Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Darum skoles omsorgsplan. April 2013."

Transkript

1 Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse. Under hvert punkt er der lavet en hvad-gør-vi-her-og-nu-liste og en opfølgningsliste, så man ikke er i tvivl om en handleplan i forbindelse med et dødsfald eller anden alvorlig krise, derudover er der en telefonliste over nyttige telefonnumre, en litteraturliste over bøger indenfor emnet og sidst, men ikke mindst, forslag på breve til hjemmet. Omsorgsplanen revideres hvert år i april på skolens bestyrelsesmøde. Ved evt. pressedækning er det kun skolens ledelse, der udtaler sig. Hvis ikke andet er aftalt. Indholdsfortegnelse: Forord 1 Nyttige telefonnumre 1 Hvis skolen mister en elev 2 Hvis skolen mister en ansat 4 Hvis en elev mister en af sine nærmeste 6 Elever i krise som følge af alvorlig sygdom og skilsmisse 8 Ulykker i skoletiden På skolen 9 Udenfor skolen 9 Gode råd, når I er på tur 10 Alvorlige hændelser i verden 10 Litteraturliste 10 Forslag på breve til hjemmet 11 Side Nyttige telefonnumre: - Alarm Darum Skole Skoleinspektør Kim Nielsen SFO SFO leder Hanne Frisgaard PPR/kriseteam Prescriba (kriseberedskab for ansatte) Præst Erling Kristensen /

2 Hvis skolen mister en elev: Hvad-gør-vi-her-og-nu-liste: 1. Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen, som underretter klasselærer, SFO og det øvrige personale. 2. Skolens ledelse og klasselæreren mødes for at få overblik over situationen og beslutte konkret handleplan. 3. Klasselæreren, evt. sammen med en anden ressource-person (evt. SFO eller anden kollega) tager kontakt til hjemmet og tager eventuelt på hjemmebesøg for at: - Få konkrete facts om hvad der er sket. - Er der oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne? - Hvad kan klasselæreren/skolen/sfo hjælpe med? - Fortælle hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag. - Afklaring af om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet. - Ved hjemmebesøg medbringes en buket blomster. 4. Skolens ledelse samler skolens ansatte til et kort møde inden skolestart og informerer dem om dødsfaldet, hvilke informationer, der skal gives til eleverne og om dagens videre forløb. 5. Fraværende lærere og pædagoger underrettes. 6. Klasselæreren er i lokalet, når de første elever ankommer. Den afdøde elevs plads kan være markeret på en speciel måde f.eks. med et lys, blomster og/eller et billede. 7. Elevens klasse underrettes af klasselæreren, som beholder klassen resten af skoledagen. 8. Tal åbent og konkret om det, der er sket. 9. Lad eleverne tale om det, de tænker og føler, men uden at presse. Det er en god ide, at lade eleverne lave et materiale om den afdøde til forældrene. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier. 10. Klasselæreren sørger for, at ingen af den berørtes klasses elever er alene, når han/hun kommer hjem (i samarbejde med SFO). 11. Skolens øvrige klasser underrettes af deres lærere. 12. Når samtlige klasser er underrettet, samles personale og elever til en kort fælles mindehøjtidelighed og flaget hejses på halv stang. 13. Skolens klasser får en skriftlig meddelelse med hjem. Desuden sendes meddelelsen ud på forældreintra, så de elever, der er fraværende, også modtager meddelelsen. 14. Dødsannonce sættes i avisen for at vise skolens medfølelse. Opfølgningsliste: Klasselæreren tager senere kontakt til elevens hjem, gerne ved hjemmebesøg med det formål at: 1. Fortælle om forløbet i klassen og på skolen. 2. Aflevere brev fra skolen og breve, digte tegninger og små historier fra klassens elever. 3. Indhente oplysninger om begravelsen: - Få afklaret om forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse. 2

3 Inden selve begravelsen: - Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager mindst klasselæreren og en repræsentant for ledelsen. - Hvis forældrene ønsker dette, får elevens klasse en kortfattet meddelelse med hjem om deltagelse i begravelsen. Det vil være godt, at så mange elever som muligt kan være med ved begravelsen, da det kan være af betydning for bearbejdningen af sorgen i den nærmeste tid. - Det skal understreges, at deltagelse i begravelsen er frivilligt intet pres. - Det anbefales, at især de mindste elever har en forælder med sig. 1. Tal indgående i klassen om, hvad der skal ske ved begravelsen, hvad enten børnene skal deltage eller ej. Den lokale præst kan eventuelt kontaktes og komme i klassen og fortælle om begravelsen. 2. På begravelsesdagen holder klasselæreren klassen samlet. Børn, som har brug og mulighed for at være sammen med deres forældre, skal have lov til det. 3. Skolen medbringer en bårebuket. 4. Der flages på begravelsesdagen. 5. Besøg gravstedet med børnene. Senere opfølgning: 1. Det er vigtigt, at klasselæreren får støtte og hjælp af kollegerne. 2. Vær opmærksom på børnenes forskellige reaktioner. 3. Besøg evt. senere gravstedet med børnene. 4. Samtaler i klassen, hvor de sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det, der skete, vil fortsat have stor betydning. - Nogle bearbejder hurtigt sorgen efter, at dødsfaldet er blevet kendt. - Andre vil først få mærkbare reaktioner noget efter.- Skyldfølelse er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge mennesker. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. - Hos børn og teenagere forbindes den tit med magisk tænkning : Døde hun pga. noget jeg sagde eller gjorde) I denne sammenhæng er rådgivning og vejledning meget vigtigt. Den senere opfølgning er meget en vurdering af det enkelte forløb og der kan til en hver tid i forløbet hentes råd og vejledning hos PPR kriseteamet. Hvis dødsfaldet sker i en ferie. 1. Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen, som underretter klasselærer, SFO og det øvrige personale. 2. Skolens ledelse og klasselæreren mødes for at få overblik over situationen og beslutte konkret handleplan. 3. Skolens ledelse eller klasselæreren sørger for: - Kontakt til hjemmet. - Blomster og deltagelse i begravelsen. 3

4 - Skriftlig information til klassens elever og forældre, samt skolens personale. 4. Mindestund arrangeres den første dag efter ferien. 5. Forløbet i klassen foregår også den første dag efter ferien. Hvis skolen mister en ansat: Hvad-gør-vi-her-og-nu-liste: 1. Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen, som underretter SFO og det øvrige personale. 2. Skolens ledelse, AMR- og TR-repræsentanterne mødes for at få overblik over situationen og beslutte konkret handleplan. 3. Skolens ledelse tager kontakt til hjemmet og tager eventuelt på hjemmebesøg for at: - Få konkrete facts om hvad der er sket. - Er der oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne? - Høre de pårørende, hvad de forventer af skolen i denne situation. - Fortælle hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag. - Ved hjemmebesøg medbringes en buket blomster. 4. Skolens ledelse samler skolens ansatte til et kort møde inden skolestart og informerer dem om dødsfaldet, hvilke informationer, der skal gives til eleverne og om dagens videre forløb. 5. Fraværende lærere og pædagoger underrettes. 6. Klasselæreren er i lokalet, når de første elever ankommer. Hvis det er klasselæreren, der er død, informeres klassen af en lærer, der kender klassen godt. Den afdøde lærers plads kan være markeret på en speciel måde f.eks. med et lys, blomster og/eller et billede. 7. Klasselæreren eller læreren, der kender klassen godt beholder klassen resten af skoledagen. 8. Tal åbent og konkret om det, der er sket. 9. Lad eleverne tale om det, de tænker og føler, men uden at presse. Det er en god ide, at lade eleverne lave et materiale om den afdøde til de pårørende. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier. 10. Klasselæreren eller læreren, der kender klassen godt sørger for, at ingen af den berørte klasses elever er alene, når han/hun kommer hjem (i samarbejde med SFO). 11. Skolens øvrige klasser underrettes af deres lærere. 12. Når samtlige klasser er underrettet, samles personale og elever til en kort fælles mindehøjtidelighed og flaget hejses på halv stang. 13. Samtlige klasser får en skriftlig meddelelse med hjem. Desuden sendes meddelelsen ud på forældreintra, så de elever, der er fraværende, også modtager meddelelsen. 14. Dødsannonce sættes i avisen for at vise skolens medfølelse. Opfølgningsliste: Skolens ledelse tager senere kontakt til de pårørende, gerne ved hjemmebesøg med det formål at: 4

5 1. Fortælle om forløbet i klassen og på skolen. 2. Aflevere brev fra skolen og breve, digte tegninger og små historier fra klassens elever. 3. Indhente oplysninger om begravelsen: - Få afklaret om de pårørende ønsker lærernes og elevernes deltagelse. - Hvis de pårørende ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager mindst klasselæreren og en repræsentant for ledelsen. - Hvis de pårørende ønsker dette, får den ansattes klasse en kortfattet meddelelse med hjem om deltagelse i begravelsen. Det vil være godt, at så mange elever som muligt kan være med ved begravelsen, da det kan være af betydning for bearbejdningen af sorgen i den nærmeste tid. - Det skal understreges, at deltagelse i begravelsen er frivilligt intet pres. - Det anbefales, at især de mindste elever har en forælder med sig. Inden selve begravelsen: 1. Tal indgående i klassen om, hvad der skal ske ved begravelsen, hvad enten børnene skal deltage eller ej. Den lokale præst kan eventuelt kontaktes og komme i klassen og fortælle om begravelsen. 2. På begravelsesdagen holder klasselæreren eller læreren, der kender klassen godt, klassen samlet. Børn, som har brug og mulighed for at være sammen med deres forældre, skal have lov til det. 3. Skolen medbringer en bårebuket. 4. Der flages på begravelsesdagen. 5. Besøg gravstedet med børnene. Senere opfølgning: 1. Som personale skal du støtte og hjælpe dine kolleger i denne svære tid. 2. Vær opmærksom på børnenes forskellige reaktioner. 3. Besøg evt. senere gravstedet med børnene. 4. Samtaler i klassen, hvor de sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det, der skete, vil fortsat have stor betydning. - Nogle bearbejder hurtigt sorgen efter, at dødsfaldet er blevet kendt. - Andre vil først få mærkbare reaktioner noget efter.- Skyldfølelse er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge mennesker. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. - Hos børn og teenagere forbindes den tit med magisk tænkning : Døde hun pga. noget jeg sagde eller gjorde) I denne sammenhæng er rådgivning og vejledning meget vigtigt. Den senere opfølgning er meget en vurdering af det enkelte forløb og der kan til en hver tid i forløbet hentes råd og vejledning hos PPR kriseteamet. Hvis dødsfaldet sker i en ferie. 1. Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen, som underetter SFO og det øvrige personale. 5

6 2. Skolens ledelse og klasselæreren mødes for at få overblik over situationen og beslutte konkret handleplan. 3. Skolens ledelse sørger for: - Kontakt til hjemmet. - Blomster og deltagelse i begravelsen. - Skriftlig information til skolens elever og forældre samt skolens personale. 4. Mindestund arrangeres den første dag efter ferien. 5. Forløbet i klassen foregår også den første dag efter ferien. Hvis en elev mister en af sine nærmeste: Hvad-gør-vi-her-og-nu-liste: 1. Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen, som underretter klasselæreren, SFO og det øvrige personale. 2. Skolens ledelse og klasselæreren mødes for at få overblik over situationen og beslutte konkret handleplan. 3. Klasselæreren evt. sammen med en anden ressource-person (evt. SFO eller anden kollega) tager kontakt til hjemmet og tager eventuelt på hjemmebesøg for at: - Få konkrete facts om hvad der er sket. - Er der oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne? - Høre de pårørende, hvad de forventer af skolen i denne situation. - Fortælle hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag. - Ved hjemmebesøg medbringes en buket blomster. 4. Skolens ledelse samler skolens ansatte til et kort møde inden skolestart og informerer dem om dødsfaldet, hvilke informationer, der skal gives til eleverne og om dagens videre forløb. 5. Fraværende lærere og pædagoger underrettes. 6. Hvis der er behov for det, laves dagen til en klasselærerdag. Kan klasselæreren ikke være til stede, er det en anden lærer, der kender klassen godt, der er til stede. 7. Klassen kan lave tegninger/breve, som sendes til eleven. 8. Der tales med klassekammeraterne om, hvordan de kan forholde sig, når den berørte elev kommer tilbage og om betydningen af åbenhed omkring elevens tab - også fremover. 9. Klasselæreren er i lokalet, når den berørte elev ankommer. 10. Klasselæreren beholder klassen resten af skoledagen. 11. Tal åbent og konkret om det, der er sket. 12. Lad eleverne tale om det, de tænker og føler, men uden at presse. 13. Klasselæreren eller læreren, der kender klassen godt, sørger for, at ingen af den berørte klasses elever er alene, når han/hun kommer hjem (i samarbejde med SFO). 14. Skolens øvrige klasser underrettes af deres lærere og det vurderes i de enkelte forløb, om der er brug for mere samtale om emnet i de øvrige klasser. 6

7 15. Samtlige klasser får en skriftlig meddelelse med hjem. Desuden sendes meddelelsen ud på forældreintra, så de elever, der er fraværende, også modtager meddelelsen. Opfølgningsliste: Klasselæreren tager senere kontakt til de pårørende, gerne ved hjemmebesøg med det formål at: 1. Fortælle om forløbet i klassen og på skolen. 2. Indhente oplysninger om begravelsen: - Få afklaret om de pårørende ønsker lærernes og elevernes deltagelse. - Hvis de pårørende ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager mindst klasselæreren og en repræsentant for ledelsen. - Hvis de pårørende ønsker dette, får den ansattes klasse en kortfattet meddelelse med hjem om deltagelse i begravelsen. Det vil være godt, at så mange elever som muligt kan være med ved begravelsen, da det kan være af betydning for bearbejdningen af sorgen i den nærmeste tid. - Det skal understreges, at deltagelse i begravelsen er frivilligt intet pres. - Det anbefales, at især de mindste elever har en forælder med sig. Inden selve begravelsen: 4. Tal indgående i klassen om, hvad der skal ske ved begravelsen, hvad enten børnene skal deltage eller ej. Den lokale præst kan eventuelt kontaktes og komme i klassen og fortælle om begravelsen. 5. På begravelsesdagen holder klasselæreren eller læreren, der kender klassen godt, klassen samlet. Børn, som har brug og mulighed for at være sammen med deres forældre, skal have lov til det. 6. Skolen medbringer en bårebuket. 6. Der flages på begravelsesdagen. 7. Besøg gravstedet med børnene. Senere opfølgning: 5. Klasselæreren aftaler med eleven og familien, hvad klassen/skolen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen. 6. Klasselæreren kan have samtaler med eleven: Vær en god lytter! Det er vigtigt, at eleven har en voksen på skolen at tale med om sin sorg. 7. De pårørende holdes hele tiden underrettet om elevens sorgreaktion og humør på skolen. 8. Eleven påsættes næstkommende specialcentermøde. 9. Vær opmærksom på børnenes forskellige reaktioner. 10. Besøg evt. senere gravstedet med børnene. 11. Samtaler i klassen, hvor de sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det, der skete, vil fortsat have stor betydning. - Nogle bearbejder hurtigt sorgen efter, at dødsfaldet er blevet kendt. - Andre vil først få mærkbare reaktioner noget efter. - Skyldfølelse er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge mennesker. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. - Hos børn og teenagere forbindes den tit med magisk tænkning : Døde hun pga. noget jeg 7

8 sagde eller gjorde) I denne sammenhæng er rådgivning og vejledning meget vigtigt. Den senere opfølgning er meget en vurdering af det enkelte forløb og der kan til en hver tid i forløbet hentes råd og vejledning hos PPR kriseteamet. Hvis dødsfaldet sker i en ferie. 1. Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen, som underetter SFO og det øvrige personale. 2. Skolens ledelse og klasselæreren mødes for at få overblik over situationen og beslutte konkret handleplan. 3. Skolens ledelse sørger for: - Kontakt til hjemmet. - Blomster og deltagelse i begravelsen. - Skriftlig information til skolens elever og forældre samt skolens personale. 4. Mindestund arrangeres den første dag efter ferien. 5. Forløbet i klassen foregår også den første dag efter ferien. Elever i krise som følge af alvorlig sygdom og skilsmisse: På forældremøder og i forældrefolder orienteres om, at det er vigtigt at informere skolen ved skilsmisse og alvorlig sygdom hos forældre eller søskende. Hvad-gør-vi-her-og-nu-liste: 1. Den, der først får kendskab til skilsmisse eller alvorlig sygdom hos forældre eller søskende, kontakter ledelsen, som underretter klasselæreren, SFO og det øvrige personale. 2. Skolens ledelse og klasselæreren mødes for at få overblik over situationen og beslutte konkret handleplan. 3. Klasselæreren tager kontakt til hjemmet; hvis ikke forældrene selv kontakter skolen og inviterer evt. til et møde på skolen, hvor klasselæreren og skolens ledelse deltager. 4. I tilfælde af skilsmisse er det vigtigt at huske kontakt til begge forældre. Der drøftes følgende: - Hvordan skal samarbejdet med hjemmet være? - Hvem skal informeres? Klassen, teamet, SFO/klub, sundhedsplejerske, psykolog, andre? - Hvad forventer forældrene af skolen? - Hvilken hjælp kan vi tilbyde? - Hvad gør vi? - der lægges i fællesskab en plan for det videre forløb. 5. I tilfælde af alvorlig sygdom tages der, hvis familien ønsker det, på hjemmebesøg og mødet holdes her. Der drøftes følgende: - Hvordan skal samarbejdet med hjemmet være? - Hvem skal informeres? Klassen, teamet, SFO/klub, sundhedsplejerske, psykolog, andre? 8

9 - Hvad forventer forældrene af skolen? - Hvilken hjælp kan vi tilbyde? - Hvad gør vi? - der lægges i fællesskab en plan for det videre forløb. - Ved hjemmebesøg medbringes en buket blomster. 6. Klasselæreren har en personlig samtale med eleven i rolige omgivelser, hvor barnet orienteres om samtalen med forældrene og det videre forløb. 7. Det aftales om eleven skal være til stede ved eventuel information af klassen. I forbindelse med denne information kan øvrige børn stille spørgsmål, men dog kun efter aftale med barnet. 8. De nærmeste kammerater opfordres til at støtte eleven. Senere opfølgning: 1. Klasselæreren sørger for opfølgning gennem samtale med barnet og hjemmet. 2. I den efterfølgende periode er det vigtigt at alle omkring eleven er opmærksomme på, hvordan barnet har det. 3. Forældrene holdes hele tiden underrettet om elevens sorgreaktion og humør på skolen. 4. Vær lydhør og giv barnet plads til at komme frem med sine følelser og tanker. Ulykker i skoletiden: På skolen: 1. Stands ulykken og forsøg så godt som muligt, at holde eleverne væk fra ulykkesstedet. 2. Udøv førstehjælp. 3. Tilkald hjælp fra andet personale og informer skolens ledelse. 4. Tilkald evt. hurtigt selv ambulance, hvis det vurderes, der er behov for den. 5. Fortsæt førstehjælp! 6. Skolens ledelse skaffer overblik over situationen og beslutter konkret handleplan alt efter ulykkens omfang. 7. Ved tilkald af ambulance tager klasselæreren eller anden lærer, der har kendskab til den forulykkede/tilskadekomne med på skadestuen. 8. Forældrene kontaktes. 9. Den efterfølgende dag snakkes episoden igennem med klassen, så tanker og følelser bearbejdes. Klasselæreren vurderer hvorvidt dette er nødvendigt. Udenfor skolen: 1. Stands ulykken og forsøg så godt som muligt, at holde eleverne væk fra ulykkesstedet. 2. Udøv førstehjælp. 3. Tilkald hjælp fra den anden lærer og skaf sammen overblik over situationen og informer skolens ledelse. 4. Tilkald evt. hurtigt selv ambulance, hvis det vurderes, der er behov for den. 9

10 5. Fortsæt førstehjælp! 6. Skolens ledelse skaffer overblik over situationen og beslutter konkret handleplan alt efter ulykkens omfang. 7. Ved tilkald af ambulance tager en af lærerne med den forulykkede/tilskadekomne på skadestuen. 8. Den anden lærer bliver hos klassen og følger eleverne tilbage til skolen. 9. Forældrene kontaktes. 10. Den efterfølgende dag snakkes episoden igennem med klassen, så tanker og følelser bearbejdes. Klasselæreren vurderer hvorvidt dette er nødvendigt. Gode råd, når man tager på tur med en klasse: Medbring altid mobiltelefon, når I tager på tur med klassen. Tag aldrig alene på tur med klassen. Giv besked på kontoret om, hvor I tager hen og hvor længe I er væk. Aflever en liste over turdeltagerne til skolens ledelse. Et opdateret førstehjælpskursus er altid nyttigt! Alvorlige hændelser i verden: Sker der alvorlige hændelser i verden, såsom krig, terror, voldsomme naturkatastrofer eller andet, tages emnet op i klassen, så tanker og følelser bearbejdes. Klasselæreren vurderer hvorvidt dette er nødvendigt. Vurderer klasselæreren at et sådant emne skal tages op i klassen, informeres forældrene herom. Litteraturliste: Bøger: OmSorg. Den nødvendige smerte. (Kræftens Bekæmpelse) Leick og Davidsen Hjemmesider: 10

11 Forslag til breve til hjemmet i forbindelse med sorg/krisearbejdet. Dødsfald blandt elever: Darum Skole, den Skolen har i dag modtaget det triste budskab, at er død. Dette er naturligvis noget, som vi alle, og især klassens elever, berøres stærkt af. I de nærmeste dage vil vi derfor bruge megen tid på at tale om det, der er sket. Det vil være af stor betydning for børnene, at man også i hjemmet taler åbent om det indtrufne. Hvis der bliver brug for yderligere oplysninger eller hjælp, er I velkomne til at kontakte os. Skolens ledelse Darum Skole, den Det er bestemt, at s begravelse finder sted dag den kl. I forståelse med s familie vil eleverne kunne deltage i begravelsen. Deltagelsen er naturligvis frivillig, men det vil være godt, hvis så mange som muligt deltager. Dette kan være af stor betydning for bearbejdningen af sorgen i den nærmeste tid. Skolens personale vil deltage, men det er vigtigt, at børnene har en anden voksen med sig. Skolens ledelse 11

12 Dødsfald blandt personale: Darum Skole, den Skolen har i dag modtaget det triste budskab, at er afgået ved døden. Dette er naturligvis noget, som vi alle er stærkt berørte af. I de nærmeste dage vil vi derfor bruge megen tid på at tale om det, der er sket. Det vil være af stor betydning for børnene, at man også i hjemmet taler åbent om det indtrufne. Kontakt os gerne for yderligere information eller hjælp. Skolens ledelse Darum Skole, den Der er nu bestemt at vil blive begravet dag den kl. Efter aftale med afdødes familie kan eleverne deltage. Skolens personale vil deltage, men det er vigtigt, at børnene har en anden voksen med sig. Skolens ledelse 12

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Beredskabsplan for Trongårdsskolen

Beredskabsplan for Trongårdsskolen Beredskabsplan for Trongårdsskolen Trongårdsskolen Trongårdsvej 50 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 4528 4320 Mail: trongaard@ltk.dk Indholdsfortegnelse I tilfælde af offentlige sirener og anden udefrakommende trussel...

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere