FIND VEJ GENNEM DINE PROJEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIND VEJ GENNEM DINE PROJEKTER"

Transkript

1 FIND VEJ GENNEM DINE PROJEKTER KURSER I PROJEKTLEDELSE 2006

2 OM PROJEKTARBEJDSEN Teknologisk Institut har i mange år arbejdet med projektarbejdsformen. Det være sig som projektledere og undervisere. Projektarbejdsformen vinder mere og mere frem i Danmark og bliver en af de mest vindende arbejdsformer i fremtiden. Der er mange årsager til at formen vælges, deriblandt en meget omskiftelig tilværelse, hvor vi hele tiden skal omstille os til nye produkter/services på grund af globalisering. Projektarbejdsformen er efterhånden også etableret i uddannelsesinstitutioner, hvorved mange unge efterspørger arbejdsformen, når de kommer på arbejdsmarkedet. Endvidere er arbejdsformen meget resultatorienteret, hvorved der kræves et højt samarbejdsniveau og kommunikation. Med andre ord indeholder projektarbejdsformen mange discipliner som skal håndteres for at få succes. Teknologisk Institut har afholdt mange kurser for at kunne klæde nye og mindre trænede projektledere på. Vi har gennem årene udbygget en palet af kurser, som vi mener, er dækkende for træning af en projektleder. Vi har valgt at opbygge et forløb, hvor der er mulighed for at plukke netop de kurser, som du har brug for. Dette betyder, at du ikke behøver at have deltaget i et kursus før et andet. Grundtanken er, at kurset Projektledelse indeholder alle de væsentlige elementer i arbejdsdisciplinen, hvorefter du kan vælge at fordybe dig i et af de efterfølgende kurser. Vi har valgt at afholde de fleste kurser med 1 til 2 dages varighed. Mange har svært ved at trække flere dage ud af deres kalender, og vi kan med gode undervisere/instruktører give dig et godt udbytte på denne måde. OM PROJEKTARBEJDSEN FIRMAKURSER Vi afholder naturligvis også firmakurser, hvor vi tilretter kurset efter jeres ønsker og behov. Kurset kan opbygges med konkret vægt på direkte implementering i organisationen, således at virksomheden over et tilpasset forløb bliver mere projektorienteret. Vi tilbyder også individuel sparring og coaching af projektlederen.

3 KURSUSNR PROJEKTLEDELSE Projektledere og projektmedarbejdere, der er ansvarlige for projektopgaver eller som deltager i projektorienterede arbejdsgrupper. Kurset indeholder værktøjer som introduceres og prøves i plenum og grupper. Vi anvender cases, opgaver, erfaringsudveksling og rollespil til illustration af realistiske situationer. Virksomheden får stadig flere ikke-rutineopgaver, som stiller krav til nytænkning og forandringsvilje. Opgaver, der ofte bedst løses ved oprettelse af projektgrupper. Succesen af et projekt afhænger af, hvordan projektlederen udfylder sin rolle. Der er behov for personer med kendskab til arbejdsformen, og som forstår projektlederrollen. Hvad er projekter? Metoder til projektstyring/it Ressource/økonomiske overvejelser Forventninger til projektdeltagere Interessenter og kommunikation Projektlederens mange roller Vi anvender cases, opgaver, erfaringsudveksling og rollespil til illustration af realistiske situationer Et godt overblik over projektledelse Større forståelse for arbejdsformen Kendskab til mange praktiske projektværktøjer/-metoder Viden om, hvordan du kan styre, planlægge og kommunikere bl.a. ved hjælp af IT-værktøjer Indsigt i projektlederens mange roller civilingeniør, HD samt autoriseret i MBTI og Teamkompas. Har fungeret som rådgiver og underviser i 15 år, har kørt over 100 kursusforløb i projektledelse september 2006, Taastrup oktober 2006, Vejen november 2006, Taastrup Kr ,-

4 PROJEKTLEDEREN SOM COACH Projektledere, der ønsker indsigt i, hvordan coaching kan øge evnen til at fastholde et højt samarbejdsniveau og en god kommunikation. Kurset varierer mellem oplæg, erfaringsudveksling og øvelser. Du træner dig selv i rollen som coach, indhenter erfaring fra coaches perspektiv og giver andre feedback på øvelser. Som projektleder skal du motivere dine projektdeltagere, du skal sikre et godt samarbejdsklima i teamet og du skal stå for den gode kommunikation. Med coaching som redskab vil du erfare, at du trænger bedre igennem indenfor disse områder. Du vil opleve en større bevidsthed om personlige forcer, der kan bruges til at kompensere for dine mindre stærke områder. Overblik over forskelle i coachingfeltet Erkendelse af hvad coaching kan og ikke kan bruges til Kendskab til coachingteknikker Træning i rollen som coach Sparring på dine evner som coach Lære at kende sine svage sider Håndtere et stort pres Indsigt i, hvornår du kan bruge coaching Erfaring med brug af coachingteknikker Øget lytte- og spørgekompetence Viden om anvendelse af coaching som projektledelsesværktøj Fokus på dine personlige styrker og udviklingsområder som coach Øget empati og gennemslagskraft KURSUSNR Betina Astrup Clemmensen cand.merc. og uddannet Coach. Arbejder med rådgivning og undervisning inden for karriererådgivning, medarbejderudviklingssamtaler, rekruttering, videndeling og coaching. Certificeret i testværktøjet HBDI og Belbins Teamroller november 2006, Taastrup Kr ,-

5 KURSUSNR PROJEKTSTYRING Alle som ønsker at få ny inspiration om mulige planlægningsredskaber eller metoder fra bl.a. USA. Kurset gennemgår forskellige metoder til håndtering af projektstyringsdisciplinen under projektledelse samt øvelser i grupper og i plenum. Projektarbejdsformen er meget populær og vil fremover blive mere anvendt, desværre melder mange tilbage, at de har meget svært ved at styre et projekt. Vi arbejder med nye koncepter fra bl.a. USA, som giver gode resultater. Projektstyring er en meget vanskelig disciplin, da mange elementer i sidste ende kan forskyde en god projektplan. Projektlederens organisatoriske konditioner Planlægning, registrering, kontrol og opfølgning Planlægningsniveau og usikkerhedsmomenter Faste holdepunkter, milepæle og afrapportering Styringskoncepter fra bl.a. England og USA Illustrative øvelser Indsigt i valg af mulige værktøjer til styring af projektet Øvelse i at styre et projekt og tage handling Nye værktøjer/koncepter fra bl.a. USA Planlægningsteknikker Projektstyring og den nødvendige kommunikation civilingeniør, HD samt autoriseret i MBTI og Teamkompas. Har fungeret som rådgiver og underviser i 15 år, har kørt over 100 kursusforløb i projektledelse. Niels Gottlieb sektionsleder. Efter en 15 årig militær karriere, der sluttede med rang af kaptajn, valgte han at søge udfordringer i den civile verden med masser af ledelseserfaring. 6. december 2006, Århus Kr ,-

6 PERSONLIG UDVIKLING SOM PROJEKTLEDER Nye og erfarne projektledere, der ønsker at styrke deres personlige kompetence som projektledere. Før kursets start besvarer du persontypetesten MBTI. Din profil indgår i den feedback, du får om håndteringen af opgaverne, som er simulerede, men virkelighedsnære projektsituationer. Kurset inkluderer en opfølgende coachsamtale. Som projektleder har du ansvaret for projektets succes og skal kunne kommunikere, løse konflikter, vise gennemslagskraft og håndtere forandringer og skiftende arbejdsvilkår. Det stiller krav til situationsfornemmelse og personlig handlekraft - og det er, hvad kurset giver dig træning i. Træningssituationerne tilpasses i forhold til deltagernes input. Projektlederens organisatoriske vilkår Personlig gennemslagskraft Motivation og kommunikation i projektteam Overvindelse af modstand og behandling af problemer og kriser MBTI som forståelsesramme for egen og andres adfærd Træning i projektledelsessituationer Personlig handlings- og udviklingsplan Viden om centrale, organisatoriske og psykologiske faktorer i projektledelse Viden om din personlige kapacitet som projektleder - din personlighedstype og adfærd Indsigt i hvordan du bearbejder informationer og træffer beslutninger Kendskab til hvordan du påvirker dine arbejdsvilkår så negative konsekvenser undgås KURSUSNR Henning Fogh Jensen cand. merc. og chefkonsulent. Autoriseret i MBTI og Belbins Teamroller. Arbejder med rådgivning og undervisning inden for fleksibilitet, forandringsog projektledelse, personlig udvikling samt ledelse og udvikling af team september 2006, Århus Kr ,-

7 KURSUSNR RISIKOSTYRING I PROJEKTER Nye og erfarne medarbejdere, der ønsker indsigt og øvelse i, hvordan risikostyring kan hjælpe projektet frem til de ønskede forventninger. Kurset varierer mellem oplæg/værktøjer, videoindslag, erfaringsudveksling og øvelser. Du træner dig i bedre håndtering af usikkerhed i projekter og vurdering af dilemmaet risiko/ chance. Som projektleder bør du træne og have fokus på de aktiviteter og processer, der kan stoppe projektets fremdrift. Risikostyring er rettet mod, hvad der kan ske fremover for projektet, hvor traditionel projektstyring bygger på, hvad der er sket. Vi arbejder med de grundlæggende værktøjer og ser på, hvordan forskellige brancher arbejder med risikohåndtering. Overblik over de traditionelle vinkler på risikostyring Gennemgang og træning i grundlæggende værktøjer Organisering Afprøvning af risikostyring i praksis - øvelse Hvordan gør de i forskellige brancher - videointerview og diskussion i plenum God indsigt i grundlæggende værktøjer Større fortrolighed med risikostyring Et bedre overblik over kriser i projekter Mulighed for at vælge fremgangsmåder for håndtering af konflikter i projekter Erfaring og fortrolighed i anvendelse af et af de globalt mest anvendte risikoskemaer EricRasmussen civilingeniør, HD samt autoriseret i MBTI og Teamkompas. Har fungeret som rådgiver og underviser i 15 år, har kørt over 100 kursusforløb i projektledelse. Povl Holm Nielsen B.Sc. Tidligere ansat hos Radiometer og LK. Fra 1987 ansat som konsulent på Teknologisk Institut og arbejder med optimering af udviklingsforløb hos virksomheder. 12.december 2006, Århus Kr ,-

8 STYRK DIN GENNEMSLAGSKRAFT SOM PROJEKTLEDER Projektledere og projektkoordinatorer, der skal kunne påvirke andre mennesker i eller uden for virksomheden. Alle, der ønsker at øge deres personlige gennemslagskraft. Kurset består af en kombination af oplæg, analyser og individuelle øvelser i mindre grupper. I dit daglige arbejde er du i kontakt med en række forskellige mennesker, som du skal kunne påvirke og opnå resultatet sammen med. Men folk er ikke ens, og det vil derfor kræve forskellige indflydelsesstrategier at opnå dine mål. Dette kursus giver dig viden og værktøjer, der vil gøre dig i stand til bedre at læse andre samt forøge dine virkemidler. Menneskelige grundtyper og kombinationer af dem Hvad påvirker hvilken type? Egen indflydelsesstil Træning i at anvende fire forskellige indflydelsesstile Personlig handlingsplanlægning Samtale om egen indflydelsesstil Personlig handlingsplan Indsigt i forskellige mennesketyper og hvad der påvirker dem Viden om din egen indflydelsesstil og dine omgivelsers opfattelse af den Konkrete handlemuligheder Fire forskellige påvirkningsmåder Øget gennemslagskraft uanset hvilken situation du befinder dig i KURSUSNR AxelArtke erhvervspsykolog, autoriseret i personlighedstesten CPI og i Teamroller. Forfatter til publikationer om ledelse og organisation. Underviser i personlig udvikling, coaching, mentoring, teamudvikling og ledelse. Virksomhedsrådgiver i HRM og organisationsudvikling december 2006, Århus Kr ,-

9 KURSUSNR KONTRAKT- OG ØKONOMISTYRING I PROJEKTER Både nye og mere erfarne projektledere, der skal i gang med at skrive kontrakter, eller som ønsker at styrke deres forhandlingsposition gennem tæt kontraktstyring. Kurset bygger på en kombination af indlæg, drøftelser om forskellige situationer og enkelte øvelser. Som projektleder har du ansvaret for projektets succes. Her er kontrakt-, økonomi- og risikostyring meget væsentlige faktorer ved større projektopgaver. Du bliver bedre til at sikre og forhandle nogle gode konditioner for projektet, og samtidig bliver du i stand til at bedømme økonomien ved brug af investeringskalkuler. Projektlederens organisatoriske vilkår Jura i henhold til kontraktindgåelse Styring af kontrakter og håndtering af misligholdelse Hvor går det ofte galt? Økonomistyring i projekter og økonomiske aspekter i kontrakter Risikostyring i projekter og risikoaspekter i kontrakter Styrket din position som projektleder Bedre mulighed for at varetage projektet overfor opdragsgiver Indsigt i bedre at kunne se sammenhæng mellem økonomi, forventninger og risici Indsigt i at vurdere og beslutte, hvilke projekter der bør have go eller not go Juridiske aspekter Jakob B. Sørensen advokat. Partner i Bech-Bruun, der er Danmarks største internationale advokatvirksomhed med kontorer i København, Århus og Moskva. Ove Bjørnholm Reimers civilingeniør HD, De Bear Technology. Mere end 20 års erfaring med projektøkonomistyring i blandt andet internationale projekter. 7. december 2006, Århus Kr ,-

10 PORTEFOLIE-, PROCES- OG PROGRAMLEDELSE Personer med ansvar for virksomhedens strategiske udvikling og initiering af projekter i programmet. Kurset er bygget op af oplæg og erfaringsudveksling i plenum, samt øvelser i grupper. Endvidere inddrages forskellige IT-værktøjer i undervisningen. Stadig flere virksomheder og organisationer i Danmark oplever behov for ændringer af nuværende processer. Programledelse er en velegnet metode til at håndtere mange projekter og giver ledelsen mulighed for at kommunikere et let forståeligt budskab til medarbejderne, idet hvert program også har sit eget strategiske formål. Koncepter til programledelse Statens form for programstyring Typiske faldgruber mellem projektledelse og programledelse EDB - Enterprise Project Management EPM og Primavera Implementering af programledelse Programledelse og driftledelse Indlæg fra virksomhed Viden om forskellige indfaldsvinkler til programledelse Metoder og værktøjer Ressourcestyring Demo af EDB til programledelse Erfaringer med programledelse Workshop Praktiske værkstøjer KURSUSNR civilingeniør, HD samt autoriseret i MBTI og Teamkompas. Har fungeret som rådgiver og underviser i 15 år, har kørt over 100 kursusforløb i projektledelse. 7. november 2006, Taastrup Kr ,-

11 KURSUSNR PRODUKTUDVIKLING VED HJÆLP AF PROJEKTARBEJDS Produktudviklere, metode- og produktionsfolk samt salgsmedarbejdere, der er interesseret i nye værktøjer og metoder til optimering og effektivisering af produktudvikling og produktionstilpasning. Kurset består af oplæg og øvelser af koncepter i grupper, samt erfaringsudveksling i plenum. Kurset giver overordnet forståelse for, hvad effektiv produktudvikling kræver. Du lærer metoder, der bidrager til bedre kommunikation i tværfaglige team samt at foretage risikovurdering. Resultaterne overrasker: 10% flere egenskaber, 50% færre komponenter, 20% større driftssikkerhed og 20% lavere omkostninger på 50% af den traditionelle gennemløbstid. Fokusgrupper - indsamling af nye idéer Kvalitetshuset - en metode til at få kundens krav ind i det nye produkt Montagerigtig konstruktion - en metode der sikrer en rentabel montage Målrettet projektstyring - overholdelse af tidsplaner og budgetter Risikovurdering - en teknik til at fange fejl i produkt og proces Muligheden for at kunne effektivisere egne udviklingsprojekter Muligheden for at forenkle nuværende og kommende produkter De praktiske muligheder for at reducere time to market Overblik til at overskue konsekvenser og risici i egne udviklingsprojekter Povl Holm Nielsen B.Sc. Tidligere ansat hos Radiometer og LK, hvor han var projektleder og leder af mek. udv. Fra 1987 ansat som konsulent på Teknologisk Institut og arbejder med optimering af udviklingsforløb hos virksomheder september 2006, Århus Kr ,-

12 Projektledelse af IT-projekter Kurset henvender sig til nuværende og kommende projektledere af IT-projekter. Form På kurset veksles mellem gennemgang i plenum samt øvelser i grupper. Vi anvender cases, opgaver, erfaringsudveksling og rollespil til illustration af realistiske situationer. Hvorfor deltage Som projektleder for et IT-projekt bliver du stillet over for udfordringer som adskiller sig fra andre projekter, blandt andet fordi IT-projekter ofte er meget dynamiske. Kunderne ved sjældent, hvad de vil have, og kravene ændrer sig undervejs. Vi arbejder med de grundlæggende begreber for projektledelse, men set fra IT-branchens side. Indhold Projektetablering og risikostyring Tidsestimering og planlægning Opbygning af en effektiv projektgruppe Måling af projektets tilstand»brandslukning«kravstyring Opfølgning på planer Konflikthåndtering Håndtering af klassiske projektlederdilemmaer Styring af kundemøder Evaluering af afsluttede projekter Efter kurset har du fået God indsigt i de grundlæggende værktøjer Et bedre overblik over muligheder inden for konflikthåndtering Styringsteknikker KURSUSNR LITTERATUR Inkluderet i prisen får du bogen Praktisk IT-projektledelse på 450 sider med masser af gode tips. Claus Jensen sektionsleder Tlf juni 2006, Århus september 2006, Taastrup december 2006, Århus Kr ,-

13 KURSUSNR PRINCE2 Foundation Kurset henvender sig til projektledere, hyppige projektdeltagere, projektadministratorer, projektchefer og styregruppedeltagere. Form Kurset varierer mellem selvstudie og 2 kursusforløb. Kurset indeholder en blanding af præsentationer og praktisk casearbejde på kursisternes egne projekter. Prisen inkluderer 1 kursusdag + 3 dages internat, PRINCE2 manual, forberedende kursusmaterialer, herunder læsevejledning, testopgaver på CD, materialer på selve kurset og eksamensgebyr. Hvorfor deltage Kurset giver dig viden om PRINCE2 projektstyringsmetoden og afsluttes med PRINCE2 Foundation eksamen. Kurset gennemføres på dansk i samarbejde med den akkrediterede træningsorganisation Rovsing Management A/S. Indhold Introduktion til materialer og forberedelse Selvstudieperiode: læse PRINCE2 manualen og relatere PRINCE2 til praktisk projektarbejde Produktbaseret planlægning, organisation og gennemgang af PRINCE2s processer Business case, risiko-, kvalitets-, ændringsog konfigurationsstyring Afvigelsesledelse og tolerancer I gang med PRINCE2 PRINCE2 Spillet Efter kurset har du fået Redskaber til projektkvalitetssikring Grundlæggende indsigt i PRINCE2 metoden Den internationale akkrediterede PRINCE2 Foundation eksamen. Læs mere på PRINCE2 er en international anerkendt metode PRINCE er et registreret varemærke, der ejes af OGC (Office of Government Commerce) i England. Association of Project Management Group Ldt. (APMG) har på vegne af OGC ansvaret for udvikling af PRINCE2 samt afholdelse af PRINCE2 eksaminer. Claus Jensen sektionsleder Tlf Se datoer på: Kr ,-

14 PRINCE2 Practitioner Kurset henvender sig til organisationer og projektledere, der ønsker større viden om PRINCE2, og som ønsker at kunne dokumentere det med en eksamen. Deltagelse på kurset forudsætter at kursisten har bestået PRINCE2 Foundation eksamen, se kurset PRINCE2 Foundation (88031). Form Der skal påregnes en selvstudieperiode på 1-2 uger inden kursusstart. På kurset veksles mellem gennemgang i plenum samt øvelser i grupper. Kurset inkluderer 2 1/2 dages internat og kursusmaterialer, herunder eksempler på eksamensopgaver, eksamensvejledning samt eksamensgebyr. Hvorfor deltage Du får dybde og bredde i din PRINCE2 viden. Kurset afsluttes med PRINCE2 Practitioner eksamen. Kurset gennemføres på dansk i samarbejde med den akkrediterede træningsorganisation Rovsing Management A/S. Indhold Fordybelse i PRINCE2 metoden og mulige løsninger på projektscenarier Løsninger på projektscenarier baseres på anvendelse af PRINCE2 produkter, processer og komponenter Arbejdet påbegyndes i grupper, men forløbet fokuserer i stigende grad på den individuelle præstation Efter kurset har du fået Planlægningsteknikker Dyb indsigt i PRINCE2 metoden Øvelse i selvstændigt at styre et projekt En international akkrediteret eksamen, der giver ret til at anvende betegnelsen Registreret PRINCE2 Practitioner. Læs mere på KURSUSNR PRINCE2 er en international anerkendt metode PRINCE er et registreret varemærke, der ejes af OGC (Office of Government Commerce) i England. Association of Project Management Group Ldt. (APMG) har på vegne af OGC ansvaret for udvikling af PRINCE2 samt afholdelse af PRINCE2 eksaminer. Claus Jensen sektionsleder Tlf Se datoer på: Kr ,-

15 KURSUSNR PRINCE2 Intensivt kursus - Foundation og Practitioner Kurset henvender sig til projektledere, hyppige projektdeltagere, projektadministratorer, projektchefer og styregruppedeltagere. Form Der skal påregnes en del forberedelse inden kursusstart. Prisen inkluderer 1 kursusdag + 5 dages internat, PRINCE2 manual, kursusmaterialer og eksamensgebyrer. Hvorfor deltage Dette kursus er en intensiv udgave af de to PRINCE2 kurser og gennemgår samme pensum. Kurset giver en bred og dyb viden om PRINCE2 projektstyringsmetoden. Kurset indeholder de to eksamener Foundation eksamen og Registreret PRINCE2 Practitioner. Kurset gennemføres på dansk i samarbejde med den akkrediterede træningsorganisation Rovsing Management A/S. Indhold Introduktion til materialer og forberedelse Selvstudie. Læse PRINCE2 manualen og relatere til praktisk projektarbejde Produktbaseret planlægning, organisation og gennemgang af PRINCE2 s processer Business case, risiko-, kvalitets-, ændringsog konfigurationsstyring Afvigelsesledelse og tolerancer Fordybelse i PRINCE2 metoden og mulige løsninger på projektscenarier Arbejdet påbegyndes i grupper, men der fokuseres i stigende grad på den individuelle præstation Efter kurset har du fået Dyb indsigt i PRINCE2 metoden Den internationale akkrediterede PRINCE2 Foundation eksamen En international akkrediteret eksamen, der giver ret til at anvende betegnelsen Registreret PRINCE2 Practitioner. Læs mere på PRINCE2 er en international anerkendt metode PRINCE er et registreret varemærke, der ejes af OGC (Office of Government Commerce) i England. Association of Project Management Group Ldt. (APMG) har på vegne af OGC ansvaret for udvikling af PRINCE2 samt afholdelse af PRINCE2 eksaminer. Claus Jensen sektionsleder Tlf Se datoer på: Kr ,-

16 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding Tilmelding er bindende og kan ske på følgende måder: Telefon Fax Hurtig tilmelding anbefales, da kurserne har begrænset deltagerantal. Alle tilmeldinger bekræftes skriftligt. Betaling Kursusafgiften betales ved modtagelse af faktura. Priserne er excl. moms. Rabat Ved 3 eller flere samtidige tilmeldinger til samme kursustermin, ring på tlf og hør nærmere om vores rabatordninger. Flytning og afmelding Afmelding skal ske skriftligt med oplysning om fakturanummer. Ved flytning eller afmelding senere end 3 uger før kursusstart betales et gebyr på 30 % af kursusprisen. Ved flytning eller afmelding senere end 2 uger før betales hele kursusprisen. Såfremt du bliver forhindret, er du naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager fra virksomheden. Virksomhedstilpassede kurser og rådgivning Vi tilbyder også virksomhedstilpassede kurser og rådgivningsydelser. Ring til kontaktpersonen for det enkelte kursus. Teknologisk Institut 2006 Center for Uddannelse Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet Eventuelle programændringer kan ses på vores hjemmeside: Grafisk design Barbara Elbæk Grafisk produktion: one2one

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

PRINCE2 Foundation og Practitioner

PRINCE2 Foundation og Practitioner PRINCE2 Foundation og Practitioner Projektstyring både i teori og praksis Kurset giver dig et komplet indblik i og kendskab til PRINCE2 -metoden. Du gennemgår et intensivt forløb, der forbereder dig til

Læs mere

Projektstyring for projektkoordinatorer

Projektstyring for projektkoordinatorer Konference 23.-24. april 2014 på i Taastrup 16.-17. september 2014 på i Aarhus Projektstyring for projektkoordinatorer Projektstyring for projektkoordinatorer For dig, der er projektlederens højre hånd

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage). Projektledelse Et modul i Den offentlige Lederuddannelse Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes.

Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes. Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Motivation Factor Job & Education

Motivation Factor Job & Education Styrk trivslen og motivationen - hos jeres målgruppe og jer selv! Motivation Factor Job & Education Sommerrabat på kurser, der afholdes internt i juni, august eller september 2015 3 dages internt kursus

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Projektledelse. - Træningsforløb for dig, der er projektleder i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed.

Projektledelse. - Træningsforløb for dig, der er projektleder i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed. Projektledelse - Træningsforløb for dig, der er projektleder i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed. Der er brug for god projektledelse Projektforløbet er til dig, der arbejder med projekter

Læs mere

For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse.

For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse. For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation - værktøjer til udvikling med brugeren i centrum Det får du ud af at deltage: n Få en innovationsprofil af din virksomhed n Skab optimale produkter og processer gennem brugernes

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Velkommen til Introduktion til PRINCE2

Velkommen til Introduktion til PRINCE2 Velkommen til Introduktion til PRINCE2 1 Om Mannaz Mannaz er internationalt førende i kompetenceudvikling og en af de største udbydere af organisationsudvikling, ledelsesudvikling, talentudvikling og forandringsledelse.

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind Vi er sat i verden for at gøre eksamensangst, studiestress og lignende problematikker lettere at håndtere og for at sikre, at gode studerende klarer sig endnu bedre. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

BYGGERIETS PROJEKTLEDERUDDANNELSE. I alt 6 kursusdage + Nohrcon-diplom med sigte på IPMA Certificering

BYGGERIETS PROJEKTLEDERUDDANNELSE. I alt 6 kursusdage + Nohrcon-diplom med sigte på IPMA Certificering BYGGERIETS PROJEKTLEDERUDDANNELSE I alt 6 kursusdage + Nohrcon-diplom med sigte på IPMA Certificering Vi er glade for at kunne præsentere denne nye projektlederuddannelse, som dækker væsentlige dele af

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen og få succes med dine projekter med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Projektledelse 4 Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Når alt kommer til alt, er der én, der skal gå forrest. Projektledelse 4 stiller skarpt på din ledelsesadfærd som projektleder og afdækker

Læs mere

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632)

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) PROGRAM for kursus: Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) Udvikling Tid og sted Modul 2: 18.-20. september 2007 på Trinity Hotel og konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Modul

Læs mere

Forhandling for kvinder

Forhandling for kvinder INTENSIVT KURSUS Forhandling for kvinder 4. - 5. n o v e m b e r 2 0 0 8 o g 1 3. - 1 4. j a n u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Opnå forståelse for forhandlingens psykologi

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør 4 dages uddannelse 28. april til 8. juni 2016 i Taastrup 26. september til 3. november 2016 i Aarhus Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere