FIND VEJ GENNEM DINE PROJEKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIND VEJ GENNEM DINE PROJEKTER"

Transkript

1 FIND VEJ GENNEM DINE PROJEKTER KURSER I PROJEKTLEDELSE 2006

2 OM PROJEKTARBEJDSEN Teknologisk Institut har i mange år arbejdet med projektarbejdsformen. Det være sig som projektledere og undervisere. Projektarbejdsformen vinder mere og mere frem i Danmark og bliver en af de mest vindende arbejdsformer i fremtiden. Der er mange årsager til at formen vælges, deriblandt en meget omskiftelig tilværelse, hvor vi hele tiden skal omstille os til nye produkter/services på grund af globalisering. Projektarbejdsformen er efterhånden også etableret i uddannelsesinstitutioner, hvorved mange unge efterspørger arbejdsformen, når de kommer på arbejdsmarkedet. Endvidere er arbejdsformen meget resultatorienteret, hvorved der kræves et højt samarbejdsniveau og kommunikation. Med andre ord indeholder projektarbejdsformen mange discipliner som skal håndteres for at få succes. Teknologisk Institut har afholdt mange kurser for at kunne klæde nye og mindre trænede projektledere på. Vi har gennem årene udbygget en palet af kurser, som vi mener, er dækkende for træning af en projektleder. Vi har valgt at opbygge et forløb, hvor der er mulighed for at plukke netop de kurser, som du har brug for. Dette betyder, at du ikke behøver at have deltaget i et kursus før et andet. Grundtanken er, at kurset Projektledelse indeholder alle de væsentlige elementer i arbejdsdisciplinen, hvorefter du kan vælge at fordybe dig i et af de efterfølgende kurser. Vi har valgt at afholde de fleste kurser med 1 til 2 dages varighed. Mange har svært ved at trække flere dage ud af deres kalender, og vi kan med gode undervisere/instruktører give dig et godt udbytte på denne måde. OM PROJEKTARBEJDSEN FIRMAKURSER Vi afholder naturligvis også firmakurser, hvor vi tilretter kurset efter jeres ønsker og behov. Kurset kan opbygges med konkret vægt på direkte implementering i organisationen, således at virksomheden over et tilpasset forløb bliver mere projektorienteret. Vi tilbyder også individuel sparring og coaching af projektlederen.

3 KURSUSNR PROJEKTLEDELSE Projektledere og projektmedarbejdere, der er ansvarlige for projektopgaver eller som deltager i projektorienterede arbejdsgrupper. Kurset indeholder værktøjer som introduceres og prøves i plenum og grupper. Vi anvender cases, opgaver, erfaringsudveksling og rollespil til illustration af realistiske situationer. Virksomheden får stadig flere ikke-rutineopgaver, som stiller krav til nytænkning og forandringsvilje. Opgaver, der ofte bedst løses ved oprettelse af projektgrupper. Succesen af et projekt afhænger af, hvordan projektlederen udfylder sin rolle. Der er behov for personer med kendskab til arbejdsformen, og som forstår projektlederrollen. Hvad er projekter? Metoder til projektstyring/it Ressource/økonomiske overvejelser Forventninger til projektdeltagere Interessenter og kommunikation Projektlederens mange roller Vi anvender cases, opgaver, erfaringsudveksling og rollespil til illustration af realistiske situationer Et godt overblik over projektledelse Større forståelse for arbejdsformen Kendskab til mange praktiske projektværktøjer/-metoder Viden om, hvordan du kan styre, planlægge og kommunikere bl.a. ved hjælp af IT-værktøjer Indsigt i projektlederens mange roller civilingeniør, HD samt autoriseret i MBTI og Teamkompas. Har fungeret som rådgiver og underviser i 15 år, har kørt over 100 kursusforløb i projektledelse september 2006, Taastrup oktober 2006, Vejen november 2006, Taastrup Kr ,-

4 PROJEKTLEDEREN SOM COACH Projektledere, der ønsker indsigt i, hvordan coaching kan øge evnen til at fastholde et højt samarbejdsniveau og en god kommunikation. Kurset varierer mellem oplæg, erfaringsudveksling og øvelser. Du træner dig selv i rollen som coach, indhenter erfaring fra coaches perspektiv og giver andre feedback på øvelser. Som projektleder skal du motivere dine projektdeltagere, du skal sikre et godt samarbejdsklima i teamet og du skal stå for den gode kommunikation. Med coaching som redskab vil du erfare, at du trænger bedre igennem indenfor disse områder. Du vil opleve en større bevidsthed om personlige forcer, der kan bruges til at kompensere for dine mindre stærke områder. Overblik over forskelle i coachingfeltet Erkendelse af hvad coaching kan og ikke kan bruges til Kendskab til coachingteknikker Træning i rollen som coach Sparring på dine evner som coach Lære at kende sine svage sider Håndtere et stort pres Indsigt i, hvornår du kan bruge coaching Erfaring med brug af coachingteknikker Øget lytte- og spørgekompetence Viden om anvendelse af coaching som projektledelsesværktøj Fokus på dine personlige styrker og udviklingsområder som coach Øget empati og gennemslagskraft KURSUSNR Betina Astrup Clemmensen cand.merc. og uddannet Coach. Arbejder med rådgivning og undervisning inden for karriererådgivning, medarbejderudviklingssamtaler, rekruttering, videndeling og coaching. Certificeret i testværktøjet HBDI og Belbins Teamroller november 2006, Taastrup Kr ,-

5 KURSUSNR PROJEKTSTYRING Alle som ønsker at få ny inspiration om mulige planlægningsredskaber eller metoder fra bl.a. USA. Kurset gennemgår forskellige metoder til håndtering af projektstyringsdisciplinen under projektledelse samt øvelser i grupper og i plenum. Projektarbejdsformen er meget populær og vil fremover blive mere anvendt, desværre melder mange tilbage, at de har meget svært ved at styre et projekt. Vi arbejder med nye koncepter fra bl.a. USA, som giver gode resultater. Projektstyring er en meget vanskelig disciplin, da mange elementer i sidste ende kan forskyde en god projektplan. Projektlederens organisatoriske konditioner Planlægning, registrering, kontrol og opfølgning Planlægningsniveau og usikkerhedsmomenter Faste holdepunkter, milepæle og afrapportering Styringskoncepter fra bl.a. England og USA Illustrative øvelser Indsigt i valg af mulige værktøjer til styring af projektet Øvelse i at styre et projekt og tage handling Nye værktøjer/koncepter fra bl.a. USA Planlægningsteknikker Projektstyring og den nødvendige kommunikation civilingeniør, HD samt autoriseret i MBTI og Teamkompas. Har fungeret som rådgiver og underviser i 15 år, har kørt over 100 kursusforløb i projektledelse. Niels Gottlieb sektionsleder. Efter en 15 årig militær karriere, der sluttede med rang af kaptajn, valgte han at søge udfordringer i den civile verden med masser af ledelseserfaring. 6. december 2006, Århus Kr ,-

6 PERSONLIG UDVIKLING SOM PROJEKTLEDER Nye og erfarne projektledere, der ønsker at styrke deres personlige kompetence som projektledere. Før kursets start besvarer du persontypetesten MBTI. Din profil indgår i den feedback, du får om håndteringen af opgaverne, som er simulerede, men virkelighedsnære projektsituationer. Kurset inkluderer en opfølgende coachsamtale. Som projektleder har du ansvaret for projektets succes og skal kunne kommunikere, løse konflikter, vise gennemslagskraft og håndtere forandringer og skiftende arbejdsvilkår. Det stiller krav til situationsfornemmelse og personlig handlekraft - og det er, hvad kurset giver dig træning i. Træningssituationerne tilpasses i forhold til deltagernes input. Projektlederens organisatoriske vilkår Personlig gennemslagskraft Motivation og kommunikation i projektteam Overvindelse af modstand og behandling af problemer og kriser MBTI som forståelsesramme for egen og andres adfærd Træning i projektledelsessituationer Personlig handlings- og udviklingsplan Viden om centrale, organisatoriske og psykologiske faktorer i projektledelse Viden om din personlige kapacitet som projektleder - din personlighedstype og adfærd Indsigt i hvordan du bearbejder informationer og træffer beslutninger Kendskab til hvordan du påvirker dine arbejdsvilkår så negative konsekvenser undgås KURSUSNR Henning Fogh Jensen cand. merc. og chefkonsulent. Autoriseret i MBTI og Belbins Teamroller. Arbejder med rådgivning og undervisning inden for fleksibilitet, forandringsog projektledelse, personlig udvikling samt ledelse og udvikling af team september 2006, Århus Kr ,-

7 KURSUSNR RISIKOSTYRING I PROJEKTER Nye og erfarne medarbejdere, der ønsker indsigt og øvelse i, hvordan risikostyring kan hjælpe projektet frem til de ønskede forventninger. Kurset varierer mellem oplæg/værktøjer, videoindslag, erfaringsudveksling og øvelser. Du træner dig i bedre håndtering af usikkerhed i projekter og vurdering af dilemmaet risiko/ chance. Som projektleder bør du træne og have fokus på de aktiviteter og processer, der kan stoppe projektets fremdrift. Risikostyring er rettet mod, hvad der kan ske fremover for projektet, hvor traditionel projektstyring bygger på, hvad der er sket. Vi arbejder med de grundlæggende værktøjer og ser på, hvordan forskellige brancher arbejder med risikohåndtering. Overblik over de traditionelle vinkler på risikostyring Gennemgang og træning i grundlæggende værktøjer Organisering Afprøvning af risikostyring i praksis - øvelse Hvordan gør de i forskellige brancher - videointerview og diskussion i plenum God indsigt i grundlæggende værktøjer Større fortrolighed med risikostyring Et bedre overblik over kriser i projekter Mulighed for at vælge fremgangsmåder for håndtering af konflikter i projekter Erfaring og fortrolighed i anvendelse af et af de globalt mest anvendte risikoskemaer EricRasmussen civilingeniør, HD samt autoriseret i MBTI og Teamkompas. Har fungeret som rådgiver og underviser i 15 år, har kørt over 100 kursusforløb i projektledelse. Povl Holm Nielsen B.Sc. Tidligere ansat hos Radiometer og LK. Fra 1987 ansat som konsulent på Teknologisk Institut og arbejder med optimering af udviklingsforløb hos virksomheder. 12.december 2006, Århus Kr ,-

8 STYRK DIN GENNEMSLAGSKRAFT SOM PROJEKTLEDER Projektledere og projektkoordinatorer, der skal kunne påvirke andre mennesker i eller uden for virksomheden. Alle, der ønsker at øge deres personlige gennemslagskraft. Kurset består af en kombination af oplæg, analyser og individuelle øvelser i mindre grupper. I dit daglige arbejde er du i kontakt med en række forskellige mennesker, som du skal kunne påvirke og opnå resultatet sammen med. Men folk er ikke ens, og det vil derfor kræve forskellige indflydelsesstrategier at opnå dine mål. Dette kursus giver dig viden og værktøjer, der vil gøre dig i stand til bedre at læse andre samt forøge dine virkemidler. Menneskelige grundtyper og kombinationer af dem Hvad påvirker hvilken type? Egen indflydelsesstil Træning i at anvende fire forskellige indflydelsesstile Personlig handlingsplanlægning Samtale om egen indflydelsesstil Personlig handlingsplan Indsigt i forskellige mennesketyper og hvad der påvirker dem Viden om din egen indflydelsesstil og dine omgivelsers opfattelse af den Konkrete handlemuligheder Fire forskellige påvirkningsmåder Øget gennemslagskraft uanset hvilken situation du befinder dig i KURSUSNR AxelArtke erhvervspsykolog, autoriseret i personlighedstesten CPI og i Teamroller. Forfatter til publikationer om ledelse og organisation. Underviser i personlig udvikling, coaching, mentoring, teamudvikling og ledelse. Virksomhedsrådgiver i HRM og organisationsudvikling december 2006, Århus Kr ,-

9 KURSUSNR KONTRAKT- OG ØKONOMISTYRING I PROJEKTER Både nye og mere erfarne projektledere, der skal i gang med at skrive kontrakter, eller som ønsker at styrke deres forhandlingsposition gennem tæt kontraktstyring. Kurset bygger på en kombination af indlæg, drøftelser om forskellige situationer og enkelte øvelser. Som projektleder har du ansvaret for projektets succes. Her er kontrakt-, økonomi- og risikostyring meget væsentlige faktorer ved større projektopgaver. Du bliver bedre til at sikre og forhandle nogle gode konditioner for projektet, og samtidig bliver du i stand til at bedømme økonomien ved brug af investeringskalkuler. Projektlederens organisatoriske vilkår Jura i henhold til kontraktindgåelse Styring af kontrakter og håndtering af misligholdelse Hvor går det ofte galt? Økonomistyring i projekter og økonomiske aspekter i kontrakter Risikostyring i projekter og risikoaspekter i kontrakter Styrket din position som projektleder Bedre mulighed for at varetage projektet overfor opdragsgiver Indsigt i bedre at kunne se sammenhæng mellem økonomi, forventninger og risici Indsigt i at vurdere og beslutte, hvilke projekter der bør have go eller not go Juridiske aspekter Jakob B. Sørensen advokat. Partner i Bech-Bruun, der er Danmarks største internationale advokatvirksomhed med kontorer i København, Århus og Moskva. Ove Bjørnholm Reimers civilingeniør HD, De Bear Technology. Mere end 20 års erfaring med projektøkonomistyring i blandt andet internationale projekter. 7. december 2006, Århus Kr ,-

10 PORTEFOLIE-, PROCES- OG PROGRAMLEDELSE Personer med ansvar for virksomhedens strategiske udvikling og initiering af projekter i programmet. Kurset er bygget op af oplæg og erfaringsudveksling i plenum, samt øvelser i grupper. Endvidere inddrages forskellige IT-værktøjer i undervisningen. Stadig flere virksomheder og organisationer i Danmark oplever behov for ændringer af nuværende processer. Programledelse er en velegnet metode til at håndtere mange projekter og giver ledelsen mulighed for at kommunikere et let forståeligt budskab til medarbejderne, idet hvert program også har sit eget strategiske formål. Koncepter til programledelse Statens form for programstyring Typiske faldgruber mellem projektledelse og programledelse EDB - Enterprise Project Management EPM og Primavera Implementering af programledelse Programledelse og driftledelse Indlæg fra virksomhed Viden om forskellige indfaldsvinkler til programledelse Metoder og værktøjer Ressourcestyring Demo af EDB til programledelse Erfaringer med programledelse Workshop Praktiske værkstøjer KURSUSNR civilingeniør, HD samt autoriseret i MBTI og Teamkompas. Har fungeret som rådgiver og underviser i 15 år, har kørt over 100 kursusforløb i projektledelse. 7. november 2006, Taastrup Kr ,-

11 KURSUSNR PRODUKTUDVIKLING VED HJÆLP AF PROJEKTARBEJDS Produktudviklere, metode- og produktionsfolk samt salgsmedarbejdere, der er interesseret i nye værktøjer og metoder til optimering og effektivisering af produktudvikling og produktionstilpasning. Kurset består af oplæg og øvelser af koncepter i grupper, samt erfaringsudveksling i plenum. Kurset giver overordnet forståelse for, hvad effektiv produktudvikling kræver. Du lærer metoder, der bidrager til bedre kommunikation i tværfaglige team samt at foretage risikovurdering. Resultaterne overrasker: 10% flere egenskaber, 50% færre komponenter, 20% større driftssikkerhed og 20% lavere omkostninger på 50% af den traditionelle gennemløbstid. Fokusgrupper - indsamling af nye idéer Kvalitetshuset - en metode til at få kundens krav ind i det nye produkt Montagerigtig konstruktion - en metode der sikrer en rentabel montage Målrettet projektstyring - overholdelse af tidsplaner og budgetter Risikovurdering - en teknik til at fange fejl i produkt og proces Muligheden for at kunne effektivisere egne udviklingsprojekter Muligheden for at forenkle nuværende og kommende produkter De praktiske muligheder for at reducere time to market Overblik til at overskue konsekvenser og risici i egne udviklingsprojekter Povl Holm Nielsen B.Sc. Tidligere ansat hos Radiometer og LK, hvor han var projektleder og leder af mek. udv. Fra 1987 ansat som konsulent på Teknologisk Institut og arbejder med optimering af udviklingsforløb hos virksomheder september 2006, Århus Kr ,-

12 Projektledelse af IT-projekter Kurset henvender sig til nuværende og kommende projektledere af IT-projekter. Form På kurset veksles mellem gennemgang i plenum samt øvelser i grupper. Vi anvender cases, opgaver, erfaringsudveksling og rollespil til illustration af realistiske situationer. Hvorfor deltage Som projektleder for et IT-projekt bliver du stillet over for udfordringer som adskiller sig fra andre projekter, blandt andet fordi IT-projekter ofte er meget dynamiske. Kunderne ved sjældent, hvad de vil have, og kravene ændrer sig undervejs. Vi arbejder med de grundlæggende begreber for projektledelse, men set fra IT-branchens side. Indhold Projektetablering og risikostyring Tidsestimering og planlægning Opbygning af en effektiv projektgruppe Måling af projektets tilstand»brandslukning«kravstyring Opfølgning på planer Konflikthåndtering Håndtering af klassiske projektlederdilemmaer Styring af kundemøder Evaluering af afsluttede projekter Efter kurset har du fået God indsigt i de grundlæggende værktøjer Et bedre overblik over muligheder inden for konflikthåndtering Styringsteknikker KURSUSNR LITTERATUR Inkluderet i prisen får du bogen Praktisk IT-projektledelse på 450 sider med masser af gode tips. Claus Jensen sektionsleder Tlf juni 2006, Århus september 2006, Taastrup december 2006, Århus Kr ,-

13 KURSUSNR PRINCE2 Foundation Kurset henvender sig til projektledere, hyppige projektdeltagere, projektadministratorer, projektchefer og styregruppedeltagere. Form Kurset varierer mellem selvstudie og 2 kursusforløb. Kurset indeholder en blanding af præsentationer og praktisk casearbejde på kursisternes egne projekter. Prisen inkluderer 1 kursusdag + 3 dages internat, PRINCE2 manual, forberedende kursusmaterialer, herunder læsevejledning, testopgaver på CD, materialer på selve kurset og eksamensgebyr. Hvorfor deltage Kurset giver dig viden om PRINCE2 projektstyringsmetoden og afsluttes med PRINCE2 Foundation eksamen. Kurset gennemføres på dansk i samarbejde med den akkrediterede træningsorganisation Rovsing Management A/S. Indhold Introduktion til materialer og forberedelse Selvstudieperiode: læse PRINCE2 manualen og relatere PRINCE2 til praktisk projektarbejde Produktbaseret planlægning, organisation og gennemgang af PRINCE2s processer Business case, risiko-, kvalitets-, ændringsog konfigurationsstyring Afvigelsesledelse og tolerancer I gang med PRINCE2 PRINCE2 Spillet Efter kurset har du fået Redskaber til projektkvalitetssikring Grundlæggende indsigt i PRINCE2 metoden Den internationale akkrediterede PRINCE2 Foundation eksamen. Læs mere på PRINCE2 er en international anerkendt metode PRINCE er et registreret varemærke, der ejes af OGC (Office of Government Commerce) i England. Association of Project Management Group Ldt. (APMG) har på vegne af OGC ansvaret for udvikling af PRINCE2 samt afholdelse af PRINCE2 eksaminer. Claus Jensen sektionsleder Tlf Se datoer på: Kr ,-

14 PRINCE2 Practitioner Kurset henvender sig til organisationer og projektledere, der ønsker større viden om PRINCE2, og som ønsker at kunne dokumentere det med en eksamen. Deltagelse på kurset forudsætter at kursisten har bestået PRINCE2 Foundation eksamen, se kurset PRINCE2 Foundation (88031). Form Der skal påregnes en selvstudieperiode på 1-2 uger inden kursusstart. På kurset veksles mellem gennemgang i plenum samt øvelser i grupper. Kurset inkluderer 2 1/2 dages internat og kursusmaterialer, herunder eksempler på eksamensopgaver, eksamensvejledning samt eksamensgebyr. Hvorfor deltage Du får dybde og bredde i din PRINCE2 viden. Kurset afsluttes med PRINCE2 Practitioner eksamen. Kurset gennemføres på dansk i samarbejde med den akkrediterede træningsorganisation Rovsing Management A/S. Indhold Fordybelse i PRINCE2 metoden og mulige løsninger på projektscenarier Løsninger på projektscenarier baseres på anvendelse af PRINCE2 produkter, processer og komponenter Arbejdet påbegyndes i grupper, men forløbet fokuserer i stigende grad på den individuelle præstation Efter kurset har du fået Planlægningsteknikker Dyb indsigt i PRINCE2 metoden Øvelse i selvstændigt at styre et projekt En international akkrediteret eksamen, der giver ret til at anvende betegnelsen Registreret PRINCE2 Practitioner. Læs mere på KURSUSNR PRINCE2 er en international anerkendt metode PRINCE er et registreret varemærke, der ejes af OGC (Office of Government Commerce) i England. Association of Project Management Group Ldt. (APMG) har på vegne af OGC ansvaret for udvikling af PRINCE2 samt afholdelse af PRINCE2 eksaminer. Claus Jensen sektionsleder Tlf Se datoer på: Kr ,-

15 KURSUSNR PRINCE2 Intensivt kursus - Foundation og Practitioner Kurset henvender sig til projektledere, hyppige projektdeltagere, projektadministratorer, projektchefer og styregruppedeltagere. Form Der skal påregnes en del forberedelse inden kursusstart. Prisen inkluderer 1 kursusdag + 5 dages internat, PRINCE2 manual, kursusmaterialer og eksamensgebyrer. Hvorfor deltage Dette kursus er en intensiv udgave af de to PRINCE2 kurser og gennemgår samme pensum. Kurset giver en bred og dyb viden om PRINCE2 projektstyringsmetoden. Kurset indeholder de to eksamener Foundation eksamen og Registreret PRINCE2 Practitioner. Kurset gennemføres på dansk i samarbejde med den akkrediterede træningsorganisation Rovsing Management A/S. Indhold Introduktion til materialer og forberedelse Selvstudie. Læse PRINCE2 manualen og relatere til praktisk projektarbejde Produktbaseret planlægning, organisation og gennemgang af PRINCE2 s processer Business case, risiko-, kvalitets-, ændringsog konfigurationsstyring Afvigelsesledelse og tolerancer Fordybelse i PRINCE2 metoden og mulige løsninger på projektscenarier Arbejdet påbegyndes i grupper, men der fokuseres i stigende grad på den individuelle præstation Efter kurset har du fået Dyb indsigt i PRINCE2 metoden Den internationale akkrediterede PRINCE2 Foundation eksamen En international akkrediteret eksamen, der giver ret til at anvende betegnelsen Registreret PRINCE2 Practitioner. Læs mere på PRINCE2 er en international anerkendt metode PRINCE er et registreret varemærke, der ejes af OGC (Office of Government Commerce) i England. Association of Project Management Group Ldt. (APMG) har på vegne af OGC ansvaret for udvikling af PRINCE2 samt afholdelse af PRINCE2 eksaminer. Claus Jensen sektionsleder Tlf Se datoer på: Kr ,-

16 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding Tilmelding er bindende og kan ske på følgende måder: Telefon Fax Hurtig tilmelding anbefales, da kurserne har begrænset deltagerantal. Alle tilmeldinger bekræftes skriftligt. Betaling Kursusafgiften betales ved modtagelse af faktura. Priserne er excl. moms. Rabat Ved 3 eller flere samtidige tilmeldinger til samme kursustermin, ring på tlf og hør nærmere om vores rabatordninger. Flytning og afmelding Afmelding skal ske skriftligt med oplysning om fakturanummer. Ved flytning eller afmelding senere end 3 uger før kursusstart betales et gebyr på 30 % af kursusprisen. Ved flytning eller afmelding senere end 2 uger før betales hele kursusprisen. Såfremt du bliver forhindret, er du naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager fra virksomheden. Virksomhedstilpassede kurser og rådgivning Vi tilbyder også virksomhedstilpassede kurser og rådgivningsydelser. Ring til kontaktpersonen for det enkelte kursus. Teknologisk Institut 2006 Center for Uddannelse Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet Eventuelle programændringer kan ses på vores hjemmeside: Grafisk design Barbara Elbæk Grafisk produktion: one2one

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support 3 Service Strategy Effektiv Forandring & Forankring WORKSHOPs Release, Control and Validation Design Transition Operation PRINCE2 Certificering ITIL Best Practice IT Erfa Service ManagementRally Effektiv

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

10 år i Danmark. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office.

10 år i Danmark. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. 10 år i Danmark PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. Carsten Bugge: ATPs governance bygger på PRINCE2 Lars Frelle-Petersen: PRINCE2 er blevet standard i den offentlige sektor Lisbeth

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

Organisation og ledelse

Organisation og ledelse 3 sfortegnelse Organisation og ledelse... 5 Rådgivning... 13 Pædagogik og formidling... 17 Personlig udvikling... 25 Landbrugsinfo, Database, Fundraising, Kvalitetsstyring... 33 Salg... 37 Kvægbrug...41

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET PISORTATUT ILISIMATUSARFIK EfterÅR 2013 Kurser og efteruddannelser Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Alle ønsker udvikling, men ingen forandring Citatet er af Søren Kierkegaard,

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere