Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur"

Transkript

1 Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej Frederiksberg C Tlf

2 Kære bruger, Denne vejledning indeholder oplysninger om daglig brug og betjening af Care Tracker systemet. Andres sikkerhed og i yderste konsekvens andres liv kan afhænge af, at systemet fungerer efter hensigten. Det forudsætter korrekt brug. Derfor er det vigtigt, at produktet anvendes som beskrevet i denne vejledning samt, at du som bruger sætter dig ind i funktion og virkemåde. 2

3 1 INDLEDNING SYSTEMOVERBLIK GPS TRACKER GPS tracker - ur GPS tracker - brik IOS APP KOM GODT I GANG GPS TRACKER - UR GPS Trackeren tages på GPS TRACKER - BRIK MOBILTELEFONEN Start af Care Tracker app Opret ny GPS Tracker i systemet BRUG AF SYSTEMET STATUSIKON INFORMATIONSIKONER SYSTEMET TAGES I BRUG DAGLIG BRUG OG BETJENING AF CARE TRACKER FIND EN PERSON (GPS TRACKER) RING TIL GPS-TRACKER TILFØJ NAVN PÅ BORGER CARE TRACKER PÅ TELEFONEN Tasterne på GPS Trackeren og deres virkemåde (Ur) Tasteren på GPS Trackeren og dens virkemåde (Brik) GEO FENCE OG ALARMERING OPLADNING AF GPS TRACKER - UR OPLADNING AF GPS TRACKER - BRIK INSTALLATION AF CARE TRACKER APP PÅ TELEFONEN HVAD GØR JEG HVIS BORTSKAFFELSE DEFINITIONER

4 1 Indledning Læs denne vejledning helt igennem, hvis du ikke kender Care Tracker systemet eller hvis du ikke er fortrolig med det. Afsnit 5 beskriver, hvordan Care Tracker systemet skal anvendes i daglig brug og afsnittet kan opfattes som en hurtig guide. Den resterende del af vejledningen giver en mere detaljeret gennemgang af Care Tracker systemets funktioner og virkemåde. 2 Systemoverblik Care Tracker systemet består grundlæggende af: En eller flere GPS Trackere, som borger(ne) bærer på armen eller kroppen. Det set efterfølgende benævnt GPS Tracker. En server (en sikker, stationær pc), som er placeret hos Stella Care. I det efterfølgende benævnt server. En (eller flere) mobiltelefoner, med installeret Care Tracker app. I det efterfølgende benævnt mobiltelefon. Det samlede sikkerhedssystem (GPS Tracker, server og mobiltelefon) betegnes efterfølgende systemet. GPS Trackerne er i konstant forbindelse med Stella Care s server, som hele tiden kender hver enkelt GPS Trackers aktuelle status. Mobiltelefonen med den installerede Care Tracker app kommunikerer konstant med samme server hos Stella Care. På serveren registreres alle hændelser fra GPS Trackerne, lige fra batteristatus til position. Serveren kender hele tiden GPS Trackernes position. Når en GPS Tracker kommer uden for Geo Fence (et elektronisk geografisk afgrænset område), giver serveren besked til mobiltelefonen. Denne alarmerer nu brugeren med lydsignal. Læs mere om Geo Fence og alarmering i afsnit 7. Systemet betjenes og overvåges ved hjælp af mobiltelefonen med Care Tracker app installeret. Dermed er mobiltelefonen det eneste du skal bekymre dig om, når du skal holde øje med GPS Tracker(ne). 4

5 2.1 GPS tracker GPS Trackeren er udformet som et ur eller som en lille brik. GPS uret viser klokken samt informationer om batteristatus og signalstyrke GPS tracker - ur GPS uret kan ses på billedet herunder. Tasterne kan indstilles til at ringe op til hver deres nummer (Hjem, læge, hjælp og sygeplejerske). GPS Trackeren kan ringe direkte til fire givne indtastede telefonnumre. Endvidere kan GPS Trackeren ringe til et givent indtastet nummer samt sende SMS til et andet givent indtastet nummer, hvis der trykkes på alarm tasten. GPS Trackeren kan leveres med almindelig urrem eller med en urrem, som ikke kan åbnes af den demente borger. Den er låst med en lille skrue. 5

6 2.1.2 GPS tracker - brik GPS Trackeren kan ses på billedet herunder. GPS GSM To lysdioder på forsiden angiver status for GPS Trackeren. GPS: Viser status fra GPS satellitterne. Blinker den, forsøger den af opnå forbindelse til satellitterne. Når den opnår forbindelse, lyser den kortvarigt, hvorefter den slukker. GSM: Når den blinker hurtigt, forsøger den at få forbindelse til GSM netværket (mobiltelefonnetværket). Når den har opnået forbindelse, lyser den konstant i en periode, hvorefter den blinker én gang hvert 5. sekund. Rødt blink hvert 5. sekund betyder, at batteriet er ved at være tomt og skal oplades. 6

7 2.2 ios App Ved hjælp af en Smart Phone Applikationen (app) kan alle de GPS Trackere, der er tilsluttet telefonen overvåges. iphone med en liste over de tilsluttede GPS trackere. Status for GPS Tracker(e) kan ses på en eller flere mobiltelefoner. Følgende status for GPS trackerne vises på mobiltelefonen: Status for om GPS trackeren er tændt eller slukket. Status for batteri. Der advares med lyd og ikon på telefonen, når der er cirka tre timers batteridrift tilbage på GPS trackeren. Status for om urremmen er lukket. Der advares med lyd og ikon på mobiltelefonen, hvis remmen åbnes. GPS trackeren kan også leveres med almindelig urrem. Status for almindelig urrem kan ikke ses på mobiltelefonen. Gælder naturligvis kun for GPS ur. Status for position. Der advares med lyd og ikon, hvis GPS Trackeren kommer uden for Geo Fence (det elektroniske geografiske afgrænsede område). GPS trackerens position kan ses på et kort på mobiltelefonen blot ved et enkelt tast. GPS trackerens position på kortet opdateres automatisk fire gange i minuttet. 7

8 3 Kom godt i gang I de efterfølgende afsnit beskrives, hvad du skal gøre for at komme godt i gang med at benytte systemet. Først skal du tænde GPS Trackeren og kontrollere dens status. Herefter skal du kontrollere, at den vises i Care Tracker softwaren på din mobiltelefon. 3.1 GPS tracker - Ur Når du modtager en GPS Tracker, er den indstillet og klar til brug. Du skal blot tænde GPS Trackeren og kontrollere dens status. Tænd og Sluk (rød tast). Tasten holdes inde i 3 sekunder. GPS Trackeren vil normalt være fuldt opladet, når du modtager den. Tænder GPS Trackeren ikke, kan det skyldes, at den ikke er opladet. Se afsnit 8 om opladning af GPS Trackeren. Efter kort tid, maksimalt 2 minutter, vises følgende i GPS Trackerens display: Viser, at enheden er tilsluttet mobiltelefonnetværket. Symbolet skal se sådan ud, for at enheden virker korrekt GPS (satellitforbindelse) Lyser G konstant, er der forbindelse, blinker G er der ikke forbindelse. Normalt vil G blinke indendørs Klokken Signalstyrke Batteristatus GPS Trackeren tages på Er GPS Trackeren uden låsbar rem, tages den på ligesom et almindeligt armbåndsur. Er GPS Trackeren med låsbar rem, tages GPS Trackeren på og remmen låses med den lille skrue. 8

9 3.2 GPS tracker - Brik Når du modtager en GPS tracker, er den indstillet og klar til brug. Du skal blot tænde GPS trackeren. Tænd og Sluk. Tasten holdes inde i 3 sekunder. GPS trackeren vil normalt være opladet, når du modtager den. Tænder GPS trackeren ikke, kan det skyldes, at den ikke er opladet. Se afsnit 8 om opladning af GPS trackeren. 9

10 3.3 Mobiltelefonen For at en mobiltelefon kan anvendes til at overvåge og administrere GPS trackere, skal der være installeret Care Tracker app på telefonen Start af Care Tracker app Tryk på Care Tracker ikonet på telefonen. En liste over de GPS trackere, som er knyttet til telefonen vises på skærmen. Er ingen GPS trackere knyttet til telefonen, vil listen være tom. Hvert felt i listen angiver en GPS tracker. For hver GPS tracker fremgår en række informationer. I denne liste er der altså fire GPS trackere Denne GPS trackerd status er normal. Der er intet brugeren skal være opmærksom på. Denne GPS tracker er uden for Geo fence. Angives med alarmsymbol samt teksten Udenfor Geofence På dette GPS ur er urremmen ikke lukket. Der er ikke forbindelse til denne GPS tracker. Sandsynligvis er GPS trackeren slukket 10

11 3.3.2 Opret ny GPS Tracker i systemet Care Tracker app en startes ved, på telefonen, at trykke på Care Tracker ikonet. Når en ny GPS tracker modtages, er den oprettet i Stella Care s systemer. Det betyder, at telefonen automatisk vil vise GPS trackeren i listen. Når en ny GPS tracker er oprettet i systemet og på telefonen, er det vigtigt, at funktion og virkemåde kontrolleres, inden GPS trackeren anvendes. På listen over GPS trackere på mobiltelefonen fremgår GPS Trackerens nummer. Nummeret er unikt for den GPS tracker og er angivet og bestemt af Stella Care. Du har mulighed for at angive et navn samt en beskrivelse af GPS trackeren, som vi fremgå af listen. Ønsker du at angive et navn og en beskrivelse (Eksempelvis Navn: Niels Hansen, Norgesminde), trykker du i på en GPS tracker i listen på telefonen og vælger Tilføj navn på borger. Herefter kan du skrive i feltet Navn, Sted. Se afsnit

12 4 Brug af systemet Det forudsættes, at systemet er nu indstillet og, at GPS trackeren eller GPS trackerne kan ses på en liste på mobiltelefonen. I dette afsnit beskrives det, du skal sikre dig for at kunne anvende systemet optimalt. For at se en liste over GPS trackere, som er tilknyttet mobiltelefonen, tryk på Care Tracker ikonet. På listen vises følgende informationer om hver GPS tracker: 4.1 Statusikon Ikonet til venstre i listen viser status for hver enkelt GPS Tracker. Status for GPS Trackeren kan være: Ukendt (Offline) Når mobiltelefonen ikke modtager information fra GPS trackeren, vises et gråt ikon. Ikonet viser den status, som GPS trackeren var i sidst mobiltelefonen modtog status. Det kan eksempelvis være hvis GPS trackeren ikke har forbindelse til systemet (er udenfor mobiltelefon dækning), eller hvis den er slukket. Systemet kender altså ikke den aktuelle GPS trackers status. Når et gråt ikon vises, fungerer systemet ikke for den aktuelle GPS tracker. Normal vises, når GPS trackeren er i normal tilstand. GPS trackeren fungerer, er tilsluttet systemet og der er ikke noget brugeren skal være opmærksom på. Advarsel vises, hvis der er en advarsel, som brugeren skal forholde sig til. Det kan være hvis GPS trackeren har lavt batteriniveau eller andet, som kræver brugerens indgriben, men ikke nødvendigvis er afgørende for borgerens sikkerhed. Nederst på mobiltelefonens display vises årsagen til advarslen, eksempelvis lavt batteriniveau på GPS trackeren. Ved skift til advarselsniveau afgiver telefonen et advarselssignal 1. Alarm 1 Er telefonen indstillet til at være lydløs afgives ikke lydsignal for advarsel eller alarm 12

13 vises, hvis GPS trackeren er i alarmtilstand. Alarmtilstand kræver øjeblikkelig opmærksomhed. I listen vises årsagen til alarmen, eksempelvis Udenfor Geo Fence. Trykkes på GPS trackeren i listen skal du vælge Find GPS-Tracker. Herefter vises GPS trackerens position på et kort. GPS trackerens position opdateres automatisk. Du skal som bruger altså ikke foretage andet end at undersøge, hvorfor GPS trackerens er i alarmtilstand og eventuelt hente personen, der har forladt området. Ved alarmtilstand afgiver mobiltelefonen et alarmsignal Informationsikoner I listen vises informationer for hver enkelt GPS tracker. Batteristatus viser GPS Trackerens batteristatus. Når batteriniveauet er lavt, vises en advarsel med et gult ikon. Teksten Lavt Batteri vil fremgå. Det betyder, at GPS trackeren skal oplades. Fra det tidspunkt, hvor GPS trackerens alarmerer om lavt batteri er GPS trackerens resterende batteritid ca. 2 til 3 timer. Status for håndledsrem (gælder kun GPS Ur) viser om GPS trackerens rem er åben eller lukket. Det forudsætter at GPS trackeren er udstyret med en rem med lås. Når remmen åbnes, giver telefonen advarselssignal, og der vises en advarsel med et gult ikon. Er GPS trackeren ikke udstyret med en rem med lås, det vil sige, med almindelig rem, vises ikke statussymbol for håndledsrem. 13

14 4.3 Systemet tages i brug Det forudsættes, at systemet nu er klart til brug. Inden det tages i brug, skal du sikre dig: At GPS trackeren er opladet og tændt. GPS trackeren tændes (og slukkes) ved at holde tænd/sluk knappen inde i 3 sekunder. At personen bærer GPS trackeren. Hvis GPS trackeren er udstyret med en armrem med lås, at låsen er rigtig lukket. (Gælder kun GPS ur) At du kan se GPS trackerens status på mobiltelefonen. 14

15 5 Daglig brug og betjening af Care Tracker 5.1 Find en person (GPS Tracker) Tryk på Care Tracker ikonet på din mobiltelefon Der vises en liste over de GPS Trackere, som er tilsluttet. 15

16 Tryk på den GPS Tracker, som du ønsker at finde. Der kommer nu en menu op, hvor du har følgende muligheder: Find GPS-tracker Ring til GPS-tracker Tilføj navn på borger Tryk på Find GPS-Tracker. Kortet vises, og GPS Trackerens position er markeret med en lyserød pil. Øverst på skærmen vises: Navn (det som du selv har tastet ind på telefonen) Seneste position. Det seneste tidspunkt, hvor GPS trackeren har modtaget en ny position. Er GPS trackerens indendørs opdatéres tidspunktet muligvis ikke, selvom GPS trackerens sender sin position og status til mobiltelefonen, da positionen, der modtages indendørs sandsynligvis ikke er 100 % korrekt. GPS trackerens adresse. 16

17 Navn på person, der skal findes samt tidspunkt for senest modtagne position. Endvidere nærmeste adresse. Positionen på personen, som skal findes. Pilen indikerer, i hvilken retning GPS trackeren bevæger sig, såfremt den er i bevægelse. Tryk her, og din egen position vises med en blå prik. Du kan få din egen position vist ved at trykke på. Mobiltelefonen tænder nu sin egen GPS modtager. Der går typisk op til et par minutter før mobiltelefonen får forbindelse til GPS satellitterne og viser din position. Din position er markeret med en blå prik på kortet. 17

18 GPS trackerens position. Min position. Vises som en blå pil. Kan vises ved at trykke på venstre hjørne. nederst i En GPS tracker kan altid spores, uanset om den er udenfor Geo Fence eller ej. 18

19 5.2 Ring til GPS-Tracker Du kan direkte fra app en ringe til de GPS trackere, der er tilknyttet telefonen. GPS trackeren vil, når du ringer til den, ringe to gange. Herefter løfter den automatisk røret. Tryk på den GPS tracker, som du bil ringe til. Tryk herefter på Ring til Telefonen ringer nu op til GPS trackeren. GPS trackeren ringer to gange, hvorefter den automatisk løfter røret. 19

20 5.3 Tilføj navn på borger Tryk på den GPS tracker, hvor du vil tilføje et navn. Tryk herefter på Tilføj navn på borger Der vises nu: Navn på borger. Feltet kan markeres og der kan nu indtastes navnet på brugeren samt eventuelt sted (Eksempelvis Rasmus Hansen). Det indtastede vises i listen samt øverst på kortet på mobiltelefonen. 20

21 6 Care Tracker på telefonen Tryk på Stella Care ikonet for at se listen. I listen kan GPS Trackernes aktuelle status ses. Trykkes på en GPS Tracker i listen, fremkommer en menu med forskellige valgmuligheder: Trykkes på Find GPS-Tracker vises GPS Trackerens position på et kort. Positionen er angivet med en lyserød pil. Der kan zoomes ind og ud på kortet. Trykkes på Ring til GPS-tracker er det muligt at ringe til GPS trackeren direkte fra app en. Trykkes på Tilføj navn på borger er der mulighed for at angive: o Navn (navnet på GPS Trackeren, eksempelvis Jens Jensen, Søglimt). Det er valgfrit, om feltet udfyldes. Navn vil fremgå af listen. Det anbefales dog af hensyn til brugervenligheden. På listen vises altid et unikt nummer, som tilhører den pågældende GPS tracker Tasterne på GPS Trackeren og deres virkemåde (Ur) Det aftales med Stella Care, om tasterne på GPS trackeren skal være indstillede samt hvordan virkemåde skal være. Tasterne på GPS Trackeren kan indstilles på forskellig måde. Er brugeren i stand til selv at kunne ringe op, er der mulighed for: At indstille tasterne med hvert deres telefonnummer; Eksempelvis til mobiltelefonen, til plejehjemmet eller til en pårørende. Der kan indtastes fire forskellige telefonnumre. Det aftales med Stella Care, hvordan tasterne skal virke. Er brugeren ikke i stand til at kunne ringe op selv, kan tasterne være inaktive. Det vil sige, at tasterne ingen funktion har, selvom der trykkes på dem. Panik/SOS Menu Familie Plejepersonale Læge Alarm / Hjælp 21

22 Tasten Menu er til indstilling af GPS trackeren. Ændring af indstillingerne kan medføre uhensigtsmæssig virkemåde eksempelvis, at uret går forkert, og derfor skal menutasten ikke anvendes. Dog kan der ikke ændres på de grundlæggende sikkerhedsfunktioner og Care Tracker systemets virkemåde kan ikke forstyrres ved at trykke på tasterne Tasteren på GPS Trackeren og dens virkemåde (Brik) Det aftales med Stella Care, om tasten på GPS trackeren skal være aktiv. Er brugeren i stand til selv at kunne ringe op, er der mulighed for: At indstille tasten så trackeren automatisk ringer op til et telefonnummer, ekselpelvis til en pårørende. Er brugeren ikke i stand til at kunne ringe op selv, kan tasten være inaktiv. Det vil sige, at tasten ingen funktion har, selvom der trykkes på den Test af Care Tracker / nyt system Omkring borgerens hjem eller omkring plejehjemmet kan der oprettes et Geo Fence. Kommer en bruger med en GPS tracker uden for Geo Fence, giver mobiltelefonen en alarm. Det er vigtigt, at alle GPS trackerne er testet med hensyn til Geo Fence alarm. Inden en ny GPS tracker tages i brug, er det vigtigt at teste at GPS trackeren virker som forventet. Det anbefales, at Geo Fence funktionen testes ved at gå væk fra Geo Fence området med GPS trackeren (Fra plejehjemmet eller fra hjemmet) og samtidig kontrollere, at der alameres på mobiltelefonen og at mobiltelefonen viser GPS trackerens position. Det er også vigtigt at sikre, at personer, der skal anvende Care Tracker systemet, er fortrolige med systemet og kan bruge Care Tracker app en på mobiltelefonen. 22

23 7 Geo Fence og alarmering Stella Care overvåger konstant alle GPS trackere. Kommer en GPS tracker uden for Geo Fence, kontrolleres GPS tracker position. Dette gøres for at undgå fejlalarmer. Denne proces tager ca. et minut. Typisk går der derfor mellem et og fem minutter fra en GPS tracker kommer uden for Geo Fence til der alarmeres på mobiltelefonen. Mobiltelefonen alarmerer ved at afgive lydsignal samt ved at vibrere konstant i 10 sekunder. I listen angives en Alarm med symbolet 23

24 8 Opladning af GPS tracker - Ur GPS Tracker oplades ved at tilslutte opladeren til GPS Trackerens mikro USB tilslutning. En fuld opladning tager cirka 3½ time. Micro USB port. Oplader tilsluttes her. Det Det anbefales at benytte den medfølgende USB oplader. Andre standard USB opladere også anvendes. Under opladning blinker batterisymbolet i displayet på GPS trackeren. Når GPS trackeren er fuldt opladet, viser diaplayet et fuldt opladet batteri. (Blinker ikke). Batterisymbol Batteritiden er ved normalt brug ca. 35 timer. Er GPS trackeren uden for Geo Fence forkortes batteritiden, da GPS trackeren hele tiden er aktiv. Er GPS trackeren uden for Geo Fence er batteritiden ca. 19 timer. 24

25 9 Opladning af GPS tracker - Brik GPS Tracker oplades ved at tilslutte opladeren til GPS Trackerens mikro USB tilslutning. En fuld opladning tager cirka 3 timer. Micro USB port. Oplader tilsluttes her. Det anbefales at benytte den medfølgende USB oplader. Andre standard USB opladere også anvendes. Under opladning er det rødt lys rundt om den store tast på GPS trackeren GPS trackeren er fuldt opladet.. Det røde lys slukker, når GPS trackeren tænder automatisk, hvis den var tændt og løb tør for strøm, og dermed slukkede af sig selv. Batteritiden er ved normalt brug ca. 24 timer. Er GPS Trackeren uden for Geo Fence forkortes batteritiden, da GPS Trackeren hele tiden er aktiv. Er GPS trackeren uden for Geo Fence er batteritiden ca. 12 timer. 25

26 10 Installation af Care Tracker app på telefonen Care Tracker app en kan downloades gratis på App Store. Bemærk at softwaren kun kan fungere, hvis der er tegnet abonnement hos Stella Care. 1. Åben App Store App Store 26

27 2. Skriv Stella Care eller Care Tracker i søgefeltet. 27

28 3. Tryk på download (HENT) ikonet 28

29 11 Hvad gør jeg hvis - Batteriet er dårligt Løber GPS trackeren tør for strøm væsentlig hurtigere end normalt, kan det være tegn på at batteriet er dårligt. Kontakt Stella Care. Vi ombytter GPS trackeren. - Jeg ikke kan tænde GPS Trackeren Start med at sikre, at GPS trackeren er fuldt opladt. Den skal oplade i ca. 3½ time, hvis den er helt tom for strøm. Er GPS trackeren helt tom for strøm, kan det gå et par minutter fra den er sat til opladning til den kan tændes. En standard mobiltelefonoplader kan benyttes. Er GPS trackeren fuldt opladet men kan ikke tænde, så kontakt Stella Care. - Ved funktionsfejl (eksempelvis display ikke virker) Konstateres funktionsfejl på GPS Trackeren, så kontakt Stella Care. - Jeg mangler en oplader eller en taske Kontakt os, og vi sender en ny oplader, en ny taske eller hvad du måtte mangle til dig. Det gør vi normalt være uden beregning. 12 Bortskaffelse GPS trackeren er Stella Care s ejendom, og skal derfor returneres til Stella Care i tilfælde af funktionsfejl og lignende, eller hvis abonnementet er opsagt. Kontakt altid Stella Care i tvivlsspørgsmål. 29

30 13 Definitioner Android: Et operativsystem til mobiltelefoner (smart phones). App: Den software (eller applikation), der er installeret på mobiltelefonen. Softwaren er udviklet af Stella Care. Care Tracker: Personsikringssystemet, som består af bland andet GPS trackere samt app installeret på en mobiltelefon. GPS Tracker: Enheden, som borgeren bærer. GPS trackeren indeholder en GPS modtager samt en mobiltelefon, der konstant kommunikerer med Stella Care s systemer. Geo Fence: Et geofrafisk område, der angives på et kort. Kaldes også elektronisk hegn. Systemet kan indstilles til at give alarm, hvis en GPS tracker kommer uden for dette område (Geo Fence). ios: Et operativsystem til iphone mobiltelefoner Liste: Liste over GPS trackere, som er tilsluttet en given mobiltelefon. Listen vises på mobiltelefonen, når der trykkes på Care Tracker ikonet. Smart Phone: En mobiltelefon, der ud over at være mobiltelefon også kan anvendes til andre ting, eksempelvis læsning af dokumenter og installation af software som eksempelvis Stella Care s software. Android og iphone kan anvendes. Stella Care: Virksomheden, der står bag Stella personsikringssystemet. Systemet: Det samlede system bestående af GPS tracker, app til mobiltelefon samt Stella Care s server. 30

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual SuperSail System Release 2.0

Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 7 KAPSEJLADS

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Yale Doorman för Aptus

Yale Doorman för Aptus Version Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon omst.: +46 31 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 1 Yale Doorman för Aptus Yale Doorman för

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Pilleæsker og medicinure

Pilleæsker og medicinure Pilleæsker og medicinure 1 Hvem er vi? Snart 40 års erfaring Enuresisalarmer 1973 Kaldeanlæg 1981 Sengetøj 2003 Påmindelsesprodukter 2009 2 PILLEÆSKE model GSM Pilleæske med alarm er en uvurderlig hjælp

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

PRODUKT KATALOG. www.safecall.dk

PRODUKT KATALOG. www.safecall.dk PRODUKT KATALOG 2014 www.safecall.dk Om safecall Safecall har leveret GPS systemer til mennesker med orienteringsbesvær i 10 år. Vores produkter er tilpasset således at de kan betjenes uden forkundskaber

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

2. Hvordan logger jeg ind i applikationen?

2. Hvordan logger jeg ind i applikationen? Contents 1. Hvor finder jeg applikationen?... 2 2. Hvordan logger jeg ind i applikationen?... 2 3. Hvor vises nye meldinger?... 2 4. Yderligere information for en melding... 3 5. Hvordan sender jeg en

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

GPS er jo nesten som æ har ei egen barnpi, og det gjør det trygt! www.safecall.dk

GPS er jo nesten som æ har ei egen barnpi, og det gjør det trygt! www.safecall.dk GPS er jo nesten som æ har ei egen barnpi, og det gjør det trygt! TRYGGE SPOR LÆRING Prosjektrapport Trygge spor (publisert 23.1.2013) Safecall har leveret GPS systemer til projektet, og har haft stor

Læs mere

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Opsætning af Controller. Administrator og IP opsætning. Åben Administrator via f.eks. Internet Explorer I adresse feltet indtastes: USB eller controllernes

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS 1 CCTR-610 GPS tracker Brugervejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 Tillykke med Deres køb af denne GPS-tracker, som har mange funktioner, såsom øjeblikkelig at finde position, objekt bevægelses alarm

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Abonnementer hos Trippe Track A/S

Abonnementer hos Trippe Track A/S Abonnementer hos Trippe Track A/S GPS Tracking / Genfinding Kun Internet adgang Elektronisk kørebog *WEB-ADGANG **WEB-LOG KØREBOG Tilslutning til kontrolcentral Kr. 692,- pr. år Tilkøb af tilslutning til

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram?

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? 1. Installation af Instagram på din telefon At åbne App Store Vejledningen tager udgangspunkt i installation, opsætning og brug på en iphone. Det er selvfølgelig

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 Brugsanvisning Tak fordi du købte GPS Mini Tracker model 102. Denne brugsanvisning vil vise dig hvordan du kommer i gang med at bruge Trackeren og giver udførlig forklaring

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere