BEDRE LYS TIL ÆLDRE Døgnrytme lys. Se også pædisk lys på:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE LYS TIL ÆLDRE Døgnrytme lys. Se også pædisk lys på: www.luminex.dk/lightcare"

Transkript

1 BEDRE LYS TIL ÆLDRE Døgnrytme lys Se også pædisk lys på:

2 2

3 INDHOLD: Døgnrytme lys Side 4 Beboere og plejepersonale Side 6 Bedre lys - hele døgnet Side 8 Lysdesign Side 10 Helbredsfremmende effekter Side 12 Plan C - Prøvebolig i Albertslund Side 14 Om LUMINEX A/S Luminex vil gøre lyset levende. Vi vil skabe bedre trivsel og velvære hos vores kunder og ansatte. Grundlagt i millenniumåret 2000 og beskræftiger idag 21 specialiserede medarbejdere med fokus på 4 ben: - Døgnrytme lys - Dynamisk lys - LED vejbelysning - LED konceptsalg - Entreprisesalg Lyssarmaturer er udviklet og testet i Danmark Print og styring er udviklet af danske ingeniører. Nyeste robotteknologi anvendes. Vi tilbyder altid den senest udviklede LED teknologi og derved også markedets bedste driftsøkonomi. Produceres efter ordre og ligger som halvfabrikata på lager i Horsens. Vrøndingvej 7, Horsens 3

4 DØGNRYTME LYS Alle fortjener korrekt doseret lys, det vil sige lys, der understøtter den naturlige døgnrytme og dermed øger trivsel, koncentration, præcision, aktivitetsniveau og hormonproduktion. Samtidig er lyset medvirkende til at skabe et godt arbejdsmiljø. Dynamisk døgnrytme belysning (RGBW) er baseret på forskning i lys og fysiologi. Både danske og udenlandske resultater af kliniske studier og undersøgelser er brugt i udviklingen af dynamisk belysning. Læren om lys går tilbage før elektricitetens opfindelse, og vores fysiologi er heller ikke nogen ny opfindelse, men den måde vi har indrettet vores moderne verden, afhængig af kunstigt lys, er ikke gunstig for vores urmenneskekrop. Derfor udnytter vi nu vores viden om lys til at skabe dynamisk belysning, der kan hjælpe os mod generne ved et liv i kunstig belysning. Som mennesker er vi beregnet til at være aktive i lys og sove i mørke. Det lys, vi skal være aktive i, er dagslys, som består af alle farver. I vores moderne definition vil det sige 16.7mio. farver. I dynamisk døgnrytme belysning bruger vi de 16.7mio farver til at bygge belysningerne op til den specifikke synsopgave, mens vi undgår de farver, der generer os fysiologisk. 4

5 Varm og blød, behagelig belysning der usynligt hæver lysniveauet og dermed giver øget mulighed for at orientere sig uden at forstyrre hyggen. Aftenbelysningen giver kroppen optimale betingelser for at falde til ro og forberedes på den gode nattesøvn. Den dynamiske belysning er betjeningsfri. For friske beboere vil betjeningen være, som det kendes fra et almindeligt hjem, med tryk til at tænde og slukke lyset, blot med den overbygning at den dynamiske belysning automatisk indretter sig efter det valg, beboeren har foretaget. Døgnrytme belysning kan således være aktiv, selvom lyset i princippet er slukket. En anden situation kan være, når beboeren tænder ekstra lys for at læse eller lave håndarbejde, her vil den dynamiske belysning automatisk regulere almenbelysningen op, så beboeren ikke oplever for dybe kontraster, hvor øjet ikke kan følge med forskellen på lys og mørke. Det vi kender som røde pletter for øjnene, når vi oplever mørke hurtigt efter kraftigt lys. Rumfølere og lyssensorer vil kontinuerligt overvåge boligen, og sammen med trykkene i boligen levere de nødvendige data, for at automatikken kan indstille den optimale dynamiske belysning. Som følge af Ældreboligreformen har kommunerne siden 1987 etableret ældreboliger. Det stigende antal ældre, fra i dag personer over 65 år til personer i 2044, indikerer, at både energirenovering af eksisterende ældreboliger og nybyggeri af ældre- boliger også i fremtiden vil stige. Landets kommuner har i 2013 planlagt at investere ca. 817 mio. kr. i byggeri og anlæg af ældre- og plejeboliger. I 2014 drejer det sig om ca. 600 mio. kr. - i alt knapt 1,5 mia. kr. Det er kommunerne i Region Syd- danmark (Sønderjylland og Fyn), der har afsat mest på ældreområdet i 2013 med knap 315 mio. kr. skarpt efterfulgt af kommunerne i Region Midtjylland med knap 295 mio. kr. Kilde: Kursus- og udviklingsvirksomheden Nohr-Cons årlige rapport om kommunale bygge- og anlægsinvesteringer i Danmark. 5

6 BEBOERE Friske og selvhjulpne beboerer kan ønske en belysning der er mage til den beboeren har været vant til i eget hjem. Betjeningsfunktionerne vil derfor være de samme som almindelig installation med kontakter til at tænde og slukke lys. Den dynamiske belysning bidrager med de fysiologiske elementer. Mindre friske og mindre mobile beboerer kan hjælpes igennem dagligdagen i et fuldautomatisk system hvor døgnrytme og tilstedeværelse kontinuerligt tilpasser den mest optimale belysning. Mindre friske, men stadig selvhjulpne beboerer kan have hjælp af at betjeningen bliver tilføjet visse pædagogiske funktioner, f.eks. systemet holder øje med om beboeren glemmer at slukke lyset når et rum forlades eller automatisk tænder og slukker lyset ved natlige toiletbesøg. Friske, men mindre mobile beboerer kan have hjælp af mere avanceret styring, hvor en del af funktionerne er halv,- eller helautomatiske, f.eks. hvis beboeren har balanceproblemer og er utryg ved at skulle slippe rolatoren vil stemmestyring være en hjælp, eller at beboeren kan betjene hele hjemmets belysning fra sofaen, sengen, lænestolen, etc. 6

7 PLEJEPERSONALE Alle belysningsfunktioner kan tilpasses personalets plejefunktioner og rutiner. Hvor beboeren ikke har behov, eller meget lidt, behov for pleje, kan en simpel trykhedsfunktion som AKUT være en hjælp. Funktionen kan være et tryk i boligen, en beboeralarm, en faldalarm eller andet, som tænder alt nødvendigt lys i en akut opstået situation. I større systemer kan ganglys kobles på så lyset ikke kun tænder i boligen men også ganglyset hele vejen fra vagtrummet og frem til boligen således at personalet kan koncentrerer sig om beboeren og ikke behøver at lede efter lyskontakter. Hos beboerer med større plejebehov vil personalets belysningsbehov indarbejdes i boligens belysning til de nødvendige plejefunktioner. Beboerens egne indstillinger vil blive tilpasset til personalets behov for arbejdsbelysning således at stemningen i boligen ikke ændres, blot tilpasses, så beboeren forbliver hjemme, også i en krævende plejesituation med høje krav til arbejdsbelysning. Plejepersonalet har altid de overordnede styringsmuligheder og kan løbende justerer belysninger og funktioner til beboerens ønsker og behov. Hvis en beboerer f.eks. bliver opereret for stær, vil belysningen skulle tilpasses beboerens nye syn, evt. af flere omgange efterhånden som synet forbedres, eller hvis beboeren er bundet til hjemmet i en længere periode i forbindelse med sygdom. Hvor meget så du solen i Januar ? 17 timers solskin - hvad der lyder som en skøn sommerdag, var alt det kunne blive til på en hel måned, nemlig januar. Tilmed har mange formentlig tilbragt de fleste af de dyrebare soltimer indendøre og har dermed fået endnu mindre lys til at kickstarte året med - og det kan mærkes. Kilde: 7

8 BEDRE LYS - HELE DØGNET Den dynamiske belysning kan bygges op omkring en overordnet døgnrytme. Døgnrytmen sørger for solopgang, skumring/aftenbelysning og nattelys.tidspunkterne for de forskellige belysninger er tilpasset beboeren og kan afspejle beboerens tidligere liv og vaner. Døgnrytmen kan også være tilpasset personalets vagtplan, så man vækker og putter beboere, når der er personale til stede. Det kan lyde lidt drastisk, men det må også ses i lyset af, at der bliver færre ressourcer til stadig mere plejekrævende beboere, og på den baggrund kan det være en fordel at lade belysningen hjælpe til at beboere og personale er klar til hinanden på samme tid. Ex. hos en dement beboer vil rumfølerne kun tænde lys mellem seng og toilet om natten, resten af hjemmet forbliver mørkt og på den måde søge at undgå at beboeren tager fejl af toiletdør og entredør om natten. Dagslys Erfaringer fra sygehusafdelinger viser at denne form for regulering af døgnrytmen kan give personalet mindre stressende arbejdsforhold og beboeren/patienter mere ro i plejesituationen. Døgnrytmen sørger ligeledes for at belysningen indretter efter tiden på døgnet når rumfølerne registrerer bevægelse. Ex. vil belysningen tænde og slukke langsommere om natten end om dagen/aftenen for at give en blidere overgang mellem mørke og lys. Dagslys kan simuleres ved hjælp af fuldspektret kunstig belysning (kunstigt dagslys). Dagslyset kan enten følge den naturlige døgn-rytme el- ler tilpasses en beboers behov. Hvis beboeren eksempelvis ønsker terapifunktion i forbindelse med vinterdepression eller vintertræthed, kan belysningen fungere som vækkeur og skabe en kunstig solopgang. Dermed bliver beboeren vækket blidt med et fuldspektret lys der sætter dagshormonerne igang og giver energi til dagen. 8

9 Aftenlys Nattelys Ligesom solnedgangen, bør aftenbelysning være varm, blød og behagelig - en belysning der us- ynligt hæver lysniveauet og dermed giver øget mulighed for at orientere sig uden at forstyrre hyggen. Aftenbelysningen bør give kroppen op- timale betingelser for at falde til ro og forberede sig på den gode nattesøvn. Har en beboer eksempelvis problemer med at sove, kan belysningen programmeres til en fast døgnrytme, der hjælper kroppen til at time hormonproduktionen til en bedre nattesøvn. For de beboere, der ofte er oppe om natten, kan nattelyset hjælpe ved at give orienteringslys, så man kan finde vej til og fra toilettet uden at vække kroppen. Nattelyset er afdæmpet og farvetilpas- set for at give den mest skånsomme belysning, så man lettere kan vende tilbage til søvnen, og kroppen kan fortsætte produktionen af melatonin. Nattelyset er rumligt for at lette orienteringen og undgå balanceproblemer. 9

10 LYSDESIGN Betjeningsvenligt lysdesign der tager udgangspunkt i beboere og personale. Den dynamiske belysning er betjeningsfri. For friske beboere vil betjeningen være som det kendes fra et almindeligt hjem, med tryk til at tænde og slukke lyset, blot med den overbygning at den dynamiske belysning automatisk indretter sig efter det valg beboeren har foretaget. Den dynamiske belysning kan således være aktiv, selvom lyset i princippet er slukket Mock-up: For at vise mulighederne i det dynamiske lysdesign, er der i den opstillede mock-up i Silkeborg et LCD touch-panel, hvor belysninger, funktioner og døgnrytme kan simuleres. Installationen af komponenterne kan enten være påbygning og kan således installeres i alle hjem med et minimum af ekstraomkostninger, eller indbygning som kan integreres i en arkitektonisk sammenhæng. Der er mulighed for to overordnede styringsformer: Lysdesign 1: Rolls-Royce modellen hvor en hel afdeling af boliger eller bygning styres af en central belysningsprocessor. Lysdesign 1 kan løbende omprogrammeres og tilpasses til ændrede forhold, og det er muligt at kommunikere med CTS/BMS, alarmer etc. for et endnu mere integreret system. Systemet består af en plug & play løsning hvor personalet let og enkelt kan skifte lysdesign iht. den ønskede funktionalitet. Systemet kan have overvågningsfunktioner til hjælp for personalet, enten som telemetri eller som pop-up vinduer på arbejdsstationer. Kun fantasien sætter grænser for anvendelsesmulighederne i Lysdesign 1. Lysdesign 2: Den simple model med begrænsede styringsmuligheder kan installeres som stand-alone og fast farvetemperatur. Armaturerne kan opgraderes til lysdesign 1, når den enkelte beboer eller personalet måtte have behov herfor. Fælles for Lysdesign 1 og 2: Systemet er vedligeholdelsesfrit, og der er ingen daglige betjeningsrutiner for personale eller beboere. 10

11 FUGLSANG SØ CENTRET I HERNING 16 PLEJEBOLIGER & 10 DEMENTBOLIGER Herning kommune bliver de første i verden, som implementerer den nyeste og mest energirigtige LED teknologi, som understøtter den indsamlede viden på området. Lysdesignet bliver løbende testet og udviklet, så det lever op til nyeste evidens på området Dementboligen 11

12 HELBREDSFREMMENDE EFFEKTER Lys er liv. Det gælder ikke mindst for den ældste del af vores borgere. Korrekt doseret lys, det vil sige lys, der understøtter den naturlige døgnrytme, kan være med til at øge trivsel og aktivitetsniveau. Korrekt doseret lys har flere gange vist sig at have en positiv effekt på helbredet, herunder aktivitetsniveau, mindskelse af synsproblemer, depression og pædagoiske funktioner. Kilde: Plan-c s håndbog, bedre lys til ældre, Dynamisk belysning har i flere undersøgelser og forskningsprojekter vist sig gavnlig for energien hos både raske og syge mennesker. Ved at stimulere produktion af dagshormoner øges energi- og aktivitetsniveau. Når dagshormonerne produceres i de rette mængder på det rette tidspunkt af døgnet, og kroppen har været tilstrækkelig aktiv i løbet af dagen, forbedres søvnen og dermed melatoninproduktionen, hvilket gør, at kroppen har lettere ved at nulstille dens døgnur. Med en sund døgnrytme styrkes immunforsvaret og forbedrer kroppens rehabilitering, hvilket øger trivsel, energi, aktivitet og velvære. Mindskelse af synsproblemer Øjelinsen ændrer med alderen karakter, så der transmitteres mindre af det blå lys, som bl.a. øger følelsesmæssig begejstring. Derudovervil en del beboere have behov for belysning med særligt hensyn til synshandicap som f.eks. grå stær. Belysningsløsningerne kan indrettes specifikt til den enkelte beboers behov, så de tilpasses den aktuelle tilstand af sygdommen og løbende evalueres, så belysningen kan følge en eventuel forværring eller forbedring. Melatonin Melatonin, også kaldet søvnens hormon, står for kroppens døgnrytme, og er overordnet bestemmende for de tidspunkter hvor andre hormoner udskilles. Tilstedeværelsen af Melatonin er en forudsætning for at vi kan falde i søvn, samt sikre os en god søvn kvalitet. Melatonin er endvidere en kraftig antioxidant, der kan bruges i bekæmpelsen af de farlige frie radikaler. 12

13 Melatonin beskytter hjerte, kar, pancreas, virker stimulerende på immunsystemets organer og reducerer stress og angst. Melatonin virker antikoagulerende, og har dermed en tromboseforebyggende effekt om natten. Ved at kontrollere melatoninniveauet, medicinsk eller ved lyseksponering kan der opnås positive resultater i behandlingen af søvnforstyrrelser. Terapibelysning Pædagoiske funktioner Lys kan bruges som hjælp mod vinterdepression og vintertræthed. Anvendelse af lys mod disse lidelser er noget af det mest veldokumenterede på området og bør derfor være en naturlig del af belysningsløsninger i ældreboliger. Derud- over kan visse former for søvnproblemer også afhjælpes, og efterhånden som forskning viser nye muligheder for anvendelse af terapeutisk belysning, kan nye funktioner implementeres. Ved demens eller andre mere eller mindre konfuse tilstande kan belysningerne indrettes til at hjælpe beboeren til at orientere sig i hjemmet, finde vej, mindske forvirring, skabe tryghed og ro. Eksempelvis kan nattelyset tændes automa- tisk ved bevægelse mellem sengetid og solopgang og vise vej mellem seng og toilet, mens resten af hjemmet forbliver slukket. Hos LUMINEX arbejder vi målrettet med at tilpasse lysbehovet så en terapeutisk virkning opnås i forbindelse med en allerede etableret døgnrytmebelysning. Anvendelse af lys til behandling af vinterdepression og vintertræthed er noget af det p.t. mest dokumenterede. I forbindelse med forskning, og efterhånden som der skabes evidens på området, implementerer vi nye terapeutisk løsninger. 13

14 PLAN C - PRØVEBOLIG I ALBERTSLUND Med de nyeste, mest energirigtige teknologier LUMINEX, udviklet et konkurrente dygtig bud på fremtidens lysdesign. Det hele er testet i en prøvebolig i Albertslund Bymidte i samarbejde med borgere, Glostrup Hospitals Øjenafdeling, DTU Fotonik, Statens Byggeforskningsinstitut og ÅF Lighting. Numrene ovenover refererer til lysmålinger, mens farverne svarer til armaturerne. Belysningen i prøveboligen i Albertslund er tænkt som en baggrundsbelysning. Den ældre har typisk egne lamper med til mere specifik belysning i boligen. Derudover vil der også være varierende dagslys. Systembelysning 3 stk. lamper i køkken og ved spiseplads 2 stk. lamper ved seng og sofa 1 stk. loftslampe i stue 3 stk. lamper i badeværelse 14

15 Loftslampen i stuen er det bærende element i belysningens påvirkning af døgnrytmen. Den reguleres efter dagslyset og simulerer samtidig et ovenlysvindue. Både i køkken og badeværelse er der opsat lamper i væggene. De simulerer vinduer og sikrer, at lejligheden er oplyst fra flere vinkler. Styring og betjening Som udgangspunkt er den dynamiske belysning betjeningsfri og indstiller sig således ift. tid på dagen, året og niveauet af dagslys. For friske beboere vil betjeningen være som det kendes fra et almindeligt hjem med tryk til at tænde og slukke lyset, blot med den overbygning at resten af den dynamiske belysning i boligen automatisk indretter sig efter det valg, beboeren har foretaget. Rumfølere og lyssensorer vil kontinuerligt overvåge boligen og levere de nødvendige data for, at automatikken kan indstille den optimale dynamiske belysning. Det lille lyspunkt fra en LED muliggør nøjagtig styring af lysets fordeling vha. enten linser eller reflektorer. Til gengæld kan det være vanskeligt at belyse et større område. I prøveboligen i Albertslund har DTU Fotonik gennemført en lysmåling af fem forskellige scenarier og dermed fem forskellige belysninger. Aften, nat, morgen, dag og akut. Her er resultatet af målingerne af dagbelysningen, resten kan ses på plan-c.dk/bedrelys 15

16 UDVIKLINGSPARTNERE: VIDENSPARTNERE: Birgit Sander Ph.D, Cand.Scient. Forskningsleder Øjenafdelingen Glostrup Hospital KILDER: Kjeld Johnsen Statens Byggeforskningsins6tut Aalborg Universitet, København Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet Håndbogen: KONTAKT: Version 3.0

Bedre lys til ældre borgere

Bedre lys til ældre borgere Energirigtig renovering Bedre lys til ældre borgere Håndbog www.plan-c.dk PRØVEBOLIG 2 Bedre lys til ældre borgere Plan C Indhold BEDRE LYS TIL ÆLDRE BORGERE s. 5 DET ALDRENDE ØJE s. 9 PRØVEBOLIGEN s.

Læs mere

LED-LYS TIL ÆLDRE LYS OG TRIVSEL. Projektrapport februar 2015. Indhold

LED-LYS TIL ÆLDRE LYS OG TRIVSEL. Projektrapport februar 2015. Indhold LED-LYS TIL ÆLDRE Projektrapport februar 2015 LYS OG TRIVSEL Forskningsprojektet Energieffektivt og sundhedsfremmende lys i ældresektoren har undersøgt mulighederne for at forbedre ældre menneskers trivsel

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Lys i Psykiatrien. Kolofon SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION

Lys i Psykiatrien. Kolofon SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION Lys i Pykiatrien En publikation af SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION - December 2012 Lys i Psykiatrien Kolofon Udarbejdet af Syddansk Sundhedsinnovation, oktober 2012 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION Forskerparken

Læs mere

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Natarbejde med færre gener - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Indhold Side 3-5: Temaer Side 6: Helbredskontrol Side 7-15: Inspiration fra arbejdspladserne Bagsiden: Anbefalinger Bedre og sundere

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen. Smarthometeknologi Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk April 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens 15-09-2011 Indhold Baggrund... 3 VelfærdsTeknologiVurdering... 4

Læs mere

Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren

Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren Bygningsautomatik kan reducere energiudgifterne i bygninger i sundhedssektoren. I dette dokument beskrives teknologier, som bidrager til at mindske

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

fakta løsninger produkter the future fremtidens sygehusbelysning fra Luminex

fakta løsninger produkter the future fremtidens sygehusbelysning fra Luminex fakta løsninger produkter the future fremtidens sygehusbelysning fra Luminex Fremtidens sygehusbelysning Patienternes velvære, et forbedret arbejdsmiljø og energirigtige installationer. Sådan lyder kravene

Læs mere

Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering

Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering Journalist og ergoterapeut Karin Bendixen og ingeniør Peter Christiansen

Læs mere

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE Kuben Manegement Oktober2012 Indholdsfortegnelse Forord/Opsummering... 2 FASE 0 - Projektudvikling... 4 Problemstilling... 4 Baggrund... 4 Brugerinddragelse...

Læs mere

ELFORSK SÅ LYSET 10 ÅR MED LED SKABER STORE ELBESPARELSER OG ANDRE SAMFUNDSMÆSSIGE GEVINSTER TEKNOLOGI

ELFORSK SÅ LYSET 10 ÅR MED LED SKABER STORE ELBESPARELSER OG ANDRE SAMFUNDSMÆSSIGE GEVINSTER TEKNOLOGI ELFORSK SÅ LYSET 10 ÅR MED LED TEKNOLOGI SKABER STORE ELBESPARELSER OG ANDRE SAMFUNDSMÆSSIGE GEVINSTER ELFORSK ELFORSK FORSKNING & UDVIKLING I EFFEKTIV ENERGIANVENDELSE DERFOR SATSER ELFORSK PÅ DANSK LED-TEKNOLOGI

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

arbejdstid og arbejdsmiljø

arbejdstid og arbejdsmiljø temahæfte arbejdstid og arbejdsmiljø viden, inspiration og gode råd Indhold Vagtplanen er en del af vores arbejdsmiljø side 3 Fysiske påvirkninger 4 Psykiske og sociale påvirkninger 6 14 anbefalinger til

Læs mere

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462)

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462) Skoler og lys Specialkursus Martin Grün Roien () DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Vejleder: Anne Iversen Dato: 28. februar 2012 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

4TIPS TIL EN MERE SPÆNDENDE BOLIG

4TIPS TIL EN MERE SPÆNDENDE BOLIG Idéer Brug humoren, når du indretter dit hjem DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Tænk anderledes Trim din bolig til tidens krav med energirigtige materialer DET INNOVATIVE Nr. 3 / Marts 09 HJEM

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje.

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje. DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET VELFÆRDSTEKNOLOGI FOKUS PÅ UDFORDRINGER OG LØSNINGER Plejesektoren Taleteknologi øger effektivitet og selvtillid hos medarbejderne Nytænkning er nødvendig,

Læs mere

T e k n o l o g isk frems y n 2

T e k n o l o g isk frems y n 2 Teknologisk fremsyn Teknologisk fremsyn 2 Indhold Indledning.... 5 Teknologi #1 Et nationalt system med én elektronisk journal pr. patient.... 9 Udfordringer og virkemidler...10 Teknologi #2 Monitorering

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Rapport af delstudie vedrørende visuel komfort December 2013 Anne Lee 2, Jesper Pihl-Thingvad 1, Lars

Læs mere

Scenarier for det aldrende samfund

Scenarier for det aldrende samfund Scenarier for det aldrende samfund Hvilke valg har vi for fremtiden? Indhold Introduktion...2 Velfærdsteknologiske løsninger...3 Scenarierne og brugerhistorier...4 Erik 79 år...5 Jan og Samira 72 og 68

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere