ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen Telefon: Arbejdssted: Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Samarbejdspartnere (med konkret samarbejdsaftale): Sundhed og Omsorg, Velfærdsteknologisk Enhed, (budgetansvarlig leder) Borgmesterens Afdeling, Erhverv & By, (Peter Rasmussen, Lokalcenter, Syd (Morten Ilsøe, Evt. leverandører: Develco Products (Poul Erik Møller, Saseco, Direktør John Haar Initiativet er skabt som et OPI samarbejde, med det formål at demonstrere og teste nytteværdien. De deltagende virksomheder bidrager ved at levere ydelser til reducerede priser i det prækommercielle indkøb, der er tale om, og er indstillede på offentliggørelse af resultaterne. Børn og unge ved Søren H. L. Nielsen og Klimasekretariaet v. Jan Nielsen, klimachef er associeret mhp. en fase 2 ansøgning til bredere udrulning. Budgetansvarlig leder i Aarhus Kommune: Navn: Ivan Kjær Lauridsen Telefon: Arbejdssted: Velfærdsteknologisk Enhed, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2. INITIATIV Hvilket af de syv innovationstemaer relaterer initiativet primært til? (sæt kun ét kryds) Inklusion og medborgerskab Velfærdsteknologi Digitalisering 1

2 X Mobilitet Innovationskultur Sundhed Sygefravær Initiativets start og afslutning: Initiativet starter og afsluttes I det første år udvælges deltagerne, systemet og brugerfladerne udvikles og de forskellige løsningsmuligheder testes hos udvalgte brugere og installeres efterfølgende i ca. 100 lejligheder. I det andet år testes løsningen hos brugerne og i de sidste 3 måneder evalueres initiativer og der rapporteres og resultatet formidles. Beskrivelse af udfordring (max 1000 tegn med mellemrum) Flere Ældre med behov for offentlige velfærdsydelser Den dobbelt demografiske udfordring bevirker at der i de kommende år vil ske en stor stigning i antallet af ældre i forhold til aktive på arbejdsmarkedet. Udviklingen vil betyde et kolossalt pres på det danske velfærdssystem med mindre det lykkes at gøre specielt ældre borgere, folk med kroniske sygdomme samt handicappede mere selvhjulpne målt i såvel antal som i år de kan forblive selvhjulpne. Dette medfører et stort behov for at indføre løsninger, der forøger borgernes muligheder for at hjælpe og klare sig selv, og gør det lettere for pårørende/venner/civilsamfund at hjælpe til. Der er i den forbindelse også behov for at tænke i utraditionelle løsninger, og udnytte potentialet i løsninger som egentlig er udviklet med en anden effekt for øje og dermed muliggøre en dobbelt effekt, sikre bedre business case og lette finansieringsudfordringen ift. at få løsningen implementeret. Der er ikke best practice på området. Om initiativet (max 1500 tegn med mellemrum) Beskriv initiativet herunder de konkrete aktiviteter En Standardpakke bestående af prisbilligt energimåleudstyr suppleret med en simpel prisbillige rum-føler og en tilpasset brugergrænseflade til borgerne og de pårørende installeres i 100 lejligheder hos ældre der vil deltage i forsøget. Der kan desuden tilsluttes prisbillige målere, der registrere om der bruges el ved et forbrugssted. Derudover vil en udvidet tryghedspakke blive installeret i 2 af de 100 lejligheder. En pakke, der også indeholder målere for vandforbrug (fx WC) temperatur og en dør-kontakt. Ved hjælp systemets analyse af energimålinger og målingerne fra øvrige måleudstyr, gives de pårørende besked, hvis der sker ulykker eller andre utilsigtede hændelser i hjemmet. Hvordan bidrager initiativet til at løse den udfordring, I har beskrevet ovenfor? Målet med initiativet er at undersøge om standardpakken, kan anvendes til at reducere de offentlige serviceydelse til ældre og mennesker med kroniske sygdomme ved at udskyde eller reducere mængden af ydelser, ved at de pårørende i højere grad involveres og kan tage ansvar. Energibesparelsen forventes at kunne dække omkostninger til installation og drift af en løsning, der adresserer alle tre mål 1)større selvhjulpenhed og tryghed, 2) energibesparelse 3) tryghed via alarmløsning 2

3 Hvad er det nye og innovative ved initiativet? Det er nyt at finansierer en løsning der giver tryghed til borgerne ved energibesparelser. Den energibesparende teknologi muliggør en reduktion af energiforbruget på procent, og vil, kombineret med informationerne fra rum-føleren, endvidere være oplagt som alarm-løsning ift. indbrud og kan medføre besparelser på forsikringspræmien. Initiativet er nyt og innovativt i: (sæt kryds) X Din afdeling Aarhus Kommune Danmark Ved ikke Beskrivelse af levedygtighed (max 500 tegn med mellemrum) Initiativet er levedygtigt hvis en stordel af borgerne, der har prøvet systemet ønske at købe udstyret og finansiere det ved energibesparelser. Hvordan vil I sikre, at initiativet er levedygtigt, når bevilligen ophører? Hvilke nye krav stiller det til jeres organisation og jeres omgivelser? Aarhus Kommune formidler aktivt informationer om tryghedsfaciliteterne finansieret af borgernes energibesparelse overfor målgruppen. Målet er at der skabes grundlag for en bevægelse et markedstræk - hvor et stort antal borgere på eget initiativ vil installere udstyr, finansiere det ved energibesparelser og selv få mulighed for at etablere en tryghedsgivende løsning, der betyder at de kan klare sig selv længere. 3

4 3. ØKONOMISKE EFFEKTER Beregning af den økonomiske effekt (max 500 tegn med mellemrum) Anfør samlet budget og en beregning af den økonomiske effekt, som I forventer, at initiativet vil give Aarhus Kommune (return on investment): Økonomi Budget fordelt på år Sparede udgifter eller afledte indtægter??? Hvis ikke det er muligt at lave en beregning, så beskriv i stedet den forventede økonomiske effekt: Initiativet formål er at undersøge om innovativ anvendelse og udnyttelse af eksisterende teknologiske løsninger - der kan finansieres ved energibesparelser - suppleret med en tilrettelagt funktion og brugerflade, kan anvendes til at gøre borgerne mere selvhjulpne ved at udbygge de pårørendes mulighed for aktivt at tage et ansvar over for deres ældre. Initiativet skal undersøge om kommunen på denne måde kan medvirke til at reducere eller udskyde offentlige serviceydelser. Realisering af den økonomiske effekt (max 1200 tegn med mellemrum) Hvordan vil I dokumentere den økonomiske effekt? Initiativets effekt vil blive dokumenteret ved følgende målinger: - Mulig omkostningsreduktion som følge af færre plejebesøg eller indlæggelser grundet bedre mulighed for at foregribe sygdom eller ulykker i hjemmet - Ved at registrere borgernes / boligforeningens villighed til efter forsøget, at overtage systemet og finansiere det ved energibesparelser - Oplever borgerne større tryghed og livskvalitet (serviceløft) - Opnås de forventede energibesparelser (EL) på mellem % - og kan energibesparelsen dække investeringerne indenfor en rimelig tidsramme/tilbagebetalingstid (fx 3 år) Hvordan vil I sikre, at den økonomiske effekt opnås? Hvis projektet bliver en succes, vil den langsigtede økonomiske effekt blive søgt opnået gennem en aktiv markedsføring af løsningen, i et tæt samarbejde mellem projektets partnerkreds samt en interessentkreds af bl.a. boligforeninger, el-selskaber, forsikringsselskaber, relevante branche- og forbrugerforeninger, mv. Hvad kan gå galt (risici) i forhold til at opnå den forventede effekt? Der er en risiko for at målgruppen ikke prioriterer energibesparelser, og at det derfor gør det økonomisk mindre attraktiv at implementere løsningen bredt. Det er også en risiko for at borgerne ikke i et tilstrækkeligt omfang værdisætter løsningens tilbud om større selvhjulpenhed og tryghed. 4. EVALUERING Hvordan vil I løbende evaluere initiativets effekt? Beskriv konkrete metoder 4

5 (max. 500 tegn med mellemrum): 1. Løbende kvantitative målinger af omkostninger som følge af plejebesøg eller indlæggelser pga. sygdom eller ulykker i hjemmet, herunder opgørelse af arten og mængden af hjælp 2. Løbende kvalitative målinger af om borgerne og de pårørende oplever større selvhjulpenhed, tryghed og livskvalitet (serviceløft) 3. Løbende evaluering af borgernes interesse og motivation for opnå energibesparelser, der i løbet af en kortere periode finansierer installationen af udstyret og den nødvendige service. 5. LÆRING OG VIDENDELING (max 500 tegn med mellemrum) Hvem vil have gavn af at kende til initiativet og dets resultater? Hvis projektet indfrier forventningerne vil der både på nationalt og internationalt plan være interesse for at kende til initiativet. Hvordan vil I offentliggøre og formidle initiativet og dets resultater? Initiativet vil blive formidlet til og markedsført overfor boligforeninger, el-selskaber, forsikringsselskaber, relevante branche- og forbrugerforeninger, mv. Andre kommuner og regioner skal orienteres om projektets resultater. Der skal endvidere ske en formidling via dagspressen og de elektroniske medier og via relevante fagtidsskrifter. 5

6 6. BUDGET Initiativets titel: Initiativets samlede budget og ansøgt beløb: Poster* Total Udgifter Lønudgifter AAK: Projektledelse og Slutrapport Lønudgifter eksterne: Antropologiske studier af borgernes oplevelser Evaluering Develco Products, udviklingsomk Saceco, Udviklingsomk Materiel m.v.: Licenser Udstyr Drift I alt Medfinansiering Develco&Saceco (ekstern) I alt Samlet ansøgt beløb KR * Indsæt flere rækker hvor nødvendigt Hvilke(t) år skal de ansøgte midler bruges? Angiv beløb ud for årstal OBS: DER MÅ IKKE MEDSENDES BILAG 6

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Det blå-grønne kulturstrøg i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Stephen Willacy E-mail: stw@aarhus.dk Telefon: 89402600/60157941

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Schæfer på Tværs ledelse med bid i 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Nikolaj Henningsen E-mail: nihe@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen. Smarthometeknologi Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk April 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28 Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases 1 28 Indholdsfortegnelse Digital Post II...3 Digital kørselsgodtgørelse...5 Effektive møder...7 Analyse af HR- og lønarbejdsgange...9

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for 2014. Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere