Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen"

Transkript

1 Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet retlig regulering omfatter fagene: Socialret, forvaltningsret, familieret og civilret. Undervisningen har til formål at skabe sammenhæng og overblik over området og øve konkret retsanvendelse på tværs af fagets delområder. Undervisningen på dette semester består af 2 dele: I. Tværgående temaer: Tilbagebetaling og Magtanvendelse (2 undervisningsgange samt caseopgaver/konference) II. Repetition og arbejde med tværgående cases som forberedelse til eksamen (8 undervisningsgange). Ved hjælp af en række tværgående cases skal der arbejdes selvstændigt og i grupper med socialretlige, familieretlige og forvaltningsretlige problemstillinger. Der samles løbende op på casearbejdet ved forelæsninger, hvor der tages udgangspunkt i retlige problemstillinger fra gruppearbejdet som repetition på FO3-forløbet. Bemærk: På dette semester vil der være mulighed for at deltage i en prøveeksamen. Eksamensopgaven skal besvares i grupper a minimum 3-4 studerende og afleveres til os pr. mail, Hold X og Hold Y senest tirsdag den 1. maj. Det. er vigtigt, at I ikke venter med løsningen til sidste øjeblik, så det går ud over jeres deltagelse i den øvrige undervisning! Undervisningsform: Der arbejdes i dette semester ved forelæsninger kombineret med opgaveløsning over Moodle. Vi henviser til notatet om pædagogiske principper for FO3-undervisningen (moodle) Bemærk: I skal selv booke grupperum til konferencerne. Det vil være fint, hvis så mange grupper som muligt kan medbringe en bærbar pc, der kan kobles på AAU s trådløse netværk, så I er mere uafhængige af grupperum med computer. Eksamensform: 6. semesters undervisning munder ud i en 4 timers skriftlig eksamen i juni.

2 Onsdag den 1. februar, kl forelæsning + Konference kl Tværgående tema: Magtanvendelse Lokale 61 + grupperum Der er tale om en temadag om magtanvendelse og værgemål/umyndighed i relation til børn og unge samt voksne/ældre. Hele dagen er afsat til temaet, som vil indeholde følgende: Den personlige frihed Værgemål og umyndighed (VML): Voksne og mindreårige Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten (SEL kap. 21): Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, Kriminelle unge, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne (Relaterede områder: Tvang i psykiatrien, Stofmisbrugere) Nell Rasmussen: Kapitel 6. Værgemålsloven (VML) og Serviceloven (Kap. 24) Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne (BEK 688 af 21/06/2010), Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (BEK 1093 af 21/09/2010) og bekendtgørelse om alarm- eller pejlesystemer til børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne (BEK /05/2011) Vejl. 8 af om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper (Vejledning nr. 8 til serviceloven). Vejl. 42 af om anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer over for børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne, der er anbragt i døgninstitution eller på opholdssted. Vejl. 11 af om særlig støtte til børn og unge og deres familier. (Vejledning nr. 3 til serviceloven) kap. 19 og 21. Mandag den 6. februar, kl forelæsning + Konference kl Tværgående tema: Tilbagebetaling v/ Nina von Hielmcrone Fib. 2 - Lokale grupperum

3 Delmål/indhold: Der er tale om en temadag om tilbagebetaling. Hele dagen er afsat til temaet, som vil indeholde følgende: Obligatorisk tilbagebetaling Fakultativ tilbagebetaling. Gennemførelse af tilbagebetalingskrav. Forberedelse: LAS 42 og 43 og kap. 12, PL 41-43, SEL , SDPL 71, BDPL 49, IL 41, BSL 43-50, BTL 24. RL 11 stk Opgaver. PP er og opgaver kan findes på Moodle Fredag den 2. marts, kl forelæsning Fib Lokale 8 Repetition + vejledning i besvarelse af eksamensopgave Delmål/indhold: Som led i repetitionen af de gennemgåede retsområder på 2. 3., 4. og 5. semester vil udgangspunktet for den sidste forelæsningsrække være tværgående cases. I har som studerende også mulighed for at byde ind med ønsker om repetition foranlediget af case-arbejdet. Vi vil starte dagen med at gennemgå en eksamensopgave (Case 1) som forberedelse til forløbet og vil i den forbindelse bruge tid på at demonstrere retsanvendelse i forbindelse med en eksamensopgave. I skal derfor kigge på Case 1, der er lagt ud til jer under materialer. I skal sætte jer ind i opgaven hjemmefra - Vi gennemgår hvordan I arbejder med besvarelsen. Efterfølgende får I udleveret en eksamensopgave til "prøveeksamen". Resten af dagen vil blive brugt på et overordnet tilbageblik på de retsområder der er omfattet af pensum. Info følger

4 Tirsdag den 6. marts, kl grupperum Tværgående cases Dagen består af gruppearbejde med tværgående cases. Undervisningen har til formål at øve konkret retsanvendelse på tværs af fagets delområder som forberedelse til den afsluttende eksamen i juni. Opgaver og stikordsbesvarelser lægges på Moodle. Der er oprettes konferencer, hvor der kan stilles spørgsmål. Der er i alt 12 caseopgaver (udover prøveeksamensopgaven). Det forudsættes at besvarelsen af opgaverne er forberedt hjemmefra. Der arbejdes med: Case 2 og 3. Den efterfølgende forelæsningsgang samles op på problemstillinger relateret til de to opgaver. Det er vigtigt at I deltager arbejder med opgaverne og deltager i den tilknyttede konference. Det er her I har mulighed for at byde ind med tvivlsspørgsmål der kan tages op på plenum efterfølgende. Tirsdag den 8. maj, kl Lokale 61 + grupperum Repetition + Tilbagemelding på prøveeksamensopgave Delmål/indhold: Der samles op på casearbejdet den 6. marts. Evt. forberedelse af konkrete områder meldes ud på moodle inden undervisning. Endvidere vil der være en tilbagemelding på den skriftlige besvarelse af prøveeksamensopgaven. Info følger

5 Torsdag den 10. maj, kl Forelæsning + Konference Repetition + Tværgående cases Lokale 61 + grupperum Dagen indledes med repetition af konkrete områder. Evt. forberedelse af konkrete områder meldes ud på moodle inden undervisning. Resten af dagen består af gruppearbejde med tværgående cases. Undervisningen har til formål at øve konkret retsanvendelse på tværs af fagets delområder som forberedelse til den afsluttende eksamen i juni. Det forudsættes at besvarelsen af opgaverne er forberedt hjemmefra. Der arbejdes med: Case 4 og 5. Ved forelæsningen den 16. maj samles op på problemstillinger relateret til de to opgaver. Det er vigtigt at I deltager arbejder med opgaverne og deltager i den tilknyttede konference. Det er her I har mulighed for at byde ind med tvivlsspørgsmål der kan tages op på plenum efterfølgende. Tværgående cases (Konference) Delmål/indhold: (Se ovenfor) Der arbejdes med: Case 6 og 7. Mandag den 14.maj, kl Konference Grupperum Den efterfølgende forelæsningsgang samles op på problemstillinger relateret til de to opgaver. Det er vigtigt at I deltager arbejder med opgaverne og deltager i den tilknyttede konference. Det er her I har mulighed for at byde ind med tvivlsspørgsmål der kan tages op på plenum efterfølgende.

6 Onsdag den 16. maj, kl Forelæsning + Konference Lokale 61 + Grupperum Repetition og Tværgående cases (Konference) Dagen indledes med repetition af konkrete områder med udgangspunkt i problemstillinger relateret til konferencerne den 10. og 14. maj. Evt. forberedelse af konkrete områder meldes ud på moodle inden undervisning. Resten af dagen består af gruppearbejde med tværgående cases. Undervisningen har til formål at øve konkret retsanvendelse på tværs af fagets delområder som forberedelse til den afsluttende eksamen i juni. Det forudsættes at besvarelsen af opgaverne er forberedt hjemmefra. Der arbejdes med: Case 8 og 9. Tværgående cases (Konference) (Se ovenfor) Der arbejdes med: Case 10 og 11. Mandag den 21. maj, kl Konference Grupperum

7 Fredag den 25. maj, kl Konference + Forelæsning kl Grupperum + Lokale 61 Tværgående cases (Konference) + Opsamling og evaluering og John Klausen (Se ovenfor) Der arbejdes med: Case 12. Efterfølgende samles op på forløbet Obligatorisk litteratur: Bøger, det anbefales at købe: Forvaltningshøjskolens Lovsamling / NIS eller Schultz Lovguide Litteratur fra foregående semestre i FO3 indgår i undervisningen på 6. semester

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro Velkommen Cphbusiness Nørrebro 2014 Velkommen til Cphbusiness Nørrebro Afdelingen har til huse i Blågårdsgade 23B, 2200 København N. Huset har velfungerende undervisningslokaler med IT-adgang, loungeområder

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Gældende for Studieordningen af juli 2009

Gældende for Studieordningen af juli 2009 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Gældende for Studieordningen af juli 2009 1 1. BIOANALYTIKERUDDANNELSEN, UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT 5 2. UDDANNELSEN 5 2.1 Uddannelsens undervisningsformer 5 2.2 Generelt

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere