Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold"

Transkript

1 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff Trilgy respiratr PLV respiratr Legendair respiratr PB 560 Respiratr VS Ultra respiratr Fugter g slangesystem til Trilgy respiratr Fugter g slangesystem til PLV respiratr, Legendair respiratr, PB 560 respiratr g VS Ultra respiratr Ilt Vari sug g Clari sug SAM 420 sug A3 Mini Sug Turtaske Aerneb frstøver system Nnin Pulsximeter Ensretterventil Weinmann nise reductr Suctinaid tube Inderkanyle Diaphragmapacer / Phrenicuspacer Tubeskift ver guidewire Muth Piece Ventilatin

2 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indledning I hjemmet er det din pgave sm vejleder at sikre, at din kmmende kllega pnår alle de nødvendige kmpetencer fr at kunne varetage behandlingen af den respiratrbruger du arbejder hs. Det er derfr dit ansvar i samarbejde med den nye hjælper løbende at evaluere hans/hendes kmpetencer. Dette indebærer både rs g knstruktiv kritik. Du skal sm udgangspunkt følge plæringsprgrammet g anbefalingerne fra Respiratinscenter Øst, dg har alle respiratrbrugere frskellige behv, sm gså skal inddrages i plæringen. Evalueringsmetde Til hvert læringsmråde er der, i punktfrm, beskrevet hvilke kmpetencer den nye hjælper, sm minimum, skal besidde. Du skal sikre dig, at hjælperen besidder alle kmpetencerne på et sikkert g selvstændigt niveau, inden fr de mråder der er relevante fr brugeren. Efter hvert teriafsnit er der skriftlige evalueringspgaver sm den nye hjælper skal udfylder. Efterfølgende skal du gennemgå g gdkende dem. Gdkendelsen af den nye hjælper sker efter nedenstående farvekdesystem. Rød: Her har den nye hjælper læst terien bag læringsmråderne g set dem udført i praksis. Gul: Her kan den nye hjælper udføre praksispgaven, under vejleding, g beskrive hvrdan g hvrfr pgaven udføres. Grøn: Her kan den nye hjælper selvstændigt varetage alle pgaver, relateret til det pågældende læringsmråde, samt redegøre fr hvrdan der skal handles, hvis der pstår en akut situatin. Når du vurderer, at den nye hjælper har kmpetencerne, svarende til de enkelte farveniveauer, skal du, bagerst i hjælperens kmpendie, kvittere fr dette med din underskrift g dat (se eksempel). Anders Andersen 15/ Rød Gul Grøn Hvis du plever, at det er svært fr den nye hjælper at lære det der kræves fr at kunne være hjælper hs en respiratrbruger, skal du frtælle den nye hjælper m din plevelse. Frsøg derefter sammen at finde en løsning til, hvrdan plæringen kan blive mere ptimal. Hvis du sm vejleder vurderer, at det ikke er muligt fr den nye hjælper at pnå de krævede kmpetencer, er det vigtigt, at du rienterer dit hjælperbureau herm. Gd frnøjelse med plæringen. 2

3 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Håndhygiejne Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer før du kan gdkende Kan udføre grundig håndvask Kan udføre hånddesinfektin Kan vurdere behv fr håndvask, samt hånddesinfektin af hænder Kan tage frhldsregler fr at verhlde de hygiejniske principper Du skal sikre dig at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr vigtigheden af krrekt håndvask Kan redegøre fr vigtigheden af en krrekt hånddesinfektin Kan redegøre fr hvrnår g hvr fte der er behv fr håndvask eller hånddesinfektin af hænder Kan redegøre fr de hygiejniske principper g frhldsreglerne fr at verhlde dem. Facitliste til find fem fejl 1) Ur 2) Ring 3) Neglelak 4) Sår 5) Langt ærme Facitliste til mutiple chice 1) A, B g C 2) A, B g C 3) B 4) C 5) A 3

4 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Trachestmipleje Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer før du kan gdkende Kan klargøre til trachestmipleje efter de hygiejniske principper, samt finde de krrekte remedier frem. Kan infrmere, inddrage g samarbejde med brugeren i udførelsen af trachestmiplejen. Kan udføre trachestmiplejen efter de hygiejniske principper. Kan bservere infektinstegn g reagere herpå. Kan bservere fr granulatinsvæv samt handle derpå. Kan skifte trachestmibånd efter behv. Kan fiksere trachestmibåndet krrekt. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr de fem infektinstegn, der er relateret til trachestmiplejen, g reagere med den krrekte behandling herpå. Kan redegøre fr, hvem der skal kntaktes ved vedvarende infektinssymptmer, samt granulatinsvæv. Kan redegøre fr den rette prcedure før g under trachestmiplejen, samt de hygiejniske principper. Kan redegøre fr, hvrfr der udføres trachestmipleje. Kan redegøre fr hyppigheden af vanlig trachestmipleje. Kan redegøre fr, hvrnår der udføres trachestmipleje hyppigere end nrmalt. Kan redegøre fr, hvrnår der skiftes trachestmibånd, hvrdan det gøres g hvr fte. Kan redegøre fr krrekt fiksering af tuben ved hjælp af trachestmibånd. Hvad sker der, hvis trachestmibåndet sidder fr løst/stramt? Kan frklare hvrfr granulatinsvæv pstår, herunder frtælle: Hvrdan ser det ud? Hvad er dets funktin? Hvrdan skal det behandles? Facitliste til mutiple chice 1) D 2) A g B 3) C 4) C 5) B g C 6) A 7) A 4

5 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Sugning Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan infrmere, inddrage g samarbejde med brugeren før sugeprcessen påbegyndes. Kan vurdere sugebehv g handle derefter. Kan vurdere hvr mange gange suget kan bruges. Kan bservere sekretets mængde, farve, lugt, udseende g knsistens. Kan udføre sugeprcessen efter gældende hygiejniske principper. Kan vurdere hvr langt sugekatheteret skal føres ned, før sugningen kan påbegyndes. Kan frberede sugningen efter gældende hygiejniske principper herunder håndvask/afspritning. Kan vurdere hvr lang tid sugeprcessen må vare. Kan håndtere g skelne mellem rent g urent i sugeprcessen. Kan brtskaffe urent materiale hygiejnisk frsvarligt efter endt sugning. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr luftrørets pbygning herunder tubens placering. Kan redegøre fr sugeprcessen g dennes rækkefølge fra håndhygiejne til brtskaffelse af brugte remedier. Kan redegøre fr hvrdan nrmalt sekret ser ud. Kan redegøre fr hvrdan sekret der afviger fra nrmalen ser ud, g hvrdan der handles der på. Kan redegøre fr hvr længe sugeprcessen må vare. Kan redegøre fr hvr sekret kan befinde sig i luftrørets øvre luftveje. Kan redegøre fr handlinger ved akut sekret stagnatin (sugning, tubeskift g manuel ventilatin). Facitliste til multiple chice 1) C 2) B 3) C 4) B 5) A g C 6) B g C 7) A 5

6 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Sugning i næse g mund Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan infrmere, inddrage g samarbejde med brugeren før g under sugeprcessen. Kan vurdere behvet fr sugning i næse g mund g handle derefter. Kan udføre sugeprcessen efter gældende retningslinjer g hygiejniske principper. Kan vurdere hvr langt sugekatheteret skal føres ind i næse g mund. Kan vurdere hvrnår sugekatheteret skal skiftes ved sugning, både i tuben g i næsen eller munden. Kan brtskaffe urent materiale hygiejnisk frsvarligt efter endt sugning. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr hvrdan du vil inddrage brugeren i sugeprcessen. Kan redegøre fr behvet fr sugning i næse g mund. Kan redegøre fr sugeprcessen g dennes rækkefølge fra håndhygiejne til brtskaffelse af brugte remedier. Kan redegøre fr de øvre luftvejes pbygning g dermed hvr langt det er frsvarligt at føre sugekatheteret ned i næse eller mund. Kan redegøre fr hvrnår g hvrfr sugekatheteret skal skiftes ved sugning både i tuben g i næsen eller munden. Facitliste til multiple chice 1) A 2) B 3) B 6

7 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Manuel ventilatin Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan udføre frebyggende manuel ventilatin i henhld til lægelig rdinatin. Kan infrmere, inddrage g samarbejde med brugeren mkring manuel ventilatin, før, under g efter manuel ventilatin. Kan suge brugeren før manuel ventilatin. Viden mkring, hvrdan man udsætter alarmen på respiratren ved manuel ventilatin. Kan vurdere behvet fr manuel ventilatin med sterilt saltvand. Kan manuel ventilere med sterilt saltvand. Kan rengøre Rubens balln efter frskrifterne. Kan p- g udcuffe ved manuel ventilatin (hvis brugeren har en tube med cuff). Kan udføre manuel ventilatin, sm afhjælpning af lufthunger eller erstatning fr respiratren. Du skal sikre dig at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr hvrnår/hvrfr der skal manuel ventileres g hvr fte. Kan redegøre fr vigtigheden af at ventilere synkrnt med brugerens vejrtrækning. Kan redegøre fr vigtigheden af sugning inden manuel ventilatin. Kan redegøre fr nødvendigheden af at hlde frie luftveje i frbindelse med manuel ventilatin. Kan redegøre fr de frskellige ventilatinsfrmer, samt hvrnår du vil bruge dem. Kan redegøre fr årsagen til henhldsvis p- g udcuffning under manuel ventilatin. Facitliste til mutiple chice 1) A g C 2) B 3) A g B 4) B 5) A, B g C 6) C 7

8 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Tubeskift Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan infrmere brugeren m tubeskift. Kan klargøre til tubeskift, herunder have alle nødvendige remedier klar. Kan vurdere brugen af handsker ud fra den gældende situatin. Kan tage brugt tube ud g sætte ny tube i, med eller uden guidewire. Kan rengøre brugt tube efter frskrifterne. Kan udføre planlagt tubeskift. Kan vurdere nødvendigheden af akut tubeskift. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr nødvendigheden af tubeskift verfr brugeren. Kan redegøre fr hvilke remedier, der skal bruges ved tubeskift, samt rækkefølgen. Kan redegøre fr de hygiejniske principper i frbindelse med tubeskift, herunder brug af handsker. Kan redegøre fr prceduren ved planlagt tubeskift. Kan redegøre fr prceduren ved akut tubeskift. Kan redegøre fr rengøring g klargøring af uren tube. Kan redegøre fr hvrnår g hvr fte, der skal skiftes tube. Kan redegøre fr vigtigheden af at udvise r g ansvarlighed verfr brugeren i frbindelse med tubeskift. Facitliste til multiple chice 1) B 2) C 3) B 4) C 5) B 8

9 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Taleventil, Svensk næse g prp Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan påsætte taleventil, svensk næse eller prp. Kan rengøre samt skille g samle taleventil, svensk næse eller prp. Kan til - g frakble ilt, hvis det er relevant hs brugeren. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr brugen af taleventil, svensk næse eller prp. Kan redegøre fr rengøring af taleventil, svensk næse eller prp. Kan redegøre fr sammenhængen mellem taleventil/prp g cuff. Kan redegøre fr mængden af tilkblet ilt, hvis det er relevant hs brugeren. Facitliste til multiple chice 1) B 2) B 3) C 4) A 5) D 9

10 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Cuff Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan ud- g pcuffe efter gældende retningslinjer. Kan handle på utæt cuff efter gældende retningslinjer. Kan infrmere, inddrage g samarbejde med brugeren i frbindelse med ud- g pcuffning. Kan pcuffe ved manuel ventilatin. Kan frakble/tilkble udåndingsventil i frbindelse med ud- g pcuffning ved den aktuelle respiratr. Kan indstille respiratren til de rdinerede værdier, ved ud- g pcuffet tube, hvis det er aktuelt. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr cuffens frmål, funktin g placering. Kan redegøre fr ud- g pcuffning efter gældende retningslinjer. Kan redegøre fr handling ved utæt cuff efter gældende retningslinjer. Kan redegøre fr pcuffning ved manuel ventilatin. Kan redegøre fr brug af udåndingsventil ved henhldsvis ud- g pcuffning afhængig af respiratrtype. Kan redegøre fr hvrledes g hvrfr respiratrens indstillinger skal ændres ved ud- g pcuffning. Kan redegøre fr typen af din brugers tube. Kan redegøre fr, hvr meget saltvand eller luft der max må cuffes p med. Facitliste til multiple chice 1) C g D 2) B 3) A 4) A g B 10

11 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Trilgy respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tænde g slukke respiratren. Kan nulstille alarmer. Kan udsætte alarmer. Kan skifte mellem primær g sekundær indstilling (hvis det er relevant hs brugeren). Kan tjekke de lægeligt rdinerede indstillinger. Kan kble brugeren til g fra respiratren i et passende temp. Kan skifte filter. Kan tjekke batteriniveau. Kan sætte respiratren til El-nettet. Kan sikre at respiratren er frsvarligt placeret. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr respiratrens skærmbillede. Kan redegøre fr respiratrens bagside. Kan frtælle m strøm g batterifrsyning. Kan frtælle m de frskellige alarmer. Kan redegøre fr rengøringen af respiratren. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles i akutte situatiner: Hvad gør du hvis respiratren pludselig ikke giver luft? Du skal på tur med din bruger hvad skal du sikre dig mkring respiratren inden I tager af sted? Respiratren alarmerer fr service alarm, hvad gør du? Der er strømsvigt, hvilke vervejelser gør du dig? Facitliste til mutiple chice 1) B 2) A g (B) 3) A 4) A g C 11

12 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet PLV respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tænde g slukke respiratren. Kan udsætte alarmer. Kan tjekke de lægeligt rdinerede indstillinger. Kan kble brugeren til g fra respiratren i et passende temp. Kan skifte filter. Kan tjekke batteriniveau. Kan sætte respiratren til El-nettet. Kan sikre at respiratren er frsvarligt placeret. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr respiratrens frside. Kan redegøre fr respiratrens bagside. Kan frtælle m strøm g batterifrsyning. Kan frtælle m de frskellige alarmer. Kan redegøre fr rengøringen af respiratren. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles i akutte situatiner: Hvad gør du hvis respiratren pludselig ikke giver luft? Du skal på tur med din bruger hvad skal du sikre dig mkring respiratren inden I tager af sted? Respiratren alarmerer fr service alarm, hvad gør du? Der er strømsvigt, hvilke vervejelser gør du dig? Facitliste til mutiple chice 1) B 2) A g (B) 3) C 4) A g C 5) B 12

13 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Legendair respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tænde g slukke respiratren. Kan udsætte alarmer. Kan tjekke de lægeligt rdinerede indstillinger. Kan kble brugeren til g fra respiratren i et passende temp. Kan skifte filter. Kan tjekke batteriniveau. Kan sætte respiratren til El-nettet. Kan sikre at respiratren er frsvarligt placeret. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr respiratrens skærmbillede. Kan redegøre fr respiratrens bagside. Kan frtælle m strøm g batterifrsyning. Kan frtælle m de frskellige alarmer. Kan redegøre fr rengøringen af respiratren. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles i akutte situatiner: Hvad gør du hvis respiratren pludselig ikke giver luft? Du skal på tur med din bruger hvad skal du sikre dig mkring respiratren inden I tager af sted? Respiratren alarmerer fr service alarm, hvad gør du? Der er strømsvigt, hvilke vervejelser gør du dig? Facitliste til mutiple chice 1) B 2) A g (B) 3) A g C 4) B 13

14 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet PB 560 Respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tænde g slukke respiratren. Kan nulstille alarmer. Kan udsætte alarmer. Kan skifte mellem primær g sekundær indstilling (hvis det er relevant hs brugeren). Kan tjekke de lægeligt rdinerede indstillinger. Kan kble brugeren til g fra respiratren i et passende temp. Kan skifte filter. Kan tjekke batteriniveau. Kan sætte respiratren til El-nettet. Kan sikre at respiratren er frsvarligt placeret. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr respiratrens skærmbillede. Kan redegøre fr respiratrens bagside. Kan frtælle m strøm g batterifrsyning. Kan frtælle m de frskellige alarmer. Kan redegøre fr rengøringen af respiratren. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles i akutte situatiner: Hvad gør du hvis respiratren pludselig ikke giver luft? Du skal på tur med din bruger hvad skal du sikre dig mkring respiratren inden I tager af sted? Respiratren alarmerer fr service alarm, hvad gør du? Der er strømsvigt, hvilke vervejelser gør du dig? Facitliste til mutiple chice 1) B 2) A g (B) 3) A g C 14

15 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet VS Ultra respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tænde g slukke respiratren. Kan udsætte alarmer. Kan tjekke de lægeligt rdinerede indstillinger. Kan kble brugeren til g fra respiratren i et passende temp. Kan skifte filter. Kan tjekke batteriniveau. Kan sætte respiratren til El-nettet. Kan sikre at respiratren er frsvarligt placeret. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr respiratrens skærmbillede. Kan redegøre fr respiratrens bagside. Kan frtælle m strøm g batterifrsyning. Kan frtælle m de frskellige alarmer. Kan redegøre fr rengøringen af respiratren. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles i akutte situatiner: Hvad gør du hvis respiratren pludselig ikke giver luft? Du skal på tur med din bruger hvad skal du sikre dig mkring respiratren inden I tager af sted? Respiratren alarmerer fr service alarm, hvad gør du? Der er strømsvigt, hvilke vervejelser gør du dig? Facitliste til mutiple chice 1) B 2) A g (B) 3) A g B 15

16 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Fugter g slangesystem til Trilgy respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan håndtere fugter g slangesystem ud fra de hygiejniske principper. Kan skille, rengøre g samle slangesystem med g uden fugter g funktinskntrllere det. Kan skifte slangesystem mens brugeren er tilsluttet respiratren. Kan sikre at skrstenen er sat frsvarligt på. Kan krrekt af- g påmntere fugterkammeret på pvarmningsdelen. Kan afmntere respiratrslanger fra fugter g sammenkble dem så ventilatinen til brugeren er intakt imens der påfyldes vand i fugterkammeret. Kan påfylde rette mængde sterilt vand på fugteren, samt betjene fugterens funktinsknapper. Kan bservere g handle på mængden af kndensvand i slangesystemet herunder intet eller meget kndens. Kan sikre at der ikke løber kndensvand fra respiratrslangerne ned i brugerens luftveje eller at der ikke kmmer vand i respiratrens luftudtag. Kan sikre fugterens placering i frhld til brugeren. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr fugterens funktin g vigtigheden af at den er krrekt indstillet g tændt herunder betjeningsknappernes funktin. Kan redegøre fr vigtigheden af fugterens placering i frhld til brugeren. Kan redegøre fr hvrdan du vil reagere på fr meget g fr lidt kndensvand i slangerne. Kan redegøre fr hvrdan du undgår at brugeren får kndensvand i lungerne g der ikke kmmer vand i respiratren. Kan redegøre fr hvr fte g hvrdan du vil rengøre slangesystemet herunder hvad du vil bruge til rengøringen. Kan redegøre fr hvr fte samt hvrdan du vil rengøre fugteren g kammeret. Facitliste til multiple chice 1) C 2) A 3) C 4) B 5) C 6) C 16

17 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Fugter g slangesystem til PLV respiratr, Legendair respiratr, PB 560 respiratr g VS Ultra respiratr Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan håndtere fugter g slangesystem ud fra de hygiejniske principper. Kan skille, rengøre g samle slangesystem med g uden fugter g funktinskntrllere det. Kan skifte slangesystem mens brugeren er tilsluttet respiratren. Kan sikre at skrstenen er sat frsvarligt på. Kan krrekt af- g påmntere fugterkammeret på pvarmningsdelen. Kan afmntere respiratrslanger fra fugter g sammenkble dem så ventilatinen til brugeren er intakt imens der påfyldes vand i fugterkammeret. Kan påfylde rette mængde sterilt vand på fugteren, samt betjene fugterens funktinsknapper. Kan bservere g handle på mængden af kndensvand i slangesystemet herunder intet eller meget kndens. Kan sikre at der ikke løber kndensvand fra respiratrslangerne ned i brugerens luftveje eller at der ikke kmmer vand i respiratrens luftudtag. Kan sikre fugterens placering i frhld til brugeren. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr fugterens funktin g vigtigheden af at den er krrekt indstillet g tændt herunder betjeningsknappernes funktin. Kan redegøre fr vigtigheden af fugterens placering i frhld til brugeren. Kan redegøre fr hvrdan du vil reagere på fr meget g fr lidt kndensvand i slangerne. Kan redegøre fr hvrdan du undgår at brugeren får kndensvand i lungerne g der ikke kmmer vand i respiratren. Kan redegøre fr hvr fte g hvrdan du vil rengøre slangesystemet herunder hvad du vil bruge til rengøringen. Kan redegøre fr hvr fte samt hvrdan du vil rengøre fugteren g kammeret. Facitliste til multiple chice 1) C 2) A 3) C 4) B 5) C 6) C 7) B 17

18 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Ilt Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tilkble evt. iltslange på respiratr g/eller fugterkammerets iltstuds. Kan håndtere g indstille evt. iltkncentratr g iltbehlder. Kan bservere g handle på brugerens kliniske tilstand. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr tilslutning af evt. ilt til respiratr eller fugter. Kan redegøre fr håndtering g indstilling af evt. iltkncentratr g iltbehlder. Facitliste til multiple chice 1) A g B 2) A, B g D 3) A 4) B 5) B 18

19 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Vari sug g Clari sug Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan betjene sugets funktinsknapper. Kan tjekke g få tømt sugeglasset inden det bliver fr fyldt. Kan betjene/håndtere suget efter de hygiejniske principper. Kan brtskaffe sugeglassets indhld efter de hygiejniske principper. Kan udskifte slanger g filtre efter de frskrevne regler. Kan skille g rengøre alle sugets vaskbare dele. Kan samle sugene samt tjekke m disse fungere krrekt. Herunder tjekke m der krrekt vacuum på sugene. Kan sætte sugene til pladning. Kan fejlfinde ved et ukrrekt samlet sug. Kan reagere i situatiner, hvr suget er ude af drift. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr sugeglassene mængde g kapacitet. Kan redegøre fr hvr fte g hvrfr suget skal skilles ad g rengøres, samt hvilke remedier der skal bruges til rengøringen. Kan redegøre fr hvr fte sugeslanger g vacuum slange skal udskiftes. Kan redegøre fr, hvrfr der skal skiftes filter g hvr fte. Kan redegøre fr de hygiejniske principper ved mgang med suget. Kan redegøre fr, hvrfr det er vigtigt at håndtere sugeglassets indhld efter de hygiejniske principper. Kan redegøre fr hvr længe sugets batteri kan frventes at hlde. Kan redegøre fr hvrdan du vil handle, hvis suget er ude af drift i hjemmet. Facitliste til mutiple chice 1) A 2) B 3) B 4) C 5) A 6) B 7) C 8) A g C 9) C 10) C 11) B 19

20 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet SAM 420 sug Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan betjene sugets funktinsknapper. Kan placere g pbevare suget i frhld til gældende retningslinjer. Kan tømme sugeglassets indhld ud, inden det bliver fr fyldt. Kan skille g rengøre alle sugets vaskbare dele. Kan samle suget samt tjekke m dette fungerer krrekt, herunder tjekke m der er krrekt vaccuum på suget. Kan udskifte slanger g filtrer efter frskrevne regler. Kan betjene/ håndtere suget efter de hygiejniske principper. Kan brtskaffe sugeglassets indhld efter de hygiejniske principper. Kan sætte suget til pladning. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr den krrekte placering af suget i hjemmet g under transprt. Kan redegøre fr sugeglassets mængde g kapacitet. Kan redegøre fr hvr fte g hvrfr sugeglasset skal skilles ad g rengøres, samt hvilke remedier der skal bruges ved rengøringen. Kan redegøre fr hvr fte sugets kabinet skal rengøres. Kan redegøre fr hvr fte sugeslanger g vaccuum-slanger skal udskiftes. Kan redegøre fr hvrfr der skal skiftes filter g hvr fte. Kan redegøre fr de hygiejniske principper ved mgang med suget. Kan redegøre fr hvr længe sugets batteri kan frventes at hlde på en tur ud af huset. Kan redegøre fr fejlkilder ved et ukrrekt samlet sug, herunder hvrdan du vil fejfinde. Kan redegøre fr hvrdan du vil handle, hvis suget er ude af drift i hjemmet. Facitliste til multiple chice 1) A 2) B 3) B 4) C 5) C 6) A 20

21 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet A3 Mini Sug Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan betjene sugets funktinsknapper. Kan placere g pbevare suget i frhld til gældende retningslinjer. Kan tømme sugeglassets indhld ud, inden det bliver fr fyldt. Kan skille g rengøre alle sugets vaskbare dele. Kan samle suget samt tjekke m dette fungerer krrekt, herunder tjekke m der er krrekt vaccuum på suget. Kan udskifte slanger g filtrer efter frskrevne regler. Kan betjene/ håndtere suget efter de hygiejniske principper. Kan brtskaffe sugeglassets indhld efter de hygiejniske principper. Kan sætte suget til pladning. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr den krrekte placering af suget i hjemmet g under transprt. Kan redegøre fr sugeglassets mængde g kapacitet. Kan redegøre fr hvr fte g hvrfr sugeglasset skal skilles ad g rengøres, samt hvilke remedier der skal bruges ved rengøringen. Kan redegøre fr hvr fte sugets kabinet skal rengøres. Kan redegøre fr hvr fte sugeslanger g vaccuum-slanger skal udskiftes. Kan redegøre fr hvrfr der skal skiftes filter g hvr fte. Kan redegøre fr de hygiejniske principper ved mgang med suget. Kan redegøre fr hvr længe sugets batteri kan frventes at hlde på en tur ud af huset. Kan redegøre fr fejlkilder ved et ukrrekt samlet sug, herunder hvrdan du vil fejfinde. Kan redegøre fr hvrdan du vil handle, hvis suget er ude af drift i hjemmet. Facitliste til multiple chice 1) A 2) B 3) B 4) C 5) C 6) A 21

22 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Turtaske Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan klargøre en turtaske samt pakke de nødvendige remedier til at sikre frie luftveje. Kan sikre at suget, der medbringes, er pladet g fungerer krrekt. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr hvilke remedier, der skal pakkes g medbringes på ture ud af huset. Kan redegøre fr hvilke situatiner, der kan pstå på ture ud af huset g hvrdan du vil handle. Herunder evt. frskel på handling i hjemme g ude af huset. Kan redegøre fr hvrdan du vil handle, hvis det medbragte sug på trds af dine frberedelser ikke fungerer krrekt på turen. (tubeskift, manuel ventilatin, ring 112) 22

23 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Aerneb frstøver system Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tilslutte Aerneb på slangesystemet. Kan betjene Aernebens kntrlmdul. Kan vurdere behvet fr brugen af inhalatinssystemet, medmindre der er en fast rdinatin. Kan håndtere Aerneben ud fra de hygiejniske principper. Kan skille g samle inhalatinssystemet g funktinskntrllere det. Kan bservere dannelsen af kndens i slangesystemet, samt behvet fr evt. skift af dette. Kan varetage daglig, ugentlig g månedlig rengøring af inhalatinssystemet. Kan sikre frstøverkammerets placering i frhld til brugeren. Kan bservere batteri status, samt handle der på. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr inhalatins systemets funktin. Kan redegøre fr rengøringen af inhalatinssystemet, samt de hygiejniske principper i frbindelse hermed. Kan redegøre fr krrekt placering af inhalatinssystemet ved brug. Kan redegøre fr skift af slangesystem ved kndensdannelse. Kan redegøre fr de t frstøver prgrammer på Aerneben. Facitliste til mutiple chice 1) C 2) A 3) B 4) C 5) C 23

24 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Nnin Pulsximeter Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tilslutte Nnin til brugeren, samt tjekke m den sidder krrekt. Kan betjene Nninens kntrlmdul. Kan bservere batteri status, samt handle der på. Kan reagere på alarmgrænserne, samt udsætte disse. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr Nnins funktin. Kan redegøre fr vigtigheden af at udvise r mkring brugeren. Kan redegøre fr krrekt placering af Nnin ved brug. Kan redegøre fr alarmgrænser. Herunder handlemuligheder ved alarm. 24

25 Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Ensretterventil Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende praksiskmpetencer, før du kan gdkende Kan tilslutte ensretterventilen på slangesystemet g sikre at den vender krrekt. Kan rengøre ensretterventilen ud fra de gældende anvisninger. Kan bservere m membranen i ventilen er bevægelig. Kan bservere m brugeren kmmer af med udåndingsluften med ensretterventilen. Du skal sikre dig, at din kmmende kllega har følgende teretiske kmpetencer, før du kan gdkende Kan redegøre fr ensretterventilens funktin. Kan redegøre fr rengøringen af ensretterventilen ud fra de gældende anvisninger. Kan redegøre fr hvrnår ensretterventilen må benyttes. Kan redegøre fr krrekt placering af ventilen ved brug, herunder hvrfr der skal være en udåndingsventil påsat under ensretterventilen. Kan redegøre fr sammenhængen mellem cuff g ensretterventil. Kan redegøre fr hvrdan der skal handles, hvis brugeren ikke kan kmme af med udåndingsluften. Facitliste til multiple chice 1) A 2) B 3) B 4) C 5) B 25

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat

Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat Om at få respiratr g leve med den i hverdagen revideret 020911 RehabiliteringCenter fr Muskelsvind (RCfM) RCfM har til pgave at rådgive såvel mennesker med muskelsvind

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing skrevet 2005 af Rikkecri Marcussen, revideret udgave 2012 Før du påbegynder ngen frm fr spirituelt arbejde, vil jeg råde dig til, at have lært at meditere

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet fr Hspitalsteknisk Assistentuddannelse, audilgispecialet. Audimetrist g audilgiassistent Vedlagt: Ansøgningsskema Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag 2. FUHAs kriterier fr praktikpladsgdkendelse

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

SÅRBEHANDLING MED VACUUMTERAPI (VAC) (Vacuum assisted closure)

SÅRBEHANDLING MED VACUUMTERAPI (VAC) (Vacuum assisted closure) Bispebjerg Hspital SÅRBEHANDLING MED VACUUMTERAPI (VAC) (Vacuum assisted clsure) Udarb. af: Susan Bermark Birgitte Kjær Gdkendt af: Kl.versygeplejerske Susan Bermark Udarb.: 14.5.03 Rev.: 5/08 Frmål At

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Paramedicineruddannelsen University College Nordjylland. Januar Logbog hospitalspraktik

Paramedicineruddannelsen University College Nordjylland. Januar Logbog hospitalspraktik Paramedicineruddannelsen University Cllege Nrdjylland. Januar 2012 Lgbg hspitalspraktik Lgbg hspitalspraktik - paramediciner Planlægning af hspitalspraktikfrløb Hspitalspraktikken skal tilrettelægges så

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken Livsstilsbesøg Arbejdsskemaet udfyldes i frbindelse med de t livsstilsbesøg g afleveres efterfølgende til sundhedskrdinatr Katrine Crtnum-Fly. Barnets navn: Barnets

Læs mere

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010 Hld øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kmmer 1 Indhld Frmål g metde Resultater Oplevede farer g cykeladfærd Kendskab til kampagnen Frståelse af kampagnens

Læs mere

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del PLAN FOR FORTSAT DRIFT Generel del Skanderbrg Kmmune 29-08-2013 Indhld 1. Indledning... 3 1.1 Lvgrundlag... 3 1.2 Frmål... 3 2. Planlægningsfrudsætninger... 4 2.1 Opbygning... 4 2.2 Plankmplekset... 4

Læs mere

Trivselsplan. en skole og et fritidshjem, hvor alle, elever, forældre og medarbejdere, gensidigt respekterer og trives med hinanden

Trivselsplan. en skole og et fritidshjem, hvor alle, elever, forældre og medarbejdere, gensidigt respekterer og trives med hinanden Stavnshltvej 29 29-31 3520 Farum Trivselsplan en skle g et fritidshjem, hvr alle, elever, frældre g medarbejdere, gensidigt respekterer g trives med hinanden Nej tak til mbning - Vi tilslutter s nedenstående

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter Fryser til alkhl g dybfrsende prdukter 700.075H V1/1209 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2015

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2015 Versin VIII 12.06.2015 Manual fr klubber, dmmere g bservatører i Ligaerne g 1. divisin Gældende pr. 1. august 2015 Frmål Frmålet med denne manual er at give klubber, dmmere g bservatører et arbejdsredskab,

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING:

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: En investering, der hurtigt tjener sig ind Hurtigt verblik: Sænk jeres driftsmkstninger på ventilatin Krt frtalt pnår du disse øknmiske frdele

Læs mere

Betjeningsvejledning. turboclassic. Væghængt gaskedel VU DK 122/2-5

Betjeningsvejledning. turboclassic. Væghængt gaskedel VU DK 122/2-5 Betjeningsvejledning turblass Væghængt gaskedel VU DK 1/-5 DK ndhld; Generelt ndhld Generelt................................. 1 Til Deres infrmatin.......................... Anvendte symbler............................

Læs mere

RUSBOG. Alt hvad du bør vide om rusløbet og rusturen.... Og hvorfor du selvfølgelig skal deltage!

RUSBOG. Alt hvad du bør vide om rusløbet og rusturen.... Og hvorfor du selvfølgelig skal deltage! RUSBOG Alt hvad du bør vide m rusløbet g rusturen.... Og hvrfr du selvfølgelig skal deltage! Indhld Rusløbet... 3 Rusturen... 4 Prgrammet fr turen... 5 Transprt... 6 Jethallen Karup... 6 Praktiske ting...

Læs mere

Sikkerhed og beredskab for medarbejdere hos kunder

Sikkerhed og beredskab for medarbejdere hos kunder Sikkerhed g beredskab fr medarbejdere hs kunder APRO Wind - Sikkerhed g beredskab kunder Vers 8 Versin 8 Plitik Medarbejdernes sundhed, sikkerhed g trivsel har højeste priritet hs APRO Wind Vi prethlder

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn

Læs mere

Medieret læring, undervisning, MEDIERET LÆRING i klasseværelset er mere en GOD UNDERVISNING.

Medieret læring, undervisning, MEDIERET LÆRING i klasseværelset er mere en GOD UNDERVISNING. Medieret læring, undervisning, Denne artikel mhandler differentiering g læring g giver en række vejledninger til hvrdan man kan skabe støttende strategier til elevernes læring g udvikling Læs mere www.munkhlm.cc

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Elevbog. For Audiologiassistent elever. Høreklinikken Sydvestjysk sygehus. Elev: Praktikvejleder:

Elevbog. For Audiologiassistent elever. Høreklinikken Sydvestjysk sygehus. Elev: Praktikvejleder: Elevbg Fr Audilgiassistent elever Høreklinikken Sydvestjysk sygehus Elev: Praktikvejleder: Kære elev Elevbgen er en beskrivelse af, hvrdan vi udmønter Lgbgen i Høreklinikken i Esbjerg. I elevbgen kan du

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere