INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1

2 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken af DOMUSA produkter har du valgt model: Evolution EV FC-D vare nr.: Med en passende hydraulisk installation vil denne oliefyrede kedel levere det ideelle niveau af komfort til dit hjem. Denne manual er en essentiel del af produktet og skal gives til brugeren. Læs omhyggeligt advarslerne og anbefalingerne i manualen, da de indeholder vigtig information om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af installationen. Disse kedler må kun installeres af autoriserede installatører ifølge gældende lov, og i henhold til producentens instruktioner. Opstarten af disse kedler og al vedligehold må kun udføres af autoriseret VVS installatør. Ukorrekt installation af disse kedler kan resultere i skader på mennesker, dyr eller ejendom, og producenten holdes i så fald skadesløs. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BESKRIVELSE AF KOMPONENTER KONTROLELEMENTER. 6 3 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER PLACERING HYDRAULISK INSTALLATION ELEKTRISK FORBINDELSE OLIEINSTALLATION UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT INSTALLATION AF DHW AKKUMULERINGSTANK SANIT (VALGFRIT) ANTI-LEGIONELLAFUNKTION (KUN PÅ AKKUMULERINGSTANK) INSTALLATION AF GULVVARME SRFC2/EV (VALGFRIT) VARMEKREDSLØB N. 2 INSTALLATION (VALGFRIT) UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT SYSTEMDIAGRAM UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT OG LUFTINDTAG HORISONTALT-ARRANGERET COAXIAL UDSTYR(TYPE C 13) UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT OG LUFTINDTAG VERTICALT-ARRANGERET COAXIAL UDSTYR (TYPE C 33) UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT GENNEM EKSISTERENDE KANAL(TYPE B 23P) DOBBELTRØR TIL COAXIAL UDSUGNING (KUN TIL 2 AND 3 OF PAGE 8 DIAGRAM) COAXIAL CONDENSATION PIPE ACCESSORIES (KUN FOR MULIGHED 2 OG 3 PÅ SIDE 8 DIAGRAM) FLEKSIBELT RØRTILBEHØR TIL EKSISTERENDE RØGKANAL (KUN FOR MULIGHED1 PÅ SIDE 8 DIAGRAM) PÅFYLDNING AF INSTALLATIONEN DIGITALT DISPLAY VALG AF TEMPERATUR VALG AF KEDLENS KONTROLTEMPERATUR VALG AF VARMTVANDSKONTROLTEMPERATUR (KUN MED AKKUMULERINGSTANK) VALG AF UDLØBSTEMPERATUR PÅ GULVVARME (MEDSRFC2/EV KIT TILVALGT) FUNKTION FUNKTION I KUN VARME MODE FUNKTION MED DHW AKKUMULERINGSTANK SANIT (VALGFRIT) VARMEKREDSLØB N. 2 BETJENING(VALGFRIT) BETJENING AF GULVVARME KIT SRFC2/EV (KUN MED AKKUMULERINGSTANK) EKSTRA FUNKTIONER PUMPE ANTI-BLOKERINGSFUNKTION ANTI-FROSTFUNKTION KEDELTRYK SENSORFUNKTION TELEFONRELÆFORBINDELSE RUMTERMOSTATFORBINDELSE ANTI-LEGIONELLAINFEKTIONSFUNKTION (VALGFRIT) (KUN MED AKKUMULERINGSTANK) E20 FJERNBETJENING (VALGFRIT) FUNKTION UDEN EKSTERN SENSOR FUNKTIONING MED UDENDØRS TEMPERATURSENSOR (VALGFRIT) FUNKTION MED HUSHOLDNINGSAKKUMULERINGSTANK (VALGFRIT) TELEFONRELÆFUNKTION KEDLENS SIKKERHEDSSYSTEM TEMPERATUR SIKKERHEDSLÅS

4 11.2 BRÆNDER SIKKERHEDSLÅS LAVT TRYK SIKKERHEDSLÅS TØMNING AF KEDEL AFBRYDELSE AF KEDEL FØRSTE OPSTART LEVERING AF KEDEL VEDLIGEHOLDELSE AF KEDEL RENGØRING AF KEDEL FOREBYGGELSE AF FROSTSKADER BESKRIVELSE AF KEDELVAND TEKNISKE DATA CIRCULATIONSPUMPE FLOW DIAGRAM DIAGRAMMER OG MÅLINGER ELEKTRISK FORBINDELSESDIAGRAM ELEKTRISK DIAGRAM ALARMKODER BRÆNDER SAMLING OPSTART AF BRÆNDER TILPASNING AF FORBRÆNDINGSBETINGELSER TILPASNING AF OLIETRYK OLIEFORSYNINGSRØRDIAGRAM TEKNISKE SPECIFIKATIONER DRIFTSKURVER DYSER ELEKTRISK LEDNINGSDIAGRAM HURTIG FORBINDELSE FEJL

5 1 BESKRIVELSE AF KOMPONENTER Støbejernskerne. 2.- Rustfri stålkondensator. 3.- Sikkerhedsventil. 4.- Automatisk luftventil. 5.- Ekspansionsbeholder. 6.- Tryksensor. 7.- Cirkulationspumpe (Central). 8.- Cirkulationspumpe. (Varmvand) 9.- Afløbsventil Forseglet brænder. 5

6 2 KONTROLELEMENTER On/Off lampe: Når denne lampe lyser, indikere det at kedlen er i gang. 12. Alarmlampe: Når denne lampe blinker, betyder det at der er sket en alarm- eller en kedelfunktionsudkobling. 13. Digitalt display: Dette er kedlens hovedbetjeningspanel. Det viser de forskellige kedeltemperaturer, installationens tryk og de forskellige alarm koder. 14. Varmelampe: Når denne lampe lyser, viser det at centralvarmetilstanden er valgt, og at kedlen er sat på vintertilstand. 15. Varmtvandslampe: Når denne lampe lyser viser det, at varmtvandstilstand er valgt (den vil kun lyse hvis der er installeret en valgfri varmtvandsbeholder sammen med kedlen). Når kun denne lampe lyser, er kedlen sat i sommertilstand. 16. Valg af kedeltemperatur: Kedeltemperaturen kan til enhver tid ændres. Temperaturvælgeren er en tryk-ind/drejeknap. For at bruge den trykkes knappen ind for at udløse den, og trykkes ind igen for at gemme den valgte temperatur. 17. On/Off knap: Denne knap tænder og slukker kedlen. 18. Indstillings knap: Ved at trykke på denne knap vises de forskellige temperaturer på kedlen på det digitale display. 19. Valg af tilstand: Denne knap er til valg af de forskellige muligheder i kedlens opsætning: centralvarme + varmt vand (vintertilstand), eller kun varmt vand (sommertilstand). Varmtvandsfunktionen kan kun vælges hvis der er installeret en valgfri varmvandsbeholder på kedlen. 20. Valg af varmtvandstemperatur: Denne bruges til at vælge varmtvandstemperaturen (den vil kun tænde hvis der er installeret en valgfri varmvandsbeholder på kedlen). Det er en tryk-ind/drejeknap. For at bruge den trykkes knappen ind for at udløse den, og trykkes ind igen for at gemme den valgte temperatur. 21. Røggassikkerhedstermostat: 6

7 Denne termostat sikrer røggas udblæsningsrørene mod at blive brændt, idet den blokerer kedlen hvis temperaturen overstiger 110 ºC. Denne termostat sikrer kedlen mod overophedning. Den bloker kedlen hvis temperaturen stiger til 110 ºC 22. Kedelsikkerhedstermostat: 3 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Kedlen skal installeres af en autoriseret vvs-installatør i henhold til gældende regler og bestemmelser. Følgende anbefalinger skal dog følges ved installationen: 3.1 Placering Kedlen skal installeres i et tilstrækkeligt ventileret rum. Der skal være adgang til kedlen ovenfra af hensyn til vedligeholdelse. Derfor må den ikke installeres under en fast bordplade eller andet der kan forhindre tilgang til kedlens top. 3.2 Hydraulisk Installation Den hydrauliske installation skal foretages af kvalificeret personel. Den gældende installationslovgivning skal følges, og de følgende anbefalinger skal også følges: - Indersiden af installationens rør skal rengøres omhyggeligt før kedlen tændes. - Vi anbefaler at indsætte afskæringsventiler mellem installationens rør og kedlen for at forenkle vedligeholdelse. - Kondenserings røret skal føres til afløb, da Evolution kedlen er en kondenserende kedel og der kan samles ret meget vand. Det anbefales også, før opstart af kedlen, at fylde kondenseringsafløbet med vand, så røggasserne ikke går denne vej ud. 3.3 Forbindelse til EL-nettet Kedlen er forberedt for tilslutning til ~230 V 50Hz på terminal 1 og 2 på terminal strip J1 (se elektrisk diagram). Husk at tilslutte jordforbindelse. Kedlen er yderligere bestykket med to stik J5 (TA 1 ) og J7 (TA 2 ) til tilslutning af rum termostater til fjernbetjening af hvert varmekredsløb, henholdsvis N1 og N2. For at gøre dette, skal broen der forbinder terminalerne på hvert stik, fjernes, og rum termostaten forbindes her. 3.4 Olie installation Evolution kedlen er forsynet med en forseglet oliebrænder. (10) (se model i Teknisk beskrivelse). For at installere olieforsyningen, se instruktioner for brænder vedlagt denne manual (se afsnit om brænder). Installation af olieforsyning og opstart af brænderen skal udføres af autoriseret personel. 3.5 Forbrændingsudsugning Installationen af udsugning af forbrændingsprodukter skal udføres af autoriseret personel, og skal følge anbefalingerne i den gældende lovgivning og måleskemaer. 7

8 Evolution kedler er balancerede røggas oliekedler, så udledningen af forbrændings produkter sker gennem en udsugning og et luftindtag udefra. Det anbefales at placere udsugningen udendørs i henhold til data i følgende figurer og skema: Minimum Placering af udsugningsrør afstand mm A under en gesims 300 B mellem to horisontalt anbragte rør 1000 C fra det nærmeste vindue 400 D mellem to vertikalt anbragte rør 1500 E fra det nærmeste ventilationsgitter 600 F under en altan (*) 300 G under et vindue 600 H under et ventilations gitter 600 I på en udbygning på en bygning 300 J fra et hjørne på en bygning 300 K fra gulvet 2500 L fra et vertikal / horisontalt anbragt udløb eller rør (**) 300 M fra facade i en afstand af 3 meter fra gas udblæsning 2000 N som den foregående, men med åbning 3000 (*) For så vidt balkonens bredde ikke overstiger 2000 mm. (**) Hvis rørets materiale er følsomt overfor røggas, skal denne afstand være større end 500 mm. OBS: Alle fittings der bruges til forbrændings udsugning og luftindtag skal være de af Domusa anbefalede fittings. 8

9 3.6 Installation af varmtvands beholder (Valgfrit) Fremgangsmåden for korrekt elektrisk installation af en varmvandsbeholder sammen med Evolution EV FC-D kedlen, er som følger: - Afbryd EL-forbindelsen til kedlen. - Forbind den varmtvandssensor, som blev leveret sammen med kedlen, til stik J3 (terminal 13 & 14). For at gøre dette, skal du først fjerne modstanden (Ra), som er forsynet fra samme (se Elforbindelsesdiagram ). - Indsæt temperaturføleren i følerholderen i varmvandsbeholderen. - Kedlen forsyner som standard pumpe til varmvandsbeholderen, som er forbundet med komponentens stik J2 (BV; terminal N & 5) (Se Elforbindelsesdiagram ). Af samme grund er det ikke nødvendigt at lave elforbindelse af pumpen i forbindelse med en varmvandsbeholder. For at lave den hydrauliske installation korrekt, følg installationsvejledningen til varmvandsbeholderen omhyggeligt. 3.7 Anti-legionellafunktion (kun på varmvandsbeholder) Evolution EV FC-D kedlen tillader aktivering af legionella forebyggelsesfunktion på varmvandsbeholder til parcelhus brug. Denne funktion bør kun aktiveres af autoriseret personel. Denne funktion aktiveres ved at skifte kedelmodeltasten i displayet, som er placeret indvendigt i kontrolpanelet på kedlen. Før der foretages arbejde indvendigt i kedlen skal strømmen til kedlen afbrydes. For at aktivere anti-legionellafunktionen skal kedels kabinet fjernes og ved hjælp af en skruetrækker, løsnes de to skruer i kabinettet på kontrolboksen. Når kabinettet er fjernet, er der adgang til displayets eltavle. Det indeholder programmeringsafbryderne. Anti-legionellafunktionen vælges ved at placere afbryder n. 4 i ON position (se El-diagram ). 3.8 Installation af Gulvvarme (Valgfrit efter gulvvarmeproducentens anvisninger) 3.9 Varmekredsløb N. 2 installation (Valgfrit) Alle modeller af Evolution EV FC-D kedler er bestykket med en cirkulationspumpe, der er forbundet til varmekredsløb N. 1 (BC 1 ). I tillæg er alle modeller forberedt til at styre en sekundær cirkulationspumpe på varmekredsløb N. 2 (BC 2 ). Den hydrauliske installation af varmekredsløb N.2 skal udføres ved at bruge det valgfrie varmeudtag (IC'), placeret på bagsiden af kedlen. Hvis kedlen er udstyret med et gulvvarmesystem kit SRFC2/EV, skal returløbet på varmekredsløb N. Forbindes i det valgfrie udtag og retur placeret i kittet. Cirkulationspumpen på varmekredsløb N.2 skal elektrisk forbindes mellem stik nr. N og 6 på komponentens stik J2 (se Elforbindelsesdiagram ). 9

10 4 FORBRÆNDINGSUDBLÆSNING 4.1 Forbrændingsudblæsningssystemdiagram 10

11 1 (*) 2 Evolution 30 FC-D Fleksibel 125 Fleksibel 110 koaksial 100/150 længde max. 11 m 10 m 7 m Evolution 40 FC-D Fleksibel 125 koaksial 100/150 Note: 1 længde max. 9 m 5 m 90º vinkel (eller 2x 45º vinkel) udgør 1m. rør. 1 meter horisontal rør udgør 2m. vertikal rør. Det anbefales at røggas udsugnings røret vinkles skråt opad 2º til 3º for at forhindre vand og kondensat i at løbe ind udefra. (*)I ydelse B23P må luft hindres adgang til kedlen. Hvis du installere et rør på version B23P til det udvendige luftindtag, skal du trække længden af den tilladte højde normeret til 1 meter horisontalt med 2 meter vertikalt. F.eks. hvis du forbinder 1 meter rør med en diameter på 100, må den maximale højde på en Evolution EV 30 FC-D inklusiv bøjninger ikke overstige 6 meter vertikalt i stedet for 8 meter hvis aftrækket er i rummet Forbrændingsudsugning og luftindtag horisontalt arrangeret koaksialudstyr. Anvendes ikke i Danmark 4.3 Forbrændingsudblæsning og luftindtag vertikalt arrangeret koaksialt udstyr. Anvendes ikke i Danmark 4.4 Forbrændingsudblæsning via et eksisterende rør (type B 23P ) En eksisterende individuel røgkanal kan bruges til Ø110 fleksible rør til udledning af forbrændings produkter, med Ø110 vægmonteret indtag (Kode CGAS eller CGAS000248). For at tillade luftindtag, monter gitteret til luftindtag til kedlen (Kode TGAS000003). Hvis du installerer et rør udefra til luftindtag, skal dennes længde trækkes fra den tilladte højde normeret til 1 horisontal meter for hver 2 vertikale metre. Den maximale vertikale længde regnet fra kedlen inklusive enden af kittet, er 10 meter ved Ø110 og 11 meter ved Ø125. Hver 90º bøjning, eller to 45º bøjninger, reducerer den tilladte længde med 1 meter og 1 meter horisontal rør udgør 2 meter vertikalt rør. Det anbefales at røggas udledningsrøret monteres skråt opad med 2º til 3º for at forhindre vand og kondensat i at løbe ud af røret udvendigt. Dobbeltrør til koaksial udblæsningsomformning (kun til valg 2 og 3 på side 8 diagram) 11

12 Kedlen Evolution leveres forberedt for udblæsning af forbrændingsprodukter og luftindtag ved hjælp af et system af dobbeltrør med Ø100 til forbrændingsudblæsning. Hvis du vil udføre forbrændingsudblæsning med koaksialt rør med Ø100/150, skal du bruge et kit adapter til koaksialt rør eller Ø100/150 (kode CGAS000282). Kit adapter til koaksial rør 100/150 Cod. CGAS Omformningen kan udføres på to måder: 1. Udgang bagpå: det vil være nok at adskille forbrændingsluftindtaget på kedlen, skrue de tre skruer af, montere adapteren i røggasudgangen på kedlen bagvendt og bruge det fleksible rør til luftindtag, forbind det til adapteren. 2. Sideværts eller ovenfra: Det skal udføres på samme måde, men for at montere adapteren sideværts er det nødvendigt at montere en bøjning på 90º Ø100 (kode CGAS000267) til Ø100/150 adapter, før adapteren i røggasudgangen. På følgende illustration kan begge måder ses: Forbrændingsluftindtag Udtag bagtil 90º Bøjning Sideværts udtag 12

13 4.5 Koaksial kondenserings rør tilbehør (Lodret balanceret aftræk) Evolution EV FC-D Beskrivelse Ø Kode Vare nr. Vertikalt udtag 100/150 CGAS Horisontalt udtag 1m. 100/150 CGAS N/A Koaksial 90º bøjning 100/150 CGAS Koaksial 45º bøjning 100/150 CGAS m koaksial forlænger 100/150 CGAS ,5 m koaksial forlænger 100/150 CGAS Fladt tag sort tegl 100/150 CGAS Taginddækning sort tegl (25º - 45º) Taginddækning sort skifer tegl(25º - 45º) Kit til adapter til koaksialt system 150 CGAS CGAS N/A 100/150 CGAS Kit adapter til koaksialt system: - 90º bøjning - Adapter 100/150 CGAS CGAS º bøjning 100 CGAS

14 4.6 Fleksible rør tilbehør til eksisterende røg kanal (kun til valg 1 på side 8 diagram) PPTL fleksible rør til installation i B23P Beskrivelse Ø Kode Vare nr. Sort vægmonteret tilførselskit PPTL 110 CGAS Okkerfarvet vægmonteret tilførselskit PPTL 110 CGAS N/A B C Vægmonteret tilførselskit (110/125 adapter er inkluderet til fleksibel forbindelse) Adapter PPTL Nødvendig til kit B23p Kan kun installeres vertikalt Adapter excentrisk For at lette tømningen af kondensat i horisontal position 125 CGAS N/A 100/110 CGAS N/A 100/110 CGAS F Bøjning 100 CGAS N/A E 87º bøjning PPTL 110 CGAS E 45º bøjning PPTL 110 CGAS D 1 m rør PPTL 110 CGAS D 0,5 m rør PPTL 110 CGAS Luftindtagsgitter til luftindtag Obs:(Nødvendig på Installation B23p) 80 TGAS N/A 232 mm. forlænger med forbindelse til forbrændingsanalyse CGAS N/A G Flex-flex adapter 110 CGAS m fleksibel 110 CGAS I 25 m fleksibel 110 CGAS H Boks indeholdende 6 enheder 110 CGAS CGAS N/A 14

15 5 PÅFYLDNING AF INSTALLATIONEN Der skal sørges for en påfyldningsventil til påfyldning af installationen. Installationen skal påfyldes ved hjælp af denne ventil indtil et tryk på 1 1,5 bar opnås i venstre side af displayet. Påfyldning skal ske langsomt, og kappen på den automatiske luftventil (4) skal være løsnet så luft kan komme ud af installationen. Resten af installationen skal også tømmes passende for luft ved hjælp af de dertil installerede luftventiler. Når installationen er fyldt op, lukkes påfyldningsventilen. Evolution kedler har indbygget en tryksensor (6), der kontrollere trykket i installationen. Hvis installationens tryk falder til under minimumstrykket på 0,5 bar, vil kedlen ikke tænde og en lav tryk-alarm vil dukke op i displayet ("AP"). OBS: At starte kedlen uden vand kan resultere i store skader. 6 DIGITALT DISPLAY Evolution kedlen er elektronisk og indeholder et digital display (13), der viser de aktuelle temperaturer, kontroltemperaturerne og trykket i installationen. Når displayet er i stand by, vises trykket i venstre side af displayet (i bar), og den aktuelle temperatur i kedlen vises til højre i displayet (i ºC). Ved at trykke på indstillingsknappen under displayet, kan de øvrige valgmuligheder i displayet ses som følger: Digital display Indstillingsknap Tryk på indstillingsknappen (set) gentagne gange for at vælge de forskellige muligheder i displayet. Når det ønskede valg er foretaget, vil det vende tilbage til standby efter 10 sekunder. Nedenstående skema viser de forskellige muligheder i displayet: bar ºC T 1 63 T2 45 T3 35 Standby. Trykket vises til venstre, og den aktuelle kedeltemperatur vises til højre. Den aktuelle kedel temperatur. Den aktuelle varmtvandstemperatur (med varmvandsbeholder). Aktuel fremløbstemperatur på gulvvarme. (kun valgmulighed SRFC2/EV) TC 70 Kedeltemperatur vælges ved at bruge den tilsvarende knap (16). A( 45 TR 35 Varmtvandstemperatur vælges ved at bruge den tilsvarende knap (20) (med varmvandbeholder). Kontrol flowtemperatur til gulvvarme vælges ved at bruge den tilsvarende knap (16). (kun valgmulighed SRFC2/EV) SP 1.5 Aktuelt kedeltryk, målt af tryksensor (6). 15

16 7 VALG AF TEMPERATUR 7.1 Valg af kedlens kontroltemperatur TC 70 Den ønskede kedelarbejdstemperatur vælges ved at bruge trykknappen som vist på tegningen. Tryk let på knappen for at udløse den. For at trykke den tilbage, tryk på knappen til den låser. Trykknappen drejes for at vælge den ønskede temperatur. "tc" vil dukke op i displayet og du kan se den valgte kontroltemperatur. Når du har valgt den ønskede temperatur, tryk da på knappen igen. Displayet vil vende tilbage til standby efter 10 sekunder. Kedlens kontroltemperatur kan også vælges ved at gennemse med kontrolknappen indtil tc dukker op i displayet. Når det dukker op drejes trykknappen for at vælge den ønskede temperatur. Kedlens kontroltemperatur kan vælges indenfor o C.. Model Evolution kedler er kondenserende kedler, og for at opnå maksimum kedelydelse og energibesparelse, anbefales det at vælge en kontroltemperatur på o C, forudsat at det installerede varmesystem og isoleringen af dit hjem tillader dette. 7.2 Valg af varmtvandskontroltemperatur (kun med varmvandsbeholder) A( 4 5 Den ønskede varmtvandstemperatur vælges ved at bruge trykdrejeknappen som vist på billedet. Tryk let på knappen for at udløse den, og for at fastlåse den ind igen, trykkes der på knappen til den låser. For at vælge den ønskede temperatur, drej trykknappen. AC dukker op på displayet og den valgte kontroltemperatur kan ses. Når du har valgt temperatur, tryk knappen ind igen. Displayet vil vende tilbage til standby status efter 10 sekunder. Den tilladte varmtvandstemperatur kan vælges indenfor o C. Varmtvandskontroltemperaturen kan også vælges ved at gennemse med kontrolknappen indtil valget AC dukker op. Når dette valg dukker op I displayet, drej da trykknappen for at vælge den ønskede temperaturer. 16

17 7.3 Valg af gulvvarmefremløbstemperatur (medsrfc2/ev kit) TR 3 5 Når der sammen med kedlen er installeret det valgfrie gulvvarmekit, SRFC2/EV, kan den ønskede fremløbstemperatur på installationen vælges ved at bruge trykknappen som vist i figuren ovenfor. Tryk knappen let ind for at udløse denne, og for at fastlåse den ind igen, tryk da på knappen til denne låser. For at vælge den ønskede temperatur drejes knappen, tr dukker på displayet og du kan se den valgte fremløbstemperatur. Når du har valgt den ønskede fremløbstemperatur, tryk da knappen ind igen. Displayet vil vende tilbage til standby status efter 10 sekunder. Installationens fremløbstemperatur kan også vælges ved at gennemse med kontrolknappen indtil tr dukker op i displayet. Drej da trykknappen for at vælge den ønskede temperatur. Fremløbstemperaturen kan vælges indenfor et spænd fra 0 til 45 0 C. For at opnå optimal ydelse af gulvvarmesystemet anbefaler vi at vælge en fremløbstemperatur, der ligger mellem C, forudsat at det installerede varmesystem og dit hjems isolering tillader dette. 8 FUNKTION Evolution EV FC-D kedlen er som standard kun udstyret til at producere centralvarme (Varmekredsløb N. 1). Der kan til - vælges en en-families varmtvandsbeholder, og/eller et gulvvarme kit (SRFC2/EV), og eller et sekundært varmekredsløb. N. 2 kan installeres for at udstyre installationen med flere muligheder. 8.1 Funktion i kun centralvarme -tilstand I denne tilstand skal den ønskede fremløbstemperatur vælges for kedlen, og temperaturen på rumtermostaten N.1 (TA1) eller E20 fjernbetjening (hvis apparatet er udstyret med en sådan). Brænderen og pumpen på varmekredsløb N.1 (BC 1 ) vil begynde at arbejde indtil den valgte fremløbstemperatur på kedlen er opnået i installationen (eller på rumtermostaten N.1, hvis apparatet er udstyret med en sådan). Når temperaturen i installationen falder til under den valgte kedeltemperatur, vil brænderen starte varmecirkulationen op igen. 8.2 Funktion med enfamilies varmvandsbeholder (Valgfrit) Evolution EV FC-D-kedlen kan installeres med en varmvandsbeholder, som har et ekstra følerlomme, til at producerer varmt vand. For at opnå en korrekt montering, skal 17

18 monteringsvejledningen følges omhyggeligt, og Installationsvejledningen i denne manual læses omhyggeligt. Der er to forskellige funktionstilstande. De kan vælges ved at bruge tilstandsvalgknappen, som vist på tegningen. Valget vises med de to tilstandslamper til højre på displayet Vintertilstand I denne tilstand kan kedlen varme installation op samtidig med at den producer varmt vand. For at vælge denne tilstand, tryk på tilstandsvalgknappen indtil de to tændlamper (14) (15) lyser. Brænderen og varmtvandspumpen vil starte. Når varmvandsbeholderen når den valgte fremløbstemperatur, er den klar til at varme centralvarme kredsløbet op, og centralvarme pumpen starter samtidig med at varmtvandspumpen stopper. Brænderen stopper når kedlen når den ønskede fremløbstemperatur. Når rumtemperaturen når den temperatur, der er valgt på installationens rum termostat (hvis der er en), vil centralvarme pumpen stoppe. Sommertilstand I denne tilstand vil kedlen kun levere varmt vand. For at vælge denne tilstand, tryk da på tilstandsvalgknappen indtil den nederste tændlampe lyser (15). Brænderen og varmtvandspumpen vil køre indtil varmvandsbeholderen når den ønskede fremløbstemperatur. 8.3 Varmekredsløb n. 2 betjening (Valgfrit) Alle modeller af Evolution EV FC-D kedler er forberedt ved tilvalg til at kunne styre et sekundært varmekredsløb. For at kunne installerer hydraulikken til dette sekundære kredsløb korrekt, skal instruktionerne i afsnittet Varmekredsløb N.2 installation følges omhyggeligt. Varmekredsløbet N. 2 arbejder med kedelfremløbstemperaturen valgt i parameteren tc, og med temperaturen valgt på rum termostaten N.2 (TA2) (hvis denne er tilsluttet). Brænderen vil arbejde indtil den valgte kedelfremløbstemperatur er opnået i installationen og varmepumpen på varmekredsløb N.2 (BC 2 ) vil køre indtil den valgte temperatur på rumtermostat N.2 er opnået i installationen (hvor denne anvendes). Når installationstemperaturen er lavere end den valgte kedelfremløbstemperatur, starter brænderen igen og påbegynder en ny varmecirkulation. 18

19 8.4 Betjening af gulvvarme SRFC2/EV (Valgfrit) Evolution EV FC-D kedlen kan installeres med et gulvvarmekredsløb, SRFC2/EV (monteret på varmekredsløb N. 1). Dette kredsløb består hovedsageligt af en motoriseret 3-vejs blandeventil og en gulvvarmefremløbstemperatursensor. For at installere det korrekt, følg omhyggeligt installations- og forbindelsesinstruktionerne, der er leveret sammen med kredsløbet. Gulvvarmekredsløbet styres af den elektroniske kedelstyring. Temperaturen justeres ved hjælp af installationens fremløbssensor, ved at vælge fremløbstemperaturen på kedlens styreenhed på kontrolpanelet. Det kan justeres mellem 0 og 45 0 C. I denne betjeningstilstand vælges fremløbstemperaturen af den elektroniske kontrol til 75 0 C ved default, og installationens fremløbstemperatur kan justeres ved at dreje på blandingsventilen. TC 7 5 Kedlens fremløbstemperatur kan ændres ved at gennemse med kontrolknappen indtil valget tc dukker op i displayet. Når det dukker op, tryk da kontrolknappen ind og hold den inde I 5 sekunder indtil symbolet tc begynder at blinke. Tryk derefter gentagne gange på kontrolknappen for at hæve fremløbstemperaturen. Når den ønskede temperatur er valgt, tryk da på kontrolknappen og hold den nede I 5 sekunder igen indtil den holder op med at blinke. Den valgte værdi gemmes i hukommelsen. 9 EKSTRA FUNKTIONER Evolution EV FC-D kedlen er udstyret med en elektronisk kontrol til effektiv regulering af automatisk kedelbetjening. Den indeholder også følgende ekstra kontrolfunktioner: 9.1 Anti-blokerings funktion af pumpen Denne funktion forhindrer blokering af cirkulationspumpen hvis pumpen ikke har været i drift i en længere periode. Dette system forbliver aktiveret mens kedlen er tilsluttet el-nettet. 9.2 Anti-frost funktion Denne funktion beskytter kedlen mod at fryse i frostvejr. Hvis kedeltemperaturen falder til under 6 0 C, vil centralvarme cirkulationspumpen starte op. Hvis kedeltemperaturen fortsætter med at falde og når ned på 4 0 C, vil brænderen starte op, og begynde at varme installationen op. Når denne funktion er blevet aktiveret, vil den forblive aktiveret indtil kedlen når en temperatur på 8 0 C. Dette system forbliver på standby så længe kedlen er tilsluttet el-nettet. 9.3 Kedeltryksensor funktion Denne funktion forhindrer kedelfejl pga. lav vandstand og for højt tryk i kedlen. Trykket måles af en tryksensor (5), og dens værdi fremgår af kontrolpanelets display. Hvis trykket falder til under 0,5 bar vil den elektroniske kontrol afbryde kedlen og aktivere en alarm i displayet. Når kedeltrykket er på 2,5 bar vil en alarmlampe (12) begynde at blinke for at advare om at trykket er for højt. I så fald anbefaler vi at tilkalde teknisk assistance, og delvist at tømme kedlen. 19

20 9.4 Telefonrelæ forbindelse Evolution kedlen er designet til at tilkoble et telefonrelæ for at kunne til- og frakoble kedlen. Denne funktion gør det muligt at fjernbetjene kedlen hvorend man befinder sig ved hjælp af et telefonopkald. Relæet er forbundet til kedlen via et stik (J6) (se Elektrisk forbindelsesdiagram). Når telefonrelæet lukker, starter kedlen, og når relæet åbner, slukker kedlen, mens anti-frostbeskyttelsen og anti-blokeringen af pumpen forbliver aktiveret. 9.5 Rum termostat forbindelse Kedlen har to stik J5 og J7, der er forberedt for tilslutning af rumtermostater eller rumtimere (TA 1 ) og TA 2, se Eletrisk forbindelsesdiagram ), der kontrollere opvarmningen af hvert kredsløb afhængig af indendørstemperaturen i huset. For at tilslutte disse tages broen af stikkene J5 og J7 og rumtermostaterne N.1 eller N.2 forbindes, afhængig af om det er varmekredsløb N.1 eller N.2. Installation af en rumtermostat vil optimere installationens funktion, tilpasse varmen til behovene i dit hjem og skabe øget komfort. Det vil også, hvis termostaten kan programmeres til timestyring, kunne tilpasse varmesystemet til de timer i døgnet hvor installationen er i brug. 9.6 Anti-legionella smittefunktion (valgfrit) (kun med varmvandsbeholder) Denne valgfrie funktion forhindrer bakterien, der forårsager legionella smitte, i at udvikle sig i det varme vand opsamlet i varmvandsbeholderen. Hver 7. dag hæves vandtemperaturen i det varme vand i varmvandsbeholderen til 70 0 C for at slå sådanne bakterier ihjel. Denne funktion vil kun være aktiveret når kedlen er i funktion med hovedkontakten sat på I. Kedlen leveres med denne funktion inaktiveret. For at aktivere denne funktion, læs omhyggeligt afsnittet Installationsinstruktioner. Vi anbefaler at aktivering af denne funktion kun udføres af autoriseret personel. 20

21 10 E20 FJERNBETJENING (EKSTRA KØB) Det er et ekstra køb, hvis man vil have en fjernbetjening E20 leveret sammen med Evolution EV FC-D-kedlen. Fjernbetjeningen kan bruges til at styre kedlen fra ethvert sted i huset. Fjernbetjeningen E20 er i stand til at styre kredsløb N.1 og produktionen af varmt vansbeholderen i kedlen. Fjernbetjeningen gør det muligt at programmere de komfortable timer på varmekredsløb N.1, idet det justere installationen til de specifikke krav i hjemmet ved at måle rumtemperaturen og efterfølgende tilpasse installationens temperatur. Fjernbetjeningen kan også til enhver tid bruges til at justere fremløbstemperaturen på det varme vand og centralvarme kredsløbet (ved valg af varmvandsbeholder), og til at se de forskellige kedeldriftsparametre. Det advarer også om enhver driftsforstyrrelse, der påvirker kedlen. Man kan også vælge at forbinde E20 fjernbetjeningen til en udendørs sensor til at måle udendørstemperaturen. Ved installation af denne mulighed, kan fjernbetjeningen til enhver tid justere komforten i hjemmet på varmekredsløb N.1 afhængig af vejret, optimere brændstofforbruget og varmen indendørs i hjemmet. Når der er tilknyttet en E20 fjernbetjening til kedlen, er kontrollen af kedlen kun muligt ved hjælp af fjernbetjeningen. De forskellige kedeltemperaturer der kan vælges, kan kun ændres ved hjælp af fjernbetjeningen. Den er nem at installere. Det kræver kun to ledninger til kommunikation mellem kedlen og E20-styringen. Den er forbundet til kedlen ved at forbinde de to ledninger på klemliste J4 (se Forbindelsesdiagram). For korrekt installation og funktion, læs omhyggeligt de vedlagte instruktioner til fjernbetjeningen. De følgende afsnit indeholder en generel forklaring om de forskellige drift typer og muligheder I E 20 fjernbetjeningen Funktion uden ekstern sensor Traditionel centralvarme installation (direkte kredsløb) Maksimum temperatur i varmekredsløbet N.1, tid med varme og ønskede rumtemperaturer kan vælges med fjernbetjeningen. E20 vil beregne den til enhver tid nødvendige kedeltemperatur, afhængig af indendørstemperaturen i hjemmet, og det vil starte og slukke varmekredsløb N.1 i henhold til de programmerede varmetidspunkter og rumtemperaturer. Installation af varme med gulvvarme SRFC2/EV (blandet kredsløb) Hvis kedlen har tilknyttet gulvvarme SRFC2/EV i varmekredsløb N. 1, sker justering og kontrol af gulvvarmen via kedlens kontrolpanel (se Drift af gulvvame ). E20 fjernbetjening kan bruges til at programmere den ønskede opvarmnings tid og rumtemperatur Funktion med udendørs temperatursensor (Valgfrit) Hvis der er forbundet en udendørs temperatursensor til E20 fjernbetjeningen, kan E20 til enhver tid beregne temperaturen i N.1 varmekredsløbet i forhold til de udendørs vejrbetingelser, med optimal justering af varmeinstallationen med øget komfort i hjemmet, og energibesparelse til følge. Traditionel centralvarme installation (direkte kredsløb) Maksimumtemperaturen og en driftskurve for varmekredsløb N.1, varmetimer og den ønskede rumtemperatur kan vælges med fjernbetjeningen (se den vedlagte 21

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: 30 1810 030 CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Part no 580394002/2 Dk. 2006-05-29 CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Teknisk instruktion Installation, drift og vedligeholdelse 161 103 06 06-01 161 503 06 06-06 1 Tekniske data... 5,6 1.1 Generelt

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere