Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur"

Transkript

1 Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej Frederiksberg C Tlf

2 Kære bruger, Denne vejledning indeholder oplysninger om daglig brug og betjening af Care Tracker systemet. Andres sikkerhed og i yderste konsekvens andres liv kan afhænge af, at systemet fungerer efter hensigten. Det forudsætter korrekt brug. Derfor er det vigtigt, at produktet anvendes som beskrevet i denne vejledning samt, at du som bruger sætter dig ind i funktion og virkemåde. 2

3 1 INDLEDNING SYSTEMOVERBLIK GPS TRACKER GPS tracker - ur GPS tracker - brik IOS APP KOM GODT I GANG GPS TRACKER - UR GPS Trackeren tages på GPS TRACKER - BRIK MOBILTELEFONEN Start af Care Tracker app Opret ny GPS Tracker i systemet BRUG AF SYSTEMET STATUSIKON INFORMATIONSIKONER SYSTEMET TAGES I BRUG DAGLIG BRUG OG BETJENING AF CARE TRACKER FIND EN PERSON (GPS TRACKER) RING TIL GPS-TRACKER TILFØJ NAVN PÅ BORGER CARE TRACKER PÅ TELEFONEN Tasterne på GPS Trackeren og deres virkemåde (Ur) Tasteren på GPS Trackeren og dens virkemåde (Brik) GEO FENCE OG ALARMERING OPLADNING AF GPS TRACKER - UR OPLADNING AF GPS TRACKER - BRIK INSTALLATION AF CARE TRACKER APP PÅ TELEFONEN HVAD GØR JEG HVIS BORTSKAFFELSE DEFINITIONER

4 1 Indledning Læs denne vejledning helt igennem, hvis du ikke kender Care Tracker systemet eller hvis du ikke er fortrolig med det. Afsnit 5 beskriver, hvordan Care Tracker systemet skal anvendes i daglig brug og afsnittet kan opfattes som en hurtig guide. Den resterende del af vejledningen giver en mere detaljeret gennemgang af Care Tracker systemets funktioner og virkemåde. 2 Systemoverblik Care Tracker systemet består grundlæggende af: En eller flere GPS Trackere, som borger(ne) bærer på armen eller kroppen. Det set efterfølgende benævnt GPS Tracker. En server (en sikker, stationær pc), som er placeret hos Stella Care. I det efterfølgende benævnt server. En (eller flere) mobiltelefoner, med installeret Care Tracker app. I det efterfølgende benævnt mobiltelefon. Det samlede sikkerhedssystem (GPS Tracker, server og mobiltelefon) betegnes efterfølgende systemet. GPS Trackerne er i konstant forbindelse med Stella Care s server, som hele tiden kender hver enkelt GPS Trackers aktuelle status. Mobiltelefonen med den installerede Care Tracker app kommunikerer konstant med samme server hos Stella Care. På serveren registreres alle hændelser fra GPS Trackerne, lige fra batteristatus til position. Serveren kender hele tiden GPS Trackernes position. Når en GPS Tracker kommer uden for Geo Fence (et elektronisk geografisk afgrænset område), giver serveren besked til mobiltelefonen. Denne alarmerer nu brugeren med lydsignal. Læs mere om Geo Fence og alarmering i afsnit 7. Systemet betjenes og overvåges ved hjælp af mobiltelefonen med Care Tracker app installeret. Dermed er mobiltelefonen det eneste du skal bekymre dig om, når du skal holde øje med GPS Tracker(ne). 4

5 2.1 GPS tracker GPS Trackeren er udformet som et ur eller som en lille brik. GPS uret viser klokken samt informationer om batteristatus og signalstyrke GPS tracker - ur GPS uret kan ses på billedet herunder. Tasterne kan indstilles til at ringe op til hver deres nummer (Hjem, læge, hjælp og sygeplejerske). GPS Trackeren kan ringe direkte til fire givne indtastede telefonnumre. Endvidere kan GPS Trackeren ringe til et givent indtastet nummer samt sende SMS til et andet givent indtastet nummer, hvis der trykkes på alarm tasten. GPS Trackeren kan leveres med almindelig urrem eller med en urrem, som ikke kan åbnes af den demente borger. Den er låst med en lille skrue. 5

6 2.1.2 GPS tracker - brik GPS Trackeren kan ses på billedet herunder. GPS GSM To lysdioder på forsiden angiver status for GPS Trackeren. GPS: Viser status fra GPS satellitterne. Blinker den, forsøger den af opnå forbindelse til satellitterne. Når den opnår forbindelse, lyser den kortvarigt, hvorefter den slukker. GSM: Når den blinker hurtigt, forsøger den at få forbindelse til GSM netværket (mobiltelefonnetværket). Når den har opnået forbindelse, lyser den konstant i en periode, hvorefter den blinker én gang hvert 5. sekund. Rødt blink hvert 5. sekund betyder, at batteriet er ved at være tomt og skal oplades. 6

7 2.2 ios App Ved hjælp af en Smart Phone Applikationen (app) kan alle de GPS Trackere, der er tilsluttet telefonen overvåges. iphone med en liste over de tilsluttede GPS trackere. Status for GPS Tracker(e) kan ses på en eller flere mobiltelefoner. Følgende status for GPS trackerne vises på mobiltelefonen: Status for om GPS trackeren er tændt eller slukket. Status for batteri. Der advares med lyd og ikon på telefonen, når der er cirka tre timers batteridrift tilbage på GPS trackeren. Status for om urremmen er lukket. Der advares med lyd og ikon på mobiltelefonen, hvis remmen åbnes. GPS trackeren kan også leveres med almindelig urrem. Status for almindelig urrem kan ikke ses på mobiltelefonen. Gælder naturligvis kun for GPS ur. Status for position. Der advares med lyd og ikon, hvis GPS Trackeren kommer uden for Geo Fence (det elektroniske geografiske afgrænsede område). GPS trackerens position kan ses på et kort på mobiltelefonen blot ved et enkelt tast. GPS trackerens position på kortet opdateres automatisk fire gange i minuttet. 7

8 3 Kom godt i gang I de efterfølgende afsnit beskrives, hvad du skal gøre for at komme godt i gang med at benytte systemet. Først skal du tænde GPS Trackeren og kontrollere dens status. Herefter skal du kontrollere, at den vises i Care Tracker softwaren på din mobiltelefon. 3.1 GPS tracker - Ur Når du modtager en GPS Tracker, er den indstillet og klar til brug. Du skal blot tænde GPS Trackeren og kontrollere dens status. Tænd og Sluk (rød tast). Tasten holdes inde i 3 sekunder. GPS Trackeren vil normalt være fuldt opladet, når du modtager den. Tænder GPS Trackeren ikke, kan det skyldes, at den ikke er opladet. Se afsnit 8 om opladning af GPS Trackeren. Efter kort tid, maksimalt 2 minutter, vises følgende i GPS Trackerens display: Viser, at enheden er tilsluttet mobiltelefonnetværket. Symbolet skal se sådan ud, for at enheden virker korrekt GPS (satellitforbindelse) Lyser G konstant, er der forbindelse, blinker G er der ikke forbindelse. Normalt vil G blinke indendørs Klokken Signalstyrke Batteristatus GPS Trackeren tages på Er GPS Trackeren uden låsbar rem, tages den på ligesom et almindeligt armbåndsur. Er GPS Trackeren med låsbar rem, tages GPS Trackeren på og remmen låses med den lille skrue. 8

9 3.2 GPS tracker - Brik Når du modtager en GPS tracker, er den indstillet og klar til brug. Du skal blot tænde GPS trackeren. Tænd og Sluk. Tasten holdes inde i 3 sekunder. GPS trackeren vil normalt være opladet, når du modtager den. Tænder GPS trackeren ikke, kan det skyldes, at den ikke er opladet. Se afsnit 8 om opladning af GPS trackeren. 9

10 3.3 Mobiltelefonen For at en mobiltelefon kan anvendes til at overvåge og administrere GPS trackere, skal der være installeret Care Tracker app på telefonen Start af Care Tracker app Tryk på Care Tracker ikonet på telefonen. En liste over de GPS trackere, som er knyttet til telefonen vises på skærmen. Er ingen GPS trackere knyttet til telefonen, vil listen være tom. Hvert felt i listen angiver en GPS tracker. For hver GPS tracker fremgår en række informationer. I denne liste er der altså fire GPS trackere Denne GPS trackerd status er normal. Der er intet brugeren skal være opmærksom på. Denne GPS tracker er uden for Geo fence. Angives med alarmsymbol samt teksten Udenfor Geofence På dette GPS ur er urremmen ikke lukket. Der er ikke forbindelse til denne GPS tracker. Sandsynligvis er GPS trackeren slukket 10

11 3.3.2 Opret ny GPS Tracker i systemet Care Tracker app en startes ved, på telefonen, at trykke på Care Tracker ikonet. Når en ny GPS tracker modtages, er den oprettet i Stella Care s systemer. Det betyder, at telefonen automatisk vil vise GPS trackeren i listen. Når en ny GPS tracker er oprettet i systemet og på telefonen, er det vigtigt, at funktion og virkemåde kontrolleres, inden GPS trackeren anvendes. På listen over GPS trackere på mobiltelefonen fremgår GPS Trackerens nummer. Nummeret er unikt for den GPS tracker og er angivet og bestemt af Stella Care. Du har mulighed for at angive et navn samt en beskrivelse af GPS trackeren, som vi fremgå af listen. Ønsker du at angive et navn og en beskrivelse (Eksempelvis Navn: Niels Hansen, Norgesminde), trykker du i på en GPS tracker i listen på telefonen og vælger Tilføj navn på borger. Herefter kan du skrive i feltet Navn, Sted. Se afsnit

12 4 Brug af systemet Det forudsættes, at systemet er nu indstillet og, at GPS trackeren eller GPS trackerne kan ses på en liste på mobiltelefonen. I dette afsnit beskrives det, du skal sikre dig for at kunne anvende systemet optimalt. For at se en liste over GPS trackere, som er tilknyttet mobiltelefonen, tryk på Care Tracker ikonet. På listen vises følgende informationer om hver GPS tracker: 4.1 Statusikon Ikonet til venstre i listen viser status for hver enkelt GPS Tracker. Status for GPS Trackeren kan være: Ukendt (Offline) Når mobiltelefonen ikke modtager information fra GPS trackeren, vises et gråt ikon. Ikonet viser den status, som GPS trackeren var i sidst mobiltelefonen modtog status. Det kan eksempelvis være hvis GPS trackeren ikke har forbindelse til systemet (er udenfor mobiltelefon dækning), eller hvis den er slukket. Systemet kender altså ikke den aktuelle GPS trackers status. Når et gråt ikon vises, fungerer systemet ikke for den aktuelle GPS tracker. Normal vises, når GPS trackeren er i normal tilstand. GPS trackeren fungerer, er tilsluttet systemet og der er ikke noget brugeren skal være opmærksom på. Advarsel vises, hvis der er en advarsel, som brugeren skal forholde sig til. Det kan være hvis GPS trackeren har lavt batteriniveau eller andet, som kræver brugerens indgriben, men ikke nødvendigvis er afgørende for borgerens sikkerhed. Nederst på mobiltelefonens display vises årsagen til advarslen, eksempelvis lavt batteriniveau på GPS trackeren. Ved skift til advarselsniveau afgiver telefonen et advarselssignal 1. Alarm 1 Er telefonen indstillet til at være lydløs afgives ikke lydsignal for advarsel eller alarm 12

13 vises, hvis GPS trackeren er i alarmtilstand. Alarmtilstand kræver øjeblikkelig opmærksomhed. I listen vises årsagen til alarmen, eksempelvis Udenfor Geo Fence. Trykkes på GPS trackeren i listen skal du vælge Find GPS-Tracker. Herefter vises GPS trackerens position på et kort. GPS trackerens position opdateres automatisk. Du skal som bruger altså ikke foretage andet end at undersøge, hvorfor GPS trackerens er i alarmtilstand og eventuelt hente personen, der har forladt området. Ved alarmtilstand afgiver mobiltelefonen et alarmsignal Informationsikoner I listen vises informationer for hver enkelt GPS tracker. Batteristatus viser GPS Trackerens batteristatus. Når batteriniveauet er lavt, vises en advarsel med et gult ikon. Teksten Lavt Batteri vil fremgå. Det betyder, at GPS trackeren skal oplades. Fra det tidspunkt, hvor GPS trackerens alarmerer om lavt batteri er GPS trackerens resterende batteritid ca. 2 til 3 timer. Status for håndledsrem (gælder kun GPS Ur) viser om GPS trackerens rem er åben eller lukket. Det forudsætter at GPS trackeren er udstyret med en rem med lås. Når remmen åbnes, giver telefonen advarselssignal, og der vises en advarsel med et gult ikon. Er GPS trackeren ikke udstyret med en rem med lås, det vil sige, med almindelig rem, vises ikke statussymbol for håndledsrem. 13

14 4.3 Systemet tages i brug Det forudsættes, at systemet nu er klart til brug. Inden det tages i brug, skal du sikre dig: At GPS trackeren er opladet og tændt. GPS trackeren tændes (og slukkes) ved at holde tænd/sluk knappen inde i 3 sekunder. At personen bærer GPS trackeren. Hvis GPS trackeren er udstyret med en armrem med lås, at låsen er rigtig lukket. (Gælder kun GPS ur) At du kan se GPS trackerens status på mobiltelefonen. 14

15 5 Daglig brug og betjening af Care Tracker 5.1 Find en person (GPS Tracker) Tryk på Care Tracker ikonet på din mobiltelefon Der vises en liste over de GPS Trackere, som er tilsluttet. 15

16 Tryk på den GPS Tracker, som du ønsker at finde. Der kommer nu en menu op, hvor du har følgende muligheder: Find GPS-tracker Ring til GPS-tracker Tilføj navn på borger Tryk på Find GPS-Tracker. Kortet vises, og GPS Trackerens position er markeret med en lyserød pil. Øverst på skærmen vises: Navn (det som du selv har tastet ind på telefonen) Seneste position. Det seneste tidspunkt, hvor GPS trackeren har modtaget en ny position. Er GPS trackerens indendørs opdatéres tidspunktet muligvis ikke, selvom GPS trackerens sender sin position og status til mobiltelefonen, da positionen, der modtages indendørs sandsynligvis ikke er 100 % korrekt. GPS trackerens adresse. 16

17 Navn på person, der skal findes samt tidspunkt for senest modtagne position. Endvidere nærmeste adresse. Positionen på personen, som skal findes. Pilen indikerer, i hvilken retning GPS trackeren bevæger sig, såfremt den er i bevægelse. Tryk her, og din egen position vises med en blå prik. Du kan få din egen position vist ved at trykke på. Mobiltelefonen tænder nu sin egen GPS modtager. Der går typisk op til et par minutter før mobiltelefonen får forbindelse til GPS satellitterne og viser din position. Din position er markeret med en blå prik på kortet. 17

18 GPS trackerens position. Min position. Vises som en blå pil. Kan vises ved at trykke på venstre hjørne. nederst i En GPS tracker kan altid spores, uanset om den er udenfor Geo Fence eller ej. 18

19 5.2 Ring til GPS-Tracker Du kan direkte fra app en ringe til de GPS trackere, der er tilknyttet telefonen. GPS trackeren vil, når du ringer til den, ringe to gange. Herefter løfter den automatisk røret. Tryk på den GPS tracker, som du bil ringe til. Tryk herefter på Ring til Telefonen ringer nu op til GPS trackeren. GPS trackeren ringer to gange, hvorefter den automatisk løfter røret. 19

20 5.3 Tilføj navn på borger Tryk på den GPS tracker, hvor du vil tilføje et navn. Tryk herefter på Tilføj navn på borger Der vises nu: Navn på borger. Feltet kan markeres og der kan nu indtastes navnet på brugeren samt eventuelt sted (Eksempelvis Rasmus Hansen). Det indtastede vises i listen samt øverst på kortet på mobiltelefonen. 20

21 6 Care Tracker på telefonen Tryk på Stella Care ikonet for at se listen. I listen kan GPS Trackernes aktuelle status ses. Trykkes på en GPS Tracker i listen, fremkommer en menu med forskellige valgmuligheder: Trykkes på Find GPS-Tracker vises GPS Trackerens position på et kort. Positionen er angivet med en lyserød pil. Der kan zoomes ind og ud på kortet. Trykkes på Ring til GPS-tracker er det muligt at ringe til GPS trackeren direkte fra app en. Trykkes på Tilføj navn på borger er der mulighed for at angive: o Navn (navnet på GPS Trackeren, eksempelvis Jens Jensen, Søglimt). Det er valgfrit, om feltet udfyldes. Navn vil fremgå af listen. Det anbefales dog af hensyn til brugervenligheden. På listen vises altid et unikt nummer, som tilhører den pågældende GPS tracker Tasterne på GPS Trackeren og deres virkemåde (Ur) Det aftales med Stella Care, om tasterne på GPS trackeren skal være indstillede samt hvordan virkemåde skal være. Tasterne på GPS Trackeren kan indstilles på forskellig måde. Er brugeren i stand til selv at kunne ringe op, er der mulighed for: At indstille tasterne med hvert deres telefonnummer; Eksempelvis til mobiltelefonen, til plejehjemmet eller til en pårørende. Der kan indtastes fire forskellige telefonnumre. Det aftales med Stella Care, hvordan tasterne skal virke. Er brugeren ikke i stand til at kunne ringe op selv, kan tasterne være inaktive. Det vil sige, at tasterne ingen funktion har, selvom der trykkes på dem. Panik/SOS Menu Familie Plejepersonale Læge Alarm / Hjælp 21

22 Tasten Menu er til indstilling af GPS trackeren. Ændring af indstillingerne kan medføre uhensigtsmæssig virkemåde eksempelvis, at uret går forkert, og derfor skal menutasten ikke anvendes. Dog kan der ikke ændres på de grundlæggende sikkerhedsfunktioner og Care Tracker systemets virkemåde kan ikke forstyrres ved at trykke på tasterne Tasteren på GPS Trackeren og dens virkemåde (Brik) Det aftales med Stella Care, om tasten på GPS trackeren skal være aktiv. Er brugeren i stand til selv at kunne ringe op, er der mulighed for: At indstille tasten så trackeren automatisk ringer op til et telefonnummer, ekselpelvis til en pårørende. Er brugeren ikke i stand til at kunne ringe op selv, kan tasten være inaktiv. Det vil sige, at tasten ingen funktion har, selvom der trykkes på den Test af Care Tracker / nyt system Omkring borgerens hjem eller omkring plejehjemmet kan der oprettes et Geo Fence. Kommer en bruger med en GPS tracker uden for Geo Fence, giver mobiltelefonen en alarm. Det er vigtigt, at alle GPS trackerne er testet med hensyn til Geo Fence alarm. Inden en ny GPS tracker tages i brug, er det vigtigt at teste at GPS trackeren virker som forventet. Det anbefales, at Geo Fence funktionen testes ved at gå væk fra Geo Fence området med GPS trackeren (Fra plejehjemmet eller fra hjemmet) og samtidig kontrollere, at der alameres på mobiltelefonen og at mobiltelefonen viser GPS trackerens position. Det er også vigtigt at sikre, at personer, der skal anvende Care Tracker systemet, er fortrolige med systemet og kan bruge Care Tracker app en på mobiltelefonen. 22

23 7 Geo Fence og alarmering Stella Care overvåger konstant alle GPS trackere. Kommer en GPS tracker uden for Geo Fence, kontrolleres GPS tracker position. Dette gøres for at undgå fejlalarmer. Denne proces tager ca. et minut. Typisk går der derfor mellem et og fem minutter fra en GPS tracker kommer uden for Geo Fence til der alarmeres på mobiltelefonen. Mobiltelefonen alarmerer ved at afgive lydsignal samt ved at vibrere konstant i 10 sekunder. I listen angives en Alarm med symbolet 23

24 8 Opladning af GPS tracker - Ur GPS Tracker oplades ved at tilslutte opladeren til GPS Trackerens mikro USB tilslutning. En fuld opladning tager cirka 3½ time. Micro USB port. Oplader tilsluttes her. Det Det anbefales at benytte den medfølgende USB oplader. Andre standard USB opladere også anvendes. Under opladning blinker batterisymbolet i displayet på GPS trackeren. Når GPS trackeren er fuldt opladet, viser diaplayet et fuldt opladet batteri. (Blinker ikke). Batterisymbol Batteritiden er ved normalt brug ca. 35 timer. Er GPS trackeren uden for Geo Fence forkortes batteritiden, da GPS trackeren hele tiden er aktiv. Er GPS trackeren uden for Geo Fence er batteritiden ca. 19 timer. 24

25 9 Opladning af GPS tracker - Brik GPS Tracker oplades ved at tilslutte opladeren til GPS Trackerens mikro USB tilslutning. En fuld opladning tager cirka 3 timer. Micro USB port. Oplader tilsluttes her. Det anbefales at benytte den medfølgende USB oplader. Andre standard USB opladere også anvendes. Under opladning er det rødt lys rundt om den store tast på GPS trackeren GPS trackeren er fuldt opladet.. Det røde lys slukker, når GPS trackeren tænder automatisk, hvis den var tændt og løb tør for strøm, og dermed slukkede af sig selv. Batteritiden er ved normalt brug ca. 24 timer. Er GPS Trackeren uden for Geo Fence forkortes batteritiden, da GPS Trackeren hele tiden er aktiv. Er GPS trackeren uden for Geo Fence er batteritiden ca. 12 timer. 25

26 10 Installation af Care Tracker app på telefonen Care Tracker app en kan downloades gratis på App Store. Bemærk at softwaren kun kan fungere, hvis der er tegnet abonnement hos Stella Care. 1. Åben App Store App Store 26

27 2. Skriv Stella Care eller Care Tracker i søgefeltet. 27

28 3. Tryk på download (HENT) ikonet 28

29 11 Hvad gør jeg hvis - Batteriet er dårligt Løber GPS trackeren tør for strøm væsentlig hurtigere end normalt, kan det være tegn på at batteriet er dårligt. Kontakt Stella Care. Vi ombytter GPS trackeren. - Jeg ikke kan tænde GPS Trackeren Start med at sikre, at GPS trackeren er fuldt opladt. Den skal oplade i ca. 3½ time, hvis den er helt tom for strøm. Er GPS trackeren helt tom for strøm, kan det gå et par minutter fra den er sat til opladning til den kan tændes. En standard mobiltelefonoplader kan benyttes. Er GPS trackeren fuldt opladet men kan ikke tænde, så kontakt Stella Care. - Ved funktionsfejl (eksempelvis display ikke virker) Konstateres funktionsfejl på GPS Trackeren, så kontakt Stella Care. - Jeg mangler en oplader eller en taske Kontakt os, og vi sender en ny oplader, en ny taske eller hvad du måtte mangle til dig. Det gør vi normalt være uden beregning. 12 Bortskaffelse GPS trackeren er Stella Care s ejendom, og skal derfor returneres til Stella Care i tilfælde af funktionsfejl og lignende, eller hvis abonnementet er opsagt. Kontakt altid Stella Care i tvivlsspørgsmål. 29

30 13 Definitioner Android: Et operativsystem til mobiltelefoner (smart phones). App: Den software (eller applikation), der er installeret på mobiltelefonen. Softwaren er udviklet af Stella Care. Care Tracker: Personsikringssystemet, som består af bland andet GPS trackere samt app installeret på en mobiltelefon. GPS Tracker: Enheden, som borgeren bærer. GPS trackeren indeholder en GPS modtager samt en mobiltelefon, der konstant kommunikerer med Stella Care s systemer. Geo Fence: Et geofrafisk område, der angives på et kort. Kaldes også elektronisk hegn. Systemet kan indstilles til at give alarm, hvis en GPS tracker kommer uden for dette område (Geo Fence). ios: Et operativsystem til iphone mobiltelefoner Liste: Liste over GPS trackere, som er tilsluttet en given mobiltelefon. Listen vises på mobiltelefonen, når der trykkes på Care Tracker ikonet. Smart Phone: En mobiltelefon, der ud over at være mobiltelefon også kan anvendes til andre ting, eksempelvis læsning af dokumenter og installation af software som eksempelvis Stella Care s software. Android og iphone kan anvendes. Stella Care: Virksomheden, der står bag Stella personsikringssystemet. Systemet: Det samlede system bestående af GPS tracker, app til mobiltelefon samt Stella Care s server. 30

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Microtracker EPS2 Brugermanual

Microtracker EPS2 Brugermanual Microtracker EPS2 Brugermanual Version 1. 1 2013-05- 27 Valid for Firmware 1.19 or newer GPS / GSM tracker Denne manual beskriver egenskaber, opsætning og brug af EPS2 Microtracker KEY 7 A/S info@microtracker.dk

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram?

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? 1. Installation af Instagram på din telefon At åbne App Store Vejledningen tager udgangspunkt i installation, opsætning og brug på en iphone. Det er selvfølgelig

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning. Håndbog for. Handi Xcover 2. Art.nr 402350. Software version 5.3.1 eller nyere. Rev C DK

Brugervejledning. Håndbog for. Handi Xcover 2. Art.nr 402350. Software version 5.3.1 eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Håndbog for Handi Xcover 2 Art.nr 402350 Software version 5.3.1 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Android-begrebet... 5 1.2 Support... 5 2. Apparatoversigt... 6 3. Ibrugtagning

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere