AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITETSFORLAG"

Transkript

1 Dan Ringgaard AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

2

3 Stedssans

4

5 Dan Ringgaard STEDSSANS a aarhus universitetsforlag

6 Stedssans er sat med Elzevir Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2010 Tilrettelægning af Narayana Press Omslag af Jørgen Sparre Forsidefoto: Marc Räder, Tourist Café 2. Castillo de n 'Amer (2001) ISBN Aarhus Universitetsforlag Århus Langelandsgade Århus N København Tuborgvej København NV Fax

7 INDHOLD Indledning 7 Pausen 1. Paradisisk begyndelse Heideggers hytte Maigrets ekstaser Efterretninger fra Greeneland 52 Kloden 5. Transit. Turist Globalt talt Fra en stol i Minas Gerais 98 Kroppen 8. Byens fortælling. Byens puls Byvandringer At holde et landskab gående Palimpsest 153 Rejsen 12. Rejsebrev Rejsens sted Stedets vidne 195

8 Kortet 15. Kort over Boipeba Litterær kartografi Korttegnere Landmålere Ti teser om stedet 267 Litteratur 283

9 INDLEDNING Denne bogs emne er ikke til at komme udenom. Bogstavelig talt. Vi kan ikke være nogen steder uden at der er steder. Intet kan finde sted uden sted. Men hvad forbinder vi med et sted? Hvordan møder og skaber vi steder? Hvordan påvirker de os? Hvori består stedets fascination? Og hvad kendetegner stedet i dag? Det er spørgsmålene. Svarene har jeg søgt i litteraturen, i hvad der er tænkt og skrevet om stedet, og på stederne selv. Hvad angår litteraturen, handler bogen ikke i første omgang om stedets rolle i litteraturen, men om hvad litteraturen kan sige os om stedet. Jeg diskuterer teorier om stedet, men først og fremmest læses stederne hos en række moderne forfattere. I overensstemmelse med ønsket om at forstå stedet her og nu er der en overvægt af ny dansk litteratur. En serie af rejseoptegnelser fra Bahia i Brasilien supplerer litteraturens og teoriens steder med virkelige steder: en lufthavn og et hotel, en storby, en mineby der nu ernærer sig ved turisme, og en palmeø. Jeg er kommet til stedet fra Henrik Nordbrandts digte. Dem skrev jeg en bog om for nogle år siden og i den forbindelse også om stedet. For Nordbrandt er stedet en tilstand skabt af lys og vejr, bygninger og landskaber på den ene side og erindringer, længsler, håb og et ønske om at forstå og beskrive på den anden. Sted og identitet er tæt forbundne i digtene. Hvem er jeg? besvares ofte med et hvor er jeg?. Hos den rejsende Nordbrandt er både sted og identitet udsat for tid. Den dominerende kvalitet ved tiden i forhold til stedet er at den ikke kan standses, og øjeblikket er derfor hele tiden forpasset. Når også stedet forpasses, når man aldrig kan nå frem eller vende tilbage til et sted, er det fordi stedet ikke bare er et fysisk rum, men også en mental tilstand. Stedet er aldrig identisk med sig selv. Det sted man var, eller det sted man 7

10 forestillede sig, kan aldrig svare til det sted man er, fordi tid og sted er ét som der står i erindringsbogen Døden fra Lübeck (41). Det skaber en splittelse inden i stedet. Stedet har altid et andet sted indskrevet i sig, og digtene bliver i lige så høj grad påkaldelser af eller tilnærmelser til stedet der ikke er, som beskrivelser af det sted der er. Dette fravær handler ikke bare om en umulig længsel efter et andet sted, det er en konstatering af at fraværet ikke kan udgrænses, at det altid er her, midt i det hele som en afgrund og et vilkår. Nordbrandts forkærlighed for det fremmede sted, for den stemning det kan sætte én i, hans fornemmelse for tiden som en underløbende og omformende kraft i forbindelse med stedet, og for stedet som noget der altid er i splid med sig selv, vil jeg gerne vedkende mig. I den finder jeg en digterisk afprøvet kritik af den stedteori som kunsthistorikeren Peter Brix Søndergaard i sin artikel Stedets politik omtaler som en romantisk indfarvet fænomenologi, der i en anti-moderne gestus understreger Heimat, rødder, bofasthed, hjem og tryghed (230). Stabilitas loci som romerne kaldte det, er næppe nogen fyldestgørende karakteristik, hverken af stedet i almindelighed eller af det gode sted, og da slet ikke af stedet som det ser ud i dag. Ikke desto mindre hører det med til stedserfaringen at den slår en til tider magisk cirkel omkring et stykke af verden. Genius loci, stedets ånd, er en fortsat forjættelse uanset hvor foreløbigt stedet er, og uanset om det stykke af verden der slås en cirkel om, i dag snarere er defineret som et knudepunkt for globale kredsløb, et magnetfelt for i alle retninger løbende tider og rum, end som en håndgribelig og forståelig enhed der er som groet ud af jorden og historien. Bogen er bygget op omkring en kritik af Martin Heideggers forestilling om det gode sted fra foredraget Bauen Wohnen Denken (Bygge Bo Tænke, 1954). Kritikken går i tre retninger, én der flytter interessen fra det til enhver tid gode sted til stedet som et produkt af historiske forandringer, én der angår kroppens og med den sansningens og bevægelsens betydning for stedet, og én 8

11 der er optaget af de repræsentationsformer vi ser stedet igennem. Mens bogens første afsnit, Pausen, handler mest om det gode sted, danner de tre kritikker hver deres perspektiv på stedet i afsnittene Kloden, Kroppen og Kortet. Når det perspektiv der angår stedets historiske foranderlighed har fået overskriften Kloden, skyldes det globaliseringens afgørende indflydelse på stedet. Det er globaliseringen som har flyttet stedet fra en vertikal akse hvor stedet er relativt selvhvilende og forbundet med jorden og historien, til en horisontal akse hvor stedet er som et knudepunkt for globale kredsløb. Når det perspektiv der angår repræsentationsformerne, har fået overskriften Kortet, skyldes det at kartografien er stedets repræsentationsform par excellence, og at den tilbyder en måde at genoverveje stedet på som noget der altid i et eller andet omfang møder os i en repræsenteret form. Denne vifte af positioner er overblændet af hvad den fænomenologiske filosof og stedteoretiker Edward S. Casey ser som de tre fundamentale måder at tilegne sig et sted på. Man kan enten være på stedet, passivt synke ned i det, langsomt optages i dets stofskifte (Pausen), eller man kan bevæge sig rundt på det område stedet udgør, skridte det af, kortlægge dets afstande og på den måde lade det gå i kroppen på én (Kroppen), eller man kan flytte sig imellem stederne (Rejsen). I kapitel 1 præsenteres to gennemgående begreber, forundring og resonans, ved hjælp af William Wylers film Prinsessen holder fridag og V.S. Naipauls selvbiografi Ankomstens gåde, inden jeg i kapitel 2 diskuterer Heidegger og kritikken af hans stedsbegreb. Herefter gælder det stedet og dets atmosfære i detektivromanen ud fra Georges Simenons Maigret-bøger i kapitel 3, hvorefter det eksotiske sted og eksilet undersøges i Graham Greenes spionromaner i kapitel 4. I kapitel 5 og 6 er omdrejningspunktet sted og globalisering, herunder begreber som ikkested, turisme og en global fornemmelse for sted, mens jeg i kapitel 7 undersøger stedet set udefra og indefra ved af krydslæse Brasiliensromaner af danskeren Henrik Stangerup og brasilianeren João Guimarães Rosa. Kapitel 8 er en stedsanalyse i kroppens nærmere bestemt 9

12 gangens tegn af en storby: Salvador. I kapitel 9 stilles der skarpt på hvordan den gående krop skaber stedet imens der krydsklippes til Dag Solstads roman ; kapitel 10 drejer sig om forbindelsen imellem krop, landskab og sprog i Morten Søndergaard og Inger Christensens digte, imens kapitel 11 udreder forbindelserne imellem globalisering, bevægelse, rejse og hjemstavn i læsninger af en række nye dansk tekster. Kapitel 12 er en stedsanalyse i rejsens tegn af en mindre provinsby inde i landet: Lencois. Rejsen og dens forhold til stedet behandles i kapitel 13 ud fra Thomas Bobergs rejsebøger, og sted og autenticitet diskuteres via andre danske rejsebøger i kapitel 14. Kapitel 15 er en stedsanalyse i kortets tegn af en palmeø: Boipeba. Kapitel 16 handler om litterær kartografi, et emne som udforskes yderligere i kapitel 17 og 18 med læsninger af litteraturens korttegnere (Chabon, Enquist og Frost) og landmålere (Pontoppidan, Kafka og Pynchon). Bogen afsluttes med ti teser om stedet. Læsningen af litteratur, diskussionen af teori samt rejseoptegnelserne går på tværs af de fem perspektiver som tre forskellige måder at tænke og skrive om stedet på. Efterhånden som de tre måder såvel som de fem perspektiver er gået i forbindelse med hinanden, er der vokset en bog frem hvis genre er svær at bestemme. Betegnelsen essay er nok det der kommer det nærmest. Man kan betragte bogen som en samling af essays der kredser om forskellige sider af fænomenet sted. Essayet er begrebsligt og argumenterende, men det er en prøvende og foreløbig begrebslighed som i lighed med litteraturen opstår som en formning af anskuelsen og sproget. Essayet er form, skrev den ungarske litteraturkritiker Georg Lukács i 1911 i Om essayets væsen og form. Det betyder at essayets indsigter i lighed med kunstens ikke kan adskilles fra den formningsproces de er skabt af. Med anskuelse mener Lukács en ikke-begrebslig erfaring af helheder som tager udgangspunkt i noget partielt og ofte sanset. Når kunsten eller essayet former anskuelsen, viser de noget i stedet for at forklare noget. Men essayet er forpligtiget på begrebet såvel 10

13 som på anskuelsen. Ifølge Theodor W. Adorno og Essayet som form (1958) reagerer essayet imod forestillingen om at gøre kunsten til et indhegnet reservat for irrationalitet, at sætte erkendelse lig med organiseret videnskab, og dermed forvise alt, hvad der ikke underordner sig denne modstilling til noget urent (101). For Adorno er essayet antisystemisk, men ikke antibegrebsligt eller antiteoretisk; dets organisering er brudfyldt og flertydig, rumlig og åben. At den er rumlig, betyder bl.a. at essayet ikke forløber på en lige linje fra problem over argumentation til konklusion, men i højere grad søger ind imod et problem fra flere sider i en proces hvor problemet selv kan skifte karakter undervejs. At essayets struktur er åben, betyder, med Lukács, at essayet i modsætning til kunsten stiller spørgsmål af almen karakter ved at kombinere noget der er skrevet og skabt i forvejen, men at det i modsætning til videnskaben ikke besvarer disse spørgsmål endeligt og entydigt. Essayet er også åbent ved at være personligt og ved at invitere læseren indenfor, men det er ikke formidlende; det tager ikke læseren ved hånden. Tværtimod er det afgørende for essayets åbenhed at læseren selv finder vej, eller bedre: finder sin egen vej. Det er svært at blande sig selv uden om stedet. Denne bogs udforskning af stedet er et personligt anliggende med de kæpheste det medfører, forkærligheden for fremmede steder f.eks. og valget af litteratur. Det er som i de kriminalromaner hvor detektiven viser sig at være morderen: Svaret på gåden om stedet vil pege på manden som havde ansvaret for efterforskningen. Hertil skal lægges at definitionen af stedet forudsætter at nogen er til stede midt i det, at en lokalitet gennemlyses af en subjektivitet. Stedet er en begivenhed, en særlig og principielt uigentagelig konstellation af tid, rum og subjektivitet. Forfatterens tilstedeværelse skal minde os om at et sted først er et sted i det øjeblik nogen, fysisk eller mentalt, stiller sig ind midt i det. Endelig taler man altid et sted fra. Enhver skrift bærer spor af det sted eller de steder hvor den er blevet til, og enhver skrift indeholder en påkaldelse af dette sted eller disse steder. Størsteparten af denne bog er skrevet på to 11

14 bakker i Århus, den universitetet ligger på nord for centrum, og hjemme hos mig selv på den bakke der kaldes Højbjerg, og som ligger imod syd. Den er også skrevet under et halvt års ophold i Berkeley i Californien og på kortere ophold på San Cataldo ved Amalfi i Italien og på Klitgaarden i Skagen, og den har ikke mindst taget form på den rejse til Bahia i Brasilien som beskrives i bogen.

15 PAUSEN

16

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff PUBLIKATION OKTOBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige Kitt Johnson i en samtale med Stig Jarl Det var ikke mindst på grund af hendes såkaldte anatomiske trilogi forestillingerne Aortas Partitur (2003),

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder

At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder Hvordan omdanner nye afdelingssygeplejersker deres arbejdsidentitet i løbet af det første år? Steen Wisborg, september 2007 Sammendrag af ph.d. afhandling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere