille g rengøre alle sugets vaskbare dele. Kan samle suget samt tjekke m dette fungerer krrekt, herunder tjekke m der er krrekt vaccuum på suget. Kan udskifte slanger g filtrer efter frskrevne regler. Kan betjene/ håndtere suget efter de hygiejniske principper. Kan brtskaffe sugeglassets indhld efter de hygiejniske principper. Kan sætte suget til pladning. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr den krrekte placering af suget i hjemmet g under transprt. Kan redegøre fr sugeglassets mængde g kapacitet. Kan redegøre fr hvr fte g hvrfr sugeglasset skal skilles ad g rengøres, samt hvilke remedier der skal bruges ved rengøringen. Kan redegøre fr hvr fte sugets kabinet skal rengøres. Kan redegøre fr hvr fte sugeslanger g vaccuum-slanger skal udskiftes. Kan redegøre fr hvrfr der skal skiftes filter g hvr fte. Kan redegøre fr de hygiejniske principper ved mgang med suget. Kan redegøre fr hvr længe sugets batteri kan frventes at hlde på en tur ud af huset. Kan redegøre fr fejlkilder ved et ukrrekt samlet sug, herunder hvrdan du vil fejfinde. Kan redegøre fr hvrdan du vil handle, hvis suget er ude af drift i hjemmet. Facitliste til multiple chice 1) A 2) B 3) B 4) C 5) C 6) A 21

22 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Turtaske Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan klargøre en turtaske samt pakke de nødvendige remedier til at sikre frie luftveje. Kan sikre at suget, der medbringes, er pladet g fungerer krrekt. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr hvilke remedier, der skal pakkes g medbringes på ture ud af huset. Kan redegøre fr hvilke situatiner, der kan pstå på ture ud af huset g hvrdan du vil handle. Herunder evt. frskel på handling i hjemme g ude af huset. Kan redegøre fr hvrdan du vil handle, hvis det medbragte sug på trds af dine frberedelser ikke fungerer krrekt på turen. (tubeskift, manuel ventilatin, ring 112) 22

23 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Aerneb frstøver system Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tilslutte Aerneb på slangesystemet. Kan betjene Aernebens kntrlmdul. Kan vurdere behvet fr brugen af inhalatinssystemet, medmindre der er en fast rdinatin. Kan håndtere Aerneben ud fra de hygiejniske principper. Kan skille g samle inhalatinssystemet g funktinskntrllere det. Kan bservere dannelsen af kndens i slangesystemet, samt behvet fr evt. skift af dette. Kan varetage daglig, ugentlig g månedlig rengøring af inhalatinssystemet. Kan sikre frstøverkammerets placering i frhld til brugeren. Kan bservere batteri status, samt handle der på. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr inhalatins systemets funktin. Kan redegøre fr rengøringen af inhalatinssystemet, samt de hygiejniske principper i frbindelse hermed. Kan redegøre fr krrekt placering af inhalatinssystemet ved brug. Kan redegøre fr skift af slangesystem ved kndensdannelse. Kan redegøre fr de t frstøver prgrammer på Aerneben. Facitliste til mutiple chice 1) C 2) A 3) B 4) C 5) C 23

24 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Nnin Pulsximeter Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tilslutte Nnin til brugeren, samt tjekke m den sidder krrekt. Kan betjene Nninens kntrlmdul. Kan bservere batteri status, samt handle der på. Kan reagere på alarmgrænserne, samt udsætte disse. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr Nnins funktin. Kan redegøre fr vigtigheden af at udvise r mkring brugeren. Kan redegøre fr krrekt placering af Nnin ved brug. Kan redegøre fr alarmgrænser. Herunder handlemuligheder ved alarm. 24

25 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Ensretterventil Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tilslutte ensretterventilen på slangesystemet g sikre at den vender krrekt. Kan rengøre ensretterventilen ud fra de gældende anvisninger. Kan bservere m membranen i ventilen er bevægelig. Kan bservere m brugeren kmmer af med udåndingsluften med ensretterventilen. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr ensretterventilens funktin. Kan redegøre fr rengøringen af ensretterventilen ud fra de gældende anvisninger. Kan redegøre fr hvrnår ensretterventilen må benyttes. Kan redegøre fr krrekt placering af ventilen ved brug, herunder hvrfr der skal være en udåndingsventil påsat under ensretterventilen. Kan redegøre fr sammenhængen mellem cuff g ensretterventil. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles, hvis brugeren ikke kan kmme af med udåndingsluften. Facitliste til multiple chice 1) A 2) B 3) B 4) C 5) B 25

Læsevejledning... 3. Forord... 4. Introduktion til struktureret sidemandsoplæring i hjemmet... 5. Åndedrætsorganerne... 8. Ansvar...

Læsevejledning... 3. Forord... 4. Introduktion til struktureret sidemandsoplæring i hjemmet... 5. Åndedrætsorganerne... 8. Ansvar... Indhold Læsevejledning... 3 Forord... 4 Introduktion til struktureret sidemandsoplæring i hjemmet... 5 Åndedrætsorganerne... 8 Ansvar... 11 Håndhygiejne... 17 Tracheostomipleje... 23 Sugning... 31 Sugning

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: 46898 Pleje af patienter på intensiv- g pvågningsafd. Inspiratinsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl, Århus Scial- g Sundhedsskle 1. Uddannelsens sammenhæng til jbmråde

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Performance Gym Århus

Performance Gym Århus Perfrmance Gym Århus Navn: Andreas Quade Kaalby Hld: BA Sprt Management (pbsa0712) Praktiksted: Perfrmance Gym Århus Kntaktpersn(er): Casper Jespersen g Birgitte Møller Larsen Vejleder: Per Justesen Anslag:

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup 21 62 52 37 hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner

Læs mere