- Et brugerdrevent innovationsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Et brugerdrevent innovationsprojekt"

Transkript

1 - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere Tættere på borgernes behov med brugerdreven innovation

2 2 Demens i Hjemmet Indhold Vi vil gerne være med! Ægteparret Tove og Mogens Hjort fra Odense lever med demens helt inde på livet. Side 6-7 Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPoint-slides Virksomheden PlayAlive, som udvikler interaktive løsninger, havde længe tænkt på, at deres produkter kunne bruges af andre end børn og pensionister. Side 8-9 Tættere på borgernes behov med brugerdreven innovation Tele Call Danmark er en virksomhed, der er specialiseret i at hjælpe ældre og handicappede med at finde telefoner og kommunikationsmidler, som er tilpasset den enkeltes særlige behov. Side 12-14

3 Brugerdreven innovation 3 Udgivet af: Teknologisk Institut og Socialstyrelsen Layout: KreativGrafisk Foto: Emil Ryge Teknologisk Institut Tryk: Rosendahls as Oplag: stk. Demens i Hjemmet Denne publikation præsenterer viden om det at arbejde med brugerdreven innovation i forhold til mennesker med demens. Det er viden, som er oparbejdet i processen med dels at udvikle ny teknologi til denne målgruppe, dels at skabe en særlig tilpasset udgave af metoden, som retter sig specielt mod de behov, som mennesker med demens og deres pårørende har. En øjenåbner for demenskoordinatoren I Demens i Hjemmet deltog flere demens koordinatorer fra forskellige kommuner i landet. Side Projektet Demens i Hjemmet er født ud af det behov for ny teknologi, som et stigende antal hjemmeboende mennesker med demens skaber, og de muligheder for vækst for virksomheder, som denne efterspørgsel giver. Vi håber, at denne udgivelse kan give virksomheder, offentlige organisationer og borgere viden om, hvordan man kan bruge innovative processer til at skabe nye måder at hjælpe og støtte mennesker, der på grund af demens får sværere ved at mestre hverdagen. Derfor kan du i denne publikation læse om forskellige erfaringer fra projektet: Den kommunale demenskoordinators oplevelse af at deltage i processen. To forskellige virksomheders fortælling om, hvordan projektet skærpede deres forståelse for behovene hos mennesker med demens og de løsninger, man dermed kunne nå frem til, som uden denne forståelse ikke havde været mulige. Og et ægtepar, som fortæller om deres liv, og hvordan det at kunne give noget videre ved blot at fortælle om deres behov og ønsker gav dem en reel fornemmelse af at deltage. Baggrund Demens i Hjemmet skulle finde nye teknologiske hjælpemidler, der kan gøre mennesker med demens mere selvhjulpne i eget hjem og skabe grobund for og viden om udvikling af ny teknologi til denne gruppe borgere. Center for Robotteknologi under Teknologisk Institut er tovholder på projektet. Øvrige parter i projektet er: Designskolen Kolding, Socialstyrelsen, Care4all, Detech, PlayAlive, Astrid Leisner & Søn, Tele Call Danmark, e-mergency samt kommunerne Odense, Esbjerg og Vejle. Demens i Hjemmet har desuden haft som mål at gavne velfærdsteknologivirksomheder i Region Syddanmark. Projektet har derfor haft disse mål: At udvikle teknologiske hjælpemidler, der kan forbedre livsførelsen hos mennesker med demens i en tidlig fase ved at understøtte eller afhjælpe den pågældendes funktionsnedsættelse, eller som kan udsætte den demensbetingede funktionsnedsættelse. >>

4 4 Demens i Hjemmet At udvikle og forfine den brugerdrevne innovationsmetode i forhold til mennesker med demens i lettere grad. At de involverede virksomheder har tilegnet sig ny, systematisk og forskningsbaseret viden om metoder til at afdække brugeres og kunders behov. Se projektbeskrivelsen og læs mere om baggrunden for projektet, projektpartnerne og forskellige resultater på Om brugerdreven innovation I takt med, at alle har fået adgang til samme viden og informationer, og brugerne har nye ønsker og ideer, må tilgangen også ændre sig. Brugerne betragtes ikke længere som en del af en passiv gruppe med ens behov, men i højere grad som individer, ressourcer og potentielle medudviklere i udviklingen af fremtidens produkter og services. Det har igangsat en udviklingstendens, som betyder, at virksomheder er begyndt at interessere sig for systematiske metoder, der inddrager brugernes oplevelser, synspunkter og behov som kilde til inspiration i udviklingen af nye produkter eller services. Om metoden I projektet er der udviklet en målrettet variant af metoden brugerdreven innovation for at kunne imødekomme de særlige udfordringer og livsbetingelser hos mennesker med demens. Metoden er systematiseret og opdelt i fire afgrænsede trin. Hvert trin har et møde med brugeren, hvor udvikleren har mulighed for at høre om de udfordringer, som mennesker med demens har, stille opklarende spørgsmål og få svar på uafklarede problemstillinger. Der er desuden udviklet en række værktøjer til at analysere, kategorisere og bearbejde de mange input, som genereres i løbet af de fire trin. Metoden er blevet tilpasset og udviklet i løbet af projektet. Man kan læse meget mere om metoden på hvor man også finder en vejledning i at benytte metoden. Desuden har Designskolen Kolding udgivet bogen Demens i hjemmet-metode til afdækning af problemstillinger hos mennesker med demens, som beskriver baggrunden for metoden, dens forskellige trin, og hvordan man kan opnå fordele ved at arbejde med den. Bogen kan bestilles eller downloades på under menupunktet Publikationer eller på demens-i-hjemmet.dk, hvor man også kan finde håndbogen, som beskriver metoden.

5 Læs om Tove og Mogens erfaringer på de følgende sider Brugerdreven innovation 5

6 6 Demens i Hjemmet Vi vil gerne være med! Ægteparret Tove og Mogens Hjort fra Odense lever med demens helt inde på livet. Mogens har nemlig fået konstateret sygdommen for omtrent et år siden. De har valgt at dele deres erfaringer i Demens i Hjemmet til gavn for udviklere af den teknologi, der skal understøtte andre i samme situation.

7 Brugerdreven innovation 7 Tove og Mogens Hjort bor i en lys lejlighed i udkanten af Odense. Det har de gjort i snart tre år efter 42 år i et hus ikke så langt fra deres nuværende bopæl. Lejligheden bærer præg af orden, ro og hygge med mange genstande fra ægteparrets samliv. Mogens har rejst meget i forbindelse med sit job, og derfor er den store verden uden for Odense og Danmark også synlig i deres stue. Huset valgte de i enighed at forlade, da besværet med at holde det var mere, end de havde lyst til. Så de savner ikke huset og er glade for området omkring lejligheden, hvor de nemt kan komme rundt i byen og endda på få timer tage på tur til Flensborg. De fortæller sammen, at Mogens for nogle år siden begyndte at få problemer med tallene, når han skulle i banken. Det var som om, det pludselig var svært at få det til at give mening, fortæller Tove. Først frygtede Tove, at Mogens havde fået en depression. Måske der alligevel var for lidt at lave, når nu der ikke var et hus og en have at holde? Men med lægens hjælp fik de konstateret, at Mogens har demens. Ægteparret klarer endnu selv det meste og oplever ikke de store problemer, selvom de bekymrer sig lidt om fx komfuret, som Mogens godt kan komme til at glemme at slukke for, når det har været i sving. De har ikke længere bil, for det er ikke sikkert, at Mogens kører, selvom han sagtens kan finde ud af teknikken. Orienteringen kniber det mere med. Derfor er de også glade for at bidrage til Demens i Hjemmet. De fortæller gerne om deres liv både før og nu. Derfor var de også meget åbne for et besøg, hvor et af firmaerne i projektet testede den brugerdrevne innovationsmetode. De oplevede, at det at kunne fortælle om egne erfaringer gav mening. En historie, som de selv trækker frem, handler om alarmknappen på den ældrevenlige telefon, som de på et tidspunkt havde. Når man så havde den i lommen eller fik lagt den forkert, så kom man nemt til at trykke på den der alarm-knap. Vi havde sådan set ikke lavet en aftale om at være tilsluttet alarmsystemet, men fordi den var lidt følsom og let blev trykket ind, så kom vi et par gange til at ringe op. Og så sad de jo der i den anden ende og råbte hallo, fordi de troede, vi ville have hjælp, fortæller Mogens. Hans løsning på problemet var enkel: De påsatte en af den slags filtdupper, som man bruger under stole- og bordben, så den ikke længere reagerede så let. Her påpegede de over for designerne både et problem og en vej til at løse det: Det dur ikke, at noget reagerer så let, at man ikke kan bruge det i en praktisk hverdag, hvor en telefon ligger i lommen, men man kan faktisk også ganske let skabe en smartere praktisk anvendelse. Det var som om, det pludselig var svært at få det til at give mening. Tove Hjort, Odense Tove kommer med et andet eksempel, som viser, hvordan mennesker med demens og deres nærmeste kan have lidt problemer med den måde, teknologien virker på. Når hun selv eller andre ringer hjem til Mogens, så holder telefonen hurtigt op med at ringe og går på voice mail. Det er efter måske 4 dut, og når jeg så ringer tilbage, så går den direkte på voice mail en igen. Og så ved man ikke, om Mogens bare ikke har nået at få fat i den, eller om der måske er noget galt, fortæller Tove. Det er en ting, der måske ikke syner af meget, men som ikke desto mindre kan give anledning til hovedbrud og bekymringer. Selvfølgelig kan man få hjælp til at sætte telefonen til at ringe længere, så det har de gjort. Men her kan praktiske dagligdagserfaringer vise udviklere af teknologi, hvad det er, der kan udvikles, så brugerne, mennesker med demens, har mere gavn af teknikken. Ægteparret fortæller, at det, at den lokale demenskoordinator var med, gjorde, at de ikke behøvede at være eksperter. Hun kunne byde ind, og supplere os, for det er jo ikke alt, vi ved om det her med demens, fortæller Tove. De synes, at det er godt at fortælle om deres hverdag, også selvom de ikke føler sig så hårdt ramt af demenssygdommen endnu. De synes måske ikke, at deres liv er præget af det, for Mogens klarer sig fint, selvom han godt kan blive forvirret. Men kan de hjælpe ved at dele ud af deres erfaringer, så giver det mening for dem. Derfor siger de gerne ja til at fortælle, for, som de siger, så kan de på den måde måske både hjælpe andre og sig selv. Om det så er til en snak om teknologier og behov eller i forbindelse med tilbud om at deltage i undersøgelser om motion og kontakt med andre, der står i samme situation, er mindre vigtigt. Kan man give noget, så får man også noget igen, synes at være deres holdning, og på den måde kan brugerinddragelsen være en positiv ting, når demens pludselig er en faktor i ens tilværelse.

8 8 Demens i Hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPoint-slides Virksomheden PlayAlive, som udvikler interaktive løsninger, havde længe tænkt på, at deres produkter kunne bruges af andre end børn og personer med handicap. Demens i Hjemmet blev indgangen til en ny målgruppe. PlayAlives løsninger er kendetegnet ved, at de motiverer til mere fysisk bevægelse for både børn og voksne. Fokus i produkterne ligger på motivation til bevægelse og mental træning. For PlayAlive var Demens i Hjemmet en enestående mulighed for at komme i kontakt med slutbrugere og eksperter på demensområdet. I forhold til demente har det nemlig vist sig, at hvis man kan involvere dem i fysiske aktiviteter, kan det være med til at udsætte sygdommens fremadskriden. PlayAlive havde allerede udviklet produkter, der motiverer til fysiske aktiviteter blandt børn og personer med handicap, men med dette projekt Projektet gjorde det muligt at forfine og videreudvikle de produkter, man havde i forvejen Lau Kierstein, PlayAlive blev det muligt for virksomheden at engagere sig i et andet segment. PlayAlive havde i forvejen tænkt sig at engagere sig i et projekt med denne målgruppe, men Demens i Hjemmet gjorde risikoen mindre. Hvis man som virksomhed skulle investere sin tid i sådan et projekt, gjorde Demens i Hjemmet den risiko, der er forbundet med at investere i projekter, mindre. Der var ikke tale om, at man som virksomhed skulle udvikle et nyt produkt, men projektet gjorde det muligt at forfine og videreudvikle de produkter, man havde i forvejen, siger Lau Kierstein fra PlayAlive. PlayAlive havde gjort sig sine erfaringer med brugerdreven innovation, da virksomheden siden 2009 havde arbejdet med tilgangen. Man oplevede den imidlertid som mere systematisk i projektet, og det var også med til at løfte virksomhedens kompetence inden for brugerdreven innovation. I forhold til udviklingsfaserne var den brugerdrevne metode medvirkende til, at man kunne teste produkterne og eliminere eventuelle fejl og mangler ved produkterne. Metoden gav nogle gode input især til kravspecifikationerne for produkterne, og dermed kunne man udvikle en bedre platform, siger Lau Kierstein fra virksomheden, der ikke før projektet havde nærmere kendskab til demens. Derfor var det rart, at vi både kunne få en praktisk og teoretisk indgangsvinkel med dette projekt, siger Lau Kierstein. Demenskoordinatorerne gav virksomhederne en teoretisk vinkel på demenssygdommen gennem samarbejde og oplæg i workshops. Navnligt de tre workshops med demenskoordinatorerne var gavnlige, da de kunne give den specialiserede viden om sygdommen, som virksomheden manglede. Det at komme ud og være i dialog med slutbrugeren var dog det mest specielle for PlayAlive. Det gav, hvad 100 PowerPoint-slides med teori ikke ville have kunnet give os. Det var godt med hands on-erfaringer, siger Lau Kierstein. PlayAlive er stadig i gang med at teste produkterne i ældrecentre, og den foreløbige feedback fra brugerne har været positiv.

9 Brugerdreven innovation 9

10 10 Demens i Hjemmet En øjenåbner for demenskoordinatoren I Demens i Hjemmet deltog flere demenskoordinatorer fra forskellige kommuner i landet. Demenskoordinatorerne skulle hjælpe virksomhederne med at forstå den komplekse sygdom og samarbejde med dem ved hjælp af brugerdreven innovation.

11 Brugerdreven innovation 11 Demenskoordinator Elsebeth Kjær gaard fra Odense Kommune beskriver sine erfaringer i projektet således: Det har været en øjenåbner, for man har skullet forklare sin faglighed på en helt anden måde mere overordnet, end det er i mit daglige arbejde. For hende som demenskoordinator betød samarbejdet med virksomhederne, at hun fik en anden rolle, end hun er vant til i sit arbejde. Her var det at have en rolle som faglig konsulent, der skulle viderebringe viden om demens, mere bredt, end jeg er vant til. Firmaerne havde noget viden om, hvordan man udvikler teknik, som jeg ikke vidste noget om. Det, at hele projektet var kædet sammen af Teknologisk Institut og Socialstyrelsen, gjorde, at det hele kom op i et helikopterperspektiv, jeg ellers ikke plejer at have, og det har været rigtig spændende, siger Elsebeth Kjærgaard. Hun fik også spejlet sin egen måde at kommunikere på i projektet, når hun skulle forklare virksomhederne, hvordan det kunne være, at en dement borger sagtens kunne betjene et gammelt komfur, men ikke huske, hvordan man startede den nye vaskemaskine. Det ligger jo helt klart i alle mennesker, at vi gerne vil fremstå så gode som muligt. Så de besøgende virksomheder blev det første lange stykke tid hos borgerne mødt med meldingen om, at jeg har den sygdom, som jeg nu har, men egentligt er der ikke nogen problemer. Min rolle var så at hjælpe med at italesætte de problemer, der var, på en måde, så den demensramte ikke følte, at vedkommende tabte ansigt. Det gør man selvfølgelig ikke, men det kan man godt have følelsen af, når man skal tale om at leve med sygdommen. Udfordringen var altså, at koordinatorerne som fagfolk og virksomhederne skulle bag om borgernes første beskrivelse, og både virksomhederne og Designskolens medarbejdere gav undervejs udtryk for, at de ikke havde opfanget de nuancer, hvis ikke der var en fagperson med, fortæller Elsebeth Kjærgaard. Tiden må vise, om den brugerdrevne innovationsmetode kan komme derind, hvis ikke der er en fagperson til stede ved mødet. Den brugerdrevne innovationsmetode gav ikke kun virksomhederne noget at tænke over, men også de demenskoordinatorer, der deltog. Hvad giver mening for en borger? Det er også det, der er i brugerdreven innovation. Det skal komme fra dem, der skal bruge det. Det skal vores tilgang til borgerne i princippet også, sådan som vi gerne vil tænke i dag nemlig rehabiliterende. Det er ikke det samme ved en demensramt: Vi Det har været en øjenåbner, for man har skullet forklare sin faglighed på en helt anden måde Demenskoordinator Elsebeth Kjærgaard, Odense Kommune trykker lige på et par knapper, og så bliver de raske igen nej. Det er, hvad der giver mening for dem i den situation, de er i nu, siger Elsebeth Kjærgaard. Elsebeth Kjærgaard blev også brugt til at holde oplæg for virksomhederne. Her brugte hun sin faglige viden som demenskoordinator til at forklare virksomhederne om demens. Hun beskriver samarbejdet således: Det har været en helt anden måde at være sammen om arbejdet med demens på, end vi som fagpersoner oplever til daglig. Fordi virksomhederne ikke havde nogen forudsætninger i forvejen, og fordi de dybest set har en vision om at udvikle noget, som er godt for demente borgere. Men de har i sagens natur også en mission om at udvikle et produkt, de kan tjene penge på, og det er fair nok, siger Elsebeth Kjærgaard. Netop fordommen om, at virksomheder udelukkende er interesseret i at tjene penge, synes Elsebeth Kjærgaard er blevet gjort fuldstændig til skamme i projektet. Hun oplevede tværtimod en meget positiv og åben tilgang fra virksomheder og designerne: De forløb, jeg har været med i, har været præget af megen værdighed og af, hvor positivt borgerne har taget imod virksomhederne, hvor stolte nogle ligefrem har været over at kunne fortælle deres historie og få lov at hjælpe til. For det er det, de føler. Der er ikke nogen forventning om, at borgerne skal synes, at det er godt. De skal prøve produkterne og vurdere, hvordan de er. Det giver de demente borgere en værdi, og det er vel almenmenneskeligt, at det føles godt. Og det skal man ikke ekskludere folk fra, bare fordi de har en demenssygdom. Vi vil hjælpe til der, hvor vi kan. Derfor giver det god mening at gå ud og spørge pårørende og demente borgere. Elsebeth Kjærgaard håber, at projektet på længere sigt kan bidrage med nogle teknologier, der kan lette tilværelsen for de personer, hun kommer ud til, og dermed også for kommunen.

12 12 Demens i Hjemmet

13 Brugerdreven innovation 13 Tættere på borgernes behov med brugerdreven innovation Tele Call Danmark er en virksomhed, der er specialiseret i at hjælpe ældre og handicappede med at finde telefoner og kommunikationshjælpemidler, som er tilpasset den enkeltes særlige behov. Virksomheden havde ikke beskæftiget sig med løsninger til let demente før Demens i Hjemmet, men det gør den nu. Stifteren af Tele Call Danmark, Henrik Bryld, formulerer det således: Jeg er gået ind i det her med et åbent sind. Det er et område, som jeg ikke ved så meget om, så jeg har ladet mig rive med. Det at komme ud på dybt vand og se, hvad der sker, er en noget anden tilgang end den, jeg ellers har arbejdet med. Men det her er en anderledes måde at finde ud af, hvad der egentlig skal laves. Henrik Bryld kendte godt til brugerdreven innovation, men havde aldrig prøvet den, før Tele Call Danmark involverede sig i projektet. Han oplevede det som rigtig spændende at komme ud og tale med de let demente borgere. sådan. For eksempel når man taler om én, der kommer senere til en aftale, så kan mennesker med demens ikke altid huske, hvem den person er, før de faktisk dukker op, siger Henrik Bryld. Tele Call Danmark har forsøgt at løse denne udfordring ved at koble billeder sammen med kontakterne på telefonen. På den måde kan den demente borger danne en kobling mellem den person, borgeren taler med, og billedet og dermed huske personen. Det andet produkt blev også udviklet ud fra Henrik Brylds erfaringer fra projektet: Noget af det, vi har oplevet, er, at man bliver mindre socialt >> Vi håber på den her måde at komme tættere på de behov, som de demente har. Så vi kan finde nøjagtig de ting, som de demente har brug for, siger Henrik Bryld, der inden projektet ikke havde lagt sig fast på, hvilke produkter man skulle udvikle i forbindelse med projektet. Jeg havde en ide om, at det skulle have noget med telefoni at gøre. Men jeg var slet ikke låst fast på, hvad det skulle være. Telefoni eller kommunikation vi er gået ud fra nogle forskellige behov, som vi har analyseret os frem til i det her projekt, siger Henrik Bryld. På baggrund af de erfaringer, som Tele Call Danmark gjorde sig under projektet, fandt man især to produkter, som Tele Call Danmark kunne videreudvikle med deres speciale i telefoner. En ting, vi har observeret, er, at der er nogle demente, som ikke kan danne sammenhæng mellem navne og billeder. Det har været en aha-oplevelse, at nogle mennesker kan have det

14 14 Demens i Hjemmet aktiv. Vi har forsøgt at finde ud af, hvad årsagen er til det. Det har jo været sådan, at nogle demente siger, at personalet i ældrecenteret er mærkelige. Hvorfor er de mærkelige? Det kunne jo være, fordi de stiller spørgsmål som: Hvad lavede din mand? Hvor mange børnebørn har du? Det, vi så er i gang med, er at lave billeder på telefonen og sætte det op, så der fortælles en historie en livshistorie. Det kan både være historien om vedkommendes børnebørn, mand eller vedkommende selv. Det kan man bygge op individuelt. Det har egentlig ikke så meget med telefonen at gøre, men det har noget at gøre med det, man putter ind i de her billedserier. Teknisk er der ikke så meget i det, men vi håber på, at det, der sker, er, at når der er en, som spørger en dement om, hvad vedkommendes mand lavede, så kan den demente sige: Nu skal du bare se her, jeg har en lille historie. Netop at vende borgernes svagheder til en styrke har været en drivkraft for projektet, mener Henrik Bryld. Uden samarbejde med kommunerne havde det dog været svært at gennemføre projektet. Det handler om, at man skal finde nogle demente borgere, der er repræsentative for gruppen. Det har vi jo ikke rigtig nogen erfaring med, og der bliver vi nødt til at gå igennem en demenskoordinator. Det har været rigtig interessant, at der i projektet har været så mange forskellige kompetencer med, som normalt ikke mødes. Normalt lever man jo i sin egen verden, siger Henrik Bryld. Han mener, at metoden ikke alene kan bruges i forbindelse med at afdække demente borgeres behov: For det er jo samtalen og det at spørge ind til det, de siger. Men det er jo også at lytte til det, de siger, ikke bare at høre det, men virkelig at lytte efter og finde ud af, hvad der egentlig ligger bag de ord, der bliver sagt, siger Henrik Bryld. Jeg er gået ind i det her med et åbent sind. Det er et område, som jeg ikke ved så meget om, så jeg har ladet mig rive med. Henrik Bryld, stifter af Tele Call Danmark

15 Brugerdreven innovation 15 Baggrund Projektet Demens i Hjemmet havde tre overordnede målsætninger: For det første skal projektet skabe vækst i syddanske virksomheder. For det andet skal de involverede virksomheder tilegne sig nye, systematisk baserede metoder til afdækning af brugeres og kunders behov. For det tredje skal projektet udvikle og designe en række nye teknologiske hjælpemidler, der kan lette hverdagen for diagnosticerede borgere med demens og deres pårørende. Det fysiske resultat af projektet vil være mock ups til fremtidige teknologiske produkter til demensområdet. Tre mock ups skal sigte mod at være produkter, der understøtter personer med demens i forbindelse med deres funktionsnedsættelse eller afhjælper de problemer, som funktionsnedsættelsen giver. De andre tre mock ups skal sigte mod produkter, som udsætter den demensbetingede funktionsnedsættelse. I projektet er der også udarbejdet en håndbog i brugerdreven innovation især rettet mod virksomheder, der ønsker at arbejde med udvikling af teknologier inden for demensområdet. På hjemmesiden demens-i-hjemmet.dk kan man læse mere om de forskellige mock ups, som blev udviklet i projektet. Fonde Projektet har modtaget støtte fra to fonde: Program for brugerdreven innovation medvirkede til at styrke udviklingen af nye produkter, serviceydelser, koncepter og processer i såvel virksomheder som offentlige institutioner på grundlag af et bedre kendskab til kunders og brugeres behov. Programmet blev administreret af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Se mere på ebst.dk Projektet modtog også støtte fra EU s Regionalfond under Målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Du kan læse mere om EU s regionalfond på Mock-up En mock up er en model af et produkt til brug ved produktudvikling, design, undervisning, præsentation, designevaluering, promovering og lignende. En mock up er ikke nødvendigvis funktionsdygtig. Formålet med en mock up er at kunne vurdere udformningen af det påtænkte produkt uden et for stort ressourceforbrug, så produktet kan rettes til på et tidligt tidspunkt i design- og udviklingsprocessen. Derved kan antallet af fejl ved slutproduktet nedbringes. Vi investerer i din fremtid

16 Deltagere og partnere I projektet deltog følgende parter: Teknologisk Institut var projektleder og desuden med til at formidle projektet og udvikle mock up. Designskolen Kolding medvirkede og udviklede bl.a. metoden til brugerdreven innovation målrettet personer med demens i tidlig fase, som stadig bor i eget hjem. Socialstyrelsen bidrog med viden om området og stod for formidling af projektet og resultaterne. Vejle Kommune, Odense Kommune og Esbjerg Kommune bidrog både med faglig sparring og med de borgere, som var med til at afprøve og udvikle metoden. Virksomhederne Astrid Leisner & Søn, Tele Call Danmark, PlayAlive, Care4all og Detech deltog alle i udvikling og afprøvning af den brugerdrevne innovationsmetode og udvikling af mock up. Endelig deltog e-mergency med en sidste afprøvning af den brugerdrevne innovationsmetode, som sikrede, at projektets resultater var testet også af udenforstående, som ikke havde været en del af udviklingsfasen.

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

PROJEKT NEM KOMMUNIKATION. Nem Kommunikation. Et kommunikations- og hukommelses system til mennesker som lider af kognitive vanskeligheder

PROJEKT NEM KOMMUNIKATION. Nem Kommunikation. Et kommunikations- og hukommelses system til mennesker som lider af kognitive vanskeligheder Nem Kommunikation Et kommunikations- og hukommelses system til mennesker som lider af kognitive vanskeligheder Henrik Bryld Stifter af Tele Call (2005) Baggrund som projektleder hos TDC Udviklings og implementerings

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email 16-01-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Hvilken kommune er du ansat i? 15 Københavns

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

LØS Landsforeningen af Økosamfund

LØS Landsforeningen af Økosamfund LØS Landsforeningen af Økosamfund Social innovation som redskab for inklusion Niels Aagaard, specialkonsulent Eksklusionens omfang De sidste 25 år har mere end 25% af alle i den arbejdsdygtige alder (16-64

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

DK EUROPLAN-KONFERENCE

DK EUROPLAN-KONFERENCE DK EUROPLAN-KONFERENCE REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE HANDICAP. HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES KOORDINATION? V. KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF, GENTOFTE KOMMUNE. 23. januar 2015 Agenda

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Veteran Innovation Camp. 31. marts 2014. Test af sidefod 1

Veteran Innovation Camp. 31. marts 2014. Test af sidefod 1 Veteran Innovation Camp 31. marts 2014 Test af sidefod 1 Hvordan kan offentlige, private og frivillige organisationer i fællesskab skabe gode løsninger for at støtte veteraner med psykiske mén? 2 3 løsningsforslag

Læs mere

Projekt Familieliv i forandring

Projekt Familieliv i forandring Projekt Familieliv i forandring Præsentation af Projekt Familieliv i forandring DKDK Årskursus 2014 Centerleder Ulla Thomsen, Kallerupvej Chefkonsulent Steen Kabel, Inquiry Partners Agenda: Kort præsentation

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Bevar mig vel men hvordan? Tema: KULTUR

Bevar mig vel men hvordan? Tema: KULTUR + Bevar mig vel men hvordan? Tema: KULTUR Projektforløb December 2010 februar 2011 Rådgivningscentret, Kallerupvej 58, 5230 Odense M + Bevæg og bevar mig vel på vej mod et velfærdsakademi for demensramte

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Innovationskraft de 3 projekter

Innovationskraft de 3 projekter Innovationskraft de 3 projekter Offentlig privat innovation (OPI) Projekt Projektforløb Vi indledte projektet med at søge efter erfaringer med og materiale om OPI projekter. De væsentligste kilder var

Læs mere

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje 1. Genoptræning Et af de områder, der optog publikum ved debatmødet var genoptræning og behovet for at investere

Læs mere

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

I N V I T A T I O N Health & Rehab Messe den 9.-11. september 2014 i Bella Center

I N V I T A T I O N Health & Rehab Messe den 9.-11. september 2014 i Bella Center I N V I T A T I O N Health & Rehab Messe den 9.-11. september 2014 i Bella Center AKPdesign inviterer til 3 inspirerende dage med Mini-Konference, Erfaringsudveksling, Innovative Prototyper, testede Designhjælpemidler

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Projekt Sundhedsbarometer

Projekt Sundhedsbarometer Projekt Sundhedsbarometer Præsentation af resultater Caretech Innovation, projekt C-02 0 Projekt partnere Caretech Innovation, Alexandra Instituttet A/S Wei-con ApS Mercon A/S Aarhus Universitet, Institut

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere