INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1

2 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken af DOMUSA produkter har du valgt model: Evolution EV FC-D vare nr.: Med en passende hydraulisk installation vil denne oliefyrede kedel levere det ideelle niveau af komfort til dit hjem. Denne manual er en essentiel del af produktet og skal gives til brugeren. Læs omhyggeligt advarslerne og anbefalingerne i manualen, da de indeholder vigtig information om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af installationen. Disse kedler må kun installeres af autoriserede installatører ifølge gældende lov, og i henhold til producentens instruktioner. Opstarten af disse kedler og al vedligehold må kun udføres af autoriseret VVS installatør. Ukorrekt installation af disse kedler kan resultere i skader på mennesker, dyr eller ejendom, og producenten holdes i så fald skadesløs. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BESKRIVELSE AF KOMPONENTER KONTROLELEMENTER. 6 3 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER PLACERING HYDRAULISK INSTALLATION ELEKTRISK FORBINDELSE OLIEINSTALLATION UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT INSTALLATION AF DHW AKKUMULERINGSTANK SANIT (VALGFRIT) ANTI-LEGIONELLAFUNKTION (KUN PÅ AKKUMULERINGSTANK) INSTALLATION AF GULVVARME SRFC2/EV (VALGFRIT) VARMEKREDSLØB N. 2 INSTALLATION (VALGFRIT) UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT SYSTEMDIAGRAM UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT OG LUFTINDTAG HORISONTALT-ARRANGERET COAXIAL UDSTYR(TYPE C 13) UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT OG LUFTINDTAG VERTICALT-ARRANGERET COAXIAL UDSTYR (TYPE C 33) UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT GENNEM EKSISTERENDE KANAL(TYPE B 23P) DOBBELTRØR TIL COAXIAL UDSUGNING (KUN TIL 2 AND 3 OF PAGE 8 DIAGRAM) COAXIAL CONDENSATION PIPE ACCESSORIES (KUN FOR MULIGHED 2 OG 3 PÅ SIDE 8 DIAGRAM) FLEKSIBELT RØRTILBEHØR TIL EKSISTERENDE RØGKANAL (KUN FOR MULIGHED1 PÅ SIDE 8 DIAGRAM) PÅFYLDNING AF INSTALLATIONEN DIGITALT DISPLAY VALG AF TEMPERATUR VALG AF KEDLENS KONTROLTEMPERATUR VALG AF VARMTVANDSKONTROLTEMPERATUR (KUN MED AKKUMULERINGSTANK) VALG AF UDLØBSTEMPERATUR PÅ GULVVARME (MEDSRFC2/EV KIT TILVALGT) FUNKTION FUNKTION I KUN VARME MODE FUNKTION MED DHW AKKUMULERINGSTANK SANIT (VALGFRIT) VARMEKREDSLØB N. 2 BETJENING(VALGFRIT) BETJENING AF GULVVARME KIT SRFC2/EV (KUN MED AKKUMULERINGSTANK) EKSTRA FUNKTIONER PUMPE ANTI-BLOKERINGSFUNKTION ANTI-FROSTFUNKTION KEDELTRYK SENSORFUNKTION TELEFONRELÆFORBINDELSE RUMTERMOSTATFORBINDELSE ANTI-LEGIONELLAINFEKTIONSFUNKTION (VALGFRIT) (KUN MED AKKUMULERINGSTANK) E20 FJERNBETJENING (VALGFRIT) FUNKTION UDEN EKSTERN SENSOR FUNKTIONING MED UDENDØRS TEMPERATURSENSOR (VALGFRIT) FUNKTION MED HUSHOLDNINGSAKKUMULERINGSTANK (VALGFRIT) TELEFONRELÆFUNKTION KEDLENS SIKKERHEDSSYSTEM TEMPERATUR SIKKERHEDSLÅS

4 11.2 BRÆNDER SIKKERHEDSLÅS LAVT TRYK SIKKERHEDSLÅS TØMNING AF KEDEL AFBRYDELSE AF KEDEL FØRSTE OPSTART LEVERING AF KEDEL VEDLIGEHOLDELSE AF KEDEL RENGØRING AF KEDEL FOREBYGGELSE AF FROSTSKADER BESKRIVELSE AF KEDELVAND TEKNISKE DATA CIRCULATIONSPUMPE FLOW DIAGRAM DIAGRAMMER OG MÅLINGER ELEKTRISK FORBINDELSESDIAGRAM ELEKTRISK DIAGRAM ALARMKODER BRÆNDER SAMLING OPSTART AF BRÆNDER TILPASNING AF FORBRÆNDINGSBETINGELSER TILPASNING AF OLIETRYK OLIEFORSYNINGSRØRDIAGRAM TEKNISKE SPECIFIKATIONER DRIFTSKURVER DYSER ELEKTRISK LEDNINGSDIAGRAM HURTIG FORBINDELSE FEJL

5 1 BESKRIVELSE AF KOMPONENTER Støbejernskerne. 2.- Rustfri stålkondensator. 3.- Sikkerhedsventil. 4.- Automatisk luftventil. 5.- Ekspansionsbeholder. 6.- Tryksensor. 7.- Cirkulationspumpe (Central). 8.- Cirkulationspumpe. (Varmvand) 9.- Afløbsventil Forseglet brænder. 5

6 2 KONTROLELEMENTER On/Off lampe: Når denne lampe lyser, indikere det at kedlen er i gang. 12. Alarmlampe: Når denne lampe blinker, betyder det at der er sket en alarm- eller en kedelfunktionsudkobling. 13. Digitalt display: Dette er kedlens hovedbetjeningspanel. Det viser de forskellige kedeltemperaturer, installationens tryk og de forskellige alarm koder. 14. Varmelampe: Når denne lampe lyser, viser det at centralvarmetilstanden er valgt, og at kedlen er sat på vintertilstand. 15. Varmtvandslampe: Når denne lampe lyser viser det, at varmtvandstilstand er valgt (den vil kun lyse hvis der er installeret en valgfri varmtvandsbeholder sammen med kedlen). Når kun denne lampe lyser, er kedlen sat i sommertilstand. 16. Valg af kedeltemperatur: Kedeltemperaturen kan til enhver tid ændres. Temperaturvælgeren er en tryk-ind/drejeknap. For at bruge den trykkes knappen ind for at udløse den, og trykkes ind igen for at gemme den valgte temperatur. 17. On/Off knap: Denne knap tænder og slukker kedlen. 18. Indstillings knap: Ved at trykke på denne knap vises de forskellige temperaturer på kedlen på det digitale display. 19. Valg af tilstand: Denne knap er til valg af de forskellige muligheder i kedlens opsætning: centralvarme + varmt vand (vintertilstand), eller kun varmt vand (sommertilstand). Varmtvandsfunktionen kan kun vælges hvis der er installeret en valgfri varmvandsbeholder på kedlen. 20. Valg af varmtvandstemperatur: Denne bruges til at vælge varmtvandstemperaturen (den vil kun tænde hvis der er installeret en valgfri varmvandsbeholder på kedlen). Det er en tryk-ind/drejeknap. For at bruge den trykkes knappen ind for at udløse den, og trykkes ind igen for at gemme den valgte temperatur. 21. Røggassikkerhedstermostat: 6

7 Denne termostat sikrer røggas udblæsningsrørene mod at blive brændt, idet den blokerer kedlen hvis temperaturen overstiger 110 ºC. Denne termostat sikrer kedlen mod overophedning. Den bloker kedlen hvis temperaturen stiger til 110 ºC 22. Kedelsikkerhedstermostat: 3 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Kedlen skal installeres af en autoriseret vvs-installatør i henhold til gældende regler og bestemmelser. Følgende anbefalinger skal dog følges ved installationen: 3.1 Placering Kedlen skal installeres i et tilstrækkeligt ventileret rum. Der skal være adgang til kedlen ovenfra af hensyn til vedligeholdelse. Derfor må den ikke installeres under en fast bordplade eller andet der kan forhindre tilgang til kedlens top. 3.2 Hydraulisk Installation Den hydrauliske installation skal foretages af kvalificeret personel. Den gældende installationslovgivning skal følges, og de følgende anbefalinger skal også følges: - Indersiden af installationens rør skal rengøres omhyggeligt før kedlen tændes. - Vi anbefaler at indsætte afskæringsventiler mellem installationens rør og kedlen for at forenkle vedligeholdelse. - Kondenserings røret skal føres til afløb, da Evolution kedlen er en kondenserende kedel og der kan samles ret meget vand. Det anbefales også, før opstart af kedlen, at fylde kondenseringsafløbet med vand, så røggasserne ikke går denne vej ud. 3.3 Forbindelse til EL-nettet Kedlen er forberedt for tilslutning til ~230 V 50Hz på terminal 1 og 2 på terminal strip J1 (se elektrisk diagram). Husk at tilslutte jordforbindelse. Kedlen er yderligere bestykket med to stik J5 (TA 1 ) og J7 (TA 2 ) til tilslutning af rum termostater til fjernbetjening af hvert varmekredsløb, henholdsvis N1 og N2. For at gøre dette, skal broen der forbinder terminalerne på hvert stik, fjernes, og rum termostaten forbindes her. 3.4 Olie installation Evolution kedlen er forsynet med en forseglet oliebrænder. (10) (se model i Teknisk beskrivelse). For at installere olieforsyningen, se instruktioner for brænder vedlagt denne manual (se afsnit om brænder). Installation af olieforsyning og opstart af brænderen skal udføres af autoriseret personel. 3.5 Forbrændingsudsugning Installationen af udsugning af forbrændingsprodukter skal udføres af autoriseret personel, og skal følge anbefalingerne i den gældende lovgivning og måleskemaer. 7

8 Evolution kedler er balancerede røggas oliekedler, så udledningen af forbrændings produkter sker gennem en udsugning og et luftindtag udefra. Det anbefales at placere udsugningen udendørs i henhold til data i følgende figurer og skema: Minimum Placering af udsugningsrør afstand mm A under en gesims 300 B mellem to horisontalt anbragte rør 1000 C fra det nærmeste vindue 400 D mellem to vertikalt anbragte rør 1500 E fra det nærmeste ventilationsgitter 600 F under en altan (*) 300 G under et vindue 600 H under et ventilations gitter 600 I på en udbygning på en bygning 300 J fra et hjørne på en bygning 300 K fra gulvet 2500 L fra et vertikal / horisontalt anbragt udløb eller rør (**) 300 M fra facade i en afstand af 3 meter fra gas udblæsning 2000 N som den foregående, men med åbning 3000 (*) For så vidt balkonens bredde ikke overstiger 2000 mm. (**) Hvis rørets materiale er følsomt overfor røggas, skal denne afstand være større end 500 mm. OBS: Alle fittings der bruges til forbrændings udsugning og luftindtag skal være de af Domusa anbefalede fittings. 8

9 3.6 Installation af varmtvands beholder (Valgfrit) Fremgangsmåden for korrekt elektrisk installation af en varmvandsbeholder sammen med Evolution EV FC-D kedlen, er som følger: - Afbryd EL-forbindelsen til kedlen. - Forbind den varmtvandssensor, som blev leveret sammen med kedlen, til stik J3 (terminal 13 & 14). For at gøre dette, skal du først fjerne modstanden (Ra), som er forsynet fra samme (se Elforbindelsesdiagram ). - Indsæt temperaturføleren i følerholderen i varmvandsbeholderen. - Kedlen forsyner som standard pumpe til varmvandsbeholderen, som er forbundet med komponentens stik J2 (BV; terminal N & 5) (Se Elforbindelsesdiagram ). Af samme grund er det ikke nødvendigt at lave elforbindelse af pumpen i forbindelse med en varmvandsbeholder. For at lave den hydrauliske installation korrekt, følg installationsvejledningen til varmvandsbeholderen omhyggeligt. 3.7 Anti-legionellafunktion (kun på varmvandsbeholder) Evolution EV FC-D kedlen tillader aktivering af legionella forebyggelsesfunktion på varmvandsbeholder til parcelhus brug. Denne funktion bør kun aktiveres af autoriseret personel. Denne funktion aktiveres ved at skifte kedelmodeltasten i displayet, som er placeret indvendigt i kontrolpanelet på kedlen. Før der foretages arbejde indvendigt i kedlen skal strømmen til kedlen afbrydes. For at aktivere anti-legionellafunktionen skal kedels kabinet fjernes og ved hjælp af en skruetrækker, løsnes de to skruer i kabinettet på kontrolboksen. Når kabinettet er fjernet, er der adgang til displayets eltavle. Det indeholder programmeringsafbryderne. Anti-legionellafunktionen vælges ved at placere afbryder n. 4 i ON position (se El-diagram ). 3.8 Installation af Gulvvarme (Valgfrit efter gulvvarmeproducentens anvisninger) 3.9 Varmekredsløb N. 2 installation (Valgfrit) Alle modeller af Evolution EV FC-D kedler er bestykket med en cirkulationspumpe, der er forbundet til varmekredsløb N. 1 (BC 1 ). I tillæg er alle modeller forberedt til at styre en sekundær cirkulationspumpe på varmekredsløb N. 2 (BC 2 ). Den hydrauliske installation af varmekredsløb N.2 skal udføres ved at bruge det valgfrie varmeudtag (IC'), placeret på bagsiden af kedlen. Hvis kedlen er udstyret med et gulvvarmesystem kit SRFC2/EV, skal returløbet på varmekredsløb N. Forbindes i det valgfrie udtag og retur placeret i kittet. Cirkulationspumpen på varmekredsløb N.2 skal elektrisk forbindes mellem stik nr. N og 6 på komponentens stik J2 (se Elforbindelsesdiagram ). 9

10 4 FORBRÆNDINGSUDBLÆSNING 4.1 Forbrændingsudblæsningssystemdiagram 10

11 1 (*) 2 Evolution 30 FC-D Fleksibel 125 Fleksibel 110 koaksial 100/150 længde max. 11 m 10 m 7 m Evolution 40 FC-D Fleksibel 125 koaksial 100/150 Note: 1 længde max. 9 m 5 m 90º vinkel (eller 2x 45º vinkel) udgør 1m. rør. 1 meter horisontal rør udgør 2m. vertikal rør. Det anbefales at røggas udsugnings røret vinkles skråt opad 2º til 3º for at forhindre vand og kondensat i at løbe ind udefra. (*)I ydelse B23P må luft hindres adgang til kedlen. Hvis du installere et rør på version B23P til det udvendige luftindtag, skal du trække længden af den tilladte højde normeret til 1 meter horisontalt med 2 meter vertikalt. F.eks. hvis du forbinder 1 meter rør med en diameter på 100, må den maximale højde på en Evolution EV 30 FC-D inklusiv bøjninger ikke overstige 6 meter vertikalt i stedet for 8 meter hvis aftrækket er i rummet Forbrændingsudsugning og luftindtag horisontalt arrangeret koaksialudstyr. Anvendes ikke i Danmark 4.3 Forbrændingsudblæsning og luftindtag vertikalt arrangeret koaksialt udstyr. Anvendes ikke i Danmark 4.4 Forbrændingsudblæsning via et eksisterende rør (type B 23P ) En eksisterende individuel røgkanal kan bruges til Ø110 fleksible rør til udledning af forbrændings produkter, med Ø110 vægmonteret indtag (Kode CGAS eller CGAS000248). For at tillade luftindtag, monter gitteret til luftindtag til kedlen (Kode TGAS000003). Hvis du installerer et rør udefra til luftindtag, skal dennes længde trækkes fra den tilladte højde normeret til 1 horisontal meter for hver 2 vertikale metre. Den maximale vertikale længde regnet fra kedlen inklusive enden af kittet, er 10 meter ved Ø110 og 11 meter ved Ø125. Hver 90º bøjning, eller to 45º bøjninger, reducerer den tilladte længde med 1 meter og 1 meter horisontal rør udgør 2 meter vertikalt rør. Det anbefales at røggas udledningsrøret monteres skråt opad med 2º til 3º for at forhindre vand og kondensat i at løbe ud af røret udvendigt. Dobbeltrør til koaksial udblæsningsomformning (kun til valg 2 og 3 på side 8 diagram) 11

12 Kedlen Evolution leveres forberedt for udblæsning af forbrændingsprodukter og luftindtag ved hjælp af et system af dobbeltrør med Ø100 til forbrændingsudblæsning. Hvis du vil udføre forbrændingsudblæsning med koaksialt rør med Ø100/150, skal du bruge et kit adapter til koaksialt rør eller Ø100/150 (kode CGAS000282). Kit adapter til koaksial rør 100/150 Cod. CGAS Omformningen kan udføres på to måder: 1. Udgang bagpå: det vil være nok at adskille forbrændingsluftindtaget på kedlen, skrue de tre skruer af, montere adapteren i røggasudgangen på kedlen bagvendt og bruge det fleksible rør til luftindtag, forbind det til adapteren. 2. Sideværts eller ovenfra: Det skal udføres på samme måde, men for at montere adapteren sideværts er det nødvendigt at montere en bøjning på 90º Ø100 (kode CGAS000267) til Ø100/150 adapter, før adapteren i røggasudgangen. På følgende illustration kan begge måder ses: Forbrændingsluftindtag Udtag bagtil 90º Bøjning Sideværts udtag 12

13 4.5 Koaksial kondenserings rør tilbehør (Lodret balanceret aftræk) Evolution EV FC-D Beskrivelse Ø Kode Vare nr. Vertikalt udtag 100/150 CGAS Horisontalt udtag 1m. 100/150 CGAS N/A Koaksial 90º bøjning 100/150 CGAS Koaksial 45º bøjning 100/150 CGAS m koaksial forlænger 100/150 CGAS ,5 m koaksial forlænger 100/150 CGAS Fladt tag sort tegl 100/150 CGAS Taginddækning sort tegl (25º - 45º) Taginddækning sort skifer tegl(25º - 45º) Kit til adapter til koaksialt system 150 CGAS CGAS N/A 100/150 CGAS Kit adapter til koaksialt system: - 90º bøjning - Adapter 100/150 CGAS CGAS º bøjning 100 CGAS

14 4.6 Fleksible rør tilbehør til eksisterende røg kanal (kun til valg 1 på side 8 diagram) PPTL fleksible rør til installation i B23P Beskrivelse Ø Kode Vare nr. Sort vægmonteret tilførselskit PPTL 110 CGAS Okkerfarvet vægmonteret tilførselskit PPTL 110 CGAS N/A B C Vægmonteret tilførselskit (110/125 adapter er inkluderet til fleksibel forbindelse) Adapter PPTL Nødvendig til kit B23p Kan kun installeres vertikalt Adapter excentrisk For at lette tømningen af kondensat i horisontal position 125 CGAS N/A 100/110 CGAS N/A 100/110 CGAS F Bøjning 100 CGAS N/A E 87º bøjning PPTL 110 CGAS E 45º bøjning PPTL 110 CGAS D 1 m rør PPTL 110 CGAS D 0,5 m rør PPTL 110 CGAS Luftindtagsgitter til luftindtag Obs:(Nødvendig på Installation B23p) 80 TGAS N/A 232 mm. forlænger med forbindelse til forbrændingsanalyse CGAS N/A G Flex-flex adapter 110 CGAS m fleksibel 110 CGAS I 25 m fleksibel 110 CGAS H Boks indeholdende 6 enheder 110 CGAS CGAS N/A 14

15 5 PÅFYLDNING AF INSTALLATIONEN Der skal sørges for en påfyldningsventil til påfyldning af installationen. Installationen skal påfyldes ved hjælp af denne ventil indtil et tryk på 1 1,5 bar opnås i venstre side af displayet. Påfyldning skal ske langsomt, og kappen på den automatiske luftventil (4) skal være løsnet så luft kan komme ud af installationen. Resten af installationen skal også tømmes passende for luft ved hjælp af de dertil installerede luftventiler. Når installationen er fyldt op, lukkes påfyldningsventilen. Evolution kedler har indbygget en tryksensor (6), der kontrollere trykket i installationen. Hvis installationens tryk falder til under minimumstrykket på 0,5 bar, vil kedlen ikke tænde og en lav tryk-alarm vil dukke op i displayet ("AP"). OBS: At starte kedlen uden vand kan resultere i store skader. 6 DIGITALT DISPLAY Evolution kedlen er elektronisk og indeholder et digital display (13), der viser de aktuelle temperaturer, kontroltemperaturerne og trykket i installationen. Når displayet er i stand by, vises trykket i venstre side af displayet (i bar), og den aktuelle temperatur i kedlen vises til højre i displayet (i ºC). Ved at trykke på indstillingsknappen under displayet, kan de øvrige valgmuligheder i displayet ses som følger: Digital display Indstillingsknap Tryk på indstillingsknappen (set) gentagne gange for at vælge de forskellige muligheder i displayet. Når det ønskede valg er foretaget, vil det vende tilbage til standby efter 10 sekunder. Nedenstående skema viser de forskellige muligheder i displayet: bar ºC T 1 63 T2 45 T3 35 Standby. Trykket vises til venstre, og den aktuelle kedeltemperatur vises til højre. Den aktuelle kedel temperatur. Den aktuelle varmtvandstemperatur (med varmvandsbeholder). Aktuel fremløbstemperatur på gulvvarme. (kun valgmulighed SRFC2/EV) TC 70 Kedeltemperatur vælges ved at bruge den tilsvarende knap (16). A( 45 TR 35 Varmtvandstemperatur vælges ved at bruge den tilsvarende knap (20) (med varmvandbeholder). Kontrol flowtemperatur til gulvvarme vælges ved at bruge den tilsvarende knap (16). (kun valgmulighed SRFC2/EV) SP 1.5 Aktuelt kedeltryk, målt af tryksensor (6). 15

16 7 VALG AF TEMPERATUR 7.1 Valg af kedlens kontroltemperatur TC 70 Den ønskede kedelarbejdstemperatur vælges ved at bruge trykknappen som vist på tegningen. Tryk let på knappen for at udløse den. For at trykke den tilbage, tryk på knappen til den låser. Trykknappen drejes for at vælge den ønskede temperatur. "tc" vil dukke op i displayet og du kan se den valgte kontroltemperatur. Når du har valgt den ønskede temperatur, tryk da på knappen igen. Displayet vil vende tilbage til standby efter 10 sekunder. Kedlens kontroltemperatur kan også vælges ved at gennemse med kontrolknappen indtil tc dukker op i displayet. Når det dukker op drejes trykknappen for at vælge den ønskede temperatur. Kedlens kontroltemperatur kan vælges indenfor o C.. Model Evolution kedler er kondenserende kedler, og for at opnå maksimum kedelydelse og energibesparelse, anbefales det at vælge en kontroltemperatur på o C, forudsat at det installerede varmesystem og isoleringen af dit hjem tillader dette. 7.2 Valg af varmtvandskontroltemperatur (kun med varmvandsbeholder) A( 4 5 Den ønskede varmtvandstemperatur vælges ved at bruge trykdrejeknappen som vist på billedet. Tryk let på knappen for at udløse den, og for at fastlåse den ind igen, trykkes der på knappen til den låser. For at vælge den ønskede temperatur, drej trykknappen. AC dukker op på displayet og den valgte kontroltemperatur kan ses. Når du har valgt temperatur, tryk knappen ind igen. Displayet vil vende tilbage til standby status efter 10 sekunder. Den tilladte varmtvandstemperatur kan vælges indenfor o C. Varmtvandskontroltemperaturen kan også vælges ved at gennemse med kontrolknappen indtil valget AC dukker op. Når dette valg dukker op I displayet, drej da trykknappen for at vælge den ønskede temperaturer. 16

17 7.3 Valg af gulvvarmefremløbstemperatur (medsrfc2/ev kit) TR 3 5 Når der sammen med kedlen er installeret det valgfrie gulvvarmekit, SRFC2/EV, kan den ønskede fremløbstemperatur på installationen vælges ved at bruge trykknappen som vist i figuren ovenfor. Tryk knappen let ind for at udløse denne, og for at fastlåse den ind igen, tryk da på knappen til denne låser. For at vælge den ønskede temperatur drejes knappen, tr dukker på displayet og du kan se den valgte fremløbstemperatur. Når du har valgt den ønskede fremløbstemperatur, tryk da knappen ind igen. Displayet vil vende tilbage til standby status efter 10 sekunder. Installationens fremløbstemperatur kan også vælges ved at gennemse med kontrolknappen indtil tr dukker op i displayet. Drej da trykknappen for at vælge den ønskede temperatur. Fremløbstemperaturen kan vælges indenfor et spænd fra 0 til 45 0 C. For at opnå optimal ydelse af gulvvarmesystemet anbefaler vi at vælge en fremløbstemperatur, der ligger mellem C, forudsat at det installerede varmesystem og dit hjems isolering tillader dette. 8 FUNKTION Evolution EV FC-D kedlen er som standard kun udstyret til at producere centralvarme (Varmekredsløb N. 1). Der kan til - vælges en en-families varmtvandsbeholder, og/eller et gulvvarme kit (SRFC2/EV), og eller et sekundært varmekredsløb. N. 2 kan installeres for at udstyre installationen med flere muligheder. 8.1 Funktion i kun centralvarme -tilstand I denne tilstand skal den ønskede fremløbstemperatur vælges for kedlen, og temperaturen på rumtermostaten N.1 (TA1) eller E20 fjernbetjening (hvis apparatet er udstyret med en sådan). Brænderen og pumpen på varmekredsløb N.1 (BC 1 ) vil begynde at arbejde indtil den valgte fremløbstemperatur på kedlen er opnået i installationen (eller på rumtermostaten N.1, hvis apparatet er udstyret med en sådan). Når temperaturen i installationen falder til under den valgte kedeltemperatur, vil brænderen starte varmecirkulationen op igen. 8.2 Funktion med enfamilies varmvandsbeholder (Valgfrit) Evolution EV FC-D-kedlen kan installeres med en varmvandsbeholder, som har et ekstra følerlomme, til at producerer varmt vand. For at opnå en korrekt montering, skal 17

18 monteringsvejledningen følges omhyggeligt, og Installationsvejledningen i denne manual læses omhyggeligt. Der er to forskellige funktionstilstande. De kan vælges ved at bruge tilstandsvalgknappen, som vist på tegningen. Valget vises med de to tilstandslamper til højre på displayet Vintertilstand I denne tilstand kan kedlen varme installation op samtidig med at den producer varmt vand. For at vælge denne tilstand, tryk på tilstandsvalgknappen indtil de to tændlamper (14) (15) lyser. Brænderen og varmtvandspumpen vil starte. Når varmvandsbeholderen når den valgte fremløbstemperatur, er den klar til at varme centralvarme kredsløbet op, og centralvarme pumpen starter samtidig med at varmtvandspumpen stopper. Brænderen stopper når kedlen når den ønskede fremløbstemperatur. Når rumtemperaturen når den temperatur, der er valgt på installationens rum termostat (hvis der er en), vil centralvarme pumpen stoppe. Sommertilstand I denne tilstand vil kedlen kun levere varmt vand. For at vælge denne tilstand, tryk da på tilstandsvalgknappen indtil den nederste tændlampe lyser (15). Brænderen og varmtvandspumpen vil køre indtil varmvandsbeholderen når den ønskede fremløbstemperatur. 8.3 Varmekredsløb n. 2 betjening (Valgfrit) Alle modeller af Evolution EV FC-D kedler er forberedt ved tilvalg til at kunne styre et sekundært varmekredsløb. For at kunne installerer hydraulikken til dette sekundære kredsløb korrekt, skal instruktionerne i afsnittet Varmekredsløb N.2 installation følges omhyggeligt. Varmekredsløbet N. 2 arbejder med kedelfremløbstemperaturen valgt i parameteren tc, og med temperaturen valgt på rum termostaten N.2 (TA2) (hvis denne er tilsluttet). Brænderen vil arbejde indtil den valgte kedelfremløbstemperatur er opnået i installationen og varmepumpen på varmekredsløb N.2 (BC 2 ) vil køre indtil den valgte temperatur på rumtermostat N.2 er opnået i installationen (hvor denne anvendes). Når installationstemperaturen er lavere end den valgte kedelfremløbstemperatur, starter brænderen igen og påbegynder en ny varmecirkulation. 18

19 8.4 Betjening af gulvvarme SRFC2/EV (Valgfrit) Evolution EV FC-D kedlen kan installeres med et gulvvarmekredsløb, SRFC2/EV (monteret på varmekredsløb N. 1). Dette kredsløb består hovedsageligt af en motoriseret 3-vejs blandeventil og en gulvvarmefremløbstemperatursensor. For at installere det korrekt, følg omhyggeligt installations- og forbindelsesinstruktionerne, der er leveret sammen med kredsløbet. Gulvvarmekredsløbet styres af den elektroniske kedelstyring. Temperaturen justeres ved hjælp af installationens fremløbssensor, ved at vælge fremløbstemperaturen på kedlens styreenhed på kontrolpanelet. Det kan justeres mellem 0 og 45 0 C. I denne betjeningstilstand vælges fremløbstemperaturen af den elektroniske kontrol til 75 0 C ved default, og installationens fremløbstemperatur kan justeres ved at dreje på blandingsventilen. TC 7 5 Kedlens fremløbstemperatur kan ændres ved at gennemse med kontrolknappen indtil valget tc dukker op i displayet. Når det dukker op, tryk da kontrolknappen ind og hold den inde I 5 sekunder indtil symbolet tc begynder at blinke. Tryk derefter gentagne gange på kontrolknappen for at hæve fremløbstemperaturen. Når den ønskede temperatur er valgt, tryk da på kontrolknappen og hold den nede I 5 sekunder igen indtil den holder op med at blinke. Den valgte værdi gemmes i hukommelsen. 9 EKSTRA FUNKTIONER Evolution EV FC-D kedlen er udstyret med en elektronisk kontrol til effektiv regulering af automatisk kedelbetjening. Den indeholder også følgende ekstra kontrolfunktioner: 9.1 Anti-blokerings funktion af pumpen Denne funktion forhindrer blokering af cirkulationspumpen hvis pumpen ikke har været i drift i en længere periode. Dette system forbliver aktiveret mens kedlen er tilsluttet el-nettet. 9.2 Anti-frost funktion Denne funktion beskytter kedlen mod at fryse i frostvejr. Hvis kedeltemperaturen falder til under 6 0 C, vil centralvarme cirkulationspumpen starte op. Hvis kedeltemperaturen fortsætter med at falde og når ned på 4 0 C, vil brænderen starte op, og begynde at varme installationen op. Når denne funktion er blevet aktiveret, vil den forblive aktiveret indtil kedlen når en temperatur på 8 0 C. Dette system forbliver på standby så længe kedlen er tilsluttet el-nettet. 9.3 Kedeltryksensor funktion Denne funktion forhindrer kedelfejl pga. lav vandstand og for højt tryk i kedlen. Trykket måles af en tryksensor (5), og dens værdi fremgår af kontrolpanelets display. Hvis trykket falder til under 0,5 bar vil den elektroniske kontrol afbryde kedlen og aktivere en alarm i displayet. Når kedeltrykket er på 2,5 bar vil en alarmlampe (12) begynde at blinke for at advare om at trykket er for højt. I så fald anbefaler vi at tilkalde teknisk assistance, og delvist at tømme kedlen. 19

20 9.4 Telefonrelæ forbindelse Evolution kedlen er designet til at tilkoble et telefonrelæ for at kunne til- og frakoble kedlen. Denne funktion gør det muligt at fjernbetjene kedlen hvorend man befinder sig ved hjælp af et telefonopkald. Relæet er forbundet til kedlen via et stik (J6) (se Elektrisk forbindelsesdiagram). Når telefonrelæet lukker, starter kedlen, og når relæet åbner, slukker kedlen, mens anti-frostbeskyttelsen og anti-blokeringen af pumpen forbliver aktiveret. 9.5 Rum termostat forbindelse Kedlen har to stik J5 og J7, der er forberedt for tilslutning af rumtermostater eller rumtimere (TA 1 ) og TA 2, se Eletrisk forbindelsesdiagram ), der kontrollere opvarmningen af hvert kredsløb afhængig af indendørstemperaturen i huset. For at tilslutte disse tages broen af stikkene J5 og J7 og rumtermostaterne N.1 eller N.2 forbindes, afhængig af om det er varmekredsløb N.1 eller N.2. Installation af en rumtermostat vil optimere installationens funktion, tilpasse varmen til behovene i dit hjem og skabe øget komfort. Det vil også, hvis termostaten kan programmeres til timestyring, kunne tilpasse varmesystemet til de timer i døgnet hvor installationen er i brug. 9.6 Anti-legionella smittefunktion (valgfrit) (kun med varmvandsbeholder) Denne valgfrie funktion forhindrer bakterien, der forårsager legionella smitte, i at udvikle sig i det varme vand opsamlet i varmvandsbeholderen. Hver 7. dag hæves vandtemperaturen i det varme vand i varmvandsbeholderen til 70 0 C for at slå sådanne bakterier ihjel. Denne funktion vil kun være aktiveret når kedlen er i funktion med hovedkontakten sat på I. Kedlen leveres med denne funktion inaktiveret. For at aktivere denne funktion, læs omhyggeligt afsnittet Installationsinstruktioner. Vi anbefaler at aktivering af denne funktion kun udføres af autoriseret personel. 20

21 10 E20 FJERNBETJENING (EKSTRA KØB) Det er et ekstra køb, hvis man vil have en fjernbetjening E20 leveret sammen med Evolution EV FC-D-kedlen. Fjernbetjeningen kan bruges til at styre kedlen fra ethvert sted i huset. Fjernbetjeningen E20 er i stand til at styre kredsløb N.1 og produktionen af varmt vansbeholderen i kedlen. Fjernbetjeningen gør det muligt at programmere de komfortable timer på varmekredsløb N.1, idet det justere installationen til de specifikke krav i hjemmet ved at måle rumtemperaturen og efterfølgende tilpasse installationens temperatur. Fjernbetjeningen kan også til enhver tid bruges til at justere fremløbstemperaturen på det varme vand og centralvarme kredsløbet (ved valg af varmvandsbeholder), og til at se de forskellige kedeldriftsparametre. Det advarer også om enhver driftsforstyrrelse, der påvirker kedlen. Man kan også vælge at forbinde E20 fjernbetjeningen til en udendørs sensor til at måle udendørstemperaturen. Ved installation af denne mulighed, kan fjernbetjeningen til enhver tid justere komforten i hjemmet på varmekredsløb N.1 afhængig af vejret, optimere brændstofforbruget og varmen indendørs i hjemmet. Når der er tilknyttet en E20 fjernbetjening til kedlen, er kontrollen af kedlen kun muligt ved hjælp af fjernbetjeningen. De forskellige kedeltemperaturer der kan vælges, kan kun ændres ved hjælp af fjernbetjeningen. Den er nem at installere. Det kræver kun to ledninger til kommunikation mellem kedlen og E20-styringen. Den er forbundet til kedlen ved at forbinde de to ledninger på klemliste J4 (se Forbindelsesdiagram). For korrekt installation og funktion, læs omhyggeligt de vedlagte instruktioner til fjernbetjeningen. De følgende afsnit indeholder en generel forklaring om de forskellige drift typer og muligheder I E 20 fjernbetjeningen Funktion uden ekstern sensor Traditionel centralvarme installation (direkte kredsløb) Maksimum temperatur i varmekredsløbet N.1, tid med varme og ønskede rumtemperaturer kan vælges med fjernbetjeningen. E20 vil beregne den til enhver tid nødvendige kedeltemperatur, afhængig af indendørstemperaturen i hjemmet, og det vil starte og slukke varmekredsløb N.1 i henhold til de programmerede varmetidspunkter og rumtemperaturer. Installation af varme med gulvvarme SRFC2/EV (blandet kredsløb) Hvis kedlen har tilknyttet gulvvarme SRFC2/EV i varmekredsløb N. 1, sker justering og kontrol af gulvvarmen via kedlens kontrolpanel (se Drift af gulvvame ). E20 fjernbetjening kan bruges til at programmere den ønskede opvarmnings tid og rumtemperatur Funktion med udendørs temperatursensor (Valgfrit) Hvis der er forbundet en udendørs temperatursensor til E20 fjernbetjeningen, kan E20 til enhver tid beregne temperaturen i N.1 varmekredsløbet i forhold til de udendørs vejrbetingelser, med optimal justering af varmeinstallationen med øget komfort i hjemmet, og energibesparelse til følge. Traditionel centralvarme installation (direkte kredsløb) Maksimumtemperaturen og en driftskurve for varmekredsløb N.1, varmetimer og den ønskede rumtemperatur kan vælges med fjernbetjeningen (se den vedlagte 21

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: 30 1810 030 CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere