2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Hospitalsenheden Viborg-Skive"

Transkript

1 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7. Koordinerende sygeplejerske type 2 diabetes 2.8. Geronto-psykiatrisk Team 1

2 PALLIATIVT TEAM Der ydes ekspertbistand via telefonrådgivning til primær og sekundær sektor. Efter lægelig henvisning oprettes kontakt til den alvorligt syge patient og dennes pårørende. Der tilbydes hjemmebesøg, opfølgende telefonkontakt, ambulatoriefunktion, tilsyn på hospitalsafdelinger samt samtaler med efterladte. Teamet tilbyder undervisning til primær og sekundær sektor efter ønske. Telefonrådgivning til primær og sekundær sektor, bidrager desuden til 20 lægetimer og 7 sekretærtimer til Hospice Limfjord. Ambulatoriefunktion. kommuner/ Der henvises til Teamets hjemmeside, som findes under medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg-Skive. I teamet er ansat læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgiver, sekretær, og der er kontakt med hospitalspræsten. Alle kan konsulteres pr. telefon for råd og vejledning. Regionshospitalet Skive Resenvej Skive Telefontræffetid: Telefon: (Udenfor dette tidsrum kan Observationsafsnittet 2131 kontaktes) Mobil: FAX:: Kontakt E- mail: 2

3 KOL-TEAM, ILTSYGEPLEJERSKE OG KOL-FORLØBSKOORDINATOR Teamets målgruppe, funktion og opgaver: kommuner/ 1.) Ilt sygeplejersken: - Hjemmeiltbehandling ordineres via hospitalerne med regelmæssig kontrol ca. hver 4.måned ved hjemmebesøg eller på hospitalet. - Iltbrugere med KOL vil automatisk modtage hjemmebesøg. - Ved ordinationen henvisning til iltsygeplejersken. Et hjemmebesøg varer oftest 1-1½ t. Ved et hjemmebesøg: - Kontrol af iltbehandling med måling af Saturation og evt. S/B. - Information om iltbehandling og iltudstyr. - Evt. information om sygdommen KOL og behandling, dyspnøhåndtering, information om medicin og medicin devicere, spirometri, information om aktivitet og motion, om ernæring, opfølgning på rygestop og/eller håndtering af forværringer. 2.) KOL- sygeplejersken: Har patienterne både i ambulatoriet og i klientens hjem. Indsatsen er rettet mod patienter med moderat til svær kronisk obstruktiv lungesygdom. Hjemmebesøg varer oftest 1-1½ t. og kan indeholde - Spirometri (Lungefunktionsundersøgelse), - Medicin / in-check (Sugeevne) - Information om sygdommen KOL, - Motion/rehabilitering, - Ernæring/ BMI, - Rygeophør, - Sat/puls/BT/MRC (åndenødsskala). - Ved besøgene inviteres ægtefælle, børn og/eller hjemmeplejen. - Den lungemedicinske overlæge på Regionshospitalet Skive og den praktiserende læge modtager en besøgsrapport efter hvert besøg. Enten KOL eller ILT-sygeplejersken kan med kort varsel tilse en KOL patient i hjemmet, mhp observation og justering af behandling. Den generelle indsats retter sig mod patientens mestring af livet med KOL, og er derfor forebyggende mod indlæggelser. 1.) Iltsygeplejersken laver kontrol af behandlingen og informerer om iltbehandling og iltudstyr. Efter udskrivelsen i vurderes, om der er specifikke behov i hjemmet og hvordan, patienten i det hele taget anvender behandlingen. 2.) KOl sygeplejersken laver opfølgende arbejde på indlæggelsesforløbet. Det kan være på specifikt ordinerede områder eller ud fra de områder, der er beskrevet. Begge sygeplejersker er erfarne og kompetente. Er vant til at arbejde tæt sammen med lungeafdelingens læger og praktiserende læger. Regionshospital Skive, Resenvej 25, 7800 Skive Telefontræffetid: Mobiltelefon: Ilt sygeplejerske Annette Overgård KOL - sygeplejerske Lisbeth Hougård KOL forløbskoordinator Else Holm Kontakt Iltsygeplejerske: KOL - sygeplejerske: KOL forløbskoordinator: 3

4 ALS TEAM At lindre, støtte, behandle og vejlede denne gruppe af sklerosepatienter Sjælden indlagte - kommuner/ Kun talepædagog har udadgående funktion. Dog udføres hjemmebesøg fra fysioterapeuter og ergoterapeuter Neurologisk ambulatorium, Regionshospitalet Viborg Heibergs Álle 4 Telefontræffetid: og på hverdage Telefon: Mobiltelefon i vagttid: (neurologisk sengeafdeling) FAX: Kontakt 4

5 NEUROPÆDIATRISK TILSYN Hospitalsenheden Viborg - Skive Teamets målgruppe, funktion og opgaver: Betjener handicapinstitutionerne i området: - specialbørnehaver - specialskoler - specialdøgninstitutioner i samarbejde med terapeuterne i H-temaet. Terapeuterne foretager hjemmebesøg kommuner/ Terapeuterne foretager hjemmebesøg Ingen Pædiatrisk afdeling Regionshospitalet Viborg Heibergs Álle 4 Telefontræffetid: ingen Telefon: via sekretær Kontakt 5

6 MOBIL BIOANALYTIKER kommuner/ Tager blodprøver og ekg på immobile patienter i eget hjem efter henvisning fra: - Praktiserende læger - Speciallæger - Hospitalsafdelinger Dækker i dag de gamle Skive og Viborg kommuner. Ja Ja I Viborgområdet fremsendes rekvisitionsseddel til det område i hjemmeplejen, hvor patienten hører til. I Skiveområdet fremsendes rekvisitionsseddel til KBA Skive. KBA Regionshospitalet Viborg, Heibergs allé 4, KBA Regionshospitalet Skive, Resenvej 25, 7800 Skive Telefontræffetid: Kl kl Telefon: Viborg: Skive: FAX: Viborg: Skive: Kontakt Viborg: Skive: 6

7 HJEMMEDIALYSE TEAM peritonaldialyse (p-dialyse) Teamets funktion og opgaver: - Undervisning/oplæring af patienter/pårørende/hjemmeplejen i p- dialysebehandling - Evaluere/justere den iværksatte behandling - Programmering/justering af kort til natmaskiner - Støtte/vejledning ved kost, væskebehandling, varebestilling, vareopbevaring, kateter-problemer, alarmer og alarmhåndtering, At leve med p-dialyse mm. - Telefonrådgivning til patient, pårørende, hjemmeplejen og sengeafdeling - Klinisk besøg i sengeafdelingen Først oplæring til almindelig posedialyseskift CAPD (skift 4 x dgl.). Senere evt. optræning og instruktion i natmaskinebehandling APD. Altid et hjemmebesøg ved hvert optræningsforløb. Besøget varer 3-5 timer. Optræning i CAPD og APD tager 4-5 dage á 4-6 timers varighed. Hvis hjemmesygeplejerske er involveret yderligere oplæring i hjemmet af det team, der involveres i behandlingen (oftest ældre med komplicerede sygdomme). Der afsættes 2 x 3 timer til oplæringen. Opfølgende hjemmebesøg varer 1½ - 2 timer. Sygeplejehandlingerne dokumenteres i EPJ. kommuner/ - Evt. hjemmebesøg inden indstilling til peritonaldialyse. - Telefonkonsultation ved problemer/spørgsmål til p-dialyse (hindre ekstra kontrol/indlæggelse). - Ambulant besøg efter behov (2-6 uger imellem besøgene). - Hjemmebesøg ifm. opstart af p-dialyse (både CAPO og APD) - Opfølgende hjemmebesøg efter behov (kvalitetssikring af behandlingen),men minimum 1 x årligt. Teamets opgaver: Se ovenstående. Sygeplejerskerne er tilknyttet nyreambulatoriet og har specialviden indenfor peritonealdialyse. Sygeplejerskerne har et tæt samarbejde med de nefrologsike læger og sengeafdelingen. Nyreambulatoriet Regionshospitalet Viborg Heibergs Álle 4 Telefontræffetid: mandag-torsdag , fredag Telefon: nyreambulatorium: Uden for åbningstid v. akutte problemer kontaktes afd. M Telefon: FAX: Kontakt E- mail: 7

8 KOORDINERENDE SYGEPLEJERSKE FORLØBSPROGRAM FOR TYPE 2 DIABETES Hospitalsenheden Viborg - Skive Koordinerer og optimerer samarbejdet mellem almen praksis, diabetescenter og Viborg kommune. Erfaringsudveksling i almen praksis og kommuner ang. patienter med type 2 diabetes. Formidle og planlægge undervisning i og mellem de 3 sektorer. Ingen kommuner/ Ingen Att. sygeplejerske Ulla Reeslev Endokrinologisk Ambulatorium Regionshospitalet Viborg Heibergs alle 4 Telefontræffetid: Telefon: Mobil: FAX: 3463 Kontakt 8

9 GERONTOPSYKIATRISK TEAM Regionspsykiatrien Viborg - Specialfunktion ift. diagnosticering, udredning og behandling af patienter med hukommelsesproblemer og psykiatriske lidelser - Al henvendelse til teamet foregår via egen læge - Før henvisning skal der være påbegyndt en udredning (blodprøver, CTscanning og en somatisk undersøgelse) - Før besøg forventes en beskrivelse af tilstanden, udvikling af sygdommen m.m. fra hjemmeplejen/demenskoordinator. (Oplysningsskema fra teamet) - Via hjemmebesøg følges op på medicinsk behandling i samarbejde med hjemmeplejen og familien - Sygeplejefaglig vejledning og støtte omkring pleje- /omsorgsmæssige problemer til pårørende og personale ift. henviste patienter - Ved stabilitet i tilstanden overgives behandling og pleje til egen læge og hjemmepleje Målgruppe: - Ældre over 65 år med demens - Patienter over 75 år med nyopstået psykiatrisk lidelse - Alle over 80 år med psykiatrisk lidelse Som ovenfor. - Opfølgning på den opstartede behandling - Vejledning og støtte til patienten, pårørende og plejepersonale - Ved stabilitet i tilstanden overgives behandling og pleje til egen læge og hjemmeplejen Søndersøparken 1, Lægegangen 1. Telefontræffetid: mandag og tirsdag onsdag, torsdag og fredag Telefon: og FAX: Korrespondancebrev: i EPI - lægebrev 9

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens Samarbejde på tværs Uddrag

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 4 Overlægen... 4 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 5 Fysioterapeuten...

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Indholdsfortegnelse Introduktion til de retningslinier, vejledninger og tjeklister der vedlægges

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser...4 Overlægen...4 Sygeplejerskerne...5 Psykologfunktionen...6 Fysioterapeuten...6

Læs mere

Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen

Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Opgang Blok B Telefon 38 66 60 00 Direkte 38 66 60 80 Web www.regionh.dk Dato: 27. juni 2012 Projektforslag

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram For hoveduddannelsesstilling i Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel Målbeskrivelse 2013 Godkendt 3. juli 2015

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Velkommen til Neurorehabiliteringen Skive

Velkommen til Neurorehabiliteringen Skive Velkommen til Neurorehabiliteringen Skive Regionshospitalet Skive Neurologisk Afdeling Neurorehabiliteringen Skive Skive Sundhedshus Patientinformation Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Neurorehabiliteringen

Læs mere

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem Digital Sundheds projektmodel Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem - Business Case Formål og anvendelse Udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter er omfattet af Finansministeriets

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Palliation på sygehuset

Palliation på sygehuset Palliativt Team Palliation på sygehuset Kvalitetsudviklingsprojekt til forbedring af indsatsen for alvorligt syge og døende på en hospitals afdeling www.sygehuslillebaelt.dk Lene Jørgensen, Projektsygeplejerske,

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune Juni 2015 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1. Formål

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud

Regionernes nære sundhedstilbud Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets

Læs mere

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 UDKAST 14/1-2005 dok. nr. 656748 Sundhedsaftale mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 Principgodkendt af: Odder Byråds socialudvalg d. 12. december 2003 og Århus Amts Sundhedsudvalg d. 26. november

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S)

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S) Bilag 1 Amternes og H:S besvarelser af Sundhedsstyrelsens spørgeskemaundersøgelse vedr. spiseforstyrrelser, april 2006. Øvrige data er gengivet i tabelform i statusrapporten om Udvikling i den børne- og

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

SUNDHED & PSYKIATRI TILBUD TIL VESTEGNENS PSYKIATRIBRUGERE ET SHARED CARE-SAMARBEJDE I MELLEM:

SUNDHED & PSYKIATRI TILBUD TIL VESTEGNENS PSYKIATRIBRUGERE ET SHARED CARE-SAMARBEJDE I MELLEM: SUNDHED & PSYKIATRI TILBUD TIL VESTEGNENS PSYKIATRIBRUGERE 2014 ET SHARED CARE-SAMARBEJDE I MELLEM: VELKOMMEN til Shared Care-guiden over sundheds- og psykiatritilbud på Vestegnen 2014. Du sidder nu med

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere