- Et brugerdrevent innovationsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Et brugerdrevent innovationsprojekt"

Transkript

1 - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere Tættere på borgernes behov med brugerdreven innovation

2 2 Demens i Hjemmet Indhold Vi vil gerne være med! Ægteparret Tove og Mogens Hjort fra Odense lever med demens helt inde på livet. Side 6-7 Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPoint-slides Virksomheden PlayAlive, som udvikler interaktive løsninger, havde længe tænkt på, at deres produkter kunne bruges af andre end børn og pensionister. Side 8-9 Tættere på borgernes behov med brugerdreven innovation Tele Call Danmark er en virksomhed, der er specialiseret i at hjælpe ældre og handicappede med at finde telefoner og kommunikationsmidler, som er tilpasset den enkeltes særlige behov. Side 12-14

3 Brugerdreven innovation 3 Udgivet af: Teknologisk Institut og Socialstyrelsen Layout: KreativGrafisk Foto: Emil Ryge Teknologisk Institut Tryk: Rosendahls as Oplag: stk. Demens i Hjemmet Denne publikation præsenterer viden om det at arbejde med brugerdreven innovation i forhold til mennesker med demens. Det er viden, som er oparbejdet i processen med dels at udvikle ny teknologi til denne målgruppe, dels at skabe en særlig tilpasset udgave af metoden, som retter sig specielt mod de behov, som mennesker med demens og deres pårørende har. En øjenåbner for demenskoordinatoren I Demens i Hjemmet deltog flere demens koordinatorer fra forskellige kommuner i landet. Side Projektet Demens i Hjemmet er født ud af det behov for ny teknologi, som et stigende antal hjemmeboende mennesker med demens skaber, og de muligheder for vækst for virksomheder, som denne efterspørgsel giver. Vi håber, at denne udgivelse kan give virksomheder, offentlige organisationer og borgere viden om, hvordan man kan bruge innovative processer til at skabe nye måder at hjælpe og støtte mennesker, der på grund af demens får sværere ved at mestre hverdagen. Derfor kan du i denne publikation læse om forskellige erfaringer fra projektet: Den kommunale demenskoordinators oplevelse af at deltage i processen. To forskellige virksomheders fortælling om, hvordan projektet skærpede deres forståelse for behovene hos mennesker med demens og de løsninger, man dermed kunne nå frem til, som uden denne forståelse ikke havde været mulige. Og et ægtepar, som fortæller om deres liv, og hvordan det at kunne give noget videre ved blot at fortælle om deres behov og ønsker gav dem en reel fornemmelse af at deltage. Baggrund Demens i Hjemmet skulle finde nye teknologiske hjælpemidler, der kan gøre mennesker med demens mere selvhjulpne i eget hjem og skabe grobund for og viden om udvikling af ny teknologi til denne gruppe borgere. Center for Robotteknologi under Teknologisk Institut er tovholder på projektet. Øvrige parter i projektet er: Designskolen Kolding, Socialstyrelsen, Care4all, Detech, PlayAlive, Astrid Leisner & Søn, Tele Call Danmark, e-mergency samt kommunerne Odense, Esbjerg og Vejle. Demens i Hjemmet har desuden haft som mål at gavne velfærdsteknologivirksomheder i Region Syddanmark. Projektet har derfor haft disse mål: At udvikle teknologiske hjælpemidler, der kan forbedre livsførelsen hos mennesker med demens i en tidlig fase ved at understøtte eller afhjælpe den pågældendes funktionsnedsættelse, eller som kan udsætte den demensbetingede funktionsnedsættelse. >>

4 4 Demens i Hjemmet At udvikle og forfine den brugerdrevne innovationsmetode i forhold til mennesker med demens i lettere grad. At de involverede virksomheder har tilegnet sig ny, systematisk og forskningsbaseret viden om metoder til at afdække brugeres og kunders behov. Se projektbeskrivelsen og læs mere om baggrunden for projektet, projektpartnerne og forskellige resultater på Om brugerdreven innovation I takt med, at alle har fået adgang til samme viden og informationer, og brugerne har nye ønsker og ideer, må tilgangen også ændre sig. Brugerne betragtes ikke længere som en del af en passiv gruppe med ens behov, men i højere grad som individer, ressourcer og potentielle medudviklere i udviklingen af fremtidens produkter og services. Det har igangsat en udviklingstendens, som betyder, at virksomheder er begyndt at interessere sig for systematiske metoder, der inddrager brugernes oplevelser, synspunkter og behov som kilde til inspiration i udviklingen af nye produkter eller services. Om metoden I projektet er der udviklet en målrettet variant af metoden brugerdreven innovation for at kunne imødekomme de særlige udfordringer og livsbetingelser hos mennesker med demens. Metoden er systematiseret og opdelt i fire afgrænsede trin. Hvert trin har et møde med brugeren, hvor udvikleren har mulighed for at høre om de udfordringer, som mennesker med demens har, stille opklarende spørgsmål og få svar på uafklarede problemstillinger. Der er desuden udviklet en række værktøjer til at analysere, kategorisere og bearbejde de mange input, som genereres i løbet af de fire trin. Metoden er blevet tilpasset og udviklet i løbet af projektet. Man kan læse meget mere om metoden på hvor man også finder en vejledning i at benytte metoden. Desuden har Designskolen Kolding udgivet bogen Demens i hjemmet-metode til afdækning af problemstillinger hos mennesker med demens, som beskriver baggrunden for metoden, dens forskellige trin, og hvordan man kan opnå fordele ved at arbejde med den. Bogen kan bestilles eller downloades på under menupunktet Publikationer eller på demens-i-hjemmet.dk, hvor man også kan finde håndbogen, som beskriver metoden.

5 Læs om Tove og Mogens erfaringer på de følgende sider Brugerdreven innovation 5

6 6 Demens i Hjemmet Vi vil gerne være med! Ægteparret Tove og Mogens Hjort fra Odense lever med demens helt inde på livet. Mogens har nemlig fået konstateret sygdommen for omtrent et år siden. De har valgt at dele deres erfaringer i Demens i Hjemmet til gavn for udviklere af den teknologi, der skal understøtte andre i samme situation.

7 Brugerdreven innovation 7 Tove og Mogens Hjort bor i en lys lejlighed i udkanten af Odense. Det har de gjort i snart tre år efter 42 år i et hus ikke så langt fra deres nuværende bopæl. Lejligheden bærer præg af orden, ro og hygge med mange genstande fra ægteparrets samliv. Mogens har rejst meget i forbindelse med sit job, og derfor er den store verden uden for Odense og Danmark også synlig i deres stue. Huset valgte de i enighed at forlade, da besværet med at holde det var mere, end de havde lyst til. Så de savner ikke huset og er glade for området omkring lejligheden, hvor de nemt kan komme rundt i byen og endda på få timer tage på tur til Flensborg. De fortæller sammen, at Mogens for nogle år siden begyndte at få problemer med tallene, når han skulle i banken. Det var som om, det pludselig var svært at få det til at give mening, fortæller Tove. Først frygtede Tove, at Mogens havde fået en depression. Måske der alligevel var for lidt at lave, når nu der ikke var et hus og en have at holde? Men med lægens hjælp fik de konstateret, at Mogens har demens. Ægteparret klarer endnu selv det meste og oplever ikke de store problemer, selvom de bekymrer sig lidt om fx komfuret, som Mogens godt kan komme til at glemme at slukke for, når det har været i sving. De har ikke længere bil, for det er ikke sikkert, at Mogens kører, selvom han sagtens kan finde ud af teknikken. Orienteringen kniber det mere med. Derfor er de også glade for at bidrage til Demens i Hjemmet. De fortæller gerne om deres liv både før og nu. Derfor var de også meget åbne for et besøg, hvor et af firmaerne i projektet testede den brugerdrevne innovationsmetode. De oplevede, at det at kunne fortælle om egne erfaringer gav mening. En historie, som de selv trækker frem, handler om alarmknappen på den ældrevenlige telefon, som de på et tidspunkt havde. Når man så havde den i lommen eller fik lagt den forkert, så kom man nemt til at trykke på den der alarm-knap. Vi havde sådan set ikke lavet en aftale om at være tilsluttet alarmsystemet, men fordi den var lidt følsom og let blev trykket ind, så kom vi et par gange til at ringe op. Og så sad de jo der i den anden ende og råbte hallo, fordi de troede, vi ville have hjælp, fortæller Mogens. Hans løsning på problemet var enkel: De påsatte en af den slags filtdupper, som man bruger under stole- og bordben, så den ikke længere reagerede så let. Her påpegede de over for designerne både et problem og en vej til at løse det: Det dur ikke, at noget reagerer så let, at man ikke kan bruge det i en praktisk hverdag, hvor en telefon ligger i lommen, men man kan faktisk også ganske let skabe en smartere praktisk anvendelse. Det var som om, det pludselig var svært at få det til at give mening. Tove Hjort, Odense Tove kommer med et andet eksempel, som viser, hvordan mennesker med demens og deres nærmeste kan have lidt problemer med den måde, teknologien virker på. Når hun selv eller andre ringer hjem til Mogens, så holder telefonen hurtigt op med at ringe og går på voice mail. Det er efter måske 4 dut, og når jeg så ringer tilbage, så går den direkte på voice mail en igen. Og så ved man ikke, om Mogens bare ikke har nået at få fat i den, eller om der måske er noget galt, fortæller Tove. Det er en ting, der måske ikke syner af meget, men som ikke desto mindre kan give anledning til hovedbrud og bekymringer. Selvfølgelig kan man få hjælp til at sætte telefonen til at ringe længere, så det har de gjort. Men her kan praktiske dagligdagserfaringer vise udviklere af teknologi, hvad det er, der kan udvikles, så brugerne, mennesker med demens, har mere gavn af teknikken. Ægteparret fortæller, at det, at den lokale demenskoordinator var med, gjorde, at de ikke behøvede at være eksperter. Hun kunne byde ind, og supplere os, for det er jo ikke alt, vi ved om det her med demens, fortæller Tove. De synes, at det er godt at fortælle om deres hverdag, også selvom de ikke føler sig så hårdt ramt af demenssygdommen endnu. De synes måske ikke, at deres liv er præget af det, for Mogens klarer sig fint, selvom han godt kan blive forvirret. Men kan de hjælpe ved at dele ud af deres erfaringer, så giver det mening for dem. Derfor siger de gerne ja til at fortælle, for, som de siger, så kan de på den måde måske både hjælpe andre og sig selv. Om det så er til en snak om teknologier og behov eller i forbindelse med tilbud om at deltage i undersøgelser om motion og kontakt med andre, der står i samme situation, er mindre vigtigt. Kan man give noget, så får man også noget igen, synes at være deres holdning, og på den måde kan brugerinddragelsen være en positiv ting, når demens pludselig er en faktor i ens tilværelse.

8 8 Demens i Hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPoint-slides Virksomheden PlayAlive, som udvikler interaktive løsninger, havde længe tænkt på, at deres produkter kunne bruges af andre end børn og personer med handicap. Demens i Hjemmet blev indgangen til en ny målgruppe. PlayAlives løsninger er kendetegnet ved, at de motiverer til mere fysisk bevægelse for både børn og voksne. Fokus i produkterne ligger på motivation til bevægelse og mental træning. For PlayAlive var Demens i Hjemmet en enestående mulighed for at komme i kontakt med slutbrugere og eksperter på demensområdet. I forhold til demente har det nemlig vist sig, at hvis man kan involvere dem i fysiske aktiviteter, kan det være med til at udsætte sygdommens fremadskriden. PlayAlive havde allerede udviklet produkter, der motiverer til fysiske aktiviteter blandt børn og personer med handicap, men med dette projekt Projektet gjorde det muligt at forfine og videreudvikle de produkter, man havde i forvejen Lau Kierstein, PlayAlive blev det muligt for virksomheden at engagere sig i et andet segment. PlayAlive havde i forvejen tænkt sig at engagere sig i et projekt med denne målgruppe, men Demens i Hjemmet gjorde risikoen mindre. Hvis man som virksomhed skulle investere sin tid i sådan et projekt, gjorde Demens i Hjemmet den risiko, der er forbundet med at investere i projekter, mindre. Der var ikke tale om, at man som virksomhed skulle udvikle et nyt produkt, men projektet gjorde det muligt at forfine og videreudvikle de produkter, man havde i forvejen, siger Lau Kierstein fra PlayAlive. PlayAlive havde gjort sig sine erfaringer med brugerdreven innovation, da virksomheden siden 2009 havde arbejdet med tilgangen. Man oplevede den imidlertid som mere systematisk i projektet, og det var også med til at løfte virksomhedens kompetence inden for brugerdreven innovation. I forhold til udviklingsfaserne var den brugerdrevne metode medvirkende til, at man kunne teste produkterne og eliminere eventuelle fejl og mangler ved produkterne. Metoden gav nogle gode input især til kravspecifikationerne for produkterne, og dermed kunne man udvikle en bedre platform, siger Lau Kierstein fra virksomheden, der ikke før projektet havde nærmere kendskab til demens. Derfor var det rart, at vi både kunne få en praktisk og teoretisk indgangsvinkel med dette projekt, siger Lau Kierstein. Demenskoordinatorerne gav virksomhederne en teoretisk vinkel på demenssygdommen gennem samarbejde og oplæg i workshops. Navnligt de tre workshops med demenskoordinatorerne var gavnlige, da de kunne give den specialiserede viden om sygdommen, som virksomheden manglede. Det at komme ud og være i dialog med slutbrugeren var dog det mest specielle for PlayAlive. Det gav, hvad 100 PowerPoint-slides med teori ikke ville have kunnet give os. Det var godt med hands on-erfaringer, siger Lau Kierstein. PlayAlive er stadig i gang med at teste produkterne i ældrecentre, og den foreløbige feedback fra brugerne har været positiv.

9 Brugerdreven innovation 9

10 10 Demens i Hjemmet En øjenåbner for demenskoordinatoren I Demens i Hjemmet deltog flere demenskoordinatorer fra forskellige kommuner i landet. Demenskoordinatorerne skulle hjælpe virksomhederne med at forstå den komplekse sygdom og samarbejde med dem ved hjælp af brugerdreven innovation.

11 Brugerdreven innovation 11 Demenskoordinator Elsebeth Kjær gaard fra Odense Kommune beskriver sine erfaringer i projektet således: Det har været en øjenåbner, for man har skullet forklare sin faglighed på en helt anden måde mere overordnet, end det er i mit daglige arbejde. For hende som demenskoordinator betød samarbejdet med virksomhederne, at hun fik en anden rolle, end hun er vant til i sit arbejde. Her var det at have en rolle som faglig konsulent, der skulle viderebringe viden om demens, mere bredt, end jeg er vant til. Firmaerne havde noget viden om, hvordan man udvikler teknik, som jeg ikke vidste noget om. Det, at hele projektet var kædet sammen af Teknologisk Institut og Socialstyrelsen, gjorde, at det hele kom op i et helikopterperspektiv, jeg ellers ikke plejer at have, og det har været rigtig spændende, siger Elsebeth Kjærgaard. Hun fik også spejlet sin egen måde at kommunikere på i projektet, når hun skulle forklare virksomhederne, hvordan det kunne være, at en dement borger sagtens kunne betjene et gammelt komfur, men ikke huske, hvordan man startede den nye vaskemaskine. Det ligger jo helt klart i alle mennesker, at vi gerne vil fremstå så gode som muligt. Så de besøgende virksomheder blev det første lange stykke tid hos borgerne mødt med meldingen om, at jeg har den sygdom, som jeg nu har, men egentligt er der ikke nogen problemer. Min rolle var så at hjælpe med at italesætte de problemer, der var, på en måde, så den demensramte ikke følte, at vedkommende tabte ansigt. Det gør man selvfølgelig ikke, men det kan man godt have følelsen af, når man skal tale om at leve med sygdommen. Udfordringen var altså, at koordinatorerne som fagfolk og virksomhederne skulle bag om borgernes første beskrivelse, og både virksomhederne og Designskolens medarbejdere gav undervejs udtryk for, at de ikke havde opfanget de nuancer, hvis ikke der var en fagperson med, fortæller Elsebeth Kjærgaard. Tiden må vise, om den brugerdrevne innovationsmetode kan komme derind, hvis ikke der er en fagperson til stede ved mødet. Den brugerdrevne innovationsmetode gav ikke kun virksomhederne noget at tænke over, men også de demenskoordinatorer, der deltog. Hvad giver mening for en borger? Det er også det, der er i brugerdreven innovation. Det skal komme fra dem, der skal bruge det. Det skal vores tilgang til borgerne i princippet også, sådan som vi gerne vil tænke i dag nemlig rehabiliterende. Det er ikke det samme ved en demensramt: Vi Det har været en øjenåbner, for man har skullet forklare sin faglighed på en helt anden måde Demenskoordinator Elsebeth Kjærgaard, Odense Kommune trykker lige på et par knapper, og så bliver de raske igen nej. Det er, hvad der giver mening for dem i den situation, de er i nu, siger Elsebeth Kjærgaard. Elsebeth Kjærgaard blev også brugt til at holde oplæg for virksomhederne. Her brugte hun sin faglige viden som demenskoordinator til at forklare virksomhederne om demens. Hun beskriver samarbejdet således: Det har været en helt anden måde at være sammen om arbejdet med demens på, end vi som fagpersoner oplever til daglig. Fordi virksomhederne ikke havde nogen forudsætninger i forvejen, og fordi de dybest set har en vision om at udvikle noget, som er godt for demente borgere. Men de har i sagens natur også en mission om at udvikle et produkt, de kan tjene penge på, og det er fair nok, siger Elsebeth Kjærgaard. Netop fordommen om, at virksomheder udelukkende er interesseret i at tjene penge, synes Elsebeth Kjærgaard er blevet gjort fuldstændig til skamme i projektet. Hun oplevede tværtimod en meget positiv og åben tilgang fra virksomheder og designerne: De forløb, jeg har været med i, har været præget af megen værdighed og af, hvor positivt borgerne har taget imod virksomhederne, hvor stolte nogle ligefrem har været over at kunne fortælle deres historie og få lov at hjælpe til. For det er det, de føler. Der er ikke nogen forventning om, at borgerne skal synes, at det er godt. De skal prøve produkterne og vurdere, hvordan de er. Det giver de demente borgere en værdi, og det er vel almenmenneskeligt, at det føles godt. Og det skal man ikke ekskludere folk fra, bare fordi de har en demenssygdom. Vi vil hjælpe til der, hvor vi kan. Derfor giver det god mening at gå ud og spørge pårørende og demente borgere. Elsebeth Kjærgaard håber, at projektet på længere sigt kan bidrage med nogle teknologier, der kan lette tilværelsen for de personer, hun kommer ud til, og dermed også for kommunen.

12 12 Demens i Hjemmet

13 Brugerdreven innovation 13 Tættere på borgernes behov med brugerdreven innovation Tele Call Danmark er en virksomhed, der er specialiseret i at hjælpe ældre og handicappede med at finde telefoner og kommunikationshjælpemidler, som er tilpasset den enkeltes særlige behov. Virksomheden havde ikke beskæftiget sig med løsninger til let demente før Demens i Hjemmet, men det gør den nu. Stifteren af Tele Call Danmark, Henrik Bryld, formulerer det således: Jeg er gået ind i det her med et åbent sind. Det er et område, som jeg ikke ved så meget om, så jeg har ladet mig rive med. Det at komme ud på dybt vand og se, hvad der sker, er en noget anden tilgang end den, jeg ellers har arbejdet med. Men det her er en anderledes måde at finde ud af, hvad der egentlig skal laves. Henrik Bryld kendte godt til brugerdreven innovation, men havde aldrig prøvet den, før Tele Call Danmark involverede sig i projektet. Han oplevede det som rigtig spændende at komme ud og tale med de let demente borgere. sådan. For eksempel når man taler om én, der kommer senere til en aftale, så kan mennesker med demens ikke altid huske, hvem den person er, før de faktisk dukker op, siger Henrik Bryld. Tele Call Danmark har forsøgt at løse denne udfordring ved at koble billeder sammen med kontakterne på telefonen. På den måde kan den demente borger danne en kobling mellem den person, borgeren taler med, og billedet og dermed huske personen. Det andet produkt blev også udviklet ud fra Henrik Brylds erfaringer fra projektet: Noget af det, vi har oplevet, er, at man bliver mindre socialt >> Vi håber på den her måde at komme tættere på de behov, som de demente har. Så vi kan finde nøjagtig de ting, som de demente har brug for, siger Henrik Bryld, der inden projektet ikke havde lagt sig fast på, hvilke produkter man skulle udvikle i forbindelse med projektet. Jeg havde en ide om, at det skulle have noget med telefoni at gøre. Men jeg var slet ikke låst fast på, hvad det skulle være. Telefoni eller kommunikation vi er gået ud fra nogle forskellige behov, som vi har analyseret os frem til i det her projekt, siger Henrik Bryld. På baggrund af de erfaringer, som Tele Call Danmark gjorde sig under projektet, fandt man især to produkter, som Tele Call Danmark kunne videreudvikle med deres speciale i telefoner. En ting, vi har observeret, er, at der er nogle demente, som ikke kan danne sammenhæng mellem navne og billeder. Det har været en aha-oplevelse, at nogle mennesker kan have det

14 14 Demens i Hjemmet aktiv. Vi har forsøgt at finde ud af, hvad årsagen er til det. Det har jo været sådan, at nogle demente siger, at personalet i ældrecenteret er mærkelige. Hvorfor er de mærkelige? Det kunne jo være, fordi de stiller spørgsmål som: Hvad lavede din mand? Hvor mange børnebørn har du? Det, vi så er i gang med, er at lave billeder på telefonen og sætte det op, så der fortælles en historie en livshistorie. Det kan både være historien om vedkommendes børnebørn, mand eller vedkommende selv. Det kan man bygge op individuelt. Det har egentlig ikke så meget med telefonen at gøre, men det har noget at gøre med det, man putter ind i de her billedserier. Teknisk er der ikke så meget i det, men vi håber på, at det, der sker, er, at når der er en, som spørger en dement om, hvad vedkommendes mand lavede, så kan den demente sige: Nu skal du bare se her, jeg har en lille historie. Netop at vende borgernes svagheder til en styrke har været en drivkraft for projektet, mener Henrik Bryld. Uden samarbejde med kommunerne havde det dog været svært at gennemføre projektet. Det handler om, at man skal finde nogle demente borgere, der er repræsentative for gruppen. Det har vi jo ikke rigtig nogen erfaring med, og der bliver vi nødt til at gå igennem en demenskoordinator. Det har været rigtig interessant, at der i projektet har været så mange forskellige kompetencer med, som normalt ikke mødes. Normalt lever man jo i sin egen verden, siger Henrik Bryld. Han mener, at metoden ikke alene kan bruges i forbindelse med at afdække demente borgeres behov: For det er jo samtalen og det at spørge ind til det, de siger. Men det er jo også at lytte til det, de siger, ikke bare at høre det, men virkelig at lytte efter og finde ud af, hvad der egentlig ligger bag de ord, der bliver sagt, siger Henrik Bryld. Jeg er gået ind i det her med et åbent sind. Det er et område, som jeg ikke ved så meget om, så jeg har ladet mig rive med. Henrik Bryld, stifter af Tele Call Danmark

15 Brugerdreven innovation 15 Baggrund Projektet Demens i Hjemmet havde tre overordnede målsætninger: For det første skal projektet skabe vækst i syddanske virksomheder. For det andet skal de involverede virksomheder tilegne sig nye, systematisk baserede metoder til afdækning af brugeres og kunders behov. For det tredje skal projektet udvikle og designe en række nye teknologiske hjælpemidler, der kan lette hverdagen for diagnosticerede borgere med demens og deres pårørende. Det fysiske resultat af projektet vil være mock ups til fremtidige teknologiske produkter til demensområdet. Tre mock ups skal sigte mod at være produkter, der understøtter personer med demens i forbindelse med deres funktionsnedsættelse eller afhjælper de problemer, som funktionsnedsættelsen giver. De andre tre mock ups skal sigte mod produkter, som udsætter den demensbetingede funktionsnedsættelse. I projektet er der også udarbejdet en håndbog i brugerdreven innovation især rettet mod virksomheder, der ønsker at arbejde med udvikling af teknologier inden for demensområdet. På hjemmesiden demens-i-hjemmet.dk kan man læse mere om de forskellige mock ups, som blev udviklet i projektet. Fonde Projektet har modtaget støtte fra to fonde: Program for brugerdreven innovation medvirkede til at styrke udviklingen af nye produkter, serviceydelser, koncepter og processer i såvel virksomheder som offentlige institutioner på grundlag af et bedre kendskab til kunders og brugeres behov. Programmet blev administreret af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Se mere på ebst.dk Projektet modtog også støtte fra EU s Regionalfond under Målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Du kan læse mere om EU s regionalfond på Mock-up En mock up er en model af et produkt til brug ved produktudvikling, design, undervisning, præsentation, designevaluering, promovering og lignende. En mock up er ikke nødvendigvis funktionsdygtig. Formålet med en mock up er at kunne vurdere udformningen af det påtænkte produkt uden et for stort ressourceforbrug, så produktet kan rettes til på et tidligt tidspunkt i design- og udviklingsprocessen. Derved kan antallet af fejl ved slutproduktet nedbringes. Vi investerer i din fremtid

16 Deltagere og partnere I projektet deltog følgende parter: Teknologisk Institut var projektleder og desuden med til at formidle projektet og udvikle mock up. Designskolen Kolding medvirkede og udviklede bl.a. metoden til brugerdreven innovation målrettet personer med demens i tidlig fase, som stadig bor i eget hjem. Socialstyrelsen bidrog med viden om området og stod for formidling af projektet og resultaterne. Vejle Kommune, Odense Kommune og Esbjerg Kommune bidrog både med faglig sparring og med de borgere, som var med til at afprøve og udvikle metoden. Virksomhederne Astrid Leisner & Søn, Tele Call Danmark, PlayAlive, Care4all og Detech deltog alle i udvikling og afprøvning af den brugerdrevne innovationsmetode og udvikling af mock up. Endelig deltog e-mergency med en sidste afprøvning af den brugerdrevne innovationsmetode, som sikrede, at projektets resultater var testet også af udenforstående, som ikke havde været en del af udviklingsfasen.

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C.

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Projekt VoksenADHD 2007-2010 1 Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Tlf. 70 21 50 55 email: info@adhd.dk www.adhd.dk Redaktion: Signe Skovgaard Schmidt Illustrationer: Niels Villum Petersen

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA præsenterer V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G Det lille EKSTRA Kunden har altid ret - til noget Her på den smukke bagside skal kort præsenteres, hvilke roller jeg påtager mig i private og offentlige

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere