Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje"

Transkript

1 Sorghandleplan Haderslev kommunale dagpleje

2 Indhold: Forord Hvordan skal vi forholde os, hvis: 1. et dagplejebarn dør 2. et dagplejebarns forældre/søskende dør 3. en medarbejder dør 4. en medarbejders ægtefælle/barn dør 5. et dagplejebarn er alvorligt sygt 6. et dagplejebarns forældre/søskende er alvorligt syg 7. en medarbejder er alvorligt syg 8. en medarbejders ægtefælle/barn er alvorligt syg 9. der sker en alvorlig ulykke i arbejdstiden 10. generelle forhold Anvendelig litteratur

3 Forord. På baggrund af de erfaringer vi har gjort i forbindelse med dødsfald blandt dagplejere, dagplejeres ægtefæller eller børn, forældre til dagplejebørn og et dagplejebarn, har vi udarbejdet en handleplan for, hvordan vi håndterer det, når mennesker, vi er tæt på, rammes af sorg. Hensigten med planen er at sikre, at alle er klar over, hvad der skal gøres og hvem, der har ansvaret. Det er vigtigt for os, at sorgen ikke mødes med tavshed, usikkerhed og afstandtagen. Sorgen må ikke blive privat for den, der er ramt. Handleplanen betyder, at vi ikke skal bruge opmærksomhed på at huske alt i situationen, hvor sorgen rammer, men at opmærksomheden i stedet kan komme de berørte til gode. Handlingsplanen vil aldrig kunne erstatte medmenneskelig empati og omsorg eller forhindre de store følelser, som sorg hos mennesker, man er tæt på, udløser. Under udarbejdelse af planen har det været vigtigt, at vi på den ene side fastsætter generelle retningslinier, som sikrer, at der bliver taget hånd om det, der skal gøres, men at der samtidig gives plads til forskelligheden i hver situation. Der kan næppe opstilles en plan, som er fyldestgørende og dækkende i alle situationer og alle, som er tæt på andres sorg, skal udvise indlevelse og omtanke og gøre, det der føles rigtigt, selv om det ikke fremgår af planen. På den måde kan planen rettes til og blive mere fyldestgørende over tid.

4 1. Hvis et dagplejebarn dør. Ved dødsfaldet: Som udgangspunkt er det dagplejeren, der har den første kontakt til forældrene, evt. bistået af dagplejepædagogen. Hjemmet informeres om, hvad vi har tænkt os at gøre i dagplejen. Dagplejeren/dagplejepædagogen informerer de øvrige forældre i hjemmet. Dagplejepædagogen informerer: dagplejerens kolleger kollegerne på dagplejekontoret. Dagplejepædagogen kører ud til den berørte dagplejer og vurderer i den forbindelse, om andre tiltag er nødvendige herunder bistand fra f.eks. psykolog. Dagplejepædagogen afklarer med dagplejeren evt. behov for støtte/samtale med forældre eller andre med tilknytning til afdøde. Dagplejepædagogen sender en buket til den berørte familie. Ved begravelsen: Dagplejen indrykker dødsannonce. Annoncen skal først i avisen efter, at familiens dødsannonce har været bragt og såfremt mindehøjtideligheden skal foregå i stilhed, skal der udvises særlig opmærksomhed i forhold til familiens ønsker. Dagplejeren og dagplejepædagogen og evt. andre med tilknytning til barn/familie (f.eks. gæstedagplejer) bør overveje at deltage.

5 2. Hvis et dagplejebarns forældre eller søskende dør. Ved dødsfaldet: Dagplejeren eller dagplejepædagogen kontakter hjemmet for at afklare hvilken rolle dagplejeren/dagplejepædagogen skal påtage sig i forhold til: barnet information af kolleger i legestuegruppe/distrikt information af de øvrige forældre i dagplejehjemmet information af kolleger på dagplejekontoret andre relevante forhold. Dagplejepædagogen vurderer sammen med dagplejeren evt. behov for bistand fra f.eks. psykolog. Ved begravelsen: Overvej, evt. i samråd med forældrene, om dagplejeren og dagplejepædagogen og evt. andre med tilknytning til barn/familie (f.eks. gæstedagplejer) skal deltage. Dagplejepædagogen afklarer med dagplejeren mht. opmærksomhed ved begravelsen. Dagplejeren og dagplejepædagogen skal være særlig opmærksomme på barnets reaktioner de følgende måneder.

6 3. Hvis en medarbejder dør. Ved dødsfaldet: Dagplejepædagogen/dagplejelederen kontakter familien i forhold til aftaler for det videre forløb og evt. i tilfælde af manglende oplysninger. Kollegerne på dagplejekontoret informeres. Dagplejepædagogen/dagplejelederen informerer forældrene til dagplejerens børn. Dagplejepædagogen/dagplejelederen informerer kolleger i distriktet om dødsfaldet og de aftaler, der er truffet i den forbindelse. Dagplejerne ringes op enkeltvis. Det vurderes, om der er behov for bistand fra f.eks. psykolog. Øvrige kolleger, som det skønnes at være relevant (nabodistrikt/enkelte kolleger med særlig tilknytning til afdøde), informeres pr. telefon/brev. Dagplejelederen informerer forvaltningen. Andre berørte forældre i distriktet informeres mundtligt af egen dagplejer. Dagplejepædagogen besøger evt. hjemmet, efter forudgående aftale med familien. Dagplejekontoret sender buket + brev til familien. Ved begravelsen: Dagplejen indrykker dødsannonce. Annoncen skal først i avisen efter, at familiens dødsannonce har været bragt og såfremt mindehøjtideligheden skal foregå i stilhed, skal der udvises særlig opmærksomhed i forhold til familiens ønsker. Dagplejen repræsenteres ved begravelsen af de medarbejdere, som har haft samarbejde med afdøde.

7 4. Hvis en medarbejders ægtefælle/barn dør. Ved dødsfaldet: Dagplejepædagogen/dagplejelederen afklarer med medarbejderen, hvad der informeres om og til hvem. Kollegerne på dagplejekontoret informeres. Dagplejepædagogen informerer kollegerne i distriktet telefonisk. Dagplejepædagogen informerer forældre til dagplejerens børn. Øvrige berørte forældre i distriktet informeres af egen dagplejer. Dagplejepædagogen sikrer opfølgning i forhold til dagplejeren, herunder behov for bistand fra f.eks. psykolog, sygemelding og deraf følgende opgaver/information til berørte parter. Dagplejepædagogen besøger evt. hjemmet, efter forudgående aftale med dagplejeren. Ved begravelsen: Dagplejen sender en opmærksomhed. Dagplejen repræsenteres ved begravelsen af de medarbejdere, som har haft samarbejde med hjemmet. Dagplejepædagogen følger op i forhold til dagplejeren i perioden efter dødsfaldet, sådan som det skønnes relevant.

8 5. Alvorlig sygdom hos et dagplejebarn. Dagplejeren/dagplejepædagogen sikrer fyldestgørende information fra familien. Det aftales med forældrene, hvilke oplysninger der skal videregives til hvem og hvordan. Dagplejepædagogen/dagplejeren informerer i forhold til aftale med familien de relevante parter: øvrige forældre i hjemmet dagplejerens kolleger kolleger på dagplejekontoret Dagplejeren/dagplejepædagogen sikrer nødvendig kontakt til familien og laver aftaler efter behov. Dagplejepædagogen sikrer nødvendig støtte/opbakning til dagplejeren, herunder evt. behov for bistand fra f.eks. psykolog. 6. Alvorlig sygdom hos et dagplejebarns forældre/søskende. Dagplejeren/dagplejepædagogen aftaler med familien, hvilke oplysninger der gives til hvem og hvordan. Dagplejepædagogen sikrer nødvendig støtte/opbakning til dagplejeren, herunder evt. behov for bistand fra f.eks. psykolog. 7. Alvorlig sygdom hos en medarbejder. Dagplejepædagogen/dagplejelederen afklarer i samråd med medarbejderen eller dennes ægtefælle, hvilken information der videregives til hvem og hvordan. Kollegerne på dagplejekontoret informeres. Dagplejepædagogen holder jævnlig kontakt med medarbejderen/familien. Dagplejepædagogen/dagplejelederen træffer nødvendige aftaler om det videre forløb. 8. Alvorlig sygdom hos en medarbejders ægtefælle/barn. Dagplejepædagogen/dagplejelederen aftaler i samråd med medarbejderen, hvad der skal informeres om til hvem og hvordan. Dagplejepædagogen/dagplejelederen informerer relevante personer.

9 9. Alvorlig ulykke/dødsfald i arbejdstiden. Få overblik over ulykken og yd nødvendig førstehjælp. Alarmer 112, fortæl at det er et dagplejehjem med kun 1 voksen til stede. Informer dagplejekontoret, som herefter tager del i det videre forløb efter behov. Kontakt ægtefælle/andre pårørende til den tilskadekomne, kontakt evt. sygehus/læge/politi for at få fuldstændig information. Dagplejepædagogen/dagplejelederen afklarer i samråd med familien, hvilken information der gives videre til berørte: forældre, kolleger m.fl. Dagplejepædagogen/dagplejelederen informerer relevante parter. Dagplejeleder informerer forvaltningen og anmelder arbejdsskade. Dagplejepædagogen/dagplejelederen sikrer nødvendige aftaler i forhold til det videre forløb, herunder evt. behov for bistand fra f.eks. psykolog.

10 10. Generelle forhold. Hvis noget uventet sker i forløbet, skal den involverede sørge for at tale om det med kolleger/ledelse. Det giver både mulighed for at få styr på egen rolle, handlemuligheder og endelig forhindrer det følelsen af at være ene ansvarlig i forhold til situationen. I forløbet kan forskellige fagpersoner inddrages som støttepersoner efter behov: pædagogisk psykologisk rådgivning kommunal sundhedstjeneste sagsbehandler hjemmets læge (efter tilladelse) sognepræsten selvhjælpsgruppe Kræftens Bekæmpelse Det er vigtigt at være opmærksom på børns signaler ved alvorlig sygdom/ulykke/dødsfald og handle relevant på disse. De almindeligste reaktioner hos børn er: chok vantro forfærdelse og protest apati og lammelse fortsættelse af sædvanlig aktivitet. Generelle retningslinier for omsorg ved sorg hos børn: Åben og ærlig kommunikation: giv aldersvarende forklaringer reducér forvirring undgå abstrakte forklaringer omskriv ikke døden til rejse/søvn/andet Giv tid til tankemæssig mestring: tillad spørgsmål og samtale forvent at samtalerne bliver korte se på billeder, album besøg kirkegården accepter barnets leg

11 Gør tabet virkeligt: vis dine følelser lad barnet se den afdøde og deltage i begravelsen hav minder fremme om den afdøde Stimuler følelsesmæssig mestring: bevar kontinuitet i hjem og daginstitution undgå unødig adskillelse tal med barnet om dets angst for egen eller forældrenes død tal med barnet om de skyldfølelser, det evt. måtte have Anvendelig litteratur: Ahlstrøm: Johnny og de gamle i konkyliehaven. Bjerrum: Jacob og bedemanden. Eurelius: Lasses farfar er død. Fløe: Farvel mormor. Gydal: Sådan var det, da Oles farfar døde. Jensen: Den tomme stol. Johansen: Dør du, mormor? Leth: Peter er død. Melin: Hanne og Leif. Nørgaard: Med Christian til begravelse.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere