INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1

2 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken af DOMUSA produkter har du valgt model: Evolution EV FC-D vare nr.: Med en passende hydraulisk installation vil denne oliefyrede kedel levere det ideelle niveau af komfort til dit hjem. Denne manual er en essentiel del af produktet og skal gives til brugeren. Læs omhyggeligt advarslerne og anbefalingerne i manualen, da de indeholder vigtig information om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af installationen. Disse kedler må kun installeres af autoriserede installatører ifølge gældende lov, og i henhold til producentens instruktioner. Opstarten af disse kedler og al vedligehold må kun udføres af autoriseret VVS installatør. Ukorrekt installation af disse kedler kan resultere i skader på mennesker, dyr eller ejendom, og producenten holdes i så fald skadesløs. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BESKRIVELSE AF KOMPONENTER KONTROLELEMENTER. 6 3 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER PLACERING HYDRAULISK INSTALLATION ELEKTRISK FORBINDELSE OLIEINSTALLATION UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT INSTALLATION AF DHW AKKUMULERINGSTANK SANIT (VALGFRIT) ANTI-LEGIONELLAFUNKTION (KUN PÅ AKKUMULERINGSTANK) INSTALLATION AF GULVVARME SRFC2/EV (VALGFRIT) VARMEKREDSLØB N. 2 INSTALLATION (VALGFRIT) UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT SYSTEMDIAGRAM UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT OG LUFTINDTAG HORISONTALT-ARRANGERET COAXIAL UDSTYR(TYPE C 13) UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT OG LUFTINDTAG VERTICALT-ARRANGERET COAXIAL UDSTYR (TYPE C 33) UDSUGNING AF FORBRÆNDINGSPRODUKT GENNEM EKSISTERENDE KANAL(TYPE B 23P) DOBBELTRØR TIL COAXIAL UDSUGNING (KUN TIL 2 AND 3 OF PAGE 8 DIAGRAM) COAXIAL CONDENSATION PIPE ACCESSORIES (KUN FOR MULIGHED 2 OG 3 PÅ SIDE 8 DIAGRAM) FLEKSIBELT RØRTILBEHØR TIL EKSISTERENDE RØGKANAL (KUN FOR MULIGHED1 PÅ SIDE 8 DIAGRAM) PÅFYLDNING AF INSTALLATIONEN DIGITALT DISPLAY VALG AF TEMPERATUR VALG AF KEDLENS KONTROLTEMPERATUR VALG AF VARMTVANDSKONTROLTEMPERATUR (KUN MED AKKUMULERINGSTANK) VALG AF UDLØBSTEMPERATUR PÅ GULVVARME (MEDSRFC2/EV KIT TILVALGT) FUNKTION FUNKTION I KUN VARME MODE FUNKTION MED DHW AKKUMULERINGSTANK SANIT (VALGFRIT) VARMEKREDSLØB N. 2 BETJENING(VALGFRIT) BETJENING AF GULVVARME KIT SRFC2/EV (KUN MED AKKUMULERINGSTANK) EKSTRA FUNKTIONER PUMPE ANTI-BLOKERINGSFUNKTION ANTI-FROSTFUNKTION KEDELTRYK SENSORFUNKTION TELEFONRELÆFORBINDELSE RUMTERMOSTATFORBINDELSE ANTI-LEGIONELLAINFEKTIONSFUNKTION (VALGFRIT) (KUN MED AKKUMULERINGSTANK) E20 FJERNBETJENING (VALGFRIT) FUNKTION UDEN EKSTERN SENSOR FUNKTIONING MED UDENDØRS TEMPERATURSENSOR (VALGFRIT) FUNKTION MED HUSHOLDNINGSAKKUMULERINGSTANK (VALGFRIT) TELEFONRELÆFUNKTION KEDLENS SIKKERHEDSSYSTEM TEMPERATUR SIKKERHEDSLÅS

4 11.2 BRÆNDER SIKKERHEDSLÅS LAVT TRYK SIKKERHEDSLÅS TØMNING AF KEDEL AFBRYDELSE AF KEDEL FØRSTE OPSTART LEVERING AF KEDEL VEDLIGEHOLDELSE AF KEDEL RENGØRING AF KEDEL FOREBYGGELSE AF FROSTSKADER BESKRIVELSE AF KEDELVAND TEKNISKE DATA CIRCULATIONSPUMPE FLOW DIAGRAM DIAGRAMMER OG MÅLINGER ELEKTRISK FORBINDELSESDIAGRAM ELEKTRISK DIAGRAM ALARMKODER BRÆNDER SAMLING OPSTART AF BRÆNDER TILPASNING AF FORBRÆNDINGSBETINGELSER TILPASNING AF OLIETRYK OLIEFORSYNINGSRØRDIAGRAM TEKNISKE SPECIFIKATIONER DRIFTSKURVER DYSER ELEKTRISK LEDNINGSDIAGRAM HURTIG FORBINDELSE FEJL

5 1 BESKRIVELSE AF KOMPONENTER Støbejernskerne. 2.- Rustfri stålkondensator. 3.- Sikkerhedsventil. 4.- Automatisk luftventil. 5.- Ekspansionsbeholder. 6.- Tryksensor. 7.- Cirkulationspumpe (Central). 8.- Cirkulationspumpe. (Varmvand) 9.- Afløbsventil Forseglet brænder. 5

6 2 KONTROLELEMENTER On/Off lampe: Når denne lampe lyser, indikere det at kedlen er i gang. 12. Alarmlampe: Når denne lampe blinker, betyder det at der er sket en alarm- eller en kedelfunktionsudkobling. 13. Digitalt display: Dette er kedlens hovedbetjeningspanel. Det viser de forskellige kedeltemperaturer, installationens tryk og de forskellige alarm koder. 14. Varmelampe: Når denne lampe lyser, viser det at centralvarmetilstanden er valgt, og at kedlen er sat på vintertilstand. 15. Varmtvandslampe: Når denne lampe lyser viser det, at varmtvandstilstand er valgt (den vil kun lyse hvis der er installeret en valgfri varmtvandsbeholder sammen med kedlen). Når kun denne lampe lyser, er kedlen sat i sommertilstand. 16. Valg af kedeltemperatur: Kedeltemperaturen kan til enhver tid ændres. Temperaturvælgeren er en tryk-ind/drejeknap. For at bruge den trykkes knappen ind for at udløse den, og trykkes ind igen for at gemme den valgte temperatur. 17. On/Off knap: Denne knap tænder og slukker kedlen. 18. Indstillings knap: Ved at trykke på denne knap vises de forskellige temperaturer på kedlen på det digitale display. 19. Valg af tilstand: Denne knap er til valg af de forskellige muligheder i kedlens opsætning: centralvarme + varmt vand (vintertilstand), eller kun varmt vand (sommertilstand). Varmtvandsfunktionen kan kun vælges hvis der er installeret en valgfri varmvandsbeholder på kedlen. 20. Valg af varmtvandstemperatur: Denne bruges til at vælge varmtvandstemperaturen (den vil kun tænde hvis der er installeret en valgfri varmvandsbeholder på kedlen). Det er en tryk-ind/drejeknap. For at bruge den trykkes knappen ind for at udløse den, og trykkes ind igen for at gemme den valgte temperatur. 21. Røggassikkerhedstermostat: 6

7 Denne termostat sikrer røggas udblæsningsrørene mod at blive brændt, idet den blokerer kedlen hvis temperaturen overstiger 110 ºC. Denne termostat sikrer kedlen mod overophedning. Den bloker kedlen hvis temperaturen stiger til 110 ºC 22. Kedelsikkerhedstermostat: 3 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Kedlen skal installeres af en autoriseret vvs-installatør i henhold til gældende regler og bestemmelser. Følgende anbefalinger skal dog følges ved installationen: 3.1 Placering Kedlen skal installeres i et tilstrækkeligt ventileret rum. Der skal være adgang til kedlen ovenfra af hensyn til vedligeholdelse. Derfor må den ikke installeres under en fast bordplade eller andet der kan forhindre tilgang til kedlens top. 3.2 Hydraulisk Installation Den hydrauliske installation skal foretages af kvalificeret personel. Den gældende installationslovgivning skal følges, og de følgende anbefalinger skal også følges: - Indersiden af installationens rør skal rengøres omhyggeligt før kedlen tændes. - Vi anbefaler at indsætte afskæringsventiler mellem installationens rør og kedlen for at forenkle vedligeholdelse. - Kondenserings røret skal føres til afløb, da Evolution kedlen er en kondenserende kedel og der kan samles ret meget vand. Det anbefales også, før opstart af kedlen, at fylde kondenseringsafløbet med vand, så røggasserne ikke går denne vej ud. 3.3 Forbindelse til EL-nettet Kedlen er forberedt for tilslutning til ~230 V 50Hz på terminal 1 og 2 på terminal strip J1 (se elektrisk diagram). Husk at tilslutte jordforbindelse. Kedlen er yderligere bestykket med to stik J5 (TA 1 ) og J7 (TA 2 ) til tilslutning af rum termostater til fjernbetjening af hvert varmekredsløb, henholdsvis N1 og N2. For at gøre dette, skal broen der forbinder terminalerne på hvert stik, fjernes, og rum termostaten forbindes her. 3.4 Olie installation Evolution kedlen er forsynet med en forseglet oliebrænder. (10) (se model i Teknisk beskrivelse). For at installere olieforsyningen, se instruktioner for brænder vedlagt denne manual (se afsnit om brænder). Installation af olieforsyning og opstart af brænderen skal udføres af autoriseret personel. 3.5 Forbrændingsudsugning Installationen af udsugning af forbrændingsprodukter skal udføres af autoriseret personel, og skal følge anbefalingerne i den gældende lovgivning og måleskemaer. 7

8 Evolution kedler er balancerede røggas oliekedler, så udledningen af forbrændings produkter sker gennem en udsugning og et luftindtag udefra. Det anbefales at placere udsugningen udendørs i henhold til data i følgende figurer og skema: Minimum Placering af udsugningsrør afstand mm A under en gesims 300 B mellem to horisontalt anbragte rør 1000 C fra det nærmeste vindue 400 D mellem to vertikalt anbragte rør 1500 E fra det nærmeste ventilationsgitter 600 F under en altan (*) 300 G under et vindue 600 H under et ventilations gitter 600 I på en udbygning på en bygning 300 J fra et hjørne på en bygning 300 K fra gulvet 2500 L fra et vertikal / horisontalt anbragt udløb eller rør (**) 300 M fra facade i en afstand af 3 meter fra gas udblæsning 2000 N som den foregående, men med åbning 3000 (*) For så vidt balkonens bredde ikke overstiger 2000 mm. (**) Hvis rørets materiale er følsomt overfor røggas, skal denne afstand være større end 500 mm. OBS: Alle fittings der bruges til forbrændings udsugning og luftindtag skal være de af Domusa anbefalede fittings. 8

9 3.6 Installation af varmtvands beholder (Valgfrit) Fremgangsmåden for korrekt elektrisk installation af en varmvandsbeholder sammen med Evolution EV FC-D kedlen, er som følger: - Afbryd EL-forbindelsen til kedlen. - Forbind den varmtvandssensor, som blev leveret sammen med kedlen, til stik J3 (terminal 13 & 14). For at gøre dette, skal du først fjerne modstanden (Ra), som er forsynet fra samme (se Elforbindelsesdiagram ). - Indsæt temperaturføleren i følerholderen i varmvandsbeholderen. - Kedlen forsyner som standard pumpe til varmvandsbeholderen, som er forbundet med komponentens stik J2 (BV; terminal N & 5) (Se Elforbindelsesdiagram ). Af samme grund er det ikke nødvendigt at lave elforbindelse af pumpen i forbindelse med en varmvandsbeholder. For at lave den hydrauliske installation korrekt, følg installationsvejledningen til varmvandsbeholderen omhyggeligt. 3.7 Anti-legionellafunktion (kun på varmvandsbeholder) Evolution EV FC-D kedlen tillader aktivering af legionella forebyggelsesfunktion på varmvandsbeholder til parcelhus brug. Denne funktion bør kun aktiveres af autoriseret personel. Denne funktion aktiveres ved at skifte kedelmodeltasten i displayet, som er placeret indvendigt i kontrolpanelet på kedlen. Før der foretages arbejde indvendigt i kedlen skal strømmen til kedlen afbrydes. For at aktivere anti-legionellafunktionen skal kedels kabinet fjernes og ved hjælp af en skruetrækker, løsnes de to skruer i kabinettet på kontrolboksen. Når kabinettet er fjernet, er der adgang til displayets eltavle. Det indeholder programmeringsafbryderne. Anti-legionellafunktionen vælges ved at placere afbryder n. 4 i ON position (se El-diagram ). 3.8 Installation af Gulvvarme (Valgfrit efter gulvvarmeproducentens anvisninger) 3.9 Varmekredsløb N. 2 installation (Valgfrit) Alle modeller af Evolution EV FC-D kedler er bestykket med en cirkulationspumpe, der er forbundet til varmekredsløb N. 1 (BC 1 ). I tillæg er alle modeller forberedt til at styre en sekundær cirkulationspumpe på varmekredsløb N. 2 (BC 2 ). Den hydrauliske installation af varmekredsløb N.2 skal udføres ved at bruge det valgfrie varmeudtag (IC'), placeret på bagsiden af kedlen. Hvis kedlen er udstyret med et gulvvarmesystem kit SRFC2/EV, skal returløbet på varmekredsløb N. Forbindes i det valgfrie udtag og retur placeret i kittet. Cirkulationspumpen på varmekredsløb N.2 skal elektrisk forbindes mellem stik nr. N og 6 på komponentens stik J2 (se Elforbindelsesdiagram ). 9

10 4 FORBRÆNDINGSUDBLÆSNING 4.1 Forbrændingsudblæsningssystemdiagram 10

11 1 (*) 2 Evolution 30 FC-D Fleksibel 125 Fleksibel 110 koaksial 100/150 længde max. 11 m 10 m 7 m Evolution 40 FC-D Fleksibel 125 koaksial 100/150 Note: 1 længde max. 9 m 5 m 90º vinkel (eller 2x 45º vinkel) udgør 1m. rør. 1 meter horisontal rør udgør 2m. vertikal rør. Det anbefales at røggas udsugnings røret vinkles skråt opad 2º til 3º for at forhindre vand og kondensat i at løbe ind udefra. (*)I ydelse B23P må luft hindres adgang til kedlen. Hvis du installere et rør på version B23P til det udvendige luftindtag, skal du trække længden af den tilladte højde normeret til 1 meter horisontalt med 2 meter vertikalt. F.eks. hvis du forbinder 1 meter rør med en diameter på 100, må den maximale højde på en Evolution EV 30 FC-D inklusiv bøjninger ikke overstige 6 meter vertikalt i stedet for 8 meter hvis aftrækket er i rummet Forbrændingsudsugning og luftindtag horisontalt arrangeret koaksialudstyr. Anvendes ikke i Danmark 4.3 Forbrændingsudblæsning og luftindtag vertikalt arrangeret koaksialt udstyr. Anvendes ikke i Danmark 4.4 Forbrændingsudblæsning via et eksisterende rør (type B 23P ) En eksisterende individuel røgkanal kan bruges til Ø110 fleksible rør til udledning af forbrændings produkter, med Ø110 vægmonteret indtag (Kode CGAS eller CGAS000248). For at tillade luftindtag, monter gitteret til luftindtag til kedlen (Kode TGAS000003). Hvis du installerer et rør udefra til luftindtag, skal dennes længde trækkes fra den tilladte højde normeret til 1 horisontal meter for hver 2 vertikale metre. Den maximale vertikale længde regnet fra kedlen inklusive enden af kittet, er 10 meter ved Ø110 og 11 meter ved Ø125. Hver 90º bøjning, eller to 45º bøjninger, reducerer den tilladte længde med 1 meter og 1 meter horisontal rør udgør 2 meter vertikalt rør. Det anbefales at røggas udledningsrøret monteres skråt opad med 2º til 3º for at forhindre vand og kondensat i at løbe ud af røret udvendigt. Dobbeltrør til koaksial udblæsningsomformning (kun til valg 2 og 3 på side 8 diagram) 11

12 Kedlen Evolution leveres forberedt for udblæsning af forbrændingsprodukter og luftindtag ved hjælp af et system af dobbeltrør med Ø100 til forbrændingsudblæsning. Hvis du vil udføre forbrændingsudblæsning med koaksialt rør med Ø100/150, skal du bruge et kit adapter til koaksialt rør eller Ø100/150 (kode CGAS000282). Kit adapter til koaksial rør 100/150 Cod. CGAS Omformningen kan udføres på to måder: 1. Udgang bagpå: det vil være nok at adskille forbrændingsluftindtaget på kedlen, skrue de tre skruer af, montere adapteren i røggasudgangen på kedlen bagvendt og bruge det fleksible rør til luftindtag, forbind det til adapteren. 2. Sideværts eller ovenfra: Det skal udføres på samme måde, men for at montere adapteren sideværts er det nødvendigt at montere en bøjning på 90º Ø100 (kode CGAS000267) til Ø100/150 adapter, før adapteren i røggasudgangen. På følgende illustration kan begge måder ses: Forbrændingsluftindtag Udtag bagtil 90º Bøjning Sideværts udtag 12

13 4.5 Koaksial kondenserings rør tilbehør (Lodret balanceret aftræk) Evolution EV FC-D Beskrivelse Ø Kode Vare nr. Vertikalt udtag 100/150 CGAS Horisontalt udtag 1m. 100/150 CGAS N/A Koaksial 90º bøjning 100/150 CGAS Koaksial 45º bøjning 100/150 CGAS m koaksial forlænger 100/150 CGAS ,5 m koaksial forlænger 100/150 CGAS Fladt tag sort tegl 100/150 CGAS Taginddækning sort tegl (25º - 45º) Taginddækning sort skifer tegl(25º - 45º) Kit til adapter til koaksialt system 150 CGAS CGAS N/A 100/150 CGAS Kit adapter til koaksialt system: - 90º bøjning - Adapter 100/150 CGAS CGAS º bøjning 100 CGAS

14 4.6 Fleksible rør tilbehør til eksisterende røg kanal (kun til valg 1 på side 8 diagram) PPTL fleksible rør til installation i B23P Beskrivelse Ø Kode Vare nr. Sort vægmonteret tilførselskit PPTL 110 CGAS Okkerfarvet vægmonteret tilførselskit PPTL 110 CGAS N/A B C Vægmonteret tilførselskit (110/125 adapter er inkluderet til fleksibel forbindelse) Adapter PPTL Nødvendig til kit B23p Kan kun installeres vertikalt Adapter excentrisk For at lette tømningen af kondensat i horisontal position 125 CGAS N/A 100/110 CGAS N/A 100/110 CGAS F Bøjning 100 CGAS N/A E 87º bøjning PPTL 110 CGAS E 45º bøjning PPTL 110 CGAS D 1 m rør PPTL 110 CGAS D 0,5 m rør PPTL 110 CGAS Luftindtagsgitter til luftindtag Obs:(Nødvendig på Installation B23p) 80 TGAS N/A 232 mm. forlænger med forbindelse til forbrændingsanalyse CGAS N/A G Flex-flex adapter 110 CGAS m fleksibel 110 CGAS I 25 m fleksibel 110 CGAS H Boks indeholdende 6 enheder 110 CGAS CGAS N/A 14

15 5 PÅFYLDNING AF INSTALLATIONEN Der skal sørges for en påfyldningsventil til påfyldning af installationen. Installationen skal påfyldes ved hjælp af denne ventil indtil et tryk på 1 1,5 bar opnås i venstre side af displayet. Påfyldning skal ske langsomt, og kappen på den automatiske luftventil (4) skal være løsnet så luft kan komme ud af installationen. Resten af installationen skal også tømmes passende for luft ved hjælp af de dertil installerede luftventiler. Når installationen er fyldt op, lukkes påfyldningsventilen. Evolution kedler har indbygget en tryksensor (6), der kontrollere trykket i installationen. Hvis installationens tryk falder til under minimumstrykket på 0,5 bar, vil kedlen ikke tænde og en lav tryk-alarm vil dukke op i displayet ("AP"). OBS: At starte kedlen uden vand kan resultere i store skader. 6 DIGITALT DISPLAY Evolution kedlen er elektronisk og indeholder et digital display (13), der viser de aktuelle temperaturer, kontroltemperaturerne og trykket i installationen. Når displayet er i stand by, vises trykket i venstre side af displayet (i bar), og den aktuelle temperatur i kedlen vises til højre i displayet (i ºC). Ved at trykke på indstillingsknappen under displayet, kan de øvrige valgmuligheder i displayet ses som følger: Digital display Indstillingsknap Tryk på indstillingsknappen (set) gentagne gange for at vælge de forskellige muligheder i displayet. Når det ønskede valg er foretaget, vil det vende tilbage til standby efter 10 sekunder. Nedenstående skema viser de forskellige muligheder i displayet: bar ºC T 1 63 T2 45 T3 35 Standby. Trykket vises til venstre, og den aktuelle kedeltemperatur vises til højre. Den aktuelle kedel temperatur. Den aktuelle varmtvandstemperatur (med varmvandsbeholder). Aktuel fremløbstemperatur på gulvvarme. (kun valgmulighed SRFC2/EV) TC 70 Kedeltemperatur vælges ved at bruge den tilsvarende knap (16). A( 45 TR 35 Varmtvandstemperatur vælges ved at bruge den tilsvarende knap (20) (med varmvandbeholder). Kontrol flowtemperatur til gulvvarme vælges ved at bruge den tilsvarende knap (16). (kun valgmulighed SRFC2/EV) SP 1.5 Aktuelt kedeltryk, målt af tryksensor (6). 15

16 7 VALG AF TEMPERATUR 7.1 Valg af kedlens kontroltemperatur TC 70 Den ønskede kedelarbejdstemperatur vælges ved at bruge trykknappen som vist på tegningen. Tryk let på knappen for at udløse den. For at trykke den tilbage, tryk på knappen til den låser. Trykknappen drejes for at vælge den ønskede temperatur. "tc" vil dukke op i displayet og du kan se den valgte kontroltemperatur. Når du har valgt den ønskede temperatur, tryk da på knappen igen. Displayet vil vende tilbage til standby efter 10 sekunder. Kedlens kontroltemperatur kan også vælges ved at gennemse med kontrolknappen indtil tc dukker op i displayet. Når det dukker op drejes trykknappen for at vælge den ønskede temperatur. Kedlens kontroltemperatur kan vælges indenfor o C.. Model Evolution kedler er kondenserende kedler, og for at opnå maksimum kedelydelse og energibesparelse, anbefales det at vælge en kontroltemperatur på o C, forudsat at det installerede varmesystem og isoleringen af dit hjem tillader dette. 7.2 Valg af varmtvandskontroltemperatur (kun med varmvandsbeholder) A( 4 5 Den ønskede varmtvandstemperatur vælges ved at bruge trykdrejeknappen som vist på billedet. Tryk let på knappen for at udløse den, og for at fastlåse den ind igen, trykkes der på knappen til den låser. For at vælge den ønskede temperatur, drej trykknappen. AC dukker op på displayet og den valgte kontroltemperatur kan ses. Når du har valgt temperatur, tryk knappen ind igen. Displayet vil vende tilbage til standby status efter 10 sekunder. Den tilladte varmtvandstemperatur kan vælges indenfor o C. Varmtvandskontroltemperaturen kan også vælges ved at gennemse med kontrolknappen indtil valget AC dukker op. Når dette valg dukker op I displayet, drej da trykknappen for at vælge den ønskede temperaturer. 16

17 7.3 Valg af gulvvarmefremløbstemperatur (medsrfc2/ev kit) TR 3 5 Når der sammen med kedlen er installeret det valgfrie gulvvarmekit, SRFC2/EV, kan den ønskede fremløbstemperatur på installationen vælges ved at bruge trykknappen som vist i figuren ovenfor. Tryk knappen let ind for at udløse denne, og for at fastlåse den ind igen, tryk da på knappen til denne låser. For at vælge den ønskede temperatur drejes knappen, tr dukker på displayet og du kan se den valgte fremløbstemperatur. Når du har valgt den ønskede fremløbstemperatur, tryk da knappen ind igen. Displayet vil vende tilbage til standby status efter 10 sekunder. Installationens fremløbstemperatur kan også vælges ved at gennemse med kontrolknappen indtil tr dukker op i displayet. Drej da trykknappen for at vælge den ønskede temperatur. Fremløbstemperaturen kan vælges indenfor et spænd fra 0 til 45 0 C. For at opnå optimal ydelse af gulvvarmesystemet anbefaler vi at vælge en fremløbstemperatur, der ligger mellem C, forudsat at det installerede varmesystem og dit hjems isolering tillader dette. 8 FUNKTION Evolution EV FC-D kedlen er som standard kun udstyret til at producere centralvarme (Varmekredsløb N. 1). Der kan til - vælges en en-families varmtvandsbeholder, og/eller et gulvvarme kit (SRFC2/EV), og eller et sekundært varmekredsløb. N. 2 kan installeres for at udstyre installationen med flere muligheder. 8.1 Funktion i kun centralvarme -tilstand I denne tilstand skal den ønskede fremløbstemperatur vælges for kedlen, og temperaturen på rumtermostaten N.1 (TA1) eller E20 fjernbetjening (hvis apparatet er udstyret med en sådan). Brænderen og pumpen på varmekredsløb N.1 (BC 1 ) vil begynde at arbejde indtil den valgte fremløbstemperatur på kedlen er opnået i installationen (eller på rumtermostaten N.1, hvis apparatet er udstyret med en sådan). Når temperaturen i installationen falder til under den valgte kedeltemperatur, vil brænderen starte varmecirkulationen op igen. 8.2 Funktion med enfamilies varmvandsbeholder (Valgfrit) Evolution EV FC-D-kedlen kan installeres med en varmvandsbeholder, som har et ekstra følerlomme, til at producerer varmt vand. For at opnå en korrekt montering, skal 17

18 monteringsvejledningen følges omhyggeligt, og Installationsvejledningen i denne manual læses omhyggeligt. Der er to forskellige funktionstilstande. De kan vælges ved at bruge tilstandsvalgknappen, som vist på tegningen. Valget vises med de to tilstandslamper til højre på displayet Vintertilstand I denne tilstand kan kedlen varme installation op samtidig med at den producer varmt vand. For at vælge denne tilstand, tryk på tilstandsvalgknappen indtil de to tændlamper (14) (15) lyser. Brænderen og varmtvandspumpen vil starte. Når varmvandsbeholderen når den valgte fremløbstemperatur, er den klar til at varme centralvarme kredsløbet op, og centralvarme pumpen starter samtidig med at varmtvandspumpen stopper. Brænderen stopper når kedlen når den ønskede fremløbstemperatur. Når rumtemperaturen når den temperatur, der er valgt på installationens rum termostat (hvis der er en), vil centralvarme pumpen stoppe. Sommertilstand I denne tilstand vil kedlen kun levere varmt vand. For at vælge denne tilstand, tryk da på tilstandsvalgknappen indtil den nederste tændlampe lyser (15). Brænderen og varmtvandspumpen vil køre indtil varmvandsbeholderen når den ønskede fremløbstemperatur. 8.3 Varmekredsløb n. 2 betjening (Valgfrit) Alle modeller af Evolution EV FC-D kedler er forberedt ved tilvalg til at kunne styre et sekundært varmekredsløb. For at kunne installerer hydraulikken til dette sekundære kredsløb korrekt, skal instruktionerne i afsnittet Varmekredsløb N.2 installation følges omhyggeligt. Varmekredsløbet N. 2 arbejder med kedelfremløbstemperaturen valgt i parameteren tc, og med temperaturen valgt på rum termostaten N.2 (TA2) (hvis denne er tilsluttet). Brænderen vil arbejde indtil den valgte kedelfremløbstemperatur er opnået i installationen og varmepumpen på varmekredsløb N.2 (BC 2 ) vil køre indtil den valgte temperatur på rumtermostat N.2 er opnået i installationen (hvor denne anvendes). Når installationstemperaturen er lavere end den valgte kedelfremløbstemperatur, starter brænderen igen og påbegynder en ny varmecirkulation. 18

19 8.4 Betjening af gulvvarme SRFC2/EV (Valgfrit) Evolution EV FC-D kedlen kan installeres med et gulvvarmekredsløb, SRFC2/EV (monteret på varmekredsløb N. 1). Dette kredsløb består hovedsageligt af en motoriseret 3-vejs blandeventil og en gulvvarmefremløbstemperatursensor. For at installere det korrekt, følg omhyggeligt installations- og forbindelsesinstruktionerne, der er leveret sammen med kredsløbet. Gulvvarmekredsløbet styres af den elektroniske kedelstyring. Temperaturen justeres ved hjælp af installationens fremløbssensor, ved at vælge fremløbstemperaturen på kedlens styreenhed på kontrolpanelet. Det kan justeres mellem 0 og 45 0 C. I denne betjeningstilstand vælges fremløbstemperaturen af den elektroniske kontrol til 75 0 C ved default, og installationens fremløbstemperatur kan justeres ved at dreje på blandingsventilen. TC 7 5 Kedlens fremløbstemperatur kan ændres ved at gennemse med kontrolknappen indtil valget tc dukker op i displayet. Når det dukker op, tryk da kontrolknappen ind og hold den inde I 5 sekunder indtil symbolet tc begynder at blinke. Tryk derefter gentagne gange på kontrolknappen for at hæve fremløbstemperaturen. Når den ønskede temperatur er valgt, tryk da på kontrolknappen og hold den nede I 5 sekunder igen indtil den holder op med at blinke. Den valgte værdi gemmes i hukommelsen. 9 EKSTRA FUNKTIONER Evolution EV FC-D kedlen er udstyret med en elektronisk kontrol til effektiv regulering af automatisk kedelbetjening. Den indeholder også følgende ekstra kontrolfunktioner: 9.1 Anti-blokerings funktion af pumpen Denne funktion forhindrer blokering af cirkulationspumpen hvis pumpen ikke har været i drift i en længere periode. Dette system forbliver aktiveret mens kedlen er tilsluttet el-nettet. 9.2 Anti-frost funktion Denne funktion beskytter kedlen mod at fryse i frostvejr. Hvis kedeltemperaturen falder til under 6 0 C, vil centralvarme cirkulationspumpen starte op. Hvis kedeltemperaturen fortsætter med at falde og når ned på 4 0 C, vil brænderen starte op, og begynde at varme installationen op. Når denne funktion er blevet aktiveret, vil den forblive aktiveret indtil kedlen når en temperatur på 8 0 C. Dette system forbliver på standby så længe kedlen er tilsluttet el-nettet. 9.3 Kedeltryksensor funktion Denne funktion forhindrer kedelfejl pga. lav vandstand og for højt tryk i kedlen. Trykket måles af en tryksensor (5), og dens værdi fremgår af kontrolpanelets display. Hvis trykket falder til under 0,5 bar vil den elektroniske kontrol afbryde kedlen og aktivere en alarm i displayet. Når kedeltrykket er på 2,5 bar vil en alarmlampe (12) begynde at blinke for at advare om at trykket er for højt. I så fald anbefaler vi at tilkalde teknisk assistance, og delvist at tømme kedlen. 19

20 9.4 Telefonrelæ forbindelse Evolution kedlen er designet til at tilkoble et telefonrelæ for at kunne til- og frakoble kedlen. Denne funktion gør det muligt at fjernbetjene kedlen hvorend man befinder sig ved hjælp af et telefonopkald. Relæet er forbundet til kedlen via et stik (J6) (se Elektrisk forbindelsesdiagram). Når telefonrelæet lukker, starter kedlen, og når relæet åbner, slukker kedlen, mens anti-frostbeskyttelsen og anti-blokeringen af pumpen forbliver aktiveret. 9.5 Rum termostat forbindelse Kedlen har to stik J5 og J7, der er forberedt for tilslutning af rumtermostater eller rumtimere (TA 1 ) og TA 2, se Eletrisk forbindelsesdiagram ), der kontrollere opvarmningen af hvert kredsløb afhængig af indendørstemperaturen i huset. For at tilslutte disse tages broen af stikkene J5 og J7 og rumtermostaterne N.1 eller N.2 forbindes, afhængig af om det er varmekredsløb N.1 eller N.2. Installation af en rumtermostat vil optimere installationens funktion, tilpasse varmen til behovene i dit hjem og skabe øget komfort. Det vil også, hvis termostaten kan programmeres til timestyring, kunne tilpasse varmesystemet til de timer i døgnet hvor installationen er i brug. 9.6 Anti-legionella smittefunktion (valgfrit) (kun med varmvandsbeholder) Denne valgfrie funktion forhindrer bakterien, der forårsager legionella smitte, i at udvikle sig i det varme vand opsamlet i varmvandsbeholderen. Hver 7. dag hæves vandtemperaturen i det varme vand i varmvandsbeholderen til 70 0 C for at slå sådanne bakterier ihjel. Denne funktion vil kun være aktiveret når kedlen er i funktion med hovedkontakten sat på I. Kedlen leveres med denne funktion inaktiveret. For at aktivere denne funktion, læs omhyggeligt afsnittet Installationsinstruktioner. Vi anbefaler at aktivering af denne funktion kun udføres af autoriseret personel. 20

21 10 E20 FJERNBETJENING (EKSTRA KØB) Det er et ekstra køb, hvis man vil have en fjernbetjening E20 leveret sammen med Evolution EV FC-D-kedlen. Fjernbetjeningen kan bruges til at styre kedlen fra ethvert sted i huset. Fjernbetjeningen E20 er i stand til at styre kredsløb N.1 og produktionen af varmt vansbeholderen i kedlen. Fjernbetjeningen gør det muligt at programmere de komfortable timer på varmekredsløb N.1, idet det justere installationen til de specifikke krav i hjemmet ved at måle rumtemperaturen og efterfølgende tilpasse installationens temperatur. Fjernbetjeningen kan også til enhver tid bruges til at justere fremløbstemperaturen på det varme vand og centralvarme kredsløbet (ved valg af varmvandsbeholder), og til at se de forskellige kedeldriftsparametre. Det advarer også om enhver driftsforstyrrelse, der påvirker kedlen. Man kan også vælge at forbinde E20 fjernbetjeningen til en udendørs sensor til at måle udendørstemperaturen. Ved installation af denne mulighed, kan fjernbetjeningen til enhver tid justere komforten i hjemmet på varmekredsløb N.1 afhængig af vejret, optimere brændstofforbruget og varmen indendørs i hjemmet. Når der er tilknyttet en E20 fjernbetjening til kedlen, er kontrollen af kedlen kun muligt ved hjælp af fjernbetjeningen. De forskellige kedeltemperaturer der kan vælges, kan kun ændres ved hjælp af fjernbetjeningen. Den er nem at installere. Det kræver kun to ledninger til kommunikation mellem kedlen og E20-styringen. Den er forbundet til kedlen ved at forbinde de to ledninger på klemliste J4 (se Forbindelsesdiagram). For korrekt installation og funktion, læs omhyggeligt de vedlagte instruktioner til fjernbetjeningen. De følgende afsnit indeholder en generel forklaring om de forskellige drift typer og muligheder I E 20 fjernbetjeningen Funktion uden ekstern sensor Traditionel centralvarme installation (direkte kredsløb) Maksimum temperatur i varmekredsløbet N.1, tid med varme og ønskede rumtemperaturer kan vælges med fjernbetjeningen. E20 vil beregne den til enhver tid nødvendige kedeltemperatur, afhængig af indendørstemperaturen i hjemmet, og det vil starte og slukke varmekredsløb N.1 i henhold til de programmerede varmetidspunkter og rumtemperaturer. Installation af varme med gulvvarme SRFC2/EV (blandet kredsløb) Hvis kedlen har tilknyttet gulvvarme SRFC2/EV i varmekredsløb N. 1, sker justering og kontrol af gulvvarmen via kedlens kontrolpanel (se Drift af gulvvame ). E20 fjernbetjening kan bruges til at programmere den ønskede opvarmnings tid og rumtemperatur Funktion med udendørs temperatursensor (Valgfrit) Hvis der er forbundet en udendørs temperatursensor til E20 fjernbetjeningen, kan E20 til enhver tid beregne temperaturen i N.1 varmekredsløbet i forhold til de udendørs vejrbetingelser, med optimal justering af varmeinstallationen med øget komfort i hjemmet, og energibesparelse til følge. Traditionel centralvarme installation (direkte kredsløb) Maksimumtemperaturen og en driftskurve for varmekredsløb N.1, varmetimer og den ønskede rumtemperatur kan vælges med fjernbetjeningen (se den vedlagte 21

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere